17-- cr~ N Y REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "17-- cr~ N Y REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: FAX: Ügyiratszám: VAGY..../2014. Ügyintéző: Póesik ÁgnesjHavasiné Tári Tímea ELŐTERJESZTÉS - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft évi üzleti tervének véleményezésére c"'>.. ~ Dr. Ková'éS Ferenc ~ polgármester 17-- Batizi Tamás Polgármesteri Kabinet vezetője ILv~c~ ClJ~ A!u-r Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási Osztály vezetője törvényességi véleményezést végző személyek aláírása: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ~ ~- _ Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője cr~ N Y REGYHÁZA

2 Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladata ként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében - a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését. A február 20.-i Közgyűlés döntött az Önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014.(11.21.) rendelet megalkotásáról, melynek figyelembe vételével a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. elkészítette a évre vonatkozó üzleti tervét. A benyújtott üzleti tervet - melyet a társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalt és elfogadásra javasolt - az alábbiak szerint értékeljük: A társaság 2014 évre vonatkozó tervének alapját, a 2013 évhez hasonlóan a tervezett fős látogatói létszám adja. Az értékesítés nettó árbevételének jelentős és egyben meghatározó része az e Ft-ban tervezett jegybevétel. A jegyárakat a Társaság 2014-ben sem kívánja emelni. További árbevétel származik a kereskedelmi egységek és egyéb bérleti díjakból, a ZOO suli bevételeiből, a szálloda bevételeibő l, és egyéb forrásokból, összesen e Ft értékben. Marketing szempontból egy kivételes és egyben kockázatos évvel tervez a Társaság, mivel az előző évek 20 millió forintos marketing keretével szemben, csak egy 10 millió forintos tervvel számolnak. Ennek elsődleges oka, hogya tervezett beruházások, a folyó építkezések miatt az év első felében "nagyon nehéz lenne jól csengő üzeneteket megfogalmazni". A Parkban a Zöld Piramis mára egy megszokott, a vendégek szamara teljesen természetes állatbemutató lett, mely további látogatói létszámot várhatóan már nem eredményez, a folyamatos vendég megkérdezések pedig egyértelműsítik, hogy igény van az évről évre történő fejlesztésekre. Ezért nagyon fontos cél, hogy további élményeiemekkel és kifutókkal gazdagodjon az Állatpark. Nyíregyháza Város Önkormányzata jelentős vissza nem térítendő támogatást nyert el Sóstó fejlesztésére, mely összegből az Állatparkban is megvalósul egy látványos fejlesztés, az Andok Világa fantázianevet viselő Dél-Amerika kifutó, ahol a fák között kalandparkszerűen kialakított függőhidakon nézheti végig a vendég az állatbemutatókat. A fejlesztés részleteiről az üzleti terv 6-7. oldalán olvashatu n k. Egy másik jelentős beruházás is elindult 2014 évben, ez ped ig az "Egyedi attrakciófejlesztés a Nyíregyházi Állatparkban" ÉAOP-2.1.jA.I pályázaton belül megvalósuló Viktória Ház elnevezésű projekt. A pályázat e Ft összköltségű beruházást tartalmaz, melyből 250 millió Ft a vissza nem térítendő támogatás. Az Önkormányzat e Ft támogatást nyújt a projekt megvalósításához, a hiányzó e Ft-ot pedig tagi kölcsönként biztosítja a Társaság részére. A projekt rövid leírását, részletesen bemutatja az üzleti terv a 9. oldalán. A társaság évben összesen e Ft bevétellel számol. A tervezett összes bevétel minimális, kb. l%-os csökkenést mutat 2013 várható tény adatá hoz viszonyítva.

3 A Társaság költségszerkezete az előző években tervezettekhez hasonló. Költségtervében az anyagköltségre e Ft-ot tervezett az Állatpark, mely összegnek több mint 50 %-át e Ftot - tesz ki a takarmányok értéke. Munka, védőruhára Ft-ot, karbantartási anyagokra e Ft-ot, tüzelő-, hajtó-, kenőanyagokra e Ft-ot, gyógyszerekre e Ft-ot tervezett. Összességében az anyagköltségek 2%-os növekedésével számol 2014 évre a Társaság a évi tény adathoz viszonyítva. Az igénybevett szolgáltatásoknál egy közel 6%-os csökkenés mellett e Ft-tal számolnak. Az igénybevett szolgáltatások között a legnagyobb tételek a közüzem i díjak, áramdíjnál e Ft, gázdíjnál e Ft-tal, víz és csatornadíjnál e Ft-tal terveznek. Javításra, karbantartásra e Ft-ot, marketing költségekre e Ft-ot állítottak be. Az egyéb szolgáltatások e Ftos tervezett összegében biztosítási, hatósági díjak és bankköltség szerepel. A személyi jellegű ráfordítások 2%-os emelkedésével e Ft-tal - számolnak 2014-re, mely összeg 86 ember bérét és járulékait jelenti. Az értékcsökkenési leírás tervezett összege e Ft, az egyéb ráfordításoké e Ft, a pénzügyi műveletek ráfordítása e Ft. A Társaság várható összes költsége, ráfordítása 2014 évben e Ft lesz. Fentiek alapján a társaság évi üzleti tervét megvalósíthatónak ítéljük, és e Ft bevételiei, e Ft költség, ráfordítással, valamint e Ft adózás előtti eredménnyel a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk. Nyíregyháza, március 21.

4 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága.../2014. (...) számú határozata a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft évi üzleti tervét e Ft bevételiei, e Ft költséggel, ráfordítással, és e Ft tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, március... A határozatot kapják: 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

5 UZLETI TERV, EVRE l' l' NYIREGYHAZI l' ALLATPARK l' l' KESZITETTE : l' l' GAJDOS ASZLO ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

6 VEZETŐi ÖSSZEFOGLALÓ Most már évek óta elmondhatjuk, hogyasóstói turizmus feljövőben van, a lengyel vendégek - és itt jegyezzük meg a Fürdő managmentjének erőfeszítéseit - egyre nagyobb számmal érkeznek. Az állandó probléma, hogy szezonban sokkal több szálláshelyre lenne szükség, mint ami rendelkezésre áll. Ezeken a gondokon apró lépésekkel a város két sóstó i cége igyekszik segíteni, de természetesen a jövőben ezzel a kérdéssel komolyan érdemes, és kell foglalkozni. A nyíregyházi turizmus meghatározó szereplője az állatpark, egy stabil vendégkört mozgósít most már 3-4 éve. Ugyan nem sikerül évről évre a jól beállt vendéglétszámot növelni, a több mint 380 ezer fizető vendég jó alapot ad idén is tervezésre. Azt reméljük, hogy az emberek gazdasági helyzete nem romlik a tavalyi évhez képest, ha külföldre nem is de országon belül rövidebb, hosszabb időre egyre többen jutnak el pihenni. Bízunk abban is, hogya szomszédos országokból elsősorban Szlovákiából és Romániából, valamint Hajdúszoboszlóról számíthatunk turistákra. Világosan látszik, hogya közel 400 ezer vendég kemény munkával, de most már évről évre rendszeresen elérhető az állatpark számára. Ezt természetesen nagyban befolyásolja az időjárás, és a park új látnivalói. Az idei év sajnos az eredeti tervekkel ellentétben nem indulhat a két nagy beruházás avatásával, ( ezeket a várhatóan nyár végére adjuk át a nagyközönségnek) így egy átmeneti szezont kell összeraknunk ami lehetőleg nem lesz rosszabb az előzőtől, és felvezeti a 2015-ös minden tekintetben jelentős sikerekkel kecsektető évet. Jól is van ez így, hogy 5 évente dobunk egy hatalmasat, hiszen annak az ereje sokáig kitart, és 2015-ben nem csak két hatalmas beruházás várhatja majd a közönséget, hanem ha szerencsénk lesz kis elefánt és kis orrszarvú is világra jön nálunk, így bátran remélhetünk a jövő évtől ezer plusz látogatót. Az idei évet azonban pontosan ezért, a tavalyi alapján tervezzük, és a 380 ezer fizető vendéget célozzuk meg. 2

7 Viszonyítás képen az alábbi táblázatban bemutat juk, hogy 2013-ban miként alakultak bevételink hónapról hónapban. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

8 TERVEZÉSI ELVEK 2014-ben Bevételeink jelentős és meghatározó része a "kapun bejövő pénz" magyarul a jegybevétel. A jegybevétel maximálás a.! kire számíthatunk bj hányszor jön be a vendég cj milyen áron jön be a vendég a.! Bármilyen furcsa nem elsősorban a családi összetétel fontos idén számunkra, a rendező elv, hogy vajon milyen lesz a külföldiek és a magyarok aránya. A helyzet az ugyanis, hogyakülföldieknek - elsősorban a közeli Szlovákiáról van most szó - az erős Eurójukkal megéri Magyarországot választani, épp ezért a Kelet Szlovákiában élő ezres populáció nagy része potenciális vendégnek tekinthető, akik képesek eltartani Sóstó valamennyi idegenforgalmi létesítményét. A magyar vendégek rendkívül fontosak számunkra, ugyanakkor azt feltételezzük, hogy az üzemanyag ár jelentős visszaesést eredményezhet a csoportos és a messzebbről jövő családi látogatottságunkban. b./ Kérdés, hogy ha szűkül azoknak a száma akik megengedhetik, hogy felkeresik a Nyíregyházi Állatparkot, akkor akik viszont el tudnak jönni azokat képesek vagyunk e legalább még egyszer visszahozni. Tehát ha a vendégkör szűkül is a meg lévő vendégek visszaforgatása akárcsak egy színházi bérlet esetén, (ugyanazt az embert 4-szer számolják )fontos feladat. Az állatkerteknél kicsi a forgási ráta, ezért turisztikai szempontból valóban a legtöbb eredeti vendéget vonzzák ugyanarra a helyre. Viszont célszerű lenne, ha a belépők jelentős része egy éven belül legalább egyszer még visszajönne. c./ Ma már nagyon ár érzékeny a vendég, ezért ben sem tervezünk áremelést, akárcsak lassan két éve. Fontosnak tartjuk, hogy még ha 380 ezer fizető vendég is a terv, célozzuk meg a 400 ezer fizető vendéget, mert az tesz lehetövé, egy nagyon stabil gazdálkodást. 4

9 Egyéb bevételek: Rendkívül fontosak, bár majd a részletes adatoknálláthatjuk, hogy jóval kevesebb, mint a jegybevétel, de a szállodai bevétel és a bérleti díj bevétele alkotja agerincét. Kiadások tervezése: a.l Fix költségek b.l Szükséges költségek c.l Fontos, de elhagyható költségek a.l A fix költségek kevés mozgásteret biztosítanak számunkra, ezért itt regulázni jelentősen nem lehet. ( Bér, takarmány, közüzem) Idén számolnunk kell az új létesítmények őszi, téli üzemeltetésével együtt járó plusz költségekkel. Igaz a fűtést megpróbáljuk segíteni fával, így csökkentve a költségeket, a projektben előírt létszámbővítés fedezetére pedig pályázatot nyújtottunk be. b.l A szükséges költségeknél át tudjuk tekinteni, hogy noha elengedhetetlen a felhasználás de ki tudjuk e olcsóbb lehetőségekkel váltani az eddigi megoldásokat. ( Munkaruha, diákmunka, szolgáltatás vásárlás) c.l Fontos, de elhanyagolható költségek itt tudunk legtöbbet spórolni, viszont költség szerkezetünkben ez a legkisebb rész, ugyanakkor ezek termelhetik normális esetben az újabb látogatókat. PI. reklám, marketing, vagy új beruházások. Ezek mind elhagyhatók, szűkíthetők, a kérdés csak az mikor kerül többe a leves, mint a hús. Idén pl. nagyon minimális reklámmal leszünk jelen a piacon, hiszen 2015-re tartogat juk az erőnket. 5

10 KÜLDETÉS: A Zöld Piramis mára már egy megszokott, a vendégek számára teljesen természetes állatbemutató a parkban, Ezért törekednünk kell az újdonságra. Szerencsére Nyíregyháza Város egy jelentős összeget nyert Sóstó fejlesztésre, és ebbő l a vissza nem térítendő támogatásból nálunk is megvalósul egy látványos fejlesztés az Andok Világa. Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó- Gyógyfürdőn című projekt keretében történő Állatparkfejlesztés bemutatása Az állandó megújulás jegyében az állatpark további élményeiemekkel és kifutókkal bővül, melynek keretében kialakításra kerül az " Andok világa" fantázia címet viselő "Dél-Amerika" kifutó, ahol a fák között kalandparkszerűen kialakított függőhidakon nézheti a vendég az egyedi állatbemutatóban jaguárokat, tapírokat, pápaszemes medvéket, kapucinus majmokat és különböző lámaféléket. Az ösvény első eleme egy indián tábor játszótér ehhez kapcsolódnak az alábbi attrakciók: A fejlesztés elemei a következők: Pápaszemes medve kifutó; Kapucinus majom kifutó; Láma és tapír kifutó; Jaguár kifutó; Üvegátjáró a jaguár ketrecén ; Központi épület,állat telelő ; Takarmány épület szociális blokk; Tó kialakítása; Ormányos medve kifutója; Fára telepített kalandpark; Fa szerkezetű híd 6

11 A fejlesztés műszaki részének tervezett bruttó alapterülete 572,85 m2, amely 572,85 m2, azaz 1,20 % tervezett beépítettséget eredményez. A tervezett zöldfelület nagysága 41604,13 m2, ami 87,68 %-ot tesz ki. Az idelátogatók könnyebb tájékozódása érdekében információs táblarendszer kerül kiépítésre. A terület belső közlekedési rendjét térburkolattal ellátott járdákkal oldják meg. A használhatóság érdekében pihenőpadok, hulladékgyűjtök elhelyezésére is sor kerül. Jelenleg Sóstógyógyfürdő és talán Nyíregyháza egyik legkedveltebb és legismertebb idegenforgalmi célpontja az Állatpark, köszönhetően a park folyamatos és jól meghatározott irányban történő fejlesztésének és bővítésének. A legnagyobb gondot itt is a parkolás okozza, mint a fürdők esetében is. Ráadásul itt az idényjellegtől függetlenül, teljes évi nyitva tartás miatt egész évben, főképpen ünnep-, és munkaszüneti napokon jelentkezik a probléma. Csakúgy, mint a fürdők esetében, itt is egy jól átgondolt parkoló fejlesztés, parkoló bővítés tudja kielégíteni a jelentkező igényeket. A parkoló révén létrejövő tervezett burkolt felület 5515,28 m2, a tervezett parkoló mennyisége 220 db, ebből 6 db mozgáskorlátozott. Az építkezés gyakorlatilag megkezdődött, reméljük a parkolót még Húsvét előtt át tudja venni a nagyközönség, őszre pedig az állatbemutató is elkészül a projekt keretein belül. 7

12 " Egyedi attrakciófejlesztés a Nyíregyházi Állatparkban" ÉAOP-2.1./A.I Ezt a pályázatot 2012.decemberében nyerte meg a park, amely egy közel 635 millió forintos összköltség ű beruházás. Ebből 250 millió forint a vissza nem térítendő pályázati összeg, forint saját erőt biztosít Nyíregyháza városa, 125 millió forintot pedig az Állatpark, amit 2014 decemberéig meghitelezett számunkra a város. Ugyanakkor mivel a beruházás a tervezett május 1 helyett, csak augusztus 1. -től fogadhat látogatót, kezdeményeztem a költségvetés egyeztetésekor, hogy kapjunk egy év haladékot a kölcsön visszafizetésre, amikor már stabilan kigazdálkodható lesz a várható 2015-ös létszám növekedésből. Ezért az idei Üzleti tervben külön nem terveztünk a 125 millió forint visszafizetésével, mert reálisan idén nem tudjuk megtermelni. Természetesen ha a tervezetthez képest j elentősen nő a látogatói létszám a nyár végi átadás után ősszel s télen, a plusz bevételből megkezdjük a kölcsön törlesztést. 8

13 A projekt rövid leírása. - A Viktória Ház köré csoportosuló fejlesztési projekt egy olyan interaktív állatházat képez majd, ahol a névadó óriás rózsa a Viktória Amazonica mellett az elképzelések szerint ritka, különleges állatok figyelhetők meg testközelből. Fő attrakció a krokodil folyó és a kolibri erdő. - A folyamatos vendég megkérdezések egyértelmüsítik, hogy igen nagy az elégedettség i mutatója a parknak és van igény az évről - évre történő fejlesztésekre. - A tervezett beruházás 12 hónap alatt elkészülne el, az eredeti tervekhez képest sajnos nem május Hől, hanem csak augusztus 20-tól fogadhat majd látogatókat. így a tervezett plusz látogatói létszám csak 2015-ben realizálódhat. A projekt magvalósítása a régióban többlet jövedelmet generál, közvetlenül és közvetve is munkahelyet teremt. A projekt tovább növelheti e régió turisztikai vonzerejét és kitol hat ja a szezont. - A projekt nem öncélú nagyon sok irányba elindulhat ennek kapcsán a fejlesztés, hiszen az ismeretterjesztésen a szórakozáson túl terápiás célt is szolgál a fogyatékkal élők számára pozitív mentális élmény amikor közvetlenül sétálhatnak állatok között, illetve kontaktust teremthetnek állatokkal, és ebben a házban a lajhár erdő részben mód lesz ezen kívül több tudományos kutatást megalapozhat, és az Európai Fajmenteséi Programok közül legalább 5-nek lehet tenyészbázisa. A beruházás segíti a gyermekek és látogatók környezeti nevelését környezettudatos gondolkodását. 9

14 10

15 A beruházást a Karakter 95 Kft nyerte, a közbeszerzés során ugyanis ő adta a legkedvezőbb ajánlatot. Sajnos azonban ez az ajánlat is Ft -tal több volt a tervezettöl. Ezt az összeget a tulajdonos Nyíregyháza Város Képviselőtestülete biztosította számunkra így lehetővé vált a beruházás megkezdése, amelynek összköltség e Ft Ennek a z összegnek a felhasználását szemlélteti az 1.sz. táblázat. A tervek szerint még augusztus 20.a előtt felavat juk a Viktória Házat. A külföldi látogatók aránya jelentösen megnött A korábbi tendenciáknak megfelelően a belföldi utazások népszerüsége tovább nő, ugyanakkor a változatos kínálat a hazai vendégek mellett egyre nagyobb számban képes a külföldi turistákat is a térségbe csábítani. A földrajzi elhelyezkedés okán elsősorban a közeli határ menti szlovák és román régiókból érkeznek a turisták. A külföldi vendégek célcsoport szerinti összetétele hasonló a hazai látogatókhoz: legnagyobb arányban gyermekes családok és iskolai csoportok érkeznek az állatparkba. Fő küldő országunk Szlovákia, akik nem csak közel vannak, hanem eurójuk révén képesek megfizetni szolgáltatásainkat. Kelet- Szlovákia tehát fontos piacunk. Ugyanígy lényeges Romániából Nagyvárad, Szatmárnémeti és Nagybánya. A három város együtt majd 450 ezer lelkes, ennek a piacnak a megszerzésére törekszünk, sajnos azonban bár igény lenne ránk, számolnunk kell a viszonylagos pénztelenséggel is ezeken a területeken. A fentiek okán úgy érezzük, jelentősen át kell csoportosítani erőinket Szlovákiába, újabb piacok felkutatása érdekében, mert a magyar üzemanyag árak, az emberek romló jövedelme kevéssé valószínüsíti, hogy magyar vendégekkel tudjuk erősíteni a szezont. Ugyanakkor a szlovák Euró miatt komolyan számíthatunk a külföldi turistákra. 11

16 A megyét felkereső turisták tartózkodása nő, Sóstó az Állatpark vendégeire épül. Az egyedi természeti értékekre épülő turisztikai termék a megye további vonzerőinek összekapcsolásával, illetve sokszínű kiegészítő programok kiajánlásával olyan kínálatot eredményez, ami 5-7 napos tartózkodási időre is elegendő az ide látogatók számára. A komplex programok kialakítása során az érintett turisztikai szolgáltatók, önkormányzatok, intézmények között kölcsönös elismerésen alapuló, konstruktív együttműködésre van szükség. Kísérő programként ajánl minket Hajdúszoboszló, és együttműködési szerződésünk van kölcsönös küldésről az Aggteleki Nemzeti Parkkal. Az Állatpark vendégeiből közvetett módon profitálnak a város és amegye szálláshelyei, Sóstó vendéglátó egységei egyértelműen, és természetesen az adófizetéseken keresztül maga a város is. A fürdő létét pedig érdemben befolyásolja az Állatpark sikere. 12

17 Az állatpark pedagógiai programja a térség mintamodelljévé vált. A Nyíregyházi Állatpark által kidolgozott és széles körben alkalmazott zoopedagógiai módszerek és programok mind a gyermekek, mind a pedagógusok számára kedveltek és jól hasznosíthatóak. A magyarországi és határ menti állatkertek többsége integrálja saját programjai közé a nyíregyházi módszereket és szakmai eredményeket. Az állatpark rendszeresen tart nyílt napokat, továbbképzéseket szakmai érdeklődők számára. 13

18 Az állatpark egyedülálló állatmegmentési és kutatási programok vezető partnere. A több évtizedes kutató munka és a fajmegmentési, szaporítási programokban történő sikeres részvétel a Nyíregyházi Állatpark szakmai elismertségét nagymértékben növelte. A létesítmény széles körű egyűttműködést alakított ki magyar és külföldi állatkertekkel, vezető partnerként több jelentős szakmai programot koordinál, illetve társszervezetként közreműködik nemzetközi és hazai kutatási programokban. Emellett szakirányú felsőfokú oktatási intézmények stratégiai partnere és gyakorlati bemutatóhelye. Közel 50 EEP - nek vagyunk tagja, némelyek irányító testületében is szerepelünk, tagok vagyunk WAZA, EAZA, MÁSZ, EUAK, ISIS, és a Nemzetközi Állatszállítmányozási Szervezetben. 14

19 Társadalmi szerepvállalás A park most már második éve megteheti, hogya Karácsonyi ünnepek előtt un. 100 Ft-os napot rendez, amikor is másoknak szánt adományokat hoznak vendégeink ( ezeket mi eljuttat juk a rászoruló szervezetekhez ) s ennek fejében szinte ingyen látogathat ják a parkot. Ennek a napnak jelentős üzenete van azok számára is, akik egész évben nem tehetik meg, hogy jegyet váltsanak így a város gyakorlatilag biztosítja minden városlakónak évente legalább egyszer az állatparki látogatást. Hasonló nap amit minden szeptemberben a Fogyatékosok Világ napján rendezünk, ilyenkor a fogyatékkal élő vendégeink és az őket koordináló szervezetek jöhetnek hozzánk térítésmentesen. Ezen kívül természetesen lehetőségeinkhez mérten biztosítunk kedvezményes, vagy ingyen belépést városi rendezvények díjazott jainak, illetve a város kiemeit vendégei számára. Közel 20 ezer embernek szerzünk ezáltal örömet. 15

20 PÉNZÜGYI TERV: BEVÉTELEK TERVEZÉSE: A Nyíregyházi Állatpark régóta azt az ideológiát követi, hogy ismerd meg környezetedet, megismered a Világot, ismerd meg a Világot, és rájössz hogy Te is fontos része vagy. A fenti gondolatokat egyre több látogatónk érzi magáénak és ma már a Nyíregyházi Állatpark országosan ismert, turista látványosság, és a családi kirándulások tervezésénél mindenképpen beszédtéma. Ezért gondoljuk azt, hogy idén már nem kell látogatói szám csökkenéssel számolnunk, hanem stabilizálódhat ez a létszám, ami elengedhetetlen működésünkhöz. Ezt elösegítendö nem tervezünk jegyáremelést. így a tavalyi jegyárakkal és kedvezményekkel dolgozunk, amik az alábbiak lesznek 2014-ben Ezt részletesen az alábbi táblázat mutatia TEJLESÁRU JEGY ÁRAK KEDVEZMÉNYESJEGYÁRAK FELNön CSALÁDI/2.F+1.GYl GYEREK CSALÁDI /2.F+2.GYl NYUGDIJAS CSALÁDI (2.F+3GY) DIÁK FELNön CSOP ISKOLÁS CSOP ÓVODÁS CSOP

21 380 ezer látogatóval számolva tehát: 510 millió forint, a tervezett jegybevétel. Ez persze módosulhat attól függően, hogy éppen milyen típusú jegyből mennyit adunk el. A szálloda nagyon jól teljesített ban, ezzel elégedettek lennénk ben is, ezért a szálloda bevételét 50 millió forinttal tervezzük. A bérleti díjak szintén egy jelentős kiegészítést biztosítanak a park működési költségeihez, ezt is úgy gondoljuk, hogy a tavalyi szinten tervezhet jük. Néhány bérlőnk sajnos feladta, akiknek kevésbé sikeres tevékenysége volt, de jöttek újak, így bízunk egy 35 milliós bevételben. A loo suli összegét harmadik éve nem emeljük, így a tavalyi szinten tervezzük ezeket a bevételeket is. Mindezt részletesen az 2. számú melléklet táblázatában mutatjuk be. KÖlTSÉGTERV: A tavalyi évben sikerült egészen precízen megtervezni és aztán teljesíteni is a tervet, már ami a kiadásokat illeti. Ha egy - egy költségnemben volt is kicsiny eltérés a költségkategóriák gyakorlatilag a tervezett szi nten teljesültek. Ebből kiindulva az ez évi költségtervet szinte a tavalyi tényekre építettük. A legjelentősebb költségünk természetesen a munkatársakkal összefüggésben merül fel, így a bér az ezzel összefüggő juttatások, jutalom, prémium. Szeretnénk ha lehetőségünk adódik július 1-től 5 %-os béremelést adni idén is, és hogy ha a bevételeink lehetővé teszik jutalmat is osztunk. A takarmány költségünket sikerül évek óta az 50 milliós szint környékén tartani, ez hol több, hol kevesebb, attól függően, hogy milyen éve volt a mezőgazdaságnak, illetve mennyi adományt tudunk beszerezni. 17

22 Ahogy előbb már említettem a reklám költségeket közel felére mérsékeljük, viszont a két új beruházás beindítása szükségessé teszi, hogy tervezzünk komolyabb állatvásárlásra összeget, mint ahogy újabb kiszolgáló gépekre is szükségünk van. ( takarmányszállító targonca, és egy hússzállító hűtőteherautó mindenképpen szükséges.) Komoly szakmai siker, hogy mi rendezhet jük az Európai Állatkerti Szővetség egyik elefántos szakmai konferenciáját, hiszen a Kelet-Európai régióban központi szerepet játszunk az elefánt tartás és tenyésztés tekintetében. E konferenciára Dél - Afrikától Európáig nagyon sok kiváló szakembert várunk, és reméljük, hogy az augusztusi létesítmény avató nagyszerű szakmai kísérő programja lehet. A részvételi díjak mellett nyílván nekünk is lesz költségünk a megfelelő színvonalú rendezés okán, így erre most külön 2 millió forintot állítottunk be a költségvetésbe. Úgy gondoljuk, hogya két beruházás megvalósítható az ezekre elkülönített keretből, amit az előzőekben már részletesen taglaltunk. Ezeken kívül nagyléptékű felújításokat idén nem tervezünk. Igy tehát összességében egy feszes gazdálkodás mellett gyakorlatilag az elmúlt év megismétlése a cél. A 3. számú melléklet táblázatában sorra vettük a főbb költségeket. MARKETING TERV: Természetesen tisztában vagyunk az örök igazsággal, hogy reklám nélkül nem lehet semmit eladni. Ugyanakkor ma már a Nyíregyházi Állatpark ismertsége és elismertsége olyan jelentős, hogy megkockáztathatunk egy évet amikor visszafogjuk a reklámköltést. Természetesen reklámozunk idén is, de a tavalyi 20 millióval szemben idén csak 10 milliót szánunk erre. Az építkezések miatt az első félévben nagyon nehéz lenne jól csengő üzeneteket megfogalmazni, hiszen néhány állatunk nem látható, több állat pedig ideiglenes helyen került bemutatásra. A reklám stratégiánk tehát az, hogy most először, majd egy éveket átölelő folyamatos kampányba kezdünk nyár derekától, amikor az új 18

23 létesítmények elkészülnek és csak 2015 őszén állunk le. így az idei év feladata a szinten tartó reklám, és a következő év felvezetése. A terveink szerint jelentősen fogunk támaszkodni az internetre és a facebookra, valamint a Magyar Televízió, az RTL Klub s a TV2 híradásiban, a jelenlétre. A Sóstó Rt. -vel közös, jól bevált külföldi plakát és rádió reklámot használva Magyarországon csak a korlát reklámra költünk, ESMA óriásplakátokon nem leszünk jelen. A beruházásokhoz kapcsolódva természetesen a helyi és az országos sajtóban fokozzuk jelenlétünket, illetve a forgalom alakulását figyelembe véve esetleg alkalmi akciókat vezetünk be. Ennek jó példája a március 2.-i tavasznyitó rendezvény amit a NEFÜ-vel közösen rendezünk, ekkor 50 %-os kedvezménnyel jöhetnek a látogatók, akiket megismertetünk az UNIÓ-s rpojektekkel és játékos vidám programokon is részt vehetnek. 19

24 1. sz. melléklet "Egyedi attrakciófejlesztés a Nyíregyházi Állatparkban" A projekt költségvetése (2013 december 31.-i állapot) ~~.. r;j.;iim,,., ~:';lmr.-r.1';n'. 00i'flEJJ.. ~ [!I.ff,!'fflt7:frn! Építés OOO O Kiviteli terv 25 OOO OOO 25 OOO OOO OOO 120 OOO Projektmenedzsment 10 OOO OOO O Könyvvizsgálat 2500 OOO 2500 OOO O 2500 OOO Nyilvánosság 5 OOO OOO OOO Műszaki ellenőrzés 4300 OOO 4300 OOO O Közbeszerzés OOO 350 OOO Megvalósíthatósági tanulmány 5 OOO OOO OOO OOO O Engedélyes terv OOO O Osszesen: az építési beruházás közbeszerzése miatt A projekt forrásai {jkij]j1íl rid1ljj} r1!f11í - ljl'mu:ijrm'j;'lidllim - - EU-s forrás 250 OOO OOO 250 OOO OOO Önkormányzati támogatás 125 OOO OOO Tagi kölcsön 125 OOO OOO 125 OOO OOO Osszesen: = ,

25 2. sz melléklet Bevételi terv (ezer Ft) Meanevezés 2013.terv 2013 e/6zetes tény "o-os teljes/tés 2014 évi terv Ertélces/tés nettó 'rbevétele n 98% Je~lYbevétel % Bérleti díi % Zoo Suli % Szálloda bevétel % Eqyéb árbevétel % Egyéb bevételek % PénzOllYÍ move/etele bevételei % 1000 Kamatbevételek % 1000 RendkivOlI bevételek % Bevételek ljsszesen %

26 3. sz. melléklet Költsdégterv évi terv várható tény évi terv 2013 tény! 2014 terv! 2013 terv 2013 terv Allatpark Hotel Zoosull Összesen Allatpark Hotel Zoo suli Összesen Allatpark Hotel Zoo suli Összesen % %,_ Takarmán ok O O O O O O %,_ Munka- és védöruha O O O '" 133% Karbantartási anyaq 8000 O O O O O O " 5"" Eavéb anyaqok O O O % Irodaszer O O O % 100% Tisztitószer O O O % "l' TOzelő- hajtó kenöanyaq O O O O O O 9000 "l' 90% Védőital 400 O O O O O O '" 125% Gyógyszer 5000 O O O O O O Hl"" Egyéb anyagköttség (berendezések, "" 3000 O O O O O O felszerelések) 'ooo 13"" 100% -~"'< 91,. Külföldi kiküldetés 4000 O O O O O O % Aramdí" O O O % ''''''' 111% Gázdí" O O O '" Vfz- és csatomadr O O O "" $zemétszáltrtás 1500 O O O O O O 1300 "'" 77% "'" 81% Fwarozás rakodás szálhtás 9000 O O O O O O 5000,,% 56% Javítás karbantartás O O O 17000,,% Postaköttsé 500 O O O O O O % 14"" Telefondí' O O O 1sao 51% 56% Kön sálat 720 O O O O O O no 125% 100% Szakkö fo 6irat 600 O O O O O O % 50% Hirdetés reklám sa'át kiadván O O O O O O %,_ 61% TaQSa i di"ak 1000 O O O O O O % 190%,_,_ Va onvédelem O O O 15000,,% Allatorvosi dl" 1000 O O O O O O '" Jogi szolgáttatás 100 O O O O O O 100 Egyéb igénvbevett szolgáltatás ''''' Egyéb szolgáltatási költség 4000 O O O O O O 1000 "" "" "" ""' '" -:<, ".." "" Biztosítási dl" ak 6000 O O O O O O 5sao 86",,% O O O O O 4000 "0%, _,:"",,,,, 2500,, ", I't,',;;;::,> '" o;,:,i<:,','~. -, ' -'.,.. 134" 0 11'",v 'ieeii', " -";-~,;.- " ;;? ~,. : ',, ;",'",.." 94" ''''

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TElEFON: +3642524-500; FAX: +3642524-501 POLGÁRMESTERE E-MAfl: POlGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/48/2015 Ügyintéző: Havasiné

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére 1940-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2013. május 29-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető 3980-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi üzleti terve Az előterjesztést

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KASTÉLYPARK KFT. ELŐZETES PÉNZÜGYITERVE 2015. JANUÁR 29.

ELŐTERJESZTÉS A KASTÉLYPARK KFT. ELŐZETES PÉNZÜGYITERVE 2015. JANUÁR 29. ELŐTERJESZTÉS A KASTÉLYPARK KFT. ELŐZETES PÉNZÜGYITERVE 2015. JANUÁR 29. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. Telefon: 66/491-401, Fax: 66/491-361 E-mail:

Részletesebben

UZLETI TERV 2013. EVRE

UZLETI TERV 2013. EVRE UZLETI TERV, 2013. EVRE,, KESZITETTE:., ) r lja J (,',, GAJ DOS taszlo ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ VEZETŐi ÖSSZEFOGLALÓ Visszatekintve az elmcjlt évre - hiszen a tervezés alapjét ez képezi - azt ke ll látnunk,

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására Ikt. sz.: 37-77/2015. 7. sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúléshezaz Ügyiratszám: 59.863/2012/XIV. Ügyintéző: Véghné Sinkovicz Ágnes NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE -> 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-520, Fax: (42) 524-521 E-maii:

Részletesebben

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban 6 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 483 989 846 779 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 483 989-846 779 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

W NyíREGYHÁZA ( I. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. - a Közgyűléshez -

W NyíREGYHÁZA ( I. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42524-500 FAX: +)6 42 524-50' E MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/499- /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT)

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek

Részletesebben

TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE. ELŐlE RJ ESZlÉS - a Közgyűléshez -

TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE. ELŐlE RJ ESZlÉS - a Közgyűléshez - NyíREGYHÁZA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/212-1/201S. ELŐlE

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31.

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31. A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz /2013.01.01. 2013.12.31. időszakról/ Vörös - Borsody Csilla Ügyvezető Szombathely, 2014. április 04. Savaria

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

\...,,1.,'- r(f t"v/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\

\...,,1.,'- r(f tv/ I~( It Faragóné Széles Andrea . ~ ()) N Y REGYHAZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE. 'II Kovácsné Szatai Agnes '--\ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRM ESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-50' E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/653/2015. Ügyintéző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

------------------------- ~(~ ~, M.. Kovácsné Szatai Agn~s \ ~ vagyongazdálkodási osztályvezető. (I ftr (J.-( Faragóné Széles Andrea

------------------------- ~(~ ~, M.. Kovácsné Szatai Agn~s \ ~ vagyongazdálkodási osztályvezető. (I ftr (J.-( Faragóné Széles Andrea NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: HFO 27-4/2014. Ügyintéző:

Részletesebben

jiv/;r-- ----_..._--_..._---_._----- .. l/ N Y í R E G Y H Á Z A c;jl~,4f'--'\ Kovácsné Szatai Ágnes ~ ~r.y )

jiv/;r-- ----_..._--_..._---_._----- .. l/ N Y í R E G Y H Á Z A c;jl~,4f'--'\ Kovácsné Szatai Ágnes ~ ~r.y ) NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 M EGYEl JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA_HU Ügyi ratszám: VAGY/597 /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére Ikt.szám.: 2067-12014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án tartandó ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2014. évi üzleti

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-(

ll.-l '\ II lll ).p~ ~ t;' lv fl\.w.. Faragóné Széles Andrea (.tc L-( NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 25.812 2/2013'/XII. Ügyintéző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATJ\LA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURAlIS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 40-1/2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-54' E MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

~ l {J.L Faragóné Széles Andrea. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY

~ l {J.L Faragóné Széles Andrea. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-541 E-MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 tárgyú 90/2012.

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/135-1/2012./I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. 2012. évi Üi.: Simonné módosított üzleti terve Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

Y{~-;;; ~ f) ~ t t'-, fh '" ,~"\ N Y VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

Y{~-;;; ~ f) ~ t t'-, fh ' ,~\ N Y VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA NyíREGYHÁZA MEGYEI JGÚ VÁRS PLGÁRMESTERI HIVATALA VÁRSFEJLESZTÉSI ÉS VÁRSÜZEMELTETÉSI SZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFN: +36 42 524-550; FAX: +36 42 310-647 E-MAIL: VARSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére. Véleményezésre és tárgyalása A Képviselő-testület bizottságai

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére. Véleményezésre és tárgyalása A Képviselő-testület bizottságai 2083-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2013.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

\t N Y R E G Y H Á Z A "'-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

\t N Y R E G Y H Á Z A '-.~ 'f;(.e{~ f' ti. fd--tk ...~... NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-3968-3j2014. Ügyintéző : dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás átszervezésére...~......

Részletesebben

FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz

FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz NvíREGVHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524'500 MEGVEr JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E MAIL: POLGARMESTER@NVIREGVHAZA.HU Ügyiratszám : 9247/2013.VIII. Ügyintéző

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz

Kiegészítı melléklet a 2007. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató KHT. 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Cégjegyzékszám: 06-14-000119 Kiegészítı melléklet a évi egyszerősített éves beszámolóhoz A Kht. 2004.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/374/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tourinform Iroda

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

)Au, Dr. KáSaB~igítta gazdálkodási főosztályvezető

)Au, Dr. KáSaB~igítta gazdálkodási főosztályvezető Ügyiratszám: 5175/2012.VIII. Ügyintéző: Kovács Angéla/Dr. Magyar Zoltán NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDÁLKODÁSI FÓOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 21.3.5-21.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beolót

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 2011. novemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 2011. novemberi ülésére KÉBSZ Közműépítő, Beruházó és Szolgáltató Kft 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata képviselőtestülete 2011. novemberi ülésére Tárgy: Az önkormányzati

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2014.

Tomori Pál Főiskola. Közhasznúsági jelentés 2014. Tomori Pál Főiskola Közhasznúsági jelentés 2014. 1. Bevezetés A Tomori Pál Főiskolát a KF-SZ Kalocsai Felsőoktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság (alakuláskori nevén) 2004. június 22. napján meghozott,

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA Ügyiratszám: 2904-173/2008.X. Ügyintéző: Pató István/F.I. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax:

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Főkönyvi kivonat 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 39 428 431 0 39 428 431 1 149 437 39 428 431 1 149

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB 156-2/2014. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 8/2001. (111.01.) Önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 8/2001. (111.01.) Önkormányzati rendelet módosítására NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 440' NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +3642524'500 FAX: +36 42 524-5 ' E MAII.! POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:84070/2012.1 Ügyintéző:

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kiegészítő Melléklete

Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kiegészítő Melléklete Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Tatabánya Fő tér. 4. 2800. Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2013. évi

Részletesebben

HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány. Közhasznúsági jelentés 2012.

HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány. Közhasznúsági jelentés 2012. Adószám: 18796362-1-15 Bejegyző szerv: Megyei bíróság Regisztrációs szám: Pka.60.092/1996/4. HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvány 4400 Nyíregyháza, Váci M. út

Részletesebben

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: MH:17-074/100/2012 Üi.: Vincze Csaba Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottsága Melléklet: - Miskolc Holding

Részletesebben