17-- cr~ N Y REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "17-- cr~ N Y REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz"

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: FAX: Ügyiratszám: VAGY..../2014. Ügyintéző: Póesik ÁgnesjHavasiné Tári Tímea ELŐTERJESZTÉS - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft évi üzleti tervének véleményezésére c"'>.. ~ Dr. Ková'éS Ferenc ~ polgármester 17-- Batizi Tamás Polgármesteri Kabinet vezetője ILv~c~ ClJ~ A!u-r Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási Osztály vezetője törvényességi véleményezést végző személyek aláírása: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ~ ~- _ Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője cr~ N Y REGYHÁZA

2 Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladata ként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében - a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését. A február 20.-i Közgyűlés döntött az Önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014.(11.21.) rendelet megalkotásáról, melynek figyelembe vételével a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. elkészítette a évre vonatkozó üzleti tervét. A benyújtott üzleti tervet - melyet a társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalt és elfogadásra javasolt - az alábbiak szerint értékeljük: A társaság 2014 évre vonatkozó tervének alapját, a 2013 évhez hasonlóan a tervezett fős látogatói létszám adja. Az értékesítés nettó árbevételének jelentős és egyben meghatározó része az e Ft-ban tervezett jegybevétel. A jegyárakat a Társaság 2014-ben sem kívánja emelni. További árbevétel származik a kereskedelmi egységek és egyéb bérleti díjakból, a ZOO suli bevételeiből, a szálloda bevételeibő l, és egyéb forrásokból, összesen e Ft értékben. Marketing szempontból egy kivételes és egyben kockázatos évvel tervez a Társaság, mivel az előző évek 20 millió forintos marketing keretével szemben, csak egy 10 millió forintos tervvel számolnak. Ennek elsődleges oka, hogya tervezett beruházások, a folyó építkezések miatt az év első felében "nagyon nehéz lenne jól csengő üzeneteket megfogalmazni". A Parkban a Zöld Piramis mára egy megszokott, a vendégek szamara teljesen természetes állatbemutató lett, mely további látogatói létszámot várhatóan már nem eredményez, a folyamatos vendég megkérdezések pedig egyértelműsítik, hogy igény van az évről évre történő fejlesztésekre. Ezért nagyon fontos cél, hogy további élményeiemekkel és kifutókkal gazdagodjon az Állatpark. Nyíregyháza Város Önkormányzata jelentős vissza nem térítendő támogatást nyert el Sóstó fejlesztésére, mely összegből az Állatparkban is megvalósul egy látványos fejlesztés, az Andok Világa fantázianevet viselő Dél-Amerika kifutó, ahol a fák között kalandparkszerűen kialakított függőhidakon nézheti végig a vendég az állatbemutatókat. A fejlesztés részleteiről az üzleti terv 6-7. oldalán olvashatu n k. Egy másik jelentős beruházás is elindult 2014 évben, ez ped ig az "Egyedi attrakciófejlesztés a Nyíregyházi Állatparkban" ÉAOP-2.1.jA.I pályázaton belül megvalósuló Viktória Ház elnevezésű projekt. A pályázat e Ft összköltségű beruházást tartalmaz, melyből 250 millió Ft a vissza nem térítendő támogatás. Az Önkormányzat e Ft támogatást nyújt a projekt megvalósításához, a hiányzó e Ft-ot pedig tagi kölcsönként biztosítja a Társaság részére. A projekt rövid leírását, részletesen bemutatja az üzleti terv a 9. oldalán. A társaság évben összesen e Ft bevétellel számol. A tervezett összes bevétel minimális, kb. l%-os csökkenést mutat 2013 várható tény adatá hoz viszonyítva.

3 A Társaság költségszerkezete az előző években tervezettekhez hasonló. Költségtervében az anyagköltségre e Ft-ot tervezett az Állatpark, mely összegnek több mint 50 %-át e Ftot - tesz ki a takarmányok értéke. Munka, védőruhára Ft-ot, karbantartási anyagokra e Ft-ot, tüzelő-, hajtó-, kenőanyagokra e Ft-ot, gyógyszerekre e Ft-ot tervezett. Összességében az anyagköltségek 2%-os növekedésével számol 2014 évre a Társaság a évi tény adathoz viszonyítva. Az igénybevett szolgáltatásoknál egy közel 6%-os csökkenés mellett e Ft-tal számolnak. Az igénybevett szolgáltatások között a legnagyobb tételek a közüzem i díjak, áramdíjnál e Ft, gázdíjnál e Ft-tal, víz és csatornadíjnál e Ft-tal terveznek. Javításra, karbantartásra e Ft-ot, marketing költségekre e Ft-ot állítottak be. Az egyéb szolgáltatások e Ftos tervezett összegében biztosítási, hatósági díjak és bankköltség szerepel. A személyi jellegű ráfordítások 2%-os emelkedésével e Ft-tal - számolnak 2014-re, mely összeg 86 ember bérét és járulékait jelenti. Az értékcsökkenési leírás tervezett összege e Ft, az egyéb ráfordításoké e Ft, a pénzügyi műveletek ráfordítása e Ft. A Társaság várható összes költsége, ráfordítása 2014 évben e Ft lesz. Fentiek alapján a társaság évi üzleti tervét megvalósíthatónak ítéljük, és e Ft bevételiei, e Ft költség, ráfordítással, valamint e Ft adózás előtti eredménnyel a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk. Nyíregyháza, március 21.

4 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága.../2014. (...) számú határozata a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft évi üzleti tervét e Ft bevételiei, e Ft költséggel, ráfordítással, és e Ft tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, március... A határozatot kapják: 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)

5 UZLETI TERV, EVRE l' l' NYIREGYHAZI l' ALLATPARK l' l' KESZITETTE : l' l' GAJDOS ASZLO ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

6 VEZETŐi ÖSSZEFOGLALÓ Most már évek óta elmondhatjuk, hogyasóstói turizmus feljövőben van, a lengyel vendégek - és itt jegyezzük meg a Fürdő managmentjének erőfeszítéseit - egyre nagyobb számmal érkeznek. Az állandó probléma, hogy szezonban sokkal több szálláshelyre lenne szükség, mint ami rendelkezésre áll. Ezeken a gondokon apró lépésekkel a város két sóstó i cége igyekszik segíteni, de természetesen a jövőben ezzel a kérdéssel komolyan érdemes, és kell foglalkozni. A nyíregyházi turizmus meghatározó szereplője az állatpark, egy stabil vendégkört mozgósít most már 3-4 éve. Ugyan nem sikerül évről évre a jól beállt vendéglétszámot növelni, a több mint 380 ezer fizető vendég jó alapot ad idén is tervezésre. Azt reméljük, hogy az emberek gazdasági helyzete nem romlik a tavalyi évhez képest, ha külföldre nem is de országon belül rövidebb, hosszabb időre egyre többen jutnak el pihenni. Bízunk abban is, hogya szomszédos országokból elsősorban Szlovákiából és Romániából, valamint Hajdúszoboszlóról számíthatunk turistákra. Világosan látszik, hogya közel 400 ezer vendég kemény munkával, de most már évről évre rendszeresen elérhető az állatpark számára. Ezt természetesen nagyban befolyásolja az időjárás, és a park új látnivalói. Az idei év sajnos az eredeti tervekkel ellentétben nem indulhat a két nagy beruházás avatásával, ( ezeket a várhatóan nyár végére adjuk át a nagyközönségnek) így egy átmeneti szezont kell összeraknunk ami lehetőleg nem lesz rosszabb az előzőtől, és felvezeti a 2015-ös minden tekintetben jelentős sikerekkel kecsektető évet. Jól is van ez így, hogy 5 évente dobunk egy hatalmasat, hiszen annak az ereje sokáig kitart, és 2015-ben nem csak két hatalmas beruházás várhatja majd a közönséget, hanem ha szerencsénk lesz kis elefánt és kis orrszarvú is világra jön nálunk, így bátran remélhetünk a jövő évtől ezer plusz látogatót. Az idei évet azonban pontosan ezért, a tavalyi alapján tervezzük, és a 380 ezer fizető vendéget célozzuk meg. 2

7 Viszonyítás képen az alábbi táblázatban bemutat juk, hogy 2013-ban miként alakultak bevételink hónapról hónapban. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

8 TERVEZÉSI ELVEK 2014-ben Bevételeink jelentős és meghatározó része a "kapun bejövő pénz" magyarul a jegybevétel. A jegybevétel maximálás a.! kire számíthatunk bj hányszor jön be a vendég cj milyen áron jön be a vendég a.! Bármilyen furcsa nem elsősorban a családi összetétel fontos idén számunkra, a rendező elv, hogy vajon milyen lesz a külföldiek és a magyarok aránya. A helyzet az ugyanis, hogyakülföldieknek - elsősorban a közeli Szlovákiáról van most szó - az erős Eurójukkal megéri Magyarországot választani, épp ezért a Kelet Szlovákiában élő ezres populáció nagy része potenciális vendégnek tekinthető, akik képesek eltartani Sóstó valamennyi idegenforgalmi létesítményét. A magyar vendégek rendkívül fontosak számunkra, ugyanakkor azt feltételezzük, hogy az üzemanyag ár jelentős visszaesést eredményezhet a csoportos és a messzebbről jövő családi látogatottságunkban. b./ Kérdés, hogy ha szűkül azoknak a száma akik megengedhetik, hogy felkeresik a Nyíregyházi Állatparkot, akkor akik viszont el tudnak jönni azokat képesek vagyunk e legalább még egyszer visszahozni. Tehát ha a vendégkör szűkül is a meg lévő vendégek visszaforgatása akárcsak egy színházi bérlet esetén, (ugyanazt az embert 4-szer számolják )fontos feladat. Az állatkerteknél kicsi a forgási ráta, ezért turisztikai szempontból valóban a legtöbb eredeti vendéget vonzzák ugyanarra a helyre. Viszont célszerű lenne, ha a belépők jelentős része egy éven belül legalább egyszer még visszajönne. c./ Ma már nagyon ár érzékeny a vendég, ezért ben sem tervezünk áremelést, akárcsak lassan két éve. Fontosnak tartjuk, hogy még ha 380 ezer fizető vendég is a terv, célozzuk meg a 400 ezer fizető vendéget, mert az tesz lehetövé, egy nagyon stabil gazdálkodást. 4

9 Egyéb bevételek: Rendkívül fontosak, bár majd a részletes adatoknálláthatjuk, hogy jóval kevesebb, mint a jegybevétel, de a szállodai bevétel és a bérleti díj bevétele alkotja agerincét. Kiadások tervezése: a.l Fix költségek b.l Szükséges költségek c.l Fontos, de elhagyható költségek a.l A fix költségek kevés mozgásteret biztosítanak számunkra, ezért itt regulázni jelentősen nem lehet. ( Bér, takarmány, közüzem) Idén számolnunk kell az új létesítmények őszi, téli üzemeltetésével együtt járó plusz költségekkel. Igaz a fűtést megpróbáljuk segíteni fával, így csökkentve a költségeket, a projektben előírt létszámbővítés fedezetére pedig pályázatot nyújtottunk be. b.l A szükséges költségeknél át tudjuk tekinteni, hogy noha elengedhetetlen a felhasználás de ki tudjuk e olcsóbb lehetőségekkel váltani az eddigi megoldásokat. ( Munkaruha, diákmunka, szolgáltatás vásárlás) c.l Fontos, de elhanyagolható költségek itt tudunk legtöbbet spórolni, viszont költség szerkezetünkben ez a legkisebb rész, ugyanakkor ezek termelhetik normális esetben az újabb látogatókat. PI. reklám, marketing, vagy új beruházások. Ezek mind elhagyhatók, szűkíthetők, a kérdés csak az mikor kerül többe a leves, mint a hús. Idén pl. nagyon minimális reklámmal leszünk jelen a piacon, hiszen 2015-re tartogat juk az erőnket. 5

10 KÜLDETÉS: A Zöld Piramis mára már egy megszokott, a vendégek számára teljesen természetes állatbemutató a parkban, Ezért törekednünk kell az újdonságra. Szerencsére Nyíregyháza Város egy jelentős összeget nyert Sóstó fejlesztésre, és ebbő l a vissza nem térítendő támogatásból nálunk is megvalósul egy látványos fejlesztés az Andok Világa. Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó- Gyógyfürdőn című projekt keretében történő Állatparkfejlesztés bemutatása Az állandó megújulás jegyében az állatpark további élményeiemekkel és kifutókkal bővül, melynek keretében kialakításra kerül az " Andok világa" fantázia címet viselő "Dél-Amerika" kifutó, ahol a fák között kalandparkszerűen kialakított függőhidakon nézheti a vendég az egyedi állatbemutatóban jaguárokat, tapírokat, pápaszemes medvéket, kapucinus majmokat és különböző lámaféléket. Az ösvény első eleme egy indián tábor játszótér ehhez kapcsolódnak az alábbi attrakciók: A fejlesztés elemei a következők: Pápaszemes medve kifutó; Kapucinus majom kifutó; Láma és tapír kifutó; Jaguár kifutó; Üvegátjáró a jaguár ketrecén ; Központi épület,állat telelő ; Takarmány épület szociális blokk; Tó kialakítása; Ormányos medve kifutója; Fára telepített kalandpark; Fa szerkezetű híd 6

11 A fejlesztés műszaki részének tervezett bruttó alapterülete 572,85 m2, amely 572,85 m2, azaz 1,20 % tervezett beépítettséget eredményez. A tervezett zöldfelület nagysága 41604,13 m2, ami 87,68 %-ot tesz ki. Az idelátogatók könnyebb tájékozódása érdekében információs táblarendszer kerül kiépítésre. A terület belső közlekedési rendjét térburkolattal ellátott járdákkal oldják meg. A használhatóság érdekében pihenőpadok, hulladékgyűjtök elhelyezésére is sor kerül. Jelenleg Sóstógyógyfürdő és talán Nyíregyháza egyik legkedveltebb és legismertebb idegenforgalmi célpontja az Állatpark, köszönhetően a park folyamatos és jól meghatározott irányban történő fejlesztésének és bővítésének. A legnagyobb gondot itt is a parkolás okozza, mint a fürdők esetében is. Ráadásul itt az idényjellegtől függetlenül, teljes évi nyitva tartás miatt egész évben, főképpen ünnep-, és munkaszüneti napokon jelentkezik a probléma. Csakúgy, mint a fürdők esetében, itt is egy jól átgondolt parkoló fejlesztés, parkoló bővítés tudja kielégíteni a jelentkező igényeket. A parkoló révén létrejövő tervezett burkolt felület 5515,28 m2, a tervezett parkoló mennyisége 220 db, ebből 6 db mozgáskorlátozott. Az építkezés gyakorlatilag megkezdődött, reméljük a parkolót még Húsvét előtt át tudja venni a nagyközönség, őszre pedig az állatbemutató is elkészül a projekt keretein belül. 7

12 " Egyedi attrakciófejlesztés a Nyíregyházi Állatparkban" ÉAOP-2.1./A.I Ezt a pályázatot 2012.decemberében nyerte meg a park, amely egy közel 635 millió forintos összköltség ű beruházás. Ebből 250 millió forint a vissza nem térítendő pályázati összeg, forint saját erőt biztosít Nyíregyháza városa, 125 millió forintot pedig az Állatpark, amit 2014 decemberéig meghitelezett számunkra a város. Ugyanakkor mivel a beruházás a tervezett május 1 helyett, csak augusztus 1. -től fogadhat látogatót, kezdeményeztem a költségvetés egyeztetésekor, hogy kapjunk egy év haladékot a kölcsön visszafizetésre, amikor már stabilan kigazdálkodható lesz a várható 2015-ös létszám növekedésből. Ezért az idei Üzleti tervben külön nem terveztünk a 125 millió forint visszafizetésével, mert reálisan idén nem tudjuk megtermelni. Természetesen ha a tervezetthez képest j elentősen nő a látogatói létszám a nyár végi átadás után ősszel s télen, a plusz bevételből megkezdjük a kölcsön törlesztést. 8

13 A projekt rövid leírása. - A Viktória Ház köré csoportosuló fejlesztési projekt egy olyan interaktív állatházat képez majd, ahol a névadó óriás rózsa a Viktória Amazonica mellett az elképzelések szerint ritka, különleges állatok figyelhetők meg testközelből. Fő attrakció a krokodil folyó és a kolibri erdő. - A folyamatos vendég megkérdezések egyértelmüsítik, hogy igen nagy az elégedettség i mutatója a parknak és van igény az évről - évre történő fejlesztésekre. - A tervezett beruházás 12 hónap alatt elkészülne el, az eredeti tervekhez képest sajnos nem május Hől, hanem csak augusztus 20-tól fogadhat majd látogatókat. így a tervezett plusz látogatói létszám csak 2015-ben realizálódhat. A projekt magvalósítása a régióban többlet jövedelmet generál, közvetlenül és közvetve is munkahelyet teremt. A projekt tovább növelheti e régió turisztikai vonzerejét és kitol hat ja a szezont. - A projekt nem öncélú nagyon sok irányba elindulhat ennek kapcsán a fejlesztés, hiszen az ismeretterjesztésen a szórakozáson túl terápiás célt is szolgál a fogyatékkal élők számára pozitív mentális élmény amikor közvetlenül sétálhatnak állatok között, illetve kontaktust teremthetnek állatokkal, és ebben a házban a lajhár erdő részben mód lesz ezen kívül több tudományos kutatást megalapozhat, és az Európai Fajmenteséi Programok közül legalább 5-nek lehet tenyészbázisa. A beruházás segíti a gyermekek és látogatók környezeti nevelését környezettudatos gondolkodását. 9

14 10

15 A beruházást a Karakter 95 Kft nyerte, a közbeszerzés során ugyanis ő adta a legkedvezőbb ajánlatot. Sajnos azonban ez az ajánlat is Ft -tal több volt a tervezettöl. Ezt az összeget a tulajdonos Nyíregyháza Város Képviselőtestülete biztosította számunkra így lehetővé vált a beruházás megkezdése, amelynek összköltség e Ft Ennek a z összegnek a felhasználását szemlélteti az 1.sz. táblázat. A tervek szerint még augusztus 20.a előtt felavat juk a Viktória Házat. A külföldi látogatók aránya jelentösen megnött A korábbi tendenciáknak megfelelően a belföldi utazások népszerüsége tovább nő, ugyanakkor a változatos kínálat a hazai vendégek mellett egyre nagyobb számban képes a külföldi turistákat is a térségbe csábítani. A földrajzi elhelyezkedés okán elsősorban a közeli határ menti szlovák és román régiókból érkeznek a turisták. A külföldi vendégek célcsoport szerinti összetétele hasonló a hazai látogatókhoz: legnagyobb arányban gyermekes családok és iskolai csoportok érkeznek az állatparkba. Fő küldő országunk Szlovákia, akik nem csak közel vannak, hanem eurójuk révén képesek megfizetni szolgáltatásainkat. Kelet- Szlovákia tehát fontos piacunk. Ugyanígy lényeges Romániából Nagyvárad, Szatmárnémeti és Nagybánya. A három város együtt majd 450 ezer lelkes, ennek a piacnak a megszerzésére törekszünk, sajnos azonban bár igény lenne ránk, számolnunk kell a viszonylagos pénztelenséggel is ezeken a területeken. A fentiek okán úgy érezzük, jelentősen át kell csoportosítani erőinket Szlovákiába, újabb piacok felkutatása érdekében, mert a magyar üzemanyag árak, az emberek romló jövedelme kevéssé valószínüsíti, hogy magyar vendégekkel tudjuk erősíteni a szezont. Ugyanakkor a szlovák Euró miatt komolyan számíthatunk a külföldi turistákra. 11

16 A megyét felkereső turisták tartózkodása nő, Sóstó az Állatpark vendégeire épül. Az egyedi természeti értékekre épülő turisztikai termék a megye további vonzerőinek összekapcsolásával, illetve sokszínű kiegészítő programok kiajánlásával olyan kínálatot eredményez, ami 5-7 napos tartózkodási időre is elegendő az ide látogatók számára. A komplex programok kialakítása során az érintett turisztikai szolgáltatók, önkormányzatok, intézmények között kölcsönös elismerésen alapuló, konstruktív együttműködésre van szükség. Kísérő programként ajánl minket Hajdúszoboszló, és együttműködési szerződésünk van kölcsönös küldésről az Aggteleki Nemzeti Parkkal. Az Állatpark vendégeiből közvetett módon profitálnak a város és amegye szálláshelyei, Sóstó vendéglátó egységei egyértelműen, és természetesen az adófizetéseken keresztül maga a város is. A fürdő létét pedig érdemben befolyásolja az Állatpark sikere. 12

17 Az állatpark pedagógiai programja a térség mintamodelljévé vált. A Nyíregyházi Állatpark által kidolgozott és széles körben alkalmazott zoopedagógiai módszerek és programok mind a gyermekek, mind a pedagógusok számára kedveltek és jól hasznosíthatóak. A magyarországi és határ menti állatkertek többsége integrálja saját programjai közé a nyíregyházi módszereket és szakmai eredményeket. Az állatpark rendszeresen tart nyílt napokat, továbbképzéseket szakmai érdeklődők számára. 13

18 Az állatpark egyedülálló állatmegmentési és kutatási programok vezető partnere. A több évtizedes kutató munka és a fajmegmentési, szaporítási programokban történő sikeres részvétel a Nyíregyházi Állatpark szakmai elismertségét nagymértékben növelte. A létesítmény széles körű egyűttműködést alakított ki magyar és külföldi állatkertekkel, vezető partnerként több jelentős szakmai programot koordinál, illetve társszervezetként közreműködik nemzetközi és hazai kutatási programokban. Emellett szakirányú felsőfokú oktatási intézmények stratégiai partnere és gyakorlati bemutatóhelye. Közel 50 EEP - nek vagyunk tagja, némelyek irányító testületében is szerepelünk, tagok vagyunk WAZA, EAZA, MÁSZ, EUAK, ISIS, és a Nemzetközi Állatszállítmányozási Szervezetben. 14

19 Társadalmi szerepvállalás A park most már második éve megteheti, hogya Karácsonyi ünnepek előtt un. 100 Ft-os napot rendez, amikor is másoknak szánt adományokat hoznak vendégeink ( ezeket mi eljuttat juk a rászoruló szervezetekhez ) s ennek fejében szinte ingyen látogathat ják a parkot. Ennek a napnak jelentős üzenete van azok számára is, akik egész évben nem tehetik meg, hogy jegyet váltsanak így a város gyakorlatilag biztosítja minden városlakónak évente legalább egyszer az állatparki látogatást. Hasonló nap amit minden szeptemberben a Fogyatékosok Világ napján rendezünk, ilyenkor a fogyatékkal élő vendégeink és az őket koordináló szervezetek jöhetnek hozzánk térítésmentesen. Ezen kívül természetesen lehetőségeinkhez mérten biztosítunk kedvezményes, vagy ingyen belépést városi rendezvények díjazott jainak, illetve a város kiemeit vendégei számára. Közel 20 ezer embernek szerzünk ezáltal örömet. 15

20 PÉNZÜGYI TERV: BEVÉTELEK TERVEZÉSE: A Nyíregyházi Állatpark régóta azt az ideológiát követi, hogy ismerd meg környezetedet, megismered a Világot, ismerd meg a Világot, és rájössz hogy Te is fontos része vagy. A fenti gondolatokat egyre több látogatónk érzi magáénak és ma már a Nyíregyházi Állatpark országosan ismert, turista látványosság, és a családi kirándulások tervezésénél mindenképpen beszédtéma. Ezért gondoljuk azt, hogy idén már nem kell látogatói szám csökkenéssel számolnunk, hanem stabilizálódhat ez a létszám, ami elengedhetetlen működésünkhöz. Ezt elösegítendö nem tervezünk jegyáremelést. így a tavalyi jegyárakkal és kedvezményekkel dolgozunk, amik az alábbiak lesznek 2014-ben Ezt részletesen az alábbi táblázat mutatia TEJLESÁRU JEGY ÁRAK KEDVEZMÉNYESJEGYÁRAK FELNön CSALÁDI/2.F+1.GYl GYEREK CSALÁDI /2.F+2.GYl NYUGDIJAS CSALÁDI (2.F+3GY) DIÁK FELNön CSOP ISKOLÁS CSOP ÓVODÁS CSOP

21 380 ezer látogatóval számolva tehát: 510 millió forint, a tervezett jegybevétel. Ez persze módosulhat attól függően, hogy éppen milyen típusú jegyből mennyit adunk el. A szálloda nagyon jól teljesített ban, ezzel elégedettek lennénk ben is, ezért a szálloda bevételét 50 millió forinttal tervezzük. A bérleti díjak szintén egy jelentős kiegészítést biztosítanak a park működési költségeihez, ezt is úgy gondoljuk, hogy a tavalyi szinten tervezhet jük. Néhány bérlőnk sajnos feladta, akiknek kevésbé sikeres tevékenysége volt, de jöttek újak, így bízunk egy 35 milliós bevételben. A loo suli összegét harmadik éve nem emeljük, így a tavalyi szinten tervezzük ezeket a bevételeket is. Mindezt részletesen az 2. számú melléklet táblázatában mutatjuk be. KÖlTSÉGTERV: A tavalyi évben sikerült egészen precízen megtervezni és aztán teljesíteni is a tervet, már ami a kiadásokat illeti. Ha egy - egy költségnemben volt is kicsiny eltérés a költségkategóriák gyakorlatilag a tervezett szi nten teljesültek. Ebből kiindulva az ez évi költségtervet szinte a tavalyi tényekre építettük. A legjelentősebb költségünk természetesen a munkatársakkal összefüggésben merül fel, így a bér az ezzel összefüggő juttatások, jutalom, prémium. Szeretnénk ha lehetőségünk adódik július 1-től 5 %-os béremelést adni idén is, és hogy ha a bevételeink lehetővé teszik jutalmat is osztunk. A takarmány költségünket sikerül évek óta az 50 milliós szint környékén tartani, ez hol több, hol kevesebb, attól függően, hogy milyen éve volt a mezőgazdaságnak, illetve mennyi adományt tudunk beszerezni. 17

22 Ahogy előbb már említettem a reklám költségeket közel felére mérsékeljük, viszont a két új beruházás beindítása szükségessé teszi, hogy tervezzünk komolyabb állatvásárlásra összeget, mint ahogy újabb kiszolgáló gépekre is szükségünk van. ( takarmányszállító targonca, és egy hússzállító hűtőteherautó mindenképpen szükséges.) Komoly szakmai siker, hogy mi rendezhet jük az Európai Állatkerti Szővetség egyik elefántos szakmai konferenciáját, hiszen a Kelet-Európai régióban központi szerepet játszunk az elefánt tartás és tenyésztés tekintetében. E konferenciára Dél - Afrikától Európáig nagyon sok kiváló szakembert várunk, és reméljük, hogy az augusztusi létesítmény avató nagyszerű szakmai kísérő programja lehet. A részvételi díjak mellett nyílván nekünk is lesz költségünk a megfelelő színvonalú rendezés okán, így erre most külön 2 millió forintot állítottunk be a költségvetésbe. Úgy gondoljuk, hogya két beruházás megvalósítható az ezekre elkülönített keretből, amit az előzőekben már részletesen taglaltunk. Ezeken kívül nagyléptékű felújításokat idén nem tervezünk. Igy tehát összességében egy feszes gazdálkodás mellett gyakorlatilag az elmúlt év megismétlése a cél. A 3. számú melléklet táblázatában sorra vettük a főbb költségeket. MARKETING TERV: Természetesen tisztában vagyunk az örök igazsággal, hogy reklám nélkül nem lehet semmit eladni. Ugyanakkor ma már a Nyíregyházi Állatpark ismertsége és elismertsége olyan jelentős, hogy megkockáztathatunk egy évet amikor visszafogjuk a reklámköltést. Természetesen reklámozunk idén is, de a tavalyi 20 millióval szemben idén csak 10 milliót szánunk erre. Az építkezések miatt az első félévben nagyon nehéz lenne jól csengő üzeneteket megfogalmazni, hiszen néhány állatunk nem látható, több állat pedig ideiglenes helyen került bemutatásra. A reklám stratégiánk tehát az, hogy most először, majd egy éveket átölelő folyamatos kampányba kezdünk nyár derekától, amikor az új 18

23 létesítmények elkészülnek és csak 2015 őszén állunk le. így az idei év feladata a szinten tartó reklám, és a következő év felvezetése. A terveink szerint jelentősen fogunk támaszkodni az internetre és a facebookra, valamint a Magyar Televízió, az RTL Klub s a TV2 híradásiban, a jelenlétre. A Sóstó Rt. -vel közös, jól bevált külföldi plakát és rádió reklámot használva Magyarországon csak a korlát reklámra költünk, ESMA óriásplakátokon nem leszünk jelen. A beruházásokhoz kapcsolódva természetesen a helyi és az országos sajtóban fokozzuk jelenlétünket, illetve a forgalom alakulását figyelembe véve esetleg alkalmi akciókat vezetünk be. Ennek jó példája a március 2.-i tavasznyitó rendezvény amit a NEFÜ-vel közösen rendezünk, ekkor 50 %-os kedvezménnyel jöhetnek a látogatók, akiket megismertetünk az UNIÓ-s rpojektekkel és játékos vidám programokon is részt vehetnek. 19

24 1. sz. melléklet "Egyedi attrakciófejlesztés a Nyíregyházi Állatparkban" A projekt költségvetése (2013 december 31.-i állapot) ~~.. r;j.;iim,,., ~:';lmr.-r.1';n'. 00i'flEJJ.. ~ [!I.ff,!'fflt7:frn! Építés OOO O Kiviteli terv 25 OOO OOO 25 OOO OOO OOO 120 OOO Projektmenedzsment 10 OOO OOO O Könyvvizsgálat 2500 OOO 2500 OOO O 2500 OOO Nyilvánosság 5 OOO OOO OOO Műszaki ellenőrzés 4300 OOO 4300 OOO O Közbeszerzés OOO 350 OOO Megvalósíthatósági tanulmány 5 OOO OOO OOO OOO O Engedélyes terv OOO O Osszesen: az építési beruházás közbeszerzése miatt A projekt forrásai {jkij]j1íl rid1ljj} r1!f11í - ljl'mu:ijrm'j;'lidllim - - EU-s forrás 250 OOO OOO 250 OOO OOO Önkormányzati támogatás 125 OOO OOO Tagi kölcsön 125 OOO OOO 125 OOO OOO Osszesen: = ,

25 2. sz melléklet Bevételi terv (ezer Ft) Meanevezés 2013.terv 2013 e/6zetes tény "o-os teljes/tés 2014 évi terv Ertélces/tés nettó 'rbevétele n 98% Je~lYbevétel % Bérleti díi % Zoo Suli % Szálloda bevétel % Eqyéb árbevétel % Egyéb bevételek % PénzOllYÍ move/etele bevételei % 1000 Kamatbevételek % 1000 RendkivOlI bevételek % Bevételek ljsszesen %

26 3. sz. melléklet Költsdégterv évi terv várható tény évi terv 2013 tény! 2014 terv! 2013 terv 2013 terv Allatpark Hotel Zoosull Összesen Allatpark Hotel Zoo suli Összesen Allatpark Hotel Zoo suli Összesen % %,_ Takarmán ok O O O O O O %,_ Munka- és védöruha O O O '" 133% Karbantartási anyaq 8000 O O O O O O " 5"" Eavéb anyaqok O O O % Irodaszer O O O % 100% Tisztitószer O O O % "l' TOzelő- hajtó kenöanyaq O O O O O O 9000 "l' 90% Védőital 400 O O O O O O '" 125% Gyógyszer 5000 O O O O O O Hl"" Egyéb anyagköttség (berendezések, "" 3000 O O O O O O felszerelések) 'ooo 13"" 100% -~"'< 91,. Külföldi kiküldetés 4000 O O O O O O % Aramdí" O O O % ''''''' 111% Gázdí" O O O '" Vfz- és csatomadr O O O "" $zemétszáltrtás 1500 O O O O O O 1300 "'" 77% "'" 81% Fwarozás rakodás szálhtás 9000 O O O O O O 5000,,% 56% Javítás karbantartás O O O 17000,,% Postaköttsé 500 O O O O O O % 14"" Telefondí' O O O 1sao 51% 56% Kön sálat 720 O O O O O O no 125% 100% Szakkö fo 6irat 600 O O O O O O % 50% Hirdetés reklám sa'át kiadván O O O O O O %,_ 61% TaQSa i di"ak 1000 O O O O O O % 190%,_,_ Va onvédelem O O O 15000,,% Allatorvosi dl" 1000 O O O O O O '" Jogi szolgáttatás 100 O O O O O O 100 Egyéb igénvbevett szolgáltatás ''''' Egyéb szolgáltatási költség 4000 O O O O O O 1000 "" "" "" ""' '" -:<, ".." "" Biztosítási dl" ak 6000 O O O O O O 5sao 86",,% O O O O O 4000 "0%, _,:"",,,,, 2500,, ", I't,',;;;::,> '" o;,:,i<:,','~. -, ' -'.,.. 134" 0 11'",v 'ieeii', " -";-~,;.- " ;;? ~,. : ',, ;",'",.." 94" ''''

TARTALOM. Vezetői összefoglaló...3. A VIKTÓRIA Ház UNIÓS projekt...5. Kutatásaink eredményei...8. SWOT analízis...23. A kockázatok kezelése...

TARTALOM. Vezetői összefoglaló...3. A VIKTÓRIA Ház UNIÓS projekt...5. Kutatásaink eredményei...8. SWOT analízis...23. A kockázatok kezelése... TARTALOM Vezetői összefoglaló...3 A VIKTÓRIA Ház UNIÓS projekt...5 Kutatásaink eredményei...8 SWOT analízis...23 A kockázatok kezelése...25 Marketing terv...26 Piaci versenytársak...26 A szolgáltatás...28

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz

TÁJÉKOZTATÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAfL: POLGARMESTER@NYfREGYHAZA.HU Ügyiratszám:2340Sj2013.VIII. Ügyintéző:

Részletesebben

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft ~ Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft 2012 évi beszámoló Készítette: GQjh1zló igazgató 1 Tartalom Vezetői összefoglaló Bevételek alakulása a tervhez képest Költségek alakulása a tervhez képest Közhasznú

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tel./Fax E-mail Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft +36 52 558 928 turizmus@hajduszoboszlo.hu H-4201 Hajdúszoboszló, Pf.: 178 www.hajduszoboszlo.hu Társaság megnevezése: Hajdúszoboszlói Turisztikai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása... 6 3. A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei... 9 4. Marketingterv... 11 5.

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. február 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRM ESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz

TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRM ESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JGÚ VÁRS TELEFN: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 PLGÁRM ESTERE E-MAIL: PLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY... /2014. Ügyintéző: Pócsi

Részletesebben

amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2013. február ll--én tartott nyílt üléséről.

amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2013. február ll--én tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönw amely készült az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2013. február ll--én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzókönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint. lipták Lajos a Bizottság elnöke

Részletesebben

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-572-15 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: A Szentesi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. június 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. június 25-i ülésére Tárgy: A Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft. 2015. évi munkaterve és a 2015-2020-as

Részletesebben

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA 441 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-54; Fax: (42) 524-541 E-mail: nyhvagyo@nyirhalo.hu

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 19-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2013. évi üzleti terve

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2013. évi üzleti terve Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2013. évi üzleti terve l. Az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.

Részletesebben

TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRM ESTERE

TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRM ESTERE NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 POLGÁRM ESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY.../2014. Ügyintéző:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ SZAKIRÁNY SOMOGY MEGYEI GYERMEKTÁBOR MARKETING STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2011. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu. Tárgy: A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2012. gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Nonprofit Kft.

Szegedi Vadaspark és Programszervező Nonprofit Kft. Szegedi Vadaspark és Programszervező Nonprofit Kft. Éves beszámoló 2012. év Szegedi Vadaspark Éves beszámoló 2012. 1 I. Összefoglaló a 2012. év éves beszámolójáról Társaság neve: Szegedi Vadaspark és Programszervező

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt: 2351 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 204-220/2011. c./ rendeletei: 39-42/2011. Napirend előtt: - Nyíregyháza

Részletesebben

...4 /..@:... [Lol 'L ()'\

...4 /..@:... [Lol 'L ()'\ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax: (42) 524-546 E-maiI: gazdalpolg@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 49229/2012/XIV. Ügyintéző:

Részletesebben

Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. Megrendelő Káli Sándor polgármester. Készítették:

Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata. Megrendelő Káli Sándor polgármester. Készítették: Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelő Káli Sándor polgármester Készítették: Bodonyi Csaba DLA építész, generál tervező Bodonyi Építész Kft. Huszti Gábor területfejlesztési szakértő,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ELŐTERJESZTÉS

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ELŐTERJESZTÉS Ügyiratszám: 71.354/2011 VIII. Ügyintéző: Márki János NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDÁLKODÁSI FÖOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540;

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 5. szám 2008. március 13. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 22/2008. (II. 21.) Ö.h. Domborműves

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 18-án, 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve l. Az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 19-i nyilvános ülésére ... NAPIREND Ügyiratszám: 14/52-15/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Beszámoló az önkormányzati

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-225/ 2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Pénzügyi terv

Magyar Labdarúgó Szövetség. Pénzügyi terv Magyar Labdarúgó Szövetség Pénzügyi terv 2013 A Magyar Labdarúgó Szövetség 2013-es pénzügyi terve Bevezető Az Alapszabály értelmében az MLSZ köteles évente a Küldöttközgyűlésen tárgyalni a szövetség soron

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. február 12. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben