Emlékeztető a Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Horizontális Albizottság április 26-án tartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékeztető a Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Horizontális Albizottság 2012. április 26-án tartott üléséről"

Átírás

1 Emlékeztető a Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Horizontális Albizottság április 26-án tartott léséről Helyszín: Budapest, (524-es tárgyaló) Jelen voltak: Szavazati joggal jelenlevő tagok: Siba Ignác Dr. Hegyi Fatime Vingelman József Kelemen Csaba Prohászka Tamás Bali József Wimmer István Dr. Dancsó Józsefné dr. Soós Ilona Mária h. Éles Csilla Szöllősiné Földesi Erzsébet Szendrey Silvia h. Essősy Zsombor Hegedűs István Barta E. Gyula h. Novák Csaba MV Zrt. NFM, Elektronikus Hírközlés, Posta és Információs Társadalom-fejlesztési Főosztály VM, Stratégiai Főosztály Zala Megyei Önkormányzat Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács, Gazdaság Képviselői Oldal Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács, Munkavállalói oldal Országos Fogyatékosgyi Tanács Joint Venture Szövetség ORÖ Mag Zrt. További résztvevők: Dénesné Spitzer Éva Autisták Országos Szövetsége Dr. Micserics József Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Holdosi Dániel Vas Megyei Önkormányzat Gergely Bernadett NFÜ, KoR IH Dr. Szilvácsku Zsolt RESPECT Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Ormódi Róbert Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Dobár Attila JOBGROUP Markos Ádám JOBGROUP Hungler Diána NFÜ, KF Váldi Nikolett Gyulai Tamás Szalay Boglárka Csomor Zsuzsa Koscsó Attila Maurer Anita

2 Az lés menete: Dr. Hegyi Fatime, a GfP IH főosztályvezető-helyettese köszöntötte a jelenlevőket, és megkérte a résztvevőket, hogy röviden mutatkozzanak be. Siba Ignác, a GfP IH főosztályvezetője klön megköszönte, hogy a tagok ilyen nagy számban megjelentek és aktívan részt vesznek az albizottsági lésen. Dr. Hegyi Fatime felhívta a résztvevők figyelmét, hogy az lésről hangfelvétel készl. Ezt követően az emlékeztető hitelesítésére kormányzati oldalról Kelemen Csabát, az NFM delegáltját, illetve Wimmer Istvánt, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács képviselőjét kérte fel. Dr. Hegyi Fatime ismertette az lés napirendi pontjait: 1. A május 18-i Horizontális Albizottság emlékeztetőjének jóváhagyása, 2. NFÜ szintű horizontális célok megvalósítása, 3. GOP horizontális célok megvalósítása, horizontális pályázati felhívások bemutatása, 4. Beszámoló a évi Civil Licit rendezvényről, 5. Egyéb. Az Egyéb naprendi pont alatt Dr. Hegyi Fatime javasolta a Rehabjob bemutatkozását, tevékenységk ismertetését. Ezt követően felkérte a jelenlevőket a napirendi pontok elfogadására. A napirendi pontok egyhangúan elfogadásra kerltek. Elmondta továbbá, hogy a prezentációk után minden esetben lehetséges kérdések, észrevételek megfogalmazása. Megkérte a résztvevőket, hogy a hozzászólásaik előtt a könnyebb nyomon követés érdekében mutatkozzanak be. 1. napirendi pont: A május 18-i Horizontális Albizottság emlékeztetőjének jóváhagyása; A május 18-i Horizontális Albizottság emlékeztetője kiosztásra, illetve az lést megelőzően elektronikus formában megkldésre kerlt. Dr. Hegyi Fatime kérte, hogy a tagok hagyják jóvá az Emlékeztetőt. Az Emlékeztető egyhangúan elfogadásra kerlt, ezt követően főosztályvezető-helyettes asszony lezárta a napirendi pontot. 2

3 2. napirendi pont: Beszámoló az NFÜ szintű horizontális célok megvalósításáról; Dr. Hegyi Fatime felkérte Gergely Marianna Bernadettet, hogy tartsa meg beszámolóját az NFÜ horizontális terleten elért előrehaladásáról. Gergely Marianna Bernadett összefoglalót adott a legfontosabb változásokról, az elmúlt időszak leglényegesebb folyamatairól, eredményeiről: 1. Horizontális szakértői támogatás A Koordinációs Irányító Hatóság (Integrált Fejlesztési Osztály) látja el a horizontális témakörök koordinációját januárjától klső szakértők segítik az NFÜ munkáját a horizontális elvek minél szélesebb körű érvényesítése érdekében. (Respect szakértők bemutatása) A RESPECT Tanácsadó és Szolgáltató Kft. részéről Dr. Szilvácsku Zsolt is örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Horizontális Albizottság aktívan működik. A Respect Kft-ről röviden elmondta, hogy ők készítették például az NFÜ honlapján elérhető SKV-kat, több ajánlást is megfogalmaztak az operatív programokhoz, illetve elkészítették a Nemzeti Fenntarthatósági Stratégiát, és az ÁROP, EKOP társadalmi fenntarthatósági útmutatóját is. Feladatuk az Irányító hatóság munkájának segítése, a horizontális indikátorok áttekintése, ill. a tapasztalatok beépítése a tervezési folyamatba, az eljárásokba az áttekinthetőség és eredményesség érdekében. Az útmutatók elkészítése, megújítása, a pályázói jó gyakorlatok gyűjtése az elsődleges feladatuk, továbbá javaslatok megfogalmazása a as időszak horizontális szempontjaira vonatkozóan. 2. Horizontális munkacsoport 2012 elejétől horizontális munkacsoport keretében rendszeres egyeztetésekre kerl sor, melynek tagjai az IH-k horizontális témakör felelősei és a KOR IH-IFO. 3. Roma integráció A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megszletése új alapokra helyezte a romaintegrációt. Cselekvési terv, határidők, felelősök- konkrétumok jelennek meg a dokumentumban A 2014-ig szóló finanszírozási forrásait főként az Új Széchenyi Terv érintett operatív programjai adják. A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiához igazítottuk az Operatív Programokat, OP módosítások is kapcsolódnak hozzá, ebben várjuk az EUB jóváhagyását. Kormányzaton bell: társadalmi-felzárkózási, cigánygyi tárcaközi bizottság, melynek 12 államtitkár tagja van Új intézményi struktúra: Trr István Kutató és Képző Központ (TKKI) a kormányzat háttérintézménye, a kormányzat kinyújtott keze, 3

4 Az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) a legfontosabb partner Balog Zoltán (KIM): a roma integráció az eu-s pénzek hatékony felhasználásán múlik. Roma kerekasztal egyeztetések az Európai Bizottság részvételével 2008 őszén kerlt megrendezésre az Európai Bizottság kezdeményezésére az a magas szintű találkozó, amely a kezdetét jelentette az EU-alapok romák felzárkóztatására történő hatékonyabb felhasználását segítő rendezvénysorozatnak. Azóta két további áttekintő egyeztetésre kerlt sor 2009 őszén és 2010 áprilisában a legfontosabb problémák és a források hatékonyabb felhasználására tett javaslatok megvitatása, valamint a korábbi egyeztetések óta tett előrehaladás értékelése érdekében. A soron következő rendezvény előkészítő megbeszélései (klön a civilekkel és klön a kormányzattal), valamint a plenáris lés februárban kerlt megrendezésre. A civil és szakmai szervezetek javaslat csomagot állítottak össze a romáknak szánt támogatások hatékonyabb felhasználására. Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégia A Nemzeti Reform Program deklarálja, hogy a dokumentumba foglalt vállalásoknak az EU2020 Stratégia céljainak elősegítése mellett hozzá kell járulniuk a terleti felzárkóztatáshoz is. Ennek érdekében a terleti aspektusok az egyes intézkedések megvalósításakor horizontális szempontként jelennek meg. Hazánk december 2-án megkldte az Európai Bizottságnak a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáját. Ezzel Magyarország tett elsőként eleget a Roma Integrációs Stratégiák Európai Keretrendszere keretében vállalt kötelezettségének. A gyermekek jól-léte, az oktatás, a foglalkoztatás, az egészséggy, a lakhatás, valamint az érintettek bevonása, szemléletformálás és diszkrimináció elleni kzdelem terletein határoz meg konkrét feladatokat ig szóló finanszírozás forrásait főként az Új Széchenyi Terv érintett operatív programjai adják. A Kormány és az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) közötti megállapodás A Kormány a számszerű célkitűzések elérésének elősegítése és folyamatos nyomon követése érdekében figyelembe véve a 2020-ig szóló Nemzeti Roma Stratégiák Uniós Keretrendszerét is részletes intézkedési tervet fogad el kormányhatározat formájában, mely kiterjed az egyes vállalások felelőseinek és a teljesítés határidejének meghatározására, továbbá kormányrendeletet ad ki, amelyben rögzíti az egyes beavatkozási terleteket, az egyttdöntési megállapodás szereplőit és az egyttdöntésre megjelölt szervekkel az adott terletre vonatkozó egyttdöntési mechanizmust. (1136/2011. (V.2.) Korm. határozat az egyes társadalmi felzárkózást célzó rövid távú intézkedésekről). Roma Koordinációs Tanács A Tanács a felzárkózást szolgáló tanácsadó, konzultációs testlet. 4

5 A 27 tagú szervezetben a cigányság képviselői mellett helyet kapnak a civil szereplők, az egyházak, a kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és a kormányzat képviselői is. A Trr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) Terleti felzárkózási koordinációs feladatokat lát el, a társadalmi felzárkózás politikai eszközeit alkalmazza. Kiemelt feladata hátrányos helyzetű rétegek romák, álláskeresők, alacsony végzettségűek, megváltozott munkaképességűek, hátrányos helyzetű térségekben élők felzárkózása. NFÜ-ORÖ Az ORÖ részt vesz több roma integrációs célú konstrukciók tervezési munkájában (projekt előkészítő munkacsoport PEMCS). A HEP IH 2011-ben 6 PEMCS keretében, 2012-ben 14 PEMCS keretében működtetett illetve működtet olyan munkacsoportot, amelyben az ORÖ képviselője delegáltként részt vesz. Az IH keretein bell megalakult a Roma Támogatások és Társadalmi Innováció Albizottság. 4. LHH program Az LHH programban elejéig az NFÜ által megítélt végleges támogatás összege meghaladta az 56 milliárd Ft-ot. A támogatási szerződéssel rendelkező projektek száma összesen 668 db volt, a leszerződött támogatás pedig közel 55 milliárd Ft. Kifizetésben 600 db projekt részeslt, az eddigi kifizetett támogatás 28 milliárd Ft volt. 2. körös kiírások A program 2. körében 5 konstrukció- 4 TÁMOP és 1 TIOP- kiírásaira pályázhatnak a projektgazdák a foglalkoztatási- foglalkoztathatósági, oktatási, kulturális, egészséggyi és szociális ellátórendszerek feltételeinek továbbfejlesztése témakörökben. Több konstrukció esetében zárt kiírás célozza a 33 LHH kistérség előzetesen jóváhagyott projektjeit és a nyílt kiírásra pályázhat a 48 LHH kistérség, köztk a Devecseri is. Dr. Hegyi Fatime megköszönte az előadást, majd megkérte a résztvevőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételeiket az elhangzottakkal kapcsolatosan. Szöllősiné Földesi Erzsébet hozzászólásában megerősítette, hogy a fogyatékos emberek számára nagyon fontos a horizontális szempontok érvényeslése, ezért az érintettekkel való folyamatos konzultációt elengedhetetlennek tartja, hogy megítélhessék, valóban az adott célcsoport érdekeit szolgálja egy intézkedés, jó gyakorlat. A képzés szintén nagyon fontos, véleménye szerint. Érdeklődött, hogy OP szinten ill. a Strukturális Alapok szintjén kimutatható-e a megfelelés a horizontális szempontoknak, és hogy mennyiben segítették a fogyatékos emberek életét, hogyan szolgálták az esélyegyenlőség megvalósítását. 5

6 Gergely Bernadett válaszában elmondta, hogy megkeresték az érintett szakmai szervezeteket, és jelenleg is folyamatban van egy kiadvány elkészítése, melyhez a szakmai szervezetek jelentős mértékben hozzájárultak. Folyamatban van egy, az akadálymentesítésre vonatkozó értékelés is a TIOP esetében, és elmondta azt is, hogy a horizontális tématerletről jogszabályi kötelezettség alapján rendszeresen beszámol az NFÜ az Európai Bizottság felé. Szöllősiné Földesi Erzsébet érdeklődött, hogy hol érhetőek el ezek a beszámolók, és hogy mely fogyatékos szervezeteket keresték meg. Gergely Bernadett felajánlotta, hogy írásban szívesen megkldi azon szervezetek listáját, akikkel az NFÜ kapcsolatba lépett. Az értékelések pedig az NFÜ honlapján érhetőek el. Novák Csaba a stratégiai irányokat továbbra is érvényesnek tartja, egyensúlyozni szkséges a végrehajtás teljesítménykényszere és a horizontális értékek érvényesítése között. A jogszabály semmit nem mond az érvényesítés hogyanjáról, a számonkérési rendszerek viszont egyre kifinomultabbak. Meglátása szerint az adatgyűjtés lehetséges célzott mintán, hiszen a módszer nincs megszabva az EB által. Így pontosabbak, megbízhatóbbak az adatok és elemzések, ill. gazdaságosabb is a rendszer. Stratégiai szempontból tehát érdemes célzott kiírásokat alkalmazni a horizontális tématerleten. A rendszer többi részét tehermentesíteni szkséges, és a képzésnek teret kell adni. Prohászka Tamás felhívta a figyelmet, hogy a szociális szempontok mellett a környezetvédelemre is oda kell figyelni. A Respect Kft. által készlő, a as időszak horizontális szempontjaira vonatkozó javaslatok között, érdeklődve várja majd a környezetvédelemre, a környezeti szempontokra vonatkozó tapasztalatokat, javaslatokat. Dr. Hegyi Fatime ezt követően lezárta a napirendi pontot. 3. napirendi pont: Tájékoztató a GOP horizontális célok megvalósításáról, a horizontális pályázati felhívások bemutatása; Dr. Hegyi Fatime az alábbiakról adott tájékoztatást. GOP horizontális célok megvalósítása: Horizontális elvek érvényesítése a programozás és végrehajtás során Többletpont a pályáztatásnál: ÚSZT kitörési pontokhoz való kapcsolódás Hátrányos és leghátrányosabb kistérségekben megvalósuló projektek esetén Kiírás specifikus horizontális vállalások a GOP pályázataiban Szervezetek esélyegyenlőségi elkötelezettségeinek növelése Pályázók hatékony tudatformálása 6

7 + minden pályázatban lehetőség az esélyegyenlőségi célcsoportok támogatására Esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok Partnerség Monitoring: Többletteljesítmény vagy Jogosultsági kritérium Programozás, pályázati feltételek alakítása Végrehajtás során is Esélyegyenlőségi célkitűzések teljesítésének nyomon követése Gazdaságfejlesztési Operatív Program, pályázati felhívások: Környezeti célú fejlesztések (GOP ) kötelező elem: Környezeti vagy egyéb irányítási rendszer bevezetése Környezetbarát termék Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro- kis és középvállalkozások számára (GOP /B) Minőségi környezet és egyéb irányítási rendszerek bevezetésének támogatása ÚSZT kitörési pontokhoz való kapcsolódás többletpontot biztosít Komplex technológia fejlesztés és foglalkoztatás támogatása (GOP ) Jogosultsági feltétel a horizontális vállalás Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása (GOP ) IKT technológiák és alkalmazások támogatása révén lehetőséget nyújt a távmunka lehetőségek kialakítására Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban pályázati felhívások Céljuk: a pályázat célcsoportjainak foglalkoztatási színvonalának növelése, az egyenlő esélyek megteremtése a munkaerőpiaci elhelyezkedésben és munkavégzésben, az integrált munkavégzés elősegítése. 3 alcél: Női munkavállalók, GYES / GYED-ről visszatérők (GOP /A) Megváltozott munkaképességűek (GOP /B) Romák (GOP /C) A pályázati feltételek kidolgozásában az országos szervezetek is részt vettek. 7

8 Megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon (GOP /A) Keretösszeg: 1,5 milliárd Forint Támogatási összeg: 1-10 millió Forint Támogatás mértéke: regionális támogatási térkép nyújtotta maximum intenzitás mellett: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl: 70%, Közép-Dunántúl: 60%, Nyugat-Dunántúl: 50%, Támogatható tevékenységek: Eszközbeszerzés Ingatlan beruházás Informatikai fejlesztés Bér HR fejlesztés, képzés, betanítás Tanácsadás igénybevétele (esélyegyenlőségi terv, érzékenyítő tréning mint kötelező elemek) Női munkavállalók, GYES/GYED-ről visszatérők integrációja a munkaerőpiacon (GOP /B) Keretösszeg: 1,5 milliárd Forint Támogatási összeg: 1-10 millió Forint Támogatás mértéke: regionális támogatási térkép nyújtotta maximum intenzitás mellett: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl: 70%, Közép-Dunántúl: 60%, Nyugat-Dunántúl: 50%, Támogatható tevékenységek: Eszközbeszerzés Informatikai fejlesztés Bér HR fejlesztés, képzés, betanítás Tanácsadás igénybevétele (esélyegyenlőségi terv, érzékenyítő tréning) Romák integrációja a munkaerőpiacon (GOP /C) Keretösszeg: 3 milliárd Forint Támogatási összeg: millió Forint Támogatás mértéke: 50% Pályázók köre terleti alapon kerlt meghatározásra: A célcsoportot korábban célzó pályázatok nyertesei 8

9 Országos Roma Önkormányzat által roma vállalkozásnak minősített vállalkozások Romák által sűrűn lakott telepléseken megvalósuló projektek Támogatható tevékenységek: Eszközbeszerzés Informatikai fejlesztés Ingatlan beruházás HR tanácsadás Minőségirányítási rendszerek bevezetése Dr. Hegyi Fatime megkérte a résztvevőket, hogy tegyék fel kérdéseiket az elhangzottakkal kapcsolatosan. Szöllősiné Földesi Erzsébet elmondta, hogy mint érintettek a tervezéstől a végrehajtásig igénylik a részvételt az őket érintő feltételek alakításában, és a pontosan ezt a szemléletet tkrözi, így reméli, hogy a jó példák között fog szerepelni a felhívás. Essősy Zsombor jelezte, hogy a 3.5.1/C-nél szerencsés lenne, ha nemcsak KKV-k lennének támogathatóak, hanem nagyvállalatok is, hiszen ők azok, akik nagyobb létszámban is tudnának romákat alkalmazni. Kérdés, hogy változott-e a koncepció esetleg? Csomor Zsuzsa elmondta, hogy megkapták ezt a javaslatot, a kiírás társadalmi egyeztetés alatt állt, de tervben van még egy munkacsoport a javaslatok átbeszélésére. Siba Ignác szerint is megfontolandó ez a vélemény. Két lehetőség van, vagy az elejétől támogatjuk a nagyvállalatokat, vagy csak később engedjk be őket, annak fggvényében, hogy a KKV-knál mennyi igény jelentkezik a forrásokra. Nagy valószínűséggel a KKV-kal fog indulni a kiírás. Az alapötlet a 3.5.1/C-nél, hogy roma vállalkozások pályázzanak, és közöttk limitált a nagyvállalatok száma. Megnézik a tapasztalatokat, és fél év múlva vissza lehet térni erre a kérdésre. Ez az eljárás generálisan is igaz. Dobár Attila elmondta, hogy legutóbb végzett kutatásuk azt mutatja, hogy szinte csak nagyvállalatok foglalkoznak integrációs témával, így jó lenne, ha lehetne ösztönözni a KKVket valahogyan, és ez a két lépcsős megoldás nagyon jónak tűnik. Ha vannak nyitott KKV-k, akkor először ők pályázhassanak. Essősy Zsombor szerint, ha szignifikánsan szeretnénk növelni a foglalkoztatást, akkor a nagyvállalatokra is szkség van. Hegedűs István érdeklődött, hogy mikor fog megjelenni a felhívás, hiszen már régóta tervben volt. Úgy gondolja, hogy a foglalkoztatást mindenképpen fogja tudni javítani a kiírás, a támogatás feltétlenl komoly segítséget jelent. Kérdése volt még, hogy előírás-e az esélyegyenlőségi terv elkészítése a roma vállalkozások esetében is. 9

10 Csomor Zsuzsa elmondta, hogy a pontozásnál előnyben részeslnek azok, akik rendelkeznek esélyegyenlőségi tervvel, illetve ez vonatkozik az érzékenyítő tréningre is. Holdosi Dániel arról érdeklődött, hogy az időtényező miatt nem lehetne-e egyszerre megnyitni a forrásokat, klön-klön a KKV-knak és a nagyvállalatoknak. Siba Ignác szerint nincsen időprés, nem lesz egyelőre két részletben megnyitva. Ráadásul ezek még teljesen új pályázatok. A cél az, hogy a források kimenjenek azokra a terletekre, ahova allokálva vannak. Dr. Hegyi Fatime még megerősítette, hogy az esélyegyenlőségi terv a roma pályázatnál többletpontot jelent, a másik kettő felhívás esetében kötelező elem. Elsősorban tudatformálás az elérendő cél. Markos Ádám szerint az esélyegyenlőségi tervhez a minták internetes letöltése nem gond, inkább a betartása a kérdés, hogy miképpen lesz betartatva a vállalás. Dr. Hegyi Fatime kiegészítésként elmondta, hogy a terv megfelelőségének vizsgálata mellett a nyomonkövetés során kerl ellenőrzésre a vállalás. Pl. a női alkalmazottak száma hogyan alakult, vagy a távmunkában foglalkoztatottak száma hogyan változott. Siba Ignác hozzátette, hogy a GOP versenyhelyzetben lévő vállalkozásokat próbál meg arra ösztökélni, hogy olyan vállalásokat tegyenek, melyeket valószínűleg ezen pályázatok nélkl nem tudnának tenni. Az IH ezt szeretné segíteni. Hegedűs István megerősítette, hogy valóban, ezek a pályázatok jó lehetőséget jelentenek a roma vállalkozóknak, hogy versenyképes eszközökhöz jussanak, és lesz utánkövetés, ellenőrzés is, mert fontos, hogy a források valóban a célcsoporthoz érjenek el. Novák Csaba kihangsúlyozta, hogy a feltételrendszereket előre rögzítjk, utólag számonkérni olyan dolgokat fogunk, ami az eredeti feltételrendszerben benne volt. Csomor Zsuzsa hozzátette még, hogy feltételként szerepel a pályázatban, hogy a projekt megvalósítása során egytt kell működni az ORÖ-val, ill. annak helyi delegáltjaival. Dr. Micserics József kiemelte, hogy a fogyatékossággal élők foglalkoztatása többszörösen speciális, ezen személyek helyzete többszörösen összetett. Az esélyegyenlőségi terv minőségén, komolyságán nagyon sok múlhat, hiszen más és más nehézséggel szembesl egy megváltozott munkaképességű, mint egy fogyatékossággal élő személy, ill. a fogyatékosság is többféle lehet, valamint azonos fogyatékossági csoporton bell is nagyon sokféle fokozat lehetséges. Nehéz igenekre és nemekre lefordítani ezt a komplex, és bonyolult kérdéskört úgy, hogy az mindenkinek megfelelő legyen. Az esélyegyenlőségi terv ebben minőségi garancia, és a komolyságát hangsúlyozta. Ezt követően Dr. Hegyi Fatime körbeadta az esélyegyenlőségi terv és az érzékenyítő tréning tartalmi követelményeit bemutató pályázati mellékletet. Elmondta továbbá, hogy a vállalkozások az országos szakértő szervezetek véleménye alapján szerezhetik be a speciális, és egyénre szabott eszközöket, ez is a pályázat célja. A beszerzések pedig más forrásból nem kerlhetnek finanszírozásra, erről nyilatkozni szkséges a pályázónak. 10

11 Dr. Hegyi Fatime megköszönte a hozzászólásokat, majd lezárta a napirendi pontot. 4. napirendi pont: Beszámoló a évi Civil Licit rendezvényről; Dr. Hegyi Fatime felkérte Hungler Diánát, az NFÜ Kommunikációs Főosztályának munkatársát, hogy számoljon be a évi Civil Licit rendezvényről. Hungler Diána az alábbi tájékoztatást adta ben negyedik alkalommal kerlt megrendezésre a Civil Licit, mely egy rendhagyó aukció. A rendezvényen olyan programokat kínálnak fel civil szervezetek, amelyek megvalósítását gazdasági szereplők tervezik. A licitre bocsátott szolgáltatások lehetnek például tréningek, kommunikációs képzések, tanácsadások, amelyek nagy szerepet játszanak a vállalaton bell és kívl a tolerancia, egyttműködés és esélyegyenlőség megteremtésében. Mikor és hol kerlt megrendezésre a Civil Licit évben? november 17-én 15 órától a Néprajzi Múzeum Dísztermében. A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes. A rendezvény védnöke: Petykó Zoltán, a elnöke. A rendezvény házigazdái voltak: Winkler Nóra és Novák Péter. Mit jelent a Civil Licit egy civil szervezetnek? A Civil Licit egyfelől bemutatkozási és kapcsolat-felvételi lehetőség a civil szervezetek számára. Másfelől lehetőség volt az általuk képviselt témák megjelenítésére, vállalati gyfelekkel ígéretes kapcsolatok kiépítésére. Ha egy civil szervezetnek már van olyan programja, amelyet vállalatoknak dolgozott ki, a Civil Liciten bemutathatja. Hogyan juthat be egy civil szervezet a licitre? A Civil Liciten való megjelenés jogát pályázás során nyerhették el civil szervezetek. A benyújtási határidő: szeptember 30 volt. 15 civil szervezet juthatott be a licitre, a pályázókat egy fggetlen szakmai zsűri választotta ki. A Civil Licit szervezői nem vállalnak garanciát arra, hogy az árverésen egy-egy program gazdára talál. Hogy történik a licitálás? A licitálás az aukció szabályai szerint zajlik. Akár meglehetősen alacsony kikiáltási áron is olyan programokat szerezhettek be a licitáló cégek és szervezetek, amelyek hozzájárulnak a társadalmi felelősségvállalás erősítéséhez, illetve a környezeti fenntarthatóság 11

12 növeléséhez, ezeken keresztl a vállalati kultúra és a munkatársi elköteleződés javulásához, valamint a tudatos munkaadói és vállalati image erősítéséhez. Mit vállalnak a Civil Liciten résztvevő vállalatok, azaz a licitálók? A résztvevő cégek egy-egy felelős vezetővel képviseltetik magukat az árverésen. Nem szkséges előzetesen kötelezettséget vállalni, csak akkor kell licitálni, ha valamelyik árverezésre kerlő program megtetszik. Eredményes licitálást követően az érintett civil szervezetek és vállalkozások szándéknyilatkozatot írnak alá, melyben vállalják a program megvalósítását. A civil szervezet és a cég közötti megállapodásban a Civil Licit szervezői nem vesznek részt. Milyen előnyökkel jár a vállalatoknak a Civil Licit programba való bekapcsolódás? Az eseményről a helyi és országos médiumok is beszámolnak. A résztvevőknek a bemutatkozási lehetőségen kívl arra is esélyk nyílik, hogy hosszú távú egyttműködést kezdjenek a programmal és a többi résztvevővel. A sikeresen licitáló cégek, vállalatok elismerő oklevelet kapnak. Mit kellett tennie a vállalatnak, ha szeretne licitálóként megjelenni a Civil Liciten? A vállalat en vagy telefonon jelentkezhetett, hogy részt kíván venni az eseményen licitálóként. Milyen programokra lehetett licitálni? A rendezvényen 15 szervezet 15 programjára lehetett licitálni a cégek vezetőinek, képviselőinek. A főbb témakörök a következők voltak: Képzések és tréningek Önkéntes program Befogadó és/vagy tudatos hozzáállást elősegítő munkahelyi akciók és gyakorlatok Vállalati CSR tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások Tanácsadás Bármilyen egyéb olyan szolgáltatás, amely a vállalkozások vezetőiben és munkavállalóiban kialakult, társadalmi és környezeti fenntarthatósághoz kapcsolható hozzáállás megváltoztatását célozza, az érintetteket érzékenyebbé teszi a társadalmi felelősségvállalás témáját illetően A civil szervezetek szolgáltatásaikat a vállalati szféra igényeinek megfelelően alakítják ki. A civil szervezetek szolgáltatásainak részletes bemutatása a honlap Hírek menpontja alatt kisfilmek formájában is elérhető. A Civil Licit program háttere: A Civil Licit elnevezésű program 2008-ban jött létre, amely egy esélyegyenlőségi árverés olyan civil szervezetek és vállalkozások részvételével, amelyek felvilágosult és aktív hozzáállással, valamint tenni akarással viseltetnek a társadalmi felelősségvállalás gye iránt. Az aukción elkelő programok a hatékonyabb vállalati működést, a környezettudatos 12

13 gondolkodást, a hátrányos helyzetű emberek elfogadási hajlandóságát hivatottak elősegíteni a társadalmi felelősségvállalás jegyében. A Civil Licit számokban: ,5 millió forint, több mint 3 millió forint, közel 3 millió forint, közel 2 millió forint értékű civil szolgáltatás kelt el. Dr. Hegyi Fatime megkérte a résztvevőket, hogy tegyék fel kérdéseiket az elhangzottakkal kapcsolatosan. Dr. Hegyi Fatime ezt követően lezárta a napirendi pontot. 5. napirendi pont: Egyéb. Dr. Hegyi Fatime felkérte Dobár Attilát, hogy mutassa be a Jobgroup kezdeményezését. Dobár Attila megköszönte a lehetőséget, és beszámolt arról, hogy a Job Kft. 20 éve van a piacon, diplomás munkavállalók közvetítésével foglalkozik. Az integráció témakörével másfél éve kerltek kapcsolatba. Csináltak egy fél éves piackutatást, és két fontos dolgot találtak, amivel ők hozzá tudnak járulni az integrációhoz. Az egyik, hogy információt adnak, a másik, hogy egy virtuális találkozóhelyet biztosítanak a munkaadók és a megváltozott munkaképességűek számára. Tavaly elindult a rehabjob.hu, jelenleg álláshirdetésk van. Napi szinten frissítik a vonatkozó szakmai cikkeket, jogszabályi változásokat, best practice-eket. Partneroldalukon a sok évtizedes tapasztalattal bíró civil szervezeteket is összegyűjtik. Egytt próbálnak egy működőképes modellt létrehozni, amivel áttörést lehetne elérni a munkaerőpiacon. Komplex szolgáltatást olcsón úgy tudnak biztosítani, hogy összeállnak a nonprofit szervezetekkel, akik alaptevékenységi körknél fogva tudnak pl. orientációs tréningeket tartani, mentor szolgáltatást nyújtani, a rehabjob pedig behozza az gyfeleket. A cégek olcsón komplex szolgáltatáshoz jutnak, a nonprofit szervezetek bevételi forrásra tesznek szert, a rehabjobnak pedig nem kell felvenni egy teljes ágazatot. Markos Ádám hozzátette, hogy a híd szerep elvállalása, a testreszabott tanácsadás a cégeknek és az érzékenyítés szintén fontos tevékenységk. Dr. Hegyi Fatime megköszönte a beszámolót, követendő és példaértékű kezdeményezésnek tartja a rehabjob tevékenységét. Ezt követően Dr. Hegyi Fatime lezárta a napirendi pontot. Tájékoztatásul elmondta, hogy a GfP Monitoring Bizottsági lésére június 6-7-én, Tiszafreden kerl sor, a következő Horizontális Albizottság pedig várhatóan ősszel lesz. Dr. Hegyi Fatime megkérte a résztvevőket, hogy tegyék fel kérdéseiket az elhangzottakkal és a Horizontális Albizottság működésével kapcsolatosan. 13

14 Nem érkezett több kérdés, hozzászólás. Dr. Hegyi Fatime megköszönte a Horizontális Albizottság aktív részvételét, majd az lést lezárta. Hitelesítők:.. Kelemen Csaba Wimmer István Nemzeti Fejlesztési Minisztérium NGTT Jóváhagyó:.... Siba Ignác GFP IH vezető GFP Horizontális Albizottság Elnök 14

Emlékeztető a Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Monitoring Bizottság 2012. június 7-én tartott üléséről

Emlékeztető a Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Monitoring Bizottság 2012. június 7-én tartott üléséről Emlékeztető a Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Monitoring Bizottság 2012. június 7-én tartott léséről Helyszín: Tiszafred, Hotel Balneum Jelen voltak: Szavazati joggal jelenlévő tagok: Siba Ignác

Részletesebben

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában

A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában A magyar civil szervezetek részvétele az európai uniós Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok tervezésében és végrehajtásában Zárótanulmány a kérdőívek és interjúk feldolgozása alapján A kutatást

Részletesebben

Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre

Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre A pályázat kiírója A Civil Licit Közhasznú Alapítvány. Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre A pályázat témája Magyarországi civil szervezetek pályázatot nyújthatnak be a 2013-as Civil Licit

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre. A pályázat kiírója A Civil Licit Közhasznú Alapítvány.

Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre. A pályázat kiírója A Civil Licit Közhasznú Alapítvány. Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre A pályázat kiírója A Civil Licit Közhasznú Alapítvány. A pályázat témája Magyarországi civil szervezetek pályázatot nyújthatnak be a 2015-ös Civil Licit

Részletesebben

Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre

Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre A pályázat kiírója A Civil Licit Közhasznú Alapítvány. Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre A pályázat témája Magyarországi civil szervezetek pályázatot nyújthatnak be a 2014-es Civil Licit

Részletesebben

Közgyűlés. Ismét LEADER. 2011. augusztus - III. évf. 8. szám. 2011. augusztus 29-én, hétfő délután Várgesztesen

Közgyűlés. Ismét LEADER. 2011. augusztus - III. évf. 8. szám. 2011. augusztus 29-én, hétfő délután Várgesztesen 2011. augusztus - III. évf. 8. szám Közgyűlés 2011. augusztus 29-én, hétfő délután Várgesztesen tartotta egyesületünk soron következő közgyűlését. Az összehívásra több szempont és feladat miatt volt szükség.

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

2008. januári hírek Uniós pályázat kutatók számára

2008. januári hírek Uniós pályázat kutatók számára 2008. januári hírek Uniós pályázat kutatók számára Érdemes lesz új dolgozókat felvenni? Magas-e az árbevételléc? Több pénz a nyerőknek Átfogó turisztikai fejlesztések a KMOP-ban Uniós pénzből fejlesztik

Részletesebben

2013. évi 4. szám Tartalom

2013. évi 4. szám Tartalom 2013. évi 4. szám Tartalom Közbeszerzési Hatóság Elnöki tájékoztató a közzétételi kötelezettségről... 2 Helyzetfelmérés az európai uniós kötelezettségvállalások teljesítéséről... 4 Határon Átnyúló Területi

Részletesebben

2007. márciusi hírek

2007. márciusi hírek 2007. márciusi hírek Cégbejegyzés egy óra alatt Új uniós pályázati feltételekre lenne szükség Kevés magyar k+f pályázat A következő EMVA pályázatok nyílnak meg várhatóan április elején Érik az EPER - elindult

Részletesebben

Pályázati kiírás a 2012. évi Civil Liciten való részvételre

Pályázati kiírás a 2012. évi Civil Liciten való részvételre Pályázati kiírás a 2012. évi Civil Liciten való részvételre A pályázat kiírója A Civil Licit Alapítvány együttműködésben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. A pályázat témája Magyarországi civil szervezetek

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész

Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész Bugarszki Zsolt, Eszik Orsolya, Néray Ágnes, Soltész Ágnes, Szekeres Bertold, Sziklai István Egy lépés előre, kettő hátra 2. rész A nagy létszámú intézmények kitagolása és az önálló életvitel támogatása

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban Partnerség a monitoringban Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban 1 2 Magyar Természetvédők Szövetsége 1091 Budapest, Üllői út 91/b http://www.mtvsz.hu Partnerség

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010.

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. Pécs, 2010. 1 Tartalom 1.) pont A regionális fejlesztési tanács együttműködésének értékelése a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2. sz melléklet az 5. napirendi ponthoz A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi üzleti terve 2011. május 5. TARTALOMJEGYZÉK Kapacitások...

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről. 2015. március 26.

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről. 2015. március 26. JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről 2015. március 26. 1 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A NEMZETI GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TANÁCS KONZULTÁCIÓS, VÉLEMÉNYEZŐ

Részletesebben

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT

INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT INNOVÁCIÓ- MENEDZSMENT 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 1 Szerzők: dr. Nagy Sándor Gyula Miklós Gábor Budapesti Corvinus Egyetem 2 TARTALOMJEGYZÉK - 4. INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁS 4.1 FEJLESZTÉSPOLITIKA AZ EURÓPAI

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2012. évi tevékenységéről. 2013. március 14.

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2012. évi tevékenységéről. 2013. március 14. JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2012. évi tevékenységéről 2013. március 14. 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 II. A NEMZETI GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TANÁCS KONZULTÁCIÓS, VÉLEMÉNYEZŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely módszertanával című programban való részvételhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FEFI Fogyatékos Emberek Foglalkoztatását Fejlesztő Inkubátorház és vállalkozási központ projekt keretében megvalósuló Fogyatékos emberek foglalkoztatásának fejlesztése az Aktív Műhely

Részletesebben