DPMTISZK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DPMTISZK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT"

Átírás

1 DPMTISZK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 2700 Cegléd, Malom tér 3. Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kelt: Cegléd, április 27. DPMTISZK Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: (Pest Megyei Bíróság) 2700 Cegléd, Malom tér 3. Tel: (53) Fax: (53) web: Felnőttképzési nyilvántartási szám: , Akkreditációs lajstromszám: AL-1776 MSZ EN ISO: 9001:2001 1

2 BEVEZETŐ A Dél-Pest Megyei TISZK Kht jogutódjaként a Cégbíróság szeptember 29-ével DPMTISZK Nonprofit Közhasznú Kft néven bejegyezte (a továbbiakban a Társaság a Kft) a évi IV. törvény alapján. A beszámoló tartalmának megértéséhez továbbra is néhány speciális körülményt és tevékenységet (projekt megvalósítás és Központi Képzőhely működtetését) el kell különíteni. A Társaság évi gazdálkodásáról az mondható el, hogy a Társaság a HEFOP és a HEFOP projekt megvalósításának időszaka befejeződik egy előre meghatározott terv, támogatási szerződés alapján, de tárgyévben az alaptevékenységünk részben beindult, megkezdődött a DPMTISZK Kft Központi Képzőhelyen az oktatási tevékenység. A projektek megvalósításához részben támogatási előleget, részben tulajdonosi hozzájárulást kaptunk valamint CIB Bank Zrt-től hitelt vettünk fel, mely a likviditást biztosította. A kapott pénzből a projektek megvalósításának időszakában beszerzések történtek, amelyek költséget és ráfordításokat jelentenek, és a kapott támogatások jelentik a költségek bevételi oldalát. A Központi Képzőhely működéséhez pedig tulajdonosi hozzájárulást kaptunk, ennek költségei a hozzájárulással állnak szemben. Fentiek alapján úgy tűnik, hogy mind a projektköltségeknek, mind a működési költségeknek meg van a bevételi oldala. Azonban a projektek költségvetésének 20 %-a visszatartásra kerül amíg az utolsó elszámolást követően lezajlott ellenőrzés mindent rendben nem talál. Mivel a már kifizetett költségeket lehet elszámolásra benyújtani, ezért a likviditást hitel felvételével biztosítottuk. A beszámolóban több helyen is utalás történik a fent említett sajátosságokra, hiszen a valós és megbízható összképhez ezek az információk elengedhetetlenek. 2

3 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Társaság bemutatása A cég neve: DPMTISZK Nonprofit Közhasznú Kft Székhelye: 2700 Cegléd, Malom tér 3. Létesítő okirat kelte: június 13. Adóköteles tevékenység kezdete: július 12. Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság A Társaság levelezési címe: 2700 Cegléd, Malom tér 3. A Társaság képviseletére jogosult személy(ek) Mészáros Mihályné sz. Bernula Ilona neve A beszámoló összeállításáért felelős személy neve Kálóziné Reggel Irén regisztrációs száma: Könyvvizsgáló Alapítók: A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása CÉGÉRTÉK KFT Cégjegyzékszám: Székhely: 1222 Budapest, Zsineg u. 24. Nagy Sándorné, okleveles könyvvizsgáló, Igazolvány száma: KI Tulajdonos neve Törzstőke eft-ban Törzstőke %-os megoszlása Pest megye Önkormányzata Cegléd Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata

4 A Társaság tevékenységi köre: Fő tevékenysége: Szakmai középfokú oktatás Társaságunk széleskörű tevékenysége miatt összesen 14 közhasznú és 40 üzletszerű gazdasági tevékenységi köre van a Társasági szerződésben nevesítve. Ezeket a tevékenységeket azonban csak a TISZK működésének tényleges megkezdése után végzi. Társaságunknak 2008-ban árbevétele közhasznú tevékenységéből és egyéb bevételből keletkezett pályázati, alapítói támogatás formájában valamint terem bérbeadásából és felnőttképzési tanfolyam lebonyolításából. 2. A Társaság feladatainak, tevékenységének általános bemutatása DPMTISZK Nonprofit Közhasznú Kft magába foglal: Nyolc, szakképzést folytató intézményt Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola, Cegléd Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola, Cegléd Ungvári László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, Cegléd Losontzi István Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon, Cegléd Damjanich János Gimnázium és Szakközépiskola, Nagykáta Nagykáta Ipari Szakközépiskola és Szakiskola, Nagykáta Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Nagykőrös az intézményeket fenntartó önkormányzatok Pest Megye Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata valamint a TISZK irányításáért, koordinálásáért felelős DPMTISZK Nonprofit Közhasznú Kft A Társaság feladata a TISZK működése, koordinálása. A 2005-ös alapítástól június 30- ig a (főprojekt), december 31-ig (alprojekt) a Kft-nek az Európai Szociális Alapból finanszírozott HEFOP P /1.0 és július 31-ig az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott HEFOP P /1.0 projekteket kell megvalósítania. Az utóbbi projekt nem teljes mértékben támogatásból valósul meg, mert a Strukturális Alap és a központi költségvetési előirányzat mellett a 3 Önkormányzat tulajdonrész arányában hozzáadott önrészét is tartalmazza. 4

5 A két projekt célja a Dél-Pest Megyei Régió Cegléd térségében a pályakezdő fiatalok munkanélküliségének megelőzése érdekében a szakképzési rendszer olyan továbbfejlesztése Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozásával, amely képes a folyamatosan változó, csúcstechnológiai és munkaerő-piaci igények költség-hatékony kielégítésére valamint a tanulók lemorzsolódásának lényeges csökkentésére, az élethosszig való tanulás alapképességeinek megszerzésére. A TISZK erősíti a szakképzés és a gazdaság kapcsolatát, a felnőttképzés keretében a munkaerőpiacon alkalmazható tudást nyújtó képzéseket ad. Részt vesz a mesterképzésben. Fontosnak tartja a tanárok és oktatók továbbképzését, az új oktatási, minőségbiztosítási módszerek bevezetését. Olyan új szervezeti és működési modellt hoz létre, amely képes és alkalmas a szakképző intézmények együttműködésének fejlesztésére annak érdekében, hogy valós tanulási utakat ajánljanak a tanulóknak, és a környezettudatos magatartásra ösztönözze őket. A HEFOP P /1.0 projekt a szakképzés tartalmi, szerkezeti és módszertani fejlesztésére irányul, és tevékenységei között az alábbi elemek találhatók meg: partnerintézmények eszközeinek bővítése, kielégítve a jelenlegi oktatási igényeket, Nagykáta Ipari Szakközépiskola és Szakiskola régi tűzoltó épületének oktatási célra átalakítása szervezetfejlesztés, fejlesztési tevékenység (tananyag-, tartalomfejlesztések), továbbképzési tevékenység közösségi funkciók ellátása, tanácsadási tevékenység, eredmények széles körű terjesztése (tájékoztatás, nyilvánosság) a minőségirányítási rendszer kiépítése és működtetése nyomonkövetési tevékenység A HEFOP P projekt a létrejövő TISZK infrastrukturális feltételeinek javítását szolgálja a következő tevékenységekkel. TISZK épületének felújítása, Központi Képzőhelybe olyan korszerű eszközök beszerzése, amelyek kielégítik a szakképzést folytató intézményekben jelenleg rendelkezésre nem álló csúcstechnológiákhoz kötődő oktatási igényeket. Az elnyert támogatás kimutatása projektenként: HEFOP P /1.0 (főprojekt) = Ft, támogatási arány 100 % HEFOP P /1.0 (alprojekt) = Ft, támogatási arány 100 % HEFOP P /1.0 projekt = Ft, támogatási arány 91,5 % 5

6 A projekteken kívül a Társaság fontos alapfeladata a TISZK (Központi Képzőhely) működtetése, amely a HEFOP pályázatok megfelelő szintű megvalósításával őszén megindulhatott. 3. A számviteli politika főbb vonásai A számviteli politikának a 2008-as üzleti év beszámolója szempontjából releváns pontjai kerülnek röviden ismertetésre, ezért bizonyos pontoknál csak kivonatosan tartalmazza a számviteli politika előírásait. Könyvvezetés módja Kettős könyvvitel Beszámoló készítés rendje Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint április 30. Az egyszerűsített éves beszámoló a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet tartalmazza. Az eredmény-kimutatás választott formája Társaságunk a tevékenység eredményét A típusú összköltségeljárással állapítja meg. A mérlegkészítés választott formája Társaságunk A típusú mérleget készít. Amortizációs politikája a) Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenés elszámolás a Társaság üzletpolitikájára épülve a várható használati időnek megfelelően történik. A Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenés költségeként. A tárgyi eszközök értékcsökkenését lineáris leírással állapítjuk meg évente egy alkalommal. A tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét annyi évre kell felosztani, ahány évig ezen eszközöket előreláthatólag használni fogjuk. 6

7 b) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális javaknál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha a) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; b) szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; c) a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető. Céltartalék képzés Céltartalékot a tárgyévi eredmény terhére nem képeztünk. Értékhelyesbítés A Kft értékhelyesbítést nem alkalmaz. Aktív és passzív időbeli elhatárolások Nagyon lényeges és alapvető a számviteli politikánál az összemérés elve. A projektek megvalósítása zajlott és valósult meg 2008-ban, így bevételeink nagy része támogatás formájában folyik be, ezért különösen a passzív időbeli elhatárolásoknak, azon belül is a halasztott bevételeknek nagy jelentősége van a mérlegben. Devizás követelések, kötelezettségek értékelése Devizás követeléseket és kötelezettségeket év végén értékelni kell. Társaságunknak csak kötelezettsége (utófinanszírozási hitel miatt) keletkezett, év végén a hitelt nyújtó bank december 31-i eladási árfolyamán értékelendő. Amennyiben a mérlegkészítés időpontjában ismertté válik bármilyen árfolyam (pl. konvertálás) abban az esetben az értékelés arra az árfolyamra történik. 7

8 ESZKÖZÖK II. A MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Befektetett eszközök II.1) Kiegészítő adatok a mérleghez Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása december 31-én Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Bruttó érték Nettó érték Nyitó érték Növekedés Záró Nyitó érték Növekedés Záró Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kisérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termék Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése IMMATERIÁLIS JAVAK Jelentős bővülés tapasztalható az immateriális javak között 2008 évben mind a HEFOP-3.2.2, mind a HEFOP projektben jelentős beszerzések zajlottak. A HEFOP projektben FOK Kft által kifejlesztett ( eft értékben) e-learning rendszer, TISZK ügyviteli szoftver, TISZK tanulói adminisztrációs szoftver valamint a tanulási út tervező szoftver bekerülési értékét és licencét szereztük be. A HEFOP projektben pedig a DuoLine Bt-től eft értékben nyomdai eszközökhöz szereztünk be szoftvert. Projekthez nem kapcsolható beszerzés pedig a 16 eft értékű számlázó és készletnyilvántartó program

9 A tárgyi eszközök bruttó értéke évhez képest növekedett, egy tárgyi eszköz (LCD TV) pedig használhatatlanná vált, selejtezésre került, ami a bruttó érték csökkenését eredményezte. Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Bruttó érték Nettó érték Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok értéke eft-al nőtt, a HEFOP projekt terhére a Központi Képzőhely szalagfüggönyözésével, zuhanyzó fülkék függönyözésével valamint csúszásmentesítéssé tételével. Műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értékének eft-al történő növekedését döntően szintén a HEFOP projekt terhére beszerzett nyomdai eszközök, orvosi műszerek, elektrotechnikai berendezések valamint fizikoterápiás eszközök Központi Képzőhelyen kialakított megfelelő műhelyekbe, laborokba történő beszerzések okozták. Egyéb berendezések bruttó értékének növekedése többek között a HEFOP projekt terhére vásárolt, szerver szobába felszerelt klíma berendezés valamint egy multimédiás számítógép beszerzéséből adódik. 9

10 Forgóeszközök Követelések összesen: eft Vevőkövetelések (42 eft) Vevőkövetelésünk a mérleg fordulónapján a projektbe nem tartozó tornaterem december havi bérleti díj összege, mely a mérlegkészítésig pénzügyileg realizálódott. Adott előlegek (3 eft) Egyéb követelések: ( eft) Követelések anyavállalattal (tulajdonos önkormányzattal szemben): eft 2008 évet megelőző években a Felügyelő Bizottság tiszteletdíjára valamint a könyvvizsgáló díjazására igényeltünk hozzájárulást mindhárom tulajdonostól évben a projektek befejezése miatt az addig projektekben elszámolt működési költségek fedezetére, árfolyam veszteségre a DPMTISZK Kft jelentős hozzájárulást igényelt a tulajdonosainktól. A konzorciumi együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a Központi Képzőhely működéséhez kapcsolódó költségeket csak két tulajdonos (Pest Megye Önkormányzata és Nagykáta Város Önkormányzata) 90%, illetve 10% arányban bocsátják a Kft rendelkezésére. A működéshez kapcsolódó költségek egy részének fedezete Pest Megye Önkormányzatával kötött támogatási szerződés formájában történt, melynek egy részét csak a mérlegkészítés időszakában bocsátották a Kft rendelkezésére évet terhelő (támogatási szerződéssel nem fedezet) kiadásokra mindkét önkormányzattól 2009-ben igénylünk hozzájárulást, ezeket követelésként mutatjuk ki a mérlegben. Működési kiadások, árf. veszteség fedezetére igényelt támogatás Adatok ezer Ft-ban Igényelt támogatás 2008-ban átutalt (2008-as működésre) összeg Különbözet Pest Megye Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata Deviza hitel árf. Vesztesége Összesen Felügyelő Bizottság tiszteletdíja és könyvvizsgáló díja fedezetére igényelt támogatás Adatok ezer Ft-ban Igényelt támogatás 2008-ban átutalt összeg Különbözet Pest Megye Önkormányzata Cegléd Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata Összesen

11 Fenti táblázat nem tartalmazza, hogy Cegléd Város Önkormányzata a FB tiszteletdíjának valamint a könyvvizsgáló díjának arányos többletköltségének megfizetésétől ( Ft) elzárkózott, így ezt az összeget egyéb ráfordítások között számoltuk el. Egyéb követelések túlnyomó részét az Európai Unió Strukturális Alapjaival szembeni követelés képezi. HEFOP projekttel szembeni követelés eft HEFOP projekttel szembeni követelés eft APEH-el szembeni követelés (túlfizetés) 1 eft Munkavállalóval szembeni követelés (bírság) 400 eft Pénzeszközök ( eft) Pénztárak: eft Társaságunk megalakulásától a HEFOP projektek valamint a projekteken kívüli készpénzes mozgást fizikailag is elkülönítjük a pályázati elszámolások miatt, de továbbra is a pénzmozgással járó gazdasági eseményeket elsődlegesen átutalással rendezzük. A pénztárból csak a szükséges minimális mértékben történik kifizetés. A mérleg fordulónapján pénztáranként az alábbi készpénzt leltároztuk: Főpénztár HEFOP projekt pénztár HEFOP projekt pénztár eft 46 eft 0 eft A HEFOP projekt tárgy év július 31-ével befejeződött, e pénztárban lévő készpénz a HEFOP projektre elkülönített bankszámlára befizetésre került. A HEFOP projekt mivel tárgyév december 31-ével fejeződött be, ezért a pénztárban lévő 46 eft-ot január 06-án fizettük be a HEFOP projektre elkülönített bankszámlára. Főpénztár pénzkészletének döntő részét tárgyév december 29-én történő fejlesztési támogatás (szakképzési hozzájárulás) befizetése növelte meg, mely összeg évben a szakképzési hozzájárulás beszedésére elkülönített bankszámlára befizetésre került. Bankszámlák: eft Társaságunk 2008-ig 3 bankszámlát vezet az OTP Bank Zrt-nél, ebből kettő a HEFOP re és a HEFOP projektre elkülönített bankszámla, október 1-én a fejlesztési támogatás elkülönítésére még egy bankszámlát nyitottunk szintén az OTP Bank Zrt-nél. Ezen kívül egy technikai számlánk van a CIB Bank Zrt-nél, mivel a HEFOP pályázatok utolsó 20 %-ának előfinanszírozására hitelt vettünk fel és erre a technikai számlára folyósítja a CIB Bank a lehívott hitelt, majd erről utaljuk át a HEFOP pályázatok elkülönített bankszámláira. A Társaság törzstőkéje eft 2006 évtől jelenleg is lekötésre került. 11

12 2008. évi Kiegészítő Melléklet DPMTISZK Nonprofit Közhasznú Kft A mérleg fordulónapján bankszámláinak egyenlege a következő: Főszámla 47 eft HEFOP projektre elkülönített bankszámla 338 eft HEFOP projektre elkülönített bankszámla 46 eft Szakképzési Hozzájárulás-ra (Fejlesztési támogatás) elkülönített bankszámla: eft Lekötött betét eft CIB Bank Zrt technikai számla (hitel) - 68 eft Aktív időbeli elhatárolások (52 eft) A Generali Providencia Biztosító Rt-vel kötöttünk vagyonbiztosításra szerződést, melyet a biztosító ¼ évenként számláz felénk év utolsó számlájának egy része évet érint, ezért következő évet terhelő költséget, 52 eft-ot elhatároltuk FORRÁSOK Saját tőke A jegyzett tőke nagysága nem változott, eft, melyet a tulajdonosok pénzbeli betétként bocsátottak rendelkezésre. Az eredménytartalékban található összeg az előtársasági időszak és a es évek gazdálkodásának göngyölített eredményét mutatja. Lekötött tartalékot és értékelési tartalékot a Társaság nem képezett. A mérleg szerinti eredmény eft, mely a felnőttképzésként szervezett hegesztői tanfolyam, tornaterem bérleti díja és az előző ügyvezető felé áthárított bírság befizetéséből adódik. Céltartalékok A tárgyévi eredmény terhére céltartalékot nem képeztünk. 12

13 2008. évi Kiegészítő Melléklet DPMTISZK Nonprofit Közhasznú Kft Kötelezettségek: eft Hosszú lejáratú kötelezettségek A Kft-nek hosszú lejáratú kötelezettsége tárgyévben nincs. Rövid lejáratú kötelezettségek ( eft) Szállítói kötelezettségek nagysága eft, melyből két számla a kapott fejlesztési támogatásból vásárolt eszközök két számlája eft összegű, a többi a működtetéshez kapcsolódó, évi fizetési határidejű szállítói tartozás. Ezek összege 846 eft és a mérlegkészítés időszakában kiegyenlítésre kerültek. Rövidlejáratú kötelezettségek között szerepel a HEFOP pályázatok előfinanszírozására CIB Bank Zrt-től felvett hitel összege eft értékben valamint e devizás kötelezettség év végi értékelésének árfolyam vesztesége eft értékben. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (304 eft) Munkabér elszámolással kapcsolatos kötelezettség APEH felé fennálló kötelezettségünk 177 eft 127 eft APEH felé az alábbi adónemekben áll fenn kötelezettségünk (SZJA: 17 eft, Madói járulék: 9 eft, Egbizt. Alap: 2 eft, Nybizt. Alap: 12 eft, szakképzési hozzájárulás: 87 eft) 13

14 2008. évi Kiegészítő Melléklet DPMTISZK Nonprofit Közhasznú Kft Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások jelentős mértéke (72,36 % a mérlegfőösszeghez viszonyított aránya) jól tükrözi a Társaság projektcég jellegét. A passzív időbeli elhatárolások nagysága azért ilyen jelentős, mivel bevételt a projektekben csak a költségekkel lefedett mértékig lehet kimutatni. Az aktivált, de még le nem írt beruházások összegének a passzív időbeli elhatárolások között kell szerepelnie az összemérés elvének szem előtt tartása miatt. A passzív időbeli elhatárolás részletes kimutatása: Megnevezés HEFOP projekt HEFOP projekt Fejlesztési támogatás Adatok Ft-ban DPMTISZK Nonprofit Közh. Kft Nyitó állomány évben kapott támogatás elhatárolása évi elhatárolás helyesbítése évi elhatárolás összesen Feloldás PIE állomány változás évet érintő ktg-ek elhatárolása PIE záró állomány

15 2008. évi Kiegészítő Melléklet DPMTISZK Nonprofit Közhasznú Kft II. 2) Kiegészítő adatok az eredménykimutatáshoz Társaságunk eredményszerkezete jelentős mértékben eltér a profitorientált vállalkozások eredményétől. Az egyes eredménykategóriák nagyságából is jól kitűnik, hogy vállalkozási bevételszerző tevékenységet a Kft nem folytat. Tevékenysége a pályázatok megvalósítására és közhasznú tevékenységre korlátozódik. 1. Társaságunknak árbevétele a tornaterem bérbeadásából valamint felnőttképzés bevételéből származott az év során. 2. A beszámolóból és az eredménykimutatásból is jól látható a non-profit jelleg, az adott év működési költségei nagymértékben az ennek fedezetét jelentő európai uniós támogatásokkal, ill. a működési költségek projektekben el nem számolható része az önkormányzati támogatásokkal állnak szemben. A kiegészítő melléklet ezen részében a tevékenységenkénti költségeket, ráfordításokat és az ezekkel szembeni bevételeket és ennek eredményre gyakorolt hatását mutatjuk be. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Adatok ezer Ft-ban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.) II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3.±4.) III. EGYÉB BEVÉTELEK IV. ANYAGJELLETŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOKI ( ) VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) Egyéb bevételek eft A Kft-nek egyéb bevétele tárgyidőszakban a bevétel forrása szerint: Strukturális Alapokkal szembeni bevétel HEFOP projekt bevétele az elhatárolások után az Európai Szociális Alapból és költségvetési támogatásból: eft HEFOP projekt bevétele az elhatárolások után az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és költségvetési támogatásból: eft Működésre, árf.veszt. kapott és előírt támogatás: eft FB-tagok tiszteletdíjára és könyvvizsgáló díjazására kapott támogatás: eft 15

16 2008. évi Kiegészítő Melléklet DPMTISZK Nonprofit Közhasznú Kft Bírság befizetése és előírása Király Józsefné felé Egyéb bevétel (kerekítési különbözet stb.) 800 eft 36 eft A HEFOP pályázat önrészének 33,6 %-át 2005-ben, 14,8 %-át 2006-ban, 2007-ben pedig a még a maradék 51,6 %-át utalták át a tulajdonosok, ezzel biztosítottuk a projektek likviditását, ugyanis a projektekben csak utófinanszírozásban kapjuk meg az elszámolt kiadások ellenértékét. A teljes önerőt egyéb bevételként számoltuk el, amelyet időben el kellett határolni. A passzív időbeli elhatárolást csak a felmerült költségek összegéig lehet feloldani. Önkormányzati működési támogatás részletezése Ebben az évben, a pályázatok zárása miatt a pályázatokban el nem számolható költségekre igényeltünk támogatást a konzorciumi szerződés alapján két önkormányzattól. Működési költségekre igényelt támogatás 2008-ban Igényelt támogatás évben 2009-ben igényelt támogatás (követeléssel szemben) Összes bevétel Átutalt támogatás (2008-ban pénzügyileg realizált bevétel) Pest Megye Önkormányzata Ft Ft Ft Ft Nagykáta Város Önkormányzata 0 Ft Ft Ft 0 Ft Árfolyam veszt. 0 Ft Ft Ft 0 Összesen Ft Ft Ft Ft Összesen önkormányzati működési támogatás: eft Pénzügyi műveletek bevétele: 522 eft - Folyószámlákon jóváírt kamatbevétel: 104 eft - lekötött betétből származó kamatbevétel: 418 eft 16

17 Anyagjellegű ráfordítások Adatok ezer Ft-ban Összeg Jelentősebb tételek Központi Képzőhely működésével kapcsolatos költségek Anyagköltség Közüzemi díj: eft Igénybe vett szolgáltatások Takarítás: eft, Karbantartás: eft Egyéb szolgáltatások Bankköltség: eft Összesen anyagjellegű ráfordítások HEFOP projekt költségei Anyagköltség Közüzemi díj: eft Igénybe vett szolgáltatások Oktatás, továbbképzés: eft Reklám eft Egyéb szolgáltatások 399 Bankköltség: 310 eft Összesen anyagjellegű ráfordítások HEFOP projekt költségei Anyagköltség Irodaszer: 644 eft Igénybe vett szolgáltatások Karbantartás: eft Egyéb szolgáltatások 775 Bankköltség: 524 eft Összesen anyagjellegű ráfordítások Mindösszesen anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások A projektmenedzsment bérköltségén és járulékain kívül (46 fő) partnerintézményeink tanárai, oktatói részére számfejtett megbízási díj járulékkal ( eft), akik a DPMTISZK szakmai fejlesztésein, tananyagok kidolgozásán fáradoztak. A kidolgozott tananyagok lektorálását külső szakértők végezték, 7 fő szintén járulékkal együtt eft értékben. Partneriskoláink tanulói tárgyévben két alkalommal szervezett szakmai versenyen mérték össze tudásukat, versenyszervezésben 61 fő vett részt, részükre eft megbízási díjat fizettünk ki járulékkal együtt. Nyílt napokat is tartottunk, s a rend fenntartását 11 fő látta el, részükre járulékkal eft megbízási díj került kifizetésre. 17

18 Személyi jellegű ráfordítások tevékenységenként a következőképpen alakultak: Adatok ezer Ft-ban Összeg Központi Képzőhely működésével kapcsolatos költségek Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések 271 Járulékok Összesen személyi jellegű ráfordítások HEFOP projekt költségei Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Járulékok Összesen személyi jellegű ráfordítások HEFOP projekt költségei Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések 237 Járulékok Összesen személyi jellegű ráfordítások Mindösszesen személyi jellegű ráfodítások Értékcsökkenési leírás ( eft) Az értékcsökkenési leírás a tárgyévi nagy összegű tárgyi eszközbeszerzés miatt nagymértékben növekedett az előző évhez képest. Tárgyi eszköz beszerzés a kélt projekt terhére valamint a fejlesztési támogatás terhére történt. Központi Képzőhely terhére csak kisértékű eszközbeszerzés történt. Lineáris módon történő terv szerinti értékcsökkenési leírás a projektben: a projektben: Központi Képzőhely: egyösszegű terv szerinti értékcsökkenési leírás a projektben: a projektben: Központi Képzőhely: Összesen terv szerinti értékcsökkenési leírás: eft eft 3 eft eft eft 66 eft eft 18

19 Pénzügyi műveletek eredménye: ( eft) Pénzügyi műveletek bevételei (522 eft) Ezen az eredménysoron a DPMTISZK Kft bankszámláin valamint a lekötött betétek kapott kamatai találhatók összesen 522 eft összegben. Megnevezés Folyószámla kamata Lekötött betét kamata Kapott kamat összesen Főszámla Ft Ft Ft HEFOP elk.szla Ft Ft Ft HEFOP elk.szla Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Pénzügyi műveletek ráfordításai ( eft) Ezen a soron évben már megjelenik a HEFOP projekteket előfinanszírozó hitel kamata, árfolyam vesztesége amelyet a CIB Bank Zrt nyert el. A 2008-ban folyósított hitel kamata eft, rendelkezésre tartási jutalék 68 eft, árfolyam veszteség eft. II. 3) A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulását az alábbi táblázatok és kimutatások mutatják. 19

20 A vagyoni helyzet alakulása Eszközök összetétele Megnevezés Összeg (E Ft) Előző év Részarány Összeg (E Ft) Tárgyév Részarány Befektetett eszközök , ,03 Immateriális javak , ,14 Tárgyi eszközök , ,89 Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök , ,96 Készletek , ,64 Követelések 239 0, ,69 Értékpapírok Pénzeszközök , ,63 Aktív időbeli elhatárolások ,01 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN , ,00 20

21 Források összetétele Megnevezés Összeg (E Ft) Előző év Részarány Összeg (E Ft) Tárgyév Részarány Változás Saját tőke , ,02 124,01 Jegyzett tőke , ,34 100,00 Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Eredménytartalék , ,49 153,81 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény , ,20 116,06 Céltartalékok Kötelezettségek , ,43 72,16 Hátrasorolt kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek , ,43 72,16 Passzív időbeli elhatárolások , ,56 163,56 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN , ,00 118,87 21

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság NYÍRVIDÉK TISZK NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u.

Részletesebben

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-572-15 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2012.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2011.

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft.

Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér. 1. 2

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE , GYULAKONYHA ÉLELMEZÉSI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Szt. István u. 29/1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2014. ÉVRŐL A vonatkozó

Részletesebben

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó kiemelten közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklete A kiegészítő melléklet a Ferencvárosi Szociális

Részletesebben

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök Alba Volán Zrt 2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése Eszközök Mérlegsorok Megnevezés 2011.12.31 2012.12.31 23. Dolgozók kölcsöntartozásai 28 078 23 245-1 éven belül törlesztendő

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Sz.: 262-4/2007. Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Költségvetési, Gazdasági és

Részletesebben

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója

PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolója Budapest, 2012. április 8. Juhász Márton ügyvezető igazgató

Részletesebben