DPMTISZK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DPMTISZK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT"

Átírás

1 DPMTISZK NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 2700 Cegléd, Malom tér 3. Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kelt: Cegléd, április 27. DPMTISZK Dél-Pest Megyei Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: (Pest Megyei Bíróság) 2700 Cegléd, Malom tér 3. Tel: (53) Fax: (53) web: Felnőttképzési nyilvántartási szám: , Akkreditációs lajstromszám: AL-1776 MSZ EN ISO: 9001:2001 1

2 BEVEZETŐ A Dél-Pest Megyei TISZK Kht jogutódjaként a Cégbíróság szeptember 29-ével DPMTISZK Nonprofit Közhasznú Kft néven bejegyezte (a továbbiakban a Társaság a Kft) a évi IV. törvény alapján. A beszámoló tartalmának megértéséhez továbbra is néhány speciális körülményt és tevékenységet (projekt megvalósítás és Központi Képzőhely működtetését) el kell különíteni. A Társaság évi gazdálkodásáról az mondható el, hogy a Társaság a HEFOP és a HEFOP projekt megvalósításának időszaka befejeződik egy előre meghatározott terv, támogatási szerződés alapján, de tárgyévben az alaptevékenységünk részben beindult, megkezdődött a DPMTISZK Kft Központi Képzőhelyen az oktatási tevékenység. A projektek megvalósításához részben támogatási előleget, részben tulajdonosi hozzájárulást kaptunk valamint CIB Bank Zrt-től hitelt vettünk fel, mely a likviditást biztosította. A kapott pénzből a projektek megvalósításának időszakában beszerzések történtek, amelyek költséget és ráfordításokat jelentenek, és a kapott támogatások jelentik a költségek bevételi oldalát. A Központi Képzőhely működéséhez pedig tulajdonosi hozzájárulást kaptunk, ennek költségei a hozzájárulással állnak szemben. Fentiek alapján úgy tűnik, hogy mind a projektköltségeknek, mind a működési költségeknek meg van a bevételi oldala. Azonban a projektek költségvetésének 20 %-a visszatartásra kerül amíg az utolsó elszámolást követően lezajlott ellenőrzés mindent rendben nem talál. Mivel a már kifizetett költségeket lehet elszámolásra benyújtani, ezért a likviditást hitel felvételével biztosítottuk. A beszámolóban több helyen is utalás történik a fent említett sajátosságokra, hiszen a valós és megbízható összképhez ezek az információk elengedhetetlenek. 2

3 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Társaság bemutatása A cég neve: DPMTISZK Nonprofit Közhasznú Kft Székhelye: 2700 Cegléd, Malom tér 3. Létesítő okirat kelte: június 13. Adóköteles tevékenység kezdete: július 12. Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság A Társaság levelezési címe: 2700 Cegléd, Malom tér 3. A Társaság képviseletére jogosult személy(ek) Mészáros Mihályné sz. Bernula Ilona neve A beszámoló összeállításáért felelős személy neve Kálóziné Reggel Irén regisztrációs száma: Könyvvizsgáló Alapítók: A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása CÉGÉRTÉK KFT Cégjegyzékszám: Székhely: 1222 Budapest, Zsineg u. 24. Nagy Sándorné, okleveles könyvvizsgáló, Igazolvány száma: KI Tulajdonos neve Törzstőke eft-ban Törzstőke %-os megoszlása Pest megye Önkormányzata Cegléd Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata

4 A Társaság tevékenységi köre: Fő tevékenysége: Szakmai középfokú oktatás Társaságunk széleskörű tevékenysége miatt összesen 14 közhasznú és 40 üzletszerű gazdasági tevékenységi köre van a Társasági szerződésben nevesítve. Ezeket a tevékenységeket azonban csak a TISZK működésének tényleges megkezdése után végzi. Társaságunknak 2008-ban árbevétele közhasznú tevékenységéből és egyéb bevételből keletkezett pályázati, alapítói támogatás formájában valamint terem bérbeadásából és felnőttképzési tanfolyam lebonyolításából. 2. A Társaság feladatainak, tevékenységének általános bemutatása DPMTISZK Nonprofit Közhasznú Kft magába foglal: Nyolc, szakképzést folytató intézményt Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola, Cegléd Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskola, Cegléd Ungvári László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, Cegléd Losontzi István Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola Diákotthon és Gyermekotthon, Cegléd Damjanich János Gimnázium és Szakközépiskola, Nagykáta Nagykáta Ipari Szakközépiskola és Szakiskola, Nagykáta Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Nagykőrös az intézményeket fenntartó önkormányzatok Pest Megye Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata valamint a TISZK irányításáért, koordinálásáért felelős DPMTISZK Nonprofit Közhasznú Kft A Társaság feladata a TISZK működése, koordinálása. A 2005-ös alapítástól június 30- ig a (főprojekt), december 31-ig (alprojekt) a Kft-nek az Európai Szociális Alapból finanszírozott HEFOP P /1.0 és július 31-ig az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott HEFOP P /1.0 projekteket kell megvalósítania. Az utóbbi projekt nem teljes mértékben támogatásból valósul meg, mert a Strukturális Alap és a központi költségvetési előirányzat mellett a 3 Önkormányzat tulajdonrész arányában hozzáadott önrészét is tartalmazza. 4

5 A két projekt célja a Dél-Pest Megyei Régió Cegléd térségében a pályakezdő fiatalok munkanélküliségének megelőzése érdekében a szakképzési rendszer olyan továbbfejlesztése Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozásával, amely képes a folyamatosan változó, csúcstechnológiai és munkaerő-piaci igények költség-hatékony kielégítésére valamint a tanulók lemorzsolódásának lényeges csökkentésére, az élethosszig való tanulás alapképességeinek megszerzésére. A TISZK erősíti a szakképzés és a gazdaság kapcsolatát, a felnőttképzés keretében a munkaerőpiacon alkalmazható tudást nyújtó képzéseket ad. Részt vesz a mesterképzésben. Fontosnak tartja a tanárok és oktatók továbbképzését, az új oktatási, minőségbiztosítási módszerek bevezetését. Olyan új szervezeti és működési modellt hoz létre, amely képes és alkalmas a szakképző intézmények együttműködésének fejlesztésére annak érdekében, hogy valós tanulási utakat ajánljanak a tanulóknak, és a környezettudatos magatartásra ösztönözze őket. A HEFOP P /1.0 projekt a szakképzés tartalmi, szerkezeti és módszertani fejlesztésére irányul, és tevékenységei között az alábbi elemek találhatók meg: partnerintézmények eszközeinek bővítése, kielégítve a jelenlegi oktatási igényeket, Nagykáta Ipari Szakközépiskola és Szakiskola régi tűzoltó épületének oktatási célra átalakítása szervezetfejlesztés, fejlesztési tevékenység (tananyag-, tartalomfejlesztések), továbbképzési tevékenység közösségi funkciók ellátása, tanácsadási tevékenység, eredmények széles körű terjesztése (tájékoztatás, nyilvánosság) a minőségirányítási rendszer kiépítése és működtetése nyomonkövetési tevékenység A HEFOP P projekt a létrejövő TISZK infrastrukturális feltételeinek javítását szolgálja a következő tevékenységekkel. TISZK épületének felújítása, Központi Képzőhelybe olyan korszerű eszközök beszerzése, amelyek kielégítik a szakképzést folytató intézményekben jelenleg rendelkezésre nem álló csúcstechnológiákhoz kötődő oktatási igényeket. Az elnyert támogatás kimutatása projektenként: HEFOP P /1.0 (főprojekt) = Ft, támogatási arány 100 % HEFOP P /1.0 (alprojekt) = Ft, támogatási arány 100 % HEFOP P /1.0 projekt = Ft, támogatási arány 91,5 % 5

6 A projekteken kívül a Társaság fontos alapfeladata a TISZK (Központi Képzőhely) működtetése, amely a HEFOP pályázatok megfelelő szintű megvalósításával őszén megindulhatott. 3. A számviteli politika főbb vonásai A számviteli politikának a 2008-as üzleti év beszámolója szempontjából releváns pontjai kerülnek röviden ismertetésre, ezért bizonyos pontoknál csak kivonatosan tartalmazza a számviteli politika előírásait. Könyvvezetés módja Kettős könyvvitel Beszámoló készítés rendje Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint április 30. Az egyszerűsített éves beszámoló a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet tartalmazza. Az eredmény-kimutatás választott formája Társaságunk a tevékenység eredményét A típusú összköltségeljárással állapítja meg. A mérlegkészítés választott formája Társaságunk A típusú mérleget készít. Amortizációs politikája a) Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenés elszámolás a Társaság üzletpolitikájára épülve a várható használati időnek megfelelően történik. A Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenés költségeként. A tárgyi eszközök értékcsökkenését lineáris leírással állapítjuk meg évente egy alkalommal. A tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét annyi évre kell felosztani, ahány évig ezen eszközöket előreláthatólag használni fogjuk. 6

7 b) Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális javaknál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha a) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; b) szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; c) a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető. Céltartalék képzés Céltartalékot a tárgyévi eredmény terhére nem képeztünk. Értékhelyesbítés A Kft értékhelyesbítést nem alkalmaz. Aktív és passzív időbeli elhatárolások Nagyon lényeges és alapvető a számviteli politikánál az összemérés elve. A projektek megvalósítása zajlott és valósult meg 2008-ban, így bevételeink nagy része támogatás formájában folyik be, ezért különösen a passzív időbeli elhatárolásoknak, azon belül is a halasztott bevételeknek nagy jelentősége van a mérlegben. Devizás követelések, kötelezettségek értékelése Devizás követeléseket és kötelezettségeket év végén értékelni kell. Társaságunknak csak kötelezettsége (utófinanszírozási hitel miatt) keletkezett, év végén a hitelt nyújtó bank december 31-i eladási árfolyamán értékelendő. Amennyiben a mérlegkészítés időpontjában ismertté válik bármilyen árfolyam (pl. konvertálás) abban az esetben az értékelés arra az árfolyamra történik. 7

8 ESZKÖZÖK II. A MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Befektetett eszközök II.1) Kiegészítő adatok a mérleghez Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása december 31-én Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Bruttó érték Nettó érték Nyitó érték Növekedés Záró Nyitó érték Növekedés Záró Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kisérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termék Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése IMMATERIÁLIS JAVAK Jelentős bővülés tapasztalható az immateriális javak között 2008 évben mind a HEFOP-3.2.2, mind a HEFOP projektben jelentős beszerzések zajlottak. A HEFOP projektben FOK Kft által kifejlesztett ( eft értékben) e-learning rendszer, TISZK ügyviteli szoftver, TISZK tanulói adminisztrációs szoftver valamint a tanulási út tervező szoftver bekerülési értékét és licencét szereztük be. A HEFOP projektben pedig a DuoLine Bt-től eft értékben nyomdai eszközökhöz szereztünk be szoftvert. Projekthez nem kapcsolható beszerzés pedig a 16 eft értékű számlázó és készletnyilvántartó program

9 A tárgyi eszközök bruttó értéke évhez képest növekedett, egy tárgyi eszköz (LCD TV) pedig használhatatlanná vált, selejtezésre került, ami a bruttó érték csökkenését eredményezte. Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Bruttó érték Nettó érték Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok értéke eft-al nőtt, a HEFOP projekt terhére a Központi Képzőhely szalagfüggönyözésével, zuhanyzó fülkék függönyözésével valamint csúszásmentesítéssé tételével. Műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értékének eft-al történő növekedését döntően szintén a HEFOP projekt terhére beszerzett nyomdai eszközök, orvosi műszerek, elektrotechnikai berendezések valamint fizikoterápiás eszközök Központi Képzőhelyen kialakított megfelelő műhelyekbe, laborokba történő beszerzések okozták. Egyéb berendezések bruttó értékének növekedése többek között a HEFOP projekt terhére vásárolt, szerver szobába felszerelt klíma berendezés valamint egy multimédiás számítógép beszerzéséből adódik. 9

10 Forgóeszközök Követelések összesen: eft Vevőkövetelések (42 eft) Vevőkövetelésünk a mérleg fordulónapján a projektbe nem tartozó tornaterem december havi bérleti díj összege, mely a mérlegkészítésig pénzügyileg realizálódott. Adott előlegek (3 eft) Egyéb követelések: ( eft) Követelések anyavállalattal (tulajdonos önkormányzattal szemben): eft 2008 évet megelőző években a Felügyelő Bizottság tiszteletdíjára valamint a könyvvizsgáló díjazására igényeltünk hozzájárulást mindhárom tulajdonostól évben a projektek befejezése miatt az addig projektekben elszámolt működési költségek fedezetére, árfolyam veszteségre a DPMTISZK Kft jelentős hozzájárulást igényelt a tulajdonosainktól. A konzorciumi együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a Központi Képzőhely működéséhez kapcsolódó költségeket csak két tulajdonos (Pest Megye Önkormányzata és Nagykáta Város Önkormányzata) 90%, illetve 10% arányban bocsátják a Kft rendelkezésére. A működéshez kapcsolódó költségek egy részének fedezete Pest Megye Önkormányzatával kötött támogatási szerződés formájában történt, melynek egy részét csak a mérlegkészítés időszakában bocsátották a Kft rendelkezésére évet terhelő (támogatási szerződéssel nem fedezet) kiadásokra mindkét önkormányzattól 2009-ben igénylünk hozzájárulást, ezeket követelésként mutatjuk ki a mérlegben. Működési kiadások, árf. veszteség fedezetére igényelt támogatás Adatok ezer Ft-ban Igényelt támogatás 2008-ban átutalt (2008-as működésre) összeg Különbözet Pest Megye Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata Deviza hitel árf. Vesztesége Összesen Felügyelő Bizottság tiszteletdíja és könyvvizsgáló díja fedezetére igényelt támogatás Adatok ezer Ft-ban Igényelt támogatás 2008-ban átutalt összeg Különbözet Pest Megye Önkormányzata Cegléd Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata Összesen

11 Fenti táblázat nem tartalmazza, hogy Cegléd Város Önkormányzata a FB tiszteletdíjának valamint a könyvvizsgáló díjának arányos többletköltségének megfizetésétől ( Ft) elzárkózott, így ezt az összeget egyéb ráfordítások között számoltuk el. Egyéb követelések túlnyomó részét az Európai Unió Strukturális Alapjaival szembeni követelés képezi. HEFOP projekttel szembeni követelés eft HEFOP projekttel szembeni követelés eft APEH-el szembeni követelés (túlfizetés) 1 eft Munkavállalóval szembeni követelés (bírság) 400 eft Pénzeszközök ( eft) Pénztárak: eft Társaságunk megalakulásától a HEFOP projektek valamint a projekteken kívüli készpénzes mozgást fizikailag is elkülönítjük a pályázati elszámolások miatt, de továbbra is a pénzmozgással járó gazdasági eseményeket elsődlegesen átutalással rendezzük. A pénztárból csak a szükséges minimális mértékben történik kifizetés. A mérleg fordulónapján pénztáranként az alábbi készpénzt leltároztuk: Főpénztár HEFOP projekt pénztár HEFOP projekt pénztár eft 46 eft 0 eft A HEFOP projekt tárgy év július 31-ével befejeződött, e pénztárban lévő készpénz a HEFOP projektre elkülönített bankszámlára befizetésre került. A HEFOP projekt mivel tárgyév december 31-ével fejeződött be, ezért a pénztárban lévő 46 eft-ot január 06-án fizettük be a HEFOP projektre elkülönített bankszámlára. Főpénztár pénzkészletének döntő részét tárgyév december 29-én történő fejlesztési támogatás (szakképzési hozzájárulás) befizetése növelte meg, mely összeg évben a szakképzési hozzájárulás beszedésére elkülönített bankszámlára befizetésre került. Bankszámlák: eft Társaságunk 2008-ig 3 bankszámlát vezet az OTP Bank Zrt-nél, ebből kettő a HEFOP re és a HEFOP projektre elkülönített bankszámla, október 1-én a fejlesztési támogatás elkülönítésére még egy bankszámlát nyitottunk szintén az OTP Bank Zrt-nél. Ezen kívül egy technikai számlánk van a CIB Bank Zrt-nél, mivel a HEFOP pályázatok utolsó 20 %-ának előfinanszírozására hitelt vettünk fel és erre a technikai számlára folyósítja a CIB Bank a lehívott hitelt, majd erről utaljuk át a HEFOP pályázatok elkülönített bankszámláira. A Társaság törzstőkéje eft 2006 évtől jelenleg is lekötésre került. 11

12 2008. évi Kiegészítő Melléklet DPMTISZK Nonprofit Közhasznú Kft A mérleg fordulónapján bankszámláinak egyenlege a következő: Főszámla 47 eft HEFOP projektre elkülönített bankszámla 338 eft HEFOP projektre elkülönített bankszámla 46 eft Szakképzési Hozzájárulás-ra (Fejlesztési támogatás) elkülönített bankszámla: eft Lekötött betét eft CIB Bank Zrt technikai számla (hitel) - 68 eft Aktív időbeli elhatárolások (52 eft) A Generali Providencia Biztosító Rt-vel kötöttünk vagyonbiztosításra szerződést, melyet a biztosító ¼ évenként számláz felénk év utolsó számlájának egy része évet érint, ezért következő évet terhelő költséget, 52 eft-ot elhatároltuk FORRÁSOK Saját tőke A jegyzett tőke nagysága nem változott, eft, melyet a tulajdonosok pénzbeli betétként bocsátottak rendelkezésre. Az eredménytartalékban található összeg az előtársasági időszak és a es évek gazdálkodásának göngyölített eredményét mutatja. Lekötött tartalékot és értékelési tartalékot a Társaság nem képezett. A mérleg szerinti eredmény eft, mely a felnőttképzésként szervezett hegesztői tanfolyam, tornaterem bérleti díja és az előző ügyvezető felé áthárított bírság befizetéséből adódik. Céltartalékok A tárgyévi eredmény terhére céltartalékot nem képeztünk. 12

13 2008. évi Kiegészítő Melléklet DPMTISZK Nonprofit Közhasznú Kft Kötelezettségek: eft Hosszú lejáratú kötelezettségek A Kft-nek hosszú lejáratú kötelezettsége tárgyévben nincs. Rövid lejáratú kötelezettségek ( eft) Szállítói kötelezettségek nagysága eft, melyből két számla a kapott fejlesztési támogatásból vásárolt eszközök két számlája eft összegű, a többi a működtetéshez kapcsolódó, évi fizetési határidejű szállítói tartozás. Ezek összege 846 eft és a mérlegkészítés időszakában kiegyenlítésre kerültek. Rövidlejáratú kötelezettségek között szerepel a HEFOP pályázatok előfinanszírozására CIB Bank Zrt-től felvett hitel összege eft értékben valamint e devizás kötelezettség év végi értékelésének árfolyam vesztesége eft értékben. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (304 eft) Munkabér elszámolással kapcsolatos kötelezettség APEH felé fennálló kötelezettségünk 177 eft 127 eft APEH felé az alábbi adónemekben áll fenn kötelezettségünk (SZJA: 17 eft, Madói járulék: 9 eft, Egbizt. Alap: 2 eft, Nybizt. Alap: 12 eft, szakképzési hozzájárulás: 87 eft) 13

14 2008. évi Kiegészítő Melléklet DPMTISZK Nonprofit Közhasznú Kft Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások jelentős mértéke (72,36 % a mérlegfőösszeghez viszonyított aránya) jól tükrözi a Társaság projektcég jellegét. A passzív időbeli elhatárolások nagysága azért ilyen jelentős, mivel bevételt a projektekben csak a költségekkel lefedett mértékig lehet kimutatni. Az aktivált, de még le nem írt beruházások összegének a passzív időbeli elhatárolások között kell szerepelnie az összemérés elvének szem előtt tartása miatt. A passzív időbeli elhatárolás részletes kimutatása: Megnevezés HEFOP projekt HEFOP projekt Fejlesztési támogatás Adatok Ft-ban DPMTISZK Nonprofit Közh. Kft Nyitó állomány évben kapott támogatás elhatárolása évi elhatárolás helyesbítése évi elhatárolás összesen Feloldás PIE állomány változás évet érintő ktg-ek elhatárolása PIE záró állomány

15 2008. évi Kiegészítő Melléklet DPMTISZK Nonprofit Közhasznú Kft II. 2) Kiegészítő adatok az eredménykimutatáshoz Társaságunk eredményszerkezete jelentős mértékben eltér a profitorientált vállalkozások eredményétől. Az egyes eredménykategóriák nagyságából is jól kitűnik, hogy vállalkozási bevételszerző tevékenységet a Kft nem folytat. Tevékenysége a pályázatok megvalósítására és közhasznú tevékenységre korlátozódik. 1. Társaságunknak árbevétele a tornaterem bérbeadásából valamint felnőttképzés bevételéből származott az év során. 2. A beszámolóból és az eredménykimutatásból is jól látható a non-profit jelleg, az adott év működési költségei nagymértékben az ennek fedezetét jelentő európai uniós támogatásokkal, ill. a működési költségek projektekben el nem számolható része az önkormányzati támogatásokkal állnak szemben. A kiegészítő melléklet ezen részében a tevékenységenkénti költségeket, ráfordításokat és az ezekkel szembeni bevételeket és ennek eredményre gyakorolt hatását mutatjuk be. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Adatok ezer Ft-ban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai a b c d e I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.) II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3.±4.) III. EGYÉB BEVÉTELEK IV. ANYAGJELLETŰ RÁFORDÍTÁSOK ( ) V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOKI ( ) VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) Egyéb bevételek eft A Kft-nek egyéb bevétele tárgyidőszakban a bevétel forrása szerint: Strukturális Alapokkal szembeni bevétel HEFOP projekt bevétele az elhatárolások után az Európai Szociális Alapból és költségvetési támogatásból: eft HEFOP projekt bevétele az elhatárolások után az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és költségvetési támogatásból: eft Működésre, árf.veszt. kapott és előírt támogatás: eft FB-tagok tiszteletdíjára és könyvvizsgáló díjazására kapott támogatás: eft 15

16 2008. évi Kiegészítő Melléklet DPMTISZK Nonprofit Közhasznú Kft Bírság befizetése és előírása Király Józsefné felé Egyéb bevétel (kerekítési különbözet stb.) 800 eft 36 eft A HEFOP pályázat önrészének 33,6 %-át 2005-ben, 14,8 %-át 2006-ban, 2007-ben pedig a még a maradék 51,6 %-át utalták át a tulajdonosok, ezzel biztosítottuk a projektek likviditását, ugyanis a projektekben csak utófinanszírozásban kapjuk meg az elszámolt kiadások ellenértékét. A teljes önerőt egyéb bevételként számoltuk el, amelyet időben el kellett határolni. A passzív időbeli elhatárolást csak a felmerült költségek összegéig lehet feloldani. Önkormányzati működési támogatás részletezése Ebben az évben, a pályázatok zárása miatt a pályázatokban el nem számolható költségekre igényeltünk támogatást a konzorciumi szerződés alapján két önkormányzattól. Működési költségekre igényelt támogatás 2008-ban Igényelt támogatás évben 2009-ben igényelt támogatás (követeléssel szemben) Összes bevétel Átutalt támogatás (2008-ban pénzügyileg realizált bevétel) Pest Megye Önkormányzata Ft Ft Ft Ft Nagykáta Város Önkormányzata 0 Ft Ft Ft 0 Ft Árfolyam veszt. 0 Ft Ft Ft 0 Összesen Ft Ft Ft Ft Összesen önkormányzati működési támogatás: eft Pénzügyi műveletek bevétele: 522 eft - Folyószámlákon jóváírt kamatbevétel: 104 eft - lekötött betétből származó kamatbevétel: 418 eft 16

17 Anyagjellegű ráfordítások Adatok ezer Ft-ban Összeg Jelentősebb tételek Központi Képzőhely működésével kapcsolatos költségek Anyagköltség Közüzemi díj: eft Igénybe vett szolgáltatások Takarítás: eft, Karbantartás: eft Egyéb szolgáltatások Bankköltség: eft Összesen anyagjellegű ráfordítások HEFOP projekt költségei Anyagköltség Közüzemi díj: eft Igénybe vett szolgáltatások Oktatás, továbbképzés: eft Reklám eft Egyéb szolgáltatások 399 Bankköltség: 310 eft Összesen anyagjellegű ráfordítások HEFOP projekt költségei Anyagköltség Irodaszer: 644 eft Igénybe vett szolgáltatások Karbantartás: eft Egyéb szolgáltatások 775 Bankköltség: 524 eft Összesen anyagjellegű ráfordítások Mindösszesen anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások A projektmenedzsment bérköltségén és járulékain kívül (46 fő) partnerintézményeink tanárai, oktatói részére számfejtett megbízási díj járulékkal ( eft), akik a DPMTISZK szakmai fejlesztésein, tananyagok kidolgozásán fáradoztak. A kidolgozott tananyagok lektorálását külső szakértők végezték, 7 fő szintén járulékkal együtt eft értékben. Partneriskoláink tanulói tárgyévben két alkalommal szervezett szakmai versenyen mérték össze tudásukat, versenyszervezésben 61 fő vett részt, részükre eft megbízási díjat fizettünk ki járulékkal együtt. Nyílt napokat is tartottunk, s a rend fenntartását 11 fő látta el, részükre járulékkal eft megbízási díj került kifizetésre. 17

18 Személyi jellegű ráfordítások tevékenységenként a következőképpen alakultak: Adatok ezer Ft-ban Összeg Központi Képzőhely működésével kapcsolatos költségek Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések 271 Járulékok Összesen személyi jellegű ráfordítások HEFOP projekt költségei Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Járulékok Összesen személyi jellegű ráfordítások HEFOP projekt költségei Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések 237 Járulékok Összesen személyi jellegű ráfordítások Mindösszesen személyi jellegű ráfodítások Értékcsökkenési leírás ( eft) Az értékcsökkenési leírás a tárgyévi nagy összegű tárgyi eszközbeszerzés miatt nagymértékben növekedett az előző évhez képest. Tárgyi eszköz beszerzés a kélt projekt terhére valamint a fejlesztési támogatás terhére történt. Központi Képzőhely terhére csak kisértékű eszközbeszerzés történt. Lineáris módon történő terv szerinti értékcsökkenési leírás a projektben: a projektben: Központi Képzőhely: egyösszegű terv szerinti értékcsökkenési leírás a projektben: a projektben: Központi Képzőhely: Összesen terv szerinti értékcsökkenési leírás: eft eft 3 eft eft eft 66 eft eft 18

19 Pénzügyi műveletek eredménye: ( eft) Pénzügyi műveletek bevételei (522 eft) Ezen az eredménysoron a DPMTISZK Kft bankszámláin valamint a lekötött betétek kapott kamatai találhatók összesen 522 eft összegben. Megnevezés Folyószámla kamata Lekötött betét kamata Kapott kamat összesen Főszámla Ft Ft Ft HEFOP elk.szla Ft Ft Ft HEFOP elk.szla Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft Pénzügyi műveletek ráfordításai ( eft) Ezen a soron évben már megjelenik a HEFOP projekteket előfinanszírozó hitel kamata, árfolyam vesztesége amelyet a CIB Bank Zrt nyert el. A 2008-ban folyósított hitel kamata eft, rendelkezésre tartási jutalék 68 eft, árfolyam veszteség eft. II. 3) A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulását az alábbi táblázatok és kimutatások mutatják. 19

20 A vagyoni helyzet alakulása Eszközök összetétele Megnevezés Összeg (E Ft) Előző év Részarány Összeg (E Ft) Tárgyév Részarány Befektetett eszközök , ,03 Immateriális javak , ,14 Tárgyi eszközök , ,89 Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök , ,96 Készletek , ,64 Követelések 239 0, ,69 Értékpapírok Pénzeszközök , ,63 Aktív időbeli elhatárolások ,01 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN , ,00 20

21 Források összetétele Megnevezés Összeg (E Ft) Előző év Részarány Összeg (E Ft) Tárgyév Részarány Változás Saját tőke , ,02 124,01 Jegyzett tőke , ,34 100,00 Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék Eredménytartalék , ,49 153,81 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény , ,20 116,06 Céltartalékok Kötelezettségek , ,43 72,16 Hátrasorolt kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek , ,43 72,16 Passzív időbeli elhatárolások , ,56 163,56 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN , ,00 118,87 21

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. Székhelye: 2700 Cegléd, Malom tér 3. Adóköteles tevékenység kezdete: 2005. július 12.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. Székhelye: 2700 Cegléd, Malom tér 3. Adóköteles tevékenység kezdete: 2005. július 12. BEVEZETŐ A Dél-Pest Megyei TISZK Kht jogutódjaként a Cégbíróság 2008. szeptember 29-ével DPMTISZK Nonprofit Közhasznú Kft néven bejegyezte (a továbbiakban a Társaság a Kft) a 2006. évi IV. törvény alapján.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A Magyar Asztronautikai Társaság (a továbbiakban Társaság"), melynek székhelye 1044 Budapest, Ipari Park utca 10. főtevékenységként szakmai érdekképviseletet

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Lc: 2030 Érd, Radnai u. 75.. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2 0 1 0 év A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva 1 8 1 0 6 3 3 8-2 - 4 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Messzelátó Egyesülete Budapest, 2009. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.december 31. I.Alap-adatok

Kiegészítő melléklet 2010.december 31. I.Alap-adatok Kiegészítő melléklet 2010.december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Lc: 2030 Érd, Radnai u. 75.. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló A szervezet megnevezése: Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány A szervezet címe, telefonszáma: 191 Budapest, Üllői út 155. 215.12.31. Tartalom: Mérleg-eszközök Mérleg-források Eredménykimutatás Mutatók alakulása

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: DunaKörösMarosTisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor u.

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben