Általános Szerződési Feltételek. v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek. v2015.01.01."

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek v

2 01 Általános információk Általános Információk Szolgáltatói adatok Ügyfélszolgálat elérhetőségei A szolgáltatási szerződés létrejötte A szolgáltatási szerződés megszűnése Közreműködő személyek VIS MAJOR Szolgáltatások Weblaptervezés, kivitelezés szolgáltatás A szolgáltatói szerződés tárgya A szolgáltatás megrendelése A szolgáltatás lemondása Egyéb rendelkezések Átalánydíjas rendszerfelügyeleti szolgáltatás A szolgáltatói szerződés tárgya A szolgáltatás megrendelése A szolgáltatás lemondása Egyéb rendelkezések Domain ügyintézés szolgáltatás A szolgáltatói szerződés tárgya A szolgáltatás megrendelése HU domainregisztrációs szabályzat A szolgáltatás lemondása Egyéb információk, rendelkezések A Szolgáltató felelősség-kizárásának magyarázata Tárhely szolgáltatás A szolgáltatás tárgya A szolgáltatás megrendelése A szolgáltatás elérési kódjaira, jelszavaira vonatkozó szabályok A hírlevelek küldésére vonatkozó szabályok Rendelkezésre állás Karbantartás A szolgáltatás lemondása Egyéb rendelkezések Adatvédelem, adatkezelés Adatvédelem, adatkezelés Kölcsönös titoktartás és bizalmas adatkezelés Adat továbbítás Adatbiztonság Fizetési feltételek A szolgáltatások díjai Díjbekérő és számla A szolgáltatások díjának megfizetése Fizetés banki előreutalással, illetve banki befizetéssel Készpénzes fizetés Fizetés PayPal rendszeren keresztül Késedelmes díjfizetésre vonatkozó szabályok Egyéb rendelkezések Nem szabályozott kérdések Altalanos Szerzodesi Feltetelek

3 05.2 Bírósági illetékesség helye Altalanos Szerzodesi Feltetelek

4 01 Általános információk 01.1 Általános Információk Kedves jövőbeni Megrendelőnk! Kérjük, mielőtt megrendelését jóváhagyja, figyelmesen olvassa el az alább részletezett Általános Szerződési Feltételeket! Ez a tájékoztató folyamatosan elérhető a weboldalon. Amennyiben a benne foglalt tartalommal kapcsolatban kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, rövid időn belül igyekszünk megválaszolni azt. Ez a tájékoztató, mint szellemi termék a webnpro.hu üzemeltetője, Kőrösi Zoltán egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) kizárólagos tulajdonát képezi, így bármely eleme csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján használható fel. Megrendelésének jóváhagyásával és elküldésével, valamint annak a Szolgáltató által történő visszaigazolásával Ön, a Szolgáltató megrendelője, szolgáltatásainak igénybevevője lesz. A Szolgáltató, valamint Ön, mint Megrendelő (továbbiakban: Szerződő Felek) között az alábbiakban részletezett feltételek alapján szerződés jön létre. A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre, a szerződés feltételei a szolgáltatás megrendelő nyomtatványán, vagy a Szerződő Felek közt kötött megbízási szerződésben rögzítettek, jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a Szolgáltató Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója (mely folyamatosan elérhető a weboldalon), együttesen határozzák meg. Amennyiben a szolgáltatás megrendelő nyomtatványán, vagy a megbízási szerződésben rögzítettek, az Általános Szerződési Feltételek, illetve a Szolgáltató Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója között adott témában eltérés van, akkor a szolgáltatás megrendelő nyomtatványán, illetve a megbízási szerződésben foglaltak az irányadók. A Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor módosíthatja. Az Általános Szerződési Feltételek értelmében a Megrendelő felelőssége, hogy naprakészen ismerje és betartsa az itt közölt aktuális szabályzatot. Jelen dokumentumban foglaltak a Szolgáltató internetes felületén (http://www.webnpro.hu) történő megjelenésével lépnek hatályba. Amennyiben Ön a jelen dokumentumban foglaltakkal nem ért teljes egészében egyet, és azokat nem kívánja, önmagára nézve kötelező érvényűnek elismerni kérjük, ne vegye igénybe szolgáltatásainkat! 01.2 Szolgáltatói adatok Altalanos Szerzodesi Feltetelek 2

5 Szolgáltató adatai: Név: Kőrösi Zoltán e.v. Adószám: Közösségi adószám: HU Nyilvántartási szám: KSH statisztikai számjel: Vállalkozói tevékenység kezdete: Székhely: 2225 Üllő, Nefelejcs utca 9. Levelezési cím: 2225 Üllő, Nefelejcs utca 9. Bankszámlaszám: Számlavezető bank: CIB Bank Zrt. Tevékenységi körök: Csomagküldő kiskereskedelem Internetes kereskedelem Weblap tervezése (web dizájn) Egyéb számítástechnikai szakértés, tanácsadás Számítógép-üzemeltetés Egyéb számítástechnikai tevékenység Számítógép üzembe helyezése Egyéb adatbázis-szolgáltatás Internetes hirdetési felület web gazda általi értékesítése Egyéb számítógépes feldolgozás Adatfeldolgozási szolgáltatás Világháló-portáli szolgáltatás Internetes hirdetési hely egyéb m.n.s. értékesítése Általános épülettakarítás M.n.s. egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás Vállalkozói engedély kiállítója: Vecsés Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Okmányiroda 2220 Vecsés, Szent I. tér Ügyfélszolgálat elérhetőségei Levelezési cím: 2225 Üllő, Nefelejcs utca 9. Weboldal: Telefon: +36 (30) (30) A szolgáltatási szerződés létrejötte A szolgáltatási szerződés akkor jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között, ha azt a szerződés formájának megfelelően, annak átolvasását és a benne foglaltak elfogadását követően mindkét fél jóváhagyólag aláírja vagy a Megrendelő a Szolgáltató online rendszerén keresztül, a szerződésben szükséges adatok hiánytalan megadásával, valamint a rendszerben történő bankkártyás fizetéssel vagy átutalással kiegyenlíti a megrendelt szolgáltatás árát (ráutaló magatartás). Az online megrendelt és bankkártyás fizetéssel vagy átutalással kifizetett teljesítések tehát teljes értékű szerződéskötésnek tekintendők. A szerződés akkor határozott idejű, amennyiben a megrendelő lapon vagy űrlapon a szolgáltatás megszűnésének konkrét dátuma szerepel. Amennyiben a szolgáltatás befejezésének időpontja nincs Altalanos Szerzodesi Feltetelek 3

6 megadva, akkor a szerződés határozatlan idejű A szolgáltatási szerződés megszűnése A szerződések megszűnése történhet: Automatikusan, amennyiben a Megrendelő a domain nevet más szolgáltató kezelésébe utalja (átregisztráltatja). Rendkívüli, azonnali hatályú felmondással, amikor valamelyik fél a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget nem téve a szerződésben foglaltakat megszegi. Ilyen esetben a szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ami a szolgáltatás azonnali megszűnését vonja maga után. Kifutási idővel, amikor egy határozott időre kötött szerződés ideje lejár. Határozott idejű szerződések, illetve olyan szolgáltatási szerződések esetében, amely szerződések a lejáratukat követően nem válnak határozatlan idejűvé. Határozott idejű szerződés esetén a Megrendelőnek a lejáratot megelőzően legalább 7 nappal kell kezdeményeznie a meghosszabbítást. 30 napos felmondási idővel, amikor valamely fél a szerződést, 30 naptári napos határidővel felmondja. Ezt mindkét szerződő fél, indoklás nélkül megteheti. Amennyiben a Megrendelő mondja fel a szerződést a Szolgáltató nem kötelezhető a szolgáltatási díj hátralévő részegységének visszafizetésére. Ha a szerződést a Szolgáltató mondja fel indoklás nélkül, a szolgáltatási díj időarányos része a Megrendelőnek visszajár Közreműködő személyek A Szolgáltató a Megrendelő előzetes tájékoztatása után igénybe veheti más személy közreműködését a megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai végrehajtásában. Az igénybe vett közreműködőért ebben az esetben is úgy felel, mintha az ügyet maga látta volna el VIS MAJOR A kártérítés kötelezettsége nélkül mentesül az a fél a szolgáltatási szerződésekben foglaltak teljesítése alól, amelyik érdekkörében a teljesítésre kihatóan Vis Maior következik be. Az általánosságban Vis Maior eseményként elfogadott okokon kívül a Szolgáltató esetében Vis Maior eseménynek minősül, ha a Szolgáltató szervertermét a szünetmentes áramforrások kapacitását meghaladó időtartamú elektromos áramszünet éri, nagy kiterjedésű kábellopások, kábelszakadások, melyek a Szolgáltató szerverterméhez, illetve onnan érkező kommunikációt meghiúsítják, ha a távközlési alapszolgáltató a szolgáltatást a Szolgáltatónak nem felróható okok miatt szünetelteti. A Szolgáltató ugyancsak a Vis Maior kategóriába sorolja a napjainkban gyakrabban előforduló azon eseményeket, amikor valamely ügyfél illegális tevékenység folytatásának gyanúja miatt a Szolgáltató kiszolgáló szervereit kivizsgálás céljából valamely hatóság, vagy a bíróság lefoglalja. Altalanos Szerzodesi Feltetelek 4

7 02 Szolgáltatások 02.1 Weblaptervezés, kivitelezés szolgáltatás A szolgáltatói szerződés tárgya A szolgáltatás keretében a megrendelés tárgya a Szolgáltató részéről egy működőképes számítástechnikai szoftver tervezése, kivitelezése, amely alkalmas arra, hogy internetes környezetben weblapként üzemeljen. Minden, a Szolgáltató által tervezett és kivitelezett weblap egyedi árajánlat alapján készül el, a Megrendelő igényeihez (és lehetőségeihez) igazítva A szolgáltatás megrendelése A weblaptervezés, kivitelezés szolgáltatás kizárólag írásban, megbízási szerződéssel rendelhető meg. A Megrendelő a Szolgáltató ügyfélszolgálatának bármely elérhetőségén jelezheti megrendelési igényét. A Szolgáltató fenntartja a jogot a megrendelési igény indoklás nélküli elutasítására A szolgáltatás lemondása A Megrendelő a szerződést a weblap beüzemelése előtt bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja, erre az esetre a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a felmondási szándékát írásban juttatja el a Szolgáltató részére, továbbá hogy a szerződés megszűnésekor a Szolgáltatót a megbízási díj 50%-a illeti meg, amelyet a Megrendelő a felmondási szándék közlését követő 8 munkanapon belül számla ellenében átutal a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a szerződést a weblap beüzemelése előtt bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja, erre az esetre a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a felmondási szándékát írásban juttatja el a Megrendelő részére, továbbá hogy a Megrendelő által a Szolgáltató részére a felmondási szándék közlését megelőzően megfizetett részletek összegét a Szolgáltató a felmondási szándék közlését követő 8 munkanapon belül számla ellenében átutalja a Megrendelő részére Egyéb rendelkezések A weblap arculata a Megrendelő instrukciói és kérései maximális figyelembe vételével készül el, szükség esetén a Szolgáltató javaslatot tesz a módosításokra. Altalanos Szerzodesi Feltetelek 5

8 Egyéb megállapodás hiányában a Szolgáltató által készített weblap a Megrendelő által biztosított tartalmi elemekből kialakítva kerül átadásra. A Megrendelő kötelezi magát, hogy azokat az anyagokat (szövegek, képek, arculati elemek) melyeket szükségesnek ítél a megrendelt weblap arculatának elkészítéséhez, illetve közzé akar tenni honlapján, előre egyeztetett időpontban, a Szolgáltató által kért digitális formátumban a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja. A Megrendelő kijelenti, hogy csak és kizárólag olyan anyagokat ad át feldolgozásra, melyek saját tulajdonát képezik, vagy felettük rendelkezési joga van. Kijelenti továbbá, hogy az általa a Szolgáltató számára továbbított anyagok nem sértik harmadik személy szerzői, vagy egyéb jogait Átalánydíjas rendszerfelügyeleti szolgáltatás A szolgáltatói szerződés tárgya A Szolgáltató folyamatos szolgáltatói felügyeletet biztosít az általa nyújtott szolgáltatások (pl.: webszerver szolgáltatás, adatbázis szolgáltatás, szolgáltatás) folyamatos és hibátlan működésének biztosítása érdekében, amely során rendszeres időközönként ellenőrzi azok működőképességét és elvégzi a hibátlan működéshez szükséges szoftverkörnyezet karbantartását, frissítését A szolgáltatás megrendelése Az átalánydíjas rendszerfelügyeleti szolgáltatás kizárólag írásban, megbízási szerződéssel rendelhető meg. A Megrendelő a Szolgáltató ügyfélszolgálatának bármely elérhetőségén jelezheti megrendelési igényét. A Szolgáltató fenntartja a jogot a megrendelési igény indoklás nélküli elutasítására A szolgáltatás lemondása A Megrendelő a szerződés átalánydíjas rendszerfelügyeleti szolgáltatásra vonatkozó részét bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja, erre az esetre a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megszűnésekor a felmondott szolgáltatás adott naptári hónapra vonatkozó megbízási díjának összege a Szolgáltató tulajdonában maradjon. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy ebben az esetben a felmondási szándék közlési időpontjának a felmondási szándékot közlő küldemény Szolgáltató postázási címére történő érkezésének napját tekintik. A Szolgáltató a szerződés átalánydíjas rendszerfelügyeleti szolgáltatásra vonatkozó részét a weblap beüzemelése után bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja, erre az esetre a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az utolsó, tört hónapra a Szolgáltatóat az adott naptári hónapra járó megbízási díj időarányos összege illeti meg. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy ebben az esetben a felmondási szándék közlési időpontjának a felmondási szándékot közlő küldemény Altalanos Szerzodesi Feltetelek 6

9 Megrendelő postázási címére történő érkezésének napját tekintik Egyéb rendelkezések A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az általa felügyelt szolgáltatás hibátlan működését kizárólag abban az esetben tudja garantálni, amennyiben annak szoftverkörnyezetével kapcsolatban önálló és kizárólagos döntési joga van, egyéb esetekben nem. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a weblap, vagy bármely általa nyújtott szolgáltatás hibás működése esetén a hiba bejelentése után a lehető leghamarabb, de legkésőbb 48 órán belül megkezdi a hiba felszámolását, amelynek eredményéről tájékoztatja a Megrendelőt. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban általános, felhasználói szintű ügyféltámogatást biztosít a Megrendelő részére. A speciális informatikai felkészültséget igénylő kérdéskörökre az ügyféltámogatás nem terjed ki. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos felhasználói adatokról, valamint az általa felügyelt weblap tartalmáról rendszeresen, legalább heti két alkalommal biztonsági mentést készít, amelyet minimum 7 naptári napig megőriz a mentés készítését követően. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által készített biztonsági mentések kizárólag a Szolgáltató szolgáltatásának keretén belül, a Szolgáltató által biztosított webszervereken állíthatóak vissza, azok Megrendelő részére történő átadására nincs lehetőség Domain ügyintézés szolgáltatás A szolgáltatói szerződés tárgya A Szolgáltató a domain ügyintézés szolgáltatás keretében viszonteladóként magyar közdomainek, nemzetközi domainek és különböző országok kezelésébe tartozó domainek regisztrációs és egyéb ügyintézését végzi a Megrendelő számára. A Szolgáltató viszonteladóként tevékenységét a DO Média Kft (2524 Nagysáp, Táncsics Mihály u. 4. A.), a DiMa.hu Kft. (4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.), valamint az enom Inc. (15801 NE 24th St. Bellevue, WA USA) partnereként végzi. A Megrendelő a Szolgáltató döntését az egyes domain nevek delegálhatósága kérdésében elfogadja. A Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban csak 18. életévét betöltött személy járhat el, és veheti azt igénybe A szolgáltatás megrendelése Altalanos Szerzodesi Feltetelek 7

10 A domain ügyintézés szolgáltatás írásban, megbízási szerződéssel, vagy a Szolgáltató online felületén keresztül rendelhető meg. A Szolgáltató fenntartja a jogot a megrendelési igény indoklás nélküli elutasítására HU domainregisztrációs szabályzat A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által kiadott, aktuális Domainregisztrációs Szabályzat teljes terjedelemben a oldalon érhető el A szolgáltatás lemondása Amennyiben a Megrendelő már nem tart igényt az általa korábban megrendelt domain névre, jelezze ezt a tényt a Szolgáltató ügyfélszolgálatának bármely elérhetőségén, és/vagy hagyja figyelmen kívül a következő domain fenntartási periódusról szóló díjbekérőt. A szolgáltatásról szóló díjbekérő fizetési határidőre történő kiegyenlítésének elmulasztását a Szolgáltató a szolgáltatás Megrendelő részéről történő azonnali felmondásának tekinti. A szolgáltatás a domain fenntartási periódusának lejáratát következő naptári nap 0:00 órájában automatikusan megszűnik. Mivel a domain ügyintézési szolgáltatás minden esetben előre fizetett szolgáltatás, a Megrendelőt nem terheli késedelmi díj a domain ügyintézés szolgáltatással kapcsolatban a díjfizetés elmulasztásakor. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, ha a domain felmondása a domain fenntartási periódus lejárta előtt történik, a Szolgáltatónak nem áll módjában a fennmaradó díjat visszafizetni! Egyéb információk, rendelkezések A magyar (.hu) első szintű közdomain alá delegált domain nevek a regisztráció megkezdését követően 14 napig várólistára kerülnek. Ezt követően amennyiben ezen időszak alatt senki nem jelezte jogosabb igényét a domain regisztrálására a domain 1-2 napig tartó bejegyzés folyamatban állapotba, majd ezt követően a Megrendelő részére beregisztrálásra kerül. A második szintű magyar közdomainek delegálása várólistára helyezés nélkül történik, ennek beregisztrálási ideje 2-4 nap. A magyar domainek regisztrálásának elindítását követően a domain állapotai (státuszai) nyomon követhetők a vvww.domain.hu oldalon. Nemzetközi domainek esetében a regisztráció megindítását követően a domain általában 2-4 napon belül bejegyzésre kerül. Az egyes országok kezelésébe tartozó külföldi domain nevek beregisztrálási ideje változó, többnyire 1-5 nap, de egyes esetekben akár 1-2 óra is lehet. Altalanos Szerzodesi Feltetelek 8

11 A Szolgáltató a nemzetközi és a külföldi szervezetek regisztrálási hatáskörébe tartozó domain nevek beregisztrálási folyamatának idejéért és annak sikeres bekövetkeztéért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a Megrendelő megrendelését a domain név online regisztrálása esetén (a szolgáltatás díjának kiegyenlítése után) 24 órán belül feldolgozza és továbbítja. A Szolgáltatóhoz en eljuttatott hiánytalanul kitöltött szerződés, valamint a szükséges csatolandó dokumentumok elektronikus másolatának beérkezése esetén (a szolgáltatás díjának kiegyenlítése után) a Szolgáltató a megrendelést legkésőbb 72 órán belül feldolgozza és továbbítja. A kizárólag postai úton vagy egyéb kézbesítő szolgáltatás útján küldött megrendelés esetén a kézhezvételtől és a szolgáltatás díjának kiegyenlítésétől számított 72 órán belül történik meg a regisztráció elindítása. A domain regisztráció elindításának feltétele, hogy a Megrendelő a regisztrációval kapcsolatosan felmerülő költségeket Szolgáltatónak megfizesse. A hétvégi, ill. munkaszüneti napokon leadott, eljuttatott igények feldolgozási ideje az igény eljuttatását követő első munkanaptól számít. A domain regisztrálásának elindítása nem jelenti a Megrendelő számára a sikeres regisztrációt, mivel a delegálási szervek a domain bejegyzésére irányuló kérelmet elutasíthatják, pótlólag kiegészítő dokumentumokat kérhetnek be, egyéb fenntartásukat jelezhetik a domain regisztrálhatóságával kapcsolatosan. A Szolgáltató ilyenkor felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel a bekövetkezett események gyors megoldása érdekében. A regisztráció sikeres lezárulásáról, illetve ha a továbbított igény bármilyen ok miatt elutasításra kerül, a Szolgáltató a nála nyilvántartott kapcsolattartási címén értesíti a Megrendelőt. Bármilyen módon is történjen a megrendelés, ha a Szolgáltató által a Megrendelő által megadott adminisztratív kapcsolattartási címre kiküldött díjbekérőn megadott határidőig akár a hiánytalan dokumentumok, akár a megrendelt szolgáltatások díja nem érkezik be a Szolgáltatóhoz, a Szolgáltató az elindított folyamatot töröli, és a megrendelést semmisnek tekinti. A feladott megrendelést a Megrendelő a domain regisztrációs kérelmének Szolgáltató általi továbbítása előtt mondhatja le. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a domain regisztrációs kérelem beérkezése után, ellenőrzést követően, a kérelmek beérkezési sorrendjében, lehetőségei szerint késedelem és várakoztatás nélkül továbbítja. A Megrendelő köteles a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal eljárni és szavatolni, hogy az általa választott domain név, illetve annak használata harmadik személy vagy szervezet jogait így különösen, de nem kizárólagosan a névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát, stb. nem sérti. Amennyiben ilyen jogsértésről tudomást szerez, a névről a Megrendelő önként lemond, illetve másik nevet választ. A Megrendelő a domain delegálást (regisztrációt) saját kockázatára igényli, és Szolgáltatót nem terheli felelősség sem a domain delegálásból, sem annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért; A Megrendelő által megadott adatok helytelen, téves, elírásból keletkező károkért a Szolgáltató semmilyen módon nem tehető felelőssé, illetve a Szolgáltatóval szemben ilyen alapból eredő kártérítési igénnyel nem lép fel; A Megrendelő egyedül felelős az általa igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A Szolgáltató a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban harmadik személy a Szolgáltatóval szemben igényérvényesítés szándékával lép fel, úgy a Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltató helyébe lép, illetve (ha ennek akadálya van) teljes körű segítséget nyújt a Szolgáltató részére az igényérvényesítéssel Altalanos Szerzodesi Feltetelek 9

12 szembeni védekezéshez; A Megrendelő a delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól mentesíti a Szolgáltatót, és köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatót érdeksérelem ne érje A Megrendelő a magyar és nemzetközi ingyenesen hozzáférhető védjegy, illetve domain-ellenőrző adatbázisokban tájékozódhat arról, hogy a kiválasztott domain név már nem regisztrált-e vagy nem védjegy-e (www.eurodns.hu, A Szolgáltató felelősség-kizárásának magyarázata A Megrendelő egyedül felelős az általa igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A Szolgáltató a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. A Szolgáltatóhoz beérkezett igény a beérkezés pillanatában még lehet, hogy szabad vagy bejegyezhető státuszt mutatott az adott ellenőrzési helyen, viszont senki nem garantálhatja, hogy ezt követően, a Szolgáltató domain regisztrációs feldolgozási határidején belül a regisztrátoroknál (mivel úgy a magyar, mint a nemzetközi domainek regisztrációját számos regisztrátor végzi) ugyanarra a domain névre mások nem adtak-e le igényt, ahol hamarabb kerül feldolgozásra a regisztrációs kérelem. Fenti okok miatt a Szolgáltató a domain regisztrálás sikertelenségéből adódó károkért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató vállalja, hogy a hozzá beérkezett igényeket a Megrendelő érdekeinek figyelembe vételével kezeli. Az adott domain név bejegyzésével kapcsolatosan, amennyiben a Szolgáltató úgy látja, hogy bárminemű probléma merülne fel, javasolja a Megrendelőnek, hogy a regisztrációs igénybejelentését vonja vissza, vagy válasszon másik domain nevet Tárhely szolgáltatás A szolgáltatás tárgya A Szolgáltató az Internet Tárhely szolgáltatás keretében viszonteladóként web tárhelyet és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt a Megrendelő részére weboldalak, online alkalmazások, saját domain névvel történő levelezés, stb. kiszolgálására. A Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban csak 18. életévét betöltött személy járhat el, és veheti azt igénybe. Altalanos Szerzodesi Feltetelek 10

13 A szolgáltatás megrendelése A tárhely szolgáltatás írásban, megbízási szerződéssel, vagy a Szolgáltató online felületén keresztül rendelhető meg. A Szolgáltató fenntartja a jogot a megrendelési igény indoklás nélküli elutasítására A szolgáltatás elérési kódjaira, jelszavaira vonatkozó szabályok A Megrendelő az általa használatba vett szolgáltatások elérési kódjait, jelszavait köteles megőrizni, továbbá rendszeres időközönként, biztonsági okokból megváltoztatni az erre a célra fenntartott ügyféladminisztrációs felületeken keresztül. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az elvesztett jelszavakból származó bárminemű károkért. A domain és/vagy tárhely szolgáltatások igénybe vétele során a Megrendelő számos felhasználói név és jelszó birtokosa lesz, mellyel a szolgáltatások tartalmi részeit veheti igénybe, kezelheti, adminisztrálhatja. A jelszavak kizárólag a Megrendelő, illetve az általa adminisztratív, vagy technikai kapcsolattartóként megjelölt személyeket illetik meg. A megismerésre jogosult személyek a felhasználói neveket és jelszavakat komoly odafigyeléssel kötelesek kezelni, mások számára nem tehetik azokat hozzáférhetővé. A felhasználói nevek és jelszavak gondatlan kezeléséből, azok más személyeknek történő átadásából keletkezett károkért, kellemetlenségekért, visszaélésekért minden esetben a Megrendelő vállal felelősséget. A Megrendelő, ha úgy ítéli meg, hogy fennáll a gyanú, vagy lehetőség az elérési kódjaival és jelszavaival történő visszaélésre, azt a Szolgáltató irányába haladéktalanul köteles írásban jelezni. A Megrendelő, ha a szolgáltatásához kapcsolódó elérési kódokat és/vagy jelszavakat elveszíti, elfelejti, írásban kérheti a Szolgáltatótól azok módosítását, pótlását. Ez esetben az elérési kódok és jelszavak Megrendelő által kért megváltoztatásáért a Szolgáltató alkalmanként Ft összeget jogosult felszámolni és számlázni a Megrendelő felé A hírlevelek küldésére vonatkozó szabályok Hírlevelet a Megrendelő a szolgáltatásához kapcsolódóan csak az erre vonatkozó jogi szabályozás szigorú betartása mellett küldhet. A Megrendelő amennyiben úgy ítéli meg, hogy a hírlevél küldésével leterhelheti a Szolgáltató szolgáltatást nyújtó eszközeit, köteles ennek időzítéséről a Szolgáltatóval előzetesen egyeztetni. A Szolgáltató amennyiben azt észleli, hogy rendszereit előzetes egyeztetés nélkül a Megrendelő túlterheli, vagy a Megrendelő megsérti a hírlevelek küldésére vonatkozó jogi szabályozást, azonnali beavatkozással felfüggesztheti a Megrendelő szolgáltatásait. Altalanos Szerzodesi Feltetelek 11

14 Rendelkezésre állás A Szolgáltató a kiszolgáló-szerverek éves rendelkezésre állását 99,6%-ban (ez havi maximum 5 óra szolgáltatás kiesést jelenthet) határozza meg. Ennél nagyobb szolgáltatás-kiesés esetén, a Szolgáltató kötbér fizetésére köteles, amennyiben ezzel a Megrendelő élni szeretne. A mindenkori kötbér mértéke a rendelkezésre állási időhöz kötötten jelentkező havi 5 óra szolgáltatás kiesésen felül bekövetkezett szolgáltatás-kiesési óránként bruttó 200 Ft, de egy hónapban maximum a Megrendelő által igénybe vett szolgáltatás havi díjának mértékéig terjedhet. A kötbér igénybe vételének jogosultságát írásban, a szolgáltatás kiesési idő pontos feltüntetésével kell eljuttatni a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató a jogosnak megítélt kötbért a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig kifizeti a Megrendelő részére. A Szolgáltató nem kötelezhető kötbér megfizetésére, felelősségvállalásra, és semmilyen kártérítés megfizetésére, amennyiben a VIII. fejezetben leírt események (VISMAIOR) bármelyike miatt a szolgáltatást nem tudja nyújtani Karbantartás A Szolgáltató jogosult karbantartás miatt szüneteltetni a szolgáltatásokat, erről formájában köteles tájékoztatni a Megrendelőt, legalább a tervezett karbantartás előtt 2 nappal. Az ebből adódó üzemszünet azonban nem haladhatja meg a havi 2 órát. A karbantartási időszakok nem számítanak be a rendelkezésre állás számításába. Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a rendszeres karbantartási munkálatok elvégzésére lehetőleg 00:00 és 06:00 óra között kerüljön sor A szolgáltatás lemondása A Megrendelő a szerződés tárhely szolgáltatásra vonatkozó részét bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja, erre az esetre a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megszűnésekor a felmondott szolgáltatás adott naptári hónapra vonatkozó megbízási díjának összege a Szolgáltató tulajdonában maradjon. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy ebben az esetben a felmondási szándék közlési időpontjának a felmondási szándékot közlő küldemény Szolgáltató postázási címére történő érkezésének napját tekintik. A Szolgáltató a szerződés tárhely szolgáltatásra vonatkozó részét a weblap beüzemelése után bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja, erre az esetre a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az utolsó, tört hónapra a Szolgáltatóat az adott naptári hónapra járó megbízási díj időarányos összege illeti meg. A szerződés tárhely szolgáltatásra vonatkozó részének Szolgáltató általi felmondása esetén a Szolgáltató a felmondási szándék közlését követően az adatok mentése érdekében legalább 7 munkanap hozzáférést biztosít a Megrendelő által bérelt szerverhez a Megrendelő részére. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy ebben az esetben a felmondási szándék közlési időpontjának a felmondási szándékot közlő küldemény Megrendelő postázási címére történő érkezésének napját tekintik. Altalanos Szerzodesi Feltetelek 12

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Hatálybalépés napja: 2014.11.01. 1. Az Általános Szerződési Feltételekben használt fogalmak 1.1 Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF): a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére Hatályos: Budapest, 2015. január 10. 1 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS

Részletesebben

A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013.

A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013. A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013. Január 1 től 1 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1.

Részletesebben

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft.

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS ÜZLETI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési és Üzleti Feltételek (továbbiakban Üzletszabály vagy ÁSZF ) a DomainTank Informatikai Kft. (továbbiakban

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) CadIT constructing KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A CadIT constructing Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név regisztráció, weboldal

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A GEDEON NYOMDAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT VIRTUÁLIS WEBSZERVER ÉS DOMANREGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A GEDEON NYOMDAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT VIRTUÁLIS WEBSZERVER ÉS DOMANREGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A GEDEON NYOMDAIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT VIRTUÁLIS WEBSZERVER ÉS DOMANREGISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ 1. Az ÁSZF alanyai A Gedeon Nyomdaipari és Szolgáltató Bt. (2600

Részletesebben

Akciós Domain név, Webtárhely, Weboldal készítési szerződés

Akciós Domain név, Webtárhely, Weboldal készítési szerződés Akciós Domain név, Webtárhely, Weboldal készítési szerződés 1.) A domain adatai: DOMAIN IGÉNYLŐLAP - KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL TÖLTSE KI! A választott domain név: Igénylés típusa: X Új Igény Átregisztrálás

Részletesebben

AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től)

AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től) AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től) Az Azonnal Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név regisztráció,

Részletesebben

UFO-Tech Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (Hatályos: 2006. január 1. napjától. Módosítva: 2014. október 1.)

UFO-Tech Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (Hatályos: 2006. január 1. napjától. Módosítva: 2014. október 1.) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) (Hatályos: 2006. január 1. napjától. Módosítva: 2014. október 1.) Az UFO-Tech Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014. 06. 01-től

Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014. 06. 01-től Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014. 06. 01-től 1. A Szolgáltató adatai Cégnév: BC.HU Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzék száma: 01-09-982675 Adószáma: 23882991-2-42 Székhelye:

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01.

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott InviCloud virtuális szerver szolgáltatás igénybevételére Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2013.01.21 Invitel Zrt. www.invicloud.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés

Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés A Csillanas.net (képviselő: Kovács Sándor e.v.) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név- regisztrációs,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum Általános szerződési feltételek (érvényes: 2014.01.01 től) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Ememese Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 10. fsz. 10.; céget nyilvántartó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig ################################################### # 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Orosz László Egyéni Vállalkozó Internetes szolgáltatásaihoz 1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 1.1 Orosz László Egyéni Vállalkozó ( - továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK

BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK Az Inmark System Consulting Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható,

Részletesebben

Archi-Host Kft. Általános Szerződési Feltételek. Szerverbérlet és szerverelhelyezés szolgáltatásra, valamint web alapú szolgáltatásokra

Archi-Host Kft. Általános Szerződési Feltételek. Szerverbérlet és szerverelhelyezés szolgáltatásra, valamint web alapú szolgáltatásokra Archi-Host Kft Általános Szerződési Feltételek Szerverbérlet és szerverelhelyezés szolgáltatásra, valamint web alapú szolgáltatásokra Székhely: Cím: 4145 Csökmő, Rajk L. 22. Telefon: 06 70 420 4001 Fax:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya és hatálya...3 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...3 1.2. Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya...3

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Bevezető A DiMa.hu Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, vagy Üzemeltető) alábbiakban közölt Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) a www.dima.hu honlapon ( a továbbiakban:

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

A PANEUTEK SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelõsségû Társaság Domain Szolgáltatással kapcsolatos Általános Szerzõdési Feltételei

A PANEUTEK SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelõsségû Társaság Domain Szolgáltatással kapcsolatos Általános Szerzõdési Feltételei A PANEUTEK SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelõsségû Társaság Domain Szolgáltatással kapcsolatos Általános Szerzõdési Feltételei A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...4 A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETÕSÉGE, INTERNETES

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 1. A szerződés tárgya A revolution Software Kft. [Székhely: H-1133 Budapest, Váci út 76., Adószám: 10770319-2-41] (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BEVEZETÉS, IRÁNYELVEK A Tárhely.Eu Kft. szolgáltatási irányelveinek, általános szerződési feltételek létrehozásában és megvalósításában a következő szempontokat tartottuk szem előtt: Megbízható, folyamatos

Részletesebben