Általános Szerződési Feltételek. v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek. v2015.01.01."

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek v

2 01 Általános információk Általános Információk Szolgáltatói adatok Ügyfélszolgálat elérhetőségei A szolgáltatási szerződés létrejötte A szolgáltatási szerződés megszűnése Közreműködő személyek VIS MAJOR Szolgáltatások Weblaptervezés, kivitelezés szolgáltatás A szolgáltatói szerződés tárgya A szolgáltatás megrendelése A szolgáltatás lemondása Egyéb rendelkezések Átalánydíjas rendszerfelügyeleti szolgáltatás A szolgáltatói szerződés tárgya A szolgáltatás megrendelése A szolgáltatás lemondása Egyéb rendelkezések Domain ügyintézés szolgáltatás A szolgáltatói szerződés tárgya A szolgáltatás megrendelése HU domainregisztrációs szabályzat A szolgáltatás lemondása Egyéb információk, rendelkezések A Szolgáltató felelősség-kizárásának magyarázata Tárhely szolgáltatás A szolgáltatás tárgya A szolgáltatás megrendelése A szolgáltatás elérési kódjaira, jelszavaira vonatkozó szabályok A hírlevelek küldésére vonatkozó szabályok Rendelkezésre állás Karbantartás A szolgáltatás lemondása Egyéb rendelkezések Adatvédelem, adatkezelés Adatvédelem, adatkezelés Kölcsönös titoktartás és bizalmas adatkezelés Adat továbbítás Adatbiztonság Fizetési feltételek A szolgáltatások díjai Díjbekérő és számla A szolgáltatások díjának megfizetése Fizetés banki előreutalással, illetve banki befizetéssel Készpénzes fizetés Fizetés PayPal rendszeren keresztül Késedelmes díjfizetésre vonatkozó szabályok Egyéb rendelkezések Nem szabályozott kérdések Altalanos Szerzodesi Feltetelek

3 05.2 Bírósági illetékesség helye Altalanos Szerzodesi Feltetelek

4 01 Általános információk 01.1 Általános Információk Kedves jövőbeni Megrendelőnk! Kérjük, mielőtt megrendelését jóváhagyja, figyelmesen olvassa el az alább részletezett Általános Szerződési Feltételeket! Ez a tájékoztató folyamatosan elérhető a weboldalon. Amennyiben a benne foglalt tartalommal kapcsolatban kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, rövid időn belül igyekszünk megválaszolni azt. Ez a tájékoztató, mint szellemi termék a webnpro.hu üzemeltetője, Kőrösi Zoltán egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) kizárólagos tulajdonát képezi, így bármely eleme csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján használható fel. Megrendelésének jóváhagyásával és elküldésével, valamint annak a Szolgáltató által történő visszaigazolásával Ön, a Szolgáltató megrendelője, szolgáltatásainak igénybevevője lesz. A Szolgáltató, valamint Ön, mint Megrendelő (továbbiakban: Szerződő Felek) között az alábbiakban részletezett feltételek alapján szerződés jön létre. A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre, a szerződés feltételei a szolgáltatás megrendelő nyomtatványán, vagy a Szerződő Felek közt kötött megbízási szerződésben rögzítettek, jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a Szolgáltató Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója (mely folyamatosan elérhető a weboldalon), együttesen határozzák meg. Amennyiben a szolgáltatás megrendelő nyomtatványán, vagy a megbízási szerződésben rögzítettek, az Általános Szerződési Feltételek, illetve a Szolgáltató Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója között adott témában eltérés van, akkor a szolgáltatás megrendelő nyomtatványán, illetve a megbízási szerződésben foglaltak az irányadók. A Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor módosíthatja. Az Általános Szerződési Feltételek értelmében a Megrendelő felelőssége, hogy naprakészen ismerje és betartsa az itt közölt aktuális szabályzatot. Jelen dokumentumban foglaltak a Szolgáltató internetes felületén (http://www.webnpro.hu) történő megjelenésével lépnek hatályba. Amennyiben Ön a jelen dokumentumban foglaltakkal nem ért teljes egészében egyet, és azokat nem kívánja, önmagára nézve kötelező érvényűnek elismerni kérjük, ne vegye igénybe szolgáltatásainkat! 01.2 Szolgáltatói adatok Altalanos Szerzodesi Feltetelek 2

5 Szolgáltató adatai: Név: Kőrösi Zoltán e.v. Adószám: Közösségi adószám: HU Nyilvántartási szám: KSH statisztikai számjel: Vállalkozói tevékenység kezdete: Székhely: 2225 Üllő, Nefelejcs utca 9. Levelezési cím: 2225 Üllő, Nefelejcs utca 9. Bankszámlaszám: Számlavezető bank: CIB Bank Zrt. Tevékenységi körök: Csomagküldő kiskereskedelem Internetes kereskedelem Weblap tervezése (web dizájn) Egyéb számítástechnikai szakértés, tanácsadás Számítógép-üzemeltetés Egyéb számítástechnikai tevékenység Számítógép üzembe helyezése Egyéb adatbázis-szolgáltatás Internetes hirdetési felület web gazda általi értékesítése Egyéb számítógépes feldolgozás Adatfeldolgozási szolgáltatás Világháló-portáli szolgáltatás Internetes hirdetési hely egyéb m.n.s. értékesítése Általános épülettakarítás M.n.s. egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás Vállalkozói engedély kiállítója: Vecsés Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Okmányiroda 2220 Vecsés, Szent I. tér Ügyfélszolgálat elérhetőségei Levelezési cím: 2225 Üllő, Nefelejcs utca 9. Weboldal: Telefon: +36 (30) (30) A szolgáltatási szerződés létrejötte A szolgáltatási szerződés akkor jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között, ha azt a szerződés formájának megfelelően, annak átolvasását és a benne foglaltak elfogadását követően mindkét fél jóváhagyólag aláírja vagy a Megrendelő a Szolgáltató online rendszerén keresztül, a szerződésben szükséges adatok hiánytalan megadásával, valamint a rendszerben történő bankkártyás fizetéssel vagy átutalással kiegyenlíti a megrendelt szolgáltatás árát (ráutaló magatartás). Az online megrendelt és bankkártyás fizetéssel vagy átutalással kifizetett teljesítések tehát teljes értékű szerződéskötésnek tekintendők. A szerződés akkor határozott idejű, amennyiben a megrendelő lapon vagy űrlapon a szolgáltatás megszűnésének konkrét dátuma szerepel. Amennyiben a szolgáltatás befejezésének időpontja nincs Altalanos Szerzodesi Feltetelek 3

6 megadva, akkor a szerződés határozatlan idejű A szolgáltatási szerződés megszűnése A szerződések megszűnése történhet: Automatikusan, amennyiben a Megrendelő a domain nevet más szolgáltató kezelésébe utalja (átregisztráltatja). Rendkívüli, azonnali hatályú felmondással, amikor valamelyik fél a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget nem téve a szerződésben foglaltakat megszegi. Ilyen esetben a szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ami a szolgáltatás azonnali megszűnését vonja maga után. Kifutási idővel, amikor egy határozott időre kötött szerződés ideje lejár. Határozott idejű szerződések, illetve olyan szolgáltatási szerződések esetében, amely szerződések a lejáratukat követően nem válnak határozatlan idejűvé. Határozott idejű szerződés esetén a Megrendelőnek a lejáratot megelőzően legalább 7 nappal kell kezdeményeznie a meghosszabbítást. 30 napos felmondási idővel, amikor valamely fél a szerződést, 30 naptári napos határidővel felmondja. Ezt mindkét szerződő fél, indoklás nélkül megteheti. Amennyiben a Megrendelő mondja fel a szerződést a Szolgáltató nem kötelezhető a szolgáltatási díj hátralévő részegységének visszafizetésére. Ha a szerződést a Szolgáltató mondja fel indoklás nélkül, a szolgáltatási díj időarányos része a Megrendelőnek visszajár Közreműködő személyek A Szolgáltató a Megrendelő előzetes tájékoztatása után igénybe veheti más személy közreműködését a megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai végrehajtásában. Az igénybe vett közreműködőért ebben az esetben is úgy felel, mintha az ügyet maga látta volna el VIS MAJOR A kártérítés kötelezettsége nélkül mentesül az a fél a szolgáltatási szerződésekben foglaltak teljesítése alól, amelyik érdekkörében a teljesítésre kihatóan Vis Maior következik be. Az általánosságban Vis Maior eseményként elfogadott okokon kívül a Szolgáltató esetében Vis Maior eseménynek minősül, ha a Szolgáltató szervertermét a szünetmentes áramforrások kapacitását meghaladó időtartamú elektromos áramszünet éri, nagy kiterjedésű kábellopások, kábelszakadások, melyek a Szolgáltató szerverterméhez, illetve onnan érkező kommunikációt meghiúsítják, ha a távközlési alapszolgáltató a szolgáltatást a Szolgáltatónak nem felróható okok miatt szünetelteti. A Szolgáltató ugyancsak a Vis Maior kategóriába sorolja a napjainkban gyakrabban előforduló azon eseményeket, amikor valamely ügyfél illegális tevékenység folytatásának gyanúja miatt a Szolgáltató kiszolgáló szervereit kivizsgálás céljából valamely hatóság, vagy a bíróság lefoglalja. Altalanos Szerzodesi Feltetelek 4

7 02 Szolgáltatások 02.1 Weblaptervezés, kivitelezés szolgáltatás A szolgáltatói szerződés tárgya A szolgáltatás keretében a megrendelés tárgya a Szolgáltató részéről egy működőképes számítástechnikai szoftver tervezése, kivitelezése, amely alkalmas arra, hogy internetes környezetben weblapként üzemeljen. Minden, a Szolgáltató által tervezett és kivitelezett weblap egyedi árajánlat alapján készül el, a Megrendelő igényeihez (és lehetőségeihez) igazítva A szolgáltatás megrendelése A weblaptervezés, kivitelezés szolgáltatás kizárólag írásban, megbízási szerződéssel rendelhető meg. A Megrendelő a Szolgáltató ügyfélszolgálatának bármely elérhetőségén jelezheti megrendelési igényét. A Szolgáltató fenntartja a jogot a megrendelési igény indoklás nélküli elutasítására A szolgáltatás lemondása A Megrendelő a szerződést a weblap beüzemelése előtt bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja, erre az esetre a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a felmondási szándékát írásban juttatja el a Szolgáltató részére, továbbá hogy a szerződés megszűnésekor a Szolgáltatót a megbízási díj 50%-a illeti meg, amelyet a Megrendelő a felmondási szándék közlését követő 8 munkanapon belül számla ellenében átutal a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a szerződést a weblap beüzemelése előtt bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja, erre az esetre a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a felmondási szándékát írásban juttatja el a Megrendelő részére, továbbá hogy a Megrendelő által a Szolgáltató részére a felmondási szándék közlését megelőzően megfizetett részletek összegét a Szolgáltató a felmondási szándék közlését követő 8 munkanapon belül számla ellenében átutalja a Megrendelő részére Egyéb rendelkezések A weblap arculata a Megrendelő instrukciói és kérései maximális figyelembe vételével készül el, szükség esetén a Szolgáltató javaslatot tesz a módosításokra. Altalanos Szerzodesi Feltetelek 5

8 Egyéb megállapodás hiányában a Szolgáltató által készített weblap a Megrendelő által biztosított tartalmi elemekből kialakítva kerül átadásra. A Megrendelő kötelezi magát, hogy azokat az anyagokat (szövegek, képek, arculati elemek) melyeket szükségesnek ítél a megrendelt weblap arculatának elkészítéséhez, illetve közzé akar tenni honlapján, előre egyeztetett időpontban, a Szolgáltató által kért digitális formátumban a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja. A Megrendelő kijelenti, hogy csak és kizárólag olyan anyagokat ad át feldolgozásra, melyek saját tulajdonát képezik, vagy felettük rendelkezési joga van. Kijelenti továbbá, hogy az általa a Szolgáltató számára továbbított anyagok nem sértik harmadik személy szerzői, vagy egyéb jogait Átalánydíjas rendszerfelügyeleti szolgáltatás A szolgáltatói szerződés tárgya A Szolgáltató folyamatos szolgáltatói felügyeletet biztosít az általa nyújtott szolgáltatások (pl.: webszerver szolgáltatás, adatbázis szolgáltatás, szolgáltatás) folyamatos és hibátlan működésének biztosítása érdekében, amely során rendszeres időközönként ellenőrzi azok működőképességét és elvégzi a hibátlan működéshez szükséges szoftverkörnyezet karbantartását, frissítését A szolgáltatás megrendelése Az átalánydíjas rendszerfelügyeleti szolgáltatás kizárólag írásban, megbízási szerződéssel rendelhető meg. A Megrendelő a Szolgáltató ügyfélszolgálatának bármely elérhetőségén jelezheti megrendelési igényét. A Szolgáltató fenntartja a jogot a megrendelési igény indoklás nélküli elutasítására A szolgáltatás lemondása A Megrendelő a szerződés átalánydíjas rendszerfelügyeleti szolgáltatásra vonatkozó részét bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja, erre az esetre a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megszűnésekor a felmondott szolgáltatás adott naptári hónapra vonatkozó megbízási díjának összege a Szolgáltató tulajdonában maradjon. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy ebben az esetben a felmondási szándék közlési időpontjának a felmondási szándékot közlő küldemény Szolgáltató postázási címére történő érkezésének napját tekintik. A Szolgáltató a szerződés átalánydíjas rendszerfelügyeleti szolgáltatásra vonatkozó részét a weblap beüzemelése után bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja, erre az esetre a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az utolsó, tört hónapra a Szolgáltatóat az adott naptári hónapra járó megbízási díj időarányos összege illeti meg. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy ebben az esetben a felmondási szándék közlési időpontjának a felmondási szándékot közlő küldemény Altalanos Szerzodesi Feltetelek 6

9 Megrendelő postázási címére történő érkezésének napját tekintik Egyéb rendelkezések A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az általa felügyelt szolgáltatás hibátlan működését kizárólag abban az esetben tudja garantálni, amennyiben annak szoftverkörnyezetével kapcsolatban önálló és kizárólagos döntési joga van, egyéb esetekben nem. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a weblap, vagy bármely általa nyújtott szolgáltatás hibás működése esetén a hiba bejelentése után a lehető leghamarabb, de legkésőbb 48 órán belül megkezdi a hiba felszámolását, amelynek eredményéről tájékoztatja a Megrendelőt. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban általános, felhasználói szintű ügyféltámogatást biztosít a Megrendelő részére. A speciális informatikai felkészültséget igénylő kérdéskörökre az ügyféltámogatás nem terjed ki. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos felhasználói adatokról, valamint az általa felügyelt weblap tartalmáról rendszeresen, legalább heti két alkalommal biztonsági mentést készít, amelyet minimum 7 naptári napig megőriz a mentés készítését követően. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által készített biztonsági mentések kizárólag a Szolgáltató szolgáltatásának keretén belül, a Szolgáltató által biztosított webszervereken állíthatóak vissza, azok Megrendelő részére történő átadására nincs lehetőség Domain ügyintézés szolgáltatás A szolgáltatói szerződés tárgya A Szolgáltató a domain ügyintézés szolgáltatás keretében viszonteladóként magyar közdomainek, nemzetközi domainek és különböző országok kezelésébe tartozó domainek regisztrációs és egyéb ügyintézését végzi a Megrendelő számára. A Szolgáltató viszonteladóként tevékenységét a DO Média Kft (2524 Nagysáp, Táncsics Mihály u. 4. A.), a DiMa.hu Kft. (4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.), valamint az enom Inc. (15801 NE 24th St. Bellevue, WA USA) partnereként végzi. A Megrendelő a Szolgáltató döntését az egyes domain nevek delegálhatósága kérdésében elfogadja. A Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban csak 18. életévét betöltött személy járhat el, és veheti azt igénybe A szolgáltatás megrendelése Altalanos Szerzodesi Feltetelek 7

10 A domain ügyintézés szolgáltatás írásban, megbízási szerződéssel, vagy a Szolgáltató online felületén keresztül rendelhető meg. A Szolgáltató fenntartja a jogot a megrendelési igény indoklás nélküli elutasítására HU domainregisztrációs szabályzat A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által kiadott, aktuális Domainregisztrációs Szabályzat teljes terjedelemben a oldalon érhető el A szolgáltatás lemondása Amennyiben a Megrendelő már nem tart igényt az általa korábban megrendelt domain névre, jelezze ezt a tényt a Szolgáltató ügyfélszolgálatának bármely elérhetőségén, és/vagy hagyja figyelmen kívül a következő domain fenntartási periódusról szóló díjbekérőt. A szolgáltatásról szóló díjbekérő fizetési határidőre történő kiegyenlítésének elmulasztását a Szolgáltató a szolgáltatás Megrendelő részéről történő azonnali felmondásának tekinti. A szolgáltatás a domain fenntartási periódusának lejáratát következő naptári nap 0:00 órájában automatikusan megszűnik. Mivel a domain ügyintézési szolgáltatás minden esetben előre fizetett szolgáltatás, a Megrendelőt nem terheli késedelmi díj a domain ügyintézés szolgáltatással kapcsolatban a díjfizetés elmulasztásakor. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, ha a domain felmondása a domain fenntartási periódus lejárta előtt történik, a Szolgáltatónak nem áll módjában a fennmaradó díjat visszafizetni! Egyéb információk, rendelkezések A magyar (.hu) első szintű közdomain alá delegált domain nevek a regisztráció megkezdését követően 14 napig várólistára kerülnek. Ezt követően amennyiben ezen időszak alatt senki nem jelezte jogosabb igényét a domain regisztrálására a domain 1-2 napig tartó bejegyzés folyamatban állapotba, majd ezt követően a Megrendelő részére beregisztrálásra kerül. A második szintű magyar közdomainek delegálása várólistára helyezés nélkül történik, ennek beregisztrálási ideje 2-4 nap. A magyar domainek regisztrálásának elindítását követően a domain állapotai (státuszai) nyomon követhetők a vvww.domain.hu oldalon. Nemzetközi domainek esetében a regisztráció megindítását követően a domain általában 2-4 napon belül bejegyzésre kerül. Az egyes országok kezelésébe tartozó külföldi domain nevek beregisztrálási ideje változó, többnyire 1-5 nap, de egyes esetekben akár 1-2 óra is lehet. Altalanos Szerzodesi Feltetelek 8

11 A Szolgáltató a nemzetközi és a külföldi szervezetek regisztrálási hatáskörébe tartozó domain nevek beregisztrálási folyamatának idejéért és annak sikeres bekövetkeztéért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a Megrendelő megrendelését a domain név online regisztrálása esetén (a szolgáltatás díjának kiegyenlítése után) 24 órán belül feldolgozza és továbbítja. A Szolgáltatóhoz en eljuttatott hiánytalanul kitöltött szerződés, valamint a szükséges csatolandó dokumentumok elektronikus másolatának beérkezése esetén (a szolgáltatás díjának kiegyenlítése után) a Szolgáltató a megrendelést legkésőbb 72 órán belül feldolgozza és továbbítja. A kizárólag postai úton vagy egyéb kézbesítő szolgáltatás útján küldött megrendelés esetén a kézhezvételtől és a szolgáltatás díjának kiegyenlítésétől számított 72 órán belül történik meg a regisztráció elindítása. A domain regisztráció elindításának feltétele, hogy a Megrendelő a regisztrációval kapcsolatosan felmerülő költségeket Szolgáltatónak megfizesse. A hétvégi, ill. munkaszüneti napokon leadott, eljuttatott igények feldolgozási ideje az igény eljuttatását követő első munkanaptól számít. A domain regisztrálásának elindítása nem jelenti a Megrendelő számára a sikeres regisztrációt, mivel a delegálási szervek a domain bejegyzésére irányuló kérelmet elutasíthatják, pótlólag kiegészítő dokumentumokat kérhetnek be, egyéb fenntartásukat jelezhetik a domain regisztrálhatóságával kapcsolatosan. A Szolgáltató ilyenkor felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel a bekövetkezett események gyors megoldása érdekében. A regisztráció sikeres lezárulásáról, illetve ha a továbbított igény bármilyen ok miatt elutasításra kerül, a Szolgáltató a nála nyilvántartott kapcsolattartási címén értesíti a Megrendelőt. Bármilyen módon is történjen a megrendelés, ha a Szolgáltató által a Megrendelő által megadott adminisztratív kapcsolattartási címre kiküldött díjbekérőn megadott határidőig akár a hiánytalan dokumentumok, akár a megrendelt szolgáltatások díja nem érkezik be a Szolgáltatóhoz, a Szolgáltató az elindított folyamatot töröli, és a megrendelést semmisnek tekinti. A feladott megrendelést a Megrendelő a domain regisztrációs kérelmének Szolgáltató általi továbbítása előtt mondhatja le. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a domain regisztrációs kérelem beérkezése után, ellenőrzést követően, a kérelmek beérkezési sorrendjében, lehetőségei szerint késedelem és várakoztatás nélkül továbbítja. A Megrendelő köteles a domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal eljárni és szavatolni, hogy az általa választott domain név, illetve annak használata harmadik személy vagy szervezet jogait így különösen, de nem kizárólagosan a névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szerzői jogát, stb. nem sérti. Amennyiben ilyen jogsértésről tudomást szerez, a névről a Megrendelő önként lemond, illetve másik nevet választ. A Megrendelő a domain delegálást (regisztrációt) saját kockázatára igényli, és Szolgáltatót nem terheli felelősség sem a domain delegálásból, sem annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért; A Megrendelő által megadott adatok helytelen, téves, elírásból keletkező károkért a Szolgáltató semmilyen módon nem tehető felelőssé, illetve a Szolgáltatóval szemben ilyen alapból eredő kártérítési igénnyel nem lép fel; A Megrendelő egyedül felelős az általa igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A Szolgáltató a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban harmadik személy a Szolgáltatóval szemben igényérvényesítés szándékával lép fel, úgy a Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltató helyébe lép, illetve (ha ennek akadálya van) teljes körű segítséget nyújt a Szolgáltató részére az igényérvényesítéssel Altalanos Szerzodesi Feltetelek 9

12 szembeni védekezéshez; A Megrendelő a delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól mentesíti a Szolgáltatót, és köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Szolgáltatót érdeksérelem ne érje A Megrendelő a magyar és nemzetközi ingyenesen hozzáférhető védjegy, illetve domain-ellenőrző adatbázisokban tájékozódhat arról, hogy a kiválasztott domain név már nem regisztrált-e vagy nem védjegy-e (www.eurodns.hu, A Szolgáltató felelősség-kizárásának magyarázata A Megrendelő egyedül felelős az általa igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért. A Szolgáltató a választott név ellenőrzésére, jogszerűségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. A Szolgáltatóhoz beérkezett igény a beérkezés pillanatában még lehet, hogy szabad vagy bejegyezhető státuszt mutatott az adott ellenőrzési helyen, viszont senki nem garantálhatja, hogy ezt követően, a Szolgáltató domain regisztrációs feldolgozási határidején belül a regisztrátoroknál (mivel úgy a magyar, mint a nemzetközi domainek regisztrációját számos regisztrátor végzi) ugyanarra a domain névre mások nem adtak-e le igényt, ahol hamarabb kerül feldolgozásra a regisztrációs kérelem. Fenti okok miatt a Szolgáltató a domain regisztrálás sikertelenségéből adódó károkért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató vállalja, hogy a hozzá beérkezett igényeket a Megrendelő érdekeinek figyelembe vételével kezeli. Az adott domain név bejegyzésével kapcsolatosan, amennyiben a Szolgáltató úgy látja, hogy bárminemű probléma merülne fel, javasolja a Megrendelőnek, hogy a regisztrációs igénybejelentését vonja vissza, vagy válasszon másik domain nevet Tárhely szolgáltatás A szolgáltatás tárgya A Szolgáltató az Internet Tárhely szolgáltatás keretében viszonteladóként web tárhelyet és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt a Megrendelő részére weboldalak, online alkalmazások, saját domain névvel történő levelezés, stb. kiszolgálására. A Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban csak 18. életévét betöltött személy járhat el, és veheti azt igénybe. Altalanos Szerzodesi Feltetelek 10

13 A szolgáltatás megrendelése A tárhely szolgáltatás írásban, megbízási szerződéssel, vagy a Szolgáltató online felületén keresztül rendelhető meg. A Szolgáltató fenntartja a jogot a megrendelési igény indoklás nélküli elutasítására A szolgáltatás elérési kódjaira, jelszavaira vonatkozó szabályok A Megrendelő az általa használatba vett szolgáltatások elérési kódjait, jelszavait köteles megőrizni, továbbá rendszeres időközönként, biztonsági okokból megváltoztatni az erre a célra fenntartott ügyféladminisztrációs felületeken keresztül. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az elvesztett jelszavakból származó bárminemű károkért. A domain és/vagy tárhely szolgáltatások igénybe vétele során a Megrendelő számos felhasználói név és jelszó birtokosa lesz, mellyel a szolgáltatások tartalmi részeit veheti igénybe, kezelheti, adminisztrálhatja. A jelszavak kizárólag a Megrendelő, illetve az általa adminisztratív, vagy technikai kapcsolattartóként megjelölt személyeket illetik meg. A megismerésre jogosult személyek a felhasználói neveket és jelszavakat komoly odafigyeléssel kötelesek kezelni, mások számára nem tehetik azokat hozzáférhetővé. A felhasználói nevek és jelszavak gondatlan kezeléséből, azok más személyeknek történő átadásából keletkezett károkért, kellemetlenségekért, visszaélésekért minden esetben a Megrendelő vállal felelősséget. A Megrendelő, ha úgy ítéli meg, hogy fennáll a gyanú, vagy lehetőség az elérési kódjaival és jelszavaival történő visszaélésre, azt a Szolgáltató irányába haladéktalanul köteles írásban jelezni. A Megrendelő, ha a szolgáltatásához kapcsolódó elérési kódokat és/vagy jelszavakat elveszíti, elfelejti, írásban kérheti a Szolgáltatótól azok módosítását, pótlását. Ez esetben az elérési kódok és jelszavak Megrendelő által kért megváltoztatásáért a Szolgáltató alkalmanként Ft összeget jogosult felszámolni és számlázni a Megrendelő felé A hírlevelek küldésére vonatkozó szabályok Hírlevelet a Megrendelő a szolgáltatásához kapcsolódóan csak az erre vonatkozó jogi szabályozás szigorú betartása mellett küldhet. A Megrendelő amennyiben úgy ítéli meg, hogy a hírlevél küldésével leterhelheti a Szolgáltató szolgáltatást nyújtó eszközeit, köteles ennek időzítéséről a Szolgáltatóval előzetesen egyeztetni. A Szolgáltató amennyiben azt észleli, hogy rendszereit előzetes egyeztetés nélkül a Megrendelő túlterheli, vagy a Megrendelő megsérti a hírlevelek küldésére vonatkozó jogi szabályozást, azonnali beavatkozással felfüggesztheti a Megrendelő szolgáltatásait. Altalanos Szerzodesi Feltetelek 11

14 Rendelkezésre állás A Szolgáltató a kiszolgáló-szerverek éves rendelkezésre állását 99,6%-ban (ez havi maximum 5 óra szolgáltatás kiesést jelenthet) határozza meg. Ennél nagyobb szolgáltatás-kiesés esetén, a Szolgáltató kötbér fizetésére köteles, amennyiben ezzel a Megrendelő élni szeretne. A mindenkori kötbér mértéke a rendelkezésre állási időhöz kötötten jelentkező havi 5 óra szolgáltatás kiesésen felül bekövetkezett szolgáltatás-kiesési óránként bruttó 200 Ft, de egy hónapban maximum a Megrendelő által igénybe vett szolgáltatás havi díjának mértékéig terjedhet. A kötbér igénybe vételének jogosultságát írásban, a szolgáltatás kiesési idő pontos feltüntetésével kell eljuttatni a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató a jogosnak megítélt kötbért a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig kifizeti a Megrendelő részére. A Szolgáltató nem kötelezhető kötbér megfizetésére, felelősségvállalásra, és semmilyen kártérítés megfizetésére, amennyiben a VIII. fejezetben leírt események (VISMAIOR) bármelyike miatt a szolgáltatást nem tudja nyújtani Karbantartás A Szolgáltató jogosult karbantartás miatt szüneteltetni a szolgáltatásokat, erről formájában köteles tájékoztatni a Megrendelőt, legalább a tervezett karbantartás előtt 2 nappal. Az ebből adódó üzemszünet azonban nem haladhatja meg a havi 2 órát. A karbantartási időszakok nem számítanak be a rendelkezésre állás számításába. Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy a rendszeres karbantartási munkálatok elvégzésére lehetőleg 00:00 és 06:00 óra között kerüljön sor A szolgáltatás lemondása A Megrendelő a szerződés tárhely szolgáltatásra vonatkozó részét bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja, erre az esetre a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megszűnésekor a felmondott szolgáltatás adott naptári hónapra vonatkozó megbízási díjának összege a Szolgáltató tulajdonában maradjon. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy ebben az esetben a felmondási szándék közlési időpontjának a felmondási szándékot közlő küldemény Szolgáltató postázási címére történő érkezésének napját tekintik. A Szolgáltató a szerződés tárhely szolgáltatásra vonatkozó részét a weblap beüzemelése után bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja, erre az esetre a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az utolsó, tört hónapra a Szolgáltatóat az adott naptári hónapra járó megbízási díj időarányos összege illeti meg. A szerződés tárhely szolgáltatásra vonatkozó részének Szolgáltató általi felmondása esetén a Szolgáltató a felmondási szándék közlését követően az adatok mentése érdekében legalább 7 munkanap hozzáférést biztosít a Megrendelő által bérelt szerverhez a Megrendelő részére. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy ebben az esetben a felmondási szándék közlési időpontjának a felmondási szándékot közlő küldemény Megrendelő postázási címére történő érkezésének napját tekintik. Altalanos Szerzodesi Feltetelek 12

15 Egyéb rendelkezések A tárhely szolgáltatást a Szolgáltató olyan kiszolgáló gépeken (szervereken) nyújtja, melyek fizikailag a Szolgáltató székhelyétől elkülönített helyen, esetenként külföldön, speciális környezetben üzemelnek A kiszolgáló szerverek technikai paramétereinek és sávszélesség-változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. Szolgáltató ilyen irányú változtatásokat a Megrendelő előzetes értesítése nélkül is végezhet, amennyiben az nem befolyásolja hátrányosan a Megrendelő által igénybe vett szolgáltatásokat. A Szolgáltató szolgáltatási csomagárai (Tárhely csomagok) a szerződésben feltüntetett technikai paraméterek rendelkezésre tartását takarják. A Megrendelő minden esetben a szolgáltatásrendelkezésre állásáért fizet, nem annak igénybe vétele szerint. A Megrendelő amennyiben egyáltalán nem, vagy csak részben használja ki a szolgáltatást, nem jogosult a szolgáltatás ellenértékét vagy annak részletét Szolgáltatótól visszakérni. A Megrendelő által a Szolgáltatótól igénybe vett szolgáltatások egyben történő vagy részleges viszontértékesítéséhez a Szolgáltató nem járul hozzá. A Megrendelő az általa igénybe vett szolgáltatásokon keresztül a szolgáltatás igénybe vételével megegyező, konkurens tevékenységet nem hirdethet, nem reklámozhat. Az ilyen eset rendkívüli, azonnali szerződésbontást von maga után. A szolgáltatások mindenkori paraméterei, tartalmuk a szolgáltatási szerződésekben találhatók. A Szolgáltató az egyes szerződések megszűnése, lejárata, vagy határozatlan idejűvé válása előtt a szolgáltatás tartalmában módosításokat nem végezhet kivéve, amikor a Szolgáltató a szolgáltatás tartalmának és biztonsági szintjének változtatása nélkül a Tárhelyet fizikailag egy másik kiszolgáló gépen (szerveren) üzemelteti tovább (erről a Szolgáltató értesíti a Megrendelőt). A szolgáltatás lejártakor a Szolgáltató a szolgáltatást saját döntése alapján megszüntetheti. A szerződés lejáratát vagy határozatlan idejűvé válását követően, a Szolgáltató jogosult a Megrendelővel előzetesen történő egyeztetést követően a szolgáltatás tartalmának megváltoztatására. A Megrendelő amennyiben a Szolgáltató változtatásaival nem ért egyet, jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Altalanos Szerzodesi Feltetelek 13

16 03 Adatvédelem, adatkezelés 03.1 Adatvédelem, adatkezelés A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adatai kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatójában rögzíti, mely a Szolgáltató honlapján ( ) folyamatosan megtalálható. A Megrendelő az adatainak megadásával hozzájárul, hogy azokat a Szolgáltató az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatójában rögzített módon kezelhesse, azokat szerződött tárhely szolgáltató partnerei szerverein tárolja, és a szolgáltatások igénybe vételével adatainak egy része nyilvánosan elérhető magyar és külföldi adatbázisokba bekerül, lekérdezés alapján bárki számára hozzáférhetővé válik. A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybe vétele során a személyes és egyéb kapcsolódó adatait a valóságnak megfelelően megadni. A szolgáltatás igénybe vételének fennállása alatt, ha ezekben az adatokban bármilyen változás következne be, a Megrendelő köteles azokat a Szolgáltatónak haladéktalanul jelezni, online rendszerben szerződött Megrendelő esetén, a regisztrációs adatlapjain az adatváltozásokat aktualizálni. Az adatváltozások aktualizálásának elmulasztásából adódó (elérhetetlenség, sikertelen kapcsolatfelvétel) károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal Kölcsönös titoktartás és bizalmas adatkezelés Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás igénybe vétele során a Megrendelő által megadott személyes és egyéb adatokat bizalmasan kezeli, és csak a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges mértékig használja fel. A Szolgáltató részéről a szolgáltatás nyújtásához esetlegesen szükséges, a Szolgáltatóval szerződött viszonyban álló teljesítési segéd részére, csak az elengedhetetlenül szükséges megrendelői adatokat adja át. A Megrendelő és a Szolgáltató között történő bárminemű kommunikáció, ideértve az ügyfélszolgálattal történő szóbeli, telefonon történő, ben, vagy levélben történő kommunikáció tartalmát egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, illetve nem adhatja harmadik személy tudtára a megrendelés, mint szerződés fennállása alatt és annak lejáratát követő 24 hónapig a másik fél előzetes hozzájárulása nélkül. Ennek megszegése súlyos titoksértésnek minősül, melyért az ezt elkövető Fél kártérítéssel tartozik. A kártérítés mértéke a bizonyíthatóan okozott kár mértéke, de legkevesebb Ft. Bűncselekmény alapos gyanúja esetén, vagy szabálysértés esetén eljáró hatóságok képviselői, illetve a Megrendelő és a Szolgáltató között kialakuló esetleges peres ügyek kapcsán az ügymenetbe bevont hatósági és eljáró szervek megismerhetik a dokumentumok és kommunikációk tartalmát, ez esetben kártérítésre bármelyik Fél csak a bírósági úton tarthat igényt. Altalanos Szerzodesi Feltetelek 14

17 03.3 Adat továbbítás A Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a szolgáltatás igénybe vétele során a Szolgáltató a hozzá eljuttatott személyes és egyéb adatait kezelje, tárolja, archiválja, valamint a szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlenül szükséges harmadik szereplőnek, teljesítési segédnek átadja. A Szolgáltató kijelenti, hogy a törvény által előírt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségének minden esetben eleget tesz. A Megrendelő ismeretében van és elfogadja azt a tényt, hogy a Szolgáltató jogszabályon alapuló hivatalos kérés alapján a magyar hatóságoknak minden, a Megrendelőre vonatkozó adatot, a szolgáltatás igénybe vétele során elektronikusan naplózott tevékenységet köteles átadni. Ilyen tevékenység például: tárhelyen illegális anyag elhelyezése, illegális tevékenység végzését igazoló log fájlok, tárhelyen, kapcsolódó adatbázisban, illetve elektronikus levélben illegális tartalom (obszcén, trágár, pornográf képi, szöveges és hanganyag, vallási, politikai, nemzetiségi, ideológiai sértő, uszító, kirekesztő megnyilvánulás, egyéb jogszabályok által tiltott tevékenységre utaló tartalom) elhelyezése Adatbiztonság A Szolgáltató egy sor biztonsági intézkedést tesz annak érdekében, hogy a Megrendelő személyes információi védelmet élvezzenek. Kódolásokat, titkosításokat és tűzfalat használ, hogy megelőzzön egy harmadik személy általi betörést az informatikai rendszerébe, mely veszélyeztetné a Megrendelő személyes adatait. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybe vétele során ő is köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a Szolgáltatónál tárolt adatai védelme érdekében. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy minden olyan tevékenysége, illetve magatartása, mellyel a Szolgáltató műszaki-technikai berendezéseit, informatikai rendszerét, szolgáltatásai rendeltetésszerű működtetését veszélyezteti (pl.: vírusfertőzött fájlok és/vagy alkalmazások elhelyezése a tárhelyen, spamelés, ártó vagy nem biztonságos kódok futtatása, stb.), illetve a Szolgáltató megítélését rontja (szerzői vagy egyéb jogvédelem alá eső anyagok illegális publikálása, stb.), a szolgáltatási szerződés azonnali hatályú, rendkívüli felmondását eredményezi. Altalanos Szerzodesi Feltetelek 15

18 04 Fizetési feltételek 04.1 A szolgáltatások díjai A szolgáltatási szerződés eltérő rendelkezése hiányában, a szolgáltatások árai a Szolgáltató honlapján (www.webnpro.hu) megtalálhatóak Díjbekérő és számla A szolgáltatási díjak esedékességét legalább 8 naptári nappal megelőzően a Szolgáltató díjbekérőt állít ki a szerződésben foglalt szolgáltatásokról és továbbítja azt a Megrendelő címére. A megbízási és szolgáltatási díjakról azok kiegyenlítése után a Szolgáltató számlát állít ki. A Szolgáltató által kiállított számlák minden esetben 0% áfa tartalmú, elektronikus számlák A szolgáltatások díjának megfizetése Fizetés banki előreutalással, illetve banki befizetéssel A Megrendelő a megrendelés Szolgáltatói visszaigazolását követően annak végösszegét a Szolgáltató bankszámlájára forintban utalja át, illetve fizeti be. A Szolgáltató átutaláshoz, illetve befizetéshez szükséges bankszámla adatai: Számlatulajdonos: Kőrösi Zoltán egyéni vállalkozó Számlavezető bank: CIB Bank Zrt. Számlaszám: A Megrendelő a megrendelés beazonosításához köteles a megrendelés visszaigazolásában szereplő, rendelési számot és/vagy hivatkozást közleményként megadni. Ha ennek hiányában a Szolgáltató a megrendelést teljesíteni nem tudja, az átutalt vagy befizetett összeget 8 banki munkanapon belül a Megrendelő részére visszautalja, amennyiben rendelkezésére állnak a Megrendelő átutaláshoz szükséges bankszámla adatai. Amennyiben a szükséges adatok hiányában a Szolgáltató a visszautalást nem tudja megtenni, az átutalást az adatok Megrendelő általi pótlásáig elhalasztja. A Szolgáltatás teljesítése a banki előreutalás illetve banki befizetés esetén kizárólag az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követő nap kezdődik meg, melyről a Szolgáltató a Megrendelőnek értesítést küld. Altalanos Szerzodesi Feltetelek 16

19 Készpénzes fizetés A Megrendelő az általa megrendelt szolgáltatás díját legkésőbb a szolgáltatásról szóló díjbekérő fizetési határidejének napján készpénzben, átvételi elismervény ellenében átadja a Szolgáltató részére Fizetés PayPal rendszeren keresztül A Megrendelő a szolgáltatás ellenértékét a PayPal.com fizetési rendszerén keresztül is rendezheti, amelynek megtörténtéről a Szolgáltató a PayPal rendszerétől automatikusan értesítést kap. A Szolgáltató PayPal azonosítója: A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a PayPal.com fizetési rendszer külföldi, harmadik fél által üzemeltetett rendszer, amelynek működésére nem vállal garanciát. A Megrendelő kijelenti, hogy a PayPal.com fizetési rendszerének használatával elismeri, hogy annak működését ismeri, illetve használatának feltételeivel tisztában van. A PayPal.com fizetési rendszert használva a Megrendelőnek lehetősége van a saját, korábban már létrehozott PayPal.com számlájának terhére, vagy az internetes fizetésre alkalmas bankkártyája terhére fizetni. A Szolgáltató nem fér hozzá, és nem tárolja a Megrendelő PayPal.com rendszerben megadott személyes, vagy banki adatait, ezért azok sérthetetlenségéért semmilyen felelősséget nem vállal. A szolgáltatás teljesítése a PayPal rendszeren keresztül történő fizetés esetén kizárólag a PayPal rendszeréből visszaérkezett fizetési igazolás megérkezését követő nap kezdődik meg, melyről a Szolgáltató a Megrendelőnek értesítést küld. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a PayPal.com rendszerében bekövetkezett bármely hibáért a Szolgáltató nem vonható felelősségre, az esetleges károkért a PayPal.com üzemeltetője illetve a Megrendelő felel Késedelmes díjfizetésre vonatkozó szabályok A weblaptervezés, kivitelezés szolgáltatás esetében a Megrendelő a szerződésen alapuló fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése miatt, a határidő leteltét követő 5. naptári nap után naponta a szolgáltatási díj +10%-át késedelmi díjként köteles megfizetni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a késedelmi díj számításakor nem veszi figyelembe a banki nyitvatartási és szolgáltatási időket, a 6. naptári naptól kezdődően a szolgáltatási díj kiegyenlítéséig minden késedelmes napot kiszámláz a Megrendelőnek. A szolgáltatási díj időben történő rendezése, valamint a banki nyitvatartási és szolgáltatási időkről való tájékozódás a Megrendelő kötelessége. A Megrendelő kifejezetten hozzájárul, hogy a weblaptervezés, kivitelezés szolgáltatás késedelmes díjfizetése esetén a Szolgáltató a fizetési határidő leteltét követő 6. naptári nap 0:00 órájától a szolgáltatás keretein belül elkészített vagy módosított weblapot a rendelkezésére álló bármely eszközzel működésében korlátozza, és/vagy annak felületén a késedelmes díjfizetésről szóló tájékoztatót jelenítsen meg, a késedelmes díj Szolgáltató számlájára történő megérkezéséig. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy e pont Altalanos Szerzodesi Feltetelek 17

20 szerinti összeg megfizetését követő 48 órán belül a működési korlátozást feloldja és a késedelmes díjfizetésről szóló tájékoztatót eltávolítja. A domain, a tárhely, valamint az átalánydíjas rendszerfelügyeleti szolgáltatások igénybevétele esetében nincs késedelmi díj, mivel ezeket a szolgáltatásokat a Megrendelő előre fizeti. Ezen szolgáltatások esetén a megrendelt szolgáltatás érvényességi idejét a Szolgáltató minden esetben feltünteti a szolgáltatási díjról kiállított számlán. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a szolgáltatási díjak esedékességtől számított 5 naptári napot meghaladó késedelmét a Szolgáltató azonnali hatályú felmondási szándékként értelmezi, és a szerződés a késedelemben lévő szolgáltatási díj esedékességétől számított 6. naptári nap 0 óra 00 percétől megszűnik. Altalanos Szerzodesi Feltetelek 18

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

DOMAIN NÉV ÁTREGISZTRÁLÓ LAP

DOMAIN NÉV ÁTREGISZTRÁLÓ LAP ITone Informatika Kft. Tel. : +36 30 866 2478 e-mail: info@itone.hu Adószám: 22691174-2-41 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-41452167 DOMAIN NÉV ÁTREGISZTRÁLÓ LAP Az átregisztrálandó domain neve: Az igénylés

Részletesebben

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Amely létrejött egyrészről az Ostrozánsky Kreatív Stúdió (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60/1a; Adószám:79322050-1-41; Nyilvántartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PixelHosting.eu (Berkeczi Imre E.V., ) mint Szolgáltató vagy Bérbeadó az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét: 1. A szerződés

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.A szerződési feltételek alapfogalmai 1.1 A szolgáltató adatai Szolgáltató: Atkári János E.V. (továbbiakban: Szolgáltató) Székhelye: H-2220 Vecsés, Róder Imre utca 24.

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a Boltinfo.eu (a továbbiakban Szolgáltató) és a tőle hirdetések megjelenítését megrendelő természetes vagy jogi személy (a továbbiakban

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget.

A termékek mellett feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási költséget. Általános Szerződési Feltételek A cég adatai: Cég neve: Major Légfék Kft. Cégjegyzékszám: 01-09-724623 Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Adószám:13227724-2-43 Székhely és telephely: 1214 Budapest, II.

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1 Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei

A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei A Szuper Használtruha Kereskedés Általános Szerződési és Felhasználási feltételei 1. Általános rendelkezés Kérjük amennyiben vásárlója, kíván lenni az általunk forgalmazott termékeknek, figyelmesen olvassa

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 Hatályos: Kazincbarcika, 2016. Junius 01. 2 2 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) amely létrejött elektronikus úton egyrészről Cég neve: Számlaközpont Zrt. Székhelye: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. Adószám: 24091271-2-02 Képviselő:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére Általános Szerződési Feltételek Adatmegőrző szolgáltatás igénybevételére 1. Szolgáltató adatai Cégszerû megnevezés: Blue System Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhely: 9721 Gencsapáti,

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

H o r n e t I T B u s i n e s s

H o r n e t I T B u s i n e s s H o r n e t I T B u s i n e s s r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Webhosting szerződés

Webhosting szerződés Webhosting szerződés Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Cégnév: SOFTLOG Informatika Kft. Székhely: 2112 Veresegyház, Levendula u. 9. Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Levendula u. 9. Adószám:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Szoftver vásárlási feltételek 1. A Panda Számlázó szoftvert letöltötte és minden funkcióját kipróbálta. 2. Regisztrácó előtt tudomásul vette a szoftver licenc szerződést.

Részletesebben

VPS Megrendelői Szerződés

VPS Megrendelői Szerződés VPS Megrendelői Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: továbbiakban Szolgáltató, Valamint

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. oldal A interneten keresztül használható üzleti szoftvereivel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF hatályba lépésének napja: 2015. március 2. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Fictura Oktató és Szolgáltató Kft. 1 (székhely: 7090, Tamási,

Részletesebben

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS FUTÁRSZOLGÁLATTAL MEGRENDELÉS Webáruházunk az interneten keresztül érhető el, de készleten lévő termékeink, ill, temékmintáink a 1132 Budapest, Visegrádi u. 60. 1/5 címen megtekinthetők. Megrendelését az áruház online felületén,

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz Érvényes: 2013. január 1-től A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az NETKEY SRO. Virtuális szerver szolgáltatás

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Dokumentum adatai Érvényes: 2014. október 9. Módosítva: 2014. október 9. V1.1 Online elérhetősége: http://www.irodacenter.com/download/aszf.pdf Szolgáltató adatai Neve: CGSI Kft. Cégjegyzékszáma: 01-09-724599

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Matus László vállalkozó (Székhely: 5700 Gyula Pósteleki u. 24.IV/14. adószám: 64849470-1-51) továbbiakban: Szolgáltató, valamint az

Részletesebben

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata 1. A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

H o r n e t I T P r e m i u m

H o r n e t I T P r e m i u m H o r n e t I T P r e m i u m r e n d s z e r f e l ü g y e l e t i S z e r z ő d é s mely létrejött HRN-S12- azonosítószámmal a(z) (továbbiakban Megrendelő) Cím: Adószám: Bankszámlaszám: valamint a Hornet

Részletesebben

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Kérjük, olvassa el figyelmesen az MGroup International kft. által meghirdetett MasterCard Youtuber Showroom játék (a továbbiakban: a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... 1. Definíciók: Szolgáltató: Zedality Kft., 6000 Kecskemét, Mészáros Lázár tér 1., adószáma: 12552580 2 03,

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR)

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Pályázatkezelési Rendszer Felhasználási Szabályzata (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Lebonyolító: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET amely létrejött egyrészről Cégnév: Székhely: Adószám: Képviseli: Mint felhasználó továbbiakban Felhasználó a KuponOS szoftver használatáról másrészről

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés

TolnaAirNet TolnaAirNet Bt. Internet Szolgáltatás 6430 Bácsalmás, Pf.:5. www.tolnaairnet.hu. Internet Szolgáltatási Szerződés Internet Szolgáltatási Szerződés amely létrejött egyrészről: TolnaAirNet Betéti Társaság, 6430 Bácsalmás, Korona u. 2. (Cégjegyzék száma: 03-06-114418), (Adószám: 22342083-1-03), mint szolgáltató, a továbbiakban

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az Online Management Kft. (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére Hatályos 2012.01.01-től 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez 1. AZ ÁSZF CÉLJA A CSEKKOLÓ Szolgáltatás icsekk elnevezésű

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben