Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával"

Átírás

1 KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS KÉPZÉS Természetvédelmi követelmények című előadás tananyaga 2008.

2 Ismertető a kölcsönös megfeleltetéshez kapcsolódó természetvédelmi követelményekről Natura2000 gyepterületek földhasználati szabályai Tartalom 1. Bevezetés 2. Jogszabályi alapok 3. A kölcsönös megfeleltetés nemzeti szintű természetvédelmi követelményei 4. Natura 2000 gyepterületek földhasználati szabályai 4.1. A Natura 2000 területek 4.2. A földhasználati szabályok 4.3. A földhasználati szabályok ellenőrzése 1. Bevezetés Az Európai Unió közös agrárpolitikájával összhangban a közvetlen mezőgazdasági támogatások igénybevételéhez a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartása mellett a gazdálkodóknak be kell tartania a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények szabályait. Ezen feltételek összessége alkotja a kölcsönös megfeleltetés (angolul: cross-compliance, CC) rendszerét. A kölcsönös megfeleltetés magyarországi bevezetése az új tagállamok többségével együtt fokozatosan történik január 1.-től a támogatást igénylő mezőgazdasági termelőknek igazodniuk kell a környezetvédelem, a természetvédelem és az állatjelölés területein megfogalmazott gazdálkodási követelményekhez. A köz-, állat- és növényegészségügyi valamint az állatvédelmi előírások bevezetésére a 2011-es évtől kerül sor. Éppen ezért a kölcsönös megfeleltetés bevezetésére történő felkészülés első szakaszában a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban 1782/2003/EK rendelet) III. mellékletének A. pontjában található közösségi irányelvekre és rendeletekre helyeződik a fő hangsúly. 2. Jogszabályi alapok A vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK irányelv, illetve a természetes élőhelyek valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv írja elő a tagállamok számára a közösségi jelentőségű élőhelytípusok, illetve növény- és állatfajok 2

3 élőhelyének védelmét biztosító általános szabályokat. Azonban a 1782/2003/EK rendelet III. melléklete értelmében a kölcsönös megfeleltetésre csak bizonyos cikkek vonatkoznak. Közösségi jogszabály Kölcsönös megfeleltetést érintő cikkek A Tanács április 2-i 79/409/EGK 3. cikk, a 4. cikk (1), (2) és (4) bekezdése, irányelve a vadon élő madarak védelméről 5., 7. és 8. cikk (HL L 103., , 1. o.) A Tanács május 21-i 92/43/EGK 6., 13., 15. cikk és a 22. cikk b) pontja irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (HL L 206., , 7. o.) A két említett közösségi irányelv, illetve a kölcsönös megfeleltetést érintő cikkek magyar joganyagba való átültetéséről az alábbi jogszabályok gondoskodnak: A természet védelméről szóló évi LIII. törvény A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló1996. évi LV. törvény Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet A Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007 Kormány rendelet A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 3. A kölcsönös megfeleltetés nemzeti szintű természetvédelmi követelményei A kölcsönös megfeleltetés komplex rendszerének kialakításához az egyik alapvető feltétel a nemzeti szintű követelmények megfogalmazása. Ezek szolgáltatják az alapot az ellenőrzések során megállapított konkrét meg nem felelési esetek leírására, az ezen meg nem felelési esetek szándékosság, súlyosság, mérték, tartósság és ismétlődés szempontjából történő minősítésére, illetve az esetleges gazdálkodót sújtó szankció mértékének meghatározására. A vonatkozó joghelyek alapján minden egyes a 1782/2003/EK rendelet III. mellékletében szereplő irányelv és rendelet vonatkozásában megfogalmazásra kerültek azok a gazdálkodási követelmények, melyek betartása a közvetlen támogatások teljes összegének igénybevételét biztosítja. A nemzeti szintű követelmények kialakításánál figyelembe kell venni, hogy olyan elvárások alakuljanak ki, amelyek eleget tesznek az EU vonatkozó előírásainak, mezőgazdasági termeléshez vagy földterülethez köthetők és ugyanakkor ellenőrizhetőségi szempontból is megállják a helyüket. 3

4 A nemzeti szintű természetvédelmi követelmények ennek megfelelően 3 nagy csoportra oszthatók. Natura 2000 területen engedélyköteles tevékenységek korlátozása Natura 2000 területen földhasználati szabályok betartása Vadászati szabályok A követelmények: Natura 2000 területeken csak a természetvédelmi hatóság engedélyével lehet a gyepterületeket feltörni, felülvetni. Natura 2000 területeken az erdőkről és az erdő védelméről szóló törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fát a természetvédelmi hatóság engedélyével lehet kivágni, telepíteni. Natura 2000 területeken mezőgazdasági tevékenység végzéséhez szükséges telep létesítéséhez a természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges. Natura 2000 területeken a természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges az erdőtelepítéssel, illetve az erdő igénybevételével kapcsolatos hatósági eljárásban. Natura 2000 területeken a természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges a termőföld más célú hasznosítását eredményező területhasználathoz. Natura 2000 területeken be kell tartani a földhasználati szabályokat. Védelemben részesülő madárfajok egyedének tartásához, hasznosításához, bemutatásához a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. Tilos a madarak fészkének és fészkelésének zavarása, megrongálása vagy elpusztítása. A vadászati idényen kívüli vadászat tilos. A vadászható madárfajok körébe nem tartozó faj egyedének vadászata tilos. Számszeríjjal, hurokkal, horoggal, madárléppel, veremmel, nem szelektív hálóval történő vadászat tilos. Légi, motoros járműből, továbbá az óránként öt kilométert meghaladó sebességgel közlekedő vízi járműből történő vadászat tilos. Mesterséges fényforrás, automata vagy félautomata 4

5 fegyver, vak és megcsonkított élő csali állat, áramütést okozó elektromos eszközök, a vad megtévesztésére alkalmas elektronikus akusztikai eszköz, robbanószerek, tükör és más vakító eszköz, mérgezett vagy altató csalétkek, nem szelektív csapdázási módszerek, vadászható madárfajok esetében a madarak tömeges vagy nem szelektív befogását vagy elpusztítását eredményező, illetve a fajok helyi eltűnését eredményező csapdázási eszköz, illetve eljárás és módszer, elektronikus képnagyítóból vagy képátalakítóból álló éjszakai lövésre alkalmas célzóeszközök vadászatban való használata tilos. Tilos a védett növényfajok egyedeinek engedély nélküli elpusztítása, károsítása, begyűjtése, birtokban tartása, adásvétele, cseréje. Nem őshonos élő szervezetek betelepítéséhez engedély szükséges. 4. Natura 2000 gyepterületek földhasználati szabályai 4.1. A Natura 2000 területek Az Európai Unióhoz való csatlakozás időpontjától Magyarországra is érvényes a két uniós direktíva, a Madárvédelmi- és az Élőhelyvédelmi Irányelv. Ennek értelmében hazánk köteles volt közösségi jelentőségű természetes élőhelyei, valamint állat- és növényfajai védelmében területeket kijelölni, amelyek így az EU ökológiai hálózatának, a Natura 2000 hálózatnak a részeivé váltak. A Natura 2000 bevezetését hazánkban a 275/2004 (X.8.) kormányrendelet írja elő és szabályozza. Az említett kormányrendelet felsorolás-szerűen 55 különleges madárvédelmi területet és 467 db különleges természet-megőrzési területet tartalmaz, mely összesen 1,2 millió hektárt fed le az ország területéből. Így hazánk területének összesen mintegy 21 %-a kerül valamilyen formában természetvédelmi oltalom alá. Az említett jogszabály sorolja fel azokat az élőhelytípusokat, növény- és állatfajokat, melyek alapján a Natura 2000 területek kijelölése megtörténik. Magyarország ily módon kijelölt Natura 2000 területein igen nagy százalékban vannak mezőgazdasági területek, gyepek, tavak, folyók, amelyeken már hosszú idő óta gazdálkodás folyik. A Natura 2000 területek védelmében tehát különösen hangsúlyos a gazdálkodók, a földhasználók szerepe. Fontos kiemelni, hogy a Natura 2000 nem azonos szabályozásokkal és következményekkel jár, mint a hagyományos természetvédelem. A Natura 2000 hálózat védelmi követelménye különbözik a védett természeti területekétől azáltal, hogy kizárólag azon fajok és 5

6 élőhelytípusok szempontjából kell a speciális védelmet biztosítani, amelyek alapján a területet kijelölték. Így ha az összeegyeztethető a védelemmel, a gazdálkodás bizonyos formái a területen továbbra is folytathatók és folytatandók. Ez a gazdálkodás azonban bizonyos feltételekhez kötött, különös tekintettel a Natura 2000 gyepterületeken történő gyepgazdálkodás, aminek feltételei a 269/2007. (X. 18.) Kormányrendeletben kerültek rögzítésre A földhasználati szabályok A kölcsönös megfeleltetés nemzeti szintű követelményei között a földhasználati szabályok betartása egy követelményként szerepel, de tulajdonképpen itt számos kötelezettség betartásáról van szó. A 269/2007. (X. 18.) Kormányrendelet értelmében a Natura 2000 gyepterületek földhasználati előírásai a következők: 1. A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani. 2. Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető. 3. A gyepterület túllegeltetése tilos. 4. A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos. 5. Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos. 6. A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át - beleértve a természetvédelmi érdekből hatósági határozattal elrendelt eseti korlátozással érintett földterületeket is - kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni. 7. A belvíz gyepterületről történő elvezetése és a gyepterület öntözése tilos. 8. Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos. Engedélyhez kötött tevékenységek 9. A nád irtásához: - Natura 2000 gyepterületeken a felügyelőség engedélye szükséges, - helyi jelentőségű védett természeti területnek minősülő Natura 2000 gyepterület esetében a települési önkormányzat jegyzőjének (a fővárosban a főjegyzőnek) az engedélye szükséges. 10. Az október 31. és április 23. között történő legeltetéshez: - Natura 2000 gyepterületeken a felügyelőség engedélye szükséges, - helyi jelentőségű védett természeti területnek minősülő Natura 2000 gyepterület esetében a települési önkormányzat jegyzőjének (a fővárosban a főjegyzőnek) az engedélye szükséges. 11. Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedélye szükséges. Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként vesz részt: - Natura 2000 gyepterületeken a felügyelőség, - helyi jelentőségű védett természeti területnek minősülő Natura 2000 gyepterület esetében a települési önkormányzat jegyzője (a fővárosban a főjegyző). Kaszálás szabályai 12. A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő 6

7 állatok zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni. 13. A kaszálás során vadriasztó lánc használata kötelező. 14. Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással. 15. Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedése és terjedése elleni speciális növényvédőszer-kijuttatáson kívül egyéb vegyszerhasználat tilos. 16. A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. Amennyiben az inváziós és termőhely-idegen növényfajok elleni védekezés során a földhasználó nem tudja betartani a kaszálatlanul hagyott területre vonatkozó 5%-os határértéket, úgy ezt a kaszálás időpontjáról szóló előzetes bejelentésével egy időben jeleznie kell a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. 17. Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl tilos. A Natura 2000 területeken előforduló közösségi jelentőségű fajokat és élőhelyeket veszélyeztető lágy- és fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok 1. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok: Magyar név akác amerikai kőris bálványfa keskenylevelű ezüstfa fekete fenyő erdei fenyő gyalogakác kései meggy zöld juhar Tudományos név Robinia pseudo-acacia Fraxinus americana Ailanthus altissima Elaeagnus angustifolia Pinus nigra Pinus silvestris Amorpha fruticosa Prunus serotina Acer negundo 2. Lágyszárú inváziós növényfajok: Magyar név alkörmös japánkeserűfű fajok kanadai aranyvessző magas aranyvessző parlagfű selyemkóró süntök Tudományos név Phytolacca americana Fallopia spp. Solidago canadensis Solidago gigantea Ambrosia artemisifolia Asclepias syriaca Echinocystis lobata 7

8 4.3. A földhasználati szabályok ellenőrzése Követelmény A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani. Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető. A gyepterület túllegeltetése tilos. A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos. Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos. Meg nem felelési eset/ellenőrzés A gazdálkodó valamely gyepparcelláját/- parcelláit nem kaszálással vagy legeltetéssel hasznosítja. (Gyógynövénytermesztés, vetőmagtermesztés, sportcélú hasznosítás, talajvédelmi hasznosítás stb.) - Helyszíni ellenőrzés: Vannak-e állatok a gyepterületen illetve látszik-e kaszálás nyoma? - Legeltetési napló bejegyzései alapján parcelláin szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló vagy bivalyon kívül más állatfajt legeltet. - Helyszíni ellenőrzés: A felsoroltakon kívül található-e más állatfaj a gyepterületen? - Legeltetési napló bejegyzései alapján A gazdálkodó valamely parcelláján/-parcelláin a gyep a magas állatsűrűséggel történő legeltetésből eredően károsodik, melynek során a gyepben az állományalkotó fűfélék rövidre rágása és taposás következtében a gyep foltokban kiritkul vagy a talajfelszín fedetlenné válik. - Helyszíni ellenőrzés alapján. parcelláin egyértelműen megállapítható, hogy a gyepfelszín a gazdálkodási tevékenység során maradandóan károsult (pl. mély keréknyom ). - Helyszíni ellenőrzés alapján. parcelláin trágyakijuttatás történt, azaz a tápanyag-utánpótlás nem csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származik. - Helyszíni ellenőrzés - Trágyázási napló alapján. 8

9 A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át - beleértve a természetvédelmi érdekből hatósági határozattal elrendelt eseti korlátozással érintett földterületeket is - kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni. A belvíz gyepterületről történő elvezetése és a gyepterület öntözése tilos. Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos. A nád irtásához: - Natura 2000 gyepterületeken a felügyelőség engedélye szükséges, - helyi jelentőségű védett természeti területnek minősülő Natura 2000 gyepterület esetében a települési önkormányzat jegyzőjének (a fővárosban a főjegyzőnek) az engedélye szükséges. Az október 31. és április 23. között történő legeltetéshez: - Natura 2000 gyepterületeken a felügyelőség engedélye szükséges, - helyi jelentőségű védett természeti területnek minősülő Natura 2000 gyepterület esetében a települési önkormányzat jegyzőjének (a fővárosban a főjegyzőnek) az engedélye szükséges parcelláin a terület kevesebb, mint 5%-át hagyják kaszálatlanul, és ezt a megfelelő indoklással (lásd 16. követelmény) nem jelentette írásban az illetékes nemzeti park igazgatóságnak. - Helyszíni ellenőrzés, területmérés alapján. parcelláin a terület több, mint 10%-át hagyják kaszálatlanul. - Helyszíni ellenőrzés, területmérés alapján. parcelláin egyértelműen megállapítható, hogy két egymást követő kaszálás alkalmával ugyanazt a területet hagyták kaszálatlanul. - Helyszíni ellenőrzés alapján. parcelláin egyértelmű jele van annak, hogy a belvizet elvezetik (pl. vízelvezető árok egyéb) vagy a területet öntözik (pl. öntözőrendszer). - Helyszíni ellenőrzés alapján. parcelláin napnyugtától napkeltéig tartó időszakban gépi munkavégzés történt. parcelláin történt nádirtás esetében nem rendelkezik az illetékes hatóság érvényes engedélyével, illetve a nád irtását nem az engedélyben foglaltaknak megfelelő módon/helyen végzi. - Helyszíni ellenőrzés és az engedély ellenőrzése alapján. Amennyiben a gazdálkodó valamely gyepparcelláján/-parcelláin október 31. és április 23. között legeltetés történt, nem rendelkezik az illetékes hatóság érvényes engedélyével. - Helyszíni ellenőrzés, legeltetési napló és az engedély ellenőrzése alapján. 9

10 Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedélye szükséges. Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként vesz részt: - Natura 2000 gyepterületeken a felügyelőség, - helyi jelentőségű védett természeti területnek minősülő Natura 2000 gyepterület esetében a települési önkormányzat jegyzője (a fővárosban a főjegyző). A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő állatok zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni. A kaszálás során vadriasztó lánc használata kötelező. Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással. Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedése és terjedése elleni speciális növényvédőszerkijuttatáson kívül egyéb vegyszerhasználat tilos. Amennyiben a gazdálkodó valamely gyepparcelláján/-parcelláin vadgazdálkodási létesítmény, berendezés kialakítása történt, nem rendelkezik a vadászati hatóság engedélyével, illetve a vadgazdálkodási létesítmény, berendezés kialakítását nem az engedélyben foglaltaknak megfelelő módon/helyen végzi. - Helyszíni ellenőrzés és az engedély ellenőrzése alapján. parcelláin a kaszálást nem a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő állatok zárványterületre szorítása nélkül végzi. - Helyszíni ellenőrzés alapján. parcelláin a kaszálás során nem használ vadriasztó láncot. - Helyszíni ellenőrzés alapján - Géppark ellenőrzése: Van-e a gazdaság tulajdonában vadriasztó lánc? Ha kölcsönkapja, bérli valakitől, van-e dokumentum róla? parcelláin inváziós vagy termőhely-idegen növényfajok megtelepedése és terjedése észlelhető. - Helyszíni ellenőrzés: Előfordul-e a gyepterületen olyan lágy- vagy fásszárú növényfaj, amely veszélyezteti az adott Natura 2000 gyepterületre jellemző közösségi jelentőségű fajokat, valamint természetes élőhelytípusokat, illetve az adott Natura 2000 élőhely természetes társulásának nem képezi részét? parcelláin az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedése és terjedése elleni speciális növényvédőszer-kijuttatáson kívül egyéb vegyszer került felhasználásra. (Speciális növényvédőszer- kijuttatás alatt a pontos, 10

11 A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl tilos. cseppmentes és célirányos vegyszer-kijuttatás értendő - így különösen a tuskó-, sarj- vagy levélkenés, a pontpermetezés, illetve a tőinjektálás technológiájának alkalmazása) - Helyszíni ellenőrzés és permetezési napló alapján. parcelláin a kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább öt munkanappal írásban nem jelentette be a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. - Helyszíni ellenőrzés, illetve az illetékes nemzeti park igazgatóságnál az írásos bejelentés ellenőrzése alapján. parcelláin a lekaszált szálas takarmányt nem vitték le 30 napon belül a gyepterületről. - Helyszíni ellenőrzés, illetve a Gazdálkodási Napló bejegyzései alapján. 11

Agrártámogatások 2014:

Agrártámogatások 2014: Agrártámogatások Elsősorban közvetlen területalapú támogatások és a kölcsönös megfeleltetés rendszere, de más is Agrártámogatások Magyarország (Mrd Ft) Megnevezés 2010. évi előirányzat 2011. évi előirányzat

Részletesebben

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete 3628 MAGYAR KÖZLÖNY 2008/65. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelete az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez

Részletesebben

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve Fotó: http://civertan.blogter.hu/tag/jaszsag Készítette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, 2013

Részletesebben

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartásához szükséges

Részletesebben

A kölcsönös megfeleltetés általános keretrendszere, előírásai és követelményei

A kölcsönös megfeleltetés általános keretrendszere, előírásai és követelményei KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS KÉPZÉS Az előírások és követelmények általános ismertetése, a kapcsolódó ellenőrzések és intézkedések bemutatása 2008. A kölcsönös megfeleltetés általános keretrendszere, előírásai

Részletesebben

További kifizetési kérelmek: - Családi gazdálkodók átmeneti támogatása - Tejtermelők átmeneti támogatása (2011. november 1-20.)

További kifizetési kérelmek: - Családi gazdálkodók átmeneti támogatása - Tejtermelők átmeneti támogatása (2011. november 1-20.) Az Univer-Penta Társaság szaktanácsadói hírlevele 2011/10. szám (október) Tartalom: Aktuális kérelmek benyújtási időszakai 1. oldal Családi gazdaság adózása 2. oldal Natura 2000 helyszíni ellenőrzések

Részletesebben

A HUDI20011 Csépi gyepek

A HUDI20011 Csépi gyepek A HUDI20011 Csépi gyepek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8.

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8. OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról

Részletesebben

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet

61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Felhívás

Haszonbérleti Pályázati Felhívás Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Székhely:7625 Pécs Tettye tér 9. Haszonbérleti Pályázati Felhívás Tamási település 4/2012 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek megóvása

Részletesebben

A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve EGYEZTETÉS ELŐTTI TERVEZET

Részletesebben

A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Nimfea Természetvédelmi Egyesület

Részletesebben

Kölcsönös megfeleltetés - egységes szakmai követelményrendszer. Gazdálkodói kézikönyv. Hogyan feleljünk meg a jogszabályi követelményeknek?

Kölcsönös megfeleltetés - egységes szakmai követelményrendszer. Gazdálkodói kézikönyv. Hogyan feleljünk meg a jogszabályi követelményeknek? Gazdálkodói kézikönyv 2013 Hogyan feleljünk eg a jogszabályi követelényeknek? Tartalo Előszó Általános rész A kölcsönös egfeleltetés szabályozási rendszere Hogyan használjuk a kézikönyvet? Szankciószáítás

Részletesebben

A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Nimfea Természetvédelmi

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 6/2014. (IX. 1.) FM rendelete a Szelidi-tó természetvédelmi terület bővítéséről és határainak módosításáról

A földművelésügyi miniszter 6/2014. (IX. 1.) FM rendelete a Szelidi-tó természetvédelmi terület bővítéséről és határainak módosításáról 12890 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 119. szám 3.2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak 3.2.1. Gyepek kezelése 3.2.1.1. A területen található gyepek hasznosítása

Részletesebben

Natura 2000 fenntartási terv

Natura 2000 fenntartási terv Natura 2000 fenntartási terv Lapistó-Fertő kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUKM20030) Ügyfél: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Partner: CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

Részletesebben

5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás

5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás 5.3.2.2.4. Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás A támogatás jogalapja: Az 1698/2005/EK rendelet 36. (b) (iv), 42. és 46. cikke. Az 1974/2006/EK rendelet 30.

Részletesebben

A Bodrogközi Többcélú kistérségi Társulás

A Bodrogközi Többcélú kistérségi Társulás A Bodrogköz Tájgazdálkodási Stratégiai Terve Természetesen Természetest A Bodrogközi Többcélú kistérségi Társulás megbízásából készítette a Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Országos Szövetsége Székhely:

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatály: 2011.I.1. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 z Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Mezőcsáti Rigós (HUBN20031) különleges természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger 2014 Ügyfél: Bükki

Részletesebben

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tószeg település a 18/2014 DINPI pályázati azonosító számú eljáráshoz Az önkormányzati kifüggesztés napja: 2014.08.18. amelynek célja a természeti értékek megóvása mellett,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LIII. törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről A 2013.1.1. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1 1. oldal 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Dr. Deák József Áron Nimfea

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK JÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA

MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK JÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK JÓ MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA Szerzők: Kovács Lászlóné Berényi Üveges Katalin Lektor:

Részletesebben