Az invazív növények hatása a gyepek biodiverzitására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az invazív növények hatása a gyepek biodiverzitására"

Átírás

1 Az invazív növények hatása a gyepek biodiverzitására Kelet Szlovákiai tapasztalatok Eva Sitášová Szitás Éva Východoslovenské múzeum Košice- Keletszlovakiai múzeum Kassa Hortobágy,

2 Invazív növényfajok Inváziós- vagy özönnövények olyan, hazánkban nem ıshonos növényfajok, melyek az emberi kultúrából kiszabadulva tömegesen terjednek és hatékonyabb növekedésük révén az elfoglalt új élıhelyekrıl az eredeti, rendszerint ıshonos növénytakaró alkotóit kiszorítják. Eredetükre nézve lehetnek véletlenül behurcolt növények, de vannak olyan növények is melyeket az ember termesztés céljából hozott be. Az invazív idegen fajok olyan idegen fajok, amelyek betelepítése vagy elterjedése veszélyezteti a biológiai sokféleséget. Az invazív idegen fajok minden ökoszisztémára hatással vannak. A kutatás során csak az i. sz után Európába került növényfajokat tekintették invazívnak.

3 Invázió Európában minden évben átlagosan 6 új idegen fajjal "gazdagodik" az európai élıvilág Európában közel 6000 növényfaj tekinthetı idegennek, ezek fele nem a kontinensrıl származik az idegenek háromnegyed része véletlenül került Európába és 25 év alatt az idegen növényfajok száma megháromszorozódott Igen alacsony (1% alatti) a bevándorló fajok aránya a természetes gyepek, lombhullató erdık és tőlevelő erdık területén. Egyes területek veszélyeztetettsége a helyi geológiai és klimatikus viszonyokon kívül a népsőrőségtıl és a helyi vegetációt károsító emberi beavatkozások gyakoriságától is függ.

4 Mi a teendı, ha már bekövetkezett az invázió? Sokan nem tudják, hogy e növényeket a törvény értelmében irtani kellene. Ennek ellenére sok kertben megtalálhatók, hiszen eredetileg dísznövényként hozták be ıket az országba. A káros gyomokat azonban mindenképpen el kell távolítani, mindenkinek saját földjérıl saját költségén kellene kiirtania ıket. Aki nem teszi, törvényt sért, amiért pénzbírság jár. Ha a növények tömeges megjelenésükkel sok helyen már át is vették az uralmat az aljnövényzetben, ilyenkor fıleg mechanikai módszert vagyis gyomlálást, kaszálást és homogén növényborítottság esetén pedig vegyszeres kezelést alkalmaznak.

5 Inváziós fajok listája a Szlovákia természet védelemrıl szóló törvény 24/2003 Z. z. 2. cikk jogszabályai szerint kaukázusi medvetalp (Heracleum mantegazzianum) japán keserőfő (Fallopia japonica) hibrid japánkeserőfő (Fallopia x bohemica) óriási japán keserőfő (Fallopia sachalinensis) bíbor nebáncsvirág (Impatiens glandulifera) kanadai aranyvesszı (Solidago canadensis) magas aranyvesszı (Solidago gigantea)

6 Ismert özönövények Ailanthus altissima Ambrosia artemisifolia Aster sp. Echinocystis lobata Helianthus tuberosus Impatiens parviflora Rudbeckia laciniata Robinia pseudoacacia Stenactis annua agg. Partenocissus quinquefolia Lupinus polyphyllus Asclepias syriaca Rhus typhina Amorpha fruticosa Phytolacca americana Phytolacca esculenta Acer negundo bálványfa (népi nevén ecetfa) ürömlevelő parlagfő ıszirózsa fajok süntök csicsóka kisvirágú nebáncsvirág magas kúpvirág fehér akác egynyári seprence ötlevélkéjő vadszılı kék csillagfürt selyemkóró torzsás ecetfa gyalogakác amerikai karmazsinbogyó kínai karmazsinbogyó zöld juhar

7 kaukázusi medvetalp Legérdekesebb özön - növények közé tartozik. Európába ben került be. Ezzel, a gyakran 3,5 méternél is magasabb növénnyel erdıszélen vagy patakok partján találkozhatunk. Levelei kellemetlen bırgyulladást okoznak. E növény érintése az ember számára akár veszélyes is lehet, ugyanis égési sérülésre hasonlító tüneteket is okozhat.

8

9

10 Keletszlovákiai síktérség

11 Japán keserőfő Európába elıször 1823-ban hozták, egy hollandi botanikus kertbe, onnan vadultel. Késıbb dísznövényként és takarmányként is ültették. Gyökerein keresztül kiválasztott kémiai anyagok segítségével teljes mértékben gátolja más fajok csírázását és egyedfejlıdését. Az ázsiai eredető japánkeserőfő sőrő,egynemő állományokat alkot. Nagyon agresszívan terjedı növényfaj, mely szabad területeken, patakok és utak mentén, településeken antropogén helyeken gyorsan meghonosodik.

12

13 hibrid japánkeserőfő

14 óriási japán keserőfő

15 Bíbor nebáncsvirág A Nyugat-Himalájából és Kelet-Indiából származó kerti növény a 20. évszazad elelyén Európába került mint kerti dísznövény. Ártéri magaskórósokban, ligetekben elvadulva meghonosodik. Folyóvizek mentén szinte az egész országban elıfordul.kedveli a nedvesebb helyeket.

16 Bíbor nebáncsvirág

17 Kisvirágú nebáncsvirág Közép-ázsiai eredető növény a 19. században került Európába. Nálunk ártéri vagy nyirkos erdıkben fordul elı. A partmenti növényzetben, cserjésekben, erdıkben, utak szélén, vagy ruderális területeken tömegesen fordul elı.

18 Kisvirágú nebáncsvirág

19 Kisvirágú nebáncsvirág

20 sőntök Ez az Észak- Amerikából származó, jelenleg is terjedıben levı növény éretten száraz, lágy tüskékkel borított termésérıl kapta nevét. Adventív, vékony, felkapaszkodó, majdnem kopasz szárú növény, mely felkúszik a bokrokra, fákra, majd megfojtja ıket.

21 csicsóka Észak-Amerikából a 17. század elején került Franciaországba és az egész Európába. Legnagyobb tömegben Franciaországban termelik, mintegy 150 ezer hektár területen. Jól hasznosítású takarmánynövény A csicsóka fıleg patakmenti növénytársulásokban, de utak mentén (antropogén élıhelyeken) ill. ruderális területeken terjed.

22

23 magas aranyvesszı Veszélyes özönnövény a magas aranyvesszı. Amerikai eredető dísznövény. Fıleg szinantróp élıhelyeken, de bolygatott talajon természetes társulásokban is. A parlagon hagyott földeket szokják elfoglalni. Amikor elkezd virágozni a rovarok számára valóságos nektártengert ad.

24 magas aranyvesszı

25

26

27 ürömlevelő parlagfő Kelet Szlovákiai síkvidék területe

28

29

30 selyemkóró

31 selyemkóró

32 Kínai eredető, könnyen elvaduló, agresszíven terjedı fafaj. Európaba 1751 került. A bálványfa nem érzékeny a légszennyezettségre városi sorfaként is elıszeretettel alkalmazzák. A bálványfa az életmódja és újrasarjadzó képessége miatt az egyik legnehezebben irtható inváziós faj. Bálványfa

33 Bálványfa

34

35 Torzsás ecetfa Észak-Amerika keleti partvidékérıl származik ez a keleties hatású növény. Európaba 1622 ben került. 4-5 méter magas, ritka, sátoros ágrendszerő bokor vagy többtörzső kis fa. Gyökérzete közvetlenül a talaj felszíne alatt nagy felületet képes behálózni, így gyakran a kert távolabbi részén is megjelennek sarjai. Ezekbıl a sarjakból elıbbutóbb kis erdı fejlıdhet.

36 Torzsás ecetfa

37 Fehér akác Az akácot az amerikai kontinensrıl 1620 körül hozták be Európába. A fehér akác ma már sok helyen meghonosodott. Természetes erdıtársulásokban elegyfafajként található, de sok esetben már egynemő állományokat is alkot. Jelenlétével rontja a talaj minıségét.

38 Ötlevélkéjő vadszılı Különbözı vadszılıfajok és -fajták rendszerint lombjukkal hívják fel magukra a figyelmet. Az ıszi idıszakban különösen szépek a különbözı árnyalatúra színezıdı levelek. Ezek a szép, dekoratív cserjék erıteljes kúszó növekedéssel rendelkeznek, tekintélyes kort és méreteket érhetnek el. Sokszor a folyók és utak mentén invazívan terjednek

39

40 Inváziós növényfajok visszaszorítása 20 ha likvidálas 10 ha revitalizáció Fajok: Solidago canadensis (kanadai aranyvesszı) Helianthus tuberosus (csicsóka) Fallopia japonica (japán keserőfő)

41

42 Brzotín- Berzéte

43 Jovice

44 Slavec

45 Hrušov - Körtvélyes

46 Plešivec - Pelsöcz

47 Kunová Teplica

48 Pašková

49 Likvidáció és revitalizáció

50 Ismeretek terjesztésé az invazív növényekrıl

51 Köszönöm kedves figyelmüket!

Özönnövények Beköszöntő

Özönnövények Beköszöntő Özönnövények Beköszöntő Az emberi tevékenység egyik egyre súlyosabb problémát okozó velejárója a különböző fajok véletlenszerű vagy szándékos telepítése. E tekintetben a nagy gyarmattartók jártak az élen,

Részletesebben

Invazív fajok szerepe a biodiverzitás fennmaradásában

Invazív fajok szerepe a biodiverzitás fennmaradásában Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Centrum Invazív fajok szerepe a biodiverzitás fennmaradásában SZAKDOLGOZAT Készítette: Iván Judit KÖRNYEZETTAN ALAPSZAKOS HALLGATÓ

Részletesebben

Puhafás ligeterdık Magyarországon Természetesség, veszélyeztetettség, helyreállíthatóság

Puhafás ligeterdık Magyarországon Természetesség, veszélyeztetettség, helyreállíthatóság Puhafás ligeterdık Magyarországon Természetesség, veszélyeztetettség, helyreállíthatóság BARTHA DÉNES Nyugat-magyarországi Egyetem Növénytani és Természetvédelmi Intézet Sopron 2013. november 18. A Kárpát-medence

Részletesebben

Ónod Község Településrendezési Tervének módosítása, 2013. 314/2012 KR. 38. (2) véleményezési anyag

Ónod Község Településrendezési Tervének módosítása, 2013. 314/2012 KR. 38. (2) véleményezési anyag Ónod Sajó folyó árvízvédelmi töltés Településrendezési Tervének módosítása 314/2014. Korm. rendelet 40. szakmai véleményezési anyag 2014. január Alátámasztó munkarészek 6. Környezeti értékelés és javaslat

Részletesebben

Növényrendszertan. 12. elıadás. Dr. Bartha Dénes

Növényrendszertan. 12. elıadás. Dr. Bartha Dénes Növényrendszertan 12. elıadás Dr. Bartha Dénes Természetvédelem A természetvédelem alapelvei 1. A biológiai egyensúly elve 2. Az indikátor elv 3. A génbank elv 4. Az élı múzeum elv A természetvédelem tárgyai

Részletesebben

A Mura ártér élővilága

A Mura ártér élővilága Interreg III A Közösségi Kezdeményezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program EMBER MURA TERMÉSZET A Mura ártér élővilága Élőhelyek a Kerka torkolatától Letenyéig Szerzők: dr. Bódis Judit

Részletesebben

BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON TERMÉSZETBÚVÁR KÖNYVEK ÖZÖNNÖVÉNYEK. A KvVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 9.

BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON TERMÉSZETBÚVÁR KÖNYVEK ÖZÖNNÖVÉNYEK. A KvVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 9. TERMÉSZETBÚVÁR KÖNYVEK BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK A KvVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 9. BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2014.

BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2014. BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2014. 1 MEGBÍZÓ Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Főosztály Témafelelős a Megbízó részéről: Molnár Zsolt szakmai főtanácsadó

Részletesebben

Ürge tanösvény Paks, Ürge-mezı

Ürge tanösvény Paks, Ürge-mezı Ürge tanösvény Paks, Ürge-mezı Tanuljunk a természetben! Kirándulásra hívjuk az iskolásokat, turistákat, családokat, természetbarátokat tanösvényünkre, a Dél-Mezıföld egyik utolsó homokpuszta vidékére,

Részletesebben

Szakmai partner: Humanistic Bt, Életharmónia Alapítvány

Szakmai partner: Humanistic Bt, Életharmónia Alapítvány A TÁJBAN ÉLİ EMBER Az özön- növényfajok problémájának tükrében Pályázati forrás: Zöldforrás KvVM Pályázó: Meteora Mászócsapat Egyesület Támogatott projekt címe: Invazív növények a környezetünkben iskolások

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete

KÖZGYŰLÉSÉNEK. 33/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete az Oláh-réti természetvédelmi terület létesítéséről szóló 20/2009.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS KÉPZÉS Természetvédelmi követelmények című előadás tananyaga 2008. Ismertető a kölcsönös megfeleltetéshez kapcsolódó természetvédelmi követelményekről Natura2000 gyepterületek földhasználati

Részletesebben

KÍSÉRLETEK A SELYEMKÓRÓVAL FERTÕZÖTT TERMÉSZETKÖZELI GYEPEK MENTESÍTÉSÉRE I.

KÍSÉRLETEK A SELYEMKÓRÓVAL FERTÕZÖTT TERMÉSZETKÖZELI GYEPEK MENTESÍTÉSÉRE I. Tájökológiai Lapok 4 (2): 385 394. (2006) 385 KÍSÉRLETEK A SELYEMKÓRÓVAL FERTÕZÖTT TERMÉSZETKÖZELI GYEPEK MENTESÍTÉSÉRE I. BALOGH ÁKOS 1, PENKSZA KÁROLY 2, BENÉCSNÉ BÁRDI GABRIELLA 1 1 Fôvárosi és Pest

Részletesebben

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYTUDOMÁNYI INTÉZET INTERDISZCIPLINÁRIS AGRÁR- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetı: Prof. dr. Nagy János MTA

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2012) 2009. július hó. VTK Innosystem Kft.

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2012) 2009. július hó. VTK Innosystem Kft. VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2012 VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2012 2009. július hó 2 Tartalom 1. BEVEZETÉS (4) 1.1. Veresegyház Város I. Környezetvédelmi

Részletesebben

BOMBA, HOMOK, VADDOHÁNY

BOMBA, HOMOK, VADDOHÁNY BOMBA, HOMOK, VADDOHÁNY Cönológiai vizsgálatok a Kiskunsági Nemzeti Park területén Készítette: Tők Iringó Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét, 2010. október Ez ismét szép napja volt életemnek, nagyon

Részletesebben

MIT TEHETNEK HELYI (KIS)KÖZÖSSÉGEK A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG MEGİRZÉSE ÉS A ZÖLDTERÜLETEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN?

MIT TEHETNEK HELYI (KIS)KÖZÖSSÉGEK A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG MEGİRZÉSE ÉS A ZÖLDTERÜLETEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN? MIT TEHETNEK HELYI (KIS)KÖZÖSSÉGEK A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG MEGİRZÉSE ÉS A ZÖLDTERÜLETEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN? (részlet a Kiútikönyvbıl) 1.0. változat 2012. május 15. Tartalom: I. Helyzetértékelés...4 Miért

Részletesebben

A pannon bennszülött tartós szegfű védelme

A pannon bennszülött tartós szegfű védelme A pannon bennszülött tartós szegfű védelme Összefoglaló jelentés www.tartosszegfu.hu A projekt alapadatai Kedvezményezett: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Partnerek: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Természetvédelem és tájvédelem 10. elıadás 37-40. lecke

Részletesebben

Kezelési terv. Zalaegerszeg város helyi természetvédelmi területeinek bıvítéséhez

Kezelési terv. Zalaegerszeg város helyi természetvédelmi területeinek bıvítéséhez Kezelési terv Zalaegerszeg város helyi természetvédelmi területeinek bıvítéséhez Készítette: Zöld Zala Természetvédı Egyesület 2010 1 Tartalomjegyzék Elızmények 3. 1. Parkerdı 4. 2. Bozsoki-domb (Mándi)

Részletesebben

Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása. Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját?

Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása. Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját? Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját? 1 2 Hazai agrártájak természetközeli vegetációjának monitorozása Miért monitorozzuk az agrártájak

Részletesebben

A DERA PATAK SZENTENDREI SZAKASZÁNAK REHABILITÁCIÓJA. Döntés-elıkészítı tanulmány

A DERA PATAK SZENTENDREI SZAKASZÁNAK REHABILITÁCIÓJA. Döntés-elıkészítı tanulmány A DERA PATAK SZENTENDREI SZAKASZÁNAK REHABILITÁCIÓJA Döntés-elıkészítı tanulmány Védegylet 2009 1 1. Bevezetés A patak állapotjavítására vonatkozó jelen tanulmány a Védegylet Egyesület programja keretében,

Részletesebben

Focus Eco Center Marosvásárhely, Liliom utca 22 Tel: 0740-177.977 www.focuseco.ro e-mail: focuseco@rdslink.ro

Focus Eco Center Marosvásárhely, Liliom utca 22 Tel: 0740-177.977 www.focuseco.ro e-mail: focuseco@rdslink.ro Focus Eco Center Marosvásárhely, Liliom utca 22 Tel: 0740-177.977 www.focuseco.ro e-mail: focuseco@rdslink.ro Projekt koordinátor: Suba Csongor Projekt asszisztens: Balla Zoltán A projektet támogatta:

Részletesebben

A HUDI20011 Csépi gyepek

A HUDI20011 Csépi gyepek A HUDI20011 Csépi gyepek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a

Részletesebben

Akácmagyarázó. Hírek. Sipos Ferenc. 2014. február 11. 10:50

Akácmagyarázó. Hírek. Sipos Ferenc. 2014. február 11. 10:50 1 / 6 2014.03.31. 14:29 Hírek Akácmagyarázó Sipos Ferenc 2014. február 11. 10:50 Az utóbbi hetekben nagy vita alakult ki a természetvédők és az erdészek között a fehér akác (Robinia pseudo-acacia) megítélésével

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Települési Környezetvédelmi Program

Nyergesújfalu Város Települési Környezetvédelmi Program Nyergesújfalu Város Települési Környezetvédelmi Program 2012. március TARTALOMJEGYZÉK 1. MEGBÍZÁS TÁRGYA...4 2. BEVEZETÉS, JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 3. NYERGESÚJFALU TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA...6 3.1 A település

Részletesebben

A parlagi sas vadász-territóriumának élőhelytérképezése

A parlagi sas vadász-territóriumának élőhelytérképezése A parlagi sas vadász-territóriumának élőhelytérképezése a Hegyközben Készült a NATURA 2000-es legelő területen, természettel együttműködő gazdálkodást megvalósító minta program (HUSK 0801/201) részeként

Részletesebben

BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK II. A KVVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 10.

BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK II. A KVVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 10. BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK II. A KVVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 10. A KVVM TERMÉSZETVÉDELMI HIVATALÁNAK TANULMÁNYKÖTETEI 10. BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON ÖZÖNNÖVÉNYEK

Részletesebben

Botanikai vizsgálatok a Péterhidai Fás Legelõn BÖRCSÖK ZOLTÁN University of West-Hungary, Faculty of Forest Engineers, Department of Botany; H-9400 Sopron, Ady E. u. 5., HUNGARY; E-mail: borcsokz@emk.nyme.hu

Részletesebben