17. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete én összehívott rendkívüli üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "17. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.10.24-én összehívott rendkívüli üléséről."

Átírás

1 Szám: / JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester Kókai Dávid képviselő Ónody Miklós képviselő Szabó József képviselő Dr. Zamody János képviselő Dr. Hekman Tibor jegyző Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Tisztelettel köszöntöm megjelent képviselőtársaimat. Az ülést megnyitom, megállapítom, hogy az ülést szabályosan hívtuk össze, az ülésen jelen van 5 képviselő, tehát határozatképesek vagyunk. Ifj. Cseprekál István képviselő távollétét jelezte, az ülésen nem tud részt venni. Jegyzőkönyv vezetőnek Varga Krisztinát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Ónody Miklós és Kókai Dávid képviselőtársaimat kérem fel. Kérdésem, hogy elfogadják-e a jelölést? Kókai Dávid képviselő: Igen. Ónody Miklós képviselő: Igen. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.

2 A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testület 150/2012.(X.24.)sz. határozata a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által javasolt jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, a mai képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői: Ónody Miklós képviselő és Kókai Dávid képviselő. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A mai testületi ülésnek egyetlen egy napirendje, a járásokkal kapcsolatos megállapodás megtárgyalása. Ónody Miklós képviselő: Jelzem, hogy szeretnék majd pár gondolatot a Leader ülésről elmondani, azaz beszámolni a tájékoztatón elhangzottakról, a napokban kiírt pályázatokról, és a még megvalósítható településközpont pályázatról. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Rendben. A rendkívüli ülés összehívásának oka, hogy a Kormányhivatal október 15.-én szólt, hogy a megállapodást 25.-ig írjuk alá. A tervezett napirend a Járásokkal kapcsolatos megállapodás, ill. Ónody Miklós képviselőtársam beszámolója, a Leader-el kapcsolatos tárgyalások eredményéről. Kérem, aki a napirendekkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendkívüli ülés napirendjét. A javaslatról a képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testület 151/2012.(X.24.) számú határozata Napirendre tett javaslat elfogadásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a javasolt napirendi pontok tárgyalását elfogadja az alábbiak szerint: 1.) Járásokkal kapcsolatos megállapodás megtárgyalása 2.) Beszámoló, a Leader közösség üléséről A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

3 1.) Járásokkal kapcsolatos megállapodás megtárgyalása Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A Gazdasági Bizottság a napirendet tárgyalta, kérem, hogy ennek megállapításait legyenek szívesek a testület elé terjeszteni. Szabó József képviselő a Gazdasági Bizottság elnök helyettese: A Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra, azzal a kiegészítéssel, hogy irodabútor vásárlásra Ft-os összeget még állapítsanak meg. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Képviselőtársaim részéről van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban? A képviselő-testület tagjai egyhangúan jelezték, hogy nincs kérdésük a napirenddel kapcsolatban. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Szavazzunk. Kérem, aki a megállapodás aláírásával és az elmondott kiegészítéssel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testület 152/2012.(X.24.)sz. határozata a Járásokkal kapcsolatos megállapodásról 1.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Járásokkal kapcsolatos megállapodást megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 3.) A Képviselő-testület, a Gazdasági Bizottság javaslata alapján irodabútorok vásárlására Ft-ot állapít meg. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 2.) Beszámoló a Leader közösség üléséről Ónody Miklós képviselő: Múlthét hétfőn voltam a Leader tájékoztatón, ahol beszámoltak azokról a célterületekről, amelyekre október 15. és november 15. között

4 pályázni lehet. Az irodavezetőtől, még az ülés előtt jelzést kaptam arról, hogy csak akkor tudunk külön játszótérre pályázni, ha a Településközpont pályázatunkkal először valamit kezdünk. Lassan már két éve, hogy a pályázat sikeres volt, MFT közötti összeget nyertünk a településközpontunk fejlesztésére. Tájékoztatott, hogy ha még idén megkezdjük a megvalósítást, és december 31.-ig az első számlát benyújtjuk, akkor a pályázat életben marad, mivel 1 évvel meghosszabbították az elkezdési lehetőséget. Mindenképpen kellene valamilyen döntést hoznunk, mivel addig nem tudunk külön játszótérre sem pályázni. Ez az a pályázat, amelynek az áfa része (önrésze) 5-6 MFT közötti összeg lenne, valamint 2,5 hónapunk van a megvalósítás megkezdésére. Nagyon sokat dolgoztam a pályázaton, mindenképpen javaslom, hogy próbáljunk meg egy bankot keríteni, előfinanszíroztatni és anyagvásárlással el tudnánk a megvalósítást kezdeni. Ebben a pályázatban van egy 4MFT-os játszótér is. Ha valaki részletesebben kíváncsi a célterületekre, a honlapon meg tudja nézni. Itt le vannak írva a pályázati összegek a célterületekre, amelyre egyesületek, civil szervezetek, alapítványok, önkormányzatok, vállalkozások is pályázhatnak. Mivel a Településközpont pályázat még aktuális, kérem, hogy hozzunk döntést. A most kiírt pályázatok benyújtási határideje ez év november 15. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Megpróbáltunk mi is utánanézni a pályázatoknak. Az IKSZT pályázatot már nem lehet bolygatni, a másik pedig a Településközpont. Úgy emlékszem, hogy közel 10MFT lenne az áfa tartalma, amit hozzá kellene tenni. Egyetlen egy problémám van, hogy az áfa tartalmon kívül, a pályázat utófinanszírozott. Ha el akarjuk kezdeni, akkor valahonnan még pénzt is kellene kerítenünk, mindezt úgy, hogy november 15-ig eldöntjük és decemberben már a számlákat kezdjük el benyújtani. Amíg ennek a sorsáról nem döntünk, addig többek között játszótérre sem tudunk pályázni. Meg kell, hogy mondjam jelen pénzügyi keretekben nem igazán látok lehetőséget arra, hogy hitelt vegyünk fel. Az én szempontom az, hogyha a NAV megadja a jóváhagyó végzését a fizetési kedvezményt kérő levelünkre, akkor ki tudnánk fizetni, és ezzel szabadulni tudnánk egy nagyobb tételtől. Először ezt kellene valahogyan megjátszani. Az az igazság, hogy így is túl sok a teher. Az UniCredit bank felé a tartozás, még a Vizi társulatot terheli, de adott esetben lesz még mire hitelt felvennünk. Ha a bank a tartozás felének a felét is elengedné, akkor is nagyon nagy összegről van szó. E mellé felvenni most hitelt, tény és való, hogy szépek lennénk így, de ezt nem igazán támogatnám. Szabó József képviselő: Hogyha a Leader pályázatunk még él, addig nem lehet pályázatot benyújtanunk. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Addig nem lehet pályáznunk, először le kell zárunk. Kókai Dávid képviselő: Csak a Leader-ben nem, de másikban tudunk. Lényeg az, hogy csak akkor tudunk pályázni, ha most a Településközpont pályázatra vagy igent vagy nemet mondunk.

5 Ónody Miklós képviselő: Így van. Hozzátenném, hogy az áfa tartalom nem 10 MFT, hanem 6MFT körüli összeg lenne, és előfinanszírozni kellene, amelyhez bank kell. Ezt több önkormányzat is megtette ben nyertünk, lassan 3 éve ülünk rajta, ezért kellene már valamit tenni. Most megint az utolsó pillanatban vagyunk, ugyanez volt tavaly évben is. Találnunk kellene valamilyen megoldást, mivel nem olyan könnyű megnyerni egy pályázatot. Ilyen összegű pályázat a Leaderen belül mostanában nem lesz kiírva. Sok pénzt adtunk ki, hogy meg tudjuk pályázni, valamint kétszer is benyújtottuk. Eléggé komoly munka volt, mire idáig eljutottunk. Igazán sajnálnám, hogyha ez a pályázat elveszne. Annak idején, az előző képviselő-testületnek az volt a javaslata, hogy egy olyan vállalkozót kellene keresni, aki a saját részt megfinanszírozná. Ilyen megoldás lehetséges lenne. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ha valaki tud egy ilyen vállalkozót, akkor rendben van, de az a baj, hogy a pályázati benyújtási határidő november 15. Ha addig nem döntünk, kiesünk ebből a körből is. A játszótér pályázat, amelyben szerettem volna elindulni, olyan szempontból szimpatikusabb, hogy 100-os támogatású, tehát nem kell belerakni az áfát. Ez is utófinanszírozott, de ebben én mondom meg, hogy mekkora játszóteret szeretnék. Ha azt mondom, hogy 4 MFT-ig szeretnék építeni, akkor ennyire pályázok, majd egy következő körben felbővítjük. Nincsen benne olyan kötelezettség, mint ami a Településközpont pályázattal járna. Igaz, hogy 27 MFT, de akkor azt a 27 MFT-ot kell előteremteni. Nem szeretném elkapkodni a dolgokat. Nagyon jó szerintem az is, hogy a számláink 30 napon belül vannak. Nem kell azon idegeskedni, hogy jön vagy megy a gázóra. El kellene készítenünk még az előző évi költségvetésünket ahhoz, hogy lássuk, a téli hónapokat hogyan fogjuk kihúzni a következő évi iparűzési adó befizetés időszakig. Hozzá tartozik a dologhoz még az is, amin a lakosság fel van háborodva, azaz ami most első körben érdekli őket, hogy sikerül-e az összes utat végig kikátyúzni? Szeretném még tél előtt legalább murvával kijavítgatni, ami földút, arra pedig talajgyalut szeretnék. Szociális faosztásra szintén beadtuk a pályázatot, úgy tűnik, hogy lesz, meg miből. Ezekre a tételekre is gondolni kell. Nem szeretném, ha elszaladna a szekér, persze a Településközpont pályázat megvalósítása nagy történet lenne. Nem tudom, hogy jobban díjaznák-e nekünk, hogy kicsit kátyúzunk, meg ezt csinálunk, azt csinálunk, vagy hogyha van díszburkolat meg kandeláber. Most mi kell ennek a falunak? Nem ismerek olyan vállalkozót, aki azt mondaná, hogy előfinanszírozza, és egyszer majd visszafizetjük neki, de ha valaki igen, akkor szóljon. Ónody Miklós képviselő: Biztos van. Azt gondolom, hogy a kátyúzára jövő évben lesz pénzünk. A költségvetési szerkezet átfog alakulni, és ahogy számolgattam, 5-10MFT közötti összeg lesz, amit kizárólag az utak kátyúzására, javítására kell majd fordítanunk. A mostani időszakban, hogy veszünk 4-5 km 3 követ Ft-ba kerül. Vagy van annyi pénzünk, vagy nincs. A költségek ennél a pályázatnál, nem most fognak fellépni. Közel két év lenne a megvalósításra. Itt az lenne a fontos, hogy az idei évben legalább 10%-át megvegyük az anyagnak és elkezdjük. Nyilván, hogyha a

6 képviselő-testület úgy látja, hogy erre elő tudja teremteni a saját részt. A saját rész előteremthető hitelből vagy eladásból, vagy pedig olyan vállalkozót kell találni, aki megfinanszírozza. Nem az én ötletem volt, de jónak tartom. Ha kell, közbeszerzést kiírni úgy írjuk ki, úgy hogy a díj önkormányzatunkat terhelő kb.6mf részletekben lesz kifizetve. Ha nem kell kiírni, akkor közbeszerzés nélkül olyan vállalkozót kell találni, aki az elkövetkező 5 évben 1,5 MFT-jával elfogadja, a hátralék fizetését. Véleményem szerint, a mai világba, ha valaki 20MFT-os munkát kap, majdnem biztosra veszem, hogy örömmel fogadná ezeket a feltételeket. A legfontosabb, hogy polgármester asszonynak kellene egy bankot találnia, mert ez a kritikusabb. Találunk-e olyan bankot, aki az önkormányzat ilyen helyzetében azt mondja, hogy előfinanszírozza nekünk ezt az összeget. Voltunk már ennél rosszabb helyzetben is és mégis megcsináltuk, amit kellett. Nagyon sajnálnám, ha ez a pénz elveszne. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Az a biztos, hogy dönteni mindenképpen kell róla, mert addig más sincs. Az, hogy találnunk kellene egy bankot, aki finanszíroz, pont az UniCredit bank adóssággal kapcsolatos tárgyalásai kapcsán tapasztaltam azt, hogy akár a saját számlavezető bankunk, akár az UniCredit bank, akár más, olyan adósságszolgálatot kér egy ilyen hitelért, olyan mérhetetlen mennyiségű kamatot és egyebet próbálnak meg rápakolni, hogyha adnak is, körülbelül majdnem a dupláját kellene visszafizetnünk. Ez azért van, mivel az önkormányzatokat egyik bank sem szereti, mint adóst, mivel mindenki előbb fizet, mint mi. Azon szintén el kell gondolkodnunk, hogy az a bizonyos hitelállomány, ha egyszer a fejünkre omlik, akkor viszont fel kell, hogy vegyünk egy bizonyos hitelt. Hogyha most felveszünk 27 MFTot, és abból még nem tartunk sehol, közbe beesik az UniCredit és MFT-ban sikerülne kiegyezni, de akkor már tényleg nem fog senki hitelt adni, hogyha már van egy. Adjunk el valamit. Gyakorlatilag már nem sok mindenünk van, amit el lehetne adni. Ónody Miklós képviselő: Csak a lehetőségeket soroltam fel. A hitel visszafizetendő része nyilván nem 27 MFT-ról szólna mivel az az előfinanszírozás, hanem kb. 6 vagy 7 MFT lenne. A Leader közösségnél is lehetne érdeklődni, hogy melyik az a bank, amely a Leader pályázatokra az önkormányzatoknak ad hitelt támogatást. Persze csak ha akarjuk. Rengeteget dolgoztunk azon, hogy legyen egy kis sikerünk. Az, hogy ez a pályázat még él, egy nagy csoda és még egy játszótér is van benne, éppen oda, ahová a polgármester asszony is szeretné. Szabó József képviselő: Én is azt mondom, hogy valamilyen lehetőséget találnunk kellene. Polgármester asszony és a Miklós is elmondta a lehetőségeket. Még az előző testületnek született egy olyan határozata, hogy keressünk egy olyan vállalkozót, aki ezt előre megfinanszírozza. Ha a Leader-nél van a bankkal kapcsolatrendszer, esetleg vállalkozókkal is lehet, akik a Leaderrel dolgoznak. Kókai Dávid képviselő távozott a képviselő-testületi ülésről, így a testület 4 fővel folytatja munkáját.

7 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Hétfőn napirendre kellene tűznünk. Most mondjam azt, hogy hétfőre kérek konkrét javaslatot? Ónody Miklós képviselő: Szerintem az apparátussal gyorsan neki kellene állni. Keresni kellene egy vállalkozót, jegyző úr is nézzen utána a dolgoknak. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Bocsánat, de most kit ugrasszak rá, mint apparátust? Adjam ki a Németh Lacinak, hogy kérdezze körbe a helyi vállalkozókat? Vagy hova menjek be? Ónody Miklós képviselő: Én is megkérdezek vállalkozást, hogyha kell. Az ötlet a Paulovics Józsefé volt, meg kellene kérdezni, hátha van konkrét javaslata. Dr. Zamody János képviselő: Hétfőig megkérdezem tőle. Ónody Miklós képviselő: Apparátus alatt azt értem, hogy célszerű lenne a pályázatot előkeresni. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ha meglenne. Kupi Gáborral beszéltem, és ez az a pályázat, amelynek az iratanyaga elveszett valahol. Veszprémbe telefonált, onnan próbálta elkérni az összes iratnak a másolatát. Erre azt mondták, hogy semmi probléma, de akkor mi álljuk a papírt, mivel hatalmas kötegről lenne szó. Ónody Miklós képviselő: Úgy emlékszem, hogy vagy előkerültek a dokumentumok vagy elhozták Veszprémből. Az a társaság, aki a tárgyalásra eljött velünk, valószínűleg megkaphatta, mivel elég konkrét adatokat mondtak. Talán még közbeszerzőt is megbíztunk. Biztos, hogy ezek a dokumentumok meg voltak. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Megkérdezek, akit tudok, aki nagyobb gazdasági erővel rendelkezik. Még egyszer mondom, hogy nekem egy kicsit mások az elképzeléseim. Én először azt mondanám, hogy álljunk ki ebből az adósságtengerből, valahogy nézzen ki a költségvetésünk, csináljunk végig úgy egy évet, hogy nincs a nyakunkba rettenetes kolonc. Majd utána meglátjuk, hogy merrefelé lehet ezt a szekeret elindítani. Persze merjünk nagyot álmodni, meg szépet, csak nehogy az legyen az eredménye, hogy belecsapunk valamibe és akkor utána nem tudjuk menedzselni. Ezt nagyon nem szeretném, hiszen beruházási kérdésekben volt már kalamajka. Ezeknél a pályázatoknál is szép az, hogy utófinanszírozott, de egy számlán nagyon sokat tudnak kötözködni, hogy kifizetik-e vagy sem és mikor. Ónody Miklós képviselő: Ha ezen az elven gondolkodnánk, nem csinálnánk semmit. Azt gondolom, hogy egyszerre kell konszolidálni a dolgot és egyszerre kell fejleszteni. Ezt csináltuk évtizedekig. Teljesen érthető, hogy a költségvetésünket rendbe kell tenni, de mellette, ami már meg van, azt nem hagynám elveszni.

8 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Szeretném tájékoztatni a testületet, a Kossuth utca 19. sz. ingatlan hasznosításával kapcsolatban, valamint a volt tűzoltószertár további sorsáról. Próbáltam minden résztvevővel tárgyalni, és úgy tűnik, amit kitaláltam, mindenkinek fogadható lenne, ámde a testületnek jóvá kellene majd hagynia. A Baracskai körzeti megbízottunk bogarat ültetett a fülembe, mondta, hogy jó lenne, ha kicsit nagyobb helyiségük lenne Ráckeresztúron, mert akkor nem kellene minden kihallgatást Ercsiben tartani, hanem itt is lehetne helyben. Először Csobánki úrral elkezdtük a volt tűzoltószertárt tervezgetni, aztán arra jutottam, hogy maradjon minden úgy, ahogy van. Költözzön be a körzeti megbízotti hivatal iroda a Kossuth 19.- be, hiszen úgy is az épület magára van hagyatva. A polgárőröknek pedig mindig az volt a problémája, hogy nincsen elég helységük, ezért a polgárőrség költözzön be melléjük a másik szobába, a harmadik szobába pedig ügyfélvárót lehetne kialakítani. A tűzoltószertárban így a rendőri helyiség felszabadulna, oda pedig a Karitas költözne be. Amit szerettünk volna felújítani régi iskola, hittanterem, megbontás után az egyik oldala szépen össze is dőlt. Ehhez a testület jóváhagyását is kérni fogom. Szabó József képviselő: Kérdésem, hogy a kátyúzás és a fekvőrendőr hogyan áll? Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Beszéltem az útépítős céggel, akiktől a Korniss utcára azt az ajánlatot kaptam, hogy az összes lyukat emulziós anyaggal Ft-ért kátyúznák ki. Tehát több lenne csak a Korniss utca, mint a meghatározott keretösszeg. Másokat is kérdezgettem, azt ajánlották, hogy ebben a hideg időben már nem érdemes emulziós anyaggal kikátyúzni. Egyelőre célszerűbb lenne, ha a Korniss utcát is murvával javítanánk ki, és majd tavasszal javíttatnánk ki az emulziós anyaggal. Azt mondanám, hogy ezt az Ft-ot most murvára költenénk, valamint a Bajcsy Zsillinszky utcában kialakítandó fekvőrendőrre. A földes utakat pedig grédereztetni fogjuk. Dr. Zamody János képviselő: Melyikek a földes utak? Úgy tudom, hogy mindegyik kövezve van. Ónody Miklós képviselő: Ezt akartam mondani, hogy óvatosnak kell lennünk, nehogy letoljuk a követ. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Megmutatjuk neki és majd eldönti, hogyan lehet megoldani. Ónody Miklós képviselő: Javaslom, hogy csak egyengetést csináljon. Sokszor próbáltuk már mi is és nem mindig jól sült el a dolog. Zita milyen mennyiséget szokott egyszerre rendelni a murvából? Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kis teherautóval, ami kb. egy fél Petőfi utcára elég.

9 Ónody Miklós képviselő: Egyik évben a Bányával kötöttünk megállapodást, akkor egyszerre többet hozattunk. Ez praktikusabb lenne, csak azt kellene végiggondolnunk, hogyan, miként rakjuk le és hol tároljuk. Lényegesen olcsóbban jönne ki. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Azért csináljuk azt a megoldást, hogy egy-egy teherautónyit hozatunk, mert többen állították, hogyha beszórom az egészet a volt gázcsere telepre, akkor annak a felét meglovasítják. Az volt a kigondolás, hogy egy nap, egy teherautónyi murvát hozatunk, amit egy nap el is lehet teríteni. Az igaz, hogy most elég sok a közmunkásunk, ezért lehet, hogy egy nap három fuvart is el lehetne teríteni. Zita nekem mindig jelenti, ha rendelni szeretne, kiszámolom, és utána megrendeli. Nem merünk vigéckedni, ezért állnak így a számláink is. Dr. Zamody János képviselő: Az útnak a rendbetételével a lakosságnak nagyon nagy az igénye. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ezért mondom, hogy ezt télire meg kell csinálni. Amit szeretnék még, az a László pusztai vízellátás átvételével kapcsolatban összehívni a lakosságot. Erre valószínűleg jövő héten kedden kerülne sor. Ónody Miklós képviselő: Kérnék majd jelzést, hogy pontosan mikor lenne ez a tájékoztató,mert ezen én is részt szeretnék venni. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Egyelőre délután 2 órára van tervezve, de ezt még pontosítani fogjuk, mivel a lakosság nagy része akkor még dolgozik. Ónody Miklós képviselő: Helyileg hol lenne? Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kastélyban. Képviselőknek és Bizottsági tagoknak külön is fogok szólni. Dr. Zamody János képviselő: Annak idején a Vörös Zsolt bekötötte a lakosokhoz a vizet. Ónody Miklós képviselő: Szentlászlón a rét mögötti házsorhoz nem volt átkötve. Azért nem vettük át, a Prograg Agrárcentrumtól, mert nagyon rossz állapotban volt a vezetékrendszer. Az üzemeltetést a Dr Vörös Zsolt irányítása mellett a Szent László Víz Kht-énk végezte, Bodó úr Prograg Agrárcentrumján keresztül. Bodó úrnak az volt a gondja, hogy ő nem szolgáltathat vizet, de tulajdonképpen nem ő szolgáltatta, csak az ő rendszerén keresztül folyt át az ivóvíz. A kht-énk ezért kötött megállapodást velük, ő adta a vizet, ennek fejébe egy részt továbbengedett. Dr. Zamody János képviselő: De akkor ki lett építve az a vezeték.

10 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A vezeték megvan, Rézbányai József megtalálta, hogy hol van amit össze kell kötni. Kértem, hogy egy nyomáscsökkentőt mindenképpen tegyenek bele, mivel ez elkerülhetetlen, ha nem akarunk szökőkútrendszert László pusztán. A javításokat eddig is a Szent László Víz munkásai javították meg, így is úgy is a nyakunkba volt már ez a történet. Ónody Miklós képviselő: A fő probléma a tüzivíz biztosítása lesz. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Bodó úréknak a fejlesztések miatt ki kell építeni egy nagyobb tározót, ami pont a László pusztai házak felőli részre fog kerülni. Ónody Miklós képviselő: Kezdeményeztük is, hogy közösen pályázunk, de Bodó úr nem ült le velünk erről tárgyalni. Csak arról tárgyalt mindig, ami a cége érdeke volt. Dr. Zamody János képviselő: Ha a tó fel lenne töltve vízzel, megfelelne a tűzivíz tárolónak. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Arra kérnék mindenkit, hogy ebben a pályázat ügyben valami konkrétumot hozzon. Ónody Miklós képviselő: Itt az eszközök a polgármester kezében vannak, mi bankkal nem tárgyalhatunk. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Csak az a probléma, amikor a bankot megkeresi az ember, akkor a bank mindig kér valamilyen biztosítékot. Ilyenkor az ember mit lobogtasson? Van egy gázbérleti díj, meg egy Kastélyunk. Egy-két ilyen dolgunk van, de akkor azt viszont be kell lökni. Ha nincs több kérdés, észrevétel a testületi ülést berekesztem. Kmf. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester Dr. Hekman Tibor jegyző Ónody Miklós jkv. hitelesítő Kókai Dávid jkv. hitelesítő Elkészült: án Készítette: Varga Krisztina

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

12. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 08.18-án összehívott rendkívüli üléséről.

12. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 08.18-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 104/12/2014. 12. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 08.18-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről.

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 18 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

22. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.12.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

22. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.12.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-22/2012. 22. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.12.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Iktatószám: -3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. május 26-án (csütörtök) 13.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Állandó

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013. 17/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. szeptember 23. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/19/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. november 27-én megtartott üléséről Jelen vannak: Fodor Albert polgármester Andó Zoltánné képviselő Bibliák István

Részletesebben

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről.

34. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-34/2011. 34. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. augusztus 24-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-10/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 141/2015. (IV.10) számú határozata Nagyrév-Tiszabög működő komp viteldíjának

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. október 14-én 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

1./ Szob-Nagybörzsöny erdei kisvasút turisztikai 70/2008. (VI. 11.) hat.

1./ Szob-Nagybörzsöny erdei kisvasút turisztikai 70/2008. (VI. 11.) hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 11-én megtartott rendkívüli üléséről. t á r g y a l t n a p i r e n d e k : o k : h a t á r o z a t 1./ Szob-Nagybörzsöny

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V. Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete március 2-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő KÖ N Y V. Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete március 2-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 2-i rendkívüli üléséről Jelen vannak:, Dr. Fülöp Enikő alpolgármester, Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők: Szám:600/1/2015. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 02.11-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 2-án ( pénteken ) 8.00 --órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről. - 244 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 10 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 24./2012.(V.16.) határozata A 2012. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete június 30-án 8,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete június 30-án 8,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Ügyiratszám: 23-43/2009. Jegyzőkönyv Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. június 30-án 8,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld Jelen vannak:

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19.

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 48-50 /2011. (IV. 19.) Perkáta, 2011. április 19. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 19-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Határozatok: 48-50 /2011.

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2014. NOVEMBER 13. Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012.03.05.-én összehívott rendkívüli üléséről.

6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012.03.05.-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-6/2012. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012.03.05.-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem Jelenlévők:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla CKÖ tag. Csorba Ferenc György és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla CKÖ tag. Csorba Ferenc György és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 09-én, de: 10.00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Lakatos Pál CKÖ tag Tóth Zoltán Béla CKÖ tag Csorba Ferenc

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről.

Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről. Szám: 572/2011. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 1.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 13 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott, soron

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V a SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. február 23-án tartott nyilvános képviselő-testületi üléséről Tartalmazza a : 10/2015.(II.23.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2016. december 23.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2013. szeptember

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 106/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 11-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 9/2014. sz. jegyzőkönyve. a 2014. október 2. án megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 9/2014. sz. jegyzőkönyve. a 2014. október 2. án megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. sz. jegyzőkönyve a 2014. október 2. án megtartott ülésről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 43/2015. (X.29.) TÜB határozata Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása Iktatószám: 1637/9/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi Pénzügyi Bizottságának, valamint Településfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságának 2015. október 29. napján 14.00 órakor megtartott soros,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 99 101 / 2011. (VI. 15.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2014. október 2-án megtartott rendkívüli ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1- c.) határozatai: 94-97. d.) rendelete: - 369-31/2014. T Á

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 11. napján megtartott soros üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 11. napján megtartott soros üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Baks Községi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 11. napján megtartott soros üléséről Jelen voltak: Dimovics Antal elnök Kovács József Kovács Gábor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2013. október 29-én 15 30 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 10. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü.

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 13- án 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó

Részletesebben