17. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete én összehívott rendkívüli üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "17. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.10.24-én összehívott rendkívüli üléséről."

Átírás

1 Szám: / JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester Kókai Dávid képviselő Ónody Miklós képviselő Szabó József képviselő Dr. Zamody János képviselő Dr. Hekman Tibor jegyző Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Tisztelettel köszöntöm megjelent képviselőtársaimat. Az ülést megnyitom, megállapítom, hogy az ülést szabályosan hívtuk össze, az ülésen jelen van 5 képviselő, tehát határozatképesek vagyunk. Ifj. Cseprekál István képviselő távollétét jelezte, az ülésen nem tud részt venni. Jegyzőkönyv vezetőnek Varga Krisztinát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Ónody Miklós és Kókai Dávid képviselőtársaimat kérem fel. Kérdésem, hogy elfogadják-e a jelölést? Kókai Dávid képviselő: Igen. Ónody Miklós képviselő: Igen. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.

2 A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testület 150/2012.(X.24.)sz. határozata a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által javasolt jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, a mai képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői: Ónody Miklós képviselő és Kókai Dávid képviselő. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A mai testületi ülésnek egyetlen egy napirendje, a járásokkal kapcsolatos megállapodás megtárgyalása. Ónody Miklós képviselő: Jelzem, hogy szeretnék majd pár gondolatot a Leader ülésről elmondani, azaz beszámolni a tájékoztatón elhangzottakról, a napokban kiírt pályázatokról, és a még megvalósítható településközpont pályázatról. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Rendben. A rendkívüli ülés összehívásának oka, hogy a Kormányhivatal október 15.-én szólt, hogy a megállapodást 25.-ig írjuk alá. A tervezett napirend a Járásokkal kapcsolatos megállapodás, ill. Ónody Miklós képviselőtársam beszámolója, a Leader-el kapcsolatos tárgyalások eredményéről. Kérem, aki a napirendekkel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a rendkívüli ülés napirendjét. A javaslatról a képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testület 151/2012.(X.24.) számú határozata Napirendre tett javaslat elfogadásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a javasolt napirendi pontok tárgyalását elfogadja az alábbiak szerint: 1.) Járásokkal kapcsolatos megállapodás megtárgyalása 2.) Beszámoló, a Leader közösség üléséről A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

3 1.) Járásokkal kapcsolatos megállapodás megtárgyalása Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A Gazdasági Bizottság a napirendet tárgyalta, kérem, hogy ennek megállapításait legyenek szívesek a testület elé terjeszteni. Szabó József képviselő a Gazdasági Bizottság elnök helyettese: A Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra, azzal a kiegészítéssel, hogy irodabútor vásárlásra Ft-os összeget még állapítsanak meg. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Képviselőtársaim részéről van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban? A képviselő-testület tagjai egyhangúan jelezték, hogy nincs kérdésük a napirenddel kapcsolatban. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Szavazzunk. Kérem, aki a megállapodás aláírásával és az elmondott kiegészítéssel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. A képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testület 152/2012.(X.24.)sz. határozata a Járásokkal kapcsolatos megállapodásról 1.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Járásokkal kapcsolatos megállapodást megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 3.) A Képviselő-testület, a Gazdasági Bizottság javaslata alapján irodabútorok vásárlására Ft-ot állapít meg. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 2.) Beszámoló a Leader közösség üléséről Ónody Miklós képviselő: Múlthét hétfőn voltam a Leader tájékoztatón, ahol beszámoltak azokról a célterületekről, amelyekre október 15. és november 15. között

4 pályázni lehet. Az irodavezetőtől, még az ülés előtt jelzést kaptam arról, hogy csak akkor tudunk külön játszótérre pályázni, ha a Településközpont pályázatunkkal először valamit kezdünk. Lassan már két éve, hogy a pályázat sikeres volt, MFT közötti összeget nyertünk a településközpontunk fejlesztésére. Tájékoztatott, hogy ha még idén megkezdjük a megvalósítást, és december 31.-ig az első számlát benyújtjuk, akkor a pályázat életben marad, mivel 1 évvel meghosszabbították az elkezdési lehetőséget. Mindenképpen kellene valamilyen döntést hoznunk, mivel addig nem tudunk külön játszótérre sem pályázni. Ez az a pályázat, amelynek az áfa része (önrésze) 5-6 MFT közötti összeg lenne, valamint 2,5 hónapunk van a megvalósítás megkezdésére. Nagyon sokat dolgoztam a pályázaton, mindenképpen javaslom, hogy próbáljunk meg egy bankot keríteni, előfinanszíroztatni és anyagvásárlással el tudnánk a megvalósítást kezdeni. Ebben a pályázatban van egy 4MFT-os játszótér is. Ha valaki részletesebben kíváncsi a célterületekre, a honlapon meg tudja nézni. Itt le vannak írva a pályázati összegek a célterületekre, amelyre egyesületek, civil szervezetek, alapítványok, önkormányzatok, vállalkozások is pályázhatnak. Mivel a Településközpont pályázat még aktuális, kérem, hogy hozzunk döntést. A most kiírt pályázatok benyújtási határideje ez év november 15. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Megpróbáltunk mi is utánanézni a pályázatoknak. Az IKSZT pályázatot már nem lehet bolygatni, a másik pedig a Településközpont. Úgy emlékszem, hogy közel 10MFT lenne az áfa tartalma, amit hozzá kellene tenni. Egyetlen egy problémám van, hogy az áfa tartalmon kívül, a pályázat utófinanszírozott. Ha el akarjuk kezdeni, akkor valahonnan még pénzt is kellene kerítenünk, mindezt úgy, hogy november 15-ig eldöntjük és decemberben már a számlákat kezdjük el benyújtani. Amíg ennek a sorsáról nem döntünk, addig többek között játszótérre sem tudunk pályázni. Meg kell, hogy mondjam jelen pénzügyi keretekben nem igazán látok lehetőséget arra, hogy hitelt vegyünk fel. Az én szempontom az, hogyha a NAV megadja a jóváhagyó végzését a fizetési kedvezményt kérő levelünkre, akkor ki tudnánk fizetni, és ezzel szabadulni tudnánk egy nagyobb tételtől. Először ezt kellene valahogyan megjátszani. Az az igazság, hogy így is túl sok a teher. Az UniCredit bank felé a tartozás, még a Vizi társulatot terheli, de adott esetben lesz még mire hitelt felvennünk. Ha a bank a tartozás felének a felét is elengedné, akkor is nagyon nagy összegről van szó. E mellé felvenni most hitelt, tény és való, hogy szépek lennénk így, de ezt nem igazán támogatnám. Szabó József képviselő: Hogyha a Leader pályázatunk még él, addig nem lehet pályázatot benyújtanunk. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Addig nem lehet pályáznunk, először le kell zárunk. Kókai Dávid képviselő: Csak a Leader-ben nem, de másikban tudunk. Lényeg az, hogy csak akkor tudunk pályázni, ha most a Településközpont pályázatra vagy igent vagy nemet mondunk.

5 Ónody Miklós képviselő: Így van. Hozzátenném, hogy az áfa tartalom nem 10 MFT, hanem 6MFT körüli összeg lenne, és előfinanszírozni kellene, amelyhez bank kell. Ezt több önkormányzat is megtette ben nyertünk, lassan 3 éve ülünk rajta, ezért kellene már valamit tenni. Most megint az utolsó pillanatban vagyunk, ugyanez volt tavaly évben is. Találnunk kellene valamilyen megoldást, mivel nem olyan könnyű megnyerni egy pályázatot. Ilyen összegű pályázat a Leaderen belül mostanában nem lesz kiírva. Sok pénzt adtunk ki, hogy meg tudjuk pályázni, valamint kétszer is benyújtottuk. Eléggé komoly munka volt, mire idáig eljutottunk. Igazán sajnálnám, hogyha ez a pályázat elveszne. Annak idején, az előző képviselő-testületnek az volt a javaslata, hogy egy olyan vállalkozót kellene keresni, aki a saját részt megfinanszírozná. Ilyen megoldás lehetséges lenne. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ha valaki tud egy ilyen vállalkozót, akkor rendben van, de az a baj, hogy a pályázati benyújtási határidő november 15. Ha addig nem döntünk, kiesünk ebből a körből is. A játszótér pályázat, amelyben szerettem volna elindulni, olyan szempontból szimpatikusabb, hogy 100-os támogatású, tehát nem kell belerakni az áfát. Ez is utófinanszírozott, de ebben én mondom meg, hogy mekkora játszóteret szeretnék. Ha azt mondom, hogy 4 MFT-ig szeretnék építeni, akkor ennyire pályázok, majd egy következő körben felbővítjük. Nincsen benne olyan kötelezettség, mint ami a Településközpont pályázattal járna. Igaz, hogy 27 MFT, de akkor azt a 27 MFT-ot kell előteremteni. Nem szeretném elkapkodni a dolgokat. Nagyon jó szerintem az is, hogy a számláink 30 napon belül vannak. Nem kell azon idegeskedni, hogy jön vagy megy a gázóra. El kellene készítenünk még az előző évi költségvetésünket ahhoz, hogy lássuk, a téli hónapokat hogyan fogjuk kihúzni a következő évi iparűzési adó befizetés időszakig. Hozzá tartozik a dologhoz még az is, amin a lakosság fel van háborodva, azaz ami most első körben érdekli őket, hogy sikerül-e az összes utat végig kikátyúzni? Szeretném még tél előtt legalább murvával kijavítgatni, ami földút, arra pedig talajgyalut szeretnék. Szociális faosztásra szintén beadtuk a pályázatot, úgy tűnik, hogy lesz, meg miből. Ezekre a tételekre is gondolni kell. Nem szeretném, ha elszaladna a szekér, persze a Településközpont pályázat megvalósítása nagy történet lenne. Nem tudom, hogy jobban díjaznák-e nekünk, hogy kicsit kátyúzunk, meg ezt csinálunk, azt csinálunk, vagy hogyha van díszburkolat meg kandeláber. Most mi kell ennek a falunak? Nem ismerek olyan vállalkozót, aki azt mondaná, hogy előfinanszírozza, és egyszer majd visszafizetjük neki, de ha valaki igen, akkor szóljon. Ónody Miklós képviselő: Biztos van. Azt gondolom, hogy a kátyúzára jövő évben lesz pénzünk. A költségvetési szerkezet átfog alakulni, és ahogy számolgattam, 5-10MFT közötti összeg lesz, amit kizárólag az utak kátyúzására, javítására kell majd fordítanunk. A mostani időszakban, hogy veszünk 4-5 km 3 követ Ft-ba kerül. Vagy van annyi pénzünk, vagy nincs. A költségek ennél a pályázatnál, nem most fognak fellépni. Közel két év lenne a megvalósításra. Itt az lenne a fontos, hogy az idei évben legalább 10%-át megvegyük az anyagnak és elkezdjük. Nyilván, hogyha a

6 képviselő-testület úgy látja, hogy erre elő tudja teremteni a saját részt. A saját rész előteremthető hitelből vagy eladásból, vagy pedig olyan vállalkozót kell találni, aki megfinanszírozza. Nem az én ötletem volt, de jónak tartom. Ha kell, közbeszerzést kiírni úgy írjuk ki, úgy hogy a díj önkormányzatunkat terhelő kb.6mf részletekben lesz kifizetve. Ha nem kell kiírni, akkor közbeszerzés nélkül olyan vállalkozót kell találni, aki az elkövetkező 5 évben 1,5 MFT-jával elfogadja, a hátralék fizetését. Véleményem szerint, a mai világba, ha valaki 20MFT-os munkát kap, majdnem biztosra veszem, hogy örömmel fogadná ezeket a feltételeket. A legfontosabb, hogy polgármester asszonynak kellene egy bankot találnia, mert ez a kritikusabb. Találunk-e olyan bankot, aki az önkormányzat ilyen helyzetében azt mondja, hogy előfinanszírozza nekünk ezt az összeget. Voltunk már ennél rosszabb helyzetben is és mégis megcsináltuk, amit kellett. Nagyon sajnálnám, ha ez a pénz elveszne. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Az a biztos, hogy dönteni mindenképpen kell róla, mert addig más sincs. Az, hogy találnunk kellene egy bankot, aki finanszíroz, pont az UniCredit bank adóssággal kapcsolatos tárgyalásai kapcsán tapasztaltam azt, hogy akár a saját számlavezető bankunk, akár az UniCredit bank, akár más, olyan adósságszolgálatot kér egy ilyen hitelért, olyan mérhetetlen mennyiségű kamatot és egyebet próbálnak meg rápakolni, hogyha adnak is, körülbelül majdnem a dupláját kellene visszafizetnünk. Ez azért van, mivel az önkormányzatokat egyik bank sem szereti, mint adóst, mivel mindenki előbb fizet, mint mi. Azon szintén el kell gondolkodnunk, hogy az a bizonyos hitelállomány, ha egyszer a fejünkre omlik, akkor viszont fel kell, hogy vegyünk egy bizonyos hitelt. Hogyha most felveszünk 27 MFTot, és abból még nem tartunk sehol, közbe beesik az UniCredit és MFT-ban sikerülne kiegyezni, de akkor már tényleg nem fog senki hitelt adni, hogyha már van egy. Adjunk el valamit. Gyakorlatilag már nem sok mindenünk van, amit el lehetne adni. Ónody Miklós képviselő: Csak a lehetőségeket soroltam fel. A hitel visszafizetendő része nyilván nem 27 MFT-ról szólna mivel az az előfinanszírozás, hanem kb. 6 vagy 7 MFT lenne. A Leader közösségnél is lehetne érdeklődni, hogy melyik az a bank, amely a Leader pályázatokra az önkormányzatoknak ad hitelt támogatást. Persze csak ha akarjuk. Rengeteget dolgoztunk azon, hogy legyen egy kis sikerünk. Az, hogy ez a pályázat még él, egy nagy csoda és még egy játszótér is van benne, éppen oda, ahová a polgármester asszony is szeretné. Szabó József képviselő: Én is azt mondom, hogy valamilyen lehetőséget találnunk kellene. Polgármester asszony és a Miklós is elmondta a lehetőségeket. Még az előző testületnek született egy olyan határozata, hogy keressünk egy olyan vállalkozót, aki ezt előre megfinanszírozza. Ha a Leader-nél van a bankkal kapcsolatrendszer, esetleg vállalkozókkal is lehet, akik a Leaderrel dolgoznak. Kókai Dávid képviselő távozott a képviselő-testületi ülésről, így a testület 4 fővel folytatja munkáját.

7 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Hétfőn napirendre kellene tűznünk. Most mondjam azt, hogy hétfőre kérek konkrét javaslatot? Ónody Miklós képviselő: Szerintem az apparátussal gyorsan neki kellene állni. Keresni kellene egy vállalkozót, jegyző úr is nézzen utána a dolgoknak. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Bocsánat, de most kit ugrasszak rá, mint apparátust? Adjam ki a Németh Lacinak, hogy kérdezze körbe a helyi vállalkozókat? Vagy hova menjek be? Ónody Miklós képviselő: Én is megkérdezek vállalkozást, hogyha kell. Az ötlet a Paulovics Józsefé volt, meg kellene kérdezni, hátha van konkrét javaslata. Dr. Zamody János képviselő: Hétfőig megkérdezem tőle. Ónody Miklós képviselő: Apparátus alatt azt értem, hogy célszerű lenne a pályázatot előkeresni. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ha meglenne. Kupi Gáborral beszéltem, és ez az a pályázat, amelynek az iratanyaga elveszett valahol. Veszprémbe telefonált, onnan próbálta elkérni az összes iratnak a másolatát. Erre azt mondták, hogy semmi probléma, de akkor mi álljuk a papírt, mivel hatalmas kötegről lenne szó. Ónody Miklós képviselő: Úgy emlékszem, hogy vagy előkerültek a dokumentumok vagy elhozták Veszprémből. Az a társaság, aki a tárgyalásra eljött velünk, valószínűleg megkaphatta, mivel elég konkrét adatokat mondtak. Talán még közbeszerzőt is megbíztunk. Biztos, hogy ezek a dokumentumok meg voltak. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Megkérdezek, akit tudok, aki nagyobb gazdasági erővel rendelkezik. Még egyszer mondom, hogy nekem egy kicsit mások az elképzeléseim. Én először azt mondanám, hogy álljunk ki ebből az adósságtengerből, valahogy nézzen ki a költségvetésünk, csináljunk végig úgy egy évet, hogy nincs a nyakunkba rettenetes kolonc. Majd utána meglátjuk, hogy merrefelé lehet ezt a szekeret elindítani. Persze merjünk nagyot álmodni, meg szépet, csak nehogy az legyen az eredménye, hogy belecsapunk valamibe és akkor utána nem tudjuk menedzselni. Ezt nagyon nem szeretném, hiszen beruházási kérdésekben volt már kalamajka. Ezeknél a pályázatoknál is szép az, hogy utófinanszírozott, de egy számlán nagyon sokat tudnak kötözködni, hogy kifizetik-e vagy sem és mikor. Ónody Miklós képviselő: Ha ezen az elven gondolkodnánk, nem csinálnánk semmit. Azt gondolom, hogy egyszerre kell konszolidálni a dolgot és egyszerre kell fejleszteni. Ezt csináltuk évtizedekig. Teljesen érthető, hogy a költségvetésünket rendbe kell tenni, de mellette, ami már meg van, azt nem hagynám elveszni.

8 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Szeretném tájékoztatni a testületet, a Kossuth utca 19. sz. ingatlan hasznosításával kapcsolatban, valamint a volt tűzoltószertár további sorsáról. Próbáltam minden résztvevővel tárgyalni, és úgy tűnik, amit kitaláltam, mindenkinek fogadható lenne, ámde a testületnek jóvá kellene majd hagynia. A Baracskai körzeti megbízottunk bogarat ültetett a fülembe, mondta, hogy jó lenne, ha kicsit nagyobb helyiségük lenne Ráckeresztúron, mert akkor nem kellene minden kihallgatást Ercsiben tartani, hanem itt is lehetne helyben. Először Csobánki úrral elkezdtük a volt tűzoltószertárt tervezgetni, aztán arra jutottam, hogy maradjon minden úgy, ahogy van. Költözzön be a körzeti megbízotti hivatal iroda a Kossuth 19.- be, hiszen úgy is az épület magára van hagyatva. A polgárőröknek pedig mindig az volt a problémája, hogy nincsen elég helységük, ezért a polgárőrség költözzön be melléjük a másik szobába, a harmadik szobába pedig ügyfélvárót lehetne kialakítani. A tűzoltószertárban így a rendőri helyiség felszabadulna, oda pedig a Karitas költözne be. Amit szerettünk volna felújítani régi iskola, hittanterem, megbontás után az egyik oldala szépen össze is dőlt. Ehhez a testület jóváhagyását is kérni fogom. Szabó József képviselő: Kérdésem, hogy a kátyúzás és a fekvőrendőr hogyan áll? Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Beszéltem az útépítős céggel, akiktől a Korniss utcára azt az ajánlatot kaptam, hogy az összes lyukat emulziós anyaggal Ft-ért kátyúznák ki. Tehát több lenne csak a Korniss utca, mint a meghatározott keretösszeg. Másokat is kérdezgettem, azt ajánlották, hogy ebben a hideg időben már nem érdemes emulziós anyaggal kikátyúzni. Egyelőre célszerűbb lenne, ha a Korniss utcát is murvával javítanánk ki, és majd tavasszal javíttatnánk ki az emulziós anyaggal. Azt mondanám, hogy ezt az Ft-ot most murvára költenénk, valamint a Bajcsy Zsillinszky utcában kialakítandó fekvőrendőrre. A földes utakat pedig grédereztetni fogjuk. Dr. Zamody János képviselő: Melyikek a földes utak? Úgy tudom, hogy mindegyik kövezve van. Ónody Miklós képviselő: Ezt akartam mondani, hogy óvatosnak kell lennünk, nehogy letoljuk a követ. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Megmutatjuk neki és majd eldönti, hogyan lehet megoldani. Ónody Miklós képviselő: Javaslom, hogy csak egyengetést csináljon. Sokszor próbáltuk már mi is és nem mindig jól sült el a dolog. Zita milyen mennyiséget szokott egyszerre rendelni a murvából? Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kis teherautóval, ami kb. egy fél Petőfi utcára elég.

9 Ónody Miklós képviselő: Egyik évben a Bányával kötöttünk megállapodást, akkor egyszerre többet hozattunk. Ez praktikusabb lenne, csak azt kellene végiggondolnunk, hogyan, miként rakjuk le és hol tároljuk. Lényegesen olcsóbban jönne ki. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Azért csináljuk azt a megoldást, hogy egy-egy teherautónyit hozatunk, mert többen állították, hogyha beszórom az egészet a volt gázcsere telepre, akkor annak a felét meglovasítják. Az volt a kigondolás, hogy egy nap, egy teherautónyi murvát hozatunk, amit egy nap el is lehet teríteni. Az igaz, hogy most elég sok a közmunkásunk, ezért lehet, hogy egy nap három fuvart is el lehetne teríteni. Zita nekem mindig jelenti, ha rendelni szeretne, kiszámolom, és utána megrendeli. Nem merünk vigéckedni, ezért állnak így a számláink is. Dr. Zamody János képviselő: Az útnak a rendbetételével a lakosságnak nagyon nagy az igénye. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ezért mondom, hogy ezt télire meg kell csinálni. Amit szeretnék még, az a László pusztai vízellátás átvételével kapcsolatban összehívni a lakosságot. Erre valószínűleg jövő héten kedden kerülne sor. Ónody Miklós képviselő: Kérnék majd jelzést, hogy pontosan mikor lenne ez a tájékoztató,mert ezen én is részt szeretnék venni. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Egyelőre délután 2 órára van tervezve, de ezt még pontosítani fogjuk, mivel a lakosság nagy része akkor még dolgozik. Ónody Miklós képviselő: Helyileg hol lenne? Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kastélyban. Képviselőknek és Bizottsági tagoknak külön is fogok szólni. Dr. Zamody János képviselő: Annak idején a Vörös Zsolt bekötötte a lakosokhoz a vizet. Ónody Miklós képviselő: Szentlászlón a rét mögötti házsorhoz nem volt átkötve. Azért nem vettük át, a Prograg Agrárcentrumtól, mert nagyon rossz állapotban volt a vezetékrendszer. Az üzemeltetést a Dr Vörös Zsolt irányítása mellett a Szent László Víz Kht-énk végezte, Bodó úr Prograg Agrárcentrumján keresztül. Bodó úrnak az volt a gondja, hogy ő nem szolgáltathat vizet, de tulajdonképpen nem ő szolgáltatta, csak az ő rendszerén keresztül folyt át az ivóvíz. A kht-énk ezért kötött megállapodást velük, ő adta a vizet, ennek fejébe egy részt továbbengedett. Dr. Zamody János képviselő: De akkor ki lett építve az a vezeték.

10 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A vezeték megvan, Rézbányai József megtalálta, hogy hol van amit össze kell kötni. Kértem, hogy egy nyomáscsökkentőt mindenképpen tegyenek bele, mivel ez elkerülhetetlen, ha nem akarunk szökőkútrendszert László pusztán. A javításokat eddig is a Szent László Víz munkásai javították meg, így is úgy is a nyakunkba volt már ez a történet. Ónody Miklós képviselő: A fő probléma a tüzivíz biztosítása lesz. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Bodó úréknak a fejlesztések miatt ki kell építeni egy nagyobb tározót, ami pont a László pusztai házak felőli részre fog kerülni. Ónody Miklós képviselő: Kezdeményeztük is, hogy közösen pályázunk, de Bodó úr nem ült le velünk erről tárgyalni. Csak arról tárgyalt mindig, ami a cége érdeke volt. Dr. Zamody János képviselő: Ha a tó fel lenne töltve vízzel, megfelelne a tűzivíz tárolónak. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Arra kérnék mindenkit, hogy ebben a pályázat ügyben valami konkrétumot hozzon. Ónody Miklós képviselő: Itt az eszközök a polgármester kezében vannak, mi bankkal nem tárgyalhatunk. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Csak az a probléma, amikor a bankot megkeresi az ember, akkor a bank mindig kér valamilyen biztosítékot. Ilyenkor az ember mit lobogtasson? Van egy gázbérleti díj, meg egy Kastélyunk. Egy-két ilyen dolgunk van, de akkor azt viszont be kell lökni. Ha nincs több kérdés, észrevétel a testületi ülést berekesztem. Kmf. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester Dr. Hekman Tibor jegyző Ónody Miklós jkv. hitelesítő Kókai Dávid jkv. hitelesítő Elkészült: án Készítette: Varga Krisztina

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/13/2013. 13. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

11. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről.

11. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/11/2013. 11. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 30 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről.

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Szám: 572-25/2011. 25. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Jelenlévők:

Részletesebben

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. AUGUSZTUS 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Készült: 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Csete Krisztián Berkes

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot.

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 07-én (Csütörtök) 16.30 órakor tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 4/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 01. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

1-2. Napirend A 80/2011. (VII.21.) képviselő-testületi határozat visszavonása

1-2. Napirend A 80/2011. (VII.21.) képviselő-testületi határozat visszavonása Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE órai kezdettel megtartott, telefonon összehívott rendkívüli képviselő- Készült: 2012. március 21-én 14 00 testületi ülésről Ülés

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. január 12-én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 23-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 05-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 12-én 12 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. január 6-án 16,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. január 6-án 16,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. január 6-án 16,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének -én de. 09 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. június 14-én tartott rendes

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. július 08-án (Csütörtök) 16.30 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y ZŐKÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. július 08-án (Csütörtök) 16.30 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. J E G Y ZŐKÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. július 08-án (Csütörtök) 16.30 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Vasemberház, Díszterem Nagykanizsa, Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. április 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 8. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január hó 10. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 1. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2005. június 20-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester, Virág

Részletesebben