JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:"

Átírás

1 Szám:600/1/ JEGYZŐKÖNYV Készült én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester Dienes Gábor alpolgármester Kókai Dávid képviselő Ifj. Cseprekál István képviselő Lisziné Hunyadi Hajnalka képviselő Szabó Dávid képviselő Szabó József képviselő Dr. Hekman Tibor jegyző Meghívottak: Száraz Edit Martonvásár Járási Hivatal Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Tisztelettel köszöntöm megjelent képviselőtársaimat. Az ülést megnyitom, megállapítom, hogy az ülést szabályosan hívtuk össze, az ülésen jelen van 6 képviselő, tehát határozatképesek vagyunk. Jegyzőkönyv vezetőnek felkérem Molnár Nóra kolléganőmet, jegyzőkönyv hitelesítőknek Lisziné Hunyadi Hajnalka valamint Szabó József képviselőtársakat kérném fel. Kérdésem, hogy elfogadják-e a jelölést? Lisziné Hunyadi Hajnalka képviselő: Igen. Szabó József képviselő: Igen. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 1

2 Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a hitelesítők személyét elfogadta. A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítők személyét az alábbiak szerint elfogadta. 1/2015. (II.11.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által javasolt jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, az rendkívüli ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői: Lisziné Hunyadi Hajnalka és Szabó József képviselők. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A mai testületi ülés előterjesztéseit illetve a hozzá tartozó mellékleteit képviselőtársaim ben megkapták. A meghívón szereplő napirendeket az alábbiak alapján javasolnám módosítani: 1. Határozat, Ráckeresztúr Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról, 2. Költségvetési rendelet megtárgyalása, 3. Megállapodás az önkormányzati intézmények közötti munkamegosztásról (Ráckeresztúri Mosoly Óvoda), 4. Megállapodás Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, 5. Vagyonnyilatkozatok, 6. Települési értéktár, 7. Kamera pályázat kiírásának megtárgyalása, 8. Napelem kollektorokhoz szükséges nyilatkozatok elfogadás, 9. A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda nyári nyitva tartása, 10. Támogatási kérelmek: - Apránként az aprókért Közhasznú Egyesület kérelme, - Medicopter Alapítvány kérelme - Peter Cerny Alapítvány kérelme - Szent Pantaleon Kórház kérelme - Ráckeresztúri Sportkör Egyesület - Rákóczi Szövetség kérelme. 11. Egyebek 2

3 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A képviselő-társak részéről van-e egyéb javaslat? Dienes Gábor alpolgármester: Egyebek napirendi pontban szeretnék majd beszámolni a megvásárolt makettről. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Rendben. Kérem, aki az elhangzott módosításokkal a napirendi pontokat elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze számomra. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta. 2/2015. (II.11.) számú határozata A napirendre tett javaslat elfogadásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a testületi ülés javasolt napirendi pontok tárgyalását elfogadja az alábbiak szerint: 1.) Határozat, Ráckeresztúr Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról, 2.) Költségvetési rendelet megtárgyalása, 3.) Megállapodás az önkormányzati intézmények közötti munkamegosztásról (Ráckeresztúri Mosoly Óvoda), 4.) Megállapodás Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, 5.) Vagyonnyilatkozatok, 6.) Települési értéktár, 7.) Kamera pályázat kiírásának megtárgyalása, 8.) Napelem kollektorokhoz szükséges nyilatkozatok elfogadás, 9.) A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda nyári nyitva tartása, 10.) Támogatási kérelmek: - Apránként az aprókért Közhasznú Egyesület kérelme, - Medicopter Alapítvány kérelme - Peter Cerny Alapítvány kérelme - Szent Pantaleon Kórház kérelme - Ráckeresztúri Sportkör Egyesület - Rákóczi Szövetség kérelme. 11.) Egyebek 3

4 1. Határozat, Ráckeresztúr Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Szeretném bejelenteni, hogy a mai napon a Gazdasági- illetve a Humán- Bizottság együttes ülést tartott, ezért felkérem Kókai Dávid képviselőt, hogy a Bizottságok javaslatait ismertesse a mai napon az érintett napirendi pontokkal Kókai Dávid képviselő: Rendben. A Gazdasági és a Humán Bizottság a napirendet megtárgyalta, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Köszönöm. A képviselőtársak részéről van-e egyéb javaslat a napirendi pontot illetően? napirendi ponttal Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze számomra. 3/2015. (II.11.) számú határozata Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) jóváhagyja. (Az 1. számú melléklet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2. Költségvetési rendelet megtárgyalása 4

5 megtárgyalta, és elfogadásra javasolja azzal kiegészítve, hogy a 4-es (5) és (6) bekezdését vegyük ki a rendeletből, mivel ez kétszer szerepel. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Rendben, köszönöm. A képviselő-társak részéről van-e egyéb javaslat a napirendi pontot illetően? napirendi ponttal Kérem, aki a rendeletet az elhangzott módosításokkal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze számomra. tartózkodás nélkül a rendeletet elfogadta. A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2015. (II.12.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről (A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3. Megállapodás az önkormányzati intézmények közötti munkamegosztásról (Ráckeresztúri Mosoly Óvoda) megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a munkamegosztási megállapodás elfogadását és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására a jegyzőkönyv mellékletét képező formában. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Rendben, köszönöm. A képviselő-társak részéről van-e egyéb javaslat a napirendi pontot illetően? napirendi ponttal Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze számomra. 5

6 tartózkodás nélkül a rendeletet elfogadta. 4/2015. (II.11.) számú határozata A Ráckeresztúri Mosoly Óvodával kötendő munkamegosztási megállapodásról 1.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező Ráckeresztúri Mosoly Óvoda részére az Ávr. 9. (5) bekezdés alapján az előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási, továbbá a működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatainak ellátására a Ráckeresztúri Polgármesteri Hivatalt jelöli. 2.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 4.) Megállapodás Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a megállapodás elfogadását és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására a jegyzőkönyv mellékletét képező formában. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Köszönöm. A képviselőtársak részéről van-e egyéb javaslat a napirendi pontot illetően? napirendi ponttal Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze számomra. 6

7 tartózkodás nélkül a rendeletet elfogadta. 5/2015. (II.11.) számú határozata a roma nemzetiségi önkormányzattal kötendő megállapodásról 1.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete a roma nemzetiségi önkormányzattal kötendő megállapodást megismerte és elfogadja. 2.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. (A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 5.) Vagyonnyilatkozatok megtárgyalta, és megállapította, hogy minden képviselő határidőben leadta (2015.január 21-ig) a vagyonnyilatkozatát. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Rendben, köszönöm. A képviselő-társak részéről van-e egyéb javaslat a napirendi pontot illetően? napirendi ponttal Kérem, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze számomra. tartózkodás nélkül a rendeletet elfogadta. 7

8 6/2015. (II.11.) számú határozata Vagyonnyilatkozatok leadásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete megállapítja, hogy minden képviselő a vagyonnyilatkozatát a törvény által előírt határidőben leadta. 6.) Települési értéktár megtárgyalta és javasolja a települési értéktár bizottságának létrehozását, tagjainak Herkli Antalt, Gajdó Ágnest illetve Szabó József képviselőt jelölné. Továbbá a jegyzőkönyv mellékletét képező formában az értéktárra vonatkozó működési szabályzatot is elfogadásra javasolja. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Rendben, köszönöm. A képviselő-társak részéről van-e egyéb javaslat a napirendi pontot illetően? Dienes Gábor alpolgármester: Szeretném észrevételezni, hogy Balatonvilágos végül kikerült a települési értéktárból. Kérem, aki egyetért a települési értéktár bizottság létrehozásával, az kézfelemeléssel jelezze számomra. 7/2015. (II.11.) számú határozata Települési értéktár Bizottságának létrehozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a települési értéktár létrehozásáról szóló előterjesztést és települési értéktár bizottság létrehozását határozza el. 8

9 Kérem, aki egyetért azzal, hogy a települési értéktár Bizottsági tagjainak Herkli Antalt, Gajdó Ágnest valamint Szabó József képviselőt válasszuk, kézfelemeléssel jelezze számomra. 8/2015. (II.11.) számú határozata Települési értéktár Bizottságának tagjairól Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete a Ráckeresztúri Települési Értéktár Bizottság tagjainak Herkli Antalt, Gajdó Ágnest valamint Szabó József képviselőt választja. Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét tájékoztassa. Kérem, aki egyetért a települési értéktár működési szabályzatával, kézfelemeléssel jelezze számomra. 9/2015. (II.11.) számú határozata a települési értéktár bizottságának működési szabályzatának elfogadásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete a települési értéktár megalakításával és működésével kapcsolatos eljárási szabályokra vonatkozóan az előterjesztés megismerte és a jegyzőkönyv mellékletét képező formában a működési szabályzatot elfogadja. (A működési szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 9

10 7. Kamera pályázat kiírásának megtárgyalása megtárgyalta és elfogadásra javasolja a jegyzőkönyv mellékletét képező formában az ajánlati felhívást a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére vonatkozóan. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Köszönöm. A képviselőtársak részéről van-e egyéb javaslat a napirendi pontot illetően? napirendi ponttal Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze számomra. 10/2015. (II.11.) számú határozata Ajánlati felhívásról Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) számú BM rendelet alapján elnyert támogatásból megvalósuló térfigyelő kamerarendszer kiépítésére vonatkozóan ajánlati felhívást tesz közzé. (Az ajánlati felhívás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 8.) Napelem kollektorokhoz szükséges nyilatkozatok elfogadása 10

11 megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a KEOP /N/ azonosító számú pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatot aláírja, a jegyzőkönyv mellékletét képező formában. Valamint javasolja, hogy a KEOP /N/ azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges mindösszesen forint önerőt a évi költségvetési rendeletében biztosítsa. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Rendben, köszönöm. A képviselő-társak részéről van-e egyéb javaslat a napirendi pontot illetően? napirendi ponttal Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze számomra. 11/2015. (II.11.) számú határozata Nyilatkozat aláírásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy aláírja a KEOP /N/ azonosító számú pályázathoz kapcsolódó alábbi nyilatkozatot: NYILATKOZAT a KEOP /N/ azonosító számú Napelemes rendszer telepítése Ráckeresztúr Község Önkormányzatánál című projekt Támogatói Okiratának kibocsátásához Alulírott Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester, és Dr. Hekman Tibor jegyző, mint Ráckeresztúr Község Önkormányzat hivatalos képviselői a KEOP /N/ azonosító számú Napelemes rendszer telepítése Ráckeresztúr Község Önkormányzatánál című projekt vonatkozásában, a Támogatói Okirat kibocsátásához, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság január 28. napján kelt, Támogatói Okirat megkötésének feltételei tárgyú levelének megfelelően az alábbi nyilatkozatokat tesszük. 1. A Környezet és Energia Operatív Program évekre szóló akcióterve 4. prioritásának módosításáról szóló 1841/2014 (XII. 29.) Korm. határozat 2. pontja alapján A kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Környezet és Energia Operatív Program 4. prioritás KEOP /K és KEOP- 11

12 /N komponense tekintetében kibocsátott pályázati felhívások olyan módosításáról, amely szerint egyes projektek beruházási igénye nettó Ft/kW fajlagos mértéket meghaladó részének finanszírozását a támogatást igénylők biztosítják. Az Önkormányzat a projektet meg kívánja valósítani úgy, hogy a projekt beruházási igénye nettó Ft/kW fajlagos mértéket meghaladó részének finanszírozását Önkormányzatunk biztosítja, a megítélt támogatási összeg és a projekt tervezett összköltsége között keletkezett különbség a pályázat benyújtása előtt lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményét nem érinti. 2. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy tekintettel a pályázat benyújtása óta eltelt időre a projekt ütemezése módosításra kerül. Az Önkormányzat az ütemezés meghatározásánál figyelembe veszi a következőket. Az Általános Pályázati útmutató szerint a záró elszámolási csomag benyújtási határideje és az IH döntése érelmében a projekt befejezési határidejét a pályázati felhíváshoz képest számított 3 hónappal eltolja, ennek megfelelően a fizikai befejezés jelen projekt Támogatói Okiratában foglalt legkésőbbi időpontja Az Általános Pályázati útmutatót és az IH döntését szem előtt tartva, illetve a 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet VII. Fejezet 72., 73., 74. alfejezetei alapján a projekt ütemezése az alábbiak szerint alakul. A projekt megvalósításának kezdete: március 31. A projekt fizikai befejezése: augusztus 31. A projekt megvalósítása: szeptember 30. A projekt befejezése: A kifizetési igénylés és beszámoló, elszámolás KSZ jóváhagyását követően a támogatás folyósításának napja. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a projekt fizikai befejezésének a beruházás, illetve a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül. A projekt kezdő dátumait módosítottuk és átvezettük a Pályázati Adatlap 2.3. A projekt megvalósításának kezdete, valamit az Energetikai Tanulmány IV. A pályázó adatai a projekt kapcsán és a projekt egyéb adatai fejezetében a projekt megvalósításának kezdete pontjaiban. Azonban a projekt megvalósításának befejezését nem tudtuk módosítani a Pályázati Adatlap 2.4. A projekt megvalósításának befejezése, illetve az Energetikai Tanulmány IV. A pályázó adatai a projekt kapcsán és a projekt egyéb adatai fejezetében a projekt megvalósításának befejezése pontjaiban, ugyanis a munkalapok nem engedélyezik a utáni dátum megadását. Ez azonban nem befolyásolja a projekt megvalósításának tényleges dátumát, mely nyilatkozatunk szerint szeptember Minden projekt költséget érintő változás frissítésre került az Energetikai Tanulmány V. A projekt tervezett költségvetése táblázatban. 4. A projekt elszámolási formája az előkészítési költségeket leszámítva szállítói finanszírozású. Projektelemek megnevezése Finanszírozás típusa 12

13 Előkészítés: Projektmenezsment, Közbeszerzés, Tanulmányok és vizsgálatok Energetikai Tanulmány, Tervezés Megvalósítás: Eszközbeszerzés Napelemes rendszer, Projektmenedzsment, Mérnöki feladatok Műszaki ellenőrzés, Záró audit, Tájékoztatás és nyilvánosság Utófinanszírozás Szállítói finanszírozás (polgármester) (jegyző) P.H. P.H. Kelt: Ráckeresztúr, év február hónap 12. napján. Kelt: Ráckeresztúr, év február hónap 12. napján., jegyző A végrehajtás határideje: azonnal Kérem, aki a második határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze számomra. 12/2015. (II.11.) számú határozata Önerő biztosításáról a KEOP /N/ számú pályázathoz Ráckeresztúr Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KEOP /N/ azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges mindösszesen forint önerőt a évi költségvetési rendeletében biztosítja., jegyző A végrehajtás határideje: azonnal 13

14 9.) A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda nyári nyitva tartása megtárgyalta és elfogadásra javasolja az intézményvezető levelében megjelölt dátumokat, miszerint a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda ig zárva tart. Valamint javasolja, hogy a képviselő testület engedélyezze, hogy a 2015/2016-os nevelési évre a beiratkozás időtartama május 4-től május 8-ig reggel 8 órától délután 16 óráig legyen. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Rendben, köszönöm. A képviselő-társak részéről van-e egyéb javaslat a napirendi pontot illetően? napirendi ponttal Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze számomra. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2015. (II.11.) számú határozata Ráckeresztúri Mosoly Óvoda nyitva tartásáról, beiratkozás időpontjáról 1.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy a Ráckeresztúri Mosoly Óvoda zárva tartását a és ei időszakra vonatkozólag engedélyezi. 2.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy engedélyezi a 2015/2016. nevelési évre a beiratkozás időpontját, ami től ig tart. (reggel 08-délután 16-ig). 14

15 10.Támogatási kérelmek: Apránként az aprókért Közhasznú Egyesület kérelme megtárgyalta és Forint támogatást javasol az egyesület részére. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Rendben köszönöm. A képviselő-társak részéről van-e egyéb javaslat a napirendi pontot illetően? napirendi ponttal Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze számomra. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2015. (II.11.) számú határozata Apránként az aprókért Közhasznú Egyesület támogatásáról 1) Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete Apránként az aprókért Közhasznú Egyesület kérelmét megismerte. 2) Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Apránként az aprókért Közhasznú Egyesületet Ft-tal támogatja. 3) A támogatás összege a 2015 évi költségvetésben rendelkezésre áll Medicopter Alapítvány kérelme 15

16 megtárgyalta és Forint támogatást javasol az alapítvány részére. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Rendben köszönöm. A képviselő-társak részéről van-e egyéb javaslat a napirendi pontot illetően? napirendi ponttal Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze számomra. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2015. (II.11.) számú határozata Medicopter Alapítvány támogatásáról 1) Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány kérelmét megismerte. 2) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Medicopter Alapítványt Ftal támogatja. 3) A támogatás összege a 2015 évi költségvetésben rendelkezésre áll Peter Cerny Alapítvány kérelme megtárgyalta és Forint támogatást javasol az alapítvány részére. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Rendben köszönöm. A képviselő-társak részéről van-e egyéb javaslat a napirendi pontot illetően? napirendi ponttal 16

17 Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze számomra. tartózkodás nélkül a a határozati javaslatot elfogadta. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2015. (II.11.) számú határozata Peter Cerny Alapítvány támogatásáról 1) Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Peter Cerny Alapítvány kérelmét megismerte. 2) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Peter Cerny Alapítványt Ftal támogatja. 3) A támogatás összege a 2015 évi költségvetésben rendelkezésre áll Szent Pantaleon Kórház kérelme megtárgyalta és Forint támogatást javasol a kórház részére. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Rendben köszönöm. A képviselő-társak részéről van-e egyéb javaslat a napirendi pontot illetően? napirendi ponttal Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze számomra. 17

18 Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2015. (II.11.) számú határozata Szent Pantaleon Kórház támogatásáról 1.) Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Pantaleon Kórház kérelmét megismerte. 2.) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Szent Pantaleon Kórházt Ftal támogatja. 3.) A támogatás összege a 2015 évi költségvetésben rendelkezésre áll Ráckeresztúri Sportkör Egyesület megtárgyalta és Forint támogatást javasol a fűtőtestek megvásárlására, melyet az egyesület számlával köteles igazolni. Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze számomra. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2015. (II.11.) számú határozata a Ráckeresztúri Sportkör támogatásáról 1) Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ráckeresztúri Sportkör Egyesület kérelmét megismerte. 2) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Ráckeresztúri Sportkör Egyesületet Ft-al támogatja. A Sportkör az öltözőkbe a 2 fali fűtőtest megvásárlását számlával köteles igazolni. 3) A támogatás összege a 2015 évi költségvetésben rendelkezésre áll. 18

19 10.6.Rákóczi Szövetség kérelme megtárgyalta és a határon túli magyar diákok magyar nyelvű oktatásának elősegítésére Forint támogatást javasol. Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze számomra. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (II.11.) számú határozata a Rákóczi Szövetség támogatásáról 1) Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség kérelmét megismerte. 2) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Rákóczi Szövetséget Ft-al támogatja. 3) A támogatás összege a 2015 évi költségvetésben rendelkezésre áll. 10. Egyebek Dienes Gábor alpolgármester: Nem rég volt az Egyházi farsang, amire a Herkli Marika néni elkészítette papír fonatból a temető kápolnájának másolatát, makettjét, melyet az Önkormányzat a jótékonysági célú árverésen megvásárolt Forintért. Ezt szeretném bejelenteni, illetve azt szeretném megkérdezni, hogy mi legyen ennek a sorsa. Hova tegyük? Két éve, amikor ugyanígy megvásároltuk a templom makettjét az ugye egyértelmű volt, hogy az egyháznak adjuk, és a templomban kiállítjuk. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Javasolnám, hogy adjuk oda a Herkli Anti bácsinak, Ő megtalálja neki a legmegfelelőbb helyet. Azonban a támogatásról szavaznunk kell. Kérem, aki utólagosan jóváhagyja az 19

20 alpolgármester Úr intézkedését a Forint támogatásról, az kézfelemeléssel jelezze számomra. Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2015. (II.11.) számú határozata a Kápolna makettjének megvásárlásáról 1) Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dienes Gábor alpolgármester intézkedését tudomásul veszi, az Egyházközség részére támogatás címén Forint kifizetését jóváhagyja. 2) A támogatás összege a 2015 évi költségvetésben rendelkezésre áll. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ha nincs több kérdés, észrevétel, a testületi ülést berekesztem. Képviselőtársaimnak köszönöm a részvételt. Kmf. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester Dr. Hekman Tibor jegyző Lisziné Hunyadi Hajnalka jkv. hitelesítő Szabó József jkv. hitelesítő Elkészült: én Készítette: Molnár Nóra 20

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25-én tartott üléséről. 3/2014 (III.26.) sz. rendelet Rendelet alkotása

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város a Képviselőtestületének 2009. március 06-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke Zoltán alpolgármester

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, Bárdos István, dr. Bárdos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 11.) 11 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2013. október 11.-én 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben