Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről."

Átírás

1 Szám: 572/ JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete január 18-án tartott munkatervszerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem Jelenlévők: Ónody Miklós polgármester Kupi Gábor képviselő Novozánszki Csaba képviselő Paulovics József képviselő Rideg Tamásné képviselő Szűcs Lajosné képviselő Dr. Zamody János képviselő Dr. Hekman Tibor jegyző Gózonyné Szekeres Ildikó iskolaigazgató Baki Bálintné tagóvoda-vezető Meghívottak részéről: Weiler Gábor MPF Holding Zrt. vezérigazgatója Ónody Miklós polgármester: A képviselőtestületi ülést megnyitom, köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés összehívása szabályosan történt, a jelenlévő 7 képviselővel határozatképes. A meghívó szerinti napirendi pont elfogadását javaslom. Meghívó szerinti napirendi javaslat: 1.)MPF Meta megállapodásról 2.)A 2011 évi költségvetési koncepció tárgyalása 3.)A 2011 évi költségvetés előterjesztése 4.)A Mosoly Tagóvoda konyhájának működtetésére közbeszerzési eljárás megindítása 5.)A Korniss-puszta és Szentlászló tulajdonviszonyának rendezése 6.)Az IKSZT pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás kiírása 7.)A víz- és csatornadíj rendeletek módosítása 8.)A Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói állására pályázat kiírása 1

2 9.)Zumbázó lányok kérelme 10.)Puha Józsefné kérelme 11.)Kastély-pince villamoshálózatának helyreállítása 12.)Együttműködési megállapodás módosítása a SZLVTKT és a megbízó önkormányzatok között 13.)Csizmarik Józsefné kérelme 14.)Batka Brigitta belső ellenőr levelének tárgyalása 15.)A COLOR-CAD Kft. árajánlatának megtárgyalása 16.)Budaházy Eszter projektmenedzser árajánlatának megtárgyalása 17.)A és a ikt.sz. határozataink tárgyalása 18.)Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme 19.)Kajtár Szilvia kérelme 20.)Máté Imre úr összefoglalója, teljesítésigazolás megküldése 21.)Tárgyalás a csatornarendszer közös üzemeltetéséről 22.)Ráckeresztúr Község Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2011 évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt céljainak meghatározat 23.)Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Ónody Miklós polgármester: Paulovics József képviselőtársam napirend előtti felszólalást kért, megadom a szót. Paulovics József képviselő: A meghívó szerint 25 napirend van. Elfogadtuk az SZMSZ módosítást, miszerint minden ülés 1. napirendje a Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Felhívom a polgármester úr szíves figyelmét a módosított SZMSZ betartására. Felsorolom a módosított napirendet. Ónody Miklós polgármester: Össze vannak keverve a napirendek, kérem a napirendi javaslatot követhetően felsorolni. Dr. Hekman Tibor jegyző: december 14-én a képviselőtestület módosította az SZMSZ-ét. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a 17.passzus kiegészül (4)bekezdéssel, mely szerint: a képviselőtestület minden hónap utolsó szerdáján 16 órától tartja rendes üléseit. A napirendet a munkatervben kell meghatározni. Én azt gondolom, hogy ennek az ismeretében, most éppen kedd van. Ónody Miklós polgármester: A képviselőtestület módosította az SZMSZ-ét, abban ez már másként szerepel, ezért a mai nap ezen időpontjára az összehívás szabályos volt. Kérem a jegyző urat, nézzen ennek utána. Rideg Tamásné képviselő: Javaslom ma a 2010 évi koncepciót is megtárgyalni, és a költségvetésünket is. 2

3 dr. Zamody János képviselő: A napirendből kimaradt az alpolgármester választás napirend. Ónody Miklós polgármester: Köszönöm a javaslatokat és az észrevételt. Kérdésem Paulovics József képviselőtársamhoz, hogy hol van leírva az SZMSZünkbe, hogy 1.napirendként szerepeljen Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Egyébként nincs akadálya, hogy ezt 1.napirendként tárgyaljuk, de sem a munkatervünkben, sem az SZMSZ-ben nem látom, hogy 1.napirendként kellene szerepelnie. Dr.Hekman Tibor jegyző: A 19. (2)bekezdés d.)pontja Külön napirendként tájékoztatást ad az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a polgármester, a két munkatervszerinti ülés között tett intézkedéseikről. Az, hogy ez 1. napirendi pontként szerepeljen, erről nincs szó. Paulovics József képviselő: Biztos, hogy benne kell lenni, mert ezt a Zamody képviselő úr javasolta. Ónody Miklós polgármester: Itt van előttem a módosított SZMSZ, nem rendelkezik arról, hogy ezt 1.napirendként kell tárgyalni. Maradjunk a tényeknél, ám módosítsák az SZMSZ-t, ha ezt szeretnék. Én el tudom fogadni, hogy legyen 1.napirend az Ön által kért téma, a későbbiekben. Napirend előtti felszólalásokat 1 percben lehet megtenni. Kérem a képviselőtársamat, ha legközelebb napirend módosítást kér, akkor tegye meg a munkánk megkönnyítése érdekében -, hogy az ülés előtt nyújtsa át írásban. Jelzem a képviselőtársaimnak, hogy 17 órára 2 vendéget hívtam meg, akik az érintett napirendnél szeretnének jelen lenni. A testületi ülést a polgármesternek kell összehívni. Ha a tervezett napirendi pontokat más időrendben, javasolják, abból csak bonyodalom származik. Kérem, olvassa fel ismét a javaslatot, ezt jegyezni fogom, mert olyan gyorsan mondta el, hogy nem tudtam leírni. Novozánszki Csaba képviselő: Ügyrendi javaslat. Ha időben ki lett volna küldve az anyag, akkor időben megkapja a reagálást a polgármester úr. Ónody Miklós polgármester: A KT előterjesztésekhez a dokumentumok időben ki lettek küldve, de erre a jegyző úr válaszol. Ügyrendi javaslatot kért a képviselőtársam, ám ez nem ügyrendi javaslat, hanem kritika. Ezért a szót nem adom meg. Ma kedd van, és csütörtökön ki lettek küldve az előterjesztések dokumentumai. Az SZMSZ szerint 5 nappal az ülés előtt kell azt megküldeni. 3

4 Paulovics József képviselő: A módosított SZMSZ szerint 8 nap. Ónody Miklós polgármester: A képviselőtársam ismételten nem kért és nem kapott szót. Jelzem, amennyiben Paulovics József képviselőtársam nem képviselőhöz méltóan viselkedik, szünetet rendelek el. Ha szünet után is folytatja ezt a magatartást, akkor be fogom rekeszteni az ülést, hiszen egymás szavába vágva nem lehet kommunikálni. Nem vagyok hajlandó így megtartani az ülést. Paulovics József képviselő: Jegyezze meg, hogy a képviselőtestületért és a faluért van a polgármester és nem fordítva. Ónody Miklós polgármester: Nem adtam meg a szót. Felkérem, hogy tartsa be azokat a szabályokat, amelyeket a képviselőtársam is elfogadott. Itt van előttem a módosított SZMSZ. Novozánszki Csaba képviselő: Mi 8 napot javasoltunk. Ónody Miklós polgármester: A képviselőtársam sem kért, és kapott szót. Elfogadva 5 nap lett. Ez van előttem. Mást nem tudok alapul venni, csak a módosított SZMSZ-t. Paulovics József képviselő: Az új SZMSZ szerint 8 nap? De jó, legyen akkor úgy. Ónody Miklós polgármester: Ismételten nem kapott szót, és nem legyen úgy, hanem az SZMSZ szerint így van. Itt van előttem és ezen nincs mit vitatkozni. Paulovics József képviselő: Most megyünk a testületi ülésen? Ónody Miklós polgármester: Elnézést, de nem adtam meg a szót. Jelzem, amennyiben a képviselőtársam nem képviselőhöz méltóan viselkedik, szünetet 4

5 rendelek el, s ezután is folytatja ezt a magatartást, akkor berekesztem az ülést. Nem vagyok hajlandó így az ülést levezetni. Paulovics József képviselő: Egyszer, s mindenkorra vegye tudomásul, hogy a polgármester van a képviselőtestületért, meg a faluért és nem egyedül fogja csinálni. Ónody Miklós polgármester: Nem adtam meg a szót. Ismét kérem a képviselőtársamat, szíveskedjék betartani a szabályokat. Kérem a jegyző urat, ismertesse az elfogadott SZMSZ idevonatkozó részét. Dr. Hekman Tibor jegyző: A módosítás szerint 5 nap. Paulovics József képviselő: Napirendi javaslatunkat átadom a polgármester úrnak. Ónody Miklós polgármester: Jelzem a képviselőtársamnak, ha a legközelebbi ülésre ezt tisztességgel nem kapom meg, és ilyen fecnikkel próbálja megoldani a napirend előtti felszólalásokat, abban az esetben nem leszek hajlandó szavazásra bocsátani azt, amit nem jelez előre (a polgármester felmutatta a kitépett lapot). Paulovics József képviselő: Tőlem többen nem kap semmit a polgármester. Most azért adtam oda, hogy fel tudja olvasni, de kérem vissza (kikapta a polgármester kezéből a kitépett lapot), majd én felolvasom. Ónody Miklós polgármester: Elnézést kérek a képviselőtársaimtól és a vendégeinktől, 10 perc szünetet rendelek el. (4 képviselő távozott az ülésteremből) Szünet után: Ónody Miklós polgármester: Megállapítom szünet után 16,40 perckor, hogy az ülésterembe nem tért vissza Novozánszki Csaba, Paulovics József, Szűcs Lajosné és dr. Zamody János, így az ülést határozatképtelenség miatt berekesztem. A vendégektől elnézést kérek. Az SZMSZ szerint 8 napon belül kell összehívni az ülést. A képviselőkkel történt időpont egyeztetés után 8 napon belül ismét rendkívüli ülést hívok össze. 5

6 Kmf. Ónody Miklós polgármester dr. Hekman Tibor jegyző 6

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről.

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Szám: 572-25/2011. 25. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Jelenlévők:

Részletesebben

17. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.10.24-én összehívott rendkívüli üléséről.

17. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.10.24-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-17/2012. 17. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.10.24-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

11. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről.

11. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/11/2013. 11. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 30 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/13/2013. 13. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.08.21-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 4-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 95/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. augusztus 2-án 17,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. augusztus 2-án 17,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 16 / 2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. augusztus 2-án 17,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 116-120 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők: Szám:600/1/2015. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 02.11-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.: 76. Tel.: (88) 592-660 Fax: (88) 592-676 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv 2008. március 13-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Elfogadott rendeletek: 5/2008. (III. 14.) rendelete: az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 16-án (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott rendes képviselőtestületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 6 fő települési képviselő

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

9/2015. (V.26.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-án megtartott üléséről

9/2015. (V.26.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-án megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (V.26.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-án megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Szám: 26/2013. JEGYZŐKÖNYV

Szám: 26/2013. JEGYZŐKÖNYV Szám: 26/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 17-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott rendkívüli üléséről Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 6-án megtartott soros, NYILVÁNOS üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 6-án megtartott soros, NYILVÁNOS üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. május 6-án megtartott soros, NYILVÁNOS üléséről Az ülés kezdete: 14.00 óra Az ülés helye: Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 11- ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 11- ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. szeptember 11- ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Cserna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

- 0 - T á rgysorozat. 8.) Egyebek. Kelt.: Balkány, 2014. május 29. Tisztelettel: Pálosi László polgármester

- 0 - T á rgysorozat. 8.) Egyebek. Kelt.: Balkány, 2014. május 29. Tisztelettel: Pálosi László polgármester - 0 - Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (58-65) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők. Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 14 órai kezdettel a Nemesvid, Rákóczi u. 2. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Neubauer

Részletesebben

117 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. február 26-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 2/2015. (II.27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben