Táblázat az Észak-alföldi Operatív Program es Akciótervéhez ÉARFÜ-höz beérkezett véleményekről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Táblázat az Észak-alföldi Operatív Program 2009-2010-es Akciótervéhez ÉARFÜ-höz beérkezett véleményekről"

Átírás

1 Táblázat az Észak-alföldi Operatív Program es Akciótervéhez ÉARFÜ-höz beérkezett véleményekről Ssz. Javaslattevő Javaslat rövid összegzése Javaslat indoklása Tervezői vélemény (Igen / Nem / Részben) 1. ÉARFT Koordinációs Testület 2. ÉARFT Koordinációs Testület A Önkormányzati utak fejlesztése konstrukció esetében plusz pontot kapjanak a városrészek összeköttetését biztosító útfejlesztési projektek. A Közösségi közlekedés fejlesztése konstrukció esetében a Volán társaság a település önkormányzatával együtt pályázhasson, feloldva a tulajdonjogi kérdésekből adódó problémákat (pl. ha a buszmegálló az önkormányzat, míg egy kihelyezendő intelligens tábla a Volán tulajdonában van.) Igen - Igen Tervezői vélemény indoklás A kedvezményezetti körben mindkét szervezet feltüntetése indokolt, a közös pályázat (pl. konzorcium) feltételeinek megfogalmazása a pályázati kiírás feladata. Ez a as akciótervben és pályázati kiírásban is így szerepelt, azaz pályázhatott önkormányzat, és közösségi közlekedés ellátásáért közszolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdasági társaság. Utóbbi, ha 100% önkormányzati tulajdonban van, önállóan is, amennyiben nem önkormányzati tulajdonban van, csak partnerségben a helyi önkormányzattal. 1

2 3. ÉARFT Koordinációs Testület 4. ÉARFT Koordinációs Testület A Turisztikai szálláshelyek fejlesztése konstrukciónál csökkenjen a max. adható támogatás összege, a forráskeret kerüljön megosztásra a komponensen belül, védett keretet biztosítva a nem-szálloda típusú szálláshelyfejlesztéseknek, területi fókuszálás legyen Hajdúszoboszló- Debrecen területén kívül. A Akadálymentesítés konstrukciónál az idősek otthona, valamint a polgármesteri hivatalok esetében ne kelljen igazolni a mozgássérültek számát. Igen A max. támogatási összeg csökkentése 400 MFt-ra indokolt, a komponensen belüli védett kereteket képező megosztás indokolt, a területi fókusz is indokolt, sőt az IH által kifejezetten elvárt. Részben Az idősek otthona esetében egyetértünk, itt az idősek számára egyaránt fontos az akadálymentes hozzáférés, javaslatunk szerint automatikusan kapja meg a plusz pontot. A polgármesteri hivatalok esetében azonban indokoltnak tartjuk, hogy túlpályázás esetén plusz ponttal előnyben részesítsük azon polgármesteri hivatalokat, ahol a hivatalban fogyatékkal élők is dolgoznak. Eddig az akciótervben nem szerepelt ez a kritérium, csak a pályázati kiírásban, de az indoklás alapján szükségesnek tartjuk ebben a formában beépíteni. Egyébiránt a konstrukció automatikus elbírálású lesz, tehát a pályázatok értékelése során nem biztos, hogy az előnyt jelentő szempontokat a Közreműködő Szervezet figyelembe veszi. 2

3 5. ÉARFT Koordinációs Testület 6. ÉARFT Koordinációs Testület Az intézményfejlesztést lehetővé tévő pályázati konstrukcióknál nyíljon lehetőség a megújuló energia felhasználásra. Kerüljön be a roma telepek rehabilitációja a támogatható tevékenységek közé. Részben Részben A közintézmények önmagában történő energiahatékonyságát, energiaracionalizálását célzó pályázati konstrukció indítására nincs lehetőség az ágazati-regionális lehatárolások miatt. Azonban az ÉAOP konstrukcióiban eddig is lehetőség nyílt az épületek megújítása, fejlesztése során megújuló vagy alternatív energiaforrások kihasználására (pl. humán infrastruktúra, városfejlesztés), természetesen nem önmagában (ami intézményi energiakorszerűsítés), hanem egyéb fejlesztések részeként. A pályázati adatlap fenntarthatósági szempontjai között a megújuló energiahasználat előnyként szerepel. ERFA forrásból a rendelet szerint csak olyan telepfejlesztéseket, városfejlesztéseket lehet támogatni, ami nem eredményezi a lakosság kiszorítását, cseréjét. Ezért a ROP-ok keretében a szociális típusú városrehabilitációs akció csak a romatelepek korszerűsítését, közművesítését (pl. szociális blokk kiépítése) tartalmazhatja, romatelep felszámolását nem. Szociális bérlakások esetében is csak felújítás, vagy más funkciójú épület átalakítása támogatható, új építése nem. A roma népesség társadalmi integrációjára, hátrányos helyzetének csökkentésére pedig az Civil szervezetek konstrukciója keretében biztosítható támogatás a civil szervezetek infrastukturális fejlesztésén keresztül. 3

4 7. Debreceni Egyetem rektora Az ÉAOP es akciótervében minél hangsúlyosabban szerepeljen a sportlétesítmények fejlesztése. Örömmel láttuk, hogy a sport több prioritást érintően is szerepel az említett munkaanyagban. A Debreceni egyetemen a 2008/2009-es tanévben összesen mintegy hallgató kezdte meg tanulmányait. Jelenleg Egyetemünkön megközelítőleg diák tanul. Elgondolkodtató az a tény, hogy a hallgatóknak több mint felel az Észak-Alföldi Régióból jutott be intézményünkbe. A fiatalok egészséges fejlődéséhez és kiegyensúlyozottságához alapvető fontosságú a sport szeretete és művelése. Egyetemünk egyik legfontosabb célja a hallgatóbarát egyetemmé válás, amelynek egyik lényeges eleme a sport szolgáltatások minél magasabb szintű háttérfeltételeinek biztosítása.. Nem Az ágazati lehatárolás alapján az oktatási intézmények közül az alapfokú, valamint a középfokú intézmények infrastrukturális fejlesztései kerültek a ROP-okba, míg a felsőfokú, valamint TISZK típusú intézmények fejlesztései az ágazati operatív programokba. Így a javaslat elfogadása nem áll módunkban. Az ÉAOP-ban az OP-k közötti lehatárolásokat figyelembe véve eddig is törekedtünk a népesség egészségügyi állapotának javítására, a prevenciót is szolgáló sporttevékenységek támogatására. Így szerepelt sporttevékenységek támogatására több területen is: - a turizmuson belül rendezvény és sportturizmus infrastrukturális feltételeinek támogatása, és szálláshelyek szolgáltatásbővítésénél lehetőség nyílt sportszolgáltatások kiépítésére. - humán infrastruktúrán belül a közösségi infrastruktúra, valamint az oktatási-nevelési intézmények esetében sportlétesítmények felújítása, építése - városfejlesztés esetében az akcióterületen szabadtéri sportterek és sportcsarnokok létesítése, felújítása Ezeket a területeket a es időszakban is szeretnénk tovább támogatni (új területek bevonására a lehatárolások miatt nem nyílik lehetőség). 4

5 8. Debreceni Egyetem OEC 9. Debreceni Egyetem OEC 10. Debreceni Egyetem OEC 11. Debreceni Egyetem OEC C) Egészségügyi rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések pályázati kiírását 2008 év végén megtenni, évi beadással C) Egészségügyi rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések esetében a támogatás minimum-maximum összegét millió Ft-ról millió Ft-ra módosítani C) Egészségügyi rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések esetében a nem gazdasági társaságok esetében a támogatás intenzitását 95%-ra emelni C) Egészségügyi rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések esetében a jelenlegi szövegrész kiegészítése az alábbi speciális jogosultsági feltétellel: az érintett szolgáltató igazoltan rendelkezik a személyi feltételekkel, vagy a pályázat zárásakor rendelkezni fog. Nem A javaslattal egyetértünk, de nem tudjuk beépíteni. Az Ügynökség és az RFT több mint egy éve szorgalmazza a pályázat kiírásának megjelentetését, mely azonban a ROP IH hatáskörébe tartozik. A ROP IH az egészségügyi rehabilitáció koncepciójának hiányára hivatkozva eddig nem jelentette meg a kiírást, melyet jelenleg 2009 év elejére tervez. Nem A tovább növelt projektméret kevesebb intézmény fejlesztését jelentené, mely ellentétben áll a korábban támogatott koncepcióval, miszerint lehetőleg minden fekvőbeteg ellátást végző intézménynek legyen lehetősége a rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztését végezni (teljes régiót lefedő kiemelt projekt ÉARFT támogatása). Továbbá a projekt maximális méretét nem kívánjuk szabályozni, tehát az önerő emelésével nagyobb méretű projekt is megvalósítható. Vagy ütemekre bontással a következő időszakban is lesz pályázható forrás. Nem A támogatási intenzitás a komplex programmal segítendő kistérségekben megvalósuló fejlesztések esetén érheti el a 95%-ot, egyéb esetben maximum 90 %. Igen A javaslatot elfogadjuk, beépítjük. 5

6 12. Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 13. Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 1.1.1/F LHH kistérségekben ne visszatérítendő konstrukcióban legyen a támogatás. Támogatás intenzitás növelése. A hitelfedezeti biztosíték az ingatlanok érétkének a régió átlagánál alacsonyabb mértéke miatt nehezen teljesíthető. Általánosan javasoljuk az LHH kistérségeknek elkülönített keret létrehozását. Ebben a kistérségben az itt élők jövedelme illetve potenciális pályázók tőkeszegénysége indokolttá teszi, hogy vissza-nemtérítendő támogatásban részesüljenek. A vállalkozások jövedelmezőségének alacsonyabb szintje a hosszabb idejű megtérülést valószínűsíti, mely szintén alátámasztja véleményünket. Félő, ha a konstrukció így marad, nem tudja a kistérség a lehetőséget kihasználni. (TRFC alacsony számú kistérségi pályázó) Különösen azért mert kistérségünket érinti a Tisza folyó. Részben Az F) komponens keretében az LHH program vissza nem térítendő pénzügyi eljárásban lesz megvalósítva. A támogatási intenzitás növelésére azonban a 85/2004. (IV.19.) regionális térképről szóló Kormányrendelet miatt nincs lehetőség. Nem Az LHH kistérségek számára rendelkezésre álló keretek kialakításakor az NFÜ LHH Programirodája által meghatározott módon, azaz a 311/2007. (XI.17) Korm. rendelet alapján kizárólag a komplex programmal segítendő LHH kistérségek számára alakíthattunk ki külön forráskeretet. A keretösszegek tekintetében a lakosságarányt (~21%) figyelembe véve jártunk el. A többi kistérség számára témánként egy pályázatos keret kerül az IH véleménye alapján meghirdetésre. A központi iránymutatásoknak megfelelően a komplex LHH kistérségek pályázhatnak a nyílt pályázati keretre is, további preferencia nélkül. 6

7 14. Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 15. Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2.1.1/B1,B2,C esetében javasoljuk az LHH kistérségeknek elkülönített keret létrehozását, valamint a támogatási intenzitás alacsony /D esetében javasoljuk az LHH kistérségeknek elkülönített keret létrehozását, a támogatás intenzitás alacsony. Kiemelt rendezvényünk a Szatmári Fesztivál. (Külön projekt) ben nincs rá forrás biztosítva, csak ben. A fehérgyarmati kistérségben az egyik meghatározó húzó gazdasági ágazat a természeti és környezeti értékek bemutatását szolgáló turisztikai tevékenység. Az elmúlt években jelentős mértékben nőtt az ebből származó jövedelme a térségnek, annak érdekében, hogy a térség turisztikai potenciálját jobban ki tudjuk használni, szükséges a már meglévő attrakciók fejlesztése, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében indokolt a külön keret. Az LHH kistérségekben hiányzik az önerő a projektekhez. Max.: 5-10% az elfogadható. Nem Nem Az egyes prioritásokon belüli LHHkeretek lehatárolása az NFÜ LHH Programiroda javaslatai alapján történt meg. Ennek alapján - hasonlóan a többi régió akcióterveihez - a turizmus prioritással szemben nem volt elvárás az elkülönített keret megjelenítése. A támogatási intenzitás növelésére a 85/2004. (IV.19.) sz. Kormányrendeletben foglalt regionális támogatási térkép alapján az Északalföldi régió esetében a maximális támogatási intenzitás 50%. A korábbi akcióterv B) és C) komponense esetében lehetőség nyílt a max. 90%-os támogatásra, de az egyes projektek támogatási arányának végső mértékét a benne foglalt tevékenységekre vonatkozó támogatási intenzitások határozták meg a költség-haszon elemzés (CBA) alapján. Ez az eljárás várhatóan a es időszakban is tovább fog működni. Az egyes prioritásokon belüli LHHkeretek lehatárolása az NFÜ LHH Programiroda javaslatai alapján történt meg. Ennek alapján - hasonlóan a többi régió akcióterveihez - a turizmus prioritással szemben nem volt elvárás az elkülönített keret megjelenítése. A 85/2004. (IV.19.) sz. Kormányrendeletben foglalt regionális támogatási térkép alapján az Északalföldi régió esetében a maximális támogatási intenzitás 50% ben a Turisztikai Célelőirányzat keretén belül lehet rendezvényekre pályázni. 7

8 16. Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 17. Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa esetében az LHH kistérségekben ne visszatérítendő konstrukcióban legyen támogatás. Támogatás intenzitás növelése ben nincs rá forrás biztosítva, csak 2010-ben. Javasoljuk az LHH kistérségeknek elkülönített keret létrehozását esetében a TDM fejlesztés 2009-ben induljon meg. Az LHH kistérségekben a tám. intenzitás elérhetné akár a 100%-ot is. Nincs megfelelő minőségű és mennyiségű szálláshely indokolja a külön keretet. Ebben a térségben indokolt, hogy szakmailag magas színvonalon épüljenek egymásra a szolgáltatások. Ehhez szükséges egy olyan menedzsment, mely ennek irányítását a kezében tartja. Nem csak a turisztikai szolgáltatásokhoz szükséges, hanem a térség tradicionális termékeinek menedzseléséhez is. Részben Az IH javaslata a turisztikai szálláshelyfejlesztések esetében a visszatérítendő támogatás alkalmazása, ellenkező esetben a vissza nem térítendő támogatás intenzitását csökkenteni kell (max. 15%-ra). Emiatt nem látjuk a lehetőségét a jelenlegi támogatási intenzitás további növelésére. A visszatérítendő támogatások alkalmazása jelenleg még az IH szintjén nem dőlt el konstrukció mindkét komponense 2009-ben indul, a kiírás kerete A) 3 Mrd Ft, B) 1,5 Mrd Ft. Az egyes prioritásokon belüli LHHkeretek lehatárolása az NFÜ LHH Programiroda javaslatai alapján történt meg. Ennek alapján - hasonlóan a többi régió akcióterveihez - a turizmus prioritással szemben nem volt elvárás az elkülönített keret megjelenítése. Nem A as akcióterv helyi TDM-es regisztrációja év második felében indult el, a megvalósítás áthúzódik 2009-re. Az erre ráépülő, következő időszakra eső térségi TDMes kiírások előreláthatólag 2009-ben, az év második felében jelenhetnek meg. Általános véleményünk valamennyi konstrukció esetében, hogy nem tartjuk indokoltnak a 100%-os támogatási intenzitást, mivel attól sem a projektek minősége, sem költséghatékonysága nem javul egyértelműen. Minimális önerő biztosítását minden konstrukció esetében alapvető elvárásnak tartunk. 8

9 18. Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 19. Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa esetében kevésnek tartjuk az LHH térségben lehatárolt összeget és a támogatandó projektek tervezett számát. Az LHH-n kívüli közösségi közlekedés infrastrukturális keretéből is át lehetne csoportosítani /B esetében alacsony a 2009/2010-ben rendelkezésre álló forrás nagysága. Sokkal nagyobb forrás szükséges ahhoz, hogy az LHH kistérségek lemaradását csökkentsük. A közlekedési infrastruktúra nélkül nem települnek be vállalkozások. A régióban 28 kistérség van, a támogatandó projektek száma a ben 38 db, az LHH-ban ez 8 db, nem indokolt a nem LHH-s kistérségekben a magas forrás. (150%) A térségben a folyamatban lévő fejlesztések ellenére még igen magas azon oktatási intézmények száma, melyek elavultak, korszerűtlenek, gazdaságtalanul működtethetők. Nem. Az LHH kistérségek számára rendelkezésre álló keretek kialakításakor az NFÜ LHH Programirodája által meghatározott módon, azaz a 311/2007. (XI.17) Korm. rendelet alapján komplex programmal segítendő LHH kistérségek lakosságarányát (~21%) figyelembe véve jártunk el. A komplex LHH kistérségek pályázását az elkülönített kereteken túl meg kívánjuk engedni a nem komplex kistérségek pályázatos keretében is. A tervezett támogatható projektek száma csupán átlagos projektméreten alapuló becslés, melyet nagyban módosíthatnak a beérkező projektméretek, illetve a kért támogatási összegek, így a támogatható projektek számát csupán irányadásként kell értelmezni, semmiképpen sem konkrétumként. - A véleménnyel egyetértünk, az oktatás területén jelentős a fejlesztési igény. Az ÉARFT 2008 júliusában döntött az NFGM javaslatára az oktatási célú fejlesztési források időbeli előrehozásáról, így a as időszakban több mint 23 Mrd Ft kerül felhasználásra. A hátralévő összeg. kerül a es időszakban kiírásra, az A és B komponensek közötti arány egy tervezett arány, az akcióterv véglegesítése során az ÉARFT döntése alapján változhat. A as időszakban viszont érdemes megvizsgálni a 18 Mrd Ft forráskeret megoszlását, ahol jelentős arányban részesedett a 8 LHH kistérség (mintegy 53%). 9

10 20. Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 4.1.1/B esetében a speciális jogosultsági feltételeknél javasoljuk kivenni a Óvoda létesítés esetén a település nem rendelkezik óvodával kitételt. Tekintettel arra, hogy a speciális jogosultsági feltételeknél szigorúan szabályozott az új intézmény építés. Térségünkben 2007-ben teljes körűen felmérésre került az óvoda épületek állapota, állaga, és megállapítható, hogy magas azon intézmények száma, melyek eredetileg nem oktatási intézménynek épültek, esetenként több 100 évesek. A felújításuk a jelenlegi intézményekre vonatkozó működési feltételek biztosításához indokolatlanul magasabb költséget jelentene, mint egy új épület kialakítása. - Az óvodák infrastrukturális feltételei a es időszakban a hazai területfejlesztési programon belül kerülnek fejlesztésre, ezért a teljes témakör kikerül az Akcióterv ezen pontjából, mellyel a javaslat is érvényét veszíti. 10

11 21. Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Természetvédelmi Alapítvány esetében javaslatunk az, hogy minden közhasznú tevékenységet végző szervezet pályázata befogadásra és elbírálásra, érdemei esetén támogatásra kerüljön a pályázati rendszerben. Amennyiben valamiféle elvárásrendszer alapján kiemelten szükséges támogatni a kisebbségekkel (romákkal) foglalkozó szervezeteket, abban az esetben javasoljuk, hogy osszák fel a pályázati prioritást 2 részre. A meghirdetett címből nem derül ki az a tény, hogy csupán azokat a civil szervezetek pályázhatnak, amelyek kisebbségekkel, romákkal foglalkoznak. Igen, ez maga a diszkrimináció! Hiszen fel sem merül az a kérdés, hogy milyen közösségi célú feladattal jól vagy rosszul foglalkozva, megyeszékhelyen vagy halmozottan hátrányos helyzetű kistérségben tevékenykedve, milyen szakmaisággal, szakmai múlttal működnek a szervezetek. Ezzel a megoldással csupán két dolgot ér el a pályázati rendszer. Az egyik az, hogy a más témában (és nem a hátrányos helyzetűekkel foglalkozva) komoly szakmai tevékenységet végző szervezetek kiszorulnak a pályázati támogatásból. A másik, hogy alibi szervezetek (a romakérdéssel foglalkozva) jönnek létre, vagy már meglevő szervezetek alibi tevékenységekre vállalkoznak. Erős kétségeink vannak, hogy az EU szabályrendszere ezt a diszkriminatív pályázati kiírást, egy részletes átvilágítás esetén elfogadja. Részben. A javaslattal egyetértünk, hogy valóban ne történjen meg azon civil szervezetek kizárása a pályázati rendszerből, akik az OP céljaihoz és tartalmához illeszkedő programok végrehajtásához kapcsolódóan szeretnének infrastrukturális fejlesztéseket megvalósítani. Így javasolni fogjuk a támogatási területek kibővítését, azonban az IH-val egyeztetve ezt olyan területekre tudjuk megtenni, ahol a civil szervezet az önkormányzattól feladatot vesz át, átadott feladatot lát el a fenntartható projektek támogatása érdekében az előző időszak pályázati tapasztalatai alapján. A végső döntés azonban az Irányító Hatóságé, és így került az előző időszakban is a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó területekre szűkítve kiírásra a pályázat, ellentétben a as akciótervben foglaltakkal. Azonban ilyen kis kiírásnál nem tartjuk indokoltnak külön pályázati komponensek alkalmazását. Továbbá megpróbáljuk megkeresni annak a módját, hogy a kritériumrendszerben hogyan lehet objektíven, ellenőrizhető kritériumrendszerrel azt biztosítani, hogy a tényleges munkát végző és szakmailag felkészült szervezetek kaphassanak támogatást (amely céllal nagymértékben egyetértünk), ehhez azonban konkrét szövegszerű javaslatot örömmel veszünk. 11

12 22. Farkas Imre, országgyűlési képviselő A javaslatom szerint a regionális pályázati rendszerben a normál LHH kistérségek számára fenntartott keret kerüljön alkalmazásra, melynek lényege: A pályázati konstrukció támogatási összegének meghatározott százalékát - akcióterv prioritástól függően % - a normál leghátrányosabb kistérségek számára kell fordítani. Amennyiben a meghatározott százalékos hányadot eléri a normál LHH kistérségekből érkezett, támogatható kategóriába kerülő pályázati projektek forrásigénye, akkor ezen projektek a fenntartott keret erejéig támogatásra kerülnek (az elért pályázati pontszám szerinti rangsorolás figyelembe vételével). A keretbe nem férő az LHH kistérségekből érkezett támogatható projektek a fenntartott kereten felüli hányad tekintetében a nem az LHH kistérségekből érkezett projektekkel együtt kerülnek támogatási elbírálás alá. Megítélésem szerint a magasabb hányadú fenntartott keretet különösen a munkahelyteremtést, gazdasági fejlődést segítő támogatási konstrukciók esetében célszerű alkalmazni. Nem. A véleményben szereplő normál LHH kistérség értelmezésünk szerint a 311/2007 (XI.17.) Korm. rendeletben szereplő leghátrányosabb helyzetű kistérségeket jelenti, amelyekbe nincsenek beleértve a komplex LHH kistérségek, azaz a régiónban 7 kistérség. A komplex programmal segítendő 8 kistérség elkülönült pályázati konstrukciója központi elvárás alapján került kialakításra, ahol nem nyílt pályázás, hanem kistérségi tervezés keretében lesznek a források felhasználva. A többi (20 db) kistérség továbbra is nyílt pályázat rendszerben juthat fejlesztési forrásokhoz, ahol továbbra is érvényesül a hátrányos kistérségek preferenciarendszere. A javaslat eljárásrendi változást is jelent, és az Irányító Hatóság véleményét is megkérdezve nem tartjuk indokoltnak a nyílt pályázati keret további tagolását. A javaslatban foglalt eljárásrendi módszer szerint az LHH kistérségek projektjeiből a védett keret erejéig a legnagyobb pontszámúak kapnának támogatást, míg az alacsonyabb pontszámú LHH projektek az egyéb térségekkel együtt lennének elbírálva, viszont ott nem valószínű, hogy támogatásban részesülhetnek az alacsonyabb pontszámaikkal. Ezért továbbra is az egységes pályázati rendszerben alkalmazandó és a korábbinál erőteljesebb (több pont) pályázati preferenciát tartjuk indokoltnak alkalmazni, ez a hátrányos helyzet miatt megítélt plusz pontok mellett jól előkészített és minőségileg kidolgozott projektek benyújtására is jobban ösztönzi a projektgazdákat. 12

13 23. Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 2. prioritás A komponens 7. Projekt kiválasztási szempontok Vélemény: Az Akcióterv ezen komponense indokolatlanul korlátozza azon városok körét és számát, ahonnan pályázat nyújtható be: a tervezet szerint a régió 64 városa közül csak háromból lehetne pályázni 4 *-os szálloda létesítésére. Javaslat: A lakos feletti városokból lehessen pályázatot benyújtani, ne csak a megyeszékhelyekről. A komponens nem veszi figyelembe a tényleges szükségleteket és igényeket. Jászberényben és 20 km-es körzetében (Jászárokszállás, Jászfényszaru) több jelentős gazdasági súllyal bíró cég működik (pl. Electrolux, Samsung). Ezen cégekhez folyamatosan érkeznek vendégek (pl. a cégcsoport más gyáraiból, üzletfelek tárgyalásokra). Helyben lévő, minőségi szálláshely hiányában ezen személyek számára pl. Budapesten foglalnak szálláshelyet. Nem Új 4*-os szálloda építése azokon a településeken indokolható, ahol a turisztikai attrakciók jellege a turizmusnak nem csupán egy (ez esetben hivatás-turizmus) ágához köthető. Ezért javasolható a térség meglévő szálláshelyeinek hivatásturizmushoz kapcsolódó szállásférőhely és szolgáltatásfejlesztése. 24. Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 25. Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 2. prioritás A komponens 7. Projekt kiválasztási szempontok Vélemény: A megfogalmazásból nem derül ki egyértelműen, hogy meglévő épület átalakításával létrehozható-e 4*-os szálloda. Javaslat: Más funkciójú, meglévő épületek átalakításával is lehessen szálloda létesítésére pályázatot benyújtani. 2. prioritás A komponens 7. Projekt kiválasztási szempontok Javaslat: A 4*-os szállodák létesítésére rendelkezésre álló keretösszeget növeljék meg 1 milliárd Forintra. Egy vállalkozás évek óta szeretne szállodát létesíteni Jászberény központjában a korábbi börtön épületének átalakításával, hasznosításával. A pályázók körének bővítése esetén az eredeti keretösszeg kevésnek bizonyulhat. Nem Új 4*-os szálláshely kialakításának minősül a javaslat, melyet ebben az időszakban kizárólag megyeszékhelyen támogatható, ahol a 4 csillagos szállodai férőhelyek száma nem éri el a 200 férőhelyet a KSH tájékoztatási adatbázisa alapján. Nem Az előző válaszból következően új 4 csillagos szálloda építésére a komponens keretéből max. 600 Millió Ft fordítható, melynek alapján a keret növelése nem indokolt. 13

14 26. Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 27. Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. Vélemény: Az /A komponensre között nincs forrás betervezve, ami indokolatlan és érthetetlen! Javaslat: minimum 1 milliárd Forint legyen átcsoportosítva erre az időszakra (akár a re tervezett összeg csökkentésével)! 1. prioritás A komponens 7. Projektkiválasztási szempontok Vélemény: indokolatlan és irreális annak megkövetelése, hogy azoknak a pályázóknak is kell területeladást vállalniuk, akik épületberuházást hajtanak végre a projekt keretében! Javaslat: Az épületberuházást megvalósítók számára az épület kihasználását írják elő valamilyen formában, ne pedig területértékesítési kötelezettséget. Elfogadhatatlan, hogy három éven keresztül ne legyen lehetőség illetve forrás az ipari parkok, ipari területek fejlesztésére. A(z Akcióterv) tervezők 2010 után nem tartanak szükségesnek befektetéseket a régióban (illetve az azokat elősegítő, megalapozó beruházásokat)? Kettő év rossz gyakorlatát nem kellene fenntartani, tovább folytatni! Nem A as időszakra forrásátcsoportosítás nem indokolt, mivel addigra az A) komponens legalább 3-szor, de lehet, hogy 4-szer kerül kiírásra. Ezekkel a legkorábban megjelent pályázati kiírásokkal kívánta a régió megteremteni a szükséges feltételeket a kiemelten szükségesnek tartott befektetések számára, hogy között megtörténhessen az ipari parkok és területek minél nagyobb arányú betelepítése. Valamint, a kért forrásátcsoportosításra nem marad annyi keret, hogy érdemi összeg kerülhessen ra, kevés összeggel pedig nem hatékony pályázati rendszert működtetni. A források lekötésével az elmúlt időszakban is gondok voltak, nem volt elegendő pályázati igény, ezért amennyiben ez így alakul újra, a le nem kötött forrásoknak van esélyük átkerülni ra. Igen A fejlesztett területet és épületet nem lehetett eladni, korábban sem, hanem a támogatással létrehozott termelő kapacitásokat és szolgáltatásokat minimum 5 évig kell üzemeltetni. Területértékesítési kötelezettsége nincs a pályázónak, hanem kizárólag a fejlesztéssel nem érintett területet és épületet lehet eladni. A fejlesztett területek célja nem az eladás, hanem a fejlesztett területek nettó betelepedettségének növelése, azaz a pályázónak nem eladnia kell a területet, hanem vállalni, hogy az infrastruktúrával ellátott területekre termelő vállalkozások betelepedését biztosítja.. 14

15 28. Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. 29. Törökszentmiklósi kistérség, Körmöndiné Katona Edit kistérségi koordinátor 30. Törökszentmiklósi kistérség, Körmöndiné Katona Edit kistérségi koordinátor 31. Törökszentmiklósi kistérség, Körmöndiné Katona Edit kistérségi koordinátor 1. prioritás A komponens 7. Projektkiválasztási szempontok Vélemény: Az öt illetve 3 (emelt szintű) szolgáltatás nyújtásával olyan kötelezettséget ill. annak vállalását és nyújtását írják elő a pályázóknak, amikre sok esetben nincs igény a betelepült, betelepülő cégek részéről. Javaslat: Legyen törölve ez a kötelezettség. A tervezők mérjék fel, hogy a régió ipari parkjaiban mi a jelenlegi helyzet, mire van igény! Ennek ismeretében, ha van rá igény, akkor a pályázat kiírója ösztönözze a szolgáltatásnyújtást, pl. részesítse előnyben (plusz pontok) azokat a pályázókat, akik szolgáltatások nyújtását vállalják. 1.prioritás A) komponensnél: Telekhatárán helyett Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra. 1.prioritás 6. pont A) komponens: Projektgenerálás, közös kutatás-fejlesztési tevékenység, közös projektek előkészítése és továbbfejlesztése új gondolatjeles bekezdés (?). 1.prioritás táblázat 1. sor évi kötelezettségvállalás tervezett összege hibásan szerepel (0,494 helyett 0,499). Nincs hiteles információ arra vonatkozóan (az Akcióterv kidolgozóinak), hogy milyen tényleges igény van a különböző szolgáltatásokra. A pályázókat nem szabad belekényszeríteni olyan szolgáltatások kialakításába, biztosításába és fenntartásába éveken keresztül (tekintettel annak költségvonzatára is), amelyekre ugyan nincs valós igény, de a támogatás elnyerése érdekében muszáj vállalni! Igen A pályázat benyújtását követően különösen a kétfordulós pályázatok esetében a projektfejlesztés szakaszában körvonalazódnak a betelepülők és azok igényei. A pályázat benyújtásakor vállalt szolgáltatásokon van lehetőség változtatni, természetesen annak értékének megtartásával. Az ipari parknak nem kizárólag az a funkciója, hogy csak alapinfrastruktúrával ellátott területet adjon bérbe, hanem megfelelő szolgáltatásokkal befektetőket vonzzon a területre. A javaslatnak megfelelően, de a fenti okokat figyelembe véve a es időszakban 3 szolgáltatás lesz kötelezően előírt, de az értékelés során alkalmazni fogjuk a differenciált értékelést, tehát a több és minőségi szolgáltatást vállaló pályázó magasabb pontot kap. Igen Javítjuk, köszönjük az észrevételt. Igen Nem Javítjuk, köszönjük az észrevételt. A legfrissebb, ÉAOP forrásallokációt tartalmazó táblázat szerint a 0,499 millió Ft a helyes. 15

16 32. Törökszentmiklósi kistérség, Körmöndiné Katona Edit kistérségi koordinátor 33. Törökszentmiklósi kistérség, Körmöndiné Katona Edit kistérségi koordinátor 34. Törökszentmiklósi kistérség, Körmöndiné Katona Edit kistérségi koordinátor 35. Törökszentmiklósi kistérség, Körmöndiné Katona Edit kistérségi koordinátor 36. Törökszentmiklósi kistérség, Körmöndiné Katona Edit kistérségi koordinátor 1.prioritás 6. pontban, a Támogatható tevékenységek körénél a customer relationship management helyett véleményem szerint célszerűbb lenne a magyar megnevezést használni: ügyfélkapcsolat menedzselés/ menedzsment. 2. prioritás A) komponensnél az Önmagában nem támogatható tevékenységeket érdemes lenne kibővíteni az értékmegőrzők létesítését, illetve ahol ilyen szolgáltatás már van azok fejlesztését, korszerűsítését. 2. prioritás A) komponens esetében a Projekt kiválasztási szempontoknál az értékelési szempontok között érdemes lenne vizsgálni a vendégéjszakák számának a fejlesztés eredményeképp bekövetkező változását, növekedését. 2. prioritás 6. pont: támogatható tevékenységek köre felsorolásánál a Szakmai program megvalósítása c. pont kiegészítését a konkretizálás érdekében javaslom a következőkkel: kötelezően előírt szakmai elemek megvalósítása (turisztikai arculatterv, turisztikai értékesítési és értékesítés-ösztönzési cselekvési program készítése, aktualizált vonzerőleltár készítése). 3. prioritás Táblázat: Összefoglaló adatok, összesen oszlopban az A) és B) komponens összege hibásan szerepel. (5, ,735 = 5,867) A TDM Működési Kézikönyvben a támogatható tevékenységek között szerepel ez a megfogalmazás, ami véleményem szerint pontosabb, konkrétabb, mint az akciótervi verzió. Igen Igen Javítjuk, köszönjük az észrevételt. Értékmegőrzők létesítése, fejlesztése önmagában nem támogatható tevékenységként indokolt. Igen A as Pályázati útmutató szakmai értékelési szempontjai között is szerepel, a es akcióterv jelen változata is tartalmazza. Nem Ez akciótervi szintű megfogalmazásnak megfelel, a TDM kézikönyvben foglalt pontosabb, kimunkáltabb részek már pályázati kiírás szintű megfogalmazások. Igen. Javítjuk, köszönjük az észrevételt. 16

17 37. Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete 5. prioritásban nagyobb hangsúlyt fektessen az akcióterv a hátrányos helyzetű elsősorban roma származásúak integrációjára,felzárkóztatására. A célcsoportok számára ne csak az 5. prioritás nyújtson pályázati lehetőséget,hanem a 2.3.és 4.prioritásban is gondoljunk erre a rétegre. Tehát a pályázati lehetőségek terjedjenek ki a gazdasági,turisztikai,humán erőforrás,szociális irányvonalra is. Európai uniós elvárás a roma integráció és felzárkóztatás. Az egyesületünk által elkészített problémaváz/tiszadobi térségében/is megerősíti azt tényt,hogy e réteg felkarolása nélkül nem lesz versenyképes Magyarország. Csak az a roma civil szervezet vagy cigány kisebbségi önkormányzat pályázhasson,akik mögött szakmai tapasztalat van és az elmúlt időszakban tevékenységük felmutatható eredménnyel bír. Részben Véleményünk szerint az 5. prioritásban az operatív programok közötti tartalmi lehatárolásokat is figyelembe véve elegendő hangsúllyal jelenik meg a hátrányos helyzetűek, kiemelten roma származásúak integrációjának támogatása. Megjelenik egyrészt az integrált városfejlesztés területén (a szociális típusú rehabilitációnál még erősebben), valamint külön konstrukció került a 7 régió közül egyedüliként kialakításra, ahol ban csak a hátrányos helyzetűek felzárkóztatásával foglalkozó civil szervezetek pályázhattak infrastrukturális fejlesztésekre. Ez továbbra is szerepel a es akciótervben. Továbbá külön pályázati kiírása van a TÁMOP-nak a civil programok végrehajtására. Az 5. prioritáson belül szereplő környezetvédelmi területen pedig nem látjuk terét a hátrányos helyzetűek integrációjának. Amennyiben konkrét szövegszerű javaslatot kapunk, természetesen megvizsgáljuk annak beépítési lehetőségét. Szintén szövegszerű konkrét javaslatot várunk a közlekedés, turizmus és humán infrastruktúra prioritásai esetében is, hogy mely területeken és hogyan szeretné a javaslattevő látni a roma származásúak integrációját. Az említett prioritásokban nincsenek kizárva, sőt számos esetben előnyként is szerepel pl. a hátrányos térségekben megvalósított fejlesztés (pl. közlekedés, turizmus, szociális stb.). 17

18 38. Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés 39. Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés A as időszakra rendelkezésre álló pénzügyi keret 85%-ának 2010-ig történő lekötése túl magas arány, ezért 75%-ban javasoljuk maximalizálni a ig történő forráskihelyezést. Az Vállalati inkubáció komponensnél a rossz tapasztalat és a kedvezőtlen összetételű döntés az irodaház jellegű fejlesztésekhez köthető. Ez a pályázati feltételek és a támogatható tevékenységek pontosításával kiküszöbölhető. A hátrányos helyzetű térségekből is jöttek jó pályázati elképzelések, ezért számukra is lehetőséget biztosítandóan, között is indokolt új pályázatok kiírása inkubáció területén. Részben Nem A javaslattal annyiban egyetértünk, hogy a források előrehozatalával a as időszak kerül forráshiányos helyzetbe. Az irányító hatóság azonban ragaszkodik a kötelezettségvállalás 80-85%-os mértékéhez, amit az elhúzódó első időszak miatt a biztonságos forrásfelhasználással, valamint a visszahulló (kb. 10%-ra becsült) források as felhasználásával indokolt. Ezt a véleményt jelezzük újra az IH-nak, de a források felhasználásával kapcsolatban az IH hozza a végső döntést. Az Inkubáció elősegítése pályázati kiírásra összesen 28 db pályázat érkezett, ebből 3 db a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű és további 5 db a leghátrányosabb helyzetű kistérségekből, amelyek az összes megítélt támogatás (1,73+1,56) 3,29%-át kötötték le. A kétfordulós eljárás elhúzódása miatt ezek a pályázatok jelenleg az egyfordulós döntésig sem jutottak el. Fenti okok miatt nem tartjuk indokoltnak a pályázat ben történő megjelentetését. Az inkubáció elősegítésén nincsen annyi forráskeret, hogy mindhárom AT időszakra egy önálló pályázati kiírás meghirdetéséhez szükséges, megfelelő mennyiségű összeg álljon a pályázók rendelkezésére. 18

19 40. Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés 41. Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés 42. Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés 43. Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés Feltétlenül indokolt a A) fürdőfejlesztési pályázatok 2009-es indítása. Amennyiben ehhez nincs elegendő forrás, úgy a sport és rendezvényturizmus támogatásából szükséges forrást átcsoportosítani a fürdőfejlesztés támogatására. A es TDM pályázatnál a térségi szervezetek kialakítását kiemelten kellene ezért szerepeltetni. A rendszer teljes kiépítésének érdekében ebben az időszakban is szükséges új helyi szervezetek létrehozására kereteket biztosítani. A 4. és 5. számjegyű utak fejlesztése komponensnél figyelembe kell venni a Nemzeti Útfelújítási Programban (NUP) meghatározott között felújítandó utak fejlesztését is. Jász-Nagykun-Szolnok megye odaítélt pályázatokból való részesedéséből kiindulva javaslom, hogy a közötti konstrukció oktatási pályázatai legfőbb kedvezményezettjei Jász-Nagykun-Szolnok települések legyenek. megyei 2008-ban 9 fürdőfejlesztés kapott támogatást 3,4 milliárd Ft értékben. Ezzel szemben a május 15- ei ülésen az RFT 21 db 7,6 milliárd Ft támogatási igényű fürdőfejlesztési pályázat ROP-hoz való illeszkedéséről foglalt állás. Az igények teljesítése a következő: régiós szinten 44,7%, Hajdú-Bihar megyénél 69,6%, Jász-Nagykun- Szolnok megye esetében 36,3%. Figyelembe véve még a nevesített kiemelt projekteket is, nem igazolható az a megállapítás, hogy túlzott mértékűek a fürdőfejlesztések a régióban. A régió gazdaságának egyik kitörési pontja lehet a gyógy- és termálturizmus fejlesztése. A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) munkaszervezetek esetében a szeptember 25-ig szóló előzetes regisztrációs felhívás szerint a helyi szervezetek kialakítására lesz lehetőség. Részben Az IH nem javasolja a komponens indítását a es időszakban a mostani periódusban támogatásra kerülő fürdőfejlesztési projektek alapján. Álláspontunk szerint indokolt a komponens es időszakban történő indítása, azzal a megállapítással, hogy szükséges egy fókusztanulmány elkészítése a régió egészségturisztikai stratégiájára vonatkozólag. Így a komponens indítását 2010-ben javasoljuk. Részben A es TDM konstrukcióban a térségi szervezetek kialakítására kerülne sor. A jelenleg futó TDM-es pályázat végrehajtási tapasztalatai alapján mérlegelendő további új helyi TDM szervezetek kialakításának támogatása. Igen A NÚP útlistát teljes egészében figyelembe vette a Regionális Fejlesztési Tanács a es források terhére felújítani tervezett 4 és 5 szj. utak kiválasztásakor. Nem Az Akciótervben megyék közötti felosztást nem tudunk és kívánunk tenni, a pályázatok szakmai tartalma alapján fogja a Bíráló Bizottság a döntést meghozni a pályázatok értékelését követően. 19

20 44. Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés 45. Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Közgyűlés Az Környezeti értékek védelmi, környezeti biztonság konstrukciónál a B, a C1 és a C2 komponensek esetében mindenhol egyfordulós pályázat támogatandó. Az állami (D1) és az önkormányzat (D2) belvízrendezés esetében javasolható a kiemelt projekt eljárás alkalmazása az öblözetek szerint összehangolt fejlesztések megvalósítása érdekében (amit a 2008-as döntéseknél nem sikerült megvalósítani), a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése esetében pedig az igazi garancia az érintett települések belvízrendezésének megvalósítására egy önálló D3 komponens lenne, szintén kiemelt projekt eljárással. Részben Az előző időszak pályázati tapasztalatai valóban azt mutatták, hogy a 2 fordulós eljárás helyett 1 fordulós pályázati eljárást alkalmazzunk. Azonban a C1 komponens esetében az indokolja a 2 fordulós eljárás megtartását, hogy így a 2. fordulóban lehet bekérni a hatósági kötelezést a TSZH és TFH lerakók rekultivációjára. Egyfordulós esetén ezt az 1. fordulóban be kellene nyújtani, és ha nem nyer a pályázat, az önkormányzatnak saját forrásból akkor is meg kell csinálni a több tíz-, vagy százmillió Ft-os fejlesztést. Ez pedig jelentősen csökkentené a pályázati kedvet, az első időszakban is ez a konstrukció volt a legkevésbé sikeres ~16%-os forráslekötéssel. Így a források felhasználása és a pályázók védelme érdekében kívánjuk a C1 komponens esetében továbbra is a 2 fordulós eljárást megtartani. Részben A kiemelt eljárásrend az első időszak tapasztalatai alapján nem igazán jelent könnyítést a projektgazdák számára, számos területen komolyabb feltételeknek kell megfelelni és nem rövidíti az előkészítés idejét sem. Továbbá az ÉARFT májusban hozott döntése alapján nem kíván újabb kiemelt projekteket támogatni, csak a meghatározott kört. A VTT öblözetek települései számára indokoltnak látjuk egy külön komponens (D3) kialakítását, különös tekintettel az NFGM hivatalos levelében foglalt változásokra (települési kör változása és tározók módosulása), annak eljárásrendje azonban még egyenlőre bizonytalan a változó körülmények miatt. 20

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére 3. napirend Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére Tárgy: Döntés a 2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv munkaanyagának véleményezéséről Előterjesztő: Kovács

Részletesebben

fejlesztései február 17.

fejlesztései február 17. VTT programhoz kapcsolódó települések belvíz-védelmi védelmi fejlesztései Általános tájékoztató 2011. február 17. Tájékoztató háttere 2004. évi LXVII. VTT. Törvény: hazai és EU forrásokból kell megvalósítani

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Aktuális pályázati kiírások megismertetése, pályázók körének

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK AZ ITP ELFOGADÁSA A Zala Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtásának zalai keretrendszerét Integrált

Részletesebben

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében Balogh László ügyvezető igazgató DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Szeged, 2008 október 7. A Dél-alföldi régió sajátosságai

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Tájékoztató a 2007-2008. évi DAOP-os pályázatokról. Dátum: 2009. október 19.

Tájékoztató a 2007-2008. évi DAOP-os pályázatokról. Dátum: 2009. október 19. Tájékoztató a 2007-2008. évi DAOP-os pályázatokról Dátum: 2009. október 19. A közzétett pályázati keretek Prioritás száma, neve 1. Regionális Forrás 2007-2013-ban (millió Ft) Meghirdetett forrás 2007-2008-ban

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30.

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30. A KDOP 2011-2013. évi Akciótervének pályázati lehetőségei Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, 2011. március 30. Az ÚSZT legfőbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság

Az előterjesztést megkapta: Városfejlesztési Bizottság Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Oktatási és Sport Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 58663-12 / 2009. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Fertőrákosi Barlangszínház-Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23.

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23. A projektzáró tájékoztató rendezvény 2010. június 23. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14.

A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül. Varju László, Elnök, KMRFT október 14. A Közép-magyarországi régió vállalkozásainak támogatása a KMOP keretein belül Varju László, Elnök, KMRFT 2008. október 14. KMRFT - Adatok, feladatok A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK AKTUÁLIS ÁLLÁSÁRÓL április 13.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK AKTUÁLIS ÁLLÁSÁRÓL április 13. Táblázat adattartalma : o keretösszeg: minden esetben a felhívásban megjelent keret (a végső döntések után fennmaradó keretek esetleges átcsoportosításai nem jelennek meg ebben az oszlopban); o : a benyújtási

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Turisztika, mint kitörési pont az Új Széchényi Tervben. Bozsik Tünde vezető tanácsadó OTP Hungaro-Projekt Kft.

Turisztika, mint kitörési pont az Új Széchényi Tervben. Bozsik Tünde vezető tanácsadó OTP Hungaro-Projekt Kft. Turisztika, mint kitörési pont az Új Széchényi Tervben Bozsik Tünde vezető tanácsadó OTP Hungaro-Projekt Kft. Helyzetelemzés Helyzetelemzés Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Attrakció és Üzleti célú

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására

Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Előterjesztés a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására A megyei önkormányzatok

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz

A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz ÉRTÉKELÉSI RENDSZER A 2005. évben a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe adott támogatásokra meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokhoz Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Észak-alföldi

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése címmel Kódszám: TÁMOP-2.2.3/07/2

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Széchenyi Programiroda Országos Konferenciasorozat Győr, 2016. november 18. SIMON RÓBERT BALÁZS

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban.

Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban. Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Vállalkozó Ügyfelünk! Engedje meg, hogy megosszuk Önnel a legfrissebb információinkat a hamarosan benyújtható pályázatokkal kapcsolatban. MÓDOSULT A TELEPHELY

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03.

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. A minőségi javulás ígérete Változások az új tervezési időszakban NFT I. tapasztalatok ÚMFT Hosszú támogatási folyamat, ezen belül elhúzódó

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Részvétel a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által benyújtandó 2009. évi CÉDE pályázatban

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 07/205-2008, 07/217-2008, 07/225-2008, 07/231-2008

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-9/2015. MELLÉKLET: 5 db TÁRGY: Tájékoztató Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával

Részletesebben

Svájci Hozzájárulás Információs Nap Miskolc és Debrecen, május. Szalóki Flórián Főosztályvezető. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Svájci Hozzájárulás Információs Nap Miskolc és Debrecen, május. Szalóki Flórián Főosztályvezető. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Svájci Hozzájárulás Információs Nap Miskolc és Debrecen, 2008. május Szalóki Flórián Főosztályvezető 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Támogatási területek 1. Regionális fejlesztési kezdeményezések periférikus

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN Németh Tamás Fejlesztési tanácsadó Tartalom TOP 1. körös felhívások összegzése 2016. II. félévben megjelenő Felhívások Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. november A Dél-Dunántúli Operatív Program keretszámai Prioritás OP forrás

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Sajtóanyag. 10 új pályázat -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre

Sajtóanyag. 10 új pályázat -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre Sajtóanyag 10 új -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség július 13-án mintegy 13 milliárd forint értékben újabb tíz gazdaságfejlesztési ot jelentet meg. Ezek a ok

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

Csongrád Megye Integrált Területi Programja

Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja megyék, MJV-k részére meghatározott forráskeret 7 évre (2014-2020) 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat Csongrád megye:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

A megyei önkormányzat szerepe a TOP források felhasználásában. Pajna Zoltán, elnök Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés február 25.

A megyei önkormányzat szerepe a TOP források felhasználásában. Pajna Zoltán, elnök Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés február 25. A megyei önkormányzat szerepe a TOP források felhasználásában Pajna Zoltán, elnök Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 2016. február 25. A megyei önkormányzat feladata 19. A területi szereplő a) kidolgozza az

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

Pályázati koncepció vizsgálata

Pályázati koncepció vizsgálata Pályázati koncepció vizsgálata Nevelési intézmények fejlesztése Budakeszi Város Önkormányzata részére Nyíregyháza, 2012. február A Nevelési intézmények fejlesztése c. pályázat rövid ismertetése Pályázók

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Erdőért-2006 konferencia Siklós, 2014. január 9. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. Dr. Sitányi László ügyvezető

Részletesebben

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Vállalkozz itthon - fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A FIVOSZ és a TÁMOP-2.3.6.-12/1 pályázat célja A pályázat célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. Cél a vállalkozásalapítás

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 185. MELLÉKLET:- TÁRGY: Javaslat a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás keretében a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év június 21.-i ülésére Tárgy: TEKI pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi ülései A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi ülései 1. sz. melléklet 2010. január 7-i ülés zárt ülés 2010. január 21-i ülés napirendje: 4) Döntés a Pécs Város Önkormányzata által a KÖZOP keretében

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

Javaslat. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, december 22.

Javaslat. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, december 22. Javaslat az Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című TIOP 3.4.2-11-1 kódszámú kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételre Előterjesztő:

Részletesebben