A kölcsönkérelemhez szükséges nyomtatványok, dokumentumok listája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kölcsönkérelemhez szükséges nyomtatványok, dokumentumok listája"

Átírás

1 Bankfiókban gyfél által Bankfiókban gyfél által 1. GYNÖKI BEFOGADÁS ESETÉN igénylő gynöki Nyilatkozat jelzáloghitel termékek közvetítésére X X gynöki nyilatkozat értékbecsléshez X X 2. AZ ADÓS, ADÓSTÁRS, ZÁLOGKÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAIHOZ (A személyazonosító és jogállást igazoló ügyfél és ügyintéző által aláírt másolatát kell a hitel dokumentációjához csatolni.) ADÓS ESETÉN Személyi, vagy személyazonosító igazolvány ezek hiányában útlevél, vagy új típusú, kártya formátumú jogosítvány Külföldi állampolgár esetén tartózkodási engedély és Nyilatkozatot a külföldi illetékességről, diplomáciai mentességről, haszonhúzói minőségéről. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a régi típusú személyi igazolvány kivételével a többi fent felsorolt okmányhoz kötelező!) igénylő X X X X X X Adókártya, vagy adóazonosító jelre szolgáló igazolás X X Teljesen, vagy korlátozottan cselekvőképtelen esetén gyámhivatali határozat a gondnok kijelöléséről X X Halotti anyakönyvi kivonat X X Vagyonjogi megállapodás ügyvédi/közjegyzői okiratban X X Tartási szerződés X X Kölcsönkérelmi nyomtatvány (főadós által kitöltve FHB nyomtatvány) X X Nyilatkozat jelzáloghitel termék igénybevételéhez KB/JZB (főadós által kitöltve) X X Nagykockázatvállalási nyilatkozat X X Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat (TTNY) (FHB Nyomtatvány), amennyiben a X hitelszereplő úgy nyilatkozik, hogy nem a saját nevében jár el Nyilatkozat Kiemelt Közszereplői státuszról (FHB Nyomtatvány), amennyiben külföldi lakóhellyel rendelkezik a hitelszereplő X KHR nyilatkozat (főadós által kitöltve) X X ADÓSTÁRS, ZÁLOGKÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAIHOZ Személyi, vagy személyazonosító igazolvány ezek hiányában útlevél, vagy új típusú, kártya formátumú jogosítvány X Külföldi állampolgár esetén tartózkodási engedély és Nyilatkozatot a külföldi illetékességről, diplomáciai mentességről, haszonhúzói minőségéről. X Lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a régi típusú személyi igazolvány kivételével a többi fent felsorolt okmányhoz kötelező!) X Adókártya, vagy adóazonosító jelre szolgáló igazolás X Teljesen, vagy korlátozottan cselekvőképtelen esetén gyámhivatali határozat a gondnok kijelöléséről X Halotti anyakönyvi kivonat X Vagyonjogi megállapodás ügyvédi/közjegyzői okiratban X Tartási szerződés X Nagykockázatvállalási nyilatkozat X Jelzáloghoz kapcsolódó ügyféladatok (FHB nyomtatvány, minden adóstárs és zálogkötelezett külön tölti ki, amennyiben a kölcsönkérelmi nyomtatvány részéről nem került kitöltésre) - FHB nyomtatvány X Nyilatkozat jelzáloghitel termék igénybevételéhez KB/JZB (minden adós, adóstárs, zálogkötelezett külön tölti ki) X Nyilatkozat Kiemelt Közszereplői státuszról (FHB Nyomtatvány), amennyiben külföldi lakóhellyel rendelkezik a hitelszereplő X Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat (TTNY) (FHB Nyomtatvány), amennyiben a hitelszereplő úgy nyilatkozik, hogy nem a saját nevében jár el X KHR nyilatkozat (minden adós, adóstárs, zálogkötelezett külön tölti ki) X 1

2 gyfél által Bankfiókban gyfél 3. A FEDEZETL FELAJÁNLOTT VALAMENNYI INGATLANHOZ igénylő 30 napnál nem régebbi hiteles és teljes (vagy a Bank által TAKARNET-ből nyomtatott) tulajdoni lap, amelyen a fedezetet felajánló személy(ek) vásárlás esetén az eladó(k) tulajdonjoga legalább széljegyben igazolandó. X X Térképmásolat, vagy helyszínrajz hiteles másolata (90 napnál nem régebbi) - családi ház, ikerház, vagy sorház esetén X X Ha a fedezet nem építeni kívánt ingatlan, akkor az ingatlan méretarányos alaprajza, a helyiségek nevének és ezek területének feltüntetésével (kölcsönigénylő által is elkészíthető) Osztatlan közös tulajdon esetén ügyvéd/közjegyző által ellenjegyzett használati megosztási megállapodás, vagy e kérdést részletesen szabályozó adásvételi szerződés, amelyet az ingatlan minden tulajdonosa aláírt, (a megállapodásnak tartalmazni kell az önállóan forgalomképességre vonatkozó eket: műszakilag a többi ingatlantól elhatárolt és külön (önálló) bejárattal és közművekkel (külön mérőóra) rendelkezik). X X X X Osztatlan közös tul. esetén - elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat X X Ha a felajánlott ingatlant haszonélvezeti, vagy özvegyi jog terheli, és a jog jogosultja nem lesz adóstársa a kölcsönügyletnek, a jogosult nyilatkozata e jog törléséről a Szándéknyilatkozat haszonélvezeti jogról történő lemondásról c. FHB nyomtatványon. X Ha a felajánlott ingatlant haszonélvezeti jog terheli, és a haszonélvezeti jog jogosultja bent lakik a lakásban, a jogosult lakcímkártyája. X Ha a felajánlott ingatlant haszonélvezeti jog terheli, és a haszonélvezeti jog jogosultja bent lakik a lakásban - nyilatkozat a bentlakás tényéről. X Ha az ingatlan bérbeadott, az ingatlan bérleti szerződése. X Ranghely lemondó nyilatkozat X zleti céllal érintett fedezet esetén az üzlet működési engedélye. X Megrendelő értékbecsléshez (FHB nyomtatvány) X X Több ingatlanfedezet esetén: Ingatlan adatok (FHB nyomtatvány) X X Az értékbecslési díj befizetését igazoló dokumentum. X X Az ingatlanon fenntartani kívánt jelzálogjog esetén (alábbi szükségesek abban az esetben is, amennyiben a kölcsönkérelemmel egy időben az ügyfél további pl.: munkáltatói, önkormányzati, vagy lakás-takarékpénztári kölcsönt is igényel és ennek biztosítékául a jogosult jelzáloghitelt kíván bejegyeztetni a hitelcél szerinti ingatlanra). A vonatkozó zálog és kölcsönszerződés, X A jogosult 30 napnál nem régebbi igazolása a fennálló tartozás összegéről és arról, hogy fizetési késedelem nem áll fenn, X A jogosult hozzájárulása a Bank első, vagy a fennmaradó zálogjogot követő ranghelyi jelzálogjog bejegyzéséhez. (A Jelzálogbank esetében a MÁK és a Bankcsoporti terhek kivételével csak első zálogjogi ranghely fogadható el.) X Vagyonbiztosításhoz Érvényes vagyonbiztosítási kötvény/ajánlat X Érvényes vagyonbiztosítás díjfizetésének igazolása X B Vagyonbiztosításra vonatkozó meghatalmazás X 4. A JÖVEDELMI ÉS VAGYONI HELYZET IGAZOLÁSÁHOZ igénylő 4.1 A kérelem az ügyfél alapjövedelmének ellenőrzése és a hitelképesség vizsgálata szükséges (munkáltatói igazolás, bankszámlakivonat, egyéb jövedelemigazolások) Minimálbér igazolása minden esetben kötelező. 4.2 A kérelem, amennyiben az ügyfél többfajta jövedelemszerző tevékenységet végez, akkor elegendő annyinak az igazolása, mellyel az igényelt hitelösszegre jogosulttá válik. 2

3 Bármely jövedelemszerző tevékenység esetén Utolsó 3 havi eredeti, vagy a kibocsátó bank által hitelesített, vagy elektronikus bankszámlakivonat valamennyi bankszámláról, ahová a jövedelem érkezik és/vagy hitelkeret tartozik a számlához. (fedezethiányos bankszámla esetén az utolsó 6 havi bankszámlakivonat szükséges).* Utolsó 1 havi nem hitelesített bankszámla kivonat, ahová nem érkezik jövedelem és/vagy nincs hozzá hitelkeret.* Utolsó 6 havi eredeti, vagy a kibocsátó bank által hitelesített vagy elektronikus bankszámlakivonat (fedezethiányos bankszámla esetén, hozzátartozó vállalkozásából származó munkabér esetén,)* Alkalmazottak esetén 30 napnál nem régebbi, munkáltató által cégszerűen aláírt Munkáltatói jövedelemigazolás (FHB nyomtatvány) Külföldről származó jövedelem esetén a Bank idegen nyelvű Munkáltatói jövedelemigazolásról szóló formanyomtatványa,. Alkalmazott, készpénzes jöv. - NAV jövedelemigazolás az előző évről (ha előző év március 1-jén már munkaviszonyban állt.)* Alkalmazott, készpénzes jöv. - NAV által érkeztetett, vagy EBEV nyugtával ellátott utolsó 6 havi NAV bejelentő (ha előző év március 1-jén még nem állt munkaviszonyban).* Alkalmazott, saját, vagy hozzátartozó tulajdonában álló cégnél - NAV jövedelemigazolás Alkalmazott, saját, vagy családtag tulajdonában álló cégnél - a cégre vonatkozó nemleges köztartozás igazolás (kivéve Kft. és Zrt.) Nyugdíjasok esetén Határozat (Külföldi esetén hivatalos fordító iroda által fordítva) vagy betétlap. Amennyiben az ügyfélnek 6 hónapja az FHB lakossági bankszámlára érkezik az ellátása, úgy ezek benyújtása nem szükséges Amennyiben a nyugdíj nem bankszámlára érkezik az utolsó 3 havi postai szelvény. Egyéb jövedelmek esetén CSED, GYED, GYES és GYET: Munkáltatói igazolás vagy ügyfélnyilatkozat és határozat Családi pótlék: ügyfélnyilatkozat, szükség esetén határozat CSED, GYED, GYES, GYET, családi pótlék - az utolsó 3 havi postai szelvény (amennyiben az összeg nem bankszámlára érkezik) Járadékok (baleseti járadék, biztosító által teljesített járadék, átmeneti járadék, bányász járadék, egészség károsodási járadék, vakok személyi járadéka, sportolói, életjáradék, öregségi járadék, közszolgálati járadék) igazolására: határozat. Járadékok: a 3 havi postai szelvény (amennyiben nem bankszámlára érkezik) Cafeteria: A cafeteria összegét tartalmazó munkáltatói igazolás Cafeteria - 3 havi bérjegyzék a munkáltató által cégszerűen aláírva Osztalék: Cégkivonat és NAV jövedelemigazolás (az elmúlt két évről) és NAV köztartozás igazolás. Osztalék: adóbevallás az utolsó két évre vonatkozóan. Megbízásból származó jövedelem esetén Megbízási szerződés és NAV jövedelemigazolás Megbízásból származó jövedelem esetén 6 havi bankszámlakivonat.* Bérleti díj esetén bérleti szerződés Bérleti díj esetén NAV jövedelemigazolás és adóbevallás Egyéni vállalkozásból származó jövedelem esetén Igazolás a köztartozásokról (NAV nullás igazolás).* NAV által kiállított jövedelemigazolás a megelőző lezárt adóévről.* 3

4 A legutolsó lezárt évben március 1-jét követően alakult vállalkozásnál 6 havi NAV által érkeztetett, vagy EBEV nyugtával ellátott NAV bejelentő* Elkülönülten adózó jövedelem, átalányadózó, KATA és EKHO adózók esetén a fentieken túl adóbevallás Őstermelői tevékenységből, vagy családi gazdálkodásból származó jövedelem esetén Őstermelői igazolvány, vagy családi gazdaság esetén határozat a MVH/FVM nyilvántartásba vételéről Igazolás a köztartozásokról (NAV nullás igazolás*) NAV által kiállított jövedelemigazolás a megelőző lezárt adóévről Társas vállalkozásból (BT, KKT bel-, illetve kültagok, KFT tulajdonosok, valamint kizárólag hozzátartozók tulajdonában álló Zrt. tulajdonosai esetén)szerzett jövedelem esetén Cégkivonat. Igazolás a köztartozásokról (NAV nullás igazolás) (Kft. üzletrész tulajdonos és Zrt. esetén nem szükséges).* NAV által kiállított jövedelemigazolás a megelőző lezárt adóévről. Az EVA hatálya alá tartozó adózók esetében társasági szerződés A legutolsó lezárt évben március 1-jét követően alakult vállalkozásnál 6 havi NAV által érkeztetett, vagy EBEV nyugtával ellátott NAV bejelentő.* Elkülönülten adózó, KATA és EKHO adózók esetén a fentieken túl adóbevallás gyvédi, közjegyzői tevékenységből származó jövedelem esetén gyvédi, Közjegyzői kamarai igazolvány és nyilatkozat a tevékenység kezdetéről NAV jövedelemigazolás, NAV köztartozás igazolás 5. EGYÉB DOKUMENTUMOK igénylő Fennálló, fennmaradó tehát kiváltásra nem kerülő egyéb pl. személyi kölcsön esetében kölcsönszerződés. X 6. HITELCÉL SZERINT SZKSÉGES TOVÁBBI DOKUMENTUMOK Amennyiben a hitelcél ingatlan nem képezi a kölcsön fedezetét a hitelcél ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles és teljes (vagy a Bank által TAKARNET-ből nyomtatott) tulajdoni lapja, Ingatlan vásárlás esetén A megvásárolandó ingatlanra vonatkozóan a Bank által meghatározott rendelkezéseket is tartalmazó, érvényes ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által készített adásvételi szerződés, vagy előszerződés. A kérelem befogadásának időpontja és a kért kölcsönből fizetendő vételárrészlet fizetési határideje között legalább 30 munkanapnak kell rendelkezésre állnia. Adásvételi szerződéshez kapcsolódóan ügyvédi letéti nyilatkozat, vagy szerződés (a tulajdonjog lemondó nyilatkozatról). igénylő X X X X Válás esetén jogerős bírósági végzés X Új lakás vásárlása esetén a lakáscéllal érintett ingatlan használatbavételi engedélye. X Új lakás vásárlása esetén a lakás kivitelezési tervdokumentációhoz készült hivatalos (pecsételt) alaprajza X X Kiskorú, vagy cselekvőképtelen Eladó tulajdonában álló ingatlan megvásárlása esetén az illetékes gyámhivatal jogerős, írásbeli jóváhagyó határozata Vevő oldali projekt-finanszírozás keretében vásároláshoz szükséges, speciális Értékesítés céljára lakásokat építő, jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet cégkivonata és aláírási címpéldánya, Egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványa és aláírási címpéldánya (kivéve FHB-s projektfinanszírozás). X X Jogerős építési engedély és az ingatlan méretezett alaprajza. X X 4

5 gyfél által Az építkezés helyéül szolgáló telekingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles és teljes (vagy a Bank által TAKARNET-ből nyomtatott) tulajdoni lapja, amelyen az építtető (eladó) tulajdonjoga földhivatali határozattal véglegesen bejegyzésre került. kiváltás esetén (Eladói hitel kiváltása jelzálogbanki kölcsönnel nem tekinthető standard kérelemnek) X X A kiváltandó kölcsönre vonatkozó kölcsön- és zálogszerződés. X A kiváltásra kerülő kölcsönt nyújtó hitelintézet által küldött utolsó egyenlegértesítő, vagy a hitelintézet írásos igazolása a fennálló tartozásról, összes fizetési kötelezettségről. A kiváltandó kölcsön utolsó 3 havi törlesztőrészletének megfizetését igazoló számlakivonat, vagy postai szelvény (eladói hitelkiváltás esetén nem szükséges). Építési és bővítési hitelcél esetén Jogerős építési engedély (a szükséges szakhatósági engedélyekkel együtt, X X valamint az összes módosítás és, ha van, akkor a jogutódlási rendelkezés).* X X Az építendő/bővítendő ingatlan építésügyi hatóság által jóváhagyott jogerős kivitelezési tervdokumentációja.* X X A tervezett munkákról az FHB által meghatározott formátumú (Költségvetési adatlap) költségvetés, mely alapján áttekinthetők az elvégzett és elvégzendő munkák, megállapítható a kivitelezés várható költsége, jelenlegi készültsége. Felelős műszaki vezető bejelentéséről szóló nyomtatvány (amennyiben a X X tervdokumentáció nem tartalmazza). X X Építési hitelcél esetén amennyiben a telek nem az építő tulajdonában áll, úgy a tulajdoni hányadról szóló megállapodás. Korszerűsítési és felújítási hitelcél esetén Építésügyi, szakhatósági engedélyéhez kötött korszerűsítési/felújítási munkák esetén a jogerős hatósági engedély (a szükséges szakhatósági engedélyekkel együtt).* A tervezett korszerűsítési munkákról az FHB által meghatározott formátumú, Költségvetési adatlap II. szerinti költségvetés, mely alapján áttekinthetők az elvégzett és elvégzendő munkák, megállapítható a kivitelezés várható költsége. X X X X X X Lízing kiváltás esetén a finanszírozó előzetes nyilatkozata a tulajdonjog lemondásról X 7. TÁMOGATOTT HITEL IGÉNYLÉSE ESETÉN SZKSÉGES DOKUMENTUMOK igénylő FHB Otthonteremtő Kamattámogatott, FHB Otthonteremtő Kamattámogatott és FHB állami támogatott kölcsön igénylése céljából Támogatott személy és együtt költözők személyes adatai Állampolgárság igazolása (személyi/személyazonosító igazolvánnyal vagy születési anyakönyvi kivonattal vagy útlevéllel). X Házassági anyakönyvi kivonat (házastársaknál) X Élettársi anyakönyvi kivonat (bejegyzett élettársi viszonynál) X FHB Állami támogatott kölcsön esetén az együttköltöző családtag (szülő, mostohaszülő, nevelőszülő, nagyszülő, testvér), ha munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette: személyi/személyazonosító igazolvány valamint nyugellátást folyósító szerv igazolása ha öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte: személyi/személyazonosító igazolvány, valamint a nyugdíjfolyósító szerv igazolása. Több lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén, amennyiben az ingatlannyilvántartásból a kamattámogatott kölcsönnel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy tulajdonszerzésének mértéke nem állapítható meg, közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási megállapodás X X Nem magyar állampolgár támogatott személy esetén, amennyiben a házastárs magyar állampolgár, a lenti igazolások benyújtására nincs szükség. Nem magyar állampolgár esetén az alábbi benyújtása szükséges: Bevándorolt jogállásnál bevándorlási engedély, a letelepedett jogállásnál letelepedési engedély, ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, EK letelepedési engedély, a hontalan jogállásnál a hontalankénti elismerésről szóló határozat, vagy a jogállást igazoló hatósági igazolás. X A három hónapot meghaladó tartózkodás jogcímét igazoló okirat (regisztrációs X 5

6 gyfél által igazolás, érvényes tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya). Menekült vagy oltalmazott igénylő kivételével a származási országának ingatlan-nyilvántartásért felelős országos hatáskörű szerve által kiállított - az ország egész közigazgatási területére, tagállamok esetén a tagállam, szövetségi államok esetén a szövetségi állam közigazgatási területére vonatkozó - hivatalos irat és annak hiteles magyar nyelvű fordítása, amellyel igazolja, hogy saját magának, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, gyermekének és az együttköltöző családtag(ok)nak származási országában lakástulajdona nincs. FHB Otthonteremtő kamattámogatott hitel hitel és FHB Otthonteremtő Kamattámogatott esetén a menekült jogállásnál az azt tanúsító személyazonosító igazolvány, az oltalmazott jogállásnál az azt tanúsító személyazonosító igazolvány. Gyermek okmányai X X Születési anyakönyvi kivonat X Adóigazolvány X FHB Otthonteremtő kamattámogatott hitel és FHB Otthonteremtő Kamattámogatott esetén 20. életévét betöltött gyermeknél, FHB Államilag Támogatott hitel esetén 16. életévét betöltött gyermeknél személyi/személyazonosító igazolvány. X Az elvált szülők kiskorú gyermekének elhelyezéséről jogerős bírói ítélet. X Örökbe fogadott gyermek esetén az elhelyezésről jogerős hatóság határozata. X FHB Otthonteremtő kamattámogatott hitel és FHB Otthonteremtő Kamattámogatott esetén 20. életévét betöltött felsőoktatási intézményben tanuló, de 25 évnél fiatalabb gyermeknél, FHB Államilag Támogatott hitel esetén 16. életévét betöltött felsőoktatási intézményben tanuló, de 25 évnél fiatalabb gyermeknél a továbbtanulásról az oktatási intézmény által kiállított igazolás a nappali tagozaton folytatott tanulmányokról. FHB Otthonteremtő kamattámogatott hitel és FHB Otthonteremtő Kamattámogatott esetén 20. életévét betöltött, FHB Államilag Támogatott hitel esetén 20. életévét betöltött megváltozott munkaképességű személlyé válásról az orvos szakértői szerv igazolása. Otthonteremtő támogatott hitel esetén Egyéb X X B Nyilatkozat támogatott hitel igénylése céljából (FHB nyomtatvány) X X A megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakigazgatási szervének 30 napnál nem régebbi igazolása, hogy az igénylő - házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában szerepel FHB Otthonteremtő kamattámogatott esetén 30 napnál nem régebbi okirattal igazolni kell, hogy házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél legalább 2 éve folyamatos biztosításban van (a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő kivételével), melyben legfeljebb 30 nap megszakítás van A 2 éves TB jogviszonyban az igénylést megelőzően 180 napnak magyar TB jogviszonyban kell lennie, a maradék időszak lehet: o valamely más EGT tagállam TB rendszerének hatálya alá tartozó időszak,vagy o iskolalátogatási igazolást, ha középfokú nevelési oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat legalább az egyik támogatott személy. Külföldi munkavégzés esetén, ha a támogatott személy más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, akkor az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordítása arról, hogy az igénylő - házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában szerepel. Ha igénylő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor 30 napnál nem régebbi okirattal történő igazolás, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása.* X X X X X X X X Állami támogatott kölcsön esetén Egyéb B Nyilatkozat támogatott hitel igénylése céljából (FHB nyomtatvány) X X *A dokumentum elektronikus aláírással is benyújtható. 6

K Ö L C S Ö N K É R E L E M

K Ö L C S Ö N K É R E L E M FHB azonosító*: / / Ügynök kódja*: Tanácsadó kódja*: 1. AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI 1.1. A kölcsön típusa: ingatlanvásárlási kölcsön szabadfelhasználású kölcsön üzleti célú ingatlan vásárlási kölcsön 1.2.

Részletesebben

Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* Partner székhelye:* Partnert képviselő neve:* Az igénylő (teljes) neve:

Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* Partner székhelye:* Partnert képviselő neve:* Az igénylő (teljes) neve: F I N A N S Z Í R O Z Á S I K É R E L E M L A K O S S Á G I I N G A T L A N P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G FHBL azonosító: * Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner neve:* _ Partner székhelye:* Partnert képviselő

Részletesebben

CIB Otthonteremtı Hitel

CIB Otthonteremtı Hitel CIB Otthonteremtı Hitel A CIB Bank Zrt. jelzáloghitel konstrukciója A CIB Otthonteremtı Hitellel Ön kedvezı hitelkamat mellett vásárolhat Magyarország területén forgalomképes használt és új lakást, lakóingatlant

Részletesebben

Szerződésen alapuló, tulajdoni lapon bejegyzett földhasználati jog esetén a vonatkozó szerződés

Szerződésen alapuló, tulajdoni lapon bejegyzett földhasználati jog esetén a vonatkozó szerződés Szükséges dokumentumok UniCredit Otthonteremtő hitel (UniCredit Bank Hungary Zrt., a továbbiakban: Bank) I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Házastárs/ (bejegyzett) élettárs Egyéb szereplő

Részletesebben

Ingatlanfedezetes hitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája

Ingatlanfedezetes hitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája Ingatlanfedezetes hitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi listán tájékoztató jelleggel mutatjuk be Önnek az ingatlanfedezetes hitel illetve vissza nem térítendő

Részletesebben

Átvettem: Dátum:... Átvettem: Dátum:... Átvettem: Dátum:... Átvettem: Dátum:...

Átvettem: Dátum:... Átvettem: Dátum:... Átvettem: Dátum:... Átvettem: Dátum:... UniCredit Támogatott hitel Szükséges dokumentumok I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Általános dokumentumok Hatályos: 2016.január 11-től Házas-társ/ (bejegyezett) élettárs Személyazonosító

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM ÉS MELLÉKLETEI

KÖLCSÖNKÉRELEM ÉS MELLÉKLETEI KÖLCSÖNKÉRELEM ÉS MELLÉKLETEI Kölcsönigénylő nyomtatvány Ügyletszereplő adatai nyomtatvány Ingatlan adatai nyomtatvány Minden szereplő által külön-külön kitöltve. Minden ingatlanra külön-külön kitöltve.

Részletesebben

Lakáshitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája

Lakáshitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája Lakáshitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi listán tájékoztató jelleggel mutatjuk be Önnek a lakáshitel igénylés befogadásához szükséges dokumentumok listáját.

Részletesebben

Rendszeresen gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem

Rendszeresen gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Iktató bélyegző Iktató bélyegző, Rendszeresen gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETÜKKEL szíveskedjen kitölteni! 1. A kérelmező adatai 1.1. Neve:....

Részletesebben

Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Forint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

Családok Otthonteremtési Kedvezménye a három vagy több gyermekes új lakást építők és vásárlókra érvényes CSOK KIVÉTELÉVEL Szükséges dokumentumok Általános dokumentumok Igénylő Házastárs/ (bejegyezett)

Részletesebben

K É R E L E M Települési Támogatás Lakhatási támogatáshoz I. A támogatást igénylő személyes adatai

K É R E L E M Települési Támogatás Lakhatási támogatáshoz I. A támogatást igénylő személyes adatai K É R E L E M Települési Támogatás Lakhatási támogatáshoz I. A támogatást igénylő személyes adatai Az ellátást igénylő neve:... Születési neve:..... Anyja neve:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Részletesebben

Minimális hasznos alapterület** Eltartott gyermekek száma. Egylakásos lakóépület (nm) CSOK összege * (Ft) Lakás (nm)

Minimális hasznos alapterület** Eltartott gyermekek száma. Egylakásos lakóépület (nm) CSOK összege * (Ft) Lakás (nm) Ügyfél tájékoztató Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) Új lakás építésére vagy vásárlására A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ADATLAP KEZES / ZÁLOGKÖTELEZETT / további ADÓSTÁRS RÉSZÉRE

KIEGÉSZÍTŐ ADATLAP KEZES / ZÁLOGKÖTELEZETT / további ADÓSTÁRS RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ ADATLAP KEZES / ZÁLOGKÖTELEZETT / további ADÓSTÁRS RÉSZÉRE FHB azonosító: * / / / Ügynök kódja:* / / / Tanácsadó kódja:* / Szerepe a hitelügyben: Adóstárs Készfizető kezes Kötelezően bevonandó

Részletesebben

A támogatási kérelemmel egyidejűleg a fent megjelölt dokumentáció benyújtásra került.

A támogatási kérelemmel egyidejűleg a fent megjelölt dokumentáció benyújtásra került. Családi Otthonteremtési Kedvezmény használt lakás vásárlásra, bővítésre Szükséges dokumentumok Általános dokumentumok Igénylő Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Személyazonosító igazolvány Adóigazolvány

Részletesebben

HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1

HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 I. HITELADATOK (BANKKFIÓKBAN TÖLTENDŐ) AZ IGÉNYELT HITEL(EK) TÍPUSA(I) ÖSSZEGE (FT) CÉLJA 2 KAMAT KAMAT/REFERNCIA PERIÓDUSA 3 FUTAMIDEJE TÜRELMI IDEJE

Részletesebben

Ingatlanfedezetes hitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája

Ingatlanfedezetes hitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája Ingatlanfedezetes hitel igényléséhez szükséges dokumentumok listája Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi listán tájékoztató jelleggel mutatjuk be Önnek az ingatlanfedezetes hitel igénylés befogadásához szükséges

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok 2015. december 04. Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval

Részletesebben

CIB Lakóingatlan-lízing

CIB Lakóingatlan-lízing ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2009. 02. 24-tıl Legyen szó új vagy használt lakóingatlan vásárlásról a CIB Lízing Csoport finanszírozási ajánlatai között biztosan megtalálja az Ön számára legmegfelelıbb konstrukciót.

Részletesebben

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT

KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT A d ó - v i s s z a t é r í t é s i t á m o g a t á s i g é n y l é s e c é l j á b ó l FHB azonosító: * / / / Ügynök kódja:* _ / _ / _ / _ / _ / _ A támogatás típusa: 1 Adó-visszatérítési

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás

19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás R E K T O R 19/2014. (VI. 24.) sz. rektori utasítás a hallgatók szociális helyzetének megállapításához benyújtandó igazolásokról, valamint a kollégiumi felvételi eljárás során benyújtandó további igazolásokról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának 20/2009.(IX. 30.) számú r e n d e l e t e Hatályos: 2011. november 25-tıl Egységesítve: 2011. november 25. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl

Részletesebben

(Átvétel: Szignó: Előzmény: ) Kérelem. aktív korúak ellátásának megállapítására

(Átvétel: Szignó: Előzmény: ) Kérelem. aktív korúak ellátásának megállapítására (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:...

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

Kölcsönkérelmi adatlap a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez

Kölcsönkérelmi adatlap a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez Kölcsönkérelmi adatlap a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez A Hitelintézet tölti ki! Iktatószám: Hitelező Kirendeltség/Fiók kódja: Hitelintézet neve: Hitelező Kirendeltség/Fiók címe:

Részletesebben

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele:

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele: P Á L Y Á Z A T I K É R E L E M lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján 1. A kérelmező(k) személyi adatai: A kérelmező neve, állampolgársága:

Részletesebben

Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található.

Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található. Az Anyakönyvi Hivatal a 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. szám alatti polgármesteri hivatalban található. Telefonszám: 88/235-001; 88/506-070 Faxszám: 88/235-001 E-mail: nyiradph@vnet.hu Kovács Károlyné igazgatási

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Kihirdetve: 2013. december

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A LAKÁSÉPÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2011. május 5-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A fiatalok, valamint a többes családok

Részletesebben

BÉRLAKÁS CSATOLÁSA IRÁNTI KÉRELEM

BÉRLAKÁS CSATOLÁSA IRÁNTI KÉRELEM 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

K É R E L E M SZOCIÁLIS ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Kérem, hogy jelölje X -el melyik ellátásra nyújtja be kérelmét!

K É R E L E M SZOCIÁLIS ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Kérem, hogy jelölje X -el melyik ellátásra nyújtja be kérelmét! K É R E L E M SZOCIÁLIS ELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérem, hogy jelölje X -el melyik ellátásra nyújtja be kérelmét! egyszeri települési támogatás a család kiadásainak csökkentésére lakásfenntartási támogatás

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben

Szükséges dokumentumok

Szükséges dokumentumok Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Hatályos: 2016.06.01 -től Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Egyéb szereplő Személyazonosító

Részletesebben

H I T E L A D A T O K

H I T E L A D A T O K K Ö L C S Ö N K É R E L E M a z F H B B a n k Z r t. é s a z F H B J e l z á l o g b a n k N y r t. á l t a l n y ú j t o t t k ö l c s ö n ö k h ö z 20c_105_2009_BU_35_2016.05.06 A KÖLCSÖNIGÉNYLŐ (TELJES)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: Magyar Állam tulajdoni hányada. A teljes ingatlan terület ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 286. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.

Részletesebben

kedvezménye+ Családok otthonteremtési kedvezménye 1 Használt, legalább komfortos lakás vásárlása

kedvezménye+ Családok otthonteremtési kedvezménye 1 Használt, legalább komfortos lakás vásárlása 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JCSK001_02 CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése

Részletesebben

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések

Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Szociális ellátások - Értelmező rendelkezések Jövedelem, vagyon A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék,

Részletesebben

1. Igényelt pénzügyi lízing

1. Igényelt pénzügyi lízing (Ezt a részt NEM az igénylő ügyfél tölti ki!) FINANSZIROZÁSI KÉRELEM pénzügyi lízingfinanszírozáshoz vállalatok részére FHBL azonosító:* Partner neve:* Partneri akvizíció: Igen / Nem* Partner székhelye:*

Részletesebben

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel?

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel? Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 2016. január 01. napjától a 3 vagy több gyermekes, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló családok támogatására 10 millió Ft összegű Otthonteremtő

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. február 11-től) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról, szerződő ügyfelenként 1-1 adatlapot kell kitölteni) Adatlap fiók kód, törzsszám, AZIR-kód,

Részletesebben

Tájékoztató a Nemzeti Eszközkezelı mőködésérıl

Tájékoztató a Nemzeti Eszközkezelı mőködésérıl TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI ESZKÖZKEZELİ MŐKÖDÉSÉRİL A Nemzeti Eszközkezelı (továbbiakban: NET) és a Bank együttmőködési megállapodást kötöttek a hitelszerzıdésbıl eredı kötelezettségeiknek eleget tenni nem

Részletesebben

Lakáscélú közvetlen állami támogatások

Lakáscélú közvetlen állami támogatások A házasok, a gyermeket nevelő fiatal családok és más rászorultak lakásigényének kielégítése érdekében a Kormány lakáscélú közvetlen állami támogatások igénybevételét teszi lehetővé a vonatkozó Rendeletben

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres szoc. segély)

Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres szoc. segély) Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltség 2027 Dömös, Táncsics M. u. 2.. Iktató Iktató bélyegző, Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres

Részletesebben

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás...

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás... Árvaellátás... 4 Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6 Nők kedvezményes nyugdíja... 9 Öregségi nyugellátás... 11 Özvegyi járadék... 13 Özvegyi nyugellátás... 15 Rokkantsági járadék... 17 Szülői nyugdíj...

Részletesebben

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Hatályos 2008. január 1. napjától ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei TÁJÉKOZTATÓ Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei ingatlan magánszemély általi megvásárlásának kölcsönből, vagy lakáscélú állami támogatásból/kedvezményből történő finanszírozása esetén Tisztelt

Részletesebben

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni.

Gépjármű átírás. A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bármelyik okmányirodában be lehet jelenteni. Gépjármű átírás Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában. A korábbi tulajdonos a bejelentést

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETİ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. január 1-jétıl) Tisztelt Érdeklıdı, Tisztelt Lakásépítı! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója

A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója F7. Fogalomjegyzék A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója - Általános képzés: olyan képzés, amely az általános m veltség növelését célozza, amely

Részletesebben

Anyakönyvi ügyek Elérhetőség

Anyakönyvi ügyek Elérhetőség Anyakönyvi ügyek Elérhetőség Körjegyzőség Nádasd 9915 Nádasd, Kossuth út 101. Telefonszám: 94/524-014 Faxszám: 94/424-022 Anyakönyvvezető: Pesti Istvánné Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8.00-tól 12.00 óráig

Részletesebben

A) lap. I. Személyi adatok

A) lap. I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 1072 FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok 2. sz. melléklet Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok I. Általános rendelkezések 1. A biztosítékra vonatkozó szerződések megkötése és módosítása a munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)

Részletesebben

LAKÁSCSERE SZERZŐDÉS ÉS KÉRELEM ANNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA

LAKÁSCSERE SZERZŐDÉS ÉS KÉRELEM ANNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA 1041 Budapest, István út 14. 231-3179, Fax.: 231-3191 lakas.osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY LAKÁSÜGYI OSZTÁLY www.tuv.com ID

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Közétkeztetési támogatásként (benyújtható szeptember 1. napja és május 31.

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Közétkeztetési támogatásként (benyújtható szeptember 1. napja és május 31. KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Közétkeztetési támogatásként (benyújtható szeptember 1. napja és május 31. napja között) Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:...

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. október 05. napjától Közzététel napja: 2015. október 02.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. október 05. napjától Közzététel napja: 2015. október 02. HIRDETMÉNY Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az állami kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2015. október 05. napjától Jelen Hirdetmény

Részletesebben

KÉRELEM. Első lakást szerzők támogatásához, és a lakás felújításához-, bővítéséhez nyújtott támogatáshoz

KÉRELEM. Első lakást szerzők támogatásához, és a lakás felújításához-, bővítéséhez nyújtott támogatáshoz Algyő Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. Tel: 517-513 KÉRELEM Első lakást szerzők támogatásához, és a lakás felújításához-, bővítéséhez nyújtott támogatáshoz

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. Átvette:... Telefon: 06 (26) 530-520

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. Átvette:... Telefon: 06 (26) 530-520 Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet Átvétel dátuma:. 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. Átvette:... Telefon: 06 (26) 530-520 Adó-visszatérítési támogatás igénylés a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

Fedezeti ingatlanhoz kapcsolódó hozzájárulásokkal kapcsolatos tudnivalók. Hozzájárulás további terheléshez. www.fundamenta.hu

Fedezeti ingatlanhoz kapcsolódó hozzájárulásokkal kapcsolatos tudnivalók. Hozzájárulás további terheléshez. www.fundamenta.hu Fedezeti ingatlanhoz kapcsolódó hozzájárulásokkal kapcsolatos tudnivalók Hozzájárulás további terheléshez... 1 Hozzájárulás telekalakításhoz... 3 Hozzájárulás tulajdonjog átruházáshoz... 5 Hozzájárulás

Részletesebben

OTP Lakáshitel igénylőcsomag. Tisztelt Ügyfelünk!

OTP Lakáshitel igénylőcsomag. Tisztelt Ügyfelünk! OTP Lakáshitel igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Bank Nyrt, a lakáshitelezés piacvezető pénzintézete mellett döntött. Ezen a tájékoztató lapon

Részletesebben

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOKRÓL

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOKRÓL Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 19/2013.(IX.6.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet 9 KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP Lakásvásárlási kedvezmény, Adó-visszatérítési támogatás, Megelőlegező kölcsön és Fiatalok Otthonteremtési Támogatása igényléséhez

IGÉNYLŐLAP Lakásvásárlási kedvezmény, Adó-visszatérítési támogatás, Megelőlegező kölcsön és Fiatalok Otthonteremtési Támogatása igényléséhez IGÉNYLŐLAP Lakásvásárlási kedvezmény, Adó-visszatérítési támogatás, Megelőlegező kölcsön és Fiatalok Otthonteremtési Támogatása igényléséhez A támogatást igénylő neve: Házastárs, élettárs neve: házastársként

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I.) Személyi adatok. Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I.) Személyi adatok. Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 1031 FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan

Részletesebben

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76.

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76. A jelzáloghitel felhasználása: A hitel a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsön, személyi kölcsön, áruhitel, gépjárműhitel kiváltására használható fel. A kölcsön lehet: lakáscélú, szabadfelhasználású

Részletesebben

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2015. ( II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

I. Az igénylő adatai: 1. Kérelmező neve (születési név is) (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!) Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):

I. Az igénylő adatai: 1. Kérelmező neve (születési név is) (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!) Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): 11. melléklet az önkormányzati rendelet-tervezethez KÉRELEM Iktatás helye: Rendkívüli települési támogatás megállapításához I. Az igénylő adatai: 1. Kérelmező neve (születési név is) (Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ Á L T AL Á N OS SZAB Á L Y O K Jelen termékismertetőben részletezett feltételek az FHB Jelzálogbank Nyrt. (továbbiakban: FHB) valamennyi hitelkonstrukciójára egyaránt

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 2. melléklet 6/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

K É R E L E M a lakásépítéshez (vásárláshoz) adható egyösszegű helyi támogatás igénylésére

K É R E L E M a lakásépítéshez (vásárláshoz) adható egyösszegű helyi támogatás igénylésére K É R E L E M a lakásépítéshez (vásárláshoz) adható egyösszegű helyi támogatás igénylésére 2200 Ft illetékbélyeg helye ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Neve:... Születési neve:... Születés helye, ideje:... Anyja neve:... Lakóhely:... irányítószám... település

Neve:... Születési neve:... Születés helye, ideje:... Anyja neve:... Lakóhely:... irányítószám... település 10. melléklet az önkormányzati rendelet-tervezethez Iktatás helye: KÉRELEM Települési Adósságcsökkentési Támogatás megállapításához I. Személyi adatok A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... Kérelem a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához 1. A kérelmező személyes adatai 1. Neve Születési neve Anyja születési neve Születési helye: Lakcíme Irányítószám: Település: Utca,

Részletesebben

HONOSÍTÁS. Hagyományos honosítás esetén a kérelem benyújtásának általános feltételei:

HONOSÍTÁS. Hagyományos honosítás esetén a kérelem benyújtásának általános feltételei: HONOSÍTÁS Az ügy rövid leírása Honosítással az a külföldi személy szerezhet magyar állampolgárságot, aki még soha nem volt magyar állampolgár. A magyar állampolgárság megszerzésének nem feltétele a külföldi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX SZERZŐDÉSSZÁM:XXXXXXXXXX KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. Székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. Cégjegyzék száma: 11-10-001669 Statisztikai számjele: 23069523-6419-114-11

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések 2008. évi XLV. törvény Hatályos: 2014.07.01-2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1 I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Általános rendelkezések 1. (1) Az e törvényben szabályozott,

Részletesebben

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén

Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói kamattámogatás igénybevétele esetén TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Forintra váltott késedelmes deviza jelzáloghitel kondíciói

Részletesebben

SAP BP Ügyfélazonosító 1 :... Fióki átvétel dátuma 2 :... Értékbecslési megbízás ingatlanvagyon-értékelésre

SAP BP Ügyfélazonosító 1 :... Fióki átvétel dátuma 2 :... Értékbecslési megbízás ingatlanvagyon-értékelésre Hatályos: 2016. április 01. SAP BP Ügyfélazonosító 1 :... Fióki átvétel dátuma 2 :.... Értékbecslési megbízás ingatlanvagyon-értékelésre Amely létrejött egyrészről.. (Társaság neve), mint Megbízó Székhely:..

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS 2016. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban Kt.) a műemléki és helyi védelem alatt álló építészeti értékek felújításának anyagi

Részletesebben

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 12/2002. (V. 7. ) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások és a gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 9/2000. (III. 7.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására

K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 35/2013. (XII.13.) sz. önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályba lépés napja: 2014. január 01. Ezen önkormányzati rendelet a

Részletesebben

K É R E L E M A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

K É R E L E M A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására Polgármesteri Hivatal 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. 12. sz. melléklet a 63/2006.(III.27.) Kor. rendelethez I. Személyi adatok K É R E L E M A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 1.

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP (KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE) mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - végzés/azonosító száma: - -

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP (KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE) mobil telefonszám: statisztikai számjel: adószám: - - végzés/azonosító száma: - - I. ALAPADATOK I.1. Az Intézmény alapadatai név: székhely: telephely: levelezési cím: tevékenység megkezdése (év): kapcsolattartó személy neve: beosztása: telefonszám: mobil telefonszám: fax szám: e-mail:

Részletesebben