K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 21-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 21-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből."

Átírás

1 210/2009. (X.21.) sz. Kth. Belső-ellenőrzési terv elfogadása évre vonatkozóan október 21-én megtartott ülése könyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. sz. mellékletét képező évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. Felkéri a polgármestert, hogy a Belső Ellenőrzési Társulási Tanács előtt képviselve önkormányzatunkat a évi belső ellenőrzési tervet ebben a formában terjessze elő. Felelős: Verosztáné Csorba Mónika al Határidő: értelemszerűen polgármester

2 1. sz. melléklete Kerekegyháza Város Önkormányzata Éves belső ellenőrzési terv Kerekegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Kormányrendelet 21. -a szerint az alábbi éves ellenőrzési tervet fogalmazza meg: 1. A tervet megalapozó elemzések, kockázatelemzések Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatait és a évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült. 2. Ellenőrizendő költségvetési szervek: Az ellenőrzött időszak és az ellenőrzés módszerei a mindenkori ellenőrzési programban, az ellenőrizendő költségvetési szerv jével való egyeztetés alapján kerül meghatározásra. Az ellenőrzési jelentés készítésének határideje a mindenkori helyszíni ellenőrzést követő 5. revizori munkanap. Sors zám Ellenőrzendő szerv Ellenőrzés típusa 1 Polgármesteri Hivatal Szabályszerűségi Ellenőrzés tárgya, célja évi költségvetést tervezés ellenőrzése 2 tűzoltó köztestület pénzügyi Tűzoltó köztestület részére adott támogatás felhasználásának ellenőrzésére 3 Polgármesteri Hivatal rendszer ellenőrzés 4 Városgazdasági Kft és Polgármesteri Hivatal pénzügyi évi közbeszerzések ellenőrzése, átfogó. Kiemelve 1 belső és 1 külsős közbeszerzés. Városgazdasági Kft végelszámolás kapcsolatos intézkedések ellenőrzése ( vagyonértékelés, továbbfoglalkoztatás stb.) Ellenőrzési napok tervezett száma Ellenőrzés évközi ütemezése 8 I.név 5 I. név. 10 II. név 10 II.név

3 5 Polgármesteri Hivatal és érintett intézmények: Humán Szolgáltató Központ, Napközi utóellenőrzés évi Kincstári és ÁSZ ellenőrzés utóellenőrzése Intézkedési Tervek alapján Kiemelve: a szakmai igazolások nyilvántartásának ellenőrzése és karbantartások, kisjavítások 12 III.név 6 Polgármesteri Hivatal szabályszerűségi EU-s támogatások ellenőrzése ( DAOP, TÁMOP, TEUT) bölcsőde évi ellenőrzése 7 Tartalék napok 3 Összes ellenőrzési nap IV.név Az ellenőrzést ütemezését a társulási tanácshoz beérkező települési igények alapján állítjuk össze. 3. Ellenőrzési kapacitás: Az ellenőrzéseket 1 fő megbízásos jelleggel alkalmazott belső ellenőr végzi. Készült: Kerekegyháza, október 14. Készítette: Verosztáné Csorba Mónika belső ellenőrzési vezető A jóváhagyás időpontja: október 21. Jóváhagyta: Kerekegyháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi ellenőrzési tervét a jelen tervhez mellékelt 210/2009. (X.21.) sz. Kth-tal jóváhagyta.

4 2009. október 21-én megtartott ülése könyvéből 211/2009. (X.21.) sz. Kth. Képviselői újság, folyóirat rendelés felülvizsgálata Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzata évben 1 db napilapot fizet elő a képviselők és a külsős bizottsági tagok részére. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal polgármester

5 2009. október 21-én megtartott ülése könyvéből 212/2009. (X.21.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010 évi költségvetési koncepció előkészítése 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kerekegyháza Város Önkormányzat évi költségvetési tervezet elkészítésével kapcsolatban az alábbi racionalizálási intézkedéseket határozza meg: támogatás értékű pénzeszköz átadásokat az alábbi szervezetek esetében biztosít: o Sportegyesület a létesítmény üzemeltetési költségeinek finanszírozása, o Tűzoltó Köztestület évi támogatási összegével azonos mértékben, o Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat, o Falugondnokok Egyesülete tagdíj, o Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete, o Honvég Kórház laborfinanszírozás, o TÖOSZ tagdíj, o Polgárőrség. létszámstop, közcélú foglalkoztatás, munkaerő átszervezés, létszám racionalizálás, étkezési utalvány megszüntetése a nem köztisztviselők esetében, rendezvény, testvérvárosi kapcsolatok kiadási előirányzatának 50 %-kal történő csökkentése a háziorvosi szolgálat üzemeltetési költségeinek, önkormányzati finanszírozásának felülvizsgálata HSZK feladatellátás és az ahhoz kapcsolódó személyi feltételek felülvizsgálata a Polgármesteri Hírlevél éves kiadási költségét Ft-ban határozza meg. A hirdetésekből befolyó összeg növekedik, úgy az, az újság kiadási költségeire fordítható. folyóirat, közlönyrendelés felülvizsgálata önkormányzati szinten. Egyben felkéri a polgármestert és a t, hogy fenti döntések figyelembevételével készítse elő a évi költségvetési koncepciót, és a rendelet-tervezetet. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal polgármester

6 2009. október 21-én megtartott ülése könyvéből 213/2009. (X.21.) sz. Kth. Humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás kedvezményes biztosítása Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 156/2009. (VIII.05.) sz. Kth-át az alábbiak szerint módosítja: Ft-ot biztosít ( 2 védőoltás finanszírozása 9 főnek) HPV védőoltás támogatására a 14 éves ( 8. osztályos) korosztály által igényeltek szerint évi költségvetésében, éves korosztály számára külön támogatást nem biztosít. Felhatalmazza a t, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor e döntést vegye figyelembe. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: június 30. polgármester

7 2009. október 21-én megtartott ülése könyvéből 214/2009. (X.21.) sz. Kth. Köztéri játszótér bekerítése Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a központi játszótér bekerítéséről a döntést elnapolja. Felelős: Ferencz Péter beruházási és közbeszerzési referens Határidő: április 30. A határozatról értesül: - - Kerekegyházi Városgazdasági Kft. - Pénzügyi iroda polgármester

8 2009. október 21-én megtartott ülése könyvéből 215/2009. (X.21.) sz. Kth. Iskolapszichológusi feladatellátás Kerekegyházán 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete igény tart az iskolapszichológus személy feladatellátására október 1-jétől június 30-ig hetente 2 munkanapon. 2. A feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítását, a szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez kapcsolódó legfeljebb forint összeget évi költségvetésében biztosítja. 3. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti és pontosítja 86/2009. (V. 13.) sz. határozatát arra vonatkozóan, hogy az iskolapszichológus október 1-jétől június 30-ig történő foglalkoztatásához szükséges a forint támogatási összeg és a költségvetési törvényben biztosított forint normatíva összegen felüli települési hozzájárulásnak a településre jutó, a feladatellátás mértékével arányos összegének, forintnak október 1-jétől december 31-ig vonatkozó részét, azaz forintot évi költségvetésében, január 1-jétől június 30-ig vonatkozó részét, azaz forintot évi költségvetésében biztosítja, tekintettel arra, hogy a támogatási összegre és a költségvetési törvényben biztosított normatíva összegre a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás eredményesen nyújtotta be igényét. 4. Felhatalmazza dr. Kelemen Márk polgármestert, hogy a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással az iskolapszichológusi feladat ellátásának finanszírozására kötendő megállapodást aláírja. 5. Felkéri t, hogy a fenti összegeket a költségvetési rendelet soron következő módosításakor és a évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: értelemszerűen A határozatról értesül: -, és általa - Kistérségi Iroda - Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Pénzügyi Iroda polgármester

9 2009. október 21-én megtartott ülése könyvéből 216/2009. (X.21.) sz. Kth. Szőlőtelepítési jog értékesítése 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1. sz. melléklete szerinti, a helyi hegybíró által kiállított dokumentációban foglalt mennyiségű a évben kivágott önkormányzati tulajdonú szőlőültetvények után szőlőtelepítési joggal (kvótával) rendelkezik. A Képviselő-testület az összesen 3,9816 ha terület szőlőtelepítési jogát értékesíteni kívánja, hektáronként minimum Ft vételáron. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy Sápi Tibor hegybíró közreműködésével tegye meg a szükséges intézkedéseket az értékesítés érdekében. 2./ A Képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy a soron következő ülésen tájékoztassa a Testületet az adásvétellel kapcsolatban. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal polgármester

10

11 2009. október 21-én megtartott ülése könyvéből 217/2009. (X.21.) sz. Kth. A Településünk fejlődéséért Alapítvány alapító okiratának módosítása 1.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt Településünk fejlődéséért Alapítvány alapító okiratának módosítását elfogadja és jóváhagyja. 2.) Megbízza t, hogy az Alapítvány alapító okiratában bekövetkezett változásoknak a bírósági nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesül: -, és általa - Forgó Ferenc alapítvány képviselője polgármester

12 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. sz. melléklet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő u. 47/a., továbbiakban: Alapító) Kerekegyháza város fejlődése, közterületeinek kialakítása, szépítése érdekében alapítványt hoz létre a következők szerint: 1. Az alapítvány neve: Településünk fejlődéséért 2. Az alapítvány célja: a) A város rendezési, fejlesztési tervének elkészíttetése b) A meglévő közterületek folyamatos karbantartása, parkosítása, fásítás, virágosítás c) Új közterületek, játszóterek kialakítása d) A település környezetvédelmének megőrzése, javítása érdekében teendő feladatok anyagi támogatása e) A város múltját bemutató helytörténeti kiállítás létrehozása f) A város kulturális szolgáltatásainak fejlődése érdekében teendő feladatok anyagi támogatása g) A város betegség megelőző és gyógyító egészségügyi szolgáltatásainak fejlődése érdekében teendő feladatok anyagi támogatása 3. Az alapítvány jellege, közhasznú jogállása a) Az alapítvány közhasznú fokozat szerinti jogállású. b) Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító Okirat használatában az alábbiakat jelenti: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választásokon jelölt állítása. 4. Az alapítvány vagyona: az Alapító ,- Ft-ot helyez el a Kerekegyháza és Vidéke Takarékszövetkezetnél nyitott /00815 számú számlán alapító összegként. Az alapítvány nyitott, így bármely belföldi és külföldi magánszemély, jogi személy, jogi adományozott összeg az alapítvány vagyonává válik. Az alapítvány vagyonának felhasználásával az alapítvány nem szűnik meg, az Alapító minden évben költségvetési rendeletében meghatározott összeget juttat az alapítvány részére. 5. Az alapítvány székhelye és pontos címe: Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kerekegyháza, Fő u. 47/a.

13 6. A kuratórium tagjai: Dr. Kelemen Márk elnök Forgó Ferenc Székely György Magyar Lajos Hallai Tibor 7. Kuratórium működése és feladatai: A Kuratórium tagjai közül választ egy elnököt, az elnök megbízatása a választó Kuratórium működésének idejéig tart. A Kuratórium döntéseinek meghozatalakor a tagok 2/3-ának jelen kell lennie, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Kuratórium döntése alapján kerül sor az alapítvány vagyonának felhasználására az alapítványi célok elérése érdekében. Az alapító összeg, az adományok és ezek kamatai fordíthatók alapítványi célokra. Kuratórium minden év elején a településfejlesztési, rendezési, környezetvédelmi feladatai fontossági sorrendjének figyelembevételével dönt az egyes feladatokra fordítható összeg nagyságáról, megteszi a szükséges intézkedést azok elvégeztetésére. 8. Az alapítvánnyal kapcsolatos minden döntés és ügyintézés a továbbiakban a mindenkori Kuratórium feladata. Az elnök gondoskodik arról, hogy a Kuratórium határozatairól könyv készüljön és a Kuratórium valamennyi tagja hitelesítse. Az elnök kezeli az alapítvány iratait, pénzügyeit. 9. Az alapítványt Forgó Ferenc képviseli és a bankszámla feletti rendelkezési jog dr. Kelemen Márk kuratóriumi elnököt és Forgó Ferenc kuratóriumi tagot együttesen illeti meg. 10. Az alapítvány működésének nyilvánosságra kerülése érdekében az Alapító úgy határoz, hogy az alapító okiratot a Kerekegyháza című újságban megjelentetik. 11. Az alapító tudomásul veszi, hogy az alapítvány érvényességéhez az alapító okirat bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. Az alapítvány jogi személyiségét bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el. 12. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Kerekegyháza, október 12. Dr. Kelemen Márk elnök

14 2009. október 21-én megtartott ülése könyvéből 218/2009. (X.21.) sz. Kth. Beszámoló a parlagfű elleni védekezésről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a parlagfű elleni védekezésről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Határidő: azonnal polgármester

15 2009. október 21-én megtartott ülése könyvéből 219/2009. (X.21.) sz. Kth. Személyes érintettségről Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 14. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében Szabó Sándor képviselőt személyes érintettség miatt, kizárja a Biotojás Kft. pályázat támogatása szavazásából. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal polgármester

16 2009. október 21-én megtartott ülése könyvéből polgármester

17 2009. október 21-én megtartott ülése könyvéből 221/2009. (X.21.) sz. Kth. Kereki Farm Kft. pályázatának (048/3; 048/4 helyrajzi számú mezőgazdasági utak aszfaltozása) támogatása 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Kereki Farm Kft-nek a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium 125/2009 (IX.25.) sz. rendelete alapján a mezőgazdasági utak felújítására vonatkozó pályázatát azzal, hogy a pályázat megvalósításával, fenntartásával kapcsolatos minden kötelezettség a pályázót terheli. 2./ A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint tulajdonos nevében Kereki Farm Kft részére tulajdonosi hozzájárulását adja, a tulajdonában álló Kerekegyháza külterület 048/3; 048/4 hrsz-ú, út művelési ágú ingatlan pályázatban vállalt 5 éves üzemeltetéséhez, továbbá az idegen tulajdonon végrehajtandó beruházáshoz. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert vonatkozó nyilatkozat aláírására, ill. a pályázat elnyerése esetén a részletes együttműködési megállapodás aláírására. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal polgármester

18 2009. október 21-én megtartott ülése könyvéből 222/2009. (X.21.) sz. Kth. Tűzoltó Köztestület részére tulajdonosi hozzájárulás pályázat beadásához 1./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Tűzoltó Köztestület a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium 122/2009 (IX.17.) sz. rendelete alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének Közbiztonság fejlesztése civil szervezetek bevonásával c. kiírásra vonatkozó pályázatát azzal, hogy a pályázat megvalósításával, fenntartásával kapcsolatos minden kötelezettség a pályázót terheli. 2./ A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint tulajdonos nevében Tűzoltó Köztestület részére tulajdonosi hozzájárulását adja, a tulajdonában álló Kerekegyháza Szent István tér 5. sz. alatti épület belső elektromos hálózatának felújítására irányuló pályázatban vállalt 5 éves üzemeltetéséhez, továbbá az idegen tulajdonon végrehajtandó beruházáshoz. 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert vonatkozó nyilatkozat aláírására, ill. a pályázat elnyerése esetén a részletes együttműködési megállapodás aláírására. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal polgármester

19 2009. október 21-én megtartott ülése könyvéből 223/2009. (X.21.) sz. Kth. A 29/2009.(II.25.) számú a hitelfelvételre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása Kerekegyháza Város Önkormányzata fejlesztései céljainak megvalósítása érdekében tárgyú határozat módosítása A Képviselő-testület a 29/2009.(II.25.) sz. Kth. sz. határozatát kiegészíti egy új 4. ponttal: 4./ Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel felvételével, visszafizetésével kapcsolatos kiadásokat a futamidő alatti éves költségvetésekbe a fejlesztési kiadásokat megelőzően betervezi, valamint az adósságszolgálat kimutatásába évekre vetítve beépíti. A határozat egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal polgármester

20 2009. október 21-én megtartott ülése könyvéből 224/2009. (X.21.) sz. Kth. Nissan Vanette Cargo tipusú gépjármű értékesítése Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Humán Szolgáltató Központ által használt Nissan Vanette Cargo tipusú gépjármű értékesítéséhez hozzájárul. A gépjármű értékesítést a Ford Hovány Kft. Kecskemét, Szent László krt. 79. sz. kereskedés bonyolítja le. A gépjármű eladási ára Ft, mely összegből Ft a kereskedést illeti. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE KÜLÖNKIADÁS 2012. ÁPRILIS BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2012. I. NEGYEDÉVBEN MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZÕ ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEIN AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA, ILLETVE HATÁROZATOKAT

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben megtartott soros és rendkívüli nyílt ülésein készült könyvek határozatai Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2012. január 25. napján megtartott

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013. Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2013. 1 Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 27-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 27-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 27-én megtartott ülése könyvéből 1/2010.

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére 505-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627 jelű pályázat önerejének

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. június 24. XXI. évfolyam 8. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Önkormányzati rendeletek 5. III. Közgyűlési határozatok 13. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXIV. (LII.) évfolyam 1. szám 2014. február 19. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETE 1/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 2007. évi határozatok 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az MKB Veszprém KC-vel kötenő, a kézilabda utánpótlás központ létrehozására vonatkozó

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

2006. évi 6. szám 2006. április 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2006. évi 6. szám 2006. április 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 6. szám 2006. április 25. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 39/2006. (III. 16.) Ö.h. Az Euro-Régió

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 12. szám 2011. december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 238/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője

Részletesebben