Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete november 27- én (csütörtök) órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről."

Átírás

1 Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete november 27- én (csütörtök) órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Díszterme (Keszthely, Fő tér 1.) Jelen vannak: Ruzsics Ferenc polgármester, Nagy Bálint alpolgármester Berki László, Dr. Boldizsár Erzsébet, Csótár András, Dósa Zsolt, Dr. Ifi Ferenc, Kovács Viktória, Mohácsi József, Nemes Klára, Raffai Róbertné és Vozár Péterné képviselők Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető Dr. Ihász Lajosné igazgatási osztályvezető Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető Ruzsics Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselőtestület teljes létszámban jelen van, a testület határozatképes, így a soros ülést órakor megnyitotta. A napirendi javaslatot azzal terjesztette a képviselő-testület elé, hogy három interpelláció érkezett: 1. Törvényesen került-e meghirdetésre a évi közmeghallgatás? címmel Berki László képviselő intézett interpellációs kérelmet höz, 2. Félünk a nyilvánosságtól, avagy a 2/3-ad a törvények felett áll? címmel Berki László képviselő intézett interpellációs kérelmet Ruzsics Ferenc polgármesterhez, 3. Állatvédelem a Kárpát utcában címmel Berki László képviselő intézett interpellációs kérelmet höz. Egy sürgősségi indítvány érkezett, amelyet már a bizottságok is tárgyaltak: S1.) A VÜZ Nonprofit Kft. Északnyugat-dunántúli kerékpárút keszthelyi szakaszának kialakítása pályázathoz biztosíték nyújtása A sürgősségi megtárgyalást a jelzálogszerződés aláírásának határideje indokolja. A sürgősségi indítványt a nyílt ülés végén javasolta megtárgyalni. Elsőként az S1. sürgősségi indítvány napirendre vételét tette fel szavazásra.

2 2 A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta az S1. sürgősségi indítvány napirendre vételét. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra tette fel a módosított napirendet. A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Napirend: 1. Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről 2. A helyi adókról szóló 42/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 3. Helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (rendelettervezet) 4. Tájékoztató a Keszthelyi Járási Hivatal működéséről 5. Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata évi III. negyedévi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről 6. Keszthely Város Önkormányzata évi stratégiai ellenőrzési terve és évi belső ellenőrzési munkaterve 7. Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról 8. Önkormányzati lakásgazdálkodási döntések I. forduló Interpellációk Egyéb ügyek 9. Keszthely, Városi strand, 3823/G hrsz-ú felépítmény elővásárlási joga 10. A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyása 11. Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása 12. A Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó okiratok jóváhagyása

3 3 13. Köznevelési intézmények működtetése 14. A Balaton Fesztivál Alapítvány alapító okiratának módosítása 15. Gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok vezető tisztségviselői megbízatásaik felülvizsgálata 16. A Keszthelyi HUSZ Hulladékszállító Egyszemélyes Nonprofit Kft. kérelme 17. Keszthely Város közvilágítása karbantartására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása 18. Önrész biztosítása a napelemes rendszerek kialakítására benyújtott pályázatok megvalósításához 19. Hírcentrum létrehozása 20. A Keszthelyi Jachtkikötő Üzemeltető Egyszemélyes Kft. ügyei S1. A VÜZ Nonprofit Kft. Északnyugat-dunántúli kerékpárút keszthelyi szakaszának kialakítása pályázathoz biztosíték nyújtása Ruzsics Ferenc polgármester a napirend előtt rátért a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató megtárgyalására, amely szokás szerint kiegészült a VÜZ Kft-ről szóló tájékoztató anyaggal. Felkérte képviselőtársait a tájékoztatóval kapcsolatos hozzászólásra. Hozzászólás hiányában áttért a polgármester két ülés között tett intézkedéseiről és a fontosabb eseményekről készült tájékoztató megtárgyalására. Berki László képviselő a közétkeztetésbe történő beszállítással kapcsolatban érdeklődött. Emlékeztetett, hogy ha nincsenek érvényes szerződések, decemberig ki kell írni a közbeszerzést. Ha ez nem történik meg, akkor az egyetemtől és a kistermelőktől nem lehet majd egészséges élelmiszert beszerezni. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy folyamatban vannak a tárgyalások. Hozzátette, hogy a kistermelőktől tart egy kicsit, ha nem tudnak elegendő mennyiséget szállítani a GESZ konyhájára, az veszélyeztetheti a közétkeztetést. A tájékoztatóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem merült fel, ezt követően a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatait terjesztette a képviselő-testület elé. Ezekkel kapcsolatos kérdés, hozzászólás hiányában a három tájékoztató együttes elfogadására tett javaslatot bocsátotta szavazásra.

4 4 A képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal tudomásul vette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester két ülés közötti időszakban tett fontosabb intézkedéseiről, valamint a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló tájékoztatót. (A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatók, a két ülés közötti időszakban tett polgármesteri intézkedésekről szóló tájékoztató, valamint a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 1. Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági Kérdés, hozzászólás hiányában elsőként a határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 274/2014. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi Bizottság jelentése alapján megállapítja, hogy Keszthely Város Polgármestere, továbbá Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 39. -ában előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőre eleget tettek. A képviselők jogaikat gyakorolhatják és a jogszabályban meghatározott juttatásokban részesülhetnek. 2. A helyi adókról szóló 42/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a Pénzügyi, Jogi Bizottság módosító javaslatát. Hozzátette, hogy a Városstratégiai Bizottság a Pénzügyi, Jogi Bizottság módosító javaslatával egyezően javasolta a rendelettervezet elfogadását. Ezt követően tájékoztatta a képviselőket, hogy Berki László képviselő módosító javaslatot nyújtott be a rendelettervezethez. A képviselőtestületi ülés előtt a Pénzügyi, Jogi Bizottság ülést tartott, amelyen megtárgyalta a javaslatot. Felkérte a Pénzügyi, Jogi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottsági ülésen meghozott döntésekről. Mohácsi József pénzügyi, jogi bizottsági elnök elmondta, hogy Berki László képviselő módosító javaslatát a Pénzügyi, Jogi Bizottság megtárgyalta, és a bizottság mindkét módosító javaslattal szemben a korábbi bizottsági ülésen elfogadott változatot támogatta. Ruzsics Ferenc polgármester azt kérte a képviselőktől, hogy lehetőleg a bizottsági üléseken terjesszék elő a módosító javaslataikat. Ha időben benyújtják a javaslataikat, nem kell az ülést

5 5 megelőzően még egyszer összehívni a Pénzügyi, Jogi Bizottságot. Ezt követően felkérte a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Berki László képviselő jelezte, hogy elő szeretné terjeszteni a módosító javaslatait. Ruzsics Ferenc polgármester emlékeztette a képviselőt, hogy a módosító javaslatait már megtárgyalta a Pénzügyi, Jogi Bizottság a testületi ülést megelőzően, és nem támogatta azokat. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 275/2014. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta A helyi adókról szóló 42/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete eltekint új helyi adónem bevezetésétől. 2. A képviselő-testület támogatja a helyi iparűzési adó alóli mentesség korlátjának ,- Ft-ról ,- Ft-ra történő emelését, továbbá az építményadó mértékének - a kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet végző adózók esetében az 1.700, illetve az m2 feletti területnagyságot meghaladó építményrészek után ,- Ft/m 2 -ről 1.500,- Ft/m 2 -re való emelését és felkéri a polgármestert, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján terjessze a képviselő-testület ülése elé a helyi adókról szóló 42/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet. Határidő: azonnal (Némethné Bali Mária osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester a bizottságok által javasolt módosítást befogadva bocsátotta szavazásra a rendelettervezetet. A képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 42/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv Ruzsics Ferenc polgármester megállapította, hogy az önkormányzati rendelet elfogadásra került, amely január 1-jén lép hatályba. Felkérte a jegyzőt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.

6 6 3. Helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (rendelettervezet) Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági Mohácsi József pénzügyi, jogi bizottsági elnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a bizottság a mai, második ülésén tárgyalta a módosított II. határozati javaslatot, amelyet a bizottság a hivatal által előkészített változatában öt egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolt. Berki László képviselő megkérdezte a Pénzügyi, Jogi Bizottság elnökét, hogyan állt össze a javaslat? Véleménye szerint törvénysértő, hogy az Értékelő Bizottságban és a képviselőtestületben is ugyanazok a személyek ülnek. az elhangzottakra reagálva utalt rá, hogy Berki László képviselő részéről elhangzott a törvénysértő kifejezés. Elmondta, hogy Keszthely Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzési törvény alapján készült, a jogszabály előírásainak teljes mértékben megfelel. Visszautasította a többször is elhangzott törvénysértő kifejezést, majd jelezte, elgondolkodik azon, hogy rágalmazás miatt jogi elégtételt kérjen. Hozzátette, hogy mindig figyelnek az összeférhetetlenségre, már korábban Selmeczy Zsuzsanna képviselőnek is elmondta, hogy a Jobbik által kifogásolt eljárások is törvényesek voltak. A szabályzatban elválasztották egymástól, hogy amennyiben a polgármester, illetve amennyiben a képviselő-testület a döntéshozó, azokban az esetekben ki vesz részt az Értékelő Bizottság munkájában. Mohácsi József pénzügyi, jogi bizottsági elnök az elhangzottakat kiegészítette azzal, hogy Berki László képviselő részt vett a Pénzügyi, Jogi Bizottság ülésén. A módosító javaslatai tárgyalásánál nem szólalt fel, pedig több alkalommal is kérték azt, hogy a bizottsági üléseken tárgyalják meg úgy az előterjesztéseket, hogy azok döntésre kész állapotban kerüljenek a képviselő-testület elé. Ruzsics Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában először az I. határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot. 276/2014. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (rendelettervezet) című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) 33. (3) bekezdése alapján egyetért az SzMSz elfogadásából adódó változásokkal érintett helyi önkormányzati rendeletek módosításával és felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezetet terjessze a képviselő-testület november 27-i ülése elé. Határidő: november 27.

7 7 (Dr. Gábor Hajnalka osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a módosított II. határozati javaslatot. A képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot. 277/2014. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (rendelettervezet) című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet alapján Keszthely Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata (továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) III.1.5. pontjának az Értékelő Bizottság állandó tagjaira vonatkozó rendelkezését az alábbiak szerint módosítja: III.1.5. Amennyiben a döntéshozó a képviselő-testület, az ÉB állandó tagjai az alábbi személyek Keszthely Város Polgármestere által megbízott minimum 1 fő, Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi Bizottsága által delegált minimum 2 fő (1 fő pénzügyi, 1 fő jogi területen), visszavonásig, Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városstratégiai Bizottsága által delegált minimum 1 fő, visszavonásig, Keszthely Város Jegyzője, vagy az általa megbízott személyek, a szakmai osztály vezetője, az eljárás témafelelős ügyintézője, és a Külső lebonyolító, hivatalos közbeszerzési tanácsadó. Amennyiben a döntéshozó a polgármester, az ÉB állandó tagjai az alábbi személyek... Keszthely Város Alpolgármestere Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi Bizottsága által delegált minimum 2 fő (1 fő pénzügyi, 1 fő jogi területen), visszavonásig, Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városstratégiai Bizottsága által delegált minimum 1 fő, visszavonásig, Keszthely Város Jegyzője, vagy az általa megbízott személyek, a szakmai osztály vezetője, az eljárás témafelelős ügyintézője, és a Külső lebonyolító, hivatalos közbeszerzési tanácsadó. A Közbeszerzési Szabályzat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak. Határidő: november 30. (Dr. Gábor Hajnalka osztályvezető)

8 8 Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. A képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi önkormányzati rendeletet: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet hatályba lépésével érintett önkormányzati rendeletek módosításáról (A rendelet elfogadott, aláírt és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv Ruzsics Ferenc polgármester megállapította, hogy az önkormányzati rendelet elfogadásra került, amely a kihirdetést követő napon lép hatályba. Felkérte a jegyzőt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 4. Tájékoztató a Keszthelyi Járási Hivatal működéséről Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat, köztük az Emberi Erőforrások Bizottságának a határozati javaslatra vonatkozó módosító javaslatát. Köszöntötte Dr. Varga Andreát, a Keszthelyi Járási Hivatal vezetőjét, és megkérdezte, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásos tájékoztatót. Dr. Varga Andrea, a Keszthelyi Járási Hivatal hivatalvezetője megköszönte a polgármesternek a lehetőséget, hogy a képviselő-testület ülésén megtárgyalják a Keszthelyi Járási Hivatal tevékenységéről szóló tájékoztatót. Tekintettel arra, hogy az új képviselőtestülettel most találkozott először, röviden bemutatkozott a képviselőknek. Egy új szervezet, a Keszthelyi Járási Hivatal elmúlt egy éves tevékenységének tapasztalatairól szól a tájékoztató. Keszthely Város Önkormányzatával a kapcsolatot jónak és korrektnek értékelte, külön megköszönte a polgármesternek és a jegyzőnek azt a segítséget, amelyet az újonnan megalakult közigazgatási szerv munkájához nyújtottak. megköszönte a Keszthelyi Járási Hivatalnak az együttműködést, különösen a hivatal megalakulásakor a személyi és tárgyi feltételek biztosítása terén tanúsított együttműködést. Igen jónak tartotta a kapcsolatot, törekednek arra, hogy gördülékenyebb legyen az együttműködés, ennek érdekében a kommunikációt javítani kell. Kérte a hivatalvezetőt, hogy a hatáskörökben várható esetleges változásoknál a személyi kérdésekben legyen figyelemmel Keszthely város érdekeire, különös tekintettel az építéshatóság területén. Amikor ezt Keszthely átvette, nem mindig korrekt állapotban kapták meg a hivataloktól az ügyeket. A Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetésével kapcsolatban is kérte a hivatalvezető segítségét, hogy a Kormánymegbízott eljárása során támogassa annak szakmai indokoltságát, hogy Keszthely önálló hivatalt tudjon működtetni. Csótár András emberi erőforrások bizottsága elnöke elmondta, hogy az Emberi Erőforrások Bizottsága ülésén értékelték a Járási Hivatal munkáját, azt jónak találták. Tájékoztatott arról, hogy a bizottság a határozati javaslat esetében módosítást fogadott el. Ruzsics Ferenc polgármester a módosítást befogadta. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a módosított határozati javaslatot.

9 9 A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 278/2014. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tájékoztató a Keszthelyi Járási Hivatal működéséről tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Járási Hivatal működéséről szóló tájékoztatót a járási hivatal munkatársainak munkáját megköszönve tudomásul veszi és felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a hivatalvezetőt tájékoztassa. Határidő: december 15. (Dr. Gábor Hajnalka osztályvezető) 5. Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzata évi III. negyedévi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági Berki László képviselő úgy vélte, hogy mivel a város pénze közös vagyon, a meghívásos pályázatok számát csökkenteni kellene. Álláspontja szerint a nyílt pályázatokra többen jelentkeznének olcsóbb árakkal. Ruzsics Ferenc polgármester a felvetésre reagálva elmondta, hogy a törvényeket betartva hirdetnek meg minden pályázatot. Az önkormányzat a keszthelyi vállalkozókat kívánja előnyben részesíteni. Felhívta a képviselő figyelmét arra, hogy ha például nyílttá tesznek egy olyan pályázatot, amely esetében a munkát keszthelyi vállalkozó is el tudja végezni, és arra az ország egy másik részéről jelentkezik valaki olcsóbb árakkal, akkor a Jobbik azzal kapcsolatban emelne kifogást. Berki László képviselő nehezményezte, hogy pont az előbb nem fogadták el a Jobbik azon javaslatát, amely alapján a keszthelyi vállalkozók adómentes alapját a maximumra emelték volna. Ruzsics Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőt, hogy az elfogadott egymillió forintos kedvezménnyel a város ötmillió forint adóbevételről mondott le a keszthelyi vállalkozók javára. Amennyiben a maximális kedvezményt elfogadták volna, a kieső adó összege húszmillió forint. Ezt már a város költségvetése nem engedheti meg, és ebben az esetben már nem is kis vállalkozásokról lehet beszélni. Felhívta a képviselő figyelmét, hogy az a Jobbik által hangoztatott álláspont, hogy kedvezzenek a lakosságnak, de egyben emeljék is az adóbevételeket, együtt nem megy. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot.

10 10 279/2014. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tájékoztató Keszthely Város Önkormányzatának harmadik negyedévi belső ellenőrzési tervének teljesítéséről című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a harmadik negyedévi belső ellenőrzésekről készült tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: tájékoztatásra december 15. (Dr. Gábor Hajnalka osztályvezető) 6. Keszthely Város Önkormányzata évi stratégiai ellenőrzési terve és évi belső ellenőrzési munkaterve Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági Berki László képviselő egyetértett a céltámogatások ellenőrzésével. Véleménye szerint a HUSZ Kft. ellenőrzését a évre kellene tenni, már eddig is sokba került ez a cég a városnak. Javasolta a két említett támogatással kiegészíteni a évi belső ellenőrzési tervet. Szabó Béla belső ellenőr a felvetésre reagálva elmondta, hogy a jövő évi ellenőrzési tervben az önkormányzat a város gazdasági társaságainak vizsgálatát helyezte előtérbe, ennek megfelelően szerepel benne például a VÜZ Nonprofit Kft-t érintő állami számvevőszéki vizsgálatnak az utóellenőrzése. Hozzátette, hogy a tervben szereplő vizsgálatok minden esetben utóvizsgálatot is jelentenek. A céltámogatások tekintetében jelenleg folytat vizsgálatot, amelynek során a szerződéseket és a pénzeszközök felhasználásának elszámolásait is ellenőrzi. Ruzsics Ferenc polgármester nem tartotta célszerűnek, hogy két egymást követő évben ugyanazokat az ellenőrzéseket folytassák le. Megkérdezte Berki László képviselőt, hogy az elmondottak alapján is fenntartja-e a módosító javaslatát? Berki László képviselő azt válaszolta, hogy fenntartja a javaslatát. Ruzsics Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta Berki László képviselő módosító javaslatát, amely szerint a évi belső ellenőrzési terv egészüljön ki a céltámogatások és a HUSZ Kft. ellenőrzésével. A képviselő-testület 2 igen és 5 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett a módosító javaslat tekintetében nem hozott érvényes döntést. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta az eredeti I. határozati javaslatot. A képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot.

11 11 280/2014. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Keszthely Város Önkormányzata évi stratégiai ellenőrzési terve és évi belső ellenőrzési munkaterve című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Keszthely Város Önkormányzata évi stratégiai ellenőrzési tervét az előterjesztés I/3. számú melléklete szerint elfogadja. Határidő: aláírásra december 31. (Szabó Béla belső ellenőr) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra bocsátotta az eredeti II. határozati javaslatot. A képviselő-testület 10 igen és 2 nem szavazattal meghozta a következő határozatot. 281/2014. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Keszthely Város Önkormányzata évi stratégiai ellenőrzési terve és évi belső ellenőrzési munkaterve című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Keszthely Város Önkormányzata évi belső ellenőrzési munkatervét az előterjesztés II/3. számú melléklete szerint elfogadja. 2. A munkaterv előírásait január 1-től december 31-ig kell alkalmazni. A képviselőtestület felhatalmazza a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az ütemtervek időrendjétől a szükségleteknek megfelelően eltérhet. Az eltérés indokairól a belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolóban tájékoztatni kell a képviselő-testületet. 3. A belső ellenőrzési feladatokat a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás alkalmazásában álló független belső ellenőr látja el a társulási megállapodásban foglaltak szerint. Határidő: teljesítésre december 31. (Szabó Béla belső ellenőr) 7. Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról Ruzsics Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a napirendhez megküldésre került a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület által készített kiegészítő vélemény. Ezt követően ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra.

12 12 Raffai Róbertné képviselő a kiegészítő véleményben szereplő azon tényhez szólt hozzá, hogy a háztartási hulladékot sokan otthon kazánban égetik el. Sokan tértek át széntüzelésre, mindkettő környezetszennyező. Megemlítette, hogy a Csókakői patakba a hídról dobálják be a szemetet, főleg fiatalok, ki kellene tisztítani az egyébként is rossz állapotú területet. A fiatalok környezetvédelemre oktatása nem könnyű feladat, a családban kellene megtörténnie, de ez a legtöbb esetben nem valósul meg. Rámutatott, hogy a városban sok helyen a fák koronája leárnyékolja a világítást. Vozár Péterné képviselő aktuálisnak tartotta a sétálóutcai gömbfák metszését, mert szép épületeket és a világítást is takarják. Szükségesnek tartotta továbbá a kockafák pótlását a jövő évben. Problémának tartotta a Balaton-partról a téli időszakban felköltözött szórakozóhelyek zajkibocsátását. Feltette a kérdést, hogy mi a helyzet a sétálóutcába csatlakozó utcák csapadékvíz elvezetésével, valamint a Kazinczy utcai átemelő mikor kerül megvalósításra? Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az átemelő tervezése és engedélyezése folyamatban van, II. félévében elindulhat a beruházás. A sétálóutcába csatlakozó kis utcák csapadékvíz elvezetésének a tervezése folyamatban van. Kovács Viktória képviselő felvetette, hogy tartalékot kellene képezni a költségvetésben a bányászati tevékenységgel kapcsolatos esetleges bírságra. Dr. Ifi Ferenc képviselő emlékeztetett rá, hogy nemrégiben fórumot tartottak a keszthelyi fákkal kapcsolatban. Negyvenkilenc fát sürgősen ki kell vágni, továbbá sok elkezdett korhadni. Véleménye szerint az egyetemen dolgozó szakemberek tudnának ebben az önkormányzatnak segíteni. Talán néhány fát meg lehetne menteni. Már most gondoskodni kellene az elöregedő fák pótlásáról. További problémaként említette, hogy a záportározó nem működik megfelelően. Ruzsics Ferenc polgármester emlékeztette a képviselőt arra, hogy a gesztenyefák többségének nem a város, hanem a Magyar Közútkezelő a tulajdonosa. Nagy Bálint alpolgármester elmondta, hogy több jogos észrevétel érkezett a szelektív gyűjtőszigetek állapotával kapcsolatban. Folyamatban van a szigetek fallal történő eltakarása, ez javítani fogja a városképet is, továbbá megakadályozza, hogy a szél a szemetet elhordja a szigetről. Berki László képviselő a Fejér György utcai padok megrongálódott állapotára hívta fel a figyelmet, fontosnak tartotta a karbantartásukat. Problémának tartotta, hogy a tájékoztató szerint amíg a város csatornázottsága 92 %-os, addig Kertváros csatornázatlan, és nincs is tervbe véve a csatornázás. A Helikon park nyugati oldalán van egy forrás, amelyet társadalmi munkában már két alkalommal kitisztítottak, de a környezete is rossz állapotban van, például a teniszpályák. Megkérdezte, hogy a Csókakői patak befedése tervben van-e? Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető azt a választ adta, hogy a város szennyvízhálózat-ellátása 95 %-os, ebben benne van Kertváros is, ahol pályázati forrásból oldották meg a csatornázást az útburkolat felújításával együtt. Ott nincs egyedül csatorna, ahol még az átemelést sem lehetett megoldani. Amit Berki László képviselő említett, az a csapadékvíz elvezetése, ezt még nem tudták megoldani. A záportározóval kapcsolatban elmondta, hogy vannak kisebb fejlesztési elképzeléseik, de sajnos nincs rá forrás. Az a probléma, hogy ha magas a Balaton vízszintje, a hullámok nem folynak vissza a partról. Dr. Boldizsár Erzsébet képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a Margit-sziget Kávézónál található hulladékgyűjtő sziget az egyik legrosszabb állapotú a városban. Nem odavaló dolgokat is visznek oda az emberek. Másrészt járnak oda a kukázók, akik szétszórják a

13 13 szemetet. Véleménye szerint vagy meg kellene szüntetni a szigetet, vagy térfigyelő kamerát kellene felszerelni, amely visszatartó erővel bírna. A Római és Festetics utcákban a köztéri padok betonalapja sok helyen megsüllyedt, a fa részek cseréje szükséges, fontos lenne a karbantartás. A Szent Miklós utcai garázssor csapadékvíz elvezetése nincs megoldva. A kátyúkba bazaltőrleményt kellene szórni. Ruzsics Ferenc polgármester közölte, hogy igyekeznek megoldani a felvetett problémákat, a GESZ a téli időszakban el fogja végezni a szükséges karbantartásokat. Forstner Anna, a Keszthelyi Környezetvédő Egyesület elnöke elmondta, hogy készítettek egy kiegészítő anyagot, amelyet a Városstratégiai Bizottság megtárgyalt. Elismerte, hogy sok jó dolog történt Keszthelyen, példának említette a LED lámpák, napkollektorok felszerelését. Javasolta, hogy az óvodák, iskolák értesítését a hőhullámok mellett ki kellene terjeszteni az UVsugárzásra is. Sok országban az építési engedélyhez kötelező a csapadékvíz gyűjtésére ciszterna építése. Megkérdezte, hogy van-e törvényes lehetőség arra, hogy Keszthelyen a jövőben ez legalább ajánlott legyen? a feltett kérdésre azt válaszolta, hogy az építéshatósági előírások alapján nem lehet kötelezővé tenni a ciszternák építését. Azt tanácsolta, hogy a tervezők maguk javasolják az építtetők részére a ciszterna megvalósítását, így az már a tervdokumentáció része lehet. Ruzsics Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot. 282/2014. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról" című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés Mellékletében foglaltak szerint elfogadja Keszthely város környezeti állapotáról szóló tájékoztatót. 2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 46. (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51. (3) bekezdései alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 23/2014. (X. 22.) rendelet 40. -ára figyelemmel gondoskodjon a tájékoztató lakosság által történő megismertetéséről. Határidő: december 31. Felelős: Ruzsics Ferenc polgármester (Szigligeti Aladár Városüzemeltetési Osztály vezetője) 8. Önkormányzati lakásgazdálkodási döntések I. forduló Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági

14 14 Csótár András emberi erőforrások bizottsága elnöke üdvözölte, hogy az önkormányzat lépéseket foganatosít a lakások hasznosítására. Megemlítette, hogy az önkormányzat 322 saját tulajdonú bérlakással rendelkezik, ez jelentős szám. Sajnos nagy az adósságállomány, amivel a bérlők megterhelik a várost. Jó iránynak tartotta a terület koncepcionális áttekintését. Mohácsi József pénzügyi, jogi bizottsági elnök kiemelte, hogy első fordulós anyagról van szó, erre figyelemmel át kell gondolni, hogy hosszabb távon a bérleti díj fizetése vagy az egyszeri eladásból származó bevétel jobb-e a városnak. Véleménye szerint be kell keményíteni azokkal szemben, akik nem fizetik a bérleti díjat. Egy munkaértekezleten lehetne ezt alaposan megtárgyalni. A lakások jelentős része rossz állapotban van, erre talán lehet majd forrást szerezni. Ruzsics Ferenc polgármester rámutatott, hogy sok lakás olyan rossz állapotban van, hogy a felújítására fordított összeg a bérleti díjakból nem fog megtérülni. Az önkormányzat rendelkezik lakásalappal, de szociális lakásépítésre nem írnak ki pályázatot. Sajnos a bérlők körében nagyon rossz a fizetési fegyelem. Dr. Ifi Ferenc képviselő javasolta a témában egy munkaértekezlet megtartását. Sok javaslata volna a koncepció finomítására. Ruzsics Ferenc polgármester nem látta akadályát egy munkaértekezlet megtartásának, de előbb szükséges volt egy olyan anyag, amelyen el lehet indulni. Berki László képviselő megkérdezte, hogyan jutott el a város idáig, hogy ekkora legyen a tartozások összege? A portfolióban történő értékesítéssel kapcsolatban felvetette, hogy mi lesz azokkal az ingatlanokkal, amelyeket nem vesznek meg ebből? Úgy vélte, hogy ezeket a lakásokat be lehetne vonni a Keszthely hazavár programba. Ruzsics Ferenc polgármester válaszában elmondta, hogy év alatt jutott el idáig az önkormányzat, hogy ekkora legyen a tartozások összege. Ez ellen már konkrét intézkedések történtek, évi egy-két ellenőrzés lesz a bérleményekben, ahol a szükséges karbantartásra kötelezni fogják a bérlőt. Problémát jelent, hogy nehéz egy bérlőtől a tartozással együtt megszabadulni. Bírósági szakaszban már nem fog fizetni, az ingatlanban bent lakóként erősebb a pozíciója, mint a tulajdonosnak. Felhívta a képviselő figyelmét, hogy a portfolióban értékesítés lényege, hogy a vevő azt egyben veszi meg, nem mazsolázhat az ingatlanok közül. Vozár Péterné képviselő véleménye szerint szükséges volt ezzel a kérdéssel foglalkozni. Törekedni kell az adósság csökkentésére, 23 millió forint a jelenlegi bérlők tartozása, a többi a már megszűnt bérleti jogviszonyokból maradt, ezeket nagyon nehéz már behajtani a volt bérlőktől. Javasolta, hogy részletesebb kategóriák legyenek a bérlemények csoportjain belül, például a Kossuth utcában sem egyformák az ingatlanok. Jó kezdetnek tartotta, hogy a Keszthely hazavár programban elkezdődött két lakás kialakítása. Ruzsics Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. A képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot. 283/2014. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati lakásgazdálkodási döntések című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

15 15 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 36/2007. (X. 01.) önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzati tulajdonú házingatlanok értékesítéséről szóló 1/2004. (I. 30) önkormányzati rendelet felülvizsgálatával egyetért. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 33. (3) bekezdése alapján terjessze a képviselő-testület ülése elé a megalkotásra kerülő új rendeletek tervezeteit. 2. A képviselő-testület egyetért az önkormányzat és VÜZ Nonprofit Kft. között fennálló ingatlankezelési szerződés felülvizsgálatával. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt új rendeletek szabályozására is figyelemmel, folytasson egyeztetést az ügyvezetéssel az új szerződéses rendelkezésekre vonatkozó javaslatát terjessze a képviselőtestület elé jóváhagyásra. Határidő: 1. pontra: december pontra: február 28. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető, Dr. Ihász Lajosné igazgatási osztályvezető, Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető) Felkérésre: Göncz Attila, a VÜZ Nonprofit Kft. ügyvezetője (Dr. Ifi Ferenc képviselő órakor elhagyta az üléstermet, ezzel a képviselő-testület létszáma 11 főre csökkent.) Interpellációk 1. Törvényesen került-e meghirdetésre a évi közmeghallgatás? Interpelláló képviselő: Berki László Interpelláció címzettje: (Az interpelláció a jegyzőkönyv interpellációra adott válasza a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Ruzsics Ferenc polgármester felkérte Berki László képviselőt, hogy nyilatkozzon, elfogadja-e az interpellációra adott választ. Berki László képviselő nem fogadta el az interpellációra adott választ. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra tette fel az interpellációra által adott választ. A képviselő-testület 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadta az interpellációra adott választ. 2. Félünk a nyilvánosságtól, avagy a 2/3-ad a törvények felett áll? Interpelláló képviselő: Berki László Interpelláció címzettje: Ruzsics Ferenc polgármester (Az interpelláció a jegyzőkönyv Ruzsics Ferenc polgármester interpellációra adott válasza a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

16 16 Ruzsics Ferenc polgármester felkérte Berki László képviselőt, hogy nyilatkozzon, elfogadja-e az interpellációra adott választ. Berki László képviselő nem fogadta el az interpellációra adott választ. Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra tette fel az interpellációra adott válaszát. A képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal elfogadta az interpellációra adott választ (Ruzsics Ferenc polgármester nem szavazott). 3. Állatvédelem a Kárpát utcában Interpelláló képviselő: Berki László Interpelláció címzettje: (Az interpelláció a jegyzőkönyv interpellációra adott válasza a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Ruzsics Ferenc polgármester felkérte Berki László képviselőt, hogy nyilatkozzon, elfogadja-e az interpellációra adott választ. Berki László képviselő elfogadta az interpellációra adott választ. Ruzsics Ferenc polgármester tekintettel arra, hogy a képviselő-testületi ülés két órája tart, órakor tíz perc szünetet rendelt el, és a képviselő-testület nyílt ülését berekesztette. Ruzsics Ferenc polgármester megállapította, hogy az ülésteremben 11 képviselő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, erre figyelemmel órakor elrendelte a nyílt ülés folytatását. Mohácsi József pénzügyi, jogi bizottsági elnök a napirend folytatása előtt Berki László képviselő interpellációira utalva nehezményezte, hogy fontos ügyekben öt perc vita után dönt a képviselő-testület, míg ilyen buta dolgokkal megy az idő. Javasolta, hogy Berki László részére a Keszthelyi Televízióban biztosítsanak műsoridőt, hogy ott jogsegélyszolgálatot tarthasson. Csótár András emberi erőforrások bizottsága elnöke felhívta Berki László figyelmét, hogy jobbító szándékú észrevételeit, kérdéseit a bizottsági ülésen vesse fel, a bizottsági ülések erre vannak szánva, hogy ott alakuljon ki egy nagyjából egységes vélemény. Az interpellációkkal kapcsolatban megjegyezte, hogy nem szerencsés, hogy ugyanazzal a tartalommal két interpellációt is előterjeszt egy képviselő. Napirenden kívül elmondta továbbá, hogy az Emberi Erőforrások Bizottsága meghozta az ülésén a döntését a Bursa Hungarica pályázat kapcsán: 74 pályázó adta be a pályázatát, öt kivételével mindenkit tudtak támogatni. Megköszönte az önkormányzatnak, hogy forrást biztosított erre a célra. Berki László képviselő kikérte magának az elhangzottakat. Kijelentette, hogy nem hagyja csorbítani a jogait. Felszólította a képviselőket, hogy ébredjenek fel és dolgozzanak a városért! Ruzsics Ferenc polgármester felhívta Berki László képviselő figyelmét arra, hogy mindannyian Keszthelyért dolgoznak, nem csak a Jobbik képviselője. A két hozzászólás csak arra vonatkozott, hogy a bizottsági ülésen kellene a képviselőnek erősítenie a munkáját, nem pedig a testületi ülésen a tévé előtti szereplésvágyát kiélnie.

17 17 (Dr. Ifi Ferenc képviselő perckor visszatért az ülésterembe, ezzel a képviselő-testület létszáma 12 főre emelkedett.) 9. Keszthely, Városi strand, 3823/G hrsz-ú felépítmény elővásárlási joga Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági Berki László képviselő azt a kérdést tette fel, hogy ha a város lemond az elővásárlási jogáról, akkor is a mellékelt szerződés marad-e, vagy esetleg megváltoztatják annak tartalmát, esetleg kisebb vételárat írnak bele? válaszában elmondta, hogy ügyvéd által ellenjegyzett szerződésről van szó, az ügyvéd felelőssége, hogy a tartalom változatlan maradjon. Nem feltételezett olyan esetet, hogy egy ügyvéd utólag változtasson a szerződés szövegén. Továbbá a határozat pontosan megjelöli, hogy melyik ingatlanról van szó, helyrajzi számmal, beazonosítható módon. Berki László képviselő érdeklődött, hogy kap-e az önkormányzat értesítést a további eljárásról? tájékoztatta a képviselőt, hogy a Földhivataltól kap az önkormányzat határozatot a tulajdonjog bejegyzéséről. Egy bank is érintett az adásvételben jelzálogjoggal, ők is felértékelték az ingatlant, erre figyelemmel sem lehet már az értéket módosítani. Ruzsics Ferenc polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tette fel a határozati javaslatot. A képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot. 284/2014. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Keszthely, Városi strand, 3823/G hrsz-ú felépítmény elővásárlási joga című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi strandon a Red-Fox Kft. tulajdonában lévő 3823/G hrsz-ú felépítmény Millhanna Kft. részére ,-Ft + ÁFA vételáron történő értékesítéséhez kapcsolódóan a föld tulajdonosaként az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával nem kíván élni. 2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú nyilatkozat kiadására. Határidő: december 15. (Némethné Bali Mária közgazdasági osztályvezető)

18 A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyása Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat azzal, hogy az utólag megküldött II. határozati javaslatot nem tárgyalták bizottságok. Felkérte a bizottsági elnököket azok kiegészítésére, majd a képviselőket a napirenddel kapcsolatos hozzászólásra. Mohácsi József pénzügyi, jogi bizottsági elnök az I. határozati javaslattal kapcsolatban felvetette, hogy Gyenesdiás polgármestere, aki vállalta a társulás elnöki tisztségét, nem egyeztetett előtte a kérdésben a képviselő-testülettel. Ruzsics Ferenc polgármester hozzátette, hogy a gyenesdiási képviselő-testület abban is nemmel szavazott, hogy Gyenesdiás legyen a társulás székhelye. További kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az I. határozati javaslatot. A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 285/2014. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás székhelyét a társulási tanács január 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg. A Társulás székhelye: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. A képviselő-testület hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa munkaszervezeti és gazdálkodási feladatait január 1. napjától a székhely település önkormányzatának polgármesteri hivatala (8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.) lássa el azzal, hogy a központi alrendszerből nyújtott támogatás igénylése a székhely település önkormányzat feladata. 2. A képviselő-testület jóváhagyja a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítását a Társulási Tanács 44/2014. (XI. 6.) számú határozatában rögzítettek, valamint a jelen határozat 1. pontjában megjelölt módosítás szerint. 3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására. Határidő: december 10. (Dr. Gábor Hajnalka osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra tette fel a II. határozati javaslatot. A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.

19 19 286/2014. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában Keszthely Város Önkormányzata képviseletével Ruzsics Ferenc polgármester akadályoztatása esetére állandó meghatalmazottként az önkormányzati ciklus időtartamára Nagy Bálint alpolgármestert bízza meg. 11. Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az I. határozati javaslatot. A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 287/2014. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Goldmark Károly Művelődési Központ alapító okiratát az 1. MELLÉKLET szerinti Módosító okirattal módosítja. 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Módosító okiratban foglalt módosításokkal kiegészített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására. 3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az intézményvezető, valamint a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda (8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.) részére történő megküldéséről. Határidő: december 10. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) Ruzsics Ferenc polgármester szavazásra tette fel a II. határozati javaslatot. A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot.

20 20 288/2014. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Keszthelyi Életfa Óvoda alapító okiratát a 2. MELLÉKLET szerinti Módosító okirattal módosítja. 2. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Módosító okiratban foglalt módosításokkal kiegészített egységes szerkezetű alapító okirat aláírására. 3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az alapító okiratnak az intézményvezető, valamint a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda (8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.) részére történő megküldéséről. Határidő: december 10. (Dr. Gábor Hajnalka jogi és szervezési osztályvezető) 12. A Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó okiratok jóváhagyása Ruzsics Ferenc polgármester ismertette a bizottsági javaslatokat és felkérte a bizottsági Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra tette fel az I. határozati javaslatot. A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 289/2014. (XI. 27.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete A Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó dokumentumok jóváhagyása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta. 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 259/2014. (XI. 4.) számú döntésében és Vállus Község Önkormányzata Képviselő-testülete 61/2014. (XI. 13.) számú határozatában foglaltak alapján az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 11. (1) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 14. -ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével az I. és II. számú melléklet szerint jóváhagyja a Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal december 31. napjával történő megszüntetéséhez kapcsolódó megállapodást és megszüntető okiratot. 2. A képviselő-testület rögzíti, hogy a december 31-ei hatállyal megszűnő Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal állományában a megszűnés napján foglalkoztatottakat a január 1. napjával jogutódlással létrejövő Keszthelyi Polgármesteri Hivatal továbbfoglalkoztatja, jogviszonyuk folyamatosnak minősül.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Szám: 1/1-145/2014. Az ülés helye: Városháza Udvari tárgyaló (Keszthely, Fő tér 1.)

Szám: 1/1-145/2014. Az ülés helye: Városháza Udvari tárgyaló (Keszthely, Fő tér 1.) Szám: 1/1-145/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 11- én (csütörtök) 12.30 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-234/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én (szerda) órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete október 22-én (szerda) órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Szám: 1/1-187/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 22-én (szerda) 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Balatoni

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-193/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 318/2014. (XII. 18.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2014. január 30. (csütörtök) 1. Javaslat a 2014. évi sportolói kitüntetések adományozására (zárt) Sportügyekért Felelős Tanácsnok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet.

A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta az alábbi napirendet. Szám: 1/1-145/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 29- én (csütörtök) 14.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 13.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 13.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-30/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14-én (péntek) 13.20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-án (csütörtök) órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-án (csütörtök) órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 18-án (csütörtök) 11.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 30-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 30-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-99/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 30-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2016. szeptember 27-én (kedd) 15:30 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: a szigetbecsei Petőfi Sándor Művelődési Házban a 2012. december 11-én tartott Lórév Község Képviselő-testülete, Makád Község Képviselő-testülete és Szigetbecse Község Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1949-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-28/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 5-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 10.02 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 10.02 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 10.02 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről Ikt.szám: 262 /2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ! Ják község Képviselő-testülete 2012. október 25-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a jáki Polgármesteri Hivatalban testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2016. június 20-án a Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virág László alpolgármester Muszti Csaba képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án, 13:15 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Zádori János polgármester Gászné Bősz Bernadett alpolgármester Andrics Aliz Dr. Hutvágner Rozália Füri Ferenc László Miklós Tóth Györgyi

Zádori János polgármester Gászné Bősz Bernadett alpolgármester Andrics Aliz Dr. Hutvágner Rozália Füri Ferenc László Miklós Tóth Györgyi JEGYZŐKÖNYV Készült: Pécsvárad Város Képviselő-testületének 2016. november 4-én tartott üléséről. Az ülés helye: Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal, polgármesteri iroda Jelen vannak: Meghívottak: Zádori

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta Bánkutiné Katona Mária

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta Bánkutiné Katona Mária Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. november 26-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők. 1 J E GY Z Ő K Ö NY V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 795-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. november 26.-án megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. november 26.-án Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 28-án, du. 13,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó terme (3733 Rudabánya Gvadányi J. u. 47.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 875-3/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28-án 14,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben