Az egészségpolitika elvei, célkitűzései, az egészségügy ellátórendszere május 23.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egészségpolitika elvei, célkitűzései, az egészségügy ellátórendszere. 2014. május 23."

Átírás

1 Az egészségpolitika elvei, célkitűzései, az egészségügy ellátórendszere 2014 május 23

2 Tartalom A Semmelweis Terv célkitűzései Térségek kialakítása Állami átadás-átvétel Ellátórendszer átalakítása TEK kialakításának módszertana Feladatarányos TVK

3

4 A Semmelweis Terv A szakmai vitairatot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkársága 2010-ben hirdette meg Kiindulópontja, hogy Magyarország társadalmi-gazdasági felzárkózása megvalósíthatatlan rossz egészségi állapotú, beteg emberekkel A lakosság jó egészségi állapota meghatározza a nemzet sorsát és jövőjét

5 A Semmelweis Terv Célkitűzések Örökség Hatásosság Hatékonyság Méltányosság/igazságosság Megvalósíthatóság Romló finanszírozási környezet Morális és bizalmi válság Túlélésért küzdő, szétesett intézményrendszer

6 A Semmelweis Terv megoldási javaslatai Az ellátórendszer összhangjának ismételt megteremtése: térségi szervezés - Hatékonyságnövelés - Hozzáférés javulása - Együttműködés a szereplők között

7

8 Térségek kialakításának szempontjai Méretgazdaságossági szempontok (pl:lakosságszám, esetszám) Egyenlőtlenségek vizsgálata, elérhetőség egyenlő biztosítása Betegelvándorlás ( természetes betegutak) elemzése megyei és kistérségi szinten A legkisebb szerveződési egységek kistérségi szintűek legyenek Budapest speciális helyzete Cél: A térségek egészségügy szempontjából önellátóak legyenek, a betegelvándorlás ne haladja meg a 10%-ot a térségek között

9 Nyugat-Dunántúl Lakosságszám: Aktív ágyszám: 5025 Krónikus ágyszám: 4957 Nyugat-Közép-Magyarország Lakosságszám: Aktív ágyszám: 5186 Krónikus ágyszám: 3358 Észak-Közép-Magyarország Lakosságszám: Aktív ágyszám: 5789 Krónikus ágyszám: 4913 Észak Magyarország Lakosságszám: Aktív ágyszám: 3715 Krónikus ágyszám: 2256 Észak-Alföld Lakosságszám: Aktív ágyszám: 5207 Krónikus ágyszám: 2442 Dél-Alföld Lakosságszám: Aktív ágyszám: 5674 Krónikus ágyszám: 2909 Dél-Dunántúl Lakosságszám: Aktív ágyszám: 4047 Krónikus ágyszám: 2790 Dél-Közép-Magyarország Lakosságszám: Aktív ágyszám: 7623 Krónikus ágyszám: 3791

10

11 Az átadás-átvétel folyamata

12 Az átadás-átvétel folyamata Az intézmények állami tulajdonba vétele lényegében három körben zajlott: 2012 január 1-én 43, addig megyei vagy fővárosi önkormányzati tulajdonban, illetve fenntartásban működő intézmény átvétele történt meg 2012 május 1-től további 53 intézmény került a GYEMSZI fenntartása alá A korábban EMMI tulajdonú 13 ún országos intézmény de jure szintén 2012 januártól került GYEMSZI fenntartásba, azonban a tényleges átadás-átvételi folyamat csak 2012 év végén zajlott le

13 Az átadás-átvétel folyamata Az intézmények állami tulajdonba kerülésével egy fenntartó kezébe kerültek az intézmények nagy többségének fenntartói jogai Fenntartó feladata: az ellátás színvonalának, minőségének javítása, az optimális kapacitással, struktúrával, humán erőforrással működő intézmények létrehozása, a hatékonyság és az intézmények rentábilis működtetése érdekében Ellátásszervező feladata: a megfelelő minőségű ellátáshoz való hozzáférés biztosítása, az igénybevétel monitorizálása, optimális irányba terelése az ellátórendszer hatékony működtethetősége érdekében

14

15 Problémák az eddigi kapacitástervezéssel Lehetséges megoldás Kapacitásalapú tervezés Szükséglet alapú tervezés

16 Kiindulási alapja: Célja: Szükséglet alapú tervezés Hatékonyság, rugalmasság és transzparencia javítása mellett, Azonos hozzáférés biztosítása a szükséges egészségügyi szolgáltatásokhoz (nem azonos elérési időket jelent) Az együttműködés fokozása a szereplők között

17 Célkitűzésünk: Szükséglet alapú tervezés Világos betegutak Egyértelmű szakmai progresszivitási szintek Szükségletekhez igazított kapacitások Feladatokhoz illesztett finanszírozás Fontos elv, hogy minden ellátást azon a szinten célszerű nyújtani, ahol az a leghatékonyabban és legjobb minőségben megtehető A hazai ellátási térkép és a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a speciális erőforrásokat igénylő szakterületek centralizációja szükséges

18 Betegút és területi ellátási kötelezettség (TEK) Betegút Konkrét beutalás, illetékesség (TEK) Beteg útja az ellátó rendszer szintjei, formái között Betegség- menedzsment (pl: az időbeni felfedezés definitív kezelés korai rehabilitáció követés, ápolás, gondozás)

19 Az új struktúra kialakításának lépései 1 Az összes közfinanszírozású egészségügyi szolgáltató felmérése 2 Progresszivitási szintek definiálása 3 A progresszivitási szintek intézményekhez rendelése 4 Kapacitások arányosítása a progresszivitási szintek között 5 Kapacitások intézményekhez rendelése, térségi arányosítása

20 Két alapvető definíció Szakmai tevékenységek tapasztalat, műszerezettség igény, szakember gárda, költségesség szerinti csoportosítása Egészségügyi ellátó intézmények egymásra épülő rendszere

21 Kórháztípusok I Kategória Közösségi egészségközpont/nappali Kórház Közösségi kórház Több profilú közösségi kórház Térségi társközpont Magyarázat Többszakmás járóbeteg kapacitásokkal rendelkező és krónikus, rehabilitációs és ápolási szolgáltatást a lakossági nyújtó intézmények, szükségletek amelyek lakosság közeli ellátást biztosítanak, az egészségmegőrzést támogatják az alapellátási együttműködve Elsősorban alapszakmákban (belgyógyászat, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, gyermekgyógyászat) és további 1-2 más szakmában, a nem komplex ellátást igénylő betegek ellátásáért felelős kórházak;, biztosítják a lakosság-közeli fekvőbeteg és társuló járóbeteg ellátást, az egészségmegőrzést támogatják az alapellátási szinttel és a térségi centrummal együttműködve Szakmák jellemző progresszivitási szintje: alap Belgyógyászatban az ellátási területéhez tartozó lakosságszám meghaladja az 55 ezer főt Az alapszakák mellett legalább 4-5 egyéb szakmában nyújt ellátást pl: kardiológia, gasztroenterológia, urológia Együttműködik a térségi centrummal a térségi ellátásszervezés elveinek megfelelően, a hatékonyság javítása érdekében Jellemző progresszivitási szintje: alap/közép A szakmák döntő többsége jelen van, a társszakmai hátterek komplex ellátások nyújtását teszik lehetővé (onkológia, politrauma) Együttműködik a térségi centrummal a térségi ellátásszervezés elveinek megfelelően, a hatékonyság javítása érdekében Jellemző progresszivitási szintje: közép/felső

22 Kórháztípusok II Kategória Térségi központ/ Egyetemi Klinika Gondozási központ Magyarázat A térség vezető egészségügyi intézményeként a komplex és kiemelt ellátások nyújtása mellett oktatási, a lakossági kutatási és továbbképzési szükségletek központok (térségenként koncentráltan, de nem feltétlenül a térségi központban történik a kiemelt erőforrást igénylő ellátások megszervezése) Jellemző progresszivitási szintje: felső Azok az intézmények, amelyek szakspecifikus járóbeteg órákkal és a kórnikus kapacitásokkal rendelkeznek, de az ágyainak száma nem haladja meg a százat [ Ezek a döntően alapítványi vagy non-profit kft-k, amelyek sokszor duális finanszírozásúak (szociális és egészségügy) ] Szakkórház Országos intézet Egy egészségügyi szakma, illetve ahhoz szorosan kapcsolódó társszakmák tekintetében, legalább a progresszív ellátás 2 szintjéhez tartozó valamennyi egészségügyi szolgáltatást nyújtja és az ehhez szükséges teljes általános diagnosztikai hátteret a helyszínen biztosítja Egy egészségügyi szakma, illetve ahhoz szorosan kapcsolódó társszakmák tekintetében jellemzően 3 progresszivitási szinten valamennyi egészségügyi szolgáltatást nyújtja és az ehhez szükséges teljes általános diagnosztikai hátteret a helyszínen biztosítja A jelentős költségigényű, speciális tapasztalatot és műszerezettséget igénylő, ritkábban végzett ellátásokra specializálódott intézmény, így ezek az ellátások nem jelennek meg minden térségben, hanem országos szinten centralizáltak

23 A progresszivitási szintek definiálása A szakmára jellemző tevékenységeket bizonyos szempontok szerint csoportosítottuk: ahány csoport elkülöníthető, annyi progresszivitási szint jelenik meg a szakmában Releváns tevékenységek többnyire OENO kódok alapján fejezhetők ki Egyes esetekben a társszakmák jelenléte is szempont lehet (pl szülészet-pic, stroke-ct A szakmai progresszivitás általában 3 szintű (vagy kevesebb)

24 Területi ellátási kötelezettség meghatározása A különböző orvosi szakmákban egymástól független TEK tervezést végzünk Egy adott szakma minden progresszivitási szintjére külön TEK kerül megállapításra, de ezek nem egymástól függetlenek A TEK optimalizálás Budapesten kívül településszinten, Budapesten belül irányítószám-szinten történik A TEK optimalizálás követelményei: Felszálló kialakítás

25 Az orvosszakmai fejlődésnek köszönhetően számos esetben történt profiltisztítás, ami egy-egy szakma aktív fekvőbeteg ellátásának járóbeteg és egynapos ellátás irányába való eltolását jelenti Profiltisztítás Eredmények: A kisebb kórházakban működő "kisszakmák" - szubspecialitások - száma csökkent, ez 44 helyen 28 szakmában 1689 ágyat érintett

26 Aktív ágyszámok változása térségek szerint % -6% -7,9% -2% % 62-7,4% ,8% -2,5% től Ágyszám változás

27 Több intézmény esetén funkcióváltás történt, azaz ezeknél az intézményeknél az aktív fekvőbeteg-ellátás átalakult, de a lakossági szükségleteket figyelembe véve számos ilyen szolgáltatónál járóbeteg-ellátás fejlesztésre, egynapos sebészeti tevékenység ellátására nyílt lehetőség, ill az intézmény krónikus, rehabilitációs tevékenysége megmaradt Funkcióváltás Eredmények Az aktív ellátás centralizációjával párhuzamosan 14 helyen 8 szakmában 776 ágyon folyó aktív ellátás átkonvertálódott járóbeteg, egynapos és krónikus-rehabilitációs ellátássá

28 Integrációk Integráció egyrészt a biztonságos szakmai ellátás érdekében, másrészt költséghatékonysági szempontok figyelembe vételével történt Eredmények: A folyamtok előkészítése 2012-ben, míg a tényleges integráció 2013 január 1-jétől, illetve április 15-től a következő helyszíneken történt:

29 Integrációk Funkcióváltók

30

31 Területi ellátási kötelezettség meghatározása GYEMSZI-IRF (Ruzsa Zoltán vezette munkacsoport) Szempontok az optimalizáláshoz: 1 Utazási idő minimalizálása 2 Kórházak kb azonos terhelése (kapacitás alapú tervezés) 3 Szakmák közötti kompatibilitás A fenti szempontok egyszerre nem elégíthetőek ki, csak egymás kárára Mérőszámokat kell definiálni a 3 szempont teljesülésének mérésére

32 TEK kialakítás A különböző orvosi szakmákban egymástól független TEK tervezést végzünk Egy adott szakma minden progresszivitási szintjére külön TEK kerül megállapításra, de ezek nem egymástól függetlenek A TEK optimalizálás Budapesten kívül településszinten, Budapesten belül irányítószám-szinten történik

33 A TEK optimalizálás követelményei: 1 Teljesség: minden település (illetve Budapesten belül irányítószám) minden szakma minden progresszivitási szintjén pontosan egy ellátó intézmény TEK-jébe legyen beosztva 2 Térségen belüliség: egy település lakosságát a település egészségügyi térségén belül kell ellátni, ha ilyen ellátó egyáltalán létezik Csak akkor lehetséges más térségbeli ellátóhoz kerülni, ha az ellátás térségen belül ellátó hiányában nem megoldható

34 3 Felszálló kialakítás: ha egy település egy szakmában és progresszivitási szinten egy szolgáltatóhoz tartozik, és az a szolgáltató ugyanazon a lakossági szakma szükségletek magasabb progresszivitási szintjén is szolgáltat, akkor a magasabb progresszivitási szinten is hozzá kell tartoznia 4 Utazási idő minimalizálás: A TEK-eket úgy kell megállapítani, hogy a teljes lakosságnak az ellátó intézményhez való utazással töltött összes ideje minimális legyen 5 Arányos terhelés: A TEK-ek kialakításánál törekedni kell arra, hogy minden szakmában minden kórházhoz a TEK szerint odatartozó lakosság ápolási igénye a kórházban rendelkezésre álló ágyak számával arányos legyen

35 A TEK optimalizálást egy, az elérhető lakossági, betegforgalmi és a térinformatikai lakossági szükségletek adatokon alapuló lineáris program (LP) segítségével végeztük A felhasznált alapadatok és forrásuk: Települések, és a települések lakossági adatai: KSH, 2009 Betegforgalmi adatok a fekvőbeteg ellátásban: OEP, 2010 A kórházak 2012-re tervezett ágyszámai szakmánként, az osztályok progresszivitási szintje: GYEMSZI, 2011 Települések közti utazási idők: ArcMagyarország térinformatikai adatbázis, GeoX Kft

36 Matematikai modell Szintenkénti intézményszám / korrigált elméleti összintézményszám x ágyszám Adott szakmában adott szinten szolgáltatást nyújtó intézmények száma (2-es szint = 1 és 2, 3-as szint = 1,2,3) Tervezett vagy rendelkezésre álló ágyszám

37 1 Utazási idő Mérőszám: az átlagos utazási idő az ellátó kórházig Országos átlag, súlyozva a szakma prog szint előfordulásának gyakoriságával (cél az átlag minimalizálása) Optimalizáció: az átlagos utazási idő minimalizálása

38 Autóút a lakossági 90 szükségletek 90 Az utazási idők megállapítását a közúthálózaton személygépkocsival realizálható utazási sebességek segítségével végeztük, a település központja, és a célintézmény irányítószám-körzetének célpontja közti utazási idő kiszámolásával A felhasznált sebességadatok: Külterületen (km/h) Autópálya Autópálya lehajtó Elsőrendű út Másodrendű út Főút Helyi jelentőségű főút Körforgalom Utca Komp 0 0 Belterületen (km/h)

39 2 Kórházak egyenletes terhelése Mérőszám: a lakossági 100%-tól szükségletek való eltérés Az intézmény ágyszáma adott szakmában a TEK lakosaira leosztva, ennek aránya az országos átlaghoz

40 Szakmák közötti kompatibilitás Egy település lakosai szakmánként ne más és más kórházhoz tartozzanak Nincs optimalizálás, heurisztikus algoritmussal érjük el a jó eredményt Szakmákat előre meghatározott sorrendben optimalizáljuk, az előző szakmák TEK-jéhez idomítjuk az aktuálist Egy elérési időt (település-kórház) +p perccel megnövelünk, ha a település az előző szakmában más kórházhoz volt beosztva

41

42 Progresszivitási szintek kialakítása Kiindulópont: Szakmai egyeztetések alapján meghatározott minimális esetszámok Nemzetközi ajánlások: szülés/év (minél magasabb a szülésszám, annál jobbak az eredmények) 50 magas rizikójú szülés/év olyan helyen, ahol az éves szülésszám 5500

43 2010-es állapot Az országban működő összes szülészet, elérési idők szerint

44 Az 1000 szülésszám felett teljesítő szolgáltatók, elérési idők szerint

45 Az 700 szülésszám felett teljesítő szolgáltatók, elérési idők szerint

46 Az 500 szülésszám felett teljesítő szolgáltatók, elérési idők szerint

47 Az elvégzett elemzések és egyeztetések alapján: Szülészet progresszivitási szintjei: II szint: 500 fölötti szülésszám a lakossági PIC szükségletek nélkül, 24 órában elérhető neonatológus szükséges Szülészet-nőgyógyászat összevont osztály esetén a szülészet minimum ágyszáma: 10 III szint: II szint feltételei és PIC III, illetve PIC II működik az intézetben Döntésünk indoklása: A hazai sajátosságok figyelembevételével, a hozzáférés és egyenlőség javítása érdekében, a hatékony és biztonságos működés megteremtéséhez, így a szolgáltatók optimális számának meghatározásához az 500 fölötti szülésszám tekinthető elfogadhatónak

48 A 2-es progresszivitási szintű szülészetek elérhetősége

49 A 2-es progresszivitási szintű szülészetek TEK-je

50 A 3-as progresszivitási szintű szülészet elérhetősége

51 A 3-as progresszivitási szintjének szülészetek TEK-je

52 A szülészetek elérési ideje progresszivitási szintek szerint

53

54 Helyzetkép Aktív fekvő finanszírozási technika: HBCS TÖRTÉNELMI TVK KORLÁTTAL Krónikus fekvő finanszírozási technika: NAPARÁNYOS Járó finanszírozási technika : TÉTELES, FEE FOR SERVICE

55 HBCS TÖRTÉNELMI TVK KORLÁTTAL : AKTÍV FEKVŐ HBCS finanszírozás bevezetése után a lakossági 11 évig szükségletek TVK nélkül működött TVK alapja 2003-as A történeti TVK eredetileg tartalmazta a spontán progresszivitás hatását Torzulásához a szocialista tervgazdaságban megszokott kijárásos mechanizmusok vezettek, különösen 2007 után

56 Feladatarányos finanszírozás Elvek 1 Történelmi TVK rendszer eltorzult, folyamatosan korrigálni kellett 2 TVK kiosztás kövesse, fejezze ki a megváltozott feladatot Eredmények Területi ellátási kötelezettséghez kötött TVK TVK komponensének mértéke: arányos a szolgáltatónál végzett szakmai tevékenység spektrumával (szakmák száma, jellege); arányos a szakmai munka komplexitásával, technológiai háttér igényével (progresszivitási szint); arányos az ellátandó populáció méretével, progresszivitási szintenként külön-külön kalkulálva A 2013 évre vonatkozóan a GYEMSZI határozta meg a szolgáltatók számára javasolt és korrigált teljesítményvolumen kereteket

57 Történetileg a TVK egyenlőtlen eloszlása óriási különbségeket hozott létre az Eü szolgáltatásokban Ezer lakosra jutó finanszírozás (Ft) Átlag: 33,6 millió forint 18,34 M 29,1 M (1074 e fő) 29,2 M 30,7 M (864 e fő) 30,8 M 31,8 M (980 e fő) 31,9 M 32,5 M (839 e fő) 32,6 M 33,6 M (844 e fő) 33,7 M 34,5 M (2697 e fő) 34,6 M 36,1 M (702 e fő) 36,1 M 37,8 M (542 e fő) 37,9 M 39,2 M (710 e fő) 39,3 M 44,1 M (763 e fő)

58 Területi ellátási Történelmi TVK kötelezettséghez kötött TVK Az új modellben a kötelező feladathoz kell rendelni a finanszírozást

59 Teljesítmény arányos szakmai TVK meghatározása Belgyógyászat és társszakmái Sebészet TELJESÍTMÉNY TVK Traumatológia Pszichiátria Stb

60

61 Progresszivitási szintek szakmánkénti megoszlása Belgyógyászat és társszakmái Sebészet I szint II szint III szint Traumatológia Pszichiátria Stb Így meghatározható az egy főre jutó finanszírozás szakmánként és progresszivitási szintenként is

62 TEK-alapú intézményi TVK Ha meghatározzuk az intézmény területi ellátási kötelezettségét progresszivitási szintenként, akkor az országos mutatók alapján egyszerűen meghatározható az intézmény szakmai egységeinek TVK-ja

63 Szükséges finomhangolások I 1 Országos feladatok kivétele 2 Mi határozza meg a szakmánkénti progresszivitási szinteket? % % % % % % % Szakmánként eltérő %-k 3 Mátrix (teljesítményének kompetencia alapú szétosztása torzítja a rendszert)

64 Szükséges finomhangolások II 4 Kardiológia (belgyógyászat és társszakmáinak pool-ként való kezelése) 5 TEK-nélküli szakmák (PIC, aneszteziológia, intenzív ellátás, sürgősségi betegellátás) 6 Egynapos sebészet (Azokban a szakmákban ahol az I szinthez már nem állapítottunk meg sem ágyat, sem TEK-et és egynaposban kell ezután ellátni) 7 EFI 8 Korfa, deprivációs index

65 Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása

Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása Az egészségügyi intézményi struktúra átalakítása dr. Helmle László 2012. szeptember 20. A Semmelweis Terv tézisei Az ellátórendszer összhangjának ismételt megteremtése (térségi szervezés, progresszív ellátás)

Részletesebben

170/2005. (XII. 15.) Kgy. határozat. Pályázat kiírása a Baranya Megyei Kórház működtetésére

170/2005. (XII. 15.) Kgy. határozat. Pályázat kiírása a Baranya Megyei Kórház működtetésére 170/2005. (XII. 15.) Kgy. határozat Pályázat kiírása a Baranya Megyei Kórház működtetésére 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház új szakmai fejlesztési koncepcióját az 1.

Részletesebben

Budapesti Egészségügyi Modell BEM. 2009. december

Budapesti Egészségügyi Modell BEM. 2009. december Budapesti Egészségügyi Modell BEM 2009. december A BEM olyan egészségügyi program, melynek alkalmazása a minőségi élet feltétele, a budapesti polgároknak hosszabb és egészségesebb életet segít biztosítani,

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ. a regionális orvosi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése konstrukciókhoz

SZAKMAI KONCEPCIÓ. a regionális orvosi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése konstrukciókhoz SZAKMAI KONCEPCIÓ a regionális orvosi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése konstrukciókhoz Egészségpolitikai Főosztály Fejlesztéspolitikai és Stratégiai-Elemzési Főosztály 2008. augusztus 22. Tartalomjegyzék

Részletesebben

otthonápolás A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja IV. évfolyam 4. szám 2008 július augusztus

otthonápolás A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja IV. évfolyam 4. szám 2008 július augusztus otthonápolás A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja A tartalomból: Szakmai koncepció a regionális orvosi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére Transplantáción átesett

Részletesebben

A HAZAI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A HAZAI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA 2006. június könnyű a gyógyítás a baj elején, noha nehéz a felismerés, míg az idő múltával, ha nem ismerik fel és nem gyógyítják, könnyű lesz a bajt megállapítani, de sokkalta nehezebb az egészséget helyreállítani.

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról. 148/2007. (IX. 13.

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról. 148/2007. (IX. 13. 148/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról 1. sz melléklet Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1137-6/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az egészségügyi integráció szakmai programja, és az ahhoz kapcsolódó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER TOVÁBBI ÁTALAKÍTÁSÁRÓL

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER TOVÁBBI ÁTALAKÍTÁSÁRÓL A MAGYAR KÓRHÁZSZÖVETSÉG JAVASLATAI AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER TOVÁBBI ÁTALAKÍTÁSÁRÓL 2014. OKTÓBER. 5. A Magyar Kórházszövetség 2014. április 2-án tartott közgyűlésén elfogadta A Magyar Kórházszövetség

Részletesebben

Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé

Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé Változás és stabilizáció - Jó úton a nemzeti egészségügyi szolgálat felé A Semmelweis Terv fogalmazta meg részletesen az egészségügy átalakításának szükségességét, a célok eléréséhez szükséges lépéseket

Részletesebben

JELENTÉS. az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 1001 2010. március

JELENTÉS. az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 1001 2010. március JELENTÉS az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 1001 2010. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről 0820 2008. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. az állami és egyházi tulajdonban lévő kórházak, egyetemi klinikák gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0301 2003. január

JELENTÉS. az állami és egyházi tulajdonban lévő kórházak, egyetemi klinikák gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0301 2003. január JELENTÉS az állami és egyházi tulajdonban lévő kórházak, egyetemi klinikák gazdálkodásának ellenőrzéséről 0301 2003. január 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

Kórházi információs rendszerek e-book Daragó László

Kórházi információs rendszerek e-book Daragó László TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kórházi információs rendszerek e-book Daragó László

Részletesebben

Ege szse gu gyi ta rgyu NSRK-fejleszte sek e rte kele se

Ege szse gu gyi ta rgyu NSRK-fejleszte sek e rte kele se Ege szse gu gyi ta rgyu NSRK-fejleszte sek e rte kele se Értékelési jelentés Készült: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megrendelésére Készítették: Hétfa Kutatóintézet Budapest Intézet Revita Alapítvány

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. EMELTSZINTŰ KOMPLEX JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS LÉTREHOZÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉG JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN, BALATONBOGLÁR VONZÁSKÖRZETÉBEN A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség. Tanulmány. Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség. Tanulmány. Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség A térségben élők egészségügyi rehabilitációs programjának kidolgozása Tanulmány Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával

Részletesebben

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet. 2011. november

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet. 2011. november PPrrooggrraam jaavvaassl j llaatt aa SSvvááj jcci ii Maaggyyaarr Eggyyüüttttműűkkööddééssi ii PPrrooggrraam 88.. pprri iioorri iittáássaa Huumáánneerrőőf foorrrrááss-- ééss ttáárrssaaddaal lloomf feej

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE. 2007. március 19.

T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE. 2007. március 19. T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE 2007. március 19. I. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtása I.1. A törvényi felhatalmazás alapján

Részletesebben

Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetérõl

Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetérõl Tanulmány Magyarország régióinak egészségügyi helyzetérõl I. rész A tanulmány készítésében részt vettek: Dr. Kincses Gyula Dr. Surján György Kováts Tamás Szilágyi Éva Szirmai László Külsõ közremûködõk:

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ. az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ. az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról 1 Általános bevezetés...1 Jogszabályi háttér...1 Telephelyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL 3060 Pásztó Semmelweis u. 15-17 Igazgató főorvos: Dr. Boczek Tibor Tel.: 32/561-000 Fax.:32/460-404 E-mail:margitkp@invitel.hu www.pkorhaz.hu Szám: 1-114/2011. A határozat meghozatalához egyszerű szavazattöbbség

Részletesebben

JELENTÉS. a háziorvosi ellátás működésének és pénzügyi feltételrendszerének ellenőrzéséről. 1126 2011. november

JELENTÉS. a háziorvosi ellátás működésének és pénzügyi feltételrendszerének ellenőrzéséről. 1126 2011. november JELENTÉS a háziorvosi ellátás működésének és pénzügyi feltételrendszerének ellenőrzéséről 1126 2011. november Költségvetési, Felügyeleti Főigazgatóság Iktatószám: V-2011-122/2010-2011. Témaszám: 993 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai

Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Az egészség és egészségügyi rendszer fejlesztésének makrogazdasági szempontjai Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

JELENTÉS. a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről. 1286 2012. június

JELENTÉS. a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről. 1286 2012. június JELENTÉS a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről 1286 2012. június Erőforrás Gazdálkodási Főigazgató Számvevői Iroda Iktatószám: V-2012-115/2011-2012. Témaszám: 06 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest

Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest INTÉZETI STRATÉGIA 2011-2015 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Vezetői összefoglaló... 5 3. A kerületi lakosság egészségi állapotának alakulása 1997-2010.... 8

Részletesebben

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ:

MUNKAFÜZET 2. NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR 2004. ÁPRILIS EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ LEPP-GAZDAG ANIKÓ: MUNKAFÜZET 2. LEPP-GAZDAG ANIKÓ: NÉHÁNY GONDOLAT A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY REFORMJÁHOZ 2004. ÁPRILIS a legjobb, amit valamiről emberileg elmondani lehet, hogy meg kell azt reformálni, mert ez azt jelenti, hogy

Részletesebben

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása

A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása Doktori értekezés Írta: dr. HOMICSKÓ ÁRPÁD OLIVÉR Témavezető: PROF. DR. HAJDÚ JÓZSEF Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben