Az egészségügyi struktúra átalakításának indikátorai, avagy hogyan monitorozzuk a struktúraváltást?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egészségügyi struktúra átalakításának indikátorai, avagy hogyan monitorozzuk a struktúraváltást?"

Átírás

1 Az egészségügyi struktúra átalakításának indikátorai, avagy hogyan monitorozzuk a struktúraváltást? Dózsa Csaba Miskolci Egyetem DEMIN XI Június 3.

2 2 Az előadás felépítése A struktúraváltás: - definíciója - szintjei és tartalmi elemei - javasolt indikátorai - jelenlegi állása

3 3 Meg kellene már végre kezdeni a struktúra átalakítását! Vagy: Végig kellene vinni a struktúraváltást! Mi a struktúraváltás? Ha változik a struktúra! De minek a struktúrája?!? És hogyan mérjük az átalakulást?

4 4 Mi a struktúraváltás? Szint Fókusz Kapacitások - struktúra Betegforgalom Intézményen belül Aktív ellátás szűkülése Járóbeteg ellátás, rehabilitáció, krónikus kap. bővülése Területi szinten Járóbeteg ellátás, otthoni ellátások kapacitásának bővülése Kisebb hospitalizáció, több ambuláns ellátás, több otthoni ellátás Ágazat szintjén Prevenció Rehabilitáció Fejlesztése Alapellátás kapuőr szerepe Finanszírozás Humánerőforrás Összességében Egynapos ellátások, járóbeteg ellátások növekvő finansz. Kevesebb kórházi dolgozó Aktív ell. szűkülése és koncentrációja járób., rehabilitációs ellátások erősödése (+mátrix struktúrák) Prevenció egészségfejlesztés, Alapellátás, járóbeteg ellátás, otthoni ápolás bővülő finanszírozása Több alapellátási dolgozó, prevencióban és rehabilitációban dolgozó szakember Profilváltások intézmények közötti munkamegosztás (+Holdingok fúziók) Elmozdulás a prevenció irányába (Totális népegészségügyi pr.)

5 5 A struktúraváltást indukáló környezeti változások Idősödő társadalom (Ageing); Krónikus betegek számának növekedése; Az egészségügyi technológiák gyors fejlődése (gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, diagnosztika, info-kommunikációs eszközök stb.) Információs társadalom begyűrűzése; Fogyasztói öntudat és fogyasztói igények növekedése; Kényelmes és egyre inkább az otthoni/lakóhelyközeli szolgáltatások igénylése.

6 6

7 7 Az egészségügyi rendszer struktúraváltása A jelen helyzet A kívánt helyzet Megelőzés, gondozás, szűrés prevenció Gyógyító ellátások, aktív ellátás kuráció Krónikus ellátás, ápolás, hospice rehabilitáció

8 8 Az egészségügyi ellátórendszer rendszerszintű struktúraváltása Hosszútávú stratégiai tervek, master plan-ek készítése és megvalósítása: Kórházcsoportok és ellátási szintek világos elkülönítése (helyi - városi - regionális - országos - egyetemi klinikák) Fokozatos végrehajtás több lépésben év alatt Technológiai lehetőségek kiaknázása Rugalmas működési-szervezési formák bevezetése (pld. mátrix kórház, gazdasági társaság) Összevonások, fúziók (holdingok, vertikális integráció) Profilváltások

9 Hívószavak az egészségügyi ellátórendszer átalakításánál Merging: intézmények egyesülése, összevonása, majd összeolvadása, amely sokszor együtt jár a professzionalizálódással, gazdasági társasági formává alakulással Redesign, Right-sizeing (down sizeing helyett!): a kapacitások szükség-leteknek és a fenntarthatóságnak megfelelő átalakítása, nemcsak bezárást és leépítést jelent, hanem új profilok fejlesztését is! Renovation: meglévő szolgáltatási struktúrák és formák szükségletek-igények szerinti megújítása Integration vagy Continuum of care a betegek ellátási útjának menedzselése, a folyamatosság biztosítása a kórháztól az otthonig Community based care: a helyi közösségek szintjén kialakított szolgáltatásorientált és gyakran az egészségügyi és szociális ellátásokat integráló ellátási formák, programok Információs-kommunikációs technológiák: telemedicina, teleradiológia, AAL technológiák. 9

10 10 Struktúraváltás az egészségügyi ellátásban: intézmények profilváltása Egyetemi központok Országos intézetek Megyei kórházak (külső és belső telephelyek Nagyobb városi kórházak, kisvárosi (alapszakmás) kórházak Rehabilitáció Krónikus ellátás Hospice Ápolás Szociális intézetek

11 11 Területi szinten tervezett struktúra-átalakítás és profiltisztítás Közepes méretű városi kórház Alapszakmák, sürgősségi osztály Külső telephely Ápolás krónikus ellátás Külső telephely Regionális Megyei központi kórház kórház Progresszív ellátások, Sürgősségi centrum központi műtőblokk intenzív Városi kiskórház szakkórház Rehabilitációs Alapellátás, járóbetegellátás, szűrés, mentés Városi kiskórház Alapellátás, járóbetegell, mentés egynapos seb.

12 12 Intézményi szinten tervezett struktúra-átalakítás Krónikus ellátás, ápolás, hospice Sürgősségi centrum, központi műtőblokk intenzív, diagnosztika High-tech 200 Központi blokk 500 ágyas hotel 180 Jelen: 1280 aktív ágy Öt-hat év múlva: 950 aktív ágy év múlva: 560 aktív ágy Jelenlegi pavilonok Krónikus ellátás Új központi blokk

13 13 A struktúraváltás mérésének indikátorai

14 14 Az egészségügyi ellátórendszer struktúraváltását mérő indikátorok rendszerének működtetése Ki mérjen (adatgyűjtés)? Egészségügyi intézmények, ÁNTSZ, OEP, KSH,. Ki elemezzen? Egészség-obszervatórium(?), GYEMSZI, orvos- és egészségtudományi egyetemek, Szakmai kollégiumok, ÁNTSZ, OEP, NEFMI(?) Ki finanszírozza? Ki értékelje?.

15 15 A struktúraváltás javasolt indikátorai (1) A struktúra-átalakítás dimenziói Kapacitások - struktúra Betegforgalom Javasolt indikátorok -Az aktív kórházi ágyak számának csökkenése, -Pavilon kórházak számának csökkenése, tömbök számának növekedése -Járóbeteg ellátás, rehabilitáció, krónikus kap. bővülése -Otthoni ellátások profiljainak és kapacitásának bővülése -Telemedicinális szolgáltatások arányának növekedése lakosra jutó hospitalizáció csökkenése -valódi rehabilitációra kerülő betegek arányának növekedése -Alapellátás kapuőr szerepe, definitív ellátás aránya -Otthoni szakápolásban részesült betegek sz./kh-i betegek sz. -Átszűrtség arányának növekedése -Gondozási programban részt vett krónikus betegek arányának növekedése

16 16 A struktúraváltás javasolt indikátorai (2) A struktúra-átalakítás dimenziói Finanszírozás Humánerőforrás Javasolt indikátorok -Egynapos ellátások, járóbeteg ellátások növekvő finanszírozása -Járó/aktív arány növekedése -Háziszakápolás/aktív fekvőb kif. arány növekedése -prevenció egészségfejlesztés/gyógyító-megelőző kassza aránya -Kevesebb kórházi dolgozó(?) -Prevenciós nővérek számának növekedése az alapellátásban(?) -Több alapellátási dolgozó, -Rehabilitációs, sürgősségi szakorvosok számának növekedése -Prevencióban és rehabilitációban dolgozó szakemberek számának növekedése -???

17 Az egynapos sebészeti ellátás esetszámai, súlyszámai és finanszírozási összegei as időszakban 17

18 18 Működési aktív ágyszám szakmák szerinti alakulása Esetszám szakmák szerinti alakulása Traumatológia Sebészet Onkológia Gyermekgy. Kardiológia 800 Ez már a struktúra átalakítása? Szakmák részesedése az országosan finanszírozott súlyszám-összegből

19 19 A gyógyító-megelőző ellátások kiadási szerkezete % Céltartalék Működési ktg.előleg, Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások, Célelőirányzatok Struktúraátalakítással változó finanszírozási keret és struktúraátalakítás pályázat 80% Krónikus fekvőbeteg szakellátás Fekvőbeteg szakellátás (benne EFI, spec. fin. fekvőbeteg, krónikus ell.*-ez utóbbi 2006-ban külön szerepel) CT, MRI 60% Járóbeteg szakellátás (2009-től CT, MRI-vel együtt) Laboratóriumi ellátás Mentés 40% Otthoni szakápolás Művesekezelés Betegszállítás, és orvosi rendelvényű halottszállítás 20% Gondozóintézeti gondozás Fogászati ellátás Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 0% előirányzat Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása

20 20 Intézményi profilváltások a 2000-es években: konkrét eseti példák szisztematikus feldolgozása is kell! Alapszakmás kiskórház szakkórház - Nagykőrös: rehabilitációs szakkórház (2400) mozgásszervi és kardiológiai - Kapuvár: rehabilitáció ( ) - Sárvár: térségi rehabilitációs központ (2009) - Mór, Zirc, Szikszó és Pásztó: egynapos sebészet, járóbeteg szakellátás fejlesztése ( ) krónikus ellátás, rehabilitáció fejlesztése ( ) - Pásztó: egynapos sebészet, ápolás, krónikus ellátás, rehabilitáció ( ) - Kisbér, Szigetvár, Nagyatád, Siklós.?!? Aktív kórház Járóbeteg-szakrendelő - Csepeli kórház (2002), Rókus Kh (2007)

21 21 Az EXIT típusok időbeli alakulása a hazai kórházszektorban időszakában Exit típusa Total Megszűnt (1) Beolvadt (2) Profilváltás járóbeteg szakellátásba, egynapos ellátásokba (3) Profilváltás rehabilitációba, krónikus ellátásba, ápolásba (4) Aktív kapacitás jelentős csökkentése (5) Működési formaváltás (6) Fenntartó v. tulajdonosváltás (7) 2 2 Összesen:

22 Struktúraváltás: van, volt és lesz is! 22

23 23 A struktúraváltás folyamatban van! 2001-től hemodinamikai laborok hálózatának kialakulása 2003-tól: egynapos sebészeti és kúraszerű ellátások gyors ütemű terjedése (akkori 2-3%-ról mára 15%) 2004-től: sürgősségi ellátás rendszerének fejlesztése 2007: aktív ágyak számának csökkentése ( ágy, 27%) TIOP pályázatok: Kiskórházak profilváltása Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése a projektek lezárultak (9 helyszín), ROP rehabilitáció Sürgősségi osztályok (SO1, SO2) fejlesztése projektek folyamatban (25 nyertes) Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban szerződéskötés csak részben (24 nyertes) tömbösítés, telephely-pavilon kiváltások Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban közbeszerzések folyamatban (7 nyertes)

24 24 Nincs struktúraváltás! Az alapellátás súlya továbbra is kicsi, a háziorvosi prevenció és szűrés szerepe alacsony; Otthoni ellátási formák kapacitásai nagyon lassan nőnek, jelentős fejlesztésre szorulnak; Infokommunikációs technológiák nagymértékű integrálására van szükség; EU-s pályázatok általi infrastrukturális megújulás üteme és intenzitása elmarad a tervezettől; A fejlesztéseket nem követik humánerőforrás és ágazati informatikai fejlesztési programok; A kifizetések belső arányai csak kismértékben változtak; Az OEP finanszírozási és ösztönző rendszerét még nem

25 25

26 26 Az intézményi szintű reorganizáció (struktúra-átalakítás) dimenziói A reorganizáció főbb dimenziói Infrastruktúra-átalakítás, beruházás-fejlesztés Igen Nem Szervezetátalakítás Igen - Profilváltás fejlesztéssel (pld. rehabilitációba, egynapos sebészet, vagy speciális aktív ellátás fejlesztése) - Intézmények fúziója, beolvasztása jelentős infrastruktúrafejlesztéssel, átalakítással - Mátrixok, intézetek kialakítása, egyszerű osztályösszevonások - Intézmények fúziója, beolvasztása infrastruktúra-fejlesztés és átalakítás nélkül Nem Komfortosítás, tömbösítés, pavilonok bezárása, telephely megszűntetés, új épületek, épületrészek építése

27 Hazaengedés Szakambulancia, szakrendelés 27 Intézményi szint a korszerű kórház felépítése Hazaengedés Programozott, beutalt fekvő esetek Sürgősségi Betegellátó Osztályok Aktív kórházi ellátás Mátrix struktúra Nappali kórházi ellátás Kúraszerű ellátás Egynapos sebészet Hazaengedés Szociális szféra Otthoni szakápolás Rehabilitáció Krónikus ellátás Ápolás Hazaengedés

Az egészségügyi struktúra átalakításának indikátorai, avagy hogyan monitorozzuk a struktúraváltást? Dr. Dózsa Csaba (Miskolci Egyetem)

Az egészségügyi struktúra átalakításának indikátorai, avagy hogyan monitorozzuk a struktúraváltást? Dr. Dózsa Csaba (Miskolci Egyetem) Az egészségügyi struktúra átalakításának indikátorai, avagy hogyan monitorozzuk a struktúraváltást? Dr. Dózsa Csaba (Miskolci Egyetem) I. Bevezető A hazai egészségügyben, ezekben az években eltérő fogalmazásban

Részletesebben

OEP finanszírozási és kórházi működési adatok a hatékonyságelemzések szolgálatában

OEP finanszírozási és kórházi működési adatok a hatékonyságelemzések szolgálatában OEP finanszírozási és kórházi működési adatok a hatékonyságelemzések szolgálatában Dózsa Csaba MSc, PhD Egyetemi docens, Miskolci Egyetem Elnök, Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság Veszprém, 2012 május

Részletesebben

Mellékletek 1. MELLÉKLET... 195. 1.1 Melléklet: A vizsgált kórházak listája és működésük évei 2000-2009... 195

Mellékletek 1. MELLÉKLET... 195. 1.1 Melléklet: A vizsgált kórházak listája és működésük évei 2000-2009... 195 Mellékletek 1. MELLÉKLET... 195 1.1 Melléklet: A vizsgált kórházak listája és működésük évei 2000-2009... 195 1.2 Melléklet: A GDP és a fekvőbeteg-szakellátás kiadásainak alakulása nominális értéken (1994-2009)

Részletesebben

Új j Magyarország g Fejlesztési si terv (NFT II.)

Új j Magyarország g Fejlesztési si terv (NFT II.) ÁNTSZ egészségfejlesztés 2007. május 10. Új j Magyarország g Fejlesztési si terv (NFT II.) Regionális és s kistérségi szerepek az NFT II. megvalósításában: lehetıségek a területi egészségfejlesztésre gfejlesztésresre

Részletesebben

Dózsa Csaba László. A kórházak stratégiai válaszai a változó környezetre - Magyarországon a 2000-es években -

Dózsa Csaba László. A kórházak stratégiai válaszai a változó környezetre - Magyarországon a 2000-es években - Dózsa Csaba László A kórházak stratégiai válaszai a változó környezetre - Magyarországon a 2000-es években - Vezetéstudományi Intézet Kontrolling Tanszék Témavezető: Bodnár Viktória Ph.D. Dózsa Csaba László

Részletesebben

Budapesti Egészségügyi Modell BEM. 2009. december

Budapesti Egészségügyi Modell BEM. 2009. december Budapesti Egészségügyi Modell BEM 2009. december A BEM olyan egészségügyi program, melynek alkalmazása a minőségi élet feltétele, a budapesti polgároknak hosszabb és egészségesebb életet segít biztosítani,

Részletesebben

Egészségügyünk helyzete a népszavazás után. Az egészségbiztosítás alakulása

Egészségügyünk helyzete a népszavazás után. Az egészségbiztosítás alakulása Egészségügyünk helyzete a népszavazás után Az egészségbiztosítás alakulása A háziorvosi finanszírozásban történt változások 2008. április 1. után a vizitdíj és kórházi napidíj eltörlését követően a háziorvosi,

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról. 148/2007. (IX. 13.

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról. 148/2007. (IX. 13. 148/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról 1. sz melléklet Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet

Részletesebben

170/2005. (XII. 15.) Kgy. határozat. Pályázat kiírása a Baranya Megyei Kórház működtetésére

170/2005. (XII. 15.) Kgy. határozat. Pályázat kiírása a Baranya Megyei Kórház működtetésére 170/2005. (XII. 15.) Kgy. határozat Pályázat kiírása a Baranya Megyei Kórház működtetésére 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Kórház új szakmai fejlesztési koncepcióját az 1.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT, MINT KÖZSZOLGÁLTATÁS K+F+I STRATÉGIÁJA ÉS AZ ÁGAZAT INNOVÁCIÓS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATA AZ OKTATÁSI ÁGAZAT SZÁMÁRA Készítette: Dr. Inotai András, Dr. Kaló Zoltán, Syreon Kutató

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ. a regionális orvosi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése konstrukciókhoz

SZAKMAI KONCEPCIÓ. a regionális orvosi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése konstrukciókhoz SZAKMAI KONCEPCIÓ a regionális orvosi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése konstrukciókhoz Egészségpolitikai Főosztály Fejlesztéspolitikai és Stratégiai-Elemzési Főosztály 2008. augusztus 22. Tartalomjegyzék

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 155. szám 15333

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 155. szám 15333 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 155. szám 15333 A Kormány 1647/2014. (XI. 14.) Korm. határozata egyes egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósítása érdekében

Részletesebben

otthonápolás A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja IV. évfolyam 4. szám 2008 július augusztus

otthonápolás A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja IV. évfolyam 4. szám 2008 július augusztus otthonápolás A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület Szakmai Magazinja A tartalomból: Szakmai koncepció a regionális orvosi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére Transplantáción átesett

Részletesebben

Kórházi információs rendszerek e-book Daragó László

Kórházi információs rendszerek e-book Daragó László TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kórházi információs rendszerek e-book Daragó László

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1137-6/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az egészségügyi integráció szakmai programja, és az ahhoz kapcsolódó

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. EMELTSZINTŰ KOMPLEX JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS LÉTREHOZÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉG JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN, BALATONBOGLÁR VONZÁSKÖRZETÉBEN A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A fekvőbeteg szakellátás struktúra-átalakításának hatása a járóbeteg szakellátásra

A fekvőbeteg szakellátás struktúra-átalakításának hatása a járóbeteg szakellátásra A fekvőbeteg szakellátás struktúra-átalakításának hatása a járóbeteg szakellátásra Dr. Dózsa Csaba 1, Dr. Kövi Rita 2, Borbás Fanni 3 1 Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, 2 ELTE Egészségpolitika és Egészség-gazdaságtan

Részletesebben

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához 1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

JELENTÉS. az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 1001 2010. március

JELENTÉS. az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 1001 2010. március JELENTÉS az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 1001 2010. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

Dr. Dózsa Csaba 1,2, László Teodóra 2, Palaticz Edina 2 1. Miskolci Egyetem, 2 ELTE TÁTK

Dr. Dózsa Csaba 1,2, László Teodóra 2, Palaticz Edina 2 1. Miskolci Egyetem, 2 ELTE TÁTK Sok-e vagy kevés Magyarországon a kórházi ágy? A hazai aktív fekvőbeteg szakellátás kapacitásainak és teljesítmény mutatóinak elemzése nemzetközi kitekintésben Dr. Dózsa Csaba 1,2, László Teodóra 2, Palaticz

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági Program 2014-2019

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági Program 2014-2019 1. BEVEZETŐ... 8 2. TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HELYZET... 10 2.1. Demográfiai helyzet... 10 2.1.1. Népesség, népmozgalom... 10 2.1.2. Természetes népmozgalom... 13 2.1.3. Vándorlási különbözet... 15 2.1.4.

Részletesebben

ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009

ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009 ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest, 2010. december ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009 Szerkesztõk: Borbás Ilona Mihalicza Péter Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

Részletesebben

ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009

ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009 ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Budapest, 2010. december ESKI Egészségügyi Évkönyv 2009 Szerkesztõk: Borbás Ilona Mihalicza Péter Eg észségügyi Stratégiai Kutatóintézet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MARGIT KÓRHÁZ MUNKÁJÁRÓL 3060 Pásztó Semmelweis u. 15-17 Igazgató főorvos: Dr. Boczek Tibor Tel.: 32/561-000 Fax.:32/460-404 E-mail:margitkp@invitel.hu www.pkorhaz.hu Szám: 1-114/2011. A határozat meghozatalához egyszerű szavazattöbbség

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség. Tanulmány. Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség. Tanulmány. Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség A térségben élők egészségügyi rehabilitációs programjának kidolgozása Tanulmány Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával

Részletesebben

A finanszírozási technikák alkalmazásának tapasztalatai és ösztönzô hatásai a hazai egészségügyi szolgáltatások közfinanszírozásában

A finanszírozási technikák alkalmazásának tapasztalatai és ösztönzô hatásai a hazai egészségügyi szolgáltatások közfinanszírozásában A finanszírozási technikák alkalmazásának tapasztalatai és ösztönzô hatásai a hazai egészségügyi szolgáltatások közfinanszírozásában Dózsa Csaba, Országos Egészségbiztosítási Pénztár Az egészségügy finanszírozásában

Részletesebben

Ege szse gu gyi ta rgyu NSRK-fejleszte sek e rte kele se

Ege szse gu gyi ta rgyu NSRK-fejleszte sek e rte kele se Ege szse gu gyi ta rgyu NSRK-fejleszte sek e rte kele se Értékelési jelentés Készült: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megrendelésére Készítették: Hétfa Kutatóintézet Budapest Intézet Revita Alapítvány

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia Budapest, 2015. január Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága 2015 2/106 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az egészségpolitika elvei, célkitűzései, az egészségügy ellátórendszere. 2014. május 23.

Az egészségpolitika elvei, célkitűzései, az egészségügy ellátórendszere. 2014. május 23. Az egészségpolitika elvei, célkitűzései, az egészségügy ellátórendszere 2014 május 23 Tartalom A Semmelweis Terv célkitűzései Térségek kialakítása Állami átadás-átvétel Ellátórendszer átalakítása TEK kialakításának

Részletesebben