Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben"

Átírás

1 Magyar Mérnöki Kamara A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Tervezet Előterjeszti: Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata Összeállította: Szepesházi Róbert Közreműködtek: Czap Zoltán, Meszlényi Zsolt, Radványi László, Szilvágyi László Budapest március 24.

2 Előszó 1

3 1. A dokumentum célja, tartalma, alapelvei E dokumentummal a Magyar Mérnöki Kamara a Geotechnikai Tagozat előterjesztése és a lefolytatott egyeztetések alapján irányelveket fogalmaz meg a geotechnikai tevékenységekre vonatkozóan a tevékenységek általános rendjére, a geotechnikai tevékenységek osztályozására, a geotechnikai dokumentációk tartalmi követelményeire, a geotechnikai feladatok megoldásához ajánlható kooperációra és munkamegosztásra. Mindezeket a vonatkozó magyar jogszabályok, a Tartószerkezeti Eurocode-ok, különösen a geotechnikai tervezés általános szabályait rögzítő Eurocode 7-1 (MSZ EN :2006) és Eurocode 7-2 (MSZ EN :2008) a kapcsolódó Geotechnikai vizsgálatok, illetve a Speciális geotechnikai szerkezetek kivitelezése szabványsorozatok követelményeinek megfelelően fogalmazzuk meg. Nem tárgyalja a dokumentum a szakmai szabályokat: a talajvizsgálati, tervezési, méretezési, kivitelezési és ellenőrzési eljárásokat, azokat az előbbi dokumentumok tartalmazzák. A dokumentumot ajánlatos alkalmazni a geotechnikai tartalmú és a geotechnikai tevékenységeket is magába foglaló projektek valamennyi (előkészítési, tervezési, megvalósítási és üzemelési) fázisában a tenderkiíráshoz, az azokra készülő ajánlatadáshoz, illetve az ajánlatok értékeléséhez, a szerződéskötéshez, a díjak megállapításához, a tervek és más szakmai dokumentumok elkészítéséhez, a megvalósítás szabályozásához, illetve a közben folytatandó felügyelethez és megfigyeléshez, a szolgáltatások átadás-átvételekor. 2. Alapfogalmak és alapkövetelmények A jogszabályok, a szabványok és a jelen dokumentum használatához célszerű értelmezni a legfontosabb geotechnikai vonatkozású fogalmakat és a velük kapcsolatos alapkövetelményeket. A geotechnika azoknak az építőmérnöki tudományoknak és módszereknek az összessége, amelyek az építmények és/vagy az építési tevékenységek, illetve a talajkörnyezet közötti kölcsönhatások elemzésével, a belőlük eredő problémák értékelésével, illetve megoldásával foglalkoznak. Kiterjed az ezekhez szükséges talajvizsgálatokra, a kölcsönhatásokat biztosító, illetve a káros kölcsönhatásokkal szemben alkalmazandó megoldások és szerkezetek tervezésére, kivitelezésére, műszaki felügyeletére, megfigyelésére és fenntartására. Talajkörnyezeten az építmény, illetve az építési tevékenység által közvetlenül vagy közvetve befolyásolt, már a beavatkozás előtt a helyszínen lévő talaj- vagy kőzetzóna (földkéregtartomány) értendő, függetlenül annak az építményhez viszonyított geometriai helyzetétől, valamint természetes vagy mesterséges eredetétől. A talajkörnyezet fogalom magába foglalja e zóna felépítését és anyagát, továbbá a talajvizet is, s mindezek tulajdonságainak összességét. Geotechnikai szerkezeten, illetve technológián az építmények és a talajkörnyezet kölcsönhatásait biztosító, illetve az ezen kölcsönhatások következtében felmerülő problémák kiküszöbölését biztosító szerkezeteket és eljárásokat értjük, melyek közé soroljuk az alapokat, támszerkezeteket, földműveket stb., illetve a talajjavítást, víztelenítést, földmunkát stb.. Geotechnikai kategóriába sorolással kell a geotechnikai feladat nehézségét minősíteni. Megállapításakor figyelembe kell venni a talajkörnyezetet, a természeti és épített környezetet, a geotechnikai szerkezet jellegét, az alkalmazandó geotechnikai megoldásokat és az esetleges károsodások következményeit. Az átlagos feladatok a 2. kategóriába, az egyszerűbbek az elsőbe, a bonyolultabbak a harmadikba kerüljenek, ezt részletesen az 5. fejezet ismerteti. 2

4 Geotechnikai szolgáltatáson az előbbiekben értelmezett kölcsönhatás következtében felmerülő geotechnikai feladatok megoldásához, a vélelmezhető veszélyek elhárításához szükséges szakszerű geotechnikai tevékenységek (talajvizsgálat, tervezés, kivitelezés, ellenőrzés stb.) eredményeképpen készülő geotechnikai dokumentumokat (talajvizsgálati jelentés, geotechnikai terv stb.), esetleg a szóbeli tanácsadást értjük. Talajvizsgálati jelentés egy építési projekt talajkörnyezetének megismerésére végzett vizsgálatok eredményeinek a felhasználás céljának megfelelően rendszerezett ismertetése a 7.1 fejezet szerint. Talajvizsgálati jelentést minden építéstervezési és kivitelezési munkához kötelező készíteni, részletességének az adott projektfázis igényeit kell kielégítenie a 6. fejezet szerint. Talajvizsgálati jelentést geotechnikai tervezői jogosultsággal rendelkező személy készíthet. Geotechnikai tervet kell készíteni, ha az építendő szerkezet és a talajkörnyezet kölcsönhatása felmerül, ha a szerkezetekre jutó hatásokat, illetve a szerkezetek ellenállását és elmozdulásait a talajkörnyezet lényegesen befolyásolja. Ilyenek pl. a föld- és víznyomással terhelt falak, alagutak, illetve az alapok és a töltések. Ha egy legalább 2. geotechnikai kategóriás szerkezet esetében az Eurocode 0 szerinti GEO teherbírási határállapot felmerül, illetve az STR teherbírási határállapot bekövetkeztében a talajkörnyezethez való kapcsolódásnak nagy szerepe van, továbbá ahol a használhatósági határállapot elérését a talajalakváltozások okozhatják, a tervezésbe geotechnikai tervezőt is be kell vonni. A geotechnikai terv projektfázishoz igazodó funkcióit a 6. fejezet, általános tartalmi követelményeit a 7.2 fejezet részletezi. Geotechnikai tervellenőrzés célja a kiviteli tervdokumentációban megjelenő geotechnikai szolgáltatások alkalmasságának megítélése a 7.3 fejezet szerint. Ki kell terjednie a talajvizsgálati jelentés és a geotechnikai tervek, tervrészek felülvizsgálatára is. Legalább 2. geotechnikai kategóriába sorolt projektek esetében a munkát geotechnikai tervellenőri jogosultsággal rendelkező személy végezheti. A geotechnikai szerkezetek megvalósításába a kivitelező és a műszaki ellenőrzést végző szervezetnek célszerű geotechnikai tervezőt vagy szakértőt bevonnia, ha legalább 2. geotechnikai kategóriába sorolták a projektet és ha készült rá geotechnikai terv. 3. Geotechnikai tevékenységek, szolgáltatások A vonatkozó jogszabályok és szabványok értelmében az 1. táblázatban felsorolt szolgáltatásokat célszerű megkülönböztetni. Tartalmuk, követelményeik a következőkben foglalhatók össze. 3.1 Geotechnikai információk előállítása, dokumentálása Építésföldtani adatszolgáltatás konkrét projekthez Földtani térképekből, geológiai-építésföldtani leírásokból, vízrajzi adatgyűjteményekből és korábban készült geotechnikai szakvéleményekből kivehető, továbbá helyszíni szemlék során szerezhető adatok felkutatása, célirányos, rendszerezett bemutatása és megbízhatóságuk értékelése. Terepi talajvizsgálat tervezése, irányítása, feldolgozása és dokumentálása Fúrás, akna, vágat, táró, ill. meglévő bevágás, bányagödör segítségével végzett talajfeltárás a földtani képződmények településének és a felszín alatti víz helyzetének, mozgásainak megállapítása és mintavétel céljából. Geofizikai vizsgálatok, nyomó-, verő-, SPT- és nyírószondázások, felszínen vagy fúrólyukban végzett terheléses vizsgálatok (pl. tárcsás terhelés, presszióméteres mérés), vízmozgások vizsgálata (pl. próbaszivattyúzás) keretében végzett mérések a talajrétegződés, valamint a talajok és a talajvíz valamely tulajdonságának megállapítására. Mérnöki tevékenység a vizsgálatok számának, módszerének, helyének és mélységének megtervezése, végrehajtás irányítás és az eredmények közlése és célirányos feldolgozása. Laboratóriumi talajvizsgálatok tervezése, irányítása, feldolgozása és dokumentálása Talajok azonosítására, állapotuk minősítésére, illetve talajok és felszín alatti vizek vegyi jellemzőinek, valamint a talajok hidraulikai és mechanikai jellemzőknek a konkrét feladat igényeihez igazodó meghatározása. Mérnöki tevékenységnek a vizsgálatok megtervezése, végrehajtása, irányítása és az eredmények feldolgozása tekintendő. 3

5 Talajvizsgálati jelentés készítése konkrét projektekhez Korábbi földtani, vízrajzi és geotechnikai információk gyűjtésével, valamint helyszíni szemlék, terepi és laboratóriumi vizsgálatok révén szerzett geotechnikai adatok bemutatása egyértelmű és könnyen értelmezhető módon rendszerezett (táblázatos, statisztikai jellegű stb.) adatközlés, grafikus ábrázolás és szöveges ismertetés formájában. 1. táblázat A szolgáltatás jellege Geotechnikai információk előállítása, dokumentálása Geotechnikai tervezés Geotechnikai szerkezetek megvalósításának irányítása, vizsgálata Meglévő építménnyel és természeti képződménnyel kapcsolatos geotechnikai feladatok Geotechnikai tervellenőrzés A szolgáltatás tárgya, tartalma építésföldtani adatszolgáltatás konkrét projekthez terepi talajvizsgálatok tervezése, irányítása, feldolgozása és dokumentálása laboratóriumi talajvizsgálatok tervezése, irányítása, feldolgozása és dokumentálása talajvizsgálati jelentés készítése konkrét projektekhez geotechnikai megvalósíthatósági tanulmány készítése konkrét projekthez sík- és cölöpalapozás tervezése támfal, más földmegtámasztó szerkezet és talajhorgony tervezése talajjavítás és víztelenítés tervezése földmű tervezése földalatti műtárgy (mélygarázs, aluljáró, metróállomás, alagút) tervezése technológiai utasítás, organizációs terv és minőségbiztosítási terv készítése geotechnikai szerkezet (cölöp, horgony, földmű stb.) méréses vizsgálata, próbaterhelése geotechnikai szerkezet megvalósításának műszaki felügyelete geotechnikai megfigyelés tervezése, irányítása és értékelése meglévő építmény geotechnikai vizsgálata meglévő építmény megerősítésének vagy átalakításának geotechnikai tervezése természetes földtani képződmény geotechnikai vizsgálata természetes földtani képződmény védelmének tervezése geotechnikai információs dokumentum alkalmasságának értékelése geotechnikai terv ellenőrzése geotechnikai megvalósítási dokumentum ellenőrzése meglévő építményről és természetes képződményről szóló dokumentum ellenőrzése 3.2 Geotechnikai tervezés Geotechnikai megvalósíthatósági tanulmány készítése konkrét projekthez A projekthez készült talajvizsgálati jelentésre támaszkodva feltérképezi a geotechnikai feladatokat, bemutatja megoldásuk lehetséges változatait a szerkezetek fő méreteivel, építési technológiájával, elemezve az előnyöket és a hátrányokat, mérlegelve a gazdaságosság és a környezet védelmének követelményeit, javaslatot adva a döntésre és a szükséges további geotechnikai szolgáltatásokra. Sík- és cölöpalapozás tervezése Az építmények terheit az altalajra hárító szerkezet megválasztása, méretezése, ábrázolása, leírása az alapvető technológiai és minőségbiztosítási követelményeinek rögzítése. A méretezés a szerkezet és az altalaj kölcsönhatásának vizsgálata legalább a következő teherbírási és használhatósági határállapotok ellenőrzésével: általános állékonyságvesztés, alap alatti talajtörés, elcsúszás, a szerkezet és a talaj együttes tönkremenetele, a tartószerkezet tönkremenetele az alap mozgása miatt, túlzottan nagy süllyedések, túlzottan nagy oldalirányú elmozdulás, elfogadhatatlan mértékű rezgések. Támfal, más földmegtámasztó szerkezet és talajhorgony tervezése Földtömeg súlyából és hasznos terhekből eredő nyomás felvételére készülő szerkezet kialakítása, építési és megfigyelési követelményeinek és módszereinek megadása, statikai igazolása. Ide tartoznak a megtámasztást a szerkezet és/vagy az ahhoz kapcsolt föld súlyával, a szerkezetnek a talajkörnyezetbe való befogásával és/vagy a megtámasztandó földtömeg mögötti talajzónába való hátrahorgonyzással biztosító szerkezetek. Méretezésük kiterjed a szerkezet körüli általános állékonyságvesztés és a lokális talajtörés elkerülésének vizsgálatára, a szerkezeti elem tartószerkezeti méretezésére, illetve a szomszédos szerkezetek teherbírási és használhatósági határállapotának vizsgálatára is. 4

6 Talajjavítás és víztelenítés tervezése A talajtulajdonságok célirányos módosításának tervezése az altalaj vagy töltésanyag terhelés miatti talajtörésének, túlzott alakváltozásának és hidraulikus talajtörésének megelőzése, valamint a talajvíz mozgásának és nyomásának szabályozása céljából. Magába foglalja a beavatkozások kiterjedésének, módszerének, elvárt eredményének és ellenőrzésének meghatározását is, s általában a kivitelezés elején végzendő próbák értékelésével zárul. Földmű tervezése Ideiglenes vagy végleges, földanyagú szerkezet tervezése a következő célra feltöltés, talajcsere vagy talajjavítás alapok és más szerkezet alatt, terepfeltöltés, infrastrukturális építmény töltésének és gátak építése, földkiemelés (gödör, bevágás) és visszatöltések, támszerkezetek háttöltésének készítése. Magába foglalja a geometriai tervezést, a földanyagok megválasztását, a technológiai és minőségbiztosítási szabályozást, a víztelenítés tervezését, valamint a földstatikai számításokat is. Földalatti műtárgy tervezése Földalatti terek: nyílt és zárt építési technológiájú alagutak, metróállomások, aluljárók, mélygarázsok, tárolóterek szerkezetének és építési technológiájának megválasztása, a szerkezetek kialakításának megtervezése és statikai méretezése, a talajvízzel kapcsolatos problémák megoldása, a szomszédos szerkezetek védelmének biztosításához szükséges teendők meghatározása. 3.3 Geotechnikai szerkezetek megvalósításának irányítása, vizsgálata Technológiai utasítás, organizációs terv és minőségbiztosítási terv készítése Geotechnikai szerkezet kivitelezéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek, továbbá az építés sorrendjének meghatározása, illetve az építési folyamat és az épülő szerkezet jellemző műszaki paramétereinek megállapítása, ellenőrzési módjának kidolgozása, az elfogadás feltételeinek megadása. Geotechnikai szerkezet méréses vizsgálata, próbaterhelése Geotechnikai szerkezet és környezete viselkedésének műszeres megfigyelése annak megállapítására, hogy a szerkezet megvalósítható-e, illetve mekkora a teljesítőképessége. Ide tartoznak a cölöpök, horgonyok, földművek próbaterhelése, a talajjavítási módszerek próbája, a terepi modellkísérletek stb. Kiterjed a vizsgálatok megtervezésére, végrehajtására és értékelésére. Geotechnikai szerkezet megvalósításának műszaki felügyelete Az építmény műszaki megvalósítása során végzett kivitelezői felügyeleti, műszaki ellenőri vagy tervezői művezetési tevékenység, melynek célja a tervben tett feltételezések teljesülésének és az építés szakszerűségének ellenőrzése szemrevételezésekkel és/vagy mérésekkel. Bele tartozik a tervmódosítások kezdeményezése, de kidolgozása nem. Geotechnikai megfigyelés tervezése, irányítása és értékelése Megvalósuló új építmény, illetve a beavatkozás által érintett építmények és természeti formációk viselkedésének vizsgálata a munka közben és a befejezése után, szemrevételezéssel és/vagy mérésekkel annak ellenőrzésére, hogy a talaj-szerkezet kölcsönhatásával összefüggésben a várt viselkedés következik-e be. 3.4 Meglévő építménnyel és természeti képződménnyel kapcsolatos geotechnikai feladatok Meglévő építmény geotechnikai vizsgálata Meglévő építmény és különösen a geotechnikai szerkezeteinek vizsgálata állapotuk geotechnikai szempontú értékelése, esetleg tartalékaik feltárása céljából, vagy építménynek (feltehetően) a talajkörnyezetből eredő károsodása esetén az okok megállapítása, a károsodási folyamat prognosztizálása, valamint a további romlások megakadályozására, illetve a helyreállításra vonatkozó javaslattétel céljából. Bele tartozik a talaj és szerkezetek anyagának vizsgálata és statikai analízis is. Meglévő építmény megerősítésének vagy átalakításának geotechnikai tervezése Meglévő építmény (különösképpen a geotechnikai szerkezetek) károsodása vagy átalakítása miatt szükséges beavatkozások geotechnikai feladatainak megoldását bemutató terv kidolgozása az új szerkezetek esetében vázolt ismérveknek megfelelően. Ide tartozhat a geotechnikai szerkezetek megerősítése, a talajkörnyezet javítása, talajt érő hatások módosítása is. 5

7 Természeti képződmény geotechnikai vizsgálata Természetes terepalakulatok anyagának és állapotának elemzése valamely hatások miatt várható veszélyek vagy bekövetkezett károsodás esetén az okok megállapítása, a károsodási folyamat prognosztizálása, valamint a további romlások megakadályozását, illetve a helyreállítást szolgáló javaslattétel céljából. Magába foglalja a szükséges talajvizsgálatok elvégzését is. Természetes földtani képződmény védelmének tervezése Természetes terepalakulatok fenyegető károsodásának megakadályozása vagy a bekövetkezett károsodás helyreállítása céljából szükséges beavatkozások megtervezése. Ide tartozik a lejtők stabilizálását szolgáló tereprendezések, támszerkezetek, víztelenítések, talajjavítások tervezése az új szerkezetek esetében vázolt ismérveknek megfelelően. 3.5 Geotechnikai tervellenőrzés Geotechnikai információs dokumentumok alkalmasságának értékelése Az építésföldtani adatszolgáltatás vagy talajvizsgálati jelentés stb. ellenőrzése annak megítélése céljából, hogy a szolgáltatott adatok alapján az építés által érintett, befolyásolt, illetve az építmény viselkedésére kiható talajzóna felépítése és tulajdonságai egyértelműen ismertnek tekinthetők-e, s ezzel az építmény és a környezet geotechnikai jellegű kölcsönhatásai megítélhetők-, a geotechnikai feladatok szakszerűen megoldhatók-e. Geotechnikai terv ellenőrzése Általánosságban a műszaki tartalom szakszerűségének, a jogszabályok, szabályzatok, szabványok, hatósági előírások és egyéb szakmai szabályok betartásának ellenőrzése. Konkrétabban: a mechanikai ellenállás és stabilitás, a környezetvédelem, a használati biztonság követelményeinek teljesítését, a terv egyértelműségét, részletezettségét, megvalósíthatóságát, a megfigyelésre, a műszaki felügyeletre és a fenntartásra vonatkozó előírásainak alkalmasságát kell értékelni. Geotechnikai megvalósítási dokumentum ellenőrzése A kivitelezéshez készített tervjellegű dokumentum tartalmának vizsgálata abból a szempontból, hogy az biztosítja-e a tervezett szerkezetek szakszerű kialakítását, teljesítőképességét és minőségét. Meglévő építmény vagy természeti képződményről szóló geotechnikai dokumentum ellenőrzése Építmények, természetes terepalakulatok geotechnikai adatainak, az építmény és a környezet geotechnikai kölcsönhatásainak vizsgálatára, illetve a szükséges beavatkozások geotechnikai feladatainak megoldására vonatkozó geotechnikai dokumentumok ellenőrzése. 4. Jogszabályok és szabványok A mérnöki szolgáltatásokat általában a következőkben felsorolt jogszabályok betartásával kell teljesíteni. A tervezőnek az építésről szóló évi CXXIX. törvény értelmében szakszerűen eljárásokat alkalmazva és szakmailag megoldásokkal kell teljesítenie a mechanikai biztonság, az állékonyság, a használati megbízhatóság és a környezet védelmének követelményét. Ha az érvényes (a Magyar Szabványügyi Testület listáján levő) nemzeti műszaki szabványok szerint jár el, akkor általában úgy tekinthető, hogy ennek a követelménynek eleget tesz. Ha más megoldásokat, eljárásokat alkalmaz, akkor igazolnia kell, hogy az a vonatkozó szabványban szereplővel legalább egyenértékű Az érvényes műszaki szabványok betartása egyébként általában nem kötelező, mindaddig, amíg az adott projekt illetékesei nem intézkednek, nem egyeznek meg valamely szabvány kötelező alkalmazásáról. Előírást adhat erre a projekt megrendelője, a tenderek kiírója, de hivatkozhat szabványokra a tervdokumentációban a tervező is, s akkor a hivatkozott szabványok a terv elfogadásával válnak a projekt keretei közt kötelezővé. Magánberuházásban megvalósuló projektek esetében azonban akár más szabványok, pl. a korábbi magyar vagy más aktuális nemzeti szabványok alkalmazásában is meg lehet állapodni. A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény szerint megvalósuló projektek esetében viszont műszaki specifikáció csak érvényes magyar szabvány alapján adható. A jogszabályok értelmezéséhez és alkalmazásához segítséget nyújtanak a Magyar Mérnöki Kamara saját hatáskörében született, a magasabb rendű szabályozások végrehajtásának részleteit rögzítő szabályozások. Betartandók a Magyar Mérnöki Kamara Etikai-fegyelmi szabályzatának előírásai is. 6

8 4.1 Jogszabályok Törvények 1959 évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi X. törvény a termékfelelősségről évi XLVIII. törvény a bányászatról évi XCIII. törvény a munkavédelemről évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról évi XXIX. törvény a környezetvédelmének általános szabályairól évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról évi LIII. törvény a természet védelméről évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről. Kormányrendeletek 157/1997. (IX.26.) korm. rendelet az építészeti-műszaki tervezési jogosultságról. 158/1997. (IX.26.) korm. rendelet az építési műszaki ellenőri tevékenységről. 159/1997. (IX.26.) korm. rendelet az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos műszaki szakértői tevékenység gyakorlásának általános szabályairól. 253/1997. (XII. 20.) korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről. 1132/2002. (VIII. 2.) korm. határozat az autópálya- építési programok közbeszerzési eljárás lefolytatatásával történő megvalósításáról. 162/2004. (V. 21.) korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól. 135/2005. (VII.14.) korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról. 104/2006. (IV. 28.) korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól. 244/2006. (XII. 5.) korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól. 252/2006. (XII. 7.) korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról. 255/2007. (X. 4.) korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. 291/2007. (X. 31.) korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről. 379/2007. (XII. 23.) korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról. 277/2008. (XI. 24.) korm. rendelet az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó 76/2009. (IV. 8.) korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról. 191/2009. (IX. 15.) korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről. 193/2009. (IX. 15.) korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről. 192/2009. (IX. 15.) korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről. Miniszteri rendeletek 15/1987. (XII. 27.) KM-ÉVM együttes rendelet a vasúti építmények engedélyezéséről és üzemeltetésük ellenőrzéséről. 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről. 30/1994. (X.6.) KTM rendelet az egyes környezetvédelmi és építésügyi nemzeti szabványok kötelezővé nyilvánításáról. 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről. 7

9 35/1996. (XII.29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról. 38/1997. (XII.18) KTM-IKIM rendelet az építésügy körébe tartozó szakértői tevékenység gyakorlásának általános szabályairól. 38/1997. (XII.18) KHVM rendelet a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértők működésének engedélyezéséről. 3/1998. (II.1.) KHVM rendelet a közlekedési, hírközlési és vízi építmények tervezési jogosultság részletei szabályairól. 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról. 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről. 32/1999. (X.15.) KHVM rendelet az építési műszaki ellenőri névjegyzékbe való felvételről. 39/1999. (VIII.19) KTM-IKIM rendelet Az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések műszaki követelményeinek és megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól. 40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról. 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól. 5/2000. (II. 11.) FVM rendelet a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásáról, továbbá az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének és hasznosításának részletes szabályairól 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről. 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 34/2002. (IV.27.) FVM rendelet az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletei szabályairól. 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről. 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól. 91/2003. (XII. 16.) GKM rendelet az országos közutak építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásáról és az eljárással összefüggő szakmai vizsgálatról. 20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet a vízügyi építményfajták kizárólagosan használt építési termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. 100/2004. (VII. 27.) GKM rendelet az országos közutak építésével kapcsolatos minőségi követelmények és az országos közutak üzemeltetésére építésére szolgáló anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségigazolásának ellenőrzéséről. 101/2004. (VII. 30.) GKM rendelet a Külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzata kiadásáról. 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól. 8001/2005. (MK 44.) GKM-KvVM-IHM-TNM együttes tájékoztató az építészeti-műszaki tervezői és műszaki szakértői jogosultsági vizsga követelményrendszeréről. 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról. 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról. 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény végrehajtásáról. 8

10 4.2 Műszaki szabványok A geotechnikai mérnöki szolgáltatásokat általában a következő szabványok alapján kell/lehet teljesíteni. Ezek értelmezéséhez és alkalmazásához segítséget nyújt Szepesházi Róbert Geotechnikai tervezés az Eurocode 7 és a kapcsolódó európai geotechnikai szabványok alapján című műve. A geotechnikai szerkezetekben egyre gyakrabban előforduló geoműanyagokkal kapcsolatos szabványokat itt terjedelmi okok miatt nem közöljük, megtalálhatók azok a Magyar Szabványügyi Testület honlapján. Tartószerkezeti Eurocode sorozat MSZ EN 1990:2006 A tartószerkezetek tervezésének alapjai. MSZ EN 1991:2005 A tartószerkezeteket érő hatások. MSZ EN 1992:2005 Betonszerkezetek tervezése. MSZ EN 1993:2000 Acélszerkezetek tervezése. MSZ EN 1994:2005 Acél és beton kompozitszerkezetek tervezése. MSZ EN 1995:2005 Faszerkezetek tervezése. MSZ EN 1996:2000 Falazott szerkezetek tervezése. MSZ EN 1998:2006 Tartószerkezetek tervezése földrengésre. Geotechnikai tervezés műszaki alapszabványai MSZ EN :2006 Geotechnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok. MSZ EN :2007 Geotechnikai tervezés. 2. rész: Talajvizsgálatok. Speciális geotechnikai szerkezetek tervezési és vizsgálati szabványai MSZ EN 1536:2001 Speciális mélyépítési munkák. Fúrt cölöpök. MSZ EN 1537:2002 Speciális mélyépítési munkák. Talajhorgonyok. MSZ EN 1538:2001 Speciális mélyépítési munkák. Résfalak. MSZ EN 12063:2001 Speciális mélyépítési munkák. Szádfalak. MSZ EN 12699:2001 Speciális mélyépítési munkák. Talajkiszorításos cölöpök. MSZ EN 12715:2001 Speciális mélyépítési munkák. Talajszilárdítás. MSZ EN 12716:2001 Speciális mélyépítési munkák. Jethabarcsosítás. MSZ EN 14199:2006 Speciális mélyépítési munkák. Mikrocölöpök. MSZ EN 14490:2007 Speciális mélyépítési munkák. Talajszegezés. MSZ EN 14475:2007 Speciális mélyépítési munkák. Talajerősítés. MSZ EN 14679:2005 Speciális mélyépítési munkák. Mélykeverés. MSZ EN 14731:2005 Speciális mélyépítési munkák. Mélyvibrálás. MSZ EN 15237:2007 Speciális mélyépítési munkák. Függőleges drénezés. MSZ EN 15237:2007 Speciális mélyépítési munkák. Talajszegezés. Geotechnikai vizsgálatok MSZ EN :2003 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása és osztályozása. 1. rész: Azonosítás és leírás. MSZ EN :2005 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása és osztályozása. 2. rész: Osztályozási alapelvek. MSZ EN :2004 Geotechnikai vizsgálatok. Szilárd kőzetek azonosítása és osztályozása. 1. rész: Azonosítás és leírás. MSZ :2006 Talajmechanikai vizsgálatok. Talajok megnevezése talajmechanikai szempontból. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Mintavételi módszerek és talajvízmérések. 1. rész: Műszaki Alapelvek. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Mintavételi módszerek és talajvízmérések. 2. rész: Minősítési kritériumok. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Mintavételi módszerek és talajvízmérések. 3. rész: Megfelelőségi értékelés. 9

11 MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Mintavételi módszerek és talajvízmérések. 1. rész: Általános elvek. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Mintavételi módszerek és talajvízmérések. 2. rész: Áteresztőképességi vizsgálat pakker nélkül. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Mintavételi módszerek és talajvízmérések. 3. rész: Víznyomásos vizsgálat. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Mintavételi módszerek és talajvízmérések. 4. rész: Próbaszivattyúzás. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Mintavételi módszerek és talajvízmérések. 5. rész: Nyeletéses vizsgálat. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Mintavételi módszerek és talajvízmérések. 6. rész: Áteresztőképességi vizsgálat pakkerrel. MSZ :1979 Talajmechanikai vizsgálatok. Szemeloszlás meghatározása. MSZ :1980 Talajmechanikai vizsgálatok. Konzisztenciahatárok. MSZ :1980 Talajmechanikai vizsgálatok. A talaj anyagsűrűsége. MSZ :1980 Talajmechanikai vizsgálatok. A talajt alkotó fázisok térfogat és tömegarányai. MSZ :1981 Talajmechanikai vizsgálatok. A talajok tömöríthetőségének vizsgálata MSZ :1981 Talajmechanikai vizsgálatok. A talajok alakváltozásnak vizsgálata ödométerrel. MSZ :1982 Talajmechanikai vizsgálatok. Szervesanyag tartalom meghatározása. MSZ :1982 Talajmechanikai vizsgálatok. A talaj szulfátiontartalmának és ph-értékének mérése. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 1. rész: A víztartalom meghatározása. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 2. rész: Finom szemcséjű talajok térfogatsűrűségének meghatározása. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 3. rész: A szemcsék sűrűségének meghatározása. Piknométeres módszer. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 4. rész: A szemeloszlás meghatározása. MSZE CEN ISO/TS :2007Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 5. rész: Kompressziós vizsgálat lépcsőzetes terheléssel. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 6. rész: Ejtőkúpos vizsgálat. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 7. rész: Finom szemcséjű talajok egyirányú nyomóvizsgálata. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 8. rész: Konszolidálatlan, drénezetlen triaxiális vizsgálat. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 9. rész: Konszolidált triaxiális nyomóvizsgálat telített talajokon. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 10.rész: Közvetlen nyíróvizsgálat. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 11. rész: Áteresztőképességi vizsgálat. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 12. rész: Az Atterberg-határok meghatározása. MSZE CEN ISO/TS :2007Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálat. 1. rész: Nyomószondázás elektromos mérőberendezéssel. MSZE CEN ISO/TS :2005 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálat. 2. rész: Verőszondázás. MSZE CEN ISO/TS :2005 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálat. 3. rész: SPTszondázás. 10

12 MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálat. 4. rész: Pressziométeres vizsgálat Menard-féle berendezéssel. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálat. 5. rész: Rugalmas dilatométeres vizsgálat. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálat. 6. rész: Pressziométeres vizsgálat önlefúró berendezéssel. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálat. 7. rész: Fúrólyukas terhelés. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálat. 8. rész: Pressziométeres vizsgálat teljes elmozdulással. MSZE CEN ISO/TS :2006Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálat. 9. rész: Terepi nyírószondázás. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálat. 10. rész: Lapdilatométeres vizsgálat. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálat. 11. rész: Nyomószondázás. Mechanikus mérőberendezéssel. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálat. 12. rész: Tárcsás terhelés. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai szerkezetek vizsgálata. 1. rész: Cölöppróbaterhelés tengelyirányú statikus nyomóerővel. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai szerkezetek vizsgálata. 2. rész: Cölöppróbaterhelés tengelyirányú statikus húzóerővel. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai szerkezetek vizsgálata. 3. rész: Cölöppróbaterhelés keresztirányú statikus húzóerővel. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai szerkezetek vizsgálata. 4. rész: Cölöppróbaterhelés dinamikus keresztirányú nyomóerővel. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai szerkezetek vizsgálata. 5. rész: Talajhorgony vizsgálata. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai szerkezetek vizsgálata. 6. rész: Talajszeg vizsgálata. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai szerkezetek vizsgálata. 7. rész: Talajerősítés vizsgálata. 5. Geotechnikai kategóriák 5.1 A besorolás elvei A projekteket a várható geotechnikai nehézségek és kockázatok, illetve az alkalmazandó eszközök, eljárások szempontjából értékelni kell és három kategória valamelyikébe kell besorolni a talajkörnyezet adottságai, a feladat, az építmény, az alkalmazandó geotechnikai megoldások és eljárások, valamint a környezeti kölcsönhatások együttes értékelése alapján. A kategóriák fő jellemzőit a 2. táblázat foglalja össze és a következő alfejezetek részletezik. A besorolásra a vállalkozó (vagy megbízott) geotechnikus mérnök tesz javaslatot, s azt a Megrendelővel közösen fogadják el, figyelembe véve a közreműködők, elsősorban a generáltervező állásfoglalását is. A geotechnikai kategóriát célszerűen már a szerződésben is rögzítik. Nagyobb építmények a kategorizálás szempontjából kisebb egységekre bonthatók. A besorolást a megismert újabb információk alapján időről-időre felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell. Az átsorolás általában a geotechnikai szolgáltatásra kötött szerződés módosításával is járhat, illetve az átsorolás lehetőségét és következményeit már a szerződésben tisztázni kell. 11

13 2. táblázat geotechnikai kategória építmény kisméretű, egyszerű hagyományos, átlagos nagy, szokatlan talajkörnyezet nem kedvezőtlen szokványos kedvezőtlen épített és természeti környezet nincs veszélyeztetve veszélyeztetése vélelmezhető, vizsgálandó védelme külön intézkedéseket kíván természeti hatás jelentéktelen szokványos nagy kockázat kicsi közepes nagy vizsgálatok egyszerű (azonosító) rutin labor és terepi speciális, kiegészítő tervezés rutin módszerek szokásos eljárások speciális módszerek speciális mélyépítési technológiák nem alkalmaznak alkalmaznak alkalmaznak újszerűeket is felügyelet, megfigyelés szemrevételezéssel szokványos mérések is speciális mérések is példák 1-2 emeletes épület 250 kn kn/m teher gödör és támfal 2 m-ig sík- és cölöpalap támfal, gödör, horgony földmunka magas súlypontú épület nagy tereplépcső víztelenítés, talajjavítás A geotechnikai kategória a geotechnikai szolgáltatás költségeit jelentősen befolyásolja, mert a magasabb kategóriák mind terjedelmükben (feltárás, vizsgálatok, mérnöki munka időigénye), mind szakmai mélységükben (speciális vizsgálatok, szaktudás) több ráfordítást igényelnek. A költségek megállapításakor célszerű a 2. és 3. geotechnikai kategóriát még legalább 2-2 további alcsoportra bontani, aszerint, hogy hány szempont miatt került az adott kategóriába a feladat. 5.2 Az 1. geotechnikai kategória feltételei Az egyszerű, kevés kockázattal járó feladatok sorolhatók ide, ha egyidejűleg fennáll, hogy 10 % alatti a terephajlás; a helyszín nem ár- vagy belvizes területre esik; nem kedvezőtlen a talajkörnyezet; a talajkörnyezet egyszerű módszerekkel feltárható; a geotechnikai szerkezetek az azonosító és állapotminősítő jellemzők alapján felvett talajparaméterekkel (is) rutinszerű, szabványokban megadott számításokkal méretezhetők; jól ismert, régóta alkalmazott tartószerkezeteket terveznek; speciális mélyépítési technológiák nem szükségesek; az építmény és az építés, ill. a természeti és épített környezet kölcsönhatása veszélytelen; a műszaki felügyelet és megfigyelés szemrevételezéssel valósítható meg. Ide sorolható építmények: 1-2 emeletes épületek felszín alatti szerkezetei, szokványos terhelésű, süllyedésre és süllyedéskülönbségre nem érzékeny építmények, legfeljebb 250 kn terhelésű pillér-, 100 kn/m terhelésű sáv- és 150 kn/m 2 lemezalap, 2 m-nél nem mélyebb munkagödrök, 2 m-nél nem magasabb támszerkezetek, szokványos, 2 m-nél kisebb átmérőjű közművek és kisműtárgyaik, sík és dombvidéki külterületi és belterületi utak és vasutak, felszíni vízelvezetés kb. 1 km 2 vízgyűjtő területig, 2 m-nél alacsonyabb töltések, ill. 2 m-nél nem mélyebb bevágások. 5.3 A 2. geotechnikai kategória feltételei Az átlagos nehézségű, szokásos kockázatú feladatok sorolandók ide, ha 25 % alatti a terephajlás és nem csúszásveszélyes a terület; nem omlásveszélyes (alábányászott, pincés, karsztos) a terület; nem épül élővízben vagy erősen áramló felszín alatti vízben szerkezet; nem különlegesen kedvezőtlen és nem speciális a talajkörnyezet; a talajkörnyezet a szokásos módszerekkel megismerhető; a talajparamétereket rutinszerű labor- vagy terepi vizsgálattal lehet meghatározni; 12

14 nem terveznek különleges és/vagy újszerű tartószerkezeteket; speciális mélyépítési technológiákat is alkalmaznak; a műszaki felügyelet és megfigyelés szokványos mérési eljárásokat is kíván; az építmény és építés, valamint a természeti és épített környezet kölcsönhatásának veszélyességét vizsgálni kell; új feladatként az 1. kategóriába tartozó építmény átalakítását vagy kárhelyreállítását kell tervezni. Ide sorolhatók a következők: 10 szintnél nem magasabb épületek, szokványos terhelésű, süllyedésre és süllyedéskülönbségre érzékeny építmények, az 1. kategóriában jelzettnél nagyobb terhelésű pillér-, sáv- és lemezalapok, cölöp- és más mélyalapok (egyenként) 3 MN terhelésig, 6 m-nél nem mélyebb munkagödrök beépített területen, felszíni vízelvezetés 1 km 2 feletti vízgyűjtő terület esetén, 300 m 2 -nél kisebb munkagödör víztelenítése 1 m-nél kisebb vízszintcsökkenéssel, 10 m-nél nem magasabb töltések, illetve 15 m-nél nem mélyebb bevágások, 6 m-nél nem magasabb támszerkezetek, 10 m-nél nem nagyobb fesztávú hidak, áthidalások, 10 m 2 -nél kisebb hasznos keresztmetszetű föld alatti műtárgyak, hegyvidéki utak, vasutak, tereprendezések, hulladéktárolók földmunkája. 5.4 A 3. geotechnikai kategória feltételei Különleges szakértelmet kívánó, nagy kockázatú feladatok sorolandók ide, ha a következő feltételek valamelyike teljesül: 25 % feletti a terephajlás és/vagy csúszásveszélyes a terület; omlásveszélyes (alábányászott, pincés, karsztos) a terület; élővízben vagy erősen áramló felszín alatti vízben épülnek szerkezetek; különlegesen kedvezőtlen és/vagy speciális a talajkörnyezet; speciális labor- és/vagy terepi vizsgálatok szükségesek a talajkörnyezet jellemzésére; különleges és/vagy újszerű tartószerkezeteket terveznek; újszerű speciális mélyépítési technológiákat alkalmaznak; speciális szakértelmet kívánó geotechnikai számítások szükségesek a tervezéshez; az új építmény, ill. az építési munka, valamint a természetes és/vagy az épített környezet kölcsönhatásának veszélyességét külön intézkedésekkel kell elhárítani; a geotechnikai műszaki felügyelet és megfigyelés speciális méréseket kíván; új feladatként a 2. vagy 3. kategóriába sorolandó építmény átalakítását vagy károsodás utáni helyreállítását kell tervezni. Ide sorolhatók a következők: 10 szintnél magasabb épületek és magas súlypontú (toronyszerű) szerkezetek, különleges terhelésű, süllyedésre és süllyedéskülönbségre érzékeny építmények, cölöp- és más mélyalapok egyenként 3 MN terhelés felett, 6 m-nél mélyebb munkagödrök beépített területen, 10 m-nél magasabb töltések, illetve 15 m-nél mélyebb bevágások, 6 m-nél magasabb támszerkezetek, 10 m-nél nagyobb fesztávú hidak, áthidalások, 10 m 2 -nél nagyobb hasznos keresztmetszetű föld alatti műtárgyak, talajszilárdítások, talajerősítések, földművek felszín alatti víztelenítése, 300 m 2 -nél nagyobb munkagödör víztelenítése 1 m-nél nagyobb vízszintcsökkenéssel, kikötők, partfalak, vízépítési nagyműtárgyak. 13

15 6. A geotechnikai szolgáltatások és a projektszakaszok kapcsolata 6.1 Általános elvek A geotechnikai szolgáltatásokkal szembeni általános követelmény, hogy szolgáltassák az esedékes projektszakaszhoz, a követő tevékenységhez, illetve a meghozandó döntésekhez szükséges geotechnikai információkat, terveket, megoldásváltozatokat. A szokásos projektszakaszokat és műszaki dokumentációikat, illetve az ezekhez ajánlható geotechnikai szolgáltatásokat, dokumentációkat a 3. táblázat foglalja össze. Az egyes szolgáltatások tartalmi követelményeit a 7. fejezet részletezi. Projektszakasz Előkészítés Vállalatbaadás Megvalósítás Használat Műszaki dokumentáció Adatszolgáltatás Terv 3. táblázat Tanulmányterv Előkészítő talajvizsgálati jelentés Geotechnikai tanulmányterv Engedélyezési terv Tervezési talajvizsgálati jelentés Geotechnikai engedélyezési terv Ajánlatkérő (tender-) terv Tervezési talajvizsgálati jelentés Geotechnikai tenderterv Ajánlati terv Kiegészítő talajvizsgálati jelentés Geotechnikai ajánlati terv Kiviteli terv Kiegészítő talajvizsgálati jelentés Geotechnikai kiviteli terv Megvalósulási dokumentum Ellenőrző talajvizsgálati jelentés Geotechnikai megvalósulási dokumentum Fenntartási-átalakítási terv Ellenőrző talajvizsgálati jelentés Geotechnikai fenntartási-átalakítási terv Helyreállítási terv Ellenőrző talajvizsgálati jelentés Geotechnikai helyreállítási terv A geotechnikai szolgáltatásokra kötött szerződésben, illetve a dokumentáció címében a táblázatban vázolt és a következőkben értelmezett terminológiát használva mindig meg kell jelölni, hogy az melyik projektfázishoz készült. A táblázatban összefoglalt és a következőkben részletezendő tartalmi követelmények a leggyakrabban szokásos projektszervezésre vonatkoznak. Elképzelhetők természetesen olyan lebonyolítási eljárások is, melyek másféle követelményeket indokolnak. Az egyes projektfázisokhoz kapcsolódóan a két geotechnikai szolgáltatásfajta fő követelményei általában a következők lehetnek. 6.2 Előkészítés A műszaki-gazdasági előkészítés során, általában több fázisban készülő műszaki tervek (beruházási program, koncepcióterv, megvalósíthatósági tanulmány, elvi építési engedélyezési terv, vázlatterv, tanulmányterv) tartalmát elsősorban az építmény jellege és a beruházásról hozandó döntés módja határozza meg. Készítésükhöz a Megrendelő kívánsága szerint a geotechnikus mérnök a következő előkészítő jellegű geotechnikai szolgáltatásokat nyújthatja. Az előkészítő talajvizsgálati jelentés az építésföldtani adatgyűjtés révén, szükség esetén néhány új terepi és laborvizsgálattal szerzett talajadatok rendszerezett ismertetése. A geotechnikai tanulmányterv (vagy megvalósíthatósági tanulmány) a geotechnikai feladatok megoldásának lehetséges változatait mutatja be a szerkezeti megoldások fő méreteivel, technológiájával, elemezve az előnyöket és hátrányokat, mérlegelve a gazdaságosság és a környezetvédelem követelményeit, javaslatot adva a szükséges további geotechnikai szolgáltatásokra. Az engedélyezés az előkészítés végső fázisa, s az ennek alapját képező terv célja az engedély megszerzése. Ez az építmény mechanikai megfelelőségének, valamint a természetes és/vagy épített környezetbe illeszkedésének igazolása esetén adható meg. Ehhez általában szükséges a teljes körű talajmechanikai informáltság, valamint a geotechnikai feladatok megoldásának bemutatása és igazolása. Ez az egyes geotechnikai szolgáltatásokra vonatkoztatva következőket jelenti. A tervezési talajvizsgálati jelentés olyan teljes körű geotechnikai adatszolgáltatás, mely a szükséges és elégséges mértékű feltáráson, labor- és terepi vizsgálaton alapul, és tartalmazza a geotechnikai feladatok megoldásához szükséges adatokat. A geotechnikai engedélyezési terv bemutatja mindazokat a szerkezeteket és/vagy beavatkozásokat, melyekkel a geotechnikai feladatok legalább egyféle-, a tervező által legjobbnak tartott módon megoldhatók. Ismerteti az ezek megfelelőségét igazoló számításokat, közli azokat a kivitelezési és műszaki felügyeleti utasításokat, melyek biztosítják a tervben feltételezettek teljesülését. 14

16 6.3 Vállalatbaadás Az ajánlatkérés és az ehhez készülő ajánlatkérési műszaki dokumentáció (tenderterv) célja a projektet megvalósító Vállalkozó, illetve megoldás kiválasztása. Tartalmát a közbeszerzési törvény hatálya alá eső munkákra jogszabály rögzíti, más esetekben a részletesség az Építtető szándékától függ. Ehhez olyan geotechnikai szolgáltatást kell nyújtani, mely az Építtető célját a legjobban szolgálja. Teljes körű geotechnikai információadást indokolt, mert ez biztosíthatja, hogy az ajánlatok a legjobb (biztonságos és gazdaságos) geotechnikai megoldásokat tartalmazzák. Nem mindig célszerű viszont a geotechnikai megoldások részletes kidolgozása, hogy az ajánlatadók az előkészítés során tervezettnél esetleg előnyösebb megoldásai teret kaphassanak. A következők ajánlatosak. A tervezési talajvizsgálati jelentés az engedélyezési fázishoz is használt, vagy annál esetleg bőségesebb geotechnikai adatszolgáltatás, mely elégséges mértékű terepi és laboratóriumi vizsgálaton alapul, és tartalmazza a geotechnikai feladatok megoldásához szükséges adatokat. A geotechnikai tenderterv az Építtető szándékától függően többféle lehet: lehet azonos az engedélyezései tervvel, ill. lehet annak a részleteket illetően bővített változata, lehet azonos a kiviteli tervvel, ha az építtető a már pontosan megtervezett megoldások megvalósítását várja el, esetleg csak a geotechnikai feladatok megoldásának követelményeit (kivitelezési idő, biztonság, megengedhető mozgások, stb.) fogalmazza meg, ha az Építtető az ajánlattevőktől várja a legjobb geotechnikai megoldásokat, s ekkor az engedélyezési tervet esetleg csak viszonyításként csatolja. Az ajánlatadás terveit az ajánlatadók készít(tet)ik, és ezekben saját megoldási javaslatukat mutatják be. Ennek részletezettségére általában a kiírás ad követelményeket, többnyire azonban célszerű a legteljesebb kidolgozásra törekedni, mert az kedvezőbb elbírálást hozhat, s elkerülhetővé teszi a későbbi vitákat. A geotechnikai szolgáltatások formája a következő lehet. A kiegészítő talajvizsgálati jelentés az ajánlattevő által az ajánlatkészítés idején elvégeztetett, a saját megoldásához szükségesnek vélt kiegészítő terepi és laborvizsgálatok eredményeinek bemutatása a korábbi geotechnikai információkkal való egybedolgozással. A geotechnikai ajánlati terv a kiírásban előírt részletességgel mutatja be az ajánlott geotechnikai megoldást, amihez általában az ajánlatkérési terv szintje irányadó, de előnyös lehet a kiviteli terv szintjét megközelítő részletezés. Rajzos és szöveges tervezési beszámolóban ismerteti a választott megoldásokat és általában az engedélyezési terv szintjén kell igazolnia a megoldások mechanikai megfelelőségét, illetve a környezetbe illeszthetőségét. 6.4 Megvalósítás A kivitelezés során megépítendő szerkezeteket mutatja be a kiviteli és az több kapcsolódó tervvel egészül ki (technológiai utasítás, ütemterv, organizációs terv, méret- és mennyiségkimutatás, költségvetés, minőségbiztosítási terv). Céljuk a részletek olyan kidolgozása, mely biztosítja, hogy a Vállalkozó a felkészültségének megfelelő építési eljárásokkal az Építtető igényeinek megfelelő építményt hozzon létre az építési engedélyben rögzített feltételek mellett (esetleg annak módosítási kérelmével.) Ha az előző projektfázisokhoz az előbbiekben vázolt geotechnikai szolgáltatások készülnek, akkor e tervekhez legfeljebb kiegészítő talajvizsgálatok lehetnek szükségesek. A kiegészítő talajvizsgálati jelentés a Vállalkozó által, a választott megoldás kivitelezéséhez szükségesnek ítélt kiegészítő jellegű terepi és laborvizsgálatok eredményeinek bemutatása a korábbi geotechnikai információkkal való egybedolgozással. A geotechnikai kiviteli terv a kivitelezéshez szükséges részletességgel rajzos és szöveges tervezési beszámolóban mutatja be az elfogadott megoldást. A geotechnikai szerkezetek esetében különösen fontos az alkalmazandó technológiák, az azokkal összhangban levő ütemtervek rögzítése, a minőségbiztosítási tervfejezet, a geotechnikai műszaki felügyelet és megfigyelés terve. Ha szükséges, tartalmazza a fenntartás geotechnikai feladatait is. A megvalósulás végén készül megvalósulási dokumentáció (megvalósult állapot rajzai, minőségtanúsítási dokumentumok, műszaki ellenőrzési dokumentumok, stb.), s célja az elkészült építmény jellemzőinek rögzítése, hogy az esetleg felmerülő vitás helyzetek megítéléséhez, az épületek megfigyeléséhez, üzemeltetéséhez, fenntartásához, eladásához, esetleges átalakításához és a közvetlen környezetében megvalósuló építéshez az építmény adatai rendelkezésre álljanak. 15

17 Az ellenőrző talajvizsgálati jelentés a korábban készült talajvizsgálati jelentések és a talajkörnyezetre vonatkozóan a kivitelezés közben tett, szakszerűen feljegyzett észlelések, továbbá az építés közben végzett ellenőrző talajvizsgálatok eredményeinek összeállítása. A geotechnikai megvalósulási dokumentum fő része az elkészült geotechnikai szerkezetek rajza célszerűen új dokumentáció formájában a változások jelzésével. Egyszerűbb esetekben és a tervet jól követő kivitelezés esetén elfogadható a végrehajtott változtatásokat tartalmazó kiviteli terv. Csatolni kell a megvalósításhoz készített összes (technológiai, organizációs, minőségbiztosítási stb.) tervet, a geotechnikai minőségtanúsítási dokumentumokat, a mélyépítés építési naplóit, a műszaki felügyelet iratait és az átadás-átvétel jegyzőkönyveit. Célszerű ezekhez tervezői jelentést csatolni, mely értékeli az észlelt talajadottságokat, a tervtől való eltéréseket, nyilatkozik a további teendőkre korábban készített tervek alkalmasságáról vagy a szükséges változtatásukról. 6.5 Használat Az üzemelés során az, általában a kiviteli terv részeként megadott megfigyelési-fenntartási terv szerint kell elvégezni az építmény rendszeres megfigyelését és fenntartását. A változások miatt azonban gyakran indokolt új megfigyelési és fenntartási terv készítése. Sok esetben felmerülnek kisebb átalakítási igények is, amihez állapotvizsgálat és átalakítási terv kell. Előfordul az is, hogy az állapotvizsgálatra azért kerül sor, mert az építményt értékesíteni kívánják, vagy mert a környezetében változás várható. E munkálatoknak is lehet geotechnikai része, sőt gyakran főleg a geotechnikai jellegű építmények (földművek, támszerkezetek) esetében ez kifejezetten geotechnikai tervezői-szakértői feladat. A geotechnikai szolgáltatásokkal szemben ilyenkor a következő igények támasztandók. Az ellenőrző talajvizsgálati jelentés a megfigyelés keretében előzetesen tervezett, vagy a jelzett feladatok kapcsán utólag szükségesnek ítélt feltárások, terepi és laborvizsgálatok eredményeinek bemutatása. Ide sorolhatók a szemrevételezéssel nyert információkat tartalmazó jegyzőkönyvek, illetve a talajkörnyezet és az építmény viselkedéséről közvetve tájékoztató mozgás- és erőmérések, illetve a vízmozgásokat jellemző adatok ismertetése is. A geotechnikai fenntartási-átalakítási terv kiviteli szintű terv, akkor kell új tervként elkészíteni, ha a kiviteli tervben kidolgozott fenntartási terv módosításra szorul, vagy az építményt úgy alakítják át, hogy az befolyásolja a geotechnikai szerkezetek viselkedését is. Nagyobb, a tartószerkezeteket és a talajkörnyezet igénybevételeit jelentős mértékben módosító átalakítás esetén természetesen új projektként kell kezelni a feladatot és az előzőek szerint kell eljárni. Építmények, természetes terepalakulatok helyreállítása is szükségessé válhat, mert még szabályszerű üzemelés esetén is lehetnek károsodások. Sokszor a körülmények előre nem érzékelt változása, máskor tervezési, kivitelezési, fenntartási hiba okoz bajt. Az ok nem ritkán a talajkörnyezetben, ill. a korábbi geotechnikai tevékenységben rejlik, ezért a károsodások és a helyreállítások tervezéséhez a következő geotechnikai munkák, ill. dokumentációk szükségesek. Ellenőrző talajvizsgálati jelentés a megfigyelés keretében előzetesen tervezett, vagy a jelzett feladatok kapcsán utólag szükségesnek ítélt feltárások, labor- és terepi vizsgálatok eredményeinek bemutatása. Ide sorolhatók a szemrevételezéssel nyert információkat tartalmazó jegyzőkönyvek, illetve a talajkörnyezet és az építmény viselkedéséről közvetve tájékoztató mozgás- és erőmérések, illetve a vízmozgásokat jellemző adatok ismertetése is. Geotechnikai helyreállítási terv károsodás utáni helyreállításra ad az előbbi jelentés alapján megoldást. Általában ki kell elégítenie az engedélyezési, a kiviteli és a tenderterv követelményeit. Tartalmaznia kell az eredetileg megvalósult, a károsodott, az esetleg ideiglenesen, ill. a véglegesen helyreállított állapot leírását, a végleges szerkezet elkészítéséhez alkalmazandó technológiákat, ütemterveket, műszaki felügyeleti és megfigyelési módszereket és a statikai számításokat is. 7. A geotechnikai dokumentumok általános tartalmi követelményei A geotechnikai tervdokumentumoknak meg kell felelniük a geotechnikai tevékenység jellegéből és tartalmából levezethető igényeknek (3. fejezet), a magyar jogszabályoknak és a vonatkozó műszaki szabványoknak (4. fejezet), 16

18 a geotechnikai kategóriának (5. fejezet) az aktuális projektszakasz igényeinek (6. fejezet), a megrendelő elvárásainak, amennyiben az az előbbiekkel nem ütközik, A legfontosabb dokumentációk általános tartalmi elvárásait az alábbiakban részletezzük. 7.1 Talajvizsgálati jelentés A geotechnikai feladatok megoldásának alapja a talajkörnyezet olyan mértékű megismerése, hogy az építmény és a környezet geotechnikai jellegű kölcsönhatásai megítélhetők, a geotechnikai feladatok megoldhatók legyenek. Az ehhez szükséges talajvizsgálatok mennyiségét és minőségét az építmény kiterjedése és a talajadottságok előzetes ismerete alapján a becsült (és szükség esetén módosított) geotechnikai kategóriát figyelembe véve a geotechnikai szolgáltatásra vállalkozó geotechnikus mérnöknek kell megállapítania. Ajánlatában, ill. a megkötendő vállalkozási szerződésben ezeket az adatokat és feltételezéseket célszerű részleteznie. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a vállalkozó geotechnikus nem ezek elvégzésével teljesíti szerződéses feladatát, hanem a további felhasználásra alkalmas, elégséges információt nyújtó dokumentációk átadásával. Ha a menetközben szerzett ismeretek indokolják, akkor a talajvizsgálati tevékenységet bővítenie kell. Ezért célszerű olyan szerződéseket kötni, melyek a változtatás lehetőségét a költségek és a határidő tekintetében biztosítják. Egy projekt más közreműködőinek is tisztában kell lenniük azonban azzal, hogy még a szokásosnál jóval sűrűbb feltárás sem teszi lehetővé a talajadottságok tökéletes megismerését, valamekkora bizonytalanság mindig fennmarad. Ennek kezelését célszerű a szerződésekben tisztázni. A talajkörnyezettel kapcsolatos adathiányt vagy az adatok bizonytalanságát nem lehet ellensúlyozni bonyolultabb elméletek alkalmazásával, és a hiányos informáltság végül általában gazdaságtalan megoldásokhoz vagy károsodásokhoz vezet. A talajvizsgálati jelentésnek nem tárgya a modellezés, a talajparaméterek karakterisztikus értékeinek megállapítása, mert készítésekor a geotechnikai szerkezet általában még nincs pontosan tisztázva, még nem ismeretesek mindazok a körülmények, amelyeket a modellezésnél figyelembe kell venni. Azt azonban el kell várni, hogy az e munka keretében végzett talajvizsgálatok és értékelés is szem előtt tartsa a tervezett építmény jellemzőit. Oly módon kell bemutatnia a talajadottságokat, hogy annak alapján a geotechnikai terv készítője a talajkörnyezet modelljeit könnyen felvehesse. A talajvizsgálati jelentés a 4.2 fejezetben említett geotechnikai alapszabványok alapján elvárt tartalmát a 4. táblázat foglalja össze. A talajvizsgálati jelentésből tűnjön ki, hogy az elvégzett talajvizsgálatok minősége az eszköz, az eljárás és a feldolgozás tekintetében megfelel a 4.2 fejezetben felsorolt vizsgálati szabványoknak. Az információkat bemutató fejezet a következőket tartalmazza: a geotechnikai vizsgálat célját és tárgyát, a 3. és a 6. fejezet szerinti besorolását, a közreműködők (Építtető, Tervező, Tanácsadó, Vállalkozó, Mérnök, Hatóság) nevét, fő adatait, a tervezendő építmény rövid leírását, (hely, méretek és geometriai jellemzők, a várható terhelések, alkalmazandó szerkezeti elemek és anyagok, stb.), az építmény feltételezett geotechnikai kategóriáját, a kategória esetleges változásait (5. fejezet), a geodéziai adatokat, az esetleges légi felvételeket, korábbi térképeket, az építési helyszín történetét, különös tekintettel az esetleges korábbi építményekre, az ebből eredő talaj-előterheltségére, a felszínközeli zónák anyagára, a térségben szerzett korábbi építési tapasztalatokat, különösen a geotechnikai szerkezetek megvalósíthatóságát és viselkedését illetően, a tágabb terület bejárásakor szerzett ismereteket, különös tekintettel a felszín alatti vizekre, szomszédos építmények viselkedésére, a vetődésekre, a fejtőkben és anyaggödrökben látható jelekre, a csúszásveszélyes területekre, a fejtés közben várható nehézségekre, a térség geológiai adottságait, szeizmicitási adatait, a terepi és laboratóriumi vizsgálatok időpontját, a feltárás és a mintavétel, ill. a minták szállításának és tárolásának módszereit, a terepi vizsgálóberendezések típusát, azonosítási adatait, 17

19 a terepi és laboratóriumi munka eredményeit, a vizsgálatokat ellenőrző személyzet megfigyeléseit, a felszín alatti vízszintek időbeli ingadozásának adatait a feltárási munka alatt a fúrólyukakban és a terepi munka befejezése után az észlelő kutakban tett észlelések alapján, a fúrásnaplók összeállítását és a talajkörnyezetnek a feltárás közbeni megfigyeléseit, a terepi és a laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek csoportosítását és bemutatását. 4. táblázat Az információk bemutatása Az információk érté kelése A Talajvizsgálati jelentés (TVJ) elvárt tartalma A vizsgálatok tárgya és célja A hely, a létesítmény (méretek szerkezetek, hatások) ismertetése, geodéziai adatai A feltételezett (egyeztetett) geotechnikai kategória A terepi és laboratóriumi vizsgálatok ideje, módja, helye és eszközei A közreműködők adatai A helyszín bejárásakor szerzett adatok (talajvíz, szomszédos építmények, növényzet) A helyszín története, korábbi építési tapasztalatok Geológiai adottságok, szeizmicitás A terepi és laboratóriumi mérések eredményei Talajvíz belvíz és élővíz adatok Fúrásnaplók a fúrás közbeni megfigyelésekkel együtt Az eredmények közlése táblázatokban, jegyzőkönyvekben, grafikusan A terepi és labormunka és egyéb információgyűjtés értékelése A hibásnak vélt, vagy hiányos adatok ismertetése Javaslat további (kiegészítő) vizsgálatokra indoklással, programmal A geológiai adottságok és a szeizmicitás értékelése Az eredmények célszerű grafikus és táblázatos ábrázolása A változó adatok statisztikai értékelése a geotechnikai kategóriához igazodóan Talajszelvények bemutatása a különböző formációk megkülönböztetésével A talajrétegek szöveges ismertetése (osztályozó, mechanikai és hidraulikai jellemzőik) A talajvízviszonyok bemutatása (mélység, ingadozás, áramlások, kémiai jellemzők) A tervezési paraméterek felvételére alkalmas adatbemutatás A talajvizsgálati jelentés értékelő része az alábbiakból álljon: a terepi és a laboratóriumi munka értékelése, számuk, megbízhatóságuk megítélésével a 3., 5. és 6. fejezet szerint, különös tekintettel a szokatlan adatok értelmezésére, a továbbiakban még elvégzendő terepi vagy laboratóriumi munkákra vonatkozó javaslat a többletmunka indoklásával, céljával és programjával együtt, a feltárási és laboratóriumi munka eredményeinek táblázatos és grafikus ábrázolása a fontos adatok tartományainak és eloszlásának bemutatásával az építmény követelményeihez illeszkedve, a felszín alatti víz mélységének, ingadozásainak és mértékadó szintjeinek megállapítása, a talajok és a felszín alatti vizek kémiai jellemzőinek számszerű adatai és minősítése, a talajkörnyezet szelvényeinek bemutatása a különböző formációk megkülönböztetésével, valamennyi képződmény részletes leírása, beleértve ásványi összetételük, fizikai tulajdonságaik, hidraulikai és mechanikai (összenyomódási és szilárdsági jellemzőik) részletes leírását, valamennyi réteg geotechnikai adatainak olyan csoportosítása és ezek értéktartományainak olyan bemutatása, mely lehetőséget ad a talajkörnyezet tervezési paramétereinek kiválasztására. Talajvizsgálati jelentést geotechnikai tervezői jogosultsággal rendelkező személy készíthet. 7.2 Geotechnikai terv A geotechnikai tervben a tervező mindenkor egyértelműen ismertesse az építés helyéről s a tervezett építményről kapott és felhasznált kiindulási adatokat és forrásukat, a többi szerkezethez való kapcsolódást, s az ezekről folytatott egyeztetéseket, a felhasznált geotechnikai dokumentációkat és az ezekkel kapcsolatos állásfoglalását, az alkalmazott geotechnikai megoldásokkal kapcsolatban (pl. a potenciális kivitelezővel) lefolytatott egyeztetéseket. 18

20 A szerződésben rögzített geotechnikai szerkezetek és tevékenységek tervezése közben figyelembe kell venni minden körülményt és követelményt. Ki kell térnie minden előre látható geotechnikai feladatra, beleértve az építés közbeni állapotok, a segédszerkezetek, a környező építmények, a természetes formációk, hidrogeológiai viszonyok stb. vonatkozásában vélelmezhető kérdéseket is. Azon feladatokra, melyek megtervezésére nem szól a megbízása, nem kell megoldást adnia, de jeleznie kell ezek megtervezésének szükségességét, az általa tervezett megoldásokban ezek legcélszerűbb megoldását kell feltételezni; közölni kell azokat a követelményeket, amelyeket ezek tervezésénél az általa tervezett megoldások védelme érdekében teljesíteni kell. Nem vállalható viszont a geotechnikai tervezési részfeladat, míg nem készült megfelelő talajvizsgálati jelentés vagy legalább geotechnikai tanulmányterv vagy megvalósíthatósági tanulmány az építmény vagy az érintett terület alapvető geotechnikai feladatainak megoldására. A geotechnikai terv tartalmát a 4.2 fejezetben említett geotechnikai alapszabványok alapján az 5. táblázat foglalja össze, s azt a következőkben részletezzük: a feladat vázolása, a terv céljának, funkciójának ismertetése, kapcsolódás a korábbi és további tervekhez, a projekt egészében és a tervezésben közreműködők neve, építési helyszín és környezetének bemutatása, geodéziai adatok, a talajkörnyezet és a felszín alatti vizek összefoglaló jellemzése a korábbi geotechnikai szolgáltatások felhasználásával, a tervezett építmény leírása, beleértve a méreteket és a terhelő hatásokat, az építmény geotechnikai kategóriája, a körülmények, a kockázattal és nehézségekkel indokolva, a tervezés talajkörnyezeti modellje, beleértve a talajjellemzők és a vízadatok tervezési értékeit, a tervezési követelmények, az elkerülendő határállapotok és az elfogadható kockázatok ismertetése, a tervezés módszereinek bemutatása és a számítások részletei, geotechnikai szerkezetek rajzai az anyagminőségekkel, technológiai, organizációs és ütemezési követelmények, utasítások, minőségbiztosítási tervek, utasítások, a geotechnikai műszaki felügyeletre vonatkozó tervek (utasítások), a geotechnikai megfigyelés terve, az üzemelésre és a szükséges fenntartásra vonatkozó utasítások, az alkalmazott szabványok, előírások, illetve szakirodalom és szakmai szoftverek jegyzéke. 5. táblázat A geotechnikai terv tartalma A feladat ismertetése (a terv tárgya, célja, funkciója) A projekt közreműködői, tervelőzmények, megrendelői diszpozíciók, egyeztetett tartalmak Az építési helyszín és környezete bemutatása A tervezett építmény bemutatása (méretek, szerkezetek, hatások, geodéziai adatok) A talajkörnyezet és talajvízviszonyok ismertetése a korábbi geotechnikai szolgáltatások alapján A geotechnikai kategória a körülmények, a kockázatok és nehézségek vázolásával indokolva A geotechnikai szerkezetek szöveges ismertetése, rajzai az anyagminőségekkel A tervezéshez alkalmazott talajkörnyezeti modellek, tervezési állapotok vázolása A tervezési követelmények rögzítése A geotechnikai számítások ismertetése A technológiai, organizációs és környezetvédelmi követelmények bemutatása A biztonságtechnikai és környezetvédelmi követelmények ismertetése Minőségszabályozási (minőségi és minőség-ellenőrzési) követelmények és módszerek ismertetése A műszaki felügyelet terve Az építmény viselkedésének megfigyelési terve Fenntartási és üzemelési utasítások A tervezés alapjául vett szabályozási anyagok, specifikációk, szakirodalom, számítógépes programok 19

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben

Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Magyar Mérnöki Kamara A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Előterjeszti: Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata Összeállította: Szepesházi Róbert Közreműködtek:

Részletesebben

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint Tartószerkezeti Eurocode-ok EN 1990 EC-0 A tartószerkezeti tervezés alapjai EN 1991 EC-1: A tartószerkezeteket érő hatások EN 1992 EC-2: Betonszerkezetek

Részletesebben

TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSE... HATÁROZATÁVAL X. ÉPÍTÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓK GEOTECHNIKAI MUNKARÉSZÉNEK KÖVETELMÉNYEI X.1.

Részletesebben

dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint

dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Győr A geotechnikai tervezés alapjai az Eurocode 7 szerint A geotechnika tevékenységek európai szabványosításának áttekintése EU-program 2007-08 valamennyi

Részletesebben

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com Különleges alapozások Építészet, MSC Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje Mélyépítés esetén irodalmazás Térképek leírások Szóbeli közlések

Részletesebben

BMEEOHSAT16 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOHSAT16 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK G E O T E C H N I K A BMEEOHSAT16 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01

Részletesebben

Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint

Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint Pozsár László A földmű és a geotechnika jelentősége A földmunkaépítés költsége kb. megtízszereződött A műtárgyak alapozásával együtt a geotechnikával

Részletesebben

A II. III. Dokumentumok a tervezést, illetve a geotechnikai és tartószerkezeti tervezők ajánlatadását, tervezői munkáját segíti.

A II. III. Dokumentumok a tervezést, illetve a geotechnikai és tartószerkezeti tervezők ajánlatadását, tervezői munkáját segíti. ALAPOZÁSOK TERVEZÉSE AZ EC7 MSZ EN 1997-1, 2 GEOTECHNIKAI TERVEZÉSI SZABVÁNYOK alapján 1. A Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai és a Tartószerkezeti Tagozata a 2011. január 1-én hatályba lépett MSZ EN 1997-1,2

Részletesebben

A mélyépítési munkák elıkészítése

A mélyépítési munkák elıkészítése A mélyépítési munkák elıkészítése A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje A geotechnikai tevékenység alapelve A geotechnikában az altalaj állapotának ismerete az elvégzett geotechnikai vizsgálatok

Részletesebben

GEOTECHNIKA II. NGB-SE005-02 GEOTECHNIKAI TERVEZÉS ALAPJAI

GEOTECHNIKA II. NGB-SE005-02 GEOTECHNIKAI TERVEZÉS ALAPJAI GEOTECHNIKA II. NGB-SE005-02 GEOTECHNIKAI TERVEZÉS ALAPJAI 2014-15 1. félév Szabványosítás áttekintése 2 EU-program 2007-08 valamennyi tervezett európai szabvány megjelenése 6 hónapos nemzeti bevezetési

Részletesebben

(megjegyzés: a d) pont értelmében az egyes tervellenőri szakterületeknek megfelelő kérdések kerülnek alkalmazásra)

(megjegyzés: a d) pont értelmében az egyes tervellenőri szakterületeknek megfelelő kérdések kerülnek alkalmazásra) 2. A vizsgázó tervellenőr ismerje: a) a tervellenőri jogosultság feltételrendszerét, b) a tervellenőr feladatát, a tevékenység ellátásának összeférhetetlenségi szabályait, c) az etikai-fegyelmi szabályokat,

Részletesebben

Magyar Építész Kamara

Magyar Építész Kamara Jogszabályok Figyelem! Számos jogszabály megváltozott 2011. január 1. hatállyal. Egyes jogszabályoknál a legutolsó módosítás hatályának kezdetét zárójelben jeleztük. 1. Alapvetõ elõírások 1995. évi LIII.

Részletesebben

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok

A Projekt Igazgatóságon alkalmazott rendeletek és jogszabályok A Projekt Igazgatóságon alkalmazott ek és jogszabályok SOR- SZÁM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. NYILV. SZÁM MEGNEVEZÉS FELLELHETŐSÉG 1959. évi IV. törvény 1988. évi I. törvény 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozat

Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozat Útmutató a geotechnikai vizsgálatok szükséges mértékének megállapításához az EC-7 elveinek és előírásainak figyelembevételével Készítették: Honti Imre Dr. Móczár Balázs Pozsár László Schell Péter Szilvágyi

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Szabványos játszószerek halmaza = játszótér??? Játszótér = a zöldfelület játszószerekkel

Részletesebben

M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG. Wolf Ákos

M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG. Wolf Ákos M6-M60 AUTÓPÁLYA GEOTECHNIKAI TERVEZÉSE AZ ELŐKÉSZÍTÉSTŐL A KIVITELEZÉSIG Wolf Ákos Tartalom 2 Bevezetés projekt ismertetés Geotechnikai tervezési feladatok útépítés hídépítés alagútépítés Tervfázisok

Részletesebben

ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA I. RÉSZ

ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA I. RÉSZ ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA I. RÉSZ SCHELL PÉTER GEOPLAN KFT. TARTALOM 2 Általános kérdések Előkészítő vizsgálatok Tervezési vizsgálatok Részletes tervezési kérdések A TERVEZÉSRŐL ÁLTALÁBAN 3 Komplex

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés Wolf Ákos BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési

Részletesebben

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Ügytípus Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésváltozási, fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyek Az ügyet intézõ

Részletesebben

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu

Elérhetőségek. Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu. Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 1. Elérhetőségek Dr. Varga Gabriella K.mf.20. varga_gabriella@hotmail.com gvarga@mail.bme.hu Tanszéki honlap: www.gtt.bme.hu 2. Hallgatói feladatok Zárthelyi dolgozat: 30% 1. HF: 40 % (határidő: 8. hét,

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK Bevezetés 2 Miért létesítünk támszerkezeteket? földtömeg és felszíni teher megtámasztása teherviselési típusok támfalak: szerkezet és/vagy kapcsolt talaj súlya (súlytámfal,

Részletesebben

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014.

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. D. 11. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. 2/279 MÁV ZRT. D.11.I. Jóváhagyta a Magyar Államvasutak

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.22.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Közlekedési szakterület 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 8 I. A Miniszterelnökség által jóváhagyott

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL összeállította: Lengyelfi László Az elmúlt időszakban a tervezői jogosultságok megszerzésével kapcsolatos

Részletesebben

EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS

EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS Építész szakmérnöki 2016. Bevezetés 2 k é z s s é n a épz T i ik t e z k e ö k n r r új dokumentum típusok e é z s m ó ak t új szemlélet r a z S T s s é

Részletesebben

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008

KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 KÉMÉNYKONFERENCIA 2008 Építtetők, tervezők, műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők felelőssége a megfelelő minőség megvalósításában ÉMI Kht. Épületgépészeti és Energetikai Tudományos Osztály Haszmann

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter:

Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter: Mélyépítés szekció Dr. Farkas József Czap Zoltán Bozó Péter: Esettanulmány Minőség és megfelelőség Dr. Nagy László: Hibajelenség Előírások betartása és ellenőrzése Dr. Nagy László Kádár István: Adatok

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Németh József NMHHH Debreceni hatósági iroda Irodavezető-helyettes 2013. május 30. Az új szabályozás koncepciójának ismertetése Az új szabályozás

Részletesebben

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelettel 2008. évi XL.

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése Plaxis programmal Munkagödör méretezése Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési feladatainak

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések II. FEJEZET A BEÉPÍTÉSI TÁJÉKOZTATÁS

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések II. FEJEZET A BEÉPÍTÉSI TÁJÉKOZTATÁS Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai

Részletesebben

Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére,

Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról.

Részletesebben

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL Wolf Ákos Bevezetés 2 Miért fontos a geotechnikus és statikus mérnök együttm ködése? Milyen esetben kap nagy hangsúlyt

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

Geotechnikai projektmenedzsment az Eurocode 7 szerint. Szepesházi Róbert

Geotechnikai projektmenedzsment az Eurocode 7 szerint. Szepesházi Róbert Geotechnikai projektmenedzsment az Eurocode 7 szerint Szepesházi Róbert Definiciók PMBOK (Project Management Institute PMI) szerint: "A projektmenedzsment a projektkövetelmények teljesítése érdekében végzett

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS dr. Vásárhelyi Balázs Budapest, 1126 okl. építőmérnök, geotechnikai tervező Hollósy Simon u. 3 GT-T, GT-Sz 06-20/460-11-82 TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS Budapest, XIV. Örs vezér tér P+R parkoló átépítése és

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Részletesebben

Felkészülés a kivitelezésre

Felkészülés a kivitelezésre Budapest, 2015. március 26. Tóth Balázs okleveles építészmérnök Értékesítési Csoport vezető ÉMI Nonprofit Kft. Az építés titka Tóth Balázs 2 Kazinczy Ferenc (1759-1831) A nagy titok (1808) Jót s jól! Ebben

Részletesebben

2013. október 25. okl. építészmérnök Tel.:(1) okl. épületszigetelő szakmérnök irodavezető

2013. október 25. okl. építészmérnök Tel.:(1) okl. épületszigetelő szakmérnök irodavezető A 305/2011/EU rendelet hatályba lépésének és a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet visszavonásának hatása az építési termékek forgalmazására, betervezésére és beépítésére 2013. október 25. Budavári

Részletesebben

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 II. Norma szerinti villámvédelem: a tervezés gyakorlati kérdései (részlet az előadásból) 2015. szeptember 8. 1 Köteles-e

Részletesebben

Speciális mélyépítési technológiák és az Eurocode 7

Speciális mélyépítési technológiák és az Eurocode 7 Magyar Mérnöki Kamara 2016. november 17. Speciális mélyépítési technológiák és az Eurocode 7 Dr. György Pál Program Az Eurocode 7 elvei és előírásainak vázlatos áttekintése Speciális mélyépítési technológiák

Részletesebben

SZAKIRODALMI AJÁNLÓ. Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint. Faszerkezetek tervezése EUROCODE 5 alapján. EUROCODE 7 vízépítő mérnököknek

SZAKIRODALMI AJÁNLÓ. Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint. Faszerkezetek tervezése EUROCODE 5 alapján. EUROCODE 7 vízépítő mérnököknek A könyv a 2011. január 1-től kötelezően alkalmazandó, európai tartószerkezeti tervezési szabvány ismertetését és alkalmazását mutatja be. A beton, vasbeton, acél és fa szerkezetekre alkalmazandó, tűzteherre

Részletesebben

A vasbeton gazdaságossági méretezése

A vasbeton gazdaságossági méretezése A vasbeton gazdaságossági méretezése dr. Hajtó Ödön 1 Vegyünk egy 6 métert áthidaló vasbeton lemezt, melyet az önsúly és 2,5 kn/fm hasznos teher terhel 1 fm termék árát a továbbiakban az alábbi alapárakkal

Részletesebben

II. RÉSZ. VIZSGAKÉRDÉSEK Általános főrészhez. 1. sz. követelmény (2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról)

II. RÉSZ. VIZSGAKÉRDÉSEK Általános főrészhez. 1. sz. követelmény (2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról) 1 II. RÉSZ VIZSGAKÉRDÉSEK Általános főrészhez 1. sz. követelmény (2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról) 1.1. Sorolja fel hierarchikus rendben a magyar jogrendszer forrásait, jelölje meg az egyes jogszabályok

Részletesebben

A szabványosítás szerepe a műszaki-jogi szabályozásban, ÁTTÉRÉS AZ EUROCODE-OK ALKALMAZÁSÁRA SZAKMAI FÓRUM

A szabványosítás szerepe a műszaki-jogi szabályozásban, ÁTTÉRÉS AZ EUROCODE-OK ALKALMAZÁSÁRA SZAKMAI FÓRUM A szabványosítás szerepe a műszaki-jogi szabályozásban, átállás az Eurocode-okra ÁTTÉRÉS AZ EUROCODE-OK ALKALMAZÁSÁRA SZAKMAI FÓRUM Magyar Szabványügyi Testület TÖRVÉNY HOZTA LÉTRE, 1995. évi XXVIII. A

Részletesebben

Útvesztő, vagy logikus feladatsor?

Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Tűzvédelmi tervezés a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013 (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján Mészáros János Nagy Katalin Budapest, 2013. 12. 05. ELŐADÁS VÁZLAT I. rész:

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZEREPE A SZAKMAGYAKORLÁSBAN. Szőllőssy Gábor főtitkár

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZEREPE A SZAKMAGYAKORLÁSBAN. Szőllőssy Gábor főtitkár A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZEREPE A SZAKMAGYAKORLÁSBAN Szőllőssy Gábor főtitkár Az előadás vázlata 1. A kamarai gondolat története 2. A kamara feladatai és szervezete 3. A kamarai jogosultsági rendszer 4.

Részletesebben

Közúti pályák (BMEKOEAA213)

Közúti pályák (BMEKOEAA213) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Közúti pályák (BMEKOEAA213) Út- és Vasútügyi Műszaki Előírások Dr. Juhász János egyetemi docens A műszaki szabályozás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a kivitelezői teljességi nyilatkozatról

TÁJÉKOZTATÓ. a kivitelezői teljességi nyilatkozatról TÁJÉKOZTATÓ a kivitelezői teljességi nyilatkozatról A beruházás befejezését követően az alábbi nyilatkozatot kell benyújtani az Útmutató 13.1. pontja értelmében az elszámoláshoz szükséges egyéb dokumentumok

Részletesebben

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P

H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P I. Költségvetési hatások: Az előterjesztésben foglalt módosítás kizárólag az új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő

Részletesebben

Cölöpalapozási alapismeretek

Cölöpalapozási alapismeretek Cölöpalapozás Cölöpalapozási alapismeretek A cölöpök definiciója teherátadás a mélyebben levő talajrétegekre a cölöptalpon és a cölöppaláston függőleges méretére általában H 5 D jellemző a teherbíró réteg

Részletesebben

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK

ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK ÉPÍTÉSI - BONTÁSI HULLADÉK ELŐZMÉNY Az Európai Unió új hulladék-keretirányelvét 2008. november 19-én fogadták el és december 12-én hirdették ki. A 2008/98/EK irányelv előírásait a tagállamoknak legkésőbb

Részletesebben

ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA II. RÉSZ

ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA II. RÉSZ ÚT- ÉS VASÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA II. RÉSZ SZILVÁGYI LÁSZLÓ GEOPLAN KFT. 2 Az útépítési geotechnika általános kérdései Előkészítő vizsgálatok Tervezési vizsgálatok Részletes tervezési kérdések 3 Tervezési

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TER VEZÉSE TER Bevezetés

MUNKAGÖDÖR TER VEZÉSE TER Bevezetés MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése Bevezetés Munkagödör méretezése é Plaxis programmal Munkagödör méretezése é Geo 5 programmal MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Bevezetés BEVEZETÉS Napjaink mélyépítési feladatainak

Részletesebben

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE 2 Bevezetés BEVEZETÉS 3 Napjaink mélyépítési feladatainak középpontjában: munkatér határolás Mélygarázsok Aluljárók Metró állomások Pincék Általában a tervezett szerkezet ideiglenes

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. Dr. Kovács Károly Dely Kornél Varga Tamás. Villámvédelem

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. Dr. Kovács Károly Dely Kornél Varga Tamás. Villámvédelem Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 Dr. Kovács Károly Dely Kornél Varga Tamás 2014. szeptember 18. 1 - A mai nap tematikája 1. Szabvány és jogszabályi környezet

Részletesebben

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám:... Postai cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... E-mail cím:...

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám:... Postai cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... E-mail cím:... A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Takács Zsuzsanna, titkár KEM Mérnöki és Építész Kamara Tatabánya, 2011. október 19. Akiben zűrzavar van, az zűrzavart hoz létre környezetében. Akiben rend

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Pontosítás (kiegészítés)

Pontosítás (kiegészítés) Fedlap: B Pontosítás (kiegészítés) Közúti alagutak létesítésének általános feltételei (A KTSZ kiegészítése) Előírás Kiadás éve: 2008 Kiadó: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT-szám: e-ut 03.07.31:2008 MAÚT-kategória:

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1495/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Innovia Minőségellenőrzési Technológiai és Innovációs Kft. I., II., III., IV

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

Az építési folyamatok minőségbiztosítása. Wiesner György Építéskivitelezési Tanszék

Az építési folyamatok minőségbiztosítása. Wiesner György Építéskivitelezési Tanszék Az építési folyamatok minőségbiztosítása Wiesner György Építéskivitelezési Tanszék Építési folyamatban résztvevők Megrendelő, beruházó Beruházást lebonyolító Tervező szaktervezők Hatóságok Építéshatóság

Részletesebben

Eurocode 7: új követelmények és lehetıségek a geotechnikai tervezésben

Eurocode 7: új követelmények és lehetıségek a geotechnikai tervezésben Magyar Szabványügyi Testület SZAKMAI FÓRUM ÁTTÉRÉS AZ EUROCODE-OK ALKALMAZÁSÁRA 2010. február 9. www.sze.hu/~szepesr dr. Szepesházi Róbert Széchenyi István Egyetem, Gyır Eurocode 7: új követelmények és

Részletesebben

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat

Teherfelvétel. Húzott rudak számítása. 2. gyakorlat Teherfelvétel. Húzott rudak számítása 2. gyakorlat Az Eurocode 1. részei: (Terhek és hatások) Sűrűségek, önsúly és az épületek hasznos terhei (MSZ EN 1991-1-1) Tűznek kitett tartószerkezeteket érő hatások

Részletesebben

támfalak (gravity walls)

támfalak (gravity walls) Támfalak támfalak (gravity walls) Kő, beton vagy vasbeton anyagú, síkalapon nyugvó, előre vagy hátra nyúló talpszélesítéssel, merevítő bordákkal vagy azok nélkül készülő falak. A megtámasztásban meghatározó

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK ÉPÍTŐIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel A feladat Építészeti alapfogalmak Mutassa be a természetes és az épített környezet elemeit, azok kapcsolatát, egymásra

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám:... Lakás címe:... Postai cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... cím:...

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám:... Lakás címe:... Postai cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:...  cím:... A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: HBM MK Iktató szám:.-i.4.-09- /200... KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Geotextíliák Geoműanyagok (fóliák. - vízelvezető. - víztározókban és gátakban, - csatornákban,

Geotextíliák Geoműanyagok (fóliák. - vízelvezető. - víztározókban és gátakban, - csatornákban, A vízügyi építményfajtáknál kizárólagosan használt építési termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 20/2004. (X.28.) KvVM rendelet

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította

2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította 2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (Étv.) A 2013. 01. 01-től hatályba lépő rendelkezések

Részletesebben

Javaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására

Javaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására Javaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására Biró Virág mérnökiroda vezető Szöveg Építési beruházások komplex mérnöki támogatása minőségbiztosítás környezetvédelem

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai.

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Miért aktuális ez a téma Kivitelezés minőségének hatása a tűzvédelem területén: 1. Egységes szabályok (alapkövetelmények) kivitelezők részére

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1 multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve STATIKAI SZÁMÍTÁSOK Tervezők: Róth Ernő, okl. építőmérnök TT-08-0105

Részletesebben

ÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS

ÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS ÚTÉPÍTÉSI GEOTECHNIKA ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS SZILVÁGYI LÁSZLÓ SCHELL PÉTER GEOPLAN KFT. TARTALOM 2 Az útépítési geotechnika általános kérdései Előkészítő vizsgálatok Tervezési vizsgálatok Részletes tervezési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

MÉRETEZÉSELMÉLET. 1. előadás

MÉRETEZÉSELMÉLET. 1. előadás MÉRETEZÉSELMÉLET 1. előadás 2011.09.14. A mérnöki tervezés elmélete Elméleti ismeretek szükségesek Tájékozottság: használati szempont, esztétika, komfort, környezetvédelem, ember és közösségre gyakorolt

Részletesebben