Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Mérnöki Kamara. A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben"

Átírás

1 Magyar Mérnöki Kamara A geotechnikai tevékenységek szabályai az Eurocode-ok szerinti tervezésben Tervezet Előterjeszti: Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozata Összeállította: Szepesházi Róbert Közreműködtek: Czap Zoltán, Meszlényi Zsolt, Radványi László, Szilvágyi László Budapest március 24.

2 Előszó 1

3 1. A dokumentum célja, tartalma, alapelvei E dokumentummal a Magyar Mérnöki Kamara a Geotechnikai Tagozat előterjesztése és a lefolytatott egyeztetések alapján irányelveket fogalmaz meg a geotechnikai tevékenységekre vonatkozóan a tevékenységek általános rendjére, a geotechnikai tevékenységek osztályozására, a geotechnikai dokumentációk tartalmi követelményeire, a geotechnikai feladatok megoldásához ajánlható kooperációra és munkamegosztásra. Mindezeket a vonatkozó magyar jogszabályok, a Tartószerkezeti Eurocode-ok, különösen a geotechnikai tervezés általános szabályait rögzítő Eurocode 7-1 (MSZ EN :2006) és Eurocode 7-2 (MSZ EN :2008) a kapcsolódó Geotechnikai vizsgálatok, illetve a Speciális geotechnikai szerkezetek kivitelezése szabványsorozatok követelményeinek megfelelően fogalmazzuk meg. Nem tárgyalja a dokumentum a szakmai szabályokat: a talajvizsgálati, tervezési, méretezési, kivitelezési és ellenőrzési eljárásokat, azokat az előbbi dokumentumok tartalmazzák. A dokumentumot ajánlatos alkalmazni a geotechnikai tartalmú és a geotechnikai tevékenységeket is magába foglaló projektek valamennyi (előkészítési, tervezési, megvalósítási és üzemelési) fázisában a tenderkiíráshoz, az azokra készülő ajánlatadáshoz, illetve az ajánlatok értékeléséhez, a szerződéskötéshez, a díjak megállapításához, a tervek és más szakmai dokumentumok elkészítéséhez, a megvalósítás szabályozásához, illetve a közben folytatandó felügyelethez és megfigyeléshez, a szolgáltatások átadás-átvételekor. 2. Alapfogalmak és alapkövetelmények A jogszabályok, a szabványok és a jelen dokumentum használatához célszerű értelmezni a legfontosabb geotechnikai vonatkozású fogalmakat és a velük kapcsolatos alapkövetelményeket. A geotechnika azoknak az építőmérnöki tudományoknak és módszereknek az összessége, amelyek az építmények és/vagy az építési tevékenységek, illetve a talajkörnyezet közötti kölcsönhatások elemzésével, a belőlük eredő problémák értékelésével, illetve megoldásával foglalkoznak. Kiterjed az ezekhez szükséges talajvizsgálatokra, a kölcsönhatásokat biztosító, illetve a káros kölcsönhatásokkal szemben alkalmazandó megoldások és szerkezetek tervezésére, kivitelezésére, műszaki felügyeletére, megfigyelésére és fenntartására. Talajkörnyezeten az építmény, illetve az építési tevékenység által közvetlenül vagy közvetve befolyásolt, már a beavatkozás előtt a helyszínen lévő talaj- vagy kőzetzóna (földkéregtartomány) értendő, függetlenül annak az építményhez viszonyított geometriai helyzetétől, valamint természetes vagy mesterséges eredetétől. A talajkörnyezet fogalom magába foglalja e zóna felépítését és anyagát, továbbá a talajvizet is, s mindezek tulajdonságainak összességét. Geotechnikai szerkezeten, illetve technológián az építmények és a talajkörnyezet kölcsönhatásait biztosító, illetve az ezen kölcsönhatások következtében felmerülő problémák kiküszöbölését biztosító szerkezeteket és eljárásokat értjük, melyek közé soroljuk az alapokat, támszerkezeteket, földműveket stb., illetve a talajjavítást, víztelenítést, földmunkát stb.. Geotechnikai kategóriába sorolással kell a geotechnikai feladat nehézségét minősíteni. Megállapításakor figyelembe kell venni a talajkörnyezetet, a természeti és épített környezetet, a geotechnikai szerkezet jellegét, az alkalmazandó geotechnikai megoldásokat és az esetleges károsodások következményeit. Az átlagos feladatok a 2. kategóriába, az egyszerűbbek az elsőbe, a bonyolultabbak a harmadikba kerüljenek, ezt részletesen az 5. fejezet ismerteti. 2

4 Geotechnikai szolgáltatáson az előbbiekben értelmezett kölcsönhatás következtében felmerülő geotechnikai feladatok megoldásához, a vélelmezhető veszélyek elhárításához szükséges szakszerű geotechnikai tevékenységek (talajvizsgálat, tervezés, kivitelezés, ellenőrzés stb.) eredményeképpen készülő geotechnikai dokumentumokat (talajvizsgálati jelentés, geotechnikai terv stb.), esetleg a szóbeli tanácsadást értjük. Talajvizsgálati jelentés egy építési projekt talajkörnyezetének megismerésére végzett vizsgálatok eredményeinek a felhasználás céljának megfelelően rendszerezett ismertetése a 7.1 fejezet szerint. Talajvizsgálati jelentést minden építéstervezési és kivitelezési munkához kötelező készíteni, részletességének az adott projektfázis igényeit kell kielégítenie a 6. fejezet szerint. Talajvizsgálati jelentést geotechnikai tervezői jogosultsággal rendelkező személy készíthet. Geotechnikai tervet kell készíteni, ha az építendő szerkezet és a talajkörnyezet kölcsönhatása felmerül, ha a szerkezetekre jutó hatásokat, illetve a szerkezetek ellenállását és elmozdulásait a talajkörnyezet lényegesen befolyásolja. Ilyenek pl. a föld- és víznyomással terhelt falak, alagutak, illetve az alapok és a töltések. Ha egy legalább 2. geotechnikai kategóriás szerkezet esetében az Eurocode 0 szerinti GEO teherbírási határállapot felmerül, illetve az STR teherbírási határállapot bekövetkeztében a talajkörnyezethez való kapcsolódásnak nagy szerepe van, továbbá ahol a használhatósági határállapot elérését a talajalakváltozások okozhatják, a tervezésbe geotechnikai tervezőt is be kell vonni. A geotechnikai terv projektfázishoz igazodó funkcióit a 6. fejezet, általános tartalmi követelményeit a 7.2 fejezet részletezi. Geotechnikai tervellenőrzés célja a kiviteli tervdokumentációban megjelenő geotechnikai szolgáltatások alkalmasságának megítélése a 7.3 fejezet szerint. Ki kell terjednie a talajvizsgálati jelentés és a geotechnikai tervek, tervrészek felülvizsgálatára is. Legalább 2. geotechnikai kategóriába sorolt projektek esetében a munkát geotechnikai tervellenőri jogosultsággal rendelkező személy végezheti. A geotechnikai szerkezetek megvalósításába a kivitelező és a műszaki ellenőrzést végző szervezetnek célszerű geotechnikai tervezőt vagy szakértőt bevonnia, ha legalább 2. geotechnikai kategóriába sorolták a projektet és ha készült rá geotechnikai terv. 3. Geotechnikai tevékenységek, szolgáltatások A vonatkozó jogszabályok és szabványok értelmében az 1. táblázatban felsorolt szolgáltatásokat célszerű megkülönböztetni. Tartalmuk, követelményeik a következőkben foglalhatók össze. 3.1 Geotechnikai információk előállítása, dokumentálása Építésföldtani adatszolgáltatás konkrét projekthez Földtani térképekből, geológiai-építésföldtani leírásokból, vízrajzi adatgyűjteményekből és korábban készült geotechnikai szakvéleményekből kivehető, továbbá helyszíni szemlék során szerezhető adatok felkutatása, célirányos, rendszerezett bemutatása és megbízhatóságuk értékelése. Terepi talajvizsgálat tervezése, irányítása, feldolgozása és dokumentálása Fúrás, akna, vágat, táró, ill. meglévő bevágás, bányagödör segítségével végzett talajfeltárás a földtani képződmények településének és a felszín alatti víz helyzetének, mozgásainak megállapítása és mintavétel céljából. Geofizikai vizsgálatok, nyomó-, verő-, SPT- és nyírószondázások, felszínen vagy fúrólyukban végzett terheléses vizsgálatok (pl. tárcsás terhelés, presszióméteres mérés), vízmozgások vizsgálata (pl. próbaszivattyúzás) keretében végzett mérések a talajrétegződés, valamint a talajok és a talajvíz valamely tulajdonságának megállapítására. Mérnöki tevékenység a vizsgálatok számának, módszerének, helyének és mélységének megtervezése, végrehajtás irányítás és az eredmények közlése és célirányos feldolgozása. Laboratóriumi talajvizsgálatok tervezése, irányítása, feldolgozása és dokumentálása Talajok azonosítására, állapotuk minősítésére, illetve talajok és felszín alatti vizek vegyi jellemzőinek, valamint a talajok hidraulikai és mechanikai jellemzőknek a konkrét feladat igényeihez igazodó meghatározása. Mérnöki tevékenységnek a vizsgálatok megtervezése, végrehajtása, irányítása és az eredmények feldolgozása tekintendő. 3

5 Talajvizsgálati jelentés készítése konkrét projektekhez Korábbi földtani, vízrajzi és geotechnikai információk gyűjtésével, valamint helyszíni szemlék, terepi és laboratóriumi vizsgálatok révén szerzett geotechnikai adatok bemutatása egyértelmű és könnyen értelmezhető módon rendszerezett (táblázatos, statisztikai jellegű stb.) adatközlés, grafikus ábrázolás és szöveges ismertetés formájában. 1. táblázat A szolgáltatás jellege Geotechnikai információk előállítása, dokumentálása Geotechnikai tervezés Geotechnikai szerkezetek megvalósításának irányítása, vizsgálata Meglévő építménnyel és természeti képződménnyel kapcsolatos geotechnikai feladatok Geotechnikai tervellenőrzés A szolgáltatás tárgya, tartalma építésföldtani adatszolgáltatás konkrét projekthez terepi talajvizsgálatok tervezése, irányítása, feldolgozása és dokumentálása laboratóriumi talajvizsgálatok tervezése, irányítása, feldolgozása és dokumentálása talajvizsgálati jelentés készítése konkrét projektekhez geotechnikai megvalósíthatósági tanulmány készítése konkrét projekthez sík- és cölöpalapozás tervezése támfal, más földmegtámasztó szerkezet és talajhorgony tervezése talajjavítás és víztelenítés tervezése földmű tervezése földalatti műtárgy (mélygarázs, aluljáró, metróállomás, alagút) tervezése technológiai utasítás, organizációs terv és minőségbiztosítási terv készítése geotechnikai szerkezet (cölöp, horgony, földmű stb.) méréses vizsgálata, próbaterhelése geotechnikai szerkezet megvalósításának műszaki felügyelete geotechnikai megfigyelés tervezése, irányítása és értékelése meglévő építmény geotechnikai vizsgálata meglévő építmény megerősítésének vagy átalakításának geotechnikai tervezése természetes földtani képződmény geotechnikai vizsgálata természetes földtani képződmény védelmének tervezése geotechnikai információs dokumentum alkalmasságának értékelése geotechnikai terv ellenőrzése geotechnikai megvalósítási dokumentum ellenőrzése meglévő építményről és természetes képződményről szóló dokumentum ellenőrzése 3.2 Geotechnikai tervezés Geotechnikai megvalósíthatósági tanulmány készítése konkrét projekthez A projekthez készült talajvizsgálati jelentésre támaszkodva feltérképezi a geotechnikai feladatokat, bemutatja megoldásuk lehetséges változatait a szerkezetek fő méreteivel, építési technológiájával, elemezve az előnyöket és a hátrányokat, mérlegelve a gazdaságosság és a környezet védelmének követelményeit, javaslatot adva a döntésre és a szükséges további geotechnikai szolgáltatásokra. Sík- és cölöpalapozás tervezése Az építmények terheit az altalajra hárító szerkezet megválasztása, méretezése, ábrázolása, leírása az alapvető technológiai és minőségbiztosítási követelményeinek rögzítése. A méretezés a szerkezet és az altalaj kölcsönhatásának vizsgálata legalább a következő teherbírási és használhatósági határállapotok ellenőrzésével: általános állékonyságvesztés, alap alatti talajtörés, elcsúszás, a szerkezet és a talaj együttes tönkremenetele, a tartószerkezet tönkremenetele az alap mozgása miatt, túlzottan nagy süllyedések, túlzottan nagy oldalirányú elmozdulás, elfogadhatatlan mértékű rezgések. Támfal, más földmegtámasztó szerkezet és talajhorgony tervezése Földtömeg súlyából és hasznos terhekből eredő nyomás felvételére készülő szerkezet kialakítása, építési és megfigyelési követelményeinek és módszereinek megadása, statikai igazolása. Ide tartoznak a megtámasztást a szerkezet és/vagy az ahhoz kapcsolt föld súlyával, a szerkezetnek a talajkörnyezetbe való befogásával és/vagy a megtámasztandó földtömeg mögötti talajzónába való hátrahorgonyzással biztosító szerkezetek. Méretezésük kiterjed a szerkezet körüli általános állékonyságvesztés és a lokális talajtörés elkerülésének vizsgálatára, a szerkezeti elem tartószerkezeti méretezésére, illetve a szomszédos szerkezetek teherbírási és használhatósági határállapotának vizsgálatára is. 4

6 Talajjavítás és víztelenítés tervezése A talajtulajdonságok célirányos módosításának tervezése az altalaj vagy töltésanyag terhelés miatti talajtörésének, túlzott alakváltozásának és hidraulikus talajtörésének megelőzése, valamint a talajvíz mozgásának és nyomásának szabályozása céljából. Magába foglalja a beavatkozások kiterjedésének, módszerének, elvárt eredményének és ellenőrzésének meghatározását is, s általában a kivitelezés elején végzendő próbák értékelésével zárul. Földmű tervezése Ideiglenes vagy végleges, földanyagú szerkezet tervezése a következő célra feltöltés, talajcsere vagy talajjavítás alapok és más szerkezet alatt, terepfeltöltés, infrastrukturális építmény töltésének és gátak építése, földkiemelés (gödör, bevágás) és visszatöltések, támszerkezetek háttöltésének készítése. Magába foglalja a geometriai tervezést, a földanyagok megválasztását, a technológiai és minőségbiztosítási szabályozást, a víztelenítés tervezését, valamint a földstatikai számításokat is. Földalatti műtárgy tervezése Földalatti terek: nyílt és zárt építési technológiájú alagutak, metróállomások, aluljárók, mélygarázsok, tárolóterek szerkezetének és építési technológiájának megválasztása, a szerkezetek kialakításának megtervezése és statikai méretezése, a talajvízzel kapcsolatos problémák megoldása, a szomszédos szerkezetek védelmének biztosításához szükséges teendők meghatározása. 3.3 Geotechnikai szerkezetek megvalósításának irányítása, vizsgálata Technológiai utasítás, organizációs terv és minőségbiztosítási terv készítése Geotechnikai szerkezet kivitelezéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek, továbbá az építés sorrendjének meghatározása, illetve az építési folyamat és az épülő szerkezet jellemző műszaki paramétereinek megállapítása, ellenőrzési módjának kidolgozása, az elfogadás feltételeinek megadása. Geotechnikai szerkezet méréses vizsgálata, próbaterhelése Geotechnikai szerkezet és környezete viselkedésének műszeres megfigyelése annak megállapítására, hogy a szerkezet megvalósítható-e, illetve mekkora a teljesítőképessége. Ide tartoznak a cölöpök, horgonyok, földművek próbaterhelése, a talajjavítási módszerek próbája, a terepi modellkísérletek stb. Kiterjed a vizsgálatok megtervezésére, végrehajtására és értékelésére. Geotechnikai szerkezet megvalósításának műszaki felügyelete Az építmény műszaki megvalósítása során végzett kivitelezői felügyeleti, műszaki ellenőri vagy tervezői művezetési tevékenység, melynek célja a tervben tett feltételezések teljesülésének és az építés szakszerűségének ellenőrzése szemrevételezésekkel és/vagy mérésekkel. Bele tartozik a tervmódosítások kezdeményezése, de kidolgozása nem. Geotechnikai megfigyelés tervezése, irányítása és értékelése Megvalósuló új építmény, illetve a beavatkozás által érintett építmények és természeti formációk viselkedésének vizsgálata a munka közben és a befejezése után, szemrevételezéssel és/vagy mérésekkel annak ellenőrzésére, hogy a talaj-szerkezet kölcsönhatásával összefüggésben a várt viselkedés következik-e be. 3.4 Meglévő építménnyel és természeti képződménnyel kapcsolatos geotechnikai feladatok Meglévő építmény geotechnikai vizsgálata Meglévő építmény és különösen a geotechnikai szerkezeteinek vizsgálata állapotuk geotechnikai szempontú értékelése, esetleg tartalékaik feltárása céljából, vagy építménynek (feltehetően) a talajkörnyezetből eredő károsodása esetén az okok megállapítása, a károsodási folyamat prognosztizálása, valamint a további romlások megakadályozására, illetve a helyreállításra vonatkozó javaslattétel céljából. Bele tartozik a talaj és szerkezetek anyagának vizsgálata és statikai analízis is. Meglévő építmény megerősítésének vagy átalakításának geotechnikai tervezése Meglévő építmény (különösképpen a geotechnikai szerkezetek) károsodása vagy átalakítása miatt szükséges beavatkozások geotechnikai feladatainak megoldását bemutató terv kidolgozása az új szerkezetek esetében vázolt ismérveknek megfelelően. Ide tartozhat a geotechnikai szerkezetek megerősítése, a talajkörnyezet javítása, talajt érő hatások módosítása is. 5

7 Természeti képződmény geotechnikai vizsgálata Természetes terepalakulatok anyagának és állapotának elemzése valamely hatások miatt várható veszélyek vagy bekövetkezett károsodás esetén az okok megállapítása, a károsodási folyamat prognosztizálása, valamint a további romlások megakadályozását, illetve a helyreállítást szolgáló javaslattétel céljából. Magába foglalja a szükséges talajvizsgálatok elvégzését is. Természetes földtani képződmény védelmének tervezése Természetes terepalakulatok fenyegető károsodásának megakadályozása vagy a bekövetkezett károsodás helyreállítása céljából szükséges beavatkozások megtervezése. Ide tartozik a lejtők stabilizálását szolgáló tereprendezések, támszerkezetek, víztelenítések, talajjavítások tervezése az új szerkezetek esetében vázolt ismérveknek megfelelően. 3.5 Geotechnikai tervellenőrzés Geotechnikai információs dokumentumok alkalmasságának értékelése Az építésföldtani adatszolgáltatás vagy talajvizsgálati jelentés stb. ellenőrzése annak megítélése céljából, hogy a szolgáltatott adatok alapján az építés által érintett, befolyásolt, illetve az építmény viselkedésére kiható talajzóna felépítése és tulajdonságai egyértelműen ismertnek tekinthetők-e, s ezzel az építmény és a környezet geotechnikai jellegű kölcsönhatásai megítélhetők-, a geotechnikai feladatok szakszerűen megoldhatók-e. Geotechnikai terv ellenőrzése Általánosságban a műszaki tartalom szakszerűségének, a jogszabályok, szabályzatok, szabványok, hatósági előírások és egyéb szakmai szabályok betartásának ellenőrzése. Konkrétabban: a mechanikai ellenállás és stabilitás, a környezetvédelem, a használati biztonság követelményeinek teljesítését, a terv egyértelműségét, részletezettségét, megvalósíthatóságát, a megfigyelésre, a műszaki felügyeletre és a fenntartásra vonatkozó előírásainak alkalmasságát kell értékelni. Geotechnikai megvalósítási dokumentum ellenőrzése A kivitelezéshez készített tervjellegű dokumentum tartalmának vizsgálata abból a szempontból, hogy az biztosítja-e a tervezett szerkezetek szakszerű kialakítását, teljesítőképességét és minőségét. Meglévő építmény vagy természeti képződményről szóló geotechnikai dokumentum ellenőrzése Építmények, természetes terepalakulatok geotechnikai adatainak, az építmény és a környezet geotechnikai kölcsönhatásainak vizsgálatára, illetve a szükséges beavatkozások geotechnikai feladatainak megoldására vonatkozó geotechnikai dokumentumok ellenőrzése. 4. Jogszabályok és szabványok A mérnöki szolgáltatásokat általában a következőkben felsorolt jogszabályok betartásával kell teljesíteni. A tervezőnek az építésről szóló évi CXXIX. törvény értelmében szakszerűen eljárásokat alkalmazva és szakmailag megoldásokkal kell teljesítenie a mechanikai biztonság, az állékonyság, a használati megbízhatóság és a környezet védelmének követelményét. Ha az érvényes (a Magyar Szabványügyi Testület listáján levő) nemzeti műszaki szabványok szerint jár el, akkor általában úgy tekinthető, hogy ennek a követelménynek eleget tesz. Ha más megoldásokat, eljárásokat alkalmaz, akkor igazolnia kell, hogy az a vonatkozó szabványban szereplővel legalább egyenértékű Az érvényes műszaki szabványok betartása egyébként általában nem kötelező, mindaddig, amíg az adott projekt illetékesei nem intézkednek, nem egyeznek meg valamely szabvány kötelező alkalmazásáról. Előírást adhat erre a projekt megrendelője, a tenderek kiírója, de hivatkozhat szabványokra a tervdokumentációban a tervező is, s akkor a hivatkozott szabványok a terv elfogadásával válnak a projekt keretei közt kötelezővé. Magánberuházásban megvalósuló projektek esetében azonban akár más szabványok, pl. a korábbi magyar vagy más aktuális nemzeti szabványok alkalmazásában is meg lehet állapodni. A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény szerint megvalósuló projektek esetében viszont műszaki specifikáció csak érvényes magyar szabvány alapján adható. A jogszabályok értelmezéséhez és alkalmazásához segítséget nyújtanak a Magyar Mérnöki Kamara saját hatáskörében született, a magasabb rendű szabályozások végrehajtásának részleteit rögzítő szabályozások. Betartandók a Magyar Mérnöki Kamara Etikai-fegyelmi szabályzatának előírásai is. 6

8 4.1 Jogszabályok Törvények 1959 évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi X. törvény a termékfelelősségről évi XLVIII. törvény a bányászatról évi XCIII. törvény a munkavédelemről évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról évi XXIX. törvény a környezetvédelmének általános szabályairól évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról évi LIII. törvény a természet védelméről évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről. Kormányrendeletek 157/1997. (IX.26.) korm. rendelet az építészeti-műszaki tervezési jogosultságról. 158/1997. (IX.26.) korm. rendelet az építési műszaki ellenőri tevékenységről. 159/1997. (IX.26.) korm. rendelet az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos műszaki szakértői tevékenység gyakorlásának általános szabályairól. 253/1997. (XII. 20.) korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről. 1132/2002. (VIII. 2.) korm. határozat az autópálya- építési programok közbeszerzési eljárás lefolytatatásával történő megvalósításáról. 162/2004. (V. 21.) korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól. 135/2005. (VII.14.) korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról. 104/2006. (IV. 28.) korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól. 244/2006. (XII. 5.) korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól. 252/2006. (XII. 7.) korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról. 255/2007. (X. 4.) korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. 291/2007. (X. 31.) korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről. 379/2007. (XII. 23.) korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról. 277/2008. (XI. 24.) korm. rendelet az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó 76/2009. (IV. 8.) korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról. 191/2009. (IX. 15.) korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről. 193/2009. (IX. 15.) korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről. 192/2009. (IX. 15.) korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről. Miniszteri rendeletek 15/1987. (XII. 27.) KM-ÉVM együttes rendelet a vasúti építmények engedélyezéséről és üzemeltetésük ellenőrzéséről. 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről. 30/1994. (X.6.) KTM rendelet az egyes környezetvédelmi és építésügyi nemzeti szabványok kötelezővé nyilvánításáról. 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről. 7

9 35/1996. (XII.29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról. 38/1997. (XII.18) KTM-IKIM rendelet az építésügy körébe tartozó szakértői tevékenység gyakorlásának általános szabályairól. 38/1997. (XII.18) KHVM rendelet a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakértők működésének engedélyezéséről. 3/1998. (II.1.) KHVM rendelet a közlekedési, hírközlési és vízi építmények tervezési jogosultság részletei szabályairól. 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról. 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről. 32/1999. (X.15.) KHVM rendelet az építési műszaki ellenőri névjegyzékbe való felvételről. 39/1999. (VIII.19) KTM-IKIM rendelet Az építési célra szolgáló anyagok, szerkezetek és berendezések műszaki követelményeinek és megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól. 40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet a területrendezési, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról. 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól. 5/2000. (II. 11.) FVM rendelet a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásáról, továbbá az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének és hasznosításának részletes szabályairól 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről. 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 34/2002. (IV.27.) FVM rendelet az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletei szabályairól. 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről. 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól. 91/2003. (XII. 16.) GKM rendelet az országos közutak építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásáról és az eljárással összefüggő szakmai vizsgálatról. 20/2004. (X. 28.) KvVM rendelet a vízügyi építményfajták kizárólagosan használt építési termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. 100/2004. (VII. 27.) GKM rendelet az országos közutak építésével kapcsolatos minőségi követelmények és az országos közutak üzemeltetésére építésére szolgáló anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségigazolásának ellenőrzéséről. 101/2004. (VII. 30.) GKM rendelet a Külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzata kiadásáról. 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól. 8001/2005. (MK 44.) GKM-KvVM-IHM-TNM együttes tájékoztató az építészeti-műszaki tervezői és műszaki szakértői jogosultsági vizsga követelményrendszeréről. 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról. 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról. 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény végrehajtásáról. 8

10 4.2 Műszaki szabványok A geotechnikai mérnöki szolgáltatásokat általában a következő szabványok alapján kell/lehet teljesíteni. Ezek értelmezéséhez és alkalmazásához segítséget nyújt Szepesházi Róbert Geotechnikai tervezés az Eurocode 7 és a kapcsolódó európai geotechnikai szabványok alapján című műve. A geotechnikai szerkezetekben egyre gyakrabban előforduló geoműanyagokkal kapcsolatos szabványokat itt terjedelmi okok miatt nem közöljük, megtalálhatók azok a Magyar Szabványügyi Testület honlapján. Tartószerkezeti Eurocode sorozat MSZ EN 1990:2006 A tartószerkezetek tervezésének alapjai. MSZ EN 1991:2005 A tartószerkezeteket érő hatások. MSZ EN 1992:2005 Betonszerkezetek tervezése. MSZ EN 1993:2000 Acélszerkezetek tervezése. MSZ EN 1994:2005 Acél és beton kompozitszerkezetek tervezése. MSZ EN 1995:2005 Faszerkezetek tervezése. MSZ EN 1996:2000 Falazott szerkezetek tervezése. MSZ EN 1998:2006 Tartószerkezetek tervezése földrengésre. Geotechnikai tervezés műszaki alapszabványai MSZ EN :2006 Geotechnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok. MSZ EN :2007 Geotechnikai tervezés. 2. rész: Talajvizsgálatok. Speciális geotechnikai szerkezetek tervezési és vizsgálati szabványai MSZ EN 1536:2001 Speciális mélyépítési munkák. Fúrt cölöpök. MSZ EN 1537:2002 Speciális mélyépítési munkák. Talajhorgonyok. MSZ EN 1538:2001 Speciális mélyépítési munkák. Résfalak. MSZ EN 12063:2001 Speciális mélyépítési munkák. Szádfalak. MSZ EN 12699:2001 Speciális mélyépítési munkák. Talajkiszorításos cölöpök. MSZ EN 12715:2001 Speciális mélyépítési munkák. Talajszilárdítás. MSZ EN 12716:2001 Speciális mélyépítési munkák. Jethabarcsosítás. MSZ EN 14199:2006 Speciális mélyépítési munkák. Mikrocölöpök. MSZ EN 14490:2007 Speciális mélyépítési munkák. Talajszegezés. MSZ EN 14475:2007 Speciális mélyépítési munkák. Talajerősítés. MSZ EN 14679:2005 Speciális mélyépítési munkák. Mélykeverés. MSZ EN 14731:2005 Speciális mélyépítési munkák. Mélyvibrálás. MSZ EN 15237:2007 Speciális mélyépítési munkák. Függőleges drénezés. MSZ EN 15237:2007 Speciális mélyépítési munkák. Talajszegezés. Geotechnikai vizsgálatok MSZ EN :2003 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása és osztályozása. 1. rész: Azonosítás és leírás. MSZ EN :2005 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása és osztályozása. 2. rész: Osztályozási alapelvek. MSZ EN :2004 Geotechnikai vizsgálatok. Szilárd kőzetek azonosítása és osztályozása. 1. rész: Azonosítás és leírás. MSZ :2006 Talajmechanikai vizsgálatok. Talajok megnevezése talajmechanikai szempontból. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Mintavételi módszerek és talajvízmérések. 1. rész: Műszaki Alapelvek. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Mintavételi módszerek és talajvízmérések. 2. rész: Minősítési kritériumok. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Mintavételi módszerek és talajvízmérések. 3. rész: Megfelelőségi értékelés. 9

11 MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Mintavételi módszerek és talajvízmérések. 1. rész: Általános elvek. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Mintavételi módszerek és talajvízmérések. 2. rész: Áteresztőképességi vizsgálat pakker nélkül. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Mintavételi módszerek és talajvízmérések. 3. rész: Víznyomásos vizsgálat. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Mintavételi módszerek és talajvízmérések. 4. rész: Próbaszivattyúzás. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Mintavételi módszerek és talajvízmérések. 5. rész: Nyeletéses vizsgálat. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Mintavételi módszerek és talajvízmérések. 6. rész: Áteresztőképességi vizsgálat pakkerrel. MSZ :1979 Talajmechanikai vizsgálatok. Szemeloszlás meghatározása. MSZ :1980 Talajmechanikai vizsgálatok. Konzisztenciahatárok. MSZ :1980 Talajmechanikai vizsgálatok. A talaj anyagsűrűsége. MSZ :1980 Talajmechanikai vizsgálatok. A talajt alkotó fázisok térfogat és tömegarányai. MSZ :1981 Talajmechanikai vizsgálatok. A talajok tömöríthetőségének vizsgálata MSZ :1981 Talajmechanikai vizsgálatok. A talajok alakváltozásnak vizsgálata ödométerrel. MSZ :1982 Talajmechanikai vizsgálatok. Szervesanyag tartalom meghatározása. MSZ :1982 Talajmechanikai vizsgálatok. A talaj szulfátiontartalmának és ph-értékének mérése. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 1. rész: A víztartalom meghatározása. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 2. rész: Finom szemcséjű talajok térfogatsűrűségének meghatározása. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 3. rész: A szemcsék sűrűségének meghatározása. Piknométeres módszer. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 4. rész: A szemeloszlás meghatározása. MSZE CEN ISO/TS :2007Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 5. rész: Kompressziós vizsgálat lépcsőzetes terheléssel. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 6. rész: Ejtőkúpos vizsgálat. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 7. rész: Finom szemcséjű talajok egyirányú nyomóvizsgálata. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 8. rész: Konszolidálatlan, drénezetlen triaxiális vizsgálat. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 9. rész: Konszolidált triaxiális nyomóvizsgálat telített talajokon. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 10.rész: Közvetlen nyíróvizsgálat. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 11. rész: Áteresztőképességi vizsgálat. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 12. rész: Az Atterberg-határok meghatározása. MSZE CEN ISO/TS :2007Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálat. 1. rész: Nyomószondázás elektromos mérőberendezéssel. MSZE CEN ISO/TS :2005 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálat. 2. rész: Verőszondázás. MSZE CEN ISO/TS :2005 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálat. 3. rész: SPTszondázás. 10

12 MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálat. 4. rész: Pressziométeres vizsgálat Menard-féle berendezéssel. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálat. 5. rész: Rugalmas dilatométeres vizsgálat. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálat. 6. rész: Pressziométeres vizsgálat önlefúró berendezéssel. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálat. 7. rész: Fúrólyukas terhelés. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálat. 8. rész: Pressziométeres vizsgálat teljes elmozdulással. MSZE CEN ISO/TS :2006Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálat. 9. rész: Terepi nyírószondázás. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálat. 10. rész: Lapdilatométeres vizsgálat. MSZE CEN ISO/TS :2006 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálat. 11. rész: Nyomószondázás. Mechanikus mérőberendezéssel. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálat. 12. rész: Tárcsás terhelés. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai szerkezetek vizsgálata. 1. rész: Cölöppróbaterhelés tengelyirányú statikus nyomóerővel. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai szerkezetek vizsgálata. 2. rész: Cölöppróbaterhelés tengelyirányú statikus húzóerővel. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai szerkezetek vizsgálata. 3. rész: Cölöppróbaterhelés keresztirányú statikus húzóerővel. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai szerkezetek vizsgálata. 4. rész: Cölöppróbaterhelés dinamikus keresztirányú nyomóerővel. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai szerkezetek vizsgálata. 5. rész: Talajhorgony vizsgálata. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai szerkezetek vizsgálata. 6. rész: Talajszeg vizsgálata. MSZE CEN ISO/TS :2007 Geotechnikai szerkezetek vizsgálata. 7. rész: Talajerősítés vizsgálata. 5. Geotechnikai kategóriák 5.1 A besorolás elvei A projekteket a várható geotechnikai nehézségek és kockázatok, illetve az alkalmazandó eszközök, eljárások szempontjából értékelni kell és három kategória valamelyikébe kell besorolni a talajkörnyezet adottságai, a feladat, az építmény, az alkalmazandó geotechnikai megoldások és eljárások, valamint a környezeti kölcsönhatások együttes értékelése alapján. A kategóriák fő jellemzőit a 2. táblázat foglalja össze és a következő alfejezetek részletezik. A besorolásra a vállalkozó (vagy megbízott) geotechnikus mérnök tesz javaslatot, s azt a Megrendelővel közösen fogadják el, figyelembe véve a közreműködők, elsősorban a generáltervező állásfoglalását is. A geotechnikai kategóriát célszerűen már a szerződésben is rögzítik. Nagyobb építmények a kategorizálás szempontjából kisebb egységekre bonthatók. A besorolást a megismert újabb információk alapján időről-időre felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani kell. Az átsorolás általában a geotechnikai szolgáltatásra kötött szerződés módosításával is járhat, illetve az átsorolás lehetőségét és következményeit már a szerződésben tisztázni kell. 11

13 2. táblázat geotechnikai kategória építmény kisméretű, egyszerű hagyományos, átlagos nagy, szokatlan talajkörnyezet nem kedvezőtlen szokványos kedvezőtlen épített és természeti környezet nincs veszélyeztetve veszélyeztetése vélelmezhető, vizsgálandó védelme külön intézkedéseket kíván természeti hatás jelentéktelen szokványos nagy kockázat kicsi közepes nagy vizsgálatok egyszerű (azonosító) rutin labor és terepi speciális, kiegészítő tervezés rutin módszerek szokásos eljárások speciális módszerek speciális mélyépítési technológiák nem alkalmaznak alkalmaznak alkalmaznak újszerűeket is felügyelet, megfigyelés szemrevételezéssel szokványos mérések is speciális mérések is példák 1-2 emeletes épület 250 kn kn/m teher gödör és támfal 2 m-ig sík- és cölöpalap támfal, gödör, horgony földmunka magas súlypontú épület nagy tereplépcső víztelenítés, talajjavítás A geotechnikai kategória a geotechnikai szolgáltatás költségeit jelentősen befolyásolja, mert a magasabb kategóriák mind terjedelmükben (feltárás, vizsgálatok, mérnöki munka időigénye), mind szakmai mélységükben (speciális vizsgálatok, szaktudás) több ráfordítást igényelnek. A költségek megállapításakor célszerű a 2. és 3. geotechnikai kategóriát még legalább 2-2 további alcsoportra bontani, aszerint, hogy hány szempont miatt került az adott kategóriába a feladat. 5.2 Az 1. geotechnikai kategória feltételei Az egyszerű, kevés kockázattal járó feladatok sorolhatók ide, ha egyidejűleg fennáll, hogy 10 % alatti a terephajlás; a helyszín nem ár- vagy belvizes területre esik; nem kedvezőtlen a talajkörnyezet; a talajkörnyezet egyszerű módszerekkel feltárható; a geotechnikai szerkezetek az azonosító és állapotminősítő jellemzők alapján felvett talajparaméterekkel (is) rutinszerű, szabványokban megadott számításokkal méretezhetők; jól ismert, régóta alkalmazott tartószerkezeteket terveznek; speciális mélyépítési technológiák nem szükségesek; az építmény és az építés, ill. a természeti és épített környezet kölcsönhatása veszélytelen; a műszaki felügyelet és megfigyelés szemrevételezéssel valósítható meg. Ide sorolható építmények: 1-2 emeletes épületek felszín alatti szerkezetei, szokványos terhelésű, süllyedésre és süllyedéskülönbségre nem érzékeny építmények, legfeljebb 250 kn terhelésű pillér-, 100 kn/m terhelésű sáv- és 150 kn/m 2 lemezalap, 2 m-nél nem mélyebb munkagödrök, 2 m-nél nem magasabb támszerkezetek, szokványos, 2 m-nél kisebb átmérőjű közművek és kisműtárgyaik, sík és dombvidéki külterületi és belterületi utak és vasutak, felszíni vízelvezetés kb. 1 km 2 vízgyűjtő területig, 2 m-nél alacsonyabb töltések, ill. 2 m-nél nem mélyebb bevágások. 5.3 A 2. geotechnikai kategória feltételei Az átlagos nehézségű, szokásos kockázatú feladatok sorolandók ide, ha 25 % alatti a terephajlás és nem csúszásveszélyes a terület; nem omlásveszélyes (alábányászott, pincés, karsztos) a terület; nem épül élővízben vagy erősen áramló felszín alatti vízben szerkezet; nem különlegesen kedvezőtlen és nem speciális a talajkörnyezet; a talajkörnyezet a szokásos módszerekkel megismerhető; a talajparamétereket rutinszerű labor- vagy terepi vizsgálattal lehet meghatározni; 12

14 nem terveznek különleges és/vagy újszerű tartószerkezeteket; speciális mélyépítési technológiákat is alkalmaznak; a műszaki felügyelet és megfigyelés szokványos mérési eljárásokat is kíván; az építmény és építés, valamint a természeti és épített környezet kölcsönhatásának veszélyességét vizsgálni kell; új feladatként az 1. kategóriába tartozó építmény átalakítását vagy kárhelyreállítását kell tervezni. Ide sorolhatók a következők: 10 szintnél nem magasabb épületek, szokványos terhelésű, süllyedésre és süllyedéskülönbségre érzékeny építmények, az 1. kategóriában jelzettnél nagyobb terhelésű pillér-, sáv- és lemezalapok, cölöp- és más mélyalapok (egyenként) 3 MN terhelésig, 6 m-nél nem mélyebb munkagödrök beépített területen, felszíni vízelvezetés 1 km 2 feletti vízgyűjtő terület esetén, 300 m 2 -nél kisebb munkagödör víztelenítése 1 m-nél kisebb vízszintcsökkenéssel, 10 m-nél nem magasabb töltések, illetve 15 m-nél nem mélyebb bevágások, 6 m-nél nem magasabb támszerkezetek, 10 m-nél nem nagyobb fesztávú hidak, áthidalások, 10 m 2 -nél kisebb hasznos keresztmetszetű föld alatti műtárgyak, hegyvidéki utak, vasutak, tereprendezések, hulladéktárolók földmunkája. 5.4 A 3. geotechnikai kategória feltételei Különleges szakértelmet kívánó, nagy kockázatú feladatok sorolandók ide, ha a következő feltételek valamelyike teljesül: 25 % feletti a terephajlás és/vagy csúszásveszélyes a terület; omlásveszélyes (alábányászott, pincés, karsztos) a terület; élővízben vagy erősen áramló felszín alatti vízben épülnek szerkezetek; különlegesen kedvezőtlen és/vagy speciális a talajkörnyezet; speciális labor- és/vagy terepi vizsgálatok szükségesek a talajkörnyezet jellemzésére; különleges és/vagy újszerű tartószerkezeteket terveznek; újszerű speciális mélyépítési technológiákat alkalmaznak; speciális szakértelmet kívánó geotechnikai számítások szükségesek a tervezéshez; az új építmény, ill. az építési munka, valamint a természetes és/vagy az épített környezet kölcsönhatásának veszélyességét külön intézkedésekkel kell elhárítani; a geotechnikai műszaki felügyelet és megfigyelés speciális méréseket kíván; új feladatként a 2. vagy 3. kategóriába sorolandó építmény átalakítását vagy károsodás utáni helyreállítását kell tervezni. Ide sorolhatók a következők: 10 szintnél magasabb épületek és magas súlypontú (toronyszerű) szerkezetek, különleges terhelésű, süllyedésre és süllyedéskülönbségre érzékeny építmények, cölöp- és más mélyalapok egyenként 3 MN terhelés felett, 6 m-nél mélyebb munkagödrök beépített területen, 10 m-nél magasabb töltések, illetve 15 m-nél mélyebb bevágások, 6 m-nél magasabb támszerkezetek, 10 m-nél nagyobb fesztávú hidak, áthidalások, 10 m 2 -nél nagyobb hasznos keresztmetszetű föld alatti műtárgyak, talajszilárdítások, talajerősítések, földművek felszín alatti víztelenítése, 300 m 2 -nél nagyobb munkagödör víztelenítése 1 m-nél nagyobb vízszintcsökkenéssel, kikötők, partfalak, vízépítési nagyműtárgyak. 13

15 6. A geotechnikai szolgáltatások és a projektszakaszok kapcsolata 6.1 Általános elvek A geotechnikai szolgáltatásokkal szembeni általános követelmény, hogy szolgáltassák az esedékes projektszakaszhoz, a követő tevékenységhez, illetve a meghozandó döntésekhez szükséges geotechnikai információkat, terveket, megoldásváltozatokat. A szokásos projektszakaszokat és műszaki dokumentációikat, illetve az ezekhez ajánlható geotechnikai szolgáltatásokat, dokumentációkat a 3. táblázat foglalja össze. Az egyes szolgáltatások tartalmi követelményeit a 7. fejezet részletezi. Projektszakasz Előkészítés Vállalatbaadás Megvalósítás Használat Műszaki dokumentáció Adatszolgáltatás Terv 3. táblázat Tanulmányterv Előkészítő talajvizsgálati jelentés Geotechnikai tanulmányterv Engedélyezési terv Tervezési talajvizsgálati jelentés Geotechnikai engedélyezési terv Ajánlatkérő (tender-) terv Tervezési talajvizsgálati jelentés Geotechnikai tenderterv Ajánlati terv Kiegészítő talajvizsgálati jelentés Geotechnikai ajánlati terv Kiviteli terv Kiegészítő talajvizsgálati jelentés Geotechnikai kiviteli terv Megvalósulási dokumentum Ellenőrző talajvizsgálati jelentés Geotechnikai megvalósulási dokumentum Fenntartási-átalakítási terv Ellenőrző talajvizsgálati jelentés Geotechnikai fenntartási-átalakítási terv Helyreállítási terv Ellenőrző talajvizsgálati jelentés Geotechnikai helyreállítási terv A geotechnikai szolgáltatásokra kötött szerződésben, illetve a dokumentáció címében a táblázatban vázolt és a következőkben értelmezett terminológiát használva mindig meg kell jelölni, hogy az melyik projektfázishoz készült. A táblázatban összefoglalt és a következőkben részletezendő tartalmi követelmények a leggyakrabban szokásos projektszervezésre vonatkoznak. Elképzelhetők természetesen olyan lebonyolítási eljárások is, melyek másféle követelményeket indokolnak. Az egyes projektfázisokhoz kapcsolódóan a két geotechnikai szolgáltatásfajta fő követelményei általában a következők lehetnek. 6.2 Előkészítés A műszaki-gazdasági előkészítés során, általában több fázisban készülő műszaki tervek (beruházási program, koncepcióterv, megvalósíthatósági tanulmány, elvi építési engedélyezési terv, vázlatterv, tanulmányterv) tartalmát elsősorban az építmény jellege és a beruházásról hozandó döntés módja határozza meg. Készítésükhöz a Megrendelő kívánsága szerint a geotechnikus mérnök a következő előkészítő jellegű geotechnikai szolgáltatásokat nyújthatja. Az előkészítő talajvizsgálati jelentés az építésföldtani adatgyűjtés révén, szükség esetén néhány új terepi és laborvizsgálattal szerzett talajadatok rendszerezett ismertetése. A geotechnikai tanulmányterv (vagy megvalósíthatósági tanulmány) a geotechnikai feladatok megoldásának lehetséges változatait mutatja be a szerkezeti megoldások fő méreteivel, technológiájával, elemezve az előnyöket és hátrányokat, mérlegelve a gazdaságosság és a környezetvédelem követelményeit, javaslatot adva a szükséges további geotechnikai szolgáltatásokra. Az engedélyezés az előkészítés végső fázisa, s az ennek alapját képező terv célja az engedély megszerzése. Ez az építmény mechanikai megfelelőségének, valamint a természetes és/vagy épített környezetbe illeszkedésének igazolása esetén adható meg. Ehhez általában szükséges a teljes körű talajmechanikai informáltság, valamint a geotechnikai feladatok megoldásának bemutatása és igazolása. Ez az egyes geotechnikai szolgáltatásokra vonatkoztatva következőket jelenti. A tervezési talajvizsgálati jelentés olyan teljes körű geotechnikai adatszolgáltatás, mely a szükséges és elégséges mértékű feltáráson, labor- és terepi vizsgálaton alapul, és tartalmazza a geotechnikai feladatok megoldásához szükséges adatokat. A geotechnikai engedélyezési terv bemutatja mindazokat a szerkezeteket és/vagy beavatkozásokat, melyekkel a geotechnikai feladatok legalább egyféle-, a tervező által legjobbnak tartott módon megoldhatók. Ismerteti az ezek megfelelőségét igazoló számításokat, közli azokat a kivitelezési és műszaki felügyeleti utasításokat, melyek biztosítják a tervben feltételezettek teljesülését. 14

16 6.3 Vállalatbaadás Az ajánlatkérés és az ehhez készülő ajánlatkérési műszaki dokumentáció (tenderterv) célja a projektet megvalósító Vállalkozó, illetve megoldás kiválasztása. Tartalmát a közbeszerzési törvény hatálya alá eső munkákra jogszabály rögzíti, más esetekben a részletesség az Építtető szándékától függ. Ehhez olyan geotechnikai szolgáltatást kell nyújtani, mely az Építtető célját a legjobban szolgálja. Teljes körű geotechnikai információadást indokolt, mert ez biztosíthatja, hogy az ajánlatok a legjobb (biztonságos és gazdaságos) geotechnikai megoldásokat tartalmazzák. Nem mindig célszerű viszont a geotechnikai megoldások részletes kidolgozása, hogy az ajánlatadók az előkészítés során tervezettnél esetleg előnyösebb megoldásai teret kaphassanak. A következők ajánlatosak. A tervezési talajvizsgálati jelentés az engedélyezési fázishoz is használt, vagy annál esetleg bőségesebb geotechnikai adatszolgáltatás, mely elégséges mértékű terepi és laboratóriumi vizsgálaton alapul, és tartalmazza a geotechnikai feladatok megoldásához szükséges adatokat. A geotechnikai tenderterv az Építtető szándékától függően többféle lehet: lehet azonos az engedélyezései tervvel, ill. lehet annak a részleteket illetően bővített változata, lehet azonos a kiviteli tervvel, ha az építtető a már pontosan megtervezett megoldások megvalósítását várja el, esetleg csak a geotechnikai feladatok megoldásának követelményeit (kivitelezési idő, biztonság, megengedhető mozgások, stb.) fogalmazza meg, ha az Építtető az ajánlattevőktől várja a legjobb geotechnikai megoldásokat, s ekkor az engedélyezési tervet esetleg csak viszonyításként csatolja. Az ajánlatadás terveit az ajánlatadók készít(tet)ik, és ezekben saját megoldási javaslatukat mutatják be. Ennek részletezettségére általában a kiírás ad követelményeket, többnyire azonban célszerű a legteljesebb kidolgozásra törekedni, mert az kedvezőbb elbírálást hozhat, s elkerülhetővé teszi a későbbi vitákat. A geotechnikai szolgáltatások formája a következő lehet. A kiegészítő talajvizsgálati jelentés az ajánlattevő által az ajánlatkészítés idején elvégeztetett, a saját megoldásához szükségesnek vélt kiegészítő terepi és laborvizsgálatok eredményeinek bemutatása a korábbi geotechnikai információkkal való egybedolgozással. A geotechnikai ajánlati terv a kiírásban előírt részletességgel mutatja be az ajánlott geotechnikai megoldást, amihez általában az ajánlatkérési terv szintje irányadó, de előnyös lehet a kiviteli terv szintjét megközelítő részletezés. Rajzos és szöveges tervezési beszámolóban ismerteti a választott megoldásokat és általában az engedélyezési terv szintjén kell igazolnia a megoldások mechanikai megfelelőségét, illetve a környezetbe illeszthetőségét. 6.4 Megvalósítás A kivitelezés során megépítendő szerkezeteket mutatja be a kiviteli és az több kapcsolódó tervvel egészül ki (technológiai utasítás, ütemterv, organizációs terv, méret- és mennyiségkimutatás, költségvetés, minőségbiztosítási terv). Céljuk a részletek olyan kidolgozása, mely biztosítja, hogy a Vállalkozó a felkészültségének megfelelő építési eljárásokkal az Építtető igényeinek megfelelő építményt hozzon létre az építési engedélyben rögzített feltételek mellett (esetleg annak módosítási kérelmével.) Ha az előző projektfázisokhoz az előbbiekben vázolt geotechnikai szolgáltatások készülnek, akkor e tervekhez legfeljebb kiegészítő talajvizsgálatok lehetnek szükségesek. A kiegészítő talajvizsgálati jelentés a Vállalkozó által, a választott megoldás kivitelezéséhez szükségesnek ítélt kiegészítő jellegű terepi és laborvizsgálatok eredményeinek bemutatása a korábbi geotechnikai információkkal való egybedolgozással. A geotechnikai kiviteli terv a kivitelezéshez szükséges részletességgel rajzos és szöveges tervezési beszámolóban mutatja be az elfogadott megoldást. A geotechnikai szerkezetek esetében különösen fontos az alkalmazandó technológiák, az azokkal összhangban levő ütemtervek rögzítése, a minőségbiztosítási tervfejezet, a geotechnikai műszaki felügyelet és megfigyelés terve. Ha szükséges, tartalmazza a fenntartás geotechnikai feladatait is. A megvalósulás végén készül megvalósulási dokumentáció (megvalósult állapot rajzai, minőségtanúsítási dokumentumok, műszaki ellenőrzési dokumentumok, stb.), s célja az elkészült építmény jellemzőinek rögzítése, hogy az esetleg felmerülő vitás helyzetek megítéléséhez, az épületek megfigyeléséhez, üzemeltetéséhez, fenntartásához, eladásához, esetleges átalakításához és a közvetlen környezetében megvalósuló építéshez az építmény adatai rendelkezésre álljanak. 15

17 Az ellenőrző talajvizsgálati jelentés a korábban készült talajvizsgálati jelentések és a talajkörnyezetre vonatkozóan a kivitelezés közben tett, szakszerűen feljegyzett észlelések, továbbá az építés közben végzett ellenőrző talajvizsgálatok eredményeinek összeállítása. A geotechnikai megvalósulási dokumentum fő része az elkészült geotechnikai szerkezetek rajza célszerűen új dokumentáció formájában a változások jelzésével. Egyszerűbb esetekben és a tervet jól követő kivitelezés esetén elfogadható a végrehajtott változtatásokat tartalmazó kiviteli terv. Csatolni kell a megvalósításhoz készített összes (technológiai, organizációs, minőségbiztosítási stb.) tervet, a geotechnikai minőségtanúsítási dokumentumokat, a mélyépítés építési naplóit, a műszaki felügyelet iratait és az átadás-átvétel jegyzőkönyveit. Célszerű ezekhez tervezői jelentést csatolni, mely értékeli az észlelt talajadottságokat, a tervtől való eltéréseket, nyilatkozik a további teendőkre korábban készített tervek alkalmasságáról vagy a szükséges változtatásukról. 6.5 Használat Az üzemelés során az, általában a kiviteli terv részeként megadott megfigyelési-fenntartási terv szerint kell elvégezni az építmény rendszeres megfigyelését és fenntartását. A változások miatt azonban gyakran indokolt új megfigyelési és fenntartási terv készítése. Sok esetben felmerülnek kisebb átalakítási igények is, amihez állapotvizsgálat és átalakítási terv kell. Előfordul az is, hogy az állapotvizsgálatra azért kerül sor, mert az építményt értékesíteni kívánják, vagy mert a környezetében változás várható. E munkálatoknak is lehet geotechnikai része, sőt gyakran főleg a geotechnikai jellegű építmények (földművek, támszerkezetek) esetében ez kifejezetten geotechnikai tervezői-szakértői feladat. A geotechnikai szolgáltatásokkal szemben ilyenkor a következő igények támasztandók. Az ellenőrző talajvizsgálati jelentés a megfigyelés keretében előzetesen tervezett, vagy a jelzett feladatok kapcsán utólag szükségesnek ítélt feltárások, terepi és laborvizsgálatok eredményeinek bemutatása. Ide sorolhatók a szemrevételezéssel nyert információkat tartalmazó jegyzőkönyvek, illetve a talajkörnyezet és az építmény viselkedéséről közvetve tájékoztató mozgás- és erőmérések, illetve a vízmozgásokat jellemző adatok ismertetése is. A geotechnikai fenntartási-átalakítási terv kiviteli szintű terv, akkor kell új tervként elkészíteni, ha a kiviteli tervben kidolgozott fenntartási terv módosításra szorul, vagy az építményt úgy alakítják át, hogy az befolyásolja a geotechnikai szerkezetek viselkedését is. Nagyobb, a tartószerkezeteket és a talajkörnyezet igénybevételeit jelentős mértékben módosító átalakítás esetén természetesen új projektként kell kezelni a feladatot és az előzőek szerint kell eljárni. Építmények, természetes terepalakulatok helyreállítása is szükségessé válhat, mert még szabályszerű üzemelés esetén is lehetnek károsodások. Sokszor a körülmények előre nem érzékelt változása, máskor tervezési, kivitelezési, fenntartási hiba okoz bajt. Az ok nem ritkán a talajkörnyezetben, ill. a korábbi geotechnikai tevékenységben rejlik, ezért a károsodások és a helyreállítások tervezéséhez a következő geotechnikai munkák, ill. dokumentációk szükségesek. Ellenőrző talajvizsgálati jelentés a megfigyelés keretében előzetesen tervezett, vagy a jelzett feladatok kapcsán utólag szükségesnek ítélt feltárások, labor- és terepi vizsgálatok eredményeinek bemutatása. Ide sorolhatók a szemrevételezéssel nyert információkat tartalmazó jegyzőkönyvek, illetve a talajkörnyezet és az építmény viselkedéséről közvetve tájékoztató mozgás- és erőmérések, illetve a vízmozgásokat jellemző adatok ismertetése is. Geotechnikai helyreállítási terv károsodás utáni helyreállításra ad az előbbi jelentés alapján megoldást. Általában ki kell elégítenie az engedélyezési, a kiviteli és a tenderterv követelményeit. Tartalmaznia kell az eredetileg megvalósult, a károsodott, az esetleg ideiglenesen, ill. a véglegesen helyreállított állapot leírását, a végleges szerkezet elkészítéséhez alkalmazandó technológiákat, ütemterveket, műszaki felügyeleti és megfigyelési módszereket és a statikai számításokat is. 7. A geotechnikai dokumentumok általános tartalmi követelményei A geotechnikai tervdokumentumoknak meg kell felelniük a geotechnikai tevékenység jellegéből és tartalmából levezethető igényeknek (3. fejezet), a magyar jogszabályoknak és a vonatkozó műszaki szabványoknak (4. fejezet), 16

18 a geotechnikai kategóriának (5. fejezet) az aktuális projektszakasz igényeinek (6. fejezet), a megrendelő elvárásainak, amennyiben az az előbbiekkel nem ütközik, A legfontosabb dokumentációk általános tartalmi elvárásait az alábbiakban részletezzük. 7.1 Talajvizsgálati jelentés A geotechnikai feladatok megoldásának alapja a talajkörnyezet olyan mértékű megismerése, hogy az építmény és a környezet geotechnikai jellegű kölcsönhatásai megítélhetők, a geotechnikai feladatok megoldhatók legyenek. Az ehhez szükséges talajvizsgálatok mennyiségét és minőségét az építmény kiterjedése és a talajadottságok előzetes ismerete alapján a becsült (és szükség esetén módosított) geotechnikai kategóriát figyelembe véve a geotechnikai szolgáltatásra vállalkozó geotechnikus mérnöknek kell megállapítania. Ajánlatában, ill. a megkötendő vállalkozási szerződésben ezeket az adatokat és feltételezéseket célszerű részleteznie. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a vállalkozó geotechnikus nem ezek elvégzésével teljesíti szerződéses feladatát, hanem a további felhasználásra alkalmas, elégséges információt nyújtó dokumentációk átadásával. Ha a menetközben szerzett ismeretek indokolják, akkor a talajvizsgálati tevékenységet bővítenie kell. Ezért célszerű olyan szerződéseket kötni, melyek a változtatás lehetőségét a költségek és a határidő tekintetében biztosítják. Egy projekt más közreműködőinek is tisztában kell lenniük azonban azzal, hogy még a szokásosnál jóval sűrűbb feltárás sem teszi lehetővé a talajadottságok tökéletes megismerését, valamekkora bizonytalanság mindig fennmarad. Ennek kezelését célszerű a szerződésekben tisztázni. A talajkörnyezettel kapcsolatos adathiányt vagy az adatok bizonytalanságát nem lehet ellensúlyozni bonyolultabb elméletek alkalmazásával, és a hiányos informáltság végül általában gazdaságtalan megoldásokhoz vagy károsodásokhoz vezet. A talajvizsgálati jelentésnek nem tárgya a modellezés, a talajparaméterek karakterisztikus értékeinek megállapítása, mert készítésekor a geotechnikai szerkezet általában még nincs pontosan tisztázva, még nem ismeretesek mindazok a körülmények, amelyeket a modellezésnél figyelembe kell venni. Azt azonban el kell várni, hogy az e munka keretében végzett talajvizsgálatok és értékelés is szem előtt tartsa a tervezett építmény jellemzőit. Oly módon kell bemutatnia a talajadottságokat, hogy annak alapján a geotechnikai terv készítője a talajkörnyezet modelljeit könnyen felvehesse. A talajvizsgálati jelentés a 4.2 fejezetben említett geotechnikai alapszabványok alapján elvárt tartalmát a 4. táblázat foglalja össze. A talajvizsgálati jelentésből tűnjön ki, hogy az elvégzett talajvizsgálatok minősége az eszköz, az eljárás és a feldolgozás tekintetében megfelel a 4.2 fejezetben felsorolt vizsgálati szabványoknak. Az információkat bemutató fejezet a következőket tartalmazza: a geotechnikai vizsgálat célját és tárgyát, a 3. és a 6. fejezet szerinti besorolását, a közreműködők (Építtető, Tervező, Tanácsadó, Vállalkozó, Mérnök, Hatóság) nevét, fő adatait, a tervezendő építmény rövid leírását, (hely, méretek és geometriai jellemzők, a várható terhelések, alkalmazandó szerkezeti elemek és anyagok, stb.), az építmény feltételezett geotechnikai kategóriáját, a kategória esetleges változásait (5. fejezet), a geodéziai adatokat, az esetleges légi felvételeket, korábbi térképeket, az építési helyszín történetét, különös tekintettel az esetleges korábbi építményekre, az ebből eredő talaj-előterheltségére, a felszínközeli zónák anyagára, a térségben szerzett korábbi építési tapasztalatokat, különösen a geotechnikai szerkezetek megvalósíthatóságát és viselkedését illetően, a tágabb terület bejárásakor szerzett ismereteket, különös tekintettel a felszín alatti vizekre, szomszédos építmények viselkedésére, a vetődésekre, a fejtőkben és anyaggödrökben látható jelekre, a csúszásveszélyes területekre, a fejtés közben várható nehézségekre, a térség geológiai adottságait, szeizmicitási adatait, a terepi és laboratóriumi vizsgálatok időpontját, a feltárás és a mintavétel, ill. a minták szállításának és tárolásának módszereit, a terepi vizsgálóberendezések típusát, azonosítási adatait, 17

19 a terepi és laboratóriumi munka eredményeit, a vizsgálatokat ellenőrző személyzet megfigyeléseit, a felszín alatti vízszintek időbeli ingadozásának adatait a feltárási munka alatt a fúrólyukakban és a terepi munka befejezése után az észlelő kutakban tett észlelések alapján, a fúrásnaplók összeállítását és a talajkörnyezetnek a feltárás közbeni megfigyeléseit, a terepi és a laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek csoportosítását és bemutatását. 4. táblázat Az információk bemutatása Az információk érté kelése A Talajvizsgálati jelentés (TVJ) elvárt tartalma A vizsgálatok tárgya és célja A hely, a létesítmény (méretek szerkezetek, hatások) ismertetése, geodéziai adatai A feltételezett (egyeztetett) geotechnikai kategória A terepi és laboratóriumi vizsgálatok ideje, módja, helye és eszközei A közreműködők adatai A helyszín bejárásakor szerzett adatok (talajvíz, szomszédos építmények, növényzet) A helyszín története, korábbi építési tapasztalatok Geológiai adottságok, szeizmicitás A terepi és laboratóriumi mérések eredményei Talajvíz belvíz és élővíz adatok Fúrásnaplók a fúrás közbeni megfigyelésekkel együtt Az eredmények közlése táblázatokban, jegyzőkönyvekben, grafikusan A terepi és labormunka és egyéb információgyűjtés értékelése A hibásnak vélt, vagy hiányos adatok ismertetése Javaslat további (kiegészítő) vizsgálatokra indoklással, programmal A geológiai adottságok és a szeizmicitás értékelése Az eredmények célszerű grafikus és táblázatos ábrázolása A változó adatok statisztikai értékelése a geotechnikai kategóriához igazodóan Talajszelvények bemutatása a különböző formációk megkülönböztetésével A talajrétegek szöveges ismertetése (osztályozó, mechanikai és hidraulikai jellemzőik) A talajvízviszonyok bemutatása (mélység, ingadozás, áramlások, kémiai jellemzők) A tervezési paraméterek felvételére alkalmas adatbemutatás A talajvizsgálati jelentés értékelő része az alábbiakból álljon: a terepi és a laboratóriumi munka értékelése, számuk, megbízhatóságuk megítélésével a 3., 5. és 6. fejezet szerint, különös tekintettel a szokatlan adatok értelmezésére, a továbbiakban még elvégzendő terepi vagy laboratóriumi munkákra vonatkozó javaslat a többletmunka indoklásával, céljával és programjával együtt, a feltárási és laboratóriumi munka eredményeinek táblázatos és grafikus ábrázolása a fontos adatok tartományainak és eloszlásának bemutatásával az építmény követelményeihez illeszkedve, a felszín alatti víz mélységének, ingadozásainak és mértékadó szintjeinek megállapítása, a talajok és a felszín alatti vizek kémiai jellemzőinek számszerű adatai és minősítése, a talajkörnyezet szelvényeinek bemutatása a különböző formációk megkülönböztetésével, valamennyi képződmény részletes leírása, beleértve ásványi összetételük, fizikai tulajdonságaik, hidraulikai és mechanikai (összenyomódási és szilárdsági jellemzőik) részletes leírását, valamennyi réteg geotechnikai adatainak olyan csoportosítása és ezek értéktartományainak olyan bemutatása, mely lehetőséget ad a talajkörnyezet tervezési paramétereinek kiválasztására. Talajvizsgálati jelentést geotechnikai tervezői jogosultsággal rendelkező személy készíthet. 7.2 Geotechnikai terv A geotechnikai tervben a tervező mindenkor egyértelműen ismertesse az építés helyéről s a tervezett építményről kapott és felhasznált kiindulási adatokat és forrásukat, a többi szerkezethez való kapcsolódást, s az ezekről folytatott egyeztetéseket, a felhasznált geotechnikai dokumentációkat és az ezekkel kapcsolatos állásfoglalását, az alkalmazott geotechnikai megoldásokkal kapcsolatban (pl. a potenciális kivitelezővel) lefolytatott egyeztetéseket. 18

20 A szerződésben rögzített geotechnikai szerkezetek és tevékenységek tervezése közben figyelembe kell venni minden körülményt és követelményt. Ki kell térnie minden előre látható geotechnikai feladatra, beleértve az építés közbeni állapotok, a segédszerkezetek, a környező építmények, a természetes formációk, hidrogeológiai viszonyok stb. vonatkozásában vélelmezhető kérdéseket is. Azon feladatokra, melyek megtervezésére nem szól a megbízása, nem kell megoldást adnia, de jeleznie kell ezek megtervezésének szükségességét, az általa tervezett megoldásokban ezek legcélszerűbb megoldását kell feltételezni; közölni kell azokat a követelményeket, amelyeket ezek tervezésénél az általa tervezett megoldások védelme érdekében teljesíteni kell. Nem vállalható viszont a geotechnikai tervezési részfeladat, míg nem készült megfelelő talajvizsgálati jelentés vagy legalább geotechnikai tanulmányterv vagy megvalósíthatósági tanulmány az építmény vagy az érintett terület alapvető geotechnikai feladatainak megoldására. A geotechnikai terv tartalmát a 4.2 fejezetben említett geotechnikai alapszabványok alapján az 5. táblázat foglalja össze, s azt a következőkben részletezzük: a feladat vázolása, a terv céljának, funkciójának ismertetése, kapcsolódás a korábbi és további tervekhez, a projekt egészében és a tervezésben közreműködők neve, építési helyszín és környezetének bemutatása, geodéziai adatok, a talajkörnyezet és a felszín alatti vizek összefoglaló jellemzése a korábbi geotechnikai szolgáltatások felhasználásával, a tervezett építmény leírása, beleértve a méreteket és a terhelő hatásokat, az építmény geotechnikai kategóriája, a körülmények, a kockázattal és nehézségekkel indokolva, a tervezés talajkörnyezeti modellje, beleértve a talajjellemzők és a vízadatok tervezési értékeit, a tervezési követelmények, az elkerülendő határállapotok és az elfogadható kockázatok ismertetése, a tervezés módszereinek bemutatása és a számítások részletei, geotechnikai szerkezetek rajzai az anyagminőségekkel, technológiai, organizációs és ütemezési követelmények, utasítások, minőségbiztosítási tervek, utasítások, a geotechnikai műszaki felügyeletre vonatkozó tervek (utasítások), a geotechnikai megfigyelés terve, az üzemelésre és a szükséges fenntartásra vonatkozó utasítások, az alkalmazott szabványok, előírások, illetve szakirodalom és szakmai szoftverek jegyzéke. 5. táblázat A geotechnikai terv tartalma A feladat ismertetése (a terv tárgya, célja, funkciója) A projekt közreműködői, tervelőzmények, megrendelői diszpozíciók, egyeztetett tartalmak Az építési helyszín és környezete bemutatása A tervezett építmény bemutatása (méretek, szerkezetek, hatások, geodéziai adatok) A talajkörnyezet és talajvízviszonyok ismertetése a korábbi geotechnikai szolgáltatások alapján A geotechnikai kategória a körülmények, a kockázatok és nehézségek vázolásával indokolva A geotechnikai szerkezetek szöveges ismertetése, rajzai az anyagminőségekkel A tervezéshez alkalmazott talajkörnyezeti modellek, tervezési állapotok vázolása A tervezési követelmények rögzítése A geotechnikai számítások ismertetése A technológiai, organizációs és környezetvédelmi követelmények bemutatása A biztonságtechnikai és környezetvédelmi követelmények ismertetése Minőségszabályozási (minőségi és minőség-ellenőrzési) követelmények és módszerek ismertetése A műszaki felügyelet terve Az építmény viselkedésének megfigyelési terve Fenntartási és üzemelési utasítások A tervezés alapjául vett szabályozási anyagok, specifikációk, szakirodalom, számítógépes programok 19

TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÜLDÖTTGYŰLÉSE... HATÁROZATÁVAL X. ÉPÍTÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓK GEOTECHNIKAI MUNKARÉSZÉNEK KÖVETELMÉNYEI X.1.

Részletesebben

Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint

Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint Útprojektek geotechnikai előkészítése az ÚT 2-1.222 szerint Pozsár László A földmű és a geotechnika jelentősége A földmunkaépítés költsége kb. megtízszereződött A műtárgyak alapozásával együtt a geotechnikával

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Közlekedési szakterület 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 8 I. A Miniszterelnökség által jóváhagyott

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére,

Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, Ingatlanügyi Iroda tevékenységét meghatározó jogszabályok, rendeletek, előírások - 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról.

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

II. RÉSZ. VIZSGAKÉRDÉSEK Általános főrészhez. 1. sz. követelmény (2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról)

II. RÉSZ. VIZSGAKÉRDÉSEK Általános főrészhez. 1. sz. követelmény (2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról) 1 II. RÉSZ VIZSGAKÉRDÉSEK Általános főrészhez 1. sz. követelmény (2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról) 1.1. Sorolja fel hierarchikus rendben a magyar jogrendszer forrásait, jelölje meg az egyes jogszabályok

Részletesebben

RSZÁG Á OS V S A V SÚT

RSZÁG Á OS V S A V SÚT XV. ORSZÁGOS VASÚTI PÁLYAFENNTARTÁSI KONFERENCIA BÉKÉSCSABA, 2011. augusztus 31 - szeptember 2. D.11. UTASÍTÁS A VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA A D.11. UTASÍTÁS CÉLJA

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

Az Eiffel Palace esettanulmánya

Az Eiffel Palace esettanulmánya Az Eiffel Palace esettanulmánya avagy egy résfalas munkatér-határolás kivitelezői és tervezői tapasztalatai dr.deli Árpád műszaki igazgató HBM Kft., címzetes egyetemi tanár SZE 2014. november 17. SZE Építészet

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás

A fajlagos tűzterhelési adatszolgáltatás Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2015 II. Norma szerinti villámvédelem: a tervezés gyakorlati kérdései (részlet az előadásból) 2015. szeptember 8. 1 Köteles-e

Részletesebben

Tervek tartalmi és formai követelményei

Tervek tartalmi és formai követelményei Tervek tartalmi és formai követelményei Csongrád Megyei Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Szakcsoport Egyértelmű, szabályokban rögzített követelmény szükséges A tervező mérnök alkotói szabadságának

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet Az építőipari kivitelezés ellenőrzése Építésfelügyelet Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) követelményei: településrendezési és építészeti-műszaki tervek

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások

Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői tevékenységgel összefüggő eljárások Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építészeti-műszaki tervezési, az építésügyi műszaki és igazgatás szakértői

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-26/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

Si-Ma Bt. 1033 Budapest, Huszti út 21.

Si-Ma Bt. 1033 Budapest, Huszti út 21. 2013 Pomáz, Hunyadi u. 5 Si-Ma Bt. 1033 Budapest, Huszti út 21. Előadó: Szitányiné Siklósi Magdolna okl. faip. mérnök nyug. tűzoltó alezredes faanyagvédelmi szakértő építész tűzvédelmi szakértő 9/2008.

Részletesebben

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága

Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Fókuszban az építkezés résztvevőinek jogosultsága Takács Zsuzsanna, titkár KEM Mérnöki és Építész Kamara Tatabánya, 2011. október 19. Akiben zűrzavar van, az zűrzavart hoz létre környezetében. Akiben rend

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ÉPÍTÉSI MŰSZAKI KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT I.

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ÉPÍTÉSI MŰSZAKI KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT I. MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ÉPÍTÉSI MŰSZAKI KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT I. KÖTET: ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 2014. 1 A SZABÁLYZAT SZERKEZETE

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

10. előadás: Az építési méretpontosság biztosítás jogi, minőségügyi, mérésügyi és műszaki szabályozása, előírás módja

10. előadás: Az építési méretpontosság biztosítás jogi, minőségügyi, mérésügyi és műszaki szabályozása, előírás módja 10. előadás: Az építési méretpontosság biztosítás jogi, minőségügyi, mérésügyi és műszaki szabályozása, előírás módja Az építési méretpontosság biztosítás jogi, minőségügyi, mérésügyi és műszaki szabályozása,

Részletesebben

NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?!

NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?! NMÉ, teljesítménynyilatkozat a jövő útja?! Tűzvédelem 2013 konferencia 2013. november 6. Dr. Hajpál Mónika kutató mérnök, laborvezető ÉMI Nonprofit Kft. Tűzvédelmi Laboratórium A múlt - 2013. június 30.

Részletesebben

Jogszabályváltozás 2013. július hó

Jogszabályváltozás 2013. július hó MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM Módosított jogszabályok: Jogszabályváltozás 2013. július hó 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 2011.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J t:._. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai építészeti-műszaki tervtanácsról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

A speciális mélyépítés aktuális kérdései és néhány esettanulmány (M0 Déli szektor, Pilisvörösvár.)

A speciális mélyépítés aktuális kérdései és néhány esettanulmány (M0 Déli szektor, Pilisvörösvár.) A speciális mélyépítés aktuális kérdései és néhány esettanulmány (M0 Déli szektor, Pilisvörösvár.) Varsányi Tamás, Főmérnök SZIE GYŐR 2013. október 22. Hogyan lesz a tervből műtárgy? Ajánlati felhívás/árajánlatkérés

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához

Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához 9/2009. (IV. 28.) rendelet 1. számú melléklete Ajánlás a beruházásokkal kapcsolatos kockázatkezelési eljárás kialakításához Az előkészítés, a kivitelezés, az üzembe helyezés, az elkészült létesítmény működtetése

Részletesebben

Tervezés, kivitelezés a CPR- és a 275/2013 kormányrendelet figyelembevételével. Haszmann Iván műszaki szaktanácsadó ÉMI Nonprofit Kft

Tervezés, kivitelezés a CPR- és a 275/2013 kormányrendelet figyelembevételével. Haszmann Iván műszaki szaktanácsadó ÉMI Nonprofit Kft Tervezés, kivitelezés a CPR- és a 275/2013 kormányrendelet figyelembevételével Haszmann Iván műszaki szaktanácsadó ÉMI Nonprofit Kft ÉPÍTŐIPARI TERMÉKEK forgalmazása, tervezése, kivitelezése Az építési

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személy- vagy áruszállításra szolgáló hajók és hasonló vízi járművek 2015/S 159-291889

Magyarország-Budapest: Személy- vagy áruszállításra szolgáló hajók és hasonló vízi járművek 2015/S 159-291889 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291889-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személy- vagy áruszállításra szolgáló hajók és hasonló vízi járművek 2015/S

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról.

Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. Tájékoztató építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályi előírásokról. I. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerint: 38. (1)

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE

ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK BEJELENTÉSE az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet alapján az

Részletesebben

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE?

Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Barts J. Balázs, FRICS 2014.11.13. MIKOR VITTE UTOLJÁRA ÉPÜLETÉT SZERVIZBE? Egy tisztességes termék esetében Hát igen De mi is a lényeg? Az építmény szervizkönyve Az építmény szervizkönyve igazolja a)

Részletesebben

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT

ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ SZERINT ALAPOZÁSOK ÉS FÖLDMEGTÁMASZTÓ SZERKEZETEK TERVEZÉSE AZ EUROCODE 7 (MSZ EN 1997) SZERINT MANNINGER MARCELL KOKOPELLI KFT. WOLF ÁKOS SZE-GYŐR, GEOPLAN KFT. Szeged, 2012.12.12. Tartalom 2 Bevezetés: példatár,

Részletesebben

Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok

Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok Tigáz-DSO Kft-t érintő hatályos, illetve - az elmúlt 5 évben - hatályát vesztett jogszabályok Törvények: - 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről - 2013. évi V. törvény a

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások

5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 2014. július 1-jén lép hatályba a kormány 31/2014. (II. 12.) kormányrendelete az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet. A 2011.01.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet. A 2011.01.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék Opten Törvénytár Opten Kft. I. 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési

Részletesebben

DK - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. III. Norma szerinti villámvédelmi tervezés és kivitelezés gyakorlati tapasztalatai

DK - MMK Elektrotechnikai tagozat 2014.10.02. Villámvédelem. III. Norma szerinti villámvédelmi tervezés és kivitelezés gyakorlati tapasztalatai Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 III. Norma szerinti villámvédelmi tervezés és kivitelezés gyakorlati tapasztalatai 2014. október 2. 1 Tartalom-1 A villámvédelmi

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK Dr. Lukács Tibor Főtitkár Közbeszerzési Hatóság Szabályozási háttér A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-2013.12.31. 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

II. Kormány- és miniszteri rendeletek

II. Kormány- és miniszteri rendeletek I. Törvények A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi. LXV. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok 2013. évi CLXXXVIII. törvény 2013. évi L. törvény 2013. évi XXII. törvény 2013. évi V. törvény 2012. évi CLXXXV. törvény 2012. évi CLXVI. törvény

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

KOMPLEX KÉRDÉSEK ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGÁRA. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén

KOMPLEX KÉRDÉSEK ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGÁRA. 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén KOMPLEX KÉRDÉSEK ÉPÍTŐMÉRNÖKI ZÁRÓVIZSGÁRA 1. Foghíjbeépítés mélygarázsos, többszintes irodaház esetén Milyen geodéziai mérések szükségesek a foghíjbeépítés során? Szomszéd épületek állapotvizsgálata.

Részletesebben

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán?

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? ÉPÍTTETŐI KISOKOS Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? Építési tevékenységet végezni az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!

Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április

Részletesebben

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA

ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA ÉRINTÉSVÉDELEM SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT DOKUMENTÁCIÓJA Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (Használatba vétel előtti felülvizsgálat, vagy más elnevezéssel első felülvizsgálat)

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet Építési beruházások esetében a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó általános követelményeket

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

1. Az építési engedélyezési (bejelentési) terv szakági tervfejezete

1. Az építési engedélyezési (bejelentési) terv szakági tervfejezete ,Magyar Mérnöki Kamara Szabályzata AZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI (BEJELENTÉSI) TERV MÉRNÖKI SZAKÁGI TERVFEJEZETEI LÉPTÉKÉRŐL, KIDOLGOZOTTSÁGI SZINTJÉRŐL 2008. május 17 1. Az építésügyi hatósági eljárásokról,

Részletesebben

Építési termék. Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013.

Építési termék. Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013. Építési termék Az építési termékek forgalmazására, építménybe történő betervezésére és beépítésére vonatkozó előírások 2013. Földessyné Nagy Márta okl. építőmérnök Építési termék Az épület alkotórészét

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

Az első lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása. Halász István ügyvezető

Az első lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása. Halász István ügyvezető Az első lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Halász István ügyvezető Energetikai Tanúsítvány Jogi szabályozás EU direktíva írja elő a bevezetését 2002/91/EK A 176/2008 Korm. Rendelet szabályozza

Részletesebben

Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei

Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei Nymbus 2001 Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei A jogszabályok által meghatározott esetekben kötelező tervfajta.

Részletesebben

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222

ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222 ÚTÜGYI MŐSZAKI ELİÍRÁS ÚT 2-1.222 G A Z D A S Á G I É S K Ö Z L E K E D É S I K Ö Z Ú T I F İ O S Z T Á L Y A Módosítás tervezete Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai General

Részletesebben

A Korlátozott szakterület Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni megnevezése, jelölése ÉKE

A Korlátozott szakterület Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni megnevezése, jelölése ÉKE 2. melléklet a.../.... (........) Korm. rendelethez I. Az építész kamarák által nyilvántartott, korábbi jogszabály alapján megállapított építészeti tervezési jogosultságok és a hozzájuk tartozó építészeti-műszaki

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete. a városkép alakításáról és védelméről

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete. a városkép alakításáról és védelméről Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a városkép alakításáról és védelméről Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

A Kormány.... rendelete

A Kormány.... rendelete A Kormány... rendelete az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006.(XII.5.) Korm. rendelet és a településtervezési

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25.

Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság. XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. Kovács Gábor Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről 2010. március 24-25. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bt.) 203/1998. (XII.

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft.

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft. Sándor Csaba Hegedűs Tamás Váró Ágnes Kandi Előd Hogyor Zoltán Mott MacDonald Mo. Kft. tervezői művezetés Mecsekérc Zrt. geodéziai irányítás Az I-K1 és I-K2 tárolókamra építése során végzett optikai konvergencia-mérések

Részletesebben

E-napló és annak vezetése. E-napló. Nemes András okl. építőmérnök

E-napló és annak vezetése. E-napló. Nemes András okl. építőmérnök és annak vezetése Nemes András okl. építőmérnök Mit várunk az e-naplótól Rendet Fegyelmet Gazdaság fehéredését Hatékony állami ellenőrzés megnövekedését Építőipar szereplői Építtető beruházó műszaki ellenőr

Részletesebben

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza

M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR. M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza M0 GYŰRŰ DÉLI SZEKTOR M1-M6 autópályák (2+840-9+400 km sz.) közötti 2x3 sávos szakasza Beruházó: Tervező: Mérnök: Kivitelező: Magyarország közúthálózata Az M0 gyűrű környezete Az M0 gyűrű áttekintő térképe

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Hatályos:2011.01.01-255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és építése esetén 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30- i ülésére Tárgy: Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és területeinek

Részletesebben

Tájékoztató az építési beruházásokra vonatkozó jogszabályi változásokról az Uniós támogatások szempontjából

Tájékoztató az építési beruházásokra vonatkozó jogszabályi változásokról az Uniós támogatások szempontjából Tájékoztató az építési beruházásokra vonatkozó jogszabályi változásokról az Uniós támogatások szempontjából Jelen ügyféltájékoztató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Halászati

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben