A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet. 8. évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet. 8. évfolyam"

Átírás

1 A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FÖLDRAJZ 8. évfolyam Rebák Sándor Rebákné Németh Erzsébet TÁMOP /

2 TARTALOMJEGYZÉK A laboratórium munka- és balesetvédelmi szabályzata... 3 Általános bevezetés Röghegységek Lánchegységek Vulkánok Kőzetek vizsgálata I. Magmás kőzetek Kőzetek vizsgálata II. Szerves eredetű üledékes kőzetek Kőzetek vizsgálata III. Törmelékes üledékes kőzetek Ásványkincsek Síkságok A szél felszínformálása A napsugárzás A hőmérséklet A csapadék A szél Éghajlati diagramok Csapadékvíz a talajban I Csapadékvíz a talajban II A vízgyűjtőterület A folyók felszínformálása Folyótorkolatok Vízesések Fogalomtár Források... 83

3 A LABORATÓRIUM MUNKA- ÉS BALESETVÉDELMI SZABÁLYZATA 1. A laboratóriumban a tanuló csak felügyelet mellett dolgozhat, a termet csak engedéllyel hagyhatja el! 2. A kísérlet elvégzése előtt figyelmesen el kell olvasni a leírást! Az eszközöket és a vegyszereket csak a leírt módon és megfelelő körültekintéssel szabad használni! 3. A kísérletek során köpeny használata kötelező! Ha a gyakorlat ezt megköveteli, védőszemüveget, illetve gumikesztyűt kell használni! A tálcán mindig legyen száraz ruha és a közelben víz! 4. Úgy kell dolgozni, hogy közben a laboratóriumban tartózkodók testi épségét, illetve azok munkájának sikerét ne veszélyeztessük! A kísérleti munka elengedhetetlen feltétele a rend és fegyelem. 5. A vegyszerhez kézzel hozzányúlni, megízlelni szigorúan tilos! Ha többféle vegyszert használunk, közben mindig töröljük le a kanalat! A gázokat, gőzöket legyezgetéssel szabad megszagolni! 6. Vegyszerből mindig csak az előírt mennyiséget lehet használni. A maradékot nem szabad visszatenni az üvegbe, hanem csak a megfelelő vegyszergyűjtőbe! A vegyszeres üvegek kupakjait nem szabad összecserélni! 7. Tartsuk be a melegítés szabályait: a kémcsőbe tett anyagokat kémcsőfogó segítségével ferdén tartva, állandóan mozgatva, óvatosan melegítsük! A kémcső nyílását ne fordítsuk a szemünk vagy társunk felé! 8. Kísérletezés közben ne nyúljunk az arcunkhoz, szemünkhöz, a munka elvégzése után mindig alaposan mossunk kezet! Ha a bőrünkre maró hatású folyadék cseppen, előbb száraz ruhával töröljük le, majd bő vízzel mossuk le! 9. Elektromos vezetékekhez, kapcsolókhoz nem szabad vizes kézzel hozzányúlni, mindig tudni kell, hol lehet áramtalanítani! 10. Láng közelében tilos tűzveszélyes anyagokkal dolgozni! Tűz esetén a megfelelő tűzoltási módot kell alkalmazni (vízzel, homokkal, letakarással vagy poroltóval)! 11. A munka befejeztével a munkahelyen rendet kell rakni! A munkahely elhagyása előtt ellenőrizni kell, hogy a gáz- és vízcsapot elzártuk-e, ill. a mérőkészüléket áramtalanítottuk-e! 12. A laboratóriumban étkezni és inni tilos! 13. Vegyszereket hazavinni szigorúan tilos! Ha bármilyen baleset történik, azonnal szólni kell a tanárnak, vagy a laboratórium dolgozóinak! 3

4 Néhány fontos laboratóriumi eszköz Bunsen-égő meggyújtása 1. levegőnyílás elzárása 2. gyufagyújtás 3. gázcsap megnyitása 4. gáz meggyújtása 1. ábra 2. ábra 4

5 A vegyszereken szereplő (új) veszélyességi piktogramok, jelzések és jelentésük: Tűzveszélyes anyagok Robbanó anyagok Oxidáló anyagok Nyomás alatt álló gázok Irritáló anyagok Mérgek Maró hatású anyagok Emberre ártalmas Veszélyes a vízi környezetre A vegyszerek csomagolásán ezen kívül R és S jelzést, valamint számokat találunk. Például a hypo esetében: R 31, R 36/38, R 52 S 1/2, S 20, S 24/25, S 26, S 37/39, S 46, S 50 Az R jelzés a környezetre és az emberre vonatkozó veszélyeket jelenti, az S jelzés a veszélyes anyagok felhasználása során követendő biztonsági tanácsokat jelzi. A számok 1-től 61-ig terjednek és mindegyik egy-egy mondatot jelez, amik jelentése a laboratórium falán lévő táblázatban található! 5

6 A hypo esetében: R 31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek R 36/38 Szem-és bőrizgató hatású R 52 Ártalmas a vízi szervezetekre S 1/2 S 20 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó! Használat közben enni, inni nem szabad! S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és szembejutást! S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni! S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc-szemvédőt kell viselni! S 46 S 50 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni! Savval nem kezelhető! Egyéb munkavédelmi szimbólumok: Védőszemüveg használata kötelező Védőkesztyű használata kötelező Vigyázz! Forró felület Vigyázz! Alacsony hőmérséklet! Vigyázz! Tűzveszély! Vigyázz! Mérgező anyag! 6

7 ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Célok, feladatok A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásának középpontjában a földrajztudomány, valamint a társföldtudományok (geológia, meteorológia, geofizika, planetológia) által feltárt természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, azok kölcsönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak, lokális, regionális és globális szinten egyaránt, különös tekintettel a fenntarthatóságra. A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet és gondolkodásmód kialakulásához. Szüntelenül változó és globalizálódó világunk természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági folyamatainak megismeréséhez és megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és információszerzés, valamint a nyitott gondolkodás. Ezért a tartalmi elemek elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók egyre önállóbbá váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban nagy hangsúlyt kap az információszerzés és - feldolgozás képességének fejlesztése, különös tekintettel a digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. A tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény, valamint az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása. Követelmények A földrajzórai vizsgálat során a tanulók egy folyamat, jelenség megfigyelése előtt megismerik annak lényegét, - modellezve azt, vagyis kicsiben, egyszerűsítve, a valóságos elemeket helyettesítő anyagokkal és eszközökkel. Mivel a vizsgálat nemcsak a folyamat, jelenség megismerésére szolgál, hanem arra is, hogy a tanulók megismerjék a feltételeit, ezért a természetbe beavatkozva módosítanak egy vagy több feltételt. Az új körülmények között szerzett ta- 7

8 pasztalataikat össze tudják hasonlítani az eredetivel, így tisztázzák a folyamat, a jelenség feltételeit. A valóság megismerésének földrajzi megközelítése a természettudományos kulcskompetenciával kapcsolatos, amely megfelelő szintje lehetővé teszi, hogy a tanulók megfelelő ismeretek és módszerek felhasználásával leírják és magyarázzák a természet jelenségeit, folyamatait, és az ismereteik birtokában el tudják gondolni azok várható kimenetelét is. A természettudományos és technikai kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt alakít ki az emberben, aki ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, a műszaki megoldásokat és eredményeket, nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt, továbbá tiszteli a biztonságot és a fenntarthatóságot. (Nat-2012, Ember és természet műveltségi terület) A környezettel való összhang megteremtése és tartós fenntartása érdekében a tanulóknak nemcsak a világot leíró természettudományos modelleket, elméleteket kell megismerniük, hanem azt is, hogy a természettudományok megfigyelések, vizsgálódások és kísérletezések sorozatán keresztül jutottak el a bizonyított igazságok (elméletek, szabályok, törvényszerűségek) felismeréséhez. Ezért az iskolában cselevő, aktív tanulási környezetben kell megismerni a tervszerű megfigyelés, vizsgálódás és kísérletezés módszerét, a nyert adatok, információk igazolásának vagy cáfolásának, a tudományos tényeken alapuló érvelésnek, a modellalkotásnak, illetve feldolgozásának a módjait. A Földünk környezetünk műveltségi terület ismeretrendszerének elsajátítása hozzájárul a korszerű természettudományi szemlélet és gondolkodásmód kialakulásához. A tanítási-tanulási folyamatban nagy hangsúlyt kap az információszerzés és - feldolgozás képességének fejlesztése közvetlen (részben terepi) tapasztalatszerzéssel, megfigyelésekkel és a digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználásával. (Nat-2012, Földünk környezetünk műveltségi terület) A természettudományos műveltség fejleszti a kommunikáció, az egyszerűsítés, a strukturálás, az osztályozás, a fogalommeghatározás, a rendszermegfigyelés, a kísérletezés, a mérés, az adatgyűjtés-, és feldolgozás, a következtetés, az előrejelzés, a bizonyítás, cáfolás készségrendszerét. (Nat-2012, kulcskompetenciák leírása) A földrajz (geográfia) komplex tudomány. A klasszikus megközelítés szerint két fő ága a természetföldrajz és a társadalomföldrajz. E- miatt a földrajztudomány egyszerre tartozik a természettudományok és a társadalomtudományok közé. 8

9 Mivel a labor a nevében is természettudományos, emiatt a kísérletek is a földrajz természettudományos részéből kerültek ki. Mivel a természettudomány maga is komplex, emiatt a munkafüzetben lévő kísérletek is soktényezősek: a földrajzon kívül a többi természettudomány, a fizika, kémia, biológia is szerepel bennük. Kísérleteink alapja a tudományos megfigyelés, melynek a következő kritériumoknak kell megfelelni: céltudatosság: a tevékenység egy adott kérdés, szempont, probléma megválaszolásáért történik, amelyet előzőleg kiválasztottunk tervszerűség: a vizsgálandó jelenséget pontosan meg kell határoznunk, gondosan kiválasztva a megfigyelési technikát objektivitás: a szubjektív tényezők kiküszöbölése, ki kell zárnunk előítéleteinket annak érdekében, hogy a megfigyelt folyamat ténylegesen a valóságot tükrözze megbízhatóság: akkor teljesül, ha a megfigyelési eljárás megismétlésekor újra és újra ugyanazt az eredményt kapjuk érvényesség: arra vonatkozik, hogy a megfigyelésből származó adatok mennyire kapcsolódnak az adott fogalom elfogadott jelentéseihez. 9

10 RÖGHEGYSÉGEK Bevezető feladat: Olvasd el az elméleti ismeretek szövegét és oldd meg a feladatokat! 1. Hogyan csoportosítjuk szerkezetük szerint a hegységeket?. 2. Mi a szerepe a belső és külső erőknek? 3. Sorold fel, mely külső erők formálják a hegységek felszínét!.. 4. Húzd alá az elméleti ismeretek szövegében, mi jellemző a röghegységek felszínére! 5. Mikor és melyik két hegységképződési ciklusban keletkeztek a röghegységek? 1. kísérlet: Röghegység a homokasztalon Kis csoportban dolgozzatok! homokasztal, műanyag kislapátok, munkafüzet A kísérlet leírása: Alakítsatok ki röghegységet a homokasztalon! Jellemezzétek szóban! Oldjátok meg a munkafüzet feladatait! 2. kísérlet: Törés-vetődés árnyjátékkal Figyeljétek társatok bemutató kísérletét! 10

11 írásvetítő, három darab írólap, munkafüzet A kísérlet leírása: Helyezd az írásvetítő ernyőjére függőlegesre fordítva pontosan egymás mellé a három írólapot! Csúsztasd őket egymástól egy-egy centiméterre! Így keletkezett két törésvonal. Mozdítsd el a három írólapot egymás mellett, hogy kiemelt rög, árok és lépcsős vidék keletkezzen! (Az írásvetítőt lehet helyettesíteni egy hátulról megvilágított kisebb lepedővel is. Akkor mögötte kell eljátszani az árnyjátékot!) 3. kísérlet: Árkos süllyedék kialakítása Kis csoportban dolgozzatok! két vastag könyv, nylonterítő, kisebb deszka, gyurma, munkafüzet A kísérlet leírása: Két vastag, keménykötésű könyvet vízszintesen helyezzetek el szorosan egymás mellé a deszkára! Takarjátok le a könyveket átlátszó nylonterítővel! Készítsetek gyurmából egy, a könyvekkel közel azonos méretű, de vékonyabb lepényt! Fektessétek rá a gyurmalepényt a könyves alakzat közepére, majd lassan csúsztassátok el a könyveket egymástól! Mi történik? Tapasztalataitokat rögzítsétek a munkafüzetben! Elméleti ismeretek: Szerkezetük szerint vannak törés-vetődéses* szerkezetű röghegységek* és gyűrt szerkezetű lánchegységek. A hegységeket belső erők emelik ki, felszínük folyamatosan a külső erők pusztító hatásának van kitéve. A röghegységek megjelenésére a legömbölyített hegyhátak, kisebbnagyobb fennsíkok, lankás lejtők, széles völgyek, tágas medencék jellemzők. A földtörténeti óidőben két nagy hegységképződés ment végbe. A Kaledóniai-hegységképződés a szilur időszakban, a Variszkuszi-hegységképződés a karbon időszakában 11

12 Feladatok: 1. feladat 1. Nevezd meg a röghegység felszínformáit! 2. feladat 1. Rajzold le és nevezd meg a törés-vetődéses formákat! 2. Mit tapasztaltál, amikor a két könyvet lassan távolítottátok egymástól? 12

13 Bevezető feladat: LÁNCHEGYSÉGEK Gyűjts össze négy perc alatt minél több 4000 méternél magasabb hegycsúcsot a térképről! Húzd alá azok nevét, amelyek a déli félgömbön vannak! 1. kísérlet: Lánchegység a homokasztalon Kis csoportban dolgozzatok! homokasztal, műanyag kislapátok, munkafüzet A kísérlet leírása: Alakítsatok ki lánchegységet a homokasztalon! Jellemezzétek szóban! Oldjátok meg a munkafüzet feladatait! 2. kísérlet: Gyűrődés textilcsíkokkal Kis csoportban dolgozzatok! különböző színű sálak, munkafüzet A kísérlet leírása: Helyezzetek egymás fölé különböző színű textilsálakat! Oldalról nyomjátok össze őket, hogy redők keletkezzenek! Figyeljétek meg, mi történik! Tapasztalataitokat írjátok le a munkafüzetbe! 3. kísérlet: Gyűrődés gyurmával Kis csoportban dolgozzatok! 13

14 különböző színű gyurma, 10 centiméter széles gumiszalag, munkafüzet A kísérlet leírása: Különböző színű gyurmából készítsetek hurkákat! Ketten a két végénél fogva húzzátok feszesre az asztalra helyezett gumiszalagot! Hegyezzétek rá szorosan egymás mellé a színes gyurmahurkákat! Ezután engedjétek lazára a gumiszalagot! Figyeljétek meg, mi történik! Tapasztalataitokat írjátok le a munkafüzetbe! Elméleti ismeretek: Szerkezetük szerint vannak törés-vetődéses szerkezetű röghegységek és gyűrt* szerkezetű lánchegységek*. A hegységeket belső erők emelik ki, felszínük folyamatosan a külső erők pusztító hatásának van kitéve. A lánchegységek megjelenésére a magas hegycsúcsok, csipkézett hegygerincek, meredek, szakadékos lejtők, egymással párhuzamos vonulatok, hosszanti völgyek jellemzőek. A földtörténeti újidő harmadidőszakában keletkeztek. A Föld lánchegységei az Eurázsiai- és a Pacifikus-hegységrendszer tagjai. Feladatok: 1. feladat 1. Nevezd meg a lánchegység felszínformáit! 2. feladat 1. Mit szemléltettetek a színes sálak összenyomásával?. 14

15 2. Mit jelenítenek meg a színes sálak?. 3. feladat 1.Írd le a gyűrődés gyurmával kísérletet! 4. feladat 1. Húzd alá a kakukktojást! Válaszodat indokold meg! Andok, Pireneusok, Appenninek, Appalache, Himalája, Balkán, Kárpátok, Alpok.. 15

16 VULKÁNOK Bevezető feladat: Mely vulkáni katasztrófákról hallottál? 1. kísérlet: Vulkáni kitörés Nagyobb csoportban dolgozzatok! nagyobb üvegkád, félliteres műanyagpalack, tölcsér, nedves homok, 3 evőkanál szódabikarbóna, másfél deciliter víz főzőpohárban, másfél deciliter ecet főzőpohárban, egy kanál mosogatószer, egy kanál vörös ételfesték, munkafüzet A kísérlet leírása: Töltsétek bele a műanyagpalackba a szódabikarbónát és csavarjátok rá a kupakot! Állítsátok bele a palackot az üvegkádba, és nedves homokból építsetek köré egy vulkáni kúpot! A palack kupakját csavarjátok le, a szabad nyílás lesz a kráter. Az első főzőpohár vízbe tegyétek bele a kanál mosogatószert! A második főzőpohár ecetbe tegyétek bele a kanál vörös ételfestéket! Töltsétek először az első, majd a második főzőpohár tartalmát tölcséren keresztül a műanyagpalackba! Emeljétek ki a tölcsért, majd lépjetek hátrébb! Figyeljétek meg, mi történik! Tapasztalataitokat írjátok le a munkafüzetbe! 2. kísérlet: A vulkáni kúp tanári kísérlet borszeszégő, gyufa, vasháromláb lángelosztó hálóval, közepes lombik, állványzat, tűzálló lemez nyílással, ammónium-dikromát kristályos anyag, itatóspapír, munkafüzet 16

17 A kísérlet leírása: A lombikot egynegyed magasságig megtöltjük ammóniumdikromáttal. Majd helyezzük a vasháromláb lángelosztójára! Tegyük föléje az állványzatot, amelyre fektessük a tűzálló lemezt! A lemez nyílásába a lombik szája pontosan illeszkedjen! Majd borítsuk rá a lemezre az itatóspapírt! Az itatósra szórjunk vékonyan homokot! Miután meggyújtottuk a borszeszégőt a lombik alatt, várjunk, míg a reakció beindul! Ekkor oltsuk el a lángot, mert a folyamat a továbbiakban hevítés nélkül is zajlik! Elméleti ismeretek: Vulkán* akkor keletkezik, amikor a kéreg törésvonala mentén felszínre tör a Föld belsejének izzón folyó kőzetolvadéka, a magma*. A magmából a felszínen láva*lesz. A megismétlődő kitörések során vulkáni hegy keletkezik. A kitörés mozzanatai: heves robbanások, gőzök, gázok lövellése, kőzet- és hamuszórás és lávaömlés. A vulkáni kúp részei: kürtő, kráter*, megszilárdult láva, vulkáni tufa. Feladatok: 1. feladat 1. Mit tapasztaltál mikor a folyadékokat a vulkánba öntöttétek? 2. Mi volt jelenség kémiai hátterében?.. 3. Minek felelnek meg a valóságban a kísérlet eszközei, anyagai? műanyagpalack =. a palack nyílása =. 17

18 a kiölő színes folyadék =.. 4. Hol keletkeznek vulkánok a valóságban?. 5. Nevezz meg öt híres vulkánt a Földön! A vulkán neve Magassága Ország 2. feladat 1. Nevezd meg az ábra alapján a vulkán részeit! 3. ábra A... B... C. D... E. F. 18

19 KŐZETEK VIZSGÁLATA I. MAGMÁS KŐZETEK Bevezető feladat Fejtsd meg a rejtvényt! Miről szól a mai óra? 1. A Szaharában bőven van belőle. 2. Üledékes kőzet, benne szabad szemmel is láthatók a csigák, kagylók maradványai. 3. A szél által felhalmozott, finom porból álló kőzet. 4. A Mátrát felépítő kőzet. 5. Jellegzetesen szemcsés szerkezetű, magmából megszilárdult kőzet. 1. kísérlet: A gránit vizsgálata Kis csoportban dolgozzatok! gránit, szeg, kézi nagyító A kísérlet leírása: Figyeljétek meg a gránitot! Milyen a színe, szemcsézettsége? Nézzétek meg kézi nagyítóval is! Karcoljátok meg hegyes szeggel! Mit tapasztaltok? Megfigyeléseiteket rögzítsétek a munkafüzetben! 2. kísérlet: Vulkáni kőzetek vizsgálata Kis csoportban dolgozzatok! bazalt, andezit, riolit, bazalttufa, andezittufa, riolittufa, kézi nagyító, deszka, kalapács A kísérlet leírása: Vizsgáljátok meg először szabad szemmel, majd kézi nagyítóval a bazaltot, andezitet, riolitot, bazalttufát, andezittufát, riolittufát! Mi- 19

20 lyen a színük, milyen szemcsézettségűek? Helyezzétek a deszkára a bazaltot és a bazalttufát üssetek rájuk kalapáccsal! Mit tapasztaltok? Megfigyeléseiteket rögzítsétek a munkafüzetben! 3. gyakorlat: Hazánk vulkáni hegységei Magyarország domborzata falitérkép, tanulói atlasz, munkafüzet A gyakorlat leírása: Atlaszod segítségével oldd meg a munkafüzet feladatait! Kövesd a munkát a falitérképen! Elméleti ismeretek: A Föld kérgének építőanyagai az ásványokból felépülő kőzetek*. A magmából keletkezett a felszín alatt a gránit, a kiömlő lávából a bazalt és az andezit. A vulkáni hamuból szilárdult meg a bazalttufa és az andezittufa. Kőzetek jöhetnek létre az óceánok, tengerek alján leülepedett különböző élőlények maradványaiból is. Üledékes kőzetek a mészkő, a homokkő, az agyag, a lösz. A törmelékes üledékes kőzetek a régebbi kőzetek felaprózott részeinek tovaszállításával és lerakódásával keletkeztek. Az átalakult kőzetek a korábban kialakult kőzetek átkristályosodásával képződtek. Ilyen a márvány és a csillámpala. Feladatok: 1. feladat 1. Milyennek láttad a nagyító alatt is megvizsgált gránitot? 20

21 2. Mire használják a gránitot? 2. feladat 1. Hasonlíts össze a bazaltot és az andezitet és tufáikat! Kőzet Bazalt Andezit Bazalttufa Andezittufa Színe Szerkezete Keménysége 2. Mi történt, amikor kalapáccsal ütöttetek a bazaltra és a bazalttufára? 3. Mire használják a vulkáni kőzeteket? 3. feladat 1. Rajzolj karikát vulkanikus hegységeink vonulatjelzésére, és nevezd meg őket a vaktérképen! A feladatmegoldáshoz használd az atlaszod! 21

22 4. ábra 4. feladat 1. Csoportosítsd az alábbi kőzeteket! gránit, bazalt, homokkő, mészkő, andezit, csillámpala, bazalttufa, agyag, lösz, andezittufa, márvány, riolit, riolittufa Vulkanikus kőzetek Magmából Lávából Vulkáni hamuból Üledékes kőzetek Átalakult kőzetek 22

23 KŐZETEK VIZSGÁLATA II. SZERVES EREDETŰ Bevezető feladat ÜLEDÉKES KŐZETEK Írd a megállapítások elé a megfelelő betűt (I = igaz, H = hamis)!. Az üledékes kőzetek anyaga leülepedhet óceánokban, tengerekben... A mészkőben szabad szemmel is megfigyelhetők a kagylók és csigák maradványai... A bazalt útburkolásra is használt üledékes kőzet... Üledékes kőzetek növényi és állati maradványok felhalmozódásával is keletkezhettek... Mészkő építi fel a Bakonyt... A tufák a legkönnyebb üledékes kőzetek... A homok szél által felhalmozott, finom porból álló kőzet. 1. kísérlet: A jég kőzetaprító hatása Kis csoportban dolgozzatok! mészkő, nylonzacskó, hűtőszekrény, munkafüzet A kísérlet leírása: Helyezzetek meleg helyre egy repedezett mészkődarabot! Amikor már felmelegedett, tegyétek hideg vízbe, majd nylonzacskóban rakjátok fél órára mélyhűtőbe! Mit tapasztaltok? Megfigyeléseiteket rögzítsétek a munkafüzetben! 2. kísérlet: A mészkő és a dolomit Kis csoportban dolgozzatok! 23

24 mészkő, dolomit, kézi nagyító, nagyobb szeg, szemcseppentő, főzőpohárban 20 %-os ecet, főzőpohárban sósav, munkafüzet A kísérlet leírása: Vizsgáljátok meg először szabad szemmel, majd kézi nagyítóval a mészkövet és a dolomitot! Milyen a színük, milyen szemcsézettségűek? Milyen képződményeket figyelhetsz meg bennük, vesd össze a kialakulásukkal! Karcoljátok meg hegyes szeggel őket! Cseppentsetek egy-egy csepp ecetet a mészkőre és dolomitra! Ismételjétek meg a kísérletet híg sósav-oldattal! Mit tapasztaltok? Megfigyeléseiteket rögzítsétek a munkafüzetben! 3. gyakorlat: Hazánk mészkőhegységei Magyarország domborzata falitérkép, tanulói atlasz, munkafüzet A gyakorlat leírása: Atlaszod segítségével oldd meg a munkafüzet feladatait! Kövesd a munkát a falitérképen! Elméleti ismeretek: Az üledékes kőzetek anyaga leülepedhet óceánokban, tengerekben és létrejöhetnek különböző élőlények maradványaiból is. A szerves eredetűek, növényi és állati maradványok felhalmozódásával keletkeztek. Üledékes kőzetek a mészkő, a dolomit, a homokkő, az agyag, a lösz. Feladatok: 1. feladat 1. Mi történt a mélyhűtőbe helyezett mészkővel? 2. Mire használják a mészkövet? 24

25 2. feladat 1. Milyennek láttátok kézi nagyító alatt a mészkövet és a dolomit? 2. Mit tapasztaltál, amikor szeggel megkarcoltátok a mészkövet és a dolomitot? 3. Mit történt az ecet, illetve a sósav rácseppentése után? feladat 1. Rajzolj négyzetet mészkőhegységeink vonulatjelzésére, és nevezd meg őket a vaktérképen! A feladatmegoldáshoz használd az atlaszod! 5. ábra 25

26 KŐZETEK VIZSGÁLATA III. TÖRMELÉKES ÜLEDÉKES KŐZETEK Bevezető feladat: Olvasd el az elméleti ismeretek szövegét és oldd meg a feladatokat! 1. Hogyan keletkeztek a szerves eredetű üledékes kőzetek? 2. Hogyan jöttek létre a törmelékes üledékes kőzetek? 3. Sorolj fel törmelékes üledékes kőzeteket! 1. kísérlet: Üledékképződés megfigyelése Kis csoportban dolgozzatok! kétliteres műanyagpalack, kavics, homok, kerti föld, krétapor, kancsóban víz A kísérlet leírása: Kétliteres műanyagpalackot töltsetek meg egyharmad részig apró kavics, homok, kerti föld és krétapor keverékével, majd öntsetek rá egy liter vizet! Zárjátok le a palackot és rázzátok össze! Mit tapasztaltok félóra elteltével? Megfigyeléseiteket rögzítsétek a munkafüzetben! 2. kísérlet: Homok, lösz és agyag vizsgálata Kis csoportban dolgozzatok! 26

27 tálca, kézi nagyító, homok, lösz, agyag A kísérlet leírása: Vizsgáljátok meg kézi nagyítóval a tálcára helyezett homokot, löszt és agyagot! Morzsoljatok milliméterpapírra homokot és löszt! Mérjétek meg szemcsenagyságukat! Agyagdarabokat morzsoljatok nagyobb főzőpohárba és öntsetek rá vizet! Mi történik? Megfigyeléseiteket rögzítsétek a munkafüzetben! 3. gyakorlat: Hazánk homok és löszvidékei Magyarország domborzata térkép, tanulói atlasz, munkafüzet A gyakorlat leírása: Jelöld be a vaktérképbe hazánk homok- és löszvidékeit! A feladatmegoldáshoz használd az atlaszod! Elméleti ismeretek: Az üledékes kőzetek anyaga leülepedhet óceánok, tengerek alján és kialakulhatnak különböző élőlények maradványaiból is. A szerves eredetűek növényi és állati maradványok felhalmozódásával keletkeztek. A vegyi üledékes kőzetek a tengervízben oldott állapotban levő sók kiválásával és lerakódásával. A törmelékes üledékes kőzetek régebbi kőzetek felaprózott részeinek tovaszállításával és lerakódásával jöttek létre. Törmelékes kőzetek a homok, az agyag, a lösz. Feladatok: 1. feladat 1. Hogyan rendeződtek az egyes anyagok a palackban? 27

28 2. feladat 1. Jellemezd a homokot, a löszt és az agyagot! 2. Mi történt, amikor az agyagra vizet öntöttünk? 3. Mire használják az agyagot? 3. feladat 1. Jelöld be a térképvázlatba hazánk homok- és löszvidékeit! 6. ábra 28

29 Bevezető feladat: ÁSVÁNYKINCSEK Olvassátok el a következő szöveget és végezzétek el a feladatokat! A sekély, mocsaras tengerpartok előterében az elhalt növényi szervezetek az aljzatra ülepedtek és ott felhalmozódtak. Kőszénné válásukhoz betemetődés, nagy nyomás és magas hőmérséklet szükséges. A még alig összenyomott növényi maradványok halmazát tőzegnek nevezzük. Ebben az egyes növényi szervek még jól felismerhetők. Fűtőértéke csekély. Nagyobb nyomás hatására a tőzeg lignitté alakul, belőle keletkezik a barnakőszén. A barnakőszénben már nagyon kevés növénymaradványt lehet azonosítani. Még nagyobb nyomás hatására feketekőszén képződik. A legerősebben összenyomott kőszén az antracit, fűtőértéke ennek a legkiválóbb. 1. Húzzátok alá a szövegben, hol és hogyan keletkezett a kőszén! 2. Melyek a kőszénné válás fokozatai?. 3. Mi a fő különbség az egyes szénfajták között? 1. kísérlet: Tőzeg, lignit, barnakőszén, feketekőszén Kis csoportban dolgozzatok! tőzeg, lignit, barnakőszén, feketekőszén, kézi nagyító, cserépdarab A kísérlet leírása: Figyeljétek meg az egyes szénféleségeket! Milyen a színük, szerkezetük? Nézzétek meg kézi nagyítóval is őket! Vizsgáljátok meg, mennyire figyelhetők meg az egyes növényi maradványok! Cserépdarabra húzzatok egy csíkot barnakőszénnel majd feketekőszénnel! Mit tapasztaltok? Megfigyeléseiteket rögzítsétek a munkafüzetben! 29

30 2. kísérlet: Bauxit és vasérc Kis csoportban dolgozzatok! bauxit, vasérc, kézi nagyító A kísérlet leírása: Vizsgáljátok meg először szabad szemmel, majd kézi nagyítóval a bauxitot és a vasércet! Milyen színűek, keménységűek? Tapasztalataitokat írjátok le a munkafüzetbe! Elméleti ismeretek: A földkéreg gazdaságilag hasznosítható anyagait (ásványok, kőzetek) ásványkincseknek* nevezzük. Az emberiség számára az egyik legfontosabb természeti erőforrást jelentik. Az ásványkincsek egy része közvetlenül a magmából származik, másik részük üledékes eredetű. Az olyan ásványokat, amelyekből fémek nyerhetők, érceknek nevezzük. Egyes ásványkincsekből energiát állíthatunk elő. Ezeket az energiahordozóknak*. Nemfémes típusaik a fosszilis tüzelőanyagok (kőszén, kőolaj és földgáz), fémes képviselőjük az uránérc. Feladatok: 1. feladat 1. Milyennek láttátok kézi nagyító alatt a szénféleségeket? 2. Mit tapasztaltatok, amikor cserépdarabra barnakőszénnek illetve fekete kőszénnel csíkot húztatok?. 30

31 3. Mire használható a kőszén? 2. feladat 1. Mit tapasztaltatok, amikor a vasércet és a bauxitot összehasonlítottátok? 2. Mire használják a vasércet és a bauxitot?.. 3. Milyen ércféleségeket ismersz még? 31

32 Bevezető feladat: SÍKSÁGOK A folyamatábra tanulmányozása után fogalmazd meg vázlatpontokban, hogyan keletkeztek az alföldek! 7. ábra kísérlet: Mélyföld, alföld, fennsík Kis csoportban dolgozzatok! homokasztal, műanyag kislapátok A kísérlet leírása: Alakítsatok ki a homokasztalon a magasság különbségük szemléltetésével mélyföldet, alföldet és fennsíkot! A kialakított formákat rajzoljátok le a munkafüzetbe! 32

33 2. kísérlet: A Kiskunság és a Nagykunság Kis csoportban dolgozzatok! homokasztal, műanyag kislapátok A kísérlet leírása: Formázzátok meg homokasztalon a Kiskunság és a Nagykunság felszínét! A megfigyelések elvégzése után, oldjátok meg a munkafüzet feladatait! Elméleti ismeretek: A síkság olyan terület, ahol a viszonylagos magasságkülönbségek négyzetkilométerenként 200 méternél kisebbek, a lejtés pedig nem haladja meg a 6 ezreléket. Ha a magasságkülönbségek nem érik el a 30 métert, a terület tökéletes síkság, ha ennél nagyobbak, a felszín tökéletlen síkság. A síkságok közé tartoznak magasságuk szerint a mélyföldek*, az alföldek* és a fennsíkok*. A síkságok nagyrészt a tenger szintje fölött, ritkábban a tenger szintje alatt helyezkednek el. Ha a tenger szintjétől számított magasság nem haladja meg a 200 métert, a síkság alföld. A Föld nagy alföldjei leginkább folyók feltöltő munkája révén keletkeztek, de vannak lepusztulással létrejöttek is. A mélyföldek 0 méter alattiak. A fennsíkok 200 méternél magasabban fekszenek. Feladatok: 1. feladat 1. Figyeld meg az ábrát, és határozd meg egy-egy mondattal a látott felszínformákat! 8. ábra 33

34 2. Európa mely részén található mélyföld? Hogyan védik meg a tengerelöntéstől? 2. feladat 1. Mi a különbség a Nagykunság és a Kiskunság felszíne között? 2. Hasonlíts össze a kialakulásukat! Mely külső erők játszottak szerepet felszínük formálásában? 34

35 Bevezető feladat: A SZÉL FELSZÍNFORMÁLÁSA Mi jellemző a szélre? Írd a megállapítások elé a megfelelő betűt (I = igaz, H = hamis)! A szél a homokvidékek felszínét formálja. A szelet arról a világtájról nevezzük el, amely felé fúj. A szél nemcsak káros, de hasznos is lehet. A szél hegyeket épít, völgyeket váj. A szél a levegő földfelszínnel párhuzamos áramlása. A szélturbinák segítségével a szél energiájából villamos energiát fejlesztenek. A mérsékelt övezet jellegzetes szele a passzát. A szél homokbuckákat épít. 1. kísérlet: A szél építő tevékenysége Kis csoportban dolgozzatok! homokasztal, hajszárító, munkafüzet A kísérlet leírása: Teljesen száraz, lazán elegyengetett homokra fújjatok rá hajszárítóval! Semmi ne legyen a homok útjában! Próbáljatok meg a sivatagihoz hasonló homokdűnéket kialakítani! Tapasztalataitokat rögzítsétek a munkafüzetben! 2. kísérlet: A szél felszínformáló hatása Kis csoportban dolgozzatok! homokasztal, öntözőkanna vízzel, mohapárnák, hajszárító, munkafüzet A kísérlet leírása: Az elegyengetett finom szemcséjű homokasztal különböző helyeire tegyetek mohapárnákat! A homokasztal egyik sarkát öntözőkannával locsoljátok meg! Hajszárítóval fújjatok rá a homok teljes felületére! Figyeljétek meg, mit történik a nedves helyeken és a növény- 35

36 zettel borított részeken! Tapasztalataitokat rögzítsétek a munkafüzetben! 3. kísérlet: Tanúhegyek Kis csoportban dolgozzatok! homokasztal, nagyméretű lapos kavicsok, hajszárító, munkafüzet A kísérlet leírása: A homokasztal homokjának több pontjára helyezzetek nagyméretű lapos kavicsokat! Hajszárítóval fújjatok rá a homok teljes felületére! Figyeljétek meg, mit történik! Tapasztalataitokat írjátok le a munkafüzetbe! Elméleti ismeretek: A szél a levegő földfelszínnel párhuzamos áramlása. Egyaránt végez építő és pusztító tevékenységet. Egyes helyekről anyagot szállít el és azt más helyeken felhalmozza. A szél felszínformáló munkájának feltételei a száraz vagy félszáraz éghajlat, a gyér növényzettel borított vagy teljesen kopár felszín. A szél csak kisméretű szemcsék szállítására képes, a három milliméternél nagyobb átmérőjűek szállítására már igen nagy sebességű szélre van szükség. Ha a szél mozgása megszűnik, a szállított anyagot lerakja, és különböző formákban felhalmozza. Feladatok: 1. feladat 1. Milyen feltételek kedveznek a szél építő munkájának? 2. Mire használja az ember a szél energiáját? 36

37 2. feladat 1. Mi történt a homokasztal homokjával miután ráfújtatok a hajszárítóval a szabad felületen, a mohapárnával borított helyeken és a nedves homokon? 3. feladat 1. Mi történt a homokkal ott, ahol kavicsokat helyeztetek a felületre? 2. Mely felszínformáknál figyelhető meg a keményebb kőzetek védő szerepe a természetben?. 3. Földünk mely területein a legintenzívebb a szél homokra gyakorolt hatása?. 37

38 A NAPSUGÁRZÁS Bevezető feladat: 1. Mit nevezünk éghajlatnak? 2. Mi az időjárás? 3. Melyek az éghajlat és az időjárás elemei? 1. kísérlet: A fény terjedése Kis csoportban dolgozzatok! vastagabb gumicső, zseblámpa, munkafüzet A kísérlet leírása: Az egyenesre húzott gumicsőbe világítsatok bele zseblámpával! Figyeljétek meg a fény terjedését! Ezután, úgy világítsatok, hogy a gumicsövet egyre jobban meghajlítjátok! Ekkor is figyeljétek meg a fény terjedését! Tapasztalataitokat írjátok le a munkafüzetbe! 2. gyakorlat: Évi napfénytartam Magyarországon Magyarország domborzata falitérkép, tanulói atlasz, munkafüzet A gyakorlat leírása: Vizsgáld meg az atlasz Magyarország évi napfénytartama tematikus térképét! Oldd meg a munkafüzet feladatait! 38

39 3. kísérlet: A prizma és a szivárvány Kis csoportban dolgozzatok! prizma, napfény, munkafüzet A kísérlet leírása: Vetítsétek a napfényt a prizma segítségével a terem falára! Figyeljétek meg, mi történik! A tapasztalatokat rögzítsétek a munkafüzetben! Elméleti ismeretek: Az éghajlat* és időjárás* elemei: a napsugárzás, a hőmérséklet, a csapadék és a szél. Az évi napfénytartam* a napsütéses órák száma, az az idő ameddig adott területen egy év alatt ténylegesen süt a Nap. A napsütéses órák számának alakulása a földrajzi szélességgel és a felhőzöttséggel van szoros összefüggésben. Hazánkban a legkevesebb napfényt a nyugati és északi területek kapják. A legtöbbet az Alföld déli és középső részén süt a Nap. A nyári időszak a legnapsütésesebb. Ez fontos a zöldség-, gyümölcs- és gabonatermesztés számára. A sok napsütés az idegenforgalomnak is kedvez. Feladatok: 1. feladat 1. Mi történik, amikor az egyenesre kihúzott gumicsőbe belevilágítunk zseblámpával? 2. Mi történik, ha a gumicsövet meghajlítjuk? Hogyan terjed a fény? 39

40 2. feladat 1. Vizsgáld meg Magyarország évi napfénytartam térképét! Évi napfénytartam érték Legmagasabb: óra Legalacsonyabb: óra Táj 2. Mi a különbség oka? 4. Mi a különbség következménye a mezőgazdaságban? 3. feladat 1. Mi történik, ha napfény halad át a prizmán?. 2. Hol zajlik le ilyen jelenség a természetben? Annak mi az alapja? 3. Melyek a szivárvány színei?. 40

41 4. Rajzold le a jelenséget, amikor a prizma a fehér fényt színeire bontja! 41

42 Bevezető feladat: A HŐMÉRSÉKLET Húzd alá azokat az állításokat, amelyek nem igazak! 1. A hőmérséklet alapvetően a napsugarak hajlásszögétől és a besugárzás időtartamától függ. 2. Hazánkban az évi középhőmérséklet kelet felé a kontinentális hatás erősödésével növekszik. 3. A napi középhőmérsékletet úgy számítjuk ki, hogy a legmagasabb mért értékből kivonjuk a legalacsonyabb mért értéket. 4. Az évi közepes hőingást a legmelegebb és a leghidegebb hónap középhőmérsékletének különbségét véve kapjuk. 5. Hazánkban minél nagyobb a napsugarak hajlásszöge, annál kevésbé melegszik fel a levegő. 1. kísérlet: Miért van szükség hőmérőre? Kis csoportban dolgozzatok! három nagyobb üvegkád, hideg, langyos és meleg víz, törölköző, munkafüzet A kísérlet leírása: A három üvegkádat helyezzétek egymás mellé! Az első üvegkádba töltsetek hideg, a másodikba langyos, a harmadikba meleg vizet! Egyikőtök egyik kezét tegye a hideg vizes, másik kezét a meleg vizes kádba! Egy perc elteltével mindkét kezét tegye át egyszerre a langyos vizes kádba! Mindannyian végezzétek el a kísérletet! A tapasztaltakat rögzítsétek a munkafüzetben! 2. gyakorlat: Hőmérséklettel kapcsolatos számítások munkafüzet A gyakorlat leírása: A hőmérséklettel kapcsolatos számításokat végezd el a munkafüzetben! 42

43 3. gyakorlat: Évi középhőmérséklet Magyarországon Magyarország domborzata falitérkép, tanulói atlasz, munkafüzet A gyakorlat leírása: Vizsgáld meg az atlasz Magyarország évi középhőmérséklet térképét! Oldd meg a munkafüzet feladatait! Elméleti ismeretek: A hőmérsékletet hőmérővel mérjük. Mértékegysége a o C. A hőmérséklet alapvetően a napsugarak hajlásszögétől és a besugárzás időtartamától függ. Hazánkban az évi középhőmérséklet kelet felé a kontinentális hatás erősödésével növekszik. A napi-, havi-, évi középhőmérsékletet* átlagszámítással számoljuk. Az évi közepes hőingást* a legmelegebb és a leghidegebb hónap középhőmérsékletének különbségét véve kapjuk. Feladatok: 1. feladat 1. Mit tapasztaltál, amikor a hideg illetve meleg vizes kádból a kezed áttetted a langyos vizes kádba? 2. Miért van szükség hőmérőre? 43

44 2. feladat 1. Egy nap során a következő hőmérsékleteket mértük: 1 órakor 11 o C, 7 órakor 19 o C, 13 órakor 27 o C, 19 órakor 23 o C Számítsd ki a napi középhőmérsékletet! 2. Melyik évszakban volt ez a nap?. 3. Írd le a napi középhőmérséklet számítás módját!. 4. Számítsd ki a napi hőingást!. 5. Írd le a napi hőingás számítás módját! 44

45 6. Vizsgáld meg az alábbi grafikont! Írd be a havi középhőmérsékleti értékeket a táblázatba! Számold ki az évi középhőmérsékletet és az évi közepes hőingást! 9. ábra Hónap január február március április május június Havi középhőmérséklet Évi középhőmérséklet: Évi közepes hőingás: Hónap július augusztus szeptember október november december Havi középhőmérséklet 7. Írd le az évi középhőmérséklet módját!.. 8. Írd le az évi közepes hőingás számításának módját! 45

46 3. feladat 1. Vizsgáld meg Magyarország évi középhőmérséklet térképét! Vesd össze Magyarország domborzata térképével! Töltsd ki a táblázatot! Évi középhőmérsékleti érték Legmagasabb: Legalacsonyabb: 2. Mi a különbség oka? o C o C Táj 46

47 A CSAPADÉK Bevezető feladat: 1. Ismertesd a csapadékképződés folyamatát! 2. Hogyan változik a csapadék mennyisége a tengerszint feletti magasság emelkedésével? 1. kísérlet: Csapadékképződés Kis csoportban dolgozzatok! borszeszégő, gyufa, vasháromláb lángelosztó hálóval, közepes lombik hajlított üvegcsővel átszúrt dugóval, kancsóban víz, függőlegesen állványra erősített kisebb üveglap, üvegtál, munkafüzet A kísérlet leírása: Töltsétek a lombikot félig vízzel és zárjátok le hajlított üvegcsővel átszúrt dugóval! Helyezzétek a vasháromláb lángelosztójára, az üvegcsövet irányítsátok a közelébe helyezett, függőlegesen állványra erősített kisebb üveglapra! Tegyetek az üveglap alá üvegtálat! Gyújtsátok meg a lombik alatt a borszeszégőt! Várjátok meg, míg a 47

48 víz forrni kezd! Mi történik ezután? Tapasztalataitokat rögzítsétek a munkafüzetben! 2. gyakorlat: Csapadék Magyarországon Magyarország domborzata falitérkép, tanulói atlasz, munkafüzet A gyakorlat leírása: Vizsgáld meg az atlasz Magyarország évi csapadékmennyisége tematikus térképét! Oldd meg a munkafüzet feladatait! Elméleti ismeretek: A csapadék a víz földi körforgása során keletkezik. A páradús könynyű, meleg levegő felemelkedik, a magasban lehűl, belőle a vízpára kicsapódik, így felhő képződik. A felhőben lévő apró vízcseppek és parányi jégkristályok addig híznak, míg olyan nehezek lesznek, hogy megindul a csapadékhullás. A mikrocsapadékok: köd, harmat, dér, zúzmara. A makrocsapadékok: eső, jégeső, jeges eső, hó, havas eső, ónos eső, dara. Feladatok: 1. feladat 1. Mi történik a lombikban forrásnak induló vízzel? 2. Mi történik az üveglapon? 48

49 3. A látottak hogyan hozhatók kapcsolatba a csapadék keletkezésével? 2. feladat 1. Vizsgáld meg az alábbi oszlopdiagramot! Írd be a havi csapadékösszegeket a táblázatba! Számold ki az évi csapadékmennyiséget! 9. ábra Hónap Csapadékösszeg Hónap Csapadékösszeg január mm július mm február mm augusztus mm március mm szeptember mm április mm október mm május mm november mm 49

50 június mm december az évi csapadék mennyiség: mm 2. Melyik három hónap a legcsapadékosabb?. 3. Melyik három hónap a legszárazabb?. 4. Értékeld az adatokat a mezőgazdaság szempontjából! 5. Vizsgáld meg Magyarország évi csapadékmennyiség térképét! Évi csapadékmennyiség érték Legmagasabb: mm Legalacsonyabb: mm Táj 6. Mi a különbség oka?. 7. Mi a különbség következménye a mezőgazdaságban? 50

51 A SZÉL Bevezető feladat: 1. Hogyan keletkezik a szél? 2. Melyik a trópusi éghajlati övezet uralkodó szele? Milyen irányú? 1. kísérlet: A hideg és meleg levegő áramlása Kis csoportban dolgozzatok! 2 gyertya, gyufa, munkafüzet A kísérlet leírása: Gyújtsatok meg két gyertyát! Nyissátok ki a tanterem ajtaját! Az egyik gyertyát emeljétek az ajtónyílás legmagasabb pontjáig, a másikat pedig tartsátok küszöbmagasságban! Figyeljétek meg a gyertyalángok mozgását, elhajlását! Tapasztalataitokat rögzítsétek a munkafüzetben! 2. kísérlet: Papírkígyó és a szél Kis csoportban dolgozzatok! kartonpapír, olló, hurkapálca, gombostű, gyurmalabdacs, munkafüzet 51

52 A kísérlet leírása: Kartonpapírból vágjatok ki 30 centiméter átmérőjű korongot! Majd spirálisan vágjatok ki belőle egy 2,5-3 centiméter szélességű papírkígyót! Ahogy haladtok az ollóval úgy közeledtek a kígyó feje felé. Vegyetek egy hurkapálcát és a fejénél gombostűvel erősítsétek egyik végére úgy, hogy a kígyótest a hurkapálca körül tekeregjen (vigyázva tűzzétek a gombostűvel, mert a hurkapálca végének nagyon kicsi a felülete)! Függőlegesen tűzzétek a kígyót hordozó pálcát egy gyurmalabdacsba! Ezután helyezzétek a szerkezetet meleg radiátorra! Kis idő elteltével, mit tapasztaltok? Megfigyeléseiteket rögzítsétek a munkafüzetben! 3. gyakorlat: A szél Magyarországon Magyarország domborzata falitérkép, tanulói atlasz, munkafüzet A gyakorlat leírása: Vizsgáld meg az atlasz Magyarország uralkodó szélirányai tematikus térképét! Oldd meg a munkafüzet feladatait! Elméleti ismeretek: A Nap a földfelszín domborzata, anyaga, színe és növénytakarója szerint különbözőképpen melegíti fel a levegőt. A levegő különböző mértékű felmelegedése miatt légnyomás különbség alakul ki. A légnyomáskülönbség miatt légáramlás indul meg. Ebben a légáramlásban a levegő a magas nyomású helyről az alacsonyabb nyomású hely felé áramlik. A szél* a földfelszínnel párhuzamosan áramló levegő mozgása. A nagy földi légkörzés egy szabályos rendszer. A mérséklet övben a nyugati szél az uralkodó. 52

53 Feladatok: 1. feladat 1. Vázlatosan rajzold le az ajtónyílásba magasra és alacsonyra helyezett gyertyával végzett kísérletet! Jelöld a gyertyalángok állását! 2. Magyarázd meg, miért így viselkedtek a gyertyalángok! Jelöld a rajzodon nyilakkal a levegő áramlását! Színekkel (piros, kék) jelenítsd meg az áramló levegő hőmérsékletét!. 2. feladat 1. Hogyan reagál a papírkígyó, ha meleg radiátor fölé helyezzük? Mi a jelenség magyarázata? 53

54 2. A látottak hogyan hozhatók kapcsolatba a szél keletkezésével? 3. feladat 1. Vizsgáld meg Magyarország uralkodó szélirányai tematikus térképét! 2. Mely szélirányok jellemzőek Magyarországon?. 3. Melyik szélirány az uralkodó?. 4. Melyik tájegység széliránya tér el az uralkodótól, és ott melyik szél a jellemző?. 5. Mivel magyarázod a szélirányok alakulását? 54

55 ÉGHAJLATI DIAGRAMOK Bevezető feladat: 1. Sorold fel a Föld éghajlati övezeteit! 2. Melyek az éghajlatot kialakító tényezők? 1. gyakorlat: Éghajlati diagram elemzése I. tanulói atlasz, munkafüzet A gyakorlat leírása: Tanulmányozd az éghajlati diagramot és oldd meg a munkafüzet feladatait! 2. gyakorlat: Éghajlati diagram elemzése II. tanulói atlasz, munkafüzet A gyakorlat leírása: Tanulmányozd önállóan az éghajlati diagramot és oldd meg a munkafüzet feladatait! 3. gyakorlat: Éghajlati diagram szerkesztése tanulói atlasz, munkafüzet A gyakorlat leírása: A megadott adatok alapján szerkeszd meg a terület éghajlati diagramját a munkafüzetben! 55

56 Elméleti ismeretek: Az éghajlati diagram* a havi középhőmérsékletek diagramvonala és a csapadék havi átlagait bemutató oszlopdiagram egyesített ábrája, egy adott földrajzi helyre vonatkozóan. A hőmérsékleti értékek Celsius fokban, a csapadékmennyiségek milliméterben szerepelnek rajta. Feladatok: 1.feladat 1. Tanulmányozd az éghajlati diagramot és oldd meg a feladatokat! 11. ábra 2. Mely éghajlati övezet, mely éghajlatának diagramját látod?. 3. Miből következtettél erre? 4. Mit ábrázol a vízszintes tengely?. 5. Miért van két függőleges tengelye a diagramnak? Mit ábrázolnak? 56

57 6. Melyik hónap a legmelegebb? Milyen hőmérsékleti értékkel?. 7. Mennyi az évi közepes hőingás értéke? Számold ki! 8. Milyen a csapadék eloszlása és a folyók vízjárása a területen?. 9. Milyen a területen a természetes növényzet? 10. Húzd alá azoknak a tájaknak a nevét, amelyekre jellemző ez az éghajlat! Kongó-medence, Szahara, Szudán, Amazonas-medence, Dekkán, Kaliforniai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, Dél-afrikai-magasföld 11. Sorold fel a forró éghajlati övezet éghajlatait!. 2. feladat 1. Tanulmányozd az éghajlati diagramot és oldd meg a feladatot! 12. ábra 57

58 2. Elemezd önállóan az éghajlati diagramot! Az 1. feladat elemzése segíti munkádat. 3. A diagram adatai alapján döntsd el! Írd a megállapítások elé a megfelelő betűt (I = igaz, H = hamis)! A legmelegebb hónap a július. A hőmérő higanyszála télen sem megy fagypont alá. Az évi közepes hőingás nem haladja meg az 5 -ot. A csapadék döntően a nyári félévben hullik. Folyói egyenletes vízjárásúak. A legcsapadékosabb hónap a július. Hazánkban ilyen éghajlat van. 3. feladat 1. Készíts éghajlati diagramot a táblázat adatai felhasználásával! Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Havi középhőmérséklet o C Havi csapadéköszszeg mm

59 2. Számítsd ki az évi középhőmérsékletet és az évi csapadék menynyiségét! 3. Mely éghajlati övezet, mely éghajlatának diagramját készítetted el?.. 4. Jellemezd az éghajlatot a diagram alapján! 59

60 CSAPADÉKVÍZ A TALAJBAN I. Bevezető feladat: 1. Mi a talaj? Mitől függ termékenysége? 2. Hogyan képződik a talaj? 1. kísérlet: A talaj vízáteresztő képessége Kis csoportban dolgozzatok! homokos-, löszös-, agyagos talaj, 3 üvegcső, szűrőpapír, gumigyűrűk, 3 kisebb üvegkád, mérőhenger, kancsóban víz, munkafüzet A kísérlet leírása: Készítsetek elő három 30 cm hosszú üvegcsövet, amelyek legalább 3 cm átmérőjűek! Egyik végüket kössétek be szűrőpapírral! Töltsétek meg félig az üvegcsöveket egyenként homokos, löszös illetve agyagos talajjal! Ügyeljetek arra, hogy a talajoszlopok minden csőben azonos magasságúak és tömörségűek legyenek! Az üvegcsöveket állítsátok egyenként kisebb üvegkádakba! Ezután mindegyik üvegcsőbe, a talajokra töltsetek cm 3 vizet! Mérjétek meg mérőhengerben az üvegkádakba átszivárgott víz mennyiségét! Megfigyeléseiteket rögzítsétek a munkafüzetben! 2. kísérlet: A talaj vízfelszívó képessége Kis csoportban dolgozzatok! homokos-, löszös-, agyagos talaj, 3 üvegcső, szűrőpapír, gumigyűrűk, 3 kisebb üvegkád, vonalzó, kancsóban víz, munkafüzet 60

61 A kísérlet leírása: Készítsetek elő három 30 cm hosszú üvegcsövet, amelyek legalább 3 cm átmérőjűek! Egyik végüket kössétek be szűrőpapírral! Töltsétek meg félig az üvegcsöveket egyenként homokos, löszös illetve agyagos talajjal! Ügyeljetek arra, hogy a talajoszlopok minden csőben azonos magasságúak és tömörségűek legyenek! Az üvegcsöveket állítsátok egyenként kisebb üvegkádakba, amelyekben cm 3 víz van! Mérjétek meg vonalzóval, hogy az egyes talajok milyen magasságig szívták fel a vizet! Megfigyeléseiteket rögzítsétek a munkafüzetben! Elméleti ismeretek: A talaj a beleszivárgó csapadékból, víztartó képességétől függő mennyiségű vizet raktároz. A víz hártyaszerűen a talajrészecskékhez tapad, és mélyebbre nem szivárog. Ez képezi a talajnedvességet*. Ha több csapadék kerül a talajba, mint amennyit elraktározhat, a többlet a mélybe szivárog, és a felszín közeli vízzáró réteg fölött felhalmozódik. Ez képezi a talajvizet*. A talajvíz teljesen kitölti a talajrészecskék közötti hézagokat. Feladatok: 1. feladat 1. Állapítsd meg mennyi vizet kötöttek meg az egyes talajféleségek! Talaj Homokos talaj Löszös talaj Agyagos talaj Ráöntött Átszivárgott Megkötött vízmennyiség cm 3 2. Elemezd az értékeket! 3. Miért fontos a talajok vízmegkötő képességének ismerete? 61

62 4. Mi a talajnedvesség jelentősége? 2. feladat 1. Állapítsd meg milyen magasságig szívták fel a vizet az egyes talajféleségek! Talaj Homokos talaj Löszös talaj Agyagos talaj A felszívott víz magassága cm 10 perc múlva 20 perc múlva 2. Melyik talaj szívta fel a legnagyobb magasságig a vizet?. 3. Mi határozza meg a talaj vízfelszívó képességét? 4. Milyen időjárás esetén van jelentősége a talaj vízfelszívó képességének? 5. Egészítsd ki a táblázat hiányzó részeit! Éghajlat Növényzet Talajfajta A talaj jellemzője füves puszta Kontinentális éghajlat szürke erdőtalaj tölgyes humuszban gazdag 62

63 Bevezető feladat: CSAPADÉKVÍZ A TALAJBAN II. Írd a megállapítások elé a megfelelő betűt (I = igaz, H = hamis)! A talaj a földfelszín felső termékeny rétege. A talaj termékenysége leginkább a humusztartalmától függ. A szikes talaj jó minőségű. A humusz szervetlen anyagok összessége. A mezőségi talaj magas humusztartalmú. A talaj alkotóelemei a kőzettörmelék, a humusz és a talajnedvesség. 1. kísérlet: Talajnedvesség vizsgálata Kis csoportban dolgozzatok! talajminta, főzőpohár, üveglap, vasháromláb lángelosztó hálóval, borszeszégő, gyufa, munkafüzet A kísérlet leírása: Tegyetek főzőpohárba bármilyen talajmintát és fedjétek le üveglappal! Majd helyezzétek a vasháromláb lángelosztójára! Gyújtsátok meg a borszeszégőt és kezdjétek melegíteni a talajmintát! Mi történik? Megfigyeléseiteket rögzítsétek a munkafüzetben! 2. kísérlet: A talajnedvesség és a talajvíz Kis csoportban dolgozzatok! homokos talaj, 2 főzőpohár, kancsóban víz, munkafüzet A kísérlet leírása: Két főzőpoharat félig töltsétek meg homokos talajjal! Az első főzőpohárba öntsetek annyi vizet, ami jól beszivárog! A második főzőpohárba folyamatosan öntsétek a vizet addig, amíg a talaj aljáig át 63

64 nem nedvesedik, és a talajfelszínen meg áll a víz! Tegyetek különbséget a két állapot között! Tapasztalataitokat rögzítsétek a munkafüzetben! 3. kísérlet: A talajpusztulás Kis csoportban dolgozzatok! homokos talaj, agyagos talaj, 2 nagyobb üvegkád, műanyag kislapátok, kancsóban víz, munkafüzet A kísérlet leírása: Készítsetek elő két üvegkádat! Az egyikbe rézsútosan egyengessetek el homokos talajt, a másikban ugyanúgy agyagos talajt! Felülről töltsetek rájuk folyamatosan vizet! Hasonlítsátok össze a két történést! Tapasztalataitokat rögzítsétek a munkafüzetben! Elméleti ismeretek: A talaj a beleszivárgó csapadékból víztartó képességétől függő mennyiségű vizet raktároz. A víz hártyaszerűen a talajrészecskékhez tapad, és mélyebbre nem szivárog. Ez képezi a talajnedvességet. Ha több csapadék szivárog a talajba, mint amennyit elraktározhat, a többlet a mélybe szivárog, és a felszín közeli vízzáró réteg fölött felhalmozódik. Ez képezi a talajvizet. A talajvíz teljesen kitölti a talajrészecskék közötti hézagokat. Feladatok: 1. feladat 1. Mit tapasztaltatok a talajminták melegítésekor? 2. A talaj mely összetevőjét sikerült kimutatni a kísérlettel?. 3. Melyek a talaj összetevői? Húzd alá a talaj termőképességét leginkább meghatározót!. 64

65 4. Miből képződik a humusz?. 2. feladat 1. Írd le a talajnedvességet és talajvizet kimutató kísérlet lényegét! 2. Rajzold le a látottakat! első főzőpohár második főzőpohár 3. feladat 1. Mit tapasztaltatok, amikor a rézsútos homokos talajra és a rézsútos agyagos talajra vizet öntöttetek? 65

66 2. Hol figyelhető meg ez a jelenség a természetben? 3. Hogyan előzhető meg, hogy a csapadék a lejtőn a talajt lehordja? 66

67 Bevezető feladat: A VÍZGYŰJTŐTERÜLET 1. Mit nevezünk vízgyűjtőterületnek? 2. Mi a vízválasztó? 1. kísérlet: Vízhálózat kialakítása homokasztalon Kis csoportban dolgozzatok! homokasztal, műanyag kislapátok, kancsóban víz, A Föld felszíne falitérkép, tanulói atlasz, munkafüzet A kísérlet leírása: Alakítsatok ki vízhálózatot a homokasztalon! A vízhálózat a homokasztal teljes területét foglalja el! Előbb a domborzatot készítsétek el (hegység, alföld)! Ügyeljetek a folyók mozgásához szükséges lejtés biztosítására! A következők szerepeljenek a terepasztalon: vízgyűjtőterület, vízválasztó, főfolyó, mellékfolyók, források, torkolatok, hordalékkúp, sziget, tó (amelybe a főfolyó torkollik), vízi erőmű lehetséges helye! Jellemezzétek a kész vízhálózatot szóban! Majd oldjátok meg a munkafüzeti feladatokat! Elméleti ismeretek: A folyók egy adott területről gyűjtik össze vizüket. Egyes folyók óriási vízgyűjtőterülettel* rendelkeznek. Hazánk teljes területe a Duna vízgyűjtőterületéhez tartozik. A vízgyűjtőterületek között többnyire dombságok, hegyvonulatok a választóvonalak. A Kárpátok gerince fontos vízválasztó*. 67

68 Feladatok: 1. feladat 1. Rajzold le a homokasztalon elkészített vízhálózatot! A következő feliratokkal lásd el: vízgyűjtőterület, vízválasztó, főfolyó, mellékfolyók, források, torkolatok, hordalékkúp, sziget, tó (amelybe a főfolyó torkollik), vízi erőmű lehetséges helye! 2. Hasonlítsd össze a térképvázlatot Dél-Amerika domborzata térképével! Határold körül és színezd be a térképvázlaton az Amazonas vízgyűjtőterületét! Mi az oka annak, hogy Dél-Amerika vizeinek jelentős része az Atlanti-óceánba kerül? 68

69 13. ábra 3. Hasonlítsd össze a folyók adatait! A feladatok megoldásakor keresd meg a folyókat az atlaszodban! Folyó neve Hossza Vízgyűjtőterület nagysága Átlagos vízhozam Nílus 6690 km km m 3 /sec Amazonas 6440 km km m 3 /sec Kongó 4700 km km m 3 /sec 4. Melyik folyónak a legnagyobb a vízgyűjtőterülete? Miért nőhetett ekkorára? 69

TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK

TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK foci:layout 1 4/15/11 10:39 AM Page 1 Szili István TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖRNYEZETÜNK témazáró feladatlapok 11 éves tanulóknak ajánlott Évfolyam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a ta nu ló ne ve 1 foci:layout 1 4/15/11

Részletesebben

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz

OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz 2 EGYSZERŰ VÁLASZTÁS OKTV 2005/2006 I. forduló földrajz Útmutató: E feladatokban egy kérdés és öt válasz található. Minden ilyen típusú feladatban egy válasz teljesen helyes, ezt kell kiválasztania és

Részletesebben

Földrajzi laborgyakorlatok a 7. osztályosoknak TANÁRI SEGÉDLET. Készült a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.3

Földrajzi laborgyakorlatok a 7. osztályosoknak TANÁRI SEGÉDLET. Készült a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.3 Földrajzi laborgyakorlatok a 7. osztályosoknak TANÁRI SEGÉDLET Készült a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.3 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban című projekthez

Részletesebben

FÖLDRAJZ 8. ÉVFOLYAM

FÖLDRAJZ 8. ÉVFOLYAM TÁMOP 3.1.3 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban FÖLDRAJZ 8. ÉVFOLYAM Tanulói munkafüzet Műveltségterület: Földünk és környezetünk összeállította: Buncsák Gábor

Részletesebben

Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára

Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára Alapelvek, célok és feladatok Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Természetismeret Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói

Részletesebben

Összetevők a 648/2004/EG rendelet szerint: <5% nátrium hidroxid, anionos felületaktív anyagok.

Összetevők a 648/2004/EG rendelet szerint: <5% nátrium hidroxid, anionos felületaktív anyagok. 1/6. oldal MIRAX lefolyótisztító 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi név: 1.1. Azonosító szám: 1.2. A készítmény felhasználása: Lefolyótisztító 1.3. Társaság/vállalat

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH szerint Verziószám: 1.1 (HU) 1.oldal BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: - Grill- és sütő tisztító (Concentryl Active

Részletesebben

FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI

FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI TÁMOP 3.1.3 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI Tanulói munkafüzet Műveltségterület: Földünk és környezetünk összeállította: Buncsák

Részletesebben

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás

Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás Az endogén erők felszínformáló hatásai-tektonikus mozgás A köpeny anyagának áramlása Lemez mozgások (tektonika) 1-10 cm/év Gravitációs hatás Kambrium (550m) Perm (270m) Eocén (50m) Az endogén erők felszínformáló

Részletesebben

TANMENERTJAVASLAT. a földrajz tantárgy tanításához a 7. évfolyam számára

TANMENERTJAVASLAT. a földrajz tantárgy tanításához a 7. évfolyam számára TANMENERTJAVASLAT a földrajz tantárgy tanításához a 7. évfolyam számára Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet valamint Szentirmainé Brecsok Mária és alapján. Irányadó kerettanterv: módosított 34/2014.

Részletesebben

FELADATLAPOK FÖLDRAJZ

FELADATLAPOK FÖLDRAJZ FELADATLAPOK FÖLDRAJZ Tanulói kísérlet 10. osztály Tanári segédanyag Barna Katalin ajánlott korosztály: 10. osztály földrajz-10-1. TELEPÜLÉSÜNK NEVEZETESSÉGEI FÖLDTANI ÉRTÉKEK! BALESETVÉDELEM, BETARTANDÓ

Részletesebben

A földrajztanítási- tanulási folyamat

A földrajztanítási- tanulási folyamat A földrajztanítási- tanulási folyamat Írta: dr. Makádi Mariann A földrajzi- környezeti ismeretek, jártasságok és készségek elsajátításának határozott rendje van. A tantervek követelményrendszeréből adódó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAPOT

BIZTONSÁGI ADATLAPOT Oldal 1 -től 7 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása Anyag-csoport : Az anyag vagy a készítmény azonosítása Motorolaj Motor Oil SAE 15W-40 (S-SDB) Engine oil SAE 15W-40 (S-SDB) Huile

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam 2015. egyetemi docens Tanulói munkafüzet FIZIKA 9. évfolyam 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János egyetemi docens Tartalomjegyzék 1. Az egyenletes mozgás vizsgálata... 3 2. Az egyenes vonalú

Részletesebben

Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola TERMÉSZETISMERET TANMENET 5. OSZTÁLY. Készítette: Kampitsné Gaál Lívia

Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola TERMÉSZETISMERET TANMENET 5. OSZTÁLY. Készítette: Kampitsné Gaál Lívia Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola TERMÉSZETISMERET TANMENET 5. OSZTÁLY Készítette: Kampitsné Gaál Lívia Óra Tananyag Felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői:

Részletesebben

Periglaciális területek geomorfológiája

Periglaciális területek geomorfológiája Periglaciális területek geomorfológiája A periglaciális szó értelmezése: - a jég körül elhelyezkedő terület, aktív felszínalakító folyamatokkal és fagyváltozékonysággal. Tricart szerint : periglaciális

Részletesebben

Öko-tábor. Szórakoztató kísérletek (Föld, Tűz, Víz, Levegő) VÍZ

Öko-tábor. Szórakoztató kísérletek (Föld, Tűz, Víz, Levegő) VÍZ 2014. július ötödik hete Mátraházi tábor első napja: Kirándulás Mátrafüredre Föld, tűz, víz, levegő kísérletek Öko-tábor Szórakoztató kísérletek (Föld, Tűz, Víz, Levegő) VÍZ 1. A gyémántcsempész trükkje

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA** A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes keverék.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 2. A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA** A többszörösen módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet értelmében veszélyes keverék. BIZTONSÁGI ADATLAP A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2003. június 26. Felülvizsgálva: 2009. december 14. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA** A keverék neve: A keverék felhasználása: Hidrogén-peroxidot

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 12. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint Kiadás időpontja: 2002 Felülvizsgálat dátuma: 2009-09-01 Változat száma: 1. 1./ A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény

Részletesebben

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok 1 Száraz állapotban robbanásveszélyes 10 Kismértékben tűzveszélyes. 11 Tűzveszélyes. 12 Fokozottan tűzveszélyes. 13 14 Vízzel hevesen reagál.

Részletesebben

Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot. Összeállította: BK, 2007. április

Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot. Összeállította: BK, 2007. április Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot Összeállította: BK, 2007. április Fosszilis energiahordozók A fosszilis energiahordozók (kõszén kõolaj, földgáz) a nem megújuló energiaforrások körébe tartoznak.

Részletesebben

Concursul de geografie Teleki Sámuel Földrajzverseny Geografie fizică generală - Természetföldrajz 2013 május 11. Feladatlap

Concursul de geografie Teleki Sámuel Földrajzverseny Geografie fizică generală - Természetföldrajz 2013 május 11. Feladatlap Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară - Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

MaxBrillance univerzális zsíroldó 5 liter Készült:2012. február 18. Változat: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP

MaxBrillance univerzális zsíroldó 5 liter Készült:2012. február 18. Változat: 1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP Készült:2012 február 18 Változat: 10 BIZTONSÁGI ADATLAP MaxBrillance univerzális zsíroldó 5 liter 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1 SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉSZETFÖLDRAJZ III. GEOSZFÉRÁK 1. LITOSZFÉRA

ÁLTALÁNOS TERMÉSZETFÖLDRAJZ III. GEOSZFÉRÁK 1. LITOSZFÉRA ÁLTALÁNOS TERMÉSZETFÖLDRAJZ III. GEOSZFÉRÁK 1. LITOSZFÉRA LAKÓHELYÜNK A FÖLD A Föld belső szerkezete A Föld felépítésével, szerkezetével, történetével foglalkozó tudomány a geológia (földtan). A Föld fizikai

Részletesebben

TÁMOP 3.1.3. Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

TÁMOP 3.1.3. Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban TÁMOP 3.1.3. Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban Fizika tanulói segédletek, 8. évfolyam Műveltség terület Ember és természet fizika Összeállította Kardos Andrea

Részletesebben

Földtan kérdéssorozat

Földtan kérdéssorozat Földtan kérdéssorozat 1. Mit nevezünk földtudományoknak?. 2. Sorold fel a földtudományok segédtudományait! (22 db) 3. Mi a geológia?. 4. Mi a geológia (földtan) tárgya? 5. Oszd fel a földtant egy lehetséges

Részletesebben

3. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ Összetétel: benzines, olajos, szappanos vizes emulzió. EINECSszám Osztályozása H mondatok százalék

3. AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ Összetétel: benzines, olajos, szappanos vizes emulzió. EINECSszám Osztályozása H mondatok százalék A Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. ÁNTSZ száma: 12932/1998 A termék bejelentési számai: OKBI: B-13120069 1. AZ ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. Azonosított

Részletesebben

A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: A nagy földi légkörzés éghajlatot befolyásoló szerepének bemutatása

A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: A nagy földi légkörzés éghajlatot befolyásoló szerepének bemutatása A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: A nagy földi légkörzés éghajlatot befolyásoló szerepének bemutatása Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: víz, talajminta, gyurma, ételfesték, jég Szükséges

Részletesebben

FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI

FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI TÁMOP 3.1.3 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI Szaktanári segédlet Műveltségterület: Földünk és környezetünk összeállította: Buncsák

Részletesebben

Földrajz 5. osztály. 1. Mutassuk ki a levegőt!... 2. 2. Nyomjuk össze a levegőt!... 4. 3. Gázok hőmérséklete és térfogata közötti összefüggés...

Földrajz 5. osztály. 1. Mutassuk ki a levegőt!... 2. 2. Nyomjuk össze a levegőt!... 4. 3. Gázok hőmérséklete és térfogata közötti összefüggés... Földrajz 5. osztály 1 Földrajz 5. osztály Tartalom 1. Mutassuk ki a levegőt!........................................................ 2 2. Nyomjuk össze a levegőt!......................................................

Részletesebben

Mr. MUSCLE TŰZHELYTISZTÍTÓ

Mr. MUSCLE TŰZHELYTISZTÍTÓ 1/7. oldal Mr. Muscle tűzhelytsztító 1. A készítmény neve: Mr. MUSCLE TŰZHELYTISZTÍTÓ Gyártó cég neve: Cím: S.C.Johnson Europlant BV Mijdrecht, Holland Forgalmazó/Importáló cég neve: Cím: 1124 Budapest,

Részletesebben

FÖLDRAJZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

FÖLDRAJZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 FÖLDRAJZ ÍRÁSBLI FLVÉTLI FLADATOK 2004 Az írásbeli dolgozat megoldásához 180 perc áll rendelkezésre. lőször olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd alaposan gondolja át válaszait, s azokat

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 3 AZ ÁSVÁNYTaN ÉS kőzettan TÁRGYa, alapfogalmak III. ALAPFOGALMAK 1. MI AZ ÁsVÁNY? Nem véletlen, hogy a bevezető gondolatokban a kémiai elemekkel, azok elterjedésével

Részletesebben

FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete

FIZIKA munkafüzet. o s z t ály. A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete FIZIKA munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 8. osztálya számára 8. o s z t ály CSODÁLATOS TERMÉSZET TARTALOM 1. Elektrosztatika

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2009. október 27. felülír minden korábbi kiadást

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2009. október 27. felülír minden korábbi kiadást 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása Syngenta márkanév Formulációs kód Felhasználási terület A cég azonosítása Cég Gombaölő szer Syngenta Crop Protection

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag 2015. egyetemi docens

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag 2015. egyetemi docens Tanulói munkafüzet FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag 2015. Összeállította: Scitovszky Szilvia Lektorálta: Dr. Kornis János egyetemi docens Tartalomjegyzék 1. Egyenes vonalú mozgások..... 3 2. Periodikus

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. május 15. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006/EK rendelet szerint. 2009.10.26. Salétromsav 60%

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006/EK rendelet szerint. 2009.10.26. Salétromsav 60% 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALAT NEVE 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi név: Híg salétromsav (60 %) CAS szám: 7697-37-2 EC szám 231-714-2 Kémiai név: salétromsav (nitric acid) Index (CEE) szám: 007-004-00-1

Részletesebben

1.) A keverék és a vállalat azonosítása:

1.) A keverék és a vállalat azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/11 Chemisept GDA BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével A kiállítás kelte: 2001.12.15. 1.) A keverék és a vállalat azonosítása: 1.1.

Részletesebben

12. FÖLDRAJZ munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 12. osztálya számára. o s z t ály

12. FÖLDRAJZ munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 12. osztálya számára. o s z t ály A Siófoki Perczel Mór Gimnázium tanulói segédlete FÖLDRAJZ munkafüzet Tanulói kísérletgyűjtemény-munkafüzet az általános iskola 12. osztálya számára 12. o s z t ály CSODÁLATOS TERMÉSZET TARTALOM 1. Időjárási

Részletesebben

1.) A keverék és a vállalat azonosítása:

1.) A keverék és a vállalat azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/10 Unacid S 500 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével A kiállítás kelte: 2001.05.30. 1.) A keverék és a vállalat azonosítása: 1.1.

Részletesebben

mélységben elsajátíttatni. Így a tanárnak dönteni kell, hogy mi az, amit csak megismertet a fiatalokkal, és mi az, amit mélyebben feldolgoz.

mélységben elsajátíttatni. Így a tanárnak dönteni kell, hogy mi az, amit csak megismertet a fiatalokkal, és mi az, amit mélyebben feldolgoz. FIZIKA B változat A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által feltárt

Részletesebben

Unokáinknak ültetjük

Unokáinknak ültetjük Unokáinknak ültetjük 1. Írj jellemzôket a diófa megjelölt részeirôl! koronája:...... törzse:... kérge fiatalon:...... idõskorban:......... 2. Az alábbi mondatok közül néhányba hiba csúszott. Húzd át a

Részletesebben

MESTER 1000 C Hőálló Tömítő

MESTER 1000 C Hőálló Tömítő (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 8 Verziószám: 2015/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2015. június 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

KÉMIA 9 10. évfolyam 8 osztályos gimnázium 698

KÉMIA 9 10. évfolyam 8 osztályos gimnázium 698 8-9. évfolyam Célok és feladatok A kémiatanítás célja az anyag sokféleségének bemutatása mind az anyagi tulajdonságok, mind az anyagok között lejátszódó reakciók szempontjából. E sokféleség osztályozásával

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.oldal BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és 453/2010 módosítása szerint (REACH) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

1.) A keverék és a vállalat azonosítása:

1.) A keverék és a vállalat azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/11 Combi Grill BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével A kiállítás kelte: 2010.08.19. 1.) A keverék és a vállalat azonosítása: 1.1.

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) éjjel-nappal hívható száma: 06-80- 201-199

BIZTONSÁGI ADATLAP. A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) éjjel-nappal hívható száma: 06-80- 201-199 1/6 A kiállításának kelte: 2001. 03. 12. Aktualizálás kelte: 2005. 08. 02. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: Línea HS 2000 útjelző festék sárga Gyártó cég neve/forgalmazó cég neve: Chemimark Kft.

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG. Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel környezeti veszély mérgező Svájc

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG. Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel környezeti veszély mérgező Svájc 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A termék/készítmény azonosítása Terméknév Formulációs kód Felhasználás Cég Nematocid Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel környezeti

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK Földrajz 7 8. évfolyama számára Alapelvek, célok A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági

Részletesebben

kémia ember a természetben műveltségterület Tanulói Bmunkafüzet Készítette Péter Orsolya Albert Attila

kémia ember a természetben műveltségterület Tanulói Bmunkafüzet Készítette Péter Orsolya Albert Attila Tanulói Bmunkafüzet S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s Készítette Péter Orsolya Albert Attila kémia ember a természetben műveltségterület 3 A klór reakciói 8 A kén olvadása és forrása 10 A

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az azt megismerni

Részletesebben

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. Tematikus terv

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar. Tematikus terv ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Tematikus terv A víz mint élettelen környezeti tényező a 6 12 éves korosztályban folyó természetismereti nevelő-oktató munkában Természetismeret műveltségterület 2. osztály

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint Kiadás időpontja: 2006 Felülvizsgálat dátuma: 2009-02-16 Változat száma: 3. 1./ A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 CZ. Telefon: 224 91 92 93; 224 91 54 02; 224 91 45 71

BIZTONSÁGI ADATLAP. Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 CZ. Telefon: 224 91 92 93; 224 91 54 02; 224 91 45 71 BIZTONSÁGI ADATLAP A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2008. december 08. Felülvizsgálva: 2009. január 07. 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA** A készítmény neve: A készítmény felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2012. 05. 09. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító A termék neve: AUTOWELD Hideghegesztő B komponens 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAPOT

BIZTONSÁGI ADATLAPOT Tételszám S90544109 Oldal 1 -tól/-től 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Anyag-csoport: Motorolaj Katalógusszám: 19 42 194 Motoröl SAE 15W-40 (S-SDB) Engine oil SAE 15W-40

Részletesebben

Helyi tanterv Földrajz 5-8. évfolyam Földrajz

Helyi tanterv Földrajz 5-8. évfolyam Földrajz Földrajz 250 5 6. évfolyam Fejlesztési feladatok 1. Általános fejlesztési feladatok A Kárpát-medence tájain jellemző természet- és társadalom-földrajzi, környezeti jelenségek, jellegzetes életmódok megismerése

Részletesebben

Tanulói munkafüzet. Kémia. 7. évfolyam 2015.

Tanulói munkafüzet. Kémia. 7. évfolyam 2015. Tanulói munkafüzet Kémia 7. évfolyam 2015. Összeállította: Tóthné Tamás Ildikó Lektorálta: Dávid Ágnes Szakképző Iskola és ban 1 KÉMIA 7. OSZTÁLY Tanulói munkafüzet Szakképző Iskola és ban 2 Tartalom MUNKA-ÉS

Részletesebben

Lászi-forrási földtani alapszelvény (T-058) NP részterület természetvédelmi kezelési tervdokumentációja

Lászi-forrási földtani alapszelvény (T-058) NP részterület természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Lászi-forrási földtani alapszelvény (T-058) NP részterület természetvédelmi kezelési tervdokumentációja Megalapozó dokumentáció 1. Általános adatok 1.1. A tervezési terület azonosító adatai a) Közigazgatási

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP LIQUID OXYGEN Oldalszám: 1

BIZTONSÁGI ADATLAP LIQUID OXYGEN Oldalszám: 1 Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 12/11/2014 Felülvizsgálat: 28/11/2014 Verziószám: 1HU 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: CAS szám:

Részletesebben

A talaj és védelme. Óravázlatok életünk alapjainak feltárásához, 10-14 évesek tanításához. Készítette: Vásárhelyi Judit

A talaj és védelme. Óravázlatok életünk alapjainak feltárásához, 10-14 évesek tanításához. Készítette: Vásárhelyi Judit A talaj és védelme Óravázlatok életünk alapjainak feltárásához, 10-14 évesek tanításához Készítette: Vásárhelyi Judit A talaj nagyon fontos természeti erőforrása az emberiségnek, és a nemzeteknek is. Bosznia

Részletesebben

Szakköri segédlet. FIZIKA 7-8. évfolyam 2015. Összeállította: Bolykiné Katona Erzsébet

Szakköri segédlet. FIZIKA 7-8. évfolyam 2015. Összeállította: Bolykiné Katona Erzsébet Szakköri segédlet FIZIKA 7-8. évfolyam 2015. Összeállította: Bolykiné Katona Erzsébet 1 Tartalomjegyzék 1. Szakköri tematika. 2 2. Szakköri tanári segédlet... 8 2.1. Hosszúság, terület, idő, térfogat,

Részletesebben

Acutan Active aeroszol

Acutan Active aeroszol 1/7. oldal Acutan Active aeroszol 1. A készítmény neve: Acutan Active aeroszol Gyártó cég neve: Cím: Telefon/Fax: KVP GmbH Kiel, Németország Forgalmazó/Importáló cég neve: Cím: 1124 Budapest, Apor Vilmos

Részletesebben

1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP

1/4 BIZTONSÁGI ADATLAP BIZTONSÁGI ADATLAP 1/4 A kiállítás kelte: 2005. augusztus 2. 1. A készítmény neve: Fleckenteufel ragasztó +rágógumi eltávolító Gyártó cég neve: delta pronatura Cím: Hans-Böckler Str. 5., D-63263 Neu-Isenburg

Részletesebben

TÁMOP 3.1.3. Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

TÁMOP 3.1.3. Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban TÁMOP 3.1.3. Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban Fizika tanári segédletek, 8. évfolyam Műveltség terület Ember és természet fizika Összeállította Kardos Andrea

Részletesebben

Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára

Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára Alapelvek, célok és feladatok Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások

Részletesebben

F + (Fokozottan tűzveszélyes) A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: R 12 Fokozottan tűzveszélyes

F + (Fokozottan tűzveszélyes) A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok: R 12 Fokozottan tűzveszélyes 1/7. oldal Oust aeroszol - tiszta illat 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: Oust aeroszol tiszta illat Azonosítási szám: 694694/001 1.2. A készítmény felhasználása: légfrissítő 1.3 Társaság/vállalat

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA. +44 (0) 1865 407333 (24h)

Biztonsági Adatlap. Az 1907/2006/EK rendelet alapján. 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA. +44 (0) 1865 407333 (24h) Biztonsági Adatlap Az 1907/2006/EK rendelet alapján Nyomtatás Dátuma: 02-07-2012 Felülvizsgálási szám: 1 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA Az anyag/készítmény azonosítása Termék

Részletesebben

Johnson Raid molyriasztó gél levendula olajjal

Johnson Raid molyriasztó gél levendula olajjal 1/6. oldal Johnson Raid molyriasztó gél levendula olajjal 1. A készítmény neve: Johnson Raid molyriasztó gél levendula olajjal Gyártó cég neve: Zobele Cím: Italy Forgalmazó/Importáló cég neve: S.C.Johnson

Részletesebben

D1 A szólások jelentése

D1 A szólások jelentése Oldatok SZKA103_33 tanulói oldatok 3. évfolyam 143 Diákmelléklet D1 A szólások jelentése Beszéljétek meg, majd írjátok a következő szólások mellé, hogy szerintetek melyik, mit jelent! Lóg az eső lába.

Részletesebben

Földrajz 6. osztály. 1. Gyújtsunk gyertyát! A gyertyaviasz változásai... 2. 2. Tüzeskedjünk! Az égés feltételei és típusai... 4

Földrajz 6. osztály. 1. Gyújtsunk gyertyát! A gyertyaviasz változásai... 2. 2. Tüzeskedjünk! Az égés feltételei és típusai... 4 Földrajz 6. osztály 1 Földrajz 6. osztály Tartalom 1. Gyújtsunk gyertyát! A gyertyaviasz változásai..................................... 2 2. Tüzeskedjünk! Az égés feltételei és típusai.......................................

Részletesebben

Cillit vízkő- és rozsdaoldó háztartási kisgépekhez. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Cillit vízkő- és rozsdaoldó háztartási kisgépekhez. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0221637 / 0030944 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

A változat (1,5+1,5 óra)

A változat (1,5+1,5 óra) Biológia egészségtan 7 8. évfolyam számára A változat (1,5+1,5 óra) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában

Részletesebben

Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.11.2012 102000012399 Nyomtatás Dátuma: 27.11.2012

Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 27.11.2012 102000012399 Nyomtatás Dátuma: 27.11.2012 K-OTHRIN 2,5 FW ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 2,5 FW ROVARIRTÓ KONCENTRÁTUM Termék kódja (UVP) 06520596

Részletesebben

Elosztó Team Kft BIZTONSÁGI ADATLAP

Elosztó Team Kft BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: 2013.03.25 IRIS ACETONMENTES KÖRÖMLAKKLEMOSÓ 1/7 1. A készítmény neve: IRIS ACETONMENTES KÖRÖMLAKKLEMOSÓ Gyártó cég neve: Elosztó Team Kft Cím: 1155 Alkotmány utca 5. telefon: 06-20-9238-225

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása 1.1 A termék/készítmény azonosítása Syngenta márkanév Formulációs kód 1.2 Felhasználási terület Rovarölő szer 1.3. A cég azonosítása Cég Syngenta

Részletesebben

Biológia 7 8. évfolyam számára

Biológia 7 8. évfolyam számára Biológia 7 8. évfolyam számára A változat (A kiadó honlapjáról letölthető az ajánlás 2+1 órás változata is) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és

Részletesebben

MAgYARORSZÁg FÖlDTANA

MAgYARORSZÁg FÖlDTANA LESS GYÖRgY, MAgYARORSZÁg FÖlDTANA 5 V. A DÉl-AlPOK ÉS A DNARDÁK ÉSZAK-mAgYARORSZÁg FOlYTATÁSA (BÜKK, UPPONY- ÉS Szendrői-EgYSÉg) 1. AZ ÉSZAK-mAgYARORSZÁg PAlEOZOOS RÖgÖK (UPPONY- ÉS Szendrői-g.) Nagyszerkezeti

Részletesebben

Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Cziczlavicz Éva Judit, Fekéné Tóth Judit Molnárné Kiss Éva, Martinek Ágnes MISKOLC 2013 A, Összesített óraterv Évfolyam

Részletesebben

SZKA208_26. Legfontosabb természeti kincsünk: a talaj

SZKA208_26. Legfontosabb természeti kincsünk: a talaj SZKA208_26 Legfontosabb természeti kincsünk: a talaj tanulói LEGFONTOSABB TERMÉSZETI KINCSÜNK 8. évfolyam 289 26/1 A TALAJ ÖSSZETEVŐI A homok kis kőszemcsékből áll, melyek gömbölyded vagy sokszögű formát

Részletesebben

Az Északi-középhegység természeti földrajza

Az Északi-középhegység természeti földrajza Az Északi-középhegység természeti földrajza A Visegrádi-hegységtől a Bodrog folyóig terjed. Hazánk legváltozatosabb és legmagasabb tája. Mészkő: Bükk és Aggteleki-karszt. Andezit: Visegrádi-hegység, Börzsöny,

Részletesebben

2. A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA Besorolás a gyártó, az EU, a 44/2000.(XII. 27.) EüM rendelet szerint: Veszélyjel: F Xn

2. A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA Besorolás a gyártó, az EU, a 44/2000.(XII. 27.) EüM rendelet szerint: Veszélyjel: F Xn 1/6 B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Kiállítás kelte: 2006. 10. 01. Aktualizálás kelte: 2012. 08. 01. 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: Észter hígító Kiszerelés:

Részletesebben

2. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, MUNKAVÉDELEM

2. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, MUNKAVÉDELEM 2. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, MUNKAVÉDELEM Általános intézkedések 1. A kijárat felé vezető utak, folyósók mindig legyenek szabadok, ne torlaszoljuk el őket! 2. A laboratóriumban hozzáférhető

Részletesebben

Miskolc Avas Északi terület Geofizikai mérések geotechnikai jellegű következtetések

Miskolc Avas Északi terület Geofizikai mérések geotechnikai jellegű következtetések HÁROMKŐ Földtani és Geofizikai Kutató Betéti Társaság H-319 Miskolc, Esze Tamás u. 1/A Tel/fax: 4-3 2, -3 28, mobil. 0-30-423 E-mail: bucsil@t-online.hu, Honlap: www.haromko.hu Bucsi Szabó László* - Gyenes

Részletesebben

1.) A keverék és a vállalat azonosítása:

1.) A keverék és a vállalat azonosítása: HungaroChemicals Kft. 1/10 HC-DPE BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH), II. mellékletével A kiállítás kelte: 2001.12.11. 1.) A keverék és a vállalat azonosítása: 1.1. Keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A magyar változat kiállításának kelte: 2012. 04. 18. Módosítás: 2012.06.26. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP. A magyar változat kiállításának kelte: 2012. 04. 18. Módosítás: 2012.06.26. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. oldal BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2012. 04. 18. Módosítás: 2012.06.26. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): 1.2.

Részletesebben

Kiadás dátuma: 2010.02.12. Felülvizsgálva: 2010.02.12. vizes bázisú festék koncentrátum, flexo nyomtatáshoz

Kiadás dátuma: 2010.02.12. Felülvizsgálva: 2010.02.12. vizes bázisú festék koncentrátum, flexo nyomtatáshoz BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK (REACH) rendelet szerint Kiadás dátuma: 2010.02.12. 1. Készítmény neve: HYDRO-X koncentrátum sorozat Felhasználási terület: vizes bázisú festék koncentrátum, flexo nyomtatáshoz

Részletesebben

Az Északi-középhegység HEFOP 3.3.1.

Az Északi-középhegység HEFOP 3.3.1. Északi-középhegység HEFOP 3.3.1. Az Északi-középhegység HEFOP 3.3.1. Az Északi-középhegység I. Néhány tagja középidei üledékes kőzetekből áll üledéken kialakult dombságok és medencék A Dunántúli-középhegység

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2009. március 20. felülír minden korábbi kiadást ACTELLIC 50 EC

Biztonsági adatlap. Az 1907/2006/EC irányelv szerint. kiadás dátuma: 2009. március 20. felülír minden korábbi kiadást ACTELLIC 50 EC 1. A termék/készítmény és az adatszolgáltató cég azonosítása A termék/készítmény azonosítása Syngenta márkanév Formulációs kód Felhasználási terület A cég azonosítása Cég Rovarölő szer Syngenta Crop Protection

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó/forgalmazó: Felelős személy: Brado Club penészölő spray penész elleni tisztítószer Florin Vegyipari és

Részletesebben

HELYI TANTERV. Földrajz

HELYI TANTERV. Földrajz HELYI TANTERV Földrajz 9. nyelvi előkészítő évfolyam Heti: 1 óra keret Európa földrajza 4 Magyarország földrajza 10 Társadadlmi folyamatok a 21. század elején 2 Helyünk a világegyetemben 1 A Föld szerkezete

Részletesebben

ICS BISON TISZTÍTÓSZEREK

ICS BISON TISZTÍTÓSZEREK Kiállítás kelte: 2008-07-22. Felülvizsgálat dátuma: 2012-09-03. Készült a 1907/2006/EK RENDELET (REACH) és 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint Utolsó frissítés: 2013-01-02. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Az

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklet szerint Kiadás időpontja: 2009-01-19. Felülvizsgálat dátuma: -------------- Változat száma: 1. 1./ A KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Készítmény

Részletesebben

MaxBrillance hideg zsíroldó 5l 2012. szeptember 26. Verzió:1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP. MaxBrillance hideg zsíroldó 5l

MaxBrillance hideg zsíroldó 5l 2012. szeptember 26. Verzió:1.0 BIZTONSÁGI ADATLAP. MaxBrillance hideg zsíroldó 5l BIZTONSÁGI ADATLAP MaxBrillance hideg zsíroldó 5l 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A készítmény neve: MaxBrillance hideg zsíroldó 1.2 Rendeltetése: Tisztítószer zsíroldó

Részletesebben

ALUMÍNIUM No1 és No.2 (CombiPack 517 601)

ALUMÍNIUM No1 és No.2 (CombiPack 517 601) BIZTONSÁGI ADATLAP Reagens vízvizsgálatra 1907/20066EC. 31. szerint ALUMÍNIUM No1 és No.2 (CombiPack 517 601) Alumínia No.1 reagens (512 580) 1 Termék és gyártó Termék neve : Alumínium No.1 tabletta Termékkód

Részletesebben

1/8 AQUA-PEROX 35% C < 50% OLDAT. Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint

1/8 AQUA-PEROX 35% C < 50% OLDAT. Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint 1/8 Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. Melléklete szerint 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag/készítmény azonosítása: Hatóanyag: Hidrogén-peroxid 35% c

Részletesebben