IRÁNY NÉLKÜL, PÉNZ HÍJÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IRÁNY NÉLKÜL, PÉNZ HÍJÁN"

Átírás

1 3 REFORM ELÕTT AZ EGÉSZSÉGÜGY IRÁNY NÉLKÜL, PÉNZ HÍJÁN Dr. Rakos Gyula sebész, a sárvári kórház Szombathelyen magánpraxist is folytató fõorvosa nem kertel: egyértelmûen fogalmazza meg véleményét a reformban egyáltalán nem érdekelt egészségügyi rendszerrõl, az orvoslásban tapasztalható, rémisztõnek tûnõ szakmai szórásról, a magántõke bevonásának halaszthatatlanságáról. Miért dönt úgy egy orvos, hogy magánpraxist indít? Ha valaki magánrendelésbe kezd, olyan kihívás elé áll, amellyel lemérheti a saját tudását és keresettségét, hiszen a betegforgalom egyfajta visszajelzés minderre. Magánpraxist mûködtetni egyébként nem olcsó dolog, ingatlant és modern eszközparkot kell vásárolni, eleinte tehát még azt sem lehet mondani, hogy anyagilag jobban megéri. Ráadásul mindezt a saját erejébõl teremti meg az orvos, mivel állami támogatás nem áll rendelkezésre. Jó néhány évnek el kell telnie, mire a vállalkozás megáll a saját lábán. Mi alapján választ a beteg az állami kórház vagy egy magánrendelés között? Úgy gondolom, a szakmaiság, a korrektség a döntõ. Természetes, hogy mindenki a betegsége által diktált lehetõ legjobb beavatkozást, a kornak megfelelõ módszert igényli. Emellett talán egy magánrendelésen több tájékoztatást, több garanciát is kapnak az emberek. Hozzá kell tennem azonban, hogy egyáltalán nem kell tehetõsnek lennie annak, aki ezt a szolgáltatást igénybe veszi. Ön mit lát ma a legnagyobb problémának az egészségügyben? Az iránytalanságot. Nem tudjuk ugyanis, hogy merre tartunk, s még az egészségpolitika sem mutat irányt. Az egészségügy bonyolult rendszer, amit csak egészében szemlélve lehetne átalakítani, egyszerre megvizsgálva a finanszírozás, az ellátás és az irányítás rendszerét. Tény, hogy a finanszírozó igyekszik a lehetséges pénzügyi kereteken belül maradni, ezért vezették be tavaly az ún. volumenkorlátozást, ami miatt nincs kiugrási lehetõségük az intézményeknek. Sajnos nem mûködik a teljesítményarányos finanszírozás. Az ellátó rendszer problémája a tehetetlenség, vagyis az, hogy a jelenlegi struktúra fenntartásához fûzõdik érdeke. Mindenki ragaszkodik a státusához, az általa végzett tevékenységhez, azaz nem érdekeltek a változásban, miközben tudjuk, hogy egy jól mûködõ rendszerben nincs szükség ennyi ágyra, ennyi osztályra, ennyi kórházra. Az irányítással pedig az a gond, hogy hol egy koncepcióval áll elõ, hol egy népszavazással, de az események rendre kicsúsznak a kezébõl. Mindaddig nem lesz reform az egészségügyben, amíg a politikai szereplõk nem hagynak fel egymás akadályozásával. Vagyis az egyik oldal nem engedi, hogy a másik változtasson? Így van, mindent meghatároz, hogy négyévenként választás van. Egyik oldalnak sem érdeke, hogy hagyja a másikat elindítani egy reformot. Ilyen ügyben nem állnak az ellenfél mögé, mert aki a ciklus elején hozzákezd a változtatáshoz, hatalmas sikert könyvelhetne el magának, ezért inkább mindenáron keresztbe tesznek neki. ezermilliárd forint hiányzik a rendszerbõl Ön mivel kezdené a reformot? Elsõsorban tõke bevonására van szükség, de nem biztos, hogy ebbe a rendszerbe. Át kell strukturálni az egészségügyet, a valós igényekhez kellene méretezni az ellátó rendszert, és persze pénzt kellene beletenni. Ma az önkormányzatok versenyeznek az állam által címzett támogatásként rendelkezésre bocsátott milliárd forintért ez a rendszerhez képest jelentéktelen összeg, és a fejlesztési források jó részét is mûködésre fordítják. Egyszerûen azért folyik a harc, hogy ki bírja tovább. Nyilvánvaló, hogy mindenképpen tõkét kell bevonni, és a privatizáció az egyik olyan út, amely tisztán hoz pénzt a rendszerbe. Ez az egyetlen megoldás? Én ma nem látok másikat. Ezermilliárd forintról van szó, legalább ennyi hiányzik a rendszerbõl. Erre mindenképpen szükség van ahhoz, hogy egy jobb struktúrával végre a drámai egészségügyi adatok ellen is tehessünk valamit. Rákhalálozásban elsõk vagyunk a világon, ez tarthatatlan. S talán az is egyedülálló, hogy Magyarországon hatalmas szakmai szórás tapasztalható, vagyis egy-egy betegségcsoporton belül a világszínvonaltól az ázsiai szintig mindenféle módszert alkalmaznak. Lát rá esélyt, hogy néhány éven belül elindul a reform? Feltétlenül, mert nincs más kiút. A jelenlegi iránytalanság a semmibe vezet, s ez hosszú távon az egészségügyi intézményrendszer teljes összeomlását okozná. Végre kell hajtani a reformot, de lassú folyamat lesz ez, tíz-tizenkét évnek el kell telnie, hogy a változás a társadalom egészségi állapotán is érezhetõ legyen. hhá JUS MURMURANDI Többen és gyakran mondják Szombathelyre, hogy csendes, álmos kisváros, ahol nem történik szinte semmi, mások meg úgy vélekednek, hogy túl gyakoriak a botrányok. Mondhatjuk erre, hogy minden nézõpont kérdése. Mindenesetre a mögöttünk hagyott hétre büszkék lehetünk. A Nemzeti Ünnephez kapcsolódó szombathelyi programok méltóságteljesek és színvonalasak voltak. A hamisítatlan tavaszi jó idõ, a több ezer kokárdás polgár, az örvendetesen sok gyermek széppé és emelkedetté tette az ünnepet. Március 15-ébe nem vegyültek fals hangok, olyan volt az egész, amilyennek egy demokráciában lennie kell. S hogy miért érdekes mindez? Miért nem természetes? Aki a szombathelyi mûsor után hazament, és bekapcsolta a televíziót, hogy a budapesti megemlékezést is megnézze, pontosan tudja, hogy mire gondolok. Egy kicsi, ám annál hangosabb csoportosulás az ország miniszterelnökének beszédét igyekezett füttyszóval megzavarni. Mint késõbb kiderült, biztosra mentek: az egyszerû füttyöt segédeszközökkel, síppal, kereplõvel támogatták meg. Olyan érzésem támadt, mintha hivatásos tüntetõkkel lenne dolgunk. Azután ugyanõk, néhány órával késõbb feltûntek a fõvárosi önkormányzat ünnepén is. Ha már egyszer ünneplõbe öltöztek, felszerelkeztek, meg idejük is volt: miért ne? gondolhatták. Félreértés ne essék: nem vonom kétségbe senki véleménynyilvánításának szabadságát. A nemtetszés vagy a rómaiaktól átvéve a morgás joga, azaz a jus murmurandi egy polgári demokráciában mindenkit megillet. Ám mégiscsak furcsa, hogy emberek egy csoportja azért megy el egy ünnepségre, hogy azt elrontsa. Az meg végképp érdekes, hogy a szónok még meg sem szólal, amikor már zúg a fütty. Persze ne legyünk naivak. Senki nem gondolhatja komolyan, hogy néhányan, akár valami dzsesszmuzsikusok, spontán örömfüttyögésre álltak össze. Amúgy is elgondolkodtató, hogy mi indíthat embereket ilyenfajta gyûlöletre. Ami még ennél szomorúbb, hogy õk mindezt egyfajta hõstettként, bátorságként élik meg. (Õszintén kíváncsi lennék, hol voltak akkor, amikor még a megemlékezésért gumibot járt.) Summa summarum: a jus murmurandi semmi esetre sem lehet egyenlõ a szervezett garázdálkodással. Jobb és érettebb társadalmakban az efféle hivatásos tüntetõket politikai hovatartozástól függetlenül elítélik és megvetik. Csak halkan kérdem: ugye nálunk is? Horváth Vilmos H E T I J E G Y Z E T

2 4 NYÍLT FOGADÓÓRA VÁROST CSÚFÍTÓ PLAKÁTERDÕ Fejes Tibor a büdzsé hiányáról és az óriásplakátokról Fejes Tibort, az SZDSZ városi képviselõjét a szerkesztõségünkben megtartott nyílt fogadóóráján faggathatták a szombathelyiek. A képviselõ március elsejével lemondott a pénzügyi bizottság elnöki posztjáról, talán ezért is firtatták többen a város pénzügyi helyzetét, de akadt olyan levélíró, aki a közterületeken látható reklámokról kérte ki a politikus véleményét. Szabályozni a reklámokat Egy olvasónk az -címünkre küldött levélben városképi problémára várt megoldási javaslatot. A levélbõl kiderült, hogy az óriásplakátok zavaróak, elcsúfítják a várost, ezért az illetõ kérdezte, vajon mit lehet ezek ellen tenni? Fejes Tibor elmondta, hogy komolyan kell foglalkozni a felvetéssel, a plakátok kihelyezésének szabályozása ugyanis nem csak a választási kampány idején fontos. Úgy kellene tekinteni a városra és a közterületekre, mint a saját otthonunkra. Fontos, hogy ahol naponta közlekedünk, jól érezzük magunkat. Igaz, hogy a reklámbevételek komoly forrást jelentenek bizonyos cégeknek, de ettõl függetlenül szükséges a szabályozás, egységesíteni kell a városban elhelyezhetõ táblák és hirdetések méretét, azok megfelelõ elhelyezését. Az óriásplakátokat pedig a város peremére, fõútvonalak környékére kell telepíteni, ahol nem zavarják a lakókat. Elfogadható helyen vannak tízemeletes házak falán is, de alacsonyan elhelyezve rontják a városképet. A szabályozás az önkormányzat feladata, a reklámtáblákat ugyanis csak közterület-foglalási engedéllyel lehet elhelyezni. Mekkora a költségvetés hiánya? Egy érdeklõdõt a város költségvetési helyzete foglalkoztatta. Hogyan lett a 350 millió forintos hiányból egyszerre 100 millió forint, mi az a tartalék, amelynek felszabadításával csökkentették a nehézségeket? tette fel a kérdést. Fejes Tibor válaszában úgy fogalmazott: egy kormányrendelet értelmében minden városnak tartalékba kell helyeznie költségvetésének bizonyos százalékát. Szombathelyen ez az összeg 210 millió forint. A hiány tehát a híresztelésekkel ellentétben nem csökkent, az továbbra is 350 millió forint maradt, amíg a kormány azt nem mondja, hogy ezt a pénzt megkaphatjuk. Egyébként a felszabaduló 210 millió forintot már most megterheltük 150 millió forinttal, mert az oktatási területen akadnak olyan kifizetések, amelyek ebbõl a tartalékból lesznek fedezve. A hiány tehát továbbra is adott, de ha nem lenne, a költségvetést akkor is veszteséggel zárhatnánk, mert a következõ évre vonatkozó tõketörlesztést nem gazdálkodtuk ki. Ha az önkormányzat 2005 végére ezt a 350 millió forintos hiányt eltünteti, akkor még mindig adott a következõ évi 600 millió forintos tõketörlesztés, ami természetesen hiányként jelentkezik. Akkor lenne jó a költségvetés, ha ez a részletfizetés már szerepelne a tételek között. De ez sajnos nincs így. A további kérdések kitértek arra, hogy a gazdasági egyensúly helyreállítása érdekében mely területekrõl lehetne még pénzt elvenni. A képviselõ szerint a szigorítást alulról kellene elkezdeni. Szét kell választani a kötelezõ és az önként vállalt feladatokat. Az önként vállalt feladatokból lehet faragni, jelentõs összegeket megtakarítani. Fejes Tibor hozzátette: ezért hangsúlyozta azt, hogy a költségvetés elkészítése nem három hónapos feladat. Egész évben azt kellene tervezni, hogy a lépéseknek milyen hatása lesz. Csak így lehet megmondani, fogalmazott, hogy milyen átszervezésekre van szükség az egyensúly helyreállításához. Óvári Gábor Fotó: Vass ILLETÉKES A KÖTELES HÁZ ÉLNI AKAR Érdekes ügyben kapott levelet szerkesztõségünk. Tóth Lászlóné írásában olyan témát vetett fel, amely a város múltját becsülõk számára szívügy. Íme a levél és az illetékes válasza. Gyermekkorom óta jól ismerem a Kõszegi utcát, itt nõttem fel, emlékszem emberekre és épületekre, melyek mára már köddé foszlottak. Egyre kevesebb ebben az utcában, ami az elmúlt idõkre, a régi szép fiatalságra emlékeztet, hiszen hol itt, hol ott tûnik el egy-egy kedves régi ház, helyet adva valami másnak. Olvastam és hallottam is arról, hogy a megmaradt földszintes épületek, melyek sokáig elhanyagoltan álltak, most veszélyben forognak. Nagyon szépen írt errõl nemrégiben egy építészmérnök is, aki szintén féltette ezt a jelentéktelennek tûnõ, ám értékes városi színfoltot. Fotó: Vass Kezembe került egy Fehér Károly által szerkesztett, Szombathely, jubiláris emlékalbum címû kötet, amelybõl kiderült, hogy az utca 19. számú házában született Székely Ferenc, a neves jogtudós, aki a századforduló táján igazságügy-minisztere volt a magyar kormánynak, aki szülõvárosára gondolva létesítette az ún. Székely gyorsvonatot, ami a mai szombathelyi IC õseként egyetlen nap alatt megfordult a fõvárosból. Édesapja kötelesember volt, mint több hasonló iparos is, aki az évek folyamán ott lakott. Azonnal tájékozódni kezdtem, és úgy tûnik, Székely Ferencrõl sem utca nincs elnevezve, sem emléktábla nincs szülõháza falán. Jó lenne felkarolni emlékét, ne felejtsük el õt. És mi lesz a házak sorsa? Homlokzatonként biztosan kár lenne eldózerolni, a házak belsõ udvarain új földszintes lakások és parkok kaphatnának helyet. Szombathelyiek, tegyünk a régi értékeinkért! Tóth Lászlóné *** A Kõszegi utca említett részének sorsáról Kutnyánszky László városi fõépítész annyit mondott, hogy az örökségvédelmi hivatal kezdeményezte annak védelem alá helyezését. Bontási engedélyt az utcafront mögötti építményekre adtak ki, azok ugyanis romosak és értéktelenek. Az épületek sorsa azonban bizonytalan. A szóban forgó épületek maradtak meg a múltból, csak ezek emlékeztetnek a régi, középkori utcaképre. Megoldás lehet, ha kinyitják a hátsó részt, ahol akár jelentõs ókori maradványok is lehetnek. Ezeket pedig a közönségnek be lehet majd mutatni. A jó megoldás az lenne, ha egy megelõzõ ásatás megmutatná, hogy milyen további intézkedéseket kell tenni a hasznosítás érdekében. Erre beruházókat csak úgy lehet találni, ha már tudjuk, mit rejt a föld mélye.

3 5 EMLÉKEZÉS NAGY ÉRDEKLÕDÉS MELLETT talos szervek: a rendõrség, a határõrség és a tûzoltóság képviselõi is. *** Ahogy minden esztendõben, idén is a fúvósok diktálta ritmusra, a lovas huszárokat követve vonultak át a forradalomra emlékezõ szombathelyiek az Ady térre, pontosabban a Petõfi-szobor elé, ahol az ünnepi szónoklat következett. Feiszt György szólt az egybegyûltekhez, a legelején kihangsúlyozva, hogy miközben számon tartjuk elõdeink történelmi tetteit, az emberi vállalásokat, a merészséget is el kell ismernünk. Személyes sorsunkat is befolyásolják 1848 márciusának eseményei, fogalmazott az alpolgármester, utalva arra, hogy csak az akkor történtekkel szembenézve értelmezhetjük hazánk történelmét. Békét, szabadságot és egyetértést követeltek a márciusi ifjak, a sajtószabadságért, a törvény elõtti egyenlõségért, az egységes, szuverén Magyarországért küzdöttek hangzott el. Feiszt György így folytatta: A 12 pont a nemzetté válás liberális programjának röpirata volt. Azé a liberalizmusé mondta, amely másfél évszázada ismertebb volt e hazában, mint ma. Ezután azokat az egykori politikusokat so- rolta, akik ehhez az irányzathoz tartoztak, Széchenyi, Kossuth, Deák, Eötvös, majd Horváth Boldizsár és Éhen Gyula példáját említette, az õ tetteiket méltatta. A szónok emlékeztetett az összefogásra, amely a független Magyarországért jött létre, majd az akkori helyzet és a mai körülmények, az európai integráció között vont párhuzamot. A XXI. századi társadalom problémáira azonban nem lehet a XIX. század jelszavainak szintjén válaszolni, mondta, a globális problémákat a túlnépesedést, az éhínséget, a környezetszennyezést csak nemzetközi szinten lehet megoldani, tette hozzá. Végül kiemelte, modern, jól mûködõ társadalomban akarunk élni, demokráciában, ahol kibontakozhat a kezdeményezõkészség, a vállalkozó kedv. *** A szokásokhoz híven az ünnepi szónoklatot iskolások mûsora követte: idén a Simon István Utcai Általános Iskola és a Gépipari és Informatikai Mûszaki Szakközépiskola lelkes diákjai idézték fel tánccal, verssel, énekkel a 48-as események hangulatát. Az is hagyomány, hogy a március 15-i ünnepség ad keretet az újonnan megválasztott szombathelyi diákpolgármester és -alpolgármester beiktatásához. Baranyai Tibornak és Pankotay Fruzsinának dr. Ipkovich György polgármester adta át a megbízólevelet. Az ünneplés a pártok és társadalmi szervezetek képviselõinek koszorúzásával zárult. og hhá Fotó: Czika Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékezve a város több pontján zajlottak rendezvények. Kedden délelõtt gyakorlatilag az egész belvárost lezárták a gépjármûforgalom elõl. Nem véletlenül, ugyanis igazi látványosság gyanánt 48-as lovas huszárok szolgáltak díszletként, akik reggel fél tíz után a Ferences-kerttõl indulva a város utcáin haladtak a Savaria Múzeum parkjába. Horváth Boldizsár egykori szombathelyi jegyzõ, késõbbi igazságügy-miniszter szobránál hagyományosan koszorúznak a város lakói, õ volt ugyanis az, akinek vezetésével e városban megfogalmazódott az a bizonyos 16 pont március 17-én a szombathelyi közgyûlés fogadta el a követelések listáját, miközben elõdeink nem tudhatták, hogy hasonló tartalommal adták ki a 12 pontot a pesti ifjak. A Széll Kálmán utcai rövid emlékezés után az ünneplõ tömeg a Március 15. téren gyülekezett, ahol felcsendült a Himnusz, és katonai tiszteletadással felvonták az országzászlót. Az új díszszázad emelkedetté tette ugyan az eseményt, ám kár, hogy a zászlórúd közelében állók csak nehezen hallhatták a Himnuszt, a felvonó csigája ugyanis berozsdásodott, olaj hiányában pedig éktelenül csikorgott. Többen találgatták a díszszázadban menetelõ, feltûnõen kék egyenruhát viselõk kilétét is, akik mint kiderült a katasztrófavédelem munkatársai voltak. Az ünnepségen jelen voltak még a fegyveres testületek és a hiva- Fotók: Vass Verõfényes nap köszöntött a szombathelyiekre március 15-én. Lehet, hogy a kellemes idõjárás, vagy csak a hosszú hétvége nyugalma váltotta ki azt a nagy érdeklõdést, amely a nemzeti ünnepet kísérte, mindenesetre annyian gyûltek össze a helyszíneken, mint tizenöt évvel ezelõtt, a rendszerváltás idején. MAGYAR SAJTÓ NAPJA 1990 óta március tizenötödikét nemcsak nemzeti ünnepünkként, hanem a Magyar Sajtó Napjaként is számon tartjuk. A hagyományoknak megfelelõen ez évben is sajtónapi fogadáson látta vendégül a térség zsurnalisztáit dr. Ipkovich György, Szombathely polgármestere. A Claudius Szállóban megtartott összejövetelen a politikus rövid beszédében kiemelte a sajtószabadság fontosságát, egyben emlékeztetett, hogy nem véletlenül volt az 1848-as követelések egyike a szabad sajtó megteremtése. Köszönetet mondva az elmúlt egy év munkájáért, kérte a média képviselõit, hogy továbbra is ha kell, az olykor jogos kritikai jelleget sem nélkülözve értékeljék és vegyék figyelembe a politikusok jó szándékát. Témákban pedig az idén sem lesz hiány. K Ö Z É L E T Összefogásról, korunk problémáiról a nemzeti ünnepen

4 6 T A L Á R PANASZKÖNYV HÁZIDOKTOR A cukorbetegségrõl Egyik kedves betegem, mikor a vizit során felhívtam rá a figyelmét, hogy magasabb a vércukra, naivan rákérdezett: akkor én cukorbeteg vagyok? Mi az a cukorbetegség? Nem ehetek süteményt? Cukorbetegségrõl beszélünk, ha a vércukorértékek meghaladják a normál értéket éhgyomorra, vagy étkezés után. Két fõ fajtája van: a fiatalkori, amikor hirtelen emelkedik magasra a vércukor. Sokszor kómával, azaz eszméletlen állapottal kezdõdik, sürgõs orvosi beavatkozásra van szükség. Ez a ritkább betegség, mindenképpen inzulinkezelésre van szükség. A másik fajta az idõskori cukorbetegség, mely nagyon gyakori. Egyre fiatalabb korban jelenik meg, és egyre nagyobb rétegeket érint. Tünetei a szájszárazság, sok folyadék fogyasztása, bõséges vizeletürítés. Gyakran van bõrviszketés, fertõzések alakulnak ki. Fogyás jelentkezhet kezelés hiányában, súlyos esetben kóma. Civilizációs betegségnek nevezzük, mert bár a genetikai hajlam kimutatható, mégis az elhízás, helytelen táplálkozás kialakulásának a fõ oka. A cukor szervezetbe történõ beépítéséhez inzulinra van szükség. Ezt a Dr. Nagy Éva hasnyálmirigy Langerhans szigetei termelik. Ha azonban a testsúly jelentõsen megnõ, vagy túl sok a cukorbevitel, nem tud elég inzulint termelni. Ilyenkor állandóan magas a vércukorszint. Az éveken át fennálló kóros állapot súlyos szövõdményekhez vezet. A kis és nagy erek is károsodnak. Ennek következtében sokszor életveszélyes állapot alakul ki. Tönkremennek a szemfenéki erek, látásromlás, akár vakság is létrejöhet. A vese ereinek betegsége miatt veseelégtelenség jelentkezik. A szív ereinek elzáródása szívinfarktushoz, az agyi ereké strokehoz, azaz agyvérzéshez vezethet. A láb ereinek betegsége következtében sokszor szükségessé válik az amputáció. Kezelésérõl egy késõbbi alkalommal írok. Bemutatkozik: A LURKÓ UTÁNPÓTLÁS FOOTBALL CLUB CIVIL TÉR december 2-án Horváth Sándor és Koman Vladimir, a saját ötlete alapján és szervezésének eredményeképpen létrehozta a Lurkó UFC-t. Korosztályos alapon történõ, minõségi képzéssel foglalkozó foci utánpótlás club mûködtetése a szombathelyi és a magyar labdarúgás felemelkedése érdekében. LURKÓ: Ez a név kifejezi mindazt, amirõl az egyesület szólni akar, behatárolja az életkort. A gyerekekért van, azért, hogy megteremtse számukra az egészséges életvitelt, a sportés versenylehetõséget. A Lurkó kiemelt szerepet tölt be városunk labdarúgó utánpótlás-képzésében. Az egyesület a Vas Megyei Iparszövetség révén lelt otthonra Kámonban. A Lurkó, a HVSE, a Haladás Kft. és Szombathely MJV együttmûködése alapján van esély a jó helyi focira. Az önkormányzat évente jelentõs összeggel támogatja az egyesület munkáját. Az egyesületben több mint kétszáz 4 és 12 év közötti gyerek sportol. Az elmúlt 8 év tapasztalatai azt bizonyítják, hogy szükség van a Lurkóra, s eljutott odáig, hogy országos szinten példaképként hivatkoznak rá. A Lurkóból több korosztályos magyar válogatott srác került ki. Kiss Márton, Kovács István, Mursits Roland, Bezdi Dániel, Horváth Detre neve már most nagyon jól cseng fociberkekben kiemelkedõ év volt az egyesület életében. A Haladás felnõtt csapatában megjelentek az elsõ lurkós fecskék : a 16 éves Kozmor Ákos, és az õsz nagy felfedezettje, a 15 éves ifj. Koman Vladimir. Bízunk abban, hogy egyre több lurkós követel helyet magának a felnõttek között, s egyre több szombathelyi szurkolót tudunk megnyerni a helyi foci, a Lurkó UFC támogatására. Van egy újabb álmunk! 2005-ben szeretnénk egy önkormányzati ingatlanra, pályázati úton mûfüves pályát Szombathelyre hozni. Ez megoldhatná a szombathelyi felnõtt és utánpótlás focilétesítmény gondjait. Elérhetõség: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1 3., levelezési cím: 9700 Szombathely, Bajnok u. 6., tel.: 94/ FOGLALKOZTATÁST ELÕSEGÍTÕ KEDVEZMÉNYEK ÉS TÁMOGATÁSOK (IV. rész) Pályakezdõ fiatal alkalmazása esetén igénybe vehetõ foglalkoztatási kedvezmény, támogatás A pályakezdõ fiatalok, ötven feletti munkanélküliek, valamint gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, és az ösztöndíjasok foglalkoztatásáról szóló évi CXXIII. törvény 3.. és 5.. szerint pályakezdõ fiatal foglalkoztatása esetén a munkavállaló munkabére, de legfeljebb bruttó havi Ft után fizetett társadalombiztosítási járulék (tb-járulék) 9 hónapra számított összegének legfeljebb 50%-a egy összegben igényelhetõ, 9 hónapi megszakítás nélküli foglalkoztatást követõen. A jogszabály szerint pályakezdõ fiatal, aki 25. életévét a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor még nem töltötte be, és tanulmányai befejezését követõen létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. Amennyiben a pályakezdõ szakképzettséggel rendelkezik, a kedvezményre való jogosultsághoz az szükséges, hogy a pályakezdõ foglalkoztatása olyan munkakörben történjen, amely betöltésének feltétele a jogviszony létesítése elõtt megszerzett szakképzettség. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az érintett foglalkoztatására legalább 9 hónapig teljes munkaidõben, vagy legalább napi 4 órát elérõ részmunkaidõben kerül sor, és a munkaadó legalább 3 hónapig tartó továbbfoglalkoztatást vállaljon. A kedvezmény arányosan illeti meg a munkaadót, ha a 9 hónapos foglalkoztatás lejártát megelõzõen, az érintettnek felróható okból szûnik meg a jogviszony. A foglalkoztatás idõtartamára, legfeljebb azonban 360 napra a pályakezdõ részére járó munkabérnek %-ig terjedõ mértékû támogatás, ún. munkatapasztalat-szerzés támogatás nyújtható pályakezdõ munkanélküli munkaviszony keretében legalább napi négyórás munkaidõben, legalább 360 napi idõtartamra történõ foglalkoztatása esetén. A támogatás olyan pályakezdõ munkanélkülinek a kérelem beadását követõen kezdõdõ munkatapasztalat-szerzéséhez nyújtható, aki a munkanélküliként történõ nyilvántartásba vételétõl számított legalább 90 napig a munkaügyi központtal együttmûködött. (68/1996. (V.15.) Korm. r. 7..) Legalább 3 hónapja nyilvántartott pályakezdõ munkanélküli foglalkoztatása esetén legfeljebb egy évig a foglalkoztatott munkabére százalékáig terjedõ mértékû foglalkoztatást elõsegítõ (bér)támogatás nyújtható, ha a munkáltató további más jogszabályi feltételek mellett vállalja a pályakezdõ munkanélkülinek a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, továbbá azt követõen legalább a támogatott foglalkoztatás idõtartamával megegyezõ idõtartamú továbbfoglalkoztatását. (Foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló mód évi IV. tv. 16..) Vas Megyei Munkaügyi Központ

5 7 FONTOS-E A HELYI SAJTÓ? Rettegi Attila (Fidesz MPSZ) A helyi demokráciának elengedhetetlen feltétele a jól mûködõ helyi sajtó. Fontos, hogy az emberek a helyi ügyekben is tájékozottak legyenek, megismerhessék az õket érintõ döntéseket, azok hatását az életükre, figyelemmel tudják kísérni, a város vezetõi miképp élnek a beléjük helyezett bizalommal: teljesítike a választási kampányban tett ígéreteiket, munkálkodásuk nyomán a város elõrelép vagy kényszerpályára kerül? Az emberek akkor tudnak felelõsen dönteni vezetõikrõl, ha nemcsak a protokoll eseményekrõl tudósít a média, hanem a város hitelállományának alakulásáról, a költségvetés helyzetérõl, a foglalkoztatási gondokról, a létszámleépítések hatásáról is. Szombathely önkormányzata a Savaria Fórum és a Szombathelyi Televízió mûködtetésével maga is médiatulajdonos, így a helyi közszolgálati média helyzete és minõsége a politikai döntéshozók felelõssége is. Helyi demokrácia és sajtószabadság azonban nem létezik a hatalom birtokosainak (ön)korlátozása nélkül, ezért is fontos, hogy a sajtó kérdésében konszenzusos döntések szülessenek. Még az elõzõ ciklusban ezért állítottuk fel a médiabizottságot, és ezért harcoltunk azért, hogy a jelenlegi városvezetés is ezt késve bár, de megtegye. Munkánk azonban ezzel nem ért véget. Nem lehet még konszenzusról beszélni akkor, ha ki lehet nevezni a legnagyobb ellenzéki frakció egyetértése nélkül az önkormányzati médiumok vezetõit. Ellenzékbõl fokozottan ügyelnünk kell arra, hogy a pártatlanság követelménye ne sérüljön. Teendõnk van tehát bõven, azonban az nem kérdés, hogy szükség van az önkormányzati médiára. Abajkovics Péter (SZDSZ) Az információs társadalom kialakulásával a helyi média számára is új lehetõségek nyílhatnak. Ma még beláthatatlan az a változás, mely az internetes tartalomfejlesztésben zajlik, ám a jövõt elõrevetíti a mostani helyzet: több helyi híreket közlõ webportál mûködik, sõt a hagyományos vasi médiumok nyomtatott sajtótól a rádión át a televízióig egyre-másra indítják el híroldalaikat. Szakemberek az egyéni elérések számának gyors növekedését jósolják tekintettel arra, hogy a közeljövõben a szélessávú internet-kapcsolat árának látványos csökkenésére számítanak. Az internetet a hagyományos hírközlõ eszközökhöz képest az különbözteti meg leginkább, hogy interaktív, tehát bárki hírfogyasztóból adott esetben hírforrássá válhat, vagy a felhasználó úgymond testre szabhatja (igényeinek megfelelõen szûrheti) azt az információáradatot, melyet a hálózat biztosít. Sok példát láttunk a közelmúltban arra, hogy az interneten megjelenõ helyi hír tartalmától függõen pillanatok alatt országossá válhatott. A világháló által biztosított szabad véleménynyilvánítás számtalan buktatójával és negatívumával együtt is a demokrácia és a sajtószabadság új terepe lehet akár helyben is. Ki tudja, ha a márciusi ifjak korában ott lett volna az internet, akkor talán a 12 pontot elõször e- mailben küldték volna szét vagy a nyomdagép mellett webszervert is lefoglaltak volna a nép nevében PRO ÉS KONTRA Dr. Prugberger Emil (Pro Savaria) Az egyik híres amerikai elnök azt nyilatkozta: ha választanom lehetne egy világhatalom vagy egy médiabirodalom között, én az utóbbit választanám. Nem véletlen, hogy minden forradalom elsõ helyen a sajtószabadságot követeli. Ezen példák rávilágítanak arra, hogy a mindennapok forgatagában a média az egyik, talán a legfontosabb szereplõ a polgárok életében. Hihetetlen befolyásolóerõvel bír, különösen az írott sajtó. Társadalomformáló ereje is meghatározó, hiszen a külvilágból jövõ minden információt a médiumok szolgáltatnak. A helyi sajtó azért fontos, mert az emberek személyes kapcsolatait motiválja. Bizonyos, hogy a sajtót mûvelõ írástudókon óriási felelõsség nyugszik, amivel soha nem szabadna visszaélni. Nem vagyok meggyõzõdve arról, hogy ez minden esetben így történik. Miután a sajtó meghatározó piaci szereplõ, nem képes a teljes függetlenségre, általában befolyás alatt áll. Gazdasági és politikai érdekek is irányíthatják mûködését. A korrekt, kiegyensúlyozott tájékoztatás a közszolgálati médiumoktól mindig elvárható lenne, a Savaria Fórum pedig ebbõl a szempontból fontos szerepet tölt be a helyi tájékoztatásban. Tóth Kálmán (MSZP) A helyi médiának alapvetõen két funkciót kell betöltenie. Egyrészt fontos, hogy a helyben élõk folyamatosan képben legyenek, tudjanak a közvetlen környezetükben zajló eseményekrõl. Nem baj, ha azokat értelmezni is tudják, ha a háttér-információk is eljutnak hozzájuk, melyek segítik az események közötti eligazodást. Ebben a helyi orgánumoknak van nagy szerepük, hiszen országos média Szombathelyt érintõ történésekkel csak ritkán foglalkozik. Jórészt akkor, ha azok országos jelentõségûek, esetleg botrányszagúak. A helyi média elsõdleges szerepe tehát a helyi információk közvetítése, hiszen a szórakoztató szegmensben akkora a konkurencia, amellyel nagyon nehéz versenyezni. A helyi sajtó másik fõ feladata, hogy a helyi hírek ne csak az ittenieknek, hanem az itteniekrõl is szóljanak. A mindennapok történései ugyanúgy érdekesek (ha nem érdekesebbek) a szombathelyiek számára, mint az országos hírek. Szívesen olvasunk arról, hogy kedvenc csapatunk milyen eredménnyel szerepelt a hét végén, óvodás kislányunk milyen mûsorban lépett fel, vagy a lakótelepünkön éppen mit avattak fel. Fontos tudnunk olyan teljesen hétköznapi információkat, hogy melyik az ügyeletes patika, vagy mikor hová vihetjük oltásra kutyánkat. Szombathelyen két meghatározó sajtóorgánum is önkormányzati tulajdonban van. A város gazdasági helyzete nem teszi lehetõvé, hogy az eddigieknél nagyságrendekkel nagyobb támogatást kaphassanak, ugyanakkor a jelenlegi apanázs arra biztosan elég, hogy a helyi polgárok igényét a helyi események követésére kielégíthesse. Fontos, hogy ezt a feladatot a sajtó munkatársai pártatlanul végezzék.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: a Vas Megyei Közgyűlés 2012. január 20-án 10.00 órától a Megyeháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Kovács Ferenc, a közgyűlés elnöke, Majthényi László, Marton

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

Tárgy: Egészségügyi Bizottság ülése. Helyszín: Humán Civil Ház Szombathely, Bem J. u. 9. 2005. augusztus 31. Kozmáné Kocsis Ágnes.

Tárgy: Egészségügyi Bizottság ülése. Helyszín: Humán Civil Ház Szombathely, Bem J. u. 9. 2005. augusztus 31. Kozmáné Kocsis Ágnes. Tárgy: Egészségügyi Bizottság ülése Helyszín: Humán Civil Ház Szombathely, Bem J. u. 9. 2005. augusztus 31. Kozmáné Kocsis Ágnes Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS Prugberger Emil Dr. Csönge

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bossányi László,, Dr. Gondos István,

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 23-án (Péntek) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

Támogatások. Ha nem sikerül elhelyezkedni, állami támogatásra lehet jogosult annak érdekében, hogy a munkavállalási esélyei javuljanak

Támogatások. Ha nem sikerül elhelyezkedni, állami támogatásra lehet jogosult annak érdekében, hogy a munkavállalási esélyei javuljanak ok ok Ha nem sikerül elhelyezkedni, állami támogatásra lehet jogosult annak érdekében, hogy a munkavállalási esélyei javuljanak A foglalkoztatása költségének csökkentése Segítő együttműködés az álláskeresésben

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Mi újság. a PADOSZ - nál? Eredményes az üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választás a Partner Kft-nél

Mi újság. a PADOSZ - nál? Eredményes az üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választás a Partner Kft-nél Mi újság 2016. január P A K S I A T O M E R Ő M Ű D O L G O Z Ó I N A K S Z A K S Z E R V E Z E T E a PADOSZ - nál? X X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M I N F O R M Á C I Ó S K I A D V Á N Y Legalább egymilliárd

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

Újabb vigyázó szemek. media13.hu. Díszpolgárjelölés. Büdzsé 2016. A TV13 mûsorából. Térfelügyelet Havi 300 intézkedést kezdeményeznek az operátorok

Újabb vigyázó szemek. media13.hu. Díszpolgárjelölés. Büdzsé 2016. A TV13 mûsorából. Térfelügyelet Havi 300 intézkedést kezdeményeznek az operátorok media13.hu XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ANGYALFÖLD-ÚJLIPÓTVÁROS-VIZAFOGÓ 2016. JANUÁR 22. Díszpolgárjelölés Az önkormányzat idén is várja a helyi lakosok és civil közösségek javaslatait, illetve jelöléseit a

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit.

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. (József Attila) A rendszerváltozás veszteseinek

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 23-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi január hó 25. napján, szerda 10

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

Közfoglalkoztatási tapasztalatok Onga Városában

Közfoglalkoztatási tapasztalatok Onga Városában Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Humánmenedzsment Szak Közfoglalkoztatási tapasztalatok Onga Városában dr. Farkas Györgyi 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés...1 1.) A témaválasztás

Részletesebben

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya:

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya: VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ENCS Szám: 138-13/2011/Rk. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület az Encs Városi Művelődési Központ és Könyvtár kistermében 2011. szeptember 14-én 7.00 órai kezdettel tartott

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok:

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. DECEMBER 11-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 160/2009. (XII. 11.) számú határozat a székesfehérvári

Részletesebben

(u. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése

(u. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése budapcst,..,.'.,

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-14/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS Dobrovitz József 2009 NÉGYESFOGATHAJTÁS LEGEREDMÉNYESEBB HAJTÓINK A Magyar Lovassport kétségkívül legeredményesebb szakága évtizedek óta a fogathajtóké, hisz sikert sikerre halmoztak az egykori szövetségi

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-2702-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. október 14. napján tartott alakuló ülésén. Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Bor József Dezső, Kasó

Részletesebben

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral VALÓSÁG Az alábbi interjúkból a pedagógus életút két állomásáról kaphatunk képet, egy mentortanár és egy pályakezdő pedagógus véleménye alapján. A beszélgetések főként a pedagógussá válás kezdeti szakaszáról,

Részletesebben

J e g y zőkönyv IT-2/2011. (IT-3/2010-2014.)

J e g y zőkönyv IT-2/2011. (IT-3/2010-2014.) IT-2/2011. (IT-3/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának informatikai és távközlési albizottsága 2011. november 15-én, kedden, 8 óra 7 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Városházi krónika Békés Város Önkormányzati Híradója

Városházi krónika Békés Város Önkormányzati Híradója Városházi Békés Város Önkormányzati Híradója www.bekesvaros.hu ingyenes 2016. február XIX. évfolyam 1. szám Jelentős érdeklődés övezte az újévi állófogadást Idén tizedik alkalommal nyitotta ajtaját a békési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

A munkahelyvédelmi akcióterv

A munkahelyvédelmi akcióterv A munkahelyvédelmi akcióterv Kapcsolattartás s a NAV-al Telefonos kapcsolattartás Tájékoztatási Call Center /TCC/ 06-40/42-42-42 Mobilhálózatokból a kék szám: 06-20/33-95-888 06-30/33-95-888 06-70/33-95-888

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-25/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének.

JEGYZŐKÖNYV. Majdanics László polgármester a napirendek előtt szót adott Batári Csabának a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvány elnökének. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. január 25- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Értô közönséget sikerült kialakítani Erdôs Jenôvel Olajos Gábor beszélget

Értô közönséget sikerült kialakítani Erdôs Jenôvel Olajos Gábor beszélget 2008 / Tavasz F o g a d ó a K a r n a g y o k h o z Értô közönséget sikerült kialakítani Erdôs Jenôvel Olajos Gábor beszélget Ki ne ismerné Erdôs Jenôt, a népmûvelô pedagógust, karnagyot, a hangversenyélet

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-án tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-án tartott üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010./SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-án tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Fekete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért.

Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandra II. Rákóczi Ferenc Főiskola, Beregszász II./B Magyarnak maradni Egy település (város/község) közösségének küzdelme napjainkban iskolái, kulturális élete szinten tartásáért. Kiss Alexandrának

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

Baranya megyei német családból származom, 1957-ben jöttem a fõvárosba, ahol sok mindennel próbálkoztam. Dolgoztam a rádiónál,

Baranya megyei német családból származom, 1957-ben jöttem a fõvárosba, ahol sok mindennel próbálkoztam. Dolgoztam a rádiónál, 66 Interjú NEM HAGYHATNAK MAGUNKRA BENNÜNKET Beszélgetés Kalász Mártonnal, a Magyar Írószövetség új elnökével Kérem, mondjon néhány szót az olvasóknak magáról, eddigi pályájáról. Baranya megyei német családból

Részletesebben

J e g y zőkönyv FFB-36/2011. (FFB-55/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FFB-36/2011. (FFB-55/2010-2014.) FFB-36/2011. (FFB-55/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2011. november 15-én, kedden, 9 óra 13 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 515. számú tanácstermében

Részletesebben

4. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Dr. Serester Zoltán képviselő.

4. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Dr. Serester Zoltán képviselő. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 203-4/2011. iktatószám 4. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: SZMJV Polgármesteri Hivatalának első emeleti díszterme JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: SZMJV Polgármesteri Hivatalának első emeleti díszterme JELENLÉTI ÍV NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS JEGYZŐKÖNYV Tárgy: Egészségügyi Bizottság ülése Helyszín: SZMJV Polgármesteri Hivatalának első emeleti díszterme Időpont: 2006. január 18. Jegyzőkönyvvezető: Horváth Judit Oldalak száma: JELENLÉTI ÍV NÉV

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben