IRÁNY NÉLKÜL, PÉNZ HÍJÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IRÁNY NÉLKÜL, PÉNZ HÍJÁN"

Átírás

1 3 REFORM ELÕTT AZ EGÉSZSÉGÜGY IRÁNY NÉLKÜL, PÉNZ HÍJÁN Dr. Rakos Gyula sebész, a sárvári kórház Szombathelyen magánpraxist is folytató fõorvosa nem kertel: egyértelmûen fogalmazza meg véleményét a reformban egyáltalán nem érdekelt egészségügyi rendszerrõl, az orvoslásban tapasztalható, rémisztõnek tûnõ szakmai szórásról, a magántõke bevonásának halaszthatatlanságáról. Miért dönt úgy egy orvos, hogy magánpraxist indít? Ha valaki magánrendelésbe kezd, olyan kihívás elé áll, amellyel lemérheti a saját tudását és keresettségét, hiszen a betegforgalom egyfajta visszajelzés minderre. Magánpraxist mûködtetni egyébként nem olcsó dolog, ingatlant és modern eszközparkot kell vásárolni, eleinte tehát még azt sem lehet mondani, hogy anyagilag jobban megéri. Ráadásul mindezt a saját erejébõl teremti meg az orvos, mivel állami támogatás nem áll rendelkezésre. Jó néhány évnek el kell telnie, mire a vállalkozás megáll a saját lábán. Mi alapján választ a beteg az állami kórház vagy egy magánrendelés között? Úgy gondolom, a szakmaiság, a korrektség a döntõ. Természetes, hogy mindenki a betegsége által diktált lehetõ legjobb beavatkozást, a kornak megfelelõ módszert igényli. Emellett talán egy magánrendelésen több tájékoztatást, több garanciát is kapnak az emberek. Hozzá kell tennem azonban, hogy egyáltalán nem kell tehetõsnek lennie annak, aki ezt a szolgáltatást igénybe veszi. Ön mit lát ma a legnagyobb problémának az egészségügyben? Az iránytalanságot. Nem tudjuk ugyanis, hogy merre tartunk, s még az egészségpolitika sem mutat irányt. Az egészségügy bonyolult rendszer, amit csak egészében szemlélve lehetne átalakítani, egyszerre megvizsgálva a finanszírozás, az ellátás és az irányítás rendszerét. Tény, hogy a finanszírozó igyekszik a lehetséges pénzügyi kereteken belül maradni, ezért vezették be tavaly az ún. volumenkorlátozást, ami miatt nincs kiugrási lehetõségük az intézményeknek. Sajnos nem mûködik a teljesítményarányos finanszírozás. Az ellátó rendszer problémája a tehetetlenség, vagyis az, hogy a jelenlegi struktúra fenntartásához fûzõdik érdeke. Mindenki ragaszkodik a státusához, az általa végzett tevékenységhez, azaz nem érdekeltek a változásban, miközben tudjuk, hogy egy jól mûködõ rendszerben nincs szükség ennyi ágyra, ennyi osztályra, ennyi kórházra. Az irányítással pedig az a gond, hogy hol egy koncepcióval áll elõ, hol egy népszavazással, de az események rendre kicsúsznak a kezébõl. Mindaddig nem lesz reform az egészségügyben, amíg a politikai szereplõk nem hagynak fel egymás akadályozásával. Vagyis az egyik oldal nem engedi, hogy a másik változtasson? Így van, mindent meghatároz, hogy négyévenként választás van. Egyik oldalnak sem érdeke, hogy hagyja a másikat elindítani egy reformot. Ilyen ügyben nem állnak az ellenfél mögé, mert aki a ciklus elején hozzákezd a változtatáshoz, hatalmas sikert könyvelhetne el magának, ezért inkább mindenáron keresztbe tesznek neki. ezermilliárd forint hiányzik a rendszerbõl Ön mivel kezdené a reformot? Elsõsorban tõke bevonására van szükség, de nem biztos, hogy ebbe a rendszerbe. Át kell strukturálni az egészségügyet, a valós igényekhez kellene méretezni az ellátó rendszert, és persze pénzt kellene beletenni. Ma az önkormányzatok versenyeznek az állam által címzett támogatásként rendelkezésre bocsátott milliárd forintért ez a rendszerhez képest jelentéktelen összeg, és a fejlesztési források jó részét is mûködésre fordítják. Egyszerûen azért folyik a harc, hogy ki bírja tovább. Nyilvánvaló, hogy mindenképpen tõkét kell bevonni, és a privatizáció az egyik olyan út, amely tisztán hoz pénzt a rendszerbe. Ez az egyetlen megoldás? Én ma nem látok másikat. Ezermilliárd forintról van szó, legalább ennyi hiányzik a rendszerbõl. Erre mindenképpen szükség van ahhoz, hogy egy jobb struktúrával végre a drámai egészségügyi adatok ellen is tehessünk valamit. Rákhalálozásban elsõk vagyunk a világon, ez tarthatatlan. S talán az is egyedülálló, hogy Magyarországon hatalmas szakmai szórás tapasztalható, vagyis egy-egy betegségcsoporton belül a világszínvonaltól az ázsiai szintig mindenféle módszert alkalmaznak. Lát rá esélyt, hogy néhány éven belül elindul a reform? Feltétlenül, mert nincs más kiút. A jelenlegi iránytalanság a semmibe vezet, s ez hosszú távon az egészségügyi intézményrendszer teljes összeomlását okozná. Végre kell hajtani a reformot, de lassú folyamat lesz ez, tíz-tizenkét évnek el kell telnie, hogy a változás a társadalom egészségi állapotán is érezhetõ legyen. hhá JUS MURMURANDI Többen és gyakran mondják Szombathelyre, hogy csendes, álmos kisváros, ahol nem történik szinte semmi, mások meg úgy vélekednek, hogy túl gyakoriak a botrányok. Mondhatjuk erre, hogy minden nézõpont kérdése. Mindenesetre a mögöttünk hagyott hétre büszkék lehetünk. A Nemzeti Ünnephez kapcsolódó szombathelyi programok méltóságteljesek és színvonalasak voltak. A hamisítatlan tavaszi jó idõ, a több ezer kokárdás polgár, az örvendetesen sok gyermek széppé és emelkedetté tette az ünnepet. Március 15-ébe nem vegyültek fals hangok, olyan volt az egész, amilyennek egy demokráciában lennie kell. S hogy miért érdekes mindez? Miért nem természetes? Aki a szombathelyi mûsor után hazament, és bekapcsolta a televíziót, hogy a budapesti megemlékezést is megnézze, pontosan tudja, hogy mire gondolok. Egy kicsi, ám annál hangosabb csoportosulás az ország miniszterelnökének beszédét igyekezett füttyszóval megzavarni. Mint késõbb kiderült, biztosra mentek: az egyszerû füttyöt segédeszközökkel, síppal, kereplõvel támogatták meg. Olyan érzésem támadt, mintha hivatásos tüntetõkkel lenne dolgunk. Azután ugyanõk, néhány órával késõbb feltûntek a fõvárosi önkormányzat ünnepén is. Ha már egyszer ünneplõbe öltöztek, felszerelkeztek, meg idejük is volt: miért ne? gondolhatták. Félreértés ne essék: nem vonom kétségbe senki véleménynyilvánításának szabadságát. A nemtetszés vagy a rómaiaktól átvéve a morgás joga, azaz a jus murmurandi egy polgári demokráciában mindenkit megillet. Ám mégiscsak furcsa, hogy emberek egy csoportja azért megy el egy ünnepségre, hogy azt elrontsa. Az meg végképp érdekes, hogy a szónok még meg sem szólal, amikor már zúg a fütty. Persze ne legyünk naivak. Senki nem gondolhatja komolyan, hogy néhányan, akár valami dzsesszmuzsikusok, spontán örömfüttyögésre álltak össze. Amúgy is elgondolkodtató, hogy mi indíthat embereket ilyenfajta gyûlöletre. Ami még ennél szomorúbb, hogy õk mindezt egyfajta hõstettként, bátorságként élik meg. (Õszintén kíváncsi lennék, hol voltak akkor, amikor még a megemlékezésért gumibot járt.) Summa summarum: a jus murmurandi semmi esetre sem lehet egyenlõ a szervezett garázdálkodással. Jobb és érettebb társadalmakban az efféle hivatásos tüntetõket politikai hovatartozástól függetlenül elítélik és megvetik. Csak halkan kérdem: ugye nálunk is? Horváth Vilmos H E T I J E G Y Z E T

2 4 NYÍLT FOGADÓÓRA VÁROST CSÚFÍTÓ PLAKÁTERDÕ Fejes Tibor a büdzsé hiányáról és az óriásplakátokról Fejes Tibort, az SZDSZ városi képviselõjét a szerkesztõségünkben megtartott nyílt fogadóóráján faggathatták a szombathelyiek. A képviselõ március elsejével lemondott a pénzügyi bizottság elnöki posztjáról, talán ezért is firtatták többen a város pénzügyi helyzetét, de akadt olyan levélíró, aki a közterületeken látható reklámokról kérte ki a politikus véleményét. Szabályozni a reklámokat Egy olvasónk az -címünkre küldött levélben városképi problémára várt megoldási javaslatot. A levélbõl kiderült, hogy az óriásplakátok zavaróak, elcsúfítják a várost, ezért az illetõ kérdezte, vajon mit lehet ezek ellen tenni? Fejes Tibor elmondta, hogy komolyan kell foglalkozni a felvetéssel, a plakátok kihelyezésének szabályozása ugyanis nem csak a választási kampány idején fontos. Úgy kellene tekinteni a városra és a közterületekre, mint a saját otthonunkra. Fontos, hogy ahol naponta közlekedünk, jól érezzük magunkat. Igaz, hogy a reklámbevételek komoly forrást jelentenek bizonyos cégeknek, de ettõl függetlenül szükséges a szabályozás, egységesíteni kell a városban elhelyezhetõ táblák és hirdetések méretét, azok megfelelõ elhelyezését. Az óriásplakátokat pedig a város peremére, fõútvonalak környékére kell telepíteni, ahol nem zavarják a lakókat. Elfogadható helyen vannak tízemeletes házak falán is, de alacsonyan elhelyezve rontják a városképet. A szabályozás az önkormányzat feladata, a reklámtáblákat ugyanis csak közterület-foglalási engedéllyel lehet elhelyezni. Mekkora a költségvetés hiánya? Egy érdeklõdõt a város költségvetési helyzete foglalkoztatta. Hogyan lett a 350 millió forintos hiányból egyszerre 100 millió forint, mi az a tartalék, amelynek felszabadításával csökkentették a nehézségeket? tette fel a kérdést. Fejes Tibor válaszában úgy fogalmazott: egy kormányrendelet értelmében minden városnak tartalékba kell helyeznie költségvetésének bizonyos százalékát. Szombathelyen ez az összeg 210 millió forint. A hiány tehát a híresztelésekkel ellentétben nem csökkent, az továbbra is 350 millió forint maradt, amíg a kormány azt nem mondja, hogy ezt a pénzt megkaphatjuk. Egyébként a felszabaduló 210 millió forintot már most megterheltük 150 millió forinttal, mert az oktatási területen akadnak olyan kifizetések, amelyek ebbõl a tartalékból lesznek fedezve. A hiány tehát továbbra is adott, de ha nem lenne, a költségvetést akkor is veszteséggel zárhatnánk, mert a következõ évre vonatkozó tõketörlesztést nem gazdálkodtuk ki. Ha az önkormányzat 2005 végére ezt a 350 millió forintos hiányt eltünteti, akkor még mindig adott a következõ évi 600 millió forintos tõketörlesztés, ami természetesen hiányként jelentkezik. Akkor lenne jó a költségvetés, ha ez a részletfizetés már szerepelne a tételek között. De ez sajnos nincs így. A további kérdések kitértek arra, hogy a gazdasági egyensúly helyreállítása érdekében mely területekrõl lehetne még pénzt elvenni. A képviselõ szerint a szigorítást alulról kellene elkezdeni. Szét kell választani a kötelezõ és az önként vállalt feladatokat. Az önként vállalt feladatokból lehet faragni, jelentõs összegeket megtakarítani. Fejes Tibor hozzátette: ezért hangsúlyozta azt, hogy a költségvetés elkészítése nem három hónapos feladat. Egész évben azt kellene tervezni, hogy a lépéseknek milyen hatása lesz. Csak így lehet megmondani, fogalmazott, hogy milyen átszervezésekre van szükség az egyensúly helyreállításához. Óvári Gábor Fotó: Vass ILLETÉKES A KÖTELES HÁZ ÉLNI AKAR Érdekes ügyben kapott levelet szerkesztõségünk. Tóth Lászlóné írásában olyan témát vetett fel, amely a város múltját becsülõk számára szívügy. Íme a levél és az illetékes válasza. Gyermekkorom óta jól ismerem a Kõszegi utcát, itt nõttem fel, emlékszem emberekre és épületekre, melyek mára már köddé foszlottak. Egyre kevesebb ebben az utcában, ami az elmúlt idõkre, a régi szép fiatalságra emlékeztet, hiszen hol itt, hol ott tûnik el egy-egy kedves régi ház, helyet adva valami másnak. Olvastam és hallottam is arról, hogy a megmaradt földszintes épületek, melyek sokáig elhanyagoltan álltak, most veszélyben forognak. Nagyon szépen írt errõl nemrégiben egy építészmérnök is, aki szintén féltette ezt a jelentéktelennek tûnõ, ám értékes városi színfoltot. Fotó: Vass Kezembe került egy Fehér Károly által szerkesztett, Szombathely, jubiláris emlékalbum címû kötet, amelybõl kiderült, hogy az utca 19. számú házában született Székely Ferenc, a neves jogtudós, aki a századforduló táján igazságügy-minisztere volt a magyar kormánynak, aki szülõvárosára gondolva létesítette az ún. Székely gyorsvonatot, ami a mai szombathelyi IC õseként egyetlen nap alatt megfordult a fõvárosból. Édesapja kötelesember volt, mint több hasonló iparos is, aki az évek folyamán ott lakott. Azonnal tájékozódni kezdtem, és úgy tûnik, Székely Ferencrõl sem utca nincs elnevezve, sem emléktábla nincs szülõháza falán. Jó lenne felkarolni emlékét, ne felejtsük el õt. És mi lesz a házak sorsa? Homlokzatonként biztosan kár lenne eldózerolni, a házak belsõ udvarain új földszintes lakások és parkok kaphatnának helyet. Szombathelyiek, tegyünk a régi értékeinkért! Tóth Lászlóné *** A Kõszegi utca említett részének sorsáról Kutnyánszky László városi fõépítész annyit mondott, hogy az örökségvédelmi hivatal kezdeményezte annak védelem alá helyezését. Bontási engedélyt az utcafront mögötti építményekre adtak ki, azok ugyanis romosak és értéktelenek. Az épületek sorsa azonban bizonytalan. A szóban forgó épületek maradtak meg a múltból, csak ezek emlékeztetnek a régi, középkori utcaképre. Megoldás lehet, ha kinyitják a hátsó részt, ahol akár jelentõs ókori maradványok is lehetnek. Ezeket pedig a közönségnek be lehet majd mutatni. A jó megoldás az lenne, ha egy megelõzõ ásatás megmutatná, hogy milyen további intézkedéseket kell tenni a hasznosítás érdekében. Erre beruházókat csak úgy lehet találni, ha már tudjuk, mit rejt a föld mélye.

3 5 EMLÉKEZÉS NAGY ÉRDEKLÕDÉS MELLETT talos szervek: a rendõrség, a határõrség és a tûzoltóság képviselõi is. *** Ahogy minden esztendõben, idén is a fúvósok diktálta ritmusra, a lovas huszárokat követve vonultak át a forradalomra emlékezõ szombathelyiek az Ady térre, pontosabban a Petõfi-szobor elé, ahol az ünnepi szónoklat következett. Feiszt György szólt az egybegyûltekhez, a legelején kihangsúlyozva, hogy miközben számon tartjuk elõdeink történelmi tetteit, az emberi vállalásokat, a merészséget is el kell ismernünk. Személyes sorsunkat is befolyásolják 1848 márciusának eseményei, fogalmazott az alpolgármester, utalva arra, hogy csak az akkor történtekkel szembenézve értelmezhetjük hazánk történelmét. Békét, szabadságot és egyetértést követeltek a márciusi ifjak, a sajtószabadságért, a törvény elõtti egyenlõségért, az egységes, szuverén Magyarországért küzdöttek hangzott el. Feiszt György így folytatta: A 12 pont a nemzetté válás liberális programjának röpirata volt. Azé a liberalizmusé mondta, amely másfél évszázada ismertebb volt e hazában, mint ma. Ezután azokat az egykori politikusokat so- rolta, akik ehhez az irányzathoz tartoztak, Széchenyi, Kossuth, Deák, Eötvös, majd Horváth Boldizsár és Éhen Gyula példáját említette, az õ tetteiket méltatta. A szónok emlékeztetett az összefogásra, amely a független Magyarországért jött létre, majd az akkori helyzet és a mai körülmények, az európai integráció között vont párhuzamot. A XXI. századi társadalom problémáira azonban nem lehet a XIX. század jelszavainak szintjén válaszolni, mondta, a globális problémákat a túlnépesedést, az éhínséget, a környezetszennyezést csak nemzetközi szinten lehet megoldani, tette hozzá. Végül kiemelte, modern, jól mûködõ társadalomban akarunk élni, demokráciában, ahol kibontakozhat a kezdeményezõkészség, a vállalkozó kedv. *** A szokásokhoz híven az ünnepi szónoklatot iskolások mûsora követte: idén a Simon István Utcai Általános Iskola és a Gépipari és Informatikai Mûszaki Szakközépiskola lelkes diákjai idézték fel tánccal, verssel, énekkel a 48-as események hangulatát. Az is hagyomány, hogy a március 15-i ünnepség ad keretet az újonnan megválasztott szombathelyi diákpolgármester és -alpolgármester beiktatásához. Baranyai Tibornak és Pankotay Fruzsinának dr. Ipkovich György polgármester adta át a megbízólevelet. Az ünneplés a pártok és társadalmi szervezetek képviselõinek koszorúzásával zárult. og hhá Fotó: Czika Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékezve a város több pontján zajlottak rendezvények. Kedden délelõtt gyakorlatilag az egész belvárost lezárták a gépjármûforgalom elõl. Nem véletlenül, ugyanis igazi látványosság gyanánt 48-as lovas huszárok szolgáltak díszletként, akik reggel fél tíz után a Ferences-kerttõl indulva a város utcáin haladtak a Savaria Múzeum parkjába. Horváth Boldizsár egykori szombathelyi jegyzõ, késõbbi igazságügy-miniszter szobránál hagyományosan koszorúznak a város lakói, õ volt ugyanis az, akinek vezetésével e városban megfogalmazódott az a bizonyos 16 pont március 17-én a szombathelyi közgyûlés fogadta el a követelések listáját, miközben elõdeink nem tudhatták, hogy hasonló tartalommal adták ki a 12 pontot a pesti ifjak. A Széll Kálmán utcai rövid emlékezés után az ünneplõ tömeg a Március 15. téren gyülekezett, ahol felcsendült a Himnusz, és katonai tiszteletadással felvonták az országzászlót. Az új díszszázad emelkedetté tette ugyan az eseményt, ám kár, hogy a zászlórúd közelében állók csak nehezen hallhatták a Himnuszt, a felvonó csigája ugyanis berozsdásodott, olaj hiányában pedig éktelenül csikorgott. Többen találgatták a díszszázadban menetelõ, feltûnõen kék egyenruhát viselõk kilétét is, akik mint kiderült a katasztrófavédelem munkatársai voltak. Az ünnepségen jelen voltak még a fegyveres testületek és a hiva- Fotók: Vass Verõfényes nap köszöntött a szombathelyiekre március 15-én. Lehet, hogy a kellemes idõjárás, vagy csak a hosszú hétvége nyugalma váltotta ki azt a nagy érdeklõdést, amely a nemzeti ünnepet kísérte, mindenesetre annyian gyûltek össze a helyszíneken, mint tizenöt évvel ezelõtt, a rendszerváltás idején. MAGYAR SAJTÓ NAPJA 1990 óta március tizenötödikét nemcsak nemzeti ünnepünkként, hanem a Magyar Sajtó Napjaként is számon tartjuk. A hagyományoknak megfelelõen ez évben is sajtónapi fogadáson látta vendégül a térség zsurnalisztáit dr. Ipkovich György, Szombathely polgármestere. A Claudius Szállóban megtartott összejövetelen a politikus rövid beszédében kiemelte a sajtószabadság fontosságát, egyben emlékeztetett, hogy nem véletlenül volt az 1848-as követelések egyike a szabad sajtó megteremtése. Köszönetet mondva az elmúlt egy év munkájáért, kérte a média képviselõit, hogy továbbra is ha kell, az olykor jogos kritikai jelleget sem nélkülözve értékeljék és vegyék figyelembe a politikusok jó szándékát. Témákban pedig az idén sem lesz hiány. K Ö Z É L E T Összefogásról, korunk problémáiról a nemzeti ünnepen

4 6 T A L Á R PANASZKÖNYV HÁZIDOKTOR A cukorbetegségrõl Egyik kedves betegem, mikor a vizit során felhívtam rá a figyelmét, hogy magasabb a vércukra, naivan rákérdezett: akkor én cukorbeteg vagyok? Mi az a cukorbetegség? Nem ehetek süteményt? Cukorbetegségrõl beszélünk, ha a vércukorértékek meghaladják a normál értéket éhgyomorra, vagy étkezés után. Két fõ fajtája van: a fiatalkori, amikor hirtelen emelkedik magasra a vércukor. Sokszor kómával, azaz eszméletlen állapottal kezdõdik, sürgõs orvosi beavatkozásra van szükség. Ez a ritkább betegség, mindenképpen inzulinkezelésre van szükség. A másik fajta az idõskori cukorbetegség, mely nagyon gyakori. Egyre fiatalabb korban jelenik meg, és egyre nagyobb rétegeket érint. Tünetei a szájszárazság, sok folyadék fogyasztása, bõséges vizeletürítés. Gyakran van bõrviszketés, fertõzések alakulnak ki. Fogyás jelentkezhet kezelés hiányában, súlyos esetben kóma. Civilizációs betegségnek nevezzük, mert bár a genetikai hajlam kimutatható, mégis az elhízás, helytelen táplálkozás kialakulásának a fõ oka. A cukor szervezetbe történõ beépítéséhez inzulinra van szükség. Ezt a Dr. Nagy Éva hasnyálmirigy Langerhans szigetei termelik. Ha azonban a testsúly jelentõsen megnõ, vagy túl sok a cukorbevitel, nem tud elég inzulint termelni. Ilyenkor állandóan magas a vércukorszint. Az éveken át fennálló kóros állapot súlyos szövõdményekhez vezet. A kis és nagy erek is károsodnak. Ennek következtében sokszor életveszélyes állapot alakul ki. Tönkremennek a szemfenéki erek, látásromlás, akár vakság is létrejöhet. A vese ereinek betegsége miatt veseelégtelenség jelentkezik. A szív ereinek elzáródása szívinfarktushoz, az agyi ereké strokehoz, azaz agyvérzéshez vezethet. A láb ereinek betegsége következtében sokszor szükségessé válik az amputáció. Kezelésérõl egy késõbbi alkalommal írok. Bemutatkozik: A LURKÓ UTÁNPÓTLÁS FOOTBALL CLUB CIVIL TÉR december 2-án Horváth Sándor és Koman Vladimir, a saját ötlete alapján és szervezésének eredményeképpen létrehozta a Lurkó UFC-t. Korosztályos alapon történõ, minõségi képzéssel foglalkozó foci utánpótlás club mûködtetése a szombathelyi és a magyar labdarúgás felemelkedése érdekében. LURKÓ: Ez a név kifejezi mindazt, amirõl az egyesület szólni akar, behatárolja az életkort. A gyerekekért van, azért, hogy megteremtse számukra az egészséges életvitelt, a sportés versenylehetõséget. A Lurkó kiemelt szerepet tölt be városunk labdarúgó utánpótlás-képzésében. Az egyesület a Vas Megyei Iparszövetség révén lelt otthonra Kámonban. A Lurkó, a HVSE, a Haladás Kft. és Szombathely MJV együttmûködése alapján van esély a jó helyi focira. Az önkormányzat évente jelentõs összeggel támogatja az egyesület munkáját. Az egyesületben több mint kétszáz 4 és 12 év közötti gyerek sportol. Az elmúlt 8 év tapasztalatai azt bizonyítják, hogy szükség van a Lurkóra, s eljutott odáig, hogy országos szinten példaképként hivatkoznak rá. A Lurkóból több korosztályos magyar válogatott srác került ki. Kiss Márton, Kovács István, Mursits Roland, Bezdi Dániel, Horváth Detre neve már most nagyon jól cseng fociberkekben kiemelkedõ év volt az egyesület életében. A Haladás felnõtt csapatában megjelentek az elsõ lurkós fecskék : a 16 éves Kozmor Ákos, és az õsz nagy felfedezettje, a 15 éves ifj. Koman Vladimir. Bízunk abban, hogy egyre több lurkós követel helyet magának a felnõttek között, s egyre több szombathelyi szurkolót tudunk megnyerni a helyi foci, a Lurkó UFC támogatására. Van egy újabb álmunk! 2005-ben szeretnénk egy önkormányzati ingatlanra, pályázati úton mûfüves pályát Szombathelyre hozni. Ez megoldhatná a szombathelyi felnõtt és utánpótlás focilétesítmény gondjait. Elérhetõség: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1 3., levelezési cím: 9700 Szombathely, Bajnok u. 6., tel.: 94/ FOGLALKOZTATÁST ELÕSEGÍTÕ KEDVEZMÉNYEK ÉS TÁMOGATÁSOK (IV. rész) Pályakezdõ fiatal alkalmazása esetén igénybe vehetõ foglalkoztatási kedvezmény, támogatás A pályakezdõ fiatalok, ötven feletti munkanélküliek, valamint gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, és az ösztöndíjasok foglalkoztatásáról szóló évi CXXIII. törvény 3.. és 5.. szerint pályakezdõ fiatal foglalkoztatása esetén a munkavállaló munkabére, de legfeljebb bruttó havi Ft után fizetett társadalombiztosítási járulék (tb-járulék) 9 hónapra számított összegének legfeljebb 50%-a egy összegben igényelhetõ, 9 hónapi megszakítás nélküli foglalkoztatást követõen. A jogszabály szerint pályakezdõ fiatal, aki 25. életévét a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor még nem töltötte be, és tanulmányai befejezését követõen létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. Amennyiben a pályakezdõ szakképzettséggel rendelkezik, a kedvezményre való jogosultsághoz az szükséges, hogy a pályakezdõ foglalkoztatása olyan munkakörben történjen, amely betöltésének feltétele a jogviszony létesítése elõtt megszerzett szakképzettség. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az érintett foglalkoztatására legalább 9 hónapig teljes munkaidõben, vagy legalább napi 4 órát elérõ részmunkaidõben kerül sor, és a munkaadó legalább 3 hónapig tartó továbbfoglalkoztatást vállaljon. A kedvezmény arányosan illeti meg a munkaadót, ha a 9 hónapos foglalkoztatás lejártát megelõzõen, az érintettnek felróható okból szûnik meg a jogviszony. A foglalkoztatás idõtartamára, legfeljebb azonban 360 napra a pályakezdõ részére járó munkabérnek %-ig terjedõ mértékû támogatás, ún. munkatapasztalat-szerzés támogatás nyújtható pályakezdõ munkanélküli munkaviszony keretében legalább napi négyórás munkaidõben, legalább 360 napi idõtartamra történõ foglalkoztatása esetén. A támogatás olyan pályakezdõ munkanélkülinek a kérelem beadását követõen kezdõdõ munkatapasztalat-szerzéséhez nyújtható, aki a munkanélküliként történõ nyilvántartásba vételétõl számított legalább 90 napig a munkaügyi központtal együttmûködött. (68/1996. (V.15.) Korm. r. 7..) Legalább 3 hónapja nyilvántartott pályakezdõ munkanélküli foglalkoztatása esetén legfeljebb egy évig a foglalkoztatott munkabére százalékáig terjedõ mértékû foglalkoztatást elõsegítõ (bér)támogatás nyújtható, ha a munkáltató további más jogszabályi feltételek mellett vállalja a pályakezdõ munkanélkülinek a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, továbbá azt követõen legalább a támogatott foglalkoztatás idõtartamával megegyezõ idõtartamú továbbfoglalkoztatását. (Foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló mód évi IV. tv. 16..) Vas Megyei Munkaügyi Központ

5 7 FONTOS-E A HELYI SAJTÓ? Rettegi Attila (Fidesz MPSZ) A helyi demokráciának elengedhetetlen feltétele a jól mûködõ helyi sajtó. Fontos, hogy az emberek a helyi ügyekben is tájékozottak legyenek, megismerhessék az õket érintõ döntéseket, azok hatását az életükre, figyelemmel tudják kísérni, a város vezetõi miképp élnek a beléjük helyezett bizalommal: teljesítike a választási kampányban tett ígéreteiket, munkálkodásuk nyomán a város elõrelép vagy kényszerpályára kerül? Az emberek akkor tudnak felelõsen dönteni vezetõikrõl, ha nemcsak a protokoll eseményekrõl tudósít a média, hanem a város hitelállományának alakulásáról, a költségvetés helyzetérõl, a foglalkoztatási gondokról, a létszámleépítések hatásáról is. Szombathely önkormányzata a Savaria Fórum és a Szombathelyi Televízió mûködtetésével maga is médiatulajdonos, így a helyi közszolgálati média helyzete és minõsége a politikai döntéshozók felelõssége is. Helyi demokrácia és sajtószabadság azonban nem létezik a hatalom birtokosainak (ön)korlátozása nélkül, ezért is fontos, hogy a sajtó kérdésében konszenzusos döntések szülessenek. Még az elõzõ ciklusban ezért állítottuk fel a médiabizottságot, és ezért harcoltunk azért, hogy a jelenlegi városvezetés is ezt késve bár, de megtegye. Munkánk azonban ezzel nem ért véget. Nem lehet még konszenzusról beszélni akkor, ha ki lehet nevezni a legnagyobb ellenzéki frakció egyetértése nélkül az önkormányzati médiumok vezetõit. Ellenzékbõl fokozottan ügyelnünk kell arra, hogy a pártatlanság követelménye ne sérüljön. Teendõnk van tehát bõven, azonban az nem kérdés, hogy szükség van az önkormányzati médiára. Abajkovics Péter (SZDSZ) Az információs társadalom kialakulásával a helyi média számára is új lehetõségek nyílhatnak. Ma még beláthatatlan az a változás, mely az internetes tartalomfejlesztésben zajlik, ám a jövõt elõrevetíti a mostani helyzet: több helyi híreket közlõ webportál mûködik, sõt a hagyományos vasi médiumok nyomtatott sajtótól a rádión át a televízióig egyre-másra indítják el híroldalaikat. Szakemberek az egyéni elérések számának gyors növekedését jósolják tekintettel arra, hogy a közeljövõben a szélessávú internet-kapcsolat árának látványos csökkenésére számítanak. Az internetet a hagyományos hírközlõ eszközökhöz képest az különbözteti meg leginkább, hogy interaktív, tehát bárki hírfogyasztóból adott esetben hírforrássá válhat, vagy a felhasználó úgymond testre szabhatja (igényeinek megfelelõen szûrheti) azt az információáradatot, melyet a hálózat biztosít. Sok példát láttunk a közelmúltban arra, hogy az interneten megjelenõ helyi hír tartalmától függõen pillanatok alatt országossá válhatott. A világháló által biztosított szabad véleménynyilvánítás számtalan buktatójával és negatívumával együtt is a demokrácia és a sajtószabadság új terepe lehet akár helyben is. Ki tudja, ha a márciusi ifjak korában ott lett volna az internet, akkor talán a 12 pontot elõször e- mailben küldték volna szét vagy a nyomdagép mellett webszervert is lefoglaltak volna a nép nevében PRO ÉS KONTRA Dr. Prugberger Emil (Pro Savaria) Az egyik híres amerikai elnök azt nyilatkozta: ha választanom lehetne egy világhatalom vagy egy médiabirodalom között, én az utóbbit választanám. Nem véletlen, hogy minden forradalom elsõ helyen a sajtószabadságot követeli. Ezen példák rávilágítanak arra, hogy a mindennapok forgatagában a média az egyik, talán a legfontosabb szereplõ a polgárok életében. Hihetetlen befolyásolóerõvel bír, különösen az írott sajtó. Társadalomformáló ereje is meghatározó, hiszen a külvilágból jövõ minden információt a médiumok szolgáltatnak. A helyi sajtó azért fontos, mert az emberek személyes kapcsolatait motiválja. Bizonyos, hogy a sajtót mûvelõ írástudókon óriási felelõsség nyugszik, amivel soha nem szabadna visszaélni. Nem vagyok meggyõzõdve arról, hogy ez minden esetben így történik. Miután a sajtó meghatározó piaci szereplõ, nem képes a teljes függetlenségre, általában befolyás alatt áll. Gazdasági és politikai érdekek is irányíthatják mûködését. A korrekt, kiegyensúlyozott tájékoztatás a közszolgálati médiumoktól mindig elvárható lenne, a Savaria Fórum pedig ebbõl a szempontból fontos szerepet tölt be a helyi tájékoztatásban. Tóth Kálmán (MSZP) A helyi médiának alapvetõen két funkciót kell betöltenie. Egyrészt fontos, hogy a helyben élõk folyamatosan képben legyenek, tudjanak a közvetlen környezetükben zajló eseményekrõl. Nem baj, ha azokat értelmezni is tudják, ha a háttér-információk is eljutnak hozzájuk, melyek segítik az események közötti eligazodást. Ebben a helyi orgánumoknak van nagy szerepük, hiszen országos média Szombathelyt érintõ történésekkel csak ritkán foglalkozik. Jórészt akkor, ha azok országos jelentõségûek, esetleg botrányszagúak. A helyi média elsõdleges szerepe tehát a helyi információk közvetítése, hiszen a szórakoztató szegmensben akkora a konkurencia, amellyel nagyon nehéz versenyezni. A helyi sajtó másik fõ feladata, hogy a helyi hírek ne csak az ittenieknek, hanem az itteniekrõl is szóljanak. A mindennapok történései ugyanúgy érdekesek (ha nem érdekesebbek) a szombathelyiek számára, mint az országos hírek. Szívesen olvasunk arról, hogy kedvenc csapatunk milyen eredménnyel szerepelt a hét végén, óvodás kislányunk milyen mûsorban lépett fel, vagy a lakótelepünkön éppen mit avattak fel. Fontos tudnunk olyan teljesen hétköznapi információkat, hogy melyik az ügyeletes patika, vagy mikor hová vihetjük oltásra kutyánkat. Szombathelyen két meghatározó sajtóorgánum is önkormányzati tulajdonban van. A város gazdasági helyzete nem teszi lehetõvé, hogy az eddigieknél nagyságrendekkel nagyobb támogatást kaphassanak, ugyanakkor a jelenlegi apanázs arra biztosan elég, hogy a helyi polgárok igényét a helyi események követésére kielégíthesse. Fontos, hogy ezt a feladatot a sajtó munkatársai pártatlanul végezzék.

Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1

Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1 Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 1 Safo21.qxd 6/3/05 9:04 AM Page 2 2 SAVARIA FÓRUM NAPRÓL NAPRA A HÉT HÍRE: Május 27. péntek Harmincéves a Napsugár Óvoda Egyhetes gyermek- és felnõttprogrammal ünnepelte

Részletesebben

M ZAIK. CSEMPE és. A készlet erejéig! -15% Dekorokra nem vonatkozik kedvezménnyel. Címünk: 9700 Szombathely, Rumi út 181.

M ZAIK. CSEMPE és. A készlet erejéig! -15% Dekorokra nem vonatkozik kedvezménnyel. Címünk: 9700 Szombathely, Rumi út 181. M ZAIK CSEMPE ÉS JÁRÓLAP SZAKÜZLET A készlet erejéig! CSEMPE és JÁRÓLAP -15% Dekorokra nem vonatkozik kedvezménnyel Címünk: 9700 Szombathely, Rumi út 181. (a lámpás keresztezõdésben) 2 2004. november 20.

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Szent György-nap a megyei kórházban

Szent György-nap a megyei kórházban FEJER LAP 2009. MÁJUS, III. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap MELLÉKLET: Fejér megye 1000 éves millenniumi programfüzet Szent György-nap a megyei kórházban ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10.

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben

Disney. 7500 Ft-ért. Új, extra ágynemûhuzatok, pehelypaplanok, párnák érkeztek! matracok teljes választéka.

Disney. 7500 Ft-ért. Új, extra ágynemûhuzatok, pehelypaplanok, párnák érkeztek! matracok teljes választéka. Disney ágynemûhuzatok 7500 Ft-ért Új, extra ágynemûhuzatok, pehelypaplanok, párnák érkeztek! matracok teljes választéka. Fotó: Vass Szilárd 2 SAVARIA FÓRUM Október 21. péntek Jogászvíziók "Milyen lesz

Részletesebben

ÚJ! Vákuummatracok már 13.500 Ft-tól (80x200) Vásárlási utalvány is kapható!

ÚJ! Vákuummatracok már 13.500 Ft-tól (80x200) Vásárlási utalvány is kapható! ÚJ! Vákuummatracok már 13.500 Ft-tól (80x200) Vásárlási utalvány is kapható! 2 SAVARIA FÓRUM December 1. csütörtök Modern labor az iskolában Az elmúlt öt év adatai alapján a hetedik helyen áll a szombathelyi

Részletesebben

A 184. füredi Anna-bál szépei

A 184. füredi Anna-bál szépei A TARTALOMBÓL ÍRÁS ZÁKONYI FE- RENCERŐL ÉS ZÁ- KONYI FERENCTŐL Augusztus 28-án a helytörténész, idegenforgalmi szakember születésének századik évfordulójára emlékeznek. BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ

Részletesebben

Akció a készlet erejéig! CSAPTELEPEK, ZUHANYKABINOK, Címünk: 9700 Szombathely, Rumi út 181. www.mozaikfurdoszoba.hu

Akció a készlet erejéig! CSAPTELEPEK, ZUHANYKABINOK, Címünk: 9700 Szombathely, Rumi út 181. www.mozaikfurdoszoba.hu CSEMPE ÉS JÁRÓLAP SZAKÜZLET MINÕSÉGI CSEMPÉK, JÁRÓLAPOK 10% CSAPTELEPEK, ZUHANYKABINOK, FÜRDÕKÁDAK, FÜRDÕSZOBABÚTOROK Címünk: 9700 Szombathely, Rumi út 181. (a lámpás keresztezõdésben) www.mozaikfurdoszoba.hu

Részletesebben

A tartalomból: Iseum Színháztervek Szombathelyen Önkormányzati gazdasági társaságok Városszépészet anno Prieger Zsolt az Animáról és másról

A tartalomból: Iseum Színháztervek Szombathelyen Önkormányzati gazdasági társaságok Városszépészet anno Prieger Zsolt az Animáról és másról A tartalomból: Iseum Színháztervek Szombathelyen Önkormányzati gazdasági társaságok Városszépészet anno Prieger Zsolt az Animáról és másról 2 Tájékoztató a közgyógyellátási igazolványok érvényességérõl

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 5. SZÁM. Méltó megemlékezés Jókai Mórról, a hagyományok jegyében

BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 5. SZÁM. Méltó megemlékezés Jókai Mórról, a hagyományok jegyében BALATONFÜREDI NAPLÓ XI. évfolyam, 2011. 5. szám TARTALOM Jókai tágabb hazája 1 BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 5. SZÁM Mi lesz veled görög falu? Én már csak így nevezem

Részletesebben

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az eltiport nemzet újjászületik Március 15-ét ünnepeltük Kegyeibe fogadta az idõjárás az idén nemzeti ünnepünket,

Részletesebben

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft JÁNOSSOMORJAI Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft Karácsonyi forgatag A tavalyinál színesebb programokkal várta az érdeklõdõket az idei karácsonyi forgatag december 22-én, a szentpéteri

Részletesebben

A tartalomból: Ketten kiléptek a városi Fidesz-frakcióból BiPi szombathelyi fiai A repüléstörténet ifjú kutatója Joyce szellemét idézték

A tartalomból: Ketten kiléptek a városi Fidesz-frakcióból BiPi szombathelyi fiai A repüléstörténet ifjú kutatója Joyce szellemét idézték A tartalomból: Ketten kiléptek a városi Fidesz-frakcióból BiPi szombathelyi fiai A repüléstörténet ifjú kutatója Joyce szellemét idézték Megbocsátható-e a hûtlenség? 2 A fiatalokat figyelmeztetni kell!

Részletesebben

Építési szakaszban. Lobbi az aktív ágyakért SAVARIA FÓRUM

Építési szakaszban. Lobbi az aktív ágyakért SAVARIA FÓRUM A tartalomból: Lobbi az aktív kórházi ágyakért Evangélikus iskola lehet az Eötvös Nyelveket beszélõ óvodások Együtt változunk: vélemények a BDF egyetemmé alakulásáról Egészség-életmód melléklet 2 Építési

Részletesebben

XXI. évfolyam 1. szám 2013. január 15. Megjelenik: kéthetente. 4 milliárdot nyert Józsefváros. Folytatódik a Magdolna negyed fejlesztése

XXI. évfolyam 1. szám 2013. január 15. Megjelenik: kéthetente. 4 milliárdot nyert Józsefváros. Folytatódik a Magdolna negyed fejlesztése XXI. évfolyam 1. szám 2013. január 15. Megjelenik: kéthetente 4 milliárdot nyert Józsefváros Folytatódik a Magdolna negyed fejlesztése BERUHÁZÁS Újabb 4 milliárd forintot nyert Józsefváros kerületfejlesztésre

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2013. április 6. évfolyam 4. szám

EGRI MAGAZIN. A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2013. április 6. évfolyam 4. szám EGRI MAGAZIN A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2013. április 6. évfolyam 4. szám Március 15. Sűrű hóesésben koszorúztak és avattak emléktáblát a felnémetiek március 15-én. A városrészben a

Részletesebben

Beárazott zenekarok. Lesz-e TAO 2016-ban? 70 éves a MÁV Zenekar 2015/3

Beárazott zenekarok. Lesz-e TAO 2016-ban? 70 éves a MÁV Zenekar 2015/3 2015/3 A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének, valamint a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének közös lapja www.aho.hu www.zene-kar.hu Beárazott zenekarok a MÁV Szimfonikus Zenekar

Részletesebben

Megyénkbõl két kórház a vesztesek között. azonban úgy nyilatkozott: intézetük nincs felkészülve erre, nem tudják átvállalni a miskolci beteganyagot.

Megyénkbõl két kórház a vesztesek között. azonban úgy nyilatkozott: intézetük nincs felkészülve erre, nem tudják átvállalni a miskolci beteganyagot. 85 000 példány Megyénkbõl két kórház a vesztesek között MEGSZÜLETETT A KÓRHÁZLISTA MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében IV. évfolyam 10. szám Térítésmentes 2007. március 10. Magyar norvég

Részletesebben

PAKSI HÍRNÖK. Együtt, békében ünnepeltünk Írásunk a 12. oldalon

PAKSI HÍRNÖK. Együtt, békében ünnepeltünk Írásunk a 12. oldalon PAKSI HÍRNÖK XVI. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2007. MÁRCIUS 23. Tizenkét igen, négy nem ellenében a testület elfogadta a költségvetést. A város idén hét és fél milliárdból gazdálkodik. 3. oldal Nem

Részletesebben

Egykor a Tûzvirágban kezdte, most a Mûvészetek Palotájában Bornemissza Gergelyként perdül táncra Appelshoffer János. Portrénk a 19.

Egykor a Tûzvirágban kezdte, most a Mûvészetek Palotájában Bornemissza Gergelyként perdül táncra Appelshoffer János. Portrénk a 19. Egykor a Tûzvirágban kezdte, most a Mûvészetek Palotájában Bornemissza Gergelyként perdül táncra Appelshoffer János. Portrénk a 19. oldalon Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVII. ÉVF. 24. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN

Részletesebben

Emberek, utak, kapcsolatok

Emberek, utak, kapcsolatok XVIII. évfolyam 6. szám 2006. február 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q Emberek, utak, kapcsolatok Megnyílt a Thúry György Múzeum új állandó kiállítása Emberek, utak,

Részletesebben

Orosházi. Konzumkultúra helyett igazit!

Orosházi. Konzumkultúra helyett igazit! Élet Orosházi XIV. évfolyam 4. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 2009. január 23., péntek Megyei szintû rendezvény helyszíne volt a mûvelõdési ház nagyterme szerdán este, amikor a kultúra állt ünneplésünk középpontjában.

Részletesebben

Megkezdõdtek az érettségi vizsgák

Megkezdõdtek az érettségi vizsgák CIV. évfolyam, 18. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Emlékülés a homok hõsének Száznyolcvan éve született Kat o n a Zsigmond. Katonatelep névadójának tiszteletére

Részletesebben

Bocsánatot kérek mindazoktól, akiket megtévesztettem... Részletesen: 4-5. oldal. 3. oldal. 6. oldal. 15. oldal. 7. oldal

Bocsánatot kérek mindazoktól, akiket megtévesztettem... Részletesen: 4-5. oldal. 3. oldal. 6. oldal. 15. oldal. 7. oldal www.ozdikorkep.hu 2009. november 13. a város lapja I. évfolyam, 19. szám Bocsánatot kérek mindazoktól, akiket megtévesztettem... Részletesen: 4-5. oldal Átlag fölött a munkanélküliség Ózd térségében az

Részletesebben

Gazdaságos és megbízható!

Gazdaságos és megbízható! 22. ÉVF. 2. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. JANUÁR 21. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DÍJNYERTES KARNEVÁLI FELVÉTEL AZ ISEUM MEGMENTÔJE KÖZGYÛLÉS: MENETRENDRÔL, SZIMFONIKUSOKRÓL ANNO: HÓ, FAGY, JÉG VILÁGSZERTE Gazdaságos

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

Házasság hete Talpra állhat a Styl Ünnepeltek a tévések A szombathelyi virtuóz

Házasság hete Talpra állhat a Styl Ünnepeltek a tévések A szombathelyi virtuóz ÖNKORMÁNYZATI HETILAP III. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. február 14. Házasság hete Talpra állhat a Styl Ünnepeltek a tévések A szombathelyi virtuóz Önkormányzati hírek 2 2015. február 14. SZOMBATHELYI 7 FOGADÓÓRA»»

Részletesebben

Nők a Gödöllői Művésztelepen A Híres Hölgyek Gödöllőn 2012 a Nők Éve rendezvénysorozat

Nők a Gödöllői Művésztelepen A Híres Hölgyek Gödöllőn 2012 a Nők Éve rendezvénysorozat XXI. évf. 11. szám 2012. március 28. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A felelős állattartásról rendezett tanácskozást a MÖSZ és a MEOE március 20- án Gödöllőn.

Részletesebben