Cisco Hálózati Akadémia. Megállapodás Referencia szám:.../01/2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cisco Hálózati Akadémia. Megállapodás Referencia szám:.../01/2010"

Átírás

1 Cisco Hálózati Akadémia A Regionális Akadémia Neve:... Megállapodás Referencia szám:.../01/2010 amely létrejött az alulírott helyen és napon egyrészről... Akadémia megnevezése (kar, telephely):.. (székhelye:... számlázási cím:... adószáma:... bankszámla száma:... mint Lokális Akadémia (továbbiakban LA), másrészről... Akadémia megnevezése (kar, telephely): (székhely:... adószám:... bankszámla szám:... mint Regionális Akadémia (továbbiakban RA) harmadrészt a Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány (Székhely: 1123 Budapest, Csörsz u. 45 Adószám: Bankszámla szám: ) mint Szakmai Szolgáltató (továbbiakban Szakmai Szolgáltató), a továbbiakban együtt a Felek között az alulírott helyen és napon. Felek megállapodnak az itt rögzített feltételekben. A jelen megállapodás alapján fennálló jogi felelősség a kormányzat/non-profit szervezetek közötti szokásos felelősségi gyakorlatok függvénye. 1. A megállapodás előzményei, korábbi RA-LA megállapodás megszűnése Felek elöljáróban rögzítik, hogy az LA, az RA-val, kötött, xxx.yy.zz-n kelt megállapodás (továbbiakban előző megállapodás) alapján a Cisco Hálózati Akadémia CCNA tananyag oktatását végző, az LA intézményi keretein belül működő Lokális Cisco Hálózati Akadémia 1

2 tagsági viszonyt szerzett, mely tagsági viszonyt jelen szerződés által biztosított módon kívánják meghosszabbítani és fenntartani. Az RA és az LA jelen megállapodás aláírásával megegyeznek, hogy az előző megállapodás hatályát veszti annak rögzítése mellett, hogy az RA és LA között létrejött előző megállapodás által biztosított tagsági viszony jelen megállapodással aláírásával megszakítás nélkül folytatódik. 2. A Megállapodás tárgya Szerződő felek előadják, hogy jelen szerződés célja, hogy a nemzetközi Cisco Hálózati Akadémia CCNA tananyagok oktatását végző, az LA intézményi keretein belül működő Lokális Cisco Hálózati Akadémiai tagsági viszony új szakmai szolgáltató bevonásával megújuljon. Felek szándékaik szerint ezen megállapodásuk aláírásával elősegítik, hogy a Cisco Hálózati Akadémiai hosszútávon fenntartható legyen, és minőségileg javuljon minden résztvevő partner számára. A Cisco Hálózati Akadémia programban történő magas színvonalú és eredményes részvétel érdekében az RA a szakmai szolgáltatóval együttműködve, az előző megállapodás időszakára eső szakmai szolgáltatásokat kibővítve, a szolgáltatásokat és kötelezettségeket jelen szerződésben részletezett módon a szakmai szolgáltatóval megosztva biztosítja az LA részére a szakmai támogatást. 3. Az RA jogai és kötelezettségei 3.1 Erőforrások RA kijelenti, hogy rendelkezik minden olyan eszközzel és felszereltséggel, amellyel a jelen szerződést aláíró LA részvételét a Cisco Hálózati Akadémia Programban (továbbiakban Program ) támogatni tudja, a Minőségi Garancia Dokumentumban (Quality Assurance Plan, továbbiakban QAP ) foglaltaknak megfelelően. 3.2 Ellenőrzés - RA kijelenti, hogy legjobb tudásának megfelelően ellenőrzi és biztosítja, hogy az LA minden olyan minőségi követelménynek megfeleljen, amelyet a mindenkori aktuális, az akadémiai közösségi portálon keresztül közzétett Minőségbiztosítási Dokumentum (Quality Assurance Plan, a továbbiakban QAP) előír. A jelenleg aktuális QAP-t jelen megállapodás 2 számú Melléklete tartalmazza. Az RA köteles helyszíni látogatást és QAP felmérést végezni az LA oktatási helyszínén, évente legalább egy alkalommal 3.3 Képzés és támogatás Az LA számára megad minden, az oktatóképzéssel és a szakmai támogatással kapcsolatos szolgáltatást (utóbbit a Szakmai Szolgáltatóval közösen), amelyet a QAP előír Az RA köteles az LA oktatói számára a CCNA képzésre felkészítő tanfolyamot szervezni Az oktatóképzés időtartama CCNA kurzusonként 6 nap, összesen 24 nap. Az oktatóképzés magában foglalja az elearning kurzusok menedzsmentjére és adminisztrációjára vonatkozó ismeretek átadását, az ún. orientációs kurzust is Az oktatóképzésre az RA képzési helyszínén kerül sor, az LA-val egyeztetett, az RA által meghirdetett időpontban. Az RA köteles a képzési környezetre vonatkozó, az 1 sz. mellékletben részletezett követelmények biztosítására Az RA CCNA szemeszterenként minden naptári évben legalább 2 alkalommal köteles tanfolyamot hirdetni Az RA az oktatóképzéssel kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítéséhez igénybe veheti más Regionális Cisco Hálózati Akadémia közreműködését. Az RA az 2

3 igénybe vett közreműködéséért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el Az RA köteles évi minimum 2 nap ingyenes tanártovábbképzés biztosítása az LA oktatói számára az alábbi témakörök valamelyikében: - Az oktatási anyag és az adminisztrációs rendszer változásai - A nemzetközi és a hazai akadémiai program újdonságai - Szakmai elmélyülést vagy továbblépést biztosító témakörök 3.4 Díjak A Regionális Akadémia kijelenti, hogy a Lokális Akadémiák számára szolgáltatási díjként felszámított összeg, a tagsági díj (amely végleges mértékének meghatározásához a Cisco beleegyezése szükséges) és amelyet a Lokális Akadémiák a Szakmai Szolgáltató számára fizetnek meg, nem haladja meg a Program közvetlen működtetéséhez szükséges költségeket. 4 A Szakmai Szolgáltató jogai és kötelezettségei 4.1 Erőforrások A Szakmai Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik minden olyan eszközzel és felszereltséggel, amellyel a jelen szerződést aláíró LA részvételét a Cisco Hálózati Akadémia Programban (továbbiakban Program ) támogatni tudja, a Minőségi Garancia Dokumentumban (Quality Assurance Plan, továbbiakban QAP ) foglaltaknak megfelelően. 4.2 Ellenőrzés A Szakmai Szolgáltató kijelenti, hogy legjobb tudásának megfelelően ellenőrzi, hogy az LA minden olyan minőségi követelménynek megfelel-e, amelyet a QAP előír. 4.3 Szolgáltatások és támogatás - A Szakmai Szolgáltató az alábbi szakmai szolgáltatásokat nyújtja az LA számára: - A CCNA tananyag lokalizációjához szükséges erőforrások biztosítása - Oktatási segédanyagok tárhelyének biztosítása: a CCNA tananyag magyar nyelven történő tanulását biztosító szakmai anyagok kidolgozása és rendelkezésre bocsájtása az LA oktatói és hallgatói számára elektronikus formában a szakmai szolgáltató által működtetett portálon keresztül. - Szakmai közösségi fórum a magyarországi akadémiai program oktatói és hallgatói számára - On-line help-desk és folyamatos rendelkezésre állás ben és on, bármilyen, az akadémiai CCNA kurzussal vagy az akadémiai tagsággal kapcsolatos adminisztráció, valamint az oktatáshoz szükséges eszközbeszerzés vonatkozásában felmerülő kérdés esetében. - Az Academy Connection szolgáltatásaihoz kapcsolódó segítségnyújtás. - A nemzetközi és a hazai akadémiai program újdonságait, eseményeit és aktualitásait tárgyaló, havonkénti tájékoztató (a továbbiakban hírlevél) küldése az LA oktatói számára. - Rendezvények, versenyek szervezése. Az akadémiai oktatók számára az útiköltséget leszámítva, ingyenes részvétel biztosítása az LA két oktatója számára a szakmai szolgáltató által szervezett, évenként legalább egy alkalommal minimum egynapos időtartamban megrendezett országos szakmai rendezvényre, ahol az aktuális tanév Cisco Hálózati Akadémiával kapcsolatos szakmai újdonságainak ismertetésére illetve szakmai konzultációra kerül sor. Az akadémiai hallgatók számára legalább évi egy, a EuroSkills és a WorldSkills nemzetközi szakmai versenyekhez kapcsolódó hazai szakmai verseny szervezése és lebonyolítása. 3

4 - Információs internetes hírportál üzemeltetése és a hozzáférés biztosítása az LA oktatói számára, magyar nyelvű hírszolgáltatás a Cisco Hálózati Akadémia hazai és nemzetközi hálózati informatika szakma híreivel, újdonságaival, valamint az akadémiai program továbbképzési lehetőségeivel. - Közvetlen kommunikációs csatorna biztosítása a Cisco Akadémiai Területi Menedzser (továbbiakban AAM) és az LA között. - Önéletrajzi adatbázis és álláskereső fórum biztosítása az akadémiai rendszerben tanuló vagy ott végzett diákok számára. - Közösségi kommunikációs felület fenntartása, oktatói fórum és blog lehetőség. - Akadémiai címtár adatbázis (a továbbiakban akadémiai adatbázis) üzemeltetése a magyarországi akadémiai program akadémiának és képzéseinek nyilvántartására, a szakmai szolgáltató által biztosított web-alkalmazás segítségével. - A szakmai szolgáltató a Cisco Hálózati Akadémia keretei között történő hazai és nemzetközi szakmai továbbképzések és csereprogramok lebonyolításához pályázati tanácsadás nyújt az LA számára, továbbá közreműködik a külföldi partneroktatók és partnerintézményekkel való kapcsolatépítésben - A szakmai szolgáltató vállalja, hogy együttműködik a támogatott LA-val tanártovábbképzési - és felnőttképzési programok szervezésében, továbbá az LA által indított, informatikai hálózati témájú felnőttképzési programokat a szakmai szolgáltató által üzemeltetett portálon keresztül népszerűsíti. 4.4 Díjak A Szakmai Szolgáltató kijelenti, hogy a Lokális Akadémiák számára szolgáltatási díjként felszámított összeg, a tagsági díj (amely végleges mértékének meghatározásához a Cisco beleegyezése szükséges) nem haladja meg a Program közvetlen működtetéséhez szükséges költségeket. 5 Az LA jogai és kötelességei 5.1 A Program minőségére vonatkozó felelősség - A QAP-ban előírtak alapján jár el a Program oktatása során, s maradéktalanul eleget tesz a QAP-ban foglalt minőségi elvárásoknak. 5.2 A Tananyag - A szerződést aláíró Lokális Akadémia vállalja hogy a CCNA tananyag négy szemeszterét hallgatói számára oktatja. 5.3 Oktatóképzés - Az LA két olyan személyt jelöl ki, akik részt vesznek és megfelelő minősítéssel elvégzik a huszonnégy napos CCNA képzést. Az oktatóképzést az RA szervezi. 5.4 Minősítés Az LA biztosítja, hogy a képzésen résztvevő oktatók sikeresen leteszik a CCNA minősítő vizsgát. Az LA a megállapodás létrejöttét követő 30 hónapon belül köteles biztosítani, hogy legalább két oktatója rendelkezzen a CCNA kurzushoz kapcsolódó Cisco Certified Academy Instructor minősítéssel (továbbiakban CCAI minősítés). A CCAI minősítés megszerzésének a feltétele a CCNA 1-4. oktatói kurzusok eredményes elvégzése, a Cisco Certified Networking Associate ipari minősítés (a továbbiakban CCNA minősítés) megszerzése, valamint a CCAI minősítés igénylése az AC-n keresztül. 5.5 Cisco laboreszközök - Megvásárolja a 2. számú mellékletben részletezett Cisco felszerelés csomagot egy ajánlott Cisco Oktatási Partnertől/Viszonteladótól, elegendő időt biztosítva az eszközcsomag megérkezésére az oktatás első szemeszterének megkezdése előtt. 5.6 Szállítási határidő - Az eszközök általános szállítási ideje legalább 3-4 hét. (A szükséges felszerelés tekintetében lásd az 2. számú Mellékletet). 4

5 5.7 Oktatási helyszín Az LA megfelelő nagyságú oktatási területet biztosít mind az elméleti oktatáshoz, mind az 2. számú Mellékletben meghatározott eszközök használatához szükséges gyakorlati foglalkozások számára. 5.8 Elektronikus kapcsolattartás - Az LA biztosítja, hogy a Programban részt vevő oktatók, ill. kapcsolattartó személyek rendszeresen látogassák a Cisco Hálózati Akadémia weboldalát (Academy Connection) annak érdekében, hogy követni tudják a Program legfrissebb gyakorlati fejleményeit. Az LA jogosult a Cisco Hálózati Akadémia program közösségi portálján keresztül az akadémiai keretben zajló kurzusok elektronikus adminisztrációját elvégezni, a számonkéréshez az elektronikus vizsgáztató rendszert használni. 5.8 A tananyag védettsége Az LA kinyilatkoztatja, hogy sem elektronikus, sem nyomtatott formában nem teszi hozzáférhetővé a Cisco Hálózati tananyagát (továbbiakban Tananyag ) olyan személy(ek)/intézmények számára, akik a Programban nincsenek regisztrálva. 5.9 Versenytilalom - Ezen Megállapodás érvényességének ideje alatt az LA nem fejleszt ki olyan tananyagot vagy oktatási modult, amely jelentős mértékben hasonlít a Tananyaghoz. Az LA jogosult más ipari szereplő által kifejlesztett oktatási programok ajánlására A tananyag felhasználása és jelszóvédelme Az LA jelszóvédelemmel lát el minden olyan tananyagot, amelyet letölt a CNAMS weboldalról. Az LA jogosult a Cisco Hálózati Akadémia keretében rendelkezésre álló CCNA online tananyagot (a továbbiakban Tananyag) használni, a Tananyag elérését az akadémia rendszerben regisztrált hallgatók számára biztosítani Támogatási csomag - Ezen Megállapodás érvényességének ideje alatt folyamatosan érvényes SMARTnet, vagy annak pontosan megfelelő garanciális és karbantartási szolgáltatáscsomagra vonatkozó előfizetéssel rendelkezik. A garancia és karbantartási kötelezettségek és követelmények területenként változnak, az adott területi lehetőségekről a helyi Cisco iroda tud felvilágosítást adni. E szolgáltatáscsomag díja idővel változhat. Az LA a 2. számú Mellékletben részletezett egységcsomag részét képező szolgáltatáscsomag érvényességének lejárta után köteles azt megújítani az akkori áron Jogtulajdon Az LA elismeri, hogy az RA a Cisco képviseletében eljárva a Tananyaghoz kapcsolódó valamennyi jogot, jogcímet és érdekeltséget fenntart Akadémiai státusz Az LA a CCNA oktatási programmal kapcsolatos összes bevételét és jövedelmét csak és kizárólag az oktatási programba forgatja vissza, s megerősíti, hogy a programban non-profit intézményként vesz részt Hirdetés - Az LA ezen Megállapodás érvényességének ideje alatt jogosult Cisco Hálózati Akadémiai státuszának hirdetésére, illetve reklámozására, amennyiben ezen Megállapodás feltételeinek maximálisan eleget tesz Az LA jogosult az akadémiai tagság tényét nyilvánosságra hozni, hirdetésekben és nyilvános fórumokon az intézmény neve mellett a Lokális Cisco Hálózati Akadémia vagy a Cisco Hálózati Akadémia elnevezést szerepeltetni Az LA jogosult az akadémiai program logóját a Cisco Inc. előírásainak a betartásával az intézmény homlokzatán, internetes honlapján illetve nyilvános hirdetéseiben szerepeltetni Az LA köteles az akadémiai éves tagsági díjat a 6. pontban részletezett módon és határidőig megfizetni Az LA köteles évenként legalább egy CCNA kurzust indítani. 5

6 Az LA köteles az Akadémiai Adatbázisban az intézmény és a futó akadémiai képzések adatait rögzíteni, és napra készen tartani. 6 Az oktatóképzés díjazása, a tagsági díj és a támogatási díj 6.1 Az oktatóképzés díja kurzusonként Ft + ÁFA/fő, azaz százezer forint + ÁFA / fő, melyet a kurzus befejezését követően az RA által kibocsájtott számla alapján az LA 15 napos banki átutalással fizet meg. 6.2 Felek rögzítik, hogy amennyiben az RA más Regionális Akadémián keresztül biztosítja a képzést, úgy a képzés lebonyolítója által kibocsájtott számla alapján, a képzés lebonyolítójának közvetlenül történik a kifizetés. Ebben az esetben az RA köteles az LA számára tájékoztatást nyújtani a kifizetéssel kapcsolatos technikai körülményekről. 6.3 Felek megállapodása értelmében a tárgybeli pontban írt - díj 2011-től legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves infláció mértékével növelhető, mely összeget a Szakmai szolgáltató és az RA közösen határoz meg minden év január 15-ig, az adott évre vonatkozóan. 6.4 Az éves tagsági díj ,-Ft+ÁFA, azaz Háromszázhatvanezer forint + ÁFA. Felek megállapodása értelmében az éves tagsági díjat az LA a Szakmai szolgáltató számlájára fizeti meg átutalással. 6.5 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szakmai Szolgáltató az LA által megfizetett éves tagsági díj felhasználásáról évente írásbeli beszámolót készít, melyet internetes portálján közzétenni köteles. Felek e körben rögzítik, hogy az RA és az LA a díj felhasználása vonatkozásában bármikor írásban kérdéssel fordulhat a Szakmai szolgáltatóhoz, aki erre 30 napon belül írásban válaszolni köteles. 6.6 Felek rögzítik továbbá, hogy az LA által befizettet éves tagsági díj 10%-át a Szakmai Szolgáltató köteles új akadémiai tananyag lokalizációjára minden évben elkülöníteni. 6.7 Felek megállapodása értelmében a tárgybeli pontban írt - díj 2011-től legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves infláció mértékével növelhető, mely összeget a Szakmai szolgáltató és az RA közösen határoz meg minden év január 15-ig, az adott évre vonatkozóan. 6.8 Az LA-val kapcsolatos éves szolgáltatási díj Ft + ÁFA, azaz száznyolcvanezer forint + ÁFA. A felek megállapodnak, hogy az éves szolgáltatási díjat a szakmai szolgáltató az RA számlájára fizeti meg átutalással. 6.9 A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatási díjat a szakmai szolgáltató egy összegben, legkésőbb a tárgyév február 20-ig negyedévenként négy részletben, a tárgy negyedév második hónapjának 20-ig napjáig 12 havi egyenlő részletben, tárgyhót követő hó 20-ig napjáig fizeti meg. (a nem kívánatos rész törlendő) 7 Számlázási eljárás 7.1 A megtartott oktatóképzésről az RA az LA nevére szóló számlát bocsájt ki. 7.2 A tagsági díjról a Szakmai szolgáltató az LA nevére szóló számlát bocsájt ki. 7.3 A szolgáltatási díjról az RA a Szakmai Szolgáltató nevére szóló számlát bocsájt ki. 6

7 8 A megállapodás időtartama és megszűnése 8.1 A megállapodás határozatlan időtartamra jön létre. 8.2 Jelen Megállapodást bármelyik fél írásban, 60 (hatvan) napos felmondási idővel mondhatja fel, amely felmondásban egyértelműen fel kell tüntetni a szerződés megszűnésének pontos dátumát. Amennyiben a Megállapodást egyéb okokra hivatkozva az RA mondja fel, az RA vállalja, hogy a szerződés megszűnésének időpontját úgy jelöli meg, hogy az kívül essen a LA felmondás pillanatában zajló oktatási periódusán. 8.3 Szerződő Felek megállapodása értelmében a tárgybeli szerződést azonnali hatállyal bármely fél felmondhatja, ha bármely fél fizetési kötelezettségének - egy alkalommal történő írásbeli felszólítás ellenére nem tesz eleget. 8.4 Felek rögzítik, hogy a Szakmai Szolgáltató azonnali hatállyal megszüntetheti a szerződést, ha a az LA nem teljesít bármely e Megállapodásban foglalt feltételt, vállalást, vagy nem tesz eleget a Megállapodás 6. pontjában foglalt fizetési kötelezettségének, s ezen szerződéssel ellenes állapot az a Szakmai szolgáltató írásos felszólítását követő 30 (harminc) napon túl is fennáll. 8.5 Felek megállapodása értelmében RA azonnali hatállyal megszüntetheti a szerződést, ha a Szakmai szolgáltató nem tesz eleget a Megállapodás 7. pontjában foglalt fizetési kötelezettségének, s ezen szerződésellenes állapot az RA írásos felszólítását követő 30 (harminc) napon túl is fennáll. 8.6 Jelen megállapodást LA azonnali hatállyal megszüntetheti, ha Szakmai szolgáltató, vagy az RA a szerződésben vállalt szolgáltatásokat nem teljesíti, és ezen szerződésellenes állapot az LA írásos felszólítását követő 30 (harminc) napon túl is fennáll. 8.7 Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben LA az RA nem szerződésszerű teljesítése miatt szünteti meg a szerződést, úgy - az akadémiai jogviszony folytonosságának megőrzése érdekében LA és a Szakmai szolgáltató haladéktalanul megkezdheti a tárgyalásokat másik RA bevonása érdekében. 8.8 Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben LA a Szakmai szolgáltató nem szerződésszerű teljesítése miatt szünteti meg a szerződést, úgy - az akadémiai jogviszony folytonosságának megőrzése érdekében erre irányuló közös nyilatkozattal a jelen háromoldalú megállapodás kétoldalú jogviszonyként folytatható tovább, melynek részletes szabályai módosítás tárgyát képezik. 8.9 Jelen Megállapodás megszűnésével az LA Lokális Hálózati Akadémia tagsága automatikusan megszűnik. 9 Adatvédelmi rendelkezések 9.1 A szerződés megkötésével az LA elfogadja, hogy a szerződéssel összefüggésben a Cisco tudomására jutott, az LA-ra, valamint az LA alkalmazottaira és a tanulóira vonatkozó információkat az alábbi formában felhasználásra kerülhetnek: a Cisco által a Cisco adatvédelmi szabályzatának megfelelően (a dokumentum folyamatosan frissülhet) A Cisco alvállalkozói által, Cisco termékek megrendelésével, kommunikációjával, szállításával, telepítésével és támogatásával, illetve karbantartásával kapcsolatban. 9.2 Az adatok 9.1 pont szerinti felhasználása magában foglalja az adatok (beleértve, de nem kizárólagosan tekintve az Egyesült Államokat) történő felhasználását is. 7

8 9.3 Az LA jóváhagyja, hogy köteles információt nyújtani a munkavállalói és a tanulói számára az adatok 9.1 pont szerinti felhasználásáról. Biztosítja azt is, hogy munkavállalói és tanulói hozzájáruljanak, hogy az adataikat a 9.1 pont szerint és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljék. 9.4 Az LA írásban bármikor írásban közölheti a Cisco-val, hogy nem kíván hozzájárulni az adatok 9.1 pont szerinti kezeléséhez. Amennyiben az LA élni kíván azzal a jogával, hogy az adatok felhasználását megakadályozza, úgy a Cisco-nak jogában áll az írásos tájékoztatást követően, a 8. pont szerint eljárva haladéktalanul megszüntetni a megállapodást. Lokális Akadémia neve:.. Cégszerű aláírás:.. Név (nyomtatott betűvel): Beosztás : Dátum:. Regionális Akadémia Neve: Cégszerű aláírás: Név (nyomtatott betűvel): Beosztás: Dátum:. Szakmai Szolgáltató neve: Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány Cégszerű aláírás: Név (Nyomtatott betűvel): Sisák Zoltán Beosztás: Kuratóriumi elnök Dátum: Másolatot kap: Desiree Castiñeira, Cisco Systems Avda. Diagonal, Barcelona Spain Fax:No: Elküldés dátuma: vagy faxolás dátuma 8

9 MELLÉKLETEK: 1. számú Melléklet: QAP 2. számú Melléklet: Eszközlista és -felszereltség 3. számú Melléklet: Intézményi adatlap 9

10 Regionális Akadémiai azonosítója (ID): Regionális Akadémia neve: Regionális Akadémia címe: Regionális Akadémia honlapja: Regionális Akadémia intézményvezetőjének neve: Intézményvezető elérhetőségei Kapcsolattartó (LMC) neve: Kapcsolattartó akadémiai azonosítója (ID): Kapcsolattartó elérhetőségei egyéb Oktató(k) neve: Oktató akadémiai azonosítója (ID): Oktató elérhetőségei egyéb 3 SZÁMÚ MELLÉKLET INTÉZMÉNYI ADATLAP Lokális Akadémiai azonosítója (ID): Lokális Akadémia neve: Lokális Akadémia címe: Lokális Akadémia honlapja: Lokális Akadémia intézményvezetőjének neve: Intézményvezető elérhetőségei Kapcsolattartó (LMC) neve: Kapcsolattartó akadémiai azonosítója (ID): Kapcsolattartó elérhetőségei egyéb Oktató(k) neve: Oktató akadémiai azonosítója (ID): Oktató elérhetőségei egyéb Oktató neve: Oktató akadémiai azonosítója (ID): Oktató elérhetőségei egyéb 10

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés:

Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés: Mellékletek, ami nélkül érvénytelen a szerződés: [ ] 2 db szerződés aláírva minden oldalon a kapcsolattartó, és a kezes részéről is [ ] A Megbízott személyazonosító okmányának, és lakcímkártyájának másolata,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Partneri Üzletszabályzat

Partneri Üzletszabályzat CITY HITELBRÓKER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PARTNERI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. 05. 20. CITY HITELBRÓKER KFT. Cégjegyzékszáma: 13-09-118810 Adószám: 14246872-2-13 1. oldal v15.05. Általános rendelkezések

Részletesebben

8/2012. (XII. 13.) rektori utasítás

8/2012. (XII. 13.) rektori utasítás 8/2012. (XII. 13.) rektori utasítás A Biztos Jövő Ösztöndíjprogram forrásainak biztosítására irányuló szerződéskötések rendjéről, valamint a hallgatói pályázatok kiírásáról és értékeléséről Budapest 2012.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (Online szolgáltatásként bérelhető Webáruház Rendszerre vonatkozóan) 1. A szerződés tárgya Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Babják

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Cégnév: Live Control Security Kft. (székhely: 1149 Budapest, Mexikói út 11/A. 1. em. 1/b., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására Pályázati azonosító: Iktatószám: Támogatási szerződés száma: amely létrejött egyrészről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Székhelye: 1089

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET)

Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Egyedi Előfizetői szerződés (INTERNET) Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben foglalt

Részletesebben

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között FRANCHISE SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről SALVA Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Aradi utca 69/A., cg.:13-09-095485, adószám: 13082341-2-13, képv.:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS THÁLIA KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉSÉRE, HASZNOSÍTÁSÁRA ALBÉRLETI SZERZŐDÉS KERETÉBEN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS THÁLIA KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉSÉRE, HASZNOSÍTÁSÁRA ALBÉRLETI SZERZŐDÉS KERETÉBEN PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A THÁLIA KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉSÉRE, HASZNOSÍTÁSÁRA ALBÉRLETI SZERZŐDÉS KERETÉBEN 2014. február kiíró: Thália Színház Nonprofit Kft. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 22-24. PREAMBULUM

Részletesebben

EP014 Szolgáltatói szerződés

EP014 Szolgáltatói szerződés EP014 Szolgáltatói szerződés Szolgáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az 1.1 pontban meghatározott megbízó (a továbbiakban: Egészségpénztár), valamint az 1.2 pontban meghatározott szolgáltató,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. Szerződésszám: 20328600002012 Megbízási szerződés mely létrejött a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Megbízási szerződés. Számlázási cím: Telefonszám: +36/30-99-55-555. Állampolgárság: e-mail cím: info@felszazalek.com

Megbízási szerződés. Számlázási cím: Telefonszám: +36/30-99-55-555. Állampolgárság: e-mail cím: info@felszazalek.com 1./ Amely létrejött az alábbi felek között: Megbízási szerződés Mint megbízó Mint megbízott Név: Név: Felszazalek.com Ingatlanmarketing Kft Anyja neve: Cégjegyzékszám: 01-09-869151 Főv.Törvsz.Cégb. Szül.hely,

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2014. szeptember 16. Hatályos: 2014. december 01-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-671000,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Verzió: 2.2 Hatályos: 2014. március 3. napjától visszavonásig Legfrissebb verzió letölthető: http://web-server.hu/doc/aszf.pdf 2 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK

Részletesebben

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től

NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től NETKONTAKT Távközlési Szolgáltató Kft. INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes: 2013. január 1-től Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató adatai 1.2 A Szolgáltató hibabejelentő

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben