Cisco Hálózati Akadémia. Megállapodás Referencia szám:.../01/2010

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cisco Hálózati Akadémia. Megállapodás Referencia szám:.../01/2010"

Átírás

1 Cisco Hálózati Akadémia A Regionális Akadémia Neve:... Megállapodás Referencia szám:.../01/2010 amely létrejött az alulírott helyen és napon egyrészről... Akadémia megnevezése (kar, telephely):.. (székhelye:... számlázási cím:... adószáma:... bankszámla száma:... mint Lokális Akadémia (továbbiakban LA), másrészről... Akadémia megnevezése (kar, telephely): (székhely:... adószám:... bankszámla szám:... mint Regionális Akadémia (továbbiakban RA) harmadrészt a Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány (Székhely: 1123 Budapest, Csörsz u. 45 Adószám: Bankszámla szám: ) mint Szakmai Szolgáltató (továbbiakban Szakmai Szolgáltató), a továbbiakban együtt a Felek között az alulírott helyen és napon. Felek megállapodnak az itt rögzített feltételekben. A jelen megállapodás alapján fennálló jogi felelősség a kormányzat/non-profit szervezetek közötti szokásos felelősségi gyakorlatok függvénye. 1. A megállapodás előzményei, korábbi RA-LA megállapodás megszűnése Felek elöljáróban rögzítik, hogy az LA, az RA-val, kötött, xxx.yy.zz-n kelt megállapodás (továbbiakban előző megállapodás) alapján a Cisco Hálózati Akadémia CCNA tananyag oktatását végző, az LA intézményi keretein belül működő Lokális Cisco Hálózati Akadémia 1

2 tagsági viszonyt szerzett, mely tagsági viszonyt jelen szerződés által biztosított módon kívánják meghosszabbítani és fenntartani. Az RA és az LA jelen megállapodás aláírásával megegyeznek, hogy az előző megállapodás hatályát veszti annak rögzítése mellett, hogy az RA és LA között létrejött előző megállapodás által biztosított tagsági viszony jelen megállapodással aláírásával megszakítás nélkül folytatódik. 2. A Megállapodás tárgya Szerződő felek előadják, hogy jelen szerződés célja, hogy a nemzetközi Cisco Hálózati Akadémia CCNA tananyagok oktatását végző, az LA intézményi keretein belül működő Lokális Cisco Hálózati Akadémiai tagsági viszony új szakmai szolgáltató bevonásával megújuljon. Felek szándékaik szerint ezen megállapodásuk aláírásával elősegítik, hogy a Cisco Hálózati Akadémiai hosszútávon fenntartható legyen, és minőségileg javuljon minden résztvevő partner számára. A Cisco Hálózati Akadémia programban történő magas színvonalú és eredményes részvétel érdekében az RA a szakmai szolgáltatóval együttműködve, az előző megállapodás időszakára eső szakmai szolgáltatásokat kibővítve, a szolgáltatásokat és kötelezettségeket jelen szerződésben részletezett módon a szakmai szolgáltatóval megosztva biztosítja az LA részére a szakmai támogatást. 3. Az RA jogai és kötelezettségei 3.1 Erőforrások RA kijelenti, hogy rendelkezik minden olyan eszközzel és felszereltséggel, amellyel a jelen szerződést aláíró LA részvételét a Cisco Hálózati Akadémia Programban (továbbiakban Program ) támogatni tudja, a Minőségi Garancia Dokumentumban (Quality Assurance Plan, továbbiakban QAP ) foglaltaknak megfelelően. 3.2 Ellenőrzés - RA kijelenti, hogy legjobb tudásának megfelelően ellenőrzi és biztosítja, hogy az LA minden olyan minőségi követelménynek megfeleljen, amelyet a mindenkori aktuális, az akadémiai közösségi portálon keresztül közzétett Minőségbiztosítási Dokumentum (Quality Assurance Plan, a továbbiakban QAP) előír. A jelenleg aktuális QAP-t jelen megállapodás 2 számú Melléklete tartalmazza. Az RA köteles helyszíni látogatást és QAP felmérést végezni az LA oktatási helyszínén, évente legalább egy alkalommal 3.3 Képzés és támogatás Az LA számára megad minden, az oktatóképzéssel és a szakmai támogatással kapcsolatos szolgáltatást (utóbbit a Szakmai Szolgáltatóval közösen), amelyet a QAP előír Az RA köteles az LA oktatói számára a CCNA képzésre felkészítő tanfolyamot szervezni Az oktatóképzés időtartama CCNA kurzusonként 6 nap, összesen 24 nap. Az oktatóképzés magában foglalja az elearning kurzusok menedzsmentjére és adminisztrációjára vonatkozó ismeretek átadását, az ún. orientációs kurzust is Az oktatóképzésre az RA képzési helyszínén kerül sor, az LA-val egyeztetett, az RA által meghirdetett időpontban. Az RA köteles a képzési környezetre vonatkozó, az 1 sz. mellékletben részletezett követelmények biztosítására Az RA CCNA szemeszterenként minden naptári évben legalább 2 alkalommal köteles tanfolyamot hirdetni Az RA az oktatóképzéssel kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítéséhez igénybe veheti más Regionális Cisco Hálózati Akadémia közreműködését. Az RA az 2

3 igénybe vett közreműködéséért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el Az RA köteles évi minimum 2 nap ingyenes tanártovábbképzés biztosítása az LA oktatói számára az alábbi témakörök valamelyikében: - Az oktatási anyag és az adminisztrációs rendszer változásai - A nemzetközi és a hazai akadémiai program újdonságai - Szakmai elmélyülést vagy továbblépést biztosító témakörök 3.4 Díjak A Regionális Akadémia kijelenti, hogy a Lokális Akadémiák számára szolgáltatási díjként felszámított összeg, a tagsági díj (amely végleges mértékének meghatározásához a Cisco beleegyezése szükséges) és amelyet a Lokális Akadémiák a Szakmai Szolgáltató számára fizetnek meg, nem haladja meg a Program közvetlen működtetéséhez szükséges költségeket. 4 A Szakmai Szolgáltató jogai és kötelezettségei 4.1 Erőforrások A Szakmai Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik minden olyan eszközzel és felszereltséggel, amellyel a jelen szerződést aláíró LA részvételét a Cisco Hálózati Akadémia Programban (továbbiakban Program ) támogatni tudja, a Minőségi Garancia Dokumentumban (Quality Assurance Plan, továbbiakban QAP ) foglaltaknak megfelelően. 4.2 Ellenőrzés A Szakmai Szolgáltató kijelenti, hogy legjobb tudásának megfelelően ellenőrzi, hogy az LA minden olyan minőségi követelménynek megfelel-e, amelyet a QAP előír. 4.3 Szolgáltatások és támogatás - A Szakmai Szolgáltató az alábbi szakmai szolgáltatásokat nyújtja az LA számára: - A CCNA tananyag lokalizációjához szükséges erőforrások biztosítása - Oktatási segédanyagok tárhelyének biztosítása: a CCNA tananyag magyar nyelven történő tanulását biztosító szakmai anyagok kidolgozása és rendelkezésre bocsájtása az LA oktatói és hallgatói számára elektronikus formában a szakmai szolgáltató által működtetett portálon keresztül. - Szakmai közösségi fórum a magyarországi akadémiai program oktatói és hallgatói számára - On-line help-desk és folyamatos rendelkezésre állás ben és on, bármilyen, az akadémiai CCNA kurzussal vagy az akadémiai tagsággal kapcsolatos adminisztráció, valamint az oktatáshoz szükséges eszközbeszerzés vonatkozásában felmerülő kérdés esetében. - Az Academy Connection szolgáltatásaihoz kapcsolódó segítségnyújtás. - A nemzetközi és a hazai akadémiai program újdonságait, eseményeit és aktualitásait tárgyaló, havonkénti tájékoztató (a továbbiakban hírlevél) küldése az LA oktatói számára. - Rendezvények, versenyek szervezése. Az akadémiai oktatók számára az útiköltséget leszámítva, ingyenes részvétel biztosítása az LA két oktatója számára a szakmai szolgáltató által szervezett, évenként legalább egy alkalommal minimum egynapos időtartamban megrendezett országos szakmai rendezvényre, ahol az aktuális tanév Cisco Hálózati Akadémiával kapcsolatos szakmai újdonságainak ismertetésére illetve szakmai konzultációra kerül sor. Az akadémiai hallgatók számára legalább évi egy, a EuroSkills és a WorldSkills nemzetközi szakmai versenyekhez kapcsolódó hazai szakmai verseny szervezése és lebonyolítása. 3

4 - Információs internetes hírportál üzemeltetése és a hozzáférés biztosítása az LA oktatói számára, magyar nyelvű hírszolgáltatás a Cisco Hálózati Akadémia hazai és nemzetközi hálózati informatika szakma híreivel, újdonságaival, valamint az akadémiai program továbbképzési lehetőségeivel. - Közvetlen kommunikációs csatorna biztosítása a Cisco Akadémiai Területi Menedzser (továbbiakban AAM) és az LA között. - Önéletrajzi adatbázis és álláskereső fórum biztosítása az akadémiai rendszerben tanuló vagy ott végzett diákok számára. - Közösségi kommunikációs felület fenntartása, oktatói fórum és blog lehetőség. - Akadémiai címtár adatbázis (a továbbiakban akadémiai adatbázis) üzemeltetése a magyarországi akadémiai program akadémiának és képzéseinek nyilvántartására, a szakmai szolgáltató által biztosított web-alkalmazás segítségével. - A szakmai szolgáltató a Cisco Hálózati Akadémia keretei között történő hazai és nemzetközi szakmai továbbképzések és csereprogramok lebonyolításához pályázati tanácsadás nyújt az LA számára, továbbá közreműködik a külföldi partneroktatók és partnerintézményekkel való kapcsolatépítésben - A szakmai szolgáltató vállalja, hogy együttműködik a támogatott LA-val tanártovábbképzési - és felnőttképzési programok szervezésében, továbbá az LA által indított, informatikai hálózati témájú felnőttképzési programokat a szakmai szolgáltató által üzemeltetett portálon keresztül népszerűsíti. 4.4 Díjak A Szakmai Szolgáltató kijelenti, hogy a Lokális Akadémiák számára szolgáltatási díjként felszámított összeg, a tagsági díj (amely végleges mértékének meghatározásához a Cisco beleegyezése szükséges) nem haladja meg a Program közvetlen működtetéséhez szükséges költségeket. 5 Az LA jogai és kötelességei 5.1 A Program minőségére vonatkozó felelősség - A QAP-ban előírtak alapján jár el a Program oktatása során, s maradéktalanul eleget tesz a QAP-ban foglalt minőségi elvárásoknak. 5.2 A Tananyag - A szerződést aláíró Lokális Akadémia vállalja hogy a CCNA tananyag négy szemeszterét hallgatói számára oktatja. 5.3 Oktatóképzés - Az LA két olyan személyt jelöl ki, akik részt vesznek és megfelelő minősítéssel elvégzik a huszonnégy napos CCNA képzést. Az oktatóképzést az RA szervezi. 5.4 Minősítés Az LA biztosítja, hogy a képzésen résztvevő oktatók sikeresen leteszik a CCNA minősítő vizsgát. Az LA a megállapodás létrejöttét követő 30 hónapon belül köteles biztosítani, hogy legalább két oktatója rendelkezzen a CCNA kurzushoz kapcsolódó Cisco Certified Academy Instructor minősítéssel (továbbiakban CCAI minősítés). A CCAI minősítés megszerzésének a feltétele a CCNA 1-4. oktatói kurzusok eredményes elvégzése, a Cisco Certified Networking Associate ipari minősítés (a továbbiakban CCNA minősítés) megszerzése, valamint a CCAI minősítés igénylése az AC-n keresztül. 5.5 Cisco laboreszközök - Megvásárolja a 2. számú mellékletben részletezett Cisco felszerelés csomagot egy ajánlott Cisco Oktatási Partnertől/Viszonteladótól, elegendő időt biztosítva az eszközcsomag megérkezésére az oktatás első szemeszterének megkezdése előtt. 5.6 Szállítási határidő - Az eszközök általános szállítási ideje legalább 3-4 hét. (A szükséges felszerelés tekintetében lásd az 2. számú Mellékletet). 4

5 5.7 Oktatási helyszín Az LA megfelelő nagyságú oktatási területet biztosít mind az elméleti oktatáshoz, mind az 2. számú Mellékletben meghatározott eszközök használatához szükséges gyakorlati foglalkozások számára. 5.8 Elektronikus kapcsolattartás - Az LA biztosítja, hogy a Programban részt vevő oktatók, ill. kapcsolattartó személyek rendszeresen látogassák a Cisco Hálózati Akadémia weboldalát (Academy Connection) annak érdekében, hogy követni tudják a Program legfrissebb gyakorlati fejleményeit. Az LA jogosult a Cisco Hálózati Akadémia program közösségi portálján keresztül az akadémiai keretben zajló kurzusok elektronikus adminisztrációját elvégezni, a számonkéréshez az elektronikus vizsgáztató rendszert használni. 5.8 A tananyag védettsége Az LA kinyilatkoztatja, hogy sem elektronikus, sem nyomtatott formában nem teszi hozzáférhetővé a Cisco Hálózati tananyagát (továbbiakban Tananyag ) olyan személy(ek)/intézmények számára, akik a Programban nincsenek regisztrálva. 5.9 Versenytilalom - Ezen Megállapodás érvényességének ideje alatt az LA nem fejleszt ki olyan tananyagot vagy oktatási modult, amely jelentős mértékben hasonlít a Tananyaghoz. Az LA jogosult más ipari szereplő által kifejlesztett oktatási programok ajánlására A tananyag felhasználása és jelszóvédelme Az LA jelszóvédelemmel lát el minden olyan tananyagot, amelyet letölt a CNAMS weboldalról. Az LA jogosult a Cisco Hálózati Akadémia keretében rendelkezésre álló CCNA online tananyagot (a továbbiakban Tananyag) használni, a Tananyag elérését az akadémia rendszerben regisztrált hallgatók számára biztosítani Támogatási csomag - Ezen Megállapodás érvényességének ideje alatt folyamatosan érvényes SMARTnet, vagy annak pontosan megfelelő garanciális és karbantartási szolgáltatáscsomagra vonatkozó előfizetéssel rendelkezik. A garancia és karbantartási kötelezettségek és követelmények területenként változnak, az adott területi lehetőségekről a helyi Cisco iroda tud felvilágosítást adni. E szolgáltatáscsomag díja idővel változhat. Az LA a 2. számú Mellékletben részletezett egységcsomag részét képező szolgáltatáscsomag érvényességének lejárta után köteles azt megújítani az akkori áron Jogtulajdon Az LA elismeri, hogy az RA a Cisco képviseletében eljárva a Tananyaghoz kapcsolódó valamennyi jogot, jogcímet és érdekeltséget fenntart Akadémiai státusz Az LA a CCNA oktatási programmal kapcsolatos összes bevételét és jövedelmét csak és kizárólag az oktatási programba forgatja vissza, s megerősíti, hogy a programban non-profit intézményként vesz részt Hirdetés - Az LA ezen Megállapodás érvényességének ideje alatt jogosult Cisco Hálózati Akadémiai státuszának hirdetésére, illetve reklámozására, amennyiben ezen Megállapodás feltételeinek maximálisan eleget tesz Az LA jogosult az akadémiai tagság tényét nyilvánosságra hozni, hirdetésekben és nyilvános fórumokon az intézmény neve mellett a Lokális Cisco Hálózati Akadémia vagy a Cisco Hálózati Akadémia elnevezést szerepeltetni Az LA jogosult az akadémiai program logóját a Cisco Inc. előírásainak a betartásával az intézmény homlokzatán, internetes honlapján illetve nyilvános hirdetéseiben szerepeltetni Az LA köteles az akadémiai éves tagsági díjat a 6. pontban részletezett módon és határidőig megfizetni Az LA köteles évenként legalább egy CCNA kurzust indítani. 5

6 Az LA köteles az Akadémiai Adatbázisban az intézmény és a futó akadémiai képzések adatait rögzíteni, és napra készen tartani. 6 Az oktatóképzés díjazása, a tagsági díj és a támogatási díj 6.1 Az oktatóképzés díja kurzusonként Ft + ÁFA/fő, azaz százezer forint + ÁFA / fő, melyet a kurzus befejezését követően az RA által kibocsájtott számla alapján az LA 15 napos banki átutalással fizet meg. 6.2 Felek rögzítik, hogy amennyiben az RA más Regionális Akadémián keresztül biztosítja a képzést, úgy a képzés lebonyolítója által kibocsájtott számla alapján, a képzés lebonyolítójának közvetlenül történik a kifizetés. Ebben az esetben az RA köteles az LA számára tájékoztatást nyújtani a kifizetéssel kapcsolatos technikai körülményekről. 6.3 Felek megállapodása értelmében a tárgybeli pontban írt - díj 2011-től legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves infláció mértékével növelhető, mely összeget a Szakmai szolgáltató és az RA közösen határoz meg minden év január 15-ig, az adott évre vonatkozóan. 6.4 Az éves tagsági díj ,-Ft+ÁFA, azaz Háromszázhatvanezer forint + ÁFA. Felek megállapodása értelmében az éves tagsági díjat az LA a Szakmai szolgáltató számlájára fizeti meg átutalással. 6.5 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szakmai Szolgáltató az LA által megfizetett éves tagsági díj felhasználásáról évente írásbeli beszámolót készít, melyet internetes portálján közzétenni köteles. Felek e körben rögzítik, hogy az RA és az LA a díj felhasználása vonatkozásában bármikor írásban kérdéssel fordulhat a Szakmai szolgáltatóhoz, aki erre 30 napon belül írásban válaszolni köteles. 6.6 Felek rögzítik továbbá, hogy az LA által befizettet éves tagsági díj 10%-át a Szakmai Szolgáltató köteles új akadémiai tananyag lokalizációjára minden évben elkülöníteni. 6.7 Felek megállapodása értelmében a tárgybeli pontban írt - díj 2011-től legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves infláció mértékével növelhető, mely összeget a Szakmai szolgáltató és az RA közösen határoz meg minden év január 15-ig, az adott évre vonatkozóan. 6.8 Az LA-val kapcsolatos éves szolgáltatási díj Ft + ÁFA, azaz száznyolcvanezer forint + ÁFA. A felek megállapodnak, hogy az éves szolgáltatási díjat a szakmai szolgáltató az RA számlájára fizeti meg átutalással. 6.9 A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatási díjat a szakmai szolgáltató egy összegben, legkésőbb a tárgyév február 20-ig negyedévenként négy részletben, a tárgy negyedév második hónapjának 20-ig napjáig 12 havi egyenlő részletben, tárgyhót követő hó 20-ig napjáig fizeti meg. (a nem kívánatos rész törlendő) 7 Számlázási eljárás 7.1 A megtartott oktatóképzésről az RA az LA nevére szóló számlát bocsájt ki. 7.2 A tagsági díjról a Szakmai szolgáltató az LA nevére szóló számlát bocsájt ki. 7.3 A szolgáltatási díjról az RA a Szakmai Szolgáltató nevére szóló számlát bocsájt ki. 6

7 8 A megállapodás időtartama és megszűnése 8.1 A megállapodás határozatlan időtartamra jön létre. 8.2 Jelen Megállapodást bármelyik fél írásban, 60 (hatvan) napos felmondási idővel mondhatja fel, amely felmondásban egyértelműen fel kell tüntetni a szerződés megszűnésének pontos dátumát. Amennyiben a Megállapodást egyéb okokra hivatkozva az RA mondja fel, az RA vállalja, hogy a szerződés megszűnésének időpontját úgy jelöli meg, hogy az kívül essen a LA felmondás pillanatában zajló oktatási periódusán. 8.3 Szerződő Felek megállapodása értelmében a tárgybeli szerződést azonnali hatállyal bármely fél felmondhatja, ha bármely fél fizetési kötelezettségének - egy alkalommal történő írásbeli felszólítás ellenére nem tesz eleget. 8.4 Felek rögzítik, hogy a Szakmai Szolgáltató azonnali hatállyal megszüntetheti a szerződést, ha a az LA nem teljesít bármely e Megállapodásban foglalt feltételt, vállalást, vagy nem tesz eleget a Megállapodás 6. pontjában foglalt fizetési kötelezettségének, s ezen szerződéssel ellenes állapot az a Szakmai szolgáltató írásos felszólítását követő 30 (harminc) napon túl is fennáll. 8.5 Felek megállapodása értelmében RA azonnali hatállyal megszüntetheti a szerződést, ha a Szakmai szolgáltató nem tesz eleget a Megállapodás 7. pontjában foglalt fizetési kötelezettségének, s ezen szerződésellenes állapot az RA írásos felszólítását követő 30 (harminc) napon túl is fennáll. 8.6 Jelen megállapodást LA azonnali hatállyal megszüntetheti, ha Szakmai szolgáltató, vagy az RA a szerződésben vállalt szolgáltatásokat nem teljesíti, és ezen szerződésellenes állapot az LA írásos felszólítását követő 30 (harminc) napon túl is fennáll. 8.7 Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben LA az RA nem szerződésszerű teljesítése miatt szünteti meg a szerződést, úgy - az akadémiai jogviszony folytonosságának megőrzése érdekében LA és a Szakmai szolgáltató haladéktalanul megkezdheti a tárgyalásokat másik RA bevonása érdekében. 8.8 Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben LA a Szakmai szolgáltató nem szerződésszerű teljesítése miatt szünteti meg a szerződést, úgy - az akadémiai jogviszony folytonosságának megőrzése érdekében erre irányuló közös nyilatkozattal a jelen háromoldalú megállapodás kétoldalú jogviszonyként folytatható tovább, melynek részletes szabályai módosítás tárgyát képezik. 8.9 Jelen Megállapodás megszűnésével az LA Lokális Hálózati Akadémia tagsága automatikusan megszűnik. 9 Adatvédelmi rendelkezések 9.1 A szerződés megkötésével az LA elfogadja, hogy a szerződéssel összefüggésben a Cisco tudomására jutott, az LA-ra, valamint az LA alkalmazottaira és a tanulóira vonatkozó információkat az alábbi formában felhasználásra kerülhetnek: a Cisco által a Cisco adatvédelmi szabályzatának megfelelően (a dokumentum folyamatosan frissülhet) A Cisco alvállalkozói által, Cisco termékek megrendelésével, kommunikációjával, szállításával, telepítésével és támogatásával, illetve karbantartásával kapcsolatban. 9.2 Az adatok 9.1 pont szerinti felhasználása magában foglalja az adatok (beleértve, de nem kizárólagosan tekintve az Egyesült Államokat) történő felhasználását is. 7

8 9.3 Az LA jóváhagyja, hogy köteles információt nyújtani a munkavállalói és a tanulói számára az adatok 9.1 pont szerinti felhasználásáról. Biztosítja azt is, hogy munkavállalói és tanulói hozzájáruljanak, hogy az adataikat a 9.1 pont szerint és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljék. 9.4 Az LA írásban bármikor írásban közölheti a Cisco-val, hogy nem kíván hozzájárulni az adatok 9.1 pont szerinti kezeléséhez. Amennyiben az LA élni kíván azzal a jogával, hogy az adatok felhasználását megakadályozza, úgy a Cisco-nak jogában áll az írásos tájékoztatást követően, a 8. pont szerint eljárva haladéktalanul megszüntetni a megállapodást. Lokális Akadémia neve:.. Cégszerű aláírás:.. Név (nyomtatott betűvel): Beosztás : Dátum:. Regionális Akadémia Neve: Cégszerű aláírás: Név (nyomtatott betűvel): Beosztás: Dátum:. Szakmai Szolgáltató neve: Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány Cégszerű aláírás: Név (Nyomtatott betűvel): Sisák Zoltán Beosztás: Kuratóriumi elnök Dátum: Másolatot kap: Desiree Castiñeira, Cisco Systems Avda. Diagonal, Barcelona Spain Fax:No: Elküldés dátuma: vagy faxolás dátuma 8

9 MELLÉKLETEK: 1. számú Melléklet: QAP 2. számú Melléklet: Eszközlista és -felszereltség 3. számú Melléklet: Intézményi adatlap 9

10 Regionális Akadémiai azonosítója (ID): Regionális Akadémia neve: Regionális Akadémia címe: Regionális Akadémia honlapja: Regionális Akadémia intézményvezetőjének neve: Intézményvezető elérhetőségei Kapcsolattartó (LMC) neve: Kapcsolattartó akadémiai azonosítója (ID): Kapcsolattartó elérhetőségei egyéb Oktató(k) neve: Oktató akadémiai azonosítója (ID): Oktató elérhetőségei egyéb 3 SZÁMÚ MELLÉKLET INTÉZMÉNYI ADATLAP Lokális Akadémiai azonosítója (ID): Lokális Akadémia neve: Lokális Akadémia címe: Lokális Akadémia honlapja: Lokális Akadémia intézményvezetőjének neve: Intézményvezető elérhetőségei Kapcsolattartó (LMC) neve: Kapcsolattartó akadémiai azonosítója (ID): Kapcsolattartó elérhetőségei egyéb Oktató(k) neve: Oktató akadémiai azonosítója (ID): Oktató elérhetőségei egyéb Oktató neve: Oktató akadémiai azonosítója (ID): Oktató elérhetőségei egyéb 10

MEGVALÓSÍTÁSI TERV. Implementation Plan 2010 Page 1

MEGVALÓSÍTÁSI TERV. Implementation Plan 2010 Page 1 MEGVALÓSÍTÁSI TERV A HTTP Alapítvány (Csörsz 45,H-1123 Budapest, Hungary) és a Cisco (Cisco International Limited, 1 Callaghan Square, Cardiff, CF10 5BT, United Kingdom) között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Megállapodás. Regionális Akadémia: HÁLÓZATI TUDÁS TERJESZTÉSÉÉRT PROGRAMIRODA ALAPÍTVÁNY, a továbbiakban HTTP ALAÍTVÁNY

Megállapodás. Regionális Akadémia: HÁLÓZATI TUDÁS TERJESZTÉSÉÉRT PROGRAMIRODA ALAPÍTVÁNY, a továbbiakban HTTP ALAÍTVÁNY Cisco Hálózati Oktatási Program Megállapodás Dátum: Kapcsolattartó neve: Intézmény (Lokális Akadémia) neve: Regionális Akadémia: HÁLÓZATI TUDÁS TERJESZTÉSÉÉRT PROGRAMIRODA ALAPÍTVÁNY, a továbbiakban HTTP

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 1134 Budapest, Váci út 39. 1553 Budapest, 62. Pf. 44. Telefon: 320-4198 Fax: 320-9454 Honlap: www.trainex.hu E-mail: trainex@trainex.hu Nyilvántartási

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között)

MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására. (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) MEGÁLLAPODÁS fejlesztési támogatás nyújtására (szakközépiskola és szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet között) a pénzbeli fejlesztési támogatás nyújtására a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS gyakorlati képzési feladatok ellátására A jelen együttműködési megállapodást a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. bekezdése alapján a... szervezet / intézmény

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a ORATTI Kft. (2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 147. Adószáma:14534542-2-13) továbbiakban, mint Bérbeadó, másrészről: Cég neve: Székhelye: Adószáma: Bankszámlaszáma:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. 2.) Az Opti utalvány rendelkezésére állásáról és cseréjéről a Kibocsátó vállal felelősséget. Bankszámlaszám: 11705008-29904697 (OTP Bank) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Név: Adószám: Bankszámlaszám: Cím: E-mail cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: mint Munkáltató,

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ BUDAPESTI OLIMPIAI KÖZPONT NÉPLIGETI SPORTTELEP LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

S Z E R Z ŐDÉS. 1.2 A munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata, 1.3 Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás,

S Z E R Z ŐDÉS. 1.2 A munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata, 1.3 Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás, S Z E R Z ŐDÉS amely létrejött egyrészről: adószáma: bankszámlaszám: képviselő: (továbbiakban Megbízó) másrészről: MEDICOR Humán Egészségügyi Szolgáltató Kft. adószáma: 14653429-2-43 bankszámlaszáma: 10401282-50514852-56481011

Részletesebben

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S 1. A jelen szerződés alapján a Cím: 4033 Debrecen, Futó u. 4. Adószám: 18998083-1-09 Honlap: www.csodakutya.hu Mobil: +36 20 352 10 15 E-mail: csodakutya@gmail.com mint

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak 2013. december 13. HTTP Alapítvány, Budapest / WebEx 15 éves a Cisco Hálózati Akadémia Mai program 1. 14.00-15.00 15.00-15.30 CCNA R&S oktatói bridge kurzus

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak. 2014. június 20. HTTP Alapítvány, Budapest / WebEx

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak. 2014. június 20. HTTP Alapítvány, Budapest / WebEx Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak 2014. június 20. HTTP Alapítvány, Budapest / WebEx Mai program 1. 14.00-15.00 Amit feltétlenül tudnunk kell az új CCNA R&S tananyag 3. és 4. szemeszterének

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Összefüggő külső szakmai gyakorlat 2. (7 nap óvoda, 3 nap általános iskola alsó tagozat) Gyakorlat időtartama: 2015. augusztus

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti:végh József igazgató MEGÁLLAPODÁS

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A HÁLÓZATI TUDÁS TERJESZTÉSÉÉRT PROGRAMIRODA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 év Kelt: Budapest, 2007. május 14. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Összefüggő külső szakmai gyakorlat 4. Gyakorlat időtartama: 2015. augusztus 31-től szeptember 11-ig Leadandó dokumentum Leadás

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Salföld Község Képviselő-testületének 2015. március 31-i testületi ülésére Tárgy: Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2013. (IX.26.) önkormányzati határozatával döntött a Boldog Gizella Alapítvánnyal

Részletesebben

PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP

PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP PARTNERGÁZ BELÉPÉSI ADATLAP Partner nyilatkozata Alulírott.. felvételemet kérem az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. által működtetett PartnerGáz hálózatba. Kijelentem, hogy a mai napig nem folyik ellenem,

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak 2014. március 28. HTTP Alapítvány, Budapest / WebEx 15 éves a Cisco Hálózati Akadémia 15 éves a Cisco Hálózati Akadémia Dér Imre 1956-2014 15 éves a Cisco

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Székhely: 1034

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: www.avkf.hu www.avkf.hu

Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: www.avkf.hu www.avkf.hu 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Felkérő levél Hivatalosan igazoljuk, hogy.. az Apor Vilmos Katolikus Főiskola IV. évfolyamos szociálpedagógia szakos levelező tagozatos

Részletesebben

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak

Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak Szakmai továbbképzési nap akadémiai oktatóknak 2013. szeptember 27. HTTP Alapítvány, Nyíregyházi Főiskola Matematika és Informatika Intézete és az Informatikai Szolgáltató Központja / WebEx 15 éves a Cisco

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA amelyet létrejött egyrészről a Károli Gáspár Református Egyetem (1091 Budapest, Kálvin tér 9.; Adószáma: 18060676-2-43; OM azonosító: FI 44189;

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /545/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szín-Vonal Alapfokú

Részletesebben

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően

Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően Kiegészítő megállapodás az NIIFI Tagintézményi szerződéshez szerver tanúsítványok kiállítását illetően amely létrejött egyrészt a másrészől a(z) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet székhely:

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET amely létrejött egyrészről Cégnév: Székhely: Adószám: Képviseli: Mint felhasználó továbbiakban Felhasználó a KuponOS szoftver használatáról másrészről

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne.

szükséges lenne még ebben az évben megcsináltatni, ami összesen 477.828.- Ft + áfa, azaz bruttó 597.285.-Ft-ba kerülne. Tisztelt Képviselő Testület! Az elmúlt ülést követően döntött úgy a testület, hogy a két éve tervezett közvilágítás bővítését a Vízműtöl visszajáró tagi hitel terhére megcsináltatja az Önkormányzat. Ezen

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

ASC Workshop. szakmai továbbképzés akadémiai oktatóknak. 2014. november 28. HTTP Alapítvány Budapest/WebEx

ASC Workshop. szakmai továbbképzés akadémiai oktatóknak. 2014. november 28. HTTP Alapítvány Budapest/WebEx ASC Workshop szakmai továbbképzés akadémiai oktatóknak 2014. november 28. HTTP Alapítvány Budapest/WebEx Mai program I. 14:30-14:35 Köszöntő és technikai információk 14:35-15:05 Hogyan tanítsuk? Hálózati

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Innovatív Dél-Zala Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása NYILATKOZAT

Innovatív Dél-Zala Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása NYILATKOZAT NYILATKOZAT Alulírott (pályázó hivatalos képviselőjének neve), mint a.. (vállalkozás neve, címe, adószáma) kijelentem, hogy a Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása elnevezésű

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben