Ézs 35,1-10 II. Az örvendező hívő élet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ézs 35,1-10 II. Az örvendező hívő élet"

Átírás

1 Ézs 35,1-10 II. Az örvendező hívő élet Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul mint őszike. Virulva virul és örvend ujjongva, a Libánon dicsősége adatott néki, Karmel és Sáron ékessége; meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét. Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, a ki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket! Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak, Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben. És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, a hol feküsznek, fű, nád és káka terem. És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; a ki ez úton jár, még a bolond se téved el; Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta! Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj. Bevezetés Ma egy hete, amikor ezt az igeszakaszt felolvastuk, elsősorban úgy foglalkoztunk vele, mint próféciával. Ez részben beteljesedett, amikor az Úr Jézus Krisztus először eljött erre a földre. A maga valójában akkor fog egészen beteljesedni, amikor másodszor eljön az Úr az Ő dicsőségében, és felállítja az Ő királyságát ezen a földön. Szó volt szellemi vonatkozásairól is, ami nekünk szóló, mai üzenete ennek az Igének. Most ezt szeretném folytatni, és csak a szellemi üzenetét nézzük meg most ennek az Igének. Már az előbb is arról énekeltünk, hogy: Úgy örül a szívem, ki sem mondhatom, hogy Tied vagyok már drága Krisztusom. Ez az Ézsiás 35. rész is az örömről szól: Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul (1. vers), mert olyan dicsőséget kapott az addig puszta, teljesen kietlen hely, mint a Libánon dicsősége, meg a Sáron ékessége, ami köztudott, hogy milyen jól termő, gazdag növényzetű hely. Ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad [ ] az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj (6. és 10. vers). Szabadulás és öröm Nézzük meg először, hogy mit mond nekünk ez az igeszakasz az örvendező hívő életről. Ezt a címet is adhatnám annak, amiről most szó lesz, hogy: az örvendező hívő élet. Először általában szeretnék erről az örvendező hívő életről szólni. Azt olvassuk: Vígasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban (Zsolt 118,15). Az igaz ember, a hívő ember sátrában (mert csak Krisztusban lehetünk igazak nem önmagunkban), a lakhelyén, a szívében vígasság van, és öröm. Miért? Mert szabadulás van, megszabadultunk. Miből szabadultunk meg? Mond ez a zsoltár is valamit: Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit! (Zsolt 118,17). A halálból szabadított meg bennünket. Mégpedig nem magunktól szabadultunk meg, hanem úgy mondja itt: Az Úrnak jobbkeze felmagasztaltatott; az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett! (Zsolt 118,16), mert hatalmas dolgot vitt véghez. Isten jobb keze Krisztus. Ezzel a kézzel nyúlt le a magasból. Krisztus mint kéz által húzott ki

2 a pusztulás gödréből, a sáros fertőből (Zsolt 40,3), a halálból. Ezért van az igazak szívében örvendezés. Ezért örvendező a hívő élet. Lukács evangéliuma 15. részben olvasunk három elveszett valamiről: elveszett juhról, elveszett drahmáról, és az elveszett fiúról, amit tékozló fiúnak szoktak emlegetni. Arról beszél itt az Úr Jézus, hogy amikor megkerül, mind a három után nagy öröm van. Nyilván elmondja, hogy a juhnak is lehet örülni, meg a drahmának is, de itt arról van szó, hogy örvendezés van a mennyben, mikor egy elveszett ember hazatalál. Elolvasok három igeverset, hogy mondja az Úr Jézus: Mondom néktek, hogy ily módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogynem kilenczvenkilencz igaz emberen, a kinek nincs szüksége megtérésre (Lk 15,7). Vannak igaz emberek, akik annak tartják magukat. Különben nincs egy igaz se, megmondja az Ige, csak úgy gondolja, hogy ő igaz, és nincs szüksége megtérésre. Afelett nincs öröm a mennyben. Amikor egy bűnös ember megtér, amikor egy bűnös embert megtalál az Úr, egy bűnös ember haza jön az Úrhoz, örvendezés van a mennyben. Övend a bűnös ember is, örvend a menny, és örvendezés van a földön is. Azt olvassuk: Ezenképen, mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén (Lk 15,10). Az angyalok is örülnek. Amikor haza tért a tékozló fiú, azt mondta az apja: Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá; és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira! És előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk és vígadjunk. Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott; elveszett, és megtaláltatott. Kezdének azért vígadni (Lk 15,22-24). Azért örvendező a hívő ember élete, mert felette örül a menny is, örülnek az angyalok, örül Isten. Ezért lehet öröm a mi szívünkben is, mert tudjuk, honnan hozott ki az Úr. Fel van írva a nevünk az Úr előtt A napokban olvastam egy történetet egy emberről, aki a második világháború alatt fogságba került. Vitték lágerekbe, mindig szöges drótkerítés, és egyéb kerítés vette őt körül, végül megbetegedett. Hazaküldték több más fogolytársával együtt, amikor már úgy alakult a helyzet. Hazafelé a vonaton ez az ember meghalt. Az egyik bajtársa hazavitte a családjának, amit talált nála, többek között az iratait is. Otthon a családja, amikor kibontogatta az iratokat, volt egy kis lap, amire ez az ember saját kezűleg a következőt írta rá: Ha én egyszer haza kerülök, minden állatot szabadon engedek. Megvetek és utálok minden kerítést és rabságot. Volt oka rá, hogy így gondolkozzon. Úgy gondolkodott, ha nekem rossz volt kerítés meg láncok között lenni, akkor az állatnak is rossz. Tudjuk, hogy egy kutya is, hogy tud örülni, mikor leoldozzák róla a láncot, és szabadon engedik, vagy egy madár, mikor kiengedik a kalitkából. Ez az ember nem érhette meg, hogy haza menjen. Ez még csak külső rabság. Milyen öröm van, amikor egy sokkal nagyobb rabságból, a Sátánnak a láncaiból, rabigájából, kerítéséből szabadít ki az Úr. Ezért örvendező a hívő élet. Jól ismert igevers, amely így hangzik: Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! (Fil 4,4). Ez nem egy parancs. Ez egy természetes lehetőség a hívő ember számára, hogy örülhet az Úrban. Érdekes az előtte lévő vers. Azt mondja itt: kiknek neveik fölírvák az életnek könyvében (Fil 4,3). Ez után mondja: Örüljetek az Úrban [ ] ismét mondom, örüljetek! Ugye ez emlékeztet bennünket valamire, hogy kiknek neveik fölírvák az életnek könyvében? Amikor a tanítványok elmentek, hatalmat kapnak arra, hogy ördögöket űzzenek, betegeket gyógyítsanak, csodákat tegyetek. Visszajöttek, és nagy örömmel mondták az Úr Jézusnak: Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által! (Lk 10,17). Azt mondta az Úr: azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek; hanem inkább [van aminek örülhettek] azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben (Lk 10,20). Ennek lehet örülni. Ezért örvendező a hívő élet. Neveitek fel vannak írva a mennyben, örüljetek az Úrban mindenkor (Lk 10,20; Fil 4,4). Nem mi iratkoztunk fel, nem mi érdemeltük ki, hanem az Úrnak jobbkeze hatalmasan cselekedett! (Zsolt 118,16), mégpedig, amikor kiterjesztette a

3 kezeit, és odaszegezték a keresztfára, de az Isten feltámasztotta. Akkor végzete el, hogy megmentsen bennünket, hogy ott legyen nevünk az élet könyvében. Hogy olvassuk? Nem halok meg, hanem élek (Zsolt 118,17). Ott van a nevünk az élet könyvében. Nem a halottak közé írva, hanem az élők közé írva. Öröm, nehézség, dicsőség Még egy Igét olvasunk így, általában az örvendező hívő életről. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, a mely a mennyekben van fenntartva számunkra, A kiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, a mely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen (1Pét 1,3-5). Egy igazi ok az örvendezésre. Azt mondja, hogy Isten újonnan szűlt minket élő reménységre. Beszél arról, hogy fenn van tartva számunkra, fenntartott helyünk van a mennyben. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökség. Van egy ígéretünk, hogy: Isten hatalma őriz hit által, hogy el is érjük ezt a romolhatatlan, szeplőtelen örökséget. Kell még ettől több ígéret? Amikor azt mondja: A melyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között (1Pét 1,6). A hívő ember életében is vannak nehézségek. Olyan dolgok, amik szomorúságra adhatnának okot. A lelkünket meg is szomorítja időlegesen. Vannak nagyon nehéz dolgok. Vannak kegyetlenül fájdalmas, megoldhatatlan dolgok. Nem is tudjuk megoldani. Amikor magunkért vagy másokért fáj a szívünk, és tehetetlenek vagyunk. Azt mondja Isten Igéje: meg kell lenni Ez szükséges a formáltatásunkhoz. Azt mondja, hogy ugyan szomorkodtok különféle kísértések között, de Jézus Krisztus A kit, noha nem láttatok, szerettek; a kiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek: Elérvén hitetek czélját, a lélek idvességét (1Pét 1,8-9). Azért örvendezhetünk, mert tulajdonképpen a lelkünk célba ért. Nem vagyunk már elveszett fiak. Érhetnek kellemetlen dolgok, vérezhet a szívünk, hullhatnak a könnyeink, de mégis belül örvendezhetünk mindig. Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! (Fil 4,4). Elértük hitünk célját, a lélek üdvösségét. Nem az életünk célját. Az életünk célja nem az üdvösség. Az élet kiinduló pontja az üdvösség. A cél, amire Isten akar minket használni. A hitünknek, amikor bíztunk az Úrban, a megmentés volt a célja. Megmentett bennünket az Úr, ezt már most elértük. Azután majd az életünk célját is el fogja Isten végezni. Azt is elérjük. Arra szeretnék bíztatni mindenkit, hogy bár lehetnek az életében nagyon nehéz dolgok, pusztaság, szomjúság. Az úton sokféle nehézség érhet, de azt mondja az Úr, örüljetek, mert: Örvend a puszta és a kietlen hely (1. vers). Isten meg fogja áldani azt a puszta szívű embert, aki mégis bízik Benne, és a Libánon dicsőségét adja neki (2. vers). Még valamit ezzel kapcsolatban felolvasnék: meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét (2. vers). Ezt azért olvastam el, mert az előbb beszéltem arról, hogy már maga az milyen nagy öröm, hogy meg vagyunk váltva és üdvözülünk. Nem vagyunk rabok, már szabadok vagyunk, de itt egy lépéssel tovább megy az Ige. Igazán az tud örülni, aki nem csak a megváltását ismeri. Aki nem csak a megfeszített Jézus Krisztust ismeri, hanem a feltámadt Jézus Krisztust is, Aki dicsőséges, Akié minden hatalom, azok meglátják az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét. Olyannak látják, amilyen a zsoltárban olvassuk, Kóráh fiainak tanítása ez, így vezeti be az Ige: Ének a szerelmetesről - így folytatja - Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom: művem a királynak szól. [Krisztusról van itt szó.] Nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajakidon (Zsolt 45,1-3). Ilyen a király, Krisztus, az Ő dicsőségében a király mikor ezt látjuk, mindenkinél szebb, mindenkinél kedvesebb, és akkor felbuzog a szív. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok (1Kor 15,17). Ha nincs ez a feltámadt

4 Krisztus ismeretünk, ha nincs az élő, feltámadt, dicsőséges Krisztus a szívünkben, csak az, hogy értünk meghalt, akkor még a pusztában vagyunk. Akkor még vannak nehézségeink: lázadozás, lehorgasztott fej, panasz, sóhajtozás. Megrekedünk itt. Ha feltámadt Krisztusunk van, nem maradunk a pusztában, bemegyünk az ígéret földjére. Akkor tudjuk igazán dicsőíteni az Urat. Izráel is, amikor átment a Vörös-tengeren dicsőítette az Urat (2Móz 15,1-21). Azután a pusztába lelohadt a dicséret, jött a lázadás (2Móz 15,22-24). Amikor bementek, akik hittel bementek, mint Káleb és Józsué, azoknak a szívében ott volt Isten dicsőítése. Ennyit úgy általában az örömről. Öröm, erő és a közösség Nézzünk meg kicsit részletesebben is, néhány részletkérdést is ezzel kapcsolatban. A 3-4. versben a félelmes szívűek bátorításáról van szó: Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ez úgy jön ide, az örvendező hívő élethez, hogy azt olvassuk: az Úrnak öröme a ti erősségtek (Neh 8,10). A protestáns fordítás azt mondja: az Úr előtt való öröm, erőt ad nektek. Azoknak szól ez a felszólítás, hogy Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, akik örülnek. Azok tudják csak erősíteni, mert azoknak van erejük, mert az Úrnak öröme, az erősségük. Ezt tudjuk a mindennapi életből is, hogy egy ember, aki örvendező, megelégedett, boldog, az erős is. Aki lehangolt, szomorú, erőtlenné is válik. A szomorúság elveszi az ember erejét. Elcsügged, de az örvendező embernek van ereje is. Azt mondja itt nekünk az Úr, felszólít, hogy erősítsétek, akik tántorognak, vagy akik gyengék, vagy akik félelmes szívűek. Ez azt jelenti személyesen, hogy ha boldog vagy, és van erőd az Úrban, akkor köteles vagy erősíteni a lankadtakat, tántorgókat, és a remegő szívűeket. Így mondom, hogy köteles, mert: Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Mindenikünk tudniillik az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, épülésére. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem a mint meg van írva: A te gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám (Róm 15,1-3). Nem kellett volna, hogy Rá gyalázat hulljon, ha nem hordozta volna a bűneinket, ha nem nekünk kedveskedett volna. Tehát ezzel tartozunk. Itt mindenkinek szeretném személyesen a szívére helyezni, aki boldog az Úrban, hogy sok félelmes szívű van. Sok lankadt és megfáradt ember van. Van-e legalább egy a sok megfáradt közül, akire odafigyelsz, aki a szíved ügye, akit erősítesz, akit bátorítasz? Ezzel tartozol. Elsősorban az Úrnak tartozol. Itt felteszek egy másik kérdést is, ami kapcsolódik ehhez. Miért járunk gyülekezetbe? Csak azért, hogy épüljünk? Csak azért, hogy mi kapjunk? Csak azért, hogy mi gazdagodjunk? Azt olvassunk, Pál apostol írja, hogy nincsen senki Timótheushoz hasonló a környezetében, mert: Mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusét. [Kivéve Timótheust] Az ő kipróbált voltát pedig ismeritek, hogy miképen atyjával a gyermek, együtt szolgált velem (Fil 2,21-22). Nem jó bizonyságtétel Pál apostol környezetétől, akik nyilvánvalóan a legjobbat látták Pál apostoltól. Nem azt látták, hogy önzőek legyenek, és csak magukkal foglalkozzanak, mert Pál sem csak magával foglalkozott. Mennyi terhet hordozott! Egyedül Timóteus volt, aki ezt is megtanulta, hogy ne magammal legyek elfoglalva, nem a magam baja van csak! Bajok mindig lesznek. Mindig lesz, ami elhúzna bennünket, mindig van, ami könnyet csalhat a szemünkbe, de keresem a Krisztus hasznát. A Krisztus Jézusét, nemcsak a magamét! Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is (Fil 2,5), ami Pálban is volt, és Timótheusban is. Mert jön az Úr! Mondjátok a remegő szívűeknek [ ] ne féljetek! (4. v.). Felmerül a kérdés: Ha azt mondja az Úr, hogy Erősítsétek, akkor mivel erősítsük? Mit mondjunk nekik? Hogy mondjuk

5 nekik azt, hogy ne féljetek? Ha csak mi mondjuk, hogy ne féljetek, az annyi csak, mintha semmit se mondanánk. Hogy mondjuk, hogy abban az Isten szavát értsék meg, hogy az Ige legyen, hogy: ne féljetek! Így folytatódik ez az Ige: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, a ki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket! (4. vers). Vagy is, azt mondjuk, hogy azért ne remegj, mert jön az Úr! Ennek többféle jelentése van, hogy jön az Úr. Az egyik jelentése az, hogy amikor Pál apostol Krisztus vissza jöveteléről ír, amikor az elragadtatás lesz, azzal fejezi be: Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel (1Thessz 4,18). Ez azt jelenti, hogy mi hívő emberek mindig úgy, abból a távlatból tekintsük az egész életünket, a mindennapok eseményeit is, hogy az Úr nemsokára visszajön. Nem sokáig tart ez már. Amikor jön, jutalma vele jön. A szabadítás is vele jön, ki fog szabadítani ebből. Nem is emlékezünk már ezekre, mert csak pillanatnyi könnyű az, amit most úgy érezzük, hogy agyonnyom. Onnan nézve szállongó pehely, ahogy egyik ének mondja, csak szállongó pihe. Ebből a szempontból szoktunk-e nézni az életünket, a nehézségeinket? Vigasztaljuk-e magunkat, meg másokat is? Az Úr jön, nem tart ez örökké. Amit adott az Úr, azért adta, hogy az Ő eljövetelére felkészítsen, mert erre még szükség van. Erre még nekünk szükségünk van. Ha az Úr eljön, minden megoldódik: Ő jő, és megszabadít titeket! Ha jónak látja, már most eljöhet úgy hozzánk, személyesen, hogy leveszi rólunk ezt a terhet. Ha megtanultuk a leckét, leveszi rólunk a terhet. A másik, amit ide szeretnék tenni, hogy Ő jő, és megszabadít, csak Ő tud megszabadítani. Nincs más, aki megszabadíthat. Nincs semmiféle más erő, ami meg tudna szabadítani. Én sem magamat, testvérek se, igehirdetők se. Itt hiába van akármilyen rendszerváltás, kormányváltás, vagy bármi jöhet. Szabadulás nincs, csak Ő tud szabadítani. Tapasztalhatták a testvérek, hogy itt csak Isten tud szabadítani. Csak Ő, de Ő megszabadít! Hogy mondja itt az Ige? Istenetek bosszúra jő, az Isten, a ki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket! A gonoszokat egy pillanat alatt megítélheti, elvesztheti, félre teheti. Bennünket kiemelhet. Neki semmibe nem kerül, egy pillanat. Amiért most nem teszi, az az Ő szeretete: hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek (2Pt 3,9). Testvérek, én tudom, hogy az ördög embereken keresztül is rengeteg fájdalmat és nehézséget okoz a hívő embernek is. Az Úr visszavonná a leheletét, az az ember egy pillanat alatt meghalna. Birodalmak omolhatnak össze egy pillanat alatt. Az Úr csak int, és vége. Azért nem teszi, mert azt akarja, hogy megtérjenek (1Tim 2,4). Minket is, amikor még bűnösök voltunk, agyon nyomhatott volna az Úr, mint egy férget, de nem ez az Ő szeretete. Mondjátok a remegő szívűeknek [ ] ne féljetek! [ ] Istenetek [ ] jő, és megszabadít Isten csodái az életünkben Ötödik és hetedik versben olvashatunk olyan csodákról, aminek a megtapasztalása örömöt ad a szívünkbe. Ilyen csodákról: Akkor a vakok szemei megnyílnak (5. vers). Mondom, szellemi dolgokról szólok. Imádkozik Pál apostol, hogy az Úr nyissa meg szívünk szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága (Ef 1,18). Az is nagy dolog volt, amikor a szellemi szemünk megnyílt, és megtértünk, újonnan születtünk. De amikor látjuk, hogy mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága, az Ő elhívásának a nagy volta, milyen nagy, hatalmas és dicsőséges a mi Urunk, akkor ez több, pedig az is mérhetetlenül nagy dolog. Ilyenről beszél, hogy a szellemi fülek megnyílnak: a süketek fülei megnyittatnak (5. vers). Az is nagy dolog volt, amikor először hallottuk meg, hogy nekünk szól az Úr, hogy jöjjetek én hozzám, szeretlek, megváltottalak. Még nagyobb, amikor arra nyílik meg a fülünk, amit úgy olvasunk, hogy: füleimet fölnyitottad (Zsolt 40,7). Felserkenek minden reggel, mint a tanítványok felserkennek. Így olvassuk Ézsaiás 50,4-5-ben: Az Úr Isten bölcs nyelvet adott

6 én nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Az Úr Isten megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam, hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van (Zsolt 40,9). Az igen nagy dolog, és az örvendező hívő élethez hozzá tartozik, amikor egy hívő embernek nyitott füle van, hogy teljesítse az Isten akaratát, vagyis engedelmes Istennek. Az engedelmességből igen nagy öröm fakad, ha meghallunk valamit. Mi is úgy szoktuk mondani a gyermekeknek, amikor mondjuk, hogy például: takaríts ki a szobádat. A füle botját sem mozdítja. Még egyszer mondja a szülő: Ideje lenne összepakolni a ruhádat, és rendet tenni a szobádban. Mintha nem is hallaná. Nem hallod? Ha meghallotta, az azt jelenti, hogy megcsinálja, engedelmes. Ugyanez a megnyílt fül, hogy meghalljuk, mit mond Isten, hogy engedelmeskedünk annak. Az engedelmességnek mindig nagy áldása van. Az engedetlenségből pedig mindig nyomorúság, nagyon sok könny, meg gyász fakad. Csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen (Zsolt 68,7). Ott nem örül a puszta. Nem lesz a pusztából viruló kert, csak sivatag lesz annak, aki engedetlen. Ezért mondja azt, miután füleimet felnyitottad [ ] Vígan hirdetem az igazságosságot [a Te dicséretedet] a nagy gyülekezetben (Zsolt 40,7.10). Akkor jön az öröm. Az után ilyen csodák, hogy a szellemi sántaság meggyógyul: ugrándoz, mint szarvas a sánta (6. vers). A Királyok könyvében olvassunk Illésről, amikor azt mondja Izrael népének: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt; ha pedig [a bálvány] Baál, kövessétek azt (1Kir 18,21). A megosztott szív nem örvendező szív, hanem szomorú szív. Csak az a hívő ember az örvendező, akinek nem megosztott a szíve, aki nem kétfelé sántikál, hanem egyenesen elkötelezett Jézus Krisztusnak. Osztatlan a szíve, egyenes az eljárása. Ebből mindig öröm fakad. Aki nem próbálja egy kicsit a világnak, egy kicsit a bűnnek, egy kicsit az embereknek is tetszeni, meg egy kicsit Istennek is. Nem egy kicsit a magam akaratának is, hanem csak az számít, hogy teljesítsem Uram, a Te akaratodat. Osztatlan Feléd a szívem. Az a hívő ember örül. A sántaság azt is jelenti, azt mondja Péter és János az ékes kapuban a sántának, hogy kelj fel és járj! [ ] és azonnal megerősödének az ő lábai és bokái (ApCsel 3,6-7). Feleségem sokszor el szokta mondani, hogy a mindennapi dolgait is nagyon gyakran, csak úgy tudja elvégezni, hogy mikor hozzákezd még nincsen ereje, de biztatja az Ige, hogy kelj fel, és tegyed, kelj fel és járj! Miközben csinálja, mert muszáj csinálni, mert rábízta Isten, akkor közben megjön az ereje. Ezt mindenkinek tudom ajánlani, hogy kelj fel és járj!, te sánta ember, aki úgy gondolod, nincs erő a lábaidban. Csak csináld, majd Isten közben megadja az erőt. Ilyen csoda, hogy: ujjong a néma nyelve (6. vers). Az előbb is idéztünk a zsoltárból, hogy: kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat [ ] új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét (Zsolt 40,3-4). Van régi ének, ami nem ujjongó. A régi az olyan, hogy: kérés, könyörgés, panasz, óhajok, sóhajok. Az új meg Isten dicsérete, a hálaadás és magasztalás. Az örvendező hívő élethez ez tartozik hozzá: Uram, nem sóhajtozok, nem panaszkodok. Tudom, hogy mindent jól cselekedtél, ha nem értem is, és hála van a szívemben, új ének. Ilyen csoda, hogy: tóvá lesz a délibáb, és a szomjú [az aszott, kiszáradt] föld vizek forrásivá (7. vers). A száraz föld nem csak vizet kap, hanem víz forrása lesz. A hívő életben ez azt jelenti, hogy a hívő embert nem csak megelégíti Isten, hogy ne szomjazzon, hanem azt mondja: A ki hisz én bennem [ ] élő víznek folyamai ömlenek [vízforrások buzognak] annak belsejéből (Jn 7,38). Vagyis a hívő ember vízforrás lesz, élő víz folyama, mert bennünk van a Szent Szellem. Nem csak mi elégedünk meg, hanem tudunk adni a másiknak. Tudjuk bíztatni az ellankadtakat, a tántorgókat erősíteni, mert bennünk vízforrás van, bőség van. A vízforrásból kifolyik a víz. Annyi van neki, hogy nem tud vele mit kezdeni, folyik

7 belőle. Tud adni. Ez csoda. Addig aszú föld volt, most vízforrás. Annak idején olvastuk, azt mondja az Úr: A szomjazó elé hozzatok vizet! (Ézs 21,14). Örvendező hívő embereknek lehet a szomjas szívűeknek vizet vinni, ha bennük vízforrás van. Öröm a szentség útján Erre is szeretnék rávilágítani. Olvasunk erről, hogy: És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta (8. vers). Örül a hívő ember, mert ez az út Krisztus. Én vagyok az út (Jn 14,6). Ő a szentségnek az útja, amin járunk. Azért örülünk, mert erre az útra tisztátalan nem megy, aki rajta jár, az mind tiszta ember. Miért örvendezés ez nekünk? Azért, mert tudjuk, Isten az én életemben se hagy meg semmit, ami tisztátalanság. Az utolsó homályt vagy tisztátalanságot is el fogja távolítani az életemből. Ez nagy öröm, mert úgy fog minket állítani önmaga elébe, hogy ne legyen rajtunk szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle (Ef 5,27). Néha, amikor a könnyeinket kell hullatni, vagy ahogy Péter mondja: ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között (1Pt 1,6), az éppen ezért van, hogy minden tisztátalanságból kitisztítson az Úr. Erre választott ki, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte (Ef 1,4). Azt mondja erről az Útról, hogy: Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá... (9. vers). Tehát, azért örülünk, mert a szentség útján járva a Sátán nem érhet el. Ha ezen az úton járunk, bennünk nincsen semmije. Az Úr Jézus is a szentség útján járt, és benne nem volt semmije (Jn 14,30). Örülünk, mert a szentség útján még a bolond se téved el (8. vers). Ez azt jelenti, hogy a szent élethez nem szükséges nagy észbeli képesség és ismeret. Nem szükséges hozzá. Az Úr ismerete kell hozzá, Isten szeretete kell hozzá. Úgy is fordítják ezt, a protestáns fordítás szerint: bolond nem téved rá. Ez is igaz. Ennek is örülhetünk, mert aki a szentség útján jár, az Isten szemében egy sem bolond. Az a bolond Isten szemében, aki nem a szentség útján jár, hanem a bűnösök útján jár. Az a bolond. Isten szemében az a bölcs, aki a szentség útján jár. Azt is jegyezzük meg, hogy mi, akik a szentség útján járunk, néha azért mégis teszünk szentségtelen dolgokat. Akkor bolondok módján járunk el, nem úgy, mint, ahogy a szentekhez illik. Így ne járjunk el! Még egy dolgot megemlítek: ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj (10. vers). Most olvastuk: És az Isten eltöröl minden könnyet szemeikről. [ ] sem gyász sem kiáltás [ ] nem lesz többé, mert az elsők elmúltak [ ] Aki győz örökségül nyer mindent (Jel 21,4.7). Befejezés Még egy Igével fejezném be. Azt mondja az Úr Jézus: Az asszony mikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája, de mikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember született e világra. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről (Jn 16,21-23). Ez szépen összefoglalja az utat, amin járunk. Szülési fájdalmakat kell kiállnunk. Az asszony is, amikor szülés előtt van, vagy benne van a szülésben az nehéz, jajgat, de mikor megvan a gyermek, és visszatekint, azt mondja megérte. Mert ember született e világra. Amikor majd ott leszünk az Úrnál, ismét meglátlak majd titeket, és visszatekintünk arra a vajúdásra, meg fájdalomra, ami volt ezen a földi utunkon, nem is emlékszünk többé a kínra. Azért mondja, hogy eltöröl minden könnyet, nem lesz többé gyász, fájdalom, kiáltás, sóhaj, mert az elmúlt, nem is emlékezünk többé a kínra az öröm miatt. Azt mondja: azon a napon nem kérdeztek többé semmit. Mennyi kérdésünk van most! Miért? Meddig? Mikor? Ki? Hogy? - rengeteg kérdésünk van, rengeteg dolgot szeretnénk tudni. Ha az Úrnál leszünk, semmit nem kérdezünk. Minden világos lesz. Azt mondjuk, majd ami le van írva az egyik helyen az Igében az Úr Jézusról: Mindent jól cselekedett (Mk

8 7,37). Megérte a kín. Nem számít a fájdalom, csak pillanatnyi könnyű volt. Igazán szégyellhetjük magunkat, hogy hitben már most láthatnánk ezt. Szégyellhetjük magunkat, amikor nem örülünk, hanem búsulásnak adjunk magunkat, és a sok kérdésért, hogy miért. Örvend a puszta és a kietlen hely, ugrándoz, mint szarvas a sánta, ujjong a néma nyelve, örök öröm fejökön. Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! Vígasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban! Ámen. Debrecen, június 26.

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk. 21.28 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Ézs 35,1-10 I. Amikor eljön a Szabadító

Ézs 35,1-10 I. Amikor eljön a Szabadító Ézs 35,1-10 I. Amikor eljön a Szabadító Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul mint őszike. Virulva virul és örvend ujjongva, a Libánon dicsősége adatott néki, Karmel és Sáron ékessége;

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak; Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, a melyeket

Részletesebben

Az utolsó ítélet. (Advent 3.)

Az utolsó ítélet. (Advent 3.) Az utolsó ítélet (Advent 3.) Lectio: Mt 11,2-6 Textus: Jel 20,11-12 Az Ige felirata: Az utolsó ítélet. S valóban Jézus Krisztus visszajövetelekor lesz az utolsó ítélet. Az Ige azt mondja, hogy a fehér

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink NEW START 1. Táplálkozás 2. Testmozgás 3. Víz 4. Napsugár 5. Önuralom 6. Levegő 7. Pihenés 8. Lelki egyensúly Miért nehéz egészségesen élni? A keresztény öröm Örüljetek az Úrban mindenkor;

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK 2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100.

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A HÁLA JELEI Lekció: Zsolt 100. Alapige: Lukács 8,1-3 Jézus ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14.

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. HATALOM KRISZTUSBAN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. Köszöntjük az internet televízión a nézőket, első alkalommal van, hogy korlátlan számban nézhetik az Istentiszteletet, nagyon örülünk

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET

PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET Kolossé városa a kis-ázsiai Pergia területén volt, és ebben a levélben Pál még további néhány gyülekezetet is üdvözöl Laodiceában és Hirápoliszban is. Pál sohasem

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben