Kecskemét Megyei Jogú Város helyi személyszállítási közszolgáltatásának utazási feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kecskemét Megyei Jogú Város helyi személyszállítási közszolgáltatásának utazási feltételei"

Átírás

1 Kecskemét Megyei Jogú Város helyi személyszállítási közszolgáltatásának utazási feltételei 1. Általános tudnivalók A Polgári Törvénykönyv 216. (1) bekezdése értelmében a Személyszállítási szerződés az utas és a Kunság Volán Zrt. között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal, az arra kijelölt helyen felszáll a menetrend szerinti járatra. Az utas a ráutaló magatartásával hatályba lépett személyszállítási szerződés alapján jogosult a felkínált személyszállítási szolgáltatást igénybe venni azzal a kitétellel, hogy az adott járműre történő felszállásával elismeri, hogy a jelen Utazási Feltételeket mely a személyszállítási szerződés elválaszthatatlan részét képezi a felszállást megelőzően tanulmányozta, és magára nézve kötelező érvénnyel elfogadta. Felszállni az autóbuszra csak az első ajtón lehet. Felszálláskor az utas köteles a bérletjegyét az autóbuszvezetőnek felmutatni, a menetjegyét pedig felmutatni és a vezetőfülkénél lévő lyukasztógépen érvényesíteni. A menetjegy az autóbuszon is megváltható. Az autóbuszvezetőtől vásárolt menetjegyet a vezetőfülkénél levő lyukasztógéppel szintén érvényesíteni kell. Autóbuszon csak az utazhat, akinek érvényes menetjegye, utazási igazolványa, utazási jogosultságot igazoló okmánya van. Az utazási igazolványt ellenőrzés céljából az utazás tartama alatt, illetve leszálláskor az autóbuszjárat személyzete, vagy az ellenőr felhívására fel kell mutatni, vagy át kell adni. Az utasoknak a díjszabásban megállapított menetdíjat kell megfizetnie megfelelő címletű pénzeszközzel. Az autóbuszvezető pénzváltásra és nagy címletű pénzből visszaadásra nem kötelezhető. A visszajáró összeget, ha azt a jegyet kiadó autóbuszvezető visszaadni nem tudja, akkor arról elismervényt köteles kiállítani és az utas részére átadni. A közlekedési társaság az utas részére a fennmaradó összeget az utas nyilatkozatának megfelelően személyes átvételi igény esetén a nyilatkozat megtételét követő 5. naptól a Helyi Üzemigazgatóságon (Kecskemét, Noszlopy Gáspár park 1.) vagy postai úton, a postaköltség levonásával visszatéríti. A menetjegy (egy útra szóló vonaljegy) akkor érvényes, ha: - a díjszabásban meghatározott értékű, - a KUNSÁG VOLÁN ZRT. által kibocsátott, - felszállás után közvetlenül a lyukasztógép által érvényesített. A bérletjegy akkor érvényes, ha: - a díjszabásban meghatározott értékű, - a KUNSÁG VOLÁN ZRT. által kibocsátott, - az utazás megkezdése előtt a bérletigazolvány számát, diákigazolvány esetében a diákigazolvány számát, a hetijegy esetében bármilyen fényképes, személyazonosításra alkalmas okmány számát a bérlet- vagy jegyszelvény megfelelő rovatában tintával vagy golyóstollal olvashatóan a tulajdonos feltüntette. Sérült, javított, vagy megrongált bérlet érvénytelen és ellenőrzéskor bevonásra kerül. - a felhasználás az egyes bérlet típusokra vonatkozóan a 3. pontban szabályozottak szerint történik. Az utas a menetjegyet köteles megőrizni az utazás teljes időtartama alatt. A menetjegyeket, az utazás megkezdése után átruházni tilos! Az átruházott, illetve jogosulatlanul használt utazási igazolványok érvénytelenek.

2 Utazás végén a leszállásra lehetőség szerint a hátsó ajtókat kell igénybe venni, az első ajtón felszálló utasok akadálytalan és folyamatos beszállítása érdekében. 2. Utazási jogosultság A járművekre előre megváltott jeggyel, a járművezetőnél váltott vonaljeggyel, érvényes bérlettel, érvényes utazási igazolvánnyal, illetve a díjtalan utazásra jogosultak esetében a díjtalan utazásra való jogosultságot igazoló okmány, igazolvány felmutatásával lehet felszállni DÍJTALAN UTAZÁSRA JOGOSULTAK - A Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége arcképes igazolványával rendelkezők. - A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének arcképes igazolványával rendelkezők. - A 65. életévüket betöltött EU tagországok állampolgárai (fényképes hatósági igazolvány felmutatásával). - Hadirokkant, vagy hadiözvegy magyar állampolgárok, hadigondozotti igazolvány és személyi igazolvány felmutatásával. - A legalább 75%-os rokkant hadirokkant családtagja. - A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos személy (a Magyar Államkincstár által kiadott igazolás alapján). - A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint az évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos személy, a vak személy és a hallássérült személy 1 fő kísérője együtt utazás esetén UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK Nyugdíjasok utazási kedvezménye Korlátlan számú utazásra érvényes nyugdíjas bérlet váltására a következő 65 éven aluli személyek jogosultak: - saját jogú nyugdíjasok, - rokkantsági járadékban részesülők, valamint nyugdíjas korú házastársuk (élettársuk), - az aktív korúak ellátására jogosult személy (önkormányzati igazolás alapján), - munkaképtelen rokkantak (önkormányzati igazolás alapján), Tanulók utazási kedvezménye Korlátlan számú utazásra érvényes tanuló bérlet váltására a következő személyek jogosultak: éves korú gyermek, - a nappali vagy esti tagozatos hallgatók jogosultak a diákigazolvány érvényességének időtartama alatt (a tanév első félévére érvényesítve március 31-ig, a tanév második félévére érvényesítve október 31-ig). A táv- és levelező oktatásban résztvevő tanulók, hallgatók a helyi közlekedésben nem jogosultak kedvezményre. Gyermek vonaljegy váltható a 6-14 éves korú gyermekek részére egyszeri, átszállás nélküli utazásaikhoz.

3 Gyermekkedvezmények Helyi autóbuszjáratokon a gyermekek felnőtt kíséretében 6 éves korukig díjtalanul utazhatnak. A 4 éven aluli gyermekek biztonságuk érdekében kísérőjük ölében utazhatnak, illetve külön ülésen mózeskosárban, gyermekülésben stb. elhelyezve. A kísérővel utazó gyermekek elhelyezéséről, valamint folyamatos felügyeletéről a kísérő tartozik gondoskodni. (A 6 éven aluliak csoportos utazásakor minden 10 fő gyermekhez legalább egy fő kísérőt kell biztosítani.) A 6. életévüket betöltött óvodás gyerekek kedvezményes árú Gyermek vonaljeggyel, illetve a tanulók havi bérletjegyével utazhatnak, amelyhez tartozó bérletigazolvány kiállításához az óvoda által kiadott igazolás szükséges UTAZÁSBÓL KIZÁRHATÓ SZEMÉLY - Akinek betegsége, vagy ittassága a többi utas terhére lehet, - botrányosan, vagy illemsértő módon viselkedik, - utazási jogosultságot igazoló okmánya, Kunság Volán Zrt. által kibocsátott érvényes menetjegye, bérlete nincs, - csomagként nem szállítható tárgyat visz az autóbuszba, - aki az utazási, díjszabási feltételeket nem tartja be. - a 14. életévét be nem töltött kísérő nélkül utazó kiskorú kizárólag az utazás megkezdése (az autóbuszjáratnak a felszálláshelyről történő elindulása) előtt zárható ki az utazásból, - aki ruházatával, poggyászával, illetve magatartásával, vagy más módon az autóbuszt, utastársai ruházatát, vagy az utasok poggyászát beszennyezheti, 3. Jegyek és bérletek érvényessége JEGYEK Gyermek vonaljegy A gyermek vonaljegy érvényes az autóbuszvonal teljes hosszán két megállóhely között egyszeri, átszállás nélküli utazásra. Használatára 6-14 év közötti gyermekek jogosultak. Ellenőrzés során a gyermek életkorát igazoló fényképes okmányt (pl.: diákigazolvány) szükséges felmutatni. Vonaljegy A vonaljegy érvényes az autóbuszvonal teljes hosszán két megállóhely között egyszeri, átszállás nélküli utazásra. Kedvezményes vonaljegy A kedvezményes vonaljegy a Vonaljeggyel azonos módon használható fel a végállomásokról 8:00 12:59 és 20:00 22:56 perc között menetrendben rögzített időpontok szerint végállomásról induló autóbuszjáraton egyszeri, átszállás nélküli utazásra. Autóbuszon megvásárolható vonaljegy A menetjegy az autóbuszon is megváltható. Az autóbuszvezetőtől vásárolt menetjegyet a vezetőfülkénél levő lyukasztógéppel érvényesíteni kell. Az autóbuszon vásárolt menetjegy

4 egyszeri utazásra, átszállás és az utazás megszakítása nélkül, azon az autóbuszjáraton érvényes, amelyen a menetjegyet megvásárolták. Gyűjtőjegy A gyűjtőjegy tömb 10 db vonaljegyet tartalmaz. A gyűjtőjegy csak tömbben árusítható. A jegyek a borító tőszelvénnyel együtt érvényesek, a tömbből az utazás befejezését követően téphetőek ki. Több felhasználó esetén az utazás megkezdésekor utasonként 1-1 menetjegyet kell érvényesíteni az autóbuszban elhelyezett jegylyukasztó készülékkel. Csak a megkezdetlen, sérülésmentes gyűjtőjegy tömb váltható vissza. Tarifaváltást követően a már megkezdett gyűjtőjegy tömb a tarifamódosítást követő 365 napon belül utazásra felhasználható. Hetijegy A hetijegy a rajta megjelölt nap 0 órájától az azt követő hatodik nap 24. órájáig (7 nap) érvényes a Kunság Volán Zrt. járatain korlátlan számú utazásra Kecskemét város számozott helyi járataira, valamint a 3/A pontban rögzített viszonylatokban közlekedő helyközi járatokon. A jegy névre szól, amelyre az utazás megkezdése előtt a tulajdonosnak a nevét és bármilyen fényképpel ellátott személyazonosításra alkalmas igazolvány számát fel kell írnia. A jegy csak az adott okmánnyal együtt érvényes. A hetijegy az érvényességi idő kezdetét megelőzően is megváltható. A felhasználás megkezdése után nem váltható vissza. Családi jegy A családi jegy a megjelölt nap 0. órától az azt követő második nap 24. óráig (3 nap) érvényes a Kunság Volán Zrt. járatain korlátlan számú utazásra Kecskemét város számozott helyi járataira, valamint 3/A pontban rögzített viszonylatokban közlekedő helyközi járatokon. A családi jegy igénybevételére 1 vagy 2 felnőtt, legfeljebb 3, tizennégy év alatti gyermekkel együtt jogosult. Hat éven felüli gyermek esetében utazáskor életkor igazolására alkalmas okmányt fel kell mutatni. A családi jegy az érvényességi idő kezdetét megelőzően is megváltható. A jegy csak az érvényességi idő kezdő napját megelőzően váltható vissza. BÉRLETEK Éves, negyedéves, havi, 30 napos és félhavi bérlet Az éves, negyedéves, havi bérletek a hónap első napjának 0. órájától az adott időszakot követő hónap 5-én 24. óráig érvényesek. A 30 napos bérletek érvényessége nem kötődik naptári hónaphoz, tetszőleges kezdőnappal váltható, a kezdőnap 0 órájától a következő hónap azonos napját megelőző napján 24 óráig jogosít utazásra. A 30 napos bérlet az érvényességi idő kezdetét megelőzően, legfeljebb 10 nappal korábban megváltható. A I. félhavi bérletek a hónap első napjának 0 órájától 20-án 24. óráig, a II. félhavi bérletek 16- án 0 órától az adott időszakot követő hónap 5-én 24. óráig érvényesek. A teljes árú bérletek csak bérletigazolvánnyal együtt használhatók [kiv.: felmutatós bérlet. A felmutatós bérletet az azon feltüntetett jogi személy alkalmazottja (tagja) használhatja. A munkaviszonyt, tagságot a felhasználáskor igazolni kell. Az igazolás minden olyan igazolvánnyal, irattal történhet, amelyből az utas munkaviszonya, illetve tagsági viszonya egyértelműen megállapítható]. A bérletigazolvány kiállításához 1 db 4 4 cm-es 3 hónapnál nem régebbi igazolványkép, valamint személyi igazolvány szükséges.

5 A bérletszelvényre a bérletigazolvány sorszámát az első utazás megkezdése előtt az utas köteles tollal olvashatóan ráírni. A helyközi járatokon, ahol a helyi tarifa nem érvényes, a helyivel közös szakaszon sem érvényesek a helyi bérletjegyek (kivétel szabad- és munkaszüneti napokon a 4, 4A és 52 számú vonalakkal párhuzamosan közlekedő, kijelölt helyközi autóbusz járatokon). Egyvonalas bérlet Az egyvonalas bérletre az autóbusz viszonylat számát vásárláskor a pénztáros rábélyegzi. Az egyvonalas bérlet csak a szelvényen megjelölt viszonylaton érvényes, (kivételt A jegy és bérlet elfogadás további szabályai pontban leírtak jelentenek). Tanuló/Nyugdíjas bérlet A tanulók bérlete csak érvényes diákigazolvánnyal, 6 éven felüli óvodás a Kunság Volán Zrt. által kiállított Tanuló igazolványa Volán kedvezmények igénybevételére bérletigazolvánnyal együtt jogosít utazásra. A nyugdíjas bérlet csak a Kunság Volán Zrt. által kiállított Igazolvány Volán helyi járati nyugdíjas bérletjegy használathoz bérletigazolvánnyal együtt jogosít utazásra. A bérletszelvényre az első utazás megkezdése előtt a diákigazolvány ill. a bérletigazolvány számát tollal, olvashatóan fel kell tüntetni. A szeptember hónapra érvényes tanuló bérletjegyek a tanévkezdés előtt 5 nappal megvásárolhatók ill. használhatók. A tanulók részére váltható 5 hónapos bérlet szeptember 1- től február 5-ig, illetve február 1-től június 30-ig érvényes. Összvonalas KECSKEMÉT KÁRTYA - Negyedéves bérlet A Kecskemét Kártyával rendelkező utasok 5% kedvezményt tartalmazó, összvonalas KECSKEMÉT KÁRTYA Negyedéves bérlet -et válthatnak, azzal a feltétellel, hogy saját névre szóló KECSKEMÉT kártyájuk érvényes. Egy Kecskemét Kártyával adott időszakra csak egy alkalommal váltható negyedéves bérlet. Minden utas kizárólag a saját nevére szóló Kecskemét Kártyájával, illetve a saját kártyájának számát is tartalmazó összvonalas KECSKEMÉT KÁRTYA - Negyedéves bérlet -szelvénnyel utazhat. A Kecskemét Kártyával vásárolt szelvény a Kecskemét Kártyán felül a VOLÁN által kiállított fényképes igazolvánnyal együtt jogosít utazásra. A bérlet elfogadás egyéb szabályai A 12D, 14D, 15, 19, 23, 29, 32, 52 számú vonalakon, valamint Kecskemét, Daimler I. kapu- Hetényegyháza között egyvonalas bérlet nincs, csak összvonalas bérlet váltható. Az egyvonalas bérletek a fenti viszonylatokban még városon belül sem érvényesek utazásra. Azonban a 23-as számú vonalat a Széchenyi tér és a METRO megállók közötti viszonylaton a 18-as vonalra kiadott egyvonalas helyi bérlettel is igénybe lehet venni. A 2-es vonalra kiadott egyvonalas bérlet érvényes a 2A, 2D vonalakra is, a 4-es vonalra kiadott egyvonalas bérlet érvényes a 4A vonalra is, a 7-es vonalra kiadott egyvonalas bérlet érvényes a 7C vonalra is, valamint a 13-as vonalra kiadott egyvonalas bérlet érvényes a 13C vonalra is. Szabad- és munkaszüneti napokon a 4, 4A vonalra érvényes egyvonalas, valamint összvonalas bérlet a 12-es vonalon a Széchenyi tér Teleki Pál tér, illetve Aluljáró Széchenyi tér viszonylaton, is használható utazásra.

6 3/A Jegy és bérlet elfogadás további szabályai Kecskemét közigazgatási határán belül a 4, 4A vonalon szabad- és munkaszüneti napokon az 5202 Kecskemét Szentkirály Tiszakécske; 5203 Kecskemét Szentkirály/Lakitelek Tiszakécske; 5205 Kecskemét Szentkirály; 5210 Kecskemét Lakitelek; 5212 Kecskemét Lakitelek Tiszaalpár vonalakon az alábbi megállóhelyeken: Kecskemét, aut. áll.; Kecskemét, Víztorony; Kecskemét, Aluljáró; Kecskemét, Konzervgyár; Kecskemét, Szőlőfürt Fogadó; Kecskemét, Szolnokihegy; Kecskemét, Vasúti átjáró; Kecskemét, Repülőtér; Kecskemét, Mintagyümölcsös; Kecskemét, Kisfái tanüzem; Kecskemét, Kisfái autóbusz-forduló, bármely két előzőekben felsorolt megállóhely közötti utazásra a 4-es egyvonalas negyedéves, havi és félhavi, a különböző időbeli érvényességű (éves, negyedéves, havi, félhavi stb.) összvonalas és tanuló bérletek összes fajtája, és a Kecskemét Kártya - Negyedéves bérlet, valamint a 3. pontban szereplő valamennyi jegytípus az ott leírt feltételek szerint is elfogadható utazásra. 52 sz. viszonylaton naponta az 5219 Kecskemét Soltvadkert Kecel Baja, 5220 Kecskemét Jakabszállás Orgovány; 5221 Kecskemét Kiskunhalas Mélykút/Kelebia, 5222 Kecskemét Bugac Móricgát vonalakon az alábbi megállóhelyeken: Kecskemét, aut. áll.; Kecskemét, Cifrapalota; Kecskemét, Piaristák tere; Kecskemét, Katona J. színház Kecskemét, Dobó I. krt.; Kecskemét, Rávágy tér; Kecskemét, Baumax; Kecskemét, AGROKER; Damjanich J. ált. isk; Csókás J. utca; Belsőballószög; Bodri kereszt; Kerekes tanya; 7-es km-kő; Törökfái, vendéglő; Horváth tanya (54. sz. út); Erdőalja dűlő; Félegyházi vízfolyás; Golovics tanya;

7 Matkó, aut. ford. bármely két előzőekben felsorolt megállóhely közötti utazásra a különböző időbeli érvényességű (éves, negyedéves, havi, félhavi stb.) összvonalas és tanuló bérletek összes fajtája, és a Kecskemét Kártya -Negyedéves bérlet, valamint a 3. pontban szereplő valamennyi jegytípus az ott leírt feltételek szerint is elfogadható utazásra. Kecskemét aut. áll. Kadafalva, Boróka u. 73 viszonylaton naponta az 5224 Kecskemét Ballószög; 5244 Kecskemét Kadafalva Helvécia, Szabó S. telep vonalakon az alábbi megállóhelyeken: Kecskemét, aut. áll.; Kecskemét, Cifrapalota; Kecskemét, Piaristák tere; Kecskemét, Katona J. színház Kecskemét, Katona J. Gimnázium; Kecskemét, kórház; Kecskemét, Homokbánya; Kecskemét, Felsőcsalános 26.; Kecskemét, Gyulai köz; Kadafalva isk.; Kadafalva; Kadafalva, Boróka u. 73. Beretvás köz 278. bármely két előzőekben felsorolt megállóhely közötti utazásra a különböző időbeli érvényességű (éves, negyedéves, havi, félhavi stb.) összvonalas és tanuló bérletek összes fajtája, és a Kecskemét Kártya -Negyedéves bérlet, valamint a 3. pontban szereplő valamennyi jegytípus az ott leírt feltételek szerint is elfogadható utazásra. Kecskemét aut. áll. Felsőméntelek, aut. ford. viszonylaton naponta az 5240 Kecskemét Méntelek -Ladánybene; 5241 Kecskemét Ladánybene Kunszentmiklós Dunavecse vonalakon az alábbi megállóhelyeken Kecskemét, aut. áll.; Kecskemét, Budai kapu; Kecskemét, Széchenyiváros; Kecskemét, Ladánybenei elág.; Máriahegyi isk.; Máriahegy; Belsőnyíri isk. bej.út; Bodor tanya (5202 sz.út); Sóhordó úti isk.; Kéri tanya; Méntelek, Alkotmány Tsz.; Méntelek, központ; Méntelek, Őszibarack út; Felsőméntelek, aut. ford. bármely két előzőekben felsorolt megállóhely közötti utazásra a különböző időbeli érvényességű (éves, negyedéves, havi, félhavi stb.) összvonalas és tanuló bérletek összes fajtája, és a Kecskemét Kártya -Negyedéves bérlet, valamint a 3. pontban szereplő valamennyi jegytípus az ott leírt feltételek szerint is elfogadható utazásra. 4. Jegyek és bérletek árai

8 4.1. Általános tételű jegyek és bérletek Jegy- és bérlettípusok megnevezése Menetjegyek Teljes árú Autóbuszon vásárolt Felmutatós Általános egyvonalas Bérletjegyek Havi Általános összvonalas Tanuló és nyugdíjas Alap Pótdíj 8 napon belül fizetve 8 napon túl fizetve 4.2. A Kunság Volán Zrt. üzletpolitikai megfontolásai alapján alkalmazott jegy és bérlettípusok: a.) Teljes árú menetjegyből üzletpolitikai kedvezménnyel árusított jegytípusok: - Gyermek vonaljegy - Kedvezményes jegy - Gyűjtő jegy b.) A havi bérletjegyből üzletpolitikai kedvezménnyel árusított bérlettípusok: - Éves összvonalas bérlet - Negyedéves összvonalas bérlet - Kecskemét Kártya - Negyedéves bérlet - Negyedéves egyvonalas bérlet - Tanuló/Nyugdíjas negyedéves bérlet - Tanuló 5 hónapos bérlet 5. JEGYEK ÉS BÉRLETEK VISSZAVÁLTÁSA Elveszett menetjegyért, bérletért, stb. visszatérítés nem jár. 5.1 Menetjegyek visszaváltása Árváltozás esetén az utazóközönség birtokában lévő, utazásra fel nem használt előre megváltott, a korábbi díjszabási árral kiadott menetjegyeket az alábbi helyeken és időpontig lehet kezelési költség levonása nélkül visszatéríttetni: Kunság Tours Utazási Irodában Noszlopy G. Park helyközi elővételi pénztárban Széchényi téri bérletpénztárban Tarifamódosítást követő egy éven belül

9 Noszlopy G. Park helyi bérletpénztárban A régi díjszabási árral kiadott, tarifaváltáskor már megkezdett gyűjtőjegy tömb a tarifamódosítást követő 365 napon belül utazásra felhasználható. A fel nem használt gyermek vonaljegy, vonaljegy, kedvezményes árú (bevásárló) jegy, egész gyűjtőjegy tömb, valamint a hetijegy és családi jegy az érvényességi idő kezdete előtt kezelési költség levonása nélkül az előzőekben megjelölt helyeken visszaváltható. 5.2 Bérletjegyek visszaváltása A Kunság Volán Zrt. a kezelési költség levonásával visszatéríti: a. a havi bérlet teljes árát, ha az érvényesség hónapjában 5-ig benyújtják; b. a 30 napos bérlet teljes árát, ha az érvényesség első napja előtt visszatérítésre benyújtják; c. félhavi bérlet teljes árát, ha az első félhónapra érvényesített bérletet 5-éig, a második félhónapra érvényesített bérletet 20-áig benyújtják; d. a havi bérlet árának felét, ha a visszatérítést igénylő a havi bérletet az érvényesség hónapjában 20-áig benyújtják, e. a 30 napos bérlet árának felét, ha az érvényesség első napját követő 15. nap óráig benyújtják; f. az éves, negyedéves, öthónapos érvénytartalmú bérletek árát azokra az egész naptári hónapokra, amelyeknek kezdete előtt a bérletet benyújtják. A kezelési költség mértéke 10%. A visszatérítési igény benyújtásának időpontját a postabélyegzés kelte, személyes benyújtás esetén az átvétel napja határozza meg. A megváltott és utazásra fel nem használt, illetőleg részben felhasznált utazási igazolványok (bérletjegy) árát a Kunság Volán Helyi Üzemigazgatósága a fel nem használt utazási igazolvány ellenében téríti (váltja) vissza. Társaságunk a jogi személyek által vásárolt bérletek árát csak a vásárló írásbeli megkeresésére téríti vissza. 6. Kutyák szállítása Az autóbuszon egy személy csak egy szájkosárral, pórázzal felszerelt kutyát szállíthat, kísérőjének felelősségére. A szállítás viteldíja elővételben megegyezik az elővételi, illetve autóbuszon vásárolva az autóbuszon váltható menetjegy árával. Díjmentes a segítő és a rendőrségi kutya szállítása. A segítő kutya szájkosár nélkül szállítható. A segítő kutyát alkalmazó személy a VOLÁN szolgáltatási területén (autóbuszállomások nyilvános helyiségei, autóbuszok) az alábbiakban felsorolt segítő kutyának minősülő kutyával jogosult tartózkodni és a szolgáltatásokat igénybe venni: vakvezető, mozgáskorlátozott személyt segítő, hangot jelző, rohamjelző és személyt segítő kutya. 7. Csomagfuvarozás A helyi autóbuszokon minden utas legfeljebb 2 db 40x50x80 cm, vagy 200x20x20 cm méretet meg nem haladó egy személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézi

10 poggyászt, illetve 1 db szánkót, 1 pár sílécet, 1 db összecsukható gyermekkocsit szállíthat díjmentesen. Az ezen felül szállított csomag viteldíja elővételben megegyezik az elővételi, illetve autóbuszon vásárolva az autóbuszon váltható menetjegy árával. A csomag az utas őrizetében marad. 8. Talált tárgyak kezelése A talált tárgyak leadása, átvétele: - A Szolgáltató alkalmazottai a járatokat végző autóbuszokat, az autóbusz-állomásokat és helységeiket rendszeresen átvizsgálja, hogy az utasok, illetve az azt használók nem hagyták-e, illetve nem vesztették-e el ott egyes poggyászaikat vagy egyéb holmijukat. A megtalált vagy mások által talált és átadott tárgyakat a Szolgáltató átmeneti időszakra megőrzi és igazolt tulajdonosa jelentkezésekor azt részére átadja (romlandó tárgyakat nem vesz át a Szolgáltató). - Az autóbuszon, az autóbuszállomásokon, megállókban talált és ismeretlen tulajdonosú tárgyak a következő helyeken adhatók le megőrzésre: - A Kunság Volán Zrt. helyi alközpontjában (Kecskemét, Noszlopy G. park, illetve Széchenyi téri bérletpénztár), - Kunság Tours Utazási irodában (Kecskemét, Kéttemplom köz 5.), vagy - A Kunság Volán Zrt. központjában (Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.) - A Szolgáltató megőrzésre nem vesz át nyilvánvalóan értéktelen, vagy jelentéktelen értékű, továbbá egészségügyi szempontból kifogásolható tárgyakat. - A Szolgáltató a talált tárgy leadásakor azt nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás egy példányát a leadónak is alá kell írnia, igazolva a talált tárgyra, a megtalálásra vonatkozó bejegyzések helyességét. A talált tárgy megőrzése - A nyilvántartásba vett talált tárgyakat a Szolgáltató három hónap időtartamig megőrzi. - Egyes sajátos tárgyak (nemesfém, drágakő, muzeális tárgy, belföldi vagy külföldi fizetőeszköz, csekkek, utalványok, egyéb értékpapírok, okmányok, lőfegyver, lőszer stb.) leadása esetén a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok szerint jár el, illetve azokat más erre kijelölt szerveknek adja át őrzésre. - Ha a talált tárgy jelzéséből, vagy rendeltetéséből a tulajdonosa megállapítható, vagy a talált dolog átvételére jogosult személy megállapítható, a Szolgáltató a megtalálástól számított 8 munkanapon belül a tulajdonost, vagy más átvételre jogosult személyt értesíti, és jelentkezése esetén igazolva személyazonosságát részére a dolgot az átvétel igazolásával kiszolgáltatja. - Azokat a tárgyakat, amelyeknek átvételére jogos tulajdonosa nem jelentkezett, illetve nem kutatható fel a megőrzési időtartam után a Szolgáltató karitatív szervezet részére felajánlja és átadja. Talált tárgyak visszaadása - Az elhagyott, elvesztett tárgyak megtalálásáról érdeklődni lehet a Kunság Volán Zrt. Helyi Üzemigazgatóságán (Kecskemét, Noszlopy G. park 1., telefon: 76/ ), illetve a cég központjában (Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6., telefon: 76/ ) ahol információval szolgálnak a talált tárgy kiszolgáltatásának helyéről és időpontjáról.

11 - Ha a tárgy átvételére a jogosult csak az értékesítés után jelentkezik, a befolyt összeg kerül részére kifizetésre. A három hónap megőrzési időtartamot követőn megsemmisítésre került tárgy ellenértéke a Szolgáltatótól nem kérhető. - A Szolgáltató átvételre jogosultnak azt a személyt tekinti, aki kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a tárgyat ő vesztette el, vagy ő a tárgy tulajdonosa. - Az elhagyott, elvesztett tárgyat a Szolgáltató az átvételről készülő elismervény ellenében adja át, amelyen az átadó és átvevő személyi adatai (név, lakcím, személyi igazolvány száma), a megtalálás helye, ideje és a talált tárgy jellemzői, tartalma, állapota feltüntetésre kerülnek. 9. Utaspanaszok, káresemények bejelentése, kezelése Az utas, illetve a Kunság Volán Zrt. bármely, a személyszállításhoz kapcsolódó más szolgáltatását igénybe vevő személy a szolgáltatásokkal kapcsolatos javaslatait, észrevételeit, sérelmeit, panaszait, illetve elszenvedett kárát (továbbiakban együtt: panasz) a Kunság Volán Zrt-nél bejelentheti és kérheti a kifogásolt esemény, vagy magatartás kivizsgálását, illetve javaslatainak elbírálását. Az utas panaszát, kárigényét a következő helyeken és címeken, valamint elérhetőségeken jelentheti be (Kárigény bejelentés csak írásban lehetséges): - Kecskemét, Noszlopy G. park (Helyi üzemigazgatóság) személyesen, telefonon (76/ ), vagy írásban (Vásárlók könyve), - A Kunság Volán Zrt. központjában (6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.) személyesen, telefonon (76/ ), vagy írásban címen, illetve 76/ fax számon). A szóbeli panaszokat a Szolgáltató azonnal megvizsgálja és szükség, illetve lehetőség szerint orvosolja. Olyan esetben, amikor - a panaszos a szóbeli bejelentésre tett vizsgálattal, annak kezelésével és eredményével nem ért egyet, az intézkedést nem fogadja el, - más jelenlévők a bejelentő állításával ellentéteset, illetve valamely esemény lefolyásáról mást állítanak, vagy - a bejelentés tartalmával ellentétes tények a helyszínen azonnal megállapíthatóak, vagy - amennyiben a szóbeli, vagy a telefonon megtett szóbeli bejelentésre tett vizsgálattal a bejelentő nem ért egyet, vagy - az azonnali vizsgálatra nincs lehetőség a bejelentést a Szolgáltató írásban rögzíti. Az írásbeli panaszt, valamint a jegyzőkönyvben rögzített szóbeli panaszokat a Szolgáltató érdemben megvizsgálja. Annak eredményét és a tett intézkedéseket harminc napon belül írásban közli a panasz benyújtójával. Amennyiben a Szolgáltató a panaszt elutasítja, azt megindokolja és írásban tájékoztatást ad a panaszosnak arról. Ha a panasz kivizsgálása nem zárható le harminc napon belül, a Szolgáltató erről értesíti a bejelentőt és tájékoztatja a lezárás és eredményközlés várható időpontjáról. 10. Fuvarozásból kizárt tárgyak Nem fuvarozható olyan tárgy, amely:

12 - fuvarozását jogszabály, vagy hatósági rendelkezés tiltja, - személyekben, vagy más poggyászokban kárt okozhat, - az autóbuszt megrongálhatja, vagy beszennyezheti, természeténél, állapotánál, méreténél, tömegénél, vagy csomagolásánál fogva fuvarozásra nem alkalmas (pl.: kerékpár, stb.), - veszélyes, robbanó, maró, gyúlékony, mérgező anyagok, - töltött lőfegyver. 11. Egyéb rendelkezések Az autóbuszon dohányozni, fagylaltozni és élelmiszert fogyasztani tilos! Szórakoztató technikai eszközöket (rádió, magnó, mobiltelefon stb.) az utastérben csak úgy szabad hallgatni, hogy az a többi utastársat ne zavarja. Az autóbuszjárat végállomásán minden utasnak le kell szállni az autóbuszról. A nemdohányzók védelméről szóló évi XLII. törvény alapján az autóbusz megállók 5 méteres körzetében tilos a dohányzás, az autóbusz alközpontokban pedig csak a kijelölt dohányzó helyen szabad dohányozni. 12. Biztosítás A Kunság Volán Zrt. a menetrend szerint közlekedő járatait igénybevevők részére a járműre történő fellépéstől a járműről való lelépésig terjedő utazásra utasbaleset biztosítással rendelkezik. A járművön bekövetkezett balesetet lehetőség szerint azonnal jelezni kell az autóbuszvezetőnek. A balesetet szenvedett utasnak vagy hozzátartozójának az eseményt a Kunság Volán Zrt. Helyi Üzemigazgatóságán (Kecskemét, Noszlopy Gáspár park 1.) 8 napon belül be kell jelentenie. Az eseményről a helyi üzemigazgató, illetve a forgalomvezető közreműködésével jegyzőkönyv készül, amelyhez a baleset idején használt érvényes menetjegy, bérlet, utazási jogosultságot igazoló okmány vagy annak másolati példányának becsatolása szükséges. 13. Pótdíj Alappótdíjat köteles fizetni, aki: - Az autóbusz belső utasterét beszennyezi, az autóbuszállomások külső - belső rendjét zavarja. - A megállóhelyi oszlopokon és várók felületén, illetve területén illetéktelenül helyez el hirdetéseket. A viteldíjon felül alappótdíjat köteles fizetni, aki: - jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe, - kutyát külön érvényes menetjegy nélkül szállít, - csomagként nem szállítható tárgyat visz fel a járműre. Ha a bérletszelvényen az igazolványszám nincs feltüntetve, akkor a helyszínen rá kell íratni az igazolvány számát. Megemelt összegű pótdíjat köteles fizetni a viteldíjon felül, aki: - a tartozását 3 napon túl, de 8 napon belül egyenlíti ki, illetőleg - a tartozását 8 napon túl egyenlíti ki.

13 A pótdíjak mértékét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról szóló rendelete tartalmazza. 14. Bérletjegyváltó helyek Nyitva tartás munkanapokon szombat, vasárnap Autóbusz-állomás Helyközi elővételi pénztár Kunság Tours Utazási Iroda Kéttemplom köz Széchenyi tér Helyi autóbusz Bérletpénztár alközpont Noszlopy G. park Bérletpénztár Havonta 1-től 6-ig Helyi autóbusz alközpont től 31-ig Szombaton: Csak a bérletjegyváltó helyeken lehet a családi és hetijegyeket megvásárolni. 15. Menetjegyváltó helyek HELYI MENETJEGYVÁLTÁSI LEHETŐSÉGEK KECSKEMÉTEN NÉV HELYSZÍN Helyi autóbusz alközpont (elővételi pénztár) Széchenyi tér Helyi autóbusz állomás (bérletpénztár) Noszlopy G. park Helyközi pályaudvar (elővételi pénztár) Noszlopy G. park Kunság Tours Utazási és jegyiroda Kéttemplom köz 5. A Noszlopy G. parkban a helyi autóbusz alközpont bérletpénztárának zárvatartási ideje alatt a helyi forgalmi szolgálat végez információadást, valamint munkanapokon óra között, szabad- és munkaszüneti napokon között végez vonaljegy és kedvezményes jegy (bevásárló jegy) eladást. Munkanapokon 6-18 óra között helyi jegy és bérletváltás a helyközi pályaudvar pénztáraiban lehetséges. A további menetjegyárusokról információ a internetes oldalon érhető el.

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. díjszabása

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. díjszabása 1 A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. díjszabása érvényes: január 1-jétől Utazási feltételek A DKV Zrt.-nél használatos értékcikkek felsorolása Jegyek: Vonaljegy Járművezetői vonaljegy Gyűjtőjegy 1 napos

Részletesebben

Old./össz. old.: 1/30 Általános tudnivalók A Személyszállítási szerződés az utas és az MVK Zrt. között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal felszáll a menetrend szerint közlekedő járműre.

Részletesebben

Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től

Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től I. Általános tudnivalók A Személyszállítási szerződés az utas és az MVK Zrt. között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal felszáll

Részletesebben

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TÜKE BUSZ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 3. SZ. MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2014. január 16. napjától Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 2. sz. melléklet HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 2 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 2 2. Utazási igazolványokra vonatkozó közös szabályok...

Részletesebben

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya

I. ÜZLETSZABÁLYZAT. I.1. Az Üzletszabályzat tárgya Trans-Tour A TRANS TOUR 90 KÖZLEKEDÉSI KFT ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETRENDSZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2015. 1 Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

módosította: 70/2012. (XII.21)

módosította: 70/2012. (XII.21) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37 /2004. (XII. 17) önkormányzati rendelete a menetrendszerinti autóbusz-közlekedés díjáról és az utazási feltételekről módosította: 70/2012. (XII.21)

Részletesebben

Travel Masters Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2013 -tól. Az üzletszabályzatot jóváhagyta:nkh Piacfelügyeleti és Minöségbiztositási Főosztály

Travel Masters Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA. Érvényes: 2013 -tól. Az üzletszabályzatot jóváhagyta:nkh Piacfelügyeleti és Minöségbiztositási Főosztály Travel Masters Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2013 -tól Az üzletszabályzatot jóváhagyta:nkh Piacfelügyeleti és Minöségbiztositási Főosztály A Nemzeti Közlekedési Hatóság IP/PM/NS/A/148/5/2013. számú határozatával

Részletesebben

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 1. sz. melléklet ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 3 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 3 2. Utazási igazolványokra

Részletesebben

T A R T A L O M J E GY Z É K

T A R T A L O M J E GY Z É K T A R T A L O M J E GY Z É K AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN, AZ ABBAN FOGLALT UTAZÁSI FELTÉTELEKBEN ÉS A MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ DÍJSZABÁSBAN HASZNÁLT EGYES FOGALMAK E HELYEKRE VONATKOZÓ ÉRTELMEZÉSE BEVEZETŐ FOGALOMTÁR

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 3. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 3. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2013. május 9-tıl. Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ IP/PM/NS/A/53/6/2013.

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2013. május 9-tıl. Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ IP/PM/NS/A/53/6/2013. 149 2. számú MELLÉKLET a HAJDÚ VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK

Részletesebben

2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL

2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL 2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL Az aktuális teljes árú és kedvezményes menetdíjak, a bérletek árai, az útipoggyász fuvarozás és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL A menetdíj megfizetése A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, legkésőbb az autóbuszon kell

Részletesebben

A SZABOLCS VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2014/2015. évi menetrendi időszakra

A SZABOLCS VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2014/2015. évi menetrendi időszakra A SZABOLCS VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2014/2015. évi menetrendi időszakra 2014 December A nyári időszámítás hét 50 51 52 1 2015. március 29-től október 25-ig

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1008-1/2012/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés

Részletesebben

TISZTELT UTASAINK! Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 1

TISZTELT UTASAINK! Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 1 TISZTELT UTASAINK! Szíves figyelmükbe ajánljuk ôszi/tavaszi menetrendi tájékoztatónkat, mely érvényes 2012-tôl kezdôdôen minden év nyári tanszünetét követő elsô tanítási naptól az azt követô év nyári tanszünetét

Részletesebben

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik.

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik. DÍJSZABÁSI TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOKHATÓSÁGI DÍJAIRÓL ÉS KEDVEZMÉNYEIRŐL ÉRVÉNYES 2012. ÁPRILIS 1-TŐL I. Teljes árú menetdíjak A teljes árú menetdíjak

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁSA

A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁSA A BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DÍJSZABÁSA Budapest Főváros Önkormányzata és BKK Zrt. közötti feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keret-megállapodás 1. sz.

Részletesebben

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról Érvényes: 2012 szeptember 1-től Az országos, regionális és elővárosi személyszállítás szolgáltatások díjai A

Részletesebben

KUNSZENTI KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÖZFORGALMÚ HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA KUNSZENTMÁRTON, FÓT, HEVES VÁROSOKRA VONATKOZÓAN

KUNSZENTI KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÖZFORGALMÚ HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA KUNSZENTMÁRTON, FÓT, HEVES VÁROSOKRA VONATKOZÓAN KUNSZENTI KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÖZFORGALMÚ HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA KUNSZENTMÁRTON, FÓT, HEVES VÁROSOKRA VONATKOZÓAN TERVEZET Utazási Feltételek: Mindazoknak, akik a Kunszenti

Részletesebben

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA

A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA A KAPOSVÁRI TÖMEGKÖZLEKEDÉSI Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA 2. SZ. MÓDOSÍTÁS Érvényes: 2015. január 01.

Részletesebben

TRAVEL MASTERS KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÖZFORGALMÚ HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ISASZEG, VÁROSRA VONATKOZÓAN TERVEZET

TRAVEL MASTERS KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÖZFORGALMÚ HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ISASZEG, VÁROSRA VONATKOZÓAN TERVEZET TRAVEL MASTERS KFT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÖZFORGALMÚ HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ISASZEG, VÁROSRA VONATKOZÓAN TERVEZET Utazási Feltételek: Mindazoknak, akik az Travel Masters

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az önkormányzat vonatkozó határozata alapján külön kerülnek meghirdetésre. II. Utazási kedvezmények Az utazási kedvezményeket az üzletszabályzat III. fejezete tartalmazza.

Részletesebben

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ INTER TRAVEL KFT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA HELYI MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA hatályos: 2013.0626. napjától Az Üzletszabályzatot

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Budapest Főváros Közgyűlésének 74/2009. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként

Részletesebben

Érvényes: 2013. május

Érvényes: 2013. május PÉNZES GÉZA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A KÖZFORGALMÚ MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRA TERVEZET 2013. március Érvényes: 2013. május -től

Részletesebben

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÉCHENYI-HEGYI GYERMEKVASÚT SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2010. szeptember 1-tõl Jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság KH/VA/NS/A/390/2/2010

Részletesebben

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELİVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 21-tıl

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELİVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 21-tıl 95 1. számú MELLÉKLET a HAJDÚ VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELİVÁROSI

Részletesebben