Felügyelő bizottság Zámbori Péter (elnök) Dr. Szántay Ferenc Mádi Zoltán. Felügyelő bizottsági tagok járandósága: Ft/hó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felügyelő bizottság Zámbori Péter (elnök) Dr. Szántay Ferenc Mádi Zoltán. Felügyelő bizottsági tagok járandósága: 55.800 Ft/hó"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, működési formája Nemzeti Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. Társaság jogállása: A Társaság kiemelkedően közhasznú jogállású Székhelye: 1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. Telephelye: 1097 Budapest, Albert Flórián út 38. Cégjegyzék száma: Alapító okirat kelte: Cégbírósági bejegyzés kelte: KSH azonosító szám: Adóigazgatási szám: OEP nyilvántartási szám: Honlap elérhetőség: Előadó-művészeti nyilvántartási szám: ESZ/009. A Társaság cél szerinti közhasznú i körei: A Társaság főe: Előadó-művészet Egyéb cél szerinti közhasznú ek: Előadó-művészetet kiegészítő Alkotóművészet Művészeti létesítmények működtetése Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Filmvetítés Hangfelvétel készítése, kiadása Kulturális képzés Máshová nem sorolt egyéb oktatás Oktatást kiegészítő Könyvtári, levéltári Múzeumi Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 1

2 A közhasznú ellátását segítő üzletszerű gazdasági ek: Egyéb vendéglátás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Film-, video-, televízióműsor-gyártás, Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai Film-, video- és televízióprogram terjesztése Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Reklámügynöki Médiareklám Divat-, formatervezés Fényképészet Videokazetta, lemez kölcsönzése Immateriális javak kölcsönzése Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás A társaság szervei: Részvényes A részvénytársaság alapítója: Magyar Állam Képviselője: a nemzeti erőforrás miniszter, illetve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (1055 Budapest, Szalay u ) Szervezeti és Működési Szabályzatában az alapítói jogok gyakorlásra feljogosított személy. A Társaság egyszemélyes, kiemelkedően közhasznú nonprofit zártkörűen működő részvénytársaság. A Társaságnál közgyűlés nem működik, a közgyűlés jogait a Részvényes gyakorolja. Vezérigazgató A hatodik vezérigazgató: Vidnyánszky Attila (kinevezése: június 30. napjáig hatályos) A társaságnál igazgatóság kijelölésére nem került sor, az igazgatóságnak a Gt-ben meghatározott jogait és kötelezettségeit a Vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató egyszemélyben jogosult a részvénytársaság általános képviseletére. Felügyelő bizottság Zámbori Péter (elnök) Dr. Szántay Ferenc Mádi Zoltán Felügyelő bizottsági tagok járandósága: Ft/hó Felügyelő bizottsági elnök járandósága: Ft/hó Könyvvizsgáló Vancsa Mária Bejegyzési száma: MKVK:

3 Az üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díj a évben bruttó Ft volt. A beszámolót összeállította Bagi Ottóné Mérlegképes könyvelői regisztrációs szám: A Nemzeti Színház ZRt. alapításával kapcsolatos intézkedésekről: 1069/2000 (VIII.18.) Korm. határozat szerint A Kormány 1. tudomásul veszi, hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma augusztus 1-jei hatállyal megalapítja a Nemzeti Színház Részvénytársaságot; ,0 millió forintot biztosít részvénytársasági alaptőkeként a központi költségvetés általános tartalékából. Ebből kell finanszírozni évben a Részvénytársaság működésének, valamint a Nemzeti Színház Részvénytársaság által alapított A Nemzet Színésze címmel járó tiszteletdíjat és járulékos költségeit; 3. a Nemzeti Színház beruházójaként a Nemzeti Színház Rt.-t jelöli ki. A beruházás műszaki megvalósulását oly módon kell ütemezni, hogy a színház ünnepélyes átadása március 15-én az eredeti terveknek megfelelően megtörténjen; 4. a) beruházás forrásaként, annak megvalósítására a központi költségvetés terhére évi árszinten 10,8 milliárd forintot biztosít a közadakozásból befolyt összegen túlmenően a Nemzeti Színház Rt. alaptőkéjének emelésével; b) egyetért a Részvénytársaság alaptőke emelésének ütemezésével: évben 1,5 milliárd forint, amelynek forrása az években biztosított költségvetési támogatás, évben az a) pontban megjelölt érték fennmaradó hányada; c) évben a Részvénytársaság működéséhez költségvetési támogatást nem biztosít, a társaságnak a beruházás áfa visszaigényléséből kell fedeznie működési kiadásait; 5. felhívja a nemzeti kulturális örökség miniszterét, hogy a jelenleg Nemzeti Színházként működő költségvetési intézmény alapító okiratát módosítsa a névazonosság elkerülése érdekében és intézkedjen az Új Nemzeti Színház Kht. jogutód nélküli megszüntetéséről. 6. E határozat a közzététele napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az új Nemzeti Színház felépítéséről szóló 1097/1999. (VIII. 26.) Korm. határozat 2. pontja második bekezdése, valamint 4. pontja a hatályát veszti. A Kormány 1098/2001. (VIII.22.) Korm.határozata A Nemzeti Színház ZRt. alapításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1069/2000. ( VIII.18.) Korm.határozat módosításáról: 3

4 1. A Kormány a Nemzeti Színház Részvénytársaság alapításával kapcsolatos intézkedésről szóló 1069/2000. (VIII.18.) Korm.határozat 4.a) pontját az alábbiak szerint módosítja: 4.a) a beruházás forrásaként, annak megvalósítására a központi költségvetés terhére évi árszinten 12,1 milliárd forintot biztosít közadakozásból befolyt összegen túlmenően a Nemzeti Színház Rt. alaptőkéjének emelésével évi jelentősebb Részvényesi határozatok VII/2013. sz. Részvényesi határozat Részvényes a Társaság Felügyelő Bizottságának Nsz. Zrt /2. számú határozatára is figyelemmel a Társaság évi üzleti tervét Ft, azaz kilencszázkilencvenötmillió forint működési támogatás alapulvételével és Ft, azaz mínusz egyszázhetvenkettőmillió - hétszáznegyvennyolcezer forint mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) elfogadja. VIII/2013. sz. Részvényesi határozat Részvényes az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény rendelkezései alapján lefolytatott sikeres vezetői pályázati eljárást követően, annak alapján megállapítja, hogy Alföldi Róbert (lakcím:..) vezérigazgatói megbízatása június 30. napján megszűnik. Részvényes a Társaság vezérigazgatójává július 01. napjától június 30. napjáig terjedő időtartamra Vidnyánszky Attilát (lakcím:..) választja meg. IX/2013. sz. Részvényesi határozat Részvényes Radácsi Anikót (lakcím:..) felügyelőbizottsági tisztségéből május 20. napjával visszahívja. Részvényes május 21. napjától május 20. napjáig terjedő időtartamra a felügyelőbizottság tagjává megválasztja Mádi Zoltánt (lakcím: ) X/2013. sz. Részvényesi határozat Részvényes megállapítja, hogy időtartamra a Társaság könyvvizsgálója, Gellén Olivérné megbízása május napján lejár. Részvényes a Társaság Felügyelő Bizottságának NSz. Zrt. 2013/5. sz. határozatára is figyelemmel a június 1-től május napjáig terjedő időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává választja Vancsa Máriát (MKVK Nyilv-i Szám: ) XII/2013. sz. Részvényesi határozat Részvényes a Társaság Felügyelő Bizottságának Nsz. Zrt. 2013/3. FB határozatára, valamint a megküldött könyvvizsgálói jelentés és hitelesítési záradék alapján a Társaság évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét , azaz tizenegymilliárdnyolcszáztizennyolcmillió-kettőszázötvenötezer forint mérleg főösszeggel és , azaz mínusz kilencvenhárommillió-háromszáztizenkettőezer forint mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) elfogadja. XV/2013. sz. Részvényesi határozat Részvényes a Társaság Felügyelő Bizottságának Nsz. Zrt. 2013/9. számú határozatára is figyelemmel a Társaság évi módosított üzleti tervét Ft, azaz egymilliárd- 4

5 háromszáznegyvenötmillió forint működési támogatás alapulvételével és 0 Ft, azaz nulla forint mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A számviteli politika rövid ismertetése A könyvvezetés módjának meghatározása: A társaság a törvényi előírásoknak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A beszámolási forma meghatározása, a beszámoló készítés időszakának feladatai: A Zrt a számviteli törvény 9. (3) bekezdése szerint éves beszámoló készítésére kötelezett. A beszámoló részei: - mérleg - eredménykimutatás - kiegészítő melléklet - üzleti jelentés - cash flow kimutatás A fordulónap és a beszámolókészítés napja közötti időszakban a következő feladatokat kell elvégezni: A tárgyi eszközök és immateriális javak terven felüli értékcsökkenésének elszámolása A befektetett pénzügyi eszközök árfolyam értékvesztésének elszámolása Valutakészletek, devizakészletek árfolyam különbözetének elszámolása A külföldi pénzértékről szóló követelések, kötelezettségek árfolyam különbözetének elszámolása Céltartalék képzés meghatározása, elszámolása, valamint az előző évi céltartalék képzés összegének megszűntetése Aktív és passzív időbeli elhatárolás tételeinek meghatározása és elszámolása Minden olyan tétel elszámolása, amely a beszámoló készítés időszakában ismertté vált és a beszámolóval lezárt időszakot érinti A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. A beszámoló a tárgyév december 31-ei fordulónappal készül. A mérlegkészítés napja a lezárt évet követő február hó utolsó napja. Az eredménykimutatás formája: Az Zrt. a Számviteli tv. 22 (1) bekezdése alapján az 1. sz. melléklet szerinti A változatú összköltség-eljárás eredménykimutatást készít. A kiegészítő melléklet tartalmának meghatározása: általános rész a mérleghez kapcsolódó kiegészítések vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása (mutatók) az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések tájékoztató adatok A civil szervezet az Ectv ában meghatározott beszámolójához kapcsolódó közhasznúsági mellékletét a 350/2011 (XII.30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az 5

6 adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló rendelet 1. mellékletének megfelelően készíti el. Az eszközök és források minősítésének kritériumai, eljárásai: A számviteli tv. 23. (4) bekezdése szerint az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé sorolni. Befektetett eszközként csak olyan eszközt mutatunk ki, melynek rendeltetése, hogy a Részvénytársaság ét tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. A forgóeszközök között mutatjuk ki mindazokat az eszközöket, amelyek nem tartósan szolgálják ki a társaság ét. Ide soroljuk a készletek, követeléseket, értékpapírokat és a pénzeszközöket. A törvény szerint a kötelezettségeket hosszú és rövid lejáratúra bontjuk meg. A Részvénytársaság eszközeit és forrásait a könyvviteli elszámolásokban, a mérlegben és az eredménykimutatásban a Számviteli Törvény előírásait figyelembe véve csoportosítottuk. Alkalmazott értékelési elvek, eljárások: Az eszközöket és kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel ellenőrizni és egyedileg értékelni kell. A Ft egyedi beszerzés érték alatti tárgyi eszközök értékcsökkenésként egy összegben leírásra kerülnek. Az Ft feletti tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása negyedévenként, a számviteli politikában rögzített leírási kulcsokkal történik. A számviteli törvény előírása szerint a társaság saját körülményeit figyelembe véve határozhatja meg az eszközök elhasználódási idejét. A maradványértékkel csökkentett bruttó érték és a hasznos időtartam függvényében, aktiváláskor állapítja meg az elszámolandó értékcsökkenés összegét a hozzárendelt számítási módszerrel. Az eszköz terv szerinti értékcsökkenési leírásának meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a hasznos időtartam végén mennyi a várhatóan realizálható értéke az eszköznek, azaz meg kell határozni a maradványértéket. A maradványérték meghatározása a rendeltetésszerű használatbavételkor az üzembe helyezés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján történhet. Ez az összeg nem jelentős, ha a maradványérték a beszerzési érték 10%-a alatt van. Az értékcsökkenési leírás elszámolása negyedévenként, naptári napokra történik. A társaság a színház épületére értékcsökkenést nem számol el. Az épület hosszú élettartamú szerkezetből áll. Épületszerkezetei, külső és belső burkolatai különlegesen időtálló, nemes, anyagokból (márvány, mészkő, fa) készültek. Az 50. évben a maradványértéke várhatóan annyi, mint a bekerülési értéke. Jelentős összegű hibák értékének meghatározása: Jelentős összegű hibának tekintjük, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke (előjeltől függetlenül) meghaladja a mérleg főösszeg 2 %-át, minimum 500 millió Ft-ot. A számviteli törvény 4. (4). bekezdésével él a társaság, mely szerint A törvény előírásitól csak abban a kivételes esetben lehet a könyvvizsgáló egyetértése és ilyen tartalmú nyilatkozata mellett eltérni, ha az adott körülmények mellett e törvény valamely rendelkezésének alkalmazása / ide értve (3) bekezdés szerint a kiegészítő mellékletben való bemutatást is / nem biztosítja a (2) bekezdés szerinti megbízható és valós összképet. Minden ilyen eltérést közölni kell a kiegészítő mellékletben, bemutatva annak indokait, valamint az eszközökre-forrásokra, a pénzügyi helyzetre és az eredményre gyakorolt hatását is. 6

7 A jegyzett tőke összetétele: A társaság alaptőkéje a mérleg fordulónapjáig: Ft amely 1277 db, egyenként Ft névértékű, valamint 3 db egyenként Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll, amelyek egy részvényosztálynak minősülnek. 42 db, egyenként Ft névértékű, valamint 7 db, egyenként Ft névértékű összesen Ft kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvényből áll Az alaptőke áll: Ft készpénz (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma) Ft nem pénzbeli hozzájárulásként szolgáltatott ingatlan értéke. (Kincstári Vagyonigazgatóság) Az ingatlan adatai: Budapest, IX.kerület, belterület megjelölésű 38017/39 hrsz., m2 nagyságú. Mind a készpénz tőkét, mind az apportot a részvényesek a társaság tulajdonába adták Az apport értékének meghatározása, összehasonlító módszerrel, a közeli területen eladott ingatlanok adatainak, valamint az értéknövelő és értékcsökkenő tényezők figyelembevételével történt. A nem pénzbeli hozzájárulás értéke összhangban van az ellenében adandó részvények számával. Alapító okirat kelte Végzés kelte Jóváírás kelte Jóváírt összeg (Ft) Kibocsátási érték (Ft) Névérték (Ft) Apport Mindösszesen

8 B.) Specifikus rész Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A részvénytársaság mérlegstruktúrája év: A évi C. törvény 23. (1) szerint A mérlegben eszközként kell kimutatni a vállalkozó rendelkezésére, használatára bocsátott, a vállalkozó működését szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket a bérbevett eszközök kivételével függetlenül attól, hogy azok tulajdonjoga csak törvényben, szerződésben rögzített feltételek teljesítése után kerül át a vállalkozóhoz, továbbá az aktív időbeli elhatárolásokat. A Számviteli törvény 34. szerint A mérlegben forrásként a saját tőkét, a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat kell szerepeltetni. Megnevezés év nyitó e Ft Megoszlás % év záró e Ft Megoszlás % ESZKÖZÖK (aktívák) összesen: Befektetett eszközök: , ,00 Forgóeszközök: , ,48 Aktív időbeli elhatárolások: , ,52 FORRÁSOK (passzívák) összesen: Saját tőke: , ,62 Céltartalékok: Kötelezettségek: , ,85 Passzív időbeli elhatárolások: , ,53 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK () IMMATERIÁLIS JAVAK Vagyoni értékű jogok Vagyonkezelői szerződés sz. vagyoni értékű jogok Vagyoni értékű jogok halmozott értékcsökkenése Vagyonkezelői szerz. vagyoni é. Jog halmozott értékcsökkenése Szellemi termékek Szellemi termékek halmozott értékcsökkenése Mindösszesen immateriális javak nettó értéke:

9 INGATLANOK Telek, telkesítés Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok Egyéb építmények Zöldterületek Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog Ingatlanok halmozott értékcsökkenése Mindösszesen ingatlanok nettó értéke: MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK Műszaki gépek, berendezések, szerszámok Műszaki berendezések értékcsökkenése, Műszaki gépek, berendezések halmozott értékcsökkenése Mindösszesen műszaki gépek, berendezések nettó értéke: EGYÉB GÉPEK, BERENDEZÉSEK Üzemi gépek, berendezések, felszerelések Egyéb járművek Számítástechnikai berendezések Ügyviteltechnikai berendezések Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Képzőművészeti alkotások Egyéb berendezések écs., Egyéb gépek, berendezések halmozott értékcsökkenése Mindösszesen egyéb gépek, berendezések nettó értéke: BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK Befejezetlen beruházások Mindösszesen befejezetlen beruházás: BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK Befejezetlen beruházásokra adott előlegek Mindösszesen befejezetlen beruházásra adott előleg: Összes befektetett eszközérték: Befektetési tükör A évi C törvény 24. szerint (1) Befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a et, a működést tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. (2) A befektetett eszközök közé az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi eszközöket kell besorolni. 9

10 Megnevezés Nyitó bruttó Növekedés Csökkenés Záró bruttó Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Összesen: Tárgyi eszközök Ingatlanok Műszaki gépek, berendezések, járművek Egyéb berendezések, gépek, járművek Beruházások Beruházásokra adott előlegek Összesen: Összes bruttó érték: Megnevezés Nyitó écs Növekedés Csökkenés Záró écs Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Összesen: Tárgyi eszközök Ingatlanok Műszaki gépek, berendezések, járművek Egyéb berendezések, gépek, járművek Összesen: Összes értékcsökkenés: A tárgyi eszközként nyilvántartott világítás, jelmez és díszlet elszámolása a Számviteli törvény 4. (4) bekezdése szerint, biztosítva a megbízható és valós összképet az adott eszközhöz egyedileg hozzá nem kapcsolható költségek tekintetében (pl: tervezői díjak, közbeszerzési díjak) az előző évekhez hasonlóan, a bekerülési érték részeként ráosztással, pótlékkulcs meghatározással történik. Ezzel az adózás előtti eredmény tal nő Díszlet: Jelmez: FORGÓESZKÖZÖK () A forgóeszközök csoportjába a mérlegben a készleteket, a vállalkozó ét nem tartósan szolgáló követeléseket, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket, pénzeszközöket kell besorolni. / évi C törvény 28. (1) / 10

11 KÉSZLETEK Anyagok (üzemanyag) 62 Áruk (szövegkönyv, Szcenárium,CD) Összes készlet érték: RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Belföldi vevőkövetelések Egyéb vevőkövetelés (szervezők) 87 Adott előlegek 440 Költségvetési, kiutalási igények GYED,GYES,TGYÁS 137 Táppénz 6 Fizetési előleg 0 Különféle egyéb követelések Különféle egyéb követelések 824 Munkavállalókkal szembeni egyéb követelés 0 Perköltség követelés 6 Áfa pénzügyi elszámolási számla Egyéb Áfa követelés Előzetesen felszámított áfa Fizetendő áfa Áfa elszámolási számla Egyéb rövidlejáratú követelés Magánnyugdíjpénztári tagdíj kiegészítés 14 Nyugdíjpénztári tagdíj 3,9 % EKHO 6 Késedelmi-, önellenőrzési pótlék 27 Innovációs hozzájárulás 990 Szakképzési hozzájárulás 394 EKHO Helyi iparűzési adó 409 Összes rövid lejáratú követelés: PÉNZESZKÖZÖK Pénztár Elszámolási betétszámla MKB elszámolási betétszámla Kártyafedezeti számla 0 Devizaszámla 0 MÁK számla Összes pénzeszköz érték: ÖSSZES FORGÓESZKÖZ ÉRTÉK:

12 Követelések A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt - nek december napján követelése volt szolgáltatásból (vevők). A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett összeg: e Ft. Értékvesztés: A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. a évben 677 értékvesztést számolt el az alábbiak szerint: ruhatári biléta: 67 műsorfüzet: 448 emlékkönyv: 162 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK () Aktív időbeli elhatárolásként elkülönítetten kell a mérlegben kimutatni az üzleti év mérlegének fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegeket, amelyek költségként, ráfordításként ( ide értve a halasztott ráfordításokat is) csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, valamint az olyan járó árbevételt, kamat- és egyéb bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, továbbá a 68. (1) bekezdése szerinti különbözetből az eredményt csökkentő tételként még el nem számolt összeget. / évi C törvény 32. (1) / Költségek aktív időbeli elhatárolása 1. Egyéb igénybevett szolgáltatások Közüzemi díjak Egyéb szolgáltatások Összes aktív időbeli elhatárolás érték: Bevételek aktív időbeli elhatárolása 1. Belföldi értékesítés árbevétele Kamatbevétel Egyéb bevétel Összes aktív időbeli elhatárolás érték: SAJÁT TŐKE () A saját tőke a jegyzett, de még be nem fizetett tőkével csökkentett jegyzett tőkéből, a tőketartalékból, az eredménytartalékból és a tárgyév mérleg szerinti eredményből tevődik össze. / évi C törvény 35. (2) / 1. Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke

13 Tőketartalék: A Részvénytársaság a II/2004. számú részvényesi határozatban foglaltak szerint az Ft összegű megemelt tőkéjét a számvitelről szóló évi C törvény 36..(1) bekezdése szerint könyveiben Ft alaptőke és Ft tőketartalék növekedésként tartja nyilván. Hivatkozás: Tőketartalék növekedésként kell kimutatni a részvénytársaságnál a részvények kibocsátáskori, ide értve a tőkeemeléskori (jegyzési) ellenértéke és névértéke közötti különbözetet. Eredménytartalék, Mérleg szerinti eredmény Eredménytartalék (e Ft) Mérleg szerinti eredmény (e Ft) Előtársaság: év Bejegyzett társaság: 2000 év év év év ( módosított) év év év év év év év év év év év Céltartalék képzés mértéke, szerkezete: évben a Részvénytársaság céltartalékot nem képzett. Kötelezettségek () Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz, valamint a kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódnak. A kötelezettségek hátrasorolt, hosszú és rövid lejáratúak. / évi C törvény 42. (1) / A társaságnak december 31-éig kötelezettsége áll fenn. A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. kötelezettsége, amely a mérlegben nem jelenik meg. 13

14 Szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő kötelezettségeinek a Zrt. határidőben tett eleget. A Társaságnak nincs olyan hitelkötelezettsége, mely a tárgyi eszközöket jelzáloggal terhelné. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK I. Belföldi szállítók Összes rövid lejáratú kötelezettség I EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. Költségvetési befizetési kötelezettségek Személyi jövedelemadó Rehabilitációs hozzájárulás Gépjármű adó 147 Összes egyéb rövid lejáratú kötelezettség II EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. Társadalombiztosítási kötelezettség Egészségügyi hozzájárulás Nyugdíjjárulék Alkalmi munkavállalók közterhe 5 Egyéni egészségbiztosítási járulék 4 % Egyéni egészségbiztosítási járulék 2 % 906 Egyéni munkaerőpiaci járulék 1,5 % 423 Magánnyugdíjpénztári tagdíj 8 % 7 Egyéni EKHO járulékok EKHO 20% (kifizetői) Szocho Egyéb kötelezettségek Egyéb kötelezettség fizetendő áfa Pályázati, ajánlati biztosítékként kapott összegek Ajándékutalvány elszámolási számla 904 Jövedelem elszámolási számla 100 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 0 Helyi iparűzési adó 0 Társasági adó elszámolási számla 117 Összes egyéb rövid lejáratú kötelezettség III: HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Vagyonkezelői szerződés szerinti értékre képzett kötelezettség Összes hosszú lejáratú kötelezettség: Összes kötelezettség érték:

15 Passzív időbeli elhatárolások () A társaság a passzív időbeli elhatárolásait a évi C törvény 44. szerint tartja nyilván. Költségek passzív időbeli elhatárolása 1. Egyéb szolgáltatás Egyéb igénybevett szolgáltatás Egyéb személyi jellegű ráfordítások Egyéb anyagjellegű ráfordítások Egyéb ráfordítás 50 Összesen passzív időbeli elhatárolás: Bevételek passzív időbeli elhatárolása 1. Belföldi értékesítés árbevétele Egyéb bevétel 0 Összesen passzív időbeli elhatárolás: Halasztott bevételek Fejlesztési támogatás passzív időbeli elhatárolása (Magyar Állam Kincstártól átvett beruházási összeg) Kincstárjegy passzív időbeli elhatárolása Egyéb halasztott bevétel passzív időbeli elhatárolása (Ajándék mészkő 876 tömb értéke, egyéb térítésmentesen átvett eszközök) Felhalmozási támogatás passzív időbeli elhatárolása (Első beszerzésre fordítható összeg, minisztériumtól kapott felhalmozási célú támogatás) Működési támogatás passzív időbeli elhatárolása KHT beruházási összeg passzív időbeli elhatárolása (KHT-tól átvett maradvány összeg) EMI (Tao) támogatásból megvalósuló eszköz passzív időbeli elhatárolása Összes halasztott bevétel passzív időbeli elhatárolás: Összes passzív időbeli elhatárolás érték: Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az eredménykimutatás a évi mérleg szerinti eredmény levezetését tartalmazza, az eredmény keletkezésére, módosítására ható főbb tényezőket, a mérleg szerinti eredmény összetevőit, kialakulását mutatja be. Az eredménykimutatás a számviteli törvény előírásai alapján készült. 15

16 Bevételek, költségek, ráfordítások részletezése: Megnevezés (összesen) Közhasznú Vállalkozási ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Belföldi értékesítés nettó árbevétele Továbbszámlázási bevételek Jegybevétel Belföldi értékesítés nettó árbevétele: pl. eszköz és ingatlan bérleti díj, kiadvány értékesítés, csoportvezetés bevételei. Az értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni a szerződés szerinti teljesítés időszakában, az üzleti évben értékesített vásárolt és saját termelésű készletek, valamint a teljesített szolgáltatások árkiegészítéssel és felárral növelt, engedményekkel csökkentett általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenértéket. / évi C törvény 72. (1) / Értékesítés nettó árbevételének megoszlása: Közhasznú % Vállalkozási % Belföldi értékesítés nettó árbevétele 9,99 84,06 Továbbszámlázás bevételei 0,42 15,94 Jegybevétel 89,59 0 Összes nettó árbevétel Megnevezés (összesen) Közhasznú Vállalkozási AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE Aktivált saját teljesítmények értéke Saját előállítású eszközök aktivált értéke Saját termelésű készletek állományváltozása Aktivált saját teljesítmények értéke: A évi C törvény 76. szerint aktivált saját teljesítmények értékeként a saját előállítású eszközöknek az üzleti évben aktivált (az eszközök között állományba vett) értéke és a saját termelésű készletek állományváltozása együttes (összevont) összegét kell kimutatni. 16

17 A Társaság: saját előállítású eszközök aktivált értékeként mutatja ki: A december 31-én készleten lévő saját előállítású kiadványok (CD, műsorfüzet, színműtár, ruhatári biléta) állományváltozása e Ft. Értékesített eszközök (e Ft-ban): Jelmezek 43 Kellék 47 Jég c. produkció relikviák Notebookok 139 Telefon 2 Mephisto c. produkció Bányavirág c. produkció 500 Összesen: Egyéb eredményt növelő bevételek: kerekítési különbözet, kártérítés, pályázati dokumentáció díja, peresített követelés megtérítése, A Társaság a Mérlegkészítés időpontjáig az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételei között tartja nyilván az alábbi támogatásokat: Költségvetéssel elszámolt támogatások: - Működési támogatás: Megnevezés () Közhasznú Vállalkozási (összesen) EGYÉB BEVÉTELEK Értékesített immat., és tárgyi eszközök bevétele 2. Egyéb eredményt növelő bevételek Egyéb gazdasági társaságtól kapott támogatás 4. Költségvetéssel elszámolt támogatások Önkormányzattal elszámolt építményadó törlés 6. EMI támogatás % Szja felajánlás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatási szerződés alapján, pénzügyi támogatást nyújtott a társaság működéséhez, közhasznú szerződésben rögzített feladatok ellátásához, valamint a szakmai programok megvalósításához. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően - a évi kiadásaihoz az utolsó átutalást január 28-án teljesítette. A támogatás forrása: A Magyar Köztársaság 2013 évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/28/2, nem 17

18 feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat, 16. sz. Nemzeti Színház Zrt. megnevezésű részfeladata ( Ft), valamint a 1700/2013. (X.4.) számú Kormányhatározat alapján a 20/28/2, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat, 105. sz. Bevétel megnevezésű részfeladata ( Ft), továbbá az 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozatban foglaltakra tekintettel XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/28/16-0. RKI Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. részfeladat ( ,- Ft) A támogatás összege: Ft az alábbi, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban: Szakfeladat száma: Kőszínházak e Államháztartáson kívüli kedvezményezett: - egyéb működési célú kiadások: egyéb felhalmozási célú kiadások: Nemzet Színésze díj támogatása: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően a évi Nemzet Színésze díj kifizetéséhez szükséges utolsó összeget december 02-án átutalással teljesítette. A támogatás forrása: A Magyar Köztársaság évi költségvetésről szóló évi CCIV. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/13/7 A Nemzet Színésze cím támogatása nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat. A támogatás összege: Ft, az alábbi kiemelt előirányzatok bontásban: Szakfeladat száma: Kőszínházak e Államháztartáson kívüli kedvezményezett: - egyéb működési célú kiadások: Budapesti Tavaszi Fesztivál előkészítésének támogatása: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatási szerződés alapján, pénzügyi támogatást nyújtott a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretein belül megrendezésre kerülő, évben tervezett, új programként megjelenő Nemzeti Színházak Fesztiválja megrendezéséhez. A támogatás a rendezvény 2013-ban jelentkező költségeihez történő hozzájárulásra irányult. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően - a évi kiadásaihoz az utolsó átutalást december 07-én teljesítette. A támogatás forrása: A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 13/04 Művészeti ek és egyéb fejezeti feladatok támogatása / 2 Előadó művészeti nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat az 1540/2013. (IX.11.) Korm. határozat alapján. A támogatás összege: Ft Szakfeladat száma: Kőszínházak e Államháztartáson kívüli kedvezményezett: - egyéb működési célú kiadások:

19 Elkülönítetett Alapoktól kapott támogatás: - Nemzeti Kulturális Alap támogatás A Társaság pályázati cél támogatására, azaz Paul Claudel Arthur Honegger: Johanna a máglyán című előadás bemutatására az Előadó művészet Kollégiuma 008/31/13 számú döntése végrehajtásaként az Igazgatóság Ft összegű vissza nem térítendő támogatást folyósított. A kollégium az átutalást augusztus 15-én teljesítette. A támogatást a Nemzeti Kulturális Alap Kőszínházak e szakfeladatra számolhatta el. A működési támogatás terhére beszerzett tárgyi eszközök után a költségként elszámolt értékcsökkenés az egyéb bevételek között került megszüntetésre a passzív időbeli elhatárolással szemben évi támogatásból tárgyi eszköz beszerzés átvezetése passzív időbeli elhatárolásba passzív időbeli elhatárolás feloldása (egyéb bevétellel szemben): évi támogatás amortizáció e Ft évi támogatás amortizáció 663 e Ft évi támogatás amortizáció e Ft évi támogatás amortizáció e Ft évi támogatás amortizáció 804 e Ft évi támogatás amortizáció 431 e Ft évi támogatás amortizáció e Ft évi támogatás amortizáció 877 e Ft évi támogatás amortizáció 47 e Ft évi támogatás amortizáció 218 e Ft évi támogatás amortizáció 0 e Ft évi első beszerzésre jutó amortizáció 0 e Ft A Zrt. a kapott támogatását az Eredménykimutatás-egyéb bevételei között tartja nyilván, ezért a passzív időbeli elhatárolás feloldása nem a RENDKÍVÜLI EREDMÉNY-ben, hanem az ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY-ben szerepel. Megnevezés () Vállalkozási (összesen) Közhasznú ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség összesen Irodaszer, nyomtatvány Villamosenergia Gázenergia

20 4. Vízdíj Üzemanyag költség Tisztítószer Egyéb anyagjellegű költség Igénybevett szolgáltatások értéke összesen Szállítás, rakodás Bérleti díjak Karbantartási, javítási költség Hirdetés, reklám, propaganda Oktatás, továbbképzés Belföldi utazás és szállásköltség Külföldi utazás és szállásköltség Könyvviteli szolgáltatás költségei Távfűtés Csatornadíj Szemétdíj Kéményseprés díja Postaköltség és távközlési díjak Hírlap, folyóirat, könyv Szakmai szolgáltatás Egyéb igénybevett szolgáltatás Eladott (közvetített)szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke összesen Hatósági, igazgatási szolgáltatások díja Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díja Biztosítási díj Megnevezés () Közhasznú Vállalkozási (összesen) Személyi jellegű ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Költségtérítés Külföldi kiküldetés, napidíjak Természetbeni juttatás/egyes juttatások Belföldi üzleti vendéglátás Nemzet Színésze díj költség Egyéb személyi jellegű kifiz Táppénz Munkába járás utazási költségtérítése Betegszabadság Belföldi kiküldetés, napidíjak

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft 2012. február 16-tól 2012. december 31-ig folytatott tevékenységéről a 2012. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft.

Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér. 1. 2

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja 2005. évi 14. szám 2005. június 16. 2005. június 16. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben