Felügyelő bizottság Zámbori Péter (elnök) Dr. Szántay Ferenc Mádi Zoltán. Felügyelő bizottsági tagok járandósága: Ft/hó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felügyelő bizottság Zámbori Péter (elnök) Dr. Szántay Ferenc Mádi Zoltán. Felügyelő bizottsági tagok járandósága: 55.800 Ft/hó"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, működési formája Nemzeti Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. Társaság jogállása: A Társaság kiemelkedően közhasznú jogállású Székhelye: 1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. Telephelye: 1097 Budapest, Albert Flórián út 38. Cégjegyzék száma: Alapító okirat kelte: Cégbírósági bejegyzés kelte: KSH azonosító szám: Adóigazgatási szám: OEP nyilvántartási szám: Honlap elérhetőség: Előadó-művészeti nyilvántartási szám: ESZ/009. A Társaság cél szerinti közhasznú i körei: A Társaság főe: Előadó-művészet Egyéb cél szerinti közhasznú ek: Előadó-művészetet kiegészítő Alkotóművészet Művészeti létesítmények működtetése Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Filmvetítés Hangfelvétel készítése, kiadása Kulturális képzés Máshová nem sorolt egyéb oktatás Oktatást kiegészítő Könyvtári, levéltári Múzeumi Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 1

2 A közhasznú ellátását segítő üzletszerű gazdasági ek: Egyéb vendéglátás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Film-, video-, televízióműsor-gyártás, Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai Film-, video- és televízióprogram terjesztése Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Reklámügynöki Médiareklám Divat-, formatervezés Fényképészet Videokazetta, lemez kölcsönzése Immateriális javak kölcsönzése Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás A társaság szervei: Részvényes A részvénytársaság alapítója: Magyar Állam Képviselője: a nemzeti erőforrás miniszter, illetve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (1055 Budapest, Szalay u ) Szervezeti és Működési Szabályzatában az alapítói jogok gyakorlásra feljogosított személy. A Társaság egyszemélyes, kiemelkedően közhasznú nonprofit zártkörűen működő részvénytársaság. A Társaságnál közgyűlés nem működik, a közgyűlés jogait a Részvényes gyakorolja. Vezérigazgató A hatodik vezérigazgató: Vidnyánszky Attila (kinevezése: június 30. napjáig hatályos) A társaságnál igazgatóság kijelölésére nem került sor, az igazgatóságnak a Gt-ben meghatározott jogait és kötelezettségeit a Vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató egyszemélyben jogosult a részvénytársaság általános képviseletére. Felügyelő bizottság Zámbori Péter (elnök) Dr. Szántay Ferenc Mádi Zoltán Felügyelő bizottsági tagok járandósága: Ft/hó Felügyelő bizottsági elnök járandósága: Ft/hó Könyvvizsgáló Vancsa Mária Bejegyzési száma: MKVK:

3 Az üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díj a évben bruttó Ft volt. A beszámolót összeállította Bagi Ottóné Mérlegképes könyvelői regisztrációs szám: A Nemzeti Színház ZRt. alapításával kapcsolatos intézkedésekről: 1069/2000 (VIII.18.) Korm. határozat szerint A Kormány 1. tudomásul veszi, hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma augusztus 1-jei hatállyal megalapítja a Nemzeti Színház Részvénytársaságot; ,0 millió forintot biztosít részvénytársasági alaptőkeként a központi költségvetés általános tartalékából. Ebből kell finanszírozni évben a Részvénytársaság működésének, valamint a Nemzeti Színház Részvénytársaság által alapított A Nemzet Színésze címmel járó tiszteletdíjat és járulékos költségeit; 3. a Nemzeti Színház beruházójaként a Nemzeti Színház Rt.-t jelöli ki. A beruházás műszaki megvalósulását oly módon kell ütemezni, hogy a színház ünnepélyes átadása március 15-én az eredeti terveknek megfelelően megtörténjen; 4. a) beruházás forrásaként, annak megvalósítására a központi költségvetés terhére évi árszinten 10,8 milliárd forintot biztosít a közadakozásból befolyt összegen túlmenően a Nemzeti Színház Rt. alaptőkéjének emelésével; b) egyetért a Részvénytársaság alaptőke emelésének ütemezésével: évben 1,5 milliárd forint, amelynek forrása az években biztosított költségvetési támogatás, évben az a) pontban megjelölt érték fennmaradó hányada; c) évben a Részvénytársaság működéséhez költségvetési támogatást nem biztosít, a társaságnak a beruházás áfa visszaigényléséből kell fedeznie működési kiadásait; 5. felhívja a nemzeti kulturális örökség miniszterét, hogy a jelenleg Nemzeti Színházként működő költségvetési intézmény alapító okiratát módosítsa a névazonosság elkerülése érdekében és intézkedjen az Új Nemzeti Színház Kht. jogutód nélküli megszüntetéséről. 6. E határozat a közzététele napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az új Nemzeti Színház felépítéséről szóló 1097/1999. (VIII. 26.) Korm. határozat 2. pontja második bekezdése, valamint 4. pontja a hatályát veszti. A Kormány 1098/2001. (VIII.22.) Korm.határozata A Nemzeti Színház ZRt. alapításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1069/2000. ( VIII.18.) Korm.határozat módosításáról: 3

4 1. A Kormány a Nemzeti Színház Részvénytársaság alapításával kapcsolatos intézkedésről szóló 1069/2000. (VIII.18.) Korm.határozat 4.a) pontját az alábbiak szerint módosítja: 4.a) a beruházás forrásaként, annak megvalósítására a központi költségvetés terhére évi árszinten 12,1 milliárd forintot biztosít közadakozásból befolyt összegen túlmenően a Nemzeti Színház Rt. alaptőkéjének emelésével évi jelentősebb Részvényesi határozatok VII/2013. sz. Részvényesi határozat Részvényes a Társaság Felügyelő Bizottságának Nsz. Zrt /2. számú határozatára is figyelemmel a Társaság évi üzleti tervét Ft, azaz kilencszázkilencvenötmillió forint működési támogatás alapulvételével és Ft, azaz mínusz egyszázhetvenkettőmillió - hétszáznegyvennyolcezer forint mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) elfogadja. VIII/2013. sz. Részvényesi határozat Részvényes az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény rendelkezései alapján lefolytatott sikeres vezetői pályázati eljárást követően, annak alapján megállapítja, hogy Alföldi Róbert (lakcím:..) vezérigazgatói megbízatása június 30. napján megszűnik. Részvényes a Társaság vezérigazgatójává július 01. napjától június 30. napjáig terjedő időtartamra Vidnyánszky Attilát (lakcím:..) választja meg. IX/2013. sz. Részvényesi határozat Részvényes Radácsi Anikót (lakcím:..) felügyelőbizottsági tisztségéből május 20. napjával visszahívja. Részvényes május 21. napjától május 20. napjáig terjedő időtartamra a felügyelőbizottság tagjává megválasztja Mádi Zoltánt (lakcím: ) X/2013. sz. Részvényesi határozat Részvényes megállapítja, hogy időtartamra a Társaság könyvvizsgálója, Gellén Olivérné megbízása május napján lejár. Részvényes a Társaság Felügyelő Bizottságának NSz. Zrt. 2013/5. sz. határozatára is figyelemmel a június 1-től május napjáig terjedő időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává választja Vancsa Máriát (MKVK Nyilv-i Szám: ) XII/2013. sz. Részvényesi határozat Részvényes a Társaság Felügyelő Bizottságának Nsz. Zrt. 2013/3. FB határozatára, valamint a megküldött könyvvizsgálói jelentés és hitelesítési záradék alapján a Társaság évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét , azaz tizenegymilliárdnyolcszáztizennyolcmillió-kettőszázötvenötezer forint mérleg főösszeggel és , azaz mínusz kilencvenhárommillió-háromszáztizenkettőezer forint mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) elfogadja. XV/2013. sz. Részvényesi határozat Részvényes a Társaság Felügyelő Bizottságának Nsz. Zrt. 2013/9. számú határozatára is figyelemmel a Társaság évi módosított üzleti tervét Ft, azaz egymilliárd- 4

5 háromszáznegyvenötmillió forint működési támogatás alapulvételével és 0 Ft, azaz nulla forint mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A számviteli politika rövid ismertetése A könyvvezetés módjának meghatározása: A társaság a törvényi előírásoknak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A beszámolási forma meghatározása, a beszámoló készítés időszakának feladatai: A Zrt a számviteli törvény 9. (3) bekezdése szerint éves beszámoló készítésére kötelezett. A beszámoló részei: - mérleg - eredménykimutatás - kiegészítő melléklet - üzleti jelentés - cash flow kimutatás A fordulónap és a beszámolókészítés napja közötti időszakban a következő feladatokat kell elvégezni: A tárgyi eszközök és immateriális javak terven felüli értékcsökkenésének elszámolása A befektetett pénzügyi eszközök árfolyam értékvesztésének elszámolása Valutakészletek, devizakészletek árfolyam különbözetének elszámolása A külföldi pénzértékről szóló követelések, kötelezettségek árfolyam különbözetének elszámolása Céltartalék képzés meghatározása, elszámolása, valamint az előző évi céltartalék képzés összegének megszűntetése Aktív és passzív időbeli elhatárolás tételeinek meghatározása és elszámolása Minden olyan tétel elszámolása, amely a beszámoló készítés időszakában ismertté vált és a beszámolóval lezárt időszakot érinti A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. A beszámoló a tárgyév december 31-ei fordulónappal készül. A mérlegkészítés napja a lezárt évet követő február hó utolsó napja. Az eredménykimutatás formája: Az Zrt. a Számviteli tv. 22 (1) bekezdése alapján az 1. sz. melléklet szerinti A változatú összköltség-eljárás eredménykimutatást készít. A kiegészítő melléklet tartalmának meghatározása: általános rész a mérleghez kapcsolódó kiegészítések vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása (mutatók) az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések tájékoztató adatok A civil szervezet az Ectv ában meghatározott beszámolójához kapcsolódó közhasznúsági mellékletét a 350/2011 (XII.30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az 5

6 adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló rendelet 1. mellékletének megfelelően készíti el. Az eszközök és források minősítésének kritériumai, eljárásai: A számviteli tv. 23. (4) bekezdése szerint az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé sorolni. Befektetett eszközként csak olyan eszközt mutatunk ki, melynek rendeltetése, hogy a Részvénytársaság ét tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. A forgóeszközök között mutatjuk ki mindazokat az eszközöket, amelyek nem tartósan szolgálják ki a társaság ét. Ide soroljuk a készletek, követeléseket, értékpapírokat és a pénzeszközöket. A törvény szerint a kötelezettségeket hosszú és rövid lejáratúra bontjuk meg. A Részvénytársaság eszközeit és forrásait a könyvviteli elszámolásokban, a mérlegben és az eredménykimutatásban a Számviteli Törvény előírásait figyelembe véve csoportosítottuk. Alkalmazott értékelési elvek, eljárások: Az eszközöket és kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel ellenőrizni és egyedileg értékelni kell. A Ft egyedi beszerzés érték alatti tárgyi eszközök értékcsökkenésként egy összegben leírásra kerülnek. Az Ft feletti tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása negyedévenként, a számviteli politikában rögzített leírási kulcsokkal történik. A számviteli törvény előírása szerint a társaság saját körülményeit figyelembe véve határozhatja meg az eszközök elhasználódási idejét. A maradványértékkel csökkentett bruttó érték és a hasznos időtartam függvényében, aktiváláskor állapítja meg az elszámolandó értékcsökkenés összegét a hozzárendelt számítási módszerrel. Az eszköz terv szerinti értékcsökkenési leírásának meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a hasznos időtartam végén mennyi a várhatóan realizálható értéke az eszköznek, azaz meg kell határozni a maradványértéket. A maradványérték meghatározása a rendeltetésszerű használatbavételkor az üzembe helyezés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján történhet. Ez az összeg nem jelentős, ha a maradványérték a beszerzési érték 10%-a alatt van. Az értékcsökkenési leírás elszámolása negyedévenként, naptári napokra történik. A társaság a színház épületére értékcsökkenést nem számol el. Az épület hosszú élettartamú szerkezetből áll. Épületszerkezetei, külső és belső burkolatai különlegesen időtálló, nemes, anyagokból (márvány, mészkő, fa) készültek. Az 50. évben a maradványértéke várhatóan annyi, mint a bekerülési értéke. Jelentős összegű hibák értékének meghatározása: Jelentős összegű hibának tekintjük, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke (előjeltől függetlenül) meghaladja a mérleg főösszeg 2 %-át, minimum 500 millió Ft-ot. A számviteli törvény 4. (4). bekezdésével él a társaság, mely szerint A törvény előírásitól csak abban a kivételes esetben lehet a könyvvizsgáló egyetértése és ilyen tartalmú nyilatkozata mellett eltérni, ha az adott körülmények mellett e törvény valamely rendelkezésének alkalmazása / ide értve (3) bekezdés szerint a kiegészítő mellékletben való bemutatást is / nem biztosítja a (2) bekezdés szerinti megbízható és valós összképet. Minden ilyen eltérést közölni kell a kiegészítő mellékletben, bemutatva annak indokait, valamint az eszközökre-forrásokra, a pénzügyi helyzetre és az eredményre gyakorolt hatását is. 6

7 A jegyzett tőke összetétele: A társaság alaptőkéje a mérleg fordulónapjáig: Ft amely 1277 db, egyenként Ft névértékű, valamint 3 db egyenként Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényből áll, amelyek egy részvényosztálynak minősülnek. 42 db, egyenként Ft névértékű, valamint 7 db, egyenként Ft névértékű összesen Ft kibocsátási értékű névre szóló törzsrészvényből áll Az alaptőke áll: Ft készpénz (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma) Ft nem pénzbeli hozzájárulásként szolgáltatott ingatlan értéke. (Kincstári Vagyonigazgatóság) Az ingatlan adatai: Budapest, IX.kerület, belterület megjelölésű 38017/39 hrsz., m2 nagyságú. Mind a készpénz tőkét, mind az apportot a részvényesek a társaság tulajdonába adták Az apport értékének meghatározása, összehasonlító módszerrel, a közeli területen eladott ingatlanok adatainak, valamint az értéknövelő és értékcsökkenő tényezők figyelembevételével történt. A nem pénzbeli hozzájárulás értéke összhangban van az ellenében adandó részvények számával. Alapító okirat kelte Végzés kelte Jóváírás kelte Jóváírt összeg (Ft) Kibocsátási érték (Ft) Névérték (Ft) Apport Mindösszesen

8 B.) Specifikus rész Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A részvénytársaság mérlegstruktúrája év: A évi C. törvény 23. (1) szerint A mérlegben eszközként kell kimutatni a vállalkozó rendelkezésére, használatára bocsátott, a vállalkozó működését szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket a bérbevett eszközök kivételével függetlenül attól, hogy azok tulajdonjoga csak törvényben, szerződésben rögzített feltételek teljesítése után kerül át a vállalkozóhoz, továbbá az aktív időbeli elhatárolásokat. A Számviteli törvény 34. szerint A mérlegben forrásként a saját tőkét, a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat kell szerepeltetni. Megnevezés év nyitó e Ft Megoszlás % év záró e Ft Megoszlás % ESZKÖZÖK (aktívák) összesen: Befektetett eszközök: , ,00 Forgóeszközök: , ,48 Aktív időbeli elhatárolások: , ,52 FORRÁSOK (passzívák) összesen: Saját tőke: , ,62 Céltartalékok: Kötelezettségek: , ,85 Passzív időbeli elhatárolások: , ,53 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK () IMMATERIÁLIS JAVAK Vagyoni értékű jogok Vagyonkezelői szerződés sz. vagyoni értékű jogok Vagyoni értékű jogok halmozott értékcsökkenése Vagyonkezelői szerz. vagyoni é. Jog halmozott értékcsökkenése Szellemi termékek Szellemi termékek halmozott értékcsökkenése Mindösszesen immateriális javak nettó értéke:

9 INGATLANOK Telek, telkesítés Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok Egyéb építmények Zöldterületek Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog Ingatlanok halmozott értékcsökkenése Mindösszesen ingatlanok nettó értéke: MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK Műszaki gépek, berendezések, szerszámok Műszaki berendezések értékcsökkenése, Műszaki gépek, berendezések halmozott értékcsökkenése Mindösszesen műszaki gépek, berendezések nettó értéke: EGYÉB GÉPEK, BERENDEZÉSEK Üzemi gépek, berendezések, felszerelések Egyéb járművek Számítástechnikai berendezések Ügyviteltechnikai berendezések Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Képzőművészeti alkotások Egyéb berendezések écs., Egyéb gépek, berendezések halmozott értékcsökkenése Mindösszesen egyéb gépek, berendezések nettó értéke: BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK Befejezetlen beruházások Mindösszesen befejezetlen beruházás: BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK Befejezetlen beruházásokra adott előlegek Mindösszesen befejezetlen beruházásra adott előleg: Összes befektetett eszközérték: Befektetési tükör A évi C törvény 24. szerint (1) Befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a et, a működést tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. (2) A befektetett eszközök közé az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi eszközöket kell besorolni. 9

10 Megnevezés Nyitó bruttó Növekedés Csökkenés Záró bruttó Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Összesen: Tárgyi eszközök Ingatlanok Műszaki gépek, berendezések, járművek Egyéb berendezések, gépek, járművek Beruházások Beruházásokra adott előlegek Összesen: Összes bruttó érték: Megnevezés Nyitó écs Növekedés Csökkenés Záró écs Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Összesen: Tárgyi eszközök Ingatlanok Műszaki gépek, berendezések, járművek Egyéb berendezések, gépek, járművek Összesen: Összes értékcsökkenés: A tárgyi eszközként nyilvántartott világítás, jelmez és díszlet elszámolása a Számviteli törvény 4. (4) bekezdése szerint, biztosítva a megbízható és valós összképet az adott eszközhöz egyedileg hozzá nem kapcsolható költségek tekintetében (pl: tervezői díjak, közbeszerzési díjak) az előző évekhez hasonlóan, a bekerülési érték részeként ráosztással, pótlékkulcs meghatározással történik. Ezzel az adózás előtti eredmény tal nő Díszlet: Jelmez: FORGÓESZKÖZÖK () A forgóeszközök csoportjába a mérlegben a készleteket, a vállalkozó ét nem tartósan szolgáló követeléseket, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket, pénzeszközöket kell besorolni. / évi C törvény 28. (1) / 10

11 KÉSZLETEK Anyagok (üzemanyag) 62 Áruk (szövegkönyv, Szcenárium,CD) Összes készlet érték: RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Belföldi vevőkövetelések Egyéb vevőkövetelés (szervezők) 87 Adott előlegek 440 Költségvetési, kiutalási igények GYED,GYES,TGYÁS 137 Táppénz 6 Fizetési előleg 0 Különféle egyéb követelések Különféle egyéb követelések 824 Munkavállalókkal szembeni egyéb követelés 0 Perköltség követelés 6 Áfa pénzügyi elszámolási számla Egyéb Áfa követelés Előzetesen felszámított áfa Fizetendő áfa Áfa elszámolási számla Egyéb rövidlejáratú követelés Magánnyugdíjpénztári tagdíj kiegészítés 14 Nyugdíjpénztári tagdíj 3,9 % EKHO 6 Késedelmi-, önellenőrzési pótlék 27 Innovációs hozzájárulás 990 Szakképzési hozzájárulás 394 EKHO Helyi iparűzési adó 409 Összes rövid lejáratú követelés: PÉNZESZKÖZÖK Pénztár Elszámolási betétszámla MKB elszámolási betétszámla Kártyafedezeti számla 0 Devizaszámla 0 MÁK számla Összes pénzeszköz érték: ÖSSZES FORGÓESZKÖZ ÉRTÉK:

12 Követelések A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt - nek december napján követelése volt szolgáltatásból (vevők). A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett összeg: e Ft. Értékvesztés: A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. a évben 677 értékvesztést számolt el az alábbiak szerint: ruhatári biléta: 67 műsorfüzet: 448 emlékkönyv: 162 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK () Aktív időbeli elhatárolásként elkülönítetten kell a mérlegben kimutatni az üzleti év mérlegének fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegeket, amelyek költségként, ráfordításként ( ide értve a halasztott ráfordításokat is) csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, valamint az olyan járó árbevételt, kamat- és egyéb bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, továbbá a 68. (1) bekezdése szerinti különbözetből az eredményt csökkentő tételként még el nem számolt összeget. / évi C törvény 32. (1) / Költségek aktív időbeli elhatárolása 1. Egyéb igénybevett szolgáltatások Közüzemi díjak Egyéb szolgáltatások Összes aktív időbeli elhatárolás érték: Bevételek aktív időbeli elhatárolása 1. Belföldi értékesítés árbevétele Kamatbevétel Egyéb bevétel Összes aktív időbeli elhatárolás érték: SAJÁT TŐKE () A saját tőke a jegyzett, de még be nem fizetett tőkével csökkentett jegyzett tőkéből, a tőketartalékból, az eredménytartalékból és a tárgyév mérleg szerinti eredményből tevődik össze. / évi C törvény 35. (2) / 1. Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke

13 Tőketartalék: A Részvénytársaság a II/2004. számú részvényesi határozatban foglaltak szerint az Ft összegű megemelt tőkéjét a számvitelről szóló évi C törvény 36..(1) bekezdése szerint könyveiben Ft alaptőke és Ft tőketartalék növekedésként tartja nyilván. Hivatkozás: Tőketartalék növekedésként kell kimutatni a részvénytársaságnál a részvények kibocsátáskori, ide értve a tőkeemeléskori (jegyzési) ellenértéke és névértéke közötti különbözetet. Eredménytartalék, Mérleg szerinti eredmény Eredménytartalék (e Ft) Mérleg szerinti eredmény (e Ft) Előtársaság: év Bejegyzett társaság: 2000 év év év év ( módosított) év év év év év év év év év év év Céltartalék képzés mértéke, szerkezete: évben a Részvénytársaság céltartalékot nem képzett. Kötelezettségek () Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz, valamint a kincstári vagyon részét képező eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódnak. A kötelezettségek hátrasorolt, hosszú és rövid lejáratúak. / évi C törvény 42. (1) / A társaságnak december 31-éig kötelezettsége áll fenn. A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. kötelezettsége, amely a mérlegben nem jelenik meg. 13

14 Szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő kötelezettségeinek a Zrt. határidőben tett eleget. A Társaságnak nincs olyan hitelkötelezettsége, mely a tárgyi eszközöket jelzáloggal terhelné. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK I. Belföldi szállítók Összes rövid lejáratú kötelezettség I EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. Költségvetési befizetési kötelezettségek Személyi jövedelemadó Rehabilitációs hozzájárulás Gépjármű adó 147 Összes egyéb rövid lejáratú kötelezettség II EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. Társadalombiztosítási kötelezettség Egészségügyi hozzájárulás Nyugdíjjárulék Alkalmi munkavállalók közterhe 5 Egyéni egészségbiztosítási járulék 4 % Egyéni egészségbiztosítási járulék 2 % 906 Egyéni munkaerőpiaci járulék 1,5 % 423 Magánnyugdíjpénztári tagdíj 8 % 7 Egyéni EKHO járulékok EKHO 20% (kifizetői) Szocho Egyéb kötelezettségek Egyéb kötelezettség fizetendő áfa Pályázati, ajánlati biztosítékként kapott összegek Ajándékutalvány elszámolási számla 904 Jövedelem elszámolási számla 100 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 0 Helyi iparűzési adó 0 Társasági adó elszámolási számla 117 Összes egyéb rövid lejáratú kötelezettség III: HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Vagyonkezelői szerződés szerinti értékre képzett kötelezettség Összes hosszú lejáratú kötelezettség: Összes kötelezettség érték:

15 Passzív időbeli elhatárolások () A társaság a passzív időbeli elhatárolásait a évi C törvény 44. szerint tartja nyilván. Költségek passzív időbeli elhatárolása 1. Egyéb szolgáltatás Egyéb igénybevett szolgáltatás Egyéb személyi jellegű ráfordítások Egyéb anyagjellegű ráfordítások Egyéb ráfordítás 50 Összesen passzív időbeli elhatárolás: Bevételek passzív időbeli elhatárolása 1. Belföldi értékesítés árbevétele Egyéb bevétel 0 Összesen passzív időbeli elhatárolás: Halasztott bevételek Fejlesztési támogatás passzív időbeli elhatárolása (Magyar Állam Kincstártól átvett beruházási összeg) Kincstárjegy passzív időbeli elhatárolása Egyéb halasztott bevétel passzív időbeli elhatárolása (Ajándék mészkő 876 tömb értéke, egyéb térítésmentesen átvett eszközök) Felhalmozási támogatás passzív időbeli elhatárolása (Első beszerzésre fordítható összeg, minisztériumtól kapott felhalmozási célú támogatás) Működési támogatás passzív időbeli elhatárolása KHT beruházási összeg passzív időbeli elhatárolása (KHT-tól átvett maradvány összeg) EMI (Tao) támogatásból megvalósuló eszköz passzív időbeli elhatárolása Összes halasztott bevétel passzív időbeli elhatárolás: Összes passzív időbeli elhatárolás érték: Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az eredménykimutatás a évi mérleg szerinti eredmény levezetését tartalmazza, az eredmény keletkezésére, módosítására ható főbb tényezőket, a mérleg szerinti eredmény összetevőit, kialakulását mutatja be. Az eredménykimutatás a számviteli törvény előírásai alapján készült. 15

16 Bevételek, költségek, ráfordítások részletezése: Megnevezés (összesen) Közhasznú Vállalkozási ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Belföldi értékesítés nettó árbevétele Továbbszámlázási bevételek Jegybevétel Belföldi értékesítés nettó árbevétele: pl. eszköz és ingatlan bérleti díj, kiadvány értékesítés, csoportvezetés bevételei. Az értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni a szerződés szerinti teljesítés időszakában, az üzleti évben értékesített vásárolt és saját termelésű készletek, valamint a teljesített szolgáltatások árkiegészítéssel és felárral növelt, engedményekkel csökkentett általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenértéket. / évi C törvény 72. (1) / Értékesítés nettó árbevételének megoszlása: Közhasznú % Vállalkozási % Belföldi értékesítés nettó árbevétele 9,99 84,06 Továbbszámlázás bevételei 0,42 15,94 Jegybevétel 89,59 0 Összes nettó árbevétel Megnevezés (összesen) Közhasznú Vállalkozási AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE Aktivált saját teljesítmények értéke Saját előállítású eszközök aktivált értéke Saját termelésű készletek állományváltozása Aktivált saját teljesítmények értéke: A évi C törvény 76. szerint aktivált saját teljesítmények értékeként a saját előállítású eszközöknek az üzleti évben aktivált (az eszközök között állományba vett) értéke és a saját termelésű készletek állományváltozása együttes (összevont) összegét kell kimutatni. 16

17 A Társaság: saját előállítású eszközök aktivált értékeként mutatja ki: A december 31-én készleten lévő saját előállítású kiadványok (CD, műsorfüzet, színműtár, ruhatári biléta) állományváltozása e Ft. Értékesített eszközök (e Ft-ban): Jelmezek 43 Kellék 47 Jég c. produkció relikviák Notebookok 139 Telefon 2 Mephisto c. produkció Bányavirág c. produkció 500 Összesen: Egyéb eredményt növelő bevételek: kerekítési különbözet, kártérítés, pályázati dokumentáció díja, peresített követelés megtérítése, A Társaság a Mérlegkészítés időpontjáig az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételei között tartja nyilván az alábbi támogatásokat: Költségvetéssel elszámolt támogatások: - Működési támogatás: Megnevezés () Közhasznú Vállalkozási (összesen) EGYÉB BEVÉTELEK Értékesített immat., és tárgyi eszközök bevétele 2. Egyéb eredményt növelő bevételek Egyéb gazdasági társaságtól kapott támogatás 4. Költségvetéssel elszámolt támogatások Önkormányzattal elszámolt építményadó törlés 6. EMI támogatás % Szja felajánlás Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatási szerződés alapján, pénzügyi támogatást nyújtott a társaság működéséhez, közhasznú szerződésben rögzített feladatok ellátásához, valamint a szakmai programok megvalósításához. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően - a évi kiadásaihoz az utolsó átutalást január 28-án teljesítette. A támogatás forrása: A Magyar Köztársaság 2013 évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/28/2, nem 17

18 feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat, 16. sz. Nemzeti Színház Zrt. megnevezésű részfeladata ( Ft), valamint a 1700/2013. (X.4.) számú Kormányhatározat alapján a 20/28/2, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat, 105. sz. Bevétel megnevezésű részfeladata ( Ft), továbbá az 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozatban foglaltakra tekintettel XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/28/16-0. RKI Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. részfeladat ( ,- Ft) A támogatás összege: Ft az alábbi, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban: Szakfeladat száma: Kőszínházak e Államháztartáson kívüli kedvezményezett: - egyéb működési célú kiadások: egyéb felhalmozási célú kiadások: Nemzet Színésze díj támogatása: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően a évi Nemzet Színésze díj kifizetéséhez szükséges utolsó összeget december 02-án átutalással teljesítette. A támogatás forrása: A Magyar Köztársaság évi költségvetésről szóló évi CCIV. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/13/7 A Nemzet Színésze cím támogatása nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat. A támogatás összege: Ft, az alábbi kiemelt előirányzatok bontásban: Szakfeladat száma: Kőszínházak e Államháztartáson kívüli kedvezményezett: - egyéb működési célú kiadások: Budapesti Tavaszi Fesztivál előkészítésének támogatása: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatási szerződés alapján, pénzügyi támogatást nyújtott a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretein belül megrendezésre kerülő, évben tervezett, új programként megjelenő Nemzeti Színházak Fesztiválja megrendezéséhez. A támogatás a rendezvény 2013-ban jelentkező költségeihez történő hozzájárulásra irányult. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően - a évi kiadásaihoz az utolsó átutalást december 07-én teljesítette. A támogatás forrása: A Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 13/04 Művészeti ek és egyéb fejezeti feladatok támogatása / 2 Előadó művészeti nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat az 1540/2013. (IX.11.) Korm. határozat alapján. A támogatás összege: Ft Szakfeladat száma: Kőszínházak e Államháztartáson kívüli kedvezményezett: - egyéb működési célú kiadások:

19 Elkülönítetett Alapoktól kapott támogatás: - Nemzeti Kulturális Alap támogatás A Társaság pályázati cél támogatására, azaz Paul Claudel Arthur Honegger: Johanna a máglyán című előadás bemutatására az Előadó művészet Kollégiuma 008/31/13 számú döntése végrehajtásaként az Igazgatóság Ft összegű vissza nem térítendő támogatást folyósított. A kollégium az átutalást augusztus 15-én teljesítette. A támogatást a Nemzeti Kulturális Alap Kőszínházak e szakfeladatra számolhatta el. A működési támogatás terhére beszerzett tárgyi eszközök után a költségként elszámolt értékcsökkenés az egyéb bevételek között került megszüntetésre a passzív időbeli elhatárolással szemben évi támogatásból tárgyi eszköz beszerzés átvezetése passzív időbeli elhatárolásba passzív időbeli elhatárolás feloldása (egyéb bevétellel szemben): évi támogatás amortizáció e Ft évi támogatás amortizáció 663 e Ft évi támogatás amortizáció e Ft évi támogatás amortizáció e Ft évi támogatás amortizáció 804 e Ft évi támogatás amortizáció 431 e Ft évi támogatás amortizáció e Ft évi támogatás amortizáció 877 e Ft évi támogatás amortizáció 47 e Ft évi támogatás amortizáció 218 e Ft évi támogatás amortizáció 0 e Ft évi első beszerzésre jutó amortizáció 0 e Ft A Zrt. a kapott támogatását az Eredménykimutatás-egyéb bevételei között tartja nyilván, ezért a passzív időbeli elhatárolás feloldása nem a RENDKÍVÜLI EREDMÉNY-ben, hanem az ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY-ben szerepel. Megnevezés () Vállalkozási (összesen) Közhasznú ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség összesen Irodaszer, nyomtatvány Villamosenergia Gázenergia

20 4. Vízdíj Üzemanyag költség Tisztítószer Egyéb anyagjellegű költség Igénybevett szolgáltatások értéke összesen Szállítás, rakodás Bérleti díjak Karbantartási, javítási költség Hirdetés, reklám, propaganda Oktatás, továbbképzés Belföldi utazás és szállásköltség Külföldi utazás és szállásköltség Könyvviteli szolgáltatás költségei Távfűtés Csatornadíj Szemétdíj Kéményseprés díja Postaköltség és távközlési díjak Hírlap, folyóirat, könyv Szakmai szolgáltatás Egyéb igénybevett szolgáltatás Eladott (közvetített)szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke összesen Hatósági, igazgatási szolgáltatások díja Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díja Biztosítási díj Megnevezés () Közhasznú Vállalkozási (összesen) Személyi jellegű ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetés Költségtérítés Külföldi kiküldetés, napidíjak Természetbeni juttatás/egyes juttatások Belföldi üzleti vendéglátás Nemzet Színésze díj költség Egyéb személyi jellegű kifiz Táppénz Munkába járás utazási költségtérítése Betegszabadság Belföldi kiküldetés, napidíjak

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

S Z Á M L A T Ü K Ö R

S Z Á M L A T Ü K Ö R S Z Á M L A T Ü K Ö R 1 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰ KFT 1.sz.melléklet 2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel Adatok eft-ban 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 360 NAPON 100% HATÁRIDŐN

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE 1 NAPSUGARAK HÁZA NONPROFIT KFT. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE I. Általános rész A. A vállalkozás adatai Közhasznúsági fokozat: közhasznú Cégforma : Korlátolt Felelősségű

Részletesebben