Pozitív példák egy fejlődő régióból A HU-RO/0901/277/2.2.2 számú önkormányzati szervezetfejlesztési projekt tapasztalatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pozitív példák egy fejlődő régióból A HU-RO/0901/277/2.2.2 számú önkormányzati szervezetfejlesztési projekt tapasztalatai"

Átírás

1 Pozitív példák egy fejlődő régióból A HU-RO/0901/277/2.2.2 számú önkormányzati szervezetfejlesztési projekt tapasztalatai Debrecen, február 17. (péntek) Dr. Ujhelyi Mária, egyetemi docens Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar

2 Az előadás áttekintése A projekt célja, jövője Az empirikus kutatás fő kérdéseinek, módszerének bemutatása Eddigi eredmények, pozitív példák

3 A projekt célja Együttműködés kialakítása a Debreceni Egyetem és a Nagyváradi Egyetem között az önkormányzati szervezetfejlesztéshez kapcsolódó kutatások terén A témához kapcsolódó nemzetközi szakirodalom elemzése és a nyugat európai legjobb gyakorlatok megismerése erről kézikönyv készítése Közös kutatás a román és magyar önkormányzatok körében az eredmények publikálása Két konferencia szervezése a tapasztalatok megosztása céljából Kurzus tematika kidolgozása az ismeretek egyetemi hallgatóknak történő átadása érdekében

4 A kutatás bemutatása Közösen kidolgozott szempontok szerint felmérések és riportok készítése elsősorban Hajdú-Bihar és Bihor megye önkormányzatánál a szervezeti problémákról és fejlesztési igényekről, lehetőségekről Az eredmények részletes elemzése, publikálása, különös tekintettel a jó gyakorlatok bemutatására A kutatásban résztvevő önkormányzatoknak visszajelzés az eredményekről

5 Kutatásban résztvevők Terv: Kistérség központok, város község, méretbeli változatosság biztosítása Jelenlegi helyzet: 50-50% város község arány Pozitív visszajelzések a részvételi szándékról, majd visszalépések

6 Kérdés csoportok Általános adatok Stratégiai gondolkodás Helyi regionális fejlesztés Struktúra Pénzügyi helyzet Emberi erőforrás menedzsment Vezetési stílus, döntéshozatal Szervezeti rugalmasság, nyitottság a lakosság felé Közösségi részvétel biztosítása Etikus magatartás Szolgáltatások kiszervezése, szervezeti kapcsolatok Közösségi kapcsolatok, kommunikáció, marketing

7 Stratégiai gondolkodás A szervezetnek létezik-e írott küldetése (missziója), vagy kiemelt célja

8 Stratégiai gondolkodás A küldetés, kiemelt cél társadalmi és gazdasági rendeltetése (kulcsszavak) A vezetői válaszok: dominálnak a gazdálkodással, a szolgáltatások színvonalával és a fejlesztéssel kapcsolatos stratégiai célok, megjelenik az életminőség, és a népesség megtartás is Köztisztviselői válaszok: gazdálkodással kapcsolatos célok, életminőség javítás, munkahelyteremtés, fejlesztés, közfeladatok ellátása

9 Stratégiai gondolkodás Ismeri Ön a szervezet stratégiájának legfontosabb elemeit? nem tudom 2% Köztisztviselők Vezetők nem 7% igen 48% nem 50% igen 93%

10 Stratégiai gondolkodás Mennyire tudja Ön a személyiségét, kreativitását és kezdeményezőkészségét kiteljesíteni munkahelyén? Vezetők egyáltalán nem 7% közepes mértékben 7% teljes mértékben 36% nagymértékben 50%

11 Stratégiai gondolkodás A napi tevékenység ellátása során egyenrangú munkatársnak tekinti-e magát? Köztisztviselők nem tudom/nincs válasz 2% nem 10% igen 88%

12 Stratégiai gondolkodás Mennyire tudják munkatársai saját személyiségüket, kreativitásukat és kezdeményező készségüket kiteljesíteni? Vezetők Közalkalmazottak 0

13 Struktúra Milyen szervezeti struktúrával rendelkezik a települési önkormányzat hivatala? A többség véleménye szerint funkcionális Rugalmasságot biztosító megoldások (teamek, projektek) gyakran megjelennek Kisebb önkormányzatok egyszerű struktúrát alkalmaznak

14 Struktúra Megítélése szerint a jelenlegi struktúra mennyire rugalmas? Vezetők kevéssé 21% nagymértékben 36% közepes mértékben 43%

15 Pénzügyi helyzet Megkérdezett önkormányzatok fele kedvezőtlennek, forráshiányosnak ítéli a pénzügyi helyzetét Általában zéróbázisú költségvetés készítés jellemző Legnagyobb problémák: Csökkenő bevétel, növekvő kiadás Magas hitelállomány Gyorsan változó jogszabályi környezet Intézmények közös finanszírozása más településsel 1/3 alkalmazza az output orientált költségvetés tervezést 2/3 végez kontrolling szemléletű adatgyűjtést

16 Emberi erőforrás menedzsment Köztisztviselők bizalmának, együttműködésének elnyerését a vezetők nagyobb aránya ítéli fontosnak (vezetők: 93%, köztisztviselők: 81%) A rátermett, motivációval és hivatástudattal rendelkező jelentkezők foglalkoztatását a köztisztviselők nagyobb arányban tartják szükségesnek (vezetők: 77%, köztisztviselők: 81%) A teljesítményértékelést a vezetők jelentős hányada (86%) objektívnek ítéli 70%-uk megvitatja az eredményeket a beosztottakkal, a beosztottaknak csak 50%-a gondolja így

17 Emberi erőforrás menedzsment Anyagi megbecsültséggel elégedetlenek Problémák hátterét, okát legtöbben a rendszerben látják, forráshiány, elvonások, megszorítások A teljesítményértékelését a válaszadók 90%-a korrektnek ítéli nem válaszolt 21% Köztisztviselők nem 44% igen 35%

18 Emberi erőforrás menedzsment Milyen eszközöket alkalmaznak a motiváció során? Vezetők szerint: jutalmazás, szóbeli dicséret, apró figyelmességek, közös döntés Köztisztviselők szerint: valamennyi klasszikus motivációs eszköz alkalmazására van példa. Leggyakrabban említettek az elismerés, dicséret, jutalom, társas szükségleteket kielégítő céges rendezvények, kirándulások, belső motiváció, jó munka körülmények

19 Vezetési stílus, döntéshozatal Döntéshozatalba történő bevonás A vezetők elsősorban operatív kérdések esetén vonják be a döntésekbe beosztottaikat (90%) Vezetők nem 7% Köztisztviselők nem 33% igen 93% igen 67%

20 Vezetési stílus, döntéshozatal A vezetők mennyire erősen gyakorolják a pozíciójukból és hierarchiából fakadó hatalmat? Vezetők Köztisztviselők soha néha sokszor nagyon gyakran mindig

21 Vezetési stílus, döntéshozatal Pontosan kell követni az előírásokat, szabályokat, eljárásokat? Vezetők Köztisztviselők soha néha sokszor nagyon gyakran mindig

22 Vezetési stílus, döntéshozatal A vezetők munkatársaikat lelkesedéssel, személyes energiájuk mozgósításával motiválják? Vezetők Köztisztviselők soha néha sokszor nagyon gyakran mindig

23 Vezetési stílus, döntéshozatal Felettese hozza a végső döntéseket, de Önt is bevonja a döntéshozatali folyamatba Vezetők Köztisztviselők soha néha sokszor nagyon gyakran mindig

24 Vezetési stílus, döntéshozatal Munkáját alapvetően szabadon végezheti amellett, hogy felettesei figyelemmel kísérik munkáját és visszajelzést adnak Vezetők Köztisztviselők soha néha sokszor nagyon gyakran mindig

25 Vezetési stílus, döntéshozatal A vezetők sok időt fordítanak a szervezésre és a humánerőforrás fejlesztésre Vezetők Köztisztviselők soha néha sokszor nagyon gyakran mindig

26 Vezetési stílus, döntéshozatal Az Ön számára az alapvető értékek a munkavégzés során is nagyon fontosak és ezeket érvényesíti is a mindennapokban Vezetők Köztisztviselők néha sokszor nagyon gyakran mindig

27 Vezetési stílus, döntéshozatal A munkatársak betartják a feletteseik utasításait, ezért jutalmazzák Őket, ha nem teljesítenek elmarasztalják őket Vezetők Köztisztviselők soha néha sokszor nagyon gyakran mindig

28 Vezetési stílus, döntéshozatal A vezetők sok időt töltenek a jövőre vonatkozó elképzeléseik kommunikálásával Vezetők Köztisztviselők soha néha sokszor nagyon gyakran mindig

29 Vezetési stílus, döntéshozatal A vezetői sok feladatot az alsóbb szintre delegálnak, Ön is több feladat elvégzéséért felelős Vezetők Köztisztviselők soha néha sokszor nagyon gyakran mindig

30 Ügyfélközpontúság Tervezett új szolgáltatások Ügyfélszolgálat egész napos elérhetőséggel feldolgozás Ügyfélszolgálati tájékoztató rendszer Vonalkódos adóbevallás E-közigazgatás Elektronikus ügyintézés Inkubátor ház Járási hivatalok, kormányablak Bölcsőde létesítése

31 Ügyfélközpontúság 57% szerint mérik rendszeresen az állampolgárok megelégedettségét Panasz esetén általában mindkét felet megkérdezik ügyfélbarát módon igyekeznek eljárni Az etikátlan magatartást semmi nem iddokolhatja oka leginkább Túlterheltség Anyagi elismerés hiánya Fásultság Hogyan lehetne elősegíteni az etikus magatartást? Kiválasztás, elismerés, képzés

32 Ügyfélközpontúság Az ügyfelek kiszolgálásával kapcsolatos problémák gyökerei? Vezetók 30 Köztisztviselők negatív hozáállás leterheltség képzés hiánya más

33 Etika Létezik-e az Ön munkahelyén Etikai Kódex? Köztisztviselők Vezetők nt/nv 36% nem 38% igen 23% igen 27% nem 77%

34 Etika Ismeri Ön a Köztisztviselők Etikai Kódexét? Köztisztviselő Vezetők igen 60% nem 40% nem 36% igen 64%

35 Szervezeti kapcsolatok A megkérdezettek körében nem jellemző a közszolgáltatás PPP konstrukcióban vagy magánszférával együttműködve történő biztosítása Hosszú távú partnerkapcsolatok a magán szféra szereplőivel Tanácsadó, pályázat író cégek Civil szervezetek Helyi üzleti vállalkozások

36 Szervezeti kapcsolatok Nagyobb pénzügyi autonómia a megkérdezettek 85%-a szerint hatékonyabb lenne. De a szolgáltatások kiszervezését csak 31% gondolja hatékonyabbnak, gazdaságösztönző hatásúnak

37 Tervezés A települések általában regionális (86%) és helyi (71%) fejlesztési tervekkel is rendelkeznek A regionális tervekben főleg infrastrukturális, gazdaságélénkítő, felzárkózást segítő beruházások szerepelnek A helyi fejlesztési tervek inkább az önkormányzatok működtetésében lévő intézmények fejlesztését fogalmazzák meg Szükségesnek, irány mutatónak tartják, a helyi közösség általános igényeit fogalmazzák meg, teret engednek a helyi kezdeményezéseknek

38 Lakossági fórumok Minden önkormányzatnál szoktak lakossági fórumokat szervezni, változatos céllal Beruházásokról, fejlesztésekről Pályázatokról Helyi problémákról

39 Városfejlesztés 2.0 Kreativitás / innováció Költséghatékonyság Közösség bevonása Klímabarát Digitális

40 Köszönöm a figyelmet! Jelen prezentáció tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

JAVASLAT KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYES MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK MEGÚJÍTÁSÁRA KIEMELT TERÜLET: A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSI OPTIMUM KERESÉSE

JAVASLAT KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYES MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK MEGÚJÍTÁSÁRA KIEMELT TERÜLET: A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSI OPTIMUM KERESÉSE JAVASLAT KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYES MŰKÖDÉSI TERÜLETEINEK MEGÚJÍTÁSÁRA KIEMELT TERÜLET: A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSI OPTIMUM KERESÉSE ÁROP-1.A.5-2013 SZERVEZETFEJLESZTÉS KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN

Részletesebben

Civil és Vállalkozói szféra kapcsolatok. Helyzetelemzés 2010. április

Civil és Vállalkozói szféra kapcsolatok. Helyzetelemzés 2010. április Civil és Vállalkozói szféra kapcsolatok Helyzetelemzés 2010. április Készült: 2010. áprilisában Készítette: Réger Balázs projekt menedzser és Tigerné Schuller Piroska programkoordinátor Közreműködött:

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA ,,,,,,,,,, SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI CIVIL STRATÉGIA 2014. Készült: az ÁROP-1. A. 6-2013 TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért! című projekt keretében 1 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Történelmi

Részletesebben

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által

Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Az önkormányzatok egyes feladatainak megvalósítása a civil szervezetek által Bevezető... 2 1. Az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés általános jellemzői... 2 1.1 Az együttműködést

Részletesebben

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be A Változás Városai tudásterméke Változás Városai Közép-kelet európai önkormányzatok hálózata A helyi önkormányzatokra

Részletesebben

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi ellátásban

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi ellátásban A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi ellátásban Tanulmányunk legfőbb célja, hogy bemutassuk az egészségügy területén működő civil szervezetek tevékenységét, az általuk folytatott

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS. Abony Város Polgármesteri Hivatal részére 2009. 12. 18.

HELYZETELEMZÉS. Abony Város Polgármesteri Hivatal részére 2009. 12. 18. HELYZETELEMZÉS Abony Város Polgármesteri Hivatal részére ABONY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁ- NAK SZERVEZETI FEJLESZTÉSE, ÁROP- 3.A.1/A-2008-0044 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PRO- JEKT MEGVALÓSÍTÁSA 2009. 12. 18. 2

Részletesebben

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán 2014. június TARTALOM 1. Bevezetés 4 2. Elméleti Háttér 6 2.1 Az egyén

Részletesebben

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap

Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Sikeres vezető, sikeres szervezet ma és holnap Menedzsment Kutató és Fejlesztő Intézet (MKFI) www.mkfi.hu Hagyjunk nyomot a magyar vezetési kultúrában! Ezzel a gondolattal, céllal hoztuk létre 2010 őszén

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Szervezeti és működési diagnózis

Szervezeti és működési diagnózis I. fázis I. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Szervezeti és működési diagnózis Jelentés című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere Az előkészítésben közreműködött: Munkatársai Romaügyi Integrációs Munkabizottság Az előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Pénzügyi

Részletesebben

PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. ÜZLETI ETIKAI DÍJ PÁLYÁZATA 2014. FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET

PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. ÜZLETI ETIKAI DÍJ PÁLYÁZATA 2014. FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. ÜZLETI ETIKAI DÍJ PÁLYÁZATA 2014. FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET BEVEZETÉS: FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! 2014-et írunk, amikor is egy új korszak előtt állunk, mely

Részletesebben

A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése Sármelléken SZAKÉRTŐI MUNKA TANULMÁNY

A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése Sármelléken SZAKÉRTŐI MUNKA TANULMÁNY SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SÁRMELLÉK ÉS SZENTGYÖRGYVÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGI HIVATALA 8391, Sármellék, Dózsa Gy. u. 324. Telefon: 83/355-186; Fax: 83/355-001 A Körjegyzőség Hivatalának szervezetfejlesztése

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNKÉNTESSÉG A SZOCIÁLIS

AZ INTÉZMÉNYI ÖNKÉNTESSÉG A SZOCIÁLIS Civil_Szemle_2011_4_beliv 12/25/11 6:47 AM Page 59 AZ INTÉZMÉNYI ÖNKÉNTESSÉG A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKBAN 1 Kinyik Margit Bevezetés A formális, szervezeti keretek között zajló önkéntes

Részletesebben

Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyarországon

Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyarországon Az esélyegyenlőség ismertsége és érvényesülése Magyarországon Különös tekintettel a nemek közötti esélyegyenlőségre Kutatási előzmények jelenlegi helyzet Készült Az Esélyegyenlőség megteremtése az új tagállamokban

Részletesebben

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.

Tápiómenti Területfejlesztési Társulás. Verzió: 2.0. Készült: 2004. május. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory. Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 2004 2006 Verzió: 2.0. Készült: 2004. május TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 4 1.1. A stratégia kidolgozásában alkalmazott módszertan 5 1.1.1. Az alkalmazott tervezési

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés

VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés VEZETŐI JELENTÉS Gyáli Polgármesteri Hivatal CAF szerinti önértéklés CAF 2014 Gyáli Polgármesteri Hivatala 1/29 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. CAF önértékelés... 5 Önértékelési folyamat lépései...

Részletesebben

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére NETEN A HIVATAL Közérthetően az e-közigazgatásról Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére TARTALOMJEGYZÉK I. II. III. IV. V. VI. Bevezetés Az e-közigazgatás helye, szerepe, jelentősége

Részletesebben

MODERN ÖNKORMÁNYZATI IRÁNYÍTÁS KÉZIKÖNYV AZ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZETFEJLESZTÉSRŐL ÉS MODERNIZÁCIÓRÓL

MODERN ÖNKORMÁNYZATI IRÁNYÍTÁS KÉZIKÖNYV AZ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZETFEJLESZTÉSRŐL ÉS MODERNIZÁCIÓRÓL MODERN ÖNKORMÁNYZATI IRÁNYÍTÁS KÉZIKÖNYV AZ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZETFEJLESZTÉSRŐL ÉS MODERNIZÁCIÓRÓL MODERN ÖNKORMÁNYZATI IRÁNYÍTÁS KÉZIKÖNYV AZ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZETFEJLESZTÉSRŐL ÉS MODERNIZÁCIÓRÓL (Az

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

SZAKMAI, SZERVEZETI ÉS VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓ VIZSGÁLATA A MEZŐGAZDASÁGBAN

SZAKMAI, SZERVEZETI ÉS VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓ VIZSGÁLATA A MEZŐGAZDASÁGBAN DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VEZETÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Civil Szervezetek Stratégiája. (Kérdőívek feldolgozásának eredménye)

Mosonmagyaróvári Civil Szervezetek Stratégiája. (Kérdőívek feldolgozásának eredménye) Mosonmagyaróvári Civil Szervezetek Stratégiája (Kérdőívek feldolgozásának eredménye) A Mosonmagyaróvári civil szervezetek számára szeptember közepén került kiküldésre egy kérdőív, amely az elkészítendő

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY 1 SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY Tét Város Önkormányzati Hivatalának Szervezetfejlesztési racionalizálása Projektazonosító: ÁROP- 1.A.2/A-2008-0068 Készült: Szombathely, 2009. szeptember - 2010.január

Részletesebben

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban Doktori értekezés dr. Gábor Katalin Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben