Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Püspökladányi Tankerülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Püspökladányi Tankerülete"

Átírás

1 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Püspökladányi Tankerülete Tájékoztató a püspökladányi állami általános iskolák és alapfokú művészeti iskola helyzetének alakulásáról A püspökladányi állami általános iskolai és alapfokú művészeti iskolai szakmai munka fölötti fenntartói jogot január 1. óta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a működtetői jogot Püspökladány Város Önkormányzata gyakorolja. Már a 2013-as átszervezéskor is jelezte a Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola három tagintézménye a kiválási szándékát. A 2014-es átszervezéskor megkapták a tagintézmények az engedélyt a szétválásra, így szeptember 1-től Püspökladányban négy önálló állami köznevelési intézmény működik: - Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola - Kálvin Téri Általános Iskola - Petritelepi Általános Iskola - Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola SZAKMAI MUNKA Részlet a Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola szakmai beszámolójából: Oktatás nevelés Az előző tanévhez képest fő profiljaink tekintetében nem történt változás. Folytatódott a két tanítási nyelvű képzés, az első kísérleti évfolyam tanulói immár ötödikesek lettek. Angol szakos kollégáink a jövő tanévtől már nem győzik a feladatot ellátni, sőt új kötelező tantárgyak is belépnek, ezért szükség lesz az állás meghirdetésére. A mindennapos testnevelés felmenő rendszerben történő bevezetésével már hat évfolyam tanulói részesültek heti 3+2 órás mozgási lehetőségben. Az emelt óraszámú oktatás folytatódott idegen nyelvből és matematikából a már korábban indított csoportokban, bár az utóbbi években a hatékonyabbnak ítélt csoportbontásokkal és a sávos oktatással igyekszünk az eltérő képességű tanulók képességeit fejleszteni.

2 2 A hit- és erkölcstan oktatása második éve tart. Az egyházak képviselőivel az együttműködés többségében jónak és harmonikusnak mondható. A tanulóknak szervezett programok A félév folyamán is bőséges programot kínáltunk tanulóinknak a tanórán kívüli foglalkozásokon. A kötelező, 16 óráig való benntartózkodás idejében tanulószobai foglalkozást szerveztünk minden évfolyam számára, de erre az időszakra jutottak a mindennapos testneveléssel együtt járó foglalkozások, szakkörök is. Ez elsősorban a felső és az eltérő tagozaton jelent külön tervezést, hiszen az alsó tagozaton az iskolaotthonos rendszer keretében évek óta hasonlóan történik a gyerekek foglalkozási rendje. A DÖK, a munkaközösségek, az osztályok számtalan programmal színesítették az iskolai mindennapokat. A teljesség igénye nélkül megemlítem a csibe- és bocsavatót, a Bene Gyula Labdarúgó Tornát, a tökfesztivált, a zenei világnap rendezvényeit, az aradi vértanúk napját, a tesi show nagyszabású rendezvényünket, a karácsonyi koncertet, a testvériskolai program keretében szervezett balatonendrédi, szlovákiai és budapesti kirándulásokat. Január 22-én immár második alkalommal csatlakoztunk az Együtt szaval a nemzet kezdeményezéshez. Az elsősök balázsolásával indult a február, az óvodásoktól kapott ellátmányból még napokig teletömhették hasukat a kicsik. A farsangi vidám mulatságokat követően igazán színvonalas rendezvényeken emlékeztünk meg nemzeti ünnepünkről, március 15-éről. A mi tanulóink adták a városi műsort is, és idén is nagyon eredményes volt a TOP 100-as rendezvényünk, illetve az alapítványunk által támogatott, immár második alkalommal készített kiadványunk. A helyi középiskolával közös Curie területi kémiaversenyünkön ebben az évben is nagy számú versenyző vett részt. Az óvodásoknak meghirdetett rajzversenyre szokás szerint sok mű érkezett, melyet szakértő zsűri bírált el. Az óvoda-iskola átmenet programjának ütemezése alapján került sor a megújított formában szervezett Bene Gyula játékos sportvetélkedőre, ahol ovisok, iskolások, szülők és pedagógusok együtt drukkoltak kedvenceiknek. A költészet napján meghívott előadók adtak színvonalas irodalmi műsort külön az alsó, külön a felső tagozatosok számára.

3 3 A sikeres beiskolázás érdekében idén is két előkészítő jellegű csoportban szerveztek a tanító nénik foglalkozásokat, sajnos csekély érdeklődés mellett. Ez már előre vetítette az elsős beíratás várható eredményét, bár ekkor még nem is gondoltunk arra, hogy bekövetkezik az, amitől évek óta rettegtünk: csak egy első osztályt tudunk indítani a 2015/2016. tanévben. A tendencia ebbe az irányba mutatott, nem hirtelen következett be, mégis óriási döbbenetet okozott a tantestületben. Részlet a Kálvin Téri Általános Iskola szakmai beszámolójából: Az iskola 1-8 évfolyamos képzést valósít meg, célja a tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. A tantestület gyermekszerető, szakmailag magasan képzett, nyitott az új módszerekre, innovatív. Az intézmény tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít jó hírének megtartására és növelésére. Törekvése, hogy megalapozza az általános műveltséget, tanulóit a továbbtanulásra magas szinten készítse fel. Legfontosabb célja, hogy az iskola minden tanulója szerezze meg a műveltségbeli alapokat, tegyen szert stabil, alapvető és bővíthető képességekre, jártasságokra. Minden tanuló váljon harmonikus személyiséggé, rendelkezzen kellő önbizalommal és felelősségtudattal, ismerje, becsülje, óvja szűkebb és tágabb környezetének értékeit. A sajátos nevelési igényű és tanulási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók is jussanak el képességeik maximumára. Az iskola a tanulók mindenekfelett álló érdekét kívánja érvényesíteni a szolgáltatások magas színvonalon való biztosításával. Minden segítséget megadunk a gyermekek személyiségének fejlődéséhez, képességeik, tehetségük kibontakoztatásához, ismereteik folyamatos bővítéséhez. A tanulók érdeklődésének, képességének figyelembevételével emelt óraszámban nyújtunk többletismeretet matematikából, idegen nyelvből. A matematikát, idegen nyelvet, magyar nyelv és irodalmat képesség szerinti csoportbontásban tanítják. Megvalósítjuk a mindennapos testmozgást. továbbtanulásra. Felkészítjük a tanulókat képességüknek, tehetségüknek megfelelően a Az intézmény 2011 óta regisztrált tehetségpontként működik. Egyaránt kiemelt feladatként kezelik a tehetséges tanulókkal és a hátrányos helyzetűekkel való differenciált bánásmód kérdését. Az intézmény sajátos helyzetben van, hiszen a város központjában található az iskola. A szomszédban működő Erőss Lajos Református Iskola korábban az intézményhez tartozó két

4 4 épületet kapta meg, így a nevelés-oktatás jelenleg két épületben folyik, amelyhez egy gyakorlókert csatlakozik. A városban jó híre van az intézménynek, sokan, körzeten kívülről is szívesen választják, sőt a járási tankerület településeiről is van tanuló. Nevelőszülők gyakorta hozzák ide az általuk nevelt gyerekeket, hiszen példaértékű együttműködést valósítunk meg. A Kálvin Téri Általános Iskola 8 osztályos iskola, a 2014/2015. tanévben 15 osztállyal működik. Egy évfolyam kivételével párhuzamos osztályok vannak. Az alsó tagozaton minden osztályban iskolaotthonos oktatás működik. Felső tagozaton 5 tanulószobai csoportban tanulnak a diákok. A tanulók tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokon egyaránt részt vehetnek. A színvonalas oktatás nagy pedagógiai és módszertani felkészültséget igényel. Idegen nyelvet: németet és angolt 1-3. osztályban heti 1 órában, 4-8. osztályban heti 3 órában tanulnak, az emelt idegen nyelvet választók oktatása heti 5 órában valósul meg. Az intézményben évtizedek óta folyik az emelt szintű matematikaoktatás. Ennek egyik feltétele a képesség szerinti csoportbontás, illetve a tehetséges tanulók oktatása heti 5 órában. A matematikához hasonlóan magyarból is megvalósul a képesség szerinti oktatás a felső tagozatos évfolyamokon. A nemek szerinti csoportbontást alkalmazzák az informatika és technika- életvitel tantárgyak esetében. Részlet a Petritelepi Általános Iskola szakmai beszámolójából: OKTATÁSUNK SZÍNTEREI Intézményünkben legfontosabb célként jelöltük meg a 2014/15-ös tanévben is, hogy megfeleljünk az új kihívásoknak. Ennek érdekében terveztük, készítettük el az új tanév feladatait. Az ősz folyamán a tudásfórum 3.3 programban kidolgozta tantestületünk az átmenetek megkönnyítésének programját, aminek bevezetése jól szolgálta a zökkenőmentes folytatást. Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésére az alsó tagozatos munkaközösség továbbfejlesztette programját, aminek keretében 6 foglalkozást tartottunk a leendő elsősöknek. A Csodavár programsorozat meghozta a várt sikert, ugyanis a 2015/16-os tanévben az iskolánkba beiratkozó gyerekek száma alapján 2 első osztály indíthatunk.

5 5 A negyedik-ötödik osztályba való átmenet megkönnyítése érdekében bemutató órákat tartottunk, ahova meghívtuk a szaktanárokat, illetve a várható osztályfőnököt. Az év végi feladatok közé tartozik a negyedikes osztályfőnök és a felsős szakmai munkaközösség megbeszélése, majd a tanulók átadása. A felső tagozat céljainak meghatározásánál a középiskolák visszajelzése fontos pont, hiszen eminens számunkra, és a diákjaink számára is, hogy tanulóink megállják helyüket a középiskolákban, használható tudásra tegyenek szert, amit aztán tovább fejleszthetnek. Tanulóinknak a megfelelő középiskola kiválasztásához sokféle segítséget adtunk. o Pályaorientációs programot működtettünk (pályaorientációs foglalkozások pályaválasztási szakember vezetésével 7. osztálytól, pályaválasztási szülői értekezlet, középiskolai iskolalátogatások, bekapcsolódás az Arany János Kollégiumi és Szakiskolai Programba, pályaválasztási kiállítás, üzemlátogatások, Útravaló ösztöndíjprogram). o A továbbtanulás, a középiskolai felvételire készülés megkönnyítésére matematika és magyar tantárgyakból előkészítő foglalkozásokat szerveztünk a 8. évfolyamos tanulók számára, és részt vettünk a helyi középiskola felvételi előkészítőjén. Átdolgozott Pedagógiai programunkban megtartottuk azokat a nevelésioktatási formákat, területeket, melyek iskolánk sajátjai, melyekre ma is joggal vagyunk büszkék szeptemberétől a Köznevelési törvény bevezette az egész napos iskolát, mely lehetőséget ad arra, hogy gyermekeink fejlesztését átfogóan meg tudjuk tervezni. Délutáni foglalkozásaink sokszínűségének biztosítása érdekében, továbbbővítettük palettánkat, iskolaotthonos rendszerünk egyéb foglalkozásait. Felső tagozatosaink délutáni szabadidejét 16 óráig tartalommal töltöttük meg a következők szerint: (szaktantárgyi szakkörök, felzárkóztatók, diáksportkörök, ISK, grundbirkózás, tömegsport, különböző sportfoglalkozások, kézműves foglalkozások, sportversenyek, kirándulások színesíthetik a választékot). A második idegen nyelv oktatása egybeesik az oktatásirányítás elképzeléseivel, így szakkör formájában a osztályosok vehették fel.

6 6 Törekedtünk arra, hogy a matematikát emelt óraszámban, a fő tárgyakat továbbra is képesség szerinti csoportbontásban tanítsuk. A mindennapos testnevelés lehetőséget ad az úszás oktatás bevezetésére. Tavasszal, 10 alkalommal az 1. és 5. osztályosok vettek részt az úszás oktatásban. Sajnos ebben a tanítási évben a technika tantárgy oktatásának feltételei nem megfelelően alakultak. Az orvosi rendelő felújítása után a technika szaktanterem ismételt kialakítása a tantárgy sikeres, minőségi oktatásának elengedhetetlen feltétele. A 2015/16-os tanévet 11 osztállyal indítjuk, ami szintén alátámasztja a technika szaktanterem visszaállításának igényét. Iskolánk rendelkezik 5 db citerával. Jelenleg 5 alsó tagozatos tanuló jár citera tanszakra a Csenki Imre művészeti iskolába. Így létrejöhetett egy citera együttes, ( Petri-banda ), amivel szintén népi hagyományainkat őrizzük, színesítve iskolánk palettáját. Intézményünkben az egyéni képességek szerinti haladást pedagógusaink, korszerű oktatástechnikai módszerek alkalmazásával biztosítják. Kooperatív tanulási módszerekkel, digitális eszközökkel folyik az oktatás. A tehetséges tanulók tanulmányi versenyekre való felkészítése tanórán kívül, egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások keretében történik. Nagy hangsúlyt fektettünk a tehetségekkel való foglalkozásra. Ennek fontos lépése, amely minden pedagógus kiemelt feladata a tehetség felismerése. Részlet a Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola szakmai beszámolójából: Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai A szereplések sorát most is október 1- jén, a Zenei Világnapi Koncertünkkel kezdtük a városi Karacs Ferenc Múzeum Tagintézményben. Iskolánk Furulyazenekara, Ütős kamaraegyüttese és még sok tehetséges tanítványunk adott műsort ez alkalomból. December elején Csenki Vetélkedővel tisztelegtünk ugyancsak a múzeum falai között névadónk emlékére. 28 fő (7 csoport) részvételével fantasztikus hangulatban, érdekes és szórakoztató feladatokkal elevenítettük fel a híres zeneszerző és karmester életútját, műveit. Felkészítő tanár: Vitális Éva Télapós és karácsonyi hangversenyek sorozataitól hangos a december, szinte minden oktatási intézmény rendezvényein fellépnek tanulóink, tanáraink. (iskolák, óvodák)

7 7 A február hónap a nagysikerű FarsHangi produkciónk sorozatával telik. Három egymást követő napon szórakoztatjuk a város apraját és nagyját. Jótékony célú rendezvényünk óriási népszerűséget vívott ki magának az évek során. Hagyomány szinte megünnepelni minden intézményben tavasszal az Anyák napját ahol rendszerint számítanak növendékeink teljesítményére. Országos versenyek Igen nagy öröm és büszkeség számunkra, hogy a XIII. ORSZÁGOS LUBIK IMRE TROMBITAVERSENY, ami november 7-9-ig került megrendezésre ZALAEGERSZEG-en, tanítványunk Tomka János korcsoportjában az ország 3. legjobb helyezettjeként szerepelt. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy vitte és öregbítette iskolánk és a város hírnevét. Tanára: Smidróczki Zsolt, korrepetítor: László Bernadett. A második félévben pedig március ütőtanszakunk két oszlopos tagja mérettette meg magát Győrben a VIII. ORSZÁGOS MAROS GÁBOR ÜTŐHANGSZERES SZÓLÓ- ÉS DUÓVERSENY-en. Az egyfordulós versenyen az ikrek - Győri Ildikó és Győri Ágnes - kimagasló produkciójukkal és felkészültségükkel országos 2. helyezést értek el. Tanáruk: Szabóné Bojtor Éva. Kétfordulós országos zenetörténeti vetélkedőn, a Korról Korra című műveltségi versenyen 18 fő (4 csoport) vett részt iskolánkból és kimagasló teljesítményt produkáltak. Felkészítő tanáraik: Vitális Éva, Pintér Éva és Bódiss Miklós. Megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények November végén Debrecenben mutatkoztak be legtehetségesebb tanulóink a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI hangversenytermében Tehetség Gála c. megyei rendezvényen. Ugyancsak Debrecenben a Megyei Gordonkás Találkozón vett rész tanítványaival Bódiss Miklós.

8 8 Márciusban ugyancsak hagyomány-szerűen résztvevői vagyunk az évente megrendezett Megyei Kürtös Találkozónak Derecskén. Szálkai János tanár úr 4 ügyes tanítványával mutatkozott be ebben az évben is. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás Együtteseink, tanáraink állandó közreműködői a város kulturális életének. A nemzeti ünnepek, városi rendezvények nem múlnak el zene és tánc nélkül. Térzene, koszorúzás, felvonulás, jótékonysági bálok, őszi-téli-tavaszi-nyári ünnepek, fesztiválok. Termál Koncert, Megyei Tűzoltó Verseny megnyitója. Kiemelném ezek közül az Újévi Hangversenyt, a Város Bálját melyeken a részvétel megtiszteltetés volt számunkra. Rendszeres közreműködői vagyunk az Adventi Ünnepek, a Krampusz Fesztivál és a Ladányi Nyár rendezvény sorozatainak. (Elszármazottak Találkozója). Természetesen nem csak a zenei fellépésekre vagyunk büszkék, a néptáncosaink is kitesznek magukért mindig és minden körülmény között. ÁTSZERVEZÉS Az idei átszervezésre felterjesztett javaslatok közül csak a következő év indítása szempontjából halaszthatatlan átszervezések felterjesztésére volt lehetőségünk. Az önállósult Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumában pontosítások végrehajtásának céljából terjesztettünk fel javaslatokat, melyek egyikét sem hagyták jóvá. A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola a következő tanévben is szerkezeti átalakításon megy keresztül, mivel a speciális szakiskolai képzés kifutó jellegű szeptember 1-től az említett intézmény csak általános iskolai feladatokat fog ellátni, a neve szeptember 1-től Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskolára módosul. A Kálvin Téri Általános Iskola ingatlanjának átadását a Magyarországi Református Egyház számára nem támogatta a Köznevelésért Felelős Államtitkárság.

9 9 Mindhárom általános iskola szakmai alapdokumentumából kikerült a sportiskolai feladat ellátása. INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSOK, PÁLYÁZTATÁS A sorozatos átszervezések következtében - többcélúból egycélú köznevelési intézménnyé válás történt az intézményvezetői feladatok ellátására csak egy éves megbízással volt lehetőség. A 2014/15-ös tanévben az intézményvezetői feladatokat az alábbi megbízott intézményvezetők látták el. Nagy Sándorné - Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola Pató Józsefné - Kálvin Téri Általános Iskola Griger Mihályné - Petritelepi Általános Iskola Kovácsné Csuzda Judit - Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola kivételével (melynek oka a szakiskolai képzés átszervezése) kiírásra kerültek az intézményvezetői pályázatok. Mind a három intézményben csak a jelenleg intézményvezetői feladatokat ellátó pedagógusok pályáztak. A pályázatok elbírálásának határideje: június 19., melyről a döntést követően tájékoztatjuk az Önkormányzatot. A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola esetében most zajlik az egyeztetés arról, hogy az intézményvezetői pályázat mikor kerülhet kiírásra. A 2015/16. TANÉV ELŐKÉSZÍTÉSE A 2015/16-os tanév előkészítő munkáját nagyban befolyásolta a Kálvin Téri Általános Iskola körül kialakult helyzet. A Magyarországi Református Egyház azon törekvése ellenére, miszerint kéri a Kálvin tér 8. szám alatti ingatlant, a következő tanévben is két első osztály indítására van lehetőség. A Petritelepi Általános Iskolában kettő, a Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskolában pedig sajnos csak egy első osztály indítására van lehetőség. A köznevelési intézmények feladatai nőttek: mindennapos testnevelés immár 6 évfolyamon, 16 óráig történő kötelező tanulói bent tartózkodás, hit-és erkölcstan oktatása felmenő rendszerben, az idei tanévben már 4 évfolyamon, növekvő és egyre speciálisabb igényekkel iskolába kerülő sajátos nevelési igényű tanulók, gyógytestnevelési feladatok ellátása. Az iskolaigazgatók beszámolóiból kitűnik, hogy a köznevelési intézmények nevelőtestületei a változó körülményekhez folyamatosan alkalmazkodni kívánnak, az eddig

10 10 kialakított színvonalat szeretnék tartani, erre a felkészültségük, tapasztalataik alapján számítunk is. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények használatába adott ingatlanok működtetése Püspökladányban az Önkormányzat feladata. A feladatot ellátó Gazdasági Ellátó Szervezet biztosítja a zavartalan működés feltételeit. Arra ösztönözzük az intézmény vezetőit, hogy a működtetéshez szükséges egyeztetéseket, pl. iskolai programok jelzése, időben tegyék meg a GESZ illetékeseinek. A köznevelési intézményeink működtetéséhez az ingatlanokat használatba adta Püspökladány Város Önkormányzata január 1-től határozatlan időre, mellyel biztosítva van az állami iskolákban történő nevelő-oktató munka további zavartalan folytatása. A jövőben is bízunk abban, hogy az állami fenntartású intézmények, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Püspökladányi Tankerülete és Püspökladány Város Önkormányzata közötti munka továbbra is hatékony és együttműködő lesz. Tisztelettel: Püspökladány, Bartháné Balogh Anna tankerületi igazgató

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető 2015 Kedves Szülők! Fontos és nehéz döntés előtt állnak azok a szülők, akiknek ez év tavaszán kell választaniuk hová, melyik iskolába írassák gyermeküket. Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten kilenc

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4

Részletesebben

Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2012.03.21. 1 TARTALOMJEGYZÉK Püspökladányi Általános Iskola

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014.

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014. Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. TARTALOMJEGYZÉK A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE...

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért.

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. LENTI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 A Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola Nevelőtestülete Horváth Lászlóné

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának intézményvezetői pályázata 9021 Győr, Nagy Jenő u 2. Készítette: Sulyokné Kelemen Judit Győr, 2015. március

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008.

Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye. Nevelési program 2008. Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Mővészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye Nevelési program 2008. Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A tagintézmények

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Pályázat a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Boda Csaba Ságvár, 2014. április 11. Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat...

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A Gyulaffy László Általános Iskola

Részletesebben

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására.

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására. 2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Tartalom 1. Bevezető gondolatok... 3 2. Helyzetelemzés és fejlesztési elképzelések...

Részletesebben

Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program

Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Program Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 1 Tartalomjegyzék I. rész 1. A pedagógiai program megvalósításhoz szükséges feltételrendszerek 1.1. Helyzetelemzés

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001 KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, I R Á N Y T Ű S Z Ü L Ő K N E K A Z I N T É ZM É N Y V Á L A S Z T Á S H O Z 2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

Részletesebben

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév

DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata DEBRECENI ISKOLÁBA HÍVOGATÓ 2010/2011-es tanév Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Összeállították a Polgármesteri

Részletesebben

Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet

Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet 2010 Kiadja: Pesterzsébet Önkormányzata Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet A kiadvány internetes változata www.pepint.hu címen olvasható Illusztráció: Ady Endre Általános Iskola, Stromfeld Aurél Általános

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben