E L Ő T E R J E S Z T É S intézményvezetői beosztások ellátására beérkezett pályázatok véleményezésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S intézményvezetői beosztások ellátására beérkezett pályázatok véleményezésére"

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S intézményvezetői beosztások ellátására beérkezett pályázatok véleményezésére Tisztelt Képviselő-testület! Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot írt ki a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Püspökladányi Tankerületének illetékességébe tartozó - Kálvin Téri Általános Iskola - Petritelepi Általános Iskola - Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására. A pályázatok benyújtási határideje mindhárom intézményvezetői beosztás esetében március 31-e volt. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Püspökladányi Tankerületébe összesen három pályázat érkezett be, valamennyi intézmény vezetésére egy-egy pályázó nyújtotta be pályázatát. A Püspökladányi Tankerület igazgatója április 1-jén érkezett levelében az intézményvezetői beosztások ellátására benyújtott pályázatok véleményezését kérte Püspökladány Város Önkormányzatától. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 68. (1) bekezdése értelmében: Az állami intézményfenntartó által fenntartott köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetőjét az e törvényben foglalt szervezetek, közösségek, személyek és a fenntartó véleményének kikérésével az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. A magasabb vezetői megbízáshoz szükséges pályáztatási eljárás szabályai továbbra is érvényben vannak, melyet a fenntartó képviselője folytat le. A fent idézett 68. (1) bekezdése, valamint az Nkt. 83. (3)-(5) bekezdése tartalmazza azt is, hogy a vezetői megbízáshoz az intézményt működtető települési önkormányzat véleményét is szükséges kikérni. Mivel mindhárom iskola működtetője Püspökladány Város Önkormányzata, így a véleményezés joga megilleti önkormányzatunkat. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 189. (6) bekezdése kimondja: A pályáztató a vélemények kialakításához a pályázatok átvételétől számítva legalább harminc napot köteles biztosítani. A Kálvin Téri Általános Iskola intézményvezetői beosztás ellátására a jelenlegi megbízott intézményvezető, Pató Józsefné nyújtotta be pályázatát.

2 2 A pályázó adatai, végzettsége, szakmai életútja, vezetői programja röviden: Pató Józsefné püspökladányi lakos, jelenleg intézményvezetői feladatokat lát el a Kálvin Téri Általános Iskolában. Végzettsége: BME közoktatás vezetői szakvizsga DE Pedagógiai Főiskolai Kara pedagógus szakvizsga Bessenyei Gy. Tanárképző Főiskola magyar szakos általános iskolai tanár-könyvtáros Szakmai tapasztalatok: Kálvin Téri Általános Iskola megbízott intézményvezető Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat intézményegység-vezető, igazgató Általános Művelődési Központ Nádudvar drámatanár Petőfi Sándor Általános Iskola és Szakiskola magyar szakos általános iskolai tanár-könyvtáros Városi Művelődési Központ népművelő Egyéb képzések: Comenius I. modell kidolgozására felkészítő képzés Számítástechnikai alapképzés Tánc és dráma vezetői képzés Több 30 órás képzés, tréning Pedagógus fokozat: Mesterpedagógus A pályázó több éves szakmai és vezetői tapasztalattal bír től folyamatosan vezetői feladatokat lát el. Nagyon sok képzésen vett részt, ahol széleskörű szakmai ismereteket szerzett. Pályázatának helyzetelemzése alapos, reális képet ad az intézmény működéséről, kapcsolatrendszeréről, a rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételekről, kiemelve az egyes területek megoldásra váró feladatait. Vezetői programjában alapvető célkitűzéseit, feladatait 7 pontban fogalmazta meg, amelyben kitér az intézmény jó szellemiségének, sajátosságainak, hagyományainak megtartására, a biztos munkahely, a megélhetés biztosítására, az intézmény elismertségének növelésére, az anyagi források ésszerű felhasználására, a pályázati lehetőségek kihasználására. Vezetői programja rövid, közép és hosszú távú terveket tartalmaz: - az iskola eddigi jó hírnevének megőrzése, - a jelenlegi tanulócsoportok számának megtartása - tudatosan kiépített információs rendszer létrehozása - belső ellenőrzés tervszerű megvalósítása - nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti rendszerre, a pedagógusok minősítésére - a Tehetségpont adta lehetőségek szélesebb körben való megismerése - az alsó-felső közötti átmenet rendszerének kialakítása

3 - az intézmény kapcsolatrendszerének kialakítása - minőségbiztosítási csoport újraszervezése - team munka erősítése - pályázatok írása - emelt óraszámú matematikaoktatás kiszélesítése - honlap folyamatos fejlesztése - helyettesítés rendszerének pontosítása - mentori rendszer kialakítása már 5-6. évfolyamtól - Szülők Akadémiája tovább fejlesztése - Tehetségpont akkreditációja - iskolai jó gyakorlatok összegyűjtése, dokumentálása - Nyitott kapuk - Testvériskolai kapcsolatok kiépítése. Fenti tervek megvalósítást az együttes munkában látja. 3 A Petritelepi Általános Iskola intézményvezetői beosztás ellátására a megbízott jelenlegi intézményvezető, Griger Mihályné nyújtotta be pályázatát. A pályázó adatai, végzettsége, szakmai életútja, vezetői programja röviden: Griger Mihályné püspökladányi lakos, jelenleg intézményvezetői feladatokat lát el a Petritelepi Általános Iskolában. Végzettsége: BME közoktatás vezetői és pedagógus szakvizsga Debreceni Tanítóképző Főiskola általános iskolai tanító Szakmai tapasztalatok: Petritelepi Általános Iskola megbízott intézményvezető 2014-ben TÁMOP3.1.5/12 OFI szaktanácsadó Petritelepi Általános Iskola munkaközösség vezető Petritelepi Általános Iskola tanító Egyéb képzések: Több 60 és 30 órás képzés, tréning Pedagógus fokozat: Mesterpedagógus A pályázó 1981 óta dolgozik a Petritelepi Általános Iskolában. Az intézményben eltöltött évek során az iskola működésének szinte minden területén szerzett gyakorlati tapasztalatot. Helyzetelemzésében, mely tényekre épül, részletesen bemutatja az iskola történetét, az intézmény szervezeti struktúráját, a személyi és tárgyi feltételeket, megjelölve a hiányosságokat. Bemutatja az intézmény gazdálkodását, nevelő-oktató munkáját, a tanulói létszám alakulását, összetételét, a továbbtanulási mutatókat, a kompetencia mérés eredményeit, az iskolában folyó oktatás színtereit, a partneri kapcsolatokat. A pályázó számba vette az iskola értékeit (pedagógusok, családias légkör, szülők, egész napos nevelés-oktatás, emelt óraszámú matematika oktatás, idegen nyelv oktatás, Mesél a sárrét, stb.).

4 4 Az iskolai környezet nagyban befolyásolja a nevelő-oktató munkát. A pályázó vezetői programjában feltárja mindazt a sürgető tennivalót, ami elengedhetetlen és fontos a zavartalan munkavégzéshez. A nevelő munka területén foglalkozik a tanulók neveltségi szintjének emelésével, szociális és illemszabályok fenntartásával, egységes, számon kérhető szabályok kialakításával. Kiemelten kezeli a környezeti nevelést, az egészségnevelési programot. A nevelési célok megvalósításában fontos szerepet tulajdonít a tanulmányi kirándulásoknak, az iskolakirándulásoknak. Az oktató munka legfontosabb feladatának tartja az alsó tagozatban az alapkészségek kialakítását, elmélyítését, fejlesztését, a felső tagozatban fontos, hogy a tanulók használható tudásra tegyenek szert, ami aztán tovább fejleszthető. Kiemelten foglalkozik az egész napos iskolával, a második idegen nyelv oktatásával, a matematika emelt óraszámban történő tanításával, az informatika oktatás alsó tagozaton történő bevezetésével, az úszás oktatás bevezetésével, a gyógytestnevelés és logopédiai fejlesztés sürgősségével. A technikai tantárgy oktatás feltételeit minél hamarabb szeretné visszaállítani. Céljai között szerepel továbbá a néptánc oktatásának bevezetése, a citera hangszeres órák helyben történő megtartásának megszervezése. A tehetséggondozásnak kiemelt szerepet szán. A Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskolai intézményvezetői beosztás ellátására a jelenlegi megbízott intézményvezető Kovácsné Csuzda Judit nyújtotta be pályázatát. A pályázó adatai, végzettsége, szakmai életútja, vezetői programja röviden: Kovácsné Csuzda Judit debreceni lakos, szeptember 15-től dolgozik jelenleg is a Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskolában. Végzettsége: BMGE szakvizsgázott pedagógus, közoktatás vezető Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző zeneiskolai fagott-szolfézs, általános iskolai énektanár Több 60 és 30 órás képzésen vett részt Szakmai tapasztalatok: Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola megbízott intézményvezető Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézmény tagintézmény-vezető igazgató Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Biharnagybajom zeneiskolai szolfézs és általános iskolai ének tanár igazgató Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sárrétudvari Bárándi Kihelyezett Tagozat fafúvós tanár igazgatóhelyettes fafúvós tanszakvezető fagott-szolfézstanár Zenekari tapasztalat: Gold Music Szimfonikus Zenekar Hajdúszoboszló Karcagi Szimfonikus Zenekar Csokonai Színház Zenekara Debrecen

5 Lyra Szimfonikus Zenekar Debrecen Nyíregyháza Szimfonikus Zenekar Debrecen Szolnoki Szimfonikus Zenekar 5 A pályázó több éves szakmai és vezetői gyakorlattal rendelkezik óta lát el vezetői feladatot az intézményben. Helyzetelemzésében az iskola jelenének tényszerű bemutatására törekedett, valamint a jövőre vonatkozó következtetéseket is megfogalmazott. Bemutatja a tanulói létszámadatokat, a személyi és tárgyi feltételeket, a pedagógiai munkában elért eredményeket. Vezetési elképzeléseiben megfogalmazta az iskola jövőjével kapcsolatos célokat, amelyek megvalósításával az eddig megkezdett munkát szeretné folytatni, minden értéket megtartva, új módszerek alkalmazásával, az intézményi közösség együttműködésével és támogatásával. A célok közt szerepel a tehetséggondozás az esélyegyenlőség biztosítása, az utánpótlás kinevelése, a Tehetségponttá válás. Szeretné megvalósítani a régóta halogatott épületbővítést (hangversenyterem, tánc próbaterem, képzőművészeti műhely, stb.). Megfogalmazta szakmai célmeghatározásából eredő rövid, közép- és hosszú távú terveit. Ezek között szerepel a személyi, tárgyi feltételek fejlesztése. (szolfézs-, zongora-, ütőtanár, korrepetítor, színjátéktanár alkalmazása, Babamuzsika, zeneovi folyamatos működtetése, moderntánc oktatás újbóli beindítása, intézményfejlesztés megvalósítása, melyet a működtető önkormányzat támogatásával szeretné megvalósítani stb.). Az Nkt. 83. (5) bekezdése kimondja A (3)-(4) bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan információt, hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésre áll. E jogszabályi hivatkozásnak megfelelve az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázati felhívásokra beérkezett pályázatok megismerésére a vélemény kialakítása előtt mind az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, mind a Képviselő-testület tagjai lehetőséget kaptak. I. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete élve a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (3) bekezdése és a (4) bekezdés h) pontja alapján biztosított véleményezési jogával, a Kálvin Téri Általános Iskola intézményvezetői beosztás ellátására pályázó Pató Józsefné vezetési programját megismerte. Az intézményvezetői beosztás ellátására benyújtott pályázatát támogatja. Határidő: Felelős: azonnal Dombi Imréné polgármester

6 6 II. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete élve a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (3) bekezdése és a (4) bekezdés h) pontja alapján biztosított véleményezési jogával, a Petritelepi Általános Iskola intézményvezetői beosztás ellátására pályázó Griger Mihályné vezetési programját megismerte. Az intézményvezetői beosztás ellátására benyújtott pályázatát támogatja. Határidő: Felelős: azonnal Dombi Imréné polgármester III. H a t á r o z a t i j a v a s l a t Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete élve a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (3) bekezdése és a (4) bekezdés h) pontja alapján biztosított véleményezési jogával, a Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztás ellátására pályázó Kovácsné Csuzda Judit vezetési programját megismerte. Az intézményvezetői beosztás ellátására benyújtott pályázatát támogatja. Határidő: Felelős: azonnal Dombi Imréné polgármester Püspökladány, 2015.április 15. D o m b i Imréné polgármester

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

PÁLYÁZAT a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Liszt Ferenc Zeneiskolája tagintézmény-vezetői beosztás ellátására

PÁLYÁZAT a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Liszt Ferenc Zeneiskolája tagintézmény-vezetői beosztás ellátására PÁLYÁZAT a Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Liszt Ferenc Zeneiskolája tagintézmény-vezetői beosztás ellátására Pályázó: 7165 Mórágy, Alkotmány u. 16. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom 1 Az intézmény bemutatása... 7 1.1 Iskolánk adatai 7 1.1.1 Jogszabályi háttér:... 9 1.1.2 Az intézmény vezetésének és közösségeinek kapcsolatai... 10 1.1.3 A kapcsolattartás

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

Tartalomjegyzék: 1.TARTALOMJEGYZÉK 1. CÉLMEGHATÁROZÁS 5. TEHETSÉGKUTATÁS ÉS GONDOZÁS ISKOLÁNKBAN 7. VERSENYEREDMÉNYEK AZ ELMÚLT ÖT ÉVBEN 8.

Tartalomjegyzék: 1.TARTALOMJEGYZÉK 1. CÉLMEGHATÁROZÁS 5. TEHETSÉGKUTATÁS ÉS GONDOZÁS ISKOLÁNKBAN 7. VERSENYEREDMÉNYEK AZ ELMÚLT ÖT ÉVBEN 8. Tartalomjegyzék: 1.TARTALOMJEGYZÉK 1. 2.PÁLYÁZATI NYILATKOZAT 2. 3.SZEMÉLYI ADATOK 3. 4.SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 4. 5.BEVEZETÉS 5. CÉLMEGHATÁROZÁS 5. 6.JELENLEGI HELYZET 6. TEHETSÉGKUTATÁS ÉS GONDOZÁS ISKOLÁNKBAN

Részletesebben

Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2012.03.21. 1 TARTALOMJEGYZÉK Püspökladányi Általános Iskola

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Függelékek... 4 I. RÉSZ... 6 1. Általános rendelkezések... 6 1.1.

Részletesebben

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat Pályázat A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tagintézményvezető-helyettesi beosztásának ellátására Pályázó: Molnárné Földes Ágnes Kecskemét 2014 Tartalom

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 AZ ÖSSZEVONT INTÉZMÉNY LÉTREJÖTTE... 4 Az összevont

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

A Református egyházközség alapította (Református Népiskola, Református Általános Iskola). A szervezés pontos idejéről nem maradt feljegyzés.

A Református egyházközség alapította (Református Népiskola, Református Általános Iskola). A szervezés pontos idejéről nem maradt feljegyzés. Püspökladányi Többcélú Nevelési Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Petritelepi Általános Iskola Tagintézmény Címe: 4150 Püspökladány, Karcagi u. 28. Telefon: 06/54-451-338 E-mail cím: petri2@freemail.hu

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8.

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8. Pályázat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete által meghirdetett Fazekas Úti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshelyére Készítette:

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben