EIOPA12/237. Az EBFH többéves munkaprogramja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EIOPA12/237. Az EBFH többéves munkaprogramja 2012 2014"

Átírás

1 1 EIOPA12/237 Az EBFH többéves munkaprogramja

2 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Szabályozási feladatok Felügyeleti feladatok Fogyasztóvédelem és pénzügyi innováció Közös felügyeleti kultúra Pénzügyi stabilitás Válságmegelőzés, 5kezelés és 5rendezés Külső kapcsolatok Az EBFH belső szervezete... 12

3 3 1. Bevezetés Az EBFH független európai felügyeleti hatóság, amely a biztosítási és viszontbiztosítási vállalkozásokat, a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményeket és a biztosításközvetítőket felölelő különféle irányelvek hatályán belül jár el, valamint az ezen irányelvek által közvetlenül nem lefedett, kapcsolódó kérdésekkel foglalkozik. Az EBFH jogi személy, igazgatási és pénzügyi szempontból önálló, és az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa felé tartozik elszámolással. Az EBFH célja a közérdekek védelme az uniós gazdaság, polgárok és vállalkozások érdekében, a pénzügyi rendszer rövid, közép és hosszú távú stabilitásához és hatékonyságához való hozzájárulás révén. Az EBFH e célkitűzést egy megbízható szabályozási keret és következetes felügyeleti gyakorlatok előmozdítása révén kívánja elérni a kötvénytulajdonosok, a foglalkoztatóinyugdíjrendszerek tagjai és kedvezményezettjei jogainak védelme érdekében, és hogy hozzájáruljon az Európai Unió biztosítási és foglalkoztatói nyugdíjakkal foglalkozó ágazatába vetett közbizalom építéséhez. Az EBFH tagja a vegyes bizottságnak, amelynek célja az EFHk közötti együttműködés erősítése. Az EBFH széles körű feladatokkal, felelősségi körökkel és intézkedési hatókörrel rendelkezik. Ezért alapvető az egyes különböző munkaterületeken a stratégiai választások meghatározása. 2. Szabályozási feladatok Az EBFH szabályozási hatáskörei a biztosítási, viszontbiztosítási és foglalkoztatóinyugdíjágazatban technikai standardok kidolgozását, iránymutatások és ajánlások kiadását és vélemények kiadását foglalják magukban az EBFH hatáskörébe tartozó területeken. Ami a politikai környezetet illeti, 2012 és 2014 között jelentős változás fog bekövetkezni a biztosításra és viszontbiztosításra vonatkozó Szolvencia II keret véglegesítése, végrehajtása és későbbi nyomon követése, valamint a foglalkoztatói nyugdíjakra vonatkozó átdolgozott jogszabályok kidolgozása

4 4 miatt. Az EBFH nagyra törő európai megközelítést fog követni ezen ágazatok politikáját illetően: jelentős előnyökkel fog járni a biztosítási vállalkozásokat és a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményeket érintő kockázatok mérésének és belső irányításuknak, valamint az általuk a tagok, kötvénytulajdonosok és felügyeletek számára nyújtott tájékoztatásnak a nagyobb fokú harmonizációja. Együtt fogunk dolgozni a fogyasztókkal és az ágazattal, az uniós tagállamokkal, valamint az európai és nemzetközi szervezetekkel. Az EBFH eszközeinek teljes tárházát fel fogjuk használni politikánk végrehajtása céljából: a standardokat, az iránymutatásokat, a véleményeket és a tanácsadást. a Szolvencia II bevezetéséhez szükséges standardok és iránymutatások elkészítése, valamint végrehajtásuk nyomon követése; az EBFHtól a Szolvencia II keretében megkívánt operatív feladatok megállapítása; a felügyeleti konvergencia javítása az eszközök például a felügyeleti felülvizsgálati folyamat, a kérdések és válaszok fokozottabb használata révén; a Szolvencia II keret fogyasztókra gyakorolt hatásának értékelése; tanácsadás az Európai Bizottság számára a foglalkoztatói nyugdíjakra vonatkozó uniós jogszabályok felülvizsgálatával összefüggésben; az EBFH javaslatainak mennyiségi hatása, külön hangsúlyt helyezve a szolgáltatással meghatározott nyugdíjakra; legjobb gyakorlatok és ajánlások a befizetésekkel meghatározott nyugdíjak kezelésére nézve, különösen az alapértelmezett alapok és a tagoknak nyújtott tájékoztatás területén; tanácsadás az Európai Bizottságnak a magánnyugdíjrendszerek tevékenységeire és felügyeletére szolgáló kerettel összefüggésben; az EBFH hangjának erősítése a nyugdíjakkal foglalkozó nemzetközi fórumokon; az EBFH szabályozási változások értékelésére szolgáló meglévő eszközeinek szabályozási hatásvizsgálat, mennyiségi hatástanulmányok, stressztesztek, nyilvános konzultáció kiválasztása és felhasználása;

5 5 az adatok felhasználásának javítása a politika alakításában és a lehetőségek kiválasztásában. 3. Felügyeleti feladatok Az EBFH felügyeleti hatóság, amely az uniós jogi aktusok következetes és eredményes alkalmazása révén hozzájárul a jó minőségű felügyeleti standardokhoz és gyakorlatokhoz. A felügyeleti kollégiumokat (kollégiumok) hatékony eszközöknek tartják, amelyek javíthatják a felügyeletek közötti kölcsönös megértést és a felügyeleti gyakorlatok közeledését, ami kézzelfogható előnyökkel járhat a vállalkozások, a felügyeletek és a kötvénytulajdonosok számára. Az EBFH vezető szerepet játszik az EGT felügyeleti közössége által a határokon átnyúlóan tevékenykedő biztosítási csoportokkal kapcsolatban képviselt álláspont kialakításában, ami a csoport és az egyéni felügyelet szempontjából egyaránt kedvező. A Szolvencia II hatálybalépésével az 1. pillérrel, a 2. pillérrel és a 3. pillérrel kapcsolatos kérdésekben a csoportfelügyelet és a kollégiumokon keresztül a felügyeletek között megvalósított együttműködés jogszabályi kötelezettséggé válik. Az általános felügyeleti gyakorlatok alakítása érdekében az EBFH eszközöket fog biztosítani a Szolvencia II konvergens végrehajtásának támogatásához; ezek közé tartozik majd például egy felügyeleti kézikönyv és egy szakértői központ a belső modellek területén. részvétel a kollégiumok ülésein és közös helyszíni ellenőrzések; a kollégiumok Szolvencia IIre való felkészülésének támogatása azzal a céllal, hogy a Szolvencia II hatálybalépéséig készek legyenek a feladat ellátására; az információcsere megkönnyítése és támogatás nyújtása a kollégiumokban a kockázatról folytatott vitákhoz; a kollégiumok működésének javítása a pl. a belső modellek alkalmazás előtti értékelésének folyamatával, a feladatok átruházásával

6 6 kapcsolatos legjobb gyakorlatok összegyűjtése, meghatározása és terjesztése révén; a kollégiumokkal kapcsolatos gyakorlati megközelítés javítása egy meghatározott iránymutatásokra, ajánlásokra és standardokra vonatkozó gyakorlati vagy felügyeleti kérdésekkel foglalkozó kérdés felelet eljárás létrehozása révén; a felügyeleti folyamat legjobb gyakorlataival foglalkozó felügyeleti kézikönyv kidolgozása; a következetesség előmozdítása a legjobb gyakorlatok megosztása és az illetékes nemzeti hatóságok támogatása révén; az uniós jog megsértésének vagy alkalmazása elmulasztásának állítólagos eseteinek kivizsgálása és szükség esetén ajánlások intézése az illetékes hatóságoknak. 4. Fogyasztóvédelem és pénzügyi innováció Az EBFHrendelet 9. cikke alapján az EBFH máris vezető szerepet vállal abban, hogy támogassa a piacon az átláthatóságot, az egyszerűséget és a méltányosságot a fogyasztói pénzügyi termékek és szolgáltatások vonatkozásában a belső piac egész területén. E tekintetben az EBFH fogyasztóvédelmi és pénzügyi innovációs stratégiájának is proaktívan hozzáadott értéket kell teremtenie a fogyasztók számára, és javítania kell a fogyasztóvédelmet a biztosítás és a foglalkoztatói nyugdíjak területén. Ezenkívül az EBFH az alapvető uniós elvekből kiindulva, a következők szerint biztosítja a szabályozási gyakorlatok közeledését: közös módszertanok kidolgozása a termékjellemzők és forgalmazási folyamatok fogyasztóvédelemre és az intézmények pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásának értékelése céljából; a fogyasztói pénzügyi termékek és szolgáltatások vonatkozásában az átláthatóság, az egyszerűség és a méltányosság előmozdítása a belső piac egész területén;

7 7 a fogyasztó trendek gyűjtése, elemzése és az ezekről való beszámolás, valamint azoknak a területeknek az azonosítása, amelyeken az EBFH fellépése hatást érhet el a fogyasztók javára; az illetékes hatóságok pénzügyi írástudással és oktatással kapcsolatos kezdeményezéseinek felülvizsgálata és összehangolása; képzési standardok kidolgozása az ágazat számára; közreműködés közös közzétételi szabályok kidolgozásában; az új és innovatív pénzügyi tevékenységek szabályozási és felügyeleti kezelésének összehangolása; iránymutatások és ajánlások elfogadása, amelyek előmozdítják a pénzügyi piacok biztonságát és megbízhatóságát, valamint a szabályozási gyakorlat közeledését; figyelmeztetések kiadása, és a meghatározott esetekben és az ágazati jogszabályokban megállapított feltételek mellett bizonyos pénzügyi tevékenységek ideiglenes tiltása vagy korlátozása; hozzájárulás a nemzeti biztosítási garanciarendszerek európai hálózata iránti igény felméréséhez; a javasolt átdolgozott biztosításközvetítési irányelv (IMD2) és az IMD2 alapján előírt felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alapján az EBFH számára előírt operatív feladatokkal kapcsolatos előzetes munka irányítása. 5. Közös felügyeleti kultúra Az EBFHrendelet hangsúlyozza a közös felügyeleti kultúra fontosságát az Európai Unióban. Az EBFH határozottan támogatja a szabályozás irányából a közös felügyeleti kultúra felé való elmozdulást, és aktív szerepet játszik a következetes felügyeleti gyakorlatok kiépítésében, valamint az egész Unióban egységes eljárások és következetes megközelítések biztosításában. ágazati és több ágazatot átfogó képzési programok létrehozása és lebonyolítása az európai biztosítás és foglalkoztatóinyugdíj

8 8 felügyeletek számára, segítve ezzel a felügyeleti gyakorlatok közeledését; az operatív felügyeletek munkatársainak felkészítése és képzése a Szolvencia II bevezetése kapcsán, a Szolvencia II keretében folytatott következetes és eredményes felügyelet érdekében; EBFHkonferenciák és közös képzések létrehozása és lebonyolítása a felügyeletek és az ágazati képviselők számára a jobb kölcsönös megértés elérése érdekében; az illetékes nemzeti hatóságok közötti személyzeti cserék és kirendelések megkönnyítése; rendszeres tematikus partneri értékelések folytatása valamennyi illetékes nemzeti hatóságot átfogóan, a felügyeleti gyakorlatok következetességének és minőségének megerősítése céljából; az illetékes nemzeti hatóságok közötti nézeteltérések megoldása határokon átnyúló helyzetekben, kötelező és nem kötelező jellegű közvetítés révén; közvetítési eljárások és egy független EBFH vitarendezési testület létrehozása, amely megkönnyíti a közvetítést. 6. Pénzügyi stabilitás Az EBFH azt a feladatot kapta, hogy a biztosítás és a foglalkoztatói nyugdíjalapok ágazatában javítsa az európai pénzügyi stabilitást. Az EBFH értékeli a pénzügyi rendszer stabilitására jelentett potenciális veszélyeket, és ajánlásokat készít az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságok számára a megfelelő intézkedések megtételére. Az EBFH biztosítja, hogy a szabályozás és végrehajtástechnikai standardtervezetek kidolgozása során az egyes pénzügyi intézmények jelentette rendszerkockázatot figyelembe vegyék. Az EBFH pénzügyi stabilitással kapcsolatos munkájának általános célja a piaci fejlemények és következményeik nyomon követése és értékelése. Az EBFH az Európai Rendszerkockázati Testülettel konzultálva kidolgozza a rendszerkockázat azonosítására és mérésére szolgáló kritériumokat, külön hangsúlyt helyezve a biztosítási és foglalkoztatóinyugdíjszektorra.

9 9 pénzügyi stabilitási jelentések kiadása és beszámolás a pénzügyi stabilitásra és sebezhetőségre vonatkozó elemzések eredményeiről az ERKT, az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa számára; a biztosítási és foglalkoztatóinyugdíjszektorra vonatkozó stressztesztek; a pénzügyi stabilitást érintő kockázati tábla karbantartása és továbbfejlesztése; az olyan lehetséges szabályozási változtatások piaci hatásának értékelése, amelyek befolyásolják a biztosítási és foglalkoztatóinyugdíjszektort, valamint olyan politikai lehetőségek kidolgozása, amelyek javítják a pénzügyi stabilitást és korlátozzák a lehetséges rendszerkockázatot; az illetékes nemzeti hatóságok támogatása a pénzügyi stabilitással kapcsolatos kérdésekben, értve ez alatt kétoldalú kapcsolatokat és a nemzeti hatóságoknál tett látogatásokat, a kockázatértékelés és a sajátos, nemzeti jellegű problémák jobb kölcsönös megértésének kialakítása céljából; a pénzügyi piacok nyomon követése és értékelése, valamint az azonosított kockázatok nyomon követése; a témába vágó statisztikai elemzések biztosítása harmadik felek számára és a statisztikai keret további fejlesztése. 7. Válságmegelőzés, 5kezelés és 5 rendezés Az EBFHnak felhatalmazása van arra, hogy intézkedjen a vészhelyzetek azonosítása céljából, és miután az Európai Unió Tanácsa bejelenti, hogy ilyen helyzet áll fenn, fellépjen annak kezelése érdekében. Az EBFHnak feladata az is, hogy megkönnyítse, és adott esetben összehangolja a nemzeti felügyeleti hatóságok által az uniós pénzügyi stabilitást fenyegető hátrányos fejlemények kezelése érdekében hozott intézkedéseket.

10 10 Az éberség előmozdítása az EGTtagállamok biztosítás és nyugdíj felügyeleti hatóságainak részéről, hogy előre lássák és megelőzzék a pénzügyi válságokat: o a kockázati gócpontok azonosítása és ennek az információnak az EGT felügyeleti hatóságaihoz való visszacsatolása; o a vészhelyzet kockázatának értékelése és szükség esetén javaslat benyújtása az Európai Tanácsnak; Az illetékes nemzeti hatóságok ismereteinek növelése és felkészültségének javítása, hogy kezelni tudják a pénzügyi válságokat: o az információcsere előmozdítása és intézkedések kidolgozása a válsághelyzetek kezelése érdekében; o a felügyeleti hatóságok fórumaként való működés a válságok kezelésére szolgáló közös munka érdekében; o a következetesség és a helyes gyakorlat kialakítása a válságkezelés területén; A válság kezelését célzó felügyeleti intézkedések megkönnyítése, és amennyiben szükséges összehangolása: o az EBFH válságmegelőzési és kezelési kérdések kezelésére szolgáló saját kapacitásának finomítása és fejlesztése; o az illetékes nemzeti hatóságok intézkedéseinek összehangolása; Készen állás arra, hogy az EBFH hatáskörén belül közvetlen intézkedést hozzon: o készenlét arra, hogy az EBFHrendelet 18. cikke alapján az illetékes hatóságoknak és a pénzügyi piaci szereplőknek címzett határozatokat hozzon;

11 11 Kulcsszerep betöltése Európában a biztosítás területén a vitarendezési politika fejlesztésében: o közös munka az Európai Bizottsággal annak konzultációs folyamatán keresztül azt biztosítandó, hogy bármilyen új jogszabály jól illeszkedjen a biztosításhoz; o az új vitarendezési rendszer működtetéséhez szükséges bármilyen belső folyamatok és struktúrák létrehozása. 8. Külső kapcsolatok Az EBFH a rendelet által ráruházott hatáskörökkel összhangban aktív szerepet játszik a nemzetközi biztosítás és foglalkoztatói nyugdíjak területén. Az EBFH fontos célja, hogy valamennyi piaci résztvevő számára egyenlő versenyfeltételeket garantáljon. Ennek elérésében kulcsszerepet játszik a különböző szabályozási és felügyeleti rendszerek egyenértékűsége és összeegyeztethetősége. Az EBFH előmozdítja a globális szabályozási standard kidolgozását, és közreműködik abban. Ezzel összefüggésben az EBFH előmozdítja a nemzetközi fórumokon például az IAIS és az IOPS keretében folyó globális vita aktív befolyásolására és az európai szempontok jobb megismertetésére irányuló közös európai megközelítést, amelynek végső célja a tényleges hatás elérése. A következő évek során az EBFH megbízható, elővigyázatos és minőségi szabályozási keretrendszereket fog kialakítani a biztosítás és a foglalkoztatói nyugdíjak területén. Az EBFH messzemenően elkötelezett az érdekképviseleti csoportjaiban rendelkezésre álló szakértelem, ismeretek és tapasztalatok bevonása iránt, amelyet azok tagjainak kiegyensúlyozott és változatos háttere biztosít. Határozott meggyőződésünk, hogy a bizalomra épülő és átlátható együttműködésen keresztül kölcsönös előnyök érhetők el.

12 12 fórum biztosítása az EBFH, az EBFH tagjai, az uniós intézmények és harmadik országok illetékes hatóságai vagy igazgatásai, valamint egyéb nemzetközi érdekelt felek számára, a következők céljából: o a kölcsönös megértés megkönnyítése, az ismeretek cseréje és kölcsönös tanulás a különböző joghatóságokban szerzett tapasztalatokból, folyamatos jelleggel; o átfogó nemzetközi jelentőségű témák vizsgálata; a harmadik országok egyenértékűsége területén, különösen az egyenértékűségi bizottságban végzett munka, valamint az ezzel összefüggésben fontos egyéb projektek támogatása, összehangolása és megkönnyítése; az EBFH két érdekképviseleti csoportja működésének és munkájának összehangolása, megkönnyítése és támogatása; o az érdekképviseleti csoportok nyilvános konzultációkra bocsátott dokumentumokra vonatkozó véleményeinek az EBFH számára történő sikeres átadásának biztosítása; kapcsolattartás és együttműködés a többi EFHval és a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerével (PFER); o az EFHk vegyes bizottsága tevékenységeinek támogatása a több ágazatot átfogó, általános következetesség biztosítása érdekében, és a vegyes bizottság elnöki tisztjének átvétele 2013ban; kapcsolattartás az uniós intézményekkel és más érdekelt felekkel az EBFH szempontjából fontos témákban, és közreműködés a vitákban. 9. Az EBFH belső szervezete Az EBFH 2011es létrehozása után ben tovább szerveződik, és teljes mértékben kiépült uniós ügynökséggé válik. A Hatóság modern, eredményes és alkalmazkodó szervezetté fog fejlődni, amely rendelkezik a kihívást jelentő különféle követelményeknek való megfeleléshez szükséges eszközökkel. Ezek a követelmények az EBFH kibontakozóban lévő külső környezetéből, az EBFH termékeinek és szolgáltatásainak kiigazításából, valamint az EBFHrendelet és a személyzettel és pénzügyi kérdésekkel

13 13 kapcsolatos konkrét szabályok és szabályzatok további végrehajtásából erednek. A jóváhagyott ITstratégia és az ITstratégiai végrehajtási terv alapján az EBFH központosított rendszert alakít ki az EBFHn belüli, illetve az EBFH és tagjai közötti biztonságos információtovábbítás és kezelés érdekében. Az EBFH végrehajtja az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatának (IAS) és az Európai Számvevőszéknek az ajánlásait is, és hasznosítja észrevételeiket. Annak biztosítása, hogy az EBFH rendelkezzen a szükséges hozzáértő és motivált személyzettel az EBFH további ellátása hozzáértő munkatársakkal, akiknek a csapatmunkát lehetővé tevő készségei, rugalmassága és folyamatos tanulásra való képessége révén az intézmény cselekvésre és alkalmazkodásra képessé válhat; további építés az EBFH azonosságára és kultúrájára, olyan munkakörnyezetet teremtve, amelyben a munkatársak ki tudnak bontakozni; nemzeti szakértők EBFHhoz való kirendelésének előmozdítása. Az EBFH folyamatainak javítása és az IKT5megoldások támogatása az EBFH kulcsfolyamatainak további tervezése és bevezetése, magas szintű megfelelésre, átláthatóságra, eredményességre és hatékonyságra törekedve; gyors és biztonságos információtárolási és cserélési megoldások létrehozása, amelyek az EBFH alapvető üzleti tevékenységeit támogatják; az adminisztratív támogatási rendszerek kibővítése;

14 14 Eredményes költségvetési, pénzügyi és belső ellenőrzési rendszerek biztosítása legjobb gyakorlatok bevezetése a költségvetés területén, biztosítva, hogy a költségvetést minden évben a tényleges szükségletek alapján, az alapoktól kezdve tervezzék meg és alá is támasszák; a pénzügyi politikai keret kiépítése és bővítése, az eredményes és a szabályoknak megfelelő folyamatok előtérbe helyezésével; a belső keret folyamatos javítása feladatai kellő időben történő, eredményes és gazdaságos elvégzésének biztosítása érdekében, törekedve mindeközben az EBFH termékei és szolgáltatásai legmagasabb minőségének biztosítására. Vészhelyzeti tervezés a folytonosság biztosítása, ha az EBFH központja elérhetetlenné válik, a magas szintű ülések alternatív helyszíneinek és módozatainak létrehozása révén; a kulcsfontosságú termékek és szolgáltatások rendelkezésre állásának biztosítása a megállapodás szerinti időkereteken belül és a legmagasabb biztonsági és titoktartási szabályoknak megfelelően. Az EBFH teljes körű szervezeti és társadalmi felelősségvállalása a szénlábnyom csökkentése környezetbarát megoldások alkalmazása révén; megbízható munkavégzési folyamatok létrehozása a médiával és a nyilvánossággal folytatott kommunikációt illetően; a fiatalok oktatásának folytatása, lehetőségek felkínálása a gyakornokok és hallgatók számára; pozitív kép kialakítása a közösségi médiában és hálózatokban az EBFH ról.

ÉVES JELENTÉS Összefoglalás (HU)

ÉVES JELENTÉS Összefoglalás (HU) ÉVES JELENTÉS 2011 Összefoglalás (HU) Összefoglalás Összefoglalás Az EBFH 2011-ben kezdte meg munkáját európai felügyeleti hatóságként. Az EBFH fő prioritásai 2011-ben a következő területeket érintették:

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

EIOPA-13/ szeptember 27. Az EIOPA évi munkaprogramja

EIOPA-13/ szeptember 27. Az EIOPA évi munkaprogramja EIOPA-13/108 2013. szeptember 27. Az EIOPA 2014. évi munkaprogramja 1 Tartalomjegyzék 2. Szabályozási feladatok... 4 2.1. Biztosítás... 4 2.2. Foglalkoztatói nyugdíjak... 5 2.3. Hatásvizsgálat... 5 2.4.

Részletesebben

A jogiszemélyazonosító használatára vonatkozó iránymutatások

A jogiszemélyazonosító használatára vonatkozó iránymutatások EIOPA(BoS(14(026 HU A jogiszemélyazonosító használatára vonatkozó iránymutatások EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

EIOPABoS14/ szeptember 29. Az EIOPA évi munkaprogramja

EIOPABoS14/ szeptember 29. Az EIOPA évi munkaprogramja EIOPABoS14/108 2014. szeptember 29. Az EIOPA 2015. évi munkaprogramja 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Stratégiai célok... 4 3. Vegyes bizottság... 10 2 1. Bevezetés Az EIOPA 2011ben jött létre a Pénzügyi

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

EIOPA(BoS(13/164 HU. A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA(BoS(13/164 HU A biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest

Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája október 4. Budapest Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája 2013. október 4. Budapest Szepesi András Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály Az Európai Unió Erdészeti Stratégiája - 1998 Az EU-ban nincs közös erdészeti politika,

Részletesebben

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások

A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások EIOPA-BoS-12/069 HU A biztosítók panaszkezelésére vonatkozó iránymutatások 1/7 1. Iránymutatások Bevezetés 1. Az EBFH-rendelet 1 16. cikkének értelmében és figyelembe véve a biztosítási és viszontbiztosítási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Erasmus+ Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika

Részletesebben

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA-BoS-15/106 HU Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL

IRÁNYMUTATÁSOK AZ ESETLEGESEN TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEKET MAGUK UTÁN VONÓ TESZTEKRŐL, VIZSGÁLATOKRÓL, ILLETVE ELJÁRÁSOKRÓL EBA/GL/2014/09 2014. szeptember 22. Iránymutatások azon tesztek, vizsgálatok vagy eljárások típusairól, amelyek a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 32. cikke (4) bekezdése (d) pontjának

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.22. COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem)

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi politika. Az előadás vázlata. Fogyasztói jogok érvényesítése. 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel

Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi politika. Az előadás vázlata. Fogyasztói jogok érvényesítése. 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Európai Unió politikái Fogyasztóvédelmi politika 2011. ősz Lattmann Tamás Az előadás vázlata 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Az EU fogyasztóvédelmi politikájának eszközei A fogyasztóvédelem intézményi

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

8831/16 eh/ju 1 DG C 1

8831/16 eh/ju 1 DG C 1 Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 12. (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: a Tanács Főtitkársága Dátum: 2016. május 12. Címzett: a delegációk Előző dok. sz.:

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Biztosítási szakmai konzultáció 2012. május 3. Dr. Dénes Beatrix, Pintér Judit Fókuszpontban a College of Supervisors (CoS) ülések tapasztalatai Együttműködés a

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A

10449/16 tk/kb 1 DG B 3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) 10449/16 SOC 421 EMPL 280 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága a delegációk Előző dok. sz.: 9891/16 SOC 384 EMPL 259 Tárgy:

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Fogyasztóvédelem eszközei

Fogyasztóvédelem eszközei Az előadás vázlata Európai Unió politikái Fogyasztóvédelmi politika 2012. tavasz dr. Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Az EU fogyasztóvédelmi politikájának eszközei A fogyasztóvédelem

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi politika. Az előadás vázlata. Fogyasztói jogok érvényesítése. 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel

Lattmann Tamás 1. Fogyasztóvédelmi politika. Az előadás vázlata. Fogyasztói jogok érvényesítése. 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Európai Unió politikái Fogyasztóvédelmi politika 2012. ősz dr. Lattmann Tamás Az előadás vázlata 1. Fogyasztóvédelmi pillanatfelvétel Az EU fogyasztóvédelmi politikájának eszközei A fogyasztóvédelem intézményi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA L 306/32 IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/1993 IRÁNYMUTATÁSA (2016. november 4.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti értékelés összehangolásának elveiről, valamint

Részletesebben

A brüsszeli kapcsolattartó iroda vezetője

A brüsszeli kapcsolattartó iroda vezetője NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BRÜSSZELI KAPCSOLATTARTÓ IRODA VEZETŐJE Pályázati határidő: 2016. augusztus 31. Hivatkozási szám: EF-TA-16-03 A szerződés típusa: Ideiglenes alkalmazott 2f ( 1 ) Besorolási csoport/besorolási

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Pénzügyi Fogyasztóvédelem

Pénzügyi Fogyasztóvédelem Pénzügyi Fogyasztóvédelem Dr. Kolozsi Sándor ügyvezető igazgató PSZÁF PSZÁF-BAMOSZ-CFA Konferencia 2011. november 10. GIPS és fogyasztóvédelem Címzettje Védelemben részesül Célja Alapvető elemei GIPS sztenderd

Részletesebben

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Szabó Katalin Csilla felügyelő Tőkepiaci felügyeleti főosztály Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság 2015. november 27. 1 A

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. november 25. (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága /

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT FEUVE SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Ellenőrzési nyomvonal... 3 III. A kockázatkezelés rendszerének kialakítása... 4 IV.

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Új válságkezelési szabályozás a pénzügyi szektorban Szakál Gyöngyvér

Új válságkezelési szabályozás a pénzügyi szektorban Szakál Gyöngyvér Új válságkezelési szabályozás a pénzügyi szektorban Szakál Gyöngyvér 2012. április Új válságkezelési rendszer szükségessége A globális pénzügyi válság rámutatott, hogy a pénzügyi szektorban a válságkezelési

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.8.7. COM(2015) 394 final 2015/0176 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a megtakarításokból származó kamatjövedelem

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA. amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA. amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.3.8. SWD(2016) 53 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA amely a következő dokumentumot kíséri Javaslat Az Európai Parlament

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

(1) E törvény célja továbbá.. l) a felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási és TÁMOP Minőségfejlesztés a

(1) E törvény célja továbbá.. l) a felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási és TÁMOP Minőségfejlesztés a 2010 július 2 Minıségmenedzsment rendszer tanácsadói lehetıségek/szükségletek a felsıoktatási intézményekben Felsıoktatási Törvény minıség?? 1 A Felsőoktatási Törvény 2 minőségmenedzsment (minőségbiztosítási)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.23. C(2015) 2583 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról ( a Fenntartható

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2016.9.19. JOIN(2016) 40 final 2016/0290 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösség és

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Európai Parlament 2014-2019 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2016/2024(BUD) 26.5.2016 MÓDOSÍTÁS: 1-19 Liisa Jaakonsaari (PE580.791v01-00) A 2017. évi költségvetés tervezetéről szóló háromoldalú

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2013.3.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 73/5 III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2012. október 19.) a harmonizált fogyasztói árindexekről: a HICP

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

A felsıoktatási intézmények minıségmenedzsmentje

A felsıoktatási intézmények minıségmenedzsmentje A felsıoktatási intézmények minıségmenedzsmentje TÁMOP 4.1.4 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban (FEMIP nyitó rendezvény) Budapest, 2009. november 27. Topár József BME Felsıoktatási Törvény minıség?? 1.

Részletesebben

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY TÉMÁK TÉMÁK I. Célok, célkitűzések, prioritások, műveletek II. Régiótípusok, alapok III. Elvek, fogalmak IV. Éves fejlesztési

Részletesebben

Hitelintézetekre vonatkozó hazai és EU szabályozási változások

Hitelintézetekre vonatkozó hazai és EU szabályozási változások Hitelintézetekre vonatkozó hazai és EU szabályozási változások Seregdi László PSZÁF 2010. november 18. Témák 1. Pénzügyi szabályozás fő nemzetközi mozgatóelemei 2. Hitelintézeti szektor 3. Könyvvizsgálattal

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI))

Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság JELENTÉSTERVEZET. az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 27.2.2013 2012/2322(INI) JELENTÉSTERVEZET az online szerencsejátékok belsı piaci helyzetérıl (2012/2322(INI)) Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.2. COM(2015) 614 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

MELLÉKLET. a következőhöz. A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.2.2. COM(2016) 50 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz A közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak Cselekvési terv a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 4. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. október 4. (OR. en) 12874/16 ADD 4 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. október 3. Címzett: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

Nemzetközi elvárások a belső ellenőrzés területén IAIS ICP

Nemzetközi elvárások a belső ellenőrzés területén IAIS ICP Nemzetközi elvárások a belső ellenőrzés területén IAIS ICP Butyka Edit Biztosításfelügyeleti főosztály 2005. május 24. IAIS (International Association of Insurance Supervisors) 1994-ben alapították, 180

Részletesebben

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére Európai Parlament 2014-2019 Kulturális és Oktatási Bizottság 2015/0278(COD) 10.5.2016 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére a

Részletesebben

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation Nyitrai Emese Klímapolitikai referens III. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. Szeptember 1. Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS Vezetői összefoglaló (HU)

ÉVES JELENTÉS Vezetői összefoglaló (HU) ÉVES JELENTÉS 2015 Vezetői összefoglaló (HU) A biztosítás és a foglalkoztatói nyugdíjak fontos szerepet töltenek be a gazdaságban. A biztosítás amelynek eszközei meghaladják az EU GDP-jének kétharmadát

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 2. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. december 2. (OR. en) 15193/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. november 30. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága D048510_01

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Strasbourg, 2007. november 13. (OR. en) 2007/0035 (COD) LEX 825 PE-CONS 3641/1/07 REV 1 DRS 37 COMPET 234 CODEC 856 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 2008/0047(COD) 25.6.2008 VÉLEMÉNYTERVEZET a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

Részletesebben

A könyvvizsgálati standardok változásai

A könyvvizsgálati standardok változásai XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia Visegrád 2015. Szeptember 4-5. A könyvvizsgálati standardok változásai dr. Ladó Judit Alelnök Magyar Könyvvizsgálói Kamara Előzmény 1 Nemzetközi Könyvvizsgálati

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok Széni Zoltán - EY (Ernst & Young), Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) HR Igazgató Farkas

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 6. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 6. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 6. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0312 (NLE) 9914/16 SCH-EVAL 96 SIRIS 97 COMIX 432 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: Címzett: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban. című kiemelt projekt Tervezési felhívásához

TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban. című kiemelt projekt Tervezési felhívásához TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban című kiemelt projekt Tervezési felhívásához Kódszám: TÁM-OP-2008-3.1.8/08 A kiemelt projekt az Európai

Részletesebben

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A A MINŐSÉG BIZTOSÍTVA Független alkuszok kulcsszerepben a biztosítási piacon 2 Kik vagyunk? 3 A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) 1991-ben 13 alkuszcég elhatározásából jött

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 27.5.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE (43/2011) Tárgy: Az Ír Köztársaság képviselőházának (Dáil Éireann) indokolással ellátott véleménye a közös konszolidált

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

A Halászati Operatív Program értékelése és a halgazdálkodás várható támogatása a idıszakban május 22.

A Halászati Operatív Program értékelése és a halgazdálkodás várható támogatása a idıszakban május 22. A Halászati Operatív Program értékelése és a halgazdálkodás várható támogatása a 2014-2020 idıszakban Bardócz Tamás, Mihálffy Szilvia 2013. május 22. HOP támogatás 2007-2013 Európai Halászati Alap + nemzeti

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.1.7.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.1.7.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.7. C(2013) 9651 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.1.7.) az európai strukturális és beruházási alapok keretében megvalósított partnerségre

Részletesebben