EIOPA12/237. Az EBFH többéves munkaprogramja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EIOPA12/237. Az EBFH többéves munkaprogramja 2012 2014"

Átírás

1 1 EIOPA12/237 Az EBFH többéves munkaprogramja

2 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Szabályozási feladatok Felügyeleti feladatok Fogyasztóvédelem és pénzügyi innováció Közös felügyeleti kultúra Pénzügyi stabilitás Válságmegelőzés, 5kezelés és 5rendezés Külső kapcsolatok Az EBFH belső szervezete... 12

3 3 1. Bevezetés Az EBFH független európai felügyeleti hatóság, amely a biztosítási és viszontbiztosítási vállalkozásokat, a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményeket és a biztosításközvetítőket felölelő különféle irányelvek hatályán belül jár el, valamint az ezen irányelvek által közvetlenül nem lefedett, kapcsolódó kérdésekkel foglalkozik. Az EBFH jogi személy, igazgatási és pénzügyi szempontból önálló, és az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa felé tartozik elszámolással. Az EBFH célja a közérdekek védelme az uniós gazdaság, polgárok és vállalkozások érdekében, a pénzügyi rendszer rövid, közép és hosszú távú stabilitásához és hatékonyságához való hozzájárulás révén. Az EBFH e célkitűzést egy megbízható szabályozási keret és következetes felügyeleti gyakorlatok előmozdítása révén kívánja elérni a kötvénytulajdonosok, a foglalkoztatóinyugdíjrendszerek tagjai és kedvezményezettjei jogainak védelme érdekében, és hogy hozzájáruljon az Európai Unió biztosítási és foglalkoztatói nyugdíjakkal foglalkozó ágazatába vetett közbizalom építéséhez. Az EBFH tagja a vegyes bizottságnak, amelynek célja az EFHk közötti együttműködés erősítése. Az EBFH széles körű feladatokkal, felelősségi körökkel és intézkedési hatókörrel rendelkezik. Ezért alapvető az egyes különböző munkaterületeken a stratégiai választások meghatározása. 2. Szabályozási feladatok Az EBFH szabályozási hatáskörei a biztosítási, viszontbiztosítási és foglalkoztatóinyugdíjágazatban technikai standardok kidolgozását, iránymutatások és ajánlások kiadását és vélemények kiadását foglalják magukban az EBFH hatáskörébe tartozó területeken. Ami a politikai környezetet illeti, 2012 és 2014 között jelentős változás fog bekövetkezni a biztosításra és viszontbiztosításra vonatkozó Szolvencia II keret véglegesítése, végrehajtása és későbbi nyomon követése, valamint a foglalkoztatói nyugdíjakra vonatkozó átdolgozott jogszabályok kidolgozása

4 4 miatt. Az EBFH nagyra törő európai megközelítést fog követni ezen ágazatok politikáját illetően: jelentős előnyökkel fog járni a biztosítási vállalkozásokat és a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményeket érintő kockázatok mérésének és belső irányításuknak, valamint az általuk a tagok, kötvénytulajdonosok és felügyeletek számára nyújtott tájékoztatásnak a nagyobb fokú harmonizációja. Együtt fogunk dolgozni a fogyasztókkal és az ágazattal, az uniós tagállamokkal, valamint az európai és nemzetközi szervezetekkel. Az EBFH eszközeinek teljes tárházát fel fogjuk használni politikánk végrehajtása céljából: a standardokat, az iránymutatásokat, a véleményeket és a tanácsadást. a Szolvencia II bevezetéséhez szükséges standardok és iránymutatások elkészítése, valamint végrehajtásuk nyomon követése; az EBFHtól a Szolvencia II keretében megkívánt operatív feladatok megállapítása; a felügyeleti konvergencia javítása az eszközök például a felügyeleti felülvizsgálati folyamat, a kérdések és válaszok fokozottabb használata révén; a Szolvencia II keret fogyasztókra gyakorolt hatásának értékelése; tanácsadás az Európai Bizottság számára a foglalkoztatói nyugdíjakra vonatkozó uniós jogszabályok felülvizsgálatával összefüggésben; az EBFH javaslatainak mennyiségi hatása, külön hangsúlyt helyezve a szolgáltatással meghatározott nyugdíjakra; legjobb gyakorlatok és ajánlások a befizetésekkel meghatározott nyugdíjak kezelésére nézve, különösen az alapértelmezett alapok és a tagoknak nyújtott tájékoztatás területén; tanácsadás az Európai Bizottságnak a magánnyugdíjrendszerek tevékenységeire és felügyeletére szolgáló kerettel összefüggésben; az EBFH hangjának erősítése a nyugdíjakkal foglalkozó nemzetközi fórumokon; az EBFH szabályozási változások értékelésére szolgáló meglévő eszközeinek szabályozási hatásvizsgálat, mennyiségi hatástanulmányok, stressztesztek, nyilvános konzultáció kiválasztása és felhasználása;

5 5 az adatok felhasználásának javítása a politika alakításában és a lehetőségek kiválasztásában. 3. Felügyeleti feladatok Az EBFH felügyeleti hatóság, amely az uniós jogi aktusok következetes és eredményes alkalmazása révén hozzájárul a jó minőségű felügyeleti standardokhoz és gyakorlatokhoz. A felügyeleti kollégiumokat (kollégiumok) hatékony eszközöknek tartják, amelyek javíthatják a felügyeletek közötti kölcsönös megértést és a felügyeleti gyakorlatok közeledését, ami kézzelfogható előnyökkel járhat a vállalkozások, a felügyeletek és a kötvénytulajdonosok számára. Az EBFH vezető szerepet játszik az EGT felügyeleti közössége által a határokon átnyúlóan tevékenykedő biztosítási csoportokkal kapcsolatban képviselt álláspont kialakításában, ami a csoport és az egyéni felügyelet szempontjából egyaránt kedvező. A Szolvencia II hatálybalépésével az 1. pillérrel, a 2. pillérrel és a 3. pillérrel kapcsolatos kérdésekben a csoportfelügyelet és a kollégiumokon keresztül a felügyeletek között megvalósított együttműködés jogszabályi kötelezettséggé válik. Az általános felügyeleti gyakorlatok alakítása érdekében az EBFH eszközöket fog biztosítani a Szolvencia II konvergens végrehajtásának támogatásához; ezek közé tartozik majd például egy felügyeleti kézikönyv és egy szakértői központ a belső modellek területén. részvétel a kollégiumok ülésein és közös helyszíni ellenőrzések; a kollégiumok Szolvencia IIre való felkészülésének támogatása azzal a céllal, hogy a Szolvencia II hatálybalépéséig készek legyenek a feladat ellátására; az információcsere megkönnyítése és támogatás nyújtása a kollégiumokban a kockázatról folytatott vitákhoz; a kollégiumok működésének javítása a pl. a belső modellek alkalmazás előtti értékelésének folyamatával, a feladatok átruházásával

6 6 kapcsolatos legjobb gyakorlatok összegyűjtése, meghatározása és terjesztése révén; a kollégiumokkal kapcsolatos gyakorlati megközelítés javítása egy meghatározott iránymutatásokra, ajánlásokra és standardokra vonatkozó gyakorlati vagy felügyeleti kérdésekkel foglalkozó kérdés felelet eljárás létrehozása révén; a felügyeleti folyamat legjobb gyakorlataival foglalkozó felügyeleti kézikönyv kidolgozása; a következetesség előmozdítása a legjobb gyakorlatok megosztása és az illetékes nemzeti hatóságok támogatása révén; az uniós jog megsértésének vagy alkalmazása elmulasztásának állítólagos eseteinek kivizsgálása és szükség esetén ajánlások intézése az illetékes hatóságoknak. 4. Fogyasztóvédelem és pénzügyi innováció Az EBFHrendelet 9. cikke alapján az EBFH máris vezető szerepet vállal abban, hogy támogassa a piacon az átláthatóságot, az egyszerűséget és a méltányosságot a fogyasztói pénzügyi termékek és szolgáltatások vonatkozásában a belső piac egész területén. E tekintetben az EBFH fogyasztóvédelmi és pénzügyi innovációs stratégiájának is proaktívan hozzáadott értéket kell teremtenie a fogyasztók számára, és javítania kell a fogyasztóvédelmet a biztosítás és a foglalkoztatói nyugdíjak területén. Ezenkívül az EBFH az alapvető uniós elvekből kiindulva, a következők szerint biztosítja a szabályozási gyakorlatok közeledését: közös módszertanok kidolgozása a termékjellemzők és forgalmazási folyamatok fogyasztóvédelemre és az intézmények pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásának értékelése céljából; a fogyasztói pénzügyi termékek és szolgáltatások vonatkozásában az átláthatóság, az egyszerűség és a méltányosság előmozdítása a belső piac egész területén;

7 7 a fogyasztó trendek gyűjtése, elemzése és az ezekről való beszámolás, valamint azoknak a területeknek az azonosítása, amelyeken az EBFH fellépése hatást érhet el a fogyasztók javára; az illetékes hatóságok pénzügyi írástudással és oktatással kapcsolatos kezdeményezéseinek felülvizsgálata és összehangolása; képzési standardok kidolgozása az ágazat számára; közreműködés közös közzétételi szabályok kidolgozásában; az új és innovatív pénzügyi tevékenységek szabályozási és felügyeleti kezelésének összehangolása; iránymutatások és ajánlások elfogadása, amelyek előmozdítják a pénzügyi piacok biztonságát és megbízhatóságát, valamint a szabályozási gyakorlat közeledését; figyelmeztetések kiadása, és a meghatározott esetekben és az ágazati jogszabályokban megállapított feltételek mellett bizonyos pénzügyi tevékenységek ideiglenes tiltása vagy korlátozása; hozzájárulás a nemzeti biztosítási garanciarendszerek európai hálózata iránti igény felméréséhez; a javasolt átdolgozott biztosításközvetítési irányelv (IMD2) és az IMD2 alapján előírt felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alapján az EBFH számára előírt operatív feladatokkal kapcsolatos előzetes munka irányítása. 5. Közös felügyeleti kultúra Az EBFHrendelet hangsúlyozza a közös felügyeleti kultúra fontosságát az Európai Unióban. Az EBFH határozottan támogatja a szabályozás irányából a közös felügyeleti kultúra felé való elmozdulást, és aktív szerepet játszik a következetes felügyeleti gyakorlatok kiépítésében, valamint az egész Unióban egységes eljárások és következetes megközelítések biztosításában. ágazati és több ágazatot átfogó képzési programok létrehozása és lebonyolítása az európai biztosítás és foglalkoztatóinyugdíj

8 8 felügyeletek számára, segítve ezzel a felügyeleti gyakorlatok közeledését; az operatív felügyeletek munkatársainak felkészítése és képzése a Szolvencia II bevezetése kapcsán, a Szolvencia II keretében folytatott következetes és eredményes felügyelet érdekében; EBFHkonferenciák és közös képzések létrehozása és lebonyolítása a felügyeletek és az ágazati képviselők számára a jobb kölcsönös megértés elérése érdekében; az illetékes nemzeti hatóságok közötti személyzeti cserék és kirendelések megkönnyítése; rendszeres tematikus partneri értékelések folytatása valamennyi illetékes nemzeti hatóságot átfogóan, a felügyeleti gyakorlatok következetességének és minőségének megerősítése céljából; az illetékes nemzeti hatóságok közötti nézeteltérések megoldása határokon átnyúló helyzetekben, kötelező és nem kötelező jellegű közvetítés révén; közvetítési eljárások és egy független EBFH vitarendezési testület létrehozása, amely megkönnyíti a közvetítést. 6. Pénzügyi stabilitás Az EBFH azt a feladatot kapta, hogy a biztosítás és a foglalkoztatói nyugdíjalapok ágazatában javítsa az európai pénzügyi stabilitást. Az EBFH értékeli a pénzügyi rendszer stabilitására jelentett potenciális veszélyeket, és ajánlásokat készít az érintett hatáskörrel rendelkező hatóságok számára a megfelelő intézkedések megtételére. Az EBFH biztosítja, hogy a szabályozás és végrehajtástechnikai standardtervezetek kidolgozása során az egyes pénzügyi intézmények jelentette rendszerkockázatot figyelembe vegyék. Az EBFH pénzügyi stabilitással kapcsolatos munkájának általános célja a piaci fejlemények és következményeik nyomon követése és értékelése. Az EBFH az Európai Rendszerkockázati Testülettel konzultálva kidolgozza a rendszerkockázat azonosítására és mérésére szolgáló kritériumokat, külön hangsúlyt helyezve a biztosítási és foglalkoztatóinyugdíjszektorra.

9 9 pénzügyi stabilitási jelentések kiadása és beszámolás a pénzügyi stabilitásra és sebezhetőségre vonatkozó elemzések eredményeiről az ERKT, az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa számára; a biztosítási és foglalkoztatóinyugdíjszektorra vonatkozó stressztesztek; a pénzügyi stabilitást érintő kockázati tábla karbantartása és továbbfejlesztése; az olyan lehetséges szabályozási változtatások piaci hatásának értékelése, amelyek befolyásolják a biztosítási és foglalkoztatóinyugdíjszektort, valamint olyan politikai lehetőségek kidolgozása, amelyek javítják a pénzügyi stabilitást és korlátozzák a lehetséges rendszerkockázatot; az illetékes nemzeti hatóságok támogatása a pénzügyi stabilitással kapcsolatos kérdésekben, értve ez alatt kétoldalú kapcsolatokat és a nemzeti hatóságoknál tett látogatásokat, a kockázatértékelés és a sajátos, nemzeti jellegű problémák jobb kölcsönös megértésének kialakítása céljából; a pénzügyi piacok nyomon követése és értékelése, valamint az azonosított kockázatok nyomon követése; a témába vágó statisztikai elemzések biztosítása harmadik felek számára és a statisztikai keret további fejlesztése. 7. Válságmegelőzés, 5kezelés és 5 rendezés Az EBFHnak felhatalmazása van arra, hogy intézkedjen a vészhelyzetek azonosítása céljából, és miután az Európai Unió Tanácsa bejelenti, hogy ilyen helyzet áll fenn, fellépjen annak kezelése érdekében. Az EBFHnak feladata az is, hogy megkönnyítse, és adott esetben összehangolja a nemzeti felügyeleti hatóságok által az uniós pénzügyi stabilitást fenyegető hátrányos fejlemények kezelése érdekében hozott intézkedéseket.

10 10 Az éberség előmozdítása az EGTtagállamok biztosítás és nyugdíj felügyeleti hatóságainak részéről, hogy előre lássák és megelőzzék a pénzügyi válságokat: o a kockázati gócpontok azonosítása és ennek az információnak az EGT felügyeleti hatóságaihoz való visszacsatolása; o a vészhelyzet kockázatának értékelése és szükség esetén javaslat benyújtása az Európai Tanácsnak; Az illetékes nemzeti hatóságok ismereteinek növelése és felkészültségének javítása, hogy kezelni tudják a pénzügyi válságokat: o az információcsere előmozdítása és intézkedések kidolgozása a válsághelyzetek kezelése érdekében; o a felügyeleti hatóságok fórumaként való működés a válságok kezelésére szolgáló közös munka érdekében; o a következetesség és a helyes gyakorlat kialakítása a válságkezelés területén; A válság kezelését célzó felügyeleti intézkedések megkönnyítése, és amennyiben szükséges összehangolása: o az EBFH válságmegelőzési és kezelési kérdések kezelésére szolgáló saját kapacitásának finomítása és fejlesztése; o az illetékes nemzeti hatóságok intézkedéseinek összehangolása; Készen állás arra, hogy az EBFH hatáskörén belül közvetlen intézkedést hozzon: o készenlét arra, hogy az EBFHrendelet 18. cikke alapján az illetékes hatóságoknak és a pénzügyi piaci szereplőknek címzett határozatokat hozzon;

11 11 Kulcsszerep betöltése Európában a biztosítás területén a vitarendezési politika fejlesztésében: o közös munka az Európai Bizottsággal annak konzultációs folyamatán keresztül azt biztosítandó, hogy bármilyen új jogszabály jól illeszkedjen a biztosításhoz; o az új vitarendezési rendszer működtetéséhez szükséges bármilyen belső folyamatok és struktúrák létrehozása. 8. Külső kapcsolatok Az EBFH a rendelet által ráruházott hatáskörökkel összhangban aktív szerepet játszik a nemzetközi biztosítás és foglalkoztatói nyugdíjak területén. Az EBFH fontos célja, hogy valamennyi piaci résztvevő számára egyenlő versenyfeltételeket garantáljon. Ennek elérésében kulcsszerepet játszik a különböző szabályozási és felügyeleti rendszerek egyenértékűsége és összeegyeztethetősége. Az EBFH előmozdítja a globális szabályozási standard kidolgozását, és közreműködik abban. Ezzel összefüggésben az EBFH előmozdítja a nemzetközi fórumokon például az IAIS és az IOPS keretében folyó globális vita aktív befolyásolására és az európai szempontok jobb megismertetésére irányuló közös európai megközelítést, amelynek végső célja a tényleges hatás elérése. A következő évek során az EBFH megbízható, elővigyázatos és minőségi szabályozási keretrendszereket fog kialakítani a biztosítás és a foglalkoztatói nyugdíjak területén. Az EBFH messzemenően elkötelezett az érdekképviseleti csoportjaiban rendelkezésre álló szakértelem, ismeretek és tapasztalatok bevonása iránt, amelyet azok tagjainak kiegyensúlyozott és változatos háttere biztosít. Határozott meggyőződésünk, hogy a bizalomra épülő és átlátható együttműködésen keresztül kölcsönös előnyök érhetők el.

12 12 fórum biztosítása az EBFH, az EBFH tagjai, az uniós intézmények és harmadik országok illetékes hatóságai vagy igazgatásai, valamint egyéb nemzetközi érdekelt felek számára, a következők céljából: o a kölcsönös megértés megkönnyítése, az ismeretek cseréje és kölcsönös tanulás a különböző joghatóságokban szerzett tapasztalatokból, folyamatos jelleggel; o átfogó nemzetközi jelentőségű témák vizsgálata; a harmadik országok egyenértékűsége területén, különösen az egyenértékűségi bizottságban végzett munka, valamint az ezzel összefüggésben fontos egyéb projektek támogatása, összehangolása és megkönnyítése; az EBFH két érdekképviseleti csoportja működésének és munkájának összehangolása, megkönnyítése és támogatása; o az érdekképviseleti csoportok nyilvános konzultációkra bocsátott dokumentumokra vonatkozó véleményeinek az EBFH számára történő sikeres átadásának biztosítása; kapcsolattartás és együttműködés a többi EFHval és a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerével (PFER); o az EFHk vegyes bizottsága tevékenységeinek támogatása a több ágazatot átfogó, általános következetesség biztosítása érdekében, és a vegyes bizottság elnöki tisztjének átvétele 2013ban; kapcsolattartás az uniós intézményekkel és más érdekelt felekkel az EBFH szempontjából fontos témákban, és közreműködés a vitákban. 9. Az EBFH belső szervezete Az EBFH 2011es létrehozása után ben tovább szerveződik, és teljes mértékben kiépült uniós ügynökséggé válik. A Hatóság modern, eredményes és alkalmazkodó szervezetté fog fejlődni, amely rendelkezik a kihívást jelentő különféle követelményeknek való megfeleléshez szükséges eszközökkel. Ezek a követelmények az EBFH kibontakozóban lévő külső környezetéből, az EBFH termékeinek és szolgáltatásainak kiigazításából, valamint az EBFHrendelet és a személyzettel és pénzügyi kérdésekkel

13 13 kapcsolatos konkrét szabályok és szabályzatok további végrehajtásából erednek. A jóváhagyott ITstratégia és az ITstratégiai végrehajtási terv alapján az EBFH központosított rendszert alakít ki az EBFHn belüli, illetve az EBFH és tagjai közötti biztonságos információtovábbítás és kezelés érdekében. Az EBFH végrehajtja az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatának (IAS) és az Európai Számvevőszéknek az ajánlásait is, és hasznosítja észrevételeiket. Annak biztosítása, hogy az EBFH rendelkezzen a szükséges hozzáértő és motivált személyzettel az EBFH további ellátása hozzáértő munkatársakkal, akiknek a csapatmunkát lehetővé tevő készségei, rugalmassága és folyamatos tanulásra való képessége révén az intézmény cselekvésre és alkalmazkodásra képessé válhat; további építés az EBFH azonosságára és kultúrájára, olyan munkakörnyezetet teremtve, amelyben a munkatársak ki tudnak bontakozni; nemzeti szakértők EBFHhoz való kirendelésének előmozdítása. Az EBFH folyamatainak javítása és az IKT5megoldások támogatása az EBFH kulcsfolyamatainak további tervezése és bevezetése, magas szintű megfelelésre, átláthatóságra, eredményességre és hatékonyságra törekedve; gyors és biztonságos információtárolási és cserélési megoldások létrehozása, amelyek az EBFH alapvető üzleti tevékenységeit támogatják; az adminisztratív támogatási rendszerek kibővítése;

14 14 Eredményes költségvetési, pénzügyi és belső ellenőrzési rendszerek biztosítása legjobb gyakorlatok bevezetése a költségvetés területén, biztosítva, hogy a költségvetést minden évben a tényleges szükségletek alapján, az alapoktól kezdve tervezzék meg és alá is támasszák; a pénzügyi politikai keret kiépítése és bővítése, az eredményes és a szabályoknak megfelelő folyamatok előtérbe helyezésével; a belső keret folyamatos javítása feladatai kellő időben történő, eredményes és gazdaságos elvégzésének biztosítása érdekében, törekedve mindeközben az EBFH termékei és szolgáltatásai legmagasabb minőségének biztosítására. Vészhelyzeti tervezés a folytonosság biztosítása, ha az EBFH központja elérhetetlenné válik, a magas szintű ülések alternatív helyszíneinek és módozatainak létrehozása révén; a kulcsfontosságú termékek és szolgáltatások rendelkezésre állásának biztosítása a megállapodás szerinti időkereteken belül és a legmagasabb biztonsági és titoktartási szabályoknak megfelelően. Az EBFH teljes körű szervezeti és társadalmi felelősségvállalása a szénlábnyom csökkentése környezetbarát megoldások alkalmazása révén; megbízható munkavégzési folyamatok létrehozása a médiával és a nyilvánossággal folytatott kommunikációt illetően; a fiatalok oktatásának folytatása, lehetőségek felkínálása a gyakornokok és hallgatók számára; pozitív kép kialakítása a közösségi médiában és hálózatokban az EBFH ról.

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15.

L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. L 331/12 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.12.15. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1093/2010/EU RENDELETE (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról,

Részletesebben

Európai Értékpapír-piaci Hatóság. Éves jelentés

Európai Értékpapír-piaci Hatóság. Éves jelentés Kelt: 2013. június 14. Európai Értékpapír-piaci Hatóság Éves jelentés 2012 Az elnök előszava Az ESMA az Európai Unió (EU) független értékpapír-piaci szabályozó hatóságaként sikeresen zárta működésének

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.9. COM(2014) 213 final 2014/0121 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0318/2006 2005/0043(COD) HU 27/09/2006 Közös álláspont A Tanács által 2006. szeptember 25-én elfogadott közös álláspont az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési

Részletesebben

Erasmus+ Útmutató a programhoz. 2014. január 1-jétől érvényes

Erasmus+ Útmutató a programhoz. 2014. január 1-jétől érvényes Erasmus+ Útmutató a programhoz 2014. január 1-jétől érvényes 3. verzió: 04.06.2014 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL... 9 Az Erasmus+ program céljai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE L 347/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1288/2013/EU RENDELETE (2013. december 11.) az Erasmus+ : elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról

RENDELETEK. A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról 2014.4.17. L 115/3 RENDELETEK A TANÁCS 390/2014/EU RENDELETE (2014. április 14.) a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

(Tájékoztatások) TANÁCS

(Tájékoztatások) TANÁCS 2006.10.17. C 251E/1 I (Tájékoztatások) TANÁCS 13/2006/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2006. július 24-én elfogadva az európai audiovizuális ágazatot támogató program (MÉDIA 2007) végrehajtásáról szóló,

Részletesebben

Függetlenség és felelősség

Függetlenség és felelősség Függetlenség és felelősség A Magyar Nemzeti Bank Alapokmánya 2O14. május Tartalo m ELŐSZÓ 9 KÜLDETÉS 12 JÖVŐKÉP 13 ALAPÉRTÉKEK 16 ÖSSZEFOGLALÓ 19 1. A MAGYAR NEMZETI BANK MŰKÖDÉSÉNEK JOGI KERETRENDSZERE

Részletesebben

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487

2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 2013.12.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/487 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2008 2010 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 2009-ES AKTUALIZÁLÁS STRATÉGIAI PRIORITÁSOK

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2008 2010 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 2009-ES AKTUALIZÁLÁS STRATÉGIAI PRIORITÁSOK AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2008 2010 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 2009-ES AKTUALIZÁLÁS STRATÉGIAI PRIORITÁSOK TARTALOM HOGYAN HASZNÁLJUK A DOKUMENTUMOT?... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.11.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 293/1 I (Jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1082/2013/EU HATÁROZATA (2013. október 22.) a határokon átterjedő súlyos egészségügyi

Részletesebben

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT CE/ID/hu 1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, valamint A BELGA

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja A Magyar Nemzeti Bank 6/2014. (XII. 17.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról I. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT 868 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 29 Abkommenstext in ungarischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 49 ÁTFOGÓ PARTNERSÉGI KERETMEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról Fontos jogi nyilatkozat 32002D1600 Hivatalos Lap L 242, 10/09/2002 o. 0001-0015 Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata (2002. július 22.) a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégia TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben