NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2008. (II. 11.) számú. h a t á r o z a t a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2008. (II. 11.) számú. h a t á r o z a t a"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 30/2008. (II. 11.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán című projektje Előzetes Akcióterületi Tervének elfogadásáról (1. forduló) A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán című projektje Előzetes Akcióterületi Tervét a melléklet alapján, az A változat szerint a pályázat készítésének alapjául e l f o g a d j a. U t a s í t j a a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy - az EAT-nek részét képező, de a tervezett ÉAOP pályázatban nem szereplő Nyírvíz Palota rekonstrukciójának pénzügyi tervét dolgozza ki, - a tervezett ÉAOP pályázatban szereplő Kiskörút II. ütemének (Bocskai u. Szent I. u. közötti szakasz) megvalósításához szükséges területek megszerzését indítsa el. Dr. Freidinger Renáta Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Iroda vezetője Határidő: március 31. ill. folyamatos U t a s í t j a a Városfejlesztési Iroda vezetőjét és a Főépítészt, hogy a tervezett ÉAOP pályázatban szereplő Ügyfélszolgálati Centrum megvalósításához szükséges tervek készítését indítsa el. Hajzer Gábor Városfejlesztési Iroda vezetője, Veres István főépítész Határidő: március 31. U t a s í t j a a Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Iroda, valamint a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. vezetőjét, hogy a tervezett ÉAOP pályázatnak részét képező Házasságkötő Terem és Anyakönyvi Hivatal felújításának lehetőségeit vizsgálja meg, pénzügyi tervét dolgozza ki, tervezését indítsa el. Dr. Freidinger Renáta, Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Iroda vezetője, Hámoriné Rudolf Irén Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője

2 -2- Határidő: március 31. ill. folyamatos U t a s í t j a a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. vezetőjét, hogy a tervezett ÉAOP pályázatnak részét képező Búza téri piaccsarnok rekonstrukciójának lehetőségeit vizsgálja meg, pénzügyi tervét dolgozza ki, a szükséges, befektetőket érintő előkészítő tárgyalásokat folytassa le. Hámoriné Rudolf Irén, Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője Határidő: március 03. F e l k é r i a területért felelős alpolgármestert és a Városfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy a tervezett ÉAOP pályázatnak részét képező projektelemek tekintetében (Zrínyi I. u. üzletei portáljainak megújítása, iroda- és üzletház építés a Bocskai utcán) a tulajdonosokkal, bérlőkkel, befektetőkkel szükséges tárgyalásokat folytassa le. Giba Tamás alpolgármester Hajzer Gábor, Városfejlesztési Iroda vezetője Határidő: március 31. U t a s í t j a a Városfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán című projektje Előzetes Akcióterületi Tervét elfogadásra terjessze a Közgyűlés elé. Hajzer Gábor, Városfejlesztési Iroda vezetője Határidő: március 31. k.m.f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft.

3 Melléklet a 30/2008.(II.11.) számú határozathoz: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Előzetes Akcióterületi Terve Összefoglaló Nyíregyháza, a Regionális Operatív Program kiemelt nagy projektjei keretében a Kormány határozata értelmében jogosult a as tervezési időszakban 4 milliárd forint fejlesztési támogatás felhasználására, városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítása céljából. A forrás ütemezése a tervezési időszakban úgy alakul, hogy a kétéves fejlesztési periódusok között 1/3-1/3 arányban oszlik meg. A fejlesztési időszak első periódusában ezt az értéket 50%-al túllépheti a város. Ez alapján jelen akcióterületi elképzelések megvalósításához mintegy 2 milliárd forint támogatás áll rendelkezésre, melyben a támogatás intenzitása nem haladhatja meg az összes fejlesztési költség 70%-át. A forrás felhasználásának szabályai azonban erősen kötöttek, és számos megfelelési kritériumnak kell teljesülni ahhoz, hogy azt a Magyar Köztársaság Kormánya a benyújtott pályázati anyagok alapján elfogadja, és a támogatási forrásokat megnyissa. A kötelező pályázati elemek bemutatása érdekében az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium kiadott egy Város Fejlesztési Kézikönyvet, mely tételesen leírja a végrehajtandó feladatokat és azok megvalósításának módozatait. Ennek megfelelően a pályázati időszak különböző periódusaiban a városnak el kell készíteni a városfejlesztés kötelezően előírt dokumentumait. Első lépésben januárjára elkészült, és a Közgyűlés által elfogadásra került Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS), melynek a város stratégiai céljain túl meg kellett határoznia azokat az Akcióterületeket, melyeken belül a város, különböző célú fejlesztéseket kíván megvalósítani. Az elfogadott IVS 5 Akcióterületet határoz meg, melyek közül jelen Elő Akcióterületi Terv a belváros lehatárolt területére vonatkozik, és meghatározza azokat a konkrét fejlesztéseket, melyek a kétfordulós pályázati rendszer keretében benyújtásra kerülnek. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy jelen tervezési dokumentum csupán a kétfordulós pályázat első fordulójának benyújtásához szükséges Elő Akcióterületi Terv, mely számos ponton hagy még kidolgozásra váró nyitott kérdéseket, hisz ezek a tervezés jelen stádiumában még megválaszolhatatlanok. A pályázati időszak második fordulójára benyújtandó véglegesített, és engedélyekkel ellátott pályázat kötelező elemeként kell elkészíteni azt a részletes és végleges Akcióterületi Tervet, melyben már nem maradhatnak a fejlesztéssel kapcsolatos megválaszolatlan kérdések. A tervezési dokumentumok áttekintése során egyértelműen megállapítható, hogy a város meglévő, készülő és most elfogadásra kerülő tervezési dokumentumai összhangban vannak egymással, szervesen egymásra épülnek. A Településrendezési terv, és a településfejlesztési intézkedések minden tekintetben tartalmazzák, és segítik az akcióterület projektjeinek megvalósulását. Tehát a projektek tervezése, engedélyeztetése és megvalósítása nem ütközik jogszabályi és engedélyezési akadályokba. Az elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazott stratégiai céloknak megfelelően, az abban lehatárolt akcióterületek keretei között lettek megfogalmazva mindazok a projektek, melyek a belváros arculatát és működésének struktúráját hosszútávon meg fogják határozni.

4 -2- A 2007-ben megkezdett és folyamatban lévő belvárosi fejlesztések, valamint a most készülő projektcsomagban megfogalmazásra és megvalósításra kerülő fejlesztések, továbbá a program mellett megvalósuló egyéb beruházások egy új városképet, egy más életformát és egy más működést fognak hozni a város és az itt lakók életébe. Erre a viszonylag rövid idő alatt bekövetkező jelentős változásra még ha ezek a változások pozitívak is tudatosan kell készülni, és fel kell készíteni az itt élő embereket is. Az Elő Akcióterületi Terv helyzetelemzése számos területen nem mutat jelentős eltérést az akció terület és a város más területei között. Érdekes jelenségek azért vannak, amikre érdemes odafigyelni. Az Akcióterületen viszonylag magas a fiatal eltartottak aránya (sok az iskoláskorú), - és ami minden országos és nemzetközi statisztikával ellentétes az Akcióterületen élők között több férfi él, mint nő. Jellemző állapot, hogy a felső vezetői munkakörben dolgozók jelentős része nem a belvárosban, hanem a kertvárosi részeken él, továbbá az a tendencia, hogy a belvárosban élők jelentős számban igyekszenek kiköltözni. Ennek is köszönhető az, hogy a statisztikában egyre növekszik az egy főre jutó szobák száma, valamint nő az üresen álló lakóingatlanok mértéke, melyre az Akcióterület tervezésekor komoly figyelmet kell szentelni. Az Akcióterületen más nagyvároshoz hasonlóan rendkívül magas a vállalkozások aránya, melyen belül elsősorban a szolgáltatások dominálnak, a termelő tevékenységgel szemben. A szolgáltatásokon belül különösen magas a pénzintézetek és vendéglátó egységek száma, melyek egy megfelelően kialakított belvárosi környezetben még nagyobb hatékonysággal tudnának működni. A forgalom elemzések adatai, de a gyakorlati tapasztalatok is azt mutatják, hogy az Akcióterület forgalmi helyzete egyre nagyobb feladat elé állítja a város vezetését, még akkor is, ha a nagykörút és a várost elkerülő út megépítése jelentősen csökkenti a belváros terheltségét. A helyzetelemzés során szintén kiderült, hogy a belváros nehézkes közlekedési viszonyainak másik okozója a parkolási lehetőségek korlátozottsága, melyre azért számos megoldási lehetőség mutatkozik, amelyet kapcsolódó projektek keretében kíván a város megoldani. Ezek lehetnek: a már elindított Korzó Üzletház és a fejlesztés következtében megvalósuló Egyház Síp utcai, Országzászló téri és a Búza téri mélygarázsok. A Korzó Üzletház évben elkezdett építése, a Dózsa György út sétálóutcává történő átalakítása nagy hatással van a belváros más területeinek rendezésére is. E terek kinyitása, stílusuk egységesítése egy sokkal tágasabb belvárost, egy más élményt nyújtó lakossági teret eredményez, ahol a szolgáltatók hatékonyabban és magasabb színvonalon tudnak szolgáltatni, a polgárok pedig egy új életérzés részesei lehetnek. A belváros másik nagy hiányossága, hogy a kerékpáros közlekedés feltételei nem állnak rendelkezésre. Egyre nagyobb a nyomás a közösség részéről arra, hogy a helyi lakosság, illetve a turizmus céljait is szolgáló kerékpárutak építése kezdődjön meg a belvárosban, egészen a nagykörút vonaláig. Nem véletlen az, hogy az Akcióterület beavatkozásainak tervezése kapcsán komoly szerepet kapott az infrastruktúra fejlesztése, a városi funkciókat erősítő út, kerékpárút és közterek átalakítása, a közlekedés szervezése. Egyre komolyabb problémát jelent a város részére egy EU-s színvonalú közszolgálati rendszer felállítása. A Polgármesteri Hivatal infrastruktúrája ma már nem alkalmas arra, hogy minőségi ügyfélszolgáltatást valósítson meg. Olyan mértékű napi ügyfélforgalom alakult ki, mely már komolyan zavarja a dolgozók munkavégzését, és rendezetlen helyzetet teremt a folyamatban lévő ügyek kezelésében, az igények kielégítésében. A Hivatal épülete, illetve az az épülettömb, amelyben elhelyezkedik tanulmánytervek alapján alkalmas egy Ügyfélszolgálati Iroda kialakítására, arról nem is beszélve, hogy ennek eredményeként egy sokkal rendezettebb belsőtér alakulhat ki. A közszolgálati funkció erősítésének másik eleme a Házasságkötő és az Anyakönyvi Hivatal épületének átalakítása, és szolgáltatásainak fejlesztése. E közszolgálati tevékenységek fejlesztése a város rehabilitációs program legnagyobb értékeként kell, hogy megjelenjen.

5 -3- Nyíregyháza város sajátos és egyedülálló tulajdonsága az a bokortanya rendszer, mely körülveszi, és több mint tízezer ember számára jelent otthont és megélhetést. Természetesen ez a sajátosság a belvárosra, illetve akcióterületre is kifejti hatását. Az akcióterület része a Búza tér és az ott elhelyezkedő Piac Csarnok. A csarnok napjainkra már sem méretében, sem a hatósági elvárásoknak való megfelelésében nem alkalmas funkciója ellátására, ezért - a lakossági igényeket is figyelembe véve elengedhetetlen a csarnok, és a külső piactér átalakítása. Hosszú távon látható, hogy a vásárlók, és az árusok oldaláról is jelentős igény mutatkozik arra, hogy a hagyományos mezőgazdasági kereskedelem színtere a piac legyen. Komoly dilemma azonban, hogy ez a beruházás méretében mekkora legyen, és milyen konstrukcióban valósuljon meg. Jelentős befektetői tőke igazán akkor tudna megjelenni, ha egy monstre beruházás valósulna meg, közel m 2 hasznos felülettel, ez azonban számos akadályba ütközhet. Egy lakókörzet közepén megvalósuló ilyen méretű beruházás komoly lakossági ellenállást válthat ki, és akár meg is állíthatja a fejlesztés kivitelezését. Ennél a méretnél elkerülhetetlen környezetvédelmi hatástanulmány készítése, amely a társadalmasítási előírások miatt még ha azzal egyet is ért a lakosság jelentősen meghosszabbíthatja a tervezés és engedélyezés folyamatát, mely az egész akcióterületi programot is veszélyeztetheti. Mindezek figyelembevételével célszerűbbnek látszik egy kisebb, a meglévő piac méreteihez jobban hasonlító Piac Csarnok megépítése, és a hozzákapcsolódó parkolási rendszer kialakítása. Ez megvalósulhat a jelenlegi tulajdonosok (Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft., Nyíregyháza és Vidéke ÁFÉSZ) önerő vállalásával a támogatás mellett. Befektetői tőke így ha kisebb mértékben is ebben az esetben is megjelenik, de egy emberléptékű, mindenki számára elfogadhatóbb fejlesztés valósulhat meg. Az Elő Akcióterületi Terv azt a variációt tartalmazza, teljes önkormányzati megvalósításban, mely konstrukció a befektetővel történő egyeztetések során a végső Akcióterületi Tervben módosításra kerülhet, így a saját erő csökkenhet, vagy a beruházás összege nőhet. Az akcióterület másik kérdéses eleme a Széchenyi úti Nyírvíz Palota, mely az előzetes elképzelések alapján szállodává lett volna átalakítva, de ezt a pályázati program nem engedi, illetve nem program elemként történő megvalósítását a parkolási lehetőségek gátolják. Állaga, és városképi jelentősége azonban feltétlenül indokolja a legalább állagmegőrzési célokat szolgáló tetőszerkezet átalakítást és homlokzati felújítást, ez azonban csak funkcióváltással oldható meg, mely tulajdon jogi kérdéseket is érint. Ez az összetett probléma azt indokolja, hogy a felújítás - egy részletes helyzetelemzést követően - kiegészítő projektelemként, illetve egy második ütemben történő megvalósítás keretében valósuljon meg. Amennyiben a projekt része marad, úgy az értékesítés nem lehetséges. Szintén egy második ütemben történő megvalósítás látszik célszerűnek az Országzászló tér esetében, ahol akkor lenne célszerű egy jelentős átalakítás, ha a Zrínyi út alatti mélygarázs megépülne, ennek azonban jelen pillanatban több akadálya is látszik, és a probléma összetettségéből adódóan a program tervezett időtartamának végéig nem is tudna megvalósulni. A tér alatti mélygarázs nélkül jelenleg nem célszerű a közlekedést átalakító közel 1 milliárdos beruházás megvalósítása. Javasolt azonban a program elemeként kezelni, mivel további lépés lehet a belváros közlekedési helyzetének javítása okán. A programnak számos olyan eleme is van, mely a közösségi funkciókat hivatott szolgálni és ezzel egy ütemben védett műemlékek megóvását is szolgálja. Az Ortodox műemléki imaház felújítása, valamint a Református templom külső megvilágítása része annak a városi koncepciónak, melynek keretében a helyi egyházakkal együttműködve közösen gondoskodnak a város arculatát is meghatározó létesítmények helyreállításáról. Ehhez kapcsolódóan az Evangélikus templom környékének rendbetétele környezeti és közlekedési problémát old meg. Az Izraelita zsinagóga előtt új előkert jön létre, a Görög

6 -4- katolikus egyház kis kápolnája pedig láthatóvá válik az ügyfélszolgálati centrum megépítése következményeként. A Római katolikus templom előtti tér a Korzó Üzletház építésével megújul. A programnak kötelező jelleggel tartalmaznia kell olyan soft elemet, mely a városfejlesztési programhoz kapcsolódóan kerül felhasználásra. Olyan rendezvények megszervezését tartalmazza, melyek az akcióterületen kerülnek felhasználásra és lehetőség szerint szolgálják a program népszerűsítését, vagy a városmarketing céljaira kerülnek felhasználásra. Ennek mértéke nem haladja meg az egész projekt 1,1 1,2 százalékát. Itt elszámolható a Happy Art vagy Nyírségi Ősz programsorozatok költségének egy része, ha azok a programunk megvalósítását szolgálják. A projekt előkészítéshez és projekt-menedzsment költségeire a projekt költségeinek 6-6 százaléka számolható el. Erre a célra a program kisebb költségeket tartalmaz, de az a projekt előkészítés esetében egyértelműen látszik, hogy nagyobb anyagi vonzata lesz, illetve a projekt-menedzsment költségei is egy három éves időszakban meg fogják haladni az előirányzott kiadásokat. A különbözetet természetesen a városnak a saját költségvetéséből kell megfinanszírozni, erre az éves költségvetés jelenleg is tartalmaz forrást. Összességében elmondható, hogy a helyzetelemzés eredményeit felhasználva összeállított programcsomag a Városfejlesztési Kézikönyvben meghatározott valamennyi funkcióra tartalmaz projekt elemet, ezek aránya és összhangja minden előírásnak megfelel. De ami ennél is fontosabb, hogy egy élhető, a lakosság igényeit szolgáló, funkcionálisan hatékony és működőképes belvárost eredményez. Gazdasági funkciót erősítő fejlesztések: Zrínyi Ilona sétálóutca portáljainak megújítása, előtetők építése Búza téri Piac Csarnok építése Városi funkciót erősítő fejlesztések: Zrínyi Ilona sétálóutca díszburkolat cseréje, részleges lefedése Búza tér rekonstrukciója Egyház út, Síp utca, Bethlen G. út, Kálvin tér és Bercsényi utca felújítása, forgalom szabályozása és lámpás csomópont kialakítása Bethlen G. út, Kálvin tér és Bercsényi utca, forgalom szabályozása és lámpás csomópont kialakítása Széchenyi út - Szarvas út - Iskola út csomópontjának jelzőlámpás szabályozása, kerékpáros jelzőlámpával kiegészítve Kiskörút Bocskai út Szent István út közötti szakaszának megépítése Luther utca Zrínyi Ilona úti csomópont lámpás szabályozása, kerékpáros jelzőlámpával kiegészítve Az akcióterület és a város kerékpáros kapcsolatának megteremtése Hősök tere, parkrendezés, járdaépítés Mártírok tere rekonstrukciója, zöld felület kialakítása Luther tér burkolatának teljes felújítása Árok utca, Búza utca és Szent István úti fasorok rendezése

7 -5- Közösségi funkciót erősítő fejlesztések: Református templom kültéri megvilágítása Ortodox műemlék épület külső felújítása Evangélikus templom környezetének rendezése Izraelita zsinagóga előtti terület rehabilitációja Görög katolikus kápolna láthatóvá tétele Római katolikus templom környezetének rendezése Közszféra funkciót erősítő fejlesztések: Ügyfélszolgálati Centrum, és az ezt kiszolgáló létesítmények kialakítása Házasságkötő terem és Anyakönyvi Hivatal épületének felújítása, udvarának rekonstrukciója Az Előzetes Akcióterületi Terv elkészítése során az Önkormányzat a projektek megvalósításának két alternatíváját vizsgálta. Az A jelű kisebb költségvetésű, illetve megvalósítása között reálisabb, mivel nem tekinti a ROP projekt részének a Nyírvíz palota rekonstrukcióját, illetve az Országzászló tér megújítását az alatta fekvő mélygarázs megépítésével. A B jelű alternatíva valamennyi projektelem 2010-ig történő megvalósításával tervez. Az Önkormányzat az A jelű alternatíva megvalósítását preferálja. A programnak tartalmaznia kell olyan elemeket is, melyek a program megvalósításának hatására vállalkozói tőke bevonásának eredményeként jöttek létre. A vállalkozói tőke bevonás mértéke meg kell, hogy haladja a támogatás mértékének 40%-át. Ezt az előírást a program két eleme ki tudja elégíteni, mely a Skála Áruház homlokzat felújításából, és a Bocskai úti irodaház építéséből áll, a Nyírvíz Palota felújítása a korábban tervezettől eltérően nem a program részeként valósul meg. A programmal párhuzamosan megvalósuló, előkészítés alatt álló projektek: Búza téri ABC felújítása, Búza tér északi oldalán szálloda építése, Bessenyei téri lakások építése. E mellett várható, hogy az Egyház utca mellett jelentős magánerős befektetésre kerül sor, melynek beazonosítása és mértékének meghatározása folyamatban van. A projekt által generált társadalmi-gazdasági hatások megfelelnek a támogató által elvárt kritériumoknak, és alapvetően két területen fejtenek ki hatásokat. Az egyik ilyen eredmény az Akcióterület gazdasági tevékenységének élénkítése, mely egyrészről a közvetlen gazdasági célú fejlesztéseken (Piac Csarnok, Zrínyi Ilona utcai portálok) keresztül valósul meg, másrészről viszont a célterületen működő vállalkozások környezetének és működési feltételeinek javításán keresztül érvényesül. A másik ilyen hatás az Akcióterület élhetővé tétele, az itt zajló társadalmi közösségi élet fellendítése, mely alapvetően a közösségi terek kialakításával, a közszféra funkciót biztosító fejlesztések megvalósításával érhető el. A program megvalósításának kritériuma egy projekt menedzsment cég létrehozása, mely a program megvalósításán túl részt vesz a források koordinálásában, illetve a későbbi fejlesztések előkészítésében. Nyíregyháza esetében célszerűnek látszik egy, már meglévő önkormányzati szervezet átalakítása, és felkészítése a program menedzselésére. E területen a leghatékonyabban lenne képes dolgozni az eddig befektetések menedzselésével, az ipari park működtetésével foglalkozó Nyíregyházi Ipari Park Kft., melynek eddigi tevékenysége sok mindenben hasonlít az itt elvégzendő feladatokhoz. A pályázó önkormányzat megfelelő felügyeletet képes ellátni a Kft felett, és szükség esetén kis időráfordítással és szervezeti átalakítással megoldható az alkalmas feltételek megteremtése.

8 -6- Nagyon fontos szempont egy projekt, illetve projektcsomag megvalósítása esetében az esélyegyenlőség biztosítása. A közlekedési feltételek javításával, az új közszolgálati létesítmények kialakításával egyértelműen javul a hátrányos helyzetűek, mozgáskorlátozottak esélyegyenlősége, és ez nem csupán az akadálymentesítésben nyilvánul meg, hanem a megújuló szolgáltatások minőségében és körének szélesítésében is. Természetesen, mint minden program esetében itt is vannak bizonytalansági tényezők, kockázati elemek, melyek adott esetben gondot jelenthetnek a projekt előkészítés, megvalósítás szakaszában. Az ezekre való felkészülés a projekt megvalósítás fontos része egy ilyen nagyságrendű, és összetettségű program esetében. Kockázatot jelenthet, hogy a kisajátítással vagy adásvétellel megszerzett épületekből a vállalt határidőre kiköltöznek-e a volt tulajdonosok, továbbá az építési engedély kiadásának esetleges elhúzódása. A kisajátítási és engedélyeztetési eljárások nehézségei meghosszabbíthatják az előkészítés időtartamát, ezáltal a megvalósítás veszélybe kerülhet. Bár a program társadalmasítása elkezdődött, mind az IVS, mind az Elő Akcióterületi Terv vonatkozásában, továbbra is célszerű folyamatos kapcsolatot tartani az érintettekkel, kikérni véleményüket és beépíteni azokat a programba. A piac változásai, a nemzetgazdaság teljesítményének ingadozása befolyásolhatja a kapcsolódó projektelemek megvalósulását, ezáltal a befektetői tőke mértékét. Ezért célszerű a potenciális befektetőkkel napi kapcsolatot tartani, és segíteni a beruházói környezet feltételeinek javítását, javasolt velük előzetes megállapodást kötni. A létrejövő projekt menedzsment olyan új helyzettel találkozik, mely a kivitelezés és koordináció időszakában problémát jelenthet, ezért felkészítésük, képzettségi szintjük emelése napi feladat kell, hogy legyen. Ha ezekkel a problémákkal kellő időben és kellő mélységben foglakozunk, akkor nem jelenthet gondot a teljes program megvalósítása, az üzemeltetés zavartalan biztosítása. A program társadalmasítása alapvetően nem, mint pályázati követelmény kell, hogy megjelenjen, hanem elemi igény annak érdekében, hogy akiért, és akivel közösen meg akarják valósítani a programot, az tudja, értse és akarja annak megvalósulását. Ennek érdekében már eddig is voltak lakossági fórumok, az elektronikus és írott médiákban megjelenések. Az elkövetkező időszakban, amely szűkebb értelemben a pályázati időszak egészét, tágabb értelemben a megvalósítás időszakát is magába foglalja célszerű egy kommunikációs program mentén elindított tudatos társadalmasítás megszervezése. Az elérendő célcsoport tágabb értelemben az idelátogató, turistákat és érdeklődőket is jelenti, de a szűkebb értelemben vett célcsoport elérése elemi érdek. Ezen a célcsoporton a városban élőket különös tekintettel az az akció terület lakosságát -, illetve az itt megjelenő vállalkozói-, köz- és civil szféra szereplőit kell érteni. A társadalmasításnak két nagy területét kell felhasználni, az egyik a személyes találkozások, megbeszélések, a közvetlen kommunikáció: Tematikus és civil fórumok Közmeghallgatások Sajtótájékoztatók Rendezvények és ismeretterjesztő vetélkedők Gyors megkérdezéses közvélemény kutatás

9 -7- A társadalmasítás másik területe, az írott és elektronikus média alkalmazása, mely akár egy, de több egyirányú kommunikációt eredményez, ahol elsősorban az érintettek tájékoztatása valósul meg: Cikkek Riportok Televíziós, rádiós élőfórumok Internetes elérhetőségek, honlap fejlesztés Ezeknek a lehetőségeknek a célszerű felhasználására egy kommunikációs terv készül, mely több arc több szempontból való téma megközelítésen alapul. Az elő akcióterületi tervben megfogalmazott projektek az akcióterületen egy integrált rendszert képeznek, jól ötvözik a támogató által elvárt feladatokat és célokat. A fejlesztési elképzelések arányosak és emberi léptékűek, ezért megvalósulásuk a tervben megfogalmazott kritériumok betartása esetén nem ütköznek akadályba, és valóban azokat a társadalmi-gazdasági célokat szolgálják majd, amit a helyi szereplők szeretnének.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-553, Fax: (42) 524-546 E-mail: totha@nyirhalo.hu Ügyiratszám: 249-10/2009.X. Ügyintéző:

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

Nyíregyháza: az emberarcú város

Nyíregyháza: az emberarcú város Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ 2009. január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó

TÁJÉKOZTATÓ. -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó 1 TÁJÉKOZTATÓ -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó nagyberuházások, valamint az els ütemben benyújtandó pályázatok állapotáról, az ebbl adódó feladatokról

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-553, Fax: (42) 524-546 E-mail: totha@nyirhalo.hu Ügyiratszám: 249-4/2009.X. Ügyintéző:

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3.

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. Szakmai háttéranyag a,,várpalota Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című pályázathoz Jóváhagyta Máténé Dr. Ignácz

Részletesebben

Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek

Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek I. PLANNET Konferencia 2010. január 22. - Nyíregyháza

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-6/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt CIVIL RÉSZVÉTEL MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁBAN Szociális és környezetvédelmi fejlesztés a közösségi funkció megvalósítása során JAKUBINYI LÁSZLÓ SZIMBIÓZIS ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY " - 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540; Fax: (42) 524-541 E-maii: gazdalkodasifoosztalv@nyiregyhaza.hu

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-8/2015. ELŐT E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE. Szám: 2130-6/2009.

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE. Szám: 2130-6/2009. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE Szám: 2130-6/2009. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. május 28-i Közgyűlésére

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 2006. május 12-én tartandó ülésének 11. napirendi pontjához a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései című előterjesztéshez Tisztelt Közgyűlés! I.) Tájékoztatás Szeged Megyei

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: Akcióterületi Terv, közgyűlési határozat, Korm. határozat Postacím:

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált városfejlesztési programjának bemutatása

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált városfejlesztési programjának bemutatása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált városfejlesztési programjának bemutatása Előadó: Veres István főépítész Nyíregyháza, 2010. január 22-23 Nyíregyháza hosszú távú, átfogó célja: Stabil alapokon nyugvó,

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése

Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA ÉS KISHOMOK VÁROSRÉSZÉNEK SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA KEOP-7.1.2.0-2008-0295 Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése 2011. október 26. A Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT ELÉR ÉRTÉK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS 2. 3. Váci Mihály Kulturális, Mvészeti és Gyermekcentrum

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA Ügyiratszám: 2904-173/2008.X. Ügyintéző: Pató István/F.I. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax:

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

MEGÚJUL A VÁROS Az egri belvárosi rehabilitációs program hivatalos hírlevele 1. évfolyam 1. szám - 2012. szeptember

MEGÚJUL A VÁROS Az egri belvárosi rehabilitációs program hivatalos hírlevele 1. évfolyam 1. szám - 2012. szeptember MEGÚJUL A VÁROS Az egri belvárosi rehabilitációs program hivatalos hírlevele 1. évfolyam 1. szám - 2012. szeptember Tisztelt Olvasó! Megújul a város. Soha vissza nem térő lehetőséget ragadott meg Eger:

Részletesebben

Kőbányai Önkormányzat Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitáció

Kőbányai Önkormányzat Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitáció A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja az URBACT II RegGov alapján készült, a KMOP-2009-5.1.1/A jelű, a Közép-magyarországi Operatív Programon belüli szociális városrehabilitációs

Részletesebben

Kockázatok Előkészítés Megvalósítás Üzemeltetés A kivitelezés során váratlan költségek merülnek fel; Nem sikerül tartani a kitűzött határidőket.

Kockázatok Előkészítés Megvalósítás Üzemeltetés A kivitelezés során váratlan költségek merülnek fel; Nem sikerül tartani a kitűzött határidőket. Egységes díszvilágítási rendszer kialakítása A kivitelezés során váratlan költségek merülnek fel; Nem sikerül tartani a kitűzött határidőket. A programban részt venni kívánó épületek fizikai állapota nem

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Zirc városfejlesztési stratégiai programja, árajánlat bekérése Előadó: Horváth László gazdasági

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály J a v a s l a t a KEOP-5.5.0/B jelű, Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Paksi Adrienn A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Partnerség és kommunikáció a területi tervezésben - Elmélet és gyakorlat Lechner Lajos Tudásközpont 2014. december 15. Az energikus 314-es

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 47240/2008.X. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524/292

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező , mint kerékpárosbarát település Kóródi Csilla stratégiai tervező Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály csilla.korodi@gyor-ph.hu. Kerékpáros fejlesztések ben Kerékpáros

Részletesebben

Szociális városrehabilitáció megvalósítása

Szociális városrehabilitáció megvalósítása SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Szociális városrehabilitáció megvalósítása Szárazrét városrészben Integrált városrehabilitációs program -mérföldkövek 1. IVS elfogadása: 2008. március 2. Funkcióbővítő

Részletesebben

A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI

A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI SZÉKESFEHÉRVÁR 2010.10.20 Somogyi Eszter: somogyi@mri.hu Gerőházi Éva: gerohazi@mri.hu Városkutatás kft. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2014. március 25. A Belügyminiszter mint

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/11965-1/2009 ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/11965-1/2009 ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/11965-1/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI Cím: Előterjesztés a Barlangszínház-Kőfejtő területén, magántulajdonban lévő ingatlan kisajátításáról és az

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás

Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás Az európai uniós városfejlesztési források megszerzésének eszköze, feltétele a pályázatok értékelésének alapja, a szociális- városrehabilitációs pályázatok

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester. Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2012. június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester. Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2012. június 21. J a v a s l a t a MaNDA program Ózd városában történő megvalósításra kiírásra kerülő TIOP 1.2.1.B pályázathoz szükséges önerő önkormányzati biztosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

2015. május 14-i rendkívüli ülésére

2015. május 14-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás lefolytatásának

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja. Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere

Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja. Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere Nyíregyháza geopolitikai helyzete Három országhatár vonzásában 100 km-en belül

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. március 18-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. március 18-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. március 18-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:,

Részletesebben

pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra

pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra J a v a s l a t pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról. Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról. Pénzügyi Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60609-4/2010 Cím: Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról Előterjesztő: Dr. Fodor

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

INFORMÁCIÓS KIADVÁNY

INFORMÁCIÓS KIADVÁNY INFORMÁCIÓS KIADVÁNY IDÉZET 2 TISZTELT OLVASÓ! ÁROP-1.A.3-2014-2014-0002 - Területi együttműködést elősegítő programok a Mezőtúri járásban Napjainkban egyre több figyelem fordul azok felé, akik élethelyzetükből

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-125/2010. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából J a v a s l a t határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Iktatószám: 61153/2008. CÍM: SŰRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS FEJLESZTÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRÓL Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben