Nyíregyháza: az emberarcú város

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyíregyháza: az emberarcú város"

Átírás

1 Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft.

2 Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ AZ FEJLESZTÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁHOZ VALÓ ILLESZKEDÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE, JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA AKCIÓTERÜLET KIJELÖLÉSE JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA AZ AKCIÓTERÜLETRE VONATKOZÓ ADATOK BESZERZÉSE HELYZETELEMZÉS MEGELŐZŐ VÁROS-REHABILITÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA AZ AKCIÓTERÜLET TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA, PROBLÉMÁK FELTÁRÁSA Demográfiai jellemzők Gazdasági helyzet Munkaerő-piaci, foglalkoztatási helyzet Jövedelmi helyzet Lakáshelyzet A környezet állapota Közlekedés helyzete A meglévő közműhálózat értékelése A környezeti károk bemutatása és feltárása A közszféra jelenléte A közbiztonság helyzete Az Akcióterületet jellemző településszerkezeti problémák A TULAJDONVISZONYOK BEMUTATÁSA A PIACI IGÉNYEK, LEHETŐSÉGEK FELMÉRÉSE FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSOK AZ AKCIÓTERÜLET FEJLESZTÉSÉNEK CÉLJAI, RÉSZCÉLJAI BEAVATKOZÁS TÍPUSOK Összefoglaló táblázat a háromféle beavatkozás típusról Alternatívaelemzés Térképvázlaton történő bemutatás REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM KÖZÖTT VÁROSREHABILITÁCIÓS CÉLÚ PÁLYÁZAT TARTALMA Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról A projekt-elemek részletes bemutatása A projekt indikátorainak bemutatása Az önkormányzat által ellátandó feladatok ismertetése A MAGÁNSZFÉRA ÁLTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROJEKTEK A KÖZSZFÉRA FEJLESZTÉSEI NYOMÁN A PÁLYÁZATON KÍVÜL A KÖZSZFÉRA ÁLTAL MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT TEVÉKENYSÉGEK AZ AKCIÓTERÜLETEN A PROJEKT ILLESZKEDÉSE A CÉLCSOPORT IGÉNYEIHEZ A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK VÁRHATÓ HATÁSAI Társadalmi-gazdasági hatások Esélyegyenlőségi hatások Környezeti hatások KOCKÁZATOK ELEMZÉSE A VÁROSREHABILITÁCIÓS TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA SORÁN LEZAJLOTT PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSEK A VÁROSREHABILITÁCIÓS PROJEKT VÉGREHAJTÁSI ÜTEMTERVE

3 6 A MEGVALÓSÍTÁS INTÉZMÉNYI KERETE AZ AKCIÓTERÜLETI MENEDZSMENT SZERVEZET BEMUTATÁSA A Városfejlesztő Társaság létrehozásának körülményei Szervezetfejlesztési lehetőségek, szervezeti kompetenciák Városfejlesztő Társaság létrehozása Nyíregyházán Új városfejlesztő társaság létrehozása Az önkormányzat és a városfejlesztő társaság közötti jogviszony Kompetenciák, felelősségi körök A Városfejlesztő társaság és Nyíregyháza MJV Önkormányzata közötti jogviszony a Közbeszerzési törvény vonatkozásában Intézményi együttműködés A választás a lehetséges alternatívák között AZ AKCIÓTERÜLETI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁNAK NYOMON KÖVETÉSE CIVIL SZEREPLŐK BEVONÁSA ÜZEMELTETÉS, MŰKÖDTETÉS Az egyes projekt-elemek működésének leírása Szervezeti terv PÉNZÜGYI TERV A PÁLYÁZAT ELŐZETES ÖSSZEFOGLALÓ KÖLTSÉGVETÉSE A TELJES AKCIÓTERÜLET PÉNZÜGYI TERVE ELŐKÉSZÍTETTSÉG ÁLLAPOTA MELLÉKLETEK

4 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Nyíregyháza, a Regionális Operatív Program kiemelt nagy projektjei keretében a Kormány határozata értelmében jogosult a as tervezési időszakban 4 milliárd forint fejlesztési támogatás felhasználására, városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítása céljából. A forrás ütemezése a tervezési időszakban úgy alakul, hogy a kétéves fejlesztési periódusok között 1/3-1/3 arányban oszlik meg. A fejlesztési időszak első periódusában ezt az értéket 50%-al túllépheti a város. Ez alapján jelen akcióterületi elképzelések megvalósításához mintegy 2 milliárd forint támogatás áll rendelkezésre, melyben a támogatás intenzitása nem haladhatja meg az összes fejlesztési költség 70%-át. A forrás felhasználásának szabályai azonban erősen kötöttek, és számos megfelelési kritériumnak kell teljesülni ahhoz, hogy azt a Magyar Köztársaság Kormánya a benyújtott pályázati anyagok alapján elfogadja, és a támogatási forrásokat megnyissa. A kötelező pályázati elemek bemutatása érdekében az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium kiadott egy Város Fejlesztési Kézikönyvet, mely tételesen leírja a végrehajtandó feladatokat és azok megvalósításának módozatait. Ennek megfelelően a pályázati időszak különböző periódusaiban a városnak el kell készíteni a városfejlesztés kötelezően előírt dokumentumait. Első lépésben januárjára elkészült, és a Közgyűlés által elfogadásra került Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS), melynek a város stratégiai céljain túl meg kellett határoznia azokat az Akcióterületeket, melyeken belül a város, különböző célú fejlesztéseket kíván megvalósítani. Az elfogadott IVS 5 Akcióterületet határoz meg, melyek közül jelen Elő Akcióterületi Terv a belváros lehatárolt területére vonatkozik, és meghatározza azokat a konkrét fejlesztéseket, melyek a kétfordulós pályázati rendszer keretében benyújtásra kerülnek. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy jelen tervezési dokumentum a kétfordulós pályázat első fordulójában elkészített Elő re épül, mely számos ponton átdolgozásra került, és tisztázza az első forduló még nyitott kérdéseit, hisz ezek a tervezés előző stádiumában még megválaszolhatatlanok voltak. 3

5 A pályázati időszak második fordulójára benyújtandó véglegesített, és engedélyekkel ellátott pályázat kötelező elemeként elkészített végleges et, melyben már nincsenek a fejlesztéssel kapcsolatos megválaszolatlan kérdések. A tervezési dokumentumok áttekintése során egyértelműen megállapítható, hogy a város meglévő, készülő és most elfogadásra kerülő tervezési dokumentumai összhangban vannak egymással, szervesen egymásra épülnek. A Településrendezési terv, és a településfejlesztési intézkedések minden tekintetben tartalmazzák, és segítik az akcióterület projektjeinek megvalósulását. Tehát a projektek tervezése, engedélyeztetése és megvalósítása nem ütközik jogszabályi és engedélyezési akadályokba. Az elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazott stratégiai céloknak megfelelően, az abban lehatárolt akcióterületek keretei között lettek megfogalmazva mindazok a projektek, melyek a belváros arculatát és működésének struktúráját hosszútávon meg fogják határozni. A 2007-ben megkezdett és folyamatban lévő belvárosi fejlesztések, valamint a most készülő projektcsomagban megfogalmazásra és megvalósításra kerülő fejlesztések, továbbá a program mellett megvalósuló egyéb beruházások egy új városképet, egy más életformát és egy más működést fognak hozni a város és az itt lakók életébe. Erre a viszonylag rövid idő alatt bekövetkező jelentős változásra még ha ezek a változások pozitívak is tudatosan kell készülni, és fel kell készíteni az itt élő embereket is. Az helyzetelemzése számos területen nem mutat jelentős eltérést az akció terület és a város más területei között. Érdekes jelenségek azért vannak, amikre érdemes odafigyelni. Az Akcióterületen viszonylag magas a fiatal eltartottak aránya (sok az iskoláskorú), - és ami minden országos és nemzetközi statisztikával ellentétes az Akcióterületen élők között több férfi él, mint nő. Jellemző állapot, hogy a felső vezetői munkakörben dolgozók jelentős része nem a belvárosban, hanem a kertvárosi részeken él, továbbá az a tendencia, hogy a belvárosban élők jelentős számban igyekszenek kiköltözni. Ennek is köszönhető az, hogy a statisztikában egyre növekszik az egy főre jutó szobák száma, valamint nő az üresen álló lakóingatlanok mértéke, melyre az Akcióterület tervezésekor komoly figyelmet kell szentelni. 4

6 Az Akcióterületen más nagyvároshoz hasonlóan rendkívül magas a vállalkozások aránya, melyen belül elsősorban a szolgáltatások dominálnak, a termelő tevékenységgel szemben. A szolgáltatásokon belül különösen magas a pénzintézetek és vendéglátó egységek száma, melyek egy megfelelően kialakított belvárosi környezetben még nagyobb hatékonysággal tudnának működni. A forgalom elemzések adatai, de a gyakorlati tapasztalatok is azt mutatják, hogy az Akcióterület forgalmi helyzete egyre nagyobb feladat elé állítja a város vezetését, még akkor is, ha a nagykörút és a várost elkerülő út megépítése jelentősen csökkenti a belváros terheltségét. A helyzetelemzés során szintén kiderült, hogy a belváros nehézkes közlekedési viszonyainak másik okozója a parkolási lehetőségek korlátozottsága, melyre azért számos megoldási lehetőség mutatkozik, amelyet kapcsolódó projektek keretében kíván a város megoldani. Ezek lehetnek: a már megvalósult Korzó Üzletház és a fejlesztés következtében megvalósuló Egyház Síp utcai, Országzászló téri és a Búza téri mélygarázsok. A Korzó Üzletház évben elkezdett építése, a Dózsa György út sétálóutcává történő átalakítása nagy hatással van a belváros más területeinek rendezésére is. E terek kinyitása, stílusuk egységesítése egy sokkal tágasabb belvárost, egy más élményt nyújtó lakossági teret eredményez, ahol a szolgáltatók hatékonyabban és magasabb színvonalon tudnak szolgáltatni, a polgárok pedig egy új életérzés részesei lehetnek. A belváros másik nagy hiányossága, hogy a kerékpáros közlekedés feltételei nem állnak rendelkezésre. Egyre nagyobb a nyomás a közösség részéről arra, hogy a helyi lakosság, illetve a turizmus céljait is szolgáló kerékpárutak építése kezdődjön meg a belvárosban, egészen a nagykörút vonaláig. Nem véletlen az, hogy az Akcióterület beavatkozásainak tervezése kapcsán komoly szerepet kapott az infrastruktúra fejlesztése, a városi funkciókat erősítő út, kerékpárút és közterek átalakítása, a közlekedés szervezése. Egyre komolyabb problémát jelent a város részére egy EU-s színvonalú közszolgálati rendszer felállítása. A Polgármesteri Hivatal infrastruktúrája ma már nem alkalmas arra, hogy minőségi ügyfélszolgáltatást valósítson meg. 5

7 Olyan mértékű napi ügyfélforgalom alakult ki, mely már komolyan zavarja a dolgozók munkavégzését, és rendezetlen helyzetet teremt a folyamatban lévő ügyek kezelésében, az igények kielégítésében. A Hivatal épülete, illetve az az épülettömb, amelyben elhelyezkedik tanulmánytervek, és elkészült tervek alapján alkalmas egy Ügyfélszolgálati Iroda kialakítására, arról nem is beszélve, hogy ennek eredményeként egy sokkal rendezettebb belsőtér alakulhat ki. A közszolgálati funkció erősítésének másik eleme a Házasságkötő és az Anyakönyvi Hivatal épületének átalakítása, és szolgáltatásainak fejlesztése. E közszolgálati tevékenységek fejlesztése a város rehabilitációs program legnagyobb értékeként kell, hogy megjelenjen. Nyíregyháza város sajátos és egyedülálló tulajdonsága az a bokortanya rendszer, mely körülveszi, és több mint tízezer ember számára jelent otthont és megélhetést. Természetesen ez a sajátosság a belvárosra, illetve akcióterületre is kifejti hatását. Az akcióterület része a Búza tér és az ott elhelyezkedő Piac Csarnok. A csarnok napjainkra már sem méretében, sem a hatósági elvárásoknak való megfelelésében nem alkalmas funkciója ellátására, ezért - a lakossági igényeket is figyelembe véve elengedhetetlen a csarnok, és a külső piactér átalakítása. Hosszú távon látható, hogy a vásárlók, és az árusok oldaláról is jelentős igény mutatkozik arra, hogy a hagyományos mezőgazdasági kereskedelem színtere a piac legyen. Komoly dilemma azonban, hogy ez a beruházás méretében mekkora legyen, és milyen konstrukcióban valósuljon meg. Jelentős befektetői tőke igazán akkor tudna megjelenni, ha egy monstre beruházás valósulna meg, közel m 2 hasznos felülettel, ez azonban számos akadályba ütközhet. Egy lakókörzet közepén megvalósuló ilyen méretű beruházás komoly lakossági ellenállást válthat ki, és akár meg is állíthatja a fejlesztés kivitelezését. Ennél a méretnél elkerülhetetlen környezetvédelmi hatástanulmány készítése, amely a társadalmasítási előírások miatt még ha azzal egyet is ért a lakosság jelentősen meghosszabbíthatja a tervezés és engedélyezés folyamatát, mely az egész akcióterületi programot is veszélyeztetheti. Mindezek figyelembevételével célszerűbbnek látszik egy kisebb, a meglévő piac méreteihez jobban hasonlító Piac Csarnok megépítése, és a hozzákapcsolódó parkolási rendszer kialakítása. 6

8 Ez megvalósulhat a jelenlegi tulajdonosok (Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft., Nyíregyháza és Vidéke ÁFÉSZ) önerő vállalásával a támogatás mellett. Befektetői tőke így ha kisebb mértékben is ebben az esetben is megjelenik, de egy emberléptékű, mindenki számára elfogadhatóbb fejlesztés valósulhat meg. Az Elő még azt a variációt tartalmazta, hogy teljes önkormányzati megvalósításban, a program egyik támogatott elemeként valósul meg a fejlesztés. Ez a konstrukció a befektetővel történő egyeztetések, és a program elemek átgondolása során a végső ben módosításra kerülhet. Ennek megfelelően a piac fejlesztése kikerült a program támogatott elemei közül, és teljes vállalkozói tőke bevonása mellett 2010 évet követően valósulhat meg. Az akcióterület másik kérdéses eleme a Széchenyi úti Nyírvíz Palota, mely az előzetes elképzelések alapján szállodává lett volna átalakítva, de ezt a pályázati program nem engedi, illetve nem program elemként történő megvalósítását a parkolási lehetőségek gátolják. Állaga, és városképi jelentősége azonban feltétlenül indokolja a legalább állagmegőrzési célokat szolgáló tetőszerkezet átalakítást és homlokzati felújítást, ez azonban csak funkcióváltással oldható meg, mely tulajdon jogi kérdéseket is érint. Ezeket a tulajdonjogi, és funkció váltási problémákat az előkészítés eddigi szakaszában sikerült rendezni, ezért a Nyírvíz Palota támogatott elemként az Elő től eltérően bekerült a programba, mint támogatott elem. A tulajdonosi kör változása a program finanszírozásában lehetőséget biztosít arra, hogy a magántőke is jelentős mértékben megjelenjen a sajáterő finanszírozásában. Hasonló helyzet állt elő a Nyírfa Áruház esetében is, mely szintén bekerült a támogatott projekt elemek közé. A belváros fejlesztés második ütemben történő megvalósítás látszik célszerűnek az Országzászló tér esetében, ahol akkor lenne célszerű egy jelentős átalakítás, ha a Zrínyi út alatti mélygarázs megépülne, ennek azonban jelen pillanatban több akadálya is látszik, és a probléma összetettségéből adódóan a program tervezett időtartamának végéig nem is tudna megvalósulni. A tér alatti mélygarázs nélkül jelenleg nem célszerű a közlekedést átalakító közel 1 milliárdos beruházás megvalósítása. Javasolt azonban a program elemeként kezelni, mivel további lépés lehet a belváros közlekedési helyzetének javítása okán. 7

9 A programnak számos olyan eleme is van, mely a közösségi funkciókat hivatott szolgálni és ezzel egy ütemben védett műemlékek megóvását is szolgálja. Az Ortodox műemléki imaház felújítása, valamint a Református templom külső megvilágítása része annak a városi koncepciónak, melynek keretében a helyi egyházakkal együttműködve közösen gondoskodnak a város arculatát is meghatározó létesítmények helyreállításáról. Ehhez kapcsolódóan az Evangélikus templom környékének rendbetétele környezeti és közlekedési problémát old meg. Az Izraelita zsinagóga előtt új előkert jön létre, a Görög katolikus egyház kis kápolnája pedig láthatóvá válik az ügyfélszolgálati centrum megépítése következményeként. A Római katolikus templom előtti tér a Korzó Üzletház építésével megújult. A programnak kötelező jelleggel tartalmaznia kell olyan soft elemeket, melyek a városfejlesztési programhoz kapcsolódóan kerülnek megvalósításra. Olyan rendezvények megszervezését tartalmazza, melyek az akcióterületen kerülnek megrendezésre és lehetőség szerint szolgálják a program népszerűsítését, vagy a városmarketing céljaira kerülnek felhasználásra. Ennek mértéke nem haladja meg az egész projekt 1,1 1,2 százalékát. A város a tervezett programok megvalósítására érdekében szorosan együtt kíván működni olyan civil szervezetekkel, akik tevékenységüknél fogva alkalmasak lehetnek a programok részletes kidolgozására és megvalósítására. Ily módon az alábbi soft elemek kerülnek megvalósításra: 1. Zöld szemmel program (E-misszió egyesület) Kerékpár ünnep Munkába, iskolába kerékpárral kampány Biopiac, és helyi termékek kóstolója Kézműves foglalkozások Helyismereti vetélkedő 2. Miénk itt a tér (Kalamáris Ifjúsági Egyesület) Kézműves foglalkozások Zenei programok, koncertek Előadások Kiállítások, nyíregyházi művészek kiállításaiból Ifjúsági információs pontok kitelepítése 8

10 3. Luther Passage (Luther Passage a Kultúráért Egyesület) Színházi előadások a Luther-közben Zenei előadások a Luther-közben Tánc rendezvények a Luther-közben 4. Próba után szabadon (Zöld Kerék Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kerékpáros Alapítvány) Fogyatékkal élők bevonása a programba, tesztelő csoport Kerékpáros ünnep szervezése (E-misszió egyesülettel) Kerékpár-suli program Kerékpár túrák szervezése A projekt előkészítéshez és projekt-menedzsment költségeire a projekt költségeinek 6-6 százaléka számolható el. Erre a célra a program lényegesen kisebb költségeket tartalmaz, de az a projekt előkészítés esetében egyértelműen látszik, hogy lényegesen nagyobb anyagi vonzata lesz, illetve a projekt-menedzsment költségei is egy három éves időszakban meg fogják haladni az előirányzott kiadásokat. A különbözetet természetesen a városnak a saját költségvetéséből kell megfinanszírozni, erre az éves költségvetés jelenleg is tartalmaz forrást. Összességében elmondható, hogy a helyzetelemzés eredményeit felhasználva összeállított programcsomag a Városfejlesztési Kézikönyvben meghatározott valamennyi funkcióra tartalmaz projekt elemet, ezek aránya és összhangja minden előírásnak megfelel. De ami ennél is fontosabb, hogy egy élhető, a lakosság igényeit szolgáló, funkcionálisan hatékony és működőképes belvárost eredményez. Gazdasági funkciót erősítő fejlesztések: Zrínyi Ilona sétálóutca portáljainak megújítása, előtetők építése Búza téri Piac Csarnok építése (második ütem, 2010 után) Városi funkciót erősítő fejlesztések: Zrínyi Ilona sétálóutca díszburkolat cseréje, részleges lefedése Búza tér rekonstrukciója 9

11 Egyház út, Síp utca, Bethlen G. út, Kálvin tér és Bercsényi utca felújítása, forgalom szabályozása és lámpás csomópont kialakítása Bethlen G. út, Kálvin tér és Bercsényi utca, forgalom szabályozása és lámpás csomópont kialakítása Széchenyi út - Szarvas út - Iskola út csomópontjának jelzőlámpás szabályozása, kerékpáros jelzőlámpával kiegészítve Kiskörút Bocskai út Szent István út közötti szakaszának megépítése Luther utca Zrínyi Ilona úti csomópont lámpás szabályozása, kerékpáros jelzőlámpával kiegészítve Az akcióterület és a város kerékpáros kapcsolatának megteremtése Hősök tere, parkrendezés, járdaépítés Mártírok tere rekonstrukciója, zöld felület kialakítása Luther tér burkolatának teljes felújítása Árok utca, Búza utca és Szent István úti fasorok rendezése Közösségi funkciót erősítő fejlesztések: Református templom kültéri megvilágítása Ortodox műemlék épület külső felújítása Evangélikus templom környezetének rendezése Izraelita zsinagóga előtti terület rehabilitációja Görög katolikus kápolna láthatóvá tétele Római katolikus templom környezetének rendezése Közszféra funkciót erősítő fejlesztések: Ügyfélszolgálati Centrum, és az ezt kiszolgáló létesítmények kialakítása Házasságkötő terem és Anyakönyvi Hivatal épületének felújítása, udvarának rekonstrukciója Az Előzetes elkészítése során az Önkormányzat a projektek megvalósításának két alternatíváját vizsgálta. Az A jelű kisebb költségvetésű, illetve megvalósítása között reálisabb, mivel nem tekintette a ROP projekt részének a Nyírvíz palota rekonstrukcióját, illetve az Országzászló tér megújítását az alatta fekvő mélygarázs megépítésével. A B jelű alternatíva valamennyi projektelem 2010-ig történő megvalósításával tervezett. A végső, illetve 10

12 végleges program az előkészítő munka eredményei alapján, a reális megvalósíthatóságot szem előtt tartva, és figyelembe véve a város lehetőségeit valamelyest ötvözte az Elő Akcióterületei Tervben megfogalmazott alternatívákat, de megtartotta mindazokat az arányosságokat, melyeket a Városfejlesztési Kézikönyv megfogalmazott. A Nyírvíz Palota akcióterületi programba való bevonása az önkormányzati saját erő mellett jelentős magántőke bevonását is eredményezi a finanszírozásba. A programnak tartalmaznia kell olyan elemeket is, melyek a program megvalósításának hatására vállalkozói tőke bevonásának eredményeként jöttek létre. Három olyan eleme van a programnak, mely magántőke bevonását generálja. A Bocskai út 10 szám alatt megépülő irodaház teljes egészében magmerős fejlesztés, és nem része a támogatott programnak. A Nyírvíz Palota földszintjén lévő magán tulajdonosok, valamint a Nyírfa áruház, bár a támogatott program részei, de a tulajdonosok tőke hozzájárulása több száz millió forintos nagyságrendet tesz ki. A programmal párhuzamosan megvalósuló, előkészítés alatt álló projektek: Búza téri ABC felújítása, Búza tér északi oldalán szálloda építése, Bessenyei téri lakások építése. E mellett várható, hogy az Egyház utca mellett jelentős magánerős befektetésre kerül sor, melynek beazonosítása és mértékének meghatározása folyamatban van. A projekt által generált társadalmi-gazdasági hatások megfelelnek a támogató által elvárt kritériumoknak, és alapvetően két területen fejtenek ki hatásokat. Az egyik ilyen eredmény az Akcióterület gazdasági tevékenységének élénkítése, mely egyrészről a közvetlen gazdasági célú fejlesztéseken (Piac Csarnok, Zrínyi Ilona utcai portálok) keresztül valósul meg, másrészről viszont a célterületen működő vállalkozások környezetének és működési feltételeinek javításán keresztül érvényesül. A másik ilyen hatás az Akcióterület élhetővé tétele, az itt zajló társadalmi közösségi élet fellendítése, mely alapvetően a közösségi terek kialakításával, a közszféra funkciót biztosító fejlesztések megvalósításával érhető el. A program megvalósításának kritériuma egy projekt menedzsment cég létrehozása, mely a program megvalósításán túl részt vesz a források koordinálásában, illetve a későbbi fejlesztések előkészítésében. 11

13 Nyíregyháza esetében célszerűnek látszott egy, már meglévő önkormányzati szervezet átalakítása, és felkészítése a program menedzselésére. E területen a leghatékonyabban képes dolgozni az eddig befektetések menedzselésével, az ipari park működtetésével foglalkozó Nyíregyházi Ipari Park Kft., melynek eddigi tevékenysége sok mindenben hasonlít az itt elvégzendő feladatokhoz. A pályázó önkormányzat megfelelő felügyeletet képes ellátni a Kft felett, és szükség esetén kis időráfordítással és szervezeti átalakítással megoldható az alkalmas feltételek megteremtése. Nagyon fontos szempont egy projekt, illetve projektcsomag megvalósítása esetében az esélyegyenlőség biztosítása. A közlekedési feltételek javításával, az új közszolgálati létesítmények kialakításával egyértelműen javul a hátrányos helyzetűek, mozgáskorlátozottak esélyegyenlősége, és ez nem csupán az akadálymentesítésben nyilvánul meg, hanem a megújuló szolgáltatások minőségében és körének szélesítésében is. Természetesen, mint minden program esetében itt is vannak bizonytalansági tényezők, kockázati elemek, melyek adott esetben gondot jelenthetnek a projekt előkészítés, megvalósítás szakaszában. Az ezekre való felkészülés a projekt megvalósítás fontos része egy ilyen nagyságrendű, és összetettségű program esetében. Kockázatot jelenthet, hogy a kisajátítással vagy adásvétellel megszerzett épületekből a vállalt határidőre kiköltöznek-e a volt tulajdonosok, továbbá az építési engedély kiadásának esetleges elhúzódása. A kisajátítási és engedélyeztetési eljárások nehézségei meghosszabbíthatják az előkészítés időtartamát, ezáltal a megvalósítás veszélybe kerülhet. Bár a program társadalmasítása elkezdődött, mind az IVS, mind az Elő Akcióterületi Terv vonatkozásában, továbbra is célszerű folyamatos kapcsolatot tartani az érintettekkel, kikérni véleményüket és beépíteni azokat a programba. A piac változásai, a nemzetgazdaság teljesítményének ingadozása befolyásolhatja a kapcsolódó projektelemek megvalósulását, ezáltal a befektetői tőke mértékét. Ezért célszerű a potenciális befektetőkkel napi kapcsolatot tartani, és segíteni a beruházói környezet feltételeinek javítását. 12

14 A létrejövő projekt menedzsment olyan új helyzettel találkozik, mely a kivitelezés és koordináció időszakában problémát jelenthet, ezért felkészítésük, képzettségi szintjük emelése napi feladat kell, hogy legyen. Ha ezekkel a problémákkal kellő időben és kellő mélységben foglakozunk, akkor nem jelenthet gondot a teljes program megvalósítása, az üzemeltetés zavartalan biztosítása. A program társadalmasítása alapvetően nem, mint pályázati követelmény kell, hogy megjelenjen, hanem elemi igény annak érdekében, hogy akiért, és akivel közösen meg akarják valósítani a programot, az tudja, értse és akarja annak megvalósulását. Ennek érdekében már eddig is voltak lakossági fórumok, az elektronikus és írott médiákban megjelenések. Az elkövetkező időszakban, amely szűkebb értelemben a pályázati időszak egészét, tágabb értelemben a megvalósítás időszakát is magába foglalja célszerű egy kommunikációs program mentén elindított tudatos társadalmasítás megszervezése. Az elérendő célcsoport tágabb értelemben az idelátogató, turistákat és érdeklődőket is jelenti, de a szűkebb értelemben vett célcsoport elérése elemi érdek. Ezen a célcsoporton a városban élőket különös tekintettel az akció terület lakosságát -, illetve az itt megjelenő vállalkozói-, köz- és civil szféra szereplőit kell érteni. A társadalmasításnak két nagy területét kell felhasználni, az egyik a személyes találkozások, megbeszélések, a közvetlen kommunikáció: Tematikus és civil fórumok Közmeghallgatások Sajtótájékoztatók Rendezvények és ismeretterjesztő vetélkedők Gyors megkérdezéses közvélemény kutatás A társadalmasítás másik területe, az írott és elektronikus média alkalmazása, mely akár egy, de több egyirányú kommunikációt eredményez, ahol elsősorban az érintettek tájékoztatása valósul meg: Cikkek Riportok Televíziós, rádiós élőfórumok 13

15 Internetes elérhetőségek, honlap fejlesztés Ezeknek a lehetőségeknek a célszerű felhasználására egy kommunikációs terv készül, mely több arc több szempontból való téma megközelítésen alapul. Az ben megfogalmazott projektek az akcióterületen egy integrált rendszert képeznek, jól ötvözik a támogató által elvárt feladatokat és célokat. A fejlesztési elképzelések arányosak és emberi léptékűek, ezért megvalósulásuk a tervben megfogalmazott kritériumok betartása esetén nem ütköznek akadályba, és valóban azokat a társadalmi-gazdasági célokat szolgálják majd, amit a helyi szereplők szeretnének. 14

16 2 AZ FEJLESZTÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁHOZ VALÓ ILLESZKEDÉSE Nyíregyháza Integrált Városfejlesztési Stratégiája 5 akcióterületet jelöl ki a as programozási időszakra, melyek közül a belváros és a Búza téri piac környékének rehabilitációját az első helyre rangsorolja. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia hosszú távú, átfogó célját a következőkben foglalja össze: stabil alapokon nyugvó, kiegyensúlyozott, fenntartható módon fejlődő gazdaság megvalósítása és minőségi életkörülmények biztosítása. A városrehabilitációs akcióterületi terv célrendszere ezzel teljes mértékben harmonizál hiszen a gazdaságilag vonzó, ugyanakkor a lakosság számára élhető városközpont kialakítását, ezen keresztül Nyíregyháza népességmegtartó és tőkevonzó képességének erősítését tűzi ki átfogó céljául. Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában megfogalmazott középtávú, tematikus célok közül az Elő a következők megvalósulásához járul hozzá: A külső és belső megközelíthetőség és elérhetőség javítása A(z inter)regionális szerepkör erősítése A fenntartható turizmus kialakítása és Nyíregyháza versenyképes turisztikai célterületté tétele Kiegyensúlyozott településszerkezet kialakítása és az épített környezet védelme A természeti és környezeti állapot javítása, a környezeti ártalmak csökkentése A magas szintű kultúra és a közművelődés lehetőségeinek biztosítása Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában rövidtávra szóló városrész szintű célok meghatározásánál hangsúlyosan megjelenik a belváros funkcionális megújítása és térbeli kiterjesztése. Az Integrált Városfejlesztési Stratégiaalkotás során a város kiegyensúlyozott területi, gazdasági és társadalmi fejlődése érdekében megfogalmazott funkciók közül az alábbiak fejlesztéséhez járulnak hozzá az Elő ben megfogalmazott fejlesztési operatív célok: 15

17 A város teljes területén szükség van közösségi jellegű fejlesztésekre, amelyek volumene, hatóköre és célcsoportja különböző. Bizonyos típusú fejlesztésekre a közszolgáltatási és közfeladat-ellátási rendszer optimalizálásának megfelelően csak a belvárosban van szükség. Kereskedelmi és szolgáltatási fejlesztéseket a városközpontban és a forgalmas útvonalak mentén célszerű végrehajtani, ezek jellege azonban különbözik egymástól: a belvárosban a kisebb, egyedi arculattal rendelkező üzleteknek kell teret biztosítani, míg a peremterületek adnak helyet a nagyterületű bevásárlóközpontoknak. A zöldfelületek minőségi és mennyiségi fejlesztése a belvárosban és a lakótelepeken a közparkok megújításával valósítható meg. Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában felsorolt tevékenységek közül az Előzetes ben az alábbiak jelennek meg: A belváros funkcionális megújítása és térbeli kiterjesztése A városközponti területek megújításával és kiterjedésével egy egységes arculatú, sajátos szerkezetű, élénk, modern és kereskedelmi, gazdasági és közszolgáltatási szempontból funkcionálisan megerősödött városmagot kell kialakítani annak érdekében, hogy a város lakossága, valamint a városba érkező munkavállalók és turisták mint a fejlesztés elsődleges célcsoportjai újra felfedezzék és használják a belvárosi területeket. Mindehhez többek között az alábbi tevékenységeket kell elvégezni: a kiskörút bezárásával és megújított közlekedésszabályozási rendszer bevezetésével további forgalommentes övezeteket kell kialakítani, turizmust vonzó hangulatos városmagot és minőségi épített környezetet kell létrehozni, meg kell teremteni a kiskereskedelmi egységek és vendéglátóhelyek színvonalas és változatos kínálatát; a meglévő közösségi tereket és zöldterületeket élővé és összefüggővé kell tenni, meg kell őrizni a városmag és nagykörút közötti hagyományos beépítettségű területeket. 16

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2008. (II. 11.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2008. (II. 11.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 30/2008. (II. 11.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán című projektje

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-553, Fax: (42) 524-546 E-mail: totha@nyirhalo.hu Ügyiratszám: 249-10/2009.X. Ügyintéző:

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2014. szeptember 9. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, INTEGRÁLT

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3.

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. Szakmai háttéranyag a,,várpalota Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című pályázathoz Jóváhagyta Máténé Dr. Ignácz

Részletesebben

Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez

Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez Útmutató a városok integrált városrehabilitációs programokkal kapcsolatos KSH adatkéréséhez (Az integrált városfejlesztési stratégia elkészítéséhez és a szociális típusú városrehabilitációs programok akcióterületi

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag

újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag újbuda kulturális városközpont kvk program bemutatkozás sajtóanyag Újbuda Kulturális Városközpont program Újbuda Önkormányzatának vezetése több éve megfogalmazta az Újbuda Kulturális Városközpont létrehozásának

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt CIVIL RÉSZVÉTEL MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁBAN Szociális és környezetvédelmi fejlesztés a közösségi funkció megvalósítása során JAKUBINYI LÁSZLÓ SZIMBIÓZIS ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: Akcióterületi Terv, közgyűlési határozat, Korm. határozat Postacím:

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 2626/342/2016. TÁRGY: ZSOLNAY NEGYED TÜSKÉSRÉTI TÓ KERTVÁROS KERÉKPÁRÚT MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP6.4.115) MELLÉKLET: 1 DB E L Ő T E R J E S

Részletesebben

A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI

A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI SZÉKESFEHÉRVÁR 2010.10.20 Somogyi Eszter: somogyi@mri.hu Gerőházi Éva: gerohazi@mri.hu Városkutatás kft. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13935-1/2014. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak értékelésére

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 60/1999. (III.22.) számú. h a t á r o z a t a. a Közgyûlés évi programjának megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 60/1999. (III.22.) számú. h a t á r o z a t a. a Közgyûlés évi programjának megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 60/1999. (III.22.) számú h a t á r o z a t a a 1999-2002 évi programjának megállapításáról A 1./ az elõterjesztést megtárgyalta és azt a mellékletet képezõ ütemtervvel

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése 6. melléklet A Sárbogárd városközponti akcióterület költség haszon elemzése Városháza (polgármesteri hivatal) Ügyfélszolgálat Információs központ kialakítása, akadálymentesítéssel Pénzügyi bevételek 0

Részletesebben

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV Tisztelt Hölgyem, Uram! Ajka város Önkormányzata 2008-ban elkészítette első Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, erre alapozva jelentős fejlesztéseket sikerült megvalósítani a városban. A stratégia

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 50/2009. (IX.11.) rendelete

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 50/2009. (IX.11.) rendelete Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2009. (IX.11.) rendelete a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó

TÁJÉKOZTATÓ. -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó 1 TÁJÉKOZTATÓ -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó nagyberuházások, valamint az els ütemben benyújtandó pályázatok állapotáról, az ebbl adódó feladatokról

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉS AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG INTEGRÁLT VÉDELMÉNEK SZOLGÁLATÁBAN BAJNAI LÁSZLÓ PhD EGYETEMI ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV

Részletesebben

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány SAJTÓANYAG 1,2 milliárd forint uniós támogatás Nagykanizsa Thúry városrészének rehabilitációjára és a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ "A" jelű gyűjtőút építésére Nagykanizsa,

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Szociális városrehabilitáció megvalósítása

Szociális városrehabilitáció megvalósítása SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Szociális városrehabilitáció megvalósítása Szárazrét városrészben Integrált városrehabilitációs program -mérföldkövek 1. IVS elfogadása: 2008. március 2. Funkcióbővítő

Részletesebben

Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek

Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek I. PLANNET Konferencia 2010. január 22. - Nyíregyháza

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 47240/2008.X. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524/292

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY Püspökladány Város Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása...

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja. Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere

Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja. Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere Nyíregyháza geopolitikai helyzete Három országhatár vonzásában 100 km-en belül

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA ZALA MEGYE TOP FEJLESZTÉSEK AZ ITP ELFOGADÁSA A Zala Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtásának zalai keretrendszerét Integrált

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Paksi Adrienn A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Partnerség és kommunikáció a területi tervezésben - Elmélet és gyakorlat Lechner Lajos Tudásközpont 2014. december 15. Az energikus 314-es

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről

ELŐTERJESZTÉS. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP kódszámú pályázaton való pályázati részvételről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Oláh Károly ELŐTERJESZTÉS A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Módosítási javaslat TERVEZET Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata megbízásából készítette: Grants Europe Consulting Kft. H-1054 Budapest, Vértanúk tere 1. Tel: +36-1-319-1790

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila

TURIZMUS 2014-2020. 2014. május 28. Nyíregyháza. Deák Attila A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 306/2004. (XI.2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 306/2004. (XI.2.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyházi Főiskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról A Közgyűlés a Nyíregyháza Megyei Jogú

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező

Törzsszám: P6/2015. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Debrecen

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2014. MÁJUS 30. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, INTEGRÁLT

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Az értékek városa Rétság funkcióbővítő település rehabilitációja című projekt megvalósítására

PÁLYÁZAT. Az értékek városa Rétság funkcióbővítő település rehabilitációja című projekt megvalósítására Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Funkcióbővítő településrehabilitáció EMOP-2007-3.1.2. PÁLYÁZAT Az értékek városa Rétság funkcióbővítő település rehabilitációja című projekt megvalósítására

Részletesebben

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM 2. Döntéshozói Munkacsoport Balás Gábor HÉTFA Elemző Központ Kft. 2015. június 4. A TFP tervezési folyamata Döntéshozói munkacsoport

Részletesebben

Kőbányai Önkormányzat Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitáció

Kőbányai Önkormányzat Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitáció A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja az URBACT II RegGov alapján készült, a KMOP-2009-5.1.1/A jelű, a Közép-magyarországi Operatív Programon belüli szociális városrehabilitációs

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-8/2015. ELŐT E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

A társadalmi szerkezet belső térbeli sajátosságai

A társadalmi szerkezet belső térbeli sajátosságai A társadalmi szerkezet belső térbeli sajátosságai Páthy Ádám, egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem Regionális- Tudományi és Közpolitikai Tanszék Vizsgálati irányok A helyi társadalom rétegződésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 137 MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Javaslat együttműködési megállapodás jóváhagyására Bátaszék Város Önkormányzatával E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.5-16 A Felhívás indokoltsága és célja A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben