ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE. Szám: /2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE. Szám: 2130-6/2009."

Átírás

1 VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE Szám: /2009. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának május 28-i Közgyűlésére Tárgy: Döntés játszótér-fejlesztési pályázat benyújtásáról Előterjesztő: Schmidt István irodavezető Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Józan György csoportvezető Horváthné Csere Anikó csoportvezető Józsa Tamás projekt koordinátor Böde Gábor beruházási és műszaki ügyintéző Az előterjesztést tárgyalta: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: Lőczi Árpád csoportvezető 1/6.

2 Tisztelt Közgyűlés! A évi költségvetési törvény melléklete meghatározza a decentralizált fejlesztési programok támogatási kereteinek régiónkénti összegét. A pályázatok részletes szabályait pedig a 85/2009. (IV.10.) Kormányrendelet határozza meg, amelyek főbb előírásaira figyelemmel a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására május 05-én pályázatot hirdetett meg (a pályázati felhívás mellékletben csatolva). Az önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE ) című pályázat idei kerete 584,5 eft, amely többek között a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően köztéri játszóterek bővítése, felújítása céljából kívánja segíteni az önkormányzatokat. Fenti pályázat nagyban hozzásegítheti az Önkormányzatot a játszótér-fejlesztési program végrehajtására. A pályázati felhívás vagy csak a meglevők felújítására, vagy csak új létesítmények kialakítására teszi lehetővé pályázati igény benyújtását, de elsősorban az uniós normáknak való megfelelés és a meglévő játszóterek bővítése támogatott. Fontos kiemelni, hogy új létesítmények építése csak azokon a helyszíneken lehetséges ahol korábban nem volt játszótér! Mivel az Önkormányzat játszótér-fejlesztési elképzelései között nagy arányban felújítások szerepelnek, ezekre indokolt pályázatot benyújtani. Az előterjesztésben leírt fejlesztés végrehajtása illeszkedik városunk fejlesztési céljaihoz is, hiszen a városrészekben megvalósuló kisléptékű fejlesztésekkel olyan találkozási pontok jönnek létre, amelyek közösségformáló erővel bírnak és képesek kiegészíteni az oktatási intézményrendszert. A köztéri elemek fizikai megújításával növelhető a város identitásépítő folyamatának a hatékonysága, ami a város élhetőségére és arculatára is kihat, ugyanakkor a gyermekek fejlesztése, egészsége is fontos szerepet élvez. A pályázat fontosabb vonatkozásairól az alábbiakban tájékoztatom a Közgyűlést: 1. Megcélozandó pályázati támogatás eft (Veszprém megyei jogú város esetében a fent megjelölt célra 65 %-os intenzitású, de maximálisan eft összegű támogatás igényelhető.) 2. Önrész eft (Összetételét az 5. pont részletezi!) 3. Pályázat költségei eft-os támogatás igénnyel számítva: 1. Pályázati díj 500 eft (Elszámolható költség.) ban a CÉDE pályázatra 503,87 mft állt rendelkezésre, amikor VMJV Önkormányzata nem pályázott. 2/6.

3 (A teljes támogatási igény 2,5 %-a, de min. 20 eft, max. 500 eft.) 2. Pályázatírói díj 2.1. Sikeres pályázat esetén ~ eft (Nem elszámolható költség.) 2.2. Sikertelen pályázat esetén ~ eft 4. Fejlesztési helyszínek 70/2009. (III.26.) Kh. számú döntés alapján: 1. Batthyány u. 15. melletti terület 2. Csikász u sz. közötti területen 3. Zrínyi u. 19. sz. melletti terület 4. Rózsa u. 48. sz. melletti terület 5. Bolgár Mihály utca és Zápor utca melletti terület Felhívom a Közgyűlés figyelmét, hogy a hivatkozott közgyűlési döntésben szerepel a Veszprém Aréna előtti felvonulási tér és a Veszprémi Református Újtemplom melletti zöldterület is, azonban ezek az új játszótéri helyszínek jelen pályázatban nem kezelhetők együtt a felsoroltakkal. Ezeken a helyszíneken a megvalósítás önerővel történik. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság április 21-i ülésén Tájékoztató az egyes régi építésű játszóeszközök átalakítására ill. egyes játszóeszközök javítására vonatkozó szerződések előkészítéséről tárgyban adott tájékoztatóban elfogadott helyszínek: 6. Áchim tér 7. Ördögárok u. 3. sz. melletti terület 8. Tátorján u. Hérics u. közötti terület 9. Deák Ferenc Általános Iskola melletti terület 5. A pályázat önkormányzati költségvetést érintő vonatkozásai Ezek részletezését kedvező pályázati elbírálás esetén, az önrész jelentős részét biztosító hitelszerződések szükségszerű módosításának (összköltség, megvalósulás ideje, stb.) előkészítése teszi szükségessé. A játszótér-fejlesztési beruházások kiadási oldala 1. A pályázatban elszámolható költségek (összesen eft) 1.1. Pályázati díj 500 eft 1.2. Megvalósítás 9 helyszínen bontás, eszközbeszerzés, kivitelezés, zöldfelület-rendezés, stb eft 1.3. Egyéb költségek (közbeszerzés, stb.) 600 eft 2. A pályázatban nem elszámolható költségek (összesen eft) 2.1. Pályázatírói díj (összesen eft) Pályázat elkészítésének munkadíja megcélzott pályázati támogatás ( eft) 2,4 %-a +ÁFA eft Pályázati dokumentáció összeállítása megcélzott pályázati támogatás 0,8 %-a + ÁFA 470 eft Sikerdíj megcélzott pályázati támogatás 4 %-a +ÁFA eft 2.2. Megvalósítás 2 nem támogatott helyszínen, önerőből 3/6.

4 eszközbeszerzés, kivitelezés, zöldfelület-rendezés, stb eft 2.3.Egyéb költségek (közbeszerzés, stb.) 100 eft A pályázatban nem elszámolható költségek a Játszóterek építése évi eredeti beruházási előirányzatból kerülnek kifizetésre. A játszótér-fejlesztési beruházások forrás oldala Összesen: eft 1. Pályázati támogatás eft 2. Hitel (2008. és évi hitelszerződés) eft 3. Átcsoportosítás dologi kiadásból eft 4. Egyéb önkormányzati forrás (előirányzat-maradvány) eft 5. Választókerületi keret eft Összesen: eft Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a pályázat benyújtását támogatni szíveskedjenek. Veszprém, május 18. Schmidt István irodavezető 4/6.

5 HATÁROZATI JAVASLAT /2009. (V. 28.) Kh. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a Döntés játszótér-fejlesztési pályázat benyújtásáról tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza: A Közgyűlés a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által CÉDE címen, a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek megfelelően köztéri játszóterek bővítése, felújítása tárgyában meghirdetett támogatási célra önkormányzati pályázatot nyújt be. A Közgyűlés az önkormányzat évi költségvetéséből eft pályázati önrészt biztosít. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt aláírja és felkéri, hogy gondoskodjon a pályázat megfelelő tartalmú benyújtásáról. Határidő: június 02. Felelős: Debreczenyi János polgármester Schmidt István irodavezető a határozatban foglaltak végrehajtásáért Veszprém, május 28. Debreczenyi János s.k. polgármester dr. Büki Szilvia s.k. jegyző, címzetes főjegyző 5/6.

6 HATÁROZATI JAVASLAT /2009. (V. 28.) Kh. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a Döntés játszótér-fejlesztési pályázat benyújtásáról tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza: A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a eft összértékű játszótéri beruházások megvalósításához szükséges költségvetés- és hitelszerződés-módosításokról intézkedjen. Határidő: folyamatos, de legkésőbb december 31. Felelős: Debreczenyi János polgármester Scher Ágota irodavezető a költségvetés módosításának előkészítéséért Veszprém, május 28. Debreczenyi János s.k. polgármester dr. Büki Szilvia s.k. jegyző, címzetes főjegyző Forrás: t_jatszoter_fejl_paly_benyujt.doc 6/6.