Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált városfejlesztési programjának bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált városfejlesztési programjának bemutatása"

Átírás

1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált városfejlesztési programjának bemutatása Előadó: Veres István főépítész Nyíregyháza, január 22-23

2 Nyíregyháza hosszú távú, átfogó célja: Stabil alapokon nyugvó, kiegyensúlyozott, fenntartható módon fejlődő gazdaság megvalósítása és minőségi életkörülmények biztosítása

3 Megalapozó dokumentumok Az Integrált Városfejlesztési Stratégiát megalapozó dokumentumok: Nyíregyháza Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepciója (2000) Átfogó fejlesztési Terv I-II. ütem a CÉH Zrt-vel közösen multiprojekt módszerrel ( ) Bencs Program (2006) Településszerkezeti Terv (2005) folyamatos változással, jelenleg is Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat (2005, módosítva 2010-ig folyamatos változással, az ún. gördülő tervezéssel, amely a változó igényeket veszi figyelembe)

4 Báthory Laktanya 2004 I. ütem A pályázati konstrukció bemutatása: HU2002/ sz. PHARE program - Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése konstrukcióra készített: A pályázat címe: Esély Centrum : egykori laktanya hasznosítása a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének növelése érdekében A projekt kezdete: július A projekt befejezése: szeptember A projekt összköltsége: ,- EUR ( ,- Ft) Ebből uniós és hazai támogatás: ,- EUR ( ,- Ft) Saját erő: ,- EUR ( ,- Ft) Támogatás-intenzitás: 90% A program tartalma: 1. épület: Egykori parancsnoki épület: Civil érdekvédelmi központ 2. épület: Az egykori híradós épület: Kollégium és oktatási központ 3. épület: Az egykori csapatművelődési otthon Szabadidő és rehabilitációs fejlesztő központ 4. épület: Egykori műhely Melegítőkonyhás étterem Közterület rehabilitáció, külső közművesítés

5 Az egykori Báthory laktanya teljes területének tervezett rehabilitációja eredeti elképzelés a pályázat szerint (a terület javasolt felhasználása mára megváltozott)

6 Egykor és most (lent a megvalósult állapot látható)

7 Jósaváros 2005 I. ütem: Ungvár-sétány A határoló lakóépületek hőszigeteléssel együtt történő színdinamikai felújítása folyamatos A pályázati konstrukció bemutatása: A program tartalma: A beruházás az Ungvár sétány közötti teresedést érintette (kb m²) A Regionális Fejlesztés Operatív Program 2.2. Városi Területek Rehabilitációja c. konstrukcióra készített: A pályázat címe: Jósaváros közterületeinek rehabilitációja I. ütem A projekt kezdete: december A projekt befejezése: augusztus A projekt összköltsége: Ft Ebből Uniós és hazai támogatás: Ft Saját erő: Ft Támogatás intenzitás: 90% Közművek kiváltása Teljes burkolatcsere Vízelvezetők beépítése Közvilágítás korszerűsítése Vízgépészeti műtárgy építése Meglévő platánsor felújítása, bővítése Füvesítés Utcabútorok kihelyezése A Jósavárost érintő egyéb beruházási elemek Panel Program 690 db felújított lakás Energiatakarékos korszerűsítés, felújítás 190 db felújított lakás Útburkolat felújítása m² új útburkolat

8 A legrégebbi paneles lakótelep közterületei egykor

9 és most, a megvalósulás után

10 Vay Ádám Laktanya 2006 I. ütem (megvalósult) Pályázati konstrukció bemutatása: Regionális Fejlesztési Operatív Program 2.2 Városi Területek Rehabilitációja c. konstrukcióra készített: A pályázat címe: A nyíregyházi Báthory I. és Vay Á. laktanyák hasznosítása a Vay Á. laktanya ÉK-i részén lehatárolt beavatkozási terület és épületeinek rehabilitációja az esélyegyenlőséget növelő oktatási intézmények korszerű működési feltételeinek megteremtése érdekében A projekt kezdete: november A projekt befejezése: szeptember A program összköltsége: Ft Ebből Uniós és hazai támogatás: Ft Saját erő: Ft Támogatás intenzitás: 90% A program műszaki tartalma: Nyíregyháza, Tiszavasvári út, volt Vay Ádám Laktanya A A-B-C-DD1 épületének átalakítása a Bencs László Szakiskola és Általános Iskola (Második Esély Iskolája) oktatási infrastruktúrájának javítására, az Arany János Tehetséggondozó programban érintett fiatalok kollégiumi feltételeinek biztosítására: A épület: Bencs László Szakiskola, Általános tantermek, igazgatás B épület: Bencs László Szakiskola, Speciális Szaktantermek, csoportosztásos kabinetek C-D épület: Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Arany János tehetséggondozó program kollégiumi feltételeinek biztosítása - Bencs László Szakiskola speciális szaktantermei, étterem és konyhaüzem

11 Az egykori laktanya területének teljes rehabilitációja

12 Látványtervek a program nagyobb részben megvalósult! (Az iskola új tornacsarnokkal együtt teljesebb értékűvé vált)

13 ÚMFT ÉAOP B Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések a megyei jogú városokban Célja: A nagyvárosok tágabb térségére kiterjedő funkcióellátó szerepének erősítése, a kor igényeinek és elvárásainak megfelelő városközponti részek kialakítása. Alkalmazandó eljárás: kiemelt eljárásrend Támogatható tevékenységek: - Városi funkciót erősítő infrastrukturális tevékenységek - Szociális jellegű tevékenységek - Közösségi funkciót erősítő infrastrukturális tevékenységek -Közfunkciót erősítő infrastrukturális tevékenységek - Gazdasági funkciót erősítő infrastrukturális tevékenységek - Az infrastrukturális tevékenységeket kötelezően kiegészítendő kisléptékű és humán típusú tartalmi fejlesztések A támogatási intenzitás: a projekt egészére nézve maximum 80% lehet, de projekt elemenként eltérő mértékű Forrás: 7 évre 12 milliárd Ft melyet a régió 3 megyei jogú városa vehet igénybe A pályázat első fordulójának jogosultsági feltételei: - Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) - Elő Akcióterületi Terv (EAT) - Projekt adatlap

14 Az IVS kidolgozásának folyamata Stratégiai helyzetfeltárás Primer kutatás Szekunder adatelemzés Háttéranyagok elemzése Helyzetelemzés SWOT analízis Stratégiaalkotás Hosszú távú jövőkép éves átfogó cél 7-8 éves tematikus célok Városrészi célok Folyamatos egyeztetés INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Operatív tervezés Beavatkozási logika kidolgozása Megvalósítási mechanizmus

15 Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Az IVS szakmailag megalapozott és társadalmilag elfogadott dokumentum: Szakértői interjúk folytatása a város vezetőivel, a városfejlesztésben érintett szakemberekkel Munkamegbeszélések az Önkormányzat szakembereivel A képviselők részére Internetes kérdőíves felmérés Szakmai tájékoztatók, fórumok szervezése a szakhatóságok képviselőivel, a civil szervezetekkel, és vállalkozókkal, egyházak vezetőivel, üzlettulajdonosokkal, piaci árusokkal, bérlőkkel külön-külön, melye- ken a résztvevőkkel megismertettük a dokumentumok alapjait és meghallgattuk a javaslataikat A lakossági vélemények megismerése céljából a Nyíregyházi Napló- ban és a város internetes honlapján kérdőív jelent meg A város hivatalos honlapján (www.nyiregyhaza.hu) állandó link

16 Városrészek lehatárolása (a teljes igazgatási területet lefedi az IVS)

17 között tervezett városrehabilitációs programok (az itt szereplő költségek változhatnak) Cél Funkció Célcsoport Költségvetés (millió Ft) Önkormányzati forrás (%) 1. Belváros és Búza téri piac Környéke A városmag élővé tétele a központi kereskedelmi és szolgáltatási funkcióinak megerősítésével gazdasági, közösségi, városi, közszféra a város és a környező települések lakosai, vállalkozói, turisták, befektetetők Huszár telep A Huszártelep társadalmigazdasági leszakadásának megállítása a lakókörnyezet és az életminőség átfogó és fenntartható javításával lakó, közösségi, városi, közszféra a Huszártelep lakossága Érkerti lakótelep A megindult szegregációs folyamatok megállítása és visszafordítása az épületállomány és a közterek megújításával, valamint a közszolgáltatások fejlesztésével lakó, közösségi, városi, közszféra az Érkerti lakótelep lakossága Örörkösföldi lakótelep Az Örökösföldi lakótelep élhetővé tétele a hiányzó közszolgáltatások kialakításával és a közösségi terek megújításával lakó, közösségi, városi, közszféra az Örökösföldi lakótelep lakossága Tiszavasvári út menti laktanyák A Tiszavasvári út menti laktanyák területének optimális hasznosítása gazdasági, közösségi, városi, közszféra, lakó a város és a környező települések lakosai, vállalkozói, befektetetők - -

18 1. Belváros és Búza téri piac környéke A terület konszenzussal alakult ki Felújítás, bővítés, új építés Felújítandó gyalogos forgalmi zónák Új vagy bővített közlekedési csomópontok Új vagy bővített utak Kiépítendő kerékpárutak

19 Belváros Megvalósult első ütem Dózsa Gy. út

20 Belváros: Tervezett tevékenységek 1. Az összegek azóta pontosodtak, változtak, de a feladatok nem A projekt rövid leírása A projekt rövid leírása Bruttó költség (ezer Ft) Ügyfélszolgálati centrum kialakítása Református templom környezetének rekonstrukciója Ortodox műemlék épület külső felújítása A polgármesteri hivatal működési területén ügyfélszolgálati centrum és az azt kiszolgáló objektumok kialakítása Református templom kültéri megvilágítása Ortodox műemlék épület külső felújítása Sétáló utca rekonstrukciója I- III. ütem Búza téri piaccsarnok rehabilitációja és rekonstruciója Forgalmi csomópontok átépítése A Kiskörút - Bocskai u. Szent István u. közötti új szakaszának kiépítése I. Zrínyi Ilona Sétáló utca burkolatcseréje, részleges lefedésekkel. II. Házasságkötő terem és Anyakönyvi Hivatal épületének felújítása, udvarfelújítás III. Zrínyi Ilona sétálóutca portáljainak megújítása előtetők építésével A Búza téren új piaccsarnok és ABC, valamint új kereskedelmi helységek létrehozása a szabadtéri piac elhelyezésének lehetőségével és mélygarázs építésével. Közterület rendezés. Egyház u. -Síp utca szabályozása; Bethlen G. u. csomópont átépítése, szabályozása; Kálvin tér - Bercsényi utca szabályozása; Luther u.- Zrínyi Ilona u. csomópont építés; A Luther tér -Luther utca- Iskola utca csomópont átépítése A Kiskörút - Bocskai utca Szent István utca közötti új 2x2 sávos nyomvonalának kiépítése, a Szent István úti szakasz új forgalmi rendjének kialakítása (kétirányú forgalom) /bizonytalan/

21 Tervezett tevékenységek 2. A projekt rövid leírása A projekt rövid leírása Bruttó költség (ezer Ft) Kerékpárút kialakítás Belvárosi terek rekonstrukciója Fasor rendezések Nyírvíz Palota Az akcióterület és a város kerékpáros forgalmi kapcsolatának megteremtése Hősök tere rekonstrukciója I.-II.; Mártírok tere rekonstrukciója; Luther tér rekonstrukciója Árok utcai fasor rendezése; Búza utca fasor rendezése; Szent István utca fasor rendezés Homlokzat és tetőfelújítás (változott) (változott, kivitelezése folyamatban) Skála áruház homlokzatának felújítása Az üzletház elavult homlokzatának cseréje (változott) TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK 1-2. ÖSSZESEN:

22 A projekt elemek ma jelenlegi helyzet

23 2. Huszár lakótelep HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA C. PROJEKT TERVEZETT FELADATAI: A projektek kiegészülnek csatlakozó egyházi létesítménnyel PROJEKTELEM Becsült költsége (eft) Közösségi funkció Városi funkciók : A fizikai környezet megújítása, a közterek, utak, járdák felújítása, csapadékvíz elvezetés megoldása, fásítás, játszótér létesítés Közszféra funkciók: A volt iskola épületének átalakítása közösségi házzá Lakófunkciót erősítő tevékenység és építés: A szociális bérlakások felújítása és komfortosítása (megtörtént) (változó tartalommal és összegben) ESZA típusú beavatkozások A városrehabilitációs program tervezett összes költsége: (módosult)

24 Huszár lakótelep képekben

25 3. Érkert Lakótelep AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA C. PROJEKT TERVEZETT FELADATAI: PROJEKTELEM Közösségi funkció: Nonprofit Szolgáltató és Képzési Központ (Nyírségi Civilház) fejlesztése: oktatási termek létrehozása, tetőtér beépítése Városi funkciók: Városrész központ kialakítása, (Ér-patak környezetének rendezése), közterületek rehabilitációja, forgalmi rend átalakítása, parkolási lehetőségek biztosítása Közszféra funkciók: Az érkerti oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése (Vécsey Károly Általános Iskola felújítása) Lakófunkciót erősítő tevékenység: A többlakásos társasházak és lakásszövetkezetek közös részeinek felújítása az energiahatékonyság javításának szempontjából Becsült költsége (eft) (előkészítés alatt) (más összeggel, előkészítés alatt) Kapcsolódó ESZA típusú beavatkozások A program pályázati támogatással tervezett projektjei: Nyírségi Kisvasút telephely áthelyezés ( újra kell gondolni, időközben a régi épület műemléki védettség alá helyezése is előtérbe került) Nagykörút befejezése ( Móricz Zs. u. szakasz megépítése)

26 Az Érkert képekben a mai állapotában

27 Az Érkerti lakótelep projektelemei az átnézeti térképen láthatóak

28 Az Érkert közterületei részletesebb projektelemei

29 A központi sétány, és annak építészeti kialakítása

30 Örökösföldi lakótelep ÖRÖKÖSFÖLD LAKÓTELEP KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK, VALAMINT SZOCIÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREINEK MEGÚJÍTÁSÁVAL AZ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ÁTFOGÓ JAVÍTÁSA C. PROJEKT TERVEZETT FELADATAI: PROJEKTELEM Becsült költsége (eft) Közösségi funkció: - Városi funkciók: Városrész központ kialakítása, közterületek rehabilitációja, forgalmi rend átalakítása, parkolási lehetőségek biztosítása (Fazekas János tér rendezése) Közszféra funkciók: Az oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése (Aprajafalva Bölcsőde, Kikelet Óvoda, Móra Ferenc Általános Iskola felújítása) Lakófunkciót erősítő tevékenység: A többlakásos társasházak és lakásszövetkezetek közös részeinek felújítása az energiahatékonyság javításának szempontjából (megvalósult az I. ütem) Kapcsolódó ESZA típusú beavatkozások A program tervezett projektjeinek becsült költsége:

31 Örökösföld képekben a felújítás előtt

32 Örökösföld központjának kertészeti terve

33 Az Örökösföld központja Fazekas J. tér a fejlesztés után

34 ÉAOP-5.1.1/B Belvárosi terek A Hősök tere, a Mártírok A Zrínyi Ilona u. (sétálóutca) burkolatcseréje, homlokzati látványelemek elhelyezése tere és a Luther tér rekonstrukciója Fasorrendezések az Árok, a Búza és a Szent I. utcákban Közlekedésfejlesztést érintő projektelemek 7/a Egyház u. -Síp utca szabályozása 7/b Kálvin tér - Bercsényi utca szabályozása 8. Széchenyi u. - Szarvas u. - Iskola u. csomópont építése 9/a Luther u.- Szent István u. csomópont építés 9/b A Kiskörút - Bocskai u. Szent István u. közötti új szakaszának kiépítése 10. Kerékpárút kialakítás

35 Belvárosi terek rehabilitációja ÉAOP /B Forrás: 7 évre kb. 12 milliárd Ft melyet a régió 3 megyei jogú városa vehet igénybe A 2. fordulós dokumentáció benyújtása: március 14. Az 1. fordulós dokumentáció benyújtása: április 30. Ennek Kormány által történő elfogadása: szeptember 17. E jóváhagyást követően kezdődhetett meg a 2. fordulós dokumentáció összeállítása. Döntés július 6. Támogatási Szerződés megkötése folyamatban A megvalósítás tervezett időszaka: június május

36 Ügyfélszolgálati Centrum - alapadatok Új építés Meglévő és új építés alapterület összesítés Földszint újépítés összesen: 836,19 m 2 I. emelet újépítés összesen: 580,44 m 2 II. emelet újépítés összesen: 252,57 m 2 Új építés alapterület összesen: 1669,20 m 2 Meglévő épület átalakítással érintett alapterülete Pince összesen: 189,77 m 2 Meglévő földszint átalakítás összesen: 78,80 m 2 Meglévő I. emelet átalakítás összesen: 394,69 m 2 Meglévőépület átalakítással érintett alapterülete összesen: 668,26 m 2 Új és meglévő alapterület összesen: 2337,46 m 2 Tervezett költség: Ft

37 Református templom Tervezett feladat (1.): a templom kiemelő világításának elkészítése A tervek szerint 4 db 250 W-os és 15 db 70 W-os fényvető elhelyezésével Várható bruttó költsége: ,- Ft Tervezett feladat (2.): az épület főbejárati ajtajának cseréje, a torony és a hajó feletti tetőszerkezet héjazatának paláról rézlemezre történő cseréje Várható bruttó költség: ,- Ft

38 Az ortodox imaház felújítása Tervezett feladat: az utcai homlokzat (lábazat, fal, ablakok, ereszpárkány, tető, bádogos szerkezetek) és az udvari homlokzat (falfelületek, lábazat) felújítása, festése, javítása. Várható bruttó költség: ,- Ft

39 A Zrínyi Ilona utcán tervezett fejlesztés bemutatása Tervezett tevékenységek: a Zrínyi Ilona utca (sétálóutca) felújítása; burkolatcsere és az üzletek portáljainak egységesítése, felújítása. Tervezett bruttó költség: ,- Ft

40 A Házasságkötő Terem felújításának bemutatása Tervezett tevékenység: a Házasságkötő Terem épületének felújítása, a terem belső átépítése, az Anyakönyvi Hivatal épületének külső-belső felújítása, az udvaron fedett gyülekezőhely kialakítása. Tervezett bruttó költség: ,- Ft

41 A Hősök tere rehabilitációja Tervezett tevékenység: a Hősök tere rehabilitációja, szökőkút építése, parkrendezés. Tervezett bruttó költség: ,- Ft

42 A Luther tér rekonstrukciója Tervezett feladat: egy egységes vonalvezetésű gyalogutakhoz kapcsolódó központi burkolt tér kialakítása, mely az átmenő forgalom, illetve a templomhoz érkező gyalogosok leülését, pihenését szolgálja. Tervezett bruttó költség: ,- Ft

43 A Nyírvíz Palota felújítása Tervezett feladatok: a műemlék épület utcafronti és udvari homlokzatának felújítása, a szükséges nyílászárók cseréje és tetőfelújítás (pályázat által támogatható elemek) Becsült bruttó költség: ,- Ft közös helyiségek felújítása, személyfelvonó építése, közművezetékek cseréje, központi fűtés felújítása, villanyszerelési munkák, stb. (pályázat által nem támogatható tevékenységek) Becsült bruttó költség: ,- Ft

44 A Skála (Nyírfa) áruház felújítása Tervezett tevékenység: az épület tulajdonosának (vállalkozói tőke) bevonásával az áruház homlokzatának felújítása (hőszigetelő homlokzati bevonat felrakása, homlokzatburkolat felszerelése, bejárati portálcsere, homlokzati nyílászárók felújítása, stb.). Tervezett bruttó költség: ,- Ft (támogatási arány: 35%), kis mértékben változik

45 Iroda- és üzletház építés (Bocskai u. 10.) Tervezett tevékenység: teljes egészében vállalkozói tőke bevonásával (FULLINVEST Zrt.) felépítendő iroda- és üzletház Tervezett bruttó költség: ,- Ft (a pályázatból nem támogatott elem) Párhuzamos projekt, későbbre halasztódott

46 Közösségi közlekedés fejlesztése A konstrukció megnevezése: ÉAOP /B Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése A projekt címe: A közösségi közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése Nyíregyházán A pályázati program tartalma: A fejlesztés keretében buszmegállók infrastruktúrájának felújítása (103 db), új esőbeállók építése (50 db), forgalomirányítói és utasforgalmi épület felújítása, utas tájékoztatás javítására kerül sor. Aktuális állapot: TSZ megkötve, kivitelező kiválasztása megtörtént Tervezett beruházási költség: ,- Ft Időtartam: március 2010 december

47 Keleti körút építése ÉAOP Konstrukció száma, címe: ÉAOP Önkormányzati utak fejlesztése Megvalósítás: II. félév II. félév A pályázat összértéke: ,- Ft Ebből támogatás: ,- Ft Saját erő: ,- Ft Tartalma: A Tüzér utca mintegy 915 méter hosszú szakaszán 2 x 1 sávval épül, a közút bal oldalán 1,50 m széles gyalogjárda készül. A tervezett összekötő út jelző-lámpás csomóponttal csatlakozik az Orosi úthoz. A jelzőlámpás csatlakozásnál gyalogjárda 95 m hosszon a jobb oldalon is kiépül. A jelzőlámpás csomópont kialakításához az Orosi utat (41 sz. főút) 229 m hosszon újra kell szőnyegezni. A Törzs utca - Szalag utca csomópontjától 2 x 1 sávos közút épül, valamint a bal oldalon elválasztott gyalog kerékpárút, illetve a jobb oldalon gyalogjárda.

48 A nyíregyházi Állatpark fejlesztése A konstrukció megnevezése: ÉAOP-2007/ Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés A projekt címe: E komponens:kiemelt projekt; Ócenárium, Esőerdő ház és Tarzan Ösvénye A program tartalma: Egy piramisszerű hatalmas épületben kerül kialakításra az indonéz esőerdő, a föld alatt pedig megépül az Indiai Óceán. Az ócenáriumban víz alatti üvegfolyosón lehet majd a több mint 4 méteres vízoszlopban közlekedni. Az ócenárium fölött létrejövő esőerdő házban sziklabarlangok, vízesések, liánok, függőhidak, mesterséges tavak találhatók majd. A bővítés másik részében egy tematikus útvonalon Tarzan Ösvénye kerül kialakításra. Aktualitások: A Támogatási Szerződés aláírása és a kivitelező kiválasztása megtörtént, a beruházás folyamatban van. Tervezett beruházási költség: nettó ,- Ft Támogatási összeg: nettó ,- Ft

49 Az Állatpark fejlesztés látványtervei

50 A Parkfürdő rekonstrukciója - Sóstó A konstrukció megnevezése: ÉAOP-2007/ Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés A projekt címe: A komponens: XXI. Századi fürdőkultúra megteremtése a nyíregyháza-sóstói hagyomány alapjain- a Parkfürdő rekonstrukciója és bővítése A program tartalma: A 66 ezer m2 területen elterülő uszoda és úszómedencék funkcionális, építészeti és technológiai rekonstrukciója, élmény elemek beépítése. A két termálmedence korszerűsítése, a gyermeklubickoló medence kerámia burkolása, vízforgató technológiai rendszerek kiépítése, egy új kombinált gyermek, fedett (családi) medence létesítése, a nyári öltöző korszerűsítése, új vizesblokkok létesítése. A főbejárati épület rekonstrukciója, és 6,3 ha területű park rekonstrukciójának megvalósítása. Aktualitások: A pályázat a 2. fordulóra történő előkészítés fázisában tart. Tervezett beruházási költség: nettó ,- Ft Támogatási összeg: nettó ,- Ft

51 A Parkfürdő-rekonstrukció látványtervei

52 A Wesselényi Miklós Szakközépiskola felújítása Az iskolaépület tervezett felújításának metszete Korábbi változat A megépíteni tervezett tornaterem metszetrajza

53 AGÓRA Konstrukció száma, címe: TIOP /08/1 Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása Ebből támogatás: eft Saját erő: eft Megvalósítás: ősze tavasza A pályázat összértéke: eft Tartalma: új multifunkcionális közösségi tér létrehozása mintegy 3000m²-en, melyben helye lesz színháznak, hangversenynek, konferenciának, de a közművelődés és az oktatás is otthon érezheti majd magát, mint ahogyan bálok, szalagavatók is rendezhetők majd az újonnan megépült központban.

54 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Veres István Nyíregyháza Megyei Jogú Város főépítésze

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-553, Fax: (42) 524-546 E-mail: totha@nyirhalo.hu Ügyiratszám: 249-10/2009.X. Ügyintéző:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT ELÉR ÉRTÉK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS 2. 3. Váci Mihály Kulturális, Mvészeti és Gyermekcentrum

Részletesebben

Kőbányai Önkormányzat Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitáció

Kőbányai Önkormányzat Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitáció A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja az URBACT II RegGov alapján készült, a KMOP-2009-5.1.1/A jelű, a Közép-magyarországi Operatív Programon belüli szociális városrehabilitációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-4.3.1-15 Terület: HEVES MEGYE A támogatás célja: A Felhívás célja, a telepszerű körülmények között élők életkörülmények javítása,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó

TÁJÉKOZTATÓ. -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó 1 TÁJÉKOZTATÓ -a Közgyléshez- a 2007-2013-as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó nagyberuházások, valamint az els ütemben benyújtandó pályázatok állapotáról, az ebbl adódó feladatokról

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető

Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető Fejlődő városunk Előadó : Tóth Ivett osztályvezető Hatvani utak, közterületek, parkok fejlesztése Vasúti felüljáró híd építése 10,3 milliárd Ft átadás: 2015. nyár Hatvani utak, közterületek, parkok fejlesztése

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Hódmezővásárhely. Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről

Hódmezővásárhely. Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről AGÓRA AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása

Részletesebben

Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja. Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere

Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja. Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere Nyíregyháza 2007-2013 évi gazdaságfejlesztési programja Előadó: Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere Nyíregyháza geopolitikai helyzete Három országhatár vonzásában 100 km-en belül

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 40/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 40/2009. (III. 2.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2009. (III. 2.) számú h a t á r o z a t a az ágazati és regionális operatív programok 2009-2010-es akciótervei alapján tervezett pályázatokról A Közgyűlés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2008. (II. 11.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2008. (II. 11.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 30/2008. (II. 11.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán című projektje

Részletesebben

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Szekszárd a fejlődő, élhető város. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Szekszárd a fejlődő, élhető város Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 2010-2013 Szekszárd fejlesztéseinek összértéke 2010-2013 között meghaladta a 15 milliárd Ft-ot!

Részletesebben

MEGÚJUL A VÁROS Az egri belvárosi rehabilitációs program hivatalos hírlevele 1. évfolyam 1. szám - 2012. szeptember

MEGÚJUL A VÁROS Az egri belvárosi rehabilitációs program hivatalos hírlevele 1. évfolyam 1. szám - 2012. szeptember MEGÚJUL A VÁROS Az egri belvárosi rehabilitációs program hivatalos hírlevele 1. évfolyam 1. szám - 2012. szeptember Tisztelt Olvasó! Megújul a város. Soha vissza nem térő lehetőséget ragadott meg Eger:

Részletesebben

Szociális városrehabilitáció megvalósítása

Szociális városrehabilitáció megvalósítása SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Szociális városrehabilitáció megvalósítása Szárazrét városrészben Integrált városrehabilitációs program -mérföldkövek 1. IVS elfogadása: 2008. március 2. Funkcióbővítő

Részletesebben

A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI

A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI A SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETSÉGES IRÁNYAI SZÉKESFEHÉRVÁR 2010.10.20 Somogyi Eszter: somogyi@mri.hu Gerőházi Éva: gerohazi@mri.hu Városkutatás kft. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója. Várható összköltség ezer Ft-ban. 1. sz. melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2008-2010. évi fejlesztési koncepciója Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet Szolnok, Tószegi út 21. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető

Győr. Győr és a kerékpár. Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Győr. Polgári István stratégiai csoportvezető és a kerékpár Vidéki nagyvárosok kerékpáros infrastruktúra fejlesztései Polgári István stratégiai csoportvezető Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály polgari.istvan@gyor-ph.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális város-rehabilitáció Szárazréten címmel projektet valósít

Részletesebben

Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról

Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról Hódmezővásárhely, 2008. február 7. Készítette: Városfejlesztési Csoport Csáki Imre Városi főmérnök Hódmezővásárhely Megyei Jogú

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS lk t. sz.: IV 273-29 12014. POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: Akcióterületi Terv, közgyűlési határozat, Korm. határozat Postacím:

Részletesebben

KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 PROJEKT A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja A KIS- PONGRÁC PROJEKT

KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 PROJEKT A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja A KIS- PONGRÁC PROJEKT A KIS- PONGRÁC PROJEKT Hogyan jutottunk el a Kis-Pongrác projekt megvalósításához? Urbact városfejlesztési hálózat RomaNet projekt Kőbánya Kis-Pongrác lakótelep Bihari út 8./c 3 CÉLOK: 1. A KIS-PONGRÁC

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. konstrukciójához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1 A. támogatás célja ÉS HÁTTERE

Részletesebben

Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek

Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészhez 2009. évben benyújtott ÉAOP és TIOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételek I. PLANNET Konferencia 2010. január 22. - Nyíregyháza

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról

Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról Tájékoztató az NYDOP keretében megvalósuló közútfejlesztési beruházásokról Közlekedésfejlesztési konstrukciók a ROP-okban KÖZOP mellett helyi, térségi jelentőségű beavatkozások: kerékpárútfejlesztések

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

ÚMFT pályázatok a szociális szférában

ÚMFT pályázatok a szociális szférában ÚMFT pályázatok a szociális szférában 2009-2010 Református vonatkozású pályázatok Benyújtott pályázatok száma: 105 Benyújtott pályázatok összértéke: 12 343 963 297 Ft Támogatott pályázatok száma: 9 Támogatott

Részletesebben

Szerződés tárgya. 2009. október 26. - Építési szerződés Ajka város Önkormányzata Baumidex Kft

Szerződés tárgya. 2009. október 26. - Építési szerződés Ajka város Önkormányzata Baumidex Kft Ügyszám: 03/00046/2010. HIRDETMÉNY ) Ajka, Sport u. - Újélet u. közötti szakasz burkolat megerősítő felújítási 2009. október 26. - Építési szerződés Ajka város Önkormányzata Baumidex Kft 2009. október

Részletesebben

MEGHÍVÓ FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA BUDAPEST

MEGHÍVÓ FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA BUDAPEST KÖBÁNYA ~ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA MEGHÍVÓ Ezúton meghívjuk Önt a rendkívüli Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi

Részletesebben

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város

1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1.3. számú melléklet, megyei jogú városok ITP projektjei, pénzügyi összesítés, Szolnok város 1. Térségi gazdaság fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében 1.1. Foglalkoztatás - bővítést segítő

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3.

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK LIKVIDITÁSI TERVE MINTA 2.A.3. Szakmai háttéranyag a,,várpalota Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése című pályázathoz Jóváhagyta Máténé Dr. Ignácz

Részletesebben

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére:

Részletesebben

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25.

Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Várkerület értékmegőrző megújítása I. ütem Városfejlesztési Tanácsülés és Lakossági Fórum 2013. 06. 25. Németh Gergely városi főépítész Előzmények: 2001. - Várkerületre vonatkozó Szabályozási Terv Célja,

Részletesebben

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése

A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése KÖZOP 5.5.0-09-11-0027 KÖZLEKEDÉSI PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSI NAPOK Visegrád, 2013. november 26-27. Dobrocsi Tamás Előzmények 2011 novemberben Kormányhatározat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez POLGÁRMESTE~I HIVATALA TELEFON: +36 42 524-553; FAX; +36 42 311-041 SZOCIÁLIS ÉS KŐZNEV E LÉS I OSZTALY TELEFON: +36 42 524''585i FAX: '3642524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: PKAB/S/2014

Részletesebben

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Érintett költségvetési év: 2006 Tartalomjegyzék Egyszerű közbeszerzési eljárás - Építési beruházás 2. oldal Nemzeti értékhatárokat

Részletesebben

Egyeztetési anyag 1. változat

Egyeztetési anyag 1. változat AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV Egyeztetési anyag 1. változat 2009. március 17. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2008. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Támogatás intenzitása (%) 85,00% 23 159 389 0 4 086 951 27 246 340 épületgépészeti felújítás (54%-ban önkormányzati tulajdon)

Támogatás intenzitása (%) 85,00% 23 159 389 0 4 086 951 27 246 340 épületgépészeti felújítás (54%-ban önkormányzati tulajdon) 1. számú melléklet a 1990/2011/X. számú előterjesztéshez "Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása" című (ÉAOP-5.1.1/B - Szociális városrehabilitáció) projekt tervezett elemei

Részletesebben

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai

3. számú melléklet. Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 3. számú melléklet Az akcióterv I. ütemének beavatkozási pontjai 1 Kistérségi központtal kapcsolatos fejlesztések Megnevezés: Falumúzeum + Bodrogközi Skanzen 1143, 1144, 1145, 1149, 1150, 1151, 1154, 1155

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-553, Fax: (42) 524-546 E-mail: totha@nyirhalo.hu Ügyiratszám: 249-4/2009.X. Ügyintéző:

Részletesebben

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról

Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról Tájékoztató az Otthon Melege Program önkormányzati támogatásáról ZFR-TH/15 Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása Oroszlány, 2015.01. 29. Németh Gábor,

Részletesebben

Tolna Megyei Integrált Területi Programhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszak

Tolna Megyei Integrált Területi Programhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszak Tolna Megyei Integrált Területi Programhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek 20142020as európai uniós fejlesztési időszak TOP Prioritás/Intézkedés Becsült allokált keret Rendelkezésre álló keret 20152016

Részletesebben

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évben indított közbeszerzési eljárásai

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évben indított közbeszerzési eljárásai Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évben indított közbeszerzési eljárásai Közbeszerzési eljárás tárgya Projekt neve, azonosítószáma Közbeszerzési eljárás eredményéről a döntés időpontja Nyertes

Részletesebben

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA

ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV VÁROSFEJLESZTÉS AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG INTEGRÁLT VÉDELMÉNEK SZOLGÁLATÁBAN BAJNAI LÁSZLÓ PhD EGYETEMI ADJUNKTUS NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM, A VÁROSFEJLESZTÉS ZRT VEZÉRIGAZGATÓJA AZ OPERATÍV

Részletesebben

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927

ADOTTSÁGOK TÖRTÉNELMI MÚLT KERÜLET KIALAKULÁSA RÉGI TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPEKEN 1836 1927 Megjegyzés: Jelen összeállítás a 2014. június 26-án csütörtökön, a Soós István Borászati Szakközépiskolában megtartott Záró Vezetői Városfejlesztési Kerekasztalon Rumi Imre kerületi főépítész által bemutatott.ppt

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében Balogh László ügyvezető igazgató DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Szeged, 2008 október 7. A Dél-alföldi régió sajátosságai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. augusztus 29. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: feltételes szabadkézi beszerzések indítása közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Egyeztetési anyag. 2009. december 1. LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA

AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Egyeztetési anyag. 2009. december 1. LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV Egyeztetési anyag 2009. december 1. 2009. december 1. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2008. - 1 -

Részletesebben

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Dr. Kovács Katalin Pécs MJV Polgármesteri Hivatala Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra I. célcsoport: Mélyszegénységben élők és romák I. célcsoport: Mélyszegénységben

Részletesebben

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező

Győr. Győr, mint kerékpárosbarát település. Kóródi Csilla stratégiai tervező , mint kerékpárosbarát település Kóródi Csilla stratégiai tervező Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztály csilla.korodi@gyor-ph.hu. Kerékpáros fejlesztések ben Kerékpáros

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése 6. melléklet A Sárbogárd városközponti akcióterület költség haszon elemzése Városháza (polgármesteri hivatal) Ügyfélszolgálat Információs központ kialakítása, akadálymentesítéssel Pénzügyi bevételek 0

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA. Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából. Készítette:

LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA. Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából. Készítette: AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA AKCIÓTERÜLETI TERV ÉAOP-5.1.1/B-09-1F-2011-0001 Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából Készítette:

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre

J A V A S L A T. Város-rehabilitációs pályázathoz EU Önerő Alap támogatás igénylésre VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-125/2010. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget

Részletesebben

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából J a v a s l a t határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros Város Önkormányzata Nagymaros Város Önkormányzata 2014. évben javasolt beruházások, felújítások, karbantartások FEJLESZTÉS Tervezés 8 600 000 Forgalomlassítók, forgalmi csomópontok 1 200 000 EÜ ház felújítás tervezése 900

Részletesebben

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001)

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001) Észak-magyarországi Operatív Program, Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése: Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása

Részletesebben

Tájékoztató. 2012. év

Tájékoztató. 2012. év Tájékoztató Tájékoztatás - a többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B -a alapján - az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásáról, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodásról

Részletesebben

megrendelése, ellátása I. rész (Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola)

megrendelése, ellátása I. rész (Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola) 1. Szerződés tárgya: Támogatás nyújtása az E.MTE-1904 Labdarúgó Szakosztály 2011. évi működéséhez Támogató: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Támogatott fél megnevezése: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet

Részletesebben

Békéscsaba MJV Intergált Városfejlesztési Stratégiája. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Békéscsaba MJV Intergált Városfejlesztési Stratégiája. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Békéscsaba MJV Intergált Városfejlesztési Stratégiája Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előadás felépítése Hogyan éltünk az eddigi lehetőségekkel (2006-2013) 2014-2020:

Részletesebben

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon Műhelymunka A SEAP finanszírozási lehetőségei: Fókuszban a megtakarítás-alapú energiaszolgáltatási

Részletesebben

Balatonföldvár Város 2013.évi fejlesztési programjának bemutatása. Balatonföldvár, 2013. április 03.

Balatonföldvár Város 2013.évi fejlesztési programjának bemutatása. Balatonföldvár, 2013. április 03. Balatonföldvár Város 2013.évi fejlesztési programjának bemutatása Balatonföldvár, 2013. április 03. Az elmúlt években a Városvezetés fő törekvései mentén, a 2011-ben elfogadott Gazdasági Programban foglaltaknak

Részletesebben

A megyei önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények jelentősebb fejlesztései (1999-2011)

A megyei önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmények jelentősebb fejlesztései (1999-2011) 1999. Erdő, telek-vásárlás, épület rekonstrukció Foglalkoztató épület létrehozása Fűtéskorszerűsítés Egyesített Szociális Intézmény, Fűtéskorszerűsítés dr. Piróth Endre Mentálhygiénés Otthon, Fűtéskorszerűsítés

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzatának. Gazdasági programja

Kistarcsa Város Önkormányzatának. Gazdasági programja Kistarcsa Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019. évre Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági

Részletesebben

hatályos: 2015.10.20 - aa) a KEOP-5.6.0/12-2013-0030 azonosító számú, Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai Korszerűsítése című, és

hatályos: 2015.10.20 - aa) a KEOP-5.6.0/12-2013-0030 azonosító számú, Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai Korszerűsítése című, és 1770/2015. (X. 19.) Korm. határozat a 2012-2013-0030 azonosító számú ( Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai Korszerűsítése című), valamint a 2014-0001 azonosító számú ( Épületenergetikai korszerűsítés

Részletesebben

184/2013.(VI.27.) határozat melléklete

184/2013.(VI.27.) határozat melléklete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi KÖZBESZERZÉSI TERVE Építési beruházás 1. Beszerzés tárgya Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő közmű rendszerek, műtárgyak fenntartási

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI

A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI A HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV ÉAOP-5.1.1/B-09-1F-2011-0002 Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából Készítette: A tanulmány kidolgozásában

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések

Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések Az elmúlt időszakban megvalósult és előkészítés alatt álló határmenti közúti fejlesztések Határ Renáta Koordinációs főmérnök, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Siófok, 2014. október 29. 1 Határmenti

Részletesebben

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2005. ÉVI PROGRAM 2004. december hó Készítette: Főépítészi Iroda 1 TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÁS 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS A városrészt érintő változások,

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi

Célegyenesben a Bubi. Célegyenesben a Bubi Célegyenesben a Bubi 1 Közlekedés Koordinációs Központ Kerékpáros Konferencia 2013. szeptember 19. A budapesti közbringa rendszer előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány

SAJTÓANYAG. 1. Thúry városrész rehabilitációja. Neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerei: Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány SAJTÓANYAG 1,2 milliárd forint uniós támogatás Nagykanizsa Thúry városrészének rehabilitációjára és a Nagykanizsai Ipari Park és Logisztikai Szolgáltató Központ "A" jelű gyűjtőút építésére Nagykanizsa,

Részletesebben

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról. Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról. Pénzügyi Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60609-4/2010 Cím: Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról Előterjesztő: Dr. Fodor

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Fejlesztési irányvonalak a megyeszékhelyen

Fejlesztési irányvonalak a megyeszékhelyen Fejlesztési irányvonalak a megyeszékhelyen 2010. November 25. Előadó: Csatári István vezérigazgató Szolnoki Városfejlesztő Zrt. Integrált Városfejlesztési Stratégia területi szemléletű, stratégiai dokumentum

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

.:~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző (' N Y. Afl. ...r~~... Kósa Tímea alpolgármester. ...:.r... Ci ~lu!}tk REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

.:~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző (' N Y. Afl. ...r~~... Kósa Tímea alpolgármester. ...:.r... Ci ~lu!}tk REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-520; FAX: +36 42 524-521 ALPOLGÁRMESTERE E-MAIL: GAZDALPOLG@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 11241/2013/14. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben