Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált városfejlesztési programjának bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált városfejlesztési programjának bemutatása"

Átírás

1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált városfejlesztési programjának bemutatása Előadó: Veres István főépítész Nyíregyháza, január 22-23

2 Nyíregyháza hosszú távú, átfogó célja: Stabil alapokon nyugvó, kiegyensúlyozott, fenntartható módon fejlődő gazdaság megvalósítása és minőségi életkörülmények biztosítása

3 Megalapozó dokumentumok Az Integrált Városfejlesztési Stratégiát megalapozó dokumentumok: Nyíregyháza Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepciója (2000) Átfogó fejlesztési Terv I-II. ütem a CÉH Zrt-vel közösen multiprojekt módszerrel ( ) Bencs Program (2006) Településszerkezeti Terv (2005) folyamatos változással, jelenleg is Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat (2005, módosítva 2010-ig folyamatos változással, az ún. gördülő tervezéssel, amely a változó igényeket veszi figyelembe)

4 Báthory Laktanya 2004 I. ütem A pályázati konstrukció bemutatása: HU2002/ sz. PHARE program - Integrált helyi fejlesztési akciók ösztönzése konstrukcióra készített: A pályázat címe: Esély Centrum : egykori laktanya hasznosítása a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének növelése érdekében A projekt kezdete: július A projekt befejezése: szeptember A projekt összköltsége: ,- EUR ( ,- Ft) Ebből uniós és hazai támogatás: ,- EUR ( ,- Ft) Saját erő: ,- EUR ( ,- Ft) Támogatás-intenzitás: 90% A program tartalma: 1. épület: Egykori parancsnoki épület: Civil érdekvédelmi központ 2. épület: Az egykori híradós épület: Kollégium és oktatási központ 3. épület: Az egykori csapatművelődési otthon Szabadidő és rehabilitációs fejlesztő központ 4. épület: Egykori műhely Melegítőkonyhás étterem Közterület rehabilitáció, külső közművesítés

5 Az egykori Báthory laktanya teljes területének tervezett rehabilitációja eredeti elképzelés a pályázat szerint (a terület javasolt felhasználása mára megváltozott)

6 Egykor és most (lent a megvalósult állapot látható)

7 Jósaváros 2005 I. ütem: Ungvár-sétány A határoló lakóépületek hőszigeteléssel együtt történő színdinamikai felújítása folyamatos A pályázati konstrukció bemutatása: A program tartalma: A beruházás az Ungvár sétány közötti teresedést érintette (kb m²) A Regionális Fejlesztés Operatív Program 2.2. Városi Területek Rehabilitációja c. konstrukcióra készített: A pályázat címe: Jósaváros közterületeinek rehabilitációja I. ütem A projekt kezdete: december A projekt befejezése: augusztus A projekt összköltsége: Ft Ebből Uniós és hazai támogatás: Ft Saját erő: Ft Támogatás intenzitás: 90% Közművek kiváltása Teljes burkolatcsere Vízelvezetők beépítése Közvilágítás korszerűsítése Vízgépészeti műtárgy építése Meglévő platánsor felújítása, bővítése Füvesítés Utcabútorok kihelyezése A Jósavárost érintő egyéb beruházási elemek Panel Program 690 db felújított lakás Energiatakarékos korszerűsítés, felújítás 190 db felújított lakás Útburkolat felújítása m² új útburkolat

8 A legrégebbi paneles lakótelep közterületei egykor

9 és most, a megvalósulás után

10 Vay Ádám Laktanya 2006 I. ütem (megvalósult) Pályázati konstrukció bemutatása: Regionális Fejlesztési Operatív Program 2.2 Városi Területek Rehabilitációja c. konstrukcióra készített: A pályázat címe: A nyíregyházi Báthory I. és Vay Á. laktanyák hasznosítása a Vay Á. laktanya ÉK-i részén lehatárolt beavatkozási terület és épületeinek rehabilitációja az esélyegyenlőséget növelő oktatási intézmények korszerű működési feltételeinek megteremtése érdekében A projekt kezdete: november A projekt befejezése: szeptember A program összköltsége: Ft Ebből Uniós és hazai támogatás: Ft Saját erő: Ft Támogatás intenzitás: 90% A program műszaki tartalma: Nyíregyháza, Tiszavasvári út, volt Vay Ádám Laktanya A A-B-C-DD1 épületének átalakítása a Bencs László Szakiskola és Általános Iskola (Második Esély Iskolája) oktatási infrastruktúrájának javítására, az Arany János Tehetséggondozó programban érintett fiatalok kollégiumi feltételeinek biztosítására: A épület: Bencs László Szakiskola, Általános tantermek, igazgatás B épület: Bencs László Szakiskola, Speciális Szaktantermek, csoportosztásos kabinetek C-D épület: Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Arany János tehetséggondozó program kollégiumi feltételeinek biztosítása - Bencs László Szakiskola speciális szaktantermei, étterem és konyhaüzem

11 Az egykori laktanya területének teljes rehabilitációja

12 Látványtervek a program nagyobb részben megvalósult! (Az iskola új tornacsarnokkal együtt teljesebb értékűvé vált)

13 ÚMFT ÉAOP B Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések a megyei jogú városokban Célja: A nagyvárosok tágabb térségére kiterjedő funkcióellátó szerepének erősítése, a kor igényeinek és elvárásainak megfelelő városközponti részek kialakítása. Alkalmazandó eljárás: kiemelt eljárásrend Támogatható tevékenységek: - Városi funkciót erősítő infrastrukturális tevékenységek - Szociális jellegű tevékenységek - Közösségi funkciót erősítő infrastrukturális tevékenységek -Közfunkciót erősítő infrastrukturális tevékenységek - Gazdasági funkciót erősítő infrastrukturális tevékenységek - Az infrastrukturális tevékenységeket kötelezően kiegészítendő kisléptékű és humán típusú tartalmi fejlesztések A támogatási intenzitás: a projekt egészére nézve maximum 80% lehet, de projekt elemenként eltérő mértékű Forrás: 7 évre 12 milliárd Ft melyet a régió 3 megyei jogú városa vehet igénybe A pályázat első fordulójának jogosultsági feltételei: - Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) - Elő Akcióterületi Terv (EAT) - Projekt adatlap

14 Az IVS kidolgozásának folyamata Stratégiai helyzetfeltárás Primer kutatás Szekunder adatelemzés Háttéranyagok elemzése Helyzetelemzés SWOT analízis Stratégiaalkotás Hosszú távú jövőkép éves átfogó cél 7-8 éves tematikus célok Városrészi célok Folyamatos egyeztetés INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Operatív tervezés Beavatkozási logika kidolgozása Megvalósítási mechanizmus

15 Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Az IVS szakmailag megalapozott és társadalmilag elfogadott dokumentum: Szakértői interjúk folytatása a város vezetőivel, a városfejlesztésben érintett szakemberekkel Munkamegbeszélések az Önkormányzat szakembereivel A képviselők részére Internetes kérdőíves felmérés Szakmai tájékoztatók, fórumok szervezése a szakhatóságok képviselőivel, a civil szervezetekkel, és vállalkozókkal, egyházak vezetőivel, üzlettulajdonosokkal, piaci árusokkal, bérlőkkel külön-külön, melye- ken a résztvevőkkel megismertettük a dokumentumok alapjait és meghallgattuk a javaslataikat A lakossági vélemények megismerése céljából a Nyíregyházi Napló- ban és a város internetes honlapján kérdőív jelent meg A város hivatalos honlapján (www.nyiregyhaza.hu) állandó link

16 Városrészek lehatárolása (a teljes igazgatási területet lefedi az IVS)

17 között tervezett városrehabilitációs programok (az itt szereplő költségek változhatnak) Cél Funkció Célcsoport Költségvetés (millió Ft) Önkormányzati forrás (%) 1. Belváros és Búza téri piac Környéke A városmag élővé tétele a központi kereskedelmi és szolgáltatási funkcióinak megerősítésével gazdasági, közösségi, városi, közszféra a város és a környező települések lakosai, vállalkozói, turisták, befektetetők Huszár telep A Huszártelep társadalmigazdasági leszakadásának megállítása a lakókörnyezet és az életminőség átfogó és fenntartható javításával lakó, közösségi, városi, közszféra a Huszártelep lakossága Érkerti lakótelep A megindult szegregációs folyamatok megállítása és visszafordítása az épületállomány és a közterek megújításával, valamint a közszolgáltatások fejlesztésével lakó, közösségi, városi, közszféra az Érkerti lakótelep lakossága Örörkösföldi lakótelep Az Örökösföldi lakótelep élhetővé tétele a hiányzó közszolgáltatások kialakításával és a közösségi terek megújításával lakó, közösségi, városi, közszféra az Örökösföldi lakótelep lakossága Tiszavasvári út menti laktanyák A Tiszavasvári út menti laktanyák területének optimális hasznosítása gazdasági, közösségi, városi, közszféra, lakó a város és a környező települések lakosai, vállalkozói, befektetetők - -

18 1. Belváros és Búza téri piac környéke A terület konszenzussal alakult ki Felújítás, bővítés, új építés Felújítandó gyalogos forgalmi zónák Új vagy bővített közlekedési csomópontok Új vagy bővített utak Kiépítendő kerékpárutak

19 Belváros Megvalósult első ütem Dózsa Gy. út

20 Belváros: Tervezett tevékenységek 1. Az összegek azóta pontosodtak, változtak, de a feladatok nem A projekt rövid leírása A projekt rövid leírása Bruttó költség (ezer Ft) Ügyfélszolgálati centrum kialakítása Református templom környezetének rekonstrukciója Ortodox műemlék épület külső felújítása A polgármesteri hivatal működési területén ügyfélszolgálati centrum és az azt kiszolgáló objektumok kialakítása Református templom kültéri megvilágítása Ortodox műemlék épület külső felújítása Sétáló utca rekonstrukciója I- III. ütem Búza téri piaccsarnok rehabilitációja és rekonstruciója Forgalmi csomópontok átépítése A Kiskörút - Bocskai u. Szent István u. közötti új szakaszának kiépítése I. Zrínyi Ilona Sétáló utca burkolatcseréje, részleges lefedésekkel. II. Házasságkötő terem és Anyakönyvi Hivatal épületének felújítása, udvarfelújítás III. Zrínyi Ilona sétálóutca portáljainak megújítása előtetők építésével A Búza téren új piaccsarnok és ABC, valamint új kereskedelmi helységek létrehozása a szabadtéri piac elhelyezésének lehetőségével és mélygarázs építésével. Közterület rendezés. Egyház u. -Síp utca szabályozása; Bethlen G. u. csomópont átépítése, szabályozása; Kálvin tér - Bercsényi utca szabályozása; Luther u.- Zrínyi Ilona u. csomópont építés; A Luther tér -Luther utca- Iskola utca csomópont átépítése A Kiskörút - Bocskai utca Szent István utca közötti új 2x2 sávos nyomvonalának kiépítése, a Szent István úti szakasz új forgalmi rendjének kialakítása (kétirányú forgalom) /bizonytalan/

21 Tervezett tevékenységek 2. A projekt rövid leírása A projekt rövid leírása Bruttó költség (ezer Ft) Kerékpárút kialakítás Belvárosi terek rekonstrukciója Fasor rendezések Nyírvíz Palota Az akcióterület és a város kerékpáros forgalmi kapcsolatának megteremtése Hősök tere rekonstrukciója I.-II.; Mártírok tere rekonstrukciója; Luther tér rekonstrukciója Árok utcai fasor rendezése; Búza utca fasor rendezése; Szent István utca fasor rendezés Homlokzat és tetőfelújítás (változott) (változott, kivitelezése folyamatban) Skála áruház homlokzatának felújítása Az üzletház elavult homlokzatának cseréje (változott) TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK 1-2. ÖSSZESEN:

22 A projekt elemek ma jelenlegi helyzet

23 2. Huszár lakótelep HUSZÁRTELEP TERÜLETI ÉS TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJA C. PROJEKT TERVEZETT FELADATAI: A projektek kiegészülnek csatlakozó egyházi létesítménnyel PROJEKTELEM Becsült költsége (eft) Közösségi funkció Városi funkciók : A fizikai környezet megújítása, a közterek, utak, járdák felújítása, csapadékvíz elvezetés megoldása, fásítás, játszótér létesítés Közszféra funkciók: A volt iskola épületének átalakítása közösségi házzá Lakófunkciót erősítő tevékenység és építés: A szociális bérlakások felújítása és komfortosítása (megtörtént) (változó tartalommal és összegben) ESZA típusú beavatkozások A városrehabilitációs program tervezett összes költsége: (módosult)

24 Huszár lakótelep képekben

25 3. Érkert Lakótelep AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA C. PROJEKT TERVEZETT FELADATAI: PROJEKTELEM Közösségi funkció: Nonprofit Szolgáltató és Képzési Központ (Nyírségi Civilház) fejlesztése: oktatási termek létrehozása, tetőtér beépítése Városi funkciók: Városrész központ kialakítása, (Ér-patak környezetének rendezése), közterületek rehabilitációja, forgalmi rend átalakítása, parkolási lehetőségek biztosítása Közszféra funkciók: Az érkerti oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése (Vécsey Károly Általános Iskola felújítása) Lakófunkciót erősítő tevékenység: A többlakásos társasházak és lakásszövetkezetek közös részeinek felújítása az energiahatékonyság javításának szempontjából Becsült költsége (eft) (előkészítés alatt) (más összeggel, előkészítés alatt) Kapcsolódó ESZA típusú beavatkozások A program pályázati támogatással tervezett projektjei: Nyírségi Kisvasút telephely áthelyezés ( újra kell gondolni, időközben a régi épület műemléki védettség alá helyezése is előtérbe került) Nagykörút befejezése ( Móricz Zs. u. szakasz megépítése)

26 Az Érkert képekben a mai állapotában

27 Az Érkerti lakótelep projektelemei az átnézeti térképen láthatóak

28 Az Érkert közterületei részletesebb projektelemei

29 A központi sétány, és annak építészeti kialakítása

30 Örökösföldi lakótelep ÖRÖKÖSFÖLD LAKÓTELEP KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK, VALAMINT SZOCIÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREINEK MEGÚJÍTÁSÁVAL AZ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ÁTFOGÓ JAVÍTÁSA C. PROJEKT TERVEZETT FELADATAI: PROJEKTELEM Becsült költsége (eft) Közösségi funkció: - Városi funkciók: Városrész központ kialakítása, közterületek rehabilitációja, forgalmi rend átalakítása, parkolási lehetőségek biztosítása (Fazekas János tér rendezése) Közszféra funkciók: Az oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése (Aprajafalva Bölcsőde, Kikelet Óvoda, Móra Ferenc Általános Iskola felújítása) Lakófunkciót erősítő tevékenység: A többlakásos társasházak és lakásszövetkezetek közös részeinek felújítása az energiahatékonyság javításának szempontjából (megvalósult az I. ütem) Kapcsolódó ESZA típusú beavatkozások A program tervezett projektjeinek becsült költsége:

31 Örökösföld képekben a felújítás előtt

32 Örökösföld központjának kertészeti terve

33 Az Örökösföld központja Fazekas J. tér a fejlesztés után

34 ÉAOP-5.1.1/B Belvárosi terek A Hősök tere, a Mártírok A Zrínyi Ilona u. (sétálóutca) burkolatcseréje, homlokzati látványelemek elhelyezése tere és a Luther tér rekonstrukciója Fasorrendezések az Árok, a Búza és a Szent I. utcákban Közlekedésfejlesztést érintő projektelemek 7/a Egyház u. -Síp utca szabályozása 7/b Kálvin tér - Bercsényi utca szabályozása 8. Széchenyi u. - Szarvas u. - Iskola u. csomópont építése 9/a Luther u.- Szent István u. csomópont építés 9/b A Kiskörút - Bocskai u. Szent István u. közötti új szakaszának kiépítése 10. Kerékpárút kialakítás

35 Belvárosi terek rehabilitációja ÉAOP /B Forrás: 7 évre kb. 12 milliárd Ft melyet a régió 3 megyei jogú városa vehet igénybe A 2. fordulós dokumentáció benyújtása: március 14. Az 1. fordulós dokumentáció benyújtása: április 30. Ennek Kormány által történő elfogadása: szeptember 17. E jóváhagyást követően kezdődhetett meg a 2. fordulós dokumentáció összeállítása. Döntés július 6. Támogatási Szerződés megkötése folyamatban A megvalósítás tervezett időszaka: június május

36 Ügyfélszolgálati Centrum - alapadatok Új építés Meglévő és új építés alapterület összesítés Földszint újépítés összesen: 836,19 m 2 I. emelet újépítés összesen: 580,44 m 2 II. emelet újépítés összesen: 252,57 m 2 Új építés alapterület összesen: 1669,20 m 2 Meglévő épület átalakítással érintett alapterülete Pince összesen: 189,77 m 2 Meglévő földszint átalakítás összesen: 78,80 m 2 Meglévő I. emelet átalakítás összesen: 394,69 m 2 Meglévőépület átalakítással érintett alapterülete összesen: 668,26 m 2 Új és meglévő alapterület összesen: 2337,46 m 2 Tervezett költség: Ft

37 Református templom Tervezett feladat (1.): a templom kiemelő világításának elkészítése A tervek szerint 4 db 250 W-os és 15 db 70 W-os fényvető elhelyezésével Várható bruttó költsége: ,- Ft Tervezett feladat (2.): az épület főbejárati ajtajának cseréje, a torony és a hajó feletti tetőszerkezet héjazatának paláról rézlemezre történő cseréje Várható bruttó költség: ,- Ft

38 Az ortodox imaház felújítása Tervezett feladat: az utcai homlokzat (lábazat, fal, ablakok, ereszpárkány, tető, bádogos szerkezetek) és az udvari homlokzat (falfelületek, lábazat) felújítása, festése, javítása. Várható bruttó költség: ,- Ft

39 A Zrínyi Ilona utcán tervezett fejlesztés bemutatása Tervezett tevékenységek: a Zrínyi Ilona utca (sétálóutca) felújítása; burkolatcsere és az üzletek portáljainak egységesítése, felújítása. Tervezett bruttó költség: ,- Ft

40 A Házasságkötő Terem felújításának bemutatása Tervezett tevékenység: a Házasságkötő Terem épületének felújítása, a terem belső átépítése, az Anyakönyvi Hivatal épületének külső-belső felújítása, az udvaron fedett gyülekezőhely kialakítása. Tervezett bruttó költség: ,- Ft

41 A Hősök tere rehabilitációja Tervezett tevékenység: a Hősök tere rehabilitációja, szökőkút építése, parkrendezés. Tervezett bruttó költség: ,- Ft

42 A Luther tér rekonstrukciója Tervezett feladat: egy egységes vonalvezetésű gyalogutakhoz kapcsolódó központi burkolt tér kialakítása, mely az átmenő forgalom, illetve a templomhoz érkező gyalogosok leülését, pihenését szolgálja. Tervezett bruttó költség: ,- Ft

43 A Nyírvíz Palota felújítása Tervezett feladatok: a műemlék épület utcafronti és udvari homlokzatának felújítása, a szükséges nyílászárók cseréje és tetőfelújítás (pályázat által támogatható elemek) Becsült bruttó költség: ,- Ft közös helyiségek felújítása, személyfelvonó építése, közművezetékek cseréje, központi fűtés felújítása, villanyszerelési munkák, stb. (pályázat által nem támogatható tevékenységek) Becsült bruttó költség: ,- Ft

44 A Skála (Nyírfa) áruház felújítása Tervezett tevékenység: az épület tulajdonosának (vállalkozói tőke) bevonásával az áruház homlokzatának felújítása (hőszigetelő homlokzati bevonat felrakása, homlokzatburkolat felszerelése, bejárati portálcsere, homlokzati nyílászárók felújítása, stb.). Tervezett bruttó költség: ,- Ft (támogatási arány: 35%), kis mértékben változik

45 Iroda- és üzletház építés (Bocskai u. 10.) Tervezett tevékenység: teljes egészében vállalkozói tőke bevonásával (FULLINVEST Zrt.) felépítendő iroda- és üzletház Tervezett bruttó költség: ,- Ft (a pályázatból nem támogatott elem) Párhuzamos projekt, későbbre halasztódott

46 Közösségi közlekedés fejlesztése A konstrukció megnevezése: ÉAOP /B Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése A projekt címe: A közösségi közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése Nyíregyházán A pályázati program tartalma: A fejlesztés keretében buszmegállók infrastruktúrájának felújítása (103 db), új esőbeállók építése (50 db), forgalomirányítói és utasforgalmi épület felújítása, utas tájékoztatás javítására kerül sor. Aktuális állapot: TSZ megkötve, kivitelező kiválasztása megtörtént Tervezett beruházási költség: ,- Ft Időtartam: március 2010 december

47 Keleti körút építése ÉAOP Konstrukció száma, címe: ÉAOP Önkormányzati utak fejlesztése Megvalósítás: II. félév II. félév A pályázat összértéke: ,- Ft Ebből támogatás: ,- Ft Saját erő: ,- Ft Tartalma: A Tüzér utca mintegy 915 méter hosszú szakaszán 2 x 1 sávval épül, a közút bal oldalán 1,50 m széles gyalogjárda készül. A tervezett összekötő út jelző-lámpás csomóponttal csatlakozik az Orosi úthoz. A jelzőlámpás csatlakozásnál gyalogjárda 95 m hosszon a jobb oldalon is kiépül. A jelzőlámpás csomópont kialakításához az Orosi utat (41 sz. főút) 229 m hosszon újra kell szőnyegezni. A Törzs utca - Szalag utca csomópontjától 2 x 1 sávos közút épül, valamint a bal oldalon elválasztott gyalog kerékpárút, illetve a jobb oldalon gyalogjárda.

48 A nyíregyházi Állatpark fejlesztése A konstrukció megnevezése: ÉAOP-2007/ Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés A projekt címe: E komponens:kiemelt projekt; Ócenárium, Esőerdő ház és Tarzan Ösvénye A program tartalma: Egy piramisszerű hatalmas épületben kerül kialakításra az indonéz esőerdő, a föld alatt pedig megépül az Indiai Óceán. Az ócenáriumban víz alatti üvegfolyosón lehet majd a több mint 4 méteres vízoszlopban közlekedni. Az ócenárium fölött létrejövő esőerdő házban sziklabarlangok, vízesések, liánok, függőhidak, mesterséges tavak találhatók majd. A bővítés másik részében egy tematikus útvonalon Tarzan Ösvénye kerül kialakításra. Aktualitások: A Támogatási Szerződés aláírása és a kivitelező kiválasztása megtörtént, a beruházás folyamatban van. Tervezett beruházási költség: nettó ,- Ft Támogatási összeg: nettó ,- Ft

49 Az Állatpark fejlesztés látványtervei

50 A Parkfürdő rekonstrukciója - Sóstó A konstrukció megnevezése: ÉAOP-2007/ Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés A projekt címe: A komponens: XXI. Századi fürdőkultúra megteremtése a nyíregyháza-sóstói hagyomány alapjain- a Parkfürdő rekonstrukciója és bővítése A program tartalma: A 66 ezer m2 területen elterülő uszoda és úszómedencék funkcionális, építészeti és technológiai rekonstrukciója, élmény elemek beépítése. A két termálmedence korszerűsítése, a gyermeklubickoló medence kerámia burkolása, vízforgató technológiai rendszerek kiépítése, egy új kombinált gyermek, fedett (családi) medence létesítése, a nyári öltöző korszerűsítése, új vizesblokkok létesítése. A főbejárati épület rekonstrukciója, és 6,3 ha területű park rekonstrukciójának megvalósítása. Aktualitások: A pályázat a 2. fordulóra történő előkészítés fázisában tart. Tervezett beruházási költség: nettó ,- Ft Támogatási összeg: nettó ,- Ft

51 A Parkfürdő-rekonstrukció látványtervei

52 A Wesselényi Miklós Szakközépiskola felújítása Az iskolaépület tervezett felújításának metszete Korábbi változat A megépíteni tervezett tornaterem metszetrajza

53 AGÓRA Konstrukció száma, címe: TIOP /08/1 Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása Ebből támogatás: eft Saját erő: eft Megvalósítás: ősze tavasza A pályázat összértéke: eft Tartalma: új multifunkcionális közösségi tér létrehozása mintegy 3000m²-en, melyben helye lesz színháznak, hangversenynek, konferenciának, de a közművelődés és az oktatás is otthon érezheti majd magát, mint ahogyan bálok, szalagavatók is rendezhetők majd az újonnan megépült központban.

54 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Veres István Nyíregyháza Megyei Jogú Város főépítésze

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. szeptember Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Az akcióterület kijelölése,

Részletesebben

ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV

ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Parkvárosi alközpont (Bem tér) Készítette: 2009. december TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...1 Előszó...1 1 A projektek bemutatása...1 1.1

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapította a 215/2014. (IX. 18.). számú határozatával

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV

CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓJA AKCIÓTERÜLETI TERV CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013 Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló... 5 2 Az akcióterület kijelölése és jogosultságának igazolása... 9 2.1 Illeszkedés

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Kunhegyes 2009. Készítette: Híd az Együttműködésért Társadalmi Gazdasági Tanácsadó Nonprofit Kft. Nyíregyháza Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői

Részletesebben

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ

VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ VÉGSŐ JÓVÁHAGYÁSRA 1 SZÁNT VERZIÓ KÉSZÍTETTÉKK MEGBÍZÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. GENERÁLTERVEZŐ FÜLÖP ÉPÍTÉSZIRODA BT. 1033 Budapest, Zab utca 12. 1 Fülöp Péter Fülöp Judit

Részletesebben

fejlesztési lehetőségei 2014-2018 Budapest Varga Mihály Budapest 4. választókerület

fejlesztési lehetőségei 2014-2018 Budapest Varga Mihály Budapest 4. választókerület fejlesztési lehetőségei 2014-2018 TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! Az elmúlt négy évben jelentős utat tettünk meg. A gazdaság növekedési pályára állt, és több mint 4 millió embernek van megélhetést biztosító

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 TÁJÉKOZTATÓ

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 TÁJÉKOZTATÓ PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-91 /2011. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Városfejlesztés és gazdaság-élénkítés Szentendre térségében

Városfejlesztés és gazdaság-élénkítés Szentendre térségében 2014 Városfejlesztés és gazdaság-élénkítés Szentendre térségében A Dumtsa Jenő Keretstratégia Gazdaságfejlesztési rész-stratégiája, és 2014-2015. évi akcióprogramjai TERVEZET Szentendre Város Önkormányzata

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Miskolc MJV programok és stratégiák elemzése

Miskolc MJV programok és stratégiák elemzése programok és stratégiák elemzése Az elemzésben felhasznált tanulmányok és rövidítések Klíma városi klímavédelmi és levegőtisztaság védelmi akcióterve Környezetvédelmi Program Megyei Jogú Város Környezetvédelmi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 2007.

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

16c. Fejlődő kertváros, Pestújhely. Intézményi fejlesztés: A volt Észak-pesti Kórház. 13. épület fejlesztése

16c. Fejlődő kertváros, Pestújhely. Intézményi fejlesztés: A volt Észak-pesti Kórház. 13. épület fejlesztése Intézményi fejlesztés: A volt Észak-Pesti Kórház 13. épület fejlesztése 16c A volt Észak-pesti Kórház területén 2014-ben elkezdődik és reményeink szerint be is fejeződik a mentőállomás után a második fejlesztés:

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója B e v e z e t é s... 3 I. A K O R M Á N Y Z A T G A Z D A S Á G P O L I T I K Á J Á N A K F Ő V O N Á S A I 2 0 1 3.

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Füzesgyarmat, 2013. Jóváhagyva a Füzesgyarmat Önkormányzatának 10/2013. (II. 14.) képviselőtestületi határozatával 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1.1.

Részletesebben

1. Gerlai András Lesz e még több közúti csomópontban fényjelzést váltást jelző óra. Szerintem nagyon jó. Nem csabai vagyok.

1. Gerlai András Lesz e még több közúti csomópontban fényjelzést váltást jelző óra. Szerintem nagyon jó. Nem csabai vagyok. 1. Gerlai András Lesz e még több közúti csomópontban fényjelzést váltást jelző óra. Szerintem nagyon jó. Nem csabai vagyok. Ezen igényt a jövő éves költségvetés tervezésénél szerepeltetjük. A városi jelzőlámpák

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. konstrukciójához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1 A. támogatás célja ÉS HÁTTERE

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

20 ÉVES A CÍVIS HÁZ ZRT.

20 ÉVES A CÍVIS HÁZ ZRT. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. kiemelkedően teljesítő tagvállalata n A mai értéken számolt 53,9 milliárd forint árbevételből 10,2 milliárd forint üzemi eredményt, 6,1 milliárd forint osztalékot termelt.

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLCTAPOLCA TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE AZ 2007. október TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 1. VEZETŐ I ÖSSZEFOGLALÓ...4 2. ELŐ

Részletesebben

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 2. számú melléklet: 1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 1.2 I. Innovációs funkciók: 1.3 A pólusok egyetemei és kutatóközpontjai

Részletesebben

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM DUNA MENTI TERÜLETEK ÖSSZEHANGOLT FEJLESZTÉSE TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben