VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14."

Átírás

1 10. Ävfolyam 30. szåm augusztus 1. VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: ) Impresszum

2 HAZAI INFORMÄCIÅ VÇDŐOLTÄSOK, 2002 Çletkorhoz kñtñtt kñtelező vüdőoltások Az Äletkorhoz kötött kötelező vädőoltåsok teljesütäse länyegesen nem tärt el az előző ÄvekÄtől. Az ántsz megyei intäzeteinek jelentäse szerint a folyamatos Äs kampånyoltås keretäben vägzendő valamennyi oltåst az oltandñk 99,7100%a megkapta (1. tåblåzat). A BCG oltåsok teljesütäse nägy megye kivätelävel (Baranya, Gy őrmoson Sopron, Pest Äs Somogy megye) valamennyi teréleten 100%os volt. A többi vädőoltås (folyamatos Äs kampåny) teljesütäse 18 közigazgatåsi teréleten meghaladta a 99%ot. A folyamatos oltåsi rend szerint vägzett oltåsok közél a DPT I/c + OPV + Hib I/c oltåsok teljesütäse BorsodAbaàjZemplÄn (99,4%) Äs SzabolcsSzatmÅrBereg (99,5%) megyäben volt a legalacsonyabb. Az iskolai kampányoltás keretäben vägzett MMR àjraoltås Tolna megyäben (98,6%), valamint a hepatitis B elleni vädőoltås harmadik räszletänek oltottsågi arånya GyőrMosonSopron megyäben (98,9%) nem Ärte el a 99%ot (2/ab tåblåzat). A DPT III+OPV oltåsokat 2002 ÅprilisÅtÑl folyamatos oltåsi rend szerint vägeztäk, az Åprilis 1. előtt széletett Äs DPT III + OPV oltåsban nem räszesélt gyermekeket kiegäszütő kampånyoltås keretäben oltottåk. Ennek megfelelően az ántsz megyei intäzeteinek a Ävről käszütendő jelentäse tartalmazza majd az januår 1. Äs december 31. között széletettek DPT III + OPV oltottsågi arånyåt. A folyamatos oltások átoltási àteme a jàniusi adatok alapjån ÖsszessÄgÄben kedvezőbben alakult, mint az előző Ävekben. JÅszNagykun Szolnok Äs VeszprÄm megyäben az esedäkessäg utåni kät hñnap màlva minden oltås esetäben elärtäk a 98%os ÅtoltottsÅgot. Kedvező volt az ÅtoltÅsi Étem BÅcsKiskun, FejÄr, HajdàBihar, KomÅromEsztergom Äs Zala megyäben is, ahol egyegy oltåsfajta kivätelävel valamennyi oltås esetäben igen jñ volt az ÅtoltÅsi Étem. Az előző Ävekhez hasonlñan a folyamatos oltåsok ÅtoltÅsi Éteme Szabolcs SzatmÅrBereg megyäben volt a legkedvezőtlenebb annak ellenäre, hogy az előző Ävhez viszonyütva a Hib I/a, a DPT I/a + IPV, a DPC I/b + OPV + Hib I/b, valamint a DPT II + OPV oltåsok esetäben sikerélt az ÅtoltÅs ÉtemÄt gyorsütani (3. tåblåzat).

3 1. tábl ázat Çletkorhoz kñtñtt kñtelező vüdőoltások teljesâtüsi aránya* Oltás megnevezüse VÜdőoltások teljesâtüsi aránya (%) Üvben BCG 100,0 100,0 Hib I/a 100,0 100,0 DPT I/a + IPV 100,0 100,0 DPT I/b + OPV + Hib I/b 99,9 99,9 DPT I/c + OPV + Hib I/c 99,8 99,8 MMR + OPV + Hib II 99,9 99,9 DPT II + OPV 99,9 100,0 dt 99,7 99,7 MMR àjraoltås 99,6 99,7 Hepatitis B I 99,9 99,8 Hepatitis B III 99,9 99,7 BCG = Bacillus CalmetteGuÄrin / tuberkulñzis elleni oltñanyag DPT = diftäriapertusszisztetanusz Hib = b tüpusà Haemophilus influenzae fertőzäs elleni oltñanyag IPV = inaktivålt poliovürus vakcina OPV = orålis poliovürus vakcina MMR = morbillimumpszrubeola dt = diftäriatetanusz emläkeztető oltås cäljåra *BeszÅmolÅs a Ävi VÄdőoltÅsi MÑdszertani levälben meghatårozott szempontok szerint.

4 Çletkorhoz kñtñtt kñtelező oltások: a vüdőoltásra kñtelezettek sz áma Üs a vüdőoltás teljesâtüsi aránya szerint /a tábl ázat Megye BCG Hib I/a DPT I/a + IPV DPT I/b + OPV+Hib I/b DPT I/c + OPV+ Hib I/c oltandä oltott % oltandä oltott % oltandä oltott % oltandä oltott % oltandä oltott % Baranya , , , , ,8 BácsK , , , , ,0 BÜkÜs , , , , ,8 BorsodA.Z , , , , ,4 Csongrád , , , , ,9 FejÜr , , , , ,9 GyőrM.S , , , , ,7 HajdãB , , , , ,9 Heves , , , , ,8 JászN.Sz , , , , ,0 KomáromE , , , , ,9 Nägrád , , , , ,0 Pest , , , , ,8 Somogy , , , , ,8 SzabolcsSz.B , , , , ,5 Tolna , , , , ,8 Vas , , , , ,0 VeszprÜm , , , , ,0 Zala , , , , ,0 VidÜk , , , , ,8 Budapest , , , , ,9 Ország , , , , ,8

5 Çletkorhoz kñtñtt kñtelező oltások: a vüdőoltásra kñtelezettek sz áma Üs a vüdőoltás teljesâtüsi aránya szerint /b tábl ázat Megye MMR + OPV + Hib II DPT II + OPV dt MMR ãjraoltás Hepatitis B I. Hepatitis B III. oltandä oltott % oltandä oltott % oltandä oltott % oltandä oltott % oltandä oltott % oltandä oltott % Baranya , , , , , ,7 BácsKiskun , , , , , ,9 BÜkÜs , , , , , ,0 BorsodA.Z , , , , , ,9 Csongrád , , , , , ,0 FejÜr , , , , , ,8 GyőrM.S , , , , , ,9 HajdãB , , , , , ,4 Heves , , , , , ,9 JászN.Sz , , , , , ,0 KomáromE , , , , , ,8 Nägrád , , , , , ,9 Pest , , , , , ,9 Somogy , , , , , ,8 SzabolcsSz.B , , , , , ,9 Tolna , , , , , ,4 Vas , , , , , ,6 VeszprÜm , , , , , ,9 Zala , , , , , ,9 VidÜk , , , , , ,8 Budapest , , , , , ,5 Ország , , , , , ,7

6 Çletkorhoz kñtñtt oltások àteme teràletenkünt a jãniusi adatok alapján 3. tábl ázat Teràlet BCG Hib I/a DPT I/a + IPV DPT I/b + OPV + Hib I/b 98%os ÅtoltottsÅg el ÄrÄse az esedäkess Äg ut Åni: 2 hñnap = igen jñ 3 hñnap = jñ 4 hñnap = közepes 5 hñnap = elh àzñdñ 6 hñnap vagy több = nagyon elhàzñdñ DPT I/c + OPV + Hib I/c MMR + OPV + Hib II DPT II + OPV Budapest igen jñ igen jñ igen jñ igen jñ jñ jñ elhàzñdñ Baranya igen jñ igen jñ jñ igen jñ közepes közepes jñ BácsK. igen jñ igen jñ igen jñ igen jñ jñ igen jñ igen jñ BÜkÜs igen jñ igen jñ igen jñ igen jñ jñ igen jñ jñ BorsodA.Z. igen jñ igen jñ jñ jñ nagyon elhàzñdñ Csongrád igen jñ igen jñ igen jñ igen jñ jñ jñ jñ FejÜr igen jñ jñ igen jñ igen jñ igen jñ igen jñ igen jñ GyőrM.S. igen jñ igen jñ igen jñ jñ jñ jñ közepes HajdãB. igen jñ igen jñ igen jñ igen jñ igen jñ jñ igen jñ Heves igen jñ igen jñ igen jñ közepes közepes igen jñ igen jñ JászN.Sz igen jñ igen jñ igen jñ igen jñ igen jñ igen jñ igen jñ KomáromE. igen jñ igen jñ igen jñ igen jñ jñ igen jñ igen jñ Nägrád igen jñ igen jñ igen jñ igen jñ elhàzñdñ jñ igen jñ Pest igen jñ igen jñ jñ igen jñ elhàzñdñ jñ közepes Somogy igen jñ igen jñ igen jñ jñ közepes jñ jñ SzabolcsSz.B. igen jñ igen jñ jñ közepes nagyon elhàzñdñ jñ elhàzñdñ Tolna igen jñ igen jñ igen jñ jñ jñ igen jñ igen jñ Vas igen jñ igen jñ igen jñ jñ közepes igen jñ igen jñ VeszprÜm igen jñ igen jñ igen jñ igen jñ igen jñ igen jñ igen jñ Zala igen jñ igen jñ igen jñ igen jñ jñ igen jñ igen jñ jñ jñ

7 MegbetegedÜsi veszüly elhárâtása ÜrdekÜben vügzett kñtelező vüdőoltások Hastâfusz elleni kötelező vädőoltåsban Összesen 163 szemäly räszesélt, szemben az előző Ävi 509 fővel. ãt megyäben törtäntek az oltåsok: a betegek környezetäben 106, müg a kñrokozñhordozñk környezetäben 57 fő oltåsa törtänt meg. RubeolafertőzÄs veszälye miatt nägy fő räszesélt vädőoltåsban (MMR) FejÄr (2) Äs Zala (2) megyäben. A lyssafertőzäsre gyanàs säréläs miatt oltott szemälyek szåma (5309) mintegy 10%kal csökkent a Ävihez viszonyütva (5785). VÜrushepatitisben megbetegedettek környezetäben Összesen szemälyt räszesütettek gammaglobulin vädelemben. Az oltåsok håromnegyedät (13354 fő) BorsodAbaàjZemplÄn megyäben vägeztäk, ahol az Äv sorån több teréleti hepatitis A jårvåny fordult elő. A felsőfokà egäszsägégyi käpesütäst adñ oktatåsi intäzmänyek első Äves hallgatñinak (mintegy 2600 fő) kñtelező hepatitis B elleni oltåsåhoz Összesen 7211 dñzis oltñanyagot hasznåltak fel. A HbsAg pozitüv anyåk àjszélöttjei HBV fertőződüsünek megelőzüse cüljábäl 321 àjszélött räszesélt aktüvpasszüv immunizålåsban. MegbetegedÜsi veszüly elhárâtása cüljábäl türâtüsmentesen vügzett ÑnkÜntes oltások 2002ben szemäly räszesélt influenza (A+B) elleni vädőoltåsban. Az oltåsok 73,1%Åt a 60 Även feléliek (beleärtve ezen korcsoportba tartozñ krñnikus betegeket is), 20%Åt mås korcsoportba tartozñ idélt szüv, keringäsi, lägzőszervi, anyagcsere betegsägben szenvedők köräben vägeztäk. A 2002/2003. Ävi szezonban egäszsägégyi dolgozñ Äs szociålis intäzmänyben foglalkoztatott szemälyt oltottak influenza ellen. A jelentäsek alapjån az orszågban a 60 Även feléliek 37%a räszesélt tärütäsmentes oltñanyag felhasznålåsåval influenza elleni vädőoltåsban. Hepatitis B megbetegedäs megelőzäse cäljåbñl a dializålt betegek köräben 4978 adag, hemofüliås betegek köräben 15, az akut beteg, illetve krñnikus HBVhordozÑ környezetäben Älők oltåsåhoz 2607 adag vakcinåt hasznåltak fel. EgyÜb kñzpontilag szervezett türâtüsmentes oltások Invazâv meningococcus betegsüg elleni vüdőoltások A Äv folyamån 2 alkalommal kerélt sor ÖnkÄntes vädőoltåsok szervezäsäre az invazüv meningococcus betegsäg Åltal veszälyeztetettek köräben. A decemberäben adomånybñl szårmazñ adag meningococcus meningitis elleni oltñanyagbñl főt: 2 Även feléli, közössägbe jårñ gyermekeket, valamint a nagycsalådosok gyermekeit immunizåltåk.

8 Az OrszÅgos EpidemiolÑgiai KÖzpont käszletäből a zårt közössägekben (nevelőotthonban, egäszsägégyi gyermekotthonban, kollägiumban stb.) Älő 2 hñnapos 18 Äves gyermekek vädelmäre biztosütott 9492 adag Menjugate Äs 9645 adag Meningococcal A+C oltñanyagok teréleti felhasznålåsa sorån a Menjugate oltñanyag 95,6%a, müg a Meningococcal A+C vakcina 96,1%a kerélt beadåsra. Hepatitis A elleni vüdőoltások mårciusåban Baranya megyäben a szociålisan råszorult, valamint intäzeti gondozott gyermekek Äs fogyatäkos fiatal felnőttek közél mintegy 1700 fő hepatitis A elleni vädőoltåsa törtänt meg ÖnkÄntes kampånyoltås keretäben. SzabolcsSzatmÅrBereg megye hepatitis A endämiås teréletein Älő 315 Äves gyermekek közél 9441 fő räszesélt ÖnkÄntes, aktüv immunizålåsban, az alapimmunizålåsra januårfebruårjåban, müg az emläkeztető oltås beadåsåra I. negyedäväben kerélt sor decemberäben a Pest megyäben, Kerepes Äs Kistarcsa közsägekben kialakult teréleti hepatitis A jårvåny miatt, a vüruscirkulåciñ csökkentäse ÄrdekÄben az Ärintett terélet Ñvodai, iskolai, valamint közäpiskolai közössägeibe jårñ gyermekek, valamint a telepszerű lakñhelyen Älő 340 Äves cigånylakossåg köräben rendküvéli kampånyoltås elrendeläsäre, illetve megszervezäsäre kerélt sor. Kb fő, a 314 Ävesek 96%a, a 1518 Ävesek 50%a, müg a 1930 Ävesek 40%a räszesélt alap Äs emläkeztető oltåsban. BorsodAbaàjZemplÄn megyäben, SajÑszentpÄteren a romåk Åltal lakott telepéläsräszen 450 fő fertőzäsi veszälynek kitett Ñvodai Äs iskolai közössägbe jårñ gyermek kapott hepatitis A elleni vädőoltåst. NemzetkÑzi utazással kapcsolatos vüdőoltások Az OrszÅgos EpidemiolÑgiai KÖzpontban 3600 szemäly sårgalåz, valamint a központi Äs az ántsz megyei intäzeteiben működő nemzetközi oltñhelyeken 2716 főt hastüfusz, 1469 főt diftäria, 1007 szemälyt pedig invazüv meningococcus betegsäg (A+C) elleni oltåsban räszesütettek. Poliomyelitis ellen 633, cholera ellen 337 utazñt oltottak. 415 szemäly räszesélt MMR oltåsban, hepatitis infectiosa megelőzäsäre gammaglobulin oltås beadåsåra 100 esetben kerélt sor.

9 NEMZETKåZI INFORMÄCIÅ REGIONÄLIS NÇPEGÇSZSÇGçGYI OBSZERVATÅRIUMOK EurÑpa szåmos orszågåban működnek regionålis näpegäszsägégyi obszervatñriumok, Ügy pl. AngliÅban, FranciaorszÅgban, Belgiumban Äs NÄmetorszÅgban. BÅr ezek az intäzmänyek orszågrñlorszågra gyakran eltärő szervezeti håttärrel rendelkeznek AngliÅban többnyire az Ållami egäszsägégyi szervezet räszekänt, müg FranciaorszÅgban nonprofit hålñzatkänt teväkenykednek cäljuk azonos: elősegüteni a regionålis szintű egäszsäginformåciñ feldolgozåsåt, minäl szälesebb körben törtänő elärhetősägät Äs felhasznålåsåt a lakossåg egäszsägänek javütåsa ÄrdekÄben. AngliÅban a regionålis näpegäszsägégyi obszervatñriumok működäsät az orszågos tisztifőorvos Äs a näpegäszsägégyi minisztärium indütotta el februår 15Än az 1999es EgÄszsÄges NemzetÉnk ( Saving Lives: Our Healthier Nation ) kormånyzati stratägia alapjån. Ebben a stratägiåban megfogalmazñdik az egäszsäggel kapcsolatos informåciñk hatäkonyabb gyűjtäsänek Äs felhasznålåsånak az igänye: TisztÄbban kell lätnunk az egåszsåggel Ås az egåszsågegyenlőtlensågekkel kapcsolatban azårt, hogy a vältozäsokat kévetni tudjuk. Sok intåzmåny foglalkozik a lakossäg egåszsågåvel kapcsolatos informäciñ gyűjtåsåvel Ås felhasznäläsäval, mågis előfordulnak esetek, amikor nem Äll rendelkezåsre adat, vagy ami van, az megbüzhatatlan. Helyi szinten az adatok måg hiänyosabbak. A stratägia a regionålis näpegäszsägégyi obszervatñriumok ÅltalÅnos feladatait az alåbbiakban hatårozza meg: er ősütsäk a helyi szintű egäszsäginformåciñ elärhetősägät Äs felhasznålåsåt, måsräszt erősütsäk a näpegäszsägégyi inputot olyan interszektoriålis kezdemänyezäsek teréletän, amelyek a lakossåg egäszsägänek javütåsåt Äs az egäszsägegyenlőtlensägek csökkentäsät tűzik ki cälul. A regionålis näpegäszsägégyi obszervatñriumok konkrät feladatai a következők: az egäszsäggel Äs betegsäggel kapcsolatos trendek monitorozåsa, a beavatkozåsok irånyånak meghatårozåsa; az egäszsäginformåciñban meglävő hiånyok feltärkäpezäse; az egäszsäg, Äs egäszsägegyenlőtlensäg hatåsvizsgålatok mñdszertani irånyütåsa; kélönböző forråsokbñl szårmazñ egäszsäginformåciñ feldolgozåsa àj szempontok alapjån az egäszsäg javütåsa ÄrdekÄben; projektek kivitelezäse egyes egäszsägproblämåk jobb megismeräse ÄrdekÄben; helyi szervek munkåjånak ÄrtÄkelÄse a lakossåg eg ÄszsÄgÄnek javütåsa, valamint az egyenlőtlensägek csökkentäse teréletän;

10 näpegäszsägégyi problämåk előrejelzäse. Emellett minden egyes obszervatñrium egy kiemelt eg ÄszsÄgpolitikai tämåärt felelős. égy päldåul a londoni obszervatñrium az egäszsäg egyenlőtlensägek Äs a szociålis kirekesztettsäg, valamint a regeneråciñ, a dälkeleti rägiñ obszervatñriuma a koronåria betegsäg Äs az agyvärzäs, valamint a färfiak egäszsäge, a dälnyugati rägiñ a balesetek Äs säréläsek, valamint a gyermekek egäszsäge teréletet käpviselik. A regionålis obszervatñriumok kötelesek minäl szälesebb körű egyéttműködäst, közös projekteket kialakütani olyan helyi szervekkel vagy intäzmänyekkel akår kormånyzati akår nem, amelyek teväkenysäge valamilyen mñdon a lakossåg egäszsägänek javütåsåt cälozza. Az obszervatñriumok ezåltal fontos räsztvevői a helyi fejlesztäsi stratägiåk, programok kidolgozåsånak Äs az egäszsägpolitikai tervezäsnek. AngliÅban jelenleg kilenc regionålis näpegäszsägégyi obszervatñrium működik kilenc kormånyzati rägiñban. A legkisebb rägiñnak 2,5 milliñ lakosa, a legnagyobbnak 8 milliñ lakosa van. Az obszervatñriumok többsäge az Ållami egäszsägégyi szervezeten belél működik, de vannak olyanok is, amelyek egyetemekhez kapcsolñdva låtjåk el munkåjukat. A fent emlütett stratägia kiemeli, hogy az egyes regionålis obszervatñriumok kötelesek egymåssal szorosan egyéttműködni, Äs ezåltal egy orszågos näpegäszsägégyi tudås Äs informåciñs hålñzatot lätrehozni. Ezen egyéttműködäs elősegütäsäre jàniusåban AngliÅban megalakult a NÄpegÄszsÄgÉgyi ObszervatÑriumok SzÖvetsÄge (Association of Public Health Observatories). A regionålis obszervatñriumok käpviselői mellett a szövetsägnek tagjai a näpegäszsägégyi, fejlesztäsi stb., intäzmänyek, valamint az angliai orszågos statisztikai hivatal is. A regionålis näpegäszsägégyi obszervatñriumok szövetsägänek fő feladatai közä tartozik az adatbeszerzäs orszågos szintű szervezäse, a regionålis obszervatñriumok munkåjånak koordinålåsa, nemzetközi kapcsolatok fejlesztäse. Az eurñpai regionålis obszervatñriumok nemzetközi egyéttműködäsek fontos ÅllomÅsa lesz az EUPHA Äves konferenciåja (2003. november, RÑma), ahol hivatalosan meg fog alakulni az eurñpai regionålis näpegäszsägégyi obszervatñriumok szövetsäge angol, francia, nämet Äs belga räsztvevőkkel. Az angliai näpegäszsägégyi obszervatñriumokrñl angol nyelvű informåciñ az alåbbi honlapokon Ärhető el: Forrás: Public Health Observatories in England, Progress and Prospects 2000/01, 2001/02, A report to the national governing board. TájÜkoztatást adta: osztálya Kaposvári Csilla tümafelelős OEK EgÜszsÜgmonitorozás Üs nemfertőző betegsügek epidemiolägiai

11 A HAZAI JÄRVÄNYçGYI HELYZET ÄLTALÄNOS JELLEMZÇSE A jãlius kñzñtti időszakban bejelentett heveny fertőző megbetegedäsek alapjån az orszåg jårvånyégyi helyzete az alåbbiakban foglalhatñ Össze: Az enterális ãton terjedő fertőző betegsügek jårvånyégyi helyzetäben az előző häthez käpest nem törtänt jelentős våltozås. Az enteritis infectiosa diagnñzissal jelentett megbetegedäsek szåma megegyezett a 29. häten regisztrålt esetszåmmal. Kevesebb salmonellosis kerélt a nyilvåntartåsba mint az előző häten, a megbetegedäsek szåma csak kb. felät tette ki az Ävekre jellemző közäpärtäknek. A campylobacteriosis bejelentäsek szåma az előző häthez käpest csak kismärtäkben emelkedett, dysenteriåt nem diagnosztizåltak. A hepatitis infectiosa esetek szåma jelentősen emelkedett az előző häthez käpest, de nem Ärte el az előző Äv azonos időszakåban regisztrålt esetszåmot Äs az Ävekre jellemző mediånt sem. A legtöbb megbetegedäst (7) BorsodAbaàjZemplÄn megyäből jelentettäk. A lügãti fertőző betegsügek jårvånyégyi helyzete kedvezően alakult. Kevesebb scarlatina Äs varicella esetet regisztråltak az előző hetinäl, pertussis Äs morbilli gyanàjåt nem jelentettäk. MindÖssze kät rubeola Äs nägy parotitis epidemica esetet diagnosztizåltak. Az idegrendszeri fertőző betegsügek viszonylag alacsony szåmban fordultak elő. Az előző häthez käpest csökkent az encephalitis infectiosa bejelentäsek szåma, a hat megbetegedäs közél nägyet a kullancsencephalitis vürusa okozott. A meningitis serosa esetek szåma megegyezett az előző häten diagnosztizålt esetszåmmal. A häten nägy gennyes meningitis kerélt a nyilvåntartåsba.

12 EGÇSZSÇGçGYI, SZOCIÄLIS ÇS CSALÄDçGYI MINISZTÇRIUM Eng.sz.: 87104/1975 MINISTRY OF HEALTH, SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS OF THE HUNGARIAN REPUBLIC Bejelentett fertőző megbetegedüsek Magyarországon (+) Notified cases of communicable diseases in Hungary (+) 30/2003.sz.heti jelentäs (weekly report) ( ) BetegsÜg Disease a 30. hüten (week) Medián az hüten (week) Medián Typhus abdominalis 1 1 Paratyphus Salmonellosis Dysenteria Dyspepsia coli EgyÜb E.coli enteritis Campylobacteriosis Yersiniosis Enteritis infectiosa Hepatitis infectiosa AIDS Poliomyelitis Acut flaccid paralysis Diphtheria Pertussis Scarlatina Morbilli Rubeola Parotitis epidemica Varicella Mononucleosis inf. Legionellosis Meningitis purulenta Meningitis serosa Encephalitis infectiosa CreutzfeldtJ. betegsüg 5 9 Lymekär Listeriosis Brucellosis Leptospirosis Tularemia Tetanus Vârusos haemorrh. láz 2 1 Malaria* Toxoplasmosis (+) előzetes, räszben tisztütott adatok (preliminary, partly corrected figures) (*) importålt esetek (imported cases) () nincs adat (no data available) A statisztika käszütäs ideje:

13 EGÇSZSÇGçGYI, SZOCIÄLIS ÇS CSALÄDçGYI MINISZTÇRIUM Eng.sz.: 87104/1975 MINISTRY OF HEALTH, SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS OF THE HUNGARIAN REPUBLIC Bejelentett fertőző megbetegedüsek Magyarországon (+) Notified cases of communicable diseases in Hungary (+) 30/2003.sz.heti jelentäs (weekly report) ( ) Teràlet Territory Dysenteria Salmonellosis Campylobacteriosis Enteritis infectiosa Hepatitis infectiosa Scarlatina Varicella Mononucl. infectiosa Meningitis purulenta Lymekär Budapest Baranya BácsKiskun BÜkÜs BorsodAbaãjZemplÜn Csongrád FejÜr GyőrMosonSopron HajdãBihar Heves JászNagykunSzolnok KomáromEsztergom Nägrád Pest Somogy SzabolcsSzatmárBereg Tolna Vas VeszprÜm Zala åsszesen (total) Előző hüt (previous week) (+) előzetes, räszben tisztütott adatok (preliminary, partly corrected figures) A statisztika käszütäs ideje:

14 A Johan BÅla OrszÉgos EpidemiolÑgiai KÖzpont (OEK) kiadvénya. A kiadvånyban szereplő közlemänyek szakmai egyeztetäst követően jelennek meg, ennek megfelelően az orszågos jellegű ÖsszeÅllÜtÅsok, illetve a szerkesztősägi megjegyzäsben foglaltak az OrszÅgos EpidemiolÑgiai KÖzpont Äs az orszågos tisztifőorvos szakmai välemänyät Äs javasolt gyakorlatåt tartalmazzåk. A kiadvänyt a Johan BÅla OrszÉgos KÖzegÅszsÅgÜgyi IntÅzet Ås a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a MagyarAmerikai KÉzÉs AlapnÄl elnyert pälyäzat Ältal biztosütott egyáttműkédås råvån fejlesztettåk ki. Az Epinfo minden häten pänteken kerél poståzåsra Äs az Internetre. Internet câm: A kiadvånnyal kapcsolatos ÄszrevÄtelekkel, közläsi sz ÅndÄkkal szüveskedjäk az Epinfo főszerkesztőjühez fordulni: Johan BÜla Országos Epidemiolägiai KÑzpont 1966 Budapest, Pf. 64. Telefon: , Telefax: A heti kiadvånyban szereplő anyagok szabadon måsolhatñk Äs felhasznålhatñk, azonban a kiadvåny forråsk Änt valñ hasznålatånål hivatkozni kell az alåbbi mñdon: OrszÅgos EpidemiolÑgiai KÖzpont. A közlemäny cüme. Epinfo a megjelenäs Äve; a kiadvåny sz Åma:oldalszÅm. (Pl.: OrszÅgos EpidemiolÑgiai KÖzpont. 10 Äves az Epinfo. Epinfo 2003;1:13.) Országos tisztifőorvos: Prof. dr. Ungváry Gy Ñrgy ISSN X

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 22. szám 2005. június 0. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Védőoltások, 2004 237 Meningitis járvány Indiában 244 Epinfo Tájékoztatás - emléktábla avatásról 245 - az OEK új honlapjáról

Részletesebben

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) . Ävfolyam. szåm 00. jçnius 8. AFPsurveillance 00, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ ACUT FLACCID PARALYSIS SURVEILLANCE

Részletesebben

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szerbiai kanyarójárvány 125 Mumpsz járvány Bulgáriában, 2007-ben 127 Fertőző betegségek adatai 128 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam. szám 0. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Védőoltások, 0 57 Fertőző betegségek adatai 69 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p HAZAI INFORMÁCIÓ VÉDŐOLTÁSOK,

Részletesebben

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo surveillance rendszere, 265 Fertőző betegségek adatai 273 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ NEMZETI NOSOCOMIALIS

Részletesebben

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 9. szåm 00. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek KimlÄn Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VELESZÇLETETT FEJLŐDÑSI RENDELLENESSÑGEK

Részletesebben

17. évfolyam 9. szám 2010. március 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 9. szám 2010. március 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 9. szám 00. március. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A norovíruscirkuláció erősödése, Magyarország, 00. februármárcius 0 Tájékoztatás szakmai továbbképzésről 0 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2015. augusztus hónapban bejelentett fertőző megbetegedésekről 447 Fertőző betegségek adatai 454 E p

Részletesebben

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 9. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT B 20 Fertőző betegségek adatai 203 Aerobiológiai tájékoztató 206 EpinfoHepatitis Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI

Részletesebben

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19.

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19. 9. Ävfolyam 5. szåm 2002. Åprilis 9. A NÄpegÄszsÄgÇgyi TudomÅnyos TÅrsasÅg felhévåsa Candidasis: napjaink problämåja? TÅjÄkoztatÅs a szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs

Részletesebben

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Listeriosis járvány a Cseh Köztársaságban 69 Epinfo Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 72 Fertőző betegségek adatai 73 Epidemiológiai

Részletesebben

22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az egészségügyi szolgáltatóknál üzemelő sterizáló berendezések mikrobiológiai hatásosságának ellenőrzési adatai 2014. évben

Részletesebben

16. évfolyam 25. szám 2009. június 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JÚLIUS 1. SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÉKEZÉS

16. évfolyam 25. szám 2009. június 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JÚLIUS 1. SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÉKEZÉS 6. évfolyam. szám 009. június 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Semmelweisnapi megemlékezés 99 Fertőző betegségek adatai 0 Epidemiológiai Információs Hetilap JÚLIUS. SEMMELWEISNAPI MEGEMLÉKEZÉS

Részletesebben

12. évfolyam 17. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 17. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 7. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A kötelező védőoltások megtagadása 77 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 82 Fertőző betegségek adatai 83 Aerobiológiai

Részletesebben

9. Ävfolyam 22. szåm 2002. jçnius 7.

9. Ävfolyam 22. szåm 2002. jçnius 7. 9. Ävfolyam. szåm 00. jçnius 7. BeszÅmolÉ a III. EurÉpai "UtazÅsi Medicina" KonferenciÅrÉl Influenza vakcina ÑsszetÄtelÄre vonatkozé ajånlås FelhÖvÅs orszågos parlagfűmentesötő hätre Fertőző betegsägek

Részletesebben

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 7. szám 00. február 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Anyatej útján közvetített sárgaláz megbetegedés Brazíliában 8 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 8 Szerkesztőségi tájékoztatás

Részletesebben

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap A fertőtlenítőszerek forgalmazásának ellenőrzése 349 Tájékoztatás igazoltan

Részletesebben

16. évfolyam 31. szám 2009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 31. szám 2009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 3. szám 009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Pandémiás influenza az egészségügyi dolgozók körében 367 Epinfo Tájékoztatás szakmai programról 376 Fertőző betegségek adatai 378 Epidemiológiai

Részletesebben

EpinfoNNSR eredmények

EpinfoNNSR eredmények 13. évfolyam 4. szám 2006. február 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoNNSR eredmények Epidemiológiai Információs Hetilap - Sebfertőzés surveillance 49 - Intenzív terápiás osztályok surveillance-a

Részletesebben

EpinfoMadárinfluenza-vírus

EpinfoMadárinfluenza-vírus 12. évfolyam 52. szám 2006. január 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT által okozott emberi megbetegedések Törökországban 597 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 599 Fertőző betegségek EpinfoMadárinfluenza-vírus

Részletesebben

14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 197 Epinfo Kiterjedten gyógyszerrezisztens tuberkulózis (XDR-TB) 201 Tájékoztatás - az ECDC állásajánlatairól 204 - szakmai

Részletesebben

12. évfolyam 25. szám 2005. július 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 25. szám 2005. július 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 25. szám 2005. július. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT ornithosis surveillance Békés megyében 277 Fertőző betegségek adatai 286 EpinfoMegerősített Aerobiológiai tájékoztató 290 Epidemiológiai

Részletesebben

22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az influenza surveillance 2014/15. évi eredményei 471 WHO ajánlása az influenza elleni vakcina összetételére, 2015/2016. 477

Részletesebben

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USA-ban Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USA-ban Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj . Ävfolyam 7. szåm 004. jçlius 9. Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban Szakmai tåjäkoztatås a värnyomkimutatås Çj médszeräről TÅjÄkoztatÅs tårsasågi kitöntetäsekről Fertőző betegsägek adatai

Részletesebben

17. évfolyam 2. szám 2010. január 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HAZAI ELSŐ HULLÁMÁNAK FONTOSABB JÁRVÁNYÜGYI JELLEMZŐIRŐL

17. évfolyam 2. szám 2010. január 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HAZAI ELSŐ HULLÁMÁNAK FONTOSABB JÁRVÁNYÜGYI JELLEMZŐIRŐL 7. évfolyam. szám 00. január. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Előzetes jelentés az influenza A(HN)v vírus által okozott pandémia hazai első hullámának fontosabb járványügyi jellemzőiről, 00. január.

Részletesebben

14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Térítésmentes influenza elleni védőoltások a 2007/2008. évi szezonban 429 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 436 Fertőző

Részletesebben

20. évfolyam 10. szám 2013. március 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

20. évfolyam 10. szám 2013. március 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 0. évfolyam 0. szám 03. március 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 03. február havi fertőző megbetegedésekről 93 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 0 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

17. évfolyam 37. szám 2010. szeptember 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 37. szám 2010. szeptember 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 37. szám 00. szeptember. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Az OEK tájékoztatója a 00. július havi megbetegedésekről 57 Epinfo Szakmai kiadvány megjelenése 65 Fertőző betegségek adatai 66 Epidemiológiai

Részletesebben

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2014. április hónapban bejelentett fertőző betegségekről 237 Fertőző betegségek adatai 245 E p i d e m i

Részletesebben

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap 7. évfolyam 9. szám 00. július 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI INFORMÁCIÓ KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A KANYARÓRÓL AZ EURÓPÁBAN ZAJLÓ KANYARÓJÁRVÁNY KAPCSÁN

Részletesebben

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2009. ÁPRILIS 20-26. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2009. ÁPRILIS 20-26. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS 6. évfolyam. szám 009. március 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 009. április 06. 9 VACSATC Honlap a védőoltások biztonságosságáról 33 Tájékoztatás szakmai rendezvényről

Részletesebben

12. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 19. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 19. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 9. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Beszámoló nemzetközi konferenciáról 373 Epinfo Fertőző betegségek adatai 378 Aerobiológiai tájékoztató 382 Epidemiológiai

Részletesebben

14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nosocomialis járványok értékelése, 2006 349 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 354 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban. Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban. Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj . Ävfolyam 7. szåm 004. jçlius 9. Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban Szakmai tåjäkoztatås a värnyomkimutatås Çj médszeräről TÅjÄkoztatÅs tårsasågi kitöntetäsekről Fertőző betegsägek adatai

Részletesebben

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 3. évfolyam 8. szám 2006. május 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT információk Kanyarójárvány Németországban 233 Lepra, 2005 235 Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 24 Fertőző betegségek EpinfoNemzetközi

Részletesebben

Epinfo EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2013. ÁPRILIS 22-27. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

Epinfo EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2013. ÁPRILIS 22-27. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 0. évfolyam 5. szám 0. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 0 57 Tájékoztatás szakmai munkaértekezletről 6 Fertőző betegségek adatai 6 E p i d e m i o l ó g i a i I

Részletesebben

17. évfolyam 13. szám 2010. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 13. szám 2010. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 49 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 5 Tájékoztatás szakmai továbbképzésekről Védőoltási továbbképző tanfolyam 54

Részletesebben

19. évfolyam 41. szám 2012. október 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 41. szám 2012. október 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 4. szám 0. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Felkészülés a 0/0. évi influenzaszezonra 469 Fertőző betegségek adatai 48 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e

Részletesebben

15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések 61 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 66 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről 67 Fertőző

Részletesebben

12. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT megbetegedések 42 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 425 Fertőző betegségek adatai 426 EpinfoHastífusz Aerobiológiai

Részletesebben

22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2015. MÁJUS 5.

22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2015. MÁJUS 5. 22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A kézhigiéne jelentősége Semmelweis hazájában 165 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 168 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések, 2007. II. negyedév 373 Tájékoztatás - szakmai továbbképzésekről 378 - tudományos ülés

Részletesebben

17. évfolyam 35. szám 2010. szeptember 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 35. szám 2010. szeptember 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 35. szám 200. szeptember 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 433 Epinfo Beszámoló tudományos konferenciáról 437 Szexuális úton terjedő fertőzések 438 Előzetes tájékoztatás szakmai kiadvány

Részletesebben

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Lyssa-fertőzésre gyanús sérülések surveillance-a, 2013 497 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 501 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Kanyarójárvány az Egyesült Államokban, 2014-2015 77 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 83 Fertőző betegségek

Részletesebben

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 3. szám 2003. január 24. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Jakob-betegség az Egyesült Államokban 21 Creutzfeldt- Fertőző EpinfoVariáns betegségek adatai 24 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

EpinfoHazai információ

EpinfoHazai információ 9. évfolyam 8. szám 2002. március 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoHazai információ VRONY 1999. 65 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 72 Fertőző betegségek adatai 72 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

12. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Influenza Epinfo Felkészülés a 2005/2006. évi szezonra 433 Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról 440 - szakmai

Részletesebben

18. évfolyam 23. szám 2011. június 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 23. szám 2011. június 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam. szám 0. június 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A magyarországi ágyi poloska helyzet a kártevőirtók szemével egy kérdőíves felmérés eredményei 49 Fertőző betegségek adatai 59 E p

Részletesebben

BeszÅmolÇ nemzektézi konferenciårçl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

BeszÅmolÇ nemzektézi konferenciårçl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) 0. Ävfolyam 32. szåm 2003. augusztus 5. BeszÅmolÇ nemzektézi konferenciårçl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki.htm ) Impresszum BESZÄMOLÅ AZ INTERNATIONAL SOCIETY

Részletesebben

19. évfolyam 16. szám 2012. április 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 16. szám 2012. április 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 6. szám 0. április 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 0. március havi fertőző megbetegedésekről 77 Szerkesztőségi tájékoztatás A járványügyi tevékenységet érintő

Részletesebben

17. évfolyam 3. szám 2010. január 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 3. szám 2010. január 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. január 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Magyarországra behurcolt visceralis leishmaniosis újabb esete 9 Fertőző betegségek adatai Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI

Részletesebben

EpinfoInfekciókontroll

EpinfoInfekciókontroll 15. évfolyam 29. szám 2008. július 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT intézkedések a Clostridium difficile terjedésének megelőzésére a kórházakban 345 Fertőző EpinfoInfekciókontroll betegségek adatai

Részletesebben

15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap Terjed a sárgaláz-járvány Dél-Amerikában 129 Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról

Részletesebben

13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap Nemzetközi információ Influenzaoltást követő halálesetek kockázatelemzése 581 Hazai információ

Részletesebben

21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Megkezdődött az influenza terjedése Európában 17 A szezonális influenza elleni átoltottság Európában 19 Tájékoztatás szakmai

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 28. szám 2008. július 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT a 2007. évben bejelentett fertőző betegségekről 321 jelentés Tájékoztatás Fertőző EpinfoElőzetes szakmai rendezvényről 338 betegségek

Részletesebben

18. évfolyam 39. szám 2011. október 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 39. szám 2011. október 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam 9. szám 0. október 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Felkészülés a 0/0. évi influenzaszezonra 47 Módosítás 466 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 467 Fertőző betegségek

Részletesebben

15. évfolyam 42-43. szám 2008. október 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 42-43. szám 2008. október 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT . évfolyam 44. szám 008. október. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Egy új arenavírus a DélAfrikában felbukkant ismeretlen betegség kórokozója 0 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 07

Részletesebben

Járványügy hazai helyzete, nemzetközi együttmőködések. Dr. Tombácz Zsuzsanna regionális tisztiorvos

Járványügy hazai helyzete, nemzetközi együttmőködések. Dr. Tombácz Zsuzsanna regionális tisztiorvos Járványügy hazai helyzete, nemzetközi együttmőködések Dr Tombácz Zsuzsanna regionális tisztiorvos Az ÁNTSZ szervezete Az ÁNTSZ szervezeti átalakítása befejezıdött 2007 január én Az ÁNTSZ szervezet DélAlföldi

Részletesebben

22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A nyugat-nílusi láz aktuális járványügyi helyzete Európában és Magyarországon 495 Fertőző betegségek adata 502 E p i d e m

Részletesebben

11. Ävfolyam 12. szåm 2004. mårcius 26. Az egäszsäg vilågnapja 2004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 12. szåm 2004. mårcius 26. Az egäszsäg vilågnapja 2004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 004. mårcius. Az egäszsäg vilågnapja 004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum TÄJÅKOZTATÄS SZAKMAI RENDEZVÅNYEKRŐL A Johan BÑla OrszÜgos Epidemiolágiai

Részletesebben

22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az Európai többlethalálozási surveillance heti jelentése, 2015. 4. hét 49 Mycoplasma pneumoniae által okozott légúti megbetegedések

Részletesebben

10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nemzetközi/hazai információ Súlyos, akut légzőszervi tünetegyüttes járványos előfordulása több országban 113 Hazai

Részletesebben

22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Kolerajárvány Irakban 527 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 533 Fertőző betegségek adatai 534 E p i d e m i o l ó

Részletesebben

14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A polio-eradikáció jelenlegi helyzete 133 Epinfo Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról 139 - epidemiológusok továbbképzéséről

Részletesebben

23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK által szervezett mikrobiológiai körvizsgálatok 57 Tájékoztatás szakmai továbbképzéről 62 Fertőző betegségek adatai 64

Részletesebben

15. évfolyam 24. szám 2008. június 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 24. szám 2008. június 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 24. szám 2008. június 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A Betegbiztonság fejlesztése Európában (Improvment Patient Safety in Europe-IPSE) 281 Az Utazási Medicina (utazási orvostan)

Részletesebben

14. évfolyam 30. szám augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 30. szám augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 30. szám 2007. augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS 289 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 294 Tájékoztatás ünnepi tudományos rendezvényről 295 Fertőző betegségek

Részletesebben

14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Chikungunya-láz járvány Olaszországban 361 Epinfo Tájékoztatás szakmai továbbképzésekről 365 Felhívás a NNSR-ben való részvételre

Részletesebben

21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Q láz járvány Baranya megyében, 2013 57 Fertőző betegségek adatai 64 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e

Részletesebben

16. évfolyam 49. szám 2009. december 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 49. szám 2009. december 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 9. szám 009. december. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Pandémiás influenza Epinfo WHO Az A(HN)v vírus ellen kifejlesztett vakcinák következtetések és ajánlások 6 a pandémiás HN kezelése (az

Részletesebben

21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A scabiosis (rühesség) aktuális kérdései 533 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 539 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

14. évfolyam 46. szám november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. AIDS ELLENI VILÁGNAP december 1.

14. évfolyam 46. szám november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. AIDS ELLENI VILÁGNAP december 1. 14. évfolyam 46. szám 2007. november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS AIDS elleni Világnap 2007. december 1. 477 Magyarország 480 Fertőző betegségek adatai 484 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nemzetközi információ Calicivírus járványok Európában 637 Hazai információ Fertőző betegségek adatai 640 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

14. évfolyam 43. szám 2007. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 43. szám 2007. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 4. évfolyam 43. szám 27. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A humán veszettség megelőzése Magyarországon 445 Epinfo előfizetése a 28. évre 452 Fertőző betegségek adatai 453 Epidemiológiai

Részletesebben

22. évfolyam 26. szám 2015. július 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 26. szám 2015. július 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 26. szám 2015. július 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Halálos kimenetelű diftéria megbetegedés Spanyolországban 291 Tájékoztatás engedélyezett ferőtlenítőszerekről 296 Fertőző betegségek

Részletesebben

16. évfolyam 12. szám 2009. március 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT GYERMEKKORI PNEUMOCOCCUS VAKCINÁCIÓ EURÓPÁBAN

16. évfolyam 12. szám 2009. március 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT GYERMEKKORI PNEUMOCOCCUS VAKCINÁCIÓ EURÓPÁBAN 6. évfolyam. szám 009. március 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Pneumococcus vakcináció Európában 4 Streptococcus pneumoniae surveillance, Magyarország, 00009 49 Tájékoztatás szakmai programról

Részletesebben

12. évfolyam 41. szám 2005. október 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 41. szám 2005. október 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 4. szám 2005. október 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A VRONY területi képviselőinek továbbképzése 485 Társasági tájékoztatás 488 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 489

Részletesebben

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT. Megelőzés Védelem Védőoltás 2007. április 16-22.

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT. Megelőzés Védelem Védőoltás 2007. április 16-22. 14. évfolyam 12. szám 2007. március 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 109 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 112 Fertőző betegségek adatai 112 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

16. évfolyam 20. szám 2009. május 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 20. szám 2009. május 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT . évfolyam 0. szám 009. május. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az egészségügyi dolgozók egyéni védőeszközei az új influenzában szenvedő beteg ellátása során 5 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

23. évfolyam 1. szám 2016. január 15. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

23. évfolyam 1. szám 2016. január 15. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 23. évfolyam 1. szám 2016. január 15. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Beköszöntő - 2016 1 Tudnivalók a Zika-vírusról egészségügyi dolgozók számára 4 Fertőző betegségek adatai 8 E p i d e m i o l

Részletesebben

18. évfolyam 17. szám 2011. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 17. szám 2011. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam 7. szám 0. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 0. március havi fertőző megbetegedésekről 77 Fertőző betegségek adatai 84 E p i d e m i o l ó g i a i I n f

Részletesebben

17. évfolyam 10. szám 2010. március 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 10. szám 2010. március 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 0. szám 00. március 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Sterilizáló berendezések időszakos műszaki felülvizsgálata 09 Epinfo Tájékoztatás szakmai rendezvényről Helyesbítés Fertőző betegségek

Részletesebben

22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A chikungunya-láz és a dengue-láz globális járványügyi helyzete, 2015 483 Fertőző betegségek adata 488 E p i d e m i o l ó

Részletesebben

10. Ävfolyam 21. szåm 2003. måjus 30. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

10. Ävfolyam 21. szåm 2003. måjus 30. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 0. Ävfolyam. szåm 00. måjus 0. VilÅgegÄszsÄgfelmÄrÄs MagyarorszÅgon Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VIL ÄGEG ÇSZSÇGFELMÇRÇS

Részletesebben

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása 23. évfolyam 45. szám 2016. november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS Magyarország, 2016. szeptember 30. 549 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 553 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban

NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban 8. Ävfolyam 2. szåm 2001. januår 19. NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban TÅjÄkoztatÅs szakmai tovåbbkäpzäsről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ

Részletesebben

12. évfolyam 21. szám 2005. június 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 21. szám 2005. június 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 2. szám 2005. június 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap Európai Betegségmegelőző Központ 225 Beszámoló nemzetközi kongresszusról 226 Tájékoztatás

Részletesebben

16. évfolyam szám augusztus 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam szám augusztus 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam. szám 009. augusztus 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 9 Szexuális úton terjedő fertőzések 99 Epinfo Fertőző betegségek adatai 0 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT SZEXUÁLIS ÚTON TERJEDŐ FERTŐZÉSEK, MAGYARORSZÁG, III. NEGYEDÉV

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT SZEXUÁLIS ÚTON TERJEDŐ FERTŐZÉSEK, MAGYARORSZÁG, III. NEGYEDÉV 8. évfolyam. szám 0. január 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések, Magyarország, 00. III. negyedév Szakmai felhívás NNSR 9 Fertőző betegségek adatai 9 Epidemiológiai

Részletesebben

9. Ävfolyam szåm januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam szåm januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 55. szåm 003. januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum A HAZAI JÄRVÄNYÅGYI HELYZET ÄLTALÄNOS JELLEMZÇSE A 00. december 5. kézétti időszakban bejelentett fertőző megbetegedäsek alapjån

Részletesebben

17. évfolyam 40. szám 2010. október 15. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 40. szám 2010. október 15. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 17. évfolyam 40. szám 2010. október 15. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Védőoltások, 2009 497 Szakmai tájékoztatás (influenza oltóanyagok) 503 Fertőző betegségek adatai 504 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

17. évfolyam 14. szám 2010. április 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 14. szám 2010. április 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. április 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT WHO ajánlás az influenza elleni vakcina összetételére 65 Epinfo Várandós nők pandémiás influenza A(HN)v vírusfertőzéssel összefüggésbe hozható

Részletesebben

15. évfolyam 23. szám 2008. június 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 23. szám 2008. június 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 23. szám 2008. június 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Az olimpiára utazó szurkolók egészségügyi felkészüléséről 269 Epinfo Tájékoztatás - engedélyezett irtószerekről 273 - engedélyezett

Részletesebben

15. évfolyam 46. szám november 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 46. szám november 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT . évfolyam 46. szám 008. november. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT terjedő fertőzések, 008. III. negyedév 4 úton Fertőző EpinfoSzexuális betegségek adatai 49 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ

Részletesebben

Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ

Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ 0. Ävfolyam 24. szåm 200. jçnius 20. Influenza vakcina ÉsszetÄtelÄre vonatkozñ ajånlås EurÑpai orszågok rutin oltåsi rendszere Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

12. évfolyam 49. szám december 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 49. szám december 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 12. évfolyam 49. szám 2005. december 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Influenza - Európai helyzet 577 - Influenza elleni védőoltások 579 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 583

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA A DECEMBER HAVI FERTŐZŐ MEGBETEGEDÉSEKRŐL

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA A DECEMBER HAVI FERTŐZŐ MEGBETEGEDÉSEKRŐL 8. évfolyam. szám 0. január. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 00. december havi fertőző megbetegedésekről 3 Az invazív meningococcusbetegség járványügyi helyzete, Magyarország,

Részletesebben