BeszÅmolÇ nemzektézi konferenciårçl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BeszÅmolÇ nemzektézi konferenciårçl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )"

Átírás

1 0. Ävfolyam 32. szåm augusztus 5. BeszÅmolÇ nemzektézi konferenciårçl Fertőző betegsägek adatai AerobiolÇgiai jelentäs (låsd: ) Impresszum

2 BESZÄMOLÅ AZ INTERNATIONAL SOCIETY OF TRAVEL MEDICINE VIII. NEMZETKÇZI KONFERENCIÄJÄRÅL MÖJUS 7. KÇZÇTT NEW YORKBAN TARTOTTÄK A TÄRSASÄG (ISTM) NYOLCADIK NEMZETKÇZI KONFERENCI ÄJÄT. A rendezvény négy napjñn az alñbbi témñkban több előadñs És szimpázium hangzott el:. VÄdőoltÅsok (sårgalåz, kolera, rabies, JapÅn B encephalitis, hepatitis A+B) 2. MalÅria (Üj kombinålt kezeläs, gyors diagnçzis, ÉngyÇgyátÅs) 3. RizikÇcsoportÜak felkäszátäse (idősek, terhesek, gyermekek, HIVfertőzÉttek). A repàlőutazås kockåzatai (trombçzis megelőzäse, barotrauma) 5. MagassÅgi betegsäg 6. UtazÇk hasmenäse (prevenciç, ÉngyÇgyátÅs) 7. ParazitÅs fertőzäsek 8. MigrÅciÇ Äs egäszsägàgy 9. Az utazåsi klinika a XXI. szåzadban A védőoltñsok témakörében elhangzott ÉrdekessÉgek A sñrgalñz elleni oltås kiemelt helyet kapott a konferenciån. Ennek egyik oka, hogy ez az egyedàli vädőoltås, melyet kételezően előár a WHO az endämiås teràleten ÅtutazÇknak, oda vagy onnan Ärkezőknek. EndÄmiÅs KÉzÄpAfrika Äs DÄlAmerika. A fertőzétt teràletek nem igazodnak az orszåghatårokhoz, emiatt nem egysäges az ÅllÅspont, hogy azokban az orszågokban, melyek csak räszlegesen Ärintettek, kell egysägesen oltani az utazçkat. TÉbb Ärv szçl a vakcinålås mellett. EgyrÄszt az Äghajlati viszonyok våltozåsa miatt egyre kiterjedtebb a betegsäg előfordulåsa, måsräszt a nem oltottak potenciålis veszälyt jelentenek egy olyan käsőbbi cälorszågban, ahol a sñrgalñz vàrus vektora, az Aedes szünyog honos; päldåul egy Även belàl BrazáliÅba, majd MalajziÅba repàl, vagy a DÄlAfrikai KÉztÅrsasÅgba kenyai ÅtszÅllÅssal jut el. A ÄrdeklődÄs måsik oka, hogy BrazáliÅban, 999 Äs 2002 kézétt 3 milliç primovakcinåciç tértänt Sao Paoloban Äs kérnyäkän, melynek kapcsån halålos kimenetelű oltåsi szévődmänyt Äszleltek 2 Äs 22 Ävesek kézétt. Az eddigi adatok szerint a halålozås arånya </ volt, melyärt allergia vagy az oltottak tül fiatal kora volt okolhatç. A brazil megfigyeläs alapjån, 65 Äves kor felett 2,/00000re emelkedett a sülyos oltåsi sz ÉvődmÄnyek arånya. FamiliÅris hajlammal Äs az ÉregedÄssel kapcsolatos termäszetes immungyengesäggel hozzåk ÉsszefàggÄsbe a kçros reakciçkat. MegerősátettÄk azt a koråbbi javaslatot, hogy idősek sårgalåz elleni oltåsa előtt kàlénésen märlegelni kell a valçs kockåzatot. A sårgalåz elleni oltçanyag

3 Älő, attenuålt várust tartalmaz, melyet csirkeembriçban szaporátva Ållátanak elő (Stamaril). Az oltåst kévető 0. nap utån alakul ki a táz Ävig tartç vädettsäg. Mivel az oltçanyag Älővárust tartalmaz, terheseknek, immunkårosodottaknak Äs tojåsfehärje ÄrzÄkenyeknek nem adhatç. 9 hçnaposnål fiatalabbak vakcinålåsa encephalitis veszälye miatt nem javasolt. SÑrgalÑz elleni védőoltñst hazñnkban kizñrálag a Johan BÉla OrszÑgos Epidemiolágiai KÖzpont NemzetkÖzi OltáhelyÉn végeznek. Az oltñsrál kétnyelvű, nemzetközi oltñsi könyvet Ñllàtanak ki: International Certificate of Vaccination, melynek felmutatñsñt az Érintett orszñgok hatásñgai a be És kiutazñskor kérhetik. A veszettség (lyssavàrus) elleni preexpozáciçs oltåsok jelentősäge az Ékoturizmussal, motoros Äs keräkpåros orszågjåråsokkal névekedik. Az USAban a denevärek Åltal terjesztett fertőzäs a leggyakoribb, mág DÄlkelet ÖzsiÅban a majmok Äs a kçbor kutyåk a veszälyesek. Egy pakisztåni klinikån käszàlt film tébb fertőzétt ember tàneteit kévette halålukig, bizonyátva a betegsäg sülyossågåt Äs az időben adott passzáv Äs aktáv immunizålås fontossågåt. Mivel az oltçanyagok sok esetben helyi gyårtåsüak, immunolçgiai hatåsuk bizonytalan, a fejlődő orszågokban megkezdett oltåsi sorozatot sülyos säràläs esetän Üjra kezdik a hazaärkezäst kévetően. PreexpozáciÇs oltåsban räszesátett egyännek veszettsägre gyanüs säràläs esetän a 0. Äs 3. napon kell ismätlő oltåst kapnia. JapÑn B encephalitis (japñn Bencephalitis vàrus) jårvånyok Özsia valamennyi orszågåban előfordulnak. Elsősorban a vidäki teràletekre låtogatçk Äs a huzamosabb ideig KeletÖzsiÅban tartçzkodçknak ajånlott a hårom räszből ÅllÇ oltåsi sorozat. Az elmült Ävekben turistaparadicsomokban Chiang Maiban Äs Balin is jelentettek megbetegedäseket. Az egäragyban termelt elélt várust tartalmazç oltçanyag 030%ban okoz oltåsi reakciçt. A fent emlátett kockåzati csoportüaknak azonban ajånlott az oltåsi sorozat, mivel a betegsäg magas halålozåsü (30%) Äs a tülälők kézétt gyakori a maradandç idegrendszeri kårosodås. HazÅnkban nem térzskényvezett az oltçanyag. A hepatitis A elleni aktáv immunizåciç az utazçknak ajånlott leggyakoribb oltås. A hazaihoz hasonlç szerolçgiai vizsgålatok tértäntek annak felmäräsäre, hogy a szűrővizsgålat vagy a rutinoltås gazdasågosabbe bizonyos populåciçban. Fejlődő orszågokbçl ÅttelepàlteknÄl a termäszetes vädettsäg mår fiatal kortçl magas, mág az iparilag fejlett teràleteken a kézäpkorüak is mäg fogäkonyak. A hepatitis B fertőzäs elleni vädőoltås jelentősäge nőtt az elmült Ävtizedben. NÄmetorszÅgi felmäräsek szerint az 50 Äv feletti, egyedàl utazç färfiak 20%a lätesát alkalmi, vädekezäs nälkàli szexuålis kapcsolatot magas hepatitis B prevalenciåjü orszågokban. A rizikçcsoport jelentősen kibővàl az exträm sportok Äs a kézüti balesetek Åldozataival. Id ős, krçnikus betegsägben

4 szenvedőknäl a sàrgőssägi betegellåtåskor van esäly nosocomialis fertőzäsre (hepatitis B, C, HIV). A fenti indokok miatt az ÅltalÅnossÅgban javasolt oltåsok kézä keràlt a hepatitis A Äs B elleni immunizåciç. A tàfusz (S.typhi) elleni vädőoltås leggyakrabban az indiai szubkontinensre Äs az AfrikÅba utazçknak javasolt. A gyengátett baktäriumot tartalmazç peroralis oltçanyag alkalmazhatçsåga korlåtozott (nem ajånlott kisgyermeknek, immunkårosodottaknak Äs terheseknek). Figyelembe kell venni azt is, hogy az antimalåriås szerek Äs egyäb profilaktikus antibiotikumok jelentősen csékkenthetik hatäkonysågukat. Jelenleg a poliszacharida vakcinåkat hasznåljåk legelterjedtebben, melyek kiszorátottåk a magas reaktogenitåsü teljessejt vakcinåkat. HÅtrÅnyuk azonban az, hogy a poliszacharid antigänek 2 Äves kor alatt nem indukålnak megfelelő ellenanyagvålaszt Äs a vädőhatås sem tartçs. Ennek kikàszébéläsäre mår kidolgoztåk a hastáfusz elleni konjugålt oltçanyagot. A kolera (V.cholerae) elleni vädőoltås egyärtelműen kikeràlt az utazçknak javasolt oltåsok kéräből, révid tåvü Äs gyenge hatäkonysåga (050%) miatt. AlkalmazÅsi kére a katasztrçfa süjtotta teràleten dolgozç mentőalakulatok tagjaira, a humanitårius ÉnkÄntes munkåt vägzőkre Äs a hajçkon szolgålatot teljesátőkre szűkàlt. NÉhÑny gondolat a malñria témakörében elhangzott előadñsokbál A malñria megelőzäse Äs lekàzdäse vilågmäretű probläma. A betegsäg elterjedäsänek kedvez, hogy a klimatikus viszonyok våltozåsa miatt a vektor szünyogok Älettere 500 m tengerszint feletti magassågrçl 2000 mäterre emelkedett Äs a plazmçdiumok chloroquin rezisztenciåja jelentősen nőtt. KÉzÄpAmerika, çszakafrika Äs az arab orszågok kivätelävel mår sehol nem hatäkony a chloroquin a malåria megelőzäsäre. Proguanillal kombinålva mäg megfelelő profilaktikum az indiai szubkontinensen. Jelenleg a malåria megelőzäsäre leggyakrabban hasznålt käszátmäny a mefloquin (Lariam), mely kedvezőtlen melläkhatåsprofilja Äs alkalmazåsi javaslata miatt nem kedvelt szer. Egyes felmäräsek szerint az esetek 060%Åban az előáråstçl eltärve megszakátjåk, vagy hamarabb abbahagyjåk szedäsät. Az utazås tartamåhoz käpest hosszü gyçgyszereläst igänylő mefloquin versenytårsakänt keràlt a gyçgyszertårakba a Malaron (ÉsszetÄtele: atovaquon/proguanil). NeuropszicholÇgiai melläkhatåsa kevesebb, gastrointestinalis melläkhatåsa azonban hasonlç a mefloquinehoz. Előnye, hogy egy nappal a malåriås teràletre ÄrkezÄs előtt kell szedäsät megkezdeni, napi egy tabletta a dçzisa Äs a teràlet elhagyåsa utån 7 nappal be lehet fejezni a kemoprofilaxist. DrÅga käszátmäny, elsősorban azoknak javasolt, akik 5 napnål révidebb ideig vannak malåria veszälynek kitäve. HazÅnkban mäg nincs térzskényvezve, de egyäni käräsre pår nap alatt behozattathatç. A malåria teråpiåjåban is gazdagodott a kánålat. Riamet [(Novartis) arthemether/lumefantrin] näven Üj kombinåciç keràlt forgalomba. Az arthemet KánÅban 2000 Äve malåria ellen hasznålt a

5 quinghaosu fa kivonatånak (artemisin) szintetikus våltozata. Gyors Äs magas plazmakoncentråciçt eredmänyez, bårmilyen kombinåciçban hatåsosan csékkenti a parazitemiåt, pusztátja a gametocitåkat, ennek eredmänyekänt a klinikai tànetek gyorsan enyhàlnek, Äs a beteg fertőzőkäpessäge is nähåny Çra alatt megszűnik. TÉbb előadås foglalkozott a stand by kezelässel (sàrgőssägi kezeläs, ÉngyÇgyátÅs), mellyel kapcsolatban eltärőek a välemänyek Äs a gyakorlat is. A täma ismert szakembereinek, a WHO Äs a CDC käpviselőinek vitåit nagy ÄrdeklődÄs kásärte. MÄg az ÅllÇhelyeken is szorongott a hallgatçsåg, akik abban a tävhitben voltak, hogy a malåriakärdäsben egyärtelmű ÅllÅsfoglalÅst Äs a gyakorlatban jçl hasznålhatç irånyelveket kapnak. A malåria szekciçkat interaktáv műhely zårta. Eseteket ismertettek, Äs elektronikus szavazåssal, az előadçk Äs a räsztvevők egyàttesen déntéttek a megoldåsrçl. LehangolÇ ÄlmÄny volt, hogy egyetlen alkalommal sem fordult elő, hogy a 60%ot meghaladta volna az egyforma välemänyek arånya. KÄtsÄgtelen, hogy a malåria megelőzäse, a diagnçzisa Äs a kezeläse az utazåsi medicina legnehezebb Äs legvåltozçbb teràlete. Gyakorlati kérdések az utazñsi medicinñbál çrdekes szánfoltja volt a konferenciånak a naponta mås cälorszågot taglalç A nap åticélja (Destination of the Day) cámű sorozat. Kuba, DÄlAfrikai KÉztÅrsasÅg Äs IndonÄzia sajåtossågairçl tartottak előadåst helyi szakemberek. A magyar turiståk egyik kedvelt cälpontjårçl, BalirÇl is sok Ärdekes informåciç hangzott el, tébbek kézétt az, hogy a malåria kockåzata itt igen alacsony, de 2002ben dengue jårvåny süjtotta, Äs egyre tébb mikrofilariasist Äs leptospirosist Äszlelnek utazçk kézétt. A HIVkockÅzat sem elhanyagolhatç, a näpszerű masszåzsszalonokban a lånyok fertőzéttsäge meghaladja a 25%ot. Rizikácsoportba tartozák utazñsa Ebben a tämakérben a gyermekek, az idősek, a krçnikus betegek Äs az immunhiånyosok (kiemelten a HIVfertőzÉttek) felkäszátäsäről hangzottak el előadåsok. KiemeltÄk, hogy a feladat bonyolult Äs időigänyes, csak keväs utazåsi klinika vagy håziorvosi rendelő van erre felkäszàlve. Az egyik legnagyobb akadåly elsősorban az, hogy nem kellő időben jelentkeznek szakembernäl a krçnikus betegsägben szenvedők. Az alapbetegsäggel kapcsolatos kontroll, esetleg nähåny kiegäszátő vizsgålat felfednä azokat az elvåltozåsokat, melyek a megterhelő utazås sorån egäszsägàgyi problämåt okozhatnak. Jelentősen bővàlt az időseknek Äs krçnikus betegsägben szenvedőknek javasolt oltåsok kére. CellulÅris immundefektusban Äs HIVfertőzÄsben szenvedők Älő mikrobåt tartalmazç vakcinåval csak akkor olthatçk, ha az abszolüt CD szåm meghaladja a 00/ml ÄrtÄket. A mekkai zarñndoklatokkal tébb referåtum, poszter foglakozott: Ävente kézel kätmilliç ember Ärkezik MekkÅba, a hät napig tartç, nagy fizikai Äs lelki

6 igänybevätelt jelentő zaråndoklatra. A forrç Äghajlat Äs a zsüfoltsåg elsősorban a cseppfertőzässel terjedő betegsägeknek kedvez: meningococcus, influenza, tbc. TÉbb előadås is foglalkozott a 2002ben indult azçta kàlénbéző vilågräszeken elterjedőben lävő W35 szerocsoportü N.meningitidis jårvåny jellegzetessägeivel Äs tanulsågaival. Szaud ArÅbiÅba tavaly Çta, csak a nägykomponensű vakcinåval tértänt ÄrvÄnyes oltås igazolåsa utån adjåk ki a vázumot. A vallåsi gyàlekezäsek utån emelkedik a tuberkulçzis incidenciåja is. A rituålis borotvålås a hepatitis B Äs C, valamint a HIVfertőzÄs terjedäsät segáti elő. Az esetleges zoonosis kialakulåsånak veszälyät minimålisra csékkentette az Åldozati Ållatok levågåsånak fokozott higiänäs ellenőrzäse. A zaråndoklatokhoz kapcsolçdç egäszsägàgyi problämåkat vårhatçan csékkenteni fogja az egäszsägàgyi felvilågosátç munka, a vädőoltåsok kiterjedtebb alkalmazåsa Äs az akut betegellåtås javátåsa. Az UtazÑsi Klinika a XXI. szñzadban TÉbb eurçpai Äs Amerikai Egyesàlt Öllamokbeli, egy ausztråliai Äs egy pakisztåni utazåsi klinika teväkenysägävel ismerkedhettànk meg. Nyugat EurÇpÅban Äs az USAban magasan käpzett szakasszisztensek låtjåk el a tanåcsadçi Äs oltç feladatot. Szakorvosok csak speciålis esetekben, konzálium szintjän vesznek räszt a munkåban. Az utazåsi klinikåk jelentősägät kàlénbéző kärdőáves felmäräsekkel vizsgåltåk. A kärdőáveket repàlőtereken, vårçkban Äs a mädiån keresztàl juttattåk el a megkärdezettekhez. Az utazçk tåjäkozottsåga mäg a fejlett egäszsägàgyi Äs utazåsi kultüråval rendelkező tårsadalmakban is alacsony, az utazçk 30%a veszi igänybe a tanåcsadåst. A vizsgålat sok tämåt Ärintett, tébbek kézétt a klinikåk szerepät a szexuålis neveläsben Äs a nemi Üton terjedő betegsägek megelőzäsäben. Egy angliai felmäräs szerint a klinika korlåtozott szerepet jåtszik a szexuålis egäszsäg megőrzäsäben. HatÄkonyabbnak bizonyultak az orszågos tåjäkoztatç kampånyok, melyek a nemzetkézi utazçkra is irånyultak. TÉbb előadås/poszter a migrñciával, a migrñnsok egészségçgyi ellñtñsñval/egészségçgyi ismeretszintjével foglalkozott. IllegÑlis bevñndorlák szñmñra fenntartott jñrábetegrendelő műkédäsäről szåmoltak be BresciÅbÇl (OlaszorszÅg). A tartomånyi egäszsägàgyi ellåtås keretäben kialakátott jårçbetegrendelőben a hät Ét napjån nyüjtanak alapellåtåst a bevåndorlçknak. A szemälyzetet orvos, 2 adminisztråtor, 2 nővär, 3 kultürålis mediåtor, Äs pszicholçgus alkotja. SzÅmátÇgÄpes rendszer tartja nyilvån a demogråfiai, epidemiolçgiai Äs klinikai adatokat. Fertőző betegsägek esetäben az egäszsägàgyi ellåtås ingyenes. A 2 Äve műkédő rendelő tébb mint beteget låtott el. A teväkenysäg fő teràletei az alapellåtås Äs megelőzäs, a fertőző betegsägek kontrollja, főleg a tbcszűräs, az aktáv tbcbetegsäg kezeläse, valamint a latens fertőzäsek szűräse. Foglalkoznak mäg a rizikçcsoportoknål a szexuålis Üton terjedő betegsägek

7 szűräsävel Äs a parazitolçgiai betegsägek kezeläsävel is. A migrñciá okozta eg ÉszsÉgçgyi feladatok megoldñsñhoz a fogadá orszñgban speciñlisan kialakàtott egészségçgyi struktårñra van szçkség. Spanyol szakemberek szåmoltak be a tuberkulázis előfordulåsårçl bevåndorlçk kézétt. A vizsgålat a Madridban Älő, tuberkulçzisban szenvedő bevåndorlçk klinikai Äs epidemiolçgiai jellemzőit ismertette. Tuberkulin bőrprçbåt vägeztek minden bevåndorlçnål. A tàneteket mutatç betegeknäl megkásäreltäk a Mycobacterium tenyäsztäsät képet Äs vizeletmintåkbçl mås savållç baktäriumok kçroki szerepänek kizåråsa mellett. ésszesen 80 aktáv tuberkulçzis esetet diagnosztizåltak, legtébbjàk PerubÇl Äs az Egyenlátői GuineabÇl Ärkezett. A bevåndorlçk 6 illetve 75%ÅnÅl volt a képet Äs vizelettenyäsztäs eredmänye pozitáv. MegÅllapátÅsuk szerint a tuberkulçzis a migrånsok kézétt elterjedt, a megärkezäst kévető első 3 Ävben fordul elő leggyakrabban. A kçrokozç gyçgyszerrezisztenciåja emelkedő tendenciåt mutat. Sàrgetőnek tartjåk a bevåndorlçk szåmåra elärhető Äs finanszározhatç tbc kontroll program kialakátåsåt. OlaszorszÅgi munkacsoport tartott el őadåst az illegñlis bevñndorlák tñjékozottsñgñrál a HIVfertőzÉs megelőzésével kapcsolatban is. A vizsgålatot a nem UniÇs orszågokbçl Ärkező illegålis bevåndorlçk kézétt vägeztäk, akik BresciÅban a jårçbeteg ellåtås keretäben kärtek segátsäget. EgÄszsÄgàgyi dolgozçk Äs kultürålis mediåtorok segátsägävel vägeztäk a felmäräst, a WHO Åltal ÉsszeÅllátott kärdőáv felhasznålåsåval. Az ismeretek szintjät a HIVfertőzÄsre vonatkozç táz kärdäsre adott vålasz alapjån hatåroztåk meg. ésszesen 58 szemälyt kärdeztek meg, ÅtlagÄletkoruk 29 Äv (79) volt, 6,8%a färfi. SzenegÅlbÇl 2,6%, çszakafrikåbçl 28,%, mås szubszaharai orszågbçl 7,2% Äs KeletEurÇpÅbÇl 32,% Ärkezett. MuzulmÅn volt 5,5%, keresztäny 6,5%. A bevåndorlçk 52%ÅnÅl a HIVfertőzÄsre vonatkozç ismeretek szintje alacsony volt. Çsszefoglalva: szakmailag igen Ärdekes konferenciån vettànk räszt, a legkorszerűbb technikai feltätelek, Äs jç szervezäs biztosátotta az idő kihasznålåst. Reggel 7 ÇrÅtÇl este 9 ÇrÅig folytak az előadåsok, szimpçziumok. A kultürålis program az Ellis Island, a BevÅndorlÇk SzigetÄ nek meglåtogatåsa biztonsågi okokbçl elmaradt. A korszerű ismeretek meglätänek igazolåsåra 2003ban a NemzetkÉzi UtazÅsi Medicina TÅrsasÅg bevezette az angol nyelvű áråsbeli vizsgåhoz kététt, az utazåsi medicina teràletän szerzett ismereteket igazolç bizonyátvånyt (Certificate of Knowledge of Travel Medicine). A konferencia első napjån tébb mint 300 jelentkező ÇrÅs áråsbeli vizsgåt tehetett. A kiärtäkeläs a tårsasåg Åltal kinevezett tudomånyos bizottsåg vägezte. A sikeres vizsgåt tevők kéztàk dr. Jelenik Zsuzsanna is augusztusban kapta käzhez a minősátäst.

8 TÑjÉkoztatÑst adta: oltáközpont dr. Jelenik Zsuzsanna osztñlyvezető főorvos, NemzetkÖzi dr. Melles MÑrta főigazgatá főorvos, OEK

9 A HAZAI JÄRVÄNYéGYI HELYZET ÄLTALÄNOS JELLEMZèSE A augusztus 0. kézétti időszakban bejelentett fertőző megbetegedäsek alapjån az orszåg jårvånyàgyi helyzete az alåbbiakban foglalhatç Éssze: Az enterñlis fertőző betegségek kézàl a campylobacteriosis bejelentäsek szåma kézel 20%kal csékkent, mág a salmonellosis Äs az enteritis infectiosa megbetegedäsekä 0%kal emelkedett az előző hetihez käpest. A heti adatokat tekintve az enterålis fertőző betegsägek jårvånyàgyi helyzete kedvezőbb volt, mint az előző Äv hasonlç időszakåban. Kevesebb vàrushepatitis fordult elő, mint az előző häten, a regisztrålt esetek szåma csupån harmada volt az Ävek azonos hetät jellemző mediånnak. A légåti fertőző betegségek jårvånyàgyi helyzete kedvezően alakult. Kevesebb varicella bejelentäs Ärkezett, mint az előző häten. A scarlatina esetek a mült hetihez kézel azonos szåmban fordultak elő, csak hät teràletet Ärintettek a megbetegedäsek. Pertussist Äs morbillit nem regisztråltak, szçrvånyosan előfordulç rubeola És mumpsz esetek keràltek a nyilvåntartåsba. Az idegrendszeri fertőző megbetegedések kézàl kevesebb encephalitis infectiosa, tébb gennyes, illetve serosus meningitis bejelentäst regisztråltak. Az encephalitis infectiosa Äs a meningitis serosa jårvånyàgyi helyzete megnyugtatç volt, de a meningitis purulenta bejelentäsek szåma mind a heti, mind az Äv eleje Çta nyilvåntartåsba vett esetek szåmåt tekintve meghaladta a koråbbi Ävben regisztråltat. A hät megbetegedäs Ét teràleten fordult elő. A Lymekár bejelentäsek szåma alig våltozott az előző häthez viszonyátva, az 32. häten diagnosztizålt esetek szåma hasonlç volt az előző Äv azonos időszakåban regisztrålthoz. Az esetek kézel harmadåt a fővårosbçl jelentettäk.

10 EGèSZSèGéGYI, SZOCIÄLIS ès CSALÄDéGYI MINISZTèRIUM Eng.sz.: 870/975 MINISTRY OF HEALTH, SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS OF THE HUNGARIAN REPUBLIC Bejelentett fertőző megbetegedések MagyarorszÑgon (+) Notified cases of communicable diseases in Hungary (+) 32/2003.sz.heti jelentäs (weekly report) ( ) BetegsÉg Disease a 32. héten (week) MediÑn az 32. héten (week) MediÑn Typhus abdominalis Paratyphus Salmonellosis Dysenteria Dyspepsia coli EgyÉb E.coli enteritis Campylobacteriosis Yersiniosis Enteritis infectiosa Hepatitis infectiosa AIDS Poliomyelitis Acut flaccid paralysis 2 8 Diphtheria Pertussis 5 Scarlatina Morbilli Rubeola Parotitis epidemica Varicella Mononucleosis inf. Legionellosis Meningitis purulenta Meningitis serosa Encephalitis infectiosa CreutzfeldtJ. betegség 5 0 Lymekár Listeriosis Brucellosis 2 Leptospirosis Tularemia Tetanus Vàrusos haemorrh. lñz 2 2 Malaria* 5 7 Toxoplasmosis (+) előzetes, räszben tisztátott adatok (preliminary, partly corrected figures) (*) importålt esetek (imported cases) () nincs adat (no data available) A statisztika käszátäs ideje:

11 EGèSZSèGéGYI, SZOCIÄLIS ès CSALÄDéGYI MINISZTèRIUM Eng.sz.: 870/975 MINISTRY OF HEALTH, SOCIAL AND FAMILY AFFAIRS OF THE HUNGARIAN REPUBLIC Bejelentett fertőző megbetegedések MagyarorszÑgon (+) Notified cases of communicable diseases in Hungary (+) 32/2003.sz.heti jelentäs (weekly report) ( ) Terçlet Territory Dysenteria Salmonellosis Campylobacteriosis Enteritis infectiosa Hepatitis infectiosa Scarlatina Varicella Mononucl. infectiosa Meningitis purulenta Lymekár Budapest Baranya BÑcsKiskun BÉkÉs BorsodAbaåjZemplÉn CsongrÑd FejÉr GyőrMosonSopron HajdåBihar Heves JÑszNagykunSzolnok KomÑromEsztergom NágrÑd Pest Somogy 37 2 SzabolcsSzatmÑrBereg Tolna Vas VeszprÉm Zala Çsszesen (total) Előző hét (previous week) (+) előzetes, räszben tisztátott adatok (preliminary, partly corrected figures) A statisztika käszátäs ideje:

12 A Johan BÅla OrszÉgos EpidemiolÑgiai KÖzpont (OEK) kiadvénya. A kiadvånyban szereplő kézlemänyek szakmai egyeztetäst kévetően jelennek meg, ennek megfelelően az orszågos jellegű ÉsszeÅllátÅsok, illetve a szerkesztősägi megjegyzäsben foglaltak az OrszÅgos EpidemiolÇgiai KÉzpont Äs az orszågos tisztifőorvos szakmai välemänyät Äs javasolt gyakorlatåt tartalmazzåk. A kiadvänyt a Johan BÅla OrszÉgos KÖzegÅszsÅgÜgyi IntÅzet Ås a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a MagyarAmerikai KÅzÅs AlapnÄl elnyert pälyäzat Ältal biztosçtott egyéttműkådös rövön fejlesztettök ki. Az Epinfo minden häten pänteken keràl poståzåsra Äs az Internetre. Internet càm: A kiadvånnyal kapcsolatos ÄszrevÄtelekkel, kézläsi sz ÅndÄkkal sz áveskedjäk az Epinfo főszerkesztőjéhez fordulni: Johan BÉla OrszÑgos Epidemiolágiai KÖzpont 966 Budapest, Pf. 6. Telefon: 7653, 769 Telefax: A heti kiadvånyban szereplő anyagok szabadon måsolhatçk Äs felhasznålhatçk, azonban a kiadvåny forråsk Änt valç hasznålatånål hivatkozni kell az al Åbbi mçdon: OrszÅgos EpidemiolÇgiai KÉzpont. A kézlemäny cáme. Epinfo a megjelenäs Äve; a kiadvåny sz Åma:oldalszÅm. (Pl.: OrszÅgos EpidemiolÇgiai KÉzpont. 0 Äves az Epinfo. Epinfo 2003;:3.) OrszÑgos tisztifőorvos: Prof. dr. UngvÑry GyÖrgy ISSN 9757X

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) . Ävfolyam. szåm 00. jçnius 8. AFPsurveillance 00, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ ACUT FLACCID PARALYSIS SURVEILLANCE

Részletesebben

9. Ävfolyam 22. szåm 2002. jçnius 7.

9. Ävfolyam 22. szåm 2002. jçnius 7. 9. Ävfolyam. szåm 00. jçnius 7. BeszÅmolÉ a III. EurÉpai "UtazÅsi Medicina" KonferenciÅrÉl Influenza vakcina ÑsszetÄtelÄre vonatkozé ajånlås FelhÖvÅs orszågos parlagfűmentesötő hätre Fertőző betegsägek

Részletesebben

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szerbiai kanyarójárvány 125 Mumpsz járvány Bulgáriában, 2007-ben 127 Fertőző betegségek adatai 128 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 9. szåm 00. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek KimlÄn Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VELESZÇLETETT FEJLŐDÑSI RENDELLENESSÑGEK

Részletesebben

VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 10. Ävfolyam 30. szåm 2003. augusztus 1. VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) Impresszum HAZAI

Részletesebben

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo surveillance rendszere, 265 Fertőző betegségek adatai 273 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ NEMZETI NOSOCOMIALIS

Részletesebben

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19.

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19. 9. Ävfolyam 5. szåm 2002. Åprilis 9. A NÄpegÄszsÄgÇgyi TudomÅnyos TÅrsasÅg felhévåsa Candidasis: napjaink problämåja? TÅjÄkoztatÅs a szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs

Részletesebben

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2015. augusztus hónapban bejelentett fertőző megbetegedésekről 447 Fertőző betegségek adatai 454 E p

Részletesebben

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Listeriosis járvány a Cseh Köztársaságban 69 Epinfo Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 72 Fertőző betegségek adatai 73 Epidemiológiai

Részletesebben

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 9. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT B 20 Fertőző betegségek adatai 203 Aerobiológiai tájékoztató 206 EpinfoHepatitis Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI

Részletesebben

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 22. szám 2005. június 0. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Védőoltások, 2004 237 Meningitis járvány Indiában 244 Epinfo Tájékoztatás - emléktábla avatásról 245 - az OEK új honlapjáról

Részletesebben

22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az egészségügyi szolgáltatóknál üzemelő sterizáló berendezések mikrobiológiai hatásosságának ellenőrzési adatai 2014. évben

Részletesebben

16. évfolyam 25. szám 2009. június 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JÚLIUS 1. SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÉKEZÉS

16. évfolyam 25. szám 2009. június 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JÚLIUS 1. SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÉKEZÉS 6. évfolyam. szám 009. június 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Semmelweisnapi megemlékezés 99 Fertőző betegségek adatai 0 Epidemiológiai Információs Hetilap JÚLIUS. SEMMELWEISNAPI MEGEMLÉKEZÉS

Részletesebben

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 7. szám 00. február 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Anyatej útján közvetített sárgaláz megbetegedés Brazíliában 8 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 8 Szerkesztőségi tájékoztatás

Részletesebben

14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 197 Epinfo Kiterjedten gyógyszerrezisztens tuberkulózis (XDR-TB) 201 Tájékoztatás - az ECDC állásajánlatairól 204 - szakmai

Részletesebben

16. évfolyam 31. szám 2009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 31. szám 2009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 3. szám 009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Pandémiás influenza az egészségügyi dolgozók körében 367 Epinfo Tájékoztatás szakmai programról 376 Fertőző betegségek adatai 378 Epidemiológiai

Részletesebben

17. évfolyam 9. szám 2010. március 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 9. szám 2010. március 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 9. szám 00. március. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A norovíruscirkuláció erősödése, Magyarország, 00. februármárcius 0 Tájékoztatás szakmai továbbképzésről 0 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap A fertőtlenítőszerek forgalmazásának ellenőrzése 349 Tájékoztatás igazoltan

Részletesebben

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USA-ban Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USA-ban Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj . Ävfolyam 7. szåm 004. jçlius 9. Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban Szakmai tåjäkoztatås a värnyomkimutatås Çj médszeräről TÅjÄkoztatÅs tårsasågi kitöntetäsekről Fertőző betegsägek adatai

Részletesebben

12. évfolyam 25. szám 2005. július 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 25. szám 2005. július 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 25. szám 2005. július. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT ornithosis surveillance Békés megyében 277 Fertőző betegségek adatai 286 EpinfoMegerősített Aerobiológiai tájékoztató 290 Epidemiológiai

Részletesebben

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban. Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban. Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj . Ävfolyam 7. szåm 004. jçlius 9. Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban Szakmai tåjäkoztatås a värnyomkimutatås Çj médszeräről TÅjÄkoztatÅs tårsasågi kitöntetäsekről Fertőző betegsägek adatai

Részletesebben

12. évfolyam 17. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 17. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 7. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A kötelező védőoltások megtagadása 77 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 82 Fertőző betegségek adatai 83 Aerobiológiai

Részletesebben

EpinfoMadárinfluenza-vírus

EpinfoMadárinfluenza-vírus 12. évfolyam 52. szám 2006. január 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT által okozott emberi megbetegedések Törökországban 597 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 599 Fertőző betegségek EpinfoMadárinfluenza-vírus

Részletesebben

EpinfoNNSR eredmények

EpinfoNNSR eredmények 13. évfolyam 4. szám 2006. február 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoNNSR eredmények Epidemiológiai Információs Hetilap - Sebfertőzés surveillance 49 - Intenzív terápiás osztályok surveillance-a

Részletesebben

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap 7. évfolyam 9. szám 00. július 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI INFORMÁCIÓ KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A KANYARÓRÓL AZ EURÓPÁBAN ZAJLÓ KANYARÓJÁRVÁNY KAPCSÁN

Részletesebben

12. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 19. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 19. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 9. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Beszámoló nemzetközi konferenciáról 373 Epinfo Fertőző betegségek adatai 378 Aerobiológiai tájékoztató 382 Epidemiológiai

Részletesebben

14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nosocomialis járványok értékelése, 2006 349 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 354 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

17. évfolyam 13. szám 2010. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 13. szám 2010. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 49 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 5 Tájékoztatás szakmai továbbképzésekről Védőoltási továbbképző tanfolyam 54

Részletesebben

20. évfolyam 10. szám 2013. március 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

20. évfolyam 10. szám 2013. március 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 0. évfolyam 0. szám 03. március 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 03. február havi fertőző megbetegedésekről 93 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 0 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2009. ÁPRILIS 20-26. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2009. ÁPRILIS 20-26. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS 6. évfolyam. szám 009. március 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 009. április 06. 9 VACSATC Honlap a védőoltások biztonságosságáról 33 Tájékoztatás szakmai rendezvényről

Részletesebben

12. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT megbetegedések 42 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 425 Fertőző betegségek adatai 426 EpinfoHastífusz Aerobiológiai

Részletesebben

22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az influenza surveillance 2014/15. évi eredményei 471 WHO ajánlása az influenza elleni vakcina összetételére, 2015/2016. 477

Részletesebben

14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Térítésmentes influenza elleni védőoltások a 2007/2008. évi szezonban 429 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 436 Fertőző

Részletesebben

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam. szám 0. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Védőoltások, 0 57 Fertőző betegségek adatai 69 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p HAZAI INFORMÁCIÓ VÉDŐOLTÁSOK,

Részletesebben

17. évfolyam 2. szám 2010. január 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HAZAI ELSŐ HULLÁMÁNAK FONTOSABB JÁRVÁNYÜGYI JELLEMZŐIRŐL

17. évfolyam 2. szám 2010. január 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HAZAI ELSŐ HULLÁMÁNAK FONTOSABB JÁRVÁNYÜGYI JELLEMZŐIRŐL 7. évfolyam. szám 00. január. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Előzetes jelentés az influenza A(HN)v vírus által okozott pandémia hazai első hullámának fontosabb járványügyi jellemzőiről, 00. január.

Részletesebben

17. évfolyam 37. szám 2010. szeptember 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 37. szám 2010. szeptember 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 37. szám 00. szeptember. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Az OEK tájékoztatója a 00. július havi megbetegedésekről 57 Epinfo Szakmai kiadvány megjelenése 65 Fertőző betegségek adatai 66 Epidemiológiai

Részletesebben

Epinfo EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2013. ÁPRILIS 22-27. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

Epinfo EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2013. ÁPRILIS 22-27. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 0. évfolyam 5. szám 0. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 0 57 Tájékoztatás szakmai munkaértekezletről 6 Fertőző betegségek adatai 6 E p i d e m i o l ó g i a i I

Részletesebben

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 3. szám 2003. január 24. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Jakob-betegség az Egyesült Államokban 21 Creutzfeldt- Fertőző EpinfoVariáns betegségek adatai 24 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2014. április hónapban bejelentett fertőző betegségekről 237 Fertőző betegségek adatai 245 E p i d e m i

Részletesebben

15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések 61 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 66 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről 67 Fertőző

Részletesebben

22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2015. MÁJUS 5.

22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2015. MÁJUS 5. 22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A kézhigiéne jelentősége Semmelweis hazájában 165 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 168 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

17. évfolyam 35. szám 2010. szeptember 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 35. szám 2010. szeptember 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 35. szám 200. szeptember 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 433 Epinfo Beszámoló tudományos konferenciáról 437 Szexuális úton terjedő fertőzések 438 Előzetes tájékoztatás szakmai kiadvány

Részletesebben

14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések, 2007. II. negyedév 373 Tájékoztatás - szakmai továbbképzésekről 378 - tudományos ülés

Részletesebben

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 3. évfolyam 8. szám 2006. május 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT információk Kanyarójárvány Németországban 233 Lepra, 2005 235 Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 24 Fertőző betegségek EpinfoNemzetközi

Részletesebben

EpinfoHazai információ

EpinfoHazai információ 9. évfolyam 8. szám 2002. március 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoHazai információ VRONY 1999. 65 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 72 Fertőző betegségek adatai 72 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

19. évfolyam 41. szám 2012. október 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 41. szám 2012. október 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 4. szám 0. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Felkészülés a 0/0. évi influenzaszezonra 469 Fertőző betegségek adatai 48 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e

Részletesebben

18. évfolyam 23. szám 2011. június 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 23. szám 2011. június 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam. szám 0. június 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A magyarországi ágyi poloska helyzet a kártevőirtók szemével egy kérdőíves felmérés eredményei 49 Fertőző betegségek adatai 59 E p

Részletesebben

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Kanyarójárvány az Egyesült Államokban, 2014-2015 77 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 83 Fertőző betegségek

Részletesebben

19. évfolyam 16. szám 2012. április 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 16. szám 2012. április 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 6. szám 0. április 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 0. március havi fertőző megbetegedésekről 77 Szerkesztőségi tájékoztatás A járványügyi tevékenységet érintő

Részletesebben

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Lyssa-fertőzésre gyanús sérülések surveillance-a, 2013 497 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 501 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

EpinfoInfekciókontroll

EpinfoInfekciókontroll 15. évfolyam 29. szám 2008. július 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT intézkedések a Clostridium difficile terjedésének megelőzésére a kórházakban 345 Fertőző EpinfoInfekciókontroll betegségek adatai

Részletesebben

15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap Terjed a sárgaláz-járvány Dél-Amerikában 129 Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról

Részletesebben

21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Megkezdődött az influenza terjedése Európában 17 A szezonális influenza elleni átoltottság Európában 19 Tájékoztatás szakmai

Részletesebben

17. évfolyam 3. szám 2010. január 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 3. szám 2010. január 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. január 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Magyarországra behurcolt visceralis leishmaniosis újabb esete 9 Fertőző betegségek adatai Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI

Részletesebben

12. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Influenza Epinfo Felkészülés a 2005/2006. évi szezonra 433 Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról 440 - szakmai

Részletesebben

15. évfolyam 24. szám 2008. június 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 24. szám 2008. június 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 24. szám 2008. június 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A Betegbiztonság fejlesztése Európában (Improvment Patient Safety in Europe-IPSE) 281 Az Utazási Medicina (utazási orvostan)

Részletesebben

13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap Nemzetközi információ Influenzaoltást követő halálesetek kockázatelemzése 581 Hazai információ

Részletesebben

11. Ävfolyam 12. szåm 2004. mårcius 26. Az egäszsäg vilågnapja 2004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 12. szåm 2004. mårcius 26. Az egäszsäg vilågnapja 2004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 004. mårcius. Az egäszsäg vilågnapja 004 TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai Impresszum TÄJÅKOZTATÄS SZAKMAI RENDEZVÅNYEKRŐL A Johan BÑla OrszÜgos Epidemiolágiai

Részletesebben

15. évfolyam 42-43. szám 2008. október 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 42-43. szám 2008. október 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT . évfolyam 44. szám 008. október. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Egy új arenavírus a DélAfrikában felbukkant ismeretlen betegség kórokozója 0 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 07

Részletesebben

22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A nyugat-nílusi láz aktuális járványügyi helyzete Európában és Magyarországon 495 Fertőző betegségek adata 502 E p i d e m

Részletesebben

12. évfolyam 21. szám 2005. június 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 21. szám 2005. június 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 2. szám 2005. június 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap Európai Betegségmegelőző Központ 225 Beszámoló nemzetközi kongresszusról 226 Tájékoztatás

Részletesebben

22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Kolerajárvány Irakban 527 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 533 Fertőző betegségek adatai 534 E p i d e m i o l ó

Részletesebben

18. évfolyam 39. szám 2011. október 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 39. szám 2011. október 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam 9. szám 0. október 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Felkészülés a 0/0. évi influenzaszezonra 47 Módosítás 466 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 467 Fertőző betegségek

Részletesebben

10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nemzetközi/hazai információ Súlyos, akut légzőszervi tünetegyüttes járványos előfordulása több országban 113 Hazai

Részletesebben

NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban

NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban 8. Ävfolyam 2. szåm 2001. januår 19. NemzetkÇzi informåcié Poliomyelitis E.coli O157:H7 jårvåny SpanyolorszÅgban TÅjÄkoztatÅs szakmai tovåbbkäpzäsről Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ

Részletesebben

14. évfolyam 30. szám augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 30. szám augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 30. szám 2007. augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS 289 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 294 Tájékoztatás ünnepi tudományos rendezvényről 295 Fertőző betegségek

Részletesebben

22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A chikungunya-láz és a dengue-láz globális járványügyi helyzete, 2015 483 Fertőző betegségek adata 488 E p i d e m i o l ó

Részletesebben

22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az Európai többlethalálozási surveillance heti jelentése, 2015. 4. hét 49 Mycoplasma pneumoniae által okozott légúti megbetegedések

Részletesebben

14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Chikungunya-láz járvány Olaszországban 361 Epinfo Tájékoztatás szakmai továbbképzésekről 365 Felhívás a NNSR-ben való részvételre

Részletesebben

23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK által szervezett mikrobiológiai körvizsgálatok 57 Tájékoztatás szakmai továbbképzéről 62 Fertőző betegségek adatai 64

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 28. szám 2008. július 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT a 2007. évben bejelentett fertőző betegségekről 321 jelentés Tájékoztatás Fertőző EpinfoElőzetes szakmai rendezvényről 338 betegségek

Részletesebben

12. évfolyam 41. szám 2005. október 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 41. szám 2005. október 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 4. szám 2005. október 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A VRONY területi képviselőinek továbbképzése 485 Társasági tájékoztatás 488 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 489

Részletesebben

16. évfolyam 49. szám 2009. december 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 49. szám 2009. december 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 9. szám 009. december. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Pandémiás influenza Epinfo WHO Az A(HN)v vírus ellen kifejlesztett vakcinák következtetések és ajánlások 6 a pandémiás HN kezelése (az

Részletesebben

14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A polio-eradikáció jelenlegi helyzete 133 Epinfo Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról 139 - epidemiológusok továbbképzéséről

Részletesebben

14. évfolyam 46. szám november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. AIDS ELLENI VILÁGNAP december 1.

14. évfolyam 46. szám november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. AIDS ELLENI VILÁGNAP december 1. 14. évfolyam 46. szám 2007. november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS AIDS elleni Világnap 2007. december 1. 477 Magyarország 480 Fertőző betegségek adatai 484 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Q láz járvány Baranya megyében, 2013 57 Fertőző betegségek adatai 64 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e

Részletesebben

Járványügy hazai helyzete, nemzetközi együttmőködések. Dr. Tombácz Zsuzsanna regionális tisztiorvos

Járványügy hazai helyzete, nemzetközi együttmőködések. Dr. Tombácz Zsuzsanna regionális tisztiorvos Járványügy hazai helyzete, nemzetközi együttmőködések Dr Tombácz Zsuzsanna regionális tisztiorvos Az ÁNTSZ szervezete Az ÁNTSZ szervezeti átalakítása befejezıdött 2007 január én Az ÁNTSZ szervezet DélAlföldi

Részletesebben

16. évfolyam 20. szám 2009. május 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 20. szám 2009. május 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT . évfolyam 0. szám 009. május. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az egészségügyi dolgozók egyéni védőeszközei az új influenzában szenvedő beteg ellátása során 5 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A scabiosis (rühesség) aktuális kérdései 533 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 539 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

23. évfolyam 1. szám 2016. január 15. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

23. évfolyam 1. szám 2016. január 15. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 23. évfolyam 1. szám 2016. január 15. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Beköszöntő - 2016 1 Tudnivalók a Zika-vírusról egészségügyi dolgozók számára 4 Fertőző betegségek adatai 8 E p i d e m i o l

Részletesebben

16. évfolyam 12. szám 2009. március 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT GYERMEKKORI PNEUMOCOCCUS VAKCINÁCIÓ EURÓPÁBAN

16. évfolyam 12. szám 2009. március 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT GYERMEKKORI PNEUMOCOCCUS VAKCINÁCIÓ EURÓPÁBAN 6. évfolyam. szám 009. március 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Pneumococcus vakcináció Európában 4 Streptococcus pneumoniae surveillance, Magyarország, 00009 49 Tájékoztatás szakmai programról

Részletesebben

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT. Megelőzés Védelem Védőoltás 2007. április 16-22.

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT. Megelőzés Védelem Védőoltás 2007. április 16-22. 14. évfolyam 12. szám 2007. március 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 109 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 112 Fertőző betegségek adatai 112 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nemzetközi információ Calicivírus járványok Európában 637 Hazai információ Fertőző betegségek adatai 640 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

22. évfolyam 26. szám 2015. július 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 26. szám 2015. július 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 26. szám 2015. július 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Halálos kimenetelű diftéria megbetegedés Spanyolországban 291 Tájékoztatás engedélyezett ferőtlenítőszerekről 296 Fertőző betegségek

Részletesebben

10. Ävfolyam 21. szåm 2003. måjus 30. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

10. Ävfolyam 21. szåm 2003. måjus 30. Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 0. Ävfolyam. szåm 00. måjus 0. VilÅgegÄszsÄgfelmÄrÄs MagyarorszÅgon Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VIL ÄGEG ÇSZSÇGFELMÇRÇS

Részletesebben

18. évfolyam 17. szám 2011. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 17. szám 2011. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam 7. szám 0. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 0. március havi fertőző megbetegedésekről 77 Fertőző betegségek adatai 84 E p i d e m i o l ó g i a i I n f

Részletesebben

14. évfolyam 43. szám 2007. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 43. szám 2007. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 4. évfolyam 43. szám 27. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A humán veszettség megelőzése Magyarországon 445 Epinfo előfizetése a 28. évre 452 Fertőző betegségek adatai 453 Epidemiológiai

Részletesebben

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása 23. évfolyam 45. szám 2016. november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS Magyarország, 2016. szeptember 30. 549 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 553 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT SZEXUÁLIS ÚTON TERJEDŐ FERTŐZÉSEK, MAGYARORSZÁG, III. NEGYEDÉV

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT SZEXUÁLIS ÚTON TERJEDŐ FERTŐZÉSEK, MAGYARORSZÁG, III. NEGYEDÉV 8. évfolyam. szám 0. január 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések, Magyarország, 00. III. negyedév Szakmai felhívás NNSR 9 Fertőző betegségek adatai 9 Epidemiológiai

Részletesebben

9. Ävfolyam szåm januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam szåm januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 55. szåm 003. januår 3. Fertőző betegsägek adatai Impresszum A HAZAI JÄRVÄNYÅGYI HELYZET ÄLTALÄNOS JELLEMZÇSE A 00. december 5. kézétti időszakban bejelentett fertőző megbetegedäsek alapjån

Részletesebben

16. évfolyam szám augusztus 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam szám augusztus 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam. szám 009. augusztus 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 9 Szexuális úton terjedő fertőzések 99 Epinfo Fertőző betegségek adatai 0 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ

Részletesebben

15. évfolyam 23. szám 2008. június 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 23. szám 2008. június 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 23. szám 2008. június 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Az olimpiára utazó szurkolók egészségügyi felkészüléséről 269 Epinfo Tájékoztatás - engedélyezett irtószerekről 273 - engedélyezett

Részletesebben

17. évfolyam 10. szám 2010. március 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 10. szám 2010. március 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 0. szám 00. március 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Sterilizáló berendezések időszakos műszaki felülvizsgálata 09 Epinfo Tájékoztatás szakmai rendezvényről Helyesbítés Fertőző betegségek

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA A DECEMBER HAVI FERTŐZŐ MEGBETEGEDÉSEKRŐL

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA A DECEMBER HAVI FERTŐZŐ MEGBETEGEDÉSEKRŐL 8. évfolyam. szám 0. január. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 00. december havi fertőző megbetegedésekről 3 Az invazív meningococcusbetegség járványügyi helyzete, Magyarország,

Részletesebben

17. évfolyam 14. szám 2010. április 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 14. szám 2010. április 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. április 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT WHO ajánlás az influenza elleni vakcina összetételére 65 Epinfo Várandós nők pandémiás influenza A(HN)v vírusfertőzéssel összefüggésbe hozható

Részletesebben

16. évfolyam 4. szám január 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 4. szám január 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 4. szám 009. január 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Elérte hazánkat az influenzajárvány 3 Epinfo Fertőző betegségek adatai 4 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ ELÉRTE HAZÁNKAT

Részletesebben

23. évfolyam 30. szám augusztus 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. HIV/AIDS - MAGYARORSZÁG, március 31.

23. évfolyam 30. szám augusztus 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. HIV/AIDS - MAGYARORSZÁG, március 31. 23. évfolyam 30. szám 2016. augusztus 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS Magyarország, 2016. március 31. 357 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 361 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

15. évfolyam 46. szám november 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 46. szám november 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT . évfolyam 46. szám 008. november. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT terjedő fertőzések, 008. III. negyedév 4 úton Fertőző EpinfoSzexuális betegségek adatai 49 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ

Részletesebben

14. évfolyam 21. szám 2007. június 1. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 21. szám 2007. június 1. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 21. szám 2007. június 1. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A biztonságos etilénoxid gázsterilizálás és követelményei 189 Fertőző betegségek adatai 192 Epidemiológiai Információs Hetilap

Részletesebben