18. évfolyam 17. szám május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "18. évfolyam 17. szám 2011. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT"

Átírás

1 8. évfolyam 7. szám 0. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 0. március havi fertőző megbetegedésekről 77 Fertőző betegségek adatai 84 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p HAZAI INFORMÁCIÓ AZ ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA A 0. MÁRCIUS HAVI FERTŐZŐ MEGBETEGEDÉSEKRŐL A 0. március. közötti időszakban a népegészségügyi intézeteknek jelentett fertőző megbetegedések alapján az ország járványügyi helyzete az alábbiakban foglalható össze: A fertőzéses eredetű gastroenteritisek előfordulása nem változott jelentősen a februárihoz viszonyítva, ezen belül a bakteriális eredetű esetek száma ötödével csökkent az előző havival összevetve, míg aránya (0%) tovább csökkent az éves maximumot jelentő augusztusszeptemberi időszakhoz (45%) képest. A bakteriális megbetegedések harmada salmonellosis, kétharmada campylobacteriosis volt. A salmonellosis bejelentések száma harmadával csökkent a februárihoz viszonyítva, a betegség járványügyi helyzete kedvezőbb volt a korábbi évek márciusában jegyzettnél. Alig változott a campylobacteriosisok előfordulása az előző havihoz képest, közel ötödével több esetet regisztráltak, mint a évek márciusát jellemző medián értéke. Az enteritis infectiosa néven nyilvántartott, nembakteriális etiológiájú illetve kisebb számban ilyen irányban nem vizsgált, valamint önálló néven nem jelentendő gastroenteritisek a februárihoz hasonló számban fordultak elő. Másfélszer több megbetegedést jelentettek, mint a évek március hónapjára jellemző átlag.

2 78 Epinfo 7. szám A jelentés írásáig az összes gastroenteritisnek alig a 0%ában igazolták laboratóriumi vagy járványügyi módszerekkel a virális eredetet. A laboratóriumi vizsgálattal tisztázott kórokú virális megbetegedések 80%át rota, 7,5%át calici/norovírus,,5%át enterális adenovírus okozta. Márciusban a februárinál (05) másfélszer több (68 fő) C.difficile okozta megbetegedés adatai kerültek a fertőzőbetegnyilvántartásba, ami továbbra is jellemezheti akár a járványügyi helyzet kedvezőtlenebbé válását, ugyanakkor jele lehet a surveillancetevékenység egyre eredményesebb voltának is. A márciusban regisztrált összes enteritis infectiosa megbetegedés %a fordult elő járványhoz kapcsolódóan. A gastroenteritisjárványoknak a hideg hónapokban kezdődött növekvő tendenciája februárig volt követhető, az események száma márciusban már nem változott jelentősen: míg 00 decemberében 45, illetve 0 januárjában 68, addig márciusban a februárihoz (8) hasonló számú (8) eseményről érkezett jelentés. 7 járványban a calici/norovírus kóroki szerepe igazolódott (5 kórházi, 7 idősotthoni, 5 gyermekintézményi eseményben), további járványban csak valószínűsíthető volt. Rotavírus nyolc járványban (öt gyermekintézményben, egyegy pedig idősotthonban, kórházban illetve egyéb közösségben) volt felelős a tünetekért. Négy kórházi járványt C.difficile idézett elő. A fennmaradó 0 eseménnyel kapcsolatban sem bakteriológiai, sem virológiai vizsgálatokkal nem sikerül a kórokozót azonosítani. A márciusban kezdődött járványokban közös terjesztő tényező szerepe nem igazolódott. A fertőzéses eredetű heveny májgyulladások száma nem változott a februárihoz viszonyítva. Kevesebb esetet regisztráltak, mint a korábbi évek azonos időszakában. A 4 közül 6 esetében már azonosították a kórokozót (HAV 5, HBV, HCV, HEV 6). A februárinál több légúti fertőző megbetegedést regisztráltak. A scarlatina és a varicella járványügyi helyzete kedvezőtlenebb volt, mint a tavalyi év márciusában: 55%kal több esetet jelentettek, mint a 00. év harmadik hónapjában. Márciusban pertussis, morbilli illetve rubeola bejelentés nem érkezett. Öt parotitis epidemica gyanús megbetegedést észleltek; a jelentés írásáig egy esetben nyert megerősítést laboratóriumi vizsgálattal a klinikai gyanú, további egy eset minősítése még nem zárult le, a fennmaradó három esetben a mumpsz gyanúját a laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján elvetették, és a diagnózist nem bejelentendő fertőző betegségre módosították. retardált

3 7. szám Epinfo 79 Az idegrendszeri fertőző betegségek csoportjában a februárban regisztrált esetet követően márciusban 7 gennyes meningitisről érkezett jelentés. Bár ez a dupláját is meghaladta az előző év márciusában észleltnek, nem tért el lényegesen a évek harmadik hónapját jellemző középértéktől (5). Harminc beteg esetében már azonosították a kórokozót (S.pneumoniae 9, C szerocsoportú N.meningitidis 8, B szerocsoportú 6, N.meningitidis ; Acinetobacter baumannii, P.aueruginosa, S.pyogenes, C csoportú Streptococcus eset). A C szerocsoportú N.meningitidis esetek a Középmagyarországi régióban (4), BorsodAbaújZemplén, JászNagykunSzolnok, Nógrád és Vas megyében ( eset) fordultak elő. Két beteg csecsemőkorú volt, további beteg a 04, illetve a 09 éves korcsoportba tartozott. A meningitis serosa megbetegedések száma a korábbi évek márciusában regisztrálthoz hasonlóan alakult, az etiológia egy betegnél tisztázódott (herpes simplex, LCM). A két, januárban illetve februárban kezdődött encephalitis infectiosa megbetegedés közül az egyik kóroka vált ismertté (herpes simplex). A hónap során három Qláz megbetegedés került a nyilvántartásba, ezzel az év eleje óta regisztrált esetszám 7re emelkedett, ami több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Egyegy, januárban illetve februárban kezdődött megbetegedés diagnózisát a laboratóriumi vizsgálatok már megerősítették (Baranya, ill. BácsKiskun megye). Márciusban négy vírusos haemorrhagiás láz gyanújáról érkezett jelentés, közülük egy esetében igazolta a laboratóriumi vizsgálat a klinikai diagnózist. A februárban kezdődött BorsodAbaújZemplén megyei megbetegedést a hantavírusok családjába tartozó Puumalavírus okozta.

4 80 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Eng. sz.: 8704/975 Epinfo 7. szám MINISTRY OF NATIONAL RESOURCES OF THE HUNGARIAN REPUBLIC A tárgyhónapban rögzített fertőző megbetegedések Magyarországon (+) Cases of notified communicable diseases recorded current month in Hungary (+) 0. Március hó March 0. Betegség Disease Március Január. Március. Medián Medián Typhus abdominalis Paratyphus * * Botulizmus Salmonellosis 9 # # Dysenteria 7 5 # 7 5 Dyspepsia coli Egyéb E.coli enteritis Campylobacteriosis # # 0 # Yersiniosis 9 # 4 8 # 6 8 Enteritis infectiosa # 588 # #4094 # Hepatitis infectiosa 4 0 # AIDS Poliomyelitis Acut flaccid paralysis Diphtheria Pertussis Scarlatina Morbilli Rubeola 7 4 Parotitis epidemica Varicella Mononucleosis inf Legionellosis Meningitis purulenta Meningitis serosa Encephalitis infectiosa 5 8 # CreutzfeldtJ. betegség Lymekór Listeriosis Brucellosis Leptospirosis 7 Ornithosis 4 Qláz 7 9 Tularemia 5 8 Tetanus Vírusos haemorrh. láz # 4 # 6 # 8 # 7 Malária * * * Toxoplasmosis (+) Előzetes, részben tisztított adatok Preliminary, partly corrected figures (*) Importált esetek Imported cases (#) Importált esetekkel együtt Reported cases included both indigenous and imported cases ( ) Nincs adat No data available

5 7. szám Epinfo 8 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Eng. sz.: 8704/975 MINISTRY OF NATIONAL RESOURCES OF THE HUNGARIAN REPUBLIC A tárgyhónapban rögzített fertőző megbetegedések Magyarországon (+) Cases of notified communicable diseases recorded current month in Hungary (+) 00. Október 0. Március October 00 March 0 Betegség Disease Október October November November December December Január January Február February Március March Typhus abdominalis Paratyphus Botulizmus Salmonellosis 747 # Dysenteria Dyspepsia coli 4 Egyéb E.coli enteritis Campylobacteriosis # # # 67 Yersiniosis Enteritis infectiosa 9 # 570 # 65 # 894 # 50 # 588 Hepatitis infectiosa # 40 # 5 4 # 7 # 4 4 AIDS Poliomyelitis Acut flaccid paralysis Diphtheria Pertussis # 6 Scarlatina Morbilli Rubeola Parotitis epidemica Varicella Mononucleosis inf Legionellosis Meningitis purulenta Meningitis serosa Encephalitis infectiosa 4 5 # CreutzfeldtJ. betegség 7 Lymekór 98 # Listeriosis Brucellosis Leptospirosis Ornithosis 6 Qláz Tularemia Tetanus Vírusos haemorrh. láz # * # 4 Malária * * Toxoplasmosis # (+) Előzetes, részben tisztított adatok Preliminary, partly corrected figures (*) Importált esetek Imported cases (#) Importált esetekkel együtt Reported cases included both indigenous and imported cases ( ) Nincs adat No data available

6 8 Epinfo 7. szám

7 7. szám Epinfo 8

8 84 Epinfo 7. szám A HAZAI JÁRVÁNYÜGYI HELYZET ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE A 0. április 5. és május. közötti időszakban (négy munkanapból álló héten) bejelentett fertőző megbetegedések alapján az ország járványügyi helyzete az alábbiakban foglalható össze: Az előző héten ismertetett Somogy megyei családi botulizmusjárványhoz kapcsolódóan újabb eseteket nem derítettek fel, összesen három megbetegedés került a fertőzőbeteg nyilvántartásba. Mindhárom beteg egészségi állapota rendeződött, a héten várhatóan elhagyják a kórházat. Az ÉTBI laboratóriuma a betegek háztartásában talált vesepecsenyéből kimutatta a botulotoxint. Az enterális fertőző megbetegedések száma harmadával csökkent mind az előző hetihez, mind az előző év azonos időszakához képest. 0%kal kevesebb salmonellosis megbetegedést regisztráltak, mint a 6. héten, és hasonló arányú csökkenés tapasztalható a medián értékéhez viszonyítva is. A legtöbb megbetegedést Budapesten (), Pest () és Csongrád (9) megyében jelentették. A campylobacteriosis esetek száma alig tért el a múlt hetitől, és a tavalyi év azonos hetében regisztrált eseteknek csak a háromnegyedét tette ki. Harmadával kevesebb volt az enteritis infectiosa bejelentések száma az előző hetihez viszonyítva, és a 00. év azonos hetét figyelembe véve is. Kimagasló betegszám csak Budapest területén volt tapasztalható. A jelentés írásáig az esetek %ában volt kimutatható a kórokozó: a laboratóriumi vizsgálattal igazolt etiológiájú esetek majdnem kétharmadát a rotavírus tette ki, 8%ban calicivírus, 5%ban Clostridium difficile állt a megbetegedés hátterében. A 7. héten az előző hetivel (0) közel azonos számú () új közösségi gastroenteritis járványt jelentettek. Közülük 4 járvány Budapesten, esemény Heves illetve Csongrád megyében zajlott, járványt pedig Fejér, KomáromEsztergom és Vas megyékben regisztráltak. Nyolc járvány kórházban, kettő óvódában és egy járvány bentlakásos egészségügyi intézményben alakult ki. Az eddigi vizsgálatok négy eseménynél a calicivírus kóroki szerepét igazolták, egyben még csak valószínűsítették. Két esemény Clostridium difficile baktériumhoz köthető, egy járványban igazolt, egyben pedig valószínűsített a rotavírus szerepe, két esemény etiológiája még ismeretlen.

9 7. szám Epinfo 85 Az akut vírushepatitisek száma azonos az előző hetivel, és a tavalyi év azonos időszakában észlelttel. Két megbetegedésért HEV vírus, egyegy esetért a HAV illetve HCV volt a felelős, két esetben az etiológiát még nem sikerült igazolni. A légúti fertőző betegségek közül 40%al kevesebb scarlatina megbetegedést jelentettek az előző hetivel összehasonlítva, ez az érték közel azonos az előző év azonos időszakában regisztrálttal. A varicella esetek száma alig változott a megelőző héthez képest, és alatta maradt a korábbi évek azonos hetét jellemző értéknek. A mononucleosis infectiosa esetek száma fele volt a tavalyi év azonos időszakában bejelentett esetszámnak. A héten egyegy pertussis, rubeola ill. parotitis epidemica megbetegedés gyanúját regisztrálták, a mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatok megkezdődtek. Az idegrendszeri fertőző betegségek csoportjában hat gennyes meningitis került a nyilvántartásba, Baranya ill. Pest megyében, egyegy pedig Budapesten ill. HajdúBihar megyében. Három megbetegedésben Streptococcus pneumoniae volt a kórokozó, a másik három esetben még nem ismert az etiológia. Vas megyéből egy meningitis serosa és egy encephalitis infectiosa került bejelentésre.

10 86 Epinfo 7. szám NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Eng.sz.: 8704/975 MINISTRY OF NATIONAL RESOURCES OF THE HUNGARIAN REPUBLIC A tárgyhéten regisztrált fertőző megbetegedések Magyarországon (+) Cases of notified communicable diseases registered current week in Hungary (+) 7/0. sz. heti jelentés (weekly report) ( ) 7. hét (week) 7. hét (week) Betegség Disease Medián Medián Typhus abdominalis Paratyphus * Botulizmus Salmonellosis # 04 5 Dysenteria 4 # 9 0 Dyspepsia coli Egyéb E.coli enteritis 7 Campylobacteriosis # 5 # Yersiniosis # 4 9 Enteritis infectiosa 65 # #807 # Hepatitis infectiosa 6 6 # AIDS Poliomyelitis Acut flaccid paralysis 4 Diphtheria Pertussis 6 Scarlatina Morbilli Rubeola Parotitis epidemica Varicella Mononucleosis inf Legionellosis Meningitis purulenta # 68 0 Meningitis serosa 0 9 Encephalitis infectiosa 5 4 CreutzfeldtJ. betegség 9 8 Lymekór Listeriosis Brucellosis Leptospirosis 7 Ornithosis 5 Qláz Tularemia Tetanus Vírusos haemorrh. láz 8 # 7 Malária # * Toxoplasmosis # (+) Előzetes, rés zben tisztított adatok Preliminary, partly corrected figures (*) Importált es etek Imported c as es (#) Importált es etekkel együtt Reported c as es included both indigenous and imported c as es ( ) Nincs adat N o data available A statisztika kés zítés ideje:

11 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM MINISTRY OF NATIONAL RESOURCES Eng.sz.: 8704/975 OF THE HUNGARIAN REPUBLIC 7. szám Epinfo 87 A tárgyhéten regisztrált fertőző megbetegedések Magyarországon (+) Cases of notified communicable diseases registered current week in Hungary (+) 7/0. sz. heti jelentés (weekly report) ( ) Parotitis epidemica Meningitis purulenta Mononucl. infectiosa Varicella Scarlatina Hepatitis infectiosa Enteritis infectiosa Campylobacteriosis Dysenteria Lymekór Salmonellosis Terület Territory Budapest 8 6 Baranya 45 BácsKiskun 7 6 Békés BorsodAbaújZemplén Csongrád Fejér GyőrMosonSopron 49 5 HajdúBihar 8 9 Heves 47 5 JászNagykunSzolnok KomáromEsztergom 8 Nógrád Pest 54 4 Somogy SzabolcsSzatmárBereg 8 4 Tolna 8 Vas 74 8 Veszprém 8 9 Zala Összesen (total) Előző hét (previous week) (+) Előzetes, részben tisztított adatok (preliminary, partly corrected figures) A statisztika készítés ideje:

12 88 Epinfo 7. szám Az Epidemiológiai Információs Hetilap (Epinfo) Az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) kiadványa. A kiadványban szereplő közlemények szakmai egyeztetést követően jelennek meg, ennek megfelelően az országos jellegű összeállítások, illetve a szerkesztőségi megjegyzésben foglaltak az Országos Epidemiológiai Központ és az országos tiszti főorvos szakmai véleményét és javasolt gyakorlatát tartalmazzák. A kiadványt Intézetünk a Centers for Disease Control and Preventionnal együttműködve, a MagyarAmerikai Közös Alapnál elnyert pályázat révén indíthatta el 994ben. Az Epinfo minden héten pénteken kerül postázásra és az Internetre. Internet cím: az ÁNTSZ dolgozóinak belső hálózatról: Elektronikus Epinfohírlevélre történő feliratkozás: A kiadvánnyal kapcsolatos észrevételekkel, közlési szándékkal szíveskedjék az Epinfo főszerkesztőjéhez fordulni: Postai cím: 966 Budapest, Pf. 64. Telefon: 4765, Telefax: A heti kiadványban szereplő anyagok szabadon másolhatók és felhasználhatók, azonban a kiadvány forrásként való használatánál hivatkozni kell az alábbi módon: Országos Epidemiológiai Központ. A közlemény címe. Epinfo a megjelenés éve; a kiadvány száma:oldalszám. (Pl.: Országos Epidemiológiai Központ. 0 éves az Epinfo. Epinfo 00; :.) Megbízott országos tiszti főorvos: dr. Paller Judit Epinfo szerkesztősége Alapító főszerkesztő: dr. Straub Ilona Főszerkesztő: dr. Melles Márta Főszerkesztő helyettes: dr. Csohán Ágnes Olvasószerkesztő: dr. Krisztalovics Katalin Szerkesztő: dr. Böröcz Karolina Technikai szerkesztő: Kissné Sponga Zsuzsanna ÁNTSZ OTH Kommunikációs főosztály Nyomda Csoportvezető: Novák Anikó ISSN (Nyomtatott) ISSN (Online) Alapító főszerkesztő: dr. Straub Ilona Főszerkesztő: dr. Melles Márta Főszerkesztő helyettes: dr. Csohán Ágnes Olvasó szerkesztő: dr. Krisztalovics Katalin Szerkesztők:

17. évfolyam 48. szám 2010. december 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 48. szám 2010. december 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 8. szám 00. december 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A tuberkulózis helyzete Magyarországon 0 Epinfo előfizetése a 0. évre 0 Fertőző betegségek adatai 05 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

17. évfolyam 16. szám 2010. április 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 16. szám 2010. április 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 6. szám 00. április 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A ruha és fejtetvesség helyzete az ÁNTSZ regionális intézetei 009. évi tevékenységének értékelése alapján 85 Tájékoztatás engedélyezett

Részletesebben

17. évfolyam 47. szám 2010. december 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 47. szám 2010. december 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 47. szám 00. december. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Clostridium difficile 589 Helyesbítés 59 Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 594 Fertőző betegségek adatai 595 Epidemiológiai

Részletesebben

16. évfolyam 39. szám 2009. október 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 39. szám 2009. október 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 39. szám 2009. október 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Influenza pandémia Várandós anyák influenza profilaxisa 463 Szexuális úton terjedő fertőzések, 2008 465 Tájékoztatás engedélyezett

Részletesebben

15. évfolyam 12. szám 2008. március 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 12. szám 2008. március 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 12. szám 2008. március 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT norovírus-járvány, Columbia, USA 141 Tájékoztatás szakmai továbbképzésről 147 Fertőző betegségek adatai 148 EpinfoIskolai Epidemiológiai

Részletesebben

19. évfolyam 50. szám 2012. december 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 50. szám 2012. december 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 50. szám 0. december. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatása a várandósok mikrobiológiai szűrővizsgálatairól 585 Fertőző betegségek adatai 59 E p i d e m i o l ó g i a

Részletesebben

16. évfolyam 48. szám 2009. december 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 48. szám 2009. december 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 48. szám 2009. december 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Pandémiás influenza Epinfo Szakmai kollégiumok ajánlásai 59 Fertőző betegségek adatai 606 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI

Részletesebben

15. évfolyam 37. szám 2008. szeptember 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 37. szám 2008. szeptember 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 37. szám 2008. szeptember 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Csípőszúnyog vektorral terjedő fertőző betegségek Európában és Magyarországon III. 433 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról

Részletesebben

22. évfolyam 11. szám 2015. március 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 11. szám 2015. március 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 11. szám 2015. március 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Clostridium difficile által okozott megbetegedések a Pándy Kálmán kórházban 2011-2013. között 109 Tájékoztatás szakmai rendezvényről

Részletesebben

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon

Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon 0. Ävfolyam 7. szåm 00. jçlius. Human visceralis leishmaniosis megbetegedäs MagyarorszÅgon TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenñtőszerekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki4.htm

Részletesebben

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

9. Ävfolyam 7. szåm 2002. februår 22. Fertőző betegsägek adatai Impresszum 9. Ävfolyam 7. szåm 00. februår. EgÄszsÄgmonitorozÅs, egäszsägfelmäräs I. Fertőző betegsägek adatai Impresszum NEMZETKÄZI INFORMÅCIÇ EG ÉSZSÉGMONITOROZ ÅS, EG ÉSZSÉGFELMÉRÉS I. A fejlett orszågokban tébb

Részletesebben

11. Ävfolyam 1. szåm 2004. januår 9. Fertőző betegsägek adatai Impresszum

11. Ävfolyam 1. szåm 2004. januår 9. Fertőző betegsägek adatai Impresszum . Ävfolyam. szåm 004. januår 9. BekÇszÇntő A sårgalåzrñl Äs az oltåsrñl Fertőző betegsägek adatai Impresszum BEKÄSZÄNTŐ Az Epinfo. ÄvfolyamÅnak indulåsakor tisztelettel kçszçntjök a hetilap olvasñit. Minden

Részletesebben

Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja

Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja 11. Ävfolyam 25. szåm 2004. jçnius 25. Semmelweis-napi megemläkezäs A nosocomialis fertőzäsek tudatos prevenciñja az egäszsägögyi intäzmänyekben TÅjÄkoztatÅs engedälyezett fertőtlenütőszerekről Fertőző

Részletesebben

C.difficile epidemiolçgiai jelentősäge az

C.difficile epidemiolçgiai jelentősäge az 11. Ävfolyam 48. szåm 2004. december 3. C.difficile epidemiolçgiai jelentősäge az egäszsägñgyi intäzmänyekben TÅjÄkoztatÅs tudomånyos döjak ÅtadÅsÅrÇl TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről TÅjÄkoztatÅs engedälyezett

Részletesebben

15. évfolyam 1. szám 2008. január 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT BEKÖSZÖNTŐ

15. évfolyam 1. szám 2008. január 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT BEKÖSZÖNTŐ 15. évfolyam 1. szám 2008. január 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Beköszöntő, 2008 1 Epinfo Izolációs óvintézkedések (CDC irányelv) 2 Pályázati felhívás 20 Tájékoztatás - szakmai továbbképzésről 21

Részletesebben

Bács-Kiskun megyében 2012. évben előfordult egyes fertőző betegségek járványügyi helyzetének részletes elemzése

Bács-Kiskun megyében 2012. évben előfordult egyes fertőző betegségek járványügyi helyzetének részletes elemzése 1 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE Bács-Kiskun megyében 2012. évben előfordult egyes fertőző betegségek járványügyi helyzetének részletes elemzése Botulizmus A betegség

Részletesebben

8. Ävfolyam 19. szåm 2001. måjus 18.

8. Ävfolyam 19. szåm 2001. måjus 18. 8. Ävfolyam 19. szåm 2001. måjus 18. Ebola-lÅz UgandÅban InvazÇv Meningococcus betegsäg TÅjÄkoztatÅs szakmai programrél TÅjÄkoztatÅs szakmai rendezvänyről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÉgiai jelentäs

Részletesebben

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS NÉHÁNY FEJEZETÉNEK VAS MEGYEI HELYZETE

A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS NÉHÁNY FEJEZETÉNEK VAS MEGYEI HELYZETE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS NÉHÁNY FEJEZETÉNEK VAS MEGYEI HELYZETE Készítette: Dr. Stánitz Éva megyei tisztifőorvos Készült: 2012. november 27. TARTALOMJEGYZÉK I. VÁLTOZÁSOK

Részletesebben

1. oldal, összesen: 63. 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet. a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

1. oldal, összesen: 63. 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet. a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 1. oldal, összesen: 63 A jogszabály mai napon hatályos állapota 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről Az egészségügyről

Részletesebben

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 57.

Részletesebben

8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4.

8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4. 8. Ävfolyam 17. szåm 2001. måjus 4. Alkalmazott vädőoltåsok Äs oltåsi rend RomÅniÅban Meningococcus mekkai zaråndokok kézétt Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/nekap/pollen)

Részletesebben

Tájékoztatója. Szolnok, 2014. október 20. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos

Tájékoztatója. Szolnok, 2014. október 20. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos Tájékoztatója a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról a 2013. évi adatok

Részletesebben

KIDOLGOZOTT DOKUMENTUM- MINTÁK/KOCKÁZATÉRTÉKELÉSEK:

KIDOLGOZOTT DOKUMENTUM- MINTÁK/KOCKÁZATÉRTÉKELÉSEK: KIDOLGOZOTT DOKUMENTUM- MINTÁK/KOCKÁZATÉRTÉKELÉSEK: Munkavállalók adatfelvételi lapja Munkahelyi foglalkozás-egészségügyi felmérés és a kockázatok értékelése Egészségügyi nyilatkozat Elsőfokú orvosi alkalmassági

Részletesebben

VÍZ ÉS EGÉSZSÉG MAGYARORSZÁGON Jelentés a Részes Felek 3. Találkozója részére

VÍZ ÉS EGÉSZSÉG MAGYARORSZÁGON Jelentés a Részes Felek 3. Találkozója részére 1. számú melléklet a 2384- /2013/JOGI iktatószámú előterjesztéshez VÍZ ÉS EGÉSZSÉG MAGYARORSZÁGON Jelentés a Részes Felek 3. Találkozója részére I. RÉSZ 1. Röviden foglalják össze a célkitűzések felállításának

Részletesebben

A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 42. Kongresszusa. Miskolctapolca, 2014. október 2-4. PROGRAMFÜZET

A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 42. Kongresszusa. Miskolctapolca, 2014. október 2-4. PROGRAMFÜZET A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 42. Kongresszusa Miskolctapolca, 2014. október 2-4. PROGRAMFÜZET A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 42. Kongresszusa

Részletesebben

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2004. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI

A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2004. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI A PULMONOLÓGIAI INTÉZMÉNYEK 2004. ÉVI EPIDEMIOLÓGIAI ÉS MŰKÖDÉSI ADATAI Összeállították: DR. JÓNÁS JÓZSEF BARSINÉ FODOR KATALIN KISS PÉTER PÉTERFINÉ TÜRGYEI MÁRIA NYÁRI LÁSZLÓ Szakértők: Dr. Kovács Gábor

Részletesebben

1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről Az Országgyűlés - felismerve azt, hogy az egészségügyi adatokat bizalmi jellegük, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA XL. VÁNDORGYŰLÉSÉNEK (ESZTERGOM, OKTÓBER 5-7) AZ ÖSSZEFOGLALÓI

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA XL. VÁNDORGYŰLÉSÉNEK (ESZTERGOM, OKTÓBER 5-7) AZ ÖSSZEFOGLALÓI KONGRESSZUS A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA XL. VÁNDORGYŰLÉSÉNEK (ESZTERGOM, OKTÓBER 5-7) AZ ÖSSZEFOGLALÓI COPHES és DEMOCOPHES, két Európai Uniós testvérprojekt Anna Lívia, Középesy Szilvia, Kovács Katalin,

Részletesebben

NEMZETI HIV/AIDS SZAKPOLITIKAI PROGRAM 2014-2017. 2.0 verzió

NEMZETI HIV/AIDS SZAKPOLITIKAI PROGRAM 2014-2017. 2.0 verzió NEMZETI HIV/AIDS SZAKPOLITIKAI PROGRAM 2014-2017 2.0 verzió 1 TARTALOM Rövidítések jegyzéke... 5 Vezetői összefoglaló... 6 1. Bevezetés... 8 1.1. Háttér... 8 1.1.1. A HIV-fertőzés és az AIDS megjelenése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben