19. évfolyam 22. szám június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "19. évfolyam 22. szám 2012. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT"

Átírás

1 9. évfolyam. szám 0. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Védőoltások, 0 57 Fertőző betegségek adatai 69 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e t i l a p HAZAI INFORMÁCIÓ VÉDŐOLTÁSOK, 0 Életkorhoz kötött kötelező védőoltások Az életkorhoz kötött kötelező védőoltások teljesítése lényegesen nem tért el az előző évekétől. A Budapest Fővárosi és a megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szervétől kapott jelentések szerint a folyamatos és kampányoltás keretében végzendő valamennyi oltást az oltandók több mint 99%a megkapta (. sz. táblázat). A 0. évre vonatkozó Védőoltási Módszertani Levélben előírt, jelentendő korcsoportok átoltottsága a folyamatos oltások tekintetében a fővárosban és 9 megyében meghaladta a 99%ot. A 0ben végzett kampányoltások teljesítése az előző évhez hasonlóan alakult. Oltóanyag ellátási gond miatt a 0/0. tanévben 7. osztályos/évfolyamos tanulók 0 szeptemberében esedékes hepatitis B elleni oltása első részletének beadására 0 márciusában került sor, a védőoltás teljesítéséről a 0. évi jelentésben számolunk be (/ab. táblázat). A folyamatos oltások átoltási üteme a 0. júniusi adatok alapján Veszprém megyében volt a legkedvezőbb: ezen a területen az esedékesség utáni két hónap múlva minden oltás esetében elérték a 98% feletti átoltottságot. Kedvezően alakult az átoltás üteme Baranya, BácsKiskun, Fejér, JászNagykunSzolnok és KomáromEsztergom megyében is, ahol egy oltásfajta kivételével valamennyi oltás esetében igen jó volt az átoltási ütem.

2 58 Epinfo. szám BorsodAbaújZemplén és SzabolcsSzatmárBereg megyében a négyhónapos korban esedékes DTPa+Hib+IPV védőoltás átoltási üteme lassú: 5 hónap szükséges a 98% feletti átoltottság eléréséhez. Igen lassú átoltási ütem tapasztalható BorsodAbaújZemplén és Pest megyében a 8 hónapos korban esedékes DTPa+Hib+IPV védőoltásnál is, ahol 6 vagy annál több hónap szükséges a 98% feletti átoltottság eléréséhez. A 6 éves korban esedékes DTPa+IPV oltások 98% feletti teljesítését két területen, (Budapest és Pest megye) 6 vagy annál több hónap alatt érték el (. sz. táblázat). Az előző évekhez hasonlóan a folyamatos oltások átoltási üteme Borsod AbaújZemplén megyében volt a legkedvezőtlenebb.. sz. táblázat Életkorhoz kötött kötelező védőoltások teljesítési aránya* 000 Védőoltások teljesítési aránya (%) Oltás megnevezése 00 0 évben BCG 99,9 99,9 DTPa +IPV +Hib ( hó) 99,9 99,9 DTPa +IPV +Hib ( hó) 99,9 99,9 DTPa +IPV +Hib ( hó) 99,9 99,8 MMR (5 hó) 99,9 99,9 DTPa +IPV +Hib (8 hó) 99,7 99,7 DTPa+IPV (6 éves) 99,6 99,7 dtap 99, 99, MMR újraoltás 99,5 99,5 Hepatitis B I Hepatitis B II 99,5 99, 99, BCG = Bacillus CalmetteGuérin / tuberkulózis elleni oltóanyag DTPa = diftériatetanusz és acelluláris pertussis Hib = b típusú Haemophilus influenzae IPV = inaktivált poliovírus vakcina MMR = morbillimumpszrubeola dtap = diftériatetanuszacelluláris pertussis emlékeztető oltás * Beszámolás a 0. évi Védőoltási Módszertani Levélben meghatározott szempontok szerint 009/00. iskolai tanévben oltott személyekre vonatkozó adatok 00/0. iskolai tanévben oltott személyekre vonatkozó adatok 0/0. iskolai tanévben oltott személyekre vonatkozó adatok

3 . szám Epinfo 59

4 60 Epinfo. szám

5 . szám Epinfo 6 Terület Az életkorhoz kötött oltások üteme területenként a 0. júniusi adatok alapján BCG DTPa +Hib+IPV ( hó) DTPa +Hib+IPV ( hó) DTPa +Hib+IPV ( hó) MMR (5 hó) DTPa +Hib+IPV (8 hó) Budapest igen jó igen jó igen jó közepes jó közepes. sz. táblázat DTPa+IPV (6 év) nagyon elhúzódó Baranya igen jó igen jó igen jó jó igen jó igen jó igen jó BácsK. igen jó igen jó igen jó jó igen jó igen jó igen jó Békés igen jó igen jó igen jó közepes jó jó jó BorsodA.Z. igen jó igen jó közepes elhúzódó elhúzódó nagyon elhúzódó Csongrád igen jó igen jó igen jó igen jó közepes jó jó közepes Fejér igen jó igen jó igen jó jó igen jó igen jó igen jó GyőrM.S. igen jó igen jó igen jó jó jó igen jó jó HajdúBihar igen jó igen jó jó közepes jó jó jó Heves igen jó igen jó igen jó igen jó jó jó jó JászN.Sz. igen jó igen jó igen jó jó igen jó jó igen jó KomáromE. igen jó igen jó igen jó jó igen jó igen jó igen jó Nógrád igen jó igen jó igen jó jó jó jó jó Pest igen jó igen jó jó közepes közepes nagyon elhúzódó nagyon elhúzódó Somogy igen jó igen jó igen jó jó igen jó jó igen jó SzabolcsSz.B. igen jó igen jó közepes elhúzódó jó közepes jó Tolna igen jó igen jó igen jó jó igen jó jó jó Vas igen jó igen jó igen jó közepes jó jó jó Veszprém igen jó igen jó igen jó igen jó igen jó igen jó igen jó Zala igen jó igen jó jó jó jó jó jó A 98%os átoltottság elérése az esedékesség utáni. hónapban = igen jó. hónapban = jó. hónapban = közepes 5. hónapban = elhúzódó 6. hónapban vagy több = nagyon elhúzódó

6 6 Epinfo. szám Megbetegedési veszély elhárítása érdekében végzett kötelező védőoltások Hastífusz elleni kötelező védőoltásban az előző évhez hasonlóan kórokozóhordozók környezetében összesen személy részesült HajdúBihar megyében. A lyssa fertőzésre gyanús sérülés miatt oltott személyek ( 7) mérsékelten nőtt a 00. évihez viszonyítva ( 567). A hepatitis A posztexpozíciós profilaxisához alkalmazott gammaglobulin védelemben részesített személyek jelentősen csökkent az előző évhez viszonyítva: 0ben összesen 78 fő passzív immunizálása történt meg az előző évi 8 6 fővel szemben. Aktív immunizálás céljából 0 fő kapott első, míg fő emlékeztető hepatitis A elleni oltást. A HBsAg pozitív anyák újszülöttjei HBV fertőződésének megelőzése céljából 90 újszülött részesült aktívpasszív immunizálásban. Egészségügyi oktatási intézmény hallgatójának védőoltásaihoz összesen 9 adag, míg HBsAgpozitív anya újszülöttjének oltásaihoz 586 adag hepatitis B oltóanyagot használtak fel. Hepatitis B megbetegedés megelőzése céljából a dializált betegek körében 7 60 adag, a hemofíliás betegek körében 77 adag, az akut beteg, illetve krónikus HBVhordozó környezetében élők oltásához 59 adag vakcinát használtak fel. A terhesség alatt nem vizsgált anyák újszülöttjeinek oltásaihoz 88 adag vakcina fogyott el. Megbetegedési veszély elhárítása céljából térítésmentesen végzett önkéntes oltások Pneumococcus program A éven aluliak önkéntes, térítésmentes, pneumococcus elleni védőoltását 009. április elsejétől életkorhoz kötötten kettő, négy és 5 hónapos korban javasolt elvégezni. Az oltások teljesítésére vonatkozó adatok a területi védőnők havi oltási jelentéseiből állnak rendelkezésre. A 00. december havi oltási jelentések alapján értékelve az átoltottságot, megállapítható, hogy a 009. február. és 009. december. között született nyilvántartott oltandó 89,%a kapta meg a pneumococcus elleni alapimmunizálás első (PCV), míg 86,%a a második részletét (PCV). Ezen korosztály 8,6%a részesült a 5 hónapos korban esedékes PCV emlékeztető oltásban. A fentiekben megadott korosztály átoltottságát területenként elemezve megállapítható, hogy a védettség kialakításához szükséges oltásban részesített gyermekek aránya Csongrád, Békés, GyőrMosonSopron, Somogy és Veszprém megyében volt a legmagasabb, míg BorsodAbaújZemplén és SzabolcsSzatmárBereg megyében a legalacsonyabb (. sz. táblázat).

7 . szám Epinfo 6. sz. táblázat Folyamatos oltási rend szerint végzett pneumococcus elleni védőoltások teljesítése terület szerint, Magyarország, 000 Terület Oltandók 009. februárdecember hó között született PCV Oltottak % PCV Oltottak % PCV emlékeztető Oltottak Budapest , 8 86,7 8,8 Baranya , , ,6 BácsK , , ,9 Békés 67 9, 65 90,0 9,9 BorsodA.Z , , 67 75,0 Csongrád ,7 08 9, 08 9, Fejér , ,9 06 8,9 GyőrM.S ,5 58 9, ,7 HajdúB , 06 88, , Heves 508 9, 9 89, 8 89,6 JászN.Sz , 96 89, ,6 KomáromE ,6 8 86,9 8 86,9 Nógrád , 6 85, 85, Pest , , ,8 Somogy , 7 9,6 7 99, SzabolcsSz.B ,6 78 7,9 8 7,0 Tolna , 66 90, , Vas , , , Veszprém ,6 78 9, ,7 Zala , 968 9, 976 9,7 Ország összesen , , ,6 00. december havi oltási jelentések alapján Betöltött éves korban vizsgálva, az oltandók a 0. december havi oltási jelentésben közölt adat A 00ben születettek PCV és PCV oltásaira vonatkozó adatokat a 0. december havi oltási jelentésekben közölt adatok alapján az 5. sz. táblázat szemlélteti. A 85 50, nyilvántartott oltandó gyermek 9,8%a részesült PCV és 90,7%a PCV oltásban. A 00. évben született korosztály 5 hónapos kori átoltottságára vonatkozó adatokat a 0. évi jelentés fogja tartalmazni. %

8 6 Epinfo. szám 5. sz. táblázat Folyamatos oltási rend szerint végzett pneumococcus elleni védőoltások teljesítése terület szerint, Magyarország, 0 Terület Oltandók 00. januárdecember között született Oltottak PCV PCV % Oltottak Budapest , 07 90,5 Baranya , 0 9,7 BácsK , ,5 Békés , 6 98,5 BorsodA.Z , , Csongrád 9 96, ,7 Fejér , ,8 GyőrM.S , 8 95, HajdúB , 9,0 Heves , 88 9, JászN.Sz ,8 98 9, KomáromE ,6 5 89,7 Nógrád ,9 0 90, Pest , , Somogy ,6 9,5 SzabolcsSz.B , 80,9 Tolna , 7 9, Vas ,9 99 9,6 Veszprém , ,6 Zala , 00 95,6 Ország összesen , ,7 A területi egyenlőtlenségek 0ben csökkentek, valamennyi megyében és a fővárosban mind a PCV, mind a PCV oltás teljesítése meghaladta a 80%ot. A legjelentősebben BorsodAbaújZemplén és SzabolcsSzatmár Bereg megyében nőtt a védőoltásban részesítettek aránya. %

9 . szám Epinfo 65 Influenza elleni oltások 0ben 0 05 személy (három éven felüli) részesült influenza (A+B) elleni védőoltásban. Az oltások 50,6%át a 65 éven felüliek (beleértve ezen korcsoportba tartozó krónikus betegeket is), 9,%át a 65 évesnél fiatalabbak körében végezték fő egészségügyi dolgozót oltottak influenza ellen, a szociális intézményben foglalkoztatott, influenza elleni védőoltásban részesült személyek fő volt. A jelentések alapján az országban a 60 évesnél idősebbek 0,%a, a 65 éven felüliek,%a részesült térítésmentes oltóanyag felhasználásával influenza elleni védőoltásban. 6. sz. táblázat A 0/0. évi térítésmentes influenza elleni oltóanyag (Fluval AB) felhasználásáról és az elvégzett védőoltásokról Oltott személyek Oltott csoport* 65 éves 6 éves vagy annál fiatalabb Összesen Krónikus légzőszervi betegség (beleértve az asztmát is) Szív, érrendszeri betegség Krónikus vesebetegség Diabetes Egyéb anyagcsere betegségben szenvedők Betegség vagy orvosi kezelés miatt csökkent immunitású személyek (kivéve malignus dag.) Krónikus májbetegek Tartós szalicilát kezelésben részesülő gyermekek és serdülők Ápolást, gondozást nyújtó intézményekben, lakóotthonokban, egészségügyi intézményekben ápolt személyek éven felüliek, egészségi állapotuktól függetlenül Egészségügyi dolgozók Szociális intézmények dolgozói Várandós nők, gyermekvállalást tervező nők Egyéb Összesen *Több szervrendszert érintő krónikus betegségben szenvedőket csak egy b etegségnél (legsúlyosabb) kell figyelembe venni

10 66 Epinfo. szám Az egyes területeken rendelkezésre álló oltóanyag felhasználása egy megyében volt 95% feletti, 5 megyében 90,095,0% között, 77 megyében 80,089,9%, illetve 79,9% alatt változott. 7. sz. táblázat A FLUVAL AB oltóanyag felhasználása területenként, 0/0 Terület Oltóanyag felhasználás (%) 95,0 90,0 9,9% 80,0 89,9% 79,9% Fejér Baranya Budapest BácsKiskun Somogy Csongrád Békés Tolna Heves BorsodAbaújZemplén Veszprém KomáromEsztergom GyőrMosonSopron Zala Pest HajdúBihar SzabolcsSzatmárBereg Vas JászNagykunSzolnok Nógrád 0ben adag vakcina állt rendelkezésre a éven aluli kockázati csoportba tartozó gyermekek térítésmentes influenza elleni védőoltásához. Ebből 76 fő 6 hónaposnál idősebb csecsemő és évesnél fiatalabb kisgyermek részesült oltásból álló, míg 87 kisgyermek oltásból álló influenza elleni védőoltásban. Ennek megfelelően a gyermekek részére biztosított vakcina 86,9%a került felhasználásra. 8. sz. táblázat VAXIGRIP JUNIOR Kimutatás a 0/0. évi szezonban gyermekek részére biztosított térítésmentes influenza elleni oltóanyag felhasználásáról és az elvégzett védőoltásokról Oltott személyek Összes Oltott csoport* 65 hónapos felhasznált oltóanyag. oltás. oltás mennyisége Krónikus szív, légzőrendszeri betegedésben szenvedő gyermekek Veleszületett vagy másodlagos immundeficienciában szenvedő gyermekek Vesebeteg gyermekek Anaemiában, hemoglobinopathiában szenvedő gyermekek Hosszantartó acetilszalicilsav terápiában részesülő gyermekek Egyéb krónikus betegségben szenvedők (diabeteses, anyagcserebetegek) Egészségügyi intézményben tartósan ápolt gyermekek, csecsemő és gyermekotthonok lakói Összesen * A több szervrendszert érintő krónikus betegségben szenvedőket csak egy betegségnél (legsúlyosabb) kell figyelembe venni

11 . szám Epinfo 67 Az ország két területén, Csongrád és Fejér megyében a rendelkezésre álló oltóanyag maradéktalanul felhasználásra került. Kilenc megyében 9099%, három megyében 8089% közötti volt az oltóanyag felhasználása, míg hat megyében a éven aluliak számára biztosított influenza oltóanyag kevesebb mint 80%át adták be. 9. sz. táblázat VAXIGRIP JUNIOR oltóanyag felhasználása területenként Terület Csongrád Fejér Budapest Baranya HajdúBihar Heves KomáromEsztergom Pest Somogy Veszprém Zala JászNagykunSzolnok Tolna Vas BácsKiskun Békés BorsodAbaújZemplén GyőrMosonSopron Nógrád SzabolcsSzatmárBereg Oltóanyag felhasználás (%) 00,00% 90,099,9% 80,089,9% 79,9% Egyéb központilag szervezett térítésmentes oltások 00. év januárfebruárban végzett soron kívüli, a betegség által elsősorban veszélyeztetett csoportba tartozók körében szervezett önkéntes hepatitis A elleni védőoltásban részesített személyek ( 5 fő) közül 0ben 7 8 fő részesült emlékeztető oltásban.

12 68 Epinfo. szám 0. szeptembernovember hónapokban a járványveszély esetére készletezett, lejárat előtti hepatitis A oltóanyag felhasználása érdekében SzabolcsSzatmárBereg megyében szervezett önkéntes kampányoltás során 8 gyermek és 58 felnőtt részesült védőoltásban. A Vas megyei középiskolákban 0. május. és 0. június 5. között szervezett invazív meningococcus megbetegedési veszély miatti önkéntes védőoltásban 7 89 tanuló részesült. Nemzetközi utazással kapcsolatos védőoltások 0ben összesen, nemzetközi érvényű oltási bizonyítvány kiállítására is feljogosított oltóhely működött az országban, ebből oltóhelyet a kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei és egyet az Országos Epidemiológiai Központ működtetett. A oltóhelyen összesen fő kért tanácsot, közülük 9 59 fő részesült védőoltásban. Sárgaláz elleni védőoltásban 75 főt részesítettek, szemben az előző évi 59 fővel főt hastífusz ellen, 50 főt diftériapertusszisztetanusz, 86 személyt pedig invazív meningococcus betegség elleni oltásban részesítettek. Poliomyelitis ellen 0 utazót oltottak. 96 személy részesült MMR oltásban, veszettség elleni oltás beadására 96 esetben került sor. Hepatitis A elleni aktív immunizálásban 8 fő részesült, míg a hepatitis B elleni oltási sorozatot 050 főnél kezdték meg. A kombinált hepatitis A+B vakcinával végzett oltások 6 55 volt. Malária profilaxist 060 esetben indikáltak az oltóhelyeken. Forrás: Országos Epidemiológiai Központ Járványügyi osztály Osztályvezető főorvos: dr. Csohán Ágnes Az összeállítás az ÁNTSZ területi intézeteinek 0. évi jelentései, továbbá az EFRIR (Epidemiológiai Felügyeleti Rendszer és az azt kiszolgáló Információs Rendszer) védőoltási alrendszerében rögzített adatok alapján készült. Az összeállítást készítette: dr. Molnár Zsuzsanna főorvos, Szilágyi Andrásné járványügyi felügyelő, Kaszás Katalin járványügyi felügyelő

13 . szám Epinfo 69 A HAZAI JÁRVÁNYÜGYI HELYZET ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE A 0. május 8. és június. közötti időszakban bejelentett fertőző megbetegedések alapján az ország járványügyi helyzete az alábbiakban foglalható össze: A bejelentett bakteriális eredetű enterális fertőző betegségek közül a salmonellosisok negyedével csökkent. A SzabolcsSzatmárBereg megyében regisztrált magasabb betegszám az elmúlt két hónap során előfordult megbetegedések utólagos rögzítéséből ered. A campylobacteriosisok nem változott az előző hetihez viszonyítva. Budapesten és Csongrád megyében jelentették a legtöbb beteget. A. héten három új közösségi gastroenteritis járványt jelentettek, egyik sem járt tömeges megbetegedéssel. Terület Közösség Exponáltak Betegek Kórházban ápoltak Etiológia GyőrMoson Sopron kórház 88 7 calicivírus Nógrád óvoda 7 folyamatban Veszprém bölcsőde 07 5 rotavírus A héten 5ről hétre csökkent a bejelentett akut vírushepatitisek. A laboratóriumi vizsgálatok a jelentés írásáig két betegnél HEV, egy harmadik betegnél HAVfertőzést igazoltak. A légúti fertőző betegségek járványügyi helyzete kedvezően alakult az előző hetihez képest. Folytatódott mind a scarlatina, mind a varicella megbetegedések számának a 9. héten kezdődött csökkenő tendenciája. Védőoltással megelőzhető fertőző betegség gyanúját a héten nem jelentettek. Az idegrendszeri fertőző betegségek közül a héten egy gennyes meningitis, két meningitis serosa valamint egy encephalitis infectiosa került a nyilvántartásba. A megbetegedések etiológiája még nem tisztázott.

14 70 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Epinfo. szám MINISTRY OF HUMAN RESOURCES A tárgyhéten regisztrált fertőző megbetegedések Magyarországon (+) Cases of notified communicable diseases registered current week in Hungary (+) /0. sz. heti jelentés (weekly report) ( ). hét (week). hét (week) Betegség Disease Medián Medián Typhus abdominalis * Paratyphus * Botulizmus Salmonellosis # 59 5 Dysenteria 9 # 8 6 Patogen coli 5 Campylobacteriosis # # 85 # Yersiniosis 8 Rotavírusgastroenteritis Hepatitis infectiosa # 6 9 # 96 # 0 59 AIDS Poliomyelitis Acut flaccid paralysis 9 6 Diphtheria Pertussis Scarlatina Morbilli # 0 Rubeola 9 # 9 0 Parotitis epidemica Varicella # Legionellosis Meningitis purulenta 5 5 # Meningitis serosa 6 Encephalitis infectiosa 5 8 CreutzfeldtJ. betegség 7 Lymekór Listeriosis Brucellosis Leptospirosis 8 Ornithosis 0 8 Qláz 7 Tularemia Tetanus Hantavírusnephropathia Vírusos haemorrh. láz* Malária # # Toxoplasmosis # 68 7 (+) Előzetes, részben tisztított adatok Preliminary, partly corrected figures (*) Importált esetek Imported cases (#) Importált esetekkel együtt Reported cases included both indigenous and imported cases ( ) Nincs adat No data available () laboratóriumi vizsgálattal igazolt megbetegedések A statisztika készítés ideje:

15 . szám Epinfo 7 EMBERI ERŐORRÁSOK MINISZTÉRIUMA MINISTRY OF HUMAN RESOURCES A tárgyhéten regisztrált fertőző megbetegedések Magyarországon (+) Cases of notified communicable diseases registered current week in Hungary (+) /0. sz. heti jelentés (weekly report) ( ) Lymekór Enceph. infectiosa Meningitis serosa Meningitis purulenta Rubeola Varicella Scarlatina Hepatitis infectiosa Rotavírusgastroenteritis Campylobacteriosis Salmonellosis Terület Territory #8 6 Budapest 7 Baranya 5 6 BácsKiskun 8 Békés 50 6 BorsodA.Z. 9 5 Csongrád Fejér GyőrM.S. 5 8 HajdúBihar Heves JászN.Sz. 7 5 KomáromE. 5 Nógrád Pest 56 5 Somogy 6 6 SzabolcsSz.B. 0 Tolna 8 6 Vas 6 7 Veszprém 0 Zala 8 60 # 5 #7 6 Összesen (total) Előző hét (previous week) (+) Előzetes, részben tisztított adatok (preliminary, partly corrected figures) A statisztika készítés ideje:

16 7 Epinfo. szám Az Epidemiológiai Információs Hetilap (Epinfo) Az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) kiadványa. A kiadványban szereplő közlemények szakmai egyeztetést követően jelennek meg, ennek megfelelően az országos jellegű összeállítások, illetve a szerkesztőségi megjegyzésben foglaltak az Országos Epidemiológiai Központ és az országos tisztifőorvos szakmai véleményét és javasolt gyakorlatát tartalmazzák. A kiadványt Intézetünk a Centers for Disease Control and Preventionnal együttműködve, a MagyarAmerikai Közös Alapnál elnyert pályázat révén indíthatta el 99ben. Az Epinfo minden héten pénteken kerül postázásra és az Internetre. Internet cím: az ÁNTSZ dolgozóinak belső hálózatról: Elektronikus Epinfohírlevélre történő feliratkozás: A kiadvánnyal kapcsolatos észrevételekkel, közlési szándékkal szíveskedjék az Epinfo főszerkesztőjéhez fordulni: Postai cím: 966 Budapest, Pf. 6. Telefon: 765, 769 Telefax: 76 A heti kiadványban szereplő anyagok szabadon másolhatók és felhasználhatók, azonban a kiadvány forrásként való használatánál hivatkozni kell az alábbi módon: Országos Epidemiológiai Központ. A közlemény címe. Epinfo a megjelenés éve; a kiadvány :oldalszám. (Pl.: Országos Epidemiológiai Központ. 0 éves az Epinfo. Epinfo 00; :.) Megbízott országos tisztifőorvos: Dr. Paller Judit Epinfo szerkesztősége Alapító főszerkesztő: Dr. Straub Ilona Főszerkesztő: Dr. Melles Márta Főszerkesztő helyettes: Dr. Csohán Ágnes Olvasószerkesztő: Dr. Krisztalovics Katalin Szerkesztő: Dr. Böröcz Karolina Technikai szerkesztő: Kissné Sponga Zsuzsanna ÁNTSZ OTH Kommunikációs főosztály Nyomda Csoportvezető: Novák Anikó ISSN (Nyomtatott) ISSN (Online) Alapító főszerkesztő: Dr.Straub Ilona Főszerkesztő: Dr.Melles Márta Főszerkesztő helyettes: Dr.Csohán Ágnes Olvasó szerkesztő: Dr.Krisztalovics Katalin Szerkesztők:

20. évfolyam 10. szám 2013. március 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

20. évfolyam 10. szám 2013. március 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 0. évfolyam 0. szám 03. március 4. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 03. február havi fertőző megbetegedésekről 93 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 0 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 14. szám 2007. április 13. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szerbiai kanyarójárvány 125 Mumpsz járvány Bulgáriában, 2007-ben 127 Fertőző betegségek adatai 128 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 21. szám 2014. május 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2014. április hónapban bejelentett fertőző betegségekről 237 Fertőző betegségek adatai 245 E p i d e m i

Részletesebben

Epinfo EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2013. ÁPRILIS 22-27. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

Epinfo EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2013. ÁPRILIS 22-27. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 0. évfolyam 5. szám 0. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 0 57 Tájékoztatás szakmai munkaértekezletről 6 Fertőző betegségek adatai 6 E p i d e m i o l ó g i a i I

Részletesebben

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 7. szám 2010. február 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 7. szám 00. február 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Anyatej útján közvetített sárgaláz megbetegedés Brazíliában 8 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 8 Szerkesztőségi tájékoztatás

Részletesebben

17. évfolyam 9. szám 2010. március 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 9. szám 2010. március 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 9. szám 00. március. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A norovíruscirkuláció erősödése, Magyarország, 00. februármárcius 0 Tájékoztatás szakmai továbbképzésről 0 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 27. szám 2015. július 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az egészségügyi szolgáltatóknál üzemelő sterizáló berendezések mikrobiológiai hatásosságának ellenőrzési adatai 2014. évben

Részletesebben

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 37. szám 2015. szeptember 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2015. augusztus hónapban bejelentett fertőző megbetegedésekről 447 Fertőző betegségek adatai 454 E p

Részletesebben

22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2015. MÁJUS 5.

22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT KÉZHIGIÉNÉS VILÁGNAP 2015. MÁJUS 5. 22. évfolyam 16. szám 2015.április 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A kézhigiéne jelentősége Semmelweis hazájában 165 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 168 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 28. szám 2007. július 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo surveillance rendszere, 265 Fertőző betegségek adatai 273 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ NEMZETI NOSOCOMIALIS

Részletesebben

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 8. szám 2007. március 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Listeriosis járvány a Cseh Köztársaságban 69 Epinfo Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 72 Fertőző betegségek adatai 73 Epidemiológiai

Részletesebben

16. évfolyam 25. szám 2009. június 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JÚLIUS 1. SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÉKEZÉS

16. évfolyam 25. szám 2009. június 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT JÚLIUS 1. SEMMELWEIS-NAPI MEGEMLÉKEZÉS 6. évfolyam. szám 009. június 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Semmelweisnapi megemlékezés 99 Fertőző betegségek adatai 0 Epidemiológiai Információs Hetilap JÚLIUS. SEMMELWEISNAPI MEGEMLÉKEZÉS

Részletesebben

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 40. szám 2014. október 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Lyssa-fertőzésre gyanús sérülések surveillance-a, 2013 497 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 501 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 22. szám 2005. június 10. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 22. szám 2005. június 0. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Védőoltások, 2004 237 Meningitis járvány Indiában 244 Epinfo Tájékoztatás - emléktábla avatásról 245 - az OEK új honlapjáról

Részletesebben

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap

Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap 7. évfolyam 9. szám 00. július 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI INFORMÁCIÓ KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A KANYARÓRÓL AZ EURÓPÁBAN ZAJLÓ KANYARÓJÁRVÁNY KAPCSÁN

Részletesebben

19. évfolyam 41. szám 2012. október 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 41. szám 2012. október 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 4. szám 0. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Felkészülés a 0/0. évi influenzaszezonra 469 Fertőző betegségek adatai 48 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e

Részletesebben

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 19. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 9. szám 2005. május 20. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT B 20 Fertőző betegségek adatai 203 Aerobiológiai tájékoztató 206 EpinfoHepatitis Epidemiológiai Információs Hetilap NEMZETKÖZI

Részletesebben

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 30. szám 2005. augusztus 5. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap A fertőtlenítőszerek forgalmazásának ellenőrzése 349 Tájékoztatás igazoltan

Részletesebben

VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.

VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14. 10. Ävfolyam 30. szåm 2003. augusztus 1. VÄdőoltÅsok, 2002 RegionÅlis näpegäszsägégyi obszervatñriumok Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) Impresszum HAZAI

Részletesebben

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 8. szám 2015. február 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Kanyarójárvány az Egyesült Államokban, 2014-2015 77 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 83 Fertőző betegségek

Részletesebben

17. évfolyam 2. szám 2010. január 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HAZAI ELSŐ HULLÁMÁNAK FONTOSABB JÁRVÁNYÜGYI JELLEMZŐIRŐL

17. évfolyam 2. szám 2010. január 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HAZAI ELSŐ HULLÁMÁNAK FONTOSABB JÁRVÁNYÜGYI JELLEMZŐIRŐL 7. évfolyam. szám 00. január. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Előzetes jelentés az influenza A(HN)v vírus által okozott pandémia hazai első hullámának fontosabb járványügyi jellemzőiről, 00. január.

Részletesebben

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2009. ÁPRILIS 20-26. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT 2009. ÁPRILIS 20-26. MEGELŐZÉS, VÉDELEM, VÉDŐOLTÁS 6. évfolyam. szám 009. március 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 009. április 06. 9 VACSATC Honlap a védőoltások biztonságosságáról 33 Tájékoztatás szakmai rendezvényről

Részletesebben

12. évfolyam 17. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 17. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 7. szám 2005. május 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A kötelező védőoltások megtagadása 77 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 82 Fertőző betegségek adatai 83 Aerobiológiai

Részletesebben

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm )

AFP-surveillance 2003, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki14.htm ) . Ävfolyam. szåm 00. jçnius 8. AFPsurveillance 00, MagyarorszÅg Fertőző betegsägek adatai AerobiolÑgiai jelentäs (låsd: www.antsz.hu/oki/oki.htm ) Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ ACUT FLACCID PARALYSIS SURVEILLANCE

Részletesebben

17. évfolyam 13. szám 2010. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 13. szám 2010. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. április 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 49 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 5 Tájékoztatás szakmai továbbképzésekről Védőoltási továbbképző tanfolyam 54

Részletesebben

22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 39. szám 2015. október 2. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az influenza surveillance 2014/15. évi eredményei 471 WHO ajánlása az influenza elleni vakcina összetételére, 2015/2016. 477

Részletesebben

17. évfolyam 37. szám 2010. szeptember 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 37. szám 2010. szeptember 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 37. szám 00. szeptember. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Az OEK tájékoztatója a 00. július havi megbetegedésekről 57 Epinfo Szakmai kiadvány megjelenése 65 Fertőző betegségek adatai 66 Epidemiológiai

Részletesebben

14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 22. szám 2007. június 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 197 Epinfo Kiterjedten gyógyszerrezisztens tuberkulózis (XDR-TB) 201 Tájékoztatás - az ECDC állásajánlatairól 204 - szakmai

Részletesebben

12. évfolyam 25. szám 2005. július 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 25. szám 2005. július 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 25. szám 2005. július. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT ornithosis surveillance Békés megyében 277 Fertőző betegségek adatai 286 EpinfoMegerősített Aerobiológiai tájékoztató 290 Epidemiológiai

Részletesebben

EpinfoNNSR eredmények

EpinfoNNSR eredmények 13. évfolyam 4. szám 2006. február 3. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoNNSR eredmények Epidemiológiai Információs Hetilap - Sebfertőzés surveillance 49 - Intenzív terápiás osztályok surveillance-a

Részletesebben

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum

10. Ävfolyam 9. szåm 2003. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek. Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum 0. Ävfolyam 9. szåm 00. mårcius 7. VeleszÇletett fejlődäsi rendellenessägek KimlÄn Hazai influenza helyzet Fertőző betegsägek adatai Impresszum HAZAI INFORMÄCIÅ VELESZÇLETETT FEJLŐDÑSI RENDELLENESSÑGEK

Részletesebben

9. Ävfolyam 22. szåm 2002. jçnius 7.

9. Ävfolyam 22. szåm 2002. jçnius 7. 9. Ävfolyam. szåm 00. jçnius 7. BeszÅmolÉ a III. EurÉpai "UtazÅsi Medicina" KonferenciÅrÉl Influenza vakcina ÑsszetÄtelÄre vonatkozé ajånlås FelhÖvÅs orszågos parlagfűmentesötő hätre Fertőző betegsägek

Részletesebben

14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 37. szám 2007. szeptember 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések, 2007. II. negyedév 373 Tájékoztatás - szakmai továbbképzésekről 378 - tudományos ülés

Részletesebben

14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 41-42. szám 2007. október 26. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Térítésmentes influenza elleni védőoltások a 2007/2008. évi szezonban 429 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 436 Fertőző

Részletesebben

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19.

9. Ävfolyam 15. szåm 2002. Åprilis 19. 9. Ävfolyam 5. szåm 2002. Åprilis 9. A NÄpegÄszsÄgÇgyi TudomÅnyos TÅrsasÅg felhévåsa Candidasis: napjaink problämåja? TÅjÄkoztatÅs a szakmai rendezvänyekről Fertőző betegsägek adatai AerobiolÖgiai jelentäs

Részletesebben

14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 35. szám 2007. szeptember 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nosocomialis járványok értékelése, 2006 349 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 354 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 6. szám 2014. február 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Q láz járvány Baranya megyében, 2013 57 Fertőző betegségek adatai 64 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r m á c i ó s H e

Részletesebben

22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 44. szám 2015. november 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Kolerajárvány Irakban 527 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 533 Fertőző betegségek adatai 534 E p i d e m i o l ó

Részletesebben

22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 41. szám 2015. október 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A nyugat-nílusi láz aktuális járványügyi helyzete Európában és Magyarországon 495 Fertőző betegségek adata 502 E p i d e m

Részletesebben

23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 23. évfolyam 5. szám 2016. február 12. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK által szervezett mikrobiológiai körvizsgálatok 57 Tájékoztatás szakmai továbbképzéről 62 Fertőző betegségek adatai 64

Részletesebben

12. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 16. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 36. szám 2005. szeptember 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT megbetegedések 42 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 425 Fertőző betegségek adatai 426 EpinfoHastífusz Aerobiológiai

Részletesebben

22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 5. szám 2015. február 06. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az Európai többlethalálozási surveillance heti jelentése, 2015. 4. hét 49 Mycoplasma pneumoniae által okozott légúti megbetegedések

Részletesebben

12. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 37. szám 2005. szeptember 23. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Influenza Epinfo Felkészülés a 2005/2006. évi szezonra 433 Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról 440 - szakmai

Részletesebben

17. évfolyam 3. szám 2010. január 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 3. szám 2010. január 29. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam. szám 00. január 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Magyarországra behurcolt visceralis leishmaniosis újabb esete 9 Fertőző betegségek adatai Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI

Részletesebben

15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 11. szám 2008. március 21. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap Terjed a sárgaláz-járvány Dél-Amerikában 129 Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról

Részletesebben

21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 44. szám 2014. november 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A scabiosis (rühesség) aktuális kérdései 533 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 539 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 3. évfolyam 8. szám 2006. május 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT információk Kanyarójárvány Németországban 233 Lepra, 2005 235 Tájékoztatás szakmai rendezvényekről 24 Fertőző betegségek EpinfoNemzetközi

Részletesebben

17. évfolyam 35. szám 2010. szeptember 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 35. szám 2010. szeptember 10. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 35. szám 200. szeptember 0. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 433 Epinfo Beszámoló tudományos konferenciáról 437 Szexuális úton terjedő fertőzések 438 Előzetes tájékoztatás szakmai kiadvány

Részletesebben

21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 3. szám 2014. január 24. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Megkezdődött az influenza terjedése Európában 17 A szezonális influenza elleni átoltottság Európában 19 Tájékoztatás szakmai

Részletesebben

16. évfolyam 31. szám 2009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 31. szám 2009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 3. szám 009. augusztus 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Pandémiás influenza az egészségügyi dolgozók körében 367 Epinfo Tájékoztatás szakmai programról 376 Fertőző betegségek adatai 378 Epidemiológiai

Részletesebben

22. évfolyam 26. szám 2015. július 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 26. szám 2015. július 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 26. szám 2015. július 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Halálos kimenetelű diftéria megbetegedés Spanyolországban 291 Tájékoztatás engedélyezett ferőtlenítőszerekről 296 Fertőző betegségek

Részletesebben

EpinfoMadárinfluenza-vírus

EpinfoMadárinfluenza-vírus 12. évfolyam 52. szám 2006. január 6. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT által okozott emberi megbetegedések Törökországban 597 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 599 Fertőző betegségek EpinfoMadárinfluenza-vírus

Részletesebben

14. évfolyam 7. szám február 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 7. szám február 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 7. szám 2007. február 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT HIV/AIDS 61 Epinfo Fertőző betegségek adatai 65 Epidemiológiai Információs Hetilap HAZAI INFORMÁCIÓ HIV/AIDS MAGYARORSZÁG, 2006. DECEMBER

Részletesebben

18. évfolyam 23. szám 2011. június 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 23. szám 2011. június 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam. szám 0. június 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A magyarországi ágyi poloska helyzet a kártevőirtók szemével egy kérdőíves felmérés eredményei 49 Fertőző betegségek adatai 59 E p

Részletesebben

15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 5. szám 2008. február 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések 61 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 66 - engedélyezett fertőtlenítőszerekről 67 Fertőző

Részletesebben

18. évfolyam 39. szám 2011. október 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 39. szám 2011. október 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam 9. szám 0. október 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Felkészülés a 0/0. évi influenzaszezonra 47 Módosítás 466 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 467 Fertőző betegségek

Részletesebben

19. évfolyam 16. szám 2012. április 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 16. szám 2012. április 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 6. szám 0. április 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 0. március havi fertőző megbetegedésekről 77 Szerkesztőségi tájékoztatás A járványügyi tevékenységet érintő

Részletesebben

16. évfolyam 49. szám 2009. december 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 49. szám 2009. december 11. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 6. évfolyam 9. szám 009. december. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Pandémiás influenza Epinfo WHO Az A(HN)v vírus ellen kifejlesztett vakcinák következtetések és ajánlások 6 a pandémiás HN kezelése (az

Részletesebben

EpinfoInfekciókontroll

EpinfoInfekciókontroll 15. évfolyam 29. szám 2008. július 25. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT intézkedések a Clostridium difficile terjedésének megelőzésére a kórházakban 345 Fertőző EpinfoInfekciókontroll betegségek adatai

Részletesebben

12. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 19. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 19. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 32. szám 2005. augusztus 9. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Beszámoló nemzetközi konferenciáról 373 Epinfo Fertőző betegségek adatai 378 Aerobiológiai tájékoztató 382 Epidemiológiai

Részletesebben

13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 13. évfolyam 45. szám 2006. november 17. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Epidemiológiai Információs Hetilap Nemzetközi információ Influenzaoltást követő halálesetek kockázatelemzése 581 Hazai információ

Részletesebben

22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 40. szám 2015. október 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A chikungunya-láz és a dengue-láz globális járványügyi helyzete, 2015 483 Fertőző betegségek adata 488 E p i d e m i o l ó

Részletesebben

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása 23. évfolyam 45. szám 2016. november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS Magyarország, 2016. szeptember 30. 549 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 553 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

15. évfolyam 42-43. szám 2008. október 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

15. évfolyam 42-43. szám 2008. október 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT . évfolyam 44. szám 008. október. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Egy új arenavírus a DélAfrikában felbukkant ismeretlen betegség kórokozója 0 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 07

Részletesebben

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USA-ban Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USA-ban Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj . Ävfolyam 7. szåm 004. jçlius 9. Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban Szakmai tåjäkoztatås a värnyomkimutatås Çj médszeräről TÅjÄkoztatÅs tårsasågi kitöntetäsekről Fertőző betegsägek adatai

Részletesebben

Heti tájékoztató hazai járványügyi helyzetről hét

Heti tájékoztató hazai járványügyi helyzetről hét KÓRHÁZHIGIÉNÉS ÉS JÁRVÁNYÜGYI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Heti tájékoztató hazai járványügyi helyzetről 2017. 42. hét A 2017. október 16-22. közötti időszakban bejelentett fertőző megbetegedések alapján az ország

Részletesebben

14. évfolyam 30. szám augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 30. szám augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 30. szám 2007. augusztus 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS 289 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 294 Tájékoztatás ünnepi tudományos rendezvényről 295 Fertőző betegségek

Részletesebben

14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 15. szám 2007. április 20. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT A polio-eradikáció jelenlegi helyzete 133 Epinfo Tájékoztatás - igazoltan veszett állatokról 139 - epidemiológusok továbbképzéséről

Részletesebben

16. évfolyam 12. szám 2009. március 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT GYERMEKKORI PNEUMOCOCCUS VAKCINÁCIÓ EURÓPÁBAN

16. évfolyam 12. szám 2009. március 27. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT GYERMEKKORI PNEUMOCOCCUS VAKCINÁCIÓ EURÓPÁBAN 6. évfolyam. szám 009. március 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Pneumococcus vakcináció Európában 4 Streptococcus pneumoniae surveillance, Magyarország, 00009 49 Tájékoztatás szakmai programról

Részletesebben

10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 11. szám 2003. március 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nemzetközi/hazai információ Súlyos, akut légzőszervi tünetegyüttes járványos előfordulása több országban 113 Hazai

Részletesebben

20. évfolyam 2. szám január 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

20. évfolyam 2. szám január 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 0. évfolyam. szám 0. január 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 0. december havi fertőző megbetegedésekről 9 Fertőző betegségek adatai 7 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o

Részletesebben

17. évfolyam 40. szám 2010. október 15. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 40. szám 2010. október 15. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 17. évfolyam 40. szám 2010. október 15. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Védőoltások, 2009 497 Szakmai tájékoztatás (influenza oltóanyagok) 503 Fertőző betegségek adatai 504 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 14. évfolyam 36. szám 2007. szeptember 14. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Chikungunya-láz járvány Olaszországban 361 Epinfo Tájékoztatás szakmai továbbképzésekről 365 Felhívás a NNSR-ben való részvételre

Részletesebben

EpinfoHazai információ

EpinfoHazai információ 9. évfolyam 8. szám 2002. március 1. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EpinfoHazai információ VRONY 1999. 65 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 72 Fertőző betegségek adatai 72 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 15. évfolyam 28. szám 2008. július 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT a 2007. évben bejelentett fertőző betegségekről 321 jelentés Tájékoztatás Fertőző EpinfoElőzetes szakmai rendezvényről 338 betegségek

Részletesebben

14. évfolyam 43. szám 2007. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

14. évfolyam 43. szám 2007. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 4. évfolyam 43. szám 27. november 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A humán veszettség megelőzése Magyarországon 445 Epinfo előfizetése a 28. évre 452 Fertőző betegségek adatai 453 Epidemiológiai

Részletesebben

18. évfolyam 17. szám 2011. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

18. évfolyam 17. szám 2011. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 8. évfolyam 7. szám 0. május 6. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK tájékoztatója a 0. március havi fertőző megbetegedésekről 77 Fertőző betegségek adatai 84 E p i d e m i o l ó g i a i I n f

Részletesebben

19. évfolyam 48. szám december 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

19. évfolyam 48. szám december 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 9. évfolyam 8. szám 0. december 7. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Szexuális úton terjedő fertőzések Magyarország, 0. III. negyedév 7 Epinfo Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 6 Fertőző betegségek

Részletesebben

17. évfolyam 10. szám 2010. március 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

17. évfolyam 10. szám 2010. március 19. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 7. évfolyam 0. szám 00. március 9. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Sterilizáló berendezések időszakos műszaki felülvizsgálata 09 Epinfo Tájékoztatás szakmai rendezvényről Helyesbítés Fertőző betegségek

Részletesebben

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT. Megelőzés Védelem Védőoltás 2007. április 16-22.

Epinfo ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT EURÓPAI VÉDŐOLTÁSI HÉT. Megelőzés Védelem Védőoltás 2007. április 16-22. 14. évfolyam 12. szám 2007. március 30. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Európai Védőoltási Hét 109 Tájékoztatás szakmai rendezvényről 112 Fertőző betegségek adatai 112 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

22. évfolyam 33-34. szám 2015. augusztus 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 33-34. szám 2015. augusztus 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 33-34. szám 2015. augusztus 28. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Védőoltások teljesítése, 2014 391 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 406 Fertőző betegségek adatai 407

Részletesebben

19. évfolyam 46. szám 2012. november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT AIDS VILÁGNAP, 2012. DECEMBER 1.

19. évfolyam 46. szám 2012. november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT AIDS VILÁGNAP, 2012. DECEMBER 1. 9. évfolyam 46. szám 0. november 3. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo AIDS Világnap, 0. december. 533 Nemzetközi kitekintés 534 Fertőző betegségek adatai 540 E p i d e m i o l ó g i a i I n f o r

Részletesebben

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 10. évfolyam 3. szám 2003. január 24. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Jakob-betegség az Egyesült Államokban 21 Creutzfeldt- Fertőző EpinfoVariáns betegségek adatai 24 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

14. évfolyam 46. szám november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. AIDS ELLENI VILÁGNAP december 1.

14. évfolyam 46. szám november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. AIDS ELLENI VILÁGNAP december 1. 14. évfolyam 46. szám 2007. november 23. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS AIDS elleni Világnap 2007. december 1. 477 Magyarország 480 Fertőző betegségek adatai 484 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

23. évfolyam 30. szám augusztus 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. HIV/AIDS - MAGYARORSZÁG, március 31.

23. évfolyam 30. szám augusztus 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. HIV/AIDS - MAGYARORSZÁG, március 31. 23. évfolyam 30. szám 2016. augusztus 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS Magyarország, 2016. március 31. 357 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 361 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

21. évfolyam szám október 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam szám október 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 42-43. szám 2014. október 31. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2014. augusztus havi fertőző megbetegedésekről 517 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

Járványügy hazai helyzete, nemzetközi együttmőködések. Dr. Tombácz Zsuzsanna regionális tisztiorvos

Járványügy hazai helyzete, nemzetközi együttmőködések. Dr. Tombácz Zsuzsanna regionális tisztiorvos Járványügy hazai helyzete, nemzetközi együttmőködések Dr Tombácz Zsuzsanna regionális tisztiorvos Az ÁNTSZ szervezete Az ÁNTSZ szervezeti átalakítása befejezıdött 2007 január én Az ÁNTSZ szervezet DélAlföldi

Részletesebben

21. évfolyam 48. szám december 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

21. évfolyam 48. szám december 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 21. évfolyam 48. szám 2014. december 5. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2014. szeptember hónapban bejelentett fertőző betegségekről 585 Fertőző betegségek adatai 592 E p i d e

Részletesebben

12. évfolyam 41. szám 2005. október 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

12. évfolyam 41. szám 2005. október 21. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 2. évfolyam 4. szám 2005. október 2. JOHAN BÉLA ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo A VRONY területi képviselőinek továbbképzése 485 Társasági tájékoztatás 488 Tájékoztatás - szakmai rendezvényről 489

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT . évfolyam 9. szám 008. december. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT influenza aktivitás Európában 7 Tájékoztatás igazoltan veszett állatokról 7 Fertőző betegségek adatai 76 EpinfoAlacsony Epidemiológiai

Részletesebben

16. évfolyam 20. szám 2009. május 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

16. évfolyam 20. szám 2009. május 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT . évfolyam 0. szám 009. május. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az egészségügyi dolgozók egyéni védőeszközei az új influenzában szenvedő beteg ellátása során 5 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT SZEXUÁLIS ÚTON TERJEDŐ FERTŐZÉSEK, MAGYARORSZÁG, III. NEGYEDÉV

ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT SZEXUÁLIS ÚTON TERJEDŐ FERTŐZÉSEK, MAGYARORSZÁG, III. NEGYEDÉV 8. évfolyam. szám 0. január 8. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Szexuális úton terjedő fertőzések, Magyarország, 00. III. negyedév Szakmai felhívás NNSR 9 Fertőző betegségek adatai 9 Epidemiológiai

Részletesebben

22. évfolyam 2. szám január 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

22. évfolyam 2. szám január 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 22. évfolyam 2. szám 2015. január 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az OEK jelentése a 2014. december havi fertőző megbetegedésekről 17 Fertőző betegségek adatai 24 E p i d e m i o l ó g i a i

Részletesebben

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban. Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj

Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban. Szakmai tåjäkoztatås a värnyom-kimutatås Çj . Ävfolyam 7. szåm 004. jçlius 9. Vancomycin rezisztens MRSA izolålåsa az USAban Szakmai tåjäkoztatås a värnyomkimutatås Çj médszeräről TÅjÄkoztatÅs tårsasågi kitöntetäsekről Fertőző betegsägek adatai

Részletesebben

Heti tájékoztató a hazai járványügyi helyzetről hét

Heti tájékoztató a hazai járványügyi helyzetről hét KÓRHÁZHIGIÉNÉS ÉS JÁRVÁNYÜGYI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Heti tájékoztató a hazai járványügyi helyzetről 2017. 39. hét A 2017. szeptember 25. és október 1. közötti időszakban bejelentett fertőző megbetegedések

Részletesebben

13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 13. évfolyam 50. szám 2006. december 22. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Nemzetközi információ Calicivírus járványok Európában 637 Hazai információ Fertőző betegségek adatai 640 Epidemiológiai Információs

Részletesebben

23. évfolyam 49. szám december 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT

23. évfolyam 49. szám december 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT 23. évfolyam 49. szám 2016. december 16. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo Az invazív meningococcus-betegség hazai járványügyi helyzete, 2016 (előzetes) 593 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről

Részletesebben

MAGYARORSZÁG JÁRVÁNYÜGYI HELYZETE (táblázat)

MAGYARORSZÁG JÁRVÁNYÜGYI HELYZETE (táblázat) MAGYARORSZÁG JÁRVÁNYÜGYI HELYZETE 2013 (táblázat) OSAP 1561 1. táblázat Bejelentett fertőző megbetegedések Magyarországon 2009-2013 Betegség 2009 2010 2011 2012 2013 Botulizmus 7 3 5 4 2 Typhus abdominalis

Részletesebben

Bejelentett fertőző megbetegedések Magyarországon Betegség

Bejelentett fertőző megbetegedések Magyarországon Betegség 1/a. sz. táblázat Bejelentett fertőző megbetegedések Magyarországon 2001-2005 Betegség 2001 2002 2003 2004 2005 Typhus abdominalis 4# - - 1* 3# Paratyphus - 1* - - - Salmonellosis 10433 10721 9457 7557

Részletesebben