Meghívó Falukarácsonyi ünnepségre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Meghívó Falukarácsonyi ünnepségre"

Átírás

1 150 Ft Tiszaugi Újság VII. évfolyam 6. szám december Meghívó Falukarácsonyi ünnepségre Tiszaug Község Önkormányzata meghívja Önt és kedves családját december 21- én (szombat) 16 órakor a Művelődési Házban tartandó Falukarácsonyi ünnepségére. Műsort adnak a helyi óvodások, a lakiteleki általános iskola 3/C osztályának tiszaugi diákjai, valamint a Tavirózsa tánccsoport, akik egy rövid mesejátékot adnak elő. Az ünnepi műsort vendéglátás követi, majd tombolasorsolás, melynek fődíjai: egy Ft értékű étkészlet, második díj egy kb Ft-os ajándékkosár, harmadik díj 2 darab takaró. Karácsonyfa minden ága csillog-villog: csupa drága, szép mennyei üzenet: Kis Jézuska született. Sinka Ferenc polgármester /Dzsida Jenő/

2 2 Tiszaugi Újság Közmeghallgatás december 2-án, a Községi Könyvtárban Sinka Ferenc polgármester közmeghallgatás keretében ismertette a megjelentekkel a évi eredményeket és megvalósult fejlesztéseket. A 2013-as esztendő a Szentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal felállításával kezdődött december 18 -i ülésükön a tiszaugi és a szentkirályi képviselők elfogadták a Közös Hivatal Alapító Okiratát, valamint a két önkormányzat közötti megállapodást. A kezdeti félelmek és nehézségek ellenére tavaszra kialakult a közös hivatal működése. Külső szemmel tekintve a falu lakossága a változásokból jóformán semmit nem érzékel. Az ügyeket változatlanul helyben lehet intézni, fennakadás nincs. A település ebben az évben pályázatok útján több, mint 40 millió forintot nyert el fejlesztési céljainak megvalósítására. A pályázatok benyújtásában és a célok megvalósításában jelentős szerep jutott és jut a Tiszaugért Alapítványnak, az Önkormányzat támogatása mellett. Az Alapítvány alaptevékenységei között szerepel a turizmus fejlesztés, közösségépítés, egészséges életmódot elősegítő projektekben való részvétel. Előny, hogy nyertes pályázatok esetén a nonprofit szervezetek a teljes bruttó összeget nyerhetik el, tehát az ÁFA részt nem kell hozzá tenniük. A Tájház külső felújítása 2010 őszén fejeződött be ben érkezett el az odő arra, hogy pályázat keretében a belső felújítás is megvalósulhasson. Döntés nyár végén született: nyert a pályázat. A 15 millió forintos beruházás keretében szó szerint a teljes belső tér megújult. Ha lépésenként is, de a Tájház további pályázati forrásokból az elkövetkezendő évek során elnyeri végső formáját. Tervek között szerepel az egykori irattár és a mellette lévő tároló helyiség átalakítása közösségi térré, ami kézműves foglalkozások helyszíneként funkcionálna. Ha minden úgy engedi, a nagyközönség előtt május elején nyitja meg kapuit a megújult Tájház, melyben helyet kap egy helytörténeti és egy borászati kiállítás. Ugyancsak a Tiszaugért Alapítvány pályázott a szigetben lévő út felújítására, ami ma már szintén a nyertes pályázatok közé sorolható. Az előírások miatt néhány munkálatot már decemberben el kell végezni, a végső kivitelezés megkezdése jövő év májusában kezdődhet el. Az idei évben került beadásra szintén az Alapítvány által a Könyvtár épületének külső felújítása: tetőszerkezet, héjazat csere, nyílászárók szigetelten cserélése, külső homlokzat felújítása, és egy csapadékvízelveztő járda megépítése. Hosszútávú fejlesztések között szerepel egy Lakitelek és Tiszaug között létesítendő kerékpárút megépítése. A MÁV vasútbiztonsági okok miatt nem engedélyezte a vasúti töltés mellet húzódó kerékpárút megépítését, ez abban jelent nehézséget, hogy így a majdani kerékpárút mindenképpen keresztezni fogja a 44-es főutat. A kerékpár út a hídon átérve a Békássoron és a Vörösmarty úton jönne le, utóbbit összekötve a Kis-Tisza utcával. Innen továbbhaladna a Holt- Tisza part mentén, s a Szeszfőzde épületénél csatlakozna rá a község főútjára. Mindenképpen megemlítendő a két éven belül megvalósítandó M44-es autópálya. Mit jelent ez Tiszaug szempontjából? Kevésbé azt, hogy természetvédelmi okok miatt egy harmadik hidat is fel kell húzni a Tisza felett. Sokkal inkább azt, hogy az ígéretek szerint a bekötő utak is felújításra kerülnek. A 4511-es bekötőút végén egy körforgó épülne, amin keresztül lehet majd az M44-es autópályára ráhajtani. A külterületi utakon kívül gondot kell fordítani a belterületi utakra is. Mindenki előtt ismert a Dózsa György, Ságvári és Bem utcák állapota. A költségvetés tervezésekor figyelmet fog kapni ez a feladat is. Sajnos a jövő évtől kezdve az Európai Unió nem finanszíroz olyan pályázatokat, amik útfelújítással és városfejlesztéssel kapcsolatosak. Szintén tavalyi év végén került benyújtásra a BM 2.2 Kazán programban az Idősek Otthona fűtéskorszerűsítése céljából 10,4 millió forintos értékben egy aprítékolos kazán, valamint további 1,5 millió egy kazánház terve. Ezzel a beruházással mintegy 1,5 millió forint megtakarítás keletkezik, ami főként egyrészt létszámbővítésre fordítható, valamint egy nagytelejesítményű ipari mosógép beszerzésére az Idősotthon részére. További projektek közül megemlítend ő m é g a T i s z a z u g i Hulladékrekultivációs és Ivóvízminőség javító program. A hulladékrekultiváción belül megtörténik a temető mögött lévő egykori szeméttelep okozta sebek begyógyítása. Az Ivóvízminőség-javító programnak már 2009-ben meg kellett volna valósulnia, ehhez képest az első lépések még csak most indultak el. Röviden összefoglalva megszűnik a pangó víz. Kiépítésre kerül egy körvezeték: A minőségi ivóvíz Csépán és Tiszasason keresztül érkezik a községbe, innen megy tovább Tiszakürt, Cserkeszőlő és Kunszentmárton irányába. Tiszakürtnél egy leágazás képződik Tiszainoka és Nagyrév irányába. Kunszentmártonról a körvezeték tovább megy Szelevény felé, innen érkezik vissza Csépára. További jó hír, hosszú évek után újra van a településnek önálló körzeti megbízottja Szűcs Róbert személyében. Hivatalos teendő miatt személyesen a közmeghallgatáson nem sikerült bemutatni. Az új körzeti megbízott elsősorban helyben teljesít majd szolgálatot, de más településeken is el kell látnia feladatait. Papp Csaba

3 VII. évfolyam 6. szám 3 Önkormányzati hírek Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete október 30-án tartott testületi ülést, melyen a következő helyi adókat és díjtételeket tartalmazó rendeletmódosítások kerültek elfogadásra: - a köztemetőkről és temetkezési szolgáltatásról szóló helyi rendelet módosításában az egyes és kettes sírhely megváltási díja - a környezetvédelemről szóló helyi rendelet módosításában a mederhasználati díj - a helyi iparűzési adó rendelet módosításában az iparűzési adó mértéke - a telekadóról szóló rendeletben a telekadó négyzetméterenkénti mértéke. 16/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet - Sírhelymegváltási díjtételek módosítása: Tiszaugon jelenleg 1 temető üzemel köztemetőként, ami az önkormányzat tulajdonát képezi. A temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 40. (2) bekezdése értelmében: (2) A temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját, b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját, c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat. A törvény 40. (3) bekezdése írja elő az önkormányzat számára: (3) A (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni január elsejétől az egyes és kettes sírhelyek megváltási díja: Ft és Ft. 17/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet mederhasználati díj módosulása: A környezetvédelemről szóló 11/2003. (VII.16.) önkormányzati rendelet szabályozza a Holt-Tiszán elhelyezett víziállások után fizetendő díjat. A jelenlegi díj 750 Ft/m2/év, ami 850 Ft/m2/év-re módosul január 1-jét követően. 18/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adó mértékének módosulása: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról 10/1999. (VI.09.) önkormányzati rendeletében határozza meg az adózás rendjét, az adóalanyok körét, az adómentességet, az adófizetés módját és az adó mértékét. Jelenleg a helyi iparűzési adó évi mértéke Tiszaugon 1,8 %(2008-ban történt meg az adóalap 2 %-ról 1,8 %-ra való csökkentése, a vállalkozások ösztönzésének indoklásával). A törvény szerint az adónem maximális évi mértéke 2 % lehet, amelyet jellemzően a települések rendeletei elérnek, vagy megközelítenek. Január 1-jét követően az adómérték 2 %-ra módosul. 19/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet telekadó díjának módosulása: A képviselő-testület a telekadót évtől kezdődően vezette be helyi adó címén. A telekadó alapja a telek, a telekrész négyzetméterben számított alapterülete évtől az adó az adókötelezettség alá eső telek minden egész négyzetmétere után évi 40 Ft. A telek tulajdonosok, kérelemmel fordultak a Képviselő-testülethez, hogy mérsékeljék a telekadó m 2 - ben meghatározott mértékét. A jelenleg hatályos 40 Ft/m 2 évi adókötelezettség, jövő év elejét követően évi 20 Ft/m 2 díjazásra mérséklődik évi költségvetési koncepció: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény értelmében a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a Képviselőtestületnek. Az eddigi évektől eltérően Tiszaug Község Önkormányzatának évi költségvetési koncepciójáról április 30-ig a Képviselő-

4 4 Tiszaugi Újság Önkormányzati hírek folyt. testületnek már döntenie kellett. A költségvetési koncepció elfogadás évente visszatérő feladata a Képviselő-testületnek. A következő évi költségvetés készítésének folyamatában kiemelkedő szerepe van, ez alapozza meg a költségvetési javaslat elkészítését, a részletes feladatok és előirányzatok kimunkálását. A költségvetés kialakítása több ütemben történik. A tervezőmunka, a költségvetési javaslat elkészítése a költségvetési koncepció összeállításával kezdődik, majd a költségvetési rendelettervezet beterjesztése alapján kerül megállapításra az éves költségvetés. A költségvetési koncepció feladata a költségvetési irányelvek meghatározása, rendező elvek meghatározása a részletes számszaki tervezőmunkához, a gazdálkodást érintő jogalkotási feladatok ütemtervének meghatározása (p1.helyi szociális rendelet, helyi adórendelet, étkezési térítési díjak, lakbér, közterület használati díjak módosítása). Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény január 1-től hatályos 24. (1) bekezdése október 31-ig költségvetési koncepció készítési kötelezettséget ír elő az önkormányzatok számára. BEVÉTELEK A tervezéskor a bevételekből kell kiindulni és az óvatosan becsült bevételek erejéig tervezhetők kiadások. A bevételek tervezésénél cél azok minél pontosabb becslése, a tervezett bevételek teljesítése. A bevételek két nagy forrása az állami finanszírozás és saját bevételeink, valamint az esetleges pályázati támogatások. KIADÁSOK A kiadási főösszegek meghatározásának elvei: A kiadási keretszámok meghatározásánál a korábbi évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordítottunk a takarékos, cél- és jogszerű gazdálkodás követelményére. A kiemelt fontosságú, meghatározott beruházásokra elsősorban lehetőség esetén pályázni kell. Papp Csaba Szüreti bál Jeles esemény történt októberben, hosszú évek után szüreti bált, előtte pedig felvonulást tartottak a falu utcáit bejárva. Az egész napos progr a m b ó l gyerekek és felnőttek egyaránt kivették a részüket. Az elsők között érkezők már a délelőtt folyamán gyülekeztek a Könyvtár udvarán, ahol a fogatosokat és a lovasokat finom pogácsával és még finomabb borral fogadták. Fél egy után felpergett a kisbíró dobja, s kihirdette, mi program vár aznap az érdeklődőkre, egyúttal invitálta a közönséget az esti mulatságra. A fogatok és a lovasok nemcsak helybeliekből tevődött össze, a környékbeli településekről - Tiszakécske, Szentkirály, Tiszakürt is szép számmal érkeztek. A felvonulást a Tavirózsa gyermek-néptánccsoport nyitotta meg, akik már a Falunapon is nagy-nagy sikert arattak. Őket követe a Csépai néptáncegyüttes, és a Tűzön Ví-

5 VII. évfolyam 6. szám 5 Szüreti bál folyt. zen át néptánccsoport előadása. Majd elindult a menet útjára. Összesen huszonhat kocsi vett részt a felvonuláson, ehhez a létszámhoz még hozzá kell venni a lovasokat, valamint a gyerekeket szállító kisvasutat. A kocsik több helyen is megálltak, ahol az ott várakozóknak az előbbi táncosok i s m é t elhúzatták a talpalávalót. A felvonulás végével este k i á l l í t á s n y í l t a K ö n y v t á r - ban a nyári táboros gyerekek munkáiból, ezen felül régi szüreti eszközök és technikák is bemutatásra kerültek. A finom vacsorát követően este nyolc órakor színpadra léptek a bál sztárvendégei: a Sógorok. Közel egy órás műs o r u k b a n népszerű mulatós nóták c s e n d ü l t e k fel, a szórak o z t a t á s b a nem egyszer a közönséget is bevonva. Őket követve pedig hajnalig zenélt a Glória együttes. Éjfél előtt az asztalon sorakozó sok-sok tombolatárgy is gazdára talált. A fődíjat, egy 57 cm átmérőjű led televíziót Kuczor Erzsike és családja nyerte. Ahhoz, hogy a szüreti bál ilyen színvonalasan sikerült, kellett a támogatók segítsége is, akiket minden külön felsorolás nélkül köszönet illet. Falukarácsonyi előzetes Decemberben már-már szinte hagyomány, hogy az ünnepek előtt összegyűlik a falu apraja-nagyja egy meghitt falukarácsonyi délután eltöltésére. Ebben az évben rendhagyó módon december 21-én, szombaton 16 órai kezdettel, a Tornateremben rendezzük meg ezt a kellemes hangulatú ünnepséget. Műsorral készülnek a Tavirózsa tánccsoport tagjai, az óvodások, helyi fiatalok, és a lakiteleki általános iskola 3/C osztályának tiszaugi tanulói. Süteménysütésre az idén is tisztelettel felkérünk minden olyan háziasszonyt (és háziembert), akik szívesen sütnének egy-egy tepsi finom süteményt erre az alkalomra. Felajánlásaikat várjuk aznap délelőtt. A tombolára is érdemes költeni, s kacérkodni a szerencsével, mert most is nagy értékű fődíj nyeremények várják, hogy gazdára találjanak. A fődíj egy Ft értékű étkészlet, második díj egy kb Ft-os ajándékkosár, harmadik díjként pedig 2 darab takaró kerül kisorsolásra. Mindenkit szeretettel várunk, a magunk részéről minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy vendégeink jól érezzék magukat, s egy változatos meghitt délutánt együtt tölthessünk! Ezúton is kívánunk boldog karácsonyt, új évet, valamint jó egészséget mindenkinek! A szervezők A szervezőség

6 6 Tiszaugi Újság Tigáz ügyfélszolgálati iroda tájékoztatója Október 15-vel a Tigáz Zrt. Ügyfélszolgálati irodát nyitott a Könyvtár épületében. Erre törvény kötelezi a szolgáltatót. Az eddigi ügyintézéshez egészen Tiszaföldvárig kellett elutazni, az ügyfélszolgálat helybe történő telepítésével fáradtság nélkül minden általános körű ügy ezentúl helyben elintézhető. Az ügyfélszolgálat rendje: Hétfő 14:00-18:00 Szerda 8:00-12:00 Alapítványi felhívás Tisztelt Adófizető! A lakosság évi személyi jövedelemadója 1 % -ának felajánlásaként Ft összeg megérkezett a Tiszaugért Alapítvány számlájára. Mindenkinek köszönjük, aki gondolt az Alapítványunkra! HA MINKET TÁMOGAT, TISZAUGOT SEGÍTI! évben Ft érkezett az 1 %-os adózói felajánlásból. A támogatási összeget a következő feladatokra használta fel az Alapítvány: - szavalóverseny, Kenu-Beach sportrendezvény, falunap megszervezése. A Tiszaugért Alapítvány adószáma: A Tiszaugért Alapítvány bankszámlaszáma: Köszönjük! Szeginé Szakál Mária kuratóriumi elnök Munkaügyi Központ ügyfélfogadási rendje HÉTFŐ 08,00-15,00 KEDD 08,00-12,00 SZERDA 08,00-18,00 CSÜTÖRTÖK 08,00-15,00 PÉNTEK HIRDETÉS nincs ügyfélfogadás Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járás Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége 6060 Tiszakécske, Béke u Tel: 76/ , 30/ HIRDETÉS VANGA KFT. Tóth László Temetkezési vállalkozó és sírkőkészítő Új síremlékek-, urna síremlékek készítése Régi síremlékek felújítása, betűvésés, festés. Tiszakécske, Virág u. 29. Tel / , 06-20/ Végső Nyugalom temetkezés-csépa Teljeskörű kegyeleti szolgáltatásaink: - Temetés felvétel (kérésére) a megrendelő lakásán - Teljeskörű ügyintézés - Anyakönyvi kivonatok beszerzése - Özvegyi nyugdíj intézése - Urnás, koporsós temetések megszervezése - Halott szállítási ügyelet 0-24-ig Ügyeleti tel.: Új gránit és műkő sírok elkészítését - Nyitott síremlékek lefedését - Sírhelyek tisztítását vállaljuk Állandó elérhetőség:

7 VII. évfolyam 6. szám 7 Ovi sarok Mozgalmasan teltek óvodánkban az őszi hónapok: Október elején könyvtár látogatáson voltunk a gyerekekkel a helyi könyvtárban, melyet szeretnénk többször megismételni. A hónapban réteg szülői értekezletet tartottunk a nagycsoportosok szüleinek, ahol megismerhették a gyermekekkel végzett képességmérő teszt eredményeit és a további szükséges feladatokat. Hagyomány az óvodánkban, hogy évente két alkalommal fényképezkedési lehetőséget szervezünk, melyre nemcsak a testvérek jöhetnek el, de egyre több a leendő kis óvodás is ezen a napon. kínáltunk: töksütés, töklámpás faragása, tökmagkép készítése (természetesen meg is kóstoltuk), készítettünk terménybábokat, majd a maradék zöldségekből salátát az ebédhez. Rengeteg segítséget kaptunk ehhez is a szülőktől, volt, aki még tök dzsemet is hozott kóstolóba. A témahétről és egyéb programjainkról készült képek megtekinthetőek a település honlapján. Nemcsak élményekkel, hanem sok szép dologgal is gazdagodtunk: az óvoda homlokzati ablakaira esztétikus és nagyon praktikus redőnyök kerültek, mellyel régi álmunk vált valóra. A csoportszobába és a tornaszobába új függönykarnisok kerültek. Az adventi időszakot méltóképpen ünnepelvén már feldíszítettük az óvodát. Nagyon jó érzés hallani, amikor a gyerekek rácsodálkoznak, milyen szép. Ezzel az időszakkal indítjuk 4 hetes projektünket is, melyről a következő számban olvashatnak. Novemberben meghívtuk Tóbiás Pétert és zenekarát, akik Prokofjev: Péter és a farkas című zenés meséjét adták elő. Nagy élmény volt a gyerekeknek élőben hallani számtalan gyönyörű és ismeretlen hangszer hangját, valamint az igazán kedves és humoros előadást. Az óvoda dolgozói nevében mindenkinek békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok: Takácsné Zarnócz Éva Nem feledkezünk meg azokról a kisgyermekekről sem, akik már iskolások- elmentünk iskolalátogatásra Lakitelekre, ahol a kis elsősök munkájába tekinthettünk bele. Nagyon szépen beszoktak az iskolai életbe- büszkék voltunk rájuk. December első hetében megtartottuk az első témahetünket a TÁMOP es pályázat fenntartásának keretében: Sütőben a tökmag címmel. Számtalan érdekes programot

8 8 Óvodai életképek IMPRESSZUM A Tiszaugi Újság című időszaki lap kiadója: Tiszaug Község Önkormányzata A kiadásért felelős: Sinka Ferenc Felelős szerkesztő: Papp Csaba Megjelenik kéthavonta Alapítva: 2006 Tiszaug Község Képviselő-testülete A kézirat leadási határideje adott hó utolsó napjáig. Kéziratok leadási helye 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc u. 42/B. (Könyvtár) Készült Fazekas András nyomdájában Szarvason 70 példányban Nyszám: 2.9./917-1/2006. Tiszaugi Újság

Ajándék az újságban! pályázati eljárás keretében bérbeadás 36 m2 nagyságú üzlethelyiséget A képviselő-testület üléseiről röviden

Ajándék az újságban! pályázati eljárás keretében bérbeadás 36 m2 nagyságú üzlethelyiséget A képviselő-testület üléseiről röviden Ajándék az újságban! Kedves olvasóink már megszokhatták, hogy minden évben találnak egy kártyanaptárt az újság mellékleteként. Kilencedik éve készülnek régi fotókból naptárak. Továbbra is négytagú a sorozat,

Részletesebben

A Mosoly Klub karácsonya. Betlehemi mħsorral kedveskedett az énekkar.

A Mosoly Klub karácsonya. Betlehemi mħsorral kedveskedett az énekkar. A Mosoly Klub karácsonya. Betlehemi mħsorral kedveskedett az énekkar. A PetĘfi Sándor Általános Iskola 1. osztályos tanulói karácsonyi mħsort adtak elę az iskola fenyęünnepélyén. A Vackor MĦvészeti Óvodában

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8.

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8. Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VII. évfolyam 3. szám MEGHÍVÓ Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját az 1848-49-es Forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, s a beszámolóban foglaltak elfogadását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, s a beszámolóban foglaltak elfogadását. 3. napirendi pont Tárgy: A Képviselő-testület 2010-2014. között végzett munkájáról szóló beszámoló Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 156-75/2014. Előterjesztés jellege: Határozat-tervezet

Részletesebben

Tápiógyörgye. Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága

Tápiógyörgye. Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága Faluújság Tápiógyörgye XX. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2011. március Megalakult a Faluújság szerkesztőbizottsága A Faluújság Tápiógyörgye közéleti lapja, mely az önkormányzat kiadásában 1992

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2013. FEBRUÁR HÓ, 14. ÉVFOLYAM 2 SZÁM ÁRA: 200,- FT Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése A Bodrogolaszi

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január Hazug feljelentés helyi képviselők ellen Öt nappal az önkormányzati választások után a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán feljelentették Incze Sándor polgármestert, Bata József alpolgármestert, a

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 04. szám 2 A város hírei kistarcsai híradó Isten áldja az édesanyákat! Petőfi Sándor: Egy estém otthon (részlet) De ekkor száz kérdéssel Állott

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. MÁRCIUS 23. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ZÁNKAI HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Fotó: Molnár Katalin KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN NEM LESZ SZAVAZÓ HELYISÉG!

AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN NEM LESZ SZAVAZÓ HELYISÉG! Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja V. évfolyam 2. szám 2010. február Választási Híradó Sólyom László köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választása

Részletesebben

ságainkat tolmácsolni Olvasóinknak. Ismét eltelt egy év, amely kinekkinek jót, s kevésbé jót tartogatott a tarsolyában.

ságainkat tolmácsolni Olvasóinknak. Ismét eltelt egy év, amely kinekkinek jót, s kevésbé jót tartogatott a tarsolyában. Szeretetben, egészségben legyen részed egész évben. Légy szerencsés, vidám, boldog, felejtsd el a bút és gondot. Kezdődjön hát egy új élet: legyen békés, boldog éved! Napról napra közeledik az új esztendő,

Részletesebben

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja VII. évfolyam 4. szám 2014. december

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja VII. évfolyam 4. szám 2014. december Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja VII. évfolyam 4. szám 2014. december Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

ÚJ KÜLSŐBEN ÚJ BELSŐ. Ajándék az újságban!

ÚJ KÜLSŐBEN ÚJ BELSŐ. Ajándék az újságban! ÚJ KÜLSŐBEN ÚJ BELSŐ 2012-ben elérte huszonegyedik évfolyamát a Kiszombori Híradó önkormányzati információs lap. A tiszteletre méltó kor elérésével együtt új külsőt és tartalmi felépítést kapott településünk

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL

EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL XXVI. év fo lyam 1. szám 2011. január 14. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A SZERENCSI VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

SZIGETBECSEI. fejlődésről szól.

SZIGETBECSEI. fejlődésről szól. XVII. évfolyam 1. szám 2015. január-február SZIGETBECSEI KRÓNIKA Évértékelés, tervek, gondolatok Véget ért a 2014-es esztendő, eljött a számvetés ideje, s itt az idő az új év tervezésére. Az év utolsó

Részletesebben

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. ÁPRILIS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 170,- FT Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton 2012.március 30-án bonyolította le a hercegkúti Gyöngyszem

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése. 90. születésnap Anna néni köszöntése

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetése. 90. születésnap Anna néni köszöntése Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VI. évfolyam 3.szám MEGHÍVÓ Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Családját az 1848-49 es Forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Szákszend Község Önkormányzata 2012. december 16-án 16.00 órakor közös karácsonyi ünnepséget rendez a Faluházban,

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 11. szám (NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2013. november 25. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház társulatának

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XIX. ÉVFOLYAM 2013. FEBRUÁR Munkaköri változások a polgármesteri hivatalban A közigazgatás átszervezése, a járási hivatalok

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tiszakürt Község Önkormányzat képviselő testülete meg tárgyalta és elfogadta a szóbeli előterjesztést, Tiszakürt Község Megyei Településfejlesztési Részprogram keretében szereplő projektek

Részletesebben