A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE"

Átírás

1 A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE KÖZGAZDASÁG ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNY, VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK 1. Gazdasági rendszerek reformja, újraépítése és ujjászervezése Kelet-Európában 2. A fiskális és monetáris gazdaságpolitika eszközeinek hatékonysága a modern vegyes gazdaságban 3. A gazdasági növekedés és fejlődés elemzése a magyar nemzetgazdaságban 4. Dereguláció utáni piacépítés elméleti és gyakorlati kérdései a volt szocialista országokban (elsősorban a magyar gazdaság elemzése alapján) 5. A gazdasági rendszerek legújabb fejlődési tendenciái 6. A globalizáció hatása a gazdasági rendszerek változására 7. Regionalizmus és/vagy globalizáció (Gazdasági régiók kialakulása és fejlődési tendenciái Magyarországon, a regionalizáció és globalizáció kölcsönhatása, ellentmondásai) 8. Transznacionális és multinacionális vállalat, mint a gazdasági globalizáció főszereplői (Magyarországi tapasztalatok) 9. A nonprofit szektor szerepének növekedése és hatása a piac működésére. 10. A gazdasági növekedés, a munkanélküliség és az infláció kapcsolata a makrogazdaságban 11. A foglalkoztatottság javításának lehetséges módszerei az aktivitási ráta növelésével a magyar munkaerő-piacon 12. A vállalati növekedés elméleti megközelítései 13. Vállalati életciklus-modellek összehasonlító elemzése 14. A vállalati életút elemzése 1 konkrét vállalat példáján 15. Lízinggel kapcsolatos bármilyen téma egyéni megbeszélés alapján 16. Egy adott kistérség gazdasági, társadalmi elemzése 17. Regionális egyenlőtlenségek vizsgálata Magyarországon 18. Centrum-periféria viszony elemzése 19. A gazdasági fejlettség mérése, befolyásoló tényezőinek számszerűsítése 20. Egy kiválasztott regionális gazdasági integráció hatásainak vizsgálata 21. A munkanélküliség problematikája a rendszerváltás utáni Magyarországon 22. A munkanélküliség kezelésének eszközrendszere, annak változása 23. Munkanélküliség és infláció kapcsolata 24. A világgazdaság fejlődésének térbeli és időbeli aspektusai a középkortól napjainkig

2 25. A világmodellek megvalósulásának/megvalósításának valóságbeli tapasztalatai 26. Végítéletmodellek: fikció vagy valóság? 27. Magyarország és az Európai Unió demográfiai problémái, megoldási lehetőségek és a megvalósítás kérdései 28. A tér problémájának kezelése a közgazdaságtanban, az új gazdaságföldrajz módszertani kérdései és modellezési eredményei 29. Az extern hatások térbelisége, pénzügyi és technológiai előnyök, társadalmi hátrányok (diszkrimináció) 30. Az integráció folyamatának főbb elméleti kérdései és problémái gazdaságossági és jóléti szempontok alapján, hatékonyságbeli előnyök, hátrányok, illetve azok bemutatása az Európai Unió fejlődésén keresztül 31. Magyarország az integráció küszöbén: lehetőségek, várható jóléti és gazdasági előnyök és hátrányok 32. A közgazdaságtani fő áramlattól eltérő elméletek, a modellezési keretrendszer kibővülése 33. A kockázatkezelés folyamata, módszerei, egy konkrét vállalat gyakorlati példáján keresztül 34. A kockázat mérésének lehetőségei (indexszámítás, hasznosság alapú megközelítés, a kockázat észlelése) elméleti és módszertani bemutatás, összehasonlító elemzés 35. Változásmenedzsment: a minőségközpontú vállalatirányítás bevezetésének folyamata egy konkrét vállalat gyakorlatának bemutatásán keresztül 36. A globalizáció mikro-szintű kihívásai, a szükséges és lehetséges menedzsment reakciók bemutatás 37. Vállalkozások az idegenforgalomban. (Egy vállalkozás létrejötte, működése, gazdálkodásának elemzése) 38. Az idegenforgalom gazdaságai hatásai (régióra, megyére, kistérségre, településre) 39. Idegenforgalom és területfejlesztés (projektek) 40. Idegenforgalom a non-profit szektorban 41. A turizmus egyes ágainak (gyógy-, termál-, hivatás-, konferencia-, falusi turizmus) helyzete és fejlesztésének lehetősége (Csak olyan település jöhet szóba, ahol ennek ökonómiai háttere is kimutatható). 42. Marketing az idegenforgalomban 43. A politikai és gazdasági változások hatása egy településre (kistérségre, régióra) 44. Az Európai Unió támogatásai és az Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai és megvalósulásuk (egy megyében, illetve régióban egy konkrét pályázat, támogatás elemző ismertetése) 45. Az Európai Unió és Magyarország (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 46. Kistérség és területfejlesztés 47. LLL. Az oktatás és továbbképzés struktúrája 48. Foglalkoztatást elősegítő képzések (megyei, kistérségi, helyi) programok ismertető elemzése adott igazgatási egységen belül, és adott időhatárok között 49. Marketing tevékenység vizsgálata valamely konkrét termelő vagy forgalmazó vállalkozásnál 50. A marketing mix valamely elemének vizsgálata egy konkrét vállalkozásnál 51. Induló vagy működő kis- vagy közepes vállalkozás üzleti terve 52. Szolgáltatásmarketing; bankmarketing tevékenység vizsgálata egy konkrét bank példáján keresztül 2

3 53. A marketinglogisztika szerepe, hatékonyságának elemzése egy konkrét vállalkozás példáján keresztül 54. Motivációs elméletek érvényesülése, gyakorlati megvalósulása a vállalkozások ösztönzési rendszerében 55. Kommunikációs csatornák, azok működése, kommunikáció szerepe és fontossága a vezetői munkában 56. Vezetői módszerek és stílusok alkalmazása különböző típusú és profilú gazdálkodó szervezeteknél 57. Szervezeti struktúraváltás és annak hatásai egy konkrét gazdálkodó szervezetnél 58. Egy nemzetközi és egy magyar vállalkozás stratégiájának jellegzetességei 59. A divizionális (mátrix, konszern) szervezet kialakításának és működésének tapasztalatai egy gazdasági szervezetnél 60. A menedzsment etikai dilemmája; Komplex döntés a gazdasági teljesítmény és a szociális teljesítmény között 61. Etikai konfliktushelyzetek a gazdaságban (gazdasági, jogi, erkölcsi analízis) 62. Stakeholder elemzés az üzleti életben, egy vállalat, cég, stb. működésének vizsgálata alapján 63. Mennyi pénzt füstölnek el a főiskolás hallgatók? 64. Környezettudatos fogyasztói magatartás Magyarországon: tények és lehetőségek 65. Jóléti gazdaságtan 66. Hasznosságelmélet 67. Kulturális, művészeti és sportintézmények, illetve események finanszírozása és tovagyűrűző hatásai 68. Értékalkotó folyamatok elemzése 69. Szolgáltatásmenedzsment a gyakorlatban 70. Az Európai Unió és Magyarország (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 71. Kistérségek és a területfejlesztés kapcsolódási pontjai 72. A politikai és gazdasági változások hatása egy településre (kistérségre, régióra) 73. Az Európai Unió támogatásai és az Új Magyarország Fejlesztési Terv 74. Regionalizmus és/vagy globalizáció (Gazdasági régiók kialakulása és fejlődési tendenciái Magyarországon, regionalizáció és globalizáció kölcsönhatása, ellentmondásai). 75. Megyerendszer, kistérségi rendszer kapcsolódási pontjai, és fejlődési tendenciái a mai Magyarországon 76. A helyi, területi kormányzás változásai Magyarországon, az Európai Unió egyik tagállamában 77. Az integráció folyamatának főbb elméleti kérdései és problémái gazdaságossági és jóléti szempontok alapján, hatékonyságbeli előnyök, hátrányok, illetve azok bemutatása az Európai Unió fejlődésén keresztül 78. Magyarország az integráció küszöbén: lehetőségek, várható jóléti és gazdasági előnyök és hátrányok 79. Multinacionális vállalatok munkahely teremtési módszerei, HR tevékenysége (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 80. Foglalkoztatást elősegítő képzések (megyei, kistérségi, helyi) programok ismertető elemzése adott igazgatási egységen belül, és adott időhatárok között 81. A munkanélküliség kezelésének eszközrendszere, annak változása (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 3

4 82. A foglalkoztatottság javításának lehetséges módszerei a Magyar munkaerőpiacon 83. A munkaerő-kölcsönzés gazdasági és szervezeti előnyei a versenyszférában. Az európai munkaerő-közvetítésben érvényesülő stratégiák. A munkaerő-kölcsönzést végző szervezetek szerepe a kölcsönzési folyamatban 84. Gazdaság és a munkajog viszonyrendszere (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 85. A NAV feladatköreinek átfogó bemutatása (Pl.: értékbecslés, adópolitika, vállalkozások adózási gyakorlatának elemzése, adóellenőrzés stb. (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 86. A Széchényi Kártya szerepe (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 87. A nonprofit szektor szerepének növekedése az önkormányzatoknál 88. Önkormányzatok és a gazdasági szereplők kapcsolódási pontjai (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 89. Az önkormányzatok és intézményeik vállalkozási tevékenysége 90. A regionális önkormányzati szervek szerveződése, működésének elemző bemutatása 91. Államigazgatási szervezetrendszerek és a gazdaság kapcsolódási pontjai (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 92. Gazdasági társaságok átalakulásának jogi, társadalmi, gazdasági elemzése 93. Gazdasági jogi ismeretek és a vállalkozások jogi ismerete témakörök és a gazdaság kapcsolódási pontjai (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 94. A gazdaság és a jog kapcsolódási pontjai (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 95. Projekttervezés, irányítás, elemzés, projekt menedzsment kérdései 96. Európai Uniós projekt pályázatok tervezése, elemzése 97. Az Európai Unió társfinanszírozási feltételei a projekttervezésben, elméleti és gyakorlati feltétele 98. Prezentációs- és íráskészség-fejlesztés gazdaságot érintő kapcsolódási pontjai (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 99. Üzleti etikett és protokoll gazdaságot érintő kapcsolódási pontjai (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) MÓDSZERTAN ÉS INFORMATIKA 1. A vállalkozások vagyoni helyzetének elemzése különböző módszertani eszközökkel. 2. A vállalkozások jövedelmezőségének és jövedelemtermelő képességének elemzésénél alkalmazható módszerek bemutatása. 3. A tőzsde elemzési módszerei. 4. Készletgazdálkodási feladat megoldása a Dinamikus programozás módszerével. 5. Optimalizálási feladatok megoldása a Dinamikus programozás módszerével 6. Az Internet programozása gyakorlati feladatban. 7. Az elektronikus kommunikáció fejlődési tendenciái. 8. Pénzügyi-számviteli szoftverek objektumorientált eszközökkel, WINDOWS-os környezetben. 9. Táblázatkezelőkre épülő gyakorlati értékű feladatok 10. Adatbázis-kezelő rendszerek funkcióelemzése vagy összehasonlító elemzés gyakorlati (számviteli-pénzügyi) példán keresztül. 11. A tőzsde elemzési módszerei, matematikai eszközök alkalmazása. 4

5 12. Biztosításmatematika. 13. Egy gazdálkodó szervezet vagy intézmény munkaügyi adatainak statisztikai elemzése. (A létszám- és a bérek hosszabb időszakra megfigyelt adatainak feldolgozásával.) 14. A kis- és középvállalkozások helyzetének elemzése 1990-től napjainkig. Az idősorok elemzési eszközeinek alkalmazása. 15. EU tagországok statisztikai jellemzőinek összehasonlítása magyarországi adatokkal. 16. Vállalkozások tevékenységoptimalizálásának módszerei. 17. Portfolióelemzés néhány módszere. 18. Vállalkozások nyereségelemzése szimulációval 19. A pénzügyi helyzet elemzésének módszerei, a fizetőképesség és a likviditási helyzet alakulását befolyásoló tényezők kimutatására alkalmazható módszerek. 20. Egy gazdálkodó szervezet vagy intézmény munkaügyi adatainak statisztikái elemzése. (A létszám- és a bérek hosszabb időszakra megfigyelt adatainak feldolgozásával. 21. A tőzsde elemzési módszerei matematikai-statisztikai módszerekkel 22. Marketing kutatás matematikai-statisztikai módszerekkel. 23. Az Internet gyakorlati alkalmazása (e-business), a reklám módszerei és formái. 24. Az Internet programozása gyakorlati feladatban. 25. Adatbányászat" elvei és gyakorlata az elektronikus-kommunikációs rendszerekben. 26. Az elektronikus kommunikáció fejlődési tendenciái. 27. Táblázatkezelőkre épülő gyakorlati értékű feladatok. 28. Pénzügyi-számviteli szoftverek objektumorientált eszközökkel, WINDOWS-os környezetben. 29. Gazdasági-pénzügyi döntések számítógépes támogatása. 30. Gazdasági részrendszerek, munkafolyamatok számítógépes megoldása, programozása a feladathoz illeszkedő szoftver eszközzel (programnyelv, adatbázis-kezelő, táblázatkezelő, stb.) 31. Elektronikus kereskedelem, internet, informatikai fejlesztések. 32. Hálózati alkalmazások. 33. A vállalkozás szervezeti struktúrájának, információs rendszerének elemzése, fejlesztése. 34. A szakmai és általános folyamatok elemzése, számítógépes fejlesztése. 35. Az integrált rendszerek kialakításának lehetőségei, tartalma a vállalkozásoknál. 36. A vállalkozások és partnereik közötti információáramlás korszerűsítésének lehetőségei. 37. A vezetői információk biztosításának lehetőségei, forrásai és számítógépes rendszere. 38. Az információs rendszer fejlesztésének, bevezetésének folyamata a szervezeteknél 39. A közigazgatás tevékenységei, információs rendszere Az ügyfelek és közigazgatási szervek közötti kommunikáció modern eszközei. 41. A hatóságok tevékenységei, szervezeti felépítése, jogkörei. 42. A hatóságok információs rendszerének kialakítása, fejlesztése. 43. Európai Uniós pénzforgalmi rendszerek és a magyar csatlakozás vizsgálata 44. A magyar pénzforgalmi rendszerek elemzése, fejlesztése. 45. Pénzintézetek informatikai rendszereinek vizsgálata, fejlesztése 46. Elektronikus banki rendszerek vizsgálata és fejlesztése. 47. Vállalkozások gazdasági folyamatainak integrált számítógépes szervezése. 48. Vezetői információs rendszerek szervezése. 5

6 49. Integrált vállalatirányítási rendszerek elemzése, kiválasztása, a bevezetés kérdései. 50. Projekttervezés, irányítás, elemzés, projekt menedzsment kérdései. 51. Európai Uniós projekt pályázatok tervezése, elemzése. 52. Az Európai Unió társfinanszírozási feltételei a projekttervezésben, elméleti és gyakorlati feltételek PÉNZÜGY 1. Az önkormányzatok vagyongazdálkodása 2. Az önkormányzatok és intézményeik vállalkozási tevékenysége 3. Az önkormányzati költségvetés, gazdálkodás és éves beszámolás összefüggései, értékelési módjai 4. A regionális önkormányzati szervek szervezése, működésük megítélése. 5. A FEUVE és a belső ellenőrzési rendszer kialakítása és működése a költségvetési szerveknél 6. A helyi adók rendszere 7. A támogatásrendszer hazai és EU-s viszonyainak ellenőrzése 8. Az agrártámogatások jellemzői, hatása az agrárvállalkozások jövedelmezőségi viszonyaival 9. Könyvvizsgálat az önkormányzatoknál 10. Adóigazgatás, adóellenőrzés 11. Illetékügyek 12. Non-profit szervezetek gazdálkodása, működésük értékelése 13. Az önkormányzati fejlesztési források rendszere 14. Az un. kis-kincstári rendszer működésének lehetőségei, előnye a gazdálkodási, finanszírozási feladata megoldásában 15. Az önkormányzatok rendszere 16. Forrásgyűjtés a lakossági üzletágban-fókuszban egy szabadon választott bank gyakorlata 17. Egy szabadon választott bank stratégiájának bemutatása és elemzése a megtakarítási üzletágban 18. A privát bankár szerepe a lakossági üzletágban 19. A privát bankár szerepe a lakossági üzletágban 20. A privát bankár szerepe a lakossági üzletágban 21. A vállalati hitelállomány elemzése egy szabadon választott banknál 22. A lakossági hitelállomány elemzése egy szabadon választott banknál 23. A hitelkockázat kezelése egy bank gyakorlatában 24. Két szabadon választott pénzügyi szolgáltató lakossági hitelezési üzletágának összemérése - fókuszálva egy konkrét hitelkonstrukcióra (személyi kölcsön, lakáshitel, stb.) 25. Bázel II. hatása egy szabadon választott bank kockázatkezelésére 26. A kis- és középvállalkozói üzletág elemzése egy szabadon választott banknál 27. Egy szabadon választott bank direkt marketing tevékenységének elemzése 28. Egy szabadon választott bank teljesítményértékelési rendszerének bemutatása és elemzése 29. A coaching (fejlesztő tanácsadás) szerepe a bankszektorban 30. Panaszkezelés rendszere egy szabadon választott bank gyakorlatában 31. A kis- és középvállalkozói szegmens felé irányuló marketing tevékenység bemutatása és elemzése egy szabadon választott bank középpontba állításával 6

7 32. A magyar bankrendszer középtávú fejlődési kilátásai 33. A független pénzügyi tanácsadás szerepe és jövőképe 34. A lakossági pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos aktuális fogyasztóvédelmi kérdések 35. Az önkormányzati finanszírozási rendszer jellemzői és változásai egy meghatározott időintervallumban 35. A költségvetési intézmények gazdálkodási rendszerének szabályozottsága és működésének elemzése adott intézmény (intézmények) példája alapján 36. Az önkormányzatok fejlesztési lehetőségei a pénzügyi szabályozás tükrében egy konkrét önkormányzati adatai alapulvételével 37. Társulási lehetőségek és működésük vizsgálata az önkormányzati rendszerben 38. Az önkormányzatok szociálpolitikai feladatai és azok finanszírozási lehetőségeinek vizsgálata egy önkormányzat példája alapján 39. A helyi adók szerepe az önkormányzatok gazdálkodásában 41. A személyi jövedelemadóztatás rendszere Magyarországon 42. A költségvetési tervek és tervteljesítések összehasonlító elemzése vizsgálata egy konkrét költségvetési szerv példáján 43. A költségvetési tervek, és tervteljesítések összehasonlító elemzése egy konkrét önkormányzat esetében 44. A költségvetési szervek ellenőrzési rendszere és a továbbfejlesztés lehetőségei 45. A területfejlesztés szerepe egy adott megye fejlődésében 46. A kistérségi rendszer működésének vizsgálata Magyarországon 47. A területfejlesztéssel összefüggő vizsgálatok egy kistérségben, illetve azok összehasonlító elemzése 48. Kistérségi feladatok finanszírozási kérdései 49. Az árutőzsde illetve az értéktőzsde szabályozása, továbbfejlesztésének irányai 50. A pénzügyi szektor és az EU csatlakozás szabályozási feltételei 51. A pénzügyi szektor fejlődése Magyarországon 1987-től napjainkig 52. Bármely speciális pénzügyi intézmény szabályozása, fejlődésének irányai (Pl. LTP,jelzálog-hitel, hitelgarancia, MFB és a bankcsoport tagjai stb.) 53. Kis- és középvállalkozások finanszírozási problémái, eszközei 54. A nemzetközi tőkeáramlás csatornái 55. A globalizáció hatása a nemzetközi tőkeforgalomra 56. A külföldi közvetlen tőkeberuházások szerepe egy ország gazdaságára 57. A nemzetgazdaságok tőkevonzó képességének vizsgálata 58. Az FDI-állomány növekedésének gyakorlati összefüggései 59. Monetáris politikai gyakorlat Magyarországon 60. Fiskális politika eszközei, hatásossága 61. Az Európai Unió költségvetése a közösségi politikák tükrében. 62. Az EU adójoga és adórendszere. Az adóharmonizáció magyar vonatkozásai. 63. A magyar nyugdíjrendszer fejlődése és a továbbfejlesztés várható irányai. 64. Az EU tagországok egészségbiztosítási rendszere és nemzeti sajátosságai. 65. Jövedelemarányos visszafizetésen alapuló diákhitel rendszerek. 66. Tipikus adóelkerülési módszerek az elmúlt 10 évben az ÁFA rendszerében. 67. Tipikus adóelkerülési módszerek az elmúlt 10 évben az SZJA rendszerében. 68. Magyarország kettős adózást kizáró egyezményeinek típusonkénti összehasonlítása. 69. A magyar megtakarítási szokások összehasonlító elemzése. 70. A gazdasági szervezetek adóhatósági ellenőrzése. 71. A költségelszámolás feltételeinek változása és problémái a személyi jövedelemadónál. 7

8 72. Az egészségügyi alap- és szakellátás finanszírozása. 73. Fejlesztések, projektek megvalósítása, finanszírozása (beruházási döntés, finanszírozási alternatívák) 74. Vállalati projektek menedzselése, projektfinanszírozás 75. Kisvállalkozások alapítási döntései 76. Kis- és középvállalkozások finanszírozása 77. A forgóeszköz-gazdálkodás és hatása a cég likviditására, eredményességére, illetve versenyképességére 78. Likviditásmenedzselés KKV, ill. nagyvállalkozás esetében 79. Vállalkozások hitelezési döntései 80. A lízingfinanszírozás jelentősége a kisvállalkozások finanszírozásában 81. EU-társfinanszírozással megvalósuló program elemzése 82. Területfejlesztéshez kapcsolódó projektek és finanszírozásuk elemzése 83. Térségfejlesztés és Közösségi finanszírozás 84. Klaszterfejlesztés és hatása adott térség gazdasági-társadalmi fejlődésére 85. Az ÁFA rendszer működésének elemzése 86. Az SZJA rendszer működése - egyéni vállalkozás adózása, vállalati feladatok, magánszemélyek adózása, különadózó jövedelmek adózásával kapcsolatos rendszerbeli változások hatása 87. A társasági adó rendszerének működése, hatása a vállalati gazdálkodásra 88. Regionális vállalkozásfejlesztés hatásainak vizsgálata 89. Egy választott KKV szektorba tartozó vállalkozói kategória mélyreható vizsgálata, lokális szintű elemzése 90. A KKV szektor finanszírozási helyzetének sajátosságai, piaci rések vizsgálata, a fejlesztés lehetőségei 91. A kis- és középvállalkozások számára nyújtott pályázati támogatások sajátosságai, a lezárult pályázatok tapasztalatai, a változások irányai 92. A KKV szektort érintő gazdaságpolitikai intézkedések hatásainak elemzése, az uniós gyakorlat 93. Egy választott KKV szektorba tartozó vállalkozások életciklusainak vizsgálata 94. A kockázati tőkefinanszírozás szerepe a vállalkozások fejlődésében 95. Az adóztatás hatásai egy vállalkozás gazdálkodására 96. Az ÁFA működési mechanizmusának vizsgálata a vállalkozások gyakorlatában 97. A társasági adóztatás és a vállalkozás eredményességének összefüggései 98. A helyi adóztatás szerepe egy önkormányzat gazdálkodásában 99. Az SZJA rendszer változásainak és hatásainak regionális elemzése 100. Az egyéni vállalkozók adóztatási megoldásainak, hatásainak összehasonlítása 101. Az adóeljárás, adóellenőrzés tapasztalatai, lehetséges fejlődési irányok 102. Az egészségügyi alapellátás finanszírozási kérdései, továbbfejlesztési lehetőségek 103. Az egyes egészségügyi szakellátás finanszírozásának problémái 104. Uniós támogatások forrásallokációja és hatásmechanizmusa regionális vagy kistérségi szinten 105. Kistérségi feladatok ellátásszerkezete és finanszírozása (szorossági vizsgálatok és regresszió-analízis) 106. Önkormányzatok feladatstruktúrája, ellátásának lehetséges megoldása, finanszírozása (struktúrák jellemzése, forráselemzés) 107. Uniós projektek tervezése, megvalósítása, finanszírozása és monitoringja 108. Pályázatok készítése és hatásmechanizmusának elemzése (pénzügyi tervezés és költség-haszon elemzés) 8

9 109. Önkormányzatok és kistérségek fejlesztési koncepciónak vizsgálata és fejlesztési célok forrásallokációs stuktúrájának vizsgálata statisztikai és elemzései módszerekkel Beruházási projektek tervezése, kockázatelemzése, és finanszírozási lehetőségeinek vizsgálata 111. Non-profit szervezetek gazdálkodásának jellemzése, elemzése intenzitási és dinamikus viszonyszámokkal 112. Pénzügyi politikai eszközök bemutatatási és gazdasági mechanizmusok feltárása, kiemelten a konvergencia hatásmechanizmusa terén 113. Tőzsdei rendszerek és pénzpiaci eszközök árfolyamának vizsgálata, elemzése statisztikai módszerek alkalmazásával 114. Excel pénzügyi függvények alkalmazása vállalkozások, projektek pénzügyi tervezésében 115. Öngondoskodás és élethelyzetek finanszírozási lehetőségei (megoldási alternatívák kidolgozása befektetési döntésekre, előtakarékoskodási lehetőségekre pénzügyi számítások alkalmazásával) 116. A vámeljárás az EU-ban és a magyar külkereskedelem gyakorlatában 117. A hitel szerepe a külgazdasági tevékenység finanszírozásában egy konkrét ügylet kapcsán 118. A külkereskedelmi tevékenység pénzügyi lebonyolítása egy hazai vállalatnál 119. A fizetési módok megválasztásának feltételei a külkereskedelmi tevékenység során 120. A jövedéki adóztatás szerepe és a fejlődés tendenciája Magyarországon 121. A vállalkozásfinanszírozás gyakorlata egy konkrét bank vizsgálatán keresztül 122. Az illetékek jelentősége, szerepe, az illetékeljárás tapasztalatai 123. A forgóeszköz gazdálkodás elemzése és eredményességének megítélése a vállalati gazdálkodásban 124. A kötvény, mint a tőkeszerzés alternatívája egy konkrét cég kibocsátási gyakorlatán keresztül 125. A kockázatkezelés a magyar banki gyakorlatban 126. Jelzáloghitelezés az ingatlanpiacon 127. Az infláció alakulása a rendszerváltástól napjainkig 128. A jelzáloghitelezés szerepe a lakáspiacon. SZÁMVITEL 1. Egy vállalkozás számviteli, információs rendszerének kialakítása, működésének tapasztalatai 2. A vagyoni és pénzügyi helyzet átfogó és részletes elemzése a beszámolók adatai alapján 3. A jövedelmezőség és a gazdasági hatékonyság elemzése egy adott vállalkozásnál 4. Az általános költségek tervezési, elszámolási, elemzési, ellenőrzési módszereinek vizsgálata 5. A vezetői számvitel fő feladatai, kialakítása és működése egy adott vállalkozásnál 6. A vállalkozási eredmény elemzése 7. A számviteli politika kialakításának, érvényesítésének tapasztalatai egy adott vállalkozásnál 8. Minden szabadon választott téma a vállalkozások számviteli munkájának területéről 9. Egy adott kereskedelmi vállalkozás (nagyker., kisker., vendéglátóipar, stb.) tevékenységének átfogó vizsgálata 9

10 10. Számviteli információs rendszer szerepe, feladata a vállalkozás vezetésében 11. A vagyoni helyzet, a költség és az eredmény alakulása, elemzése a beszámolók adatai alapján 12. Az általános költségek tervezési, elszámolási, elemzési, ellenőrzési módszereinek vizsgálata 13. A vállalkozás tevékenységének vizsgálata az éves beszámoló adatai alapján 14. Leltározási tevékenység vizsgálata egy adott vállalkozásban 15. A vezetői számviteli rendszer kialakítása egy adott vállalkozásnál 16. Egy vállalkozás költséggazdálkodásának átfogó vizsgálata 17. Induló vállalkozás számviteli rendszerének kialakítása 18. Minden szabadon választott téma a vállalkozások számviteli munkájának területéről 19. Likviditás és cash-flow elemzése a pénzintézeti mérleg alapján 20. A vállalkozás tevékenységének vizsgálata az éves beszámoló adatai alapján 21. Gazdasági ellenőrzés a számvitel tükrében - a számvitel rend és a vagyon védelmének ellenőrzése 22. Gazdasági társaságok alakulásának illetve megszűnésének számviteli feladatai 23. Vagyonleltár, vagyonmérleg tervezetek. Végleges vagyonleltár és vagyonmérleg. Jogszabályi háttér könyvvizsgálata. 24. Egy adott vállalkozás könyvvizsgálata: a vállalkozás megismerése, a tev. elvállalása, tervezés, kockázatbecslés, záradékok 25. Leltározási tevékenység vizsgálata egy adott vállalkozásban 26. A mikro-, kis- és középvállalkozások könyvvizsgálatának sajátosságai 27. Biztosítási vállalkozások könyvvizsgálata 28. Nonprofit szervezetek és társaságok számviteli területéről szabadon választott téma 29. A magyar és a nemzetközi számvitel összehasonlítása egy adott vállalkozás számviteli rendszerén keresztül 30. A vezetői számviteli rendszer kialakítása, működtetése egy adott vállalkozásnál 31. Egy vállalkozás számviteli, információs rendszerének kialakítása, működésének tapasztalatai 32. A vagyoni helyzet, a költség és az eredmény alakulása, elemzése a beszámolók adatai alapján 33. A számviteli politika kialakításának, érvényesítésének tapasztalatai egy adott vállalkozásnál 34. Gazdasági társaságok alakulása, számviteli feladatai 35. Egy vállalkozás költséggazdálkodásának átfogó vizsgálata 36. Beruházások számviteli elszámolása, a kapcsolódó nyilvántartási, ellenőrzési rendszer kialakítása 37. Minden szabadon választott téma a vállalkozások számviteli munkájának területéről 38. Egy vállalkozás költséggazdálkodásának átfogó vizsgálata 39. Beruházások számviteli elszámolása, a kapcsolódó nyilvántartási, ellenőrzési rendszer kialakítása 40. Induló vállalkozás számviteli rendszerének kialakítása 41. A vagyoni helyzet, a költség és az eredmény alakulása, elemzése a beszámoló adatai alapján 42. A vevőállomány alakulása és a kintlévőségek kezelése, értékelése a számvitelben 43. A vállalkozás tevékenységének vizsgálata az éves beszámoló adatai alapján 44. A vezetői számviteli rendszer kialakítása, működtetése egy adott vállalkozásnál 45. Egy vállalkozásnál alkalmazott ügyviteli rendszer bemutatása, kapcsolódva a Számviteli Törvény előírásaihoz 10

11 46. Egy vállalkozás külkereskedelmi tevékenységének bemutatása és számviteli elszámolásának sajátosságai 48. Egy nonprofit szervezet számviteli sajátosságainak bemutatása 49. Egy adott vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata a beszámolók alapján. 50. A vezetői számviteli rendszer kialakítása egy adott vállalkozásnál. 51. Egy adott vállalkozás költséggazdálkodásának átfogó vizsgálata. 52. A konszolidált (összevont) éves beszámoló készítésének tapasztalata egy adott vállalkozásnál. 53. A céltartalék szerepe a vállalkozások gazdálkodásában, tervezésében hatása a jövedelmezőségre. 54. A készletek számviteli elszámolása különös tekintettel a nemzetközi elvárásokra. 55. A magyar éves beszámoló és a nemzetközi pénzügyi beszámoló összehasonlítása 56. A nemzetközi számviteli standardok és az amerikai beszámolási rendszer összehasonlító elemzése z Európai Unióhoz történt csatlakozást követően. 57. A tőzsdei és a tőzsdén kívüli ügyletek számviteli elszámolása. 58. Árfolyam-különbözet jelentősége, kezelése a mai magyar számvitelben összehasonlítása a nemzetközi normákkal. 59. Az átalakulás számviteli feladatai. 60. Az ellenőrzés, önellenőrzés számvitele. 61. Csőd-, végelszámolás, felszámolás számviteli feladatai. 62. Konszolidált beszámoló sajátosságai, tőkekonszolidálás a gyakorlatban. 63. A non-profit szervezetek (nem eredményérdekeltségű) gazdálkodása, beszámolórendszere 64. Saját tőkét érintő gazdasági események a nemzetközi számviteli standardok tükrében 65. Az alkalmazott számviteli politika hatása a vállalkozás gazdálkodására. Számviteli politika kialakításának szempontjai 66. Minden szabadon választott téma a vállalkozások számviteli munkájának területéről. CONTROLLING-ELLENŐRZÉS 67. A stratégiai tervezés folyamatrendszere, módszerei 68. Az üzleti tervek készítésének motivációi, módszerei, értékelési szempontjai 69. Az ellenőrzés tervezése, szervezése, lebonyolítása a vállalkozásoknál 70. Folyamatba épített előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) egy adott vállalkozás ellenőrzési rendszerében 71. Anyagellátási és anyaggazdálkodási tevékenység tervezése, elemzése és ellenőrzése 72. Egy vállalkozás gazdálkodásának átfogó elemzése, értékelése 73. Az operatív tervezés banki sajátosságai 74. A hitelintézetek belső ellenőrzési rendszerének elemzése, értékelése 75. A belső ellenőrzés éves munkarendje, kiemelt feladatai a hitelintézeteknél 76. A stratégiai döntés támogatás módszereinek alkalmazási lehetőségei 77. Az operatív döntés támogatás módszereinek alkalmazási lehetőségei 78. A controlling rendszer kialakításának sajátosságai a kkv.-nál 79. A controlling rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei a szervezeteknél 80. A BSc rendszer kialakítása, működtetése egy vállalkozásban 81. Funkcionális controlling területek kialakítási lehetőségei, értékelése a szervezeteknél 82. A controlling ágazati alkalmazásának sajátosságai 83. A projekt-controlling alkalmazási lehetőségei 11

12 84. Felelősségi központok kialakításának és működésének értékelése egy szervezetnél 85. A stratégiai controlling kialakításának, bevezetésének értékelése 86. A logisztikai rendszer kialakításának, működésének elemzése egy vállalkozásban 87. A beszerzési logisztika értékelése egy szervezetben 88. Make or buy döntések a beszerzésnél 89. Gyártástervezési és irányítási rendszerek gazdasági értékelése 90. Áruelosztási folyamatok elemzése, különös tekintettel a logisztikai teljesítményre és a környezetvédelemre 91. Inverz logisztika az EU stratégia tükrében és az adott szervezet gyakorlatában 92. A logisztikai teljesítmények és költségek elemzése egy szervezetnél 93. Nemzetközi áruszállítási szokványok alkalmazása egy vállalkozás gyakorlatában 94. Logisztikai szolgáltatók tevékenységének értékelő elemzése 95. Minőségirányítási rendszerek működésének értékelése 12

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01.

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01. A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01. KÖZGAZDASÁGI ÉS MÓDSZERTANI INTÉZETI OSZTÁLY 1. Az integráció gazdaságtana az EU

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. Sorsz. Témakör megnevezése Tanszéki konzulens neve 1. Egy új vállalkozás számviteli információs rendszerének kialakítása., 2. Egy vállalkozás átalakulásának

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok egy szervezetben 3 Korszerű gyakorlati vezetési rendszer

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére 2013. OM azonosító: FI47616

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak SZOLNOKI FŐISKOLA Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak Elvárás: A záróvizsga tételekhez kapcsolódó napi aktuális

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012. év)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012. év) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012. év) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos elektronikus

Részletesebben

Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) A tárgy neve Félév Óraszám Jelleg Kredit Vizsga Kötelező tárgyak A

Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) A tárgy neve Félév Óraszám Jelleg Kredit Vizsga Kötelező tárgyak A Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) 0001-06 A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése KSZC01 Üzleti gazdaságtan I. 1 2 EA 3 K KSZC02 Gazdasági

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Kódszám Össz. érték Követelmény-modul Előkövetelmények

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2011. év)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2011. év) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2011. év) Közgazdasági - Pénzügyi Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet - főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos elektronikus

Részletesebben

Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése

Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése A tervezett képzési idő: 24 óra Tematika I. PCM ismeretek, pályázatírói készségek fejlesztése 6 óra - Projektciklus-menedzsment,

Részletesebben

Tantervi módosítások alap, mester és felsőfokú szakképzésben

Tantervi módosítások alap, mester és felsőfokú szakképzésben Tantervi módosítások alap, mester és felsőfokú szakképzésben Gazdálkodási és menedzsment Kereskedelem és Pénzügy és számvitel Turizmus-vendéglátás Eredeti tárgy Módosított tárgy Eredeti tárgy Módosított

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Összevont szigorlati tételsor Kiegészítő tagozat Pénzügy szakirány 2009 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kiegészítő tagozat II. évfolyam részére Összevont

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS szakos hallgatók részére Kedves Hallgató! Ön tanulmányainak fontos állomásához érkezett, szakdolgozati téma választása előtt áll. A helyes döntés

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Számvitel szabályozása

Számvitel szabályozása Számvitel szabályozása 1. A számvitel szabályozása Magyarországon (Törvények és Kormány rendeletek) előzmények és a jelen a szabályozás váltás (a számviteli tv.) indoka, céljai, jelentősége a tv. hatálya

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. Az Idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítés szakmai követelménymoduljai

IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. Az Idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítés szakmai követelménymoduljai IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Az Idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítés szakmai követelménymoduljai modul azonosítója 2655-06 modul megnevezése Ügyviteli

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet

Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Dr. Berecz József főiskolai docens 1. A benchmarking gyakorlati alkalmazása 2. A fogyasztóvédelem követelményei és megjelenése a vállalkozások

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 Bevezető 11 A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 I. rész Rövid összefoglaló az általános könyvvizsgálati előírásokról 15 1. A könyvvizsgálati környezet 17 1.1.

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodás Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK november

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK november VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2016. november 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR A nemzeti, az uniós és a globális nemzetközi intézményrendszer (az államtudományi és közigazgatási szempontból) 1. Az államtudomány fogalma. Az állam fogalmának alakulása kezdetektől napjainkig. 2. Az

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

1. Jellemezze a fejlett országok adórendszerének kialakulást, a főbb adónemeket és azok viszonyát! Vázlatos válasz:

1. Jellemezze a fejlett országok adórendszerének kialakulást, a főbb adónemeket és azok viszonyát! Vázlatos válasz: ESSZÉ KÉRDÉSEK AZ ADÓZÁS I. CÍMŰ TÁRGY VIZSGÁJÁHOZ 1. Jellemezze a fejlett országok adórendszerének kialakulást, a főbb adónemeket és azok viszonyát! 1) az egységes adórendszerek több mint száz év során

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Kereskedelmi szak 2007. tavaszi félév Tisztelt Hallgató! A meghirdetett szakdolgozati témák választékának kialakításakor a Kereskedelmi és Marketing Tanszék alapvetően

Részletesebben

Záróvizsga tételek Pénzügy Számvitel Ba. A tételek

Záróvizsga tételek Pénzügy Számvitel Ba. A tételek Záróvizsga tételek Pénzügy Számvitel Ba. A tételek 1. Jellemezze a piac főbb tényezőit (kereslet, kínálat, ár) és befolyásoló elemeit a Marshall kereszt felhasználásával! Határozza meg az egyéni és a piaci

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

- a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége. dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök

- a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége. dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök - a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök 1. Jövőkép és koncepció hiánya Hazánkban a Széchenyi Terv volt az első és utolsó gazdaságpolitika

Részletesebben

Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés. Kovács Balázs Értékesítési Igazgató

Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés. Kovács Balázs Értékesítési Igazgató Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés Kovács Balázs Értékesítési Igazgató Magyarország támogatási forrásai 2000-2013 között EU támo g atás Magyaro rs z ág nak

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.

A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15. A közigazgatási szakvizsga Általános államháztartási ismeretek c. III. modulhoz tartozó írásbeli esszé kérdések (2016. augusztus 15.) Az írásbeli vizsgák részét képezik tesztfeladatok (mondat-kiegészítés,

Részletesebben

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI Budapest, 2007 Szerzők: Burján Ákos Dr. Szebellédi István Sztanó Imréné dr. Dr. Tóth József Szerkesztő: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 246 9 Kiadja

Részletesebben

BA 2010 / BA 2012 ekvivalencia táblázat

BA 2010 / BA 2012 ekvivalencia táblázat BA 2010 / BA 2012 ekvivalencia táblázat 1. oldal AZ ALKALMAZOTT KÖZGAZDASÁGTAN ALAPSZAK TANTERVE 1) KÖTELEZŐ TÁRGYAK BAKK01 Gazdaságmatematika AT* 1 2+2+2 8 B12AKK01 Gazdaságmatematika 2 2+2 6 B12AKK05

Részletesebben

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkár 1 Trendek a magyar adórendszerben Gazdaságpolitikai célok

Részletesebben

Verzió: 7.0 SZTE GTK Oktatási Dékánhelyettes Utolsó módosítás:

Verzió: 7.0 SZTE GTK Oktatási Dékánhelyettes Utolsó módosítás: A dokumentum jellemzői: A dokumentum címe: SZTE_GT_gazdálkodási és menedzsment_nappali_kurzuslista_ mintatanterv.pdf A dokumentum tartalma: SZTE GT gazdálkodási és menedzsment szak nappali tagozat kurzuslistája

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 4.b. Mutassa be a beruházások, felújítások ellenőrzését!...

TARTALOMJEGYZÉK. 4.b. Mutassa be a beruházások, felújítások ellenőrzését!... TARTALOMJEGYZÉK 1.a. Határozza meg a pénzügyi ellenőrzés fogalmát és célját, valamint mutassa be a vállalati és intézményi belső kontrollrendszer felépítését, funkcióját, helyét a vállalkozás, illetve

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Emberi erőforrások szak. GM/Vállalkozásszervező specializáció. GM/Team Academy specializáció

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Emberi erőforrások szak. GM/Vállalkozásszervező specializáció. GM/Team Academy specializáció SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások szak GM/Vállalkozásszervező specializáció GM/Team Academy specializáció 2017. április Emberi erőforrások szak TÉMA EEM 1 Emberi erőforrás menedzsment speciális

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN. Képzéskereső: www.bgf.hu

BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN. Képzéskereső: www.bgf.hu BGF KÉPZÉSI TÉRKÉPE A 2012/2013. TANÉVBEN Képzéskereső: www.bgf.hu Az alábbi képzések további részletes leírása a külön képzési szintenként megtalálható. 1 Adóigazgatási szakügyintéző 2 Banki szakügyintéző

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (GVB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév A) ÁLTALÁNOS TÉTELEK 1. A számviteli információs rendszer fogalma, felépítése. A pénzügyi és a vezetői számvitel értelmezése. A számvitel

Részletesebben

KERETTANTERV/HELYI TANTERV

KERETTANTERV/HELYI TANTERV BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA 1095 Budapest, Mester u. 23. Telefon/Fax: 06/1/215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu web: telekiblankabp.hu KERETTANTERV/HELYI

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek

Munkaerő-piaci ismeretek 2 Munkaerő-piaci ismeretek 1. Mutassa be a munkaerőpiacot (tartalma, kategóriái)! Hogyan alakul a munkaerőpiac működése? 2. Hogyan alakul a népesség megoszlása? Milyen tényezők határozzák meg a népesség

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik!

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! The Leader for Exceptional Client Service KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! A BDO világszerte... A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3.

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Uniós gazdaságfejlesztés számokban 2007-2009 3-ból 2 sikeres pályázó 10 000 hazai vállalkozás

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2015/2016. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK Szakirányok Nemzetközi szállítmányozás és logisztika szakirány Szolnok

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

Környezetelemzés módszerei

Környezetelemzés módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Környezetelemzés módszerei Dr. Musinszki Zoltán A vállalkozás és környezete Közgazdasági

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

A területi tervezés megújításának szempontjai a időszakra szóló kohéziós politika tükrében

A területi tervezés megújításának szempontjai a időszakra szóló kohéziós politika tükrében A területi tervezés megújításának szempontjai a 2014-2020 időszakra szóló kohéziós politika tükrében Kajdi Ákos XVII. Országos Urbanisztikai Konferencia, 2011. október 27., Pécs Kohéziós politika területi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

Pénzügyi alapismeretek tantárgy

Pénzügyi alapismeretek tantárgy Pénzügyi alapismeretek tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben