A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE"

Átírás

1 A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE KÖZGAZDASÁG ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNY, VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK 1. Gazdasági rendszerek reformja, újraépítése és ujjászervezése Kelet-Európában 2. A fiskális és monetáris gazdaságpolitika eszközeinek hatékonysága a modern vegyes gazdaságban 3. A gazdasági növekedés és fejlődés elemzése a magyar nemzetgazdaságban 4. Dereguláció utáni piacépítés elméleti és gyakorlati kérdései a volt szocialista országokban (elsősorban a magyar gazdaság elemzése alapján) 5. A gazdasági rendszerek legújabb fejlődési tendenciái 6. A globalizáció hatása a gazdasági rendszerek változására 7. Regionalizmus és/vagy globalizáció (Gazdasági régiók kialakulása és fejlődési tendenciái Magyarországon, a regionalizáció és globalizáció kölcsönhatása, ellentmondásai) 8. Transznacionális és multinacionális vállalat, mint a gazdasági globalizáció főszereplői (Magyarországi tapasztalatok) 9. A nonprofit szektor szerepének növekedése és hatása a piac működésére. 10. A gazdasági növekedés, a munkanélküliség és az infláció kapcsolata a makrogazdaságban 11. A foglalkoztatottság javításának lehetséges módszerei az aktivitási ráta növelésével a magyar munkaerő-piacon 12. A vállalati növekedés elméleti megközelítései 13. Vállalati életciklus-modellek összehasonlító elemzése 14. A vállalati életút elemzése 1 konkrét vállalat példáján 15. Lízinggel kapcsolatos bármilyen téma egyéni megbeszélés alapján 16. Egy adott kistérség gazdasági, társadalmi elemzése 17. Regionális egyenlőtlenségek vizsgálata Magyarországon 18. Centrum-periféria viszony elemzése 19. A gazdasági fejlettség mérése, befolyásoló tényezőinek számszerűsítése 20. Egy kiválasztott regionális gazdasági integráció hatásainak vizsgálata 21. A munkanélküliség problematikája a rendszerváltás utáni Magyarországon 22. A munkanélküliség kezelésének eszközrendszere, annak változása 23. Munkanélküliség és infláció kapcsolata 24. A világgazdaság fejlődésének térbeli és időbeli aspektusai a középkortól napjainkig

2 25. A világmodellek megvalósulásának/megvalósításának valóságbeli tapasztalatai 26. Végítéletmodellek: fikció vagy valóság? 27. Magyarország és az Európai Unió demográfiai problémái, megoldási lehetőségek és a megvalósítás kérdései 28. A tér problémájának kezelése a közgazdaságtanban, az új gazdaságföldrajz módszertani kérdései és modellezési eredményei 29. Az extern hatások térbelisége, pénzügyi és technológiai előnyök, társadalmi hátrányok (diszkrimináció) 30. Az integráció folyamatának főbb elméleti kérdései és problémái gazdaságossági és jóléti szempontok alapján, hatékonyságbeli előnyök, hátrányok, illetve azok bemutatása az Európai Unió fejlődésén keresztül 31. Magyarország az integráció küszöbén: lehetőségek, várható jóléti és gazdasági előnyök és hátrányok 32. A közgazdaságtani fő áramlattól eltérő elméletek, a modellezési keretrendszer kibővülése 33. A kockázatkezelés folyamata, módszerei, egy konkrét vállalat gyakorlati példáján keresztül 34. A kockázat mérésének lehetőségei (indexszámítás, hasznosság alapú megközelítés, a kockázat észlelése) elméleti és módszertani bemutatás, összehasonlító elemzés 35. Változásmenedzsment: a minőségközpontú vállalatirányítás bevezetésének folyamata egy konkrét vállalat gyakorlatának bemutatásán keresztül 36. A globalizáció mikro-szintű kihívásai, a szükséges és lehetséges menedzsment reakciók bemutatás 37. Vállalkozások az idegenforgalomban. (Egy vállalkozás létrejötte, működése, gazdálkodásának elemzése) 38. Az idegenforgalom gazdaságai hatásai (régióra, megyére, kistérségre, településre) 39. Idegenforgalom és területfejlesztés (projektek) 40. Idegenforgalom a non-profit szektorban 41. A turizmus egyes ágainak (gyógy-, termál-, hivatás-, konferencia-, falusi turizmus) helyzete és fejlesztésének lehetősége (Csak olyan település jöhet szóba, ahol ennek ökonómiai háttere is kimutatható). 42. Marketing az idegenforgalomban 43. A politikai és gazdasági változások hatása egy településre (kistérségre, régióra) 44. Az Európai Unió támogatásai és az Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai és megvalósulásuk (egy megyében, illetve régióban egy konkrét pályázat, támogatás elemző ismertetése) 45. Az Európai Unió és Magyarország (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 46. Kistérség és területfejlesztés 47. LLL. Az oktatás és továbbképzés struktúrája 48. Foglalkoztatást elősegítő képzések (megyei, kistérségi, helyi) programok ismertető elemzése adott igazgatási egységen belül, és adott időhatárok között 49. Marketing tevékenység vizsgálata valamely konkrét termelő vagy forgalmazó vállalkozásnál 50. A marketing mix valamely elemének vizsgálata egy konkrét vállalkozásnál 51. Induló vagy működő kis- vagy közepes vállalkozás üzleti terve 52. Szolgáltatásmarketing; bankmarketing tevékenység vizsgálata egy konkrét bank példáján keresztül 2

3 53. A marketinglogisztika szerepe, hatékonyságának elemzése egy konkrét vállalkozás példáján keresztül 54. Motivációs elméletek érvényesülése, gyakorlati megvalósulása a vállalkozások ösztönzési rendszerében 55. Kommunikációs csatornák, azok működése, kommunikáció szerepe és fontossága a vezetői munkában 56. Vezetői módszerek és stílusok alkalmazása különböző típusú és profilú gazdálkodó szervezeteknél 57. Szervezeti struktúraváltás és annak hatásai egy konkrét gazdálkodó szervezetnél 58. Egy nemzetközi és egy magyar vállalkozás stratégiájának jellegzetességei 59. A divizionális (mátrix, konszern) szervezet kialakításának és működésének tapasztalatai egy gazdasági szervezetnél 60. A menedzsment etikai dilemmája; Komplex döntés a gazdasági teljesítmény és a szociális teljesítmény között 61. Etikai konfliktushelyzetek a gazdaságban (gazdasági, jogi, erkölcsi analízis) 62. Stakeholder elemzés az üzleti életben, egy vállalat, cég, stb. működésének vizsgálata alapján 63. Mennyi pénzt füstölnek el a főiskolás hallgatók? 64. Környezettudatos fogyasztói magatartás Magyarországon: tények és lehetőségek 65. Jóléti gazdaságtan 66. Hasznosságelmélet 67. Kulturális, művészeti és sportintézmények, illetve események finanszírozása és tovagyűrűző hatásai 68. Értékalkotó folyamatok elemzése 69. Szolgáltatásmenedzsment a gyakorlatban 70. Az Európai Unió és Magyarország (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 71. Kistérségek és a területfejlesztés kapcsolódási pontjai 72. A politikai és gazdasági változások hatása egy településre (kistérségre, régióra) 73. Az Európai Unió támogatásai és az Új Magyarország Fejlesztési Terv 74. Regionalizmus és/vagy globalizáció (Gazdasági régiók kialakulása és fejlődési tendenciái Magyarországon, regionalizáció és globalizáció kölcsönhatása, ellentmondásai). 75. Megyerendszer, kistérségi rendszer kapcsolódási pontjai, és fejlődési tendenciái a mai Magyarországon 76. A helyi, területi kormányzás változásai Magyarországon, az Európai Unió egyik tagállamában 77. Az integráció folyamatának főbb elméleti kérdései és problémái gazdaságossági és jóléti szempontok alapján, hatékonyságbeli előnyök, hátrányok, illetve azok bemutatása az Európai Unió fejlődésén keresztül 78. Magyarország az integráció küszöbén: lehetőségek, várható jóléti és gazdasági előnyök és hátrányok 79. Multinacionális vállalatok munkahely teremtési módszerei, HR tevékenysége (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 80. Foglalkoztatást elősegítő képzések (megyei, kistérségi, helyi) programok ismertető elemzése adott igazgatási egységen belül, és adott időhatárok között 81. A munkanélküliség kezelésének eszközrendszere, annak változása (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 3

4 82. A foglalkoztatottság javításának lehetséges módszerei a Magyar munkaerőpiacon 83. A munkaerő-kölcsönzés gazdasági és szervezeti előnyei a versenyszférában. Az európai munkaerő-közvetítésben érvényesülő stratégiák. A munkaerő-kölcsönzést végző szervezetek szerepe a kölcsönzési folyamatban 84. Gazdaság és a munkajog viszonyrendszere (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 85. A NAV feladatköreinek átfogó bemutatása (Pl.: értékbecslés, adópolitika, vállalkozások adózási gyakorlatának elemzése, adóellenőrzés stb. (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 86. A Széchényi Kártya szerepe (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 87. A nonprofit szektor szerepének növekedése az önkormányzatoknál 88. Önkormányzatok és a gazdasági szereplők kapcsolódási pontjai (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 89. Az önkormányzatok és intézményeik vállalkozási tevékenysége 90. A regionális önkormányzati szervek szerveződése, működésének elemző bemutatása 91. Államigazgatási szervezetrendszerek és a gazdaság kapcsolódási pontjai (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 92. Gazdasági társaságok átalakulásának jogi, társadalmi, gazdasági elemzése 93. Gazdasági jogi ismeretek és a vállalkozások jogi ismerete témakörök és a gazdaság kapcsolódási pontjai (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 94. A gazdaság és a jog kapcsolódási pontjai (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 95. Projekttervezés, irányítás, elemzés, projekt menedzsment kérdései 96. Európai Uniós projekt pályázatok tervezése, elemzése 97. Az Európai Unió társfinanszírozási feltételei a projekttervezésben, elméleti és gyakorlati feltétele 98. Prezentációs- és íráskészség-fejlesztés gazdaságot érintő kapcsolódási pontjai (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 99. Üzleti etikett és protokoll gazdaságot érintő kapcsolódási pontjai (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) MÓDSZERTAN ÉS INFORMATIKA 1. A vállalkozások vagyoni helyzetének elemzése különböző módszertani eszközökkel. 2. A vállalkozások jövedelmezőségének és jövedelemtermelő képességének elemzésénél alkalmazható módszerek bemutatása. 3. A tőzsde elemzési módszerei. 4. Készletgazdálkodási feladat megoldása a Dinamikus programozás módszerével. 5. Optimalizálási feladatok megoldása a Dinamikus programozás módszerével 6. Az Internet programozása gyakorlati feladatban. 7. Az elektronikus kommunikáció fejlődési tendenciái. 8. Pénzügyi-számviteli szoftverek objektumorientált eszközökkel, WINDOWS-os környezetben. 9. Táblázatkezelőkre épülő gyakorlati értékű feladatok 10. Adatbázis-kezelő rendszerek funkcióelemzése vagy összehasonlító elemzés gyakorlati (számviteli-pénzügyi) példán keresztül. 11. A tőzsde elemzési módszerei, matematikai eszközök alkalmazása. 4

5 12. Biztosításmatematika. 13. Egy gazdálkodó szervezet vagy intézmény munkaügyi adatainak statisztikai elemzése. (A létszám- és a bérek hosszabb időszakra megfigyelt adatainak feldolgozásával.) 14. A kis- és középvállalkozások helyzetének elemzése 1990-től napjainkig. Az idősorok elemzési eszközeinek alkalmazása. 15. EU tagországok statisztikai jellemzőinek összehasonlítása magyarországi adatokkal. 16. Vállalkozások tevékenységoptimalizálásának módszerei. 17. Portfolióelemzés néhány módszere. 18. Vállalkozások nyereségelemzése szimulációval 19. A pénzügyi helyzet elemzésének módszerei, a fizetőképesség és a likviditási helyzet alakulását befolyásoló tényezők kimutatására alkalmazható módszerek. 20. Egy gazdálkodó szervezet vagy intézmény munkaügyi adatainak statisztikái elemzése. (A létszám- és a bérek hosszabb időszakra megfigyelt adatainak feldolgozásával. 21. A tőzsde elemzési módszerei matematikai-statisztikai módszerekkel 22. Marketing kutatás matematikai-statisztikai módszerekkel. 23. Az Internet gyakorlati alkalmazása (e-business), a reklám módszerei és formái. 24. Az Internet programozása gyakorlati feladatban. 25. Adatbányászat" elvei és gyakorlata az elektronikus-kommunikációs rendszerekben. 26. Az elektronikus kommunikáció fejlődési tendenciái. 27. Táblázatkezelőkre épülő gyakorlati értékű feladatok. 28. Pénzügyi-számviteli szoftverek objektumorientált eszközökkel, WINDOWS-os környezetben. 29. Gazdasági-pénzügyi döntések számítógépes támogatása. 30. Gazdasági részrendszerek, munkafolyamatok számítógépes megoldása, programozása a feladathoz illeszkedő szoftver eszközzel (programnyelv, adatbázis-kezelő, táblázatkezelő, stb.) 31. Elektronikus kereskedelem, internet, informatikai fejlesztések. 32. Hálózati alkalmazások. 33. A vállalkozás szervezeti struktúrájának, információs rendszerének elemzése, fejlesztése. 34. A szakmai és általános folyamatok elemzése, számítógépes fejlesztése. 35. Az integrált rendszerek kialakításának lehetőségei, tartalma a vállalkozásoknál. 36. A vállalkozások és partnereik közötti információáramlás korszerűsítésének lehetőségei. 37. A vezetői információk biztosításának lehetőségei, forrásai és számítógépes rendszere. 38. Az információs rendszer fejlesztésének, bevezetésének folyamata a szervezeteknél 39. A közigazgatás tevékenységei, információs rendszere Az ügyfelek és közigazgatási szervek közötti kommunikáció modern eszközei. 41. A hatóságok tevékenységei, szervezeti felépítése, jogkörei. 42. A hatóságok információs rendszerének kialakítása, fejlesztése. 43. Európai Uniós pénzforgalmi rendszerek és a magyar csatlakozás vizsgálata 44. A magyar pénzforgalmi rendszerek elemzése, fejlesztése. 45. Pénzintézetek informatikai rendszereinek vizsgálata, fejlesztése 46. Elektronikus banki rendszerek vizsgálata és fejlesztése. 47. Vállalkozások gazdasági folyamatainak integrált számítógépes szervezése. 48. Vezetői információs rendszerek szervezése. 5

6 49. Integrált vállalatirányítási rendszerek elemzése, kiválasztása, a bevezetés kérdései. 50. Projekttervezés, irányítás, elemzés, projekt menedzsment kérdései. 51. Európai Uniós projekt pályázatok tervezése, elemzése. 52. Az Európai Unió társfinanszírozási feltételei a projekttervezésben, elméleti és gyakorlati feltételek PÉNZÜGY 1. Az önkormányzatok vagyongazdálkodása 2. Az önkormányzatok és intézményeik vállalkozási tevékenysége 3. Az önkormányzati költségvetés, gazdálkodás és éves beszámolás összefüggései, értékelési módjai 4. A regionális önkormányzati szervek szervezése, működésük megítélése. 5. A FEUVE és a belső ellenőrzési rendszer kialakítása és működése a költségvetési szerveknél 6. A helyi adók rendszere 7. A támogatásrendszer hazai és EU-s viszonyainak ellenőrzése 8. Az agrártámogatások jellemzői, hatása az agrárvállalkozások jövedelmezőségi viszonyaival 9. Könyvvizsgálat az önkormányzatoknál 10. Adóigazgatás, adóellenőrzés 11. Illetékügyek 12. Non-profit szervezetek gazdálkodása, működésük értékelése 13. Az önkormányzati fejlesztési források rendszere 14. Az un. kis-kincstári rendszer működésének lehetőségei, előnye a gazdálkodási, finanszírozási feladata megoldásában 15. Az önkormányzatok rendszere 16. Forrásgyűjtés a lakossági üzletágban-fókuszban egy szabadon választott bank gyakorlata 17. Egy szabadon választott bank stratégiájának bemutatása és elemzése a megtakarítási üzletágban 18. A privát bankár szerepe a lakossági üzletágban 19. A privát bankár szerepe a lakossági üzletágban 20. A privát bankár szerepe a lakossági üzletágban 21. A vállalati hitelállomány elemzése egy szabadon választott banknál 22. A lakossági hitelállomány elemzése egy szabadon választott banknál 23. A hitelkockázat kezelése egy bank gyakorlatában 24. Két szabadon választott pénzügyi szolgáltató lakossági hitelezési üzletágának összemérése - fókuszálva egy konkrét hitelkonstrukcióra (személyi kölcsön, lakáshitel, stb.) 25. Bázel II. hatása egy szabadon választott bank kockázatkezelésére 26. A kis- és középvállalkozói üzletág elemzése egy szabadon választott banknál 27. Egy szabadon választott bank direkt marketing tevékenységének elemzése 28. Egy szabadon választott bank teljesítményértékelési rendszerének bemutatása és elemzése 29. A coaching (fejlesztő tanácsadás) szerepe a bankszektorban 30. Panaszkezelés rendszere egy szabadon választott bank gyakorlatában 31. A kis- és középvállalkozói szegmens felé irányuló marketing tevékenység bemutatása és elemzése egy szabadon választott bank középpontba állításával 6

7 32. A magyar bankrendszer középtávú fejlődési kilátásai 33. A független pénzügyi tanácsadás szerepe és jövőképe 34. A lakossági pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos aktuális fogyasztóvédelmi kérdések 35. Az önkormányzati finanszírozási rendszer jellemzői és változásai egy meghatározott időintervallumban 35. A költségvetési intézmények gazdálkodási rendszerének szabályozottsága és működésének elemzése adott intézmény (intézmények) példája alapján 36. Az önkormányzatok fejlesztési lehetőségei a pénzügyi szabályozás tükrében egy konkrét önkormányzati adatai alapulvételével 37. Társulási lehetőségek és működésük vizsgálata az önkormányzati rendszerben 38. Az önkormányzatok szociálpolitikai feladatai és azok finanszírozási lehetőségeinek vizsgálata egy önkormányzat példája alapján 39. A helyi adók szerepe az önkormányzatok gazdálkodásában 41. A személyi jövedelemadóztatás rendszere Magyarországon 42. A költségvetési tervek és tervteljesítések összehasonlító elemzése vizsgálata egy konkrét költségvetési szerv példáján 43. A költségvetési tervek, és tervteljesítések összehasonlító elemzése egy konkrét önkormányzat esetében 44. A költségvetési szervek ellenőrzési rendszere és a továbbfejlesztés lehetőségei 45. A területfejlesztés szerepe egy adott megye fejlődésében 46. A kistérségi rendszer működésének vizsgálata Magyarországon 47. A területfejlesztéssel összefüggő vizsgálatok egy kistérségben, illetve azok összehasonlító elemzése 48. Kistérségi feladatok finanszírozási kérdései 49. Az árutőzsde illetve az értéktőzsde szabályozása, továbbfejlesztésének irányai 50. A pénzügyi szektor és az EU csatlakozás szabályozási feltételei 51. A pénzügyi szektor fejlődése Magyarországon 1987-től napjainkig 52. Bármely speciális pénzügyi intézmény szabályozása, fejlődésének irányai (Pl. LTP,jelzálog-hitel, hitelgarancia, MFB és a bankcsoport tagjai stb.) 53. Kis- és középvállalkozások finanszírozási problémái, eszközei 54. A nemzetközi tőkeáramlás csatornái 55. A globalizáció hatása a nemzetközi tőkeforgalomra 56. A külföldi közvetlen tőkeberuházások szerepe egy ország gazdaságára 57. A nemzetgazdaságok tőkevonzó képességének vizsgálata 58. Az FDI-állomány növekedésének gyakorlati összefüggései 59. Monetáris politikai gyakorlat Magyarországon 60. Fiskális politika eszközei, hatásossága 61. Az Európai Unió költségvetése a közösségi politikák tükrében. 62. Az EU adójoga és adórendszere. Az adóharmonizáció magyar vonatkozásai. 63. A magyar nyugdíjrendszer fejlődése és a továbbfejlesztés várható irányai. 64. Az EU tagországok egészségbiztosítási rendszere és nemzeti sajátosságai. 65. Jövedelemarányos visszafizetésen alapuló diákhitel rendszerek. 66. Tipikus adóelkerülési módszerek az elmúlt 10 évben az ÁFA rendszerében. 67. Tipikus adóelkerülési módszerek az elmúlt 10 évben az SZJA rendszerében. 68. Magyarország kettős adózást kizáró egyezményeinek típusonkénti összehasonlítása. 69. A magyar megtakarítási szokások összehasonlító elemzése. 70. A gazdasági szervezetek adóhatósági ellenőrzése. 71. A költségelszámolás feltételeinek változása és problémái a személyi jövedelemadónál. 7

8 72. Az egészségügyi alap- és szakellátás finanszírozása. 73. Fejlesztések, projektek megvalósítása, finanszírozása (beruházási döntés, finanszírozási alternatívák) 74. Vállalati projektek menedzselése, projektfinanszírozás 75. Kisvállalkozások alapítási döntései 76. Kis- és középvállalkozások finanszírozása 77. A forgóeszköz-gazdálkodás és hatása a cég likviditására, eredményességére, illetve versenyképességére 78. Likviditásmenedzselés KKV, ill. nagyvállalkozás esetében 79. Vállalkozások hitelezési döntései 80. A lízingfinanszírozás jelentősége a kisvállalkozások finanszírozásában 81. EU-társfinanszírozással megvalósuló program elemzése 82. Területfejlesztéshez kapcsolódó projektek és finanszírozásuk elemzése 83. Térségfejlesztés és Közösségi finanszírozás 84. Klaszterfejlesztés és hatása adott térség gazdasági-társadalmi fejlődésére 85. Az ÁFA rendszer működésének elemzése 86. Az SZJA rendszer működése - egyéni vállalkozás adózása, vállalati feladatok, magánszemélyek adózása, különadózó jövedelmek adózásával kapcsolatos rendszerbeli változások hatása 87. A társasági adó rendszerének működése, hatása a vállalati gazdálkodásra 88. Regionális vállalkozásfejlesztés hatásainak vizsgálata 89. Egy választott KKV szektorba tartozó vállalkozói kategória mélyreható vizsgálata, lokális szintű elemzése 90. A KKV szektor finanszírozási helyzetének sajátosságai, piaci rések vizsgálata, a fejlesztés lehetőségei 91. A kis- és középvállalkozások számára nyújtott pályázati támogatások sajátosságai, a lezárult pályázatok tapasztalatai, a változások irányai 92. A KKV szektort érintő gazdaságpolitikai intézkedések hatásainak elemzése, az uniós gyakorlat 93. Egy választott KKV szektorba tartozó vállalkozások életciklusainak vizsgálata 94. A kockázati tőkefinanszírozás szerepe a vállalkozások fejlődésében 95. Az adóztatás hatásai egy vállalkozás gazdálkodására 96. Az ÁFA működési mechanizmusának vizsgálata a vállalkozások gyakorlatában 97. A társasági adóztatás és a vállalkozás eredményességének összefüggései 98. A helyi adóztatás szerepe egy önkormányzat gazdálkodásában 99. Az SZJA rendszer változásainak és hatásainak regionális elemzése 100. Az egyéni vállalkozók adóztatási megoldásainak, hatásainak összehasonlítása 101. Az adóeljárás, adóellenőrzés tapasztalatai, lehetséges fejlődési irányok 102. Az egészségügyi alapellátás finanszírozási kérdései, továbbfejlesztési lehetőségek 103. Az egyes egészségügyi szakellátás finanszírozásának problémái 104. Uniós támogatások forrásallokációja és hatásmechanizmusa regionális vagy kistérségi szinten 105. Kistérségi feladatok ellátásszerkezete és finanszírozása (szorossági vizsgálatok és regresszió-analízis) 106. Önkormányzatok feladatstruktúrája, ellátásának lehetséges megoldása, finanszírozása (struktúrák jellemzése, forráselemzés) 107. Uniós projektek tervezése, megvalósítása, finanszírozása és monitoringja 108. Pályázatok készítése és hatásmechanizmusának elemzése (pénzügyi tervezés és költség-haszon elemzés) 8

9 109. Önkormányzatok és kistérségek fejlesztési koncepciónak vizsgálata és fejlesztési célok forrásallokációs stuktúrájának vizsgálata statisztikai és elemzései módszerekkel Beruházási projektek tervezése, kockázatelemzése, és finanszírozási lehetőségeinek vizsgálata 111. Non-profit szervezetek gazdálkodásának jellemzése, elemzése intenzitási és dinamikus viszonyszámokkal 112. Pénzügyi politikai eszközök bemutatatási és gazdasági mechanizmusok feltárása, kiemelten a konvergencia hatásmechanizmusa terén 113. Tőzsdei rendszerek és pénzpiaci eszközök árfolyamának vizsgálata, elemzése statisztikai módszerek alkalmazásával 114. Excel pénzügyi függvények alkalmazása vállalkozások, projektek pénzügyi tervezésében 115. Öngondoskodás és élethelyzetek finanszírozási lehetőségei (megoldási alternatívák kidolgozása befektetési döntésekre, előtakarékoskodási lehetőségekre pénzügyi számítások alkalmazásával) 116. A vámeljárás az EU-ban és a magyar külkereskedelem gyakorlatában 117. A hitel szerepe a külgazdasági tevékenység finanszírozásában egy konkrét ügylet kapcsán 118. A külkereskedelmi tevékenység pénzügyi lebonyolítása egy hazai vállalatnál 119. A fizetési módok megválasztásának feltételei a külkereskedelmi tevékenység során 120. A jövedéki adóztatás szerepe és a fejlődés tendenciája Magyarországon 121. A vállalkozásfinanszírozás gyakorlata egy konkrét bank vizsgálatán keresztül 122. Az illetékek jelentősége, szerepe, az illetékeljárás tapasztalatai 123. A forgóeszköz gazdálkodás elemzése és eredményességének megítélése a vállalati gazdálkodásban 124. A kötvény, mint a tőkeszerzés alternatívája egy konkrét cég kibocsátási gyakorlatán keresztül 125. A kockázatkezelés a magyar banki gyakorlatban 126. Jelzáloghitelezés az ingatlanpiacon 127. Az infláció alakulása a rendszerváltástól napjainkig 128. A jelzáloghitelezés szerepe a lakáspiacon. SZÁMVITEL 1. Egy vállalkozás számviteli, információs rendszerének kialakítása, működésének tapasztalatai 2. A vagyoni és pénzügyi helyzet átfogó és részletes elemzése a beszámolók adatai alapján 3. A jövedelmezőség és a gazdasági hatékonyság elemzése egy adott vállalkozásnál 4. Az általános költségek tervezési, elszámolási, elemzési, ellenőrzési módszereinek vizsgálata 5. A vezetői számvitel fő feladatai, kialakítása és működése egy adott vállalkozásnál 6. A vállalkozási eredmény elemzése 7. A számviteli politika kialakításának, érvényesítésének tapasztalatai egy adott vállalkozásnál 8. Minden szabadon választott téma a vállalkozások számviteli munkájának területéről 9. Egy adott kereskedelmi vállalkozás (nagyker., kisker., vendéglátóipar, stb.) tevékenységének átfogó vizsgálata 9

10 10. Számviteli információs rendszer szerepe, feladata a vállalkozás vezetésében 11. A vagyoni helyzet, a költség és az eredmény alakulása, elemzése a beszámolók adatai alapján 12. Az általános költségek tervezési, elszámolási, elemzési, ellenőrzési módszereinek vizsgálata 13. A vállalkozás tevékenységének vizsgálata az éves beszámoló adatai alapján 14. Leltározási tevékenység vizsgálata egy adott vállalkozásban 15. A vezetői számviteli rendszer kialakítása egy adott vállalkozásnál 16. Egy vállalkozás költséggazdálkodásának átfogó vizsgálata 17. Induló vállalkozás számviteli rendszerének kialakítása 18. Minden szabadon választott téma a vállalkozások számviteli munkájának területéről 19. Likviditás és cash-flow elemzése a pénzintézeti mérleg alapján 20. A vállalkozás tevékenységének vizsgálata az éves beszámoló adatai alapján 21. Gazdasági ellenőrzés a számvitel tükrében - a számvitel rend és a vagyon védelmének ellenőrzése 22. Gazdasági társaságok alakulásának illetve megszűnésének számviteli feladatai 23. Vagyonleltár, vagyonmérleg tervezetek. Végleges vagyonleltár és vagyonmérleg. Jogszabályi háttér könyvvizsgálata. 24. Egy adott vállalkozás könyvvizsgálata: a vállalkozás megismerése, a tev. elvállalása, tervezés, kockázatbecslés, záradékok 25. Leltározási tevékenység vizsgálata egy adott vállalkozásban 26. A mikro-, kis- és középvállalkozások könyvvizsgálatának sajátosságai 27. Biztosítási vállalkozások könyvvizsgálata 28. Nonprofit szervezetek és társaságok számviteli területéről szabadon választott téma 29. A magyar és a nemzetközi számvitel összehasonlítása egy adott vállalkozás számviteli rendszerén keresztül 30. A vezetői számviteli rendszer kialakítása, működtetése egy adott vállalkozásnál 31. Egy vállalkozás számviteli, információs rendszerének kialakítása, működésének tapasztalatai 32. A vagyoni helyzet, a költség és az eredmény alakulása, elemzése a beszámolók adatai alapján 33. A számviteli politika kialakításának, érvényesítésének tapasztalatai egy adott vállalkozásnál 34. Gazdasági társaságok alakulása, számviteli feladatai 35. Egy vállalkozás költséggazdálkodásának átfogó vizsgálata 36. Beruházások számviteli elszámolása, a kapcsolódó nyilvántartási, ellenőrzési rendszer kialakítása 37. Minden szabadon választott téma a vállalkozások számviteli munkájának területéről 38. Egy vállalkozás költséggazdálkodásának átfogó vizsgálata 39. Beruházások számviteli elszámolása, a kapcsolódó nyilvántartási, ellenőrzési rendszer kialakítása 40. Induló vállalkozás számviteli rendszerének kialakítása 41. A vagyoni helyzet, a költség és az eredmény alakulása, elemzése a beszámoló adatai alapján 42. A vevőállomány alakulása és a kintlévőségek kezelése, értékelése a számvitelben 43. A vállalkozás tevékenységének vizsgálata az éves beszámoló adatai alapján 44. A vezetői számviteli rendszer kialakítása, működtetése egy adott vállalkozásnál 45. Egy vállalkozásnál alkalmazott ügyviteli rendszer bemutatása, kapcsolódva a Számviteli Törvény előírásaihoz 10

11 46. Egy vállalkozás külkereskedelmi tevékenységének bemutatása és számviteli elszámolásának sajátosságai 48. Egy nonprofit szervezet számviteli sajátosságainak bemutatása 49. Egy adott vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata a beszámolók alapján. 50. A vezetői számviteli rendszer kialakítása egy adott vállalkozásnál. 51. Egy adott vállalkozás költséggazdálkodásának átfogó vizsgálata. 52. A konszolidált (összevont) éves beszámoló készítésének tapasztalata egy adott vállalkozásnál. 53. A céltartalék szerepe a vállalkozások gazdálkodásában, tervezésében hatása a jövedelmezőségre. 54. A készletek számviteli elszámolása különös tekintettel a nemzetközi elvárásokra. 55. A magyar éves beszámoló és a nemzetközi pénzügyi beszámoló összehasonlítása 56. A nemzetközi számviteli standardok és az amerikai beszámolási rendszer összehasonlító elemzése z Európai Unióhoz történt csatlakozást követően. 57. A tőzsdei és a tőzsdén kívüli ügyletek számviteli elszámolása. 58. Árfolyam-különbözet jelentősége, kezelése a mai magyar számvitelben összehasonlítása a nemzetközi normákkal. 59. Az átalakulás számviteli feladatai. 60. Az ellenőrzés, önellenőrzés számvitele. 61. Csőd-, végelszámolás, felszámolás számviteli feladatai. 62. Konszolidált beszámoló sajátosságai, tőkekonszolidálás a gyakorlatban. 63. A non-profit szervezetek (nem eredményérdekeltségű) gazdálkodása, beszámolórendszere 64. Saját tőkét érintő gazdasági események a nemzetközi számviteli standardok tükrében 65. Az alkalmazott számviteli politika hatása a vállalkozás gazdálkodására. Számviteli politika kialakításának szempontjai 66. Minden szabadon választott téma a vállalkozások számviteli munkájának területéről. CONTROLLING-ELLENŐRZÉS 67. A stratégiai tervezés folyamatrendszere, módszerei 68. Az üzleti tervek készítésének motivációi, módszerei, értékelési szempontjai 69. Az ellenőrzés tervezése, szervezése, lebonyolítása a vállalkozásoknál 70. Folyamatba épített előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) egy adott vállalkozás ellenőrzési rendszerében 71. Anyagellátási és anyaggazdálkodási tevékenység tervezése, elemzése és ellenőrzése 72. Egy vállalkozás gazdálkodásának átfogó elemzése, értékelése 73. Az operatív tervezés banki sajátosságai 74. A hitelintézetek belső ellenőrzési rendszerének elemzése, értékelése 75. A belső ellenőrzés éves munkarendje, kiemelt feladatai a hitelintézeteknél 76. A stratégiai döntés támogatás módszereinek alkalmazási lehetőségei 77. Az operatív döntés támogatás módszereinek alkalmazási lehetőségei 78. A controlling rendszer kialakításának sajátosságai a kkv.-nál 79. A controlling rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei a szervezeteknél 80. A BSc rendszer kialakítása, működtetése egy vállalkozásban 81. Funkcionális controlling területek kialakítási lehetőségei, értékelése a szervezeteknél 82. A controlling ágazati alkalmazásának sajátosságai 83. A projekt-controlling alkalmazási lehetőségei 11

12 84. Felelősségi központok kialakításának és működésének értékelése egy szervezetnél 85. A stratégiai controlling kialakításának, bevezetésének értékelése 86. A logisztikai rendszer kialakításának, működésének elemzése egy vállalkozásban 87. A beszerzési logisztika értékelése egy szervezetben 88. Make or buy döntések a beszerzésnél 89. Gyártástervezési és irányítási rendszerek gazdasági értékelése 90. Áruelosztási folyamatok elemzése, különös tekintettel a logisztikai teljesítményre és a környezetvédelemre 91. Inverz logisztika az EU stratégia tükrében és az adott szervezet gyakorlatában 92. A logisztikai teljesítmények és költségek elemzése egy szervezetnél 93. Nemzetközi áruszállítási szokványok alkalmazása egy vállalkozás gyakorlatában 94. Logisztikai szolgáltatók tevékenységének értékelő elemzése 95. Minőségirányítási rendszerek működésének értékelése 12

Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2014/2015. I. félévben)

Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2014/2015. I. félévben) Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 204/205. I. félévben) Alkalmazott Természettudományi Intézet Dr. Lányi Katalin (66) 56-60 lanyi.katalin@gk.szie.hu Műanyag palackok újrahasznosítása. A fosszilis

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK 2014/2015. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témák VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK Kockázatmenedzsment - biztosítás-gazdaságtan A kockázat kezelésének vállalatgazdasági

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet

Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Dr. Bencsik Mária docens 1. A magyar személyi jövedelemadó rendszer jellemzői és működésének elemzése példák alapján 2. A Szja alaptörvényt

Részletesebben

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben

VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái

VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái Kockázatmenedzsment - biztosításgazdaságtan A kockázat kezelésének vállalatgazdasági

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

OE KGK Szervezési és Vezetési Intézet

OE KGK Szervezési és Vezetési Intézet Ajánlott szakdolgozat témák Műszaki menedzser szak, szervező informatika szakirány, controlling szakirány Gazdálkodási és menedzsment szak, vállalkozásszervezés szakirány Pénzügyi és számviteli ismeretek

Részletesebben

dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihály, adjunktus

dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihály, adjunktus BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI MAGYAR INTÉZET JAVASOLT SZAKDOLGOZAT TÉMÁK dr. Alt Mónika Anetta, docens Marketingkutatás

Részletesebben

TDK témakörök. Dr. Berecz József főiskolai docens. Borbás László adjunktus. Dr. Francsovics Anna egyetemi docens

TDK témakörök. Dr. Berecz József főiskolai docens. Borbás László adjunktus. Dr. Francsovics Anna egyetemi docens Dr. Berecz József főiskolai docens TDK témakörök 1. A benchmarking gyakorlati alkalmazása 2. A fogyasztóvédelem követelményei és megjelenése a vállalkozások tevékenységében. 3. Koncessziós társaságok működésének

Részletesebben

Záróvizsga ellenőrző kérdések

Záróvizsga ellenőrző kérdések Záróvizsga ellenőrző kérdések Pénzügy (Pénzügy szak) Elemzés ellenőrzés ( Pénzügy, Számvitel, Gazdasági informatika szak) Informatika (Számvitel, Gazdasági informatika szak) Alkalmazott HEM (HEM szak)

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Kereskedelmi szak 2007. tavaszi félév Tisztelt Hallgató! A meghirdetett szakdolgozati témák választékának kialakításakor a Kereskedelmi és Marketing Tanszék alapvetően

Részletesebben

KONTROLLING SZAKIRÁNY

KONTROLLING SZAKIRÁNY Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KÖZGAZDÁSZ GAZDÁLKODÁSI SZAK KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS KONTROLLING SZAKIRÁNY Előterjesztés: A Kari Tanács 2004, november 14. Előterjesztő: Szórádiné Szabó Márta, tanszékvezető

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2010. május 3-tól Banki szakügyintéző tételsor 2010. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi

Részletesebben

BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18/a. Telefon: (+36-92) 509-900 Fax: (+36-92) 509-930 www.pszfz.bgf.

BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u.18/a. Telefon: (+36-92) 509-900 Fax: (+36-92) 509-930 www.pszfz.bgf. 2011. évi szakdolgozatok (10709 10865) 157 db fájl/mappa (T48, K109) A titkos dolgozatokról csak bibliográfiai adatokat közlünk, ezek a dolgozatok nem kutathatók! A publikus jelzésű dolgozatok a feldolgozás

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 1. Készség és személyiségfejlesztés I. Kreditpont: 4 Össz. óraszám (elm+gyak): I 14 2 1 28 14 Összesen: 28 14 kollokvium Szilágyi Barnabás főiskolai adjunktus A hallgatók fejlődés-lélektani alapismereteinek

Részletesebben

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM

V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁVAL kötött megállapodás alapján folytatott AIFSZ képzésben

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési tájékoztató Mérlegképes könyvelő szakképesítés () Érvényes: 2012 szeptemberétől TARTALOMJEGYZÉK Általános adatok... 3 A képzés struktúrája, vizsgák és mentességek...

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 4. számú melléklet AZ 55 343 0 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 0 000 55 0 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. Általános irányelvek. A képzés szabályozásának jogi háttere

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY Zalaegerszeg, 2011. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Tantárgy neve Modul Kredit Vállalkozástan C 6 Projektmenedzsment D.2 3

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 9. számú melléklet AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 3. 1

SZAKMAI PROGRAM 3. 1 SZAKMAI PROGRAM 3. 1 Számviteli szakügyintéző óraterv szakmai és vizsgakövetelmények SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ tanterv (nappali) 2 Tantágy csoportok Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam Alapozás moduljai

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 04 Pénzügyi szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben