A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: január 01.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01."

Átírás

1 A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: január 01. KÖZGAZDASÁGI ÉS MÓDSZERTANI INTÉZETI OSZTÁLY 1. Az integráció gazdaságtana az EU működési hatékonyságának vizsgálata 2. A 2004-ben és később csatlakozott országok felzárkózási folyamata, a csatlakozásból nyert hasznok és költségek 3. A konvergencia mérőszámai, mérési lehetőségei, a mérés problémái 4. A fogyasztói és vásárlói magatartás vizsgálata a fogyasztói társadalom kérdései 5. Médiahatások, digitális kultúra, digitális és generációs szakadékok - a hálózati és információs társadalom kérdései 6. Az Európai Unió és Magyarország szakpolitikái (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 7. Az integráció folyamatának főbb elméleti kérdései és problémái gazdaságossági és jóléti szempontok alapján, hatékonyságbeli előnyök, hátrányok, illetve azok bemutatása az Európai Unió fejlődésén keresztül 8. Gazdaság és a munkajog viszonyrendszere (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 9. A NAV feladatköreinek átfogó bemutatása (Pl.: értékbecslés, adópolitika, vállalkozások adózási gyakorlatának elemzése, adóellenőrzés stb. (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 10. A nonprofit szektor szerepének növekedése az önkormányzatoknál 11. Önkormányzatok és a gazdasági szereplők kapcsolódási pontjai (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 12. Az önkormányzatok és intézményeik vállalkozási tevékenysége 13. A regionális önkormányzati szervek szerveződése, működésének elemző bemutatása 14. Államigazgatási szervezetrendszer és a gazdaság kapcsolódási pontjai (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 15. A közigazgatási jog területéhez kapcsolódó kérdéskörök (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 16. A közigazgatási eljárásjog területéhez kapcsolódó kérdéskörök (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 17. Gazdasági társaságok átalakulásának jogi, társadalmi, gazdasági elemzése 18. Gazdasági jogi ismeretek és a vállalkozások jogi ismerete témakörök és a gazdaság kapcsolódási pontjai (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 19. A gazdaság és a jog kapcsolódási pontjai (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 20. Jólét és jóllét, jóléti gazdaságtan 21. Alternatív gazdaságtan 22. Ökológiai gazdaságtan

2 23. Környezettudatosság, zöld kezdeményezések 24. A költség-haszon elemzés alkalmazása 25. Kultúra-gazdaságtan 26. Kockázatelemzés, kockázatkezelés 27. Régió- és településfejlesztés 28. Önkéntesség 29. Vállalkozások informatikai struktúrájának elemzése, fejlesztési lehetőségek 30. Adatmodellező alkalmazás fejlesztése 31. Pénzügyi alkalmazások Excel környezetben 32. Online adatgyűjtés és elemzés 33. Adatbázis-alkalmazások Access környezetben 34. Adatbányászat és elemzés a közösségi médián

3 PÉNZÜGY KÖZSZOLGÁLATI INTÉZETI TANSZÉK 1. Az önkormányzatok feladatellátása és a költségvetési finanszírozásuk összefüggései 2. A vagyongazdálkodás vizsgálata egy vagy több önkormányzat példáján 3. Az önkormányzatok társulási lehetőségei és szerepük a gyakorlatban 4. A gazdálkodási folyamatok vizsgálata több év adatai alapján az önkormányzatok gyakorlatában 5. Az önkormányzatok költségvetési tervezésének gyakorlata az szabályozás tükrében 6. Egy választott költségvetési intézmény gazdálkodásának elemzése több év adatainak összehasonlító elemzésével 7. A helyi adóztatás vizsgálata választott önkormányzatok példáján 8. Egy választott önkormányzat településfejlesztési tevékenységének vizsgálata 9. A településfejlesztési tevékenység és a település versenyképességének összefüggései 10. Az önkormányzatok és intézményeik vállalkozási tevékenysége 11. Az önkormányzati költségvetés, gazdálkodás és éves beszámolás összefüggései, értékelési módjai 12. Az önkormányzatok fejlesztési tevékenysége és azok forrásai 13. Az önkormányzati finanszírozási rendszer jellemzői és változásai egy meghatározott időintervallumban 14. Az önkormányzatok szociálpolitikai feladatai és azok finanszírozási lehetőségeinek vizsgálata egy önkormányzat példája alapján 15. A költségvetési tervek és azok teljesítésének összehasonlító elemzése egy konkrét költségvetési szerv példáján 16. Fejlesztési program, projekt, beruházás megvalósíthatóságának elemzése, megvalósítása, finanszírozása 17. Kisvállalkozások alapítási döntései 18. Kis- és középvállalkozások finanszírozása 19. A forgóeszköz-gazdálkodás és hatása a cég likviditására, eredményességére, versenyképességére 20. A vállalati hitelpolitika és gyakorlati működésének hatása a vállalat jövedelmezőségére 21. Likviditásmenedzselés KKV, ill. nagyvállalkozás esetében 22. Kis- és középvállalkozások finanszírozási döntései 23. A vállalkozás hitelképességének fenntartása 24. A lízingfinanszírozás jelentősége a kisvállalkozások finanszírozásában 25. EU-társfinanszírozással megvalósuló program elemzése 26. Területfejlesztéshez kapcsolódó projektek és finanszírozásuk elemzése 27. Térségfejlesztés és Közösségi finanszírozás 28. Klaszterfejlesztés és hatása adott térség gazdasági-társadalmi fejlődésére 29. Az ÁFA rendszer működésének elemzése adott vállalkozás vonatkozásában

4 30. A szolgáltatásokra vonatkozó ÁFA-szabályok érvényesítésének hatásai adott vállalkozásra 31. Egyéni vállalkozás jövedelemadózási lehetőségeinek összehasonlító elemzése 32. Az SZJA rendszer működése a vállalat munkáltatói és kifizetői feladatai, a juttatásokkal kapcsolatos feladatok 33. A magánszemélyek személyi jövedelemadózása, a különadózó jövedelmek adózásával kapcsolatos rendszerbeli változások hatása 34. A társasági adó rendszerének működése, hatása a vállalati gazdálkodásra 35. A kisvállalkozások adózási választási lehetőségeinek összehasonlító elemzése 36. A helyi adóztatás hatásai a kis-és középvállalkozások gazdálkodására 37. A vállalati hitelállomány elemzése egy szabadon választott bank gyakorlatában 38. A lakossági hitelezés egy választott bankgyakorlatában 39. A kis- és középvállalkozói üzletág elemzése egy szabadon választott banknál 40. A költségvetési intézmények gazdálkodási rendszerének szabályozottsága és működésének elemzése adott intézmény gyakorlata alapján 41. A költségvetés tervezésének összehasonlító elemzése egy konkrét költségvetési szerv példáján legalább három év gyakorlatában 42. Kis- és középvállalkozások finanszírozása 43. A vámeljárás az EU-ban és a magyar külkereskedelem gyakorlatában 44. A hitel szerepe a külgazdasági tevékenység finanszírozásában egy konkrét ügylet kapcsán 45. A külkereskedelmi tevékenység pénzügyi lebonyolítása egy hazai vállalatnál 46. A fizetési módok megválasztásának feltételei a külkereskedelmi tevékenység során 47. A jövedéki adóztatás szerepe és a fejlődés tendenciája Magyarországon 48. A vállalkozásfinanszírozás gyakorlata egy konkrét bank vizsgálatán keresztül 49. Az illetékek jelentősége, szerepe, az illetékeljárás tapasztalatai 50. A forgóeszköz gazdálkodás elemzése és eredményességének megítélése a vállalati gazdálkodásban 51. A kötvény, mint a tőkeszerzés alternatívája egy konkrét cég kibocsátási gyakorlatán keresztül 52. Jelzáloghitelezés az ingatlanpiacon 53. Az infláció alakulása a rendszerváltástól napjainkig 54. A jelzáloghitelezés szerepe a lakáspiacon. 55. Az egyszerűsítés jegyében bevezetett adózási megoldások összehasonlító elemzése 56. Hatáselemzés egy vizsgált vállalkozás számára választható adózási megoldások és kapcsolódó közterhek vonatkozásában 57. Innováció a KKV szektorban 58. Az innováció finanszírozási lehetőségeinek vizsgálata 59. KKV-k az exportpiacon, finanszírozási lehetőségek a külpiaci szerep támogatásához 60. Összefüggés-vizsgálat a vállalkozások életciklusa és a finanszírozás között

5 61. Az uniós támogatások felhasználásnak hatékonyság elemzése település/kistérségi /regionális szinten. 62. Uniós projektek menedzsment folyamatainak értékelése. 63. A megújuló energiaforrások hasznosítása egy-egy konkrét projekt esetében. 64. Az uniós projektek közgazdasági és pénzügyi értékelése. 65. Beruházások értékelése Excel pénzügyi függvények alkalmazásával. 66. A pénzpiaci folyamatok, trendek és szokások elemzése 67. A tőzsdei kereskedési platformok összehasonlító elemzése 68. Kereskedési stratégiák építése és tesztelése. 69. A biztosítási piac szereplőinek és termékeinek összehasonlító elemzése. 70. A projektmenedzsment módszerek alkalmazása a vállalkozások folyamataiban/projektjeiben. SZÁMVITEL 1. Egy új vállalkozás számviteli információs rendszerének kialakítása. 2. A vállalkozás számviteli információs rendszerének és alkalmazott tervezési elemzési módszereinek értékelése és továbbfejlesztése. 3. Egy vállalkozás átalakulásának stratégiája, a kapcsolódó tervezési, szervezési jogi és számviteli feladatok. 4. A vállalkozás költséggazdálkodásának értékelése és továbbfejlesztése. 5. A gazdasági kalkuláció hasznosítási lehetőségei a vállalkozás döntés előkészítő és ellenőrzési tevékenysége során. 6. A vállalkozás költség és eredményalakulásának elemzése, piaci helyzetének értékelése. 7. A vállalkozás vagyoni-, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének értékelése az eredmény alakulását befolyásoló tényező vizsgálata több év beszámolója alapján. 8. Az egyéni vállalkozás indításával kapcsolatos tervezési, szervezési feladatok, különösen a számviteli teendőkre vonatkozóan. 9. A Z.B.B., az O.W.A. és az A.W.A. módszerek alkalmazása a vállalkozások költséggazdálkodásában. 10. A vállalkozás komplex információs rendszerének a kialakítása, kapcsolata a számlarenddel. 11. A vállalkozás költséggazdálkodási rendszerének kialakítása és elemzése. 12. Leltározási tevékenység vizsgálata egy adott vállalkozásban, kapcsolata a beszámoló összeállításával. 13. Ágazati költséggazdálkodás elemzése, több év adatából, eredményre gyakorolt hatásának vizsgálata. 14. Vállalkozások önköltség-számítási gyakorlatának kialakítása és értékelése. 15. Egy vállalkozó számviteli információs rendszerének vizsgálata. 16. számviteli információs rendszer szerepe, feladata a vállalkozás vezetésében, a vezetői döntés előkészítésében. 17. Költséggazdálkodási, költség-elszámolási és költségelemzési módszerek a kereskedelemben. 18. Nemzetközi társaságok számviteli rendjének sajátosságai.

6 19. A mérleg valódiságának és a pénzügyi helyzet ellenőrzésének módszerei, könyvvizsgálati kötelezettséggel való kapcsolata. 20. A kereskedelmi vállalkozások költséggazdálkodásának értékelése. 21. A vállalkozás átalakulása, sajátos számviteli elszámolása. 22. A vállalkozás átalakulása, a társasági formában való működés hatékonyságának elemzése. 23. Felszámolás alatt álló vállalkozás sajátos számviteli feladatainak vizsgálata. 24. Csődeljárás alatt álló vállalkozás sajátos számviteli feladatainak vizsgálata. 25. Végelszámolás alatt álló vállalkozás sajátos számviteli feladatainak vizsgálata. 26. Egy kereskedelmi bank számviteli információs rendszerének kialakítása, illetve továbbfejlesztési feladatai. 27. A konszolidált beszámoló készítési kötelezettség vizsgálata, számviteli információs rendszerének bemutatása. 28. Az IFRS-ek hatása a magyar számviteli rendszerre. 29. A vezetői számviteli rendszer kialakítása és működése egy adott vállalkozásnál. 30. Egy mezőgazdasági vállalkozás számviteli információs rendszerének kialakítása, működésének értékelése, elemzése. 31. Az átalakulás számviteli kérdései, a végrehajtandó feladatok egy adott vállalkozásnál. 32. Az élelmiszergazdaság hatékonyságának vizsgálata. 33. A magyar és a nemzetközi konszolidációs számviteli szabályok összehasonlítása. 34. A magyar számviteli szabályozás és az EU számviteli szabályozása. 35. A látens adó a magyar konszolidációban és a halasztott adó az IFRS-ben. 36. Konszolidált éves beszámoló készítése az IFRS előírásai alapján. 37. A magyar és a nemzetközi számvitel összehasonlítása egy adott vállalkozás számviteli rendszerén keresztül. 38. Csőd, a végelszámolás illetve felszámolási eljárás helyzetének vizsgálata egy adott vállalkozásnál. 39. A számviteli törvény és az adótörvény kapcsolata, hatása, ellentmondásai egy adott vállalkozásnál. 40. Gazdasági ellenőrzés, önellenőrzés a számvitel tükrében. 41. Belső elszámolási rendszerek elszámolásának kialakítása, továbbfejlesztésének lehetősége adott vállalkozásnál. 42. Az élelmiszergazdaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata. 43. Költséggazdálkodás és a belső érdekeltségi rendszerek kialakítása, korszerűsítése. 44. A költségvetési szerv számviteli információs rendszerének kialakítása. 45. Mezőgazdasági vállalkozások növénytermelési ágazatának elemzése. 46. A mezőgazdasági vállalkozás komplex elemzése a beszámoló alapján. 47. Mezőgazdasági vállalkozások állattenyésztési ágazatának elemzése. 48. A számviteli kimutatások felhasználásának lehetőségei és esetleges korlátai egy vállalatértékelési. szituáció során (pl. folyamatos működés, cégvásárlás, felvásárlás, cégértékesítés, átalakulások, stb. szituációk során). 49. Egy konkrét vállalkozás vagyonára vonatkozóan alkalmazott értékelési elvek és módszerek vizsgálata a számviteli törvény tükrében.

7 50. Nonprofit és egyéb szervezetek beszámoló készítése, sajátos tevékenységének elemzése. 51. Egy vállalkozás pénzügyi helyzetével és finanszírozási politikájával kapcsolatos elemzések a számviteli kimutatások alapján. 52. Az átalakulással kapcsolatos vagyonértékelésre vonatkozó számviteli előírások alkalmazása a vizsgált vállalkozás példáján keresztül. 53. Bér és béren kívüli juttatások elemzése, szerepe az érdekeltségi rendszer kialakításában. 54. A konszolidált éves beszámoló elemzésének célja, módszerei, információ tartalmának hasznosítása a hitelezők részéről. 55. A pénzügyi instrumentumok valós értéken történő értékelése egy hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás gyakorlata alapján. 56. A vagyonelemek valós értéken, (piaci értéken) történő értékelésének összehasonlítása a magyar számviteli szabályok és az IFRS-ek alapján. 57. A számviteli rendszer funkcionálása a költségvetési szektorban. 58. Egy konkrét önkormányzat pénzügyi beszámolójának elemzése. 59. Költségvetés, költséggazdálkodás a költségvetési szektorban. 60. Nonprofit társaságok számviteli információs rendszerének kialakítása. 61. Nonprofit és egyéb szervezetek számviteli információs rendszerének kialakítása, számviteli szabályozásának sajátosságai. 62. Értékpapírok számvitele bróker cégeknél, pénzintézeteknél, vállalkozóknál. 63. A lízing gyakorlata, számviteli és pénzügyi vonatkozásai egy konkrét vállalkozás gyakorlatában. 64. A végelszámolás számviteli és adózással kapcsolatos feladatainak elemzése egy konkrét vállalkozásnál. 65. Az egyszerűsített éves beszámolóban lévő adatok felhasználása a vezetői döntések meghozatalához a mikro- és kisvállalások területén. 66. A mikrogazdálkodói beszámoló sajátosságai. 67. Konszern-kontrolling működésének vizsgálata egy konkrét vállalatcsoportnál. 68. A pénzügyi kimutatások elemzésének módszertani sajátosságai egyedi és konszolidált éves beszámoló esetében, számviteli rendszerek függvényében. 69. A cash flow kimutatás összeállításának és elemzésének hazai és nemzetközi A mikro-, kis- és középvállalkozások könyvvizsgálatának sajátosságai Egy adott vállalkozás könyvvizsgálata. 72. Saját tőkét érintő gazdasági események a nemzetközi számviteli standardok tükrében. 73. Az alkalmazott számviteli politika hatása a vállalkozás gazdálkodására. Számviteli politika kialakításának szempontjai. 74. A számviteli politika szerepe a vállalkozásoknál. 75. A tőzsdei és a tőzsdén kívüli ügyletek számviteli elszámolása. 76. A céltartalék szerepe a vállalkozások gazdálkodásában, tervezésében hatása a jövedelmezőségre. 77. A konszolidált (összevont) éves beszámoló készítésének tapasztalata egy adott vállalkozásnál A vevőállomány alakulása és a kintlévőségek kezelése, értékelése a számvitelben.

8 79. Beruházások számviteli elszámolása, a kapcsolódó nyilvántartási, ellenőrzési rendszer kialakítása. 80. Leltározási tevékenység vizsgálata egy adott vállalkozásban. 81. Gazdasági társaságok alakulásának számviteli feladatai, az előtársaság 82. A vagyoni és pénzügyi helyzet átfogó és részletes elemzése a beszámolók adatai alapján. 83. A magyar és a nemzetközi számvitel összehasonlítása egy adott vállalkozás számviteli rendszerén keresztül. 84. Az civil törvény hatálya, a civil szervezetek számviteli sajátosságai. 85. A nonprofit szektor számviteli sajátosságai. Egy nonprofit (civil) szervezet gazdálkodásának bemutatása. 86. A támogatások számviteli elszámolása egy adott vállalkozás gyakorlatában. 87. Az új Ptk. hatása a Kft-k gazdálkodására. 88. Az egyszeres könyvvezetés sajátosságai egy szervezet példáján keresztül. 89. A valós értéken történő értékelés számvitele. 90. Egyszeres könyvvezetésről áttérés kettős könyvvezetésre egy konkrét szervezet példáján keresztül Egy adott vállalkozás könyvvizsgálata Az alkalmazott számviteli politika hatása a vállalkozás gazdálkodására. Számviteli politika kialakításának szempontjai. 93. Nonprofit és egyéb szervezetek beszámoló készítése, sajátos tevékenységének elemzése. 94. Az eszközök bekerülési értéken való értékelése és a valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet ellentmondásai; különös tekintettel az inflációs környezet hatására. 95. Minden szabadon választott téma a vállalkozások számviteli munkájának területéről. CONTROLLING-ELLENŐRZÉS 96. A stratégiai tervezés folyamatrendszere, módszerei 97. Az üzleti tervek készítésének motivációi, módszerei, értékelési szempontjai 98. Az ellenőrzés tervezése, szervezése, lebonyolítása a vállalkozásoknál 99. Folyamatba épített előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) egy adott vállalkozás ellenőrzési rendszerében Anyagellátási és anyaggazdálkodási tevékenység tervezése, elemzése és ellenőrzése 101. Egy vállalkozás gazdálkodásának átfogó elemzése, értékelése 102. Az operatív tervezés banki sajátosságai 103. A hitelintézetek belső ellenőrzési rendszerének elemzése, értékelése 104. A belső ellenőrzés éves munkarendje, kiemelt feladatai a hitelintézeteknél 105. A stratégiai döntés támogatás módszereinek alkalmazási lehetőségei 106. Az operatív döntés támogatás módszereinek alkalmazási lehetőségei 107. A controlling rendszer kialakításának sajátosságai a kkv.-nál 108. A controlling rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei a szervezeteknél

9 109. A BSc rendszer kialakítása, működtetése egy vállalkozásban 110. Funkcionális controlling területek kialakítási lehetőségei, értékelése a szervezeteknél 111. A controlling ágazati alkalmazásának sajátosságai 112. A projekt-controlling alkalmazási lehetőségei

10 MENEDZSMENT ÉS GAZDASÁGINFORMATIKAI INTÉZETI OSZTÁLY 1. A vállalati növekedés elméleti megközelítései 2. Vállalati életciklus-modellek összehasonlító elemzése 3. A vállalati életút elemzése egy konkrét vállalat esetében 4. Egyéniesített tömegtermelés aktuális kérdései 5. Vevő és keresletmenedzsment vizsgálata egy konkrét vállalat esetében 6. Panaszmenedzsment vizsgálata egy konkrét vállalat esetében 7. Az innováció-menedzsment kihívásai napjainkban 8. Tevékenységmenedzsmenthez kapcsolódó témák egyéni megbeszélés alapján 9. Ellátási lánc menedzsmenthez kapcsolódó téma egyéni megbeszélés alapján 10. Marketing tevékenység elemzése egy szabadon választott vállalkozásnál/szolgáltatónál 11. A marketing mix valamely elemének vizsgálata egy konkrét vállalkozásnál/szolgáltatónál 12. Egy szabadon választott vállalkozás/szolgáltató direktmarketing tevékenységének elemzése 13. Márkakommunikáció és hatásai egy szabadon választott termék/szolgáltatás vonatkozásában 14. Identitás menedzselés egy szabadon választott vállalkozásnál/szolgáltatónál 15. Lojalitásprogramok szerepe egy szabadon választott vállalkozásnál/szolgáltatónál 16. Az eseménymarketing szerepe egy szabadon választott vállalkozásnál/szolgáltatónál 17. Fesztiválok marketingje 18. Városmarketing szerepe, kihívásai egy szabadon választott város gyakorlatában 19. Marketing a közösségi hálón 20. Vevői elégedettség és mérése egy szabadon választott vállalkozásnál/szolgáltatónál 21. A panaszkezelés gyakorlata és szerepe egy szabadon választott vállalkozásnál/szolgáltatónál 22. Kiemelt ügyfélkezelés egy szolgáltató gyakorlatában 23. Egy szabadon választott vállalkozás/szolgáltató CSR aktivitásának elemzése 24. Minőségmenedzsment egy szabadon választott vállalkozásnál/szolgáltatónál 25. Ügyfélkapcsolat-menedzsment egy szabadon választott vállalkozásnál/szolgáltatónál 26. A coaching (fejlesztő tanácsadás) szerepe egy szabadon választott vállalkozásnál vagy szolgáltatónál 27. A projektmarketing szerepe egy szabadon választott vállalkozásnál/szolgáltatónál vagy projektnél 28. Marketingstratégia egy választott szervezet esetében 29. Helyi termékek a gazdaság szempontjából 30. Rövid értékesítési láncok jelentősége

11 31. Vállalati összstratégia egy választott szervezet esetében 32. Innovatív vállalkozások - Start-upok jelentősége 33. A projektmenedzsment alapfogalmai 34. A projektszervezet kialakítása és a vállalati szervezetbe illesztés kérdésköre 35. Projekt fázisok részletesen 36. Projekttervezés lépései 37. A projektterv ábrázolása 38. Projekt erőforrás és költségtervezés, kockázatkezelés 39. Projektek működési jellemzői 40. Tendereztetés külsős projekteknél. Odaítélés folyamata 41. Csoportmunka. Személyiségtípusok. A PRINCE projektirányítási eljárás. 42. A projektmenedzsment közgazdasági vetületei 43. A szakmai és általános folyamatok elemzése, számítógépes fejlesztése. 44. Az integrált rendszerek kialakításának lehetőségei, tartalma a vállalkozásoknál. 45. A vállalkozások és partnereik közötti információáramlás korszerűsítésének lehetőségei. 46. A vezetői információk biztosításának lehetőségei, forrásai és számítógépes rendszere. 47. Az információs rendszer fejlesztésének,bevezetésének folyamata a szervezeteknél. 48. A közigazgatás tevékenységei, információs rendszere. 49. Az ügyfelek és közigazgatási szervek közötti kommunikáció modern eszközei. 50. A hatóságok tevékenységei, szervezeti felépítése, jogkörei. 51. A hatóságok információs rendszerének kialakítása, fejlesztése. 52. Pénzintézetek informatikai rendszereinek vizsgálata, fejlesztése. 53. Elektronikus banki rendszerek vizsgálata és fejlesztése. 54. Vállalkozások gazdasági folyamatainak integrált számítógépes szervezése. 55. Vezetői információs rendszerek szervezése. 56. Integrált vállalatirányítási rendszerek elemzése, kiválasztása, a bevezetés kérdései. 57. Elektronikus kereskedelem,internet,informatikai fejlesztések. 58. Az Internet gyakorlati alkalmazása (e-business), az e-reklám módszerei és formái. 59. Pénzügyi és számviteli szoftverek. 60. A vezetők számára történő információszolgáltatás. 61. Döntés-előkészítő módszerek szerepe a szállítmányozási logisztikában 62. Termelési logisztikai rendszer felépítése egy adott termelő vállalatnál 63. Integrált vállalatirányítási rendszer alkalmazása egy adott vállalatnál. 64. Raktározási rendszerek (felépítése egy adott vállalatnál) 65. Felhő-alapú logisztikai szolgáltatások 66. Vevői / Szállítói értékelő rendszer kialakítása és működtetése X vállalatnál (Balanced Scorecard, supplier rating system) 67. Értékáramlás térkép készítése és fejlesztési javaslatok megfogalmazása X vállalat valamely kulcs logisztikai folyamatára vonatkozóan (tervezés, beszerzés, raktározás, gyártás, kiszállítás)

12 68. X vállalat logisztikai tervezési folyamat bemutatása a lehetséges fejlesztési területek kijelölésével különös tekintettel az ellátási lánc szintű kooperatív tervezés megvalósíthatóságának elemzésére 69. X vállalat fuvartervezés és járatoptimalizálási tevékenységének bemutatása, fejlesztési javaslatok megfogalmazása 70. Bármilyen logisztikai folyamatfejlesztés bemutatása X vállalatnál, amelyben a hallgató részt vett, és a logisztikai kiszolgálás színvonalát javítja a vevői igény jobb kielégítése érdekében (VMI; EDI; termék nyomonkövethetőség fejlesztése; áramlás / FIFO javítás, stb.) 71. Lean logisztika, lean ellátási lánc menedzsment X vállalat példáján keresztül bemutatva 72. X vállalat kontrolling rendszerének bemutatása 73. Gazdasági szervezet (cég, vállalkozás, intézmény) működésének informatikai támogatása 74. Két szervezet (teljes vagy részben, ill. nincs informatikai háttérfolyamat) működésének összehasonlító elemzése 75. Vállalatirányítási szoftverek összehasonlító elemzése 76. Megéri az oktatásba fektetni? (A humánerőforrás informatikai tudásának növelése, mennyire befolyásolhatja egy szervezet gazdasági növekedését) 77. A vállalkozások, cégek gazdasági felügyelete a rendszerváltás után és napjainkban 78. Szervezet informatikai háttér -kiépítés, -korszerűsítés lehetőségeinek, folyamatának elemzése 79. Számítógépes architektúra fejlesztése gazdasági szervezeteknél 80. Számítógép hálózati rendszerek fejlesztése 81. Mobil eszközök bevonása IT szolgáltatásokba 82. IT teljesítményértékelés, adatbiztonság fejlesztése 83. Szolgáltatások a felhőben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. Sorsz. Témakör megnevezése Tanszéki konzulens neve 1. Egy új vállalkozás számviteli információs rendszerének kialakítása., 2. Egy vállalkozás átalakulásának

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Vállalkozásgazdálkodási menedzser TÉMA 1 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 2 Vezetési stílusok egy szervezetben 3 Korszerű gyakorlati vezetési rendszer

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE KÖZGAZDASÁG ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNY, VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére 2013. OM azonosító: FI47616

Részletesebben

Számvitel szabályozása

Számvitel szabályozása Számvitel szabályozása 1. A számvitel szabályozása Magyarországon (Törvények és Kormány rendeletek) előzmények és a jelen a szabályozás váltás (a számviteli tv.) indoka, céljai, jelentősége a tv. hatálya

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSI MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Kódszám Össz. érték Követelmény-modul Előkövetelmények

Részletesebben

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány

Összevont szigorlati tételsor. Kiegészítő tagozat. Pénzügy szakirány NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Összevont szigorlati tételsor Kiegészítő tagozat Pénzügy szakirány 2009 NYME KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kiegészítő tagozat II. évfolyam részére Összevont

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév A) ÁLTALÁNOS TÉTELEK 1. A számviteli információs rendszer fogalma, felépítése. A pénzügyi és a vezetői számvitel értelmezése. A számvitel

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév

ÚTMUTATÓ. II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Számviteli szakügyintéző elágazás. 2011/2012 II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak SZOLNOKI FŐISKOLA Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak Elvárás: A záróvizsga tételekhez kapcsolódó napi aktuális

Részletesebben

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01

Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 Államháztartási mérlegképes könyvelő Azonosítószám: 54 344 02 0001 54 01 2153-06 Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az államháztartásban Az államháztartás szervezetei beszámolási és

Részletesebben

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon

Szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdász, számvitel szakon Számvitel MA szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi összehasonlításban versenyképes, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretanyag elsajátítását követően képesek a gazdálkodó egységek

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

Szak megjelölés/ mindkét szak 1

Szak megjelölés/ mindkét szak 1 Témaválasztáshoz 2013 őszétől: Téma ak megjelölés/ mindkét szak 1 Témavezető[1] Magyarországi befektetési, vagy ingatlan alapok hozamainak összehasonlító elemzése Zsugyel János hd Kiválasztott magyarországi

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés. Kovács Balázs Értékesítési Igazgató

Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés. Kovács Balázs Értékesítési Igazgató Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés Kovács Balázs Értékesítési Igazgató Magyarország támogatási forrásai 2000-2013 között EU támo g atás Magyaro rs z ág nak

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012. év)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012. év) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012. év) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos elektronikus

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet

Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Szakdolgozat témák 2015/16. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Dr. Berecz József főiskolai docens 1. A benchmarking gyakorlati alkalmazása 2. A fogyasztóvédelem követelményei és megjelenése a vállalkozások

Részletesebben

A G-GAZ-BA-N-E kódú, Gazdálkodási és menedzsment BA szak. mintatanterve

A G-GAZ-BA-N-E kódú, Gazdálkodási és menedzsment BA szak. mintatanterve A GGAZBANE kódú, Gazdálkodási és menedzsment BA szak Szakmai alapozó mintatanterve Szakmai alapozó Tárgykód Tárgy Kr Követelmény NBB_FL008K2 Filozófiatörténet 2 Kollokvium 2 0 0 1 Kötelező NBG_GI786K3

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2007-06 Pénzügyi-vezetői számvitel II. A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi-vezetői

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2011. év)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2011. év) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2011. év) Közgazdasági - Pénzügyi Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet - főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos elektronikus

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010.

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010. Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzi, Közigazgatási 2010. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Gazdasági matematika I. GZB1101

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 20. évre szóló éves fejlesztési keret azonosító jele GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- neve Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3 I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, 2012. október 3 TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0019 A Kaposvári Egyetem tudományos képzési tevékenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése Számvitel az államháztartásban

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2663-06/2 Vállalkozási stratégia kidolgozásának bemutatása, meghatározott vállalkozási tevékenység és

Részletesebben

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK november

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK november VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2016. november 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése

Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése A tervezett képzési idő: 24 óra Tematika I. PCM ismeretek, pályázatírói készségek fejlesztése 6 óra - Projektciklus-menedzsment,

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Tantervi módosítások alap, mester és felsőfokú szakképzésben

Tantervi módosítások alap, mester és felsőfokú szakképzésben Tantervi módosítások alap, mester és felsőfokú szakképzésben Gazdálkodási és menedzsment Kereskedelem és Pénzügy és számvitel Turizmus-vendéglátás Eredeti tárgy Módosított tárgy Eredeti tárgy Módosított

Részletesebben

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő Mérlegképes könyvelő

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő Mérlegképes könyvelő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget!

a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! 1. a) Ismertesse a marketing szerepét a társadalomban, a marketingkoncepciót, valamint a vevőorientáció és a termelésorientáció közötti különbséget! b) Hasonlítsa össze a kvalitatív és a kvantitatív kutatást,

Részletesebben

Vezetői számvitel fogalma

Vezetői számvitel fogalma MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Vezetői számvitel fogalma Dr. Musinszki Zoltán Vezetői számvitel - kontrolling Vezetői

Részletesebben

FOSZK Kereskedelem és marketing alapszak projektmunka témakörök

FOSZK Kereskedelem és marketing alapszak projektmunka témakörök FOSZK Kereskedelem és marketing alapszak projektmunka témakörök Az alábbi projektmunka témakörök orientációul szolgálnak, ettől eltérő témákat is lehet választani. A konkrét téma kialakítása a belső konzulenssel

Részletesebben

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Budapest, 2007 Szerzők: Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Lektorálta: Vladár Ferencné Dr. Simon Szilvia ISBN 978

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS szakos hallgatók részére Kedves Hallgató! Ön tanulmányainak fontos állomásához érkezett, szakdolgozati téma választása előtt áll. A helyes döntés

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens

IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens Törvényi háttér 1387/2015 kormányhatározat 2015. évi CLXXVIII. törvény: IFRS törvény 2016.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozástan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozástan Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) A tárgy neve Félév Óraszám Jelleg Kredit Vizsga Kötelező tárgyak A

Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) A tárgy neve Félév Óraszám Jelleg Kredit Vizsga Kötelező tárgyak A Kereskedelmi szakmenedzser szak 2010-től érvényes tanterve (KSZFNS10) 0001-06 A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése KSZC01 Üzleti gazdaságtan I. 1 2 EA 3 K KSZC02 Gazdasági

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Emberi erőforrások szak. GM/Vállalkozásszervező specializáció. GM/Team Academy specializáció

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Emberi erőforrások szak. GM/Vállalkozásszervező specializáció. GM/Team Academy specializáció SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások szak GM/Vállalkozásszervező specializáció GM/Team Academy specializáció 2017. április Emberi erőforrások szak TÉMA EEM 1 Emberi erőforrás menedzsment speciális

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI)

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN (HAZAI és NEMZETKÖZI) 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz szakirányú középfokú végzettség

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Nappali képzés 2014/2015. I. félév Tantárgyi útmutató 1 Tantárgy

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK

KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Kedves Hallgató! Ön tanulmányainak fontos állomásához érkezett, szakdolgozati téma választása előtt áll. A helyes döntés befolyásolhatja

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények.

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 M FELADATOK Betartja a pénzügyi szervezetek számviteli politikájára vonatkozó elvárásokat, szükség szerint biztosítja az egyedi szabályozási igényeket. Alkalmazza a kialakított

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 Bevezető 11 A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 I. rész Rövid összefoglaló az általános könyvvizsgálati előírásokról 15 1. A könyvvizsgálati környezet 17 1.1.

Részletesebben

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek Melléklet a különbözeti vizsgaszabályzathoz: A különbözeti vizsga tartalmi követelményei A JOGI ISMERETEK vizsgakövetelményei 1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek A jogszabály

Részletesebben

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu Horgos Lénárd M27 ABSOLVO HVCA-MISZ-M27 2012-09-06 Tartalom Mikor és milyen forrást tudok igénybe venni az innovációs projektemhez? És utána? Az üzleti modellek és a felkészülés kérdései A paradicsom színre

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA DIGITÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS U N I Ó S F O R R Á S B Ó L

MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA DIGITÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS U N I Ó S F O R R Á S B Ó L MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA DIGITÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS U N I Ó S F O R R Á S B Ó L A MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA ÉS AZ ARRA ÉPÜLŐ INFOKOMMUNIKÁCIÓS PÁLYÁZATOK Készült: Modern Vállalkozások Programja

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser

Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser Nemzetközi szállítmányozási és Kereskedelmi menedzser A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program MÓDOSÍTOTT GINOP ÜTEMTERV 20. GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- GINOP-1.2.1- neve keretösszege Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

1. tételsor. Információtartalom vázlata

1. tételsor. Információtartalom vázlata 1. Cége fejleszteni szeretné alaptevékenységeit a hatékony információáramlás segítségével, s ennek kidolgozásában Ön is részt vesz. Foglalja össze részletesen a logisztikai információs rendszert, s ezen

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

EU szabályozási környezet. Tantárgyi útmutató

EU szabályozási környezet. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest EU szabályozási környezet Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése EU szabályozási környezet Tantárgy kódja:

Részletesebben