A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: január 01.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01."

Átírás

1 A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: január 01. KÖZGAZDASÁGI ÉS MÓDSZERTANI INTÉZETI OSZTÁLY 1. Az integráció gazdaságtana az EU működési hatékonyságának vizsgálata 2. A 2004-ben és később csatlakozott országok felzárkózási folyamata, a csatlakozásból nyert hasznok és költségek 3. A konvergencia mérőszámai, mérési lehetőségei, a mérés problémái 4. A fogyasztói és vásárlói magatartás vizsgálata a fogyasztói társadalom kérdései 5. Médiahatások, digitális kultúra, digitális és generációs szakadékok - a hálózati és információs társadalom kérdései 6. Az Európai Unió és Magyarország szakpolitikái (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 7. Az integráció folyamatának főbb elméleti kérdései és problémái gazdaságossági és jóléti szempontok alapján, hatékonyságbeli előnyök, hátrányok, illetve azok bemutatása az Európai Unió fejlődésén keresztül 8. Gazdaság és a munkajog viszonyrendszere (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 9. A NAV feladatköreinek átfogó bemutatása (Pl.: értékbecslés, adópolitika, vállalkozások adózási gyakorlatának elemzése, adóellenőrzés stb. (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 10. A nonprofit szektor szerepének növekedése az önkormányzatoknál 11. Önkormányzatok és a gazdasági szereplők kapcsolódási pontjai (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 12. Az önkormányzatok és intézményeik vállalkozási tevékenysége 13. A regionális önkormányzati szervek szerveződése, működésének elemző bemutatása 14. Államigazgatási szervezetrendszer és a gazdaság kapcsolódási pontjai (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 15. A közigazgatási jog területéhez kapcsolódó kérdéskörök (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 16. A közigazgatási eljárásjog területéhez kapcsolódó kérdéskörök (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 17. Gazdasági társaságok átalakulásának jogi, társadalmi, gazdasági elemzése 18. Gazdasági jogi ismeretek és a vállalkozások jogi ismerete témakörök és a gazdaság kapcsolódási pontjai (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 19. A gazdaság és a jog kapcsolódási pontjai (témán belül egy résztéma - a forrásbázis függvényében - egyéni megbeszélés alapján) 20. Jólét és jóllét, jóléti gazdaságtan 21. Alternatív gazdaságtan 22. Ökológiai gazdaságtan

2 23. Környezettudatosság, zöld kezdeményezések 24. A költség-haszon elemzés alkalmazása 25. Kultúra-gazdaságtan 26. Kockázatelemzés, kockázatkezelés 27. Régió- és településfejlesztés 28. Önkéntesség 29. Vállalkozások informatikai struktúrájának elemzése, fejlesztési lehetőségek 30. Adatmodellező alkalmazás fejlesztése 31. Pénzügyi alkalmazások Excel környezetben 32. Online adatgyűjtés és elemzés 33. Adatbázis-alkalmazások Access környezetben 34. Adatbányászat és elemzés a közösségi médián

3 PÉNZÜGY KÖZSZOLGÁLATI INTÉZETI TANSZÉK 1. Az önkormányzatok feladatellátása és a költségvetési finanszírozásuk összefüggései 2. A vagyongazdálkodás vizsgálata egy vagy több önkormányzat példáján 3. Az önkormányzatok társulási lehetőségei és szerepük a gyakorlatban 4. A gazdálkodási folyamatok vizsgálata több év adatai alapján az önkormányzatok gyakorlatában 5. Az önkormányzatok költségvetési tervezésének gyakorlata az szabályozás tükrében 6. Egy választott költségvetési intézmény gazdálkodásának elemzése több év adatainak összehasonlító elemzésével 7. A helyi adóztatás vizsgálata választott önkormányzatok példáján 8. Egy választott önkormányzat településfejlesztési tevékenységének vizsgálata 9. A településfejlesztési tevékenység és a település versenyképességének összefüggései 10. Az önkormányzatok és intézményeik vállalkozási tevékenysége 11. Az önkormányzati költségvetés, gazdálkodás és éves beszámolás összefüggései, értékelési módjai 12. Az önkormányzatok fejlesztési tevékenysége és azok forrásai 13. Az önkormányzati finanszírozási rendszer jellemzői és változásai egy meghatározott időintervallumban 14. Az önkormányzatok szociálpolitikai feladatai és azok finanszírozási lehetőségeinek vizsgálata egy önkormányzat példája alapján 15. A költségvetési tervek és azok teljesítésének összehasonlító elemzése egy konkrét költségvetési szerv példáján 16. Fejlesztési program, projekt, beruházás megvalósíthatóságának elemzése, megvalósítása, finanszírozása 17. Kisvállalkozások alapítási döntései 18. Kis- és középvállalkozások finanszírozása 19. A forgóeszköz-gazdálkodás és hatása a cég likviditására, eredményességére, versenyképességére 20. A vállalati hitelpolitika és gyakorlati működésének hatása a vállalat jövedelmezőségére 21. Likviditásmenedzselés KKV, ill. nagyvállalkozás esetében 22. Kis- és középvállalkozások finanszírozási döntései 23. A vállalkozás hitelképességének fenntartása 24. A lízingfinanszírozás jelentősége a kisvállalkozások finanszírozásában 25. EU-társfinanszírozással megvalósuló program elemzése 26. Területfejlesztéshez kapcsolódó projektek és finanszírozásuk elemzése 27. Térségfejlesztés és Közösségi finanszírozás 28. Klaszterfejlesztés és hatása adott térség gazdasági-társadalmi fejlődésére 29. Az ÁFA rendszer működésének elemzése adott vállalkozás vonatkozásában

4 30. A szolgáltatásokra vonatkozó ÁFA-szabályok érvényesítésének hatásai adott vállalkozásra 31. Egyéni vállalkozás jövedelemadózási lehetőségeinek összehasonlító elemzése 32. Az SZJA rendszer működése a vállalat munkáltatói és kifizetői feladatai, a juttatásokkal kapcsolatos feladatok 33. A magánszemélyek személyi jövedelemadózása, a különadózó jövedelmek adózásával kapcsolatos rendszerbeli változások hatása 34. A társasági adó rendszerének működése, hatása a vállalati gazdálkodásra 35. A kisvállalkozások adózási választási lehetőségeinek összehasonlító elemzése 36. A helyi adóztatás hatásai a kis-és középvállalkozások gazdálkodására 37. A vállalati hitelállomány elemzése egy szabadon választott bank gyakorlatában 38. A lakossági hitelezés egy választott bankgyakorlatában 39. A kis- és középvállalkozói üzletág elemzése egy szabadon választott banknál 40. A költségvetési intézmények gazdálkodási rendszerének szabályozottsága és működésének elemzése adott intézmény gyakorlata alapján 41. A költségvetés tervezésének összehasonlító elemzése egy konkrét költségvetési szerv példáján legalább három év gyakorlatában 42. Kis- és középvállalkozások finanszírozása 43. A vámeljárás az EU-ban és a magyar külkereskedelem gyakorlatában 44. A hitel szerepe a külgazdasági tevékenység finanszírozásában egy konkrét ügylet kapcsán 45. A külkereskedelmi tevékenység pénzügyi lebonyolítása egy hazai vállalatnál 46. A fizetési módok megválasztásának feltételei a külkereskedelmi tevékenység során 47. A jövedéki adóztatás szerepe és a fejlődés tendenciája Magyarországon 48. A vállalkozásfinanszírozás gyakorlata egy konkrét bank vizsgálatán keresztül 49. Az illetékek jelentősége, szerepe, az illetékeljárás tapasztalatai 50. A forgóeszköz gazdálkodás elemzése és eredményességének megítélése a vállalati gazdálkodásban 51. A kötvény, mint a tőkeszerzés alternatívája egy konkrét cég kibocsátási gyakorlatán keresztül 52. Jelzáloghitelezés az ingatlanpiacon 53. Az infláció alakulása a rendszerváltástól napjainkig 54. A jelzáloghitelezés szerepe a lakáspiacon. 55. Az egyszerűsítés jegyében bevezetett adózási megoldások összehasonlító elemzése 56. Hatáselemzés egy vizsgált vállalkozás számára választható adózási megoldások és kapcsolódó közterhek vonatkozásában 57. Innováció a KKV szektorban 58. Az innováció finanszírozási lehetőségeinek vizsgálata 59. KKV-k az exportpiacon, finanszírozási lehetőségek a külpiaci szerep támogatásához 60. Összefüggés-vizsgálat a vállalkozások életciklusa és a finanszírozás között

5 61. Az uniós támogatások felhasználásnak hatékonyság elemzése település/kistérségi /regionális szinten. 62. Uniós projektek menedzsment folyamatainak értékelése. 63. A megújuló energiaforrások hasznosítása egy-egy konkrét projekt esetében. 64. Az uniós projektek közgazdasági és pénzügyi értékelése. 65. Beruházások értékelése Excel pénzügyi függvények alkalmazásával. 66. A pénzpiaci folyamatok, trendek és szokások elemzése 67. A tőzsdei kereskedési platformok összehasonlító elemzése 68. Kereskedési stratégiák építése és tesztelése. 69. A biztosítási piac szereplőinek és termékeinek összehasonlító elemzése. 70. A projektmenedzsment módszerek alkalmazása a vállalkozások folyamataiban/projektjeiben. SZÁMVITEL 1. Egy új vállalkozás számviteli információs rendszerének kialakítása. 2. A vállalkozás számviteli információs rendszerének és alkalmazott tervezési elemzési módszereinek értékelése és továbbfejlesztése. 3. Egy vállalkozás átalakulásának stratégiája, a kapcsolódó tervezési, szervezési jogi és számviteli feladatok. 4. A vállalkozás költséggazdálkodásának értékelése és továbbfejlesztése. 5. A gazdasági kalkuláció hasznosítási lehetőségei a vállalkozás döntés előkészítő és ellenőrzési tevékenysége során. 6. A vállalkozás költség és eredményalakulásának elemzése, piaci helyzetének értékelése. 7. A vállalkozás vagyoni-, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének értékelése az eredmény alakulását befolyásoló tényező vizsgálata több év beszámolója alapján. 8. Az egyéni vállalkozás indításával kapcsolatos tervezési, szervezési feladatok, különösen a számviteli teendőkre vonatkozóan. 9. A Z.B.B., az O.W.A. és az A.W.A. módszerek alkalmazása a vállalkozások költséggazdálkodásában. 10. A vállalkozás komplex információs rendszerének a kialakítása, kapcsolata a számlarenddel. 11. A vállalkozás költséggazdálkodási rendszerének kialakítása és elemzése. 12. Leltározási tevékenység vizsgálata egy adott vállalkozásban, kapcsolata a beszámoló összeállításával. 13. Ágazati költséggazdálkodás elemzése, több év adatából, eredményre gyakorolt hatásának vizsgálata. 14. Vállalkozások önköltség-számítási gyakorlatának kialakítása és értékelése. 15. Egy vállalkozó számviteli információs rendszerének vizsgálata. 16. számviteli információs rendszer szerepe, feladata a vállalkozás vezetésében, a vezetői döntés előkészítésében. 17. Költséggazdálkodási, költség-elszámolási és költségelemzési módszerek a kereskedelemben. 18. Nemzetközi társaságok számviteli rendjének sajátosságai.

6 19. A mérleg valódiságának és a pénzügyi helyzet ellenőrzésének módszerei, könyvvizsgálati kötelezettséggel való kapcsolata. 20. A kereskedelmi vállalkozások költséggazdálkodásának értékelése. 21. A vállalkozás átalakulása, sajátos számviteli elszámolása. 22. A vállalkozás átalakulása, a társasági formában való működés hatékonyságának elemzése. 23. Felszámolás alatt álló vállalkozás sajátos számviteli feladatainak vizsgálata. 24. Csődeljárás alatt álló vállalkozás sajátos számviteli feladatainak vizsgálata. 25. Végelszámolás alatt álló vállalkozás sajátos számviteli feladatainak vizsgálata. 26. Egy kereskedelmi bank számviteli információs rendszerének kialakítása, illetve továbbfejlesztési feladatai. 27. A konszolidált beszámoló készítési kötelezettség vizsgálata, számviteli információs rendszerének bemutatása. 28. Az IFRS-ek hatása a magyar számviteli rendszerre. 29. A vezetői számviteli rendszer kialakítása és működése egy adott vállalkozásnál. 30. Egy mezőgazdasági vállalkozás számviteli információs rendszerének kialakítása, működésének értékelése, elemzése. 31. Az átalakulás számviteli kérdései, a végrehajtandó feladatok egy adott vállalkozásnál. 32. Az élelmiszergazdaság hatékonyságának vizsgálata. 33. A magyar és a nemzetközi konszolidációs számviteli szabályok összehasonlítása. 34. A magyar számviteli szabályozás és az EU számviteli szabályozása. 35. A látens adó a magyar konszolidációban és a halasztott adó az IFRS-ben. 36. Konszolidált éves beszámoló készítése az IFRS előírásai alapján. 37. A magyar és a nemzetközi számvitel összehasonlítása egy adott vállalkozás számviteli rendszerén keresztül. 38. Csőd, a végelszámolás illetve felszámolási eljárás helyzetének vizsgálata egy adott vállalkozásnál. 39. A számviteli törvény és az adótörvény kapcsolata, hatása, ellentmondásai egy adott vállalkozásnál. 40. Gazdasági ellenőrzés, önellenőrzés a számvitel tükrében. 41. Belső elszámolási rendszerek elszámolásának kialakítása, továbbfejlesztésének lehetősége adott vállalkozásnál. 42. Az élelmiszergazdaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata. 43. Költséggazdálkodás és a belső érdekeltségi rendszerek kialakítása, korszerűsítése. 44. A költségvetési szerv számviteli információs rendszerének kialakítása. 45. Mezőgazdasági vállalkozások növénytermelési ágazatának elemzése. 46. A mezőgazdasági vállalkozás komplex elemzése a beszámoló alapján. 47. Mezőgazdasági vállalkozások állattenyésztési ágazatának elemzése. 48. A számviteli kimutatások felhasználásának lehetőségei és esetleges korlátai egy vállalatértékelési. szituáció során (pl. folyamatos működés, cégvásárlás, felvásárlás, cégértékesítés, átalakulások, stb. szituációk során). 49. Egy konkrét vállalkozás vagyonára vonatkozóan alkalmazott értékelési elvek és módszerek vizsgálata a számviteli törvény tükrében.

7 50. Nonprofit és egyéb szervezetek beszámoló készítése, sajátos tevékenységének elemzése. 51. Egy vállalkozás pénzügyi helyzetével és finanszírozási politikájával kapcsolatos elemzések a számviteli kimutatások alapján. 52. Az átalakulással kapcsolatos vagyonértékelésre vonatkozó számviteli előírások alkalmazása a vizsgált vállalkozás példáján keresztül. 53. Bér és béren kívüli juttatások elemzése, szerepe az érdekeltségi rendszer kialakításában. 54. A konszolidált éves beszámoló elemzésének célja, módszerei, információ tartalmának hasznosítása a hitelezők részéről. 55. A pénzügyi instrumentumok valós értéken történő értékelése egy hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás gyakorlata alapján. 56. A vagyonelemek valós értéken, (piaci értéken) történő értékelésének összehasonlítása a magyar számviteli szabályok és az IFRS-ek alapján. 57. A számviteli rendszer funkcionálása a költségvetési szektorban. 58. Egy konkrét önkormányzat pénzügyi beszámolójának elemzése. 59. Költségvetés, költséggazdálkodás a költségvetési szektorban. 60. Nonprofit társaságok számviteli információs rendszerének kialakítása. 61. Nonprofit és egyéb szervezetek számviteli információs rendszerének kialakítása, számviteli szabályozásának sajátosságai. 62. Értékpapírok számvitele bróker cégeknél, pénzintézeteknél, vállalkozóknál. 63. A lízing gyakorlata, számviteli és pénzügyi vonatkozásai egy konkrét vállalkozás gyakorlatában. 64. A végelszámolás számviteli és adózással kapcsolatos feladatainak elemzése egy konkrét vállalkozásnál. 65. Az egyszerűsített éves beszámolóban lévő adatok felhasználása a vezetői döntések meghozatalához a mikro- és kisvállalások területén. 66. A mikrogazdálkodói beszámoló sajátosságai. 67. Konszern-kontrolling működésének vizsgálata egy konkrét vállalatcsoportnál. 68. A pénzügyi kimutatások elemzésének módszertani sajátosságai egyedi és konszolidált éves beszámoló esetében, számviteli rendszerek függvényében. 69. A cash flow kimutatás összeállításának és elemzésének hazai és nemzetközi A mikro-, kis- és középvállalkozások könyvvizsgálatának sajátosságai Egy adott vállalkozás könyvvizsgálata. 72. Saját tőkét érintő gazdasági események a nemzetközi számviteli standardok tükrében. 73. Az alkalmazott számviteli politika hatása a vállalkozás gazdálkodására. Számviteli politika kialakításának szempontjai. 74. A számviteli politika szerepe a vállalkozásoknál. 75. A tőzsdei és a tőzsdén kívüli ügyletek számviteli elszámolása. 76. A céltartalék szerepe a vállalkozások gazdálkodásában, tervezésében hatása a jövedelmezőségre. 77. A konszolidált (összevont) éves beszámoló készítésének tapasztalata egy adott vállalkozásnál A vevőállomány alakulása és a kintlévőségek kezelése, értékelése a számvitelben.

8 79. Beruházások számviteli elszámolása, a kapcsolódó nyilvántartási, ellenőrzési rendszer kialakítása. 80. Leltározási tevékenység vizsgálata egy adott vállalkozásban. 81. Gazdasági társaságok alakulásának számviteli feladatai, az előtársaság 82. A vagyoni és pénzügyi helyzet átfogó és részletes elemzése a beszámolók adatai alapján. 83. A magyar és a nemzetközi számvitel összehasonlítása egy adott vállalkozás számviteli rendszerén keresztül. 84. Az civil törvény hatálya, a civil szervezetek számviteli sajátosságai. 85. A nonprofit szektor számviteli sajátosságai. Egy nonprofit (civil) szervezet gazdálkodásának bemutatása. 86. A támogatások számviteli elszámolása egy adott vállalkozás gyakorlatában. 87. Az új Ptk. hatása a Kft-k gazdálkodására. 88. Az egyszeres könyvvezetés sajátosságai egy szervezet példáján keresztül. 89. A valós értéken történő értékelés számvitele. 90. Egyszeres könyvvezetésről áttérés kettős könyvvezetésre egy konkrét szervezet példáján keresztül Egy adott vállalkozás könyvvizsgálata Az alkalmazott számviteli politika hatása a vállalkozás gazdálkodására. Számviteli politika kialakításának szempontjai. 93. Nonprofit és egyéb szervezetek beszámoló készítése, sajátos tevékenységének elemzése. 94. Az eszközök bekerülési értéken való értékelése és a valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet ellentmondásai; különös tekintettel az inflációs környezet hatására. 95. Minden szabadon választott téma a vállalkozások számviteli munkájának területéről. CONTROLLING-ELLENŐRZÉS 96. A stratégiai tervezés folyamatrendszere, módszerei 97. Az üzleti tervek készítésének motivációi, módszerei, értékelési szempontjai 98. Az ellenőrzés tervezése, szervezése, lebonyolítása a vállalkozásoknál 99. Folyamatba épített előzetes, utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) egy adott vállalkozás ellenőrzési rendszerében Anyagellátási és anyaggazdálkodási tevékenység tervezése, elemzése és ellenőrzése 101. Egy vállalkozás gazdálkodásának átfogó elemzése, értékelése 102. Az operatív tervezés banki sajátosságai 103. A hitelintézetek belső ellenőrzési rendszerének elemzése, értékelése 104. A belső ellenőrzés éves munkarendje, kiemelt feladatai a hitelintézeteknél 105. A stratégiai döntés támogatás módszereinek alkalmazási lehetőségei 106. Az operatív döntés támogatás módszereinek alkalmazási lehetőségei 107. A controlling rendszer kialakításának sajátosságai a kkv.-nál 108. A controlling rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei a szervezeteknél

9 109. A BSc rendszer kialakítása, működtetése egy vállalkozásban 110. Funkcionális controlling területek kialakítási lehetőségei, értékelése a szervezeteknél 111. A controlling ágazati alkalmazásának sajátosságai 112. A projekt-controlling alkalmazási lehetőségei

10 MENEDZSMENT ÉS GAZDASÁGINFORMATIKAI INTÉZETI OSZTÁLY 1. A vállalati növekedés elméleti megközelítései 2. Vállalati életciklus-modellek összehasonlító elemzése 3. A vállalati életút elemzése egy konkrét vállalat esetében 4. Egyéniesített tömegtermelés aktuális kérdései 5. Vevő és keresletmenedzsment vizsgálata egy konkrét vállalat esetében 6. Panaszmenedzsment vizsgálata egy konkrét vállalat esetében 7. Az innováció-menedzsment kihívásai napjainkban 8. Tevékenységmenedzsmenthez kapcsolódó témák egyéni megbeszélés alapján 9. Ellátási lánc menedzsmenthez kapcsolódó téma egyéni megbeszélés alapján 10. Marketing tevékenység elemzése egy szabadon választott vállalkozásnál/szolgáltatónál 11. A marketing mix valamely elemének vizsgálata egy konkrét vállalkozásnál/szolgáltatónál 12. Egy szabadon választott vállalkozás/szolgáltató direktmarketing tevékenységének elemzése 13. Márkakommunikáció és hatásai egy szabadon választott termék/szolgáltatás vonatkozásában 14. Identitás menedzselés egy szabadon választott vállalkozásnál/szolgáltatónál 15. Lojalitásprogramok szerepe egy szabadon választott vállalkozásnál/szolgáltatónál 16. Az eseménymarketing szerepe egy szabadon választott vállalkozásnál/szolgáltatónál 17. Fesztiválok marketingje 18. Városmarketing szerepe, kihívásai egy szabadon választott város gyakorlatában 19. Marketing a közösségi hálón 20. Vevői elégedettség és mérése egy szabadon választott vállalkozásnál/szolgáltatónál 21. A panaszkezelés gyakorlata és szerepe egy szabadon választott vállalkozásnál/szolgáltatónál 22. Kiemelt ügyfélkezelés egy szolgáltató gyakorlatában 23. Egy szabadon választott vállalkozás/szolgáltató CSR aktivitásának elemzése 24. Minőségmenedzsment egy szabadon választott vállalkozásnál/szolgáltatónál 25. Ügyfélkapcsolat-menedzsment egy szabadon választott vállalkozásnál/szolgáltatónál 26. A coaching (fejlesztő tanácsadás) szerepe egy szabadon választott vállalkozásnál vagy szolgáltatónál 27. A projektmarketing szerepe egy szabadon választott vállalkozásnál/szolgáltatónál vagy projektnél 28. Marketingstratégia egy választott szervezet esetében 29. Helyi termékek a gazdaság szempontjából 30. Rövid értékesítési láncok jelentősége

11 31. Vállalati összstratégia egy választott szervezet esetében 32. Innovatív vállalkozások - Start-upok jelentősége 33. A projektmenedzsment alapfogalmai 34. A projektszervezet kialakítása és a vállalati szervezetbe illesztés kérdésköre 35. Projekt fázisok részletesen 36. Projekttervezés lépései 37. A projektterv ábrázolása 38. Projekt erőforrás és költségtervezés, kockázatkezelés 39. Projektek működési jellemzői 40. Tendereztetés külsős projekteknél. Odaítélés folyamata 41. Csoportmunka. Személyiségtípusok. A PRINCE projektirányítási eljárás. 42. A projektmenedzsment közgazdasági vetületei 43. A szakmai és általános folyamatok elemzése, számítógépes fejlesztése. 44. Az integrált rendszerek kialakításának lehetőségei, tartalma a vállalkozásoknál. 45. A vállalkozások és partnereik közötti információáramlás korszerűsítésének lehetőségei. 46. A vezetői információk biztosításának lehetőségei, forrásai és számítógépes rendszere. 47. Az információs rendszer fejlesztésének,bevezetésének folyamata a szervezeteknél. 48. A közigazgatás tevékenységei, információs rendszere. 49. Az ügyfelek és közigazgatási szervek közötti kommunikáció modern eszközei. 50. A hatóságok tevékenységei, szervezeti felépítése, jogkörei. 51. A hatóságok információs rendszerének kialakítása, fejlesztése. 52. Pénzintézetek informatikai rendszereinek vizsgálata, fejlesztése. 53. Elektronikus banki rendszerek vizsgálata és fejlesztése. 54. Vállalkozások gazdasági folyamatainak integrált számítógépes szervezése. 55. Vezetői információs rendszerek szervezése. 56. Integrált vállalatirányítási rendszerek elemzése, kiválasztása, a bevezetés kérdései. 57. Elektronikus kereskedelem,internet,informatikai fejlesztések. 58. Az Internet gyakorlati alkalmazása (e-business), az e-reklám módszerei és formái. 59. Pénzügyi és számviteli szoftverek. 60. A vezetők számára történő információszolgáltatás. 61. Döntés-előkészítő módszerek szerepe a szállítmányozási logisztikában 62. Termelési logisztikai rendszer felépítése egy adott termelő vállalatnál 63. Integrált vállalatirányítási rendszer alkalmazása egy adott vállalatnál. 64. Raktározási rendszerek (felépítése egy adott vállalatnál) 65. Felhő-alapú logisztikai szolgáltatások 66. Vevői / Szállítói értékelő rendszer kialakítása és működtetése X vállalatnál (Balanced Scorecard, supplier rating system) 67. Értékáramlás térkép készítése és fejlesztési javaslatok megfogalmazása X vállalat valamely kulcs logisztikai folyamatára vonatkozóan (tervezés, beszerzés, raktározás, gyártás, kiszállítás)

12 68. X vállalat logisztikai tervezési folyamat bemutatása a lehetséges fejlesztési területek kijelölésével különös tekintettel az ellátási lánc szintű kooperatív tervezés megvalósíthatóságának elemzésére 69. X vállalat fuvartervezés és járatoptimalizálási tevékenységének bemutatása, fejlesztési javaslatok megfogalmazása 70. Bármilyen logisztikai folyamatfejlesztés bemutatása X vállalatnál, amelyben a hallgató részt vett, és a logisztikai kiszolgálás színvonalát javítja a vevői igény jobb kielégítése érdekében (VMI; EDI; termék nyomonkövethetőség fejlesztése; áramlás / FIFO javítás, stb.) 71. Lean logisztika, lean ellátási lánc menedzsment X vállalat példáján keresztül bemutatva 72. X vállalat kontrolling rendszerének bemutatása 73. Gazdasági szervezet (cég, vállalkozás, intézmény) működésének informatikai támogatása 74. Két szervezet (teljes vagy részben, ill. nincs informatikai háttérfolyamat) működésének összehasonlító elemzése 75. Vállalatirányítási szoftverek összehasonlító elemzése 76. Megéri az oktatásba fektetni? (A humánerőforrás informatikai tudásának növelése, mennyire befolyásolhatja egy szervezet gazdasági növekedését) 77. A vállalkozások, cégek gazdasági felügyelete a rendszerváltás után és napjainkban 78. Szervezet informatikai háttér -kiépítés, -korszerűsítés lehetőségeinek, folyamatának elemzése 79. Számítógépes architektúra fejlesztése gazdasági szervezeteknél 80. Számítógép hálózati rendszerek fejlesztése 81. Mobil eszközök bevonása IT szolgáltatásokba 82. IT teljesítményértékelés, adatbiztonság fejlesztése 83. Szolgáltatások a felhőben

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE KÖZGAZDASÁG ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNY, VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy

Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Mérnök-közgazdász képzés TÉMA 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék 1 Vezetői szerepek egy szervezetben 2 Munkahelyi vezetés egy szervezetben 3 Vezetési stílusok egy szervezetben 4 A vezetői döntések megalapozásának korszerű

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK 2014/2015. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témák VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK Kockázatmenedzsment - biztosítás-gazdaságtan A kockázat kezelésének vállalatgazdasági

Részletesebben

VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái

VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái Kockázatmenedzsment - biztosításgazdaságtan A kockázat kezelésének vállalatgazdasági

Részletesebben

Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet

Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Dr. Bencsik Mária docens 1. A magyar személyi jövedelemadó rendszer jellemzői és működésének elemzése példák alapján 2. A Szja alaptörvényt

Részletesebben

dr. Alt Mónika Anetta, adjunktus

dr. Alt Mónika Anetta, adjunktus BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI MAGYAR INTÉZET JAVASOLT ÁLLAMVŐZSGA/DISSZERTÁCIÓ TÉMÁK A 2012-2013-AS TANÉVRE dr. Vorzsák

Részletesebben

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DIPLOMADOLGOZATOK TÉMAKÖREI

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DIPLOMADOLGOZATOK TÉMAKÖREI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DIPLOMADOLGOZATOK TÉMAKÖREI Tartalomjegyzék ALAPKÉPZÉS... 3 Közgazdaságtani és Társadalomtudományi Intézet... 4 Innovatív Stratégiák Intézet... 5 Nemzetközi

Részletesebben

OE KGK Szervezési és Vezetési Intézet

OE KGK Szervezési és Vezetési Intézet Ajánlott szakdolgozat témák Műszaki menedzser szak, szervező informatika szakirány, controlling szakirány Gazdálkodási és menedzsment szak, vállalkozásszervezés szakirány Pénzügyi és számviteli ismeretek

Részletesebben

TDK témakörök. Dr. Berecz József főiskolai docens. Borbás László adjunktus. Dr. Francsovics Anna egyetemi docens

TDK témakörök. Dr. Berecz József főiskolai docens. Borbás László adjunktus. Dr. Francsovics Anna egyetemi docens Dr. Berecz József főiskolai docens TDK témakörök 1. A benchmarking gyakorlati alkalmazása 2. A fogyasztóvédelem követelményei és megjelenése a vállalkozások tevékenységében. 3. Koncessziós társaságok működésének

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY Zalaegerszeg, 2011. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Tantárgy neve Modul Kredit Vállalkozástan C 6 Projektmenedzsment D.2 3

Részletesebben

dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihály, adjunktus

dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihály, adjunktus BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI MAGYAR INTÉZET JAVASOLT SZAKDOLGOZAT TÉMÁK dr. Alt Mónika Anetta, docens Marketingkutatás

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2014/2015. I. félévben)

Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2014/2015. I. félévben) Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 204/205. I. félévben) Alkalmazott Természettudományi Intézet Dr. Lányi Katalin (66) 56-60 lanyi.katalin@gk.szie.hu Műanyag palackok újrahasznosítása. A fosszilis

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Kereskedelmi szak 2007. tavaszi félév Tisztelt Hallgató! A meghirdetett szakdolgozati témák választékának kialakításakor a Kereskedelmi és Marketing Tanszék alapvetően

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

KONTROLLING SZAKIRÁNY

KONTROLLING SZAKIRÁNY Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KÖZGAZDÁSZ GAZDÁLKODÁSI SZAK KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS KONTROLLING SZAKIRÁNY Előterjesztés: A Kari Tanács 2004, november 14. Előterjesztő: Szórádiné Szabó Márta, tanszékvezető

Részletesebben

NEPTUN-kód: GSVAI11GNC GSVAI1GMLC. Előkövetelmény: Pénzügyek alapjai GGTPU11GNC GGTPU1GMLC

NEPTUN-kód: GSVAI11GNC GSVAI1GMLC. Előkövetelmény: Pénzügyek alapjai GGTPU11GNC GGTPU1GMLC Adózás alapjai Kredit: 2 GSVAI11GNC GSVAI1GMLC Pénzügyek alapjai GGTPU11GNC GGTPU1GMLC nappali: 2ea+ 0tgy+0 lab levelező: 10ea +0lab Dr. habil Nagy Imre Zoltán CSc egyetemi Aláírás feltétele: 1 db eredményes

Részletesebben

Záróvizsga ellenőrző kérdések

Záróvizsga ellenőrző kérdések Záróvizsga ellenőrző kérdések Pénzügy (Pénzügy szak) Elemzés ellenőrzés ( Pénzügy, Számvitel, Gazdasági informatika szak) Informatika (Számvitel, Gazdasági informatika szak) Alkalmazott HEM (HEM szak)

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési tájékoztató Mérlegképes könyvelő szakképesítés () Érvényes: 2012 szeptemberétől TARTALOMJEGYZÉK Általános adatok... 3 A képzés struktúrája, vizsgák és mentességek...

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 3. 1

SZAKMAI PROGRAM 3. 1 SZAKMAI PROGRAM 3. 1 Számviteli szakügyintéző óraterv szakmai és vizsgakövetelmények SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ tanterv (nappali) 2 Tantágy csoportok Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam Alapozás moduljai

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2010. május 3-tól Banki szakügyintéző tételsor 2010. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Számviteli szakügyintéző

ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK. Számviteli szakügyintéző ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 343 01 2. A szakképesítés megnevezése: Üzleti szakügyintéző

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdasági matematika Tantárgy kódja Gazdasági matematika PÜ1433 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Hadházy Tiborné dr. főiskolai

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/A. 2010. évi szakdolgozatok (10206 10708) 296 db fájl/mappa (Kutatható: 209; Titkos: 87) A titkos dolgozatokról

Részletesebben