Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről."

Átírás

1 Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/ Szám: 1-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Aller Imre polgármester Szalánczy Zsolt képviselő Horváth István képviselő Kiss Miklósné képviselő Rasztovich András képviselő Tóth Zsuzsanna képviselő Tuba Csilla képviselő Némethné Hajzer Marietta körjegyző Unger Ferenc könyvvizsgáló a csatolt jelenléti ív szerint Aller Imre polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Ismerteti a napirendi javaslatot, melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el. Napirend: 1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről 2. 3/2012.( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokért fizetendő térítési díjakról. 3. 4/2012.( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakról 4. 5/2012. ( ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2002.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2 5. 6/2012.(IV. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011.(III.09) önkormányzati rendelet módosításáról. 6. Kóny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012.(IV....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi pénzügyi terv végrehajtásáról 7. Kóny Község Önkormányzatának évi éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentése 8. Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek 9. Kérdések, interpellációk Zárt ülés: 10. Szociális ügyek megtárgyalása Előadó: Némethné Hajzer Marietta körjegyző Napirendek tárgyalása: 1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről Aller Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy a lomtalanítás május 12-én kerül megszervezésre. A majális ebben az évben is a Kónyi Bika Fesztivál keretében kerül megrendezésre, a főzőcsapatok jelentkezése folyamatban van. Ebben az évben a takarékosság jegyében, nem csak marhahúsból került meghirdetésre a verseny. Aller Imre javasolja, hogy a 2-3. napirendi pontokat a képviselő-testület együtt tárgyalja. 2. 3/2012.( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokért fizetendő térítési díjakról. 3. 4/2012.( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakról - 2 -

3 Aller Imre elmondja, hogy a szolgáltató térítési díj emelési javaslata azonos a többi községben más szolgáltatók által megállapított térítési díjakkal. Sajnos az üzemanyag és egyéb költségek emelkedése miatt szükséges a térítési díjak emelése. A szociális szolgáltatási díj emelési javaslat a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központot fenntartó önkormányzatokkal egyeztetésre került. Javasolja, május 1-től a térítési díj emelését elfogadni. 3/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokért fizetendő térítési díjakról. 4/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakról. 4. 5/2012. ( ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2002.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról. Aller Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy a hulladékkezeléssel kapcsolatos törvény ismét módosult. Ezért a decemberben elfogadott díjak kerülnek újra elfogadásra. 5/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2002.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról. 5. 6/2012.(IV. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011.(III.09) önkormányzati rendelet módosításáról

4 Aller Imre elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a évi költségvetésről szóló rendelet módosítási javaslatot, és javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Nagyon sok projekt került lezárásra, a beruházások sokba kerültek. A személyi juttatásoknál 10 %, a dologi kiadásoknál 5 % megtakarításra került sor. Takarékos gazdálkodás jellemezte az elmúlt évet. Némethné Hajzer Marietta tájékoztatja a képviselőket, hogy az eredeti előirányzat nem szerepel a 8. sz. mellékletben, mert az év folyamán kellett lebontani intézményi szintre. 6/2012.(IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2011.(III.09) önkormányzati rendelet módosításáról. 6. Kóny Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012.(IV....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi pénzügyi terv végrehajtásáról. Aller Imre köszönti Unger Ferenc könyvvizsgálót. Unger Ferenc tájékoztatja a képviselő-testületet, a könyvvizsgálat során megállapította, hogy a számviteli elvek a gazdálkodás során érvényesültek. A banki, pénztári bizonylatok rendben vannak. A belső ellenőrzés több területet vizsgált az elmúlt évben, jól dokumentáltak az ellenőrzések. A vagyoni, pénzügyi helyzet megfelelő, nőtt az intézményi vagyon, több 10 millió forint a vagyon gyarapodás, amely a beruházásoknak köszönhető. A beszámoló megbízható valós képet ad. A rendelet tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, javasolja a képviselő-testületnek elfogadását. 7/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi pénzügyi terv végrehajtásáról 7. Kóny Község Önkormányzatának évi éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentése Aller Imre elmondja, hogy a belső ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a könyvvizsgáló is átnézte, és megfelelőnek találta. A jelentésben szereplő észrevételeket - 4 -

5 tudomásul vesszük, és a jövőben ezeknek megfelelően dolgozunk. Javasolja a éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadását. 28/2012.(IV.25.) sz. HATÁROZAT Kóny Község Önkormányzatának évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 8. Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek Aller Imre tájékoztatja a képviselőket, a BAUSTAHL Kft. kérelemmel fordult a Képviselőtestülethez, hogy a rendezési terv módosításban jóváhagyott telekalakításnak megfelelően telek kiegészítésként kb m 2 területű ingatlant szeretne megvásárolni a kónyi 952/136 hrsz-ú véderdő elnevezésű ingatlanból. Az ingatlan funkcióját nem kívánja megváltoztatni. Indítványozza a kérelem támogatását. A telek kiegészítés vételárát a kisajátítás során a szakértő által megállapított 2.385,-Ft/m 2 összegben javasolja megállapítani. Az ingatlan értékesítéshez szükséges az állam elővásárlási jogáról való lemondás. Amennyiben az elhangzottakkal egyetértenek, javasolja, hogy bízzák meg a telekalakítási eljárás lefolytatásával és a szerződés aláírásával. 29/2012.(IV.25.) sz. HATÁROZAT a BAUSTAHL Kft Kóny, Soproni u 49. részére a kónyi 952/136. hrsz. véderdő elnevezésű ingatlanból a rendezési tervben szereplő telekalakításnak megfelelően kb m 2 nagyságú területet telek kiegészítésként a kisajátítási eljárás során megállapított 2.385,-Ft/m2 áron értékesít. Egyben hozzájárul az ingatlant érintő telekalakítási eljáráshoz. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a telekalakítási eljárás megindítására, az adás-vételi szerződés aláírásával. Aller Imre a továbbiakban elmondja, hogy az Ingéfo Kft. tulajdonát képző 85. sz. főút melletti területe az M85 autóút miatt kisajátításra került a NIF által

6 A kónyi 952/132 hrsz-ú kivett elnevezésű ingatlanból m2 nagyságú területrész az önkormányzat, 2946 m 2 pedig az Ingéfó Kft. tulajdonát képezi. Az Ingéfó Kft. az önkormányzat tulajdon részét a kisajátítás miatt kívánja megvásárolni a kisajátítási eljárás során megállapításra kerülő áron és a rendezési tervben szereplő telekalakítást elvégezni. Az ingatlan értékesítéshez szükséges az állam elővásárlási jogáról való lemondás. Javasolja az Ingéfó Kft. részére a kért ingatlanrész értékesítését. 30/2012.(IV.25.) sz. HATÁROZAT az Ingéfo Kft. (9400 Sopron, Fapiac u 9. Cégjegyzékszám: ) részére értékesíti a kónyi 952/132 hrsz-ú kivett megnevezésű ingatlanban lévő 1745/4691-ed részét a kisajátítás során megállapításra kerülő árért. Egyben hozzájárul a kónyi 952/131, 952/132, 952/134, 952/162, 952/167 hrsz-ú ingatlanokat magába foglaló, rendezési tervben szereplő telekalakítási eljáráshoz. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a telekalakítási eljárás megindítására, az adás-vételi szerződés aláírásával. Aller Imre elmondja, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal javasolta a költségvetési rendelet kapcsán elfogadott folyószámlahitel lejárati határidejének módosítását, mivel csak akkor minősül éven belüli hitelnek, ha a futamideje az adott év december 31-én lejár. Javasolja a határozat ennek megfelelő módosítását. 31/2012.(IV.25.) sz. HATÁROZAT a 16/2012.(II.28.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 1./ folyószámlahitel igénybevételét rendeli el. A hitel célja: működési bevétel- kiadás ütemeltolódásának áthidalására. A hitel összege: ,-Ft A hitel futamidejének lejárata: december 31. Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal: A hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési bevételét, valamint mindenkori helyi adóbevételének OTP Bank Nyrt-re történő engedélyezését

7 A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az évi LXV. tv /2/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá. 2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a Körjegyzőnek, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse. Aller Imre a továbbiakban elmondja, hogy a közétkeztetési feladatok ellátásra közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, a mellékelt előterjesztés szerint. A nyílt hirdetményes közbeszerzési eljárás a jogszabályi előírásoknak feleljen meg, a kizáró okok a KBT szerint. A feltételek a jelenlegi szolgáltatás alapján készültek. A konyha építés szerződéses feltétele, hogy 1 év alatt kell megépíteni. 33/2012.(IV.25.) sz. HATÁROZAT a Kóny község közigazgatási területén ellátandó közétkeztetési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megvalósítására a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárás indítását rendeli el ajánlatkérőként a közbeszerzésekről szóló többször módosított évi CVIII. törvény szerint. Aller Imre elmondja, hogy a Pannónia Kincse LEADER Egyesület által kiírt pályázatok közül a Kulturális, turisztikai és történelmi értékek bemutathatóvá tételének támogatása célterületre benyújtott pályázatunk a Csillag-ház -ban kialakítandó tájházra, kedvező elbírálásban részesült. A pályázat tartalmazza a Csillag-ház rendkonstrukcióját, lehetőség szerint az eredeti állapotnak megfelelően, valamint eszközbeszerzést. Javasolja a meghívásos eljárásban a helyi vállalkozók meghívását (Busa Gyula e.v Kóny, Varga Zoltán e.v. Kóny, Benke Róbert e.v.kóny, Kertai Gyula e.v. Kóny, Németh Zoltán e.v. Kóny), valamint a Danép Kft, Csorna és a VE-Pannon Kft. Győr

8 34/2012.(IV.25.) sz. HATÁROZAT a Tájház kialakítása projekt kivitelezési munkálatainak megvalósítása tárgyában ajánlattételre felkérendő ajánlattevői kört az alábbiak szerint határozza meg: Busa Gyula e.v Kóny, Varga Zoltán e.v. Kóny, Benke Róbert e.v.kóny, Kertai Gyula e.v.kóny, Danép Kft. Csorna, VE-Pannon Kft. Győr, Németh Zoltán e.v. Kóny. Kóny Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevővel kösse meg a kivitelezői szerződést. Aller Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma pályázatot hirdetett a Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program, közösségépítő játékok) támogatása, valamint Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása témakörökben. Az előterjesztésben szereplő célterületekre javasolja benyújtani a pályázatokat, melyek támogatási intenzitása 90%, és előfinanszírozott. 35/2012.(IV.25.) sz. HATÁROZAT pályázatot nyújt be a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által meghirdetett IFJ-GY-12-B-3 és IFJ-GY-12-C jelű felhívásokra az érintett intézmények által meghatározottak szerint. A pályázatokhoz szükséges 10-10%-os önrészt Kóny Község Önkormányzata éves költségvetésében biztosítja. 9. Kérdések, interpellációk Horváth István helyi vállalkozás kérését kívánja továbbítani, mely szerint a Majálison fagylaltot szeretne árusítani. Aller Imre tájékoztatja, hogy a képviselő-testület amikor a Keréktó Szabadidőközpont területén értékesítette a vendéglő építéséhez szükséges területet, született egy olyan szerződés, - 8 -

9 mely szerint az önkormányzat kötelezi magát, az általa szervezett rendezvényeken egyéb vendéglátás szolgáltatást nem engedélyez. Ezen szerződéshez a jövőben is tartja magát. Kiss Miklósné megkérdezi, hogy a járások kialakításával kapcsolatban van-e valamilyen információ. Aller Imre tájékoztatja, hogy sajnos semmi kézzelfogható információ nincs. Több hozzászólás nem lévén a Polgármester az ülés nyilvános részét bezárja, a további napirendi pont tárgyalása az ÖTV. 12../4/ bekezdése alapján zárt ülés keretében történik. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. Kmf. Aller Imre polgármester Némethné Hajzer Marietta körjegyző - 9 -

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Mérges, Béke tér 14. 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember 13án a Mérges Községházban

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. június 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. június 26. Határozat:

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-377/2012/6. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2012. április 25. 6. számú jegyzőkönyv 1 Határozatok: 25/2012. (IV.25.) számú Képviselő-testület

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről Határozat száma 2012. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott rendes üléséről készült JEGYZŐKÖNYV TÁRGY MUTATÓ Határozat tárgya Közrend, közbiztonság

Részletesebben

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 12-én (kedden) 17,30 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 25-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 25-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 25-én (csütörtökön) 17.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20.-án megtartott nyilvános testületi üléséről. A napirend fontosságára való tekintettel a képviselők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Dankovics Norbert képviselő,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárány Dezsőné Császárné Kovács Erzsébet Hatoss Gábor Id. Nagy Ignác képviselők Tolnai Ferenc képviselők Burányi Bernadett körjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bárány Dezsőné Császárné Kovács Erzsébet Hatoss Gábor Id. Nagy Ignác képviselők Tolnai Ferenc képviselők Burányi Bernadett körjegyző JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 28-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel tartott nyílt képviselő-testületi ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza, Polgármesteri

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. április 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. április 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV * Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. április 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,gombkötő

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13.-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13.-án megtartott testületi üléséről. Szám: - /2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13.-án megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 22-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 22-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 22-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Igazoltan távol:

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben