Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről."

Átírás

1 Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/ Szám: 1-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Aller Imre polgármester Horváth István képviselő Kiss Miklósné képviselő Szalánczy Zsolt képviselő Rasztovich András képviselő Tuba Csilla képviselő Némethné Hajzer Marietta jegyző Tóth Zsuzsanna képviselő a 6. napirendi ponttól a csatolt jelenléti ív szerint Aller Imre polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Tóth Zsuzsanna képviselő jelezte, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt később érkezik. A testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 28/2013.(IV.25.) HATÁROZAT az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: N A P I R E N D 1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről 2. Javaslat Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosítására

2 3. Javaslat Kóny Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. 4. Javaslat Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2002.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására. 5. Javaslat Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 6/2007.(III.28.) önkormányzati rendelet módosítására. 6. Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek 7. Kérdések, interpellációk Zárt ülés: 8. Szociális ügyek megtárgyalása Előadó: Némethné Hajzer Marietta körjegyző Napirendek tárgyalása: 1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről Aller Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy április 22-én másodfokú tárgyalásra került sor a volt iskolaigazgató Németh Marica munkaügyi perében. A tankerült által megbízott ügyvéd fogja a továbbiakban képviselni a Deák Ferenc Általános Iskola és AMI-t. A perirat ismertetése után a bíróság megállapította, hogy a tankerület nem képviselheti az iskolát, amíg jogilag nem dokumentálja illetékességét. A továbbiakban elmondja, hogy a beruházásokkal kapcsolatos szavatossági vizsgálatok az óvoda és a hivatal épületének tekintetében megtörténtek, a hibalistáról jegyzőkönyv készült, a beruházó a felmerülő javítások elvégzését vállalta. A következő felülvizsgálat a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ épülete. A továbbiakban elmondja, hogy a Bika fesztivál - Majális szervezése megtörtént, ebben az évben a főző versenyen kizárólag sertéshúsból készülnek az ételek, takarékossági okból. Egyébként a tavalyi menetrendnek megfelelően áll össze a rendezvény viszont a lehető legszűkebb költségvetéssel. Javasolja az elmúlt év zsűritagjainak ismételt felkérését

3 2. Javaslat Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosítására. Aller Imre elmondja, hogy a költségvetési rendelet módosításában a második félév során érkezett pótelőirányzatok kerültek beépítésre valamint az előirányzatok kerültek hozzárendelésre a tényleges kiadásokhoz. Javasolja a költségvetési rendelet-módosítás elfogadását. Rasztovich András elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-módosítási javaslatot, és javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra. 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(V.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2012. (II.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL /A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi!/ 3. Javaslat Kóny Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Aller Imre elmondja, hogy a év költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet mindenki kézhez kapta. Sajnos a kiadási oldalon a tervezetthez képest néhány dolog elmaradt. Önkormányzatunk a 2012-es költségvetési év vonatkozásában is könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgáló a jelentését elkészítette, melyben megállapításra került, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete megbízható és valós képet ad. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. Rasztovich András elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet, melyet javasol a képviselő-testületnek elfogadásra. 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(V.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL /A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi!/ - 3 -

4 Aller Imre elmondja, hogy a jogszabály értelmében az éves beszámolóval egyidejűleg kell megtárgyalni az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést. A évi belső ellenőrzési kötelezettség teljesítéséről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés előterjesztés szerinti tartalommal történő elfogadását javasolja az alábbi határozati javaslat szerint: Kóny Község Önkormányzatának évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 29/2013.(IV.25.) sz. HATÁROZAT Kóny Község Önkormányzatának évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 4. Javaslat Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2002.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására. Aller Imre elmondja, hogy a Rekultív Kft. megszüntette a 70 év feletti egyedül élő lakosok ingyenes szolgáltatását december 31-től, melyről sajnos az érintetteket nem tájékoztatta, az önkormányzat pedig január hónapban kapott róla tájékoztatást. A késedelmes tájékoztatás miatt az első negyedévet az önkormányzatnak kellet rendeznie. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének jelenleg hatályos rendelete alapján a 60 és 70 év közötti egyedül élő nyugdíjasok hulladékszállítási díját az önkormányzat átvállalta, így nekik is ingyenes a hulladékszállítás. A Rekultív Kft. által megszüntetett támogatás valamint a nyugdíjkorhatár emelkedése miatt a helyi rendelet módosítása indokolt, mivel így a 70 év felettiek nem kapnak ingyenes szolgáltatást, viszont a 60 és 70 év közöttiek az önkormányzati rendelet alapján igen. Sajnos az összes 60 év feletti egyedül élőt, (kb. 110 fő), az önkormányzatnak nem áll módjában támogatásban részesíteni, mert ez komoly összeget jelentene a költségvetésre nézve. Javasolja szociális alapon megállapítani a támogatás mértékét a jövedelemi helyzet alapján a szociális étkeztetésnél használt sávos rendszernek megfelelően. Várja képviselő társai véleményét az elhangzott javaslattal kapcsolatban. Szalánczy Zsolt megjegyzi, hogy mivel a Rekultív Kft. nyújtotta a kedvezményt és az is szüntette meg, ezért az ő feladata lett volna a kedvezmény megvonásáról a lakosokat tájékoztatni és nem pedig az önkormányzatnak

5 Aller Imre elmondja, hogy minden érintett 70 év feletti (kb. 93 fő) levelet fog kapni, melyben tájékoztatjuk a Rekultív Kft. döntéséről csatolva a szolgáltató levelének másolatát valamint arról is, hogy az első negyedévi díjat Kóny Község Önkormányzata átvállalta. Rasztovich András javasolja a sávos rendszert az öregségi nyugdíj minimum 400%-os szintjéről való kialakítását. Képviselő-testület egyet ért a képviselő javaslatával. 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 16/2002.(XII.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL /A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi!/ 5. Javaslat Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 6/2007.(III.28.) önkormányzati rendelet módosítására. Aller Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy az ápolási díj megállapítása iránti kérelem az utóbbi időben már nem azt a szerepet tölti be, amelyet a létrehozása idején szántak neki. Az idős, beteg, gondozásra szoruló hozzátartozók ápolása miatt a munkaviszonyát feladni kényszerülők segítésére született ez a támogatási forma. Ma már sajnos munkaviszony biztosítására használják. A környező településeken az évek folyamán megszüntették ezt a támogatási formát, úgy gondolja, hogy a rendelet módosítása után szigorított feltételekkel rendkívüli esetben maradjon meg. A jelenlegi ápolási díjakra pedig a felülvizsgálat után szintén az új rendelkezés fog érvényesülni. 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, VALAMINT A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOKRÓL ÉS AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ 6/2007.(III.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL /A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi!/ - 5 -

6 6. Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek Aller Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy az IKSZT életmód klub indítását tervezi, amely az egészséges táplálkozás, torna, és fogyást elősegítő tornaszer alkalmazásából tevődne össze. Javasolja az ehhez szükséges Flabélos gép megvásárlását a évi költségvetés terhére. az IKSZT épületébe az életmód klub indítása érdekében Flabélos gép beszerzését rendeli el évi költségvetése terhére. A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 30/2013.(IV.25.) HATÁROZAT az IKSZT épületébe az életmód klub indítása érdekében Flabélos gép beszerzését rendeli el évi költségvetése terhére. Aller Imre a továbbiakban elmondja, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal aláírásra kerül a tornacsarnok üzemeltetésével kapcsolatos szerződés. Javasolja, hogy a munka törvénykönyve hatálya alá sportcsarnok gondnoki állást hirdessék meg május hónapban. a munka törvénykönyve hatálya alá sportcsarnok gondnoki állásra álláshirdetést tesz közzé május hónapban. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az álláshely meghirdetéséről és betöltéséről gondoskodjon. Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 31/2013.(IV.25.) HATÁROZAT a munka törvénykönyve hatálya alá sportcsarnok gondnoki állásra álláshirdetést tesz közzé május hónapban. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az álláshely meghirdetéséről és betöltéséről gondoskodjon

7 Aller Imre elmondja, hogy az Erkel Ferenc Énekkar kórustalálkozóval szeretné megünnepelni karnagya 80. születésnapját. A találkozóra két vendég kórus kap meghívást, melyek vendéglátásához kér segítséget a kórus a képviselő-testülettől. Javasolja a találkozó megrendezésének támogatását, valamint az IKSZT épületének rendelkezésre bocsátását. támogatja az Erkel Ferenc Énekkar által szervezett kórustalálkozót. Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 32/2013.(IV.25.) HATÁROZAT támogatja az Erkel Ferenc Énekkar által szervezett kórustalálkozót. Aller Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy Szabados Csaba Józsefné Kóny, Deák F. utca 8. szám alatti lakos kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, mely szerint vállalkozásának fa lerakat és fa kereskedéssel történő bővítéséhez bérbe szeretne venni a vasút állomás melletti önkormányzati területből 525 m 2 nagyságú területet. Szeretné megvásárolni az említett területen található mérleget, ami a kereskedéshez elengedhetetlen. Javasolja, hogy a képviselő-testület a terület bérbeadására adjon szándéknyilatkozatot, amennyiben a mérleg megvásárlása megtörténik, térjenek vissza a bérleti szerződésre. Szabados Csaba Józsefné Kóny, Deák F. utca 8. szám alatti lakos, egyéni vállalkozó kérelmére vállalkozásának bővítéséhez a kónyi 41 hrsz-ú ingatlan (vasúti rakodó) területéből 525 m 2 nagyságú terület bérbeadására szándékát fejezi ki. A területen található mérleg vállalkozó általi megvásárlását követően visszatérnek a bérleti szerződés megkötésére

8 Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 33/2013.(IV.25.) HATÁROZAT Szabados Csaba Józsefné Kóny, Deák F. utca 8. szám alatti lakos, egyéni vállalkozó kérelmére vállalkozásának bővítéséhez a kónyi 41 hrsz-ú ingatlan (vasúti rakodó) területéből 525 m 2 nagyságú terület bérbeadására szándékát fejezi ki. A területen található mérleg vállalkozó általi megvásárlását követően visszatérnek a bérleti szerződés megkötésére. 7. Kérdések, interpellációk Tuba Csilla felhívja a képviselők figyelmét, hogy a temetőben urnafal kialakítására egyre nagyobb szükség van. Egyre több az urnás temetés, megfontolandó lenne az építés betervezése. Aller Imre megjegyzi, hogy a költségvetésben erre a célra nincsen elkülönített összeg. Pályázati lehetőség e célra nincs, a benyújtott pályázatokat is sorra utasítják el. Több hozzászólás nem lévén a Polgármester az ülés nyilvános részét bezárja, a további napirendi pont tárgyalása az Mhötv (2) bekezdése alapján zárt ülés keretében történik. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. Kmf. Aller Imre polgármester Némethné Hajzer Marietta jegyző - 8 -

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én,

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 29-én,

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én,

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. december 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 30-án 18.00

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 5-én, 18 órakor a Faluházban megtartott közmeghallgatáson.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 5-én, 18 órakor a Faluházban megtartott közmeghallgatáson. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 5-én,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. április 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. április 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV * Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. április 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,gombkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. február 22-én 9.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 18-2/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1 a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi pontok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

11/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 4-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

11/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 4-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 11/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. szeptember 4-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Szűcs Szilárd aljegyző Bodáné Kókai Ilona könyvvizsgáló Szántai Pál könyvszakértő

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Szűcs Szilárd aljegyző Bodáné Kókai Ilona könyvvizsgáló Szántai Pál könyvszakértő 321 Jegyzőkönyv Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén 2013. december 11-én (szerda) du. 13 órai kezdettel. Az ülés helye: Mezőszemere Község önkormányzatának tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-2/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2005. április 28-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 160/2012. (VIII.08.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27- én 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27- én 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 241-10/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27- én 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 4 igen szavazattal egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el.

A Képviselő-testület a napirendi javaslatról 4 igen szavazattal egyhangúlag - határozathozatal nélkül - a következő napirendet fogadta el. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné Dr. Fülöp

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben