PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA január 30-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1/2014. (I. 30.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal korábban kötött megállapodás hatályon kívül helyezéséről, új megállapodás kötéséről, valamint a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére iroda fenntartási költségek támogatása jogcímen évben Ft/hó összeg biztosításáról. 2/2014. (I. 30.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladányi Román Nemzetiségi Önkormányzattal korábban kötött megállapodás hatályon kívül helyezéséről, új megállapodás kötéséről. 3/2014. (I. 30.) önkormányzati testületi határozat annak kihirdetéséről, hogy a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HURO ETE) program keretében megvalósuló A határon átlépő közlekedési infrastruktúra fejlesztése Sinmartin és Püspökladány városok között tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelen, valamint a polgármester felhatalmazásáról új közbeszerzési eljárás indítására. 4/2014. (I. 30.) önkormányzati testületi határozat pályázat benyújtásához való hozzájárulásról a Városi Sporttelep öltözőjének felújítása céljából. 5/2014. (I. 30.) önkormányzati testületi határozat annak kinyilvánításáról, hogy az önkormányzat adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 6/2014. (I. 30.) önkormányzati testületi határozat annak megállapításáról, hogy Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szerkezeti- valamint Szabályozási Tervének teljes eljáráshoz kapcsolódó, 2013/II. számú - részbeni módosításához környezeti vizsgálat elkészítésére nincs szükség. 7/2014. (I. 30.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város helyi menetrendszerinti közösségi közlekedésének közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására nyilvános pályázat kiírásáról. 8/2014. (I. 30.) önkormányzati testületi határozat február 1-jétől a püspökladányi 072/4 helyrajzi számú külterületi lakott hely hivatalos neveként a Tőke tanya elnevezés megállapításáról. 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 14/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 2/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 4/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjainak és az ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési költségek megállapításáról szóló 26/2006 (XII. 22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza tanácskozó termében megtartott január 30-i soron következő n y í l t üléséről. Jelen vannak: Dombi Imréné polgármester, Márkus Gábor és Kiss Zsigmond alpolgármesterek, Petőné Papp Margit, Szabó Attiláné tanácsnokok, Kovács Krisztina, Tóth László, dr. Felszeghy Szabolcs, Duró Ferenc, Borsos László, Kincses László képviselők, Keserű László jegyző. Tanácskozási joggal megjelentek: Varga Lajos a Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft ügyvezetője, Gruberné Slámer Erzsébet a Kft pénzügyi vezetője, Papp Lászlóné az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője, a Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány kuratóriumi elnöke, Lovas Norbert a Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Ráczné Hegedűs Ilona a Segítő Kezek Intézmény vezetője, Macsaj-Kovács András a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szabó Sándorné a Víziközmű Társulat részéről, Pánti Zoltán aljegyző, Pandur Erika a Városgazdálkodási iroda vezetője, Jeney Tibor a Városfejlesztési iroda vezetője, Kovács Gyuláné Adócsoport-vezető, Mezei Imre közbeszerzési tanácsadó. További megjelentek: sajtó képviselői, érdeklődő városlakók. Jegyzőkönyvvezető: Karacs Zoltán. Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen 11 fő képviselő van jelen, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Duró Ferenc képviselőt és Márkus Gábor alpolgármestert javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 11 igen szavazat.

3 2 Megállapítom, hogy a képviselő-testület Duró Ferenc képviselőt és Márkus Gábor alpolgármestert jegyzőkönyv-hitelesítőknek kijelölte. A meghívóban szereplő napirendekhez felvételre javaslom a következő előterjesztést, azzal a módosítással, hogy a fő napirendek után közvetlenül a különfélék napirendek elején tárgyaljuk meg: - Előterjesztés Vállalkozási szerződés a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HURO ETE) program keretében megvalósuló A határon átlépő közlekedési infrastruktúra fejlesztése Sinmartin és Püspökladány városok között című, HURO/1101/157/1.1.1 számú projekt megvalósítására. Aki a napirendet a kiegészítéssel és a módosítással elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 11 igen szavazat. N a p i r e n d e k : 1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről. Előadó: Dombi Imréné polgármester 2. Tájékoztató a Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány évi tevékenységéről. Előadó: Papp Lászlóné kuratóriumi elnök 3. Tájékoztató a Püspökladány Sportjáért Alapítvány évi tevékenységéről. Előadó: Lovas Norbert kuratóriumi elnök 4. Előterjesztés Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról. Előadó: Dombi Imréné polgármester 5. Előterjesztés a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról. Előadó: Dombi Imréné polgármester 6. K ü l ö n f é l é k a) Előterjesztés Vállalkozási szerződés a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HURO ETE) program keretében megvalósuló A határon átlépő közlekedési infrastruktúra fejlesztése Sinmartin és Püspökladány városok között című, HURO/1101/157/1.1.1 számú projekt megvalósítására. Előadó: Dombi Imréné polgármester b) Előterjesztés Püspökladány Városi Sporttelep öltözőjének felújításáról. Előadó: Dombi Imréné polgármester

4 3 c) Tájékoztató a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft folyószámla hitelének IV. negyedévi felhasználásáról. Előadó: Varga Lajos ügyvezető igazgató d) Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 14/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról. Előadó: Dombi Imréné polgármester e) Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotásáról. Előadó: Dombi Imréné polgármester f) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosításáról. Előadó: Dombi Imréné polgármester g) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata adósságának évi adósság átvállalásához. Előadó: Dombi Imréné polgármester h) Beszámoló a püspökladányi Víziközmű Társulat IV. negyedévi gazdálkodásáról. Előadó: Kiss Zsigmond elnök i) Előterjesztés Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításának környezeti vizsgálat készítéséről. Előadó: Dombi Imréné polgármester j) Előterjesztés Püspökladány Város helyi menetrend szerinti közösségi közlekedésének ellátására közszolgáltatási szerződés keretében című pályázat kiírásáról. Előadó: Dombi Imréné polgármester k) Előterjesztés külterületi lakott hely elnevezéséről. Előadó: Dombi Imréné polgármester l) Előterjesztés Adósságkezelési szolgáltatás megállapítási kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálására. (zárt ülés) Előadó: Dombi Imréné polgármester Kincses László képviselő ügyrendi szókérést jelez. Kincses képviselő úr ügyrendi felszólalásra jelentkezik. Megadom a szót.

5 4 Bár, több mint 6 hete nem találkoztunk, de élénken emlékszem arra, hogy a december 19-i testületi ülés azon napirendjében, amikor a I. félévi ülésrendet tárgyaltuk, polgármester asszony felolvasott egy levelet a Rendelőintézet ügyvezető igazgatójától, amelyben ő vállalta, hogy január 30-ra leteszi az asztalra a következő időszakra terjedő javaslatait. Ezzel kapcsolatos előterjesztést nem láttunk. Az Egészségügyi Bizottság nem is ült össze, mert nem volt mit tárgyalnia. Vonatkozik egy kérdés arra, hogy ez hogyan történhet ellentétes határkörbe, tehát polgármester asszony bejelent, az ügyvezető úr nem teljesít, és ugyanakkor nem találtunk rá hivatalos értesítést, hogy ez miért történt? A második témakör december 12-hez kapcsolódik, csak néhány nappal ezelőtt került fel az internetre a soron kívüli testületi ülés jegyzőkönyve. Szeretném hivatalosan jelezni, hogy a jegyzőkönyv nem egyezik meg az ott elhangzottakkal. A jegyzőkönyvből 1 perc 24 másodperc rögzítése hiányzik. KESERŰ LÁSZLÓ jegyző az alábbi választ adta Kincses László képviselő kérdésére Amikor készítettük az I. félévi üléstervet, nyilván Komoróczy doktor úrral egyeztettünk a napirendi pontoknál és ezért tudtuk ezt előterjeszteni január 14- én részemre címzett egy levelet a doktor úr, amelyben arról tájékoztat: Mivel a decemberi rezsiköltségekről egyébként sem állnak még rendelkezésemre az anyagok, a szolgáltatók még nem küldték át a számlákat, a könyvelési évünk sem zárult még le, folyamatban lévő tárgyalások vannak, ezért még egy esetleges munkaanyagot sem tudok még elkészíteni, a Bizottság számára rajtam kívül álló adathiány miatt. Ez az egyik a feltett kérdésre a válasz. Nyilván fogunk doktor úrral egyeztetni, hogy mikor tudja ezeket az anyagokat prezentálni a képviselő-testület, illetve a bizottság felé. A másik, mint már többször elmondtam, és múlt héten volt szerencsém egyeztetni a Kormányhivatallal egy panaszos ügyben. A képviselő-testületi ülésről a törvény tiltja a szó szerinti jegyzőkönyvet, azt mondja ki a vonatkozó jogszabály, hogy a megjelenteket, a tanácskozás lényegét kell tartalmaznia. 1. Napirend Néhány gondolattal szeretném kiegészíteni a polgármesteri jelentést. December 16-án TÁMOP-os képzés projektmegbeszélésén vettem részt. Ehhez a naphoz tartozik még december 21-e, illetve január 6-a. Ez a megbeszélés egy olyan pályázatról szólt, amit egy hármas konzorciumban nyert el az önkormányzatunk az OTE és a Városüzemeltető Kft. partnereként. Ez a tavalyi évben realizálódott.

6 5 Amikor konzorciumban vagyunk több szervezettel, akkor az nagyon sok egyeztetést igényel, mert ha valamelyik szervezet nem tudja az elszámolásokat, illetve megvalósulásokat elvégezni, igen nehéz dolgok elé néz az önkormányzatunk és az összes többi konzorciumi partner is. Ezért kerül sor az év végi elszámolások, illetve az év kezdet miatt erre az egyeztetésre. December 22-én kiosztásra került a rászorulók részére az Egy csomag szeretet karácsonyra adomány. Megköszönöm képviselő-társaimnak, akik részt vettek a gyűjtésben, illetve a kiosztásban, az intézményeknek, mert nagyon sokat segítettek abban, hogy ez megvalósuljon, illetve azoknak a Püspökladányi embereknek, akik önzetlenül ajánlottak fel az adományokat, amit a rászorulók részére ezen a napon ki tudtunk osztani. Január 2-án Pusztainé Nádházi Ibolya intézményvezető asszonnyal egyeztettem. Január 1-jétől a számviteli rendszerben, a könyvelésekben, kötelezettség vállalásokban nagyon sok a változás. Ezzel kapcsolatban egyeztettünk igazgató asszonnyal. Szeretném azt is megemlíteni, hogy ebben az évben voltak továbbképzések, ahol a Polgármesteri Hivatal pénzügyi dolgozói vehettek részt. Természetesen a GESZ-ből igazgató asszony, illetve a kollégái is voltak a megbeszéléseken. A változásokra mindig fel kell készülni, jogszabályoknak az ismeretét el kell sajátítani, hogy maga a könyvelésünk az tényleg olyan rendszerben történjen, mint ahogy az elvárható. Január 8-án Nemesné Nagy Erikával a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójával egyeztettem pályázati lehetőségről. Egy megkeresés érkezett a Debreceni Egyetemtől Püspökladány Önkormányzata felé, melyben felajánlották azt, hogy a középiskolákban egy önvédelmi szakkört valósítsanak meg. A mi településünk kapta ezt a felajánlást és természetesen a középiskolánkat érinti. Ezzel kapcsolatban folytattunk megbeszélést igazgató asszonnyal, hiszen ők tudják az intézményben, hogy kik azok a gyerekek, pedagógusok, illetve fiatal felnőttek, akiket ebbe a pályázatba be tudnak vonni. Itt az önkormányzatnak annyi feladata lesz, hogy a koordinációt segítsük és úgy valósuljon meg, ahogy azt az egyetem szeretné. Egészséges életmódra nevelés, illetve kommunikáció alapoknak az elsajátítása, önismereti tréning lesz a fiataloknak, fiatal felnőtteknek. Január 13-án Szokai Szilviával a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Hajdú-Bihar Megyei referensével tárgyaltam pályázati lehetőségről. Nagyon sok olyan pályázati lehetőség lesz, illetve volt a tavalyi évben is, amit a Vidéki Hálózaton keresztül tudtak benyújtani vállalkozók, civil szervezetek és hamarosan a gazdáknak is lesznek ilyen pályázati kiírások. Néhány napirend múlva fogunk is tárgyalni olyat, ahol az egyik helyi gazda kér tőlünk segítséget a pályázatokban történő induláshoz. Nagyon örülök annak, hogy a tavalyi évben is voltak olyan püspökladányi gazdák, akik éltek ezzel a lehetőséggel. A referens vállalta azt, hogy a következő gazdafórumon, egy

7 6 átfogó tájékoztatást fog adni a gazdáknak, ahol konkrétan a pályázati lehetőségekről, illetve a kitöltendő nyomtatványokról, megfelelésekről lesz szó. Január 16-án kerékpárút pályázatunk helyszíni ellenőrzésére került sor, az ellenőrzés során mindent rendben találtak. Behoztam az erről szóló helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvet, ami elég átfogó és néhány dolgot szeretnék kiemelni belőle, hogy mit ellenőriztek: a kifizetési kérelmek azonosságát a beküldött kifizetési kérelmekkel, az eredeti számlák meglétét, a számlához kapcsolódó mögöttes dokumentumok meglétét és eredetiségét, pénzügyi teljesítést igazoló eredeti dokumentumokat, a fordított adózással érintett tételekkel kapcsolatos ellenőrzési tevékenységeket, az eredeti engedélyes tervdokumentációt, kiviteli tervet, építési naplót, eredeti munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvet, illetve az eredeti műszaki átadás-átvételi eljárások jegyzőkönyveit. Mindent rendben találtak a külső és belső ellenőrzések során. Január 19-én Polgárőr Gyűlésen vettem részt. Az önkormányzat, illetve településünk nevében megköszöntem azt a munkát, amit 2013-ban a Polgárőrség végzett a püspökladányi emberekért. Mindenképpen segíteni kell őket 2014-ben is, hiszen nagyon sok feladatot látnak el a rendőrséggel együtt, illetve a rendőrség által koordinálva, ami mindenképpen a közbiztonságot, illetve a püspökladányi embereknek a mindennapi életét javítja. Január 20-án a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében köszöntöttem a gazdafórumon megjelent meghívottakat. Legelőször megköszönöm Tóth László elnök úrnak a segítségét, hogy ismételten megszervezte a gazdafórumot, illetve ide hívott olyan vendégeket, akik tájékoztatást adhattak a gazdáknak, ami a saját életükben, a gazdatársadalomban mindenképpen fontos. Az egyik legnagyobb változás 2013 januárjától, hogy a falugazdászaink most már nem a Járási Hivatalhoz tartoznak, hanem a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához. A változás csak annyit jelent, hogy a munkáltató az Agrárgazdasági Kamara, a falugazdászok ugyan úgy látják el Püspökladányban és a Sárréti településeken a feladataikat. A gazdák, a lakosság, az érintettek semmit nem szabad, hogy észrevegyenek ebből a változásból. Az elmúlt évben megalakult Püspökladányban, - ahogy számos településen a Sárréten is - a Települési Agrárgazdasági Bizottság. Ez a bizottság nagyon szoros kapcsolatban van a falugazdászainkkal, illetve az Agrárgazdasági Kamarával. Ez egy érdekképviselet a gazdák részéről. Megkereshetik őket, és a felvetéseket, a problémákat a bizottság értékeli és az Agrárgazdasági Kamarának továbbítja. Nem csak a falugazdászainkon keresztül lehet a problémás ügyeket intézni, hanem a bizottságon keresztül is. Január 21-én a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságától fogadtam Kissné Gyarmati Ágnes igazgató asszonyt és munkatársait, valamint Bácsó Balázs falugazdászt. Igazgató asszony azért keresett meg minket, hogy tájékoztassa az önkormányzatunkat milyen feladatokat fognak ellátni. 2 hónap

8 7 áll a rendelkezésükre, hogy az átadásokat, átvételeket elvégezzék a falugazdászokkal, illetve a gazdákkal kapcsolatban. Azt az együttműködést kértem igazgató asszonytól, ami itt Püspökladányban a falugazdászainkkal az elmúlt években kialakult. Amit itt az önkormányzatnál rendszeressé tettünk, hogy a különböző változásokkal, lehetőségekkel kapcsolatban a vállalkozókat, illetve a gazdákat tájékoztassuk, arra kértem igazgató asszonyt, ugyan olyan formában segítsen ebben bennünket, mert mi ezen nem szeretnénk változtatni. Igazgató asszony szóban elmondta: minden támogatást megadnak, és bármilyen meghívásnak eleget fognak tenni, hogy a gazdákat maximálisan tájékoztatni tudják. Az önkormányzatunknál is van egy Mezőgazdasági Bizottság, ami együttesen működik a Városfejlesztési Bizottsággal. Annak idején jól döntöttünk, hogy ez a két bizottság egyesüljön, mert el tudja látni a feladatát. Szóban kértem igazgató asszonyt, hogy legyenek kedvesek utána nézni annak, van-e arra lehetőség, hogy az önkormányzat, mint kamarai tag, - hiszen az önkormányzatunk is rendelkezik földterületekkel, amit a Városüzemeltető Kft.-nek adtunk át művelésre -, delegálhasson ebbe a helyi bizottságba olyan tagot, aki egyből tudja azokat az információkat, illetve problémákat, amit a gazdák esetleg jeleznek. Itt egymás mellett kell, hogy működjön az önkormányzat, a kamara, illetve a helyi bizottság. Ha meg fogom kapni a tájékoztatást a testület lesz az, aki ebben döntést fog hozni, hogy kit delegálunk, vagy egyáltalán tudunk-e valakit delegálni. Időközben érkezett megkeresés a településünkről és máshonnan is, hogy javaslatot tennének arra, esetleg még tovább lehet-e bővíteni a bizottságot, mert vannak Püspökladányban még olyan szakemberek, akik mindenképpen jó lenne, ha részt vennének ebben a bizottsági működésben. Természetesen, amikor meg lesz a válasz akkor tájékoztatni fogom a képviselő-testületet. A gazdafórumokon még foglalkoznunk kell ezzel a dologgal. Január 22-én szennyvíz pályázatunk kapcsán egyeztető megbeszélésre került sor. A szennyvíz pályázatunknál nagyon sok földmunka történik. A pályázat beadásakor a pályázatban elszámolható régészeti feltárás, amit fel kell, hogy mérjék, mielőtt elkezdik a beruházásokat, illetve a földmunkákat nincs-e olyan régészeti lelet, amivel foglalkozni kell. Ezt a beadott pályázatunknál egy bizonyos összegben elfogadták, illetve támogatást is kaptunk erre. Az elmúlt időszakban megkeresés érkezett felénk, hogy egy előzetes feltárást végeztek a debreceni Déri Múzeumtól, és jelezték azt, hogy olyan régészeti leleteket találnak, ami nagy valószínűséggel több időt fog igénybe venni. Nem is az idő az annyira lényeges, hanem ez többletforrást fog igényelni. A támogatás, amit erre kaptunk, a Déri Múzeum szerint nem fogja fedezni a feltárást. A megbeszélésen az a döntés született: keressük meg a közreműködő szervezetet és kérjük az állásfoglalását ezzel kapcsolatban van-e lehetőség arra, hogy ezt is pályázati forrásból tudjuk kiegészíteni. Január 23-án Faragó Zoltánnal a Püspökladányi Polgárőrség elnökével tárgyaltam. Elnök úr tájékoztatott arról, hogy egy olyan lehetőséget ajánlanak önkormányzatunknak, illetve a püspökladányi embereknek, ami azt a célt szolgálná,

9 8 bizonyos időkben elérhető legyen úgy a Polgárőrség, hogy a püspökladányi emberek, vagy akár képviselő társaim, vagy intézmények meg tudják a Polgárőrséget keresni, és esetlegesen azokat a felvetéseket el tudják mondani elnök úrnak, miket tapasztalnak az iskolák, óvodák környékén. Minden hónapban szeretnének 1 fogadóórát tartani előre meghirdetett időpontban. Ez a Polgárőrség részéről ismételten egy olyan lehetőség, amivel élnünk kell, és támogatnunk kell őket ebben az elképzelésben. Január 23-án a melegedő helyek katasztrófavédelmi ellenőrzésére is sor került. A havazások idején melegedő helységeket kell, hogy biztosítsunk. Ennek az ellenőrzésére került sor, két melegedő hely van kijelölve Püspökladányban, ezt mindenkinek tudnia kell. Az első a Sportcsarnok, a másik a Rendezvényközpont. Ha az utakon katasztrófahelyzet történik, vagy úttorlaszok keletkeznek, mint a tavalyi évben, akkor ez a két intézményünk az, amelyek első körben megnyitásra kerül és az úton rekedt embereket fogadni tudja. Bízom benne, hogy nem fog erre sor kerülni, de természetesen ezek rendben vannak, a katasztrófavédelem jegyzőkönyvet vett fel ezzel kapcsolatban. Meg vannak az elérhetőségek, hogy kik azok a személyek, akik nyithatják az intézményeket katasztrófahelyzet esetén. Kérdések DURÓ FERENC képviselő Január 3-án és január 21-én is találkozott polgármester asszony az ERTI igazgatójával Csiha Imre úrral, erről szeretnék egy kicsit bővebben hallani. Január 7-én volt Dió Zoltánnal a Humán Fejlesztők Kollégiumának elnökével egyeztetett bűnmegelőzési pályázattal kapcsolatban, erről is szeretnék egy kicsit bővebben. Január 16-án Aranyi István rendőrkapitánnyal, Macsaj-Kovács Andrással a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével és Kiss Zsigmond alpolgármesterrel egyeztetett polgármester asszony, ezekről is szeretnék egy kicsit bővebben hallani. az alábbi választ adta Duró Ferenc képviselő kérdésére Olyan együttműködés alakult ki az ERTI-vel, amit mindenképpen folyamatosan felszínen kell tartani és tovább kell, hogy erősítsünk, hiszen az ERTI nem önkormányzati intézmény, de a mi településünk területén található. Amivel az önkormányzat tud segíteni az ERTI-nek, illetve a munkatársainak, azt mindenképpen meg kell, hogy tegyük. Igazgató úr az, akitől segítséget kérünk, amikor jelzés érkezik a lakosság részéről, hogy fakivágási engedélyt szeretnének kérni, mert ő a szakember, ő tudja azt megmondani, hogy valóban az a fa kivágandó. Ilyen volt például legutóbb a gimnázium területén amit legutóbb felmért, hogy az kivágásra

10 9 kell, hogy kerüljön-e, vagy mennyi ideig maradhat az a fa a helyén. Ezzel kapcsolatban egyeztettünk, illetve egy olyan segítséget nyújtottunk az ERTI-nek, hogy felajánlottunk a Városüzemeltető Kft. által működtetett Gyógyfürdőnknek a szolgáltatását az ott dolgozók részére, ugyan úgy, mint a tavalyi évben. Nagyon örült igazgató úr, és ezúton is köszönöm Varga Lajos igazgató úrnak, hogy lehetővé teszi ezt, mint ahogy az elmúlt évben, ilyen formán is tudjuk segíteni az ERTI dolgozóit. Itt is egy olyan pályázatunk van, ahol az önkormányzat és a Humán Fejlesztők Kollégium konzorciumban pályázott. A címe a Tiéd a város, te vigyázz rá. Ebben a pályázatban programoknak a megvalósulására is van lehetőség, ahol ugyanúgy, mint az elmúlt évben az Ifjúsági ház az, ahol olyan táborok és rendezvények vannak, ahová a püspökladányi gyermekeket tudtuk bevonni. Ezzel kapcsolatban egyeztettünk elnök úrral, hogy milyen programok lehetségesek, illetve hol tudjuk megvalósítani a programokat. Ez egy természetes egyeztetés. Mint ahogy egy családban, egy településen is vannak problémák, amiket meg kell oldani. Véleményem szerint a szakembereknek a segítségét, véleményüket minden esetben ki kell kérni, illetve vannak olyan esetek, amikor az önkormányzat nincs döntési helyzetben, de mégis azért tudnunk kell azokról a dolgokról, ami egy-egy településen vagy település részen megvalósul. Ez egy olyan egyeztetés, egyszerű megbeszélés volt, amit önkormányzati döntés nem kell, hogy kövessen. Az, az együttműködés, ami az elmúlt években kialakult, azt ugyanígy tovább kell folytatni, meg kell lenni annak az elérhetőségnek, amikor valaki, valami problémát észlel, azt azonnal tudja jelezni, kinek kell jeleznie. BORSOS LÁSZLÓ képviselő December 18-án a Püspökladányi Téka megnyitott, polgármester asszony is ott volt. Nekem igazából az, azóta eltelt időszakra lenne kérdésem: intézményi megbeszéléseken szóba került-e az, hogy beváltotta-e a hozzáfűzött reményeket a Téka megnyitása? az alábbi választ adta Borsos László képviselő kérdésére Ha röviden akarok válaszolni igen, a hozzáfűzött reményeket, elképzeléseket beváltotta. Éppen az elmúlt napon a fogadóórámon volt bent egy püspökladányi hölgy, aki olyan termékeket hozott be bemutatásra, amire azt gondolom, hogy annak is a Tékában van a helye. Nagyon szép termék, ha bejönnek képviselő társaim az irodámba szünetben megnézhetik. Jönnek az újabb ötletekkel a püspökladányi emberek, szeretnék, hogy ott árusításra kerülne, de olyan is van, aki csak bemutatni szeretné. Nagyon jó érzés az, amikor a ladányi emberek jönnek és keresnek bennünket. Már festőművészek is kerestek különböző alkotásokkal, amik itt Püspökladányban, Püspökladányról készülnek. Akár csak kiállítás erejéig is legyen

11 10 megtekinthető, amennyiben valamelyik püspökladányi lakos, vagy akár sárréti, vagy ide látogató magyarországi ember vásárolni szeretne a termékekből. Természetesen nagyobb mennyiség esetében a rendelést le kell adni, hiszen nagyon nagy készletekkel nem rendelkeznek. Lehet bővíteni mindenképpen, hiszem, hogy tovább fog fejlődni ez a Püspökladányi Téka. Többször észrevételeztem már, hogy a polgármesteri beszámoló meglehetősen szubjektív és szelektív is, nyilvánvaló, hogy amikor utólag visszaolvasunk egy ilyen beszámolót, akkor úgy tűnik, hogy Püspökladányban minden szép és minden jó. Persze, ami nincs benne, nagyon nehéz utólag kideríteni, hogy vajon miért nincs benne. Ezért szeretném megkérdezni, hogy december 22-től január 2-ig, bár tudjuk, hogy karácsony és újév volt közte, semmilyen bejegyzés nincs a polgármesteri beszámolóban, pedig tudom, hogy a gyűjtőút és kerékpár átadás december 30-án történt. A másik, tegnap este sürgős postával megkapott anyagból tudjuk, hogy december 31-én írták ki a közbeszerzési eljárást. Ehhez, mind a kettőhöz a polgármester asszony jelenléte biztos, hogy kellett. Azt azonban nem értem, hogy erről egyetlen sors sincs a beszámolóban. Ha már az a bizonyos kerékpárút felmerült, az a kérdés vetődik fel bennem, hogy kik voltak az ellenőrzők, milyen hivatalokból érkeztek ide? Bár helyszíni ellenőrzésnek írták, a felsoroltakból inkább arra gondolok, hogy ez a jó meleg szobában a papírok bujkálásáról szólt és nem pedig arról, hogy odakint vajon megegyezik-e azzal, ami a papírokon szerepel? Most így első körbe, mert szeretnék még másikat, kapcsolnám a szennyvíz pályázatot ide. Azt szeretném megkérdezni, hogy a régészeti feltárás melyik szakaszokat érinti, milyen hosszúságú szakaszokat érint? Mivel múltkor a televíziós riportból azt hallottam, hogy március végével el kellene kezdődni a próba üzemnek, nem fogja-e akadályozni a próba üzem elkezdését a régészeti feltárás? az alábbi választ adta Kincses László képviselő kérdésére Mindenről képviselő-testületi döntés van, hogy egy-egy beruházásnak milyen folyamata van, illetve meddig kell elvégezni a különböző folyamatokat. A gyűjtőút és a kerékpárútnál is, ugyanúgy, mint a többi pályázatunkban, a szerződésben minden bele van foglalva. Képviselő úrnak szeretném azt jelezni, hogy nem a polgármesternek a feladata, illetve nem az önkormányzati képviselőknek a feladata az, hogy a műszaki átadás-átvételt elvégezzék. Erre vannak ellenőrök, erre van egy olyan apparátus, akinek ezt el kell végezni, erről jegyzőkönyvek készülnek. Ez nem az én feladatom, én jómagam nem is voltam ott, nem is kell, hogy ott legyek az átadás-átvételeken. Nem is értem képviselő úrnak ezt a kérdését, hogy miért nem volt ez benne a polgármesteri jelentésben? Azért, mert ez nem az én kompetenciám, nem az én feladatom. Közbeszerzési eljárással kapcsolatban is csak annyit szeretnék

12 11 elmondani, hogy nem a polgármesternek a feladata a közbeszerzési eljárásnak a lefolytatása, erre ismételten testületi döntés van. Van egy megbízott cég, amelyik ezt lebonyolítja. Olyan dolgokat vet fel itt képviselő úr, amit ennél az asztalnál mindenki tud, a püspökladányi emberek és a hivatali dolgozók is nagyon jól tudnak. Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv, egyértelműen le van írva, hogy mi ennek a neve, és hogy kik voltak az ellenőrök. Ellenőrző: Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség. Igen, egy része itt a hivatalban történt, az ellenőrzésnek a másik része az kint volt, mint ahogy benne is van a nevében. Megmondani azt, hogy a régészeti feltárások hogyan befolyásolják a beruházásunkat most jelen pillanatban, nem tudjuk. Azt, hogy miket fognak ott találni, milyen régészeti leleteket, ezt sem tudjuk megmondani. Ezzel kapcsolatban nem tudok felvilágosítást adni képviselő úrnak. Milyen szakaszt érint? A szennyvíz tárolónak a kiépítésénél érintett ez a terület. A Segítő Kezek Szociális Intézménynél is volt karácsony előtt ünnepség, és ezt miért nem tartotta a polgármester asszony fontosnak jelölni, hiszen nagyon nagy területet és nagyon sok embert érint ez az ágazat. Ugyanakkor később benne szerepel, hogy január 20-án a Segítő Kezek TÁMOP-os pályázatával kapcsolatban egyeztetett polgármester asszony az intézményvezetővel. Azt szeretném kérdezni, hogy mire vonatkozik ez a TÁMOP-os pályázat, mert a lakosság néhány betűs mondatból nem biztos, hogy képet tud alkotni? az alábbi választ adta Kincses László képviselő kérdésére Azokra a rendezvényekre, amelyekre elhívnak, megpróbálok mindegyiken megjelenni és elmenni. Természetesen vannak olyan ütközések, amikor az egyes intézményekben egyszerre vagy némi eltolódással vannak a rendezvények. Ilyenkor mindig valamelyik képviselő társamat, alpolgármester urakat kérem fel arra, hogy beszéljük meg vagy egyeztessünk ezekről az ünnepségekről, rendezvényekről és beosztjuk egymás között, hogy ki melyikre tud elmenni. Jómagam a Segítő Kezek karácsonyi ünnepségére, amiről képviselő úr beszél nem kaptam meghívást. Arról nem tudok beszámolni, amelyen nem veszek részt, vagy az önkormányzatunknak valamelyik tagja nem vesz részt, illetve nem kap meghívást. Önkormányzati pályázatról van szó, amit az elmúlt évben nyert meg az önkormányzatunk és a Segítő Kezek intézményünk az, amelyikkel konzorciumban valósítjuk meg ezt a pályázatot. Ha visszaemlékszik képviselő úr, ebben a pályázatban van egy krízisház kialakítása, illetve kollégáknak kiégés elleni tréningek, fejlesztések,

13 12 hogy a hétköznapi munkájuknak a kommunikációját, a problémakezeléseket jobban el tudják végezni. Jelen pillanatban van már olyan, ami elindult. Nagyon fontos, hogy olyan kollégákat is be tudtunk vonni ebbe a pályázatba az intézményből, akik az adósságkezelési képzésben tudnak részt venni. Amikor elindítottuk az adósságkezelési szolgáltatásunkat, akkor elmondtam, hogy vizsgázniuk kell. Ez egy nagyon átfogó terület, nagyon sokrétű, és ebben a pályázatban lehetőség van arra, hogy igazgató asszony a kollégákkal megbeszélve, kijelöljön olyan munkatársakat, akik a pályázatból el tudják végezni a képzéseket, így még több kollégát tudunk bevonni az adósságkezelésbe. Vélemények Legelőször a szennyvízzel kapcsolatban nyugtassuk meg az Újtelep lakosságát, hogy az újtelepi hálózatot a régészeti eljárás nem érinti, ott a munka folyhat és ez által az előkészületei megtörténhetnek a műszaki próbának. Az, hogy a szennyvíz iszaptárolónál korlátozott területen folyik a régészet, az remélhetőleg párhuzamos időben be tud fejeződni, amíg a hálózatgerinc kiépítése megtörténik. A kerékpárúttal kapcsolatban azt a fontos megjegyzést kell tennem, hogy kedden volt a hivatalos átadása, mind a két projektnek, a gyűjtőútnak és a kerékpárútnak is. Sajnálatos módon csak az önkormányzati képviselők és az apparátus munkatársai vettek rajta részt, illetve a kivitelező részéről egy-egy fő. Hiányoltam a műszaki ellenőrt, hiányoltam a tervezőt, hiányoltam a közbeszerzési eljárás lefolytatóját, úgy látszik nem érdeklik őket, hogy a projekt milyen csúfos véget ért. Egy héttel korábban a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság két nyomozója jelent meg itt Püspökladányban és a gyűjtőút pótmunkával kapcsolatban bekérte az iratokat, mert úgy látszik, hogy nem olyan egyszerű az a dolog, mint amilyennek szeretnék Önök ezt bemutatni. Az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség ellenőrei, nem biztos, hogy mindent úgy tapasztaltak, mint ahogy azt tapasztalniuk kellett volna, ezt jegyző úr felé egy 4 oldalas levélben jeleztem a kerékpárúttal kapcsolatban. Itt úgy módosítottak terveket az eredeti tervekhez képest, hogy arról a testület nem tudott, lehet, hogy az Észak-Alföldi igen, de akkor itt a testület jóváhagyása nélküli módosítások történtek 2012 májusában. Ebből az következik, hogy nem az eredeti tervek szerint valósult meg a kerékpárút, a lakosság ezt meg is tapasztalta, és éppen ezért ebből az következhet, hogy amit itt az ellenőrök mindent rendben találtak, akkor az egy törvénysértés. Ha ezt a kérdéskört így kívánja intézni a püspökladányi önkormányzat, akkor sajnos fel kell sorolni, hogy a tervezők, a kivitelező, a műszaki ellenőr, a közbeszerzési tanácsadó és az önkormányzat mellett, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség is úgy azt az érdekkört képviseli. Ezt, hogy hívják normális országba? (Letelt az idő.) Igaz, hogy a véleményeknél járunk és nem a kérdéseknél, de egy kérdéssel fejezte be képviselő úr. Nem hivatalos átadásra került sor, el kell olvasni a meghívót, hogy mi

14 13 szerepel benne. A pályázatnak egy kötelező eleme az, hogy megszervezzék a záró, illetve a nyitó rendezvényeket a projekt előtt és a projekt zárásakor, ez projektzáró rendezvény volt. Nem hivatalos átadásra került sor. Jelen pillanatban a pályázatnak a lezárása van folyamatban. Amikor megtörténik a műszaki átadás-átvétel, utána még nagyon sok hivatali dolog következik, ami már nem látványos, de ezeket az elszámolásokat pontosan, precízen kell elvégezni. Amikor majd a hivatalos forgalomba helyezést is megkapjuk. Azt várjuk most, hogy ezek a dokumentumok megérkezzenek, és ha lezárjuk a projektet és elszámolunk vele, akkor következik az, amikor nagy nyilvánosság előtt lesz egy hivatalos átadás. Ne keverjük össze ezeket a dolgokat, mert ez ismételten félrevezeti a püspökladányi embereket. Amennyiben polgármester asszony az iménti hozzászólásomból ezt az egyetlen szót ragadta ki, amely szerint nem pontosan fogalmaztam meg a projektzáró rendezvénynek a miben létét, ez elég elgondolkoztató, mert akkor úgy látszik, hogy a többivel egyetért. Ez azt jelenti, hogy Püspökladány Önkormányzata a gyűjtőút és kerékpárút beruházását gyanús törvénysértő körülmények közt folytatta le. Aztán majd folytatódik, fognak Önök még bíróságra járni gyakorta. A második kérdéskörömmel kapcsolatban Ön adott egy választ és arra kell véleményt megfogalmaznom Nem kérdés, vélemény. Várja meg legyen szíves, hogy befejezem a mondatot jó, és ne legyen ideges, mert az nem használ. Én nagyon türelmes vagyok. Abban az esetben, hogyha polgármester asszony az előbb itt a televízió nyilvánossága előtt a lakosságnak kinyilvánította, hogy Ön az egyik intézménytől nem kapott meghívást a karácsonyi ünnepségére, az azért elég érdekes. Ha ehhez képest az Önt helyettesítő alpolgármester sem hivatalos értesítőt kapott, csak úgy fél ismerősi barátit, akkor az még érdekesebb. A folytatásokról, hogy mi történt ott hajnalban és másnap, arról majd máskor. Ismételten csak ugyanazt tudom mondani azokra a rendezvényekre, amelyekre meghívást kapunk, teljesen mindegy, hogy melyik intézményből. Többször voltam

15 14 már a Segítő Kezekben, akár a Szent István utcán, akár az újtelepi városrészen lévő tagintézményben, vagy a petritelepi intézményben. Mindig nagyon szívesen ellátogatok, mert nagyon kedves kollégák dolgoznak ott és maga az ellátotti létszám, illetve azok az emberek, akik ellátásban részesülnek, tényleg mindig nagy szeretettel hívnak bennünket, hogy egy-egy rendezvényüket nézzük meg, pl. amikor az idősek tartják a születésnapokat. Mindig nagyon örülnek, amikor az Önkormányzat is megtiszteli őket néhány perc erejéig. A Petritelepen gazdag program áll az ellátottak rendelkezésére és együttműködés van az óvodával, hiszen ott vannak egymással szemben, még a gyerekek is átmennek különböző alkalmakkor köszönteni az időseket, pl. verset adnak elő. Ezt minden egyes alkalommal a tagintézmény vezető, illetve az ellátottak is mindig megköszönik, mert nekik is szükségük van arra, hogy fontosnak érezzék magukat. Amikor nem kapok meghívást, vagy nem tudok egy rendezvényről, akkor abban az esetben nem tudok elmenni. A decemberi testületi ülésen már elmondtam azt, hogy nagyon sok feljelentés történt az elmúlt évben különböző pályázatokkal, beruházásokkal kapcsolatban. Képviselő úr, jelentsen fel bennünket, biztos van rá ideje, hogy ezeket a feljelentéseket megtegye, vagy fizetnek is Önnek ezért, hogy megtegye ezeket. A vádaskodások, hogy itt milyen törvénysértések vannak, ezeket tisztelt képviselő úr mondta el, néhány perccel ezelőtt, ezért kell, hogy így reagáljak rá, mert Ön mondja ezeket. Elhiszem, hogy Önnek ez a véleménye. Ezt fórumokon, különböző helyeken meg lehet tenni, fel lehet jelenteni, teljesen mindegy, hogy milyen területen, ide kijönnek, megnézik, ellenőrzik. Az elmúlt évben 25 ellenőrzésre került sor. Jöttek, néztek, kérték és mindent a rendelkezésükre bocsájtottunk. Teljesen mindegy az, hogy milyen szervezettől érkeztek ide. Állunk mindennek elébe, és ha Ön úgy gondolja, hogy itt törvénysértés van, tegye meg a lépéseket, amit Ön úgy gondol, hogy meg kell tenni. Kijönnek, ellenőriznek bennünket, nagyon sok időt felemészt ez a kollégák részéről, mert egy-egy ellenőrzésnél azért a dokumentumokat elő kell készíteni, oda kell adni, kérdésekre kell válaszolni. Lehet akár a kollégákat is bántani itt a Hivatalban, akár engem, vagy jegyző urat, vagy bárkit. Tegye meg azt, amit Ön jónak talál, mindennek állunk elébe. Aki a polgármesteri jelentést elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 10 igen, 1 tartózkodás. Megállapítom, hogy a képviselő-testület a polgármesteri jelentést elfogadta. 2. Napirend KOVÁCS KRISZTINA képviselő Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság megtárgyalta és mint mindig, ennek az alapítványnak a tájékoztatóját, természetesen elfogadásra javasolja.

16 15 Vélemények A tájékoztatót átolvasva néhány olyan megállapításra jutottam, amely az egyik oldalról üdvözlendő, a másik oldalról meg elgondolkoztató. Az év során 82 pályázat érkezett be, ebből 80-at sikerült támogatni, de a támogatási összeg az igényelt összegnek körülbelül a 40 %-a. Nyilvánvaló, hogy csak addig nyújtózkodhat az alapítvány ameddig a takaró ér. Ezt meg is lehet érteni. A megjegyzés, hogy az igényelt támogatások mindössze a 40 %-át tudták kielégíteni, ez arra utal, hogy a kuratórium, illetve az elnöke is úgy gondolja, hogy ez elég kevés volt, többet is lehetne adni. Engem az meglepett, hogy ennek az összegnek, tehát a 3 168,600 eftnak a 30 %-át 3 egyesület kapta. Ebből az következik, hogy 77 egyesület kapta a 70 %-át, vagyis a többi 77 egyesület most csak nagy átlagolva, 1-1 %-ot kapott ebből a keretből, míg az a 3 egyesület %-ot kapott. Vannak tradíciók kétségtelen, meg van egy feltörekvő egyesület is, amelyik 270 eft-tal részesedett ebből a keretből, 8,5-9 %-kal. Azt meg kell kérdeznem: miközben létrehoztuk az Ifjúsági házat, amely igen jelentős forrást igényel, hogy fenntartsuk és működtessük, és sok pályázatba lehet oda forrást találni, nyerni még, akkor nem igazán érthető előttem, hogy ezeket az aránytalanságokat, hogyan nem kompenzálta a kuratóriumi rendszer? A pályázati lehetőségekbe ilyen torzulások, miért is fordulhattak elő? Azért hívnám fel rá a figyelmet, hogy a következő évben ilyen esetleg ne történhessen meg. KOVÁCS KRISZTINA képviselő Ha a tájékoztatót a kezünkbe vesszük és megnézzük, benne van minden, ami egy kuratóriumnak a munkáját tartalmazza. Az alapítvány évek óta nagyon szisztematikusan dolgozik, benyújtják az egyesületek, a civil szervezetek az alapítványhoz az igényeket, már most második, harmadik éve azt tapasztalom, hogy úgy próbálja elosztani ezeket a pénzeszközöket, ami természetesen kevés. Az érzékelhető a városban, hogy megnőtt a kultúra iránti igény és sok civil egyesület, civil szervezet olyan programokat próbál a városba szervezni, amelyhez az önereje nem elég és ehhez kér segítséget az alapítvány kasszájából. A kurátorok próbálnak ezek között valamilyen sorrendet felállítani, privilégiumot élveznek azok a rendezvények, amelyek nagy, városi rendezvényekhez kapcsolódnak. Azt gondolom, hogy ez így is van jól, mert ha elaprózzuk ezt a kevés pénzt is, hogy adunk eft-okat, nem biztos, hogy olyan színvonalas rendezvények jöhetnének ki belőle, mint, ami az év során a városban fellelhető. Elég széles spektruma van ezeknek a rendezvényeknek, az, hogy 3 egyesület kiemelt támogatást kapott, talán az a magyarázata, mert ők a legaktívabbak és talán ők foglalkoztatják a legtöbb tagjukat. Olyan színvonalat képviselnek, amely nem csak a városon belül, hanem a városon kívül, sőt országhatáron kívül is képviseli a városunkat. Nyilván ezeknek a támogatásoknak az összege nagyobb kell, hogy legyen, mintha itt a városon belül próbálná ezt a rendezvényt megvalósítani. Nagyon egyetértek ezzel az elképzeléssel, mert így azt

17 16 gondolom, hogy tényleg jó rendezvényeket tudnak támogatni. Rendszeresen összeülnek, konszenzusos vélemény alapján osztják el a pénzeszközeiket. Nekünk az a feladatunk, hogy minél többet próbáljunk biztosítani ezeknek az alapítványoknak, hogy ez a város még élhetőbb és úgy gondolom, hogy az emberek számára a kultúra területén is, olyan város legyen, ahova érdemes elmenni a kultúrházba, a város főterére, vagy bármelyik rendezvényre. Én csak gratulálni tudok és elfogadásra javaslom. (Letelt az idő.) SZABÓ ATTILÁNÉ tanácsnok A tájékoztatót én is elfogadásra javaslom és ugyanúgy, mint ahogy minden évben elénk került, átolvastuk és tényleg nagyon részletesen ki van benne dolgozva, hogy kik pályáztak, mire pályáztak, mennyi volt a beérkezett pályázatok száma és milyen pénzeszközök álltak a rendelkezésükre. Nyilvánvaló, hogy ez a város közalapítványa, tehát Püspökladány Városnak kell támogatni, elsősorban azokat a civil szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, amelyek részt vesznek a nagyobb városi rendezvényeken. Ezen kívül nem csak helyben, hanem más fele is elviszik a város jó hírnevét. Mindazoknak a gyerekeknek, vagy felnőtteknek, művészeknek a tehetségét, a hozzáállását, amit itt mi is megtapasztalhatunk helyben. Akik bepályáznak többkevesebb sikerrel, de általában kapnak erre a rendezvényükre pénzt, forrást. Igaz, hogy minden igényt nem tudunk kielégíteni, szeretné a vezetőség megemelni ezt a pénzeszközt, hogy még több, még színvonalasabb rendezvényt tudjanak megvalósítani, és még nagyobb forrásból tudjanak gazdálkodni. Amennyiben lehetőség lesz rá, akkor ezen fogunk is változtatni. Arra visszatérve, hogy miért? Igen azért ez a néhány nagy szervezet, mert elsősorban, ahogy a cél is meg van határozva, mi helyi szervezetet támogatunk, akik nagy taglétszámmal rendelkeznek, helyben és máshova is elviszik a város jó hírnevét, nem akarom részletezni, hogy melyik egyesületek ezek, benne van a tájékoztatóban. Elsősorban gyermekeink és a fiatalok munkája van benne, egy városnak erre kell elsősorban hangsúlyt fektetni. Még egyszer köszönöm szépen a munkájukat és további sok sikert kívánok. A védőbeszédek elhangzása után most ismételten térjünk vissza a realitásokhoz. Ugyanis még 2012-ben létrehoztunk egy Ifjúsági Ház nevű intézményt, amelyik nyilvánvaló, hogy kulturális intézményekhez tartozik. Költségvetése többszörösen meghaladja a kuratóriumnak kiutalt összeget. Azt hiszem, hogy amire politikai döntés születik ott van pénz. Amire pedig, amit nem tartanak annyira fontosnak a tisztelt hölgyek és urak, ott pedig állandóan azt halljuk, hogy milyen szűk a keret, nem tudjuk emelni, nem tudjuk változtatni. Konzekvensnek kellene lenni, és ha létre tudták hozni azt az intézményt, amelynek kiváló pályázati lehetőségei vannak, akkor oda nem kellene annyi önkormányzati forintokat fordítani, és azokat a kultúra egyéb területeire az alapítványnál lehetne. Nem tudom ezt a felismerést Önök miért nem látták meg.

18 17 Az első körös hozzászólásában is mondta képviselő úr az Ifiházat, igaz, hogy csak annyit mondott, hogy az Ifiház létrejött, most pedig a civilekkel hasonlítja össze, hogy melyik, mennyi finanszírozást kapott. Az Ifi házat összehasonlítani, illetve a forrásokat a civilekkel, ez összehasonlíthatatlan. Nagyon sok civil egyesület működik az Ifiházban, itt gondolok, a táncosainkra, akik ott próbálnak. Pontosan azért van szükség az Ifiházra, hogy felkészülési helyszínt biztosítsunk a civil szervezeteknek. Ahhoz, hogy finanszírozás legyen akár az Ifiházhoz, akár a civilekhez, az természetesen az önkormányzatnak a kompetenciája. Nagyon sajnálom, hogy képviselő úr arra próbálja itt sarkalni az önkormányzati képviselőket, hogy a kurátorok nem jól dolgoznak és nem jól osztják el ezt a pénzt. Az alapítványban olyan kurátorok vannak, akik megfontoltan, átgondoltan, végig olvasva egy-egy pályázatot, mérlegelve hozzák meg a döntést, hogy melyek azok a programok és működési költségek, amelyeket összegben támogatnak. Nagyon sok civil szervezet működik Püspökladányban és nagyon sok civil egyesület kapta meg a működési költségeket. A beadott pályázatok alapján a működésükhöz szükséges forrásokat pályázatokból tudják finanszírozni. Ebben az évben is elindultak a pályázatok, ahol a civilek akár működésre, akár a programoknak a megszervezésére be tudják adni pályázatukat. Az elmúlt évben nagyon sokszor tartottunk olyan fórumokat, ahol itt voltak a civileknek a vezetői, és itt tájékozódhattak azokról a pályázati lehetőségekről, amit év végére már realizálni is tudtak. Nem csak alapítványon keresztül jutnak forrásokhoz a civil szervezeteink. PAPP LÁSZLÓNÉ intézményvezető A kuratórium teljesen politikamentesen működik, nem is ez a célunk. A döntéseinknél a beadott pályázatoknak a száma, értéke, célja az, amit befolyásolja az odaítélt támogatásokat. Az biztos, hogy elkötelezett a kuratórium a döntései során is, hogy a régi hagyományokkal rendelkező, a városhoz nagyon komoly hozzáadott értéket nyújtó civil szervezeteket támogassunk, mert elég nehéz nekik a működésüket biztosítani, és az elért színvonaluk szintjét tartani. Amikor már valaki arany minősítéseket kap, az nyilván olyan vonzatokkal jár, amire még ezelőtt forrásból nem volt szüksége, de ezek után most már kell, ezért van az, hogy többet kapnak. A fiatalok szervezetének ilyen értelemben semmi köze az Ifjúsági Házhoz, ők teljesen más jellegű rendezvényekre nyújtottak be pályázatokat, amire támogatást kaptak a jogi segítségnyújtástól kezdve a drogprevenciós akciójukig. Úgy ítélte a kuratórium, hogy azok lehetnek olyan fajsúlyosak a városban, hogy érdemes támogatni és biztatni kell őket. Köszönet illeti a fenntartót a civileknek biztosított forrásért. Nagyon szeretnénk, hogyha nőne ez a forrás és évek óta hangsúlyozom, mert pont azért, amit az imént említettem, hogy egyre magasabb színvonalon működnek ezek a civil szervezetek. Amennyiben erre lehetőség van, kérjük tisztelettel, hogy segítség így is a működésüket, és a civil szervezeteknek is köszönettel tartozunk, azért, mert a város életében ilyen mértékig és ilyen színvonalon részt

19 18 vállalnak. Személy szerint köszönetet mondok még a kuratórium tagjainak is, akik nagyon lelkiismeretesen és tisztességesen végzik, ingyen ezt a tevékenységet. KOVÁCS KRISZTINA képviselő A védőbeszédet folytatnám, úgy gondolom, hogy, aki nem tud olvasni, tanuljon meg. A végén fel van sorolva két, három verzióban is, hogy milyen civil egyesületek, mennyi támogatást kapnak. Kezdődik a Kenderkóc Hagyományőrző Egyesülettel. Valóban lehet mondani, hogy politikailag akár a többséghez tartozó egyesület. Muszka János Közhasznú Alapítvány, Kistérségi Egyesület, Petritelepi Iskoláért Alapítvány és sorolhatnám sorba. Egyetlen egy helyen sem találtam az Ifjúság Házat, polgármester asszony már elmondta, elnök asszony már kiegészítette, ne ferdítsünk itt össze-vissza. Egy alapítvány beszámol, hogy hogyan végezte munkáját, arról is beszámolt, hogy melyik civilnek mennyit adott, mire adta, és jövünk itt az Ifjúsági Házzal. Jó lenne, ha a védőbeszédeket nem csak ez az oldal mondaná el, hanem a másik oldal is, és elismerné azokat a rendezvényeket, amely magas színvonalon a városért történik, a városi emberek nagy megelégedésére. Gyakorlatilag a mi életünket egy kicsit színesebbé teszi. Jó lenne, ha megjelenne Ön is, élvezné ezeket a rendezvényeket, és megdicsérné ezeket az egyesületeket, akik tényleg igyekeznek a saját erejükkel és a támogatások mellett ilyen színvonalú rendezvényeket a városba hozni. Úgy gondolom, hogy egyértelmű és világos a felsorolás, mire költötték a pénzt az alapítvány kurátorai és kinek adták oda. Én csak gratulálni szeretnék az önzetlen és ingyen végzett munkájukhoz. (Letelt az idő.) Megköszönöm egész éves munkáját elnök asszonynak és a kurátoroknak is, mert nem kevés feladat és nagyon nagy felelősség az, hogy ezeket a pályázatokat elbírálják. Köszönet illet meg minden dolgozót, aki ebben részt vesz. Bízom benne, hogy minden képviselő társam úgy érzi, hogy ez valóban így van. Ifiházzal összehasonlítani a civileket, számomra nagyon meglepő. Továbbiakban is jó munkát kívánok Önnek is elnök asszony és a kurátoroknak is. Aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 11 igen szavazat. Megállapítom, hogy a képviselő-testület tudomásul vette a Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány tájékoztatóját. 3. Napirend KOVÁCS KRISZTINA képviselő A Sportalapítvány tájékoztatóját is természetesen megvitatta a Oktatási, Kulturális és Sportbizottság és elfogadásra javasolta, azzal a módosítással, hogy az előterjesztő a

20 19 képviselő-testület mai ülésére egy bővebb tájékoztatót készítsen, mert a bizottság tagjai azt hiányolták, hogy nincs benne a tájékoztatóban a kuratórium összetétele, a felügyelő bizottság tagjai, és egy pár eredményt is szeretnének látni. Természetesen ezt elnök úrhoz továbbítottunk, és elénk került egy bővebb verziója, elfogadásra javasolja a bizottság. Kérdések Kétségtelen, hogy az ülés előtt megkaptuk ezt a kiegészítést, az utolsó 2 oldalon örömmel olvastam az eredményeket. Ezek az eredmények még inkább megerősítik, amit majd véleményben szeretnék kifejteni. Egy évvel ezelőtt februárban, meglehetősen különös körülmények közt adtunk pénzt a kuratóriumnak, amelyet a II. félévben egészítettünk ki. A kérdés arra vonatkozik, hogy az idei költségvetési esztendőben hasonlóan kritikus körülményekre fog jutni a Püspökladány Sportjáért Alapítvány? Ha meg utólag nézzük a dolgokat, akkor pedig, mi volt az, az ok, ami miatt ilyen aránytalanságok alakulhattak ki a sportkörök, egyesületek között a támogatás mértékében? LOVAS NORBERT Püspökladány Sportjáért Alapítvány elnöke A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratóriuma mindig igazságosan, illetve az utánpótlást szem előtt tartva adja oda a pénzeket, oda ahol a legtöbben vannak. Szerintem igazságtalanság nem áll fenn, nem tudom, hogy miért kérdezi képviselő úr? Vélemények DURÓ FERENC képviselő Elfogadom a beszámolót és remélem, hogy a póttámogatást a Plusz SE már nem fogja idén megkérni, mert a téli üzemeltetést az uszoda biztosítani fogja számukra. Óva inteném képviselő társamat ettől az optimizmustól, de azért az óhajban tudok csatlakozni. Nyilvánvaló, hogy ezért még rengeteget kellene tennünk. Nem úgy nézem, hogy a többségi képviselők megmozgatnának ebben minden követ. Azt viszont gondolom és ezért ki is nyilvánítom, hogy ebbe a eft-ban, mint tudjuk novemberben szavaztak meg az úszóknak többletet és ez azért kellett, mert nincs nekik hol úszni télen és ehhez képest viszont remek eredményeket érnek el. Ezeket az eredményeket szinte olyan körülmények közt érik el, ami méltatlan. Ehhez képest a legtöbb forrást nem csak a kuratórium, hanem minden fajta más módon a labdarúgás kapja, amelyik a megyei másodosztály 12. helyén tartózkodik. Önök ezt a félelmetesen fájdalmas, Püspökladány labdarúgó sportjának legszégyenteljesebb teljesítményét nem kívánják napirendre tűzni az okait, körülményeit. Viszont a támogatási összeg 1/3-át ez

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. szeptember 13-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 92/I/2011. (IX. 13.) önkormányzati testületi határozat az Őrdaru Egyesület által a TÁMOP-5.5.1B-11/2

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. szeptember 21-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 56/2011. (IX. 21.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az egyházi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012.

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. 88/2012. (XII. 13.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Részletesebben

341-10/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. július 24-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve

341-10/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. július 24-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 341-10/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. július 24-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 49/2013. (VII. 24.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA május 22-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA május 22-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. május 22-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 56/2015. (V. 22.) önkormányzati testületi határozat külterületi lakott hely elnevezéséről. J E

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai 39/2009.(X.22.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 40/2009.(X.22.) Az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 6-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István alpolgármester, Petőné

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 134/2009. (XI. 18.) önkormányzati testületi határozat folyószámla-hitelkeret meghosszabbításáról. 135/2009.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. október 26-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 116/2009. (X. 26.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány belterületi buszvárók felújítása tárgyában

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. július 17-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 65/2014. (VII. 17.) önkormányzati testületi határozat a Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező

Részletesebben

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i testületi ülésének TÁRGYSOROZATA

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i testületi ülésének TÁRGYSOROZATA Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i testületi ülésének a.) tárgysorozata b.) rendeletei: 15 c.) határozatai: 191-197 TÁRGYSOROZATA 1./ Költségvetési koncepció megtárgyalása

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2013. július 24-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 43/2013. (VII.24.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

1002-7/2014. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2014. április 17-i soron következő ülésének jegyzőkönyve

1002-7/2014. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2014. április 17-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 1002-7/2014. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. április 17-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 21/2014. (IV. 17.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

1.napirend. Kiss Zsigmond

1.napirend. Kiss Zsigmond Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. szeptember 17-ei ülésén hozott határozatai 34/2009.(IX.17.) Gyógyfürdőfejlesztés III. ütemű pályázatának visszavonása 35/2009.(IX.17.)

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága március 30-i soron következő ülésének jegyzőkönyve

Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága március 30-i soron következő ülésének jegyzőkönyve Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2016. március 30-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 20/2016. (III. 30.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat A Püspökladányi Városi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2014. február 11-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 8/2014. (II. 11.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

J e l e n t é s. a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30- án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 70/2010. (VII. 5.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Újtelepi Városrész szennyvízcsatorna

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

(Hozzászólás nem hangzik el.)

(Hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. augusztus 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Jelen vannak: Major Ferencné alpolgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Készült: Jelen vannak: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. szeptember 23-án hozott határozatai 22/2010.(IX.23.) Az önkormányzat 2010. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztató 23/2010.(IX.23.)

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete január 30-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete január 30-i soron következő ülésének jegyzőkönyvéből 1/2014. (I. 30.) önkormányzati testületi határozat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. (3) bekezdésében foglaltak alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 125-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön ) 10,00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013. 17/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. szeptember 23. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága december 14-i soron kívüli ülésének. Jegyzőkönyve

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága december 14-i soron kívüli ülésének. Jegyzőkönyve Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. december 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 83/2011. (XII. 14.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az ivóvíz

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 2010. szeptember 22-i ülésének jegyzőkönyve 9/2010. (IX.22.) sz. Városfejlesztési Bizottság határozata vízjogi engedéllyel nem rendelkező

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. január 19-i ülésének jegyzőkönyve 1/2012. (I.19.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április márciusáig végzett munkájáról Szociális és Fgészségügyi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Véleményező Pénzügyi- és Gazdasági 13 zottság Bizottság: ligyrendi, Jogi, és Közbiztonsági Bizottság Készítette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 3/2015 OKSB BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2015. március 24-én, (kedden) 15:00 órakor megtartott

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők:

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 32-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. február 12-én 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 18-án. megtartott soron következő testületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 18-án megtartott soron következő testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2010.december 14-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2010.december 14-én tartott üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2010.december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bér Község Önkormányzat a 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 1. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 13.-án Megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Tanácskozó terme Készült: Bér: 2014.január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 16-án hozott határozatai 20/2010.(VIII.16.) Önkormányzati kötvény kibocsátás 21/2010.(VIII.16.) Kálvin téren elhelyezendő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-17/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 26-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. május 26-án megtartott üléséről Határozatok száma: 33-38. 1 TARTALOMJEGYZÉK 33/2015.(V.26.) PBH.

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 10/2015. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 24-én 15 órai

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Április 10-i Rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Április 10-i Rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvét Kapuvár Városi Önkormányzat -testületének 2013. Április 10-i ülése 82 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2013. TARTALMAZZA Kapuvár Városi Önkormányzat -testülete 2013. Április 10-i Rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. augusztus 2-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben