Adó Sziget szakmai kiadványa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adó Sziget szakmai kiadványa"

Átírás

1 Adó Sziget szakmai kiadványa MIRE KÉSZÜLJÜNK FEL EGY VAGYONOSODÁSI VIZSGÁLAT SORÁN? Ahogy az elmúlt években is, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2009-hez kapcsolódó ellenőrzési irányelvei közé tartozik - természetesen több ellenőrzési terület mellett - az úgynevezett vagyonosodási vizsgálatok indítása és lezárása. Az adózás rendjéről szóló törvény 1997 óta tartalmaz rendelkezéseket a vagyongyarapodás adóhatósági vizsgálatára vonatkozóan, szinte ez az egyetlen eszköz az eltitkolt jövedelmek utólagos feltárására és adóztatására. Jelen szakmai kiadványunkban megnézzük, hogy mire legyünk figyelmesek akkor, ha nálunk vagy akár ügyfeleinknél, ismerősünknél kerül sor vagyonosodási vizsgálatra. Jelen díjmentes szakmai kiadványunk anyaga számos más szakmai ismerettel és segédanyaggal együtt az Ön rendelkezésére is állhat az Adó Sziget Éves Szakmai Teljes szolgáltatásával. Sok segítséget kapok ezáltal, így nem kell minden esetben az APEH ügyfélszolgálatát megkérdezni, a választ sok esetben megtalálom itt. A. Teljes szolgáltatásunk éves nettó díja csupán forint / év. HÁZHOZ VISSZÜK ÖNNEK A TUDÁST! 1. oldal

2 Az APEH évi ellenőrzési irányelvei között találhatjuk többek között a vagyongyarapodási vizsgálatokat is. Az APEH az elmúlt, a évhez hasonlóan továbbra is kiemelten ellenőrizendő feladatának tekinti a magánszemélyek jövedelmeinek és vagyongyarapodásának, illetve életvitelre fordított kiadásainak összhangjának ellenőrzését. Bár a vagyongyarapodás a magánszemélyeket érinti, mégis gyakran a könyvelők segítségét kérik, hogy mire is kell figyelni, illetve mire kell számítani egy ilyen irányú ellenőrzésnél. Az adóhatóság a vizsgálatok megalapozása érdekében minden esetben adatgyűjtéseket végez, amelyek elsősorban a bevallások adatainak áttekintésére, az adóhatósághoz érkező adatszolgáltatásokra, a társhatósági megkeresések és bejelentések információira, a magánszemélyek és a kapcsolódó vállalkozások ingó és ingatlan tulajdonának, tagi kölcsöneinek és jövedelmi viszonyainak felmérésére terjednek ki. A vagyongyarapodási vizsgálatokra való kiválasztása a magánszemélynek nem véletlenszerűen, hanem célzottan kerül meghatározásra. Ebből is látható, hogy az ellenőrzés tehát már egy gyanút fogalmaz meg, fenntartva természetesen annak a lehetőségét, hogy a magánszemély tudja igazolni vagyongyarapodását, és azt, hogy jogszerűen nem fizetett a gyarapodást megalapozó jövedelem után adót, mert például az adómentes forrásból származott. Az ellenőrzésre történő kiválasztásra például a következő információk alapján kerülhet sor: bevallások adatai, kontrollinformációk elemzése, ingatlan adás-vétel, cégnyilvántartás adatai, adóalanyi hierarchia térkép, közérdekű bejelentés, társas vállalkozásnak nagy összegű tagi kölcsönt nyújtó magánszemély, vagy egyéni vállalkozó, nagy összegű tőkebetétet feltüntető egyéni vállalkozók, más hatóságok (pl. rendőrség) jelzései, társigazgatóságok, társosztályok adóellenőrzései alapján. 2. oldal

3 Milyen kérdésekre számíthatunk a vizsgálat során? Vagyonosodási vizsgálat során az alábbi kérdésekre számíthatunk: A magánszemélynek a vizsgált időszak előtt volt-e bármilyen formájú megtakarítása (készpénz, bankbetét, értékpapír, stb.) és milyen dokumentumok bizonyítják ezen megtakarítások meglétét? A vizsgált időszakban volt-e a magányszemélynek főállású illetve mellékállású munkaviszonya. Ha igen, akkor az milyen munkáltatónál volt, illetve az adott jogviszonyban mennyi bruttó jövedelmet keresett éves szinten a magánszemély. A vizsgált időszakban volt-e a magánszemélynek önálló tevékenységből származó jövedelme? Ha igen, akkor az milyen tevékenység volt, illetve mennyi volt a belőle származó nettó jövedelem. A vizsgált időszakban volt-e bármilyen már formájú bevétele, mint például ingatlan értékesítés, ingatlan bérbeadás, osztalék, árfolyamnyereség, stb? Ha igen, akkor az milyen formájú, milyen értékű, a magánszemély kitől kapta és mikor? A vizsgált időszakban a magánszemély kapott-e valakitől, vagy valamilyen társaságtól, mint például pénzintézettől nagyobb összegű, vagyis forintot meghaladó kölcsönt, hitelt, nagyobb értékű ajándékot, stb.? Ha igen, akkor kitől, mikor, milyen összegben, illetve a kapott összeg részben vagy egészben visszafizetésre került-e? Részesült-e a magánszemély a vizsgált időszakban örökségben, kártérítésben? Ha igen, mikor, kitől és milyen összegben? Milyen fentiekben nem részletezett bevételben részesült a magánszemély a vizsgált időszakban? Jelenleg milyen ingatlanok vannak a magánszemély tulajdonában, azokat milyen jogcímen szerezte, mikor és mi volt az akkori ingatlan értéke, illetve a jelenlegi forgalmi értéke? Tulajdonos-e a magánszemély gazdasági társaságban, vagy társaságokban? Ha igen, akkor egyrészt melyek ezek a társaságok, másrészt pedig a magánszemély tagi hitelt, kölcsönt nyújtott-e a társaság részére és ha igen, akkor azt mikor, mekkora mennyiségben, illetve fenn áll-e még ez a tagi kölcsön, hitel? A vizsgált időszakban a magánszemély részt vett-e gazdasági társaság alapításában és milyen összeggel? 3. oldal

4 A vizsgált időszakban a magánszemély vásárolt-e gépjárművet? Ha igen, akkor milyen típusút és mi a jármű nyilvántartási száma? Rendelkezik-e a magánszemély bankszámlával? Ha igen, akkor melyik banknál és mi a bankszámlaszáma? A vizsgált időszakban milyen jelentősebb kiadásai voltak a magánszemélynek és ezek milyen összeget képviselnek. Ide kell érteni a külföldi utazásokat, nagyobb értékű tartós fogyasztási cikkeket, műtárgyakat, stb. A vizsgált időszakban a magánszemély családjában hány kereső személy volt, hány eltartott, illetve mennyi volt az összes, illetve az egy főre jutó nettó jövedelem? A vizsgált időszakban a magánszemély által megélhetésére fordított összeg éves szinten, beleértve az rezsire, biztosításokra, járművekre, élelemre, ruházkodásra, szórakozásra, oktatásra, stb. fordított összegeket. Érdemes tudni, hogy a magánszemélyek jövedelmeinek és vagyongyarapodásának felmérését az adóhatóság akár ki is terjesztheti a magánszemélyek közeli hozzátartozóira is. Bizonylathoz köthető vizsgálati szempontok A bizonylatok elsődleges bizonyító erejű okiratok az eljárás során. A vagyonosodási vizsgálatok során a bizonylatokhoz konkrétan köthető tényállás feltárását az adóhivatal így az alábbi szempontok alapján folytatja le: Adózót terheli annak bizonyítási kötelezettsége, hogy vagyongyarapodása adózott, illetőleg adómentes jövedelemből származik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az általa megjelölt vagyonelemeket az adóhatóságnak bizonyítási eljárás nélkül el kell fogadnia. Az adóhatóság nem köteles a meghallgatott tanúkat jövedelmi viszonyaik tisztázása érdekében célvizsgálat alá vonni abban az esetben, ha megfelelő következtetéseket lehet levonni a rendelkezésre álló adatokból. Adózó általi bizonyítás a külföldről származó jövedelem tekintetében kizárólag akkor 4. oldal

5 eredményes, amennyiben a magánszemély a vizsgált időszaki devizaszabályoknak megfelelő igazolásokkal rendelkezik az adott összeg Magyarországra érkezéséről. Az adó és illetékszabályok megsértésével szervezett jövedelmet utóbb, az elévülési időn túl legalizálni nem lehet, az a fedezethiány csökkentésére nem alkalmas. A rokoni ajándékozás a korábbi és jelenlegi illetékszabályok szerint is ajándékozási illeték hatálya alá tartozik, tehát amennyiben az illetékhivatal eljárást nem folytatott le, úgy az ajándékozásra vonatkozó hivatkozás sem fogadható el. Bizonyítékként nem fogadható el a kamatjövedelemre, nyereményre történő bizonylat nélküli hivatkozás, de valamiféle köztudomású tényre történő utalás sem. Az adóhatósági pénzintézeti megkeresések törvényi felhatalmazás alapján célhoz kötöttek és jogszerűek, adózó érdekét szolgáló olyan bizonyítási eljárások, melyeknek jelentős szerepe van a kezdő vagyon meghatározásában. Mit tehetünk és mire figyeljünk, ha a kiadások és bevételek nem állnak arányban a vizsgálat összegzésénél? Ha az adóhatóság megállapítása szerint az adózó vagyongyarapodása és az életvitelére fordított kiadások nincsenek arányban az adómentes, a bevallott és a bevallási kötelezettség alá nem eső, de megszerzett jövedelmének együttes összegével, úgy az adóhatóság az adó alapját becsléssel állapíthatja meg. Ez esetben - figyelemmel az ismert és adóztatott jövedelmekre is - az adóhatóság az becsüli meg, hogy a vagyongyarapodás és az életvitel fedezetéül a magánszemélynek milyen összegű jövedelemre volt szüksége. Az Adózás rendjéről szóló törvényben foglaltakra tekintettel a magánszemélynek lehetősége van arra, hogy a becsléssel megállapított adóalaptól való eltérést hitelt érdemlő adatokkal igazolja. A vagyongyarapodási vizsgálatok esetén a bizonyítási teher részben megfordul: az adózónak kell bizonyítani, hogy a vagyonnövekmény legális forrásokból származik, és az után nem is kellett adózni. 5. oldal

6 Kölcsönszerződések Az APEH által eddig lefolytatott vagyonosodási vizsgálatainál a vizsgálatba bevont magányszemélyeknél gyakran fordult elő, hogy a kiadásaik forrásánál sokszor kölcsönt határoztak meg. Az ilyen kölcsönszerződések tisztázása érdekében ugyanis az adóhatóságnak széles körű eljárási lehetőségei, sőt kötelességei vannak. Ennek keretében a revízió megvizsgálja a kölcsönt nyújtó fél bevallásait is, és amennyiben azok nem támasztják alá a szerződésben szereplő adatokat, az érintett személlyel kapcsolatban haladéktalanul ellenőrzést rendel el. A revízió vélelmezhetően magába foglalja a kölcsönadó vagyongyarapodási vizsgálatát is. 6. oldal

Vagyonosodási vizsgálatok. Wealth Gain Inspection

Vagyonosodási vizsgálatok. Wealth Gain Inspection Vagyonosodási vizsgálatok Wealth Gain Inspection Szerző: Palcsó Gergely űászló Jogász szak (JNASZ) Konzulens: Dr. Űampler Béla PhD. egyetemi docens Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar: Közigazgatási

Részletesebben

Vadász Iván. A vagyongyarapodásos vizsgálatokkal kapcsolatos adóperek tapasztalatai

Vadász Iván. A vagyongyarapodásos vizsgálatokkal kapcsolatos adóperek tapasztalatai 2013. szeptember 25. Vadász Iván A vagyongyarapodásos vizsgálatokkal kapcsolatos adóperek tapasztalatai Az adóhatóságot terhelő bizonyítás hiánya Az Art. 108. (2) bek. rendelkezései szerinti bizonyítás

Részletesebben

Tartalom 1 ÁFA Fiktív számla befogadásának elkerülése

Tartalom 1 ÁFA Fiktív számla befogadásának elkerülése E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 5. szám 2015. május Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Fiktív számla befogadásának elkerülése

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás tagi kölcsön, banki befizetés, becslés Megyei Bíróság 9.K.20.718/2006/12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Tolna Megyei Bíróság dr. Fekete János József ügyvéd által képviselt felperes

Részletesebben

A KONFERENCIA JOGESETEI

A KONFERENCIA JOGESETEI Budapesti Ügyvédi Kamara Időpont: 2012. november 23. (péntek) Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna és más előadótermek 1053 Budapest Egyetem tér 1-3. ELTE PÉNZÜGYI JOGI KONFERENCIA 2012 ADÓJOGI ESETEK AZ ELMÉLET

Részletesebben

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, a bizonyítékok hitelt érdemlősége Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 14.K.23.179/2005/15.sz. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság

Részletesebben

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, hitelt érdemlő bizonyíték A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, hitelt érdemlő bizonyíték A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Vagyongyarapodás a tényállás tisztázása, hitelt érdemlő bizonyíték Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 14.K.23.179/2005/15.sz. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság dr. Fekete

Részletesebben

Adóinfó. Tisztelt Olvasó! Adózzunk figyelemmel. Tartalom. létrehozott APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága.

Adóinfó. Tisztelt Olvasó! Adózzunk figyelemmel. Tartalom. létrehozott APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága. Az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága és a közös kiadványa Adózzunk figyelemmel Közhelynek és szokatlannak számítana, ha ezen a helyen az évről-évre változó adónemekről és jogszabályokról

Részletesebben

Az APEH Heves Megyei Igazgatósága és a Szuperinfó közös kiadványa

Az APEH Heves Megyei Igazgatósága és a Szuperinfó közös kiadványa Az APEH Heves Megyei Igazgatósága és a Szuperinfó közös kiadványa Tisztelt Olvasó! Egy olyan kiadvány második számát tartja a kezében, amelyet egy évvel ezelõtt félelemmel vegyes várakozással indítottunk

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. március IX. évfolyam 3. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. június IX. évfolyam 6. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

4. számú információs füzet. Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

4. számú információs füzet. Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége 4. számú információs füzet Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek ide értve a magyar

Részletesebben

wts hírlevél # 2.2013

wts hírlevél # 2.2013 2013. április wts hírlevél # 2.2013 WTS Klient. A híd. fókuszban Transzferár nyilvántartási kötelezettség Az utóbbi időben az adóhatóság nemcsak azt vizsgálja, hogy a dokumentáció elkészült-e, hanem egyre

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói Összeállította: Horváth Józsefné Okl. adószakértő nem kell az 1353-as számú bevallást benyújtani - ha az adózó az adóévben egyáltalán

Részletesebben

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Adójogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Az adózási kérdések bonyolultak és komplexek,

Részletesebben

Készítették: Szerkesztette: A tanulmány megállapításai csak a forrás megjelölésével idézhetők!

Készítették: Szerkesztette: A tanulmány megállapításai csak a forrás megjelölésével idézhetők! GKI Gazdaságkutató Zrt. A vagyonosodási vizsgálatok társadalmi-gazdasági hatásai Kutatási összefoglaló a Gazdasági Versenyképességi Kerekasztal részére (Vitára szolgáló munkaanyag) Budapest, 2007. október

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei k l Számviteli és adózási szaktájékoztató IV. évfolyam 9. szám, 2012. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A vállalkozások 1 ingatlanértékesítési ügyletei Az ingatlanok csoportosítása

Részletesebben

A földbérleti díjak adózásának kérdései. (Agrár Füzetek 2/2008.)

A földbérleti díjak adózásának kérdései. (Agrár Füzetek 2/2008.) 1 A földbérleti díjak adózásának kérdései (Agrár Füzetek 2/2008.) Írta: Sinka Jánosné Közgazdász, adószakértő 2 Bevezető Mivel a földbérleti díjak - az újonnan kötött szerződésekben - a korábbi díjak két-háromszorosára

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2012. június VIII. évfolyam 6. szám In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok

Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési kedvezményi kérelmének elbírálásához szükséges dokumentumok 1. Tájékoztató 2. Adatlap (kérelem) 3. Kitöltési segédlet 4. Támogató nyilatkozat (szükség szerint)

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2015-ben is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám,

Részletesebben

j ú l i u s 7 mai fo lyó irat XI. évfolyam 7. szám 2015. július Írta: Bonácz Zsolt segédleteket

j ú l i u s 7 mai fo lyó irat XI. évfolyam 7. szám 2015. július Írta: Bonácz Zsolt segédleteket E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat XI. évfolyam 7. szám 2015. július Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ELLENŐRZÉS Bankszámláról felvett pénzösszeg

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok a 2012. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Vagyonosodási vizsgálatoknál eddig úgy ugráltunk, ahogy a NAV fütyült. Itt az ideje, hogy a szakértelem és a jogszabályok vegyék át az irányítást.

Vagyonosodási vizsgálatoknál eddig úgy ugráltunk, ahogy a NAV fütyült. Itt az ideje, hogy a szakértelem és a jogszabályok vegyék át az irányítást. Vagyonosodási vizsgálatoknál eddig úgy ugráltunk, ahogy a NAV fütyült. Itt az ideje, hogy a szakértelem és a jogszabályok vegyék át az irányítást. Egyre több jel utal arra, hogy intenzíven újraindulnak

Részletesebben

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki:

1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban: Rega tv.) a következő 20/A. -sal egészül ki: 2011. évi XCVI. törvény egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása 1. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben