1. FOGLALKOZÁSOK, FELADATOK, JÁTÉKOK, A TANULÓ EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉNEK MEGSEGÍTÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. FOGLALKOZÁSOK, FELADATOK, JÁTÉKOK, A TANULÓ EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉNEK MEGSEGÍTÉSÉRE"

Átírás

1 1. FOGLALKOZÁSOK, FELADATOK, JÁTÉKOK, A TANULÓ EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSÉNEK MEGSEGÍTÉSÉRE 1.1. Egyéni beszélgetések, fejlesztő interjúk a gyermekkel Önvizsgálat, önismeret megsegítése, a reális énkép kialakításának megsegítése. A gyermek önértékelése. Akarati vonások erősítése, motiválása. A gyermek erősségeinek felfedeztetése. A pozitív személyiségjegyeinek feltárásával, a tanulásban erősségeinek megláttatásával. A gyermek gyengeségeinek feltárása. A negatív személyiségjegyek feltárása. Gyengeségeinek feltárása a tanulásban. A javítás szándékának ébresztése a gyermekben. A gyermek érdeklődési irányainak megbeszélése, önvizsgálat, önfeltárás. Érdeklődési irányok ébresztése a gyermekben. A gyermek serkentése, buzdítása, bátorítása, önbizalmának erősítése. A megfelelő önbizalom kialakításának megsegítése. A gyermek küzdőképességének növelése az önirányítás, önalakítás terén. A gyermek önbecsülésének fejlesztése. Mit értékelsz, becsülsz magadban? Hogyan érzed, társaid becsülnek-e? Mit becsülnek benned? Tudsz-e jól dönteni bizonyos helyzetekben, amikor neked kell döntened? A jó és a rossz döntéshozatal következményei. A gyermek személyes problémájának kezelése, figyelemigényének kielégítése. A jó és őszinte kapcsolat kialakítása a pedagógussal. A gyermek személyes örömének, bánatának, csalódásának kezelése, a figyelem és érzelmi igényének kielégítése. A jó és őszinte kapcsolat kialakítása a pedagógussal. Beszélgetés a gyermek szorongásairól. Az őszinteség fontossága. A jó és őszinte kapcsolat kialakítása a pedagógussal. Van-e közösségedben, családodban, családi környezetedben, felnőtt ismerőseid körében példaképed? A példakép fontossága. A követendő minta fontossága. Saját tervek, célok, feladatok aktualizálása. Van-e célod a tanulásodban, barátkozásaidban? Vannak-e egyéb, otthon megvalósítható céljaid? Beszélgetés a gyermek személyiségjegyeinek változásáról, vagy a változtatási szándékáról. Barátság, párkapcsolat, szeretet, szerelem helye és jelentősége a gyermek érzelemvilágában. A gyermek pályaválasztási elképzeléseinek és lehetőségeinek összevetése, reális célok megfogalmazása. A pályaválasztással kapcsolatos készségek, a tervezett hivatás gyakorlásához szükséges képességek tudatosítása Osztályszintű beszélgetések

2 Pozitív és negatív tulajdonságok gyűjtése: Ilyen szeretnék lenni. Ilyen nem szeretnék lenni. (Személyes, átélt példák felsorakoztatása a társak előtt. Jelenetek eljátszása a pozitív és negatív példákra. A követendő magatartási, erkölcsi példák. A tulajdonságok jelentései, megítélésük.) Lelkifurdalás, lelkiismeret. A rossz cselekedet jóvá tétele. Személyes példák mesélése. Kitartás. Kitartáspróba vállalása az olvasás, az írás, a tanulás, a sport területén. A vállalt feladatok mind türelmet és kitartást igényelnek. Bátorság. Bátorságpróba. Pl.: Sötét szoba, tornafeladat, szokatlan megbízatások teljesítésekor, kapcsolat felvétele másokkal. Ezek nem legyőzhetetlen akadályok. Bátorság és vakmerőség. A vakmerőség veszélyei. Megbízhatóság, őszinteség. Hazugság. Van-e jó hazugság? Alkalmazkodás, engedelmesség, engedékenység, előzékenység, kedvesség a mindennapokon. Önmagával és a környezetével szemben felelős magatartás kialakításának segítése. Pozitív és negatív példák felsorakoztatása Foglalkozások, játékok Pszichogimnasztikai gyakorlatok Az átélés élményének gyakorlása. A gyermek belső, személyes harmóniájának megerősítése a gyakorlatok segítségével. A feloldódás, ellazulás megsegítése a gyakorlatok végzésével Önismereti és személyiségfejlesztő játékok 3. FOGLAKOZÁSOK, FELADATOK, JÁTÉKOK A GYERMEK SZOCIÁLIS HÁTRÁNYAINAK ENYHÍTÉSÉRE 3.1. Osztályszintű beszélgetések, foglalkozások Az illemszabályokról A tapintatos közlés elsajátítása. Tapintat alkalmazása az egymásra figyelésben, egymás végighallgatásában, a beszédfegyelemben. Az ajándékozás illemtana. Egymásra figyelés és tapintat az ajándékozásnál. (Úgy adj, hogy azt el is fogadhassák.) A szabályok tudatos betartásának igénye. Illemszabályok a közösségben. A köszönés illemszabályai.

3 A bemutatkozás, telefonálás, levelezés illemszabályai. Az étkezés illemszabályai. A közös játék és versenyzés illemszabályai. Az öltözködés illemszabályai. A viselkedés illemszabályai nyilvános helyen, vendégségben (könyvtár, rendelő, színház, ünnepségek). Illem a közlekedésben, iskolában, szabad időben, vásárlás közben. Illem nyaralás közben, vendégségben. A jó megjelenés, ápoltság, az alkalomnak megfelelő öltözködés illemtana A higiéniai szokásokról Személyes tisztálkodási szokásaink otthon és az iskolában. A betegségek tudatos megelőzése. A helyes higiéniai szokások kialakítása, és betartásának igényessége. Felelősség ébresztése a személyes ruhád, egyéb holmid tisztaságára. Igényesség a tisztaság és az ápoltság megőrzésében. Az ápoltság fontossága. Az ápoltság és az ápolatlanság következményei. Az ápoltság, ápolatlanság miatt a másokban keltett benyomás meghatározza a közösségi kapcsolatokat, a csoportban elfoglalt helyet is. Esetmegbeszélések a mások által keltett kellemes vagy kellemetlen benyomásokról A tiszta környezetről A tiszta, rendes környezet igényének fontossága. Rend, tisztaság megfigyelése a házatok, lakásotok körül, a lakásotokban, a szobádban, az íróasztalodon. Vélemények a tisztaság megőrzéséről. Igény ébresztése a tiszta környezet iránt. Felelősség ébresztése a rend, a tisztaság megtartásában. Takarítási, rendrakási szokásaid a saját környezetedben. Felelősség ébresztése az osztály, az iskola, a város tisztaságának megőrzéséért Az egészséges életről A tudatos, egészséges és biztonságos élet. A fizikai állóképesség megőrzése, erősítése. A tudatosan egészséges táplálkozás fontossága. Tartózkodás az egészségkárosító cselekedetektől. Az időjárásnak megfelelő öltözködés a betegségek megelőzésében.

4 Rossz szokás, szenvedély veszélyeztető tényező. Annak tudatosítása, hogy a rossz szokásoktól kellő motiváció, önnevelés és akaraterő segítségével megszabadulhatunk. A gyermek környezetében élő szenvedélybeteg családtaggal szemben tanúsított magatartás, a konfliktusok kezelésének helyes módja Szabadidő és a napirend Miért fontos a napirend? Mondd el egy napodat az iskolában és otthon. Egymásra figyelés, beszédfegyelem fejlesztése. Mondatfűzés, beszédfejlesztés, előadásmód fejlesztése. Napirend torlódás, kapkodás, amikor úgy érzed semmire nem jutott időd. Gazdálkodj az idővel és okosan, tervezetten használd fel! Ekkor úgy érzed majd, hogy mindenre jutott időd. A tervezett napirend betartása a tanulási teljesítményedet is fokozza. Beszámoló a helyes idő-felhasználásról a készített napirendkerék segítségével. Napirended az iskolában, hétvégén, a nyári szünetben. Terveid a nyári szünetre. Szabadidő a saját napirendedben. Igényesség fejlesztése a televízió műsorválasztásában. A számítógép, mint hasznos időtöltés. Az értelmes időtöltés fontossága Visszajelzés fogadása a DADA programban hallottak és a saját tapasztalatai alapján Cselekvőkészség vészhelyzet esetén, ha bajban vagy. Veszélyeket elkerülő magatartás fontossága Az intelligencia fogalmáról Ki az intelligens? Miért fontos a mindennapi életünkben az intelligencia? Példák elmesélése. Az érzelmi és az értelmi intelligencia A családról: az érzelmekből fakadó gondolatok kifejezése. Az érzelmi intelligencia fejlesztése Családi fényképek nézegetése. Élménybeszámoló a családi szokásokról, élményekről. A családi kötődés érzelmi kifejezése. Életünk legfontosabb színtere az otthon. A család, a kölcsönös megbecsülés fontossága. Az összetartozás, az egymáson segítés fontossága.

5 Ilyennek látom a csalásomat. Beszélgetés, vélemény. Szeretet ébresztése. Büszkeség érzésének kifejezése. Szeretnek, mert Szeretem őket, mert érzelmek megnevezése és kifejtése. Szeretet, ragaszkodás kifejezése. Helyem a családban. A fontosság érzésének ébresztése. Számítanak rám. (Miben?) Felelősség ébresztése. Csonka család, a nagy család örömei, bánatai. A családban a gyermek stabil helyének megfogalmazása, erősítése. A biztonságérzet fokozása. Nem hátrány, ha sokan vagyunk a családban vagy különleges a családunk. Szeretet, alkalmazkodás, engedékenység, felelősségérzés hangsúlyozása. Mi az, ami a tanulásban rajtam múlik, és nem a családom felelőssége? Bárki lehet híres. Ismert, híres emberek családjai. (Pl.: Móra Ferenc családja és gyermekkora). Szituáció játék, családosdi: példaképünk nyilatkozik családjáról. Megkérdezzük, hogy sikerülte alkalmazkodnia, engedelmeskednie gyerekként? Séták a településen Séta előre megtervezett céllal. A település tisztaságának megfigyelése, valamilyen nevezetességének megtekintése, megismerése. A séták tapasztalatainak, a látottak megbeszélése. Kötődés kialakításának segítése a szülővárosunkhoz. A város ismerete életkori szinten, szeretete, megbecsülése, értékeinek, tisztaságának megőrzése Szokás és hagyománytisztelet fejlesztése Szokás és hagyománytisztelet a saját családjában, a magyar népi szokások megismerésével és a multikulturális tartalmak megjelenítésével is (Ünnepi készülődéskor, olvasmányélmények alapján, idegen nyelv tanítása során) Különböző reagálások megítélése a jutalmazások és a büntetések fogadásánál A megfelelő reagálás kialakítása a gyermeknél jutalmazások és büntetések esetén.

6 3.2. Foglalkozások Dramatizálások Rögtönzés, a fantázia gazdagságának megfigyelése, a kreativitás fejlesztése. Bátorítás a szereplésre. A gyermek szerepeltetése. Segítségadás. A gyermek sikerélményhez juttatása. Az érzelmi intelligenciájának fejlesztése Kommunikációs készségek fejlesztése Egy mese, egy játék egy élmény elmesélése: A gondolatok szavakba öntésének gyakorlása. Tanító célzatú mesék megbeszélése. Erkölcsi tulajdonságok tanítása történetekkel, vita, vélemény a hallottakról Játékok a kommunikációs készségek fejlesztésére Játékok a verbális készségek fejlesztése. Verbális kommunikáció. Mesemondással, mesehallgatás utáni vélemény-nyilvánítással. Mondókákkal, kiszámolókkal, nyelvtörőkkel. Versek olvasásával, tanulásával, mondogatásával. Szólásokkal, közmondásokkal. A verbális kreativitás fejlesztése. (Pl.: a mese kitalálásában, versírásban) Szövegalkotások szóban és írásban. Szövegértés hallott, olvasott szöveg alapján. Szokás és hagyománytisztelet az olvasmányok megbeszélése alapján. Kiadványok, könyvek, képek bemutatása a lakóhelyünkről. Ki milyen helyet, építményt ismer fel? Miért szeretsz itt lakni? Azért szeretek itt lakni, mert Szókincs fejlesztése, szavak megmagyarázása, körbeírása, tulajdonságok gyűjtése. Fogalom-alkotások, ellentétpárok. Relációszókincs fejlesztése. Rendszeres könyvtárlátogatás: - Könyvkölcsönzés szabályai - Kutatási feladatok

7 - Rendszeres könyvbemutatók tartása Rendszeres újságolvasás: - Az életkoruknak megfelelő újságok megismerése, olvasása - Rajzok, cikkek, fogalmazások készítése az iskolai újságnak - A régióról, megyéről, lakóhelyről szóló kiadványok megismerése, nézegetése, olvasása Játékok a nonverbális készségek fejlesztésére Az érzelmi intelligencia fejlesztése Érzelmei tudatos felvállalása a közösségben, otthon, hallott vagy átélt történetekkel kapcsolatosan. A száj és a szem mozgásának, a mimikai kifejezések gyakorlása feladatokban, játékokban, szereplésekkor. Imitációs készség fejlesztése feladatokban, játékokban Indulatok, érzelmek kifejezésének gyakorlása mozgással, mimikával. A jelentésolvasás gyakorlása. A mozgások, nézések fontossága, közlő értékük Életvezetési játékok 3.4. A gyermek tehetséggondozása Feladatvállalások, kutatómunkák. Beszámoló a vállalt feladatokról. A gyermek felkészítése versenyekre. A gyermek buzdítása a szakkörökön való részvételre. A gyermek művészi élményekhez juttatása.

8 4. FOGLALKOZÁSOK, FELADATOK, JÁTÉKOK a GYERMEK TANULÁSI NEHÉZSÉGEINEK ENYHÍTÉSÉRE 4.1. Egyéni beszélgetés, fejlesztő interjú a gyermekekkel Az érzékszervi működésével kapcsolatos észrevételeiről. Mennyire erős a gyermek tanulási motivációja? A tanulási motiváció előhívása, erősítése, fenntartása. Egyéni beszélgetés a gyermekkel: Tanulási teljesítményében érez-e javulást vagy rontást? Hogyan értékeled a változást? 4.2. Osztályszintű beszélgetések A tanulás fontosságáról A tudás fontossága. Érték-e a családban a tudás? A tanulás célja, fontossága. Terveim, céljaim. Amióta iskolás vagyok, mennyivel tudok többet? Leltár-játék A tanulási technikákról A tanulási rendszabályok kialakítása. Tapintat elvárása tanulás közben. Önállóság a feladatvégzésben, tanulásban. Önellenőrzés igényének kialakítása. Időbeosztás tudatos alkalmazása. Tanulási technikák elsajátítása. Az írásbeli házi feladat elkészítése, ellenőrzése, javításának helyes technikája. Tervezés és időbeosztás az írásbeli és szóbeli házi feladatok elvégzésénél. Tanulási technikák: A verstanulás technikája. Tanulási technikák: A szöveg tanulásának technikája. Tanulási technikák elsajátítása: a definíciók, szabályok, jó tudni típusú szabályok megtanulásának módjai. A szorzó és bennfoglaló tábla tanulásának technikája. Mások tanulási technikájának megismerése. Tanulópárok hasznos együttműködése. Kooperatív tanulási próbák a csoportban. Az internetes ismeretszerzés lehetőségei. Az internet hasznossága és veszélyei. Az ismeretszerzés egyéb lehetőségei: könyvek, filmek, mozi, színház, kiállítások, újságok

9 4.3. Irodalom órára beépíthető foglalkozások (Verbális képességek fejlesztése) Bábozás saját készítésű bábbal. Szerepvállaló készség megfigyelése. A fantázia gazdagságának fontossága. A mi mondókagyűjteményünk. Mondókák, kiszámolók ritmusos mondogatása kísérő mozgások végzésével. Nyelvtörők próbálgatása. Közmondások, szólások eljátszása, megjelenítése. Ismeretszerzés olvasással. Könyvtári foglalkozások. A könyv kiválasztásának segítése. Olvasmányélmények, filmek, nyelvtanulás által: A multikulturális tartalmak megjelenítése. Könyvajánlások, kedvenc könyvek bemutatása. Verbális készségek fejlesztése mesemondással. Egymásra figyelést, végighallgatást, beszédfegyelmet erősítő gyakorlat. Mozgás és szövegmondás koordinálása. Mesehallgatás. Állásfoglalás. Vélemények meghallgatása a hallottakról. Mesemondás. Ma én leszek a mesélő. Mozgás és szövegmondás koordinálása. Építsd a cselekményt! Körmesék minden változatban. A verbális kreativitás fejlesztése. Játéktanítás: Ma én tanítom a játékot. Játékok rövid, lényegre utaló elmondása. Külső és belső tulajdonságok gyűjtése. Ellentétes tulajdonságok gyűjtése.

10 4.4. Játékok és feladatok a beszédkészségek fejlesztésére 4.5. Finommotorikai mozgások fejlesztése (Rajz és technika órára is beépíthető foglalkozások) Cél: - Praktikus mozgások fejlesztése - Praktikusság fontossága - A jó ízlés fontossága - A pontosság fontossága - A tisztaság fontossága - Az anyagok ismeretének elsajátítása - Az eszközök balesetmentes használatának elsajátítása Mindig az évszakhoz, ünnepekhez illő munka, rajz, dekoráció készítése. Az őszi, téli, tavaszi, ünnepi dekoráció elkészítésében közös tervezés és feladatvállalás. A dekorációk elkészítése. Dekorálás közösen. Csoportos aszfaltrajz készítése. Az együttműködési szándék megfigyelése. Termésbáb közös készítése. A kölcsönös egymásrautaltság megélése, a munkamegosztás gyakorlása (vita, vélemény). Szerepjáték: Kirándulunk. Közben: finommotorika fejlesztése önkiszolgáló mozgások fejlesztése (gombolás, cipőfűzés, zipzár, csatok) Esztétikai élményfejlesztés. Esztétikai érzékenység fejlesztése. Díszítősorok egyéni ötletek alapján. Zene, rajz, mozgás együttes élménye. Érzelmi intelligencia fejlesztése. Egy családról szóló vers rajzos megjelenítése. Az érzelmek rajzban történő megjelenítése. Édesanyák köszöntésére. Versek hangulatának, érzéseinek ábrázolása rajzban. Ez az én tükörképem. Egész alakos rajz készítése magáról. Beszélgetés a rajzokról. Ilyennek látom magam? Plakátkészítés ismert szólásokhoz, közmondásokhoz. Kézműves tevékenységek: o Álarc, szemüveg készítése farsangra o Saját készítésű bábok készítése

11 o Csoportmunka: Bohócalak (vagy más) összerakása testrészekből, majd a testrészek kialakítása tépett papírral, ragasztással o Babakészítés bojtból o Napirendkerék készítése. (Tudatos tervezés, figyelem a munka során) o Tintafoltjáték. (Praktikus kreativitás fejlesztése) o Mit tudsz hajlítani alumíniumdrótból: Praktikus kreativitás fejlesztés és egyéb munkák 4.6. Játékok és feladatok a praktikus mozgások, finommozgások fejlesztésére Nagymozgások fejlesztését segítő gyakorlatok (testnevelés órára is beépíthető gyakorlatok) Nagymozgásokat fejlesztő játékok, sorversenyek, játékos feladatok. Gyorsaság és ügyesség fejlesztése 4.8. Játékok és feladatok a nagymozgások fejlesztésére 4.9. Ének órára beépíthető foglalkozások Évszakokhoz és ünnepkörökhöz tartozó dalok tanulása. Az együtténeklés öröme. Közös éneklés mozgásos kísérettel, ritmuskísérettel Közös zenehallgatás. Beszélgetés a zenehallgatási szokásokról. A zene szerepe a hangulatkeltésben. A szép zene emelkedettséget, hangulatot ad az ünnepnek. Önálló zenélési produkciók meghallgatása Drámajáték zenére Ritmusjátékok 4.11.Tanórákra és napközibe is beépíthető tanulási képességeket fejlesztő egyéb feladatok, gyakorlatok Írás-mozgás koordináció fejlesztése Figyelemfejlesztő feladatok Emlékezetfejlesztő feladatok

12 Fantáziát fejlesztő feladatok Kreatív gondolkodást fejlesztő feladatok Beszédfejlesztő feladatok Nagymozgásokat fejlesztő feladatok Finommotorikai mozgásokat fejlesztő feladatok Érzékszervi működést fejlesztő feladatok (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés, testképfejlesztés, téri tájékozódás, észlelésérzékenység fejlesztése) Játékgyűjteményből Érzékszervi játékok Ügyességi játékok a szenzomotoros koordináció fejlesztésére Játékok a vizuális percepció fejlesztésére Figyelemfejlesztő játékok Emlékezetfejlesztő játékok Kreatív gondolkodást, fantáziát fejlesztő játékok Testkép fejlesztése

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Második idegen nyelv 9/NY évfolyam Óraszám: heti 5 óra Célkitűzés: olyan nyelvi alapok megteremtése, melyek a későbbiek során lehetővé teszi

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam

Életvitel és gyakorlat. 3-4. évfolyam Életvitel és gyakorlat 3-4. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja a 3 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák további fejlesztésével a gyermek bővítse az életkori sajátosságainak

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2.

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. A kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tavaszi zsongás - három hetet meghaladó projekt- A projekt időpontja:

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze

Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák pedagógiai programjának Gézengúz Óvoda tagóvodai programrésze SZOLNOK 2013. A helyi nevelési programot benyújtó intézmény: SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK GÉZENGÚZ

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítva 2015. szeptember 21. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA PEDEGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Módosítva 2015. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 3 2. A program célrendszere... 5 2.1. Alapvető

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1 2. évfolyam

VIZUÁLIS KULTÚRA 1 2. évfolyam VIZUÁLIS KULTÚRA 1 2. évfolyam Az általános iskola alsó tagozatán a fejlesztés centrikus vizuális kultúra tanulása alapvetően két célt szolgál: a kezdeti motiváltság és az örömteli alkotás fenntartását,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda adatai 4 1. BEVEZETŐ 6 1. 1. Programunk alapelve 7 1. 2 Kiindulási pontjaink 7 1. 3.Gyermekkép 7 1. 4. Óvodakép

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

EMMI tanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 3. évfolyam

EMMI tanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. 3. évfolyam ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 3. EMMI tanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 3. évfolyam Az életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja 3. évfolyamon,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY

EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY A BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA EGÉSZSÉG - KÖRNYEZET - HAGYOMÁNY NEVELÉSI PROGRAM /RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT/ NEVELÉSÜNK ALAPJAI Hagyjátok megérni a gyermekkort a gyermekekben

Részletesebben

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk

Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk Második idegen nyelv 9-12.évfolyam Óraszám: heti 3 óra A kerettanterv által biztosított óraszám szabadon felhasználható 10%-át a tananyag elmélyítésére fordítjuk 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése

Zalalövői Napköziotthonos Óvoda. 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése Zalalövői Napköziotthonos Óvoda 2014-2015. nevelési év munkájának értékelése 2 Statisztikai adatok: Az intézmény megnevezése: Zalalövői Napköziotthonos Óvoda Férőhelyek száma: 112 Tanköteles korú gyermekek:

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Orosz C2 1 1 007 számú

Orosz C2 1 1 007 számú Orosz C2 1 1 007 számú nyelvi programkövetelmény Javaslatot benyújtó neve, vagy cég neve Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A programkövetelmény nyelvre vonatkozó adatai Nyelv megnevezése Megszerezhető

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT.

OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. OSZTÁLYFŐNÖKI 5. 8. OSZT. A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet

Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6. HA JÓ a kezdet Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Példabeszédek 22,6 HA JÓ a kezdet Pedagógiai program 2016 Készítette: a Pécsi Baptista Gyülekezet Szakmai Csoportja

Részletesebben

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol

1. évfolyam. Két tanítási nyelvű 1-4. évf. Idegen nyelv - angol 1. évfolyam A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a nyelvvel, megalapozva a későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges ja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az idegen nyelvek

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Technika, életvitel és gyakorlat. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Technika, életvitel és gyakorlat készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.8. alapján 1-4. évfolyam 2 TECHNIKA, ÉLETVITEL

Részletesebben

Tematikai egység/ 1. Család, otthon, háztartás Órakeret 8+3

Tematikai egység/ 1. Család, otthon, háztartás Órakeret 8+3 ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 4. EMMI tanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.1 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 4. évfolyam Az életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja 4. évfolyamon,

Részletesebben

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.

Az óvoda nevelési feladatai Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az óvoda nevelési célja A gyermeki személyiség tiszteletben tartásával a játék során, - az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével - úgy alakítsuk, fejlesszük a gyermekek képességeit, hogy

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában

Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában Osztályfőnöki órák kerettanterve az általános iskola 5-8. osztályában A fejlesztési területek nevelési ok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai

Részletesebben

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 1. évfolyam Az első évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális kultúra részterületei közül a belső képek kialakulását segítő Kifejezés, képzőművészet és a Tárgy- és környezetkultúra

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam 3. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára cím Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1-4. évfolyam

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam 1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Német nyelv tantárgy helyi tanterve A nevelőtestület

Részletesebben

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM

K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM K É K V I R Á G MÓDOSÍTOTT ÓVODAI PROGRAM ÉRVÉNYES: 1999. szept.1-től MÓDOSÍTVA: 2013. augusztus 31. KÉSZÜLT: Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107. Budapest X. Kékvirág utca 5. Jóváhagyta: Béres Péterné óvodavezető

Részletesebben

5. évfolyam ERKÖLCSTAN

5. évfolyam ERKÖLCSTAN 5. évf. Erkölcstan 5. évfolyam ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA

UDVAR 3. IPR AZ ÓVODÁBAN 4. AZ ÓVODAI SZOKÁSRENDSZER KIALAKÍTÁSA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ II. GYERMEKKÉP ÓVODAKÉP III. ÓVODAI NEVELÉSÜNK IRÁNYELVEI 1. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA 2. AZ ÉRZELMI NEVELÉS, SZOCIALIZÁCIÓ 3. AZ ANYANYELVI NEVELÉS, ÉRTELMI FEJLESZTÉS

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola 2. évfolyam Éves óraszám: A osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti 2 óra B osztály: 108 (26, 24, 15, 2, 2, 2, 2, 17, 18) ---heti 3 óra E osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti

Részletesebben

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.)

Keveháza Utcai Óvoda 034453 Pedagógiai Program 2013 19./2013.(08.30.) Pedagógiai Program Keveháza Utcai Óvoda 1119 Budapest, Keveháza u. 4. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034453 Tóth Ildikó Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 19./2013.(08.30.)

Részletesebben

Tehetséggondozó program tervezete a Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában

Tehetséggondozó program tervezete a Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában Tehetséggondozó program tervezete a Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában I. A tehetségazonosítás fő célkitűzése A nyelvi tehetségek azonosítása majd gondozása elsősorban

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Drámajáték Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Drámajáték Célok és feladatok

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . tel/fax: 229-2359 XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA TÜNDÉRKERT TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA T a r t a l o m j e g y z é k B EVEZETÉ S... 4 1. HELYZETKÉP... 5 1.1. Az intézmény adatai...5 1.2. Az Egyesített

Részletesebben

JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA JANKOVICH MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MŰVÉSZETI PEAGÓGIAI PROGRAMJA RÁCALMÁS 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. Bevezető 4. Nevelési program 5. 1. Az alapfokú

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

Egyéni bánásmód, fejlesztés

Egyéni bánásmód, fejlesztés Molnárné Tóth Ibolya Egyéni bánásmód, fejlesztés Tartalom: Tolerancia Nap, Budapesten a Találkozópont Program szervezésében 2-3.oldal szervezésében 2 Egyéni fejlesztési terv 2012/2013. tanévben.. tanévben..4-10.oldal

Részletesebben

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI

AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezése értelmében az óvodák Helyi Pedagógiai Programjuk alapján végzik szakmai munkájukat. A 2005-ben alapított Kazincbarcikai

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT HEDVIG KOLLÉGIUM 3300 Eger, Dobó tér 6. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2013. 08. 27. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2013. 08. 29. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2016/2017.

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Humán Ügyek Bizottsága 2013. április 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Humán Ügyek Bizottsága 2013. április 3-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2013. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata E L Ő T E R J E S Z T É S A Humán Ügyek Bizottsága 2013. április 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Javaslat a 2013.évi 3202.sz.

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola MUNKATERV 2014/2015-ös tanév A tanév rendje: Szorgalmi idő: 2014. szeptember 1.(hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Kötelező tanítási napok száma: 181 Őszi szünet: 2014.

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY

NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY NÉMET NYELV 5. OSZTÁLY Az élő idegen nyelv otatásána alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciaerettel (KER), a tanuló idegen nyelvi ommuniatív ompetenciájána megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

4/B TAMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0039

4/B TAMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0039 Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola és Szakiskola BEVEZETŐ Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Magiszter Alapítványi Óvoda Általános Iskola Középiskola

Részletesebben

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK

HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK HÉTKÖZNAPI VARÁZSLATOK Helyi kiegészítı pedagógiai program az Országos Közoktatási Minisztérium által minısített Hétköznapi varázslatok (Óvodai nevelés Freinet-elemekkel) címő programhoz Budapest, 2013.

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Informatika az általános iskola 4. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Az alsó tagozatos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

A FŐVÁROSI GYAKORLÓ ÓVODA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A FŐVÁROSI GYAKORLÓ ÓVODA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE A FŐVÁROSI GYAKORLÓ ÓVODA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Budapest, 2010 Az óvodával kapcsolatos információk Neve: FŐVÁROSI GYAKORLÓ ÓVODA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZMÉNY Címe: 1068 Budapest, Városligeti

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri u. 27. Tel.: 96/279/137 Fax: 96/535-017 E-mail: altiskfarad@gmail.com

Részletesebben

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvoda működését meghatározó és a szakmai dokumentumok 1.1. Az óvoda működését meghatározó jogszabályok 1.2. Szakmai dokumentumok

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK SZAKMAI PROGRAMJA Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága a Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék Szakmai Programját

Részletesebben

J Á T É K V A R Á Z S

J Á T É K V A R Á Z S KÖLCSEY UTCAI ÉS LIGETI SORI ÓVODA J Á T É K V A R Á Z S PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Békéscsaba JÁTÉKVARÁZS Pedagógiai Program Tartalom Az Óvoda adatai 4. Törvényi szabályozások....6. Alapelveink....7. I.

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. 1 4. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA 1 4. Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez,

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL

MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV - ANGOL 9 12. évfolyam Célok és feladatok Az általános bevezetőben megfogalmazottakon túl a második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alapszintű nyelvtudáshoz

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója.

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2013. május 2. I. Az iskola nevelési programja 2 T a r t a l o m

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2015/2016. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2015. október Iktatószám: 463/O/2015. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2015/2016...

Részletesebben

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK

Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Margaréta Óvoda Szombathely TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.oldal Küldetésnyilatkozat 2. oldal Óvodánk bemutatása... 3-4. oldal Gyermekkép, óvodakép 5-6. oldal Óvodánk irányítási és szervezeti felépítése 6-7.

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 14 16. OM: 100566 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t Hatálya: A nevelőtestület elfogadta: 1998.

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola beiskolázási tájékoztató a pedagógiai programunk alapján Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán 2 Iskolánk adatai: Neve: Bálint Márton Általános Iskola és

Részletesebben

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program

OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program OM:200298 Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Miskolc Pedagógia Program Miskolc, 2015. szeptember 09. Készítette: dr. Kovácsné Nikházy Eleonóra igazgató 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

A kollégium pedagógiai programja. Tartalomjegyzék

A kollégium pedagógiai programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezető.. 2 1. A kollégium működése...... 3 1.1. Személyi feltételek, elvárások.... 3 1.2. Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások....... 4 2. A kollégiumi nevelés alapelvei és célkitűzései.......

Részletesebben