Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények 28 db

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények 28 db"

Átírás

1 1. BEVEZETÉS A gazdasági bűnözés fogalma Köznyelvi fogalom: a gazdasági élet szereplői valamilyen jogellenes vagy erkölcstelen magatartással anyagi előnyre tesznek szert Büntetőjogi fogalom: a BTK-ban a XVII. Fejezetben található tényállások Gazdálkodási kötelességeket és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények 28 db Pl.: Jogosulatlan gazdasági előny megszerzése Számvitel rendjének megsértése Csődbűntett A fogyasztók érdekeit sértő bűncselekmények (pl.: Árú hamis megjelölése) Jogosulatlan gazdasági tevékenységek (pl.: Jogosulatlan biztosítási tevékenység) Számítástechnikával kapcsolatos bűncselekmények Titoksértések (üzleti, bank, értékpapír) Pénzmosás Egyéb (Valótlan érték megjelölés) Pénz és bélyeghamisítás Pénzügyi bűncselekmények Pl.: Adócsalás Jövedékkel kapcsolatos bűncselekmények Csempészet Készpénzt-helyettesítő fizetési eszközzel kapcsolatos bűncselekmények Kriminológiai fogalom: szélesebb, mint a büntetőjogi fogalom, bele tartoznak: gazdasági bűncselekmények, gazdasági tevékenységhez kapcsolódó vagyon elleni és korrupciós bűncselekmények, környezetszennyezés Pl.: Sikkasztás Csalás Hűtlen kezelés Hanyag kezelés Szerzői jogokhoz kapcsolódó bűncselekmények Vesztegetés Környezet és természetkárosítás A gazdasági bűnözés veszélyei Szabad verseny torzulása Egy cselekménnyel is hatalmas anyagi kár okozható Egy cselekményhez sok sértett kapcsolódhat (pl.: Baumag-ügy) Bizonyos bűncselekmények esetén a közvélemény elnéző, mert magánszemély nem sértett (pl.: csődbűntett, adócsalás, jogosulatlan gazdasági előny megszerzése) Felderítésük jelentős erőket és időket köt le

2 Hosszú ideig, folyamatosan, a lebukás veszélye nélkül lehet elkövetni 2. Büntetőjogi jellemzés A gazdasági bűnözéssel érintett jogi tárgyak Nemzetközi gazdasági rend A gazdaságirányítás és ellenőrzése rendje A hitelnyújtás biztonsága A fogyasztók érdekei A gazdálkodó egységek tulajdonosainak érdekei Az állami pénzgazdálkodás rendje Az állami fizetőeszköz és az értékpapírok védelme Az állam pénzügyi bevételeinek rendje Az állam pénzügyi kiadásainak rendje A tisztességes keretek közötti szabad verseny Számítógépes adatok védelme Közélet tisztasága Környezet- és természetvédelem Az elkövetőkkel kapcsolatos jellemzők Jogi személyek és természetes személyek egyidejű jelenléte, gazdasági összefonódások, személyi összefonódások nehezítik a nyomozásokat. Elkülönült jogi személyiségre és a korlátolt felelősségre hivatkozás a jellemző. Fizetésképtelen társaságok értékesítése külföldieknek, hajléktalanoknak, ami szintén nehezíti a bizonyítást. Elkövetési magatartások és bűnösség Szinte csak szándékosan, előre eltervezve, felkészülve követik el a cselekményeket. A gondatlanság elvétve található (pénzmosás) előkészület elvétve található (pénzhamisítás) a jogi szabályozásban. 3. Nyomozástani jellemzés A feljelentések hibái és azok elutasításának kérdései: - megfogalmazásuk pontatlan - mellékletek, szerződések hiányoznak - szakember jogi képviselő hiánya, nem szakember írja feljelentést - elsőre nehezen állapítható meg a bűncselekmény gyanúja, a cselekmény minősítése Nyomozás nehézségei: - cégbírósági iratok beszerzése min. 1 hónap - felszámolási iratok beszerzése min. 1 hónap - könyvelések (már ha van) lefoglalása és értékelése hosszadalmas - bankszámlaforgalmak elemzése hosszadalmas - résztvevők felkutatásainak nehézségei (pl.: külföldiek) - tanúkihallgatások nehezek már a tanú is védőügyvéddel jön - gyanúsítás nagyon nehéz, csak akkor lehet, ha már minden bizonyíték megvan

3 Bizonyítás nehézségei: sok szereplő, sok társaság, hatalmas iratmennyiség, büntetőjogi bonyolultság, jó ügyvédek Megelőzési kérdések Jogalkotó: szerintem nem az ő feladatuk, kivéve a Kaya Ibrahim törvényt!!! Jogalkalmazók: együttműködés hiánya, eljárásjogi egyszerűsítés kellene minden eljárásban, személyi és tárgyi feltételek hiánya, túlzott bürokrácia Sértettek: megfelelő szerződések kötése, szerződő felek előzetes ellenőrzése, a feljelentések pontos és szakszerű megfogalmazása 4. A gazdasági bűncselekmények csoportosítása Ez a csoportosítás Dr. Tóth Mihály: Gazdasági bűnözés és bűncselekmények (KJK Kerszöv, 2002.) c. könyve alapján készült. Mint látható, ez a csoportosítás a gazdasági bűnözés szűkebb, büntetőjogi fogalma alapján értelmezhető A hitelezők érdekeit sértő bűncselekmények A gazdasági bűncselekmények ezen típusa a gazdasági társaságok, vállalkozások üzletfeleinek, beszállítóinak vagyoni érdekeit sértik. A jól működő kapitalista piacgazdasági modellben a vállalkozások a jó gazda gondosságával, jóhiszeműen járnak el. Kötelezettségeket a teljesítőképességük arányában vállalnak és törekszenek a kötelezettségek határidőben történő kiegyenlítésére. A pénzügyi-gazdasági reálfolyamataikról nyilvántartásokat vezetnek, melyek hűen tükrözik a vállalkozás valós pénzügyi, gazdasági és likviditási helyzetét. A mérleget, eredménykimutatást és az adóbevallást nyilvános, mindenki számára hozzáférhető helyen letétbe helyezik, ezzel biztosítva a megismerhetőséget a piaci szereplők. Emellett az adóhatóságok számára bevallást készítenek és befizetik az adót. Amely cselekmények ezekkel az elvárásokkal szándékosan szembe mennek, a világ legtöbb államában a bűncselekmény kategóriába tartoznak. - csődbüntett (Btk ) - hitelező jogtalan előnyben részesítése (Btk ) - a számvitel rendjének megsértése (Btk ) - tartozás fedezetének elvonása (Btk ) - hitelezési csalás (Btk. 297/A. ) - tőkebefektetési csalás 299/B. ) - visszaélés csekkel (313. ) - váltóhamisítás (313/A. ) - gazdasági adatszolgáltatás elmulasztása (Btk ) 4.2. A gazdasági társaságok integritását sértő bűncselekmények Gazdasági társaságot a vonatkozó jogszabályok betartása mellett szabadon alapíthat belföldön bármely cselekvőképes, büntetlen előéletű felnőtt korú magyar vagy nem magyar állampolgár. A gazdasági társaságok a gazdálkodásuk során arra törekszenek, hogy lehetőség szerint nyereséget produkáljanak és azt a tagok (betétesek, részvényesek, tulajdonosok stb.) között szétosszák. Azon magatartások, melyek a társaság vagyonát (törzstőke vagyoni betét stb.) jogellenesen csorbítják, szankcióval sújtandók.

4 - gazdasági társaság vagy szövetkezet vezető tisztségviselőjének visszaélése (Btk. 298/A. ) - valótlan érték megjelölése (Btk. 298/C. ) - az alaptőke vagy törzstőke csorbítása (Btk. 297/A. ) 4.3. A fogyasztók és versenytársak érdekeit sértő bűncselekmények A fogyasztók alapvető érdeke, hogy a minőségi, egészségügyi és biztonsági előírásoknak megfelelő termékeket és szolgáltatásokat kapják. Az is előfordul, hogy az állam vagy valamely hatóság az egyes termékek vagy szolgáltatások árának alsó vagy felső határát meghatározzák. Számos erre vonatkozó jogszabály szolgálja a fogyasztók érdekeit. Ezek megsértését poenalizáló büntetőjogszabályok tartoznak ebbe a körbe. Ide soroljuk még a piaci verseny egészséges működését védő egyes jogszabályok megsértését. A piacgazdaság akkor működik hatékonyan, ha valós verseny zajlik a piac szereplői között. A vetélytársak rivalizálását korlátozó intézkedések, ún. kartell megállapodások jogszabályba ütköznek. - rossz minőségű termék forgalomba hozatala (Btk ) - minőség hamis tanúsítása (Btk ) - áru hamis megjelölése (Btk ) - a fogyasztó megtévesztése (Btk. 296/A. ) - versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban (Btk. 296/B. ) - árdrágítás (301. ) 4.4. Üzleti, banki (pénzintézeti), és tőzsdei érdeket sértő bűncselekmények A banki, pénzügyi, biztosítási, valamit a tőzsdei tevékenység nagy tőkeerőt, szakértelmet igényelnek. Ezen tevékenységek folytatására vonatkozó jogi szabályozás azt célozza, hogy olyan garanciákat építsen be a piaci folyamatokba, melyek minimalizálják ezeknek a tevékenységeknek a kockázatát. A piaci szereplőknek rendszerint jól felfogott érdeke, hogy pénzügyi-gazdasági tranzakcióikra, befektetéseikre vonatkozó adatok nem jussanak nyilvánosságra. A bankok és pénzintézetek az ebbe a körbe tartozó adatokat bizalmasan kezelik. Az ilyen jellegű adatokkal kapcsolatos titoksértéseket poenalizálják a vonatkozó paragrafusok. A pénzmosás újszerű jelenség. Lényege, hogy szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményből származó dologgal végrehajtott különböző pénzügyi, gazdasági vagy banki tranzakciókkal megpróbálják a bűnös pénz eredetét leplezni, és a gazdaságba visszaintegrálni. - gazdasági titok megsértése (Btk ) - banktitok megsértése (Btk. 300/A. ) /hatálytalan/ - értékpapírtitok megsértése (Btk. 300/D. ) /hatálytalan/ - jogosulatlan pénzügyi tevékenység - bennfentes értékpapír-kereskedelem (Btk. 299/A. ) - pénzmosás (Btk ) - pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása (Btk. 303/B. ) - fedezetlen bankkártya felhasználása

5 (Btk. 298/D. ) - jogosulatlan befektetési szolgáltatási tevékenység (Btk. 298/E. ) /hatálytalan/ - jogosulatlan biztosítási tevékenység (Btk. 298/E. ) /hatálytalan/ - piramisjáték szerv. (Btk. 299/C. ) (Btk. 312/A. ) - készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítás (Btk. 313/B. ) - készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés (Btk. 313/C. ) 4.5. Állami tevékenységgel (állami szerepvállalással, irányítással, elosztással) kapcsolatos bűncselekmények Az állam egyik fő funkciója, hogy a társadalom által megtermelt összes hazai termék (GDP) egy részét elvonja (allokálja) annak érdekében, hogy azokat olyan közös kiadásokra fordítsa, mely a társadalom összérdekét szolgálja. Ilyenek a kórházak, iskolák üzemeltetése, nyugdíjrendszer fenntartása, közutak, közművek építése. Az állam a közösségi funkciói ellátása érdekében adók, illetékek, jövedékek formájában szerez bevételeket. A az áruk és szolgáltatások forgalmának bonyolítására egységes értékmérőt, fizetési eszközt vezet be. Mindazon tevékenységeket, melyek az államháztartás ezen működését akadályozzák vagy veszélyeztetik, célszerű szankcionálni (szabálysértési és büntetőjogi szankció). - jogosulatlan gazdasági előny megszerzése (Btk ) - engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység (Btk ) - pénzhamisítás (Btk ) - pénzhamisítás elősegítése (Btk. 304/A. ) - hamis pénz kiadása (Btk ) - bélyeghamisítás (Btk ) - adócsalás (Btk ) - a munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás (Btk. 310/A. ) - társadalombiztosítási, egészségbiztosítási, vagy nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség megsértése (Btk. 310/B. ) - visszaélés jövedékkel (Btk ) - jövedéki orgazdaság (Btk. 311/A. ) - jövedékkel visszaélés elősegítése (Btk. 311/B. ) - csempészet és vámorgazdaság (Btk ) - az Európai Közösség pénzügyi érdekeinek megsértése (Btk ) 4.6. Kiegészítés Természetesen, ha teljes képet akarunk kapni a gazdasági bűncselekményekről, úgy a vázlat elején kifejtett, tágabb, kriminológiai fogalom alapján ide tartozó bűncselekményeket is bele kell venni a felsorolásba. Ezek emlékeztetőül pedig a gazdasági élettel összefüggő: - vagyon elleni bűncselekmények - korrupciós bűncselekmények - környezetszennyezéssel kapcsolatos bűncselekmények

KARDOS BARBARA Számviteli munka etikai kérdései és a számvitel rendjének megsértése

KARDOS BARBARA Számviteli munka etikai kérdései és a számvitel rendjének megsértése Bevezetés KARDOS BARBARA Számviteli munka etikai kérdései és a számvitel rendjének megsértése Ethical issues of accounting profession and break of accounting act This paper deals with ethical issues of

Részletesebben

Szakács Tamás. 1.Bűnözésen belüli főbb kriminológiai bűncselekménytípusok

Szakács Tamás. 1.Bűnözésen belüli főbb kriminológiai bűncselekménytípusok 1. Melyek a vagyon elleni bűncselekmények kriminológiai szempontból? Melyek a vagyon elleni bűnözés kriminológiai típusai oksági szempontból? Ismertesse a vagyon elleni bűncselekmények főbb hazai morfológiai

Részletesebben

A büntetőjogi felelősség felvetése és jogi realizálása

A büntetőjogi felelősség felvetése és jogi realizálása A büntetőjogi felelősség felvetése és jogi realizálása ÁSZ Jogalkalmazási Segédlet A büntetőjogi felelősség felvetése és jogi realizálása Állami Számvevőszék, 2006 Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság

Részletesebben

Büntető jog pillérei BÜNTETŐJOG MINT JOG 2013.VII.1-TŐL BÜNTETŐJOG 2015.03.03.

Büntető jog pillérei BÜNTETŐJOG MINT JOG 2013.VII.1-TŐL BÜNTETŐJOG 2015.03.03. BÜNTETŐJOG MINT JOG ÁG BÜNTETŐJOG Büntető jog pillérei 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról Hatályos 2015.I.1-től

Részletesebben

2. A SZABÁLYZAT CÉLJA

2. A SZABÁLYZAT CÉLJA 1 1. BEVEZETÉS A világ gazdasági folyamatait a határokon többszörösen átnyúló tulajdonosi, termelési, szolgáltatási kapcsolatok jellemzik. Ezen üzleti folyamatok pénzügyi kiszolgálását a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

IBOLYA TIBOR. A hűtlen kezelés bizonyítása

IBOLYA TIBOR. A hűtlen kezelés bizonyítása IBOLYA TIBOR A hűtlen kezelés bizonyítása Szomorú magyarországi közállapotaink 1 egyik jellemzője, hogy szinte nem múlik el nap anélkül, hogy a különböző újságok, hírműsorok bűnügyi tudósításaiban ne szerepeljen

Részletesebben

A Versenytörvény hatálya

A Versenytörvény hatálya A versenytörvény A magyar hatályos Versenytörvény ismertetésének célja tájékoztatás nyújtása a piac szereplõi számára, akik a gazdasági élet bármelyik területén akár termelõ, akár szolgáltató, akár fogyasztói

Részletesebben

A pénzmosás hatályos büntetőjogi szabályozása Magyarországon

A pénzmosás hatályos büntetőjogi szabályozása Magyarországon Dr. Gál István László Ph.D. egyetemi adjunktus büntetőjogász, okleveles közgazdász, gazdasági büntetőjogi szakjogász Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszék A pénzmosás hatályos

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Büntetőjogi alapfogalmak Szerző: Dr. Bednay Dezső Budapest, 2011 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 I. Témakör: Btk. Különös rész... 6 1) A Btk. Különös részének szerkezete...

Részletesebben

A cégtemetők. adó- és büntetőjogi vonatkozásai. Darai Péter *

A cégtemetők. adó- és büntetőjogi vonatkozásai. Darai Péter * A cégtemetők adó- és büntetőjogi vonatkozásai Darai Péter * agyarországon elsősorban a vállalkozás szabadságának köszönhetően a gazdasági társaságok száma több százezres nagyságrendű, ezért a gazdasági

Részletesebben

Alapkezelési Üzletszabályzat

Alapkezelési Üzletszabályzat Alapkezelési Üzletszabályzat HOLD Befektetési Alapkezelő Zrt. Jelen szabályzat az HOLD Befektetési Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) Tpt. 229. (1) bekezdés d) pontra terjed ki. A szabályzat

Részletesebben

A költségvetés büntetőjogi védelme

A költségvetés büntetőjogi védelme A költségvetés büntetőjogi védelme Belinszky Adrienn Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola adriennbelinszky@gmail.com Bevezetés A költségvetés közérdek, sőt a közteherviselés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek 66. szám Tartalomjegyzék 2011. évi LXIII. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit kell

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta 47/ 2012. számú határozattal a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatályos: 2012. szeptember 15. Módosítást elfogadta az Eszköz-Forrás Bizottság

Részletesebben

A MAGYAR SZÁLLODASZÖVETSÉG ETIKAI KÓDEXE TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYAR SZÁLLODASZÖVETSÉG ETIKAI KÓDEXE TARTALOMJEGYZÉK 1 A MAGYAR SZÁLLODASZÖVETSÉG ETIKAI KÓDEXE TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1.1. Az üzleti élet szereplőinek magatartása 1.2. Az erkölcsös magatartás követésének igénye 1.3. Az üzleti vállalkozás, mint erkölcsös

Részletesebben

Dr. Kovács Gyula Szabó Katalin: A S U Z U K I - Ü G Y. (Kézirat) Budapest, 2002. december 31. (A mű szerzői jogvédelem alatt áll!)

Dr. Kovács Gyula Szabó Katalin: A S U Z U K I - Ü G Y. (Kézirat) Budapest, 2002. december 31. (A mű szerzői jogvédelem alatt áll!) Dr. Kovács Gyula Szabó Katalin: A S U Z U K I - Ü G Y (Kézirat) Budapest, 2002. december 31. (A mű szerzői jogvédelem alatt áll!) Dr. Kovács Szabó: A Suzuki ügy 2 Írta és szerkesztette: Dr. Kovács Gyula

Részletesebben

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A Bszt. 7. (1) bekezdése szerint befektetési szolgáltatási tevékenységet - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - befektetési

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2015. július 1. NAPJÁTÓL 1 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 9 1.1 Az Üzletszabályzat célja:... 9 1.2. Az Üzletszabályzat tárgya:... 9 1.3 Az

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4004/2015. tájékoztatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4004/2015. tájékoztatás A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4004/2015. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2015. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról A Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Üzleti titok és banktitok Üzleti titok Banktitok Fizetési titok Információ adása Adatkezelés, adatvédelem

TARTALOMJEGYZÉK. Üzleti titok és banktitok Üzleti titok Banktitok Fizetési titok Információ adása Adatkezelés, adatvédelem é ö á Á Á Á á ó á á ú á á á á á ó Í é ö ü á é ó 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések Üzletszabályzat jogi jellege, hatálya Üzletszabályzat alkalmazása Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása

Részletesebben

VERSENYJOG. Vállalkozási alapismeretek II. Sportszervező II. évfolyam Onyestyák Nikoletta

VERSENYJOG. Vállalkozási alapismeretek II. Sportszervező II. évfolyam Onyestyák Nikoletta VERSENYJOG Vállalkozási alapismeretek II. Sportszervező II. évfolyam Onyestyák Nikoletta "A verseny a gazdasági tevékenységek legjobb serkentője, mivel mindenki számára garantálja a lehető legszélesebb

Részletesebben

A MAGYAR ÉRTÉKPAPÍRPIAC JOGI HÁTTERE (2000 2001)

A MAGYAR ÉRTÉKPAPÍRPIAC JOGI HÁTTERE (2000 2001) A MAGYAR ÉRTÉKPAPÍRPIAC JOGI HÁTTERE (2000 2001) Részvények A gazdasági társaságok működésének jogi hátterét és a részvényekre vonatkozó szabályokat a társasági törvény (Gt.) rögzíti. Részvényesi jogok

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2010. év Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1217-0046

Részletesebben

2007. évi CXXXV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről

2007. évi CXXXV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről 2007. évi CXXXV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről A törvény célja, hogy a pénzügyi piacok zavartalan és eredményes működése, a piaci viszonyok átláthatósága, a tisztességes piaci verseny

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó bűncselekmények nyomozása

SZAKDOLGOZAT. Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó bűncselekmények nyomozása SZAKDOLGOZAT Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó bűncselekmények nyomozása Készítette: Dr. Kovács Gyula ELTE JTI Gazdasági Büntetőjogi Szakjogász-képzés Konzulens: Dr. Varga Zoltán 2008 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Adat és titokvédelmi Szabályzata Hatályos: 2013. december 19-től I.... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A szabályzat célja... 4 Jelen szabályzat célja... 4

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

1997. évi CXLV. törvény. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról. A cég

1997. évi CXLV. törvény. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról. A cég 1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével szabályozza a vállalkozások cégalapításának,

Részletesebben

Az információs bűncselekmények és az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének lehetősége az új Btk.-ban

Az információs bűncselekmények és az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének lehetősége az új Btk.-ban Az információs bűncselekmények és az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének lehetősége az új Btk.-ban A Büntető Törvénykönyvről szóló, 2013. július 1-jén hatályba lépő 2012. évi C. törvény

Részletesebben