ÚJABB ADATOK A MAGYAR-HORVÁT DRÁVA SZAKASZ RIPÁLIS RÉGIÓJÁNAK MAKROSZKOPIKUS GERINCTELEN FAUNÁJÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJABB ADATOK A MAGYAR-HORVÁT DRÁVA SZAKASZ RIPÁLIS RÉGIÓJÁNAK MAKROSZKOPIKUS GERINCTELEN FAUNÁJÁRÓL"

Átírás

1 109 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 28: , 2012 ÚJABB ADATOK A MAGYAR-HORVÁT DRÁVA SZAKASZ RIPÁLIS RÉGIÓJÁNAK MAKROSZKOPIKUS GERINCTELEN FAUNÁJÁRÓL HORVAI VALÉR 1 CZIROK ATTILA 2 LŐKKÖS ANDOR 3 BORZA PÉTER 4,5 BÓDIS ERIKA 4 DEÁK CSABA 6 1 Carpathes Természetvédelmi Alapítvány, 7700 Mohács Radnóti Miklós ltp Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Mérőközpont, 7621 Pécs, Papnövelde u Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék, 8360, Keszthely, Deák Ferenc u MTA ÖK Duna-kutató Intézet, 2131 Göd, Jávorka Sándor utca ELTE TTK Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Mérőállomás, 4025 Debrecen, Hatvan u. 16. NEW FAUNISTIC DATA FROM THE RIPARIAN ZONE OF THE HUNGARIAN-CROATIAN REACH OF DRAVA RIVER V. HORVAI 1 * A. CZIROK 2 A. LŐKKÖS 3 P. BORZA 4,5 E. BÓDIS 4 CS. DEÁK 6 1 Carpathes Nature Conservation Foundation, Radnóti Miklós ltp. 5., H-7700 Mohács, Hungary 2 South Transdanubian Regional Environmental Nature Conservation and Water Management Inspectorate, Laboratory, Papnövelde u. 13., H-7621 Pécs, Hungary 3 University of Pannonia, Georgikon Faculty, Department of Animal Science and Animal Husbandry, Deák Ferenc u. 16., H-8360 Keszthely, Hungary 4 Hungarian Academy of Sciences, Centre for Ecological Research, Danube Research Institute, Jávorka Sándor u. 14., H-2131 Göd, Hungary 5 Eötvös Loránd University, Faculty of Science, Department of Systematic Zoology and Ecology, Pázmány Péter sétány 1/C., H-1117 Budapest, Hungary 6 Trans-Tiszanian Environmental Protection, Nature Conservation and Water Management Inspectorate, Laboratory, Hatvan u. 16., H-4025 Debrecen, Hungary *Corresponding author, KIVONAT: A magyar-horvát Dráva szakaszon 2008 és 2011 között 4 mintavételi helyen végeztünk makrogerinctelen gyűjtéseket, melyek során összesen 131 taxont mutattunk ki. A fogott taxonok között előfordultak terjedőben lévő idegenhonos, valamint tiszta vizet jelző ritka előfordulású fajok. Kulcsszavak: Dráva, faunisztika, makroszkopikus vízi gerinctelenek

2 110 ABSTRACT: Samples were taken at four locations on Hungarian Croatian reach of river Drava between 2008 and Among the 131 taxa that were identified, there were invasive ones, and also rare, sensitive ones indicating good water quality. Key words: Drava River, faunistic data, benthic macroinvertebrates Bevezetés A Duna egyik legnagyobb mellékfolyójának, a Drávának a magyar-horvát szakasza viszonylagos szabályozatlansága és jó vízminősége miatt különleges értéket képvisel. A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség monitoring tevékenységének keretei között 2001 óta vizsgálja a Dráva makrogerinctelen közösségeit. Ezen mintavételek eredményeiből ban publikáció készült (CZIROK et al. 2008). Jelen közlemény e korábbi cikkünk kiegészítése mely négy év ( ) faunisztikai anyagát összegzi. Az elmúlt évtizedek Drávát és a Dráva mentét érintő kutatások (DOMONKOS és VARGA 1994; JUHÁSZ et al 2009; KOVÁCS et al. 1999; PINTÉR 1980; SZIRÁKI 1995; VARGA et al. 1999; UHERKOVICH és NÓGRÁDI 1992) között külön említjük meg a Duna Dráva Nemzeti Park alapításához kapcsolódó átfogó vizsgálatokat. Ezen kutatások eredményei a Dunántúli Dolgozatok Természettudományi sorozat 8. (1995) és 9. (1998) számában jelentek meg (ÁBRAHÁM 1995; GIDÓ és SZÉL 1998; KONDOROSY és FÖLDESSY 1998; MAJER és KRČMAR 1998; NESEMANN 1998; NÓGRÁDI és UHERKOVICH 1995, 1998; SZIRÁKI 1995, 1998; TÓTH 1995a, 1995b, 1995c, 1998a, 1998b; VARGA 1995; VARGA és UHERKOVICH 1998). Az ezredforduló utáni években is születtek publikációk a Dráva és a Dráva mente vízi vagy vízhez kötődő makrogerinctelenjeiről (CSABAI 2000, 2003; CSABAI et al. 2002; CZIROK et al. 2008; HÉRA és VARGA 2001; KOVÁCS 2001, 2005, 2006a, 2006b; KOVÁCS et al. 2003, b; NÓGRÁDI és UHERKOVICH 2002; TÓTH 2001, 2005). Az ECOSURV keretében 2005-ben történtek mintavételek a Dráván (JUHÁSZ et al. 2006a, 2006b, 2006c; KISS et al. 2006a, 2006b; KOVÁCS 2006c, 2006d; KÖDÖBÖCZ et al. 2006; MÓRA et al. 2006; MÜLLER et al. 2006). Anyag és módszer A mintavételek a Dráva Őrtilos és Drávaszabolcs közötti szakaszának bal partján történtek az alábbi négy helyen (1. táblázat, 1. ábra). A mintavételi helyek a vízvári kivételével törzshálózati, illetve azok néhány km-es körzetében találhatók helyek. Botovonál a híd alatt a partvédő kövezésen és a híd feletti mintegy méteren a kavicsos mederben végeztük a mintavételt. Vízvárnál a sarkantyúk, valamint ezek áramlási holtterében kialakult szigetek és mellékágak teszik változatosabbá az élőhelyeket. Barcsnál a sóder borította mederben illetve partvédő kövezésen történt a mintavétel. Drávaszabolcs alatt ártéri erdőben van a mintavételi hely. Itt a mederszéli fák gyökerei a vízbe nyúlnak, és visszaforgó áramlást keltve kisebb öblök kialakulását segítik elő, ami egy-egy régi sarkantyúval együtt a kisléptékű meder változatosság egyik fő forrása. Az uralkodó aljzattípus homok (CZIROK et al. 2008).

3 táblázat. A mintavételi helyek koordinátái és a mintavételek időpontjai Mintavételi helyek N E Botovo (HR) ' ' Vízvár (H) ' ' Barcs (H) ' ' Drávaszabolcs (H) ' ' ábra. A mintavételi helyek a Dráván tavaszán csak Botovonál és Drávaszabolcsnál vettünk mintákat ben és 2010-ben a magas vízállás miatt mintavételi helyenként csak egy alkalommal mintáztunk a Dráván. Vízvárnál 2010-ben és 2011-ben az anyagi források szűkössége miatt nem vettünk mintát. A mintavétel 1 mm szembőségű, 1,5 m hosszú nyéllel ellátott kézi hálóval, az MSZ EN (1998) szabvány szerint történt. Az aljzatról kick and sweep módszerrel, a kövekről, faágakról kézzel, illetve csipesz segítségével gyűjtöttük össze az állatokat. A mintavétel elsősorban a parti zónát érintette. A helyszínen az élő mintát világos színű, 20 x 30 cm-es műanyag fotótálcára tettük az állatok kiválogatása céljából. Ekkor feljegyeztük a szabad szemmel elkülöníthető taxonok tömegességét. A helyszínen kiválogatott állatokat 70%-os etanolban tartósítottuk. A kiválogatott mintát dobozban, hűtőtáskában szállítottuk a laboratóriumba, ahol feldolgozásig hűtőszekrényben tároltuk. Az összegyűjtött állatok faji azonosítása sztereomikroszkóp segítségével történt.

4 112 Eredmények Összesen 131 taxont mutattunk ki a területről 2008 és 2011 között. Ezek közül 2 Platyhelminthes, 17 Gastropoda, 13 Lamellibranchiata, 1 Polychaeta, 1 Oligochaeta, 8 Hirudinea, 11 Crustacea, 22 Ephemeroptera, 6 Odonata, 1 Plecoptera, 9 Heteroptera, 7 Coleoptera, 1 Megaloptera, 20 Trichoptera és 12 Diptera volt. Mintavételi helyek szerint Botovonál 78, Vízvárnál 54 (itt csak 2 mintavétel történt), Barcsnál 62 és Drávaszabolcsnál 55 taxon került elő és 2007 között ugyanezen a négy mintavételi helyen 110 taxont tudtunk kimutatni. 1 Platyhelminthes, 12 Gastropoda, 7 Lamellibranchiata, 1 Oligochaeta, 4 Hirudinea, 8 Crustacea, 16 Ephemeroptera, 10 Odonata, 17 Heteroptera, 10 Coleoptera, 7 Diptera volt. Mintavételi helyek szerint Botovonál 21, Vízvárnál 75, Barcsnál 48 és Drávaszabolcsnál 50 taxon került elő. A Drávából 10 védett fajt mutattunk ki: Aquarius najas (nagy molnárpoloska), Amphimelania holandri (szávai vízicsiga), Fagotia acicularis (folyamcsiga), Theodoxus danubialis (rajzos csiga), Unio crassus (tompa folyamkagyló), Borysthenia naticina (kúpos kerekszájúcsiga), Ophiogomphus cecilia (erdei szitakötő), Gomphus vulgatissimus (feketelábú szitakötő), Gomphus flavipes (sárgás szitakötő), Macronychus quadrituberculatus (négypúpú karmosbogár). Az általunk korábban nem fogott Procloeon bifidum (SZIRÁKI 1998) és Centroptilum luteolum kérészfajt már korábban leírták a Dráva mentéről (BAUERNFEIND et al. 2005). A Borysthenia naticina csigának, Baetis tracheatus, Epeorus assimilis, Paraleptophlebia submarginata kérészfajoknak és a Xanthoperla apicalis álkérészfajnak nincs általunk ismert előfordulási adata a térségből. Csak a Szigetközből és a Drávából ismert a Silo piceus tegzes faj (NÓGRÁDI és UHERKOVICH, 2002). A Dél-Dunántúlon ritka az Ancylus fluviatilis csiga (VARGA és CSÁNYI 1997), az Ametropus fragilis, Serratella ignita (SZIRÁKI 1998) kérészfajok, az Ophiogomphus cecilia szitakötőfaj (TÓTH 2005) és a tiszta vizű folyókra jellemző Agapetus laniger, Brachycentrus subnubilus tegzes fajok (NÓGRÁDI és UHERKOVICH 2002). Az előbbi fajoknál gyakoribb, hegyvidéki patakok és tiszta vizű folyók jellemző tegzes faja a Lype reducta, tiszta vizű folyószakaszok gyakori faja a Psychomyia pusilla, de jó vízminőséget jelez a Setodes punctatus és az Oecetis notata is (NÓGRÁDI és UHERKOVICH 2002). Faunisztikailag kiemelendő még az Aphelocheirus aestivalis előkerülése, valamint a terjedőben lévő idegen honos (Potamopyrgus antipodarum, Corbicula fluminea, Sinanodonta woodiana, Hypania invalida, Chelicorophium curvispinum, Chelicorophium sowinskyi, Dikerogammarus haemobaphes, Dikerogammarus villosus, Jaera sarsi, Limnomysis benedeni) fajok jelenléte. A Sinanodonta woodiana kagyló drávai előfordulásáról ismerünk horvát kutatók által publikált adatokat (LAJTNER et al. 2011). A Dunában már ismert, és vizsgálataink során Drávaszabolcsnál 2008-ban és 2011-ben is kimutatott Hypania invalida invázív soksertéjű gyűrűsféreg más publikált drávai adatáról nem tudunk. A kimutatott ponto kaszpikus rákfajok jelenléte a folyóban korábbról ismert (CZIROK et al. 2008; ŽGANEC et al. 2009; BORZA 2011), a JUHÁSZ és munkatársai (2006) által említett Dikerogammarus bispinosus MARTYNOV, 1925 viszont nem került elő. Több faj esetében (C. curvispinum, D. villosus, J. sarsi, L. benedeni) a jelen vizsgálatok eredményei jelentik folyásirányban legfelső ismert előfordulást a folyóban, azonban a viszonylag kevés rendelkezésre álló adat miatt ebből nem lehet egyértelműen a fajok közelmúltbéli terjeszkedésére következtetni. A folyó figyelemre méltó jellegzetessége, hogy az őshonos és invazív bolharák- és víziászka-fajok előfordulása igen hosszú szakaszon átfed.

5 113 Felhasznált irodalom ÁBRAHÁM, L. (1995): A tervezett Duna-Dráva Nemzeti Park recésszárnyú-alkatú (Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera) faunájának természetvédelmi vizsgálata, I. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 8: BAUERNFEIND, E. KOVÁCS, T. AMBRUS, A. (2005): Collection of adult mayflies (Ephemeroptera) of the Mátra Museum, Hungary. Folia historico-naturalia Musei Matraensis 29: BORZA, P. (2011): Revision of invasion history, distributional patterns, and new records of Corophiidae (Crustacea: Amphipoda) in Hungary. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 57: CSABAI, Z. (2000): Vízibogarak kishatározója I. (Coleoptera: Haliplidae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae). Vízi Természet és Környezetvédelem sorozat, 15. kötet, Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest 278 pp. CSABAI, Z. GIDÓ, ZS. SZÉL, GY. (2002): Vízibogarak kishatározója II. (Coleoptera: Georissidae, Spercheidae, Hydrochidae, Helophoridae, Hydrophilidae). Vízi Természet és Környezetvédelem sorozat, 16. kötet, Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 205 pp. CSABAI, Z. (2003): Vízibogarak kishatározója III. Vízi Természet és Környezetvédelem sorozat, 17. kötet, Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 280 pp. CZIROK, A. HORVAI, V. SÁRFI, N. (2008): Adatok a magyar Dráva szakasz litorális zónájának makroszkopikus gerinctelen faunájáról. Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 18: DOMONKOS, T. VARGA, A. (1994): Az uszadékokról, különös tekintettel a Drávából származó uszadék molluszka [sic!] tartalmának vizsgálatára. Malakológiai Tájékoztató 13: GIDÓ, ZS. SZÉL, GY (1998): Adatok a Duna-Dráva Nemzeti Park Dráva menti részének vízibogár (Coleoptera: Hydradephaga, Palpicornia, Dryopidae, Elmidae) faunájáról. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 9: HÉRA, Z. VARGA, A. (2001): Somogy megye puhatestű (Mollusca) faunája. Natura Somogyiensis 1: JUHÁSZ, P. Varga, A. KISS, B. MÜLLER, Z. (2006a): Faunistical results of the Mollusca investigations carried out in the frames of the ecological survey of the surface waters of Hungary (ECOSURV) in Folia historico-naturalia Musei Matraensis 30: JUHÁSZ, P. KISS, B. MÜLLER, Z. (2006b): Faunistical results of the Hirudinea investigations carried out in the frames of the ecological survey of the surface waters of Hungary (ECOSURV) in Folia historico-naturalia Musei Matraensis 30: JUHÁSZ, P. KOVÁCS, K. SZABÓ, T. CSIPKÉS, R. KISS, B. MÜLLER, Z. (2006c): Faunistical results of the Malacostraca investigations carried out in the frames of the ecological survey of the surface waters of Hungary (ECOSURV) in Folia historico-naturalia Musei Matraensis 30: JUHÁSZ, P. KISS, B. MÜLLER, Z. (2009): Faunistical data to complete the nationwide occurrence of Thick Shelled River Mussel (Unio crassus Retzius, 1788). Folia historico-naturalia Musei Matraensis 33: KISS, B. JUHÁSZ, P. MÜLLER, Z. NAGY, L. GÁSPÁR, Á (2006a): Summary of the Ecological Survey of Surface Waters of Hungary (ECOSURV) (sampling

6 114 locations, methods and investigators). Folia historico-naturalia Musei Matraensis 30: KISS, B. JUHÁSZ, P. MÜLLER, Z. (2006b): Faunistical results of the Heteroptera (Gerromorpha et Nepomoropha) investigations carried out in the frames of the ecological survey of the surface waters of Hungary (ECOSURV) in Folia historiconaturalia Musei Matraensis 30: KONDOROSY, E. FÖLDESSY, M. (1998): Adatok a Duna-Dráva Nemzeti Park Dráva menti területei poloska (Heteroptera) faunájához. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 9: KOVÁCS, T. AMBRUS, A. BÁNKUTI, K. (1999): Data to the Hungarian mayfly (Ephemeroptera) fauna arising from collectings of larvae. Folia historiconaturalia Musei Matraensis 23: KOVÁCS, T. (2001): Somogy megye kérészeinek katalógusa (Ephemeroptera). Natura Somogyiensis 1: KOVÁCS, T. AMBRUS, A. JUHÁSZ, P. (2003): Data to the Hungarian mayfly (Ephemeroptera) fauna arising from collectings of larvae II. Folia historiconaturalia Musei Matraensis 27: KOVÁCS, T. AMBRUS, A. JUHÁSZ, P. BÁNKUTI, K. (2004): Lárva és exuvium adatok Magyarország Odonata faunájához. Folia historico-naturalia Musei Matraensis 28: KOVÁCS, T. (2005): Data to the Hungarian mayfly (Ephemeroptera) fauna arising from collectings of larvae III. Folia historico-naturalia Musei Matraensis 29: KOVÁCS, T. (2006a): Data to the Hungarian mayfly (Ephemeroptera) fauna arising from collectings of larvae IV. Folia historico-naturalia Musei Matraensis 30: KOVÁCS, T. AMBRUS, A. JUHÁSZ, P. (2006b): Lárva és exuvium adatok Magyarország Odonata faunájához II. Folia historico-naturalia Musei Matraensis 30: KOVÁCS, T. (2006c): Faunistical results of the Ephemeroptera investigations carried out in the frames of the ecological survey of the surface waters of Hungary (ECOSURV) in Folia historico-naturalia Musei Matraensis 30: KOVÁCS, T. (2006d): Faunistical results of the Plecoptera investigations carried out in the frames of the ecological survey of the surface waters of Hungary (ECOSURV) in Folia historico-naturalia Musei Matraensis 30: KÖDÖBÖCZ, V. JUHÁSZ, P. KISS, B. MÜLLER, Z. (2006): Faunistical results of the Coleoptera investigations carried out in the frames of the ecological survey of the surface waters of Hungary (ECOSURV) in Folia historico-naturalia Musei Matraensis 30: LAJTNER, J. CRNČAN, P. (2011): Distribution of the invasive bivalve Sinanodonta woodiana (LEA, 1834) in Croatia. Aquatic Invasions Volume 6, Supplement 1: MAJER, J. KRČMAR, S. (1998): A Dráva magyar- és horvátországi szakasza ártéri területeinek bögölyfaunájáról (Diptera: Tabanidae). Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 9: MÓRA, A JUHÁSZ, P. KISS, B. MÜLLER, Z. (2006): Faunistical results of the Trichoptera investigations carried out in the frames of the ecological survey of the surface waters of Hungary (ECOSURV) in Folia historico-naturalia Musei Matraensis 30:

7 115 MSZ EN (1998): Vízminőség. Biológiai mintavétel. A vízi bentikus makroszkópikus gerinctelenek kézihálós mintavételének irányelvei (ISO 7828: 1985). MÜLLER, Z. JUHÁSZ, P. KISS, B. (2006): Faunistical results of the Odonata investigations carried out in the frames of the ecological survey of the surface waters of Hungary (ECOSURV) in Folia historico-naturalia Musei Matraensis 30: NESEMANN, H. (1998): Adatok a Dráva mente pióca (Hirudinea) faunájához. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 9: NÓGRÁDI, S. UHERKOVICH, Á. (1995): A Dráva magyarországi szakaszának tegzes (Trichoptera) faunája. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 8: NÓGRÁDI, S. UHERKOVICH, Á. (1998): Újabb eredmények a Duna-Dráva Nemzeti Park Dráva menti területei tegzes (Trichoptera) faunájának kutatásában. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 9: NÓGRÁDI, S. UHERKOVICH, Á. (2002): Magyarország tegzesei (Trichoptera). Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 11: PINTÉR, I. (1980): Somogy megye malakológiai felmérése. Folia historico-naturalia Musei Matraensis 6: SZIRÁKI, GY. (1995): Adatok a Dráva-mellék kérész (Ephemeroptera) faunájának ismeretéhez. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 8: SZIRÁKI, GY. (1998): Adatok a Dráva mente kérész (Ephemeroptera) faunája. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 9: TÓTH, S. (1995a): A Dráva mente szitakötő (Odonata) faunájának előzetes vizsgálata. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 8: TÓTH, S. (1995b): Adatok a Dráva mente kétszárnyú (Diptera) faunájához. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 8: TÓTH, S. (1995c): A Dráva mente zengőlégy faunájának alapvetése (Diptera: Syrphidae). Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 8: TÓTH, S. (1998a): A Duna-Dráva Nemzeti Park Dráva menti területének szitakötő (Odonata) faunája. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 9: TÓTH, S. (1998b): A Duna-Dráva Nemzeti Park Dráva menti területének zengőlégy faunája (Diptera: Syrphidae). Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 9: TÓTH, S. (2001): Somogy megye szitakötőinek katalógusa (Insecta: Odonata). Natura Somogyiensis 1: TÓTH, S. (2005): Monitoring dragonflies on the section of the Dráva between Őrtilos and Vízvár (Insecta: Odonata). Natura Somogyiensis 7: UHERKOVICH, Á., NÓGRÁDI, S. (1992): Néhány adat a Dráva magyarországi szakaszának Trichoptera faunájához. Somogyi Múzeumok Közleményei 9: VARGA, A. (1995): A Dráva menti puhatestű (Mollusca) fauna kutatásának eddigi eredményei. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 8: VARGA, A. CSÁNYI, B. (1997): Vizicsiga-fajok elterjedésének adatai hazai folyóinkban az elmúlt évtized faunisztikai feltárásai alapján. Folia historiconaturalia Musei Matraensis 22: VARGA, A. UHERKOVICH, Á. (1998): A Dráva menti puhatestű (Mollusca) fauna kutatásának újabb eredményei. Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 9:

8 116 VARGA, A. CSÁNYI, B. MAJOROS, G. (1999): Kagylófajok elterjedésének hazai adatai folyóinkban az elmúlt évtized faunisztikai feltárása alapján II. (Mollusca -Bivalvia). Folia historico-naturalia Musei Matraensis 23: ŽGANEC, K. GOTTSTEIN, S. HUDINA, S. (2009): Ponto-Caspian amphipods in Croatian large rivers. Aquatic Invasions 4: táblázat. A Drávában ben gyűjtött makrogerinctelen taxonok. régi adat (CZIROK et al. 2008), + új adat. TAXON NÉV Platyhelminthes Dendrocoelum lacteum (O.F. Müller, 1774) + MINTAVÉTELI HELYEK Botovo Vízvár Barcs Planariidae + Gastropoda Drávaszabolcs Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) + Amphimelania holandrii (Pfeiffer, 1828) Ancylus fluviatilis O.F. Müller, Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) Borysthenia naticina (Menke, 1845) + Esperiana daudebartii acicularis (Feroussac, 1823) + Haitia acuta (Draparnaud, 1805) + Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer, 1828) Lymnaeidae + Physa fontinalis Linnaeus, Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) + + Radix auricularia (Linnaeus, 1758) + Radix ovata (Drapanaud, 1805) Theodoxus danubialis (C. Pfeiffer, 1828) + Theodoxus fluviatilis Linnaeus, Viviparus acerosus (Bourguignat,1865) + Viviparus contectus (Millet, 1813) + Lamellibranchiata Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) Corbicula fluminea (O.F. Müller, 1774) + Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) Musculium lacustre (O.F. Müller, 1774) +

9 117 (2. táblázat. folytatás) TAXON NÉV Pisidium amnicum (O.F. Müller, 1774) + MINTAVÉTELI HELYEK Botovo Vízvár Barcs Pisidium henslowanum (Sheppard, 1823) + Drávaszabolcs Pisidium sp. + + Pisidium subtruncatum (Malm, 1855) + Pisidium supinum (A. Schmidt, 1851) + Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) + + Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) Unio crassus (Philipsson, 1788) + Unio pictorum (Linnaeus, 1758) + Polychaeta Hypania invalida (Grube, 1860) + Oligochaeta Oligochaeta Hirudinea Dina sp. + + Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758) + Erpobdella sp. + Erpobdella vilnensis (Liskiewiczs, 1925) + Helobdella stagnalis (Linnaeus, 1761) + Piscicola geometra (Linnaeus, 1761) + + Piscicola haranti Jarry, Piscicola sp. + Crustacea Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758) Chelicorophium curvispinum (Sars, 1895) Chelicorophium sowinskyi (Martynov, 1924) + + Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841) Dikerogammarus villosus (Sovinsky, 1894) Gammarus fossarum Koch, Gammarus roeselii Gervais, Jaera sarsi Valkanov, Limnomysis benedeni Czerniavsky, Niphargus sp. + Synurella ambulans (F.R.Müller, 1846) +

10 118 (2. táblázat. folytatás) TAXON NÉV MINTAVÉTELI HELYEK Botovo Vízvár Barcs Drávaszabolcs Ephemeroptera Ametropus fragilis Albarda, Baetis buceratus Eaton, Baetis fuscatus (Linnaeus, 1761) + + Baetis pentaphlebodes Ujhelyi, Baetis rhodani Pictet, Baetis sp. + + Baetis tracheatus Keffermüller & Machel, Baetis vernus Curtis, Caenis luctuosa (Burmeister, 1839) + + Caenis pseudorivulorum Keffermüller, Caenis sp. + + Centroptilum sp. + Cloeon dipterum (Linnaeus, 1761) Epeorus assimilis (Eaton, 1871) + Heptagenia flava Rostock, Heptagenia sp Heptagenia sulphurea (Müller, 1776) Paraleptophlebia submarginata (Stephens, 1835) + Potamanthus luteus (Linnaeus, 1767) Procloeon bifidum (Bengtsson, 1912) + Serratella ignita (Poda, 1761) + + Odonata Calopteryx splendens (Harris, 1782) Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) + Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) + + Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Plecoptera Xanthoperla apicalis (Newman, 1836) + Heteroptera Aphelocheirus aestivalis (Fabricius, 1803) Aquarius najas (De Geer, 1773) +

11 119 (2. táblázat. folytatás) TAXON NÉV MINTAVÉTELI HELYEK Drávaszabolcs Botovo Vízvár Barcs Aquarius paludum (Fabricius, 1794) Aquarius sp. + + Corixidae + + Gerris argentatus Schummel, Gerris lacustris (Linnaeus, 1758) + Micronecta sp Nepa cinerea Linnaeus, Coleoptera Dytiscidae lárva + Elmidae lárva + Haliplidae lárva + Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792) + Limnius volckmari (Panzer, 1793) + Macronychus quadrituberculatus Müller, Noterus crassicornis (O.F. Müller, 1776) + Megaloptera Sialis lutaria (Linnaeus, 1758) + Trichoptera Adicella sp. + Agapetus laniger Pictet, Anabolia furcata Brauer, Brachycentrus subnubilus Curtis, Ceraclea dissimilis (Stevens,1836) + Goera pilosa (Fabricius, 1775) + + Halesus tesselatus (Rambur, 1842) + Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834) + Hydropsyche bulgaromanorum Malicky, Hydropsyche contubernalis McLachlan, Hydropsyche modesta Navás, Hydropsyche pellucidula (Curtis, 1834) Hydropsyche sp Hydroptila sp Lype reducta (Hagen, 1836) + Mystacides azurea (Linnaeus, 1761) +

12 120 (2. táblázat. folytatás) TAXON NÉV MINTAVÉTELI HELYEK Botovo Vízvár Barcs Oecetis notata (Rambur, 1842) Psychomyia pusilla (Fabricius, 1781) Setodes punctatus (Fabricius, 1793) + + Silo piceus (Brauer, 1857) + Diptera Anopheles sp. + Drávaszabolcs Chironomidae Culicidae + Culicoides sp Diptera + + Limoniidae + + Simuliidae + Simulium erythrocephalum (De Geer, 1776) + + Simulium ornatum-fajcsoport + Simulium reptans (Linnaeus, 1758) + Tabanidae + + Tipulidae + +

ADATOK A MAGYAR DRÁVA SZAKASZ LITORÁLIS ZÓNÁJÁNAK MAKROSZKOPIKUS GERINCTELEN FAUNÁJÁRÓL

ADATOK A MAGYAR DRÁVA SZAKASZ LITORÁLIS ZÓNÁJÁNAK MAKROSZKOPIKUS GERINCTELEN FAUNÁJÁRÓL 27 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 18: 27 36, 2008 ADATOK A MAGYAR DRÁVA SZAKASZ LITORÁLIS ZÓNÁJÁNAK MAKROSZKOPIKUS GERINCTELEN FAUNÁJÁRÓL CZIROK ATTILA HORVAI VALÉR SÁRFI NIKOLETTA Dél-dunántúli Környezetvédelmi,

Részletesebben

PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 49 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 13: 49 53, 2005 A BÖRZSÖNYI-PATAK KÉRÉSZFAUNÁJÁNAK VIZSGÁLATA CSER BALÁZS PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. INVESTIGATION ON

Részletesebben

A BALATON BEFOLYÓI MAKROBENTOSZÁNAK FELMÉRÉSE AZ EU VKI AJÁNLÁSAI TÜKRÉBEN

A BALATON BEFOLYÓI MAKROBENTOSZÁNAK FELMÉRÉSE AZ EU VKI AJÁNLÁSAI TÜKRÉBEN A BALATON BEFOLYÓI MAKROBENTOSZÁNAK FELMÉRÉSE AZ EU VKI AJÁNLÁSAI TÜKRÉBEN Móra Arnold MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany Összefoglalás. 2006-ban a Balaton környéki befolyók makroszkópikus

Részletesebben

Adatok egy kavicsbányató makrogerinctelen faunájához

Adatok egy kavicsbányató makrogerinctelen faunájához Kóbor Péter* Adatok egy kavicsbányató makrogerinctelen faunájához XXI. Ifjúsági Tudományos Fórum Keszthely, 2015. május 21. * PE GK Állattani és Akvakultúra Csoport, p.kobor@gmail.com Bevezetés Kavicsbányatavak

Részletesebben

Makroszkópikus vízi gerinctelenekkel foglalkozó kutatók címjegyzéke

Makroszkópikus vízi gerinctelenekkel foglalkozó kutatók címjegyzéke Makroszkópikus vízi gerinctelenekkel foglalkozó kutatók címjegyzéke Ábrahám Levente, Ph.D Osztályvezetı, múzeológus Levelezési cím: Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Kaposvár Fı u 10. e-mail: levi@smmi.hu

Részletesebben

A szikes jelleggel összefüggésbe hozható állóvizek makroszkopikus vízi gerinctelen faunájának vizsgálata a Dél-Alföldön

A szikes jelleggel összefüggésbe hozható állóvizek makroszkopikus vízi gerinctelen faunájának vizsgálata a Dél-Alföldön A szikes jelleggel összefüggésbe hozható állóvizek makroszkopikus vízi gerinctelen faunájának vizsgálata a Dél-Alföldön Petri Attila P. Holló Ildikó Nagy-László Zsolt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,

Részletesebben

ADATOK A PILIS ÉS A VISEGRÁDI-HEGYSÉG KÉRÉSZFAUNÁJÁNAK (INSECTA: EPHEMEROPTERA) ISMERETÉHEZ

ADATOK A PILIS ÉS A VISEGRÁDI-HEGYSÉG KÉRÉSZFAUNÁJÁNAK (INSECTA: EPHEMEROPTERA) ISMERETÉHEZ 89 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 33: 89 94, 2015 ADATOK A PILIS ÉS A VISEGRÁDI-HEGYSÉG KÉRÉSZFAUNÁJÁNAK (INSECTA: EPHEMEROPTERA) ISMERETÉHEZ CSER BALÁZS Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

A DUNA RAJKAI ÉS SZOBI KERESZTSZELVÉNYEINEK MAKROZOOBENTON VIZSGÁLATA MÉLYSÉGI KOTORT MINTÁK ALAPJÁN

A DUNA RAJKAI ÉS SZOBI KERESZTSZELVÉNYEINEK MAKROZOOBENTON VIZSGÁLATA MÉLYSÉGI KOTORT MINTÁK ALAPJÁN 209 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 20: 209 218, 2009 A DUNA RAJKAI ÉS SZOBI KERESZTSZELVÉNYEINEK MAKROZOOBENTON VIZSGÁLATA MÉLYSÉGI KOTORT MINTÁK ALAPJÁN SZEKERES JÓZSEF MOLNÁR MELINDA CSÁNYI BÉLA SZALÓKY

Részletesebben

ÚJABB LÁRVAADATOK A SAJÓ TEGZESFAUNÁJÁHOZ (TRICHOPTERA)

ÚJABB LÁRVAADATOK A SAJÓ TEGZESFAUNÁJÁHOZ (TRICHOPTERA) 83 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 31: 83 94, 2013 ÚJABB LÁRVAADATOK A SAJÓ TEGZESFAUNÁJÁHOZ (TRICHOPTERA) POLYÁK LÁSZLÓ 1 COZMA NASTASIA JULIANNA 1 FARKAS ANNA 2 KUNDRÁT JÁNOS TAMÁS 1 MÓRA ARNOLD 3 LENGYEL

Részletesebben

Vízi makroszkópikus gerinctelenek faunisztikai vizsgálata a Körös Maros Nemzeti Park működési területén

Vízi makroszkópikus gerinctelenek faunisztikai vizsgálata a Körös Maros Nemzeti Park működési területén Crisicum 3. pp.141-156. Vízi makroszkópikus gerinctelenek faunisztikai vizsgálata a Körös Maros Nemzeti Park működési területén Juhász Péter Kiss Béla Olajos Péter Grigorszky István Bevezetés Munkánk a

Részletesebben

ADATOK A DÉL-ALFÖLD KIS ÉS KÖZEPES MÉRETŰ VÍZFOLYÁSAINAK MAKROSZKOPIKUS VÍZI GERINCTELEN FAUNÁJÁHOZ, 2. RÉSZ

ADATOK A DÉL-ALFÖLD KIS ÉS KÖZEPES MÉRETŰ VÍZFOLYÁSAINAK MAKROSZKOPIKUS VÍZI GERINCTELEN FAUNÁJÁHOZ, 2. RÉSZ 181 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 20: 181 191, 2009 ADATOK A DÉL-ALFÖLD KIS ÉS KÖZEPES MÉRETŰ VÍZFOLYÁSAINAK MAKROSZKOPIKUS VÍZI GERINCTELEN FAUNÁJÁHOZ, 2. RÉSZ PETRI ATTILA P. HOLLÓ ILDIKÓ NAGY-LÁSZLÓ

Részletesebben

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola

Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Pannon Egyetem Georgikon Kar Festetics Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Anda Angéla, DSc egyetemi tanár Témavezető: Dr. Kondorosy Előd, CSc egyetemi docens Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida)

Részletesebben

ADATOK AZ ÖRVÉNYFÉRGEK (PLATYHELMINTHES: TURBELLARIA) ÉSZAK- DUNÁNTÚLI ELŐFORDULÁSÁHOZ

ADATOK AZ ÖRVÉNYFÉRGEK (PLATYHELMINTHES: TURBELLARIA) ÉSZAK- DUNÁNTÚLI ELŐFORDULÁSÁHOZ 157 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 20: 157 164, 2009 ADATOK AZ ÖRVÉNYFÉRGEK (PLATYHELMINTHES: TURBELLARIA) ÉSZAK- DUNÁNTÚLI ELŐFORDULÁSÁHOZ KOVÁCS KRISZTIÁN 1 FÜLEP TEOFIL 2 1 Észak-dunántúli Környezetvédelmi,

Részletesebben

A Körösök és a Berettyó puhatestűi (1902 1998)

A Körösök és a Berettyó puhatestűi (1902 1998) Crisicum 3. pp.79-109. A Körösök és a Berettyó puhatestűi (1902 1998) Domokos Tamás - Lennert József Abstract Molluscs of the Körös and Berettyó Rivers (1902-1998): The authors presents the mollusc fauna

Részletesebben

Lárvaadatok az Aggtelek Rudabányai-hegyvidék és a Putnoki-dombság tegzesfaunájához (Trichoptera)

Lárvaadatok az Aggtelek Rudabányai-hegyvidék és a Putnoki-dombság tegzesfaunájához (Trichoptera) FOLIA HISTORICO-NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2002 26: 245 251 Lárvaadatok az Aggtelek Rudabányai-hegyvidék és a Putnoki-dombság tegzesfaunájához (Trichoptera) MÓRA ARNOLD & CSABAI ZOLTÁN ABSTRACT: (Contribution

Részletesebben

Adatok a Kiskunsági Nemzeti Park Mollusca Faunájához I.

Adatok a Kiskunsági Nemzeti Park Mollusca Faunájához I. FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2007 31: 43 76 Adatok a Kiskunsági Nemzeti Park Mollusca Faunájához I. VARGA ANDRÁS & KOVÁCS ÉVA ABSTRACT: (Data to the Mollusc fauna of the Kiskunság National

Részletesebben

Somogy megye kérészeinek katalógusa (Ephemeroptera)

Somogy megye kérészeinek katalógusa (Ephemeroptera) Natura Somogyiensis 1 87-92 Kaposvár, 2001 Somogy megye kérészeinek katalógusa (Ephemeroptera) KOVÁCS TIBOR KOVÁCS T.: Checklist of the mayfly fauna of Somogy county (Ephemeroptera) Abstract: In this paper

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS Z. BARTA, L. KARAFFA, I. MÉSZÁROS, S.A. NAGY, I. PÓCSI, M. SIPICZKI ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC. 28, 2012 ADIUVANTIBUS

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS GY. BORBÉLY, L. KISS, GY. LAKATOS, A.S. NAGY, I. NYILAS K. PECSENYE, I. PÓCSI, M. SIPICZKI ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA

Részletesebben

ADATOK A DÉL-DUNÁNTÚL PÚPOSSZÚNYOG-FAUNÁJÁHOZ (DIPTERA: SIMULIIDAE)

ADATOK A DÉL-DUNÁNTÚL PÚPOSSZÚNYOG-FAUNÁJÁHOZ (DIPTERA: SIMULIIDAE) 45 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 26: 45 51, 2011 ADATOK A DÉL-DUNÁNTÚL PÚPOSSZÚNYOG-FAUNÁJÁHOZ (DIPTERA: SIMULIIDAE) DEÁK CSABA 1 CZIROK ATTILA 2 GYULAVÁRI HAJNALKA ANNA 3 MAUCHART PÉTER 4 HORVAI VALÉR

Részletesebben

A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA EFFECT OF SAMPLING EFFORT ON THE SAMPLE REPRESENTATIVENESS

A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA EFFECT OF SAMPLING EFFORT ON THE SAMPLE REPRESENTATIVENESS 209 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 18: 209 213, 2008 A MINTAVÉTELI ERŐFESZÍTÉS HATÁSA A MINTAREPREZENTATIVITÁSRA SCHMERA DÉNES 1 ERŐS TIBOR 2 1 Nyíregyházi Főiskola, Biológia Intézet, 4400 Nyíregyháza, Sóstói

Részletesebben

INVESTIGATION OF MAYFLIES IN THE NORTH-TRANSDANUBIAN REGION. Ifjúság útja 6. Hungary, cserbala@ttk.pte.hu

INVESTIGATION OF MAYFLIES IN THE NORTH-TRANSDANUBIAN REGION. Ifjúság útja 6. Hungary, cserbala@ttk.pte.hu 107 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 14: 107 114, 2006 KÉRÉSZ-FAUNISZTIKAI VIZSGÁLATOK ÉSZAK-DUNÁNTÚLON CSER BALÁZS 1 KOVÁCS KRISZTIÁN 2 1 PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS GY. LAKATOS, I. MÉSZÁROS, A.S. NAGY, K. PECSENYE, I. PÓCSI, M. SIPICZKI ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC. 20, 2009 ADIUVANTIBUS

Részletesebben

University of Pécs, Department of General and Applied Ecology, Pécs H-7624, Ifjúság útja 6., Hungary, * kalmanz@gamma.ttk.pte.hu

University of Pécs, Department of General and Applied Ecology, Pécs H-7624, Ifjúság útja 6., Hungary, * kalmanz@gamma.ttk.pte.hu 73 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 18: 73 82, 2008 CONTRIBUTION TO THE AQUATIC COLEOPTERA AND HETEROPTERA FAUNA OF THE UPPER-TISZA-REGION (COLEOPTERA: HYDRADEPHAGA, HYDROPHILOIDEA; HETEROPTERA: GERROMORPHA,

Részletesebben

A Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774) és a Helix lucorum Linnaeus, 1758 adventív csigafajok hazai elõfordulásának aktualizálása

A Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774) és a Helix lucorum Linnaeus, 1758 adventív csigafajok hazai elõfordulásának aktualizálása MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2010 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 28: 85 90 A Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774) és a Helix lucorum Linnaeus, 1758 adventív csigafajok hazai elõfordulásának aktualizálása Varga András,

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS GY. LAKATOS, I. MÉSZÁROS, A.S. NAGY, K. PECSENYE, I. PÓCSI, M. SIPICZKI ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC. 26, 2011 ADIUVANTIBUS

Részletesebben

Az áramló vizek biológiai vízminısítése

Az áramló vizek biológiai vízminısítése Az áramló vizek biológiai vízminısítése vízminısítés a vízi makroszkopikus gerinctelen élılényegyüttessel (makrozoobenton) Az erdei iskolák és a biológia tanárok által szervezett tanulmányi kirándulások

Részletesebben

Lárva és exuvium adatok Magyarország Odonata faunájához III.

Lárva és exuvium adatok Magyarország Odonata faunájához III. FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2010 34: 29 35 Lárva és exuvium adatok Magyarország Odonata faunájához III. KOVÁCS TIBOR & AMBRUS ANDRÁS ABSTRACT: (Larval and exuvial data to the Odonata fauna

Részletesebben

CONTRIBUTION TO THE AQUATIC MACROINVERTEBRATE FAUNA OF SOME HUNGARIAN WATER BODIES

CONTRIBUTION TO THE AQUATIC MACROINVERTEBRATE FAUNA OF SOME HUNGARIAN WATER BODIES 17 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 28: 17 32, 2012 CONTRIBUTION TO THE AQUATIC MACROINVERTEBRATE FAUNA OF SOME HUNGARIAN WATER BODIES P. BODA 1, * G. VÁRBÍRÓ 1 CS. DEÁK 2 1 Department of Tisza River Research,

Részletesebben

Kagylófajok elterjedésének adatai hazai folyóinkban az elmúlt évtized faunisztikai feltárása alapján II. (Mollusca Bivalvia)

Kagylófajok elterjedésének adatai hazai folyóinkban az elmúlt évtized faunisztikai feltárása alapján II. (Mollusca Bivalvia) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 1998 99 23: 347 367 Kagylófajok elterjedésének adatai hazai folyóinkban az elmúlt évtized faunisztikai feltárása alapján II. (Mollusca Bivalvia) VARGA ANDRÁS

Részletesebben

CONTRIBUTION TO THE AQUATIC MACROINVERTEBRATE FAUNA OF THE ZSELIC HILLY REGION, SW HUNGARY

CONTRIBUTION TO THE AQUATIC MACROINVERTEBRATE FAUNA OF THE ZSELIC HILLY REGION, SW HUNGARY 99 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 26: 99 115, 2011 CONTRIBUTION TO THE AQUATIC MACROINVERTEBRATE FAUNA OF THE ZSELIC HILLY REGION, SW HUNGARY A. KÁLMÁN 1 * R. BODA 2 Z. KÁLMÁN 1 P. MAUCHART 2 GY. ROZNER

Részletesebben

A Lajta makrogerinctelen faunája Mosonmagyaróvár térségében ÖSSZEFOGLALÁS

A Lajta makrogerinctelen faunája Mosonmagyaróvár térségében ÖSSZEFOGLALÁS A Lajta makrogerinctelen faunája Mosonmagyaróvár térségében BAKCSA FLÓRIÁN 1 FAZEKAS CSABA 1 NÉMETH ÁRPÁD 1 1 Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

SZIGETKÖZI VÍZTEREK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-VÁLTOZÁSA A DUNA ELTERELÉSE ELİTTI ÉS A MAI MAKROGERINCTELEN ADATOK ALAPJÁN

SZIGETKÖZI VÍZTEREK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-VÁLTOZÁSA A DUNA ELTERELÉSE ELİTTI ÉS A MAI MAKROGERINCTELEN ADATOK ALAPJÁN 223 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 14: 223 230, 2006 SZIGETKÖZI VÍZTEREK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT-VÁLTOZÁSA A DUNA ELTERELÉSE ELİTTI ÉS A MAI MAKROGERINCTELEN ADATOK ALAPJÁN SZEKERES JÓZSEF 2 CSÁNYI BÉLA 2 1 Eötvös

Részletesebben

Hazai kagyló bibliográfia Hungarian Mussel Bibliography Összeállította/ Compiled by Bódis, E. Version: 2006.07.10.

Hazai kagyló bibliográfia Hungarian Mussel Bibliography Összeállította/ Compiled by Bódis, E. Version: 2006.07.10. Hazai kagyló bibliográfia Hungarian Mussel Bibliography Összeállította/ Compiled by Bódis, E. Version: 2006.07.10. B. MUSKÓ, I. BAKÓ, B. (2002): A vándorkagyló (Dreissena polymorpha) denzitása, biomasszája

Részletesebben

A Tisza ukrajnai felső szakaszának szitakötő élőhelyei Kolozsvári I.

A Tisza ukrajnai felső szakaszának szitakötő élőhelyei Kolozsvári I. A Tisza ukrajnai felső szakaszának szitakötő élőhelyei Kolozsvári I. Bevezetés A Tisza szerepe a Kárpát-medencében mind társadalmi, mind ökológiai szempontból meghatározó, ennek ellenére kárpátaljai szakaszának

Részletesebben

URBAN DRAGONFLIES: DATA ON THE ODONATA FAUNA OF THE DANUBE AT BUDAPEST

URBAN DRAGONFLIES: DATA ON THE ODONATA FAUNA OF THE DANUBE AT BUDAPEST 23 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 32: 23 29, 2014 URBAN DRAGONFLIES: DATA ON THE ODONATA FAUNA OF THE DANUBE AT BUDAPEST A. FARKAS 1 * T.O. MÉRŐ 2 A. MÓRA 3 GY. DÉVAI 1 1 University of Debrecen, Centre

Részletesebben

A BALATON KÖRNYÉKI KISVÍZFOLYÁSOK MAKROSZKÓPIKUS GERINCTELEN FAUNÁJA

A BALATON KÖRNYÉKI KISVÍZFOLYÁSOK MAKROSZKÓPIKUS GERINCTELEN FAUNÁJA 105 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 16: 105 167, 2007 A BALATON KÖRNYÉKI KISVÍZFOLYÁSOK MAKROSZKÓPIKUS GERINCTELEN FAUNÁJA MÓRA ARNOLD 1 BARNUCZ ERIKA 2 BODA PÁL 2 CSABAI ZOLTÁN 3 CSER BALÁZS 3 DEÁK CSABA

Részletesebben

Lárvaadatok a Hernád és környéke tegzesfaunájához (Trichoptera).

Lárvaadatok a Hernád és környéke tegzesfaunájához (Trichoptera). FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2003 27: 259 265 Lárvaadatok a Hernád és környéke tegzesfaunájához (Trichoptera). MÓRA ARNOLD & CSABAI ZOLTÁN ABSTRACT: (Larval data to the caddisfly (Trichoptera)

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS Z. BARTA, L. KARAFFA, G. VASAS, I. MIKLÓS S.A. NAGY, I. PÓCSI, ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC. 33, 2015 ADIUVANTIBUS

Részletesebben

Szitakötők faunisztikai vizsgálata a Szigetközben

Szitakötők faunisztikai vizsgálata a Szigetközben Szitakötők faunisztikai vizsgálata a Szigetközben KOVácS TIBOr és AMBruS AnDráS Összefoglalás Kulcsszavak Odonata, lárva, exuvium, faunisztika, természetvédelem, Szigetköz Faunistical Studies on the Odonata

Részletesebben

Mit jelentenek számunkra, miért vizsgáljuk őket? Vizsgálatok különböző térbeli skálán Vízgyűjtőterület jelentősége Veszélyeztető tényezők Bioinváziók

Mit jelentenek számunkra, miért vizsgáljuk őket? Vizsgálatok különböző térbeli skálán Vízgyűjtőterület jelentősége Veszélyeztető tényezők Bioinváziók Mit jelentenek számunkra, miért vizsgáljuk őket? Vizsgálatok különböző térbeli skálán Vízgyűjtőterület jelentősége Veszélyeztető tényezők Bioinváziók Tápanyagterhelés, ipari szennyezés Védelem: Ramsari

Részletesebben

A PILISMARÓTI-PATAK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE A GERINCTELEN MAKROFAUNA TÍPUS-SPECIFIKUS KARAKTERFAJ-ELEMZÉSÉVEL

A PILISMARÓTI-PATAK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE A GERINCTELEN MAKROFAUNA TÍPUS-SPECIFIKUS KARAKTERFAJ-ELEMZÉSÉVEL 99 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 21: 99 107, 2010 A PILISMARÓTI-PATAK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE A GERINCTELEN MAKROFAUNA TÍPUS-SPECIFIKUS KARAKTERFAJ-ELEMZÉSÉVEL KOVÁCS KRISZTIÁN Észak-dunántúli Környezetvédelmi,

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS Z. BARTA, L. KARAFFA, I. MÉSZÁROS, I. MIKLÓS S.A. NAGY, I. PÓCSI, ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC. 32, 2014 ADIUVANTIBUS

Részletesebben

DÉL-ALFÖLDI SZIKES JELLEGGEL ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ ÁLLÓVIZEK MAKROSZKOPIKUS VÍZI GERINCTELEN FAUNÁJÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

DÉL-ALFÖLDI SZIKES JELLEGGEL ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ ÁLLÓVIZEK MAKROSZKOPIKUS VÍZI GERINCTELEN FAUNÁJÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 141 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 28: 141 165, 2012 DÉL-ALFÖLDI SZIKES JELLEGGEL ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ ÁLLÓVIZEK MAKROSZKOPIKUS VÍZI GERINCTELEN FAUNÁJÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA PETRI ATTILA 1 P. HOLLÓ ILDIKÓ

Részletesebben

NEW DATA ON THE DISTRIBUTION OF CORDULEGASTER HEROS THEISCHINGER, 1979 IN MECSEK MOUNTAINS AND ITS SURROUNDINGS

NEW DATA ON THE DISTRIBUTION OF CORDULEGASTER HEROS THEISCHINGER, 1979 IN MECSEK MOUNTAINS AND ITS SURROUNDINGS 21 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 26: 21 28, 2011 NEW DATA ON THE DISTRIBUTION OF CORDULEGASTER HEROS THEISCHINGER, 1979 IN MECSEK MOUNTAINS AND ITS SURROUNDINGS R. BODA 1 * GY. ROZNER 2 A. CZIROK 3 I.

Részletesebben

Faunisztikai kutatások a Körös-Maros Nemzeti Park területén

Faunisztikai kutatások a Körös-Maros Nemzeti Park területén Crisicum I. pp. 105-125. Faunisztikai kutatások a Körös-Maros Nemzeti Park területén Juhász Péter - Kiss Béla - Olajos Péter Abstract Faunistical investigations in the operational area of the Körös-Maros

Részletesebben

A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A KESZTHELYI-HEGYSÉG ÉS A BALATON-FELVIDÉK NÉHÁNY VIZÉBEN

A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A KESZTHELYI-HEGYSÉG ÉS A BALATON-FELVIDÉK NÉHÁNY VIZÉBEN 169 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 33: 169 176, 2015 A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A KESZTHELYI-HEGYSÉG ÉS A BALATON-FELVIDÉK NÉHÁNY VIZÉBEN FÜLEP TEOFIL Holocén Természetvédelmi

Részletesebben

Egy tudós tanár: Czógler Kálmán, a szegedi malakológiai iskola megalapozója

Egy tudós tanár: Czógler Kálmán, a szegedi malakológiai iskola megalapozója ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (1998) 83: 89-98. Egy tudós tanár: Czógler Kálmán, a szegedi malakológiai iskola megalapozója BÁBA KÁROLY H-6720 Szeged, Vár u. 6. Bevezetés Egyetemeken, fıiskolákon tanító tanároktól

Részletesebben

FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS : KISS BÉLA, JUHÁSZ PÉTER, MÜLLER ZOLTÁN & KÖDÖBÖCZ VIKTOR

FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS : KISS BÉLA, JUHÁSZ PÉTER, MÜLLER ZOLTÁN & KÖDÖBÖCZ VIKTOR FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2009 33: 61 72 Adatok a Kis-Balaton és közvetlen környéke vízi makroszkópikus gerinctelen (Bivalvia, Gastropoda, Malacostraca, Ephemeroptera, Odonata, Heteroptera,

Részletesebben

Adatok a Dunántúl Odonata faunájához II.

Adatok a Dunántúl Odonata faunájához II. FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2001 25: 127-134 Adatok a Dunántúl Odonata faunájához II. VIZSLÁN TIBOR PINGITZER BEÁTA ABSTRACT: (Data to the dragonfly fauna of Transdanubia II.) Data on 3052

Részletesebben

Adatok Magyarország szitakötô-faunájához (Odonata) II.

Adatok Magyarország szitakötô-faunájához (Odonata) II. FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 1997 22: 99 108 Adatok Magyarország szitakötô-faunájához (Odonata) II. VIZSLÁN TIBOR PINGITZER BEÁTA ABSTRACT: (Contribution to the knowledge of the dragonfly

Részletesebben

Az ászkarák (Crustacea: Isopoda) kutatások faunisztikai eredményei a Dráva mentén 1

Az ászkarák (Crustacea: Isopoda) kutatások faunisztikai eredményei a Dráva mentén 1 Dunántúli Dolg. Term. tud. Sorozat 9 123-130 Pécs, 1998 Az ászkarák (Crustacea: Isopoda) kutatások faunisztikai eredményei a Dráva mentén 1 FARKAS Sándor FARKAS, S.: The faunistic results of the study

Részletesebben

Ritka és elfelejtett vízibogarak Magyarországon II. A Berosus génusz Enoplurus alnemének fajai (Coleoptera: Hydrophilidae)

Ritka és elfelejtett vízibogarak Magyarországon II. A Berosus génusz Enoplurus alnemének fajai (Coleoptera: Hydrophilidae) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2003 27: 211 216 Ritka és elfelejtett vízibogarak Magyarországon II. A Berosus génusz Enoplurus alnemének fajai (Coleoptera: Hydrophilidae) CSABAI ZOLTÁN ABSTRACT:

Részletesebben

FOLIA HISTORICO-NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2002 26: 225 230 CSABAI ZOLTÁN, MÓRA ARNOLD & HUBER ATTILA. Bevezetés

FOLIA HISTORICO-NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2002 26: 225 230 CSABAI ZOLTÁN, MÓRA ARNOLD & HUBER ATTILA. Bevezetés FOLIA HISTORICO-NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2002 26: 225 230 Adatok az Aggtelek-Rudabányai-hegyvidék és a Putnoki-dombság vízibogár-faunájához II. (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Noteridae, Gyrinidae,

Részletesebben

TEGZESEGYÜTTESEK (TRICHOPTERA) DIVERZITÁSA A KEMENCE-PATAK VÍZGYŰJTŐJÉNEK (BÖRZSÖNY) GÁZLÓ ÉS MEDENCE ÉLŐHELYTÍPUSAIBAN

TEGZESEGYÜTTESEK (TRICHOPTERA) DIVERZITÁSA A KEMENCE-PATAK VÍZGYŰJTŐJÉNEK (BÖRZSÖNY) GÁZLÓ ÉS MEDENCE ÉLŐHELYTÍPUSAIBAN 207 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 13: 207 211, 2005 TEGZESEGYÜTTESEK (TRICHOPTERA) DIVERZITÁSA A KEMENCE-PATAK VÍZGYŰJTŐJÉNEK (BÖRZSÖNY) GÁZLÓ ÉS MEDENCE ÉLŐHELYTÍPUSAIBAN SCHMERA DÉNES 1 ERŐS TIBOR 2 1

Részletesebben

Az egyes mintaterületek vízmin ségének értékelése a meglev adatok alapján. A mérési eredmények megbízhatóságának értékelése.

Az egyes mintaterületek vízmin ségének értékelése a meglev adatok alapján. A mérési eredmények megbízhatóságának értékelése. 8 A FELTÁRÓ MONITOROZÁS EDDIGI EREDMÉNYEI A projekt monitorozás programja 2004. májusában kezd dött. A jelentés összeállításának idején a május-júliusi adatok teljes egészében rendelkezésre állnak. Az

Részletesebben

University of Pannonia Georgikon Faculty Festetics Doctoral School

University of Pannonia Georgikon Faculty Festetics Doctoral School University of Pannonia Georgikon Faculty Festetics Doctoral School Head of School: Dr. Angéla Anda, DSc professor Consultant: Dr. Előd Kondorosy, CSc associate professor Research on the faunistics of freshwater

Részletesebben

VÍZIBOGARAK FAUNISZTIKAI VIZSGÁLATA ÉSZAKNYUGAT-MAGYAROR- SZÁGON (COLEOPTERA: HYDRADEPHAGA, HYDROPHILOIDEA, ELMIDAE)

VÍZIBOGARAK FAUNISZTIKAI VIZSGÁLATA ÉSZAKNYUGAT-MAGYAROR- SZÁGON (COLEOPTERA: HYDRADEPHAGA, HYDROPHILOIDEA, ELMIDAE) 47 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 16: 47 54, 2007 VÍZIBOGARAK FAUNISZTIKAI VIZSGÁLATA ÉSZAKNYUGAT-MAGYAROR- SZÁGON (COLEOPTERA: HYDRADEPHAGA, HYDROPHILOIDEA, ELMIDAE) CSABAI ZOLTÁN 1 KOVÁCS KRISZTIÁN 2 1

Részletesebben

Trichoptera of the Szigetköz, upper Hungarian Danube Region (Northwest Hungary), III. * Species composition in Moson Danube, and its changes.

Trichoptera of the Szigetköz, upper Hungarian Danube Region (Northwest Hungary), III. * Species composition in Moson Danube, and its changes. FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2004 28: 171 186 Trichoptera of the Szigetköz, upper Hungarian Danube Region (Northwest Hungary), III. * Species composition in Moson Danube, and its changes.

Részletesebben

II. PROJEKT: Vizes élőhelyek és közösségeik monitorozása (ÁNÉR besorolás U8, U9) Vízi makroszkopikus gerinctelenek mintavételi protokollja

II. PROJEKT: Vizes élőhelyek és közösségeik monitorozása (ÁNÉR besorolás U8, U9) Vízi makroszkopikus gerinctelenek mintavételi protokollja 2008. 02. 18. II. PROJEKT: Vizes élőhelyek és közösségeik monitorozása (ÁNÉR besorolás U8, U9) Vízi makroszkopikus gerinctelenek mintavételi protokollja Cél: vizes élőhelyek biológiai sokféleségének trend

Részletesebben

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA

ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ACTA BIOLOGICA DEBRECINA ADIUVANTIBUS GY. BORBÉLY, J. HARANGI, GY. LAKATOS, A.S. NAGY, K. PECSENYE, I. PÓCSI, M. SIPICZKI ET B. TÓTHMÉRÉSZ REDIGIT B. TÓTHMÉRÉSZ SUPPLEMENTUM OECOLOGICA HUNGARICA FASC.

Részletesebben

Zoltán CSABAI - Publications 17/11/2015. Környezetvédelem sor. 16. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 206 pp.

Zoltán CSABAI - Publications 17/11/2015. Környezetvédelem sor. 16. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 206 pp. Zoltán CSABAI - Publications 17/11/2015 Books 1. CSABAI, Z. 2003: Vízibogarak kishatározója III. (Kiegészítő kötet) Vízi Természet és Környezetvédelem sor. 17. köt., Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest,

Részletesebben

A Phryganeidae (Trichoptera) család Észak-magyarországi elterjedése

A Phryganeidae (Trichoptera) család Észak-magyarországi elterjedése FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2000 24: 119 126 A Phryganeidae (Trichoptera) család Észak-magyarországi elterjedése FISLI ISTVÁN ABSTRACT.: The distribution of the family Phryganeidae (Trichoptera)

Részletesebben

A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A BÜKK HEGYSÉGI FORRÁS-VÖLGY VÍZRENDSZERÉBEN

A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A BÜKK HEGYSÉGI FORRÁS-VÖLGY VÍZRENDSZERÉBEN 83 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 21: 83 90, 2010 A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A BÜKK HEGYSÉGI FORRÁS-VÖLGY VÍZRENDSZERÉBEN FÜLEP TEOFIL Pannon Egyetem Georgikon Kar, Állat- és

Részletesebben

A ZALA ÉS BEFOLYÓI MAKROSZKOPIKUS GERINCTELEN FAUNÁJA

A ZALA ÉS BEFOLYÓI MAKROSZKOPIKUS GERINCTELEN FAUNÁJA 123 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 18: 123 180, 2008 A ZALA ÉS BEFOLYÓI MAKROSZKOPIKUS GERINCTELEN FAUNÁJA MÓRA A. 1 BODA P. 2 CSABAI Z. 3 CSER B. 4 DEÁK CS. 5 HORNYÁK A. 2 JAKAB T. 6 KÁLMÁN Z. 3 KECSŐ K.

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Tanulmányok: - 1996-2000: TÁSI-AKG, Pécs - 2002-2009: A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán Biológushallgató

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Tanulmányok: - 1996-2000: TÁSI-AKG, Pécs - 2002-2009: A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán Biológushallgató Személyes adatok: Név: Soós Nándor Születési hely, idő: Marcali, 1976. 11. 11. Cím: 7763 Áta Kossuth L. u. 59 Tel.: +36/30/364 56 20 e-mail: nandorsoos@gmail.com SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Tanulmányok: - 1996-2000:

Részletesebben

A makrogerinctelen fauna Natura 2000 elvek szerinti vizsgálata a felső- és középső Ipoly vízgyűjtőjének Magyarországon elhelyezkedő részén

A makrogerinctelen fauna Natura 2000 elvek szerinti vizsgálata a felső- és középső Ipoly vízgyűjtőjének Magyarországon elhelyezkedő részén Felsőtárkány, 2011.02.10. A makrogerinctelen fauna Natura 2000 elvek szerinti vizsgálata a felső- és középső Ipoly vízgyűjtőjének Magyarországon elhelyezkedő részén Juhász Péter, Kiss Béla, Müller Zoltán,

Részletesebben

THE ODONATA FAUNA OF THE SAJÓ RIVER. of Science and Technology, University of Debrecen, Egyetem tér 1, H-4032 Debrecen, Hungary

THE ODONATA FAUNA OF THE SAJÓ RIVER. of Science and Technology, University of Debrecen, Egyetem tér 1, H-4032 Debrecen, Hungary 27 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 31: 27 39, 2013 A SAJÓ SZITAKÖTŐ-FAUNÁJA (ODONATA) FARKAS ANNA 1 POLYÁK LÁSZLÓ 2 MÓRA ARNOLD 3 LENGYEL SZABOLCS 2 1 Debreceni Egyetem, TEK, TTK, Hidrobiológiai Tanszék,

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS (PHD) TÉZISEI

DOKTORI ÉRTEKEZÉS (PHD) TÉZISEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS (PHD) TÉZISEI PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR Vízibogarak faunisztikai és ökológiai vizsgálata, különös tekintettel a tócsabogarak családjára Készítette: Lőkkös Andor Témavezető: Dr. Kondorosy

Részletesebben

Személyi adatok. Szakmai önéletrajz

Személyi adatok. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: dr. Móra Arnold Anyja neve: Kiss Ilona Születési idı: 1978. február 06. Születési hely: Szolnok Állandó lakcím: 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 6. Telefon: 20-910-9290 e-mail: marnold@tres.blki.hu,

Részletesebben

Az Aggteleki Nemzeti Park fejeslégy-faunájának vizsgálata Malaise-csapdával (Diptera: Conopidae)

Az Aggteleki Nemzeti Park fejeslégy-faunájának vizsgálata Malaise-csapdával (Diptera: Conopidae) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2004 28: 273 278 Az Aggteleki Nemzeti Park fejeslégy-faunájának vizsgálata Malaise-csapdával (Diptera: Conopidae) TÓTH SÁNDOR ABSTRACT: (Thick-headed fly fauna

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Kutatási pályázatok, ösztöndíjak:

Szakmai Önéletrajz. Kutatási pályázatok, ösztöndíjak: Személyes adatok: Név: Kálmán Zoltán Születési hely, idő: Siófok, 1976.05.08. Cím: 8651 Balatonszabadi Vak Bottyán u. 118/a Tel.: +36/20/259-92-47 e-mail: kalmanz@gamma.ttk.pte.hu Szakmai Önéletrajz Tanulmányok:

Részletesebben

CONTRIBUTION TO THE AQUATIC MOLLUSC FAUNA OF NORTHERN HUNGARY AND THE NORTHERN GREAT PLAIN. PART I: GASTROPODA

CONTRIBUTION TO THE AQUATIC MOLLUSC FAUNA OF NORTHERN HUNGARY AND THE NORTHERN GREAT PLAIN. PART I: GASTROPODA 41 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 31: 41 62, 2013 CONTRIBUTION TO THE AQUATIC MOLLUSC FAUNA OF NORTHERN HUNGARY AND THE NORTHERN GREAT PLAIN. PART I: GASTROPODA M. FICSÓR North Hungarian Regional Environmental,

Részletesebben

Faunistical data to hungarian Hirudinea fauna carried out on nationwide surveys in 2006 and 2007

Faunistical data to hungarian Hirudinea fauna carried out on nationwide surveys in 2006 and 2007 FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2008 32: 69 75 Faunistical data to hungarian Hirudinea fauna carried out on nationwide surveys in 2006 and 2007 PÉTER JUHÁSZ, BÉLA KISS, ZOLTÁN MÜLLER & ROLAND

Részletesebben

Magyar Vízibogár Bibliográfia / Hungarian Aquatic beetle Bibliography 2011.04.29

Magyar Vízibogár Bibliográfia / Hungarian Aquatic beetle Bibliography 2011.04.29 Magyar Vízibogár Bibliográfia / Hungarian Aquatic beetle Bibliography version: 2011.04.29. összeállította / compiled by Z. Csabai. Az előző verizóhoz (2008.10.06.) képest új citátumok pirossal jelölve.

Részletesebben

Vízicsiga-fajok elterjedésének adatai hazai folyóinkban az elmúlt évtized faunisztikai feltárása alapján

Vízicsiga-fajok elterjedésének adatai hazai folyóinkban az elmúlt évtized faunisztikai feltárása alapján FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 1997 22: 285 322 Vízicsiga-fajok elterjedésének adatai hazai folyóinkban az elmúlt évtized faunisztikai feltárása alapján VARGA ANDRÁS CSÁNYI BÉLA ABSTRACT: (Range

Részletesebben

11. DIGITÁLIS TUDÁSBÁZIS. Interaktív segédanyagok tantermi és terepi foglalkozásokhoz 11.1. Növénycönológiai vizsgálatok

11. DIGITÁLIS TUDÁSBÁZIS. Interaktív segédanyagok tantermi és terepi foglalkozásokhoz 11.1. Növénycönológiai vizsgálatok 2 Tartalomjegyzék 1. DIGITÁLIS TUDÁSBÁZIS. Interaktív segédanyagok tantermi és terepi foglalkozásokhoz 1.1. Növénycönológiai vizsgálatok 1.1.1. Növénytársulások életforma összetételének vizsgálata 1.1.2.

Részletesebben

Theodoxus prevostianus C. Pfeiffer, 1828 hidroökológiai viszonyainak változása a kácsi élõhelyen

Theodoxus prevostianus C. Pfeiffer, 1828 hidroökológiai viszonyainak változása a kácsi élõhelyen MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2011 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 29: 41 49 Theodoxus prevostianus C. Pfeiffer, 1828 hidroökológiai viszonyainak változása a kácsi élõhelyen Ötvös Sándor & Varga János Abstract: Change

Részletesebben

A Pogány-völgyi rétek Natura 2000 terület kisemlős közösségeinek vizsgálata, különös tekintettel az északi pocok (Microtus oeconomus) előfordulására

A Pogány-völgyi rétek Natura 2000 terület kisemlős közösségeinek vizsgálata, különös tekintettel az északi pocok (Microtus oeconomus) előfordulására Natura Somogyiensis 27 107-114 Ka pos vár, 2015 A Pogány-völgyi rétek Natura 2000 terület kisemlős közösségeinek vizsgálata, különös tekintettel az északi pocok (Microtus oeconomus) előfordulására Lanszki

Részletesebben

A felszíni vizekben elõforduló felemáslábú rákok (Crustacea: Amphipoda) rövid határozója és elõfordulásuk Magyarországon

A felszíni vizekben elõforduló felemáslábú rákok (Crustacea: Amphipoda) rövid határozója és elõfordulásuk Magyarországon FOLIA HISTORICO-NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2002 26: 151 157 A felszíni vizeken elõforduló felemásláú rákok (Crustacea: Amphipoda) rövid határozója és elõfordulásuk Magyarországon KONTSCHÁN JENÕ, B. MUSKÓ

Részletesebben

CONTRIBUTION TO THE AQUATIC BEETLE FAUNA OF THE SOUTHERN PART OF TRANSDANUBIAN REGION, HUNGARY (COLEOPTERA: HYDRADEPHAGA, HYDROPHILOIDEA)

CONTRIBUTION TO THE AQUATIC BEETLE FAUNA OF THE SOUTHERN PART OF TRANSDANUBIAN REGION, HUNGARY (COLEOPTERA: HYDRADEPHAGA, HYDROPHILOIDEA) 41 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 20: 41 55, 2009 CONTRIBUTION TO THE AQUATIC BEETLE FAUNA OF THE SOUTHERN PART OF TRANSDANUBIAN REGION, HUNGARY (COLEOPTERA: HYDRADEPHAGA, HYDROPHILOIDEA) Z. CSABAI 1* V.

Részletesebben

CONTRIBUTION TO THE ODONATA FAUNA OF THE RIVERS IN THE KÖRÖS MAROS NATIONAL PARK, HUNGARY, WITH SPECIAL EMPHASIS ON GOMPHIDAE. PART II.

CONTRIBUTION TO THE ODONATA FAUNA OF THE RIVERS IN THE KÖRÖS MAROS NATIONAL PARK, HUNGARY, WITH SPECIAL EMPHASIS ON GOMPHIDAE. PART II. 135 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 33: 135 151, 2015 CONTRIBUTION TO THE ODONATA FAUNA OF THE RIVERS IN THE KÖRÖS MAROS NATIONAL PARK, HUNGARY, WITH SPECIAL EMPHASIS ON GOMPHIDAE. PART II. A. FARKAS 1 *

Részletesebben

FOLIA ENTOMOLOGICA HUNGARICA ROVARTANI KÖZLEMÉNYEK Volume 70 2009 pp. 67 78

FOLIA ENTOMOLOGICA HUNGARICA ROVARTANI KÖZLEMÉNYEK Volume 70 2009 pp. 67 78 FOLIA ENTOMOLOGICA HUNGARICA ROVARTANI KÖZLEMÉNYEK Volume 70 2009 pp. 67 78 First confirmed occurrences of Notonecta maculata and N. meridionalis (Heteroptera: Notonectidae) in Hungary with notes, maps,

Részletesebben

Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról

Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI 1993 MATRAENSIS 18: 75-79 Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról KOVÁCS TffiOR-HEGYESSY GÁBOR ABSTRACT: (New and rare beetles from Hungary.) The paper is reporting

Részletesebben

FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2003 27: 217 235 ZOLTÁN CSABAI, PÁL BODA, ARNOLD MÓRA & ZOLTÁN MÜLLER

FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2003 27: 217 235 ZOLTÁN CSABAI, PÁL BODA, ARNOLD MÓRA & ZOLTÁN MÜLLER FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2003 27: 217 235 Aquatic beetles, aquatic and semiaquatic bugs, dragonfly and caddisfly larvae from 32 backwaters in the Upper-Tisza-region, NE Hungary (Coleoptera:

Részletesebben

Csabai Zoltán hivatkozásainak jegyzéke (2013. július 08.) KÖNYVEK

Csabai Zoltán hivatkozásainak jegyzéke (2013. július 08.) KÖNYVEK Csabai Zoltán hivatkozásainak jegyzéke (2013. július 08.) A szövegközi hivatkozások száma (önidézetek nélkül): 621 Teljesen független (nincs közös szerző): 435 Társszerzői (függő) hivatkozások: 186 KÖNYVEK

Részletesebben

Makroszkopikus vízi gerinctelen közösségek monitorozása

Makroszkopikus vízi gerinctelen közösségek monitorozása Természetvédelmi Információs Rendszer Központi protokoll Verzió: 2009. július 23. Makroszkopikus vízi gerinctelen közösségek monitorozása Készítette: dr. Juhász Péter, dr. Kiss Béla, dr. Müller Zoltán

Részletesebben

A Somogy Megyei Múzeum ( Kaposvár) Mollusca gyűjteménye

A Somogy Megyei Múzeum ( Kaposvár) Mollusca gyűjteménye FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 1994 19: 173-191 A Somogy Megyei Múzeum ( Kaposvár) Mollusca gyűjteménye VARGA ANDRÁS ABSTRACT: (Mollusks-collection of the Somogy County Museum.) Author revised

Részletesebben

AQUATIC BEETLE DATA FROM THE SAILING AROUND THE BALKAN PENINSULA EXPEDITION RANGING FROM THE CANAL SIÓ TO THE DANUBE DELTA

AQUATIC BEETLE DATA FROM THE SAILING AROUND THE BALKAN PENINSULA EXPEDITION RANGING FROM THE CANAL SIÓ TO THE DANUBE DELTA 99 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 16: 99 104, 2007 AQUATIC BEETLE DATA FROM THE SAILING AROUND THE BALKAN PENINSULA EXPEDITION RANGING FROM THE CANAL SIÓ TO THE DANUBE DELTA Á. MOLNÁR 1 B. KANCSAL 2 T. ÉLIÁS

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

VÍZI MAKROGERINCTELEN REFERENCIA HELYEK VIZSGÁLATA. DÖMÖSI- MALOM-PATAK ÉS RÁK-PATAK

VÍZI MAKROGERINCTELEN REFERENCIA HELYEK VIZSGÁLATA. DÖMÖSI- MALOM-PATAK ÉS RÁK-PATAK 91 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 18: 91 99, 2008 VÍZI MAKROGERINCTELEN REFERENCIA HELYEK VIZSGÁLATA. DÖMÖSI- MALOM-PATAK ÉS RÁK-PATAK KOVÁCS KRISZTIÁN Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Natura Somogyiensis 5 77-84 Kaposvár, 2003 A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület szárazföldi ászkarák (Isopoda: Oniscidea) faunája FARKAS SÁNDOR 1 és VADKERTI EDIT 2 1 Kaposvári Egyetem, Állattudományi

Részletesebben

2009. ÉVI RÁBA-VIZSGÁLAT VÍZI MAKROGERINCTELENEKRE VONATKOZÓ EREDMÉNYEI II. ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS

2009. ÉVI RÁBA-VIZSGÁLAT VÍZI MAKROGERINCTELENEKRE VONATKOZÓ EREDMÉNYEI II. ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS 191 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 26: 191 201, 2011 2009. ÉVI RÁBA-VIZSGÁLAT VÍZI MAKROGERINCTELENEKRE VONATKOZÓ EREDMÉNYEI II. ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS SZEKERES JÓZSEF 1 CSÁNYI BÉLA 1 KOVÁCS KRISZTIÁN

Részletesebben

HATÁROZÁSI SEGÉDLET A DYTISCINAE ALCSALÁD LÁRVÁINAK AZONOSÍTÁSÁHOZ I. (COLEOPTERA: DYTISCIDAE)

HATÁROZÁSI SEGÉDLET A DYTISCINAE ALCSALÁD LÁRVÁINAK AZONOSÍTÁSÁHOZ I. (COLEOPTERA: DYTISCIDAE) 43 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 13: 43 48, 2005 HATÁROZÁSI SEGÉDLET A DYTISCINAE ALCSALÁD LÁRVÁINAK AZONOSÍTÁSÁHOZ I. (COLEOPTERA: DYTISCIDAE) CSABAI ZOLTÁN Pécsi Tudományegyetem, Általános és Alkalmazott

Részletesebben

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 22-34.

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 22-34. Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 22-34. ÁTTEKINTÉS A BALATON ÉS BEFOLYÓI MAKROZOOBENTOSZÁN VÉGZETT VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEIRŐL (1996 2008) Móra Arnold*,

Részletesebben

Pisces Hungarici 7 (2013) 73 83

Pisces Hungarici 7 (2013) 73 83 Pisces Hungarici 7 (2013) 73 83 Az amurgéb (Perccottus glenii Dybowski, 1877) egy álló és egy folyóvízi populációjának táplálkozásökológiai vizsgálata Feeding ecology of Amur sleeper (Perccottus glenii

Részletesebben

The water and shore beetles (Coleoptera) of the Kis-Balaton

The water and shore beetles (Coleoptera) of the Kis-Balaton Natura Somogyiensis 25 141-156 Ka pos vár, 2014 The water and shore beetles (Coleoptera) of the Kis-Balaton Andor Lőkkös Balaton Uplands National Park Directorate, H-8229, Kossuth u. 16., Csopak, Hungary.

Részletesebben

The true bug (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) fauna of some soda pans and sodic water bodies of Great Hungarian Plain

The true bug (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) fauna of some soda pans and sodic water bodies of Great Hungarian Plain Natura Somogyiensis 25 41-50 Ka pos vár, 2014 The true bug (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) fauna of some soda pans and sodic water bodies of Great Hungarian Plain 1 Nastasia J. Co z m a, 2 Péter

Részletesebben

Adatok a Dunántúl Odonata faunájához

Adatok a Dunántúl Odonata faunájához FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2000 24: 139 144 Adatok a Dunántúl Odonata faunájához VIZSLÁN TIBOR ABSTRACT: (Data to the dragonfly fauna of Transdanubia) - Data on 2486 specimen belonging

Részletesebben

MAKROGERINCTELEN-EGYÜTTESEK TÉR- ÉS IDŐBELI VÁLTOZÁSAI A HANSÁGI NYIRKAI-HANY ÉLŐHELY-REKONSTRUKCIÓS TERÜLETEN

MAKROGERINCTELEN-EGYÜTTESEK TÉR- ÉS IDŐBELI VÁLTOZÁSAI A HANSÁGI NYIRKAI-HANY ÉLŐHELY-REKONSTRUKCIÓS TERÜLETEN 115 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 20: 115 126, 2009 MAKROGERINCTELEN-EGYÜTTESEK TÉR- ÉS IDŐBELI VÁLTOZÁSAI A HANSÁGI NYIRKAI-HANY ÉLŐHELY-REKONSTRUKCIÓS TERÜLETEN HORVÁTH ZSÓFIA 1 MÓRA ARNOLD 2 AMBRUS ANDRÁS

Részletesebben