INVESTIGATION OF MAYFLIES IN THE NORTH-TRANSDANUBIAN REGION. Ifjúság útja 6. Hungary,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INVESTIGATION OF MAYFLIES IN THE NORTH-TRANSDANUBIAN REGION. Ifjúság útja 6. Hungary, cserbala@ttk.pte.hu"

Átírás

1 107 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 14: , 2006 KÉRÉSZ-FAUNISZTIKAI VIZSGÁLATOK ÉSZAK-DUNÁNTÚLON CSER BALÁZS 1 KOVÁCS KRISZTIÁN 2 1 PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 2 Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Mérıállomás, 9028, Gyır, Török Ignác u. 68. INVESTIGATION OF MAYFLIES IN THE NORTH-TRANSDANUBIAN REGION B. CSER 1 K. KOVÁCS 2 1 University of Pécs, Department of General and Applied Ecology, H-7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Hungary, 2 North-Transdanubiuan Inspectorate for Environment, Nature and Water, H- 9028, Gyır, Török Ignác u. 68., Hungary KIVONAT: Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mőködési területén található vízfolyásokból, 36 mintavételi helyrıl származó kérészlárvákat határoztuk meg. Összesen 29 taxont azonosítottunk, ebbıl 22-t fajszinten. 7 kiemelt győjtıhelyet és 4 ritka kérészfajt röviden jellemeztünk. ABSTRACT: We collected mayfly larvae on the territory of the North- Transdanubian Inspectorate for Environment, Nature and Water in There was 36 sampling sites. We identified 29 mayfly taxa. We featured 7 sampling sites and 4 rare species. Key words: Ephemeroptera, faunistics Bevezetés A kérészek (Ephemeroptera) rendjének magyarországi kutatottsága hosszú évtizedek után az utóbbi 10 évben kapott új lendületet, amelynek eredményeként mára 91 fajt sikerült biztosan kimutatni (KOVÁCS és BAUERNFEIND 2003), és még körülbelül 15 faj megerısítése várat magára, illetve számíthatunk még ki nem mutatott fajok felbukkanására is. Munkánk során az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mőködési területén található vízfolyások mintavevı pontjain talált kérészlárvák azonosítását végeztük el. Nem egységes földrajzi területrıl van szó, hegyvidéki, dombvidéki és síkvidéki, szilikátos és meszes alapkızeten futó, durva, közepes és finom mederanyagú, kicsi, közepes, nagy és nagyon nagy vízgyőjtı területtel rendelkezı vízfolyás is szerepel vizsgálatunkban.

2 108 Anyag és módszer A gerinctelen makrofauna győjtése szabványos nyeles kézihálóval történt kick and sweep módszerrel és kézi egyeléssel, összesen 36 mintavételi helyen (1. ábra), a év folyamán 70 alkalommal (1. táblázat). A lárvák tartósítása 70 %-os etanollal történt. A határozást a következı mővek segítségével végeztük: BAUERNFEIND és HUMPESCH (2001), MÜLLER-LIEBENAU (1969). A nevezéktan BAUERNFEIND és HUMPESCH (2001) munkáját követi. 1. ábra. A mintavételi helyek

3 109 Eredmények és értékelésük A mintavételi helyek, idıpontok és EOV koordináták az 1. táblázatban láthatók. A győjtött kérészfajok listáját a 2. táblázat mutatja. Összesen 22 fajt sikerült azonosítani. Egyes génuszokra jellemzı határozási nehézségek, az állatok sérülései vagy a lárvák fejletlensége miatt további 7 fajnevet csak kérdıjellel szerepeltetünk. A legmagasabb fajszámot (10) a dömösi Malom-patakban találtuk, ezt követi 8-8 fajjal a Nováki-csatorna Novákpusztánál, a Keszeg-ér Csornánál, a Lajta Hegyeshalomnál, majd 7-7 fajjal a Marcal Mórichidánál, a Rák-patak Görbehalomnál és a Lajta Mosonmagyaróvárnál. Várható, hogy további vizsgálatokkal újabb fajok is elıkerülhetnek. Ezen vízfolyások rövid jellemzése: Malom-patak, Dömös: A mintavételi hely a pataknak a településen keresztülfolyó szakaszán található. A meder szakaszosan árnyékolt. A víz áramlása gyors, a mederanyag zömében nagymérető kövekbıl, kis mennyiségben kavicsból áll. A medence jellegő szakaszokon nagyon kismértékő sóder és üledék felhalmozódás figyelhetı meg. Vízi makrofita állománya gyakorlatilag nincs. A Víz Keretirányelv (VKI) hegyvidéki, szilikátos alapkızeten futó, durva mederanyagú, kicsi vízgyőjtı területtel rendelkezı vízfolyás típusában a vízi gerinctelen makrofaunát tekintve javasolt magyarországi referenciahely. Nováki-csatorna, Novákpuszta: A csatorna a Duna mentett oldali vízrendszeréhez tartozik, az Alsó-Szigetközi vízpótló rendszer reprezentatív helyszíne. A mintavételi hely Novákpuszta község határában a településen kívül található. A vízfolyást árnyékoló fásszárú vegetáció kíséri, helyenként kisebb megvilágított szakaszok vannak. A víz egyértelmően áramló jellegő. A vízi makrovegetáció rendkívül dús. A mederanyag nagyrészt kavicsból és nagyobb mérető kövekbıl áll, a szerves üledék mennyisége viszonylag kevés. A VKI síkvidéki, meszes alapkızeten futó, durva mederanyagú, közepes vízgyőjtıjő típusában a vízi gerinctelen makrofaunát tekintve javasolt magyarországi referenciahely. Keszeg-ér, Csorna: A mintavételi hely a város határában még a szennyvizek beérkezése elıtt található. A meder nyílt területen húzódik, lágyszárú gyomvegetáció kíséri. A víz (nem túl erısen) áramló jellegő. A hínárvegetáció fejlett. A mederanyag finom, mély homok, iszap és szerves üledék halmozódott fel. Lajta, Hegyeshalom: A mintavételi pont Hegyeshalom felett, az országhatárnál található. A meder széles, magas töltések közé van szorítva, nyílt területen húzódik, csak lágyszárú gyomvegetáció határolja. A víz áramlása erıs. A makrofita állomány jelentéktelen, néhány szál part közeli nád alkotja. A mederanyag kavicsokból és kövekbıl áll, a finom üledék mennyisége kicsi. Marcal, Mórichida: A mintavételi hely közvetlenül a település szélén található. A meder széles, magasan töltésezett. A parti vegetáció részben fákból, részben lágyszárú gyomnövényekbıl áll. A víz lassú áramlású. A hínárvegetáció jelentıs. A mederanyag sóder és finom üledék, a parti zóna nagy kövekkel van kirakva.

4 táblázat: A mintavételi helyek, idıpontok és EOV koordináták Vízfolyás Mintavételi hely Mv. idı EOV É EOV K 1. Duna Rajka /1. Duna Medve (Vámosszabadi) /2. Duna Medve (Vámosszabadi) /1. Hullámtér, Szigeti-ág Doborgazsziget /2. Hullámtér, Szigeti-ág Doborgazsziget /1. Hullámtér, Cikolaszigeti ág Dunasziget felvíz /2. Hullámtér, Cikolaszigeti ág Dunasziget felvíz /3. Hullámtér, Cikolaszigeti ág Dunasziget felvíz Hullámtér, Ásványi ág Árvai zárás /1. Nováki-csat. Novákpuszta /2. Nováki-csat. Novákpuszta /3. Nováki-csat. Novákpuszta /1. Lipóti-tó (tápcsatorna befolyó) Lipót /2. Lipóti-tó (tápcsatorna befolyó) Lipót /3. Lipóti-tó (tápcsatorna befolyó) Lipót /1. Zámolyi csatorna Gyırzámoly /2. Zámolyi csatorna Gyırzámoly /1. Mosoni-Duna Feketeerdı /2. Mosoni-Duna Feketeerdı Mosoni-Duna Halászi Mosoni-Duna Mecsér /1. Ikva Fertıszentmiklós /2. Ikva Fertıszentmiklós /1. Cuhai-Bakony-ér Bıny /2. Cuhai-Bakony-ér Bıny /1. Rába Gyır /2. Rába Gyır /3. Rába Gyır /1. Rába Árpás /2. Rába Árpás /3. Rába Árpás /1. Sokorói-Bakony-ér Koroncó /2. Sokorói-Bakony-ér Koroncó /1. Rábca Lébény /2. Rábca Lébény /3. Rábca Lébény /1. Marcal Mórichida /2. Marcal Mórichida /3. Marcal Mórichida Által-ér Kecskéd Által-ér Tatabánya

5 111 (1. táblázat folytatása) Vízfolyás Mintavételi hely Mv. idı EOV É EOV K 21/1. Kühtreiber-patak (Által-ér) Dunaalmás /2. Kühtreiber-patak (Által-ér) Dunaalmás /1. Kis-Rába Kapuvár /2. Kis-Rába Kapuvár /1. Keszeg-ér Csorna /2. Keszeg-ér Csorna Bikol-patak Tardos felett /1. Lajta Mosonmagyaróvár /2. Lajta Mosonmagyaróvár /1. Lajta Hegyeshalom /2. Lajta Hegyeshalom /1. Répce Kapuvár /2. Répce Kapuvár /3. Répce Kapuvár /1. Rák-patak Görbehalom /2. Rák-patak Görbehalom /1. Malom-patak Dömös /2. Malom-patak Dömös /1. Arany-patak Nagycenk /2. Arany-patak Nagycenk /3. Arany-patak Nagycenk Kardos-ér Sopronkövesd Kardos-ér Vitnyéd /1. Rákos-patak Fertırákos /2. Rákos-patak Fertırákos /1. Concó Ács /2. Concó Ács Galla-patak Tatabánya Únyi-patak Tát Rák-patak, Görbehalom: A mintavételi szelvény a település alatt, erdıs területen található. A fás parti vegetáció szinte teljesen beárnyékolja a medret. Vízi makrofita vegetációja nincs. A patak gyors folyású, a mederanyag többnyire nagy kövekbıl, helyenként csupán az alapkızetbıl áll, a medence jellegő helyeken sóder és finomabb üledék halmozódott fel. A VKI dombvidéki, meszes alapkızeten futó, durva mederanyagú, kicsi vízgyőjtıjő vízfolyás típusában a vízi gerinctelen makrofaunát tekintve javasolt magyarországi referenciahely. Lajta, Mosonmagyaróvár: A mintavételi hely a város belterületi szakaszán található. A meder széles, magasan töltésezett, nyílt területen húzódik. A víz erısen áramló. Hínárvegetációja kevésbé fejlett. Mederanyaga sóderbıl, nagy kövekbıl, kavicsból és kevés finom üledékbıl áll.

6 112 A legnagyobb gyakoriságú három faj: Baetis vernus, Caenis luctuosa/macrura, Cloeon dipterum, ezek rendre 21, 19 és 14 mintavételi helyrıl kerültek elı. Sok faj csak egy vagy néhány helyen volt megtalálható, de ez a legtöbb esetben nem ritkaságuknak köszönhetı, hanem csak annak, hogy nagyon kevés számukra megfelelı élıhelyet mintáztunk (mint pl. a Malom-patak). A kiemelt ritka fajok: Ephoron virgo: a dunavirág nagy elterjedési területő, palearktikus faj, amely az epipotamon, metapotamon lakója. Ma már ritka, a vízrendezések és szennyezések miatt erısen visszaszorult kérészfaj. A Rába, a Duna és a Tisza vízrendszerében kisebb populációi még megtalálhatók (ANDRIKOVICS 1988, BAUERNFEIND et al. 2005, KOVÁCS et al. 2003). Most a Lajtából fogtuk ki egy példányát. Palingenia longicauda: az európai elterjedéső, erdıövhöz kötıdı, de ma már igen erısen megritkult tiszavirág legjelentısebb populációi a Tiszában és mellékfolyóiban élnek (ANDRIKOVICS és TURCSÁNYI 2001), a Rába vízrendszerében néhol kis számban elıfordul (KOVÁCS és AMBRUS 2001). Most a Kis-Rábából került elı egyetlen példánya. Ephemerella notata: a nagy elterjedési területő, de nálunk ritka holarktikus fajt a kilencvenes években mutatták ki elıször Magyarországról a Dráva-mellékrıl (SZIRÁKI 1995), majd a Rába vízrendszerébıl, a Bódvából, a Sajóból (KOVÁCS et al. 2003). Most csak a Lajtából került elı. Brachycercus harrisellus: ezt a ritka, európai elterjedéső fajt nálunk elıször a Tiszából mutatták ki (ANDRIKOVICS 1988), majd az Ipolyból és a Rába vízrendszerébıl (KOVÁCS és AMBRUS 2001, KOVÁCS et al. 2003). Most a Kis-Rábából került elı egyetlen példánya. Irodalom ANDRIKOVICS, S. (1988): A Közép-Tisza Ephemeroptera faunájáról, két, a magyar faunára új Caenida-fajjal. Folia Ent. Hung. 49: ANDRIKOVICS, S. TURCSÁNYI, I. (2001): Tiszavirág (Palingenia longicauda). Tisza Klub Füzetek 10: 69 pp. BAUERNFEIND, E. HUMPESCH, U. H. (2001): Die Eintagsfliegen Zentraleuropas (Insecta: Ephemeroptera): Bestimmung und Ökologie. Verlag des Naturhistorischen Museums Wien, 239 pp. BAUERNFEIND, E. KOVÁCS, T. AMBRUS, A. (2005): Collection of adult mayflies (Ephemeroptera) of the Mátra Museum, Hungary. Folia Hist. Nat. Mus. Matraensis 29: KOVÁCS, T. AMBRUS, A. (2001): Ephemeroptera, Odonata and Plecoptera larvae from the River Rába and River Lapincs. Folia Hist. Nat. Mus. Matraensis 25: KOVÁCS, T. BAUERNFEIND, E. (2003): Checklist of the Hungarian mayfly fauna (Ephemeroptera). Folia Ent. Hung. 64: KOVÁCS, T. AMBRUS, A. JUHÁSZ, P. (2003): Data to the Hungarian mayfly (Ephemeroptera) fauna arising from collectings of larvae II. Folia Hist. Nat. Mus. Matraensis 27: MÜLLER-LIEBENAU, I. (1969): Revision der europaischen Arten der Gattung Baetis Leach, 1815 (Insecta, Ephemeroptera). Gewässer, Abwässer, 48/49, 214 pp. SZIRÁKI, GY. (1995): Adatok a Dráva-mellék kérész (Ephemeroptera) faunájának ismeretéhez. Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi Sorozat 8:

7 táblázat. Az egyes mintavételi helyeken győjtött kérészfajok Mintavételi helyek Fajnév 1 2/1 2/2 3/1 3/2 4/1 4/2 4/3 5 6/1 6/2 6/3 7/1 7/2 7/3 8/1 8/2 9/1 9/ /1 12/2 13/1 13/2 14/1 14/2 14/3 15/1 15/2 15/3 16/1 16/2 17/1 17/2 Baetis sp. juv. Baetis fuscatus (Linnaeus, 1761) Baetis rhodani (Pictet, ) Baetis tracheatus Keffermüller & Machel, 1967? Baetis vernus Curtis, 1834 Centroptilum luteolum (Müller,1776) Cloeon dipterum (Linnaeus, 1761) Cloeon simile Eaton, 1870? Procloeon bifidum (Bengtsson, 1912) Epeorus assimilis (Eaton, 1871) Rhitrogena sp. Ecdyonurus sp. juv. Ecdyonurus macani Thomas & Sowa, 1970? Ecdyonurus starmachi Sowa, 1971? Electrogena affinis (Eaton, 1883) Electrogena quadrilineata (Landa, 1969)? Heptagenia flava Rostock, 1877 Heptagenia sulphurea (Müller, 1776) Habrophlebia lauta Eaton, 1884 Potamanthus luteus (Linné, 1767) Ephoron virgo (Olivier, 1791) Ephemera sp. juv. Ephemera danica Müller, 1764 Ephemera lineata Eaton, 1870 Ephemera vulgata Linnaeus, 1758 Palingenia longicauda (Olivier, 1791) Ephemerella ignita (Poda, 1761) Ephemerella notata Eaton, 1887 Caenis sp. juv. Caenis horaria (Linnaeus, 1758) Caenis luctuosa/macrura Caenis robusta Eaton, 1884 Brachycercus harrisellus Curtis, 1834

8 114 (2. táblázat folytatása) Fajnév Mintavételi helyek 17/3 18/1 18/2 18/ /1 21/2 22/1 22/2 23/1 23/ /1 25/2 26/1 26/2 27/1 27/2 27/3 28/1 28/2 29/1 29/2 30/1 30/2 30/ /1 33/2 34/1 34/ Baetis sp. juv. Baetis fuscatus (Linnaeus, 1761) Baetis rhodani (Pictet, ) Baetis tracheatus Keffermüller & Machel, 1967? Baetis vernus Curtis, 1834 Centroptilum luteolum (Müller,1776) Cloeon dipterum (Linnaeus, 1761) Cloeon simile Eaton, 1870? Procloeon bifidum (Bengtsson, 1912) Epeorus assimilis (Eaton, 1871) Rhitrogena sp. Ecdyonurus sp. juv. Ecdyonurus macani Thomas & Sowa, 1970? Ecdyonurus starmachi Sowa, 1971? Electrogena affinis (Eaton, 1883) Electrogena quadrilineata (Landa, 1969)? Heptagenia flava Rostock, 1877 Heptagenia sulphurea (Müller, 1776) Habrophlebia lauta Eaton, 1884 Potamanthus luteus (Linné, 1767) Ephoron virgo (Olivier, 1791) Ephemera sp. juv. Ephemera danica Müller, 1764 Ephemera lineata Eaton, 1870 Ephemera vulgata Linnaeus, 1758 Palingenia longicauda (Olivier, 1791) Ephemerella ignita (Poda, 1761) Ephemerella notata Eaton, 1887 Caenis sp. juv. Caenis horaria (Linnaeus, 1758) Caenis luctuosa/macrura Caenis robusta Eaton, 1884 Brachycercus harrisellus Curtis, 1834

IV. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia

IV. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia IV. MAVIGE IV. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia Tihany, 2007. április 12 13. Szerkesztette: Móra Arnold A konferencia szervezıi MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

HOSSZÚ ÉS RÖVID PERIÓDUSÚ VÁLTOZÁSOKRÓL A SZALAJKA-PATAK GERINCTELEN MAKROFAUNA KÖZÖSSÉGEIBEN (BÜKK HEGYSÉG, MAGYARORSZÁG)

HOSSZÚ ÉS RÖVID PERIÓDUSÚ VÁLTOZÁSOKRÓL A SZALAJKA-PATAK GERINCTELEN MAKROFAUNA KÖZÖSSÉGEIBEN (BÜKK HEGYSÉG, MAGYARORSZÁG) 9 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 13: 09 19, 2005 HOSSZÚ ÉS RÖVID PERIÓDUSÚ VÁLTOZÁSOKRÓL A SZALAJKA-PATAK GERINCTELEN MAKROFAUNA KÖZÖSSÉGEIBEN (BÜKK HEGYSÉG, MAGYARORSZÁG) ANDRIKOVICS SÁNDOR KISS OTTÓ NAGY

Részletesebben

Hidrobiológiai vizsgálatok a Kis-Duna (Kismaros) területén vízi gerinctelen szervezetek

Hidrobiológiai vizsgálatok a Kis-Duna (Kismaros) területén vízi gerinctelen szervezetek A kismarosi Duna-part és holtág (Kis-Duna) természeti értékeinek megőrzése Hidrobiológiai vizsgálatok a Kis-Duna (Kismaros) területén vízi gerinctelen szervezetek Csabai Zoltán 1 Móra Arnold 2 Kálmán Zoltán

Részletesebben

MAKROGERINCTELEN-EGYÜTTESEK TÉR- ÉS IDŐBELI VÁLTOZÁSAI A HANSÁGI NYIRKAI-HANY ÉLŐHELY-REKONSTRUKCIÓS TERÜLETEN

MAKROGERINCTELEN-EGYÜTTESEK TÉR- ÉS IDŐBELI VÁLTOZÁSAI A HANSÁGI NYIRKAI-HANY ÉLŐHELY-REKONSTRUKCIÓS TERÜLETEN 115 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 20: 115 126, 2009 MAKROGERINCTELEN-EGYÜTTESEK TÉR- ÉS IDŐBELI VÁLTOZÁSAI A HANSÁGI NYIRKAI-HANY ÉLŐHELY-REKONSTRUKCIÓS TERÜLETEN HORVÁTH ZSÓFIA 1 MÓRA ARNOLD 2 AMBRUS ANDRÁS

Részletesebben

THE ODONATA FAUNA OF THE SAJÓ RIVER. of Science and Technology, University of Debrecen, Egyetem tér 1, H-4032 Debrecen, Hungary

THE ODONATA FAUNA OF THE SAJÓ RIVER. of Science and Technology, University of Debrecen, Egyetem tér 1, H-4032 Debrecen, Hungary 27 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 31: 27 39, 2013 A SAJÓ SZITAKÖTŐ-FAUNÁJA (ODONATA) FARKAS ANNA 1 POLYÁK LÁSZLÓ 2 MÓRA ARNOLD 3 LENGYEL SZABOLCS 2 1 Debreceni Egyetem, TEK, TTK, Hidrobiológiai Tanszék,

Részletesebben

ÁRVASZÚNYOGOK (DIPTERA: CHIRONOMIDAE) MAGYARORSZÁGRÓL 4. LÁRVÁK A BALATONBA ÖMLŐ PATAKOKBÓL

ÁRVASZÚNYOGOK (DIPTERA: CHIRONOMIDAE) MAGYARORSZÁGRÓL 4. LÁRVÁK A BALATONBA ÖMLŐ PATAKOKBÓL 169 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 16: 169 174, 2007 ÁRVASZÚNYOGOK (DIPTERA: CHIRONOMIDAE) MAGYARORSZÁGRÓL 4. LÁRVÁK A BALATONBA ÖMLŐ PATAKOKBÓL MÓRA ARNOLD BÍRÓ KÁLMÁN MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS LŐKKÖS ANDOR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS LŐKKÖS ANDOR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS LŐKKÖS ANDOR PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR KESZTHELY 2014 PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR ÁLLATTUDOMÁNYI ÉS ÁLLATTENYÉSZTÉSTANI TANSZÉK ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

A magyarországi herpetofauna U.T.M.-térképezésének felhasználási lehetıségei *

A magyarországi herpetofauna U.T.M.-térképezésének felhasználási lehetıségei * ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (1999) 84: 43-52. A magyarországi herpetofauna U.T.M.-térképezésének felhasználási lehetıségei * BAKÓ BOTOND 1 és KORSÓS ZOLTÁN 2 1 Szent István Egyetem Állattani és Ökológiai Tanszék,

Részletesebben

FOLIA MUSEI HISTORICO-NATUÎRALIS BAKONYIENSIS 18-1999 (2001)

FOLIA MUSEI HISTORICO-NATUÎRALIS BAKONYIENSIS 18-1999 (2001) FOLIA MUSEI HISTORICO-NATUÎRALIS BAKONYIENSIS 18-1999 (2001) A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei Zirc, 1999 Szerkesztő / Editor: KENYERES ZOLTÁN A kötet lektorai / Manuscript read by: ANDRIKOVICS

Részletesebben

PÚPOSSZÚNYOGOK (DIPTERA: SIMULIIDAE) TÉRBELI ELOSZLÁSA ÉS BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐI A BALATON VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉN

PÚPOSSZÚNYOGOK (DIPTERA: SIMULIIDAE) TÉRBELI ELOSZLÁSA ÉS BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐI A BALATON VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉN 73 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 21: 73 82, 2010 PÚPOSSZÚNYOGOK (DIPTERA: SIMULIIDAE) TÉRBELI ELOSZLÁSA ÉS BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐI A BALATON VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉN DEÁK CSABA 1 SZIVÁK ILDIKÓ 2 MÓRA ARNOLD 3

Részletesebben

A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A BAKONY VÍZTEREIBEN

A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A BAKONY VÍZTEREIBEN 67 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 32: 67 75, 2014 A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A BAKONY VÍZTEREIBEN FÜLEP TEOFIL Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Környezetgazdálkodási

Részletesebben

PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR BAGOLY ALMANACH

PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR BAGOLY ALMANACH PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR BAGOLY ALMANACH PANNON EGYETEM, MÉRNÖKI KAR, LIMNOLÓGIA INTÉZETI TANSZÉK ALKALMI KIADÓ 2011 A Kiadásért felel a Pannon Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa Szerkesztı: Dr. Üveges

Részletesebben

A magyarországi vakbolharákfajok (Amphipoda: Niphargus spp.) értékelı irodalmi áttekintése

A magyarországi vakbolharákfajok (Amphipoda: Niphargus spp.) értékelı irodalmi áttekintése ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2013) 98(1 2): 111 119. A magyarországi vakbolharákfajok (Amphipoda: Niphargus spp.) értékelı irodalmi áttekintése BALÁZS GERGELY 1 és ANGYAL DOROTTYA 2 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010.

Részletesebben

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 22-34.

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 22-34. Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 22-34. ÁTTEKINTÉS A BALATON ÉS BEFOLYÓI MAKROZOOBENTOSZÁN VÉGZETT VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEIRŐL (1996 2008) Móra Arnold*,

Részletesebben

TÁJI VÁLTOZÓK HATÁSA A VÖLGYSÉGI-PATAK MAKROGERINCTELEN- FAUNÁJÁRA KÜLÖNBÖZŐ TÉRLÉPTÉKEKBEN

TÁJI VÁLTOZÓK HATÁSA A VÖLGYSÉGI-PATAK MAKROGERINCTELEN- FAUNÁJÁRA KÜLÖNBÖZŐ TÉRLÉPTÉKEKBEN 153 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 21: 153 162, 2010 TÁJI VÁLTOZÓK HATÁSA A VÖLGYSÉGI-PATAK MAKROGERINCTELEN- FAUNÁJÁRA KÜLÖNBÖZŐ TÉRLÉPTÉKEKBEN ORTMANN-NÉ AJKAI ADRIENNE 1 CZIROK ATTILA 2 HORVAI VALÉR

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása. VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A víz élet, gondozzuk közösen! DRÁVA RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2010. április TARTALOM

Részletesebben

A DERA PATAK SZENTENDREI SZAKASZÁNAK REHABILITÁCIÓJA. Döntés-elıkészítı tanulmány

A DERA PATAK SZENTENDREI SZAKASZÁNAK REHABILITÁCIÓJA. Döntés-elıkészítı tanulmány A DERA PATAK SZENTENDREI SZAKASZÁNAK REHABILITÁCIÓJA Döntés-elıkészítı tanulmány Védegylet 2009 1 1. Bevezetés A patak állapotjavítására vonatkozó jelen tanulmány a Védegylet Egyesület programja keretében,

Részletesebben

Összeállította: Németh Attila, Dr. Farkas János, Krnács György és Dr. Csorba Gábor

Összeállította: Németh Attila, Dr. Farkas János, Krnács György és Dr. Csorba Gábor Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2010. Összeállította: Németh Attila, Dr. Farkas János, Krnács György és Dr. Csorba Gábor Borítófotó: Németh Attila Témafelelıs, KvVM: Bakó Botond, dr. Váczi

Részletesebben

PROJEKT ZÁRÓJELENTÉS (5.)

PROJEKT ZÁRÓJELENTÉS (5.) BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VÍZÉPÍTÉSI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI TANSZÉK PROJEKT ZÁRÓJELENTÉS (5.) A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai monitoringjának intézményfejlesztése. 1. rész

Részletesebben

A DUNA A Duna rövid természetföldrajzi jellemzése

A DUNA A Duna rövid természetföldrajzi jellemzése A DUNA A Duna rövid természetföldrajzi jellemzése A Duna a Volga után Európa második legnagyobb folyója. Kontinensünk egy tizedérıl győjti össze a vizeket. Forrása a Fekete erdıben van, a Breg és a Brigach

Részletesebben

Áttekintés a Balaton faunisztikai kutatásáról és faunájának összetételérıl

Áttekintés a Balaton faunisztikai kutatásáról és faunájának összetételérıl ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2001) 86: 3 13. Áttekintés a Balaton faunisztikai kutatásáról és faunájának összetételérıl PONYI JENİ MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete, H 8237 Tihany, Fürdıtelepi u. 3. Összefoglalás.

Részletesebben

BALATON RÉSZVÍZGYŐJTİ

BALATON RÉSZVÍZGYŐJTİ A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV KÉZIRAT BALATON RÉSZVÍZGYŐJTİ közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, 2009. augusztus TARTALOM BEVEZETİ...1 A vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

ZALA VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁS TERVEZÉSI ALEGYSÉGEN (4.2.)

ZALA VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁS TERVEZÉSI ALEGYSÉGEN (4.2.) JELENTİS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK/PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSA A ZALA VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁS TERVEZÉSI ALEGYSÉGEN (4.2.) (A VKI 2007. évi decemberi jelentési kötelezettségének elıkészítéséhez) Összeállította:

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

Pisces Hungarici 7 (2013) 37 43

Pisces Hungarici 7 (2013) 37 43 Pisces Hungarici 7 (2013) 37 43 Élőhely rehabilitáció hatása az ócsai Öreg turján halfaunájára Effects of habitat rehabilitation on the fish fauna of the Öreg turján peatland at Ócsa Keresztessy K. 1,

Részletesebben

A Balaton és környékének csípıszúnyog-faunája és az ellenük való védekezés

A Balaton és környékének csípıszúnyog-faunája és az ellenük való védekezés ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK 2002 (87): 131 148. A Balaton és környékének csípıszúnyog-faunája és az ellenük való védekezés TÓTH SÁNDOR 1 és SÁRINGER GYULA 2 1 H 8420 Zirc, Széchenyi u. 2. E-mail: flycatcher@vnet.hu

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV alegység közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009.

Részletesebben

SZÓ a hazai terv f részei a Duna, a Ti- sza, a Dráva és a Balaton vízgy -területére készülnek milyen ügyek kerüljenek a tervek súlypontjába?

SZÓ a hazai terv f részei a Duna, a Ti- sza, a Dráva és a Balaton vízgy -területére készülnek milyen ügyek kerüljenek a tervek súlypontjába? VITAANYAG Magyarország jelentıs vízgazdálkodási kérdéseirıl A Víz Keretirányelv 14. cikke és a 221/2004 (VII. 21.) Kormányrendelet 19. -a szerinti társadalmi részvétel és konzultáció dokumentuma Írásbeli

Részletesebben