Adatok a Kiskunsági Nemzeti Park Mollusca Faunájához I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adatok a Kiskunsági Nemzeti Park Mollusca Faunájához I."

Átírás

1 FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS : Adatok a Kiskunsági Nemzeti Park Mollusca Faunájához I. VARGA ANDRÁS & KOVÁCS ÉVA ABSTRACT: (Data to the Mollusc fauna of the Kiskunság National Park, Hungary I.) This study presents malaco-faunistical records from the Kiskunság National Park, Hungary based on material collected in 2005 and The faunistical list contains 2734 distribution data of 76 species. Bevezetés Az alföldi területek kutatatlanságára már KOVÁCS, GY. (1980) is felhívta a figyelmet, találó az alábbi mondattöredéke: p. 51. lényegesen jobban ismertük hosszú évtizedeken keresztül az északi Felvidék vagy az Erdélyi-medence, mint a Nagy-Alföld egyes vidékeinek a Puhatestûit. A helyzet az utóbbi évtizedekben valamelyest változott, a magyar malakológiai irodalomban egész sor tanulmány foglalkozik a Nagy Alföld egyes részerületeinek faunájával, de átfogóbb, nagyobb terjedelmû, nagyobb adatbázissal rendelkezõ munka nem jelent meg (ez alól csupán a Térképkötetek szûkre szabott UTM-alapú jelenlét információi képeznek kivételt, PINTÉR, L. et al 1979, FEHÉR, Z. & GUBÁNYI, A. 2001, PINTÉR, L. & SUARA, R. 2004). Hasonlóan nyilatkozhatuk a Kiskunsági Nemzeti Partk feltártságáról. A területen elsõsorban Richnovszky Andor, Bába Károly. Szabó Sándor, Hornung Erzsébet végeztek kutatásokat (tanulmányaik felsorolására a dolgozat II., befejezõ részében kerül sor), BÁBA, K. (1987) munkáját leszámítva, a kutatások többnyire egy-egy kisebb terület feltárására irányultak. Anyag és módszer A Kiskunsági Nemzeti Park támogatásával A NATURA 2000 Élõhelyvédelmi Irányelv függelékében szereplõ csigafajok felmérése a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága területén program keretében 2005-ben Varga András végzett gyûjtéseket a területen, 2006-ban a Nemzeti Park munkatársai, útmutatásaink alapján több mint 200 talaj, és vizi mintát vettek, melyek kiválogatása és meghatározása 2007-ben befejezõdött. Ezek a kutatások közel 3000 adatot eredményeztek. Az anyag terjedelmére való tekintettel célszerûnek láttuk az adatok közlését kétfelé bontani, jelen tanulmány 76 faj meghatározott példánya alapján 2734 lelõhelyi információt tartalmaz. A következõ részbe kerülnek az utólagosan érkezett minták anyagai, a Mátra Múzeum gyûjteményében lévõ, még nem publikált tételek, a feldolgozatlan Pisidium-ok, valamint a további gyûjtéseket igénylõ preblematikus adatok [Gyraulus riparius (Westerlund), Valvata macrostoma Mörch stb.]. Az egyes vizsgálati pontokon 2-4 liter minta került felvételre, melyeket iszapolás után háromféle lyukbõségû rostán átszitáltunk, a legfinomabb rostátum kiválogatása mikroszkóp alatt történt, így feldolgozásra kerülhettek, a még határozható legfiatalabb egyedek is. Egyeléses gyûjtést nem alakalmaztunk, ez alól csupán néhány Helix, Unio és Anodonta adat jelent kivételt, így a dolgozat adatsorai a jelenléten túl az adott élõhely vonatkozásában mennyiségi információkat is tartalmaznak. Az elõfordulási adatok megadásakor az alábbi formulát követtük: közigazgatási határ, a szûkebb értelembe vett élõhely neve, ezt követték zárójelben (ha voltak) az EOV (Egységes Országos Vetületi Rendszer) koordinátái kötõ- 43

2 jellel elválasztva (x y), majd a dátum, a darabszám (zárójelben) és a gyûjtõ nevének rovidítése. Több esetben a sík vidékeken nehezen leírható élõhelyneveket arab számokkal helyettesítettük, zárójelben megadva a pontra mutató koordinátákat (pl. Ágasegyháza, Orgoványi-rétek 1 ( ) (9) LT, ui. 2 ( ) (2) LT, ui. 3 ( ) (186) LT; a felsoroláskor az élõhelyneveket az ui. rövidítéssel helyettesítettük). A nevezéktan a Stagnicola genus kivételével FALKNER, G. et al (2001) munkáját követi. Rövidítések: Gyûjtõk: BG = Bakacsi Gábor, BI = Bártol István, HA = Horváth András, KG = Krnács György, KP = Kurmai Péter, KS = Kovács Sándor, KT = Kovács Tibor, KÉ = Kovács Éva, LT = Ludnai Tünde, MA = Máté András, MG = Medgyesi Gergely, PÁ = Pálinkás Csaba, PI = Pigniczki Csaba, PJ = Puskás József, PSF = Pál Szabó Ferenc, RA = Rácz András, SI = Somodi István, SJ = Sárkány József, SZ = Sebestyén Zoltán, VA = Varga András. Egyéb: ui. = ugyanitt Eredmények GASTROPODA Viviparidae Viviparus contectus (Millet) (23 adat): Ásotthalom, Ásotthalmi-tõzegbánya 1 ( ) (1) KG, ui. 2 ( ) (2) KG; Fülöpszálás, Káposztási-erdõ ( ) (2) MG; Fülöpszállás, Balázsi-rét (5) PSF; Homokmégy-Halom, a szakmári mûút és a Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna között mocsaras ártér (1) VA; Izsák, Kolon-tó 2 ( ) (1) MG, ui. 3 ( ) (1) MG, ui. 21 ( ) (1) MG, ui. 22 ( ) (2) MG; Kecel, Kecel, Duna-völgyi-fõcsatorna a kiskõrösi mûút hídjánál (1) VA; Kiskõrös, Duna-völgyi-fõcsatorna ( ) (1) KP; Kiskõrös, Turjános TT. 2 ( ) (1) KP; Kúnbábony Ny, Bábonyi (XXXV.)-csatorna a mûútnál (2) VA; Kunpeszér Ny, Duna-völgyi fõcsatorna a mûútnûl (4) VA; Kunpeszér, Leveles-rét (Nótáros-turján), magassásos és kékperjés ( ) (5) MA; Kurjantó, gyékényes-szittyós terület (2) PSF; Kurjantó, nádas (4) PSF; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Sárközi II. csatorna (2) VA; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Compos (a csornai útelágazás közelében) (7) VA; Peszéradacs, Kínai-mocsara (3); Szabadszállás K, kb. 1 km, Duna-völgyi-fõcsatorna a mûúti hídnál (1) VA; Szakmár D, Maloméri-Sárközi III. fõcsatorna a Szakmár vasúti megálló közelében (13) VA; Szelid Szelid Ny, Szelidi-tavi-csatorna (10) VA; Tabdi, Kiskõrösi turjános TT ( ) (5) KP. Viviparus acerosus (Bourguignat) (18 adat): Algyõ, Atkai-Holt-Tisza 3 ( ) (14) PJ; Felgyõ, hullámtér ( ) (4) RA; Hódmezõvásárhely, Körtvélyesi-Holt-Tisza, gátõrház elõtti szakasz ( ) (1) SI; Hódmezõvásárhely, Mártélyi-Holt-Tisza, strand ( ) (2) SI; Homokmégy-Halom, szakmári útelágazás, Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna (7) VA; Kecel, Kecel, Duna-völgyi-fõcsatorna a kiskõrösi mûút hídjánál (3) VA; Kunpeszér Ny, Duna-völgyi fõcsatorna a mûútnûl (3) VA; Kunszentmiklós K, Harmincas-csatorna a kunbábonyi mûútnál (1) VA; Lakitelek, Lakiteleki-Holt-Tisza északi része ( ) (7) BI; Mindszent, Mártélyi-Holt-Tisza, Szegfûi-fok torkolata ( ) (3) SI; Sándorfalva, Atkai-Holt-Tisza ( ) (22) PJ; Szabadszállás K, kb. 1 km, Duna-völgyi-fõcsatorna a mûúti hídnál (1) VA; Szakmár D, Maloméri-Sárközi III. fõcsatorna a Szakmár vasúti megálló közelében (5) VA; Szakmár É, újteleki mûút, Csorna-foktõi-csatorna (2) VA; Szalkszentmárton, Homokpuszta, Fûzvölgyi-öntözõ-fõcsatorna (5) VA; Szalkszentmárton, mikópusztai elágazás közelében, Kiskunságifõcsatorna (2) VA; Tabdi, Kiskõrösi turjános TT ( ) (2) KP; Tass K, Kúnságifõcsatorna a kúnszentmiklósi mûútnál (2) VA. Bithyniidae Bithynia tentaculata (Linnaeus) (89 adat): Ágasegyháza, Orgoványi-rétek 1 ( ) (1) LT; Akasztó, Kiskõrösi õrjeg 2 ( ) (5) KP; Algyõ, Atkai-Holt-Tisza 1 ( ) (6) PJ, ui. 3 ( ) (24) PJ, ui. 4 ( ) (3) PJ; Ásotthalom, Ásotthalmi-tõzegbánya 1 ( ) (1) KG, ui. 2 ( ) (7) KG; 44

3 Császártöltés, Vörösmocsár, D-i része ( ) (1) SZ; Csongrád, zsombéksásos ( ) (3) BI; Felgyõ, hullámtér ( ) (4) RA; Felsõerek falutól É- ra, zsombékos-sásosból (1) KS; Fülöpszálás, Káposztási-erdõ ( ) (8) MG; Fülöpszálás, Sárkány-tó ( ) (1) MG; Fülöpszállás, Kurjantó (3) PSF; Fülöpszállás, Balázsi-rét (9) PSF; Harta, Nagykékesi-kopolya 2 ( ) (1) KS, ui. 3 ( ) (4) KS; Harta, Miklapuszta, kopolyák (1) KS; Hódmezõvásárhely, Körtvélyesi-Holt-Tisza, gátõrház elõtti szakasz ( ) (2) SI; Hódmezõvásárhely, Mártélyi- Holt-Tisza, strand ( ) (2) SI; Homokmégy, Vörösmocsár, É-i része ( ) (15) SZ; Homokmégy-Halom, szakmári útelágazás, Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna (12) VA; Homokmégy-Halom, a szakmári mûút és a Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna között mocsaras ártér (23) VA; Imrehegy, Imrehegyi gyepek 3 ( ) (1) HA, ui. 4 ( ) (4) HA, ui. 5 ( ) (1) HA; Izsák, Kolon-tó 3 ( ) (5) MG, ui. 4 ( ) (6) MG, ui. 5 ( ) (14) MG, ui. 13 ( ) (2) MG, ui. 24 ( ) (1) MG; Kecel, Kecel, a faluban, Rekettye-Borgázó-csatorna (1) VA; Kecel, Kecel, Duna-völgyi-fõcsatorna a kiskõrösi mûút hídjánál (2) VA; Kelebia, Kelebiai halastavak 1 ( ) (3) KG; Kiskõrös, Nagy-Csukás-tó ( ) (5) KP; Kiskõrös, Turjános TT. 1 ( ) (5) KP, ui. 4 ( ) (1) KP, ui. 5 ( ) (17) KP; Kiskõrös, Kis-Csukás-tó ( ) (3) KP; Kunadacs, Széna-dûlõ 1 ( ) (5) PÁ, ui. 2 ( ) (2) PÁ; Kunadacs, Felsõ-járás 1 ( ) (4) PÁ, ui. 2 ( ) (3) PÁ; Kunadacs, Török-mocsár ( ) (7) PÁ; Kunadacs, Turcsány-féle-lapos ( ) (2) PÁ; Kunadacs, Temetõ-mocsár ( ) (55) PÁ; Kunbaracs, Daruhát 1 ( ) (3) PÁ; Kunpeszér Ny, Duna-völgyi fõcsatorna a mûútnûl (27) VA; Kunpeszér, Leveles-rét (Nótáros-turján), magassásos és kékperjés ( ) (27) MA; Kunpeszér, Felsõ-Peszér-dûlõ (Rácz-házi-turján), magassásos és kékperjés ( ) (16) MA; Kunpeszér, Alsó-Peszér (Erzsébeti-turján), magassásos, zsombékos, nádas ( ) (8) MA; Kunpeszér, Szalag-erdõ, magassásos, zsombékos ( ) (7) MA, ui. csátés láprét 2 ( ) (7) MA; Kunpeszér, Bogárzó, tavi kákás magassásos ( ) (2) MA; Kunpeszér, Alsó-peszéri-rétek (Húszhaldások, Nyárs-turján), magassásos zsombékos ( ) (12) MA, ui. Alsó-peszéri-rétek (Tõzeggödör) ( ) (14) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, kékperjésben (4) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, (2) MA; Kunszentmiklós K, Harmincas-csatorna a kunbábonyi mûútnál (15) VA; Kunszentmiklós Apaji-(XXXI.)-csatorna a tassi mûútnál (3) VA; Kurjantó, csatorna a zsilip közelében (1) PSF, ui. gyékényes-szittyós terület (13) PSF, ui. nádas (5) PSF, ui. Mohácsi nádas, nádszegély (11) PSF; Lakitelek, tõzegbányató ( ) (1) BI; Mindszent, Mártélyi-Holt-Tisza, Szegfûi-fok torkolata ( ) (1) SI; Orgovány, Orgoványi-rétek 1 ( ) (4) LT, ui. 3 ( ) (1) LT; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Sárközi II. csatorna (3) VA; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Compos (a csornai útelágazás közelében) (24) VA; Peszéradacs, Csikókert (13) PÁ; Peszéradacs, Törökféle-mocsár ( ) (1); Peszéradacs, Temetõ-domb (1); Peszéradacs, Kínai-mocsara (14); Peszéradacs, Templom-hát (1); Sándorfalva, Atkai-Holt-Tisza 1 ( ) (8) PJ, ui. 2 ( ) (12) PJ; Szabadszállás K, kb. 1 km, Duna-völgyi-fõcsatorna a mûúti hídnál (1) VA; Szabadszállás, Kis-réti zsombéksásos ( ) (1) PI; Szakmár D, Maloméri-Sárközi III. fõcsatorna a Szakmár vasúti megálló közelében (21) VA; Szakmár É, újteleki mûút, Csorna-foktõi-csatorna (3) VA; Szalkszentmárton, Homokpuszta DK, kis mocsár a szabdszállási mûút mellett (19) VA; Szalkszentmárton, mikópusztai elágazás közelében, Kiskunsági-fõcsatorna (6) VA; Szelid Szelid Ny, Szelidi-tavi-csatorna (2) VA; Tabdi, Kiskõrösi turjános TT ( ) (10) KP; Tass K, Kúnsági-fõcsatorna a kúnszentmiklósi mûútnál (7) VA; Tiszaalpár, Nagy-rét ( ) (1) BI; Tiszaalpár, Templom-domb alatt (1) KÉ; Zsombó, Dorozsma-Majsai-fõcsatorna ( ) (7) BG. Bithynia leachii (Sheppard) (8 adat): Ásotthalom, Ásotthalmi-tõzegbánya 1 ( ) (11) KG, ui. 2 ( ) (2) KG; Kiskõrös, Nagy-Csukás-tó ( ) (1) KP; Kunadacs, Váczi-féle-lapos ( ) (1) PÁ; Kunpeszér Ny, Duna-völgyi fõcsatorna a mûútnûl (5) VA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, kékperjésben (1) MA; Lakitelek, tõzegbányató ( ) (1) BI; Tiszaalpár, Alpári-Holt Tisza ( ) (5) BI. 45

4 Bithynia troschelii (Paasch) (5 adat): Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, D2xB3, idõszakos vízborítás (41) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, Kis átfolyás (27) MA; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Compos (a csornai útelágazás közelében) (2) VA; Szakmár D, Maloméri-Sárközi III. fõcsatorna a Szakmár vasúti megálló közelében (1) VA; Zsombó, Dorozsma-Majsai-fõcsatorna ( ) (14) BG. Hydrobiidae Potamopyrgus antipodarum (J.E. Gray) (1 adat): Algyõ, Atkai-Holt-Tisza 3 ( ) (1) PJ. Lithoglyphus naticoides (C. Pfreiffer) (2 adat): Kecel, Kecel, Duna-völgyi-fõcsatorna a kiskõrösi mûút hídjánál (4) VA; Tass K, Kúnsági-fõcsatorna a kúnszentmiklósi mûútnál (1) VA. Valvatidae Valvata cristata O.F. Müller (113 adat): Ágasegyháza, Orgoványi-rétek 1 ( ) (9) LT, ui. 2 ( ) (2) LT, ui. 3 ( ) (186) LT; Akasztó, Kiskõrösi õrjeg 1 ( ) (18) KP, ui. 2 ( ) (18) KP; Ásotthalom, Ásotthalmi-tõzegbánya 1 ( ) (2) KG, ui. 2 ( ) (54) KG; Ásotthalom, Ásotthalmi -láprét (8) KG; Császártöltés, Vörösmocsár, D-i része ( ) (5) SZ; Fülöpháza, Hoszú-rét, téli sásos (77) PSF, ui. Hoszú-rét, déli rész (41) PSF, ui. Hoszú-rét, csatorna (24) PSF; Fülöpszálás, Káposztási-erdõ ( ) (22) MG; Fülöpszállás, Kurjantó (147) PSF; Fülöpszállás, Balázsi-rét (235) PSF; Harta, Nagykékesi-kopolya 2 ( ) (1) KS, ui. Nagykékesi-kopolya. A tóból kiáramló csatornából (1) KS; Homokmégy, Vörösmocsár, É-i része ( ) (53) SZ; Homokmégy-Halom, szakmári útelágazás, Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna (8) VA; Homokmégy-Halom, a szakmári mûút és a Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna között mocsaras ártér (22) VA; Imrehegy, Imrehegyi gyepek 3 ( ) (39) HA, ui. 4 ( ) (291) HA, ui. 5 ( ) (31) HA; Izsák, Kolon-tó 2 ( ) (4) MG, ui. 3 ( ) (58) MG, ui. 4 ( ) (172) MG, ui. 5 ( ) (140) MG, ui. 9 ( ) (2) MG, ui. 10 ( ) (8) MG, ui. 12 ( ) (5) MG, ui. 13 ( ) (1) MG, ui. 14 ( ) (3) MG, ui. 17 ( ) (14) MG, ui. 19 ( ) (1) MG, ui. 21 ( ) (7) MG, ui. 22 ( ) (11) MG, ui. 23 ( ) (1) MG, ui. 24 ( ) (2) MG; Izsák, Kolon-tói (III.)-övcsatorna az orgoványi mûúti hídnál (25) VA; Kecel, Kecel, a faluban, Rekettye-Borgázó-csatorna (39) VA; Kecel, Kecel, Duna-völgyi-fõcsatorna a kiskõrösi mûút hídjánál (2) VA; Kelebia, Kelebiai halastavak 1 ( ) (2) KG; Kiskõrös, Nagy-Csukás-tó ( ) (21) KP; Kiskõrös, Duna-völgyi-fõcsatorna ( ) (1) KP; Kiskõrös, Nagy-Csukás-tó ( ) (12) KP; Kiskõrös, Turjános TT. 1 ( ) (54) KP, ui. 2 ( ) (2) KP, ui. 4 ( ) (10) KP, ui. 5 ( ) (8) KP; Kiskõrös, Kis-Csukás-rét ( ) (1) KP; Kiskõrös, Kis-Csukás-tó ( ) (1) KP; Kunadacs, Széna-dûlõ 1 ( ) (13) PÁ, ui. 2 ( ) (36) PÁ; Kunadacs, Felsõjárás 1 ( ) (12) PÁ, ui. 2 ( ) (38) PÁ; Kunadacs, Török-mocsár ( ) (35) PÁ; Kunadacs, Kis-falú-lapos 1 ( ) (10) PÁ, ui. 2 ( ) (44) PÁ, ui. 3 ( ) (6) PÁ; Kunadacs, Váczi-féle-lapos ( ) (6) PÁ; Kunadacs, Kõrösi-féle-lapos ( ) (27) PÁ; Kunadacs, Temetõ-mocsár ( ) (70) PÁ; Kunbaracs, Daruhát 1 ( ) (8) PÁ; Kunpeszér Ny, Duna-völgyi fõcsatorna a mûútnûl (1) VA; Kunpeszér, Leveles-rét (Nótáros-turján), magassásos és kékperjés ( ) (9) MA; Kunpeszér, Felsõ-Peszér-dûlõ (Rácz-házi-turján), magassásos és kékperjés ( ) (13) MA; Kunpeszér, Alsó-Peszér (Erzsébeti-turján), magassásos, zsombékos, nádas ( ) (15) MA; Kunpeszér, Szalag-erdõ, magassásos, zsombékos ( ) (33) MA, ui. Szalag-erdõ, csátés láprét 2 ( ) (29) MA; Kunpeszér, Bogárzó, tavi kákás magassásos ( ) (29) MA; Kunpeszér, Alsó-peszéri-rétek (Húszhaldások, Nyárs-turján), magassásos zsombékos ( ) (41) MA, ui. Alsó-peszéri-rétek (Tõzeggödör) ( ) (16) MA; Kunpeszér- Tatárszentgyörgy, kékperjésben (55) MA, ui. D2xB3, idõszakos vízborítás (6 hó) (28) MA, 46

5 ui. Kis átfolyás (27) MA, ui. B4, semlyékes-zsombékos (1) MA, ui. B4, tõzeggödör (8) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, (4) MA; Kunszentmiklós K, Harmincas-csatorna a kunbábonyi mûútnál (25) VA; Kurjantó, csatorna a zsilip közelében (7) PSF, ui. gyékényesszittyós terület (67) PSF, ui. nádas (64) PSF, ui. sziki szittyós - kákás (13) PSF, ui. csatorna a Balázsi-zsilip mellett (50) PSF, ui. Mohácsi nádas, nádszegély (24) PSF; Orgovány, védett terület a község Ny-i részénél ( ) (26) RA; Orgovány, Orgoványi-rétek 1 ( ) (24) LT, ui. 2 ( ) (14) LT; Ökördi, Ökördi-láp ( ) (6) KP; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Sárközi II. csatorna (32) VA; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Compos (a csornai útelágazás közelében) (4) VA; Peszéradacs, Csikókert (49) PÁ; Peszéradacs, Törökféle-mocsár ( ) (4); Peszéradacs, Temetõ-domb (9); Peszéradacs, Kínai-mocsara (46); Peszéradacs, Felsõ-járás (9); Peszéradacs, Templom-hát (7); Pusztamérges, Pusztamérgesi-láperdõ 1 ( ) (7) KG, ui. 2 ( ) (4) KG, ui. 3 ( ) (13) KG; Sándorfalva, Atkai-Holt-Tisza 1 ( ) (3) PJ, ui. 2 ( ) (1) PJ; Soltvadkert Soltvadkert ÉK, 54-es mûút, Büdös-tói (VII.)-csatorna (1) VA; Soltvadkert Soltvadkert ÉK, 53-as mûút, Csukás-tói-csatorna (8) VA; Szakmár D, Maloméri-Sárközi III. fõcsatorna a Szakmár vasúti megálló közelében (11) VA; Szalkszentmárton és Szabadszállás között, Kiskunsági-fõcsatorna a mûúti hídnál (1) VA; Szelid Szelid Ny, Szelidi-tavi-csatorna (1) VA; Tabdi, Kiskõrösi turjános TT ( ) (9) KP; Tatárszentgyörgy, ÉK, kb. 1 km, kiszáradt csatorna (1) VA; Tatárszentgyörgy, 4,5 km DNy, Baracsi (XXIII) csatorna (Szabadrét) (205) VA; Tiszaalpár, Nagy-rét ( ) (4) BI; Tiszaalpár, Alpári-Holt Tisza ( ) (1) BI; Zsombó, Dorozsma-Majsaifõcsatorna ( ) (306) BG. Valvata piscinalis (O.F. Müller) (14 adat): Algyõ, Atkai-Holt-Tisza 1 ( ) (2) PJ; Algyõ, Atkai-Holt-Tisza 3 ( ) (74) PJ; Homokmégy-Halom, szakmári útelágazás, Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna (2) VA; Kunpeszér Ny, Duna-völgyi fõcsatorna a mûútnûl (4) VA; Kurjantó, csatorna a zsilip közelében (1) PSF; Mindszent, Mártélyi-Holt-Tisza, Szegfûi-fok torkolata ( ) (7) SI; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Compos (a csornai útelágazás közelében) (2) VA; Peszéradacs, Templom-hát (1); Sándorfalva, Atkai-Holt-Tisza 1 ( ) (7) PJ, ui. 2 ( ) (15) PJ; Szakmár D, Maloméri-Sárközi III. fõcsatorna a Szakmár vasúti megálló közelében (4) VA; Szakmár D, Maloméri-Sárközi III. fõcsatorna a Szakmár vasúti megálló közelében (1) VA; Tass K, Kúnsági-fõcsatorna a kúnszentmiklósi mûútnál (3) VA; Tatárszentgyörgy, ÉK, kb. 1 km, kiszáradt csatorna (48) VA. Acroloxidae Acroloxus lacustris (Linnaeus) (47 adat): Algyõ: Atkai-Holt-Tisza 1 ( ) (1) PJ, ui. 3 ( ) (2) PJ, ui. 4 ( ) (2) PJ; Ásotthalom, Ásotthalmi-tõzegbánya 2 ( ) (1) KG; Csanytelek, Csaj-tó, VI. tó keleti sarok ( ) (1) RA; Csongrád, zsombéksásos ( ) (1) BI; Felgyõ, hullámtér ( ) (1) RA; Fülöpháza, Hoszú-rét, csatorna (2) PSF; Fülöpszállás, Balázsi-rét (1) PSF; Harta, Nagykékesi-kopolya 3 ( ) (1) KS; Homokmégy-Halom, szakmári útelágazás, Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna (7) VA; Izsák: Kolon-tó 3 ( ) (1) MG, ui. 5 ( ) (6) MG, ui. 12 ( ) (1) MG, ui. 21 ( ) (4) MG, Kolon-tói (III.)-övcsatorna az orgoványi mûúti hídnál (6) VA; Kecel, Kecel, Dunavölgyi-fõcsatorna a kiskõrösi mûút hídjánál (1) VA; Kunadacs, Török-mocsár ( ) (14) PÁ; Kunadacs, Kis-falú-lapos 2 ( ) (8) PÁ, ui. 3 ( ) (1) PÁ; Kunadacs, Váczi-féle-lapos ( ) (5) PÁ; Kunadacs, Kõrösi-féle-lapos ( ) (2) PÁ; Kunpeszér Ny, Duna-völgyi fõcsatorna a mûútnûl (8) VA; Kunpeszér, Leveles-rét (Nótáros-turján), magassásos és kékperjés ( ) (2) MA; Kunpeszér, Alsó-peszéri-rétek (Tõzeggödör) ( ) (1) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, kékperjésben (9) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, Kis átfolyás (1) MA; Kunszentmiklós K, Harmincascsatorna a kunbábonyi mûútnál (1) VA; Kunszentmiklós Apaji-(XXXI.)-csatorna a tassi mûútnál (1) VA; Kurjantó, csatorna a zsilip közelében (1) PSF; Kurjantó, csatorna a Balázsi-zsilip mellett (14) PSF; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Sárközi II. csatorna (16) VA; Peszéradacs, Csikókert (1) PÁ; Sándorfalva, Atkai-Holt-Tisza ( ) (1) PJ, ui. 47

6 ( ) (6) PJ; Szabadszállás K, kb. 1 km, Duna-völgyi-fõcsatorna a mûúti hídnál (5) VA; Szabadszállás, Kis-rét ÉNy, ( TSZ ) csatorna a száritóüzemtõl kb. 2 km-re (4) VA, ui. Kis-rét DNY-i széle, gyékényes (12) VA; Szakmár D, Maloméri-Sárközi III. fõcsatorna a Szakmár vasúti megálló közelében (27) VA; Szakmár É, újteleki mûút, Csorna-foktõi-csatorna (2) VA; Szalkszentmárton, Homokpuszta DK, kis mocsár a szabdszállási mûút mellett (22) VA; Szalkszentmárton, mikópusztai elágazás közelében, Kiskunsági-fõcsatorna (3) VA; Tatárszentgyörgy, 4,5 km DNy, Baracsi (XXIII) csatorna (Szabadrét) (13) VA; Tiszaalpár, Nagy-rét ( ) (19) BI; Tiszaalpár, Alpári-Holt Tisza ( ) (1) BI; Tiszaalpár, Templom-domb alatt (1) KÉ; Zsombó, Dorozsma-Majsai-fõcsatorna ( ) (2) BG. Lymnaeidae Galba truncatula (O.F. Müller) (49 adat): Ágasegyháza, Orgoványi-rétek 2 ( ) (10) LT; Akasztó, Kiskõrösi õrjeg 1 ( ) (1) KP; Ásotthalom, Ásotthalmi-tõzegbánya 1 ( ) (2) KG, ui. 2 ( ) (2) KG; Ásotthalom, Láprét (21) KG; Császártöltés, Vörösmocsár, D-i része ( ) (3) SZ, ui. Vörösmocsár, kúszózelleres (1) SZ; Fülöpháza, Hoszú-rét, csatorna (8) PSF; Fülöpszállás, Balázsi-rét (11) PSF; Harta, Nagykékesi-kopolya (1) KS, ui. a tóból kiáramló csatornából (4) KS; Hódmezõvásárhely, Körtvélyesi-Holt-Tisza, gátõrház elõtti szakasz ( ) (1) SI; Homokmégy, Vörösmocsár, É-i része ( ) (2) SZ; Imrehegy, Imrehegyi gyepek 3 ( ) (7) HA, ui. 4 ( ) (7) HA; Izsák, Kolon-tó 17 ( ) (29) MG, ui. 18 ( ) (4) MG, ui. 24 ( ) (10) MG; Kecel, Kecel, Duna-völgyi-fõcsatorna a kiskõrösi mûút hídjánál (6) VA; Kelebia, Kelebiai halastavak 2 ( ) (1) KG; Kiskõrös, Duna-völgyi-fõcsatorna ( ) (2) KP; Kiskõrös, Nagy-Csukás-tó ( ) (2) KP; Kiskõrös, Turjános TT. 3 ( ) (4) KP; Kunadacs, Széna-dûlõ 1 ( ) (5) PÁ, ui. 2 ( ) (2) PÁ; Kunadacs, Felsõ-járás 1 ( ) (1) PÁ, ui. 2 ( ) (1) PÁ; Kunadacs, Török-mocsár ( ) (4) PÁ; Kunadacs, Kis-falú-lapos 2 ( ) (3) PÁ, ui. 3 ( ) (3) PÁ; Kunadacs, Temetõ-mocsár ( ) (1) PÁ; Kunbaracs, Daruhát 1 ( ) (11) PÁ, ui. 2 ( ) (6) PÁ; Kunpeszér, Bogárzó, tavi kákás magassásos ( ) (2) MA; Kunpeszér, Alsó-peszéri-rétek, csátés láprét ( ) (3) MA, ui. Alsópeszéri-rétek (Tõzeggödör) ( ) (1) MA; Kurjantó, Mohácsi nádas, nádszegély (5) PSF; Orgovány, védett terület a község Ny-i részénél ( ) (2) RA; Orgovány, Orgoványi-rétek 2 ( ) (1) LT; Ökördi, Ökördi-láp ( ) (8) KP; Peszéradacs, Csikókert (6) PÁ; Peszéradacs, Temetõ-domb (18); Peszéradacs, Kínai-mocsara (22); Peszéradacs, Széna-dûlõ (2); Soltvadkert Soltvadkert ÉK, 53-as mûút, Csukás-tói-csatorna (2) VA; Tabdi, Kiskõrösi turjános TT ( ) (1) KP; Tatárszentgyörgy, ÉK, kb. 1 km, kiszáradt csatorna (2) VA; Õrjeg 1 ( ) (3) KP; Zsombó, Dorozsma-Majsai-fõcsatorna ( ) (12) BG. Stagnicola corvus (Gmelin) ( 2 dat): Hódmezõvásárhely, Körtvélyesi-Holt-Tisza, gátõrház elõtti szakasz ( ) (1) SI; Homokmégy-Halom, szakmári útelágazás, Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna (3) VA. Stagnicola palustris (O.F.Müller) (79 adat): Ágasegyháza, Orgoványi-rétek 3 ( ) (1) LT; Akasztó, Kiskõrösi õrjeg 1 ( ) (4) KP; Akasztó, Kiskõrösi õrjeg 2 ( ) (1) KP; Algyõ, Atkai-Holt-Tisza 1 ( ) (1) PJ, ui. 3 ( ) (1) PJ, ui. 4 ( ) (5) PJ; Ásotthalom, Ásotthalmi-tõzegbánya 1 ( ) (9) KG; Csanytelek, Csaj-tó, VI. tó keleti sarok ( ) (1) RA; Császártöltés, Vörösmocsár, D-i része ( ) (1) SZ; Felgyõ, hullámtér ( ) (1) RA; Fülöpszállás, Balázsi-rét (15) PSF; Hódmezõvásárhely, Gallyas-kubik ( ) (2) SI; Hódmezõvásárhely, Török-rampa fölötti lapos ( ) (2) SI; Homokmégy, Vörösmocsár, É-i része ( ) (1) SZ; Imrehegy, Imrehegyi gyepek 3 ( ) (2) HA, ui. 4 ( ) (13) HA; Izsák, Kolon-tó 2 ( ) (1) MG, ui. 5 ( ) (12) MG, ui. 9 ( ) (15) MG, ui. 13 ( ) (13) MG; Izsák, Kolon-tó 22 ( ) 48

7 (6) MG, ui. 23 ( ) (6) MG; Izsák, Kolon-tói (III.)-övcsatorna az orgoványi mûúti hídnál (6) VA; Kecel, Kecel, a faluban, Rekettye-Borgázó-csatorna (1) VA; Kiskõrös, Nagy-Csukás-tó ( ) (11) KP; Kiskõrös, Duna-völgyi-fõcsatorna ( ) (3) KP; Kiskõrös, Turjános TT. 1 ( ) (7) KP, ui. 4 ( ) (1) KP; Kiskõrös, Kis-Csukás-tó ( ) (2) KP; Kunadacs, Széna-dûlõ 1 ( ) (3) PÁ, ui. 2 ( ) (10) PÁ; Kunadacs, Felsõ-járás 1 ( ) (1) PÁ, ui. 2 ( ) (11) PÁ; Kunadacs, Török-mocsár ( ) (13) PÁ; Kunadacs, Turcsány-féle-lapos ( ) (1) PÁ; Kunadacs, Kis-falú-lapos 2 ( ) (8) PÁ; Kunadacs, Váczi-féle-lapos ( ) (3) PÁ; Kunadacs, Kõrösi-féle-lapos ( ) (1) PÁ; Kunadacs, Temetõ-mocsár ( ) (13) PÁ; Kúnbábony Ny, Bábonyi (XXXV.)-csatorna a mûútnál (17) VA; Kunbaracs, Daruhát 1 ( ) (27) PÁ; Kunpeszér Ny, Duna-völgyi fõcsatorna a mûútnûl (5) VA; Kunpeszér, Leveles-rét (Nótáros-turján), magassásos és kékperjés ( ) (6) MA; Kunpeszér, Felsõ-Peszér-dûlõ (Rácz-házi-turján), magassásos és kékperjés ( ) (1) MA; Kunpeszér, Alsó-Peszér (Erzsébeti-turján), magassásos, zsombékos, nádas ( ) (4) MA; Kunpeszér, Szalag-erdõ, csátés láprét 2 ( ) (3) MA; Kunpeszér, Alsó-peszérirétek (Húszhaldások, Nyárs-turján), magassásos zsombékos ( ) (15) MA, ui. Alsópeszéri-rétek (Tõzeggödör) ( ) (6) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, kékperjésben (6) MA, ui. D2xB3, idõszakos vízborítás (6 hó) (7) MA, ui. Kis átfolyás (3) MA, ui. B4, semlyékes-zsombékos (3) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, (3) MA; Kunszentmiklós Apaji-(XXXI.)-csatorna a tassi mûútnál (1) VA; Kurjantó, gyékényes-szittyós terület (2) PSF; Kurjantó, nádas (8) PSF, ui. csatorna a Balázsi-zsilip mellett (1) PSF, ui. Mohácsi nádas, nádszegély (45) PSF; Orgovány, Orgoványi-rétek 1 ( ) (4) LT; Ökördi, Ökördi-láp ( ) (12) KP; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Sárközi II. csatorna (8) VA; Peszéradacs, Csikókert (8) PÁ; Peszéradacs, Kínai-mocsara (3); Peszéradacs, Templom-hát (2); Pusztamérges, Pusztamérgesi-láperdõ 1 ( ) (3) KG, ui. 2 ( ) (2) KG, ui. 3 ( ) (3) KG; Sándorfalva, Atkai-Holt-Tisza ( ) (2) PJ; Szabadszállás K, kb. 1 km, Duna-völgyi-fõcsatorna a mûúti hídnál (4) VA; Szakmár D, Maloméri-Sárközi III. fõcsatorna a Szakmár vasúti megálló közelében (7) VA; Szakmár É, újteleki mûút, Csorna-foktõi-csatorna (3) VA; Tabdi, Kiskõrösi turjános TT ( ) (1) KP; Tass K, Kúnsági-fõcsatorna a kúnszentmiklósi mûútnál (2) VA; Tiszaalpár, Nagyrét ( ) (6) BI; Tiszaalpár, Alpári-Holt Tisza ( ) (1) BI; Berekerdõ ( ) (8) KP; Õrjeg 1 ( ) (1) KP, ui. 2 ( ) (7) KP; Zsombó, Dorozsma-Majsai-fõcsatorna ( ) (1) BG. Radix auricularia (Linnaeus) (19 adat): Algyõ, Atkai-Holt-Tisza 1 ( ) (1) PJ, ui. 2 ( ) (1) PJ, ui. 3 ( ) (1) PJ; Dunapataj, Szelidi-tó ( ) (1) KS; Harta, Nagykékesi-kopolya 1 ( ) (1) KS, ui. Nagykékesi-kopolya. A tóba befolyó csatornából (19) KS, ui. Nagykékesi-kopolya. A tóból kiáramló csatornából (6) KS; Hódmezõvásárhely, Mártélyi-Holt-Tisza, strand ( ) (5) SI; Izsák, Kolon-tó 3 ( ) (1) MG; Kecel, Kecel, Duna-völgyi-fõcsatorna a kiskõrösi mûút hídjánál (3) VA; Kunpeszér Ny, Duna-völgyi fõcsatorna a mûútnûl (1) VA; Kunszentmiklós K, Harmincas-csatorna a kunbábonyi mûútnál (3) VA; Lakitelek, tõzegbányató ( ) (1) BI; Mindszent, Mártélyi-Holt-Tisza, Szegfûi-fok torkolata ( ) (2) SI; Sándorfalva, Atkai-Holt-Tisza 1 ( ) (1) PJ, ui. 2 ( ) (4) PJ; Szelid Szelid Ny, Szelidi-tavi-csatorna (11) VA; Tiszaalpár, Alpári-Holt Tisza ( ) (1) BI; Tiszaalpár, Templom-domb alatt (3) KÉ. Radix labiata (Rossmässler, 1835) (5 adat): Csanytelek, Csaj-tó, VI. tó keleti sarok ( ) (1) RA; Harta, Nagykékesi-kopolya (1) KS; Homokmégy-Halom, szakmári útelágazás, Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna (1) VA; Kurjantó, gyékényes-szittyós terület (1) PSF; Soltvadkert Soltvadkert É-i széle, a strand közelében, árok (1) VA. Radix balthica (Linnaeus, 1758) (42 adat): Ágasegyháza, Orgoványi-rétek 2 ( ) (1) LT; Algyõ, Atkai-Holt-Tisza 1 ( ) (1) PJ; Bócsa, Bócsa, Bocsa-Bugaci-csatorna a Szappan-tó és az 54-es mûút között (6) VA; Csanytelek, Csaj-tó, VI. tó keleti sarok ( ) (46) RA; Császártöltés, Vörösmocsár, D-i része ( ) (4) SZ; Dunapataj, Szelidi-tó ( ) (10) KS; Fülöpszállás, Kurjantó (1) PSF; Harta, Nagykékesi- 49

8 kopolya 1 ( ) (2) KS, ui. 2 ( ) (6) KS; Hódmezõvásárhely, Gallyas-kubik ( ) (1) SI; Hódmezõvásárhely, Mártélyi-Holt-Tisza, strand ( ) (1) SI; Homokmégy, Vörösmocsár, É-i része ( ) (1) SZ; Homokmégy-Halom, szakmári útelágazás, Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna (1) VA; Izsák, Kolon-tó 3 ( ) (12) MG, ui. 5 ( ) (7) MG, ui. 23 ( ) (2) MG; Izsák, Kolon-tói (III.)-övcsatorna az orgoványi mûúti hídnál (1) VA; Kecel, Kecel, a faluban, Rekettye-Borgázó-csatorna (5) VA; Kecel, Kecel, Duna-völgyi-fõcsatorna a kiskõrösi mûút hídjánál (18) VA; Kiskõrös, Nagy-Csukás-tó ( ) (4) KP; Kiskõrös, Turjános TT. 1 ( ) (3) KP; Kunadacs, Török-mocsár ( ) (1) PÁ; Kunadacs, Kõrösi-féle-lapos ( ) (1) PÁ; Kunadacs, Temetõ-mocsár ( ) (1) PÁ; Kúnbábony Ny, Bábonyi (XXXV.)-csatorna a mûútnál (8) VA; Kunpeszér Ny, Duna-völgyi fõcsatorna a mûútnûl (4) VA; Kunszentmiklós Apaji-(XXXI.)-csatorna a tassi mûútnál (4) VA; Lakitelek, tõzegbányató ( ) (6) BI; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Sárközi II. csatorna (39) VA; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Compos (a csornai útelágazás közelében) (1) VA; Peszéradacs, Templom-hát (2); Soltvadkert Soltvadkert ÉK, 54-es mûút, Büdös-tói (VII.)-csatorna (131) VA; Szabadszállás ÉNy, kb. 4 km, TSZ-csatorna a mûút közelében (2) VA; Szabadszállás, Kis-rét ÉNy, ( TSZ ) csatorna a száritóüzemtõl kb. 2 km-re (99) VA, ui. Kis-rét ÉNy, mocsár széle, a száritóüzemtõl kb. 2 km-re (1) VA; Szakmár D, Maloméri-Sárközi III. fõcsatorna a Szakmár vasúti megálló közelében (3) VA; Szelid Szelid Ny, Szelidi-tavi-csatorna (80) VA; Tatárszentgyörgy, ÉK, kb. 1 km, kiszáradt csatorna (15) VA; Tiszaalpár, Nagy-rét ( ) (2) BI; Tiszaalpár, Templom-domb alatt (2) KÉ; Tömörkény, Csaj-tó, VIII. tó keleti sarok ( ) (1) RA; Zsombó, Dorozsma-Majsai-fõcsatorna ( ) (16) BG. Lymnaea stagnalis (Linnaeus) (48 adat): Ágasegyháza, Orgoványi-rétek 3 ( ) (2) LT; Akasztó, Kiskõrösi õrjeg 2 ( ) (9) KP; Ásotthalom, Ásotthalmi-tõzegbánya 1 ( ) (1) KG, ui. 2 ( ) (3) KG; Császártöltés, Vörösmocsár, D-i része ( ) (3) SZ; Dunapataj, Szelidi-tó ( ) (1) KS; Felgyõ, hullámtér ( ) (2) RA; Fülöpszállás, Kurjantó (3) PSF; Fülöpszállás, Balázsi-rét (13) PSF; Harta, Nagykékesi-kopolya 2 ( ) (2) KS; Hódmezõvásárhely, Gallyas-kubik ( ) (3) SI; Hódmezõvásárhely, Török-rampa fölötti lapos ( ) (2) SI; Hódmezõvásárhely, Mártélyi-Holt-Tisza, strand ( ) (1) SI; Homokmégy-Halom, szakmári útelágazás, Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna (5) VA; Izsák, Kolon-tó 3 ( ) (11) MG, ui. 5 ( ) (2) MG, ui. 14 ( ) (1) MG, ui. 16 ( ) (3) MG; Izsák, Kolon-tó 21 ( ) (2) MG, ui. 23 ( ) (1) MG; Kecel, Kecel, a faluban, Rekettye-Borgázó-csatorna (1) VA; Kelebia, Kelebiai halastavak 1 ( ) (4) KG; Kiskõrös, Turjános TT. 1 ( ) (1) KP; Kunadacs, Felsõ-járás 1 ( ) (2) PÁ, ui. 2 ( ) (1) PÁ; Kunadacs, Török-mocsár ( ) (2) PÁ; Kunadacs, Kõrösi-féle-lapos ( ) (1) PÁ; Kunadacs, Temetõ-mocsár ( ) (3) PÁ; Kúnbábony Ny, Bábonyi (XXXV.)-csatorna a mûútnál (4) VA; Kunpeszér Ny, Duna-völgyi fõcsatorna a mûútnûl (2) VA; Kunpeszér, Alsó-peszéri-rétek (Tõzeggödör) ( ) (1) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, (2) MA; Kurjantó, csatorna a zsilip közelében (3) PSF, ui. gyékényes-szittyós terület (15) PSF, ui. sziki szittyós - kákás (3) PSF, ui. csatorna a Balázsi-zsilip mellett (1) PSF; Lakitelek, Lakiteleki-Holt-Tisza északi része ( ) (1) BI; Orgovány, védett terület a község Ny-i részénél ( ) (1) RA; Orgovány, Orgoványi-rétek 1 ( ) (3) LT, ui. 2 ( ) (2) LT; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Sárközi II. csatorna (6) VA; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Compos (a csornai útelágazás közelében) (2) VA; Peszéradacs, Csikókert (1) PÁ; Peszéradacs, Kínai-mocsara (1); Peszéradacs, Templom-hát (1); Szabadszállás K, kb. 1 km, Duna-völgyi-fõcsatorna a mûúti hídnál (1) VA; Tass K, Kúnsági-fõcsatorna a kúnszentmiklósi mûútnál (2) VA; Tiszaug, Lakiteleki-Holt-Tisza déli része ( ) (1) BI. Physa fontinalis (Linnaeus) (21 adat): Ásotthalom, Ásotthalmi-tõzegbánya 1 ( ) (1) KG, ui. 2 ( ) (2) KG; Fülöpszállás, Balázsi-rét (1) PSF; Harta, Nagykékesi-kopolya. A tóból kiáramló csatornából (78) KS; Homokmégy-Halom, szakmári útelágazás, Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna (27) VA; Imrehegy, Imrehegyi gyepek 4 ( ) (5) HA; Izsák, Kolon-tó 50

9 4 ( ) (15) MG, ui. 5 ( ) (10) MG; Kiskõrös, Nagy-Csukás-tó ( ) (2) KP; Kiskõrös, Turjános TT. 1 ( ) (2) KP, ui4 ( ) (1) KP; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, D2xB3, idõszakos vízborítás (4) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, Kis átfolyás (1) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, B4, tõzeggödör (1) MA; Orgovány, Orgoványi-rétek 1 ( ) (1) LT; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Compos (a csornai útelágazás közelében) (1) VA; Szakmár D, Maloméri-Sárközi III. fõcsatorna a Szakmár vasúti megálló közelében (2) VA; Szakmár É, újteleki mûút, Csorna-foktõi-csatorna (120) VA; Tabdi, Kiskõrösi turjános TT ( ) (2) KP; Tatárszentgyörgy, ÉK, kb. 1 km, kiszáradt csatorna (1) VA; Tömörkény, Csaj-tó, VIII. tó keleti sarok ( ) (1) RA. Physidae Physella acuta (Draparnaud) (31 adat): Akasztó, Kiskõrösi õrjeg 1 ( ) (4) KP; Algyõ, Atkai-Holt-Tisza 1 ( ) (1) PJ, ui. 3 ( ) (22) PJ, ui. 4 ( ) (3) PJ; Csanytelek, Csaj-tó, VI. tó keleti sarok ( ) (2) RA; Csongrád, zsombéksásos ( ) (1) BI; Dunapataj, Szelidi-tó ( ) (219) KS; Harta, Nagykékesi-kopolya 1 ( ) (1) KS, ui. 2 ( ) (2) KS, ui. 3 ( ) (7) KS, ui (8) KS, ui. a tóba befolyó csatornából (15) KS; Hódmezõvásárhely, Körtvélyesi-Holt-Tisza, gátõrház elõtti szakasz ( ) (2) SI; Kecel, Kecel, Duna-völgyi-fõcsatorna a kiskõrösi mûút hídjánál (21) VA; Kelebia, Kelebiai halastavak 1 ( ) (4) KG; Kunszentmiklós Apaji-(XXXI.)-csatorna a tassi mûútnál (14) VA; Lakitelek, tõzegbányató ( ) (1) BI; Lakitelek, Lakiteleki-Holt-Tisza északi része ( ) (6) BI; Mindszent, Mártélyi-Holt-Tisza, Szegfûi-fok torkolata ( ) (11) SI; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Compos (a csornai útelágazás közelében) (1) VA; Sándorfalva, Atkai-Holt-Tisza 1 ( ) (3) PJ, ui. 2 ( ) (5) PJ; Szalkszentmárton és Szabadszállás között, Kiskunsági-fõcsatorna a mûúti hídnál (1) VA; Szalkszentmárton, Homokpuszta, Fûzvölgyi-öntözõ-fõcsatorna (12) VA; Szalkszentmárton, Homokpuszta DK, kis mocsár a szabdszállási mûút mellett (32) VA; Szalkszentmárton, mikópusztai elágazás közelében, Kiskunsági-fõcsatorna (1) VA; Szelid Szelid Ny, Szelidi-tavi-csatorna (11) VA; Tass K, Kúnsági-fõcsatorna a kúnszentmiklósi mûútnál (11) VA; Tatárszentgyörgy, ÉK, kb. 1 km, kiszáradt csatorna (10) VA; Tiszaalpár, Nagy-rét ( ) (9) BI; Zsombó, Dorozsma-Majsai-fõcsatorna ( ) (13) BG. Aplexa hypnorum (Linnaeus) (11 adat): Kiskõrös, Duna-völgyi-fõcsatorna ( ) (6) KP; Kiskõrös, Nagy-Csukás-tó ( ) (13) KP; Kiskõrös, Turjános TT. 2 ( ) (1) KP; Kiskõrös, Kis-Csukás-tó ( ) (1) KP; Kunpeszér, Alsó-Peszér (Erzsébeti-turján), magassásos, zsombékos, nádas ( ) (2) MA; Ökördi, Ökördi-láp ( ) (1) KP; Peszéradacs, Templom-hát (1); Szelid Szelid Ny, Szelidi-tavicsatorna (1) VA; Berek-erdõ ( ) (1) KP; Õrjeg 1 ( ) (2) KP, ui. 2 ( ) (1) KP. Planorbidae Planorbarius corneus (Linnaeus) (88 adat): Ágasegyháza, Orgoványi-rétek 1 ( ) (1) LT, ui. 3 ( ) (6) LT; Akasztó, Kiskõrösi õrjeg 2 ( ) (17) KP; Algyõ, Atkai-Holt-Tisza 4 ( ) (2) PJ; Ásotthalom, Ásotthalmi-tõzegbánya 1 ( ) (8) KG, ui. 2 ( ) (3) KG; Csanytelek, Csaj-tó, VI. tó keleti sarok ( ) (1) RA; Császártöltés, Vörösmocsár, D-i része ( ) (4) SZ; Csongrád, zsombéksásos ( ) (2) BI; Fülöpszálás, Káposztási-erdõ ( ) (8) MG; Fülöpszállás, Balázsi-rét (2) PSF; Hódmezõvásárhely, Gallyas-kubik ( ) (2) SI; Hódmezõvásárhely, Török-rampa fölötti lapos ( ) (3) SI; Hódmezõvásárhely, Mártélyi-Holt-Tisza, strand ( ) (1) SI; Homokmégy, Vörösmocsár, É-i része ( ) (11) SZ; Homokmégy-Halom, szakmári útelágazás, Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna (43) VA; Homokmégy-Halom, a szakmári mûút és a Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna között mocsaras ártér (2) VA; Imrehegy, Imrehegyi gyepek 3 ( ) (1) HA, ui. 4 ( ) (6) HA, ui. 5 ( ) (1) HA; Izsák, 51

10 Kolon-tó 3 ( ) (8) MG, ui. 4 ( ) (30) MG, ui. 5 ( ) (1) MG, ui. 10 ( ) (4) MG, ui. 12 ( ) (1) MG, ui. 13 ( ) (2) MG, ui. 16 ( ) (2) MG, ui. 21 ( ) (5) MG, ui. 23 ( ) (1) MG; Izsák, Kolon-tói (III.)-övcsatorna az orgoványi mûúti hídnál (10) VA; Kecel, Kecel, a faluban, Rekettye-Borgázó-csatorna (45) VA; Kecel, Kecel, Duna-völgyi-fõcsatorna a kiskõrösi mûút hídjánál (3) VA; Kiskõrös, Nagy-Csukás-tó ( ) (2) KP; Kiskõrös, Duna-völgyi-fõcsatorna ( ) (4) KP; Kiskõrös, Turjános TT. 2 ( ) (1) KP, ui. 4 ( ) (1) KP, ui. 5 ( ) (3) KP; Kiskõrös, Kis-Csukás-tó ( ) (2) KP; Kunadacs, Széna-dûlõ 1 ( ) (4) PÁ, ui. 2 ( ) (6) PÁ; Kunadacs, Felsõ-járás 1 ( ) (2) PÁ, ui. 2 ( ) (2) PÁ; Kunadacs, Kis-falú-lapos 2 ( ) (1) PÁ; Kunadacs, Váczi-féle-lapos ( ) (1) PÁ; Kunadacs, Kõrösi-féle-lapos ( ) (1) PÁ; Kunadacs, Temetõ-mocsár ( ) (5) PÁ; Kúnbábony Ny, Bábonyi (XXXV.)-csatorna a mûútnál (5) VA; Kunbaracs, Daruhát 1 ( ) (1) PÁ; Kunpeszér, Leveles-rét (Nótáros-turján), magassásos és kékperjés ( ) (11) MA; Kunpeszér, Felsõ-Peszér-dûlõ (Rácz-házi-turján), magassásos és kékperjés ( ) (1) MA; Kunpeszér, Alsó-Peszér (Erzsébeti-turján), magassásos, zsombékos, nádas ( ) (1) MA; Kunpeszér, Szalag-erdõ, magassásos, zsombékos ( ) (2) MA, ui. Szalag-erdõ, csátés láprét 2 ( ) (1) MA; Kunpeszér, Bogárzó, tavi kákás magassásos ( ) (2) MA; Kunpeszér, Alsó-peszéri-rétek (Húszhaldások, Nyárs-turján), magassásos zsombékos ( ) (19) MA; Kunpeszér, Alsó-peszéri-rétek (Tõzeggödör) ( ) (9) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, kékperjésben (12) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, D2xB3, idõszakos vízborítás (6 hó) (18) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, Kis átfolyás (22) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, B4, tõzeggödör (3) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, (2) MA; Kurjantó, csatorna a zsilip közelében (1) PSF, ui. gyékényes-szittyós terület (53) PSF, ui. nádas (8) PSF, ui. csatorna a Balázsi-zsilip mellett (10) PSF, ui. Mohácsi nádas, nádszegély (1) PSF; Lakitelek, tõzegbányató ( ) (3) BI; Lakitelek, Lakiteleki-Holt-Tisza északi része ( ) (1) BI; Mindszent, Mártélyi-Holt-Tisza, Szegfûi-fok torkolata ( ) (1) SI; Orgovány, Orgoványi-rétek 1 ( ) (4) LT, ui. 2 ( ) (1) LT; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Sárközi II. csatorna (173) VA; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Compos (a csornai útelágazás közelében) (6) VA; Peszéradacs, Csikókert (2) PÁ; Peszéradacs, Kínai-mocsara (2); Peszéradacs, Felsõ-járás (1); Peszéradacs, Templom-hát (1); Peszéradacs, Széna-dûlõ (1); Szabadszállás K, kb. 1 km, Duna-völgyi-fõcsatorna a mûúti hídnál (2) VA; Szabadszállás, Kis-rét ÉNy, ( TSZ ) csatorna a száritóüzemtõl kb. 2 km-re (4) VA; Szakmár D, Maloméri-Sárközi III. fõcsatorna a Szakmár vasúti megálló közelében (2) VA; Tabdi, Kiskõrösi turjános TT ( ) (24) KP; Tass K, Kúnsági-fõcsatorna a kúnszentmiklósi mûútnál (2) VA; Tatárszentgyörgy, 4,5 km DNy, Baracsi (XXIII) csatorna (Szabadrét) (14) VA; Tiszaalpár, Nagy-rét ( ) (1) BI; Tiszaalpár, Templom-domb alatt (2) KÉ; Õrjeg 1 ( ) (1) KP; Zsombó, Dorozsma-Majsai-fõcsatorna ( ) (19) BG. Ferrissia clessiniana (Jickeli) (17 adat): Ágasegyháza, Orgoványi-rétek 2 ( ) (1) LT; Algyõ, Atkai-Holt-Tisza 1 ( ) (5) PJ, ui. 2 ( ) (1) PJ, ui. 4 ( ) (4) PJ; Bócsa, Bócsa, Bocsa-Bugaci-csatorna a Szappan-tó és az 54-es mûút között (1) VA; Csongrád, zsombéksásos ( ) (1) BI; Harta, Nagykékesi-kopolya. A tóba befolyó csatornából ( (5) KS, ui. a tóból kiáramló csatornából (1) KS; Hódmezõvásárhely, Mártélyi-Holt-Tisza, strand ( ) (10) SI; Mindszent, Mártélyi-Holt- Tisza, Szegfûi-fok torkolata ( ) (3) SI; Sándorfalva, Atkai-Holt-Tisza ( ) (2) PJ; Szabadszállás K, kb. 1 km, Duna-völgyi-fõcsatorna a mûúti hídnál (1) VA; Szakmár D, Maloméri-Sárközi III. fõcsatorna a Szakmár vasúti megálló közelében (9) VA; Szalkszentmárton, Homokpuszta, Fûzvölgyi-öntözõ-fõcsatorna (1) VA; Szelid Szelid Ny, Szelidi-tavi-csatorna (3) VA; Tiszaalpár, Alpári-Holt Tisza ( ) (4) BI; Tiszaalpár, Templom-domb alatt (1) KÉ. Planorbis planorbis (Linnaeus) (121 adat): Ágasegyháza, Orgoványi-rétek 1 ( ) (9) LT, ui. 2 ( ) (8) LT, ui. 3 ( ) (119) LT; Akasztó, Kiskõrösi 52

11 õrjeg 2 ( ) (4) KP; Algyõ, Atkai-Holt-Tisza 1 ( ) (4) PJ, ui. 2 ( ) (1) PJ, ui. 3 ( ) (2) PJ, ui. 4 ( ) (1) PJ; Ásotthalom, Ásotthalmi-tõzegbánya 1 ( ) (10) KG, ui. 2 ( ) (39) KG; Ásotthalom, Ásotthalmi -láprét (16) KG; Csanytelek, Csaj-tó, VI. tó keleti sarok ( ) (4) RA; Csongrád, zsombéksásos ( ) (1) BI; Fülöpháza, Hoszú-rét, téli sásos (105) PSF, ui. Hoszú-rét, déli rész (20) PSF, ui. Hoszú-rét, csatorna (18) PSF; Fülöpszálás, Káposztási-erdõ ( ) (6) MG; Fülöpszálás, Sárkány-tó ( ) (1) MG; Fülöpszállás, Kurjantó (166) PSF; Fülöpszállás, Balázsi-rét (295) PSF; Hajós, Hajósi-kaszáló ( ) (1) SZ; Harta, Nagykékesi-kopolya 2 ( ) (2) KS; Harta, Nagykékesi-kopolya. A tóból kiáramló csatornából (1) KS; Hódmezõvásárhely, Gallyas-kubik ( ) (4) SI; Hódmezõvásárhely, Török-rampa fölötti lapos ( ) (2) SI; Homokmégy, Vörösmocsár, É-i része ( ) (6) SZ; Homokmégy-Halom, szakmári útelágazás, Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna (9) VA; Homokmégy-Halom, a szakmári mûút és a Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna között mocsaras ártér (13) VA; Imrehegy, Imrehegyi gyepek 3 ( ) (4) HA, ui. 4 ( ) (21) HA, ui. 5 ( ) (5) HA; Izsák, Kolon-tó 2 ( ) (22) MG, ui. 3 ( ) (35) MG, ui. 4 ( ) (36) MG, ui. 5 ( ) (14) MG, ui. 7 ( ) (9) MG, ui. 8 ( ) (1) MG, ui. 10 ( ) (8) MG, ui. 11 ( ) (1) MG, ui. 12 ( ) (19) MG, ui. 13 ( ) (29) MG, ui. 15 ( ) (1) MG, ui. 16 ( ) (15) MG, ui. 18 ( ) (7) MG, ui. 19 ( ) (54) MG, ui. 21 ( ) (27) MG, ui. 22 ( ) (25) MG, ui. Kolon-tó 23 ( ) (53) MG; Izsák, Kolon-tói (III.)-övcsatorna az orgoványi mûúti hídnál (2) VA; Kecel, Kecel, a faluban, Rekettye-Borgázó-csatorna (398) VA; Kecel, Kecel, Duna-völgyi-fõcsatorna a kiskõrösi mûút hídjánál (2) VA; Kelebia, Kelebiai halastavak 1 ( ) (7) KG, ui. 2 ( ) (2) KG; Kiskõrös, Nagy-Csukás-tó ( ) (20) KP; Kiskõrös, Duna-völgyi-fõcsatorna ( ) (19) KP; Kiskõrös, Turjános TT. 1 ( ) (15) KP, ui. 4 ( ) (14) KP, ui. 5 ( ) (1) KP; Kiskõrös, Kis-Csukás-tó ( ) (6) KP; Kunadacs, Széna-dûlõ 1 ( ) (7) PÁ, ui. 2 ( ) (68) PÁ; Kunadacs, Felsõ-járás 1 ( ) (3) PÁ, ui. 2 ( ) (26) PÁ; Kunadacs, Török-mocsár ( ) (36) PÁ; Kunadacs, Turcsány-féle-lapos ( ) (1) PÁ; Kunadacs, Székes-tó ( ) (1) PÁ; Kunadacs, Kis-falú-lapos 1 ( ) (2) PÁ, ui. 2 ( ) (10) PÁ, ui. 3 ( ) (2) PÁ; Kunadacs, Váczi-féle-lapos ( ) (18) PÁ; Kunadacs, Kõrösi-féle-lapos ( ) (31) PÁ; Kunadacs, Temetõ-mocsár ( ) (50) PÁ; Kunbaracs, Daruhát 1 ( ) (3) PÁ; Kunpeszér, Leveles-rét (Nótáros-turján), magassásos és kékperjés ( ) (23) MA; Kunpeszér, Felsõ-Peszér-dûlõ (Rácz-házi-turján), magassásos és kékperjés ( ) (29) MA; Kunpeszér, Alsó-Peszér (Erzsébeti-turján), magassásos, zsombékos, nádas ( ) (10) MA; Kunpeszér, Szalag-erdõ, magassásos, zsombékos ( ) (22) MA, ui. Szalag-erdõ, csátés láprét 2 ( ) (15) MA; Kunpeszér, Bogárzó, tavi kákás magassásos ( ) (23) MA; Kunpeszér, Alsó-peszéri-rétek (Húszhaldások, Nyárs-turján), magassásos zsombékos ( ) (62) MA; Kunpeszér, Alsó-peszéri-rétek (Tõzeggödör) ( ) (20) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, kékperjésben (6) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, D2xB3, idõszakos vízborítás (6 hó) (11) MA; Kunpeszér- Tatárszentgyörgy, Kis átfolyás (15) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, B4, tõzeggödör (7) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, (3) MA; Kurjantó, csatorna a zsilip közelében (9) PSF, ui. gyékényes-szittyós terület (34) PSF, ui. nádas (21) PSF, ui. sziki szittyós - kákás (10) PSF, ui. csatorna a Balázsi-zsilip mellett (9) PSF, ui. Mohácsi nádas, nádszegély (24) PSF; Lakitelek, tõzegbányató ( ) (5) BI; Orgovány, védett terület a község Ny-i részénél ( ) (10) RA; Orgovány, Orgoványi-rétek 1 ( ) (17) LT, ui. 2 ( ) (19) LT, ui. 3 ( ) (19) LT; Öregcsertõ, sásos-ártér-mocsár a kiskõrösi mûút mellett, a Duna-völgyi-fõcsatorna hídjá közelében (1) VA; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Sárközi II. csatorna (202) VA; Peszéradacs, Csikókert (33) PÁ; Peszéradacs, Törökféle-mocsár ( ) (3); Peszéradacs, Csíkfogó (3); 53

12 Peszéradacs, Temetõ-domb (2); Peszéradacs, Kínai-mocsara (14); Peszéradacs, Felsõ-járás (5); Peszéradacs, Templom-hát (1); Peszéradacs, Széna-dûlõ (2); Pusztamérges, Pusztamérgesi-láperdõ 1 ( ) (8) KG, ui. 2 ( ) (2) KG, ui. 3 ( ) (12) KG; Sándorfalva, Atkai-Holt-Tisza ( ) (3) PJ; Soltvadkert Soltvadkert ÉK, 54-es mûút, Büdös-tói (VII.)-csatorna (155) VA; Soltvadkert Soltvadkert ÉK, 53-as mûút, Csukás-tói-csatorna (113) VA; Szabadszállás K, kb. 1 km, Duna-völgyi-fõcsatorna a mûúti hídnál (1) VA; Szabadszállás, Kis-rét ÉNy, ( TSZ ) csatorna a száritóüzemtõl kb. 2 km-re (55) VA; Tabdi, Kiskõrösi turjános TT ( ) (20) KP; Tatárszentgyörgy, ÉK, kb. 1 km, kiszáradt csatorna (170) VA; Tatárszentgyörgy, 4,5 km DNy, Baracsi (XXIII) csatorna (Szabadrét) (10) VA; Tiszaalpár, Nagy-rét ( ) (22) BI; Tiszaalpár, Templom-domb alatt (1) KÉ; Zsombó, Dorozsma-Majsai-fõcsatorna ( ) (44) BG. Anisus spirorbis (Linnaeus) (157 adat): Ágasegyháza, Orgoványi-rétek 1 ( ) (20) LT, ui. 2 ( ) (196) LT, ui. 3 ( ) (109) LT; Akasztó, Kiskõrösi õrjeg 1 ( ) (343) KP, ui. 2 ( ) (2) KP; Algyõ, Atkai-Holt-Tisza 3 ( ) (2) PJ, ui. 4 ( ) (3) PJ; Ásotthalom, Ásotthalmi-tõzegbánya 1 ( ) (1) KG, ui. 2 ( ) (19) KG; Ásotthalom, Ásotthalmi -láprét (308) KG; Bakódpuszta K-i széle (403) KS; Bócsa, Bócsa, Bocsa-Bugaci-csatorna a Szappan-tó és az 54-es mûút között (101) VA; Bócsa, Bócsa, Fischerbocsai elágazó, 54-es mûút hídja, csatorna (403) VA; Csanytelek, Csaj-tó, VI. tó keleti sarok ( ) (8) RA; Császártöltés, Vörösmocsár, D-i része ( ) (4) SZ; Dunapataj, Szelidi-tó ( ) (328) KS; Felsõerek falutól É-ra, zsombékos-sásosból (124) KS; Fülöpháza, Hoszú-rét, téli sásos (151) PSF, ui. Hoszú-rét, déli rész (50) PSF, ui. Hoszú-rét, csatorna (105) PSF; Fülöpszálás, Káposztásierdõ ( ) (1) MG; Fülöpszálás, Sárkány-tó ( ) (6) MG; Fülöpszállás, Kurjantó (65) PSF; Fülöpszállás, Balázsi-rét (655) PSF; Harta, Nagykékesikopolya 1 ( ) (9) KS, ui. 2 ( ) (6) KS, ui. 3 ( ) (190) KS, (3) KS, ui. a tóba befolyó csatornából (1) KS, ui. a tóból kiáramló csatornából (1) KS; Harta, Miklapuszta, kopolyák (8) KS, ui. Gulytanyától DK-re kb m-re, kopolyák (66) KS, ui. Gulytanyától DK-re kb. 200 m-re, szikes mocsár (271) KS, ui. a miklai juhászattól (Gulytanya) DK-re kb. 700 m-re, szikes tó (144) KS, ui. a miklai juhászattól (Gulytanya) DK-re esõ, szikes tó (293) KS; Harta, Kenderáztató, az 51-es úttól kb m-re ( ) (2) KS; Hódmezõvásárhely, Gallyas-kubik ( ) (5) SI; Hódmezõvásárhely, Török-rampa fölötti lapos ( ) (4) SI; Homokmégy, Vörösmocsár, É-i része ( ) (3) SZ; Homokmégy-Halom, a szakmári mûút és a Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna között mocsaras ártér (51) VA; Izsák, Kolon-tó 1 ( ) (1435) MG, ui. 2 ( ) (19) MG, ui. 3 ( ) (25 recens és fosszilis) MG, ui. 4 ( ) (2) MG, ui. 6 ( ) (2922 egy példány dugóhúzószerûen csavarodott!!!) MG, ui. 7 ( ) (2) MG, ui. 8 ( ) (35) MG, ui. 9 ( ) (126) MG, ui. 10 ( ) (136) MG, ui. 11 ( ) (12) MG, 12 ( ) (5) MG, ui. 13 ( ) (23) MG, ui. 14 ( ) (322) MG, ui. 15 ( ) (668) MG, ui. 16 ( ) (62) MG, ui. 17 ( ) (2) MG, ui. 18 ( ) (830) MG, ui. 19 ( ) (2) MG, ui. 20 ( ) (133) MG, ui. 21 ( ) (1) MG, ui. 22 ( ) (5) MG, ui. 23 ( ) (1326) MG, ui. 24 ( ) (6) MG; Kaskantyú, Kaskantyúi (XVII./a)-csatorna ( ) (370) RA; Kecel, Kecel, a faluban, Rekettye-Borgázó-csatorna (63) VA; Kecel, Kecel, Dunavölgyi-fõcsatorna a kiskõrösi mûút hídjánál (1) VA; Kelebia, Kelebiai halastavak 1 ( ) (4) KG, ui. 2 ( ) (14) KG; Kiskõrös, Nagy-Csukás-tó ( ) (3) KP; Kiskõrös, Duna-völgyi-fõcsatorna ( ) (5) KP; Kiskõrös, Nagy-Csukás-tó ( ) (175) KP; Kiskõrös, Turjános TT. 1 ( ) (59) KP, ui. 2 ( ) (25) KP, ui. 3 ( ) (92) KP; Kiskõrös, Kis-Csukás-rét ( ) (95) KP; Kiskõrös, Kis-Csukás-tó ( ) (9) KP; Kunadacs, Széna-dûlõ 1 ( ) (98) PÁ, ui. 2 ( ) (71) PÁ; Kunadacs, Felsõjárás 1 ( ) (75) PÁ, ui. 2 ( ) (237) PÁ; Kunadacs, Török-mocsár ( ) (98) PÁ; Kunadacs, Turcsány-féle-lapos ( ) (232) PÁ; Kunadacs, Székes-tó ( ) (81) PÁ; Kunadacs, Kis-falú-lapos 1 ( ) 54

13 (65) PÁ, ui. 2 ( ) (104) PÁ, ui. 3 ( ) (234) PÁ; Kunadacs, Váczi-féle-lapos ( ) (14) PÁ; Kunadacs, Kõrösi-féle-lapos ( ) (177) PÁ; Kunadacs, Temetõ-mocsár ( ) (163) PÁ; Kúnbábony Ny, Bábonyi (XXXV.)-csatorna a mûútnál (15) VA; Kunbaracs, Daruhát 1 ( ) (1) PÁ, ui. 2 ( ) (1) PÁ; Kunpeszér, Leveles-rét (Nótáros-turján), magassásos és kékperjés ( ) (39) MA; Kunpeszér, Felsõ-Peszér-dûlõ (Rácz-házi-turján), magassásos és kékperjés ( ) (64) MA; Kunpeszér, Alsó-Peszér (Erzsébeti-turján), magassásos, zsombékos, nádas ( ) (57) MA; Kunpeszér, Szalag-erdõ, Chrysopogonos sztyepprét ( ) (1) MA, ui. Szalag-erdõ, csátés láprét 1 ( ) (19) MA, ui. Szalag-erdõ, magassásos, zsombékos ( ) (82) MA, ui. Szalag-erdõ, csátés láprét 2 ( ) (504) MA; Kunpeszér, Bogárzó, tavi kákás magassásos ( ) (60) MA; Kunpeszér, Alsó-peszéri-rétek, csátés láprét ( ) (27) MA, ui. Alsó-peszéri-rétek (Húszhaldások, Nyárs-turján), magassásos zsombékos ( ) (49) MA, ui. Alsó-peszéri-rétek (Tõzeggödör) ( ) (73) MA; Kunpeszér, Peszéri-erdõ, Nagylaposi-nyiladék É-i rész, 16 AB erdõtag (1) VA-KT; Kunpeszér, Peszéri-erdõ, Frigyesmajor környéki terület (1) VA-KT; Kunpeszér, Peszéri-erdõtõl DNy-ra, mocsár (349) VA-KT; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, B (22) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, kékperjésben (14) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, Kis átfolyás (5) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, B4, semlyékes-zsombékos (46) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, (18) MA; Kunszentmiklós K, Harmincas-csatorna a kunbábonyi mûútnál (1) VA; Kurjantó, csatorna a zsilip közelében (8) PSF; Kurjantó, gyékényes-szittyós terület (65) PSF; Kurjantó, nádas (3) PSF; Kurjantó, sziki szittyós - kákás (63) PSF; Kurjantó, csatorna a Balázsi-zsilip mellett (1) PSF; Kurjantó, Mohácsi nádas, nádszegély (45) PSF; Orgovány, Kargala ( ) (1845) RA; Orgovány, védett terület a község Ny-i részénél ( ) (1) RA; Orgovány, védett terület a község Ny-i részénél ( ) (49) RA; Orgovány, Orgoványi-rétek 1 ( ) (5) LT; Orgovány, Orgoványi-rétek 2 ( ) (533) LT; Orgovány, Orgoványi-rétek 3 ( ) (178) LT; Ökördi, Ökördi-láp ( ) (91) KP; Ökördi, Ökördi-láp ( ) (24) KP; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Sárközi II. csatorna (160) VA; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Compos (a csornai útelágazás közelében) (1) VA; Peszéradacs, Csikókert (52) PÁ; Peszéradacs, Törökféle-mocsár ( ) (192); Peszéradacs, Temetõ-domb (186); Peszéradacs, Kínai-mocsara (154); Peszéradacs, Felsõ-járás (90); Peszéradacs, Templom-hát (46); Peszéradacs, Széna-dûlõ (175); Pusztamérges, Pusztamérgesi-láperdõ 1 ( ) (133) KG, ui. 2 ( ) (1) KG, ui. 3 ( ) (10) KG; Sándorfalva, Atkai-Holt-Tisza ( ) (1) PJ; Soltvadkert Soltvadkert ÉK, 54-es mûút, Büdöstói (VII.)-csatorna (158) VA; Soltvadkert Soltvadkert É-i széle, a strand közelében, árok (290) VA; Soltvadkert Soltvadkert ÉK, 53-as mûút, Csukás-tói-csatorna (14) VA; Szabadszállás ÉNy, kb. 4 km, TSZ-csatorna a mûút közelében (1) VA; Szabadszállás, Kis-réti zsombéksásos ( ) (178) PI; Szabadszállás, Kis-rét ÉNy, ( TSZ ) csatorna a száritóüzemtõl kb. 2 km-re (63) VA, ui. Kis-rét ÉNy, mocsár széle, a száritóüzemtõl kb. 2 km-re (76) VA; Szakmár D, Maloméri-Sárközi III. fõcsatorna a Szakmár vasúti megálló közelében (1) VA; Szelid Szelid Ny, Szelidi-tavi-csatorna (1) VA; Tabdi, Kiskõrösi turjános TT ( ) (1) KP; Tatárszentgyörgy, ÉK, kb. 1 km, kiszáradt csatorna (165) VA; Tiszaalpár, Nagy-rét ( ) (1) BI; Tömörkény, Csaj-tó, VIII. tó keleti sarok ( ) (226) RA; Újtelek, Újtelek, kubikgödör a falu É-i szélén (2) VA; Berek-erdõ ( ) (71) KP; Õrjeg 1 ( ) (40) KP, ui. 2 ( ) (132) KP; Zsombó, Dorozsma-Majsai-fõcsatorna ( ) (69) BG. Anisus septemgyratus (Rossmässler) (58 adat): Ágasegyháza, Orgoványi-rétek 1 ( ) (3) LT, ui. 3 ( ) (37) LT; Akasztó, Kiskõrösi õrjeg 1 ( ) (1) KP; Ásotthalom, Ásotthalmi-tõzegbánya 1 ( ) (1) KG, ui. 2 ( ) (20) KG; Fülöpháza, Hoszú-rét, téli sásos (11) PSF, ui. déli rész (2) PSF, ui. csatorna (4) PSF; Fülöpszálás, Káposztási-erdõ ( ) (12) MG; Fülöpszállás, Kurjantó (2) PSF; Fülöpszállás, Balázsi-rét (28) PSF; Homokmégy, Vörösmocsár, É-i része ( ) (2) SZ; Imrehegy, Imrehegyi gyepek 2 ( ) (47) HA, ui. 3 ( ) (21) HA, ui. 4 ( ) (27) HA, ui. 5 ( ) (11) HA; Izsák, Kolon-tó 2 ( ) (15) MG, ui. 3 ( ) (1) MG, ui. 5 55

14 ( ) (48) MG, ui. 7 ( ) (2) MG, ui. 12 ( ) (16) MG, ui. 17 ( ) (90) MG, ui. 19 ( ) (17) MG, ui. 21 ( ) (28) MG, ui. 22 ( ) (10) MG, ui. 24 ( ) (2) MG; Kecel, Kecel, Duna-völgyi-fõcsatorna a kiskõrösi mûút hídjánál (1) VA; Kelebia, Kelebiai halastavak 1 ( ) (1) KG; Kiskõrös, Nagy-Csukás-tó ( ) (19) KP; Kiskõrös, Duna-völgyi-fõcsatorna ( ) (29) KP; Kiskõrös, Turjános TT. 1 ( ) (1) KP, ui. 5 ( ) (1) KP; Kiskõrös, Kis-Csukás-tó ( ) (7) KP; Kunadacs, Váczi-féle-lapos ( ) (11) PÁ; Kunadacs, Temetõ-mocsár ( ) (11) PÁ; Kunbaracs, Daruhát 1 ( ) (2) PÁ; Kunpeszér, Alsó-peszéri-rétek (Húszhaldások, Nyárs-turján), magassásos zsombékos ( ) (7) MA; Kunpeszér, Alsó-peszéri-rétek (Tõzeggödör) ( ) (3) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, kékperjésben (9) MA, ui. Kis átfolyás (8) MA, ui. B4, semlyékes-zsombékos (1) MA, ui. B4, tõzeggödör (20) MA; Kunpeszér- Tatárszentgyörgy, (1) MA; Kurjantó, csatorna a zsilip közelében (3) PSF, ui. gyékényes-szittyós terület (5) PSF, ui. csatorna a Balázsi-zsilip mellett (11) PSF, ui. Mohácsi nádas, nádszegély (8) PSF; Orgovány, védett terület a község Ny-i részénél ( ) (3) RA; Orgovány, Orgoványi-rétek 1 ( ) (13) LT; Peszéradacs, Csikókert (14) PÁ; Peszéradacs, Csíkfogó (3); Pusztamérges, Pusztamérgesi-láperdõ 1 ( ) (12) KG, ui. 2 ( ) (3) KG, ui. 3 ( ) (48) KG; Tabdi, Kiskõrösi turjános TT ( ) (15) KP; Tatárszentgyörgy, 4,5 km DNy, Baracsi (XXIII) csatorna (Szabadrét) (103) VA; Berek-erdõ ( ) (1) KP; Zsombó, Dorozsma-Majsai-fõcsatorna ( ) (2) BG. Anisus vortex (Linnaeus) (17 adat): Ásotthalom, Ásotthalmi-tõzegbánya 1 ( ) (2) KG, ui. 2 ( ) (4) KG; Homokmégy, Vörösmocsár, É-i része ( ) (5) SZ; Homokmégy-Halom, szakmári útelágazás, Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna (34) VA; Homokmégy- Halom, a szakmári mûút és a Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna között mocsaras ártér (22) VA; Kecel, Kecel, Duna-völgyi-fõcsatorna a kiskõrösi mûút hídjánál (1) VA; Kiskõrös, Kis-Csukás-tó ( ) (1) KP; Kunpeszér Ny, Duna-völgyi fõcsatorna a mûútnûl (44) VA; Kunszentmiklós Apaji-(XXXI.)-csatorna a tassi mûútnál (1) VA; Kurjantó, csatorna a Balázsi-zsilip mellett (7) PSF; Orgovány, Orgoványi-rétek 1 ( ) (1) LT; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Compos (a csornai útelágazás közelében) (5) VA; Szabadszállás K, kb. 1 km, Duna-völgyi-fõcsatorna a mûúti hídnál (2) VA; Szakmár D, Maloméri-Sárközi III. fõcsatorna a Szakmár vasúti megálló közelében (34) VA; Szalkszentmárton, Homokpuszta DK, kis mocsár a szabdszállási mûút mellett (74) VA; Tass K, Kúnsági-fõcsatorna a kúnszentmiklósi mûútnál (29) VA; Tiszaalpár, Nagy-rét ( ) (15) BI. Anisus vorticulus (Troschel) (28 adat): Ágasegyháza, Orgoványi-rétek 3 ( ) (4) LT; Akasztó, Kiskõrösi õrjeg 2 ( ) (30) KP; Ásotthalom, Ásotthalmi-tõzegbánya 1 ( ) (1) KG; Császártöltés, Vörösmocsár, D-i része ( ) (10) SZ; Fülöpháza, Hoszú-rét, téli sásos (1) PSF; Fülöpszállás, Balázsi-rét (5) PSF; Hódmezõvásárhely, Török-rampa fölötti lapos ( ) (1) SI; Homokmégy, Vörösmocsár, É- i része ( ) (13) SZ; Homokmégy-Halom, szakmári útelágazás, Maloméri (Sárközi III.)- fõcsatorna (5) VA; Imrehegy, Imrehegyi gyepek 4 ( ) (2) HA; Izsák, Kolontó 3 ( ) (4) MG; Kiskõrös, Kis-Csukás-tó ( ) (1) KP; Kunadacs, Török-mocsár ( ) (4) PÁ; Kunadacs, Kis-falú-lapos 2 ( ) (1) PÁ; Kunadacs, Temetõ-mocsár ( ) (11) PÁ; Kunszentmiklós K, Harmincas-csatorna a kunbábonyi mûútnál (1) VA; Kurjantó, nádas (1) PSF; Kurjantó, csatorna a Balázsi-zsilip mellett (2) PSF; Lakitelek, tõzegbányató ( ) (1) BI; Lakitelek, Lakiteleki-Holt-Tisza északi része ( ) (1) BI; Orgovány, Orgoványi-rétek 1 ( ) (3) LT; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Sárközi II. csatorna (9) VA; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Compos (a csornai útelágazás közelében) (115) VA; Peszéradacs, Csikókert (5) PÁ; Pusztamérges, Pusztamérgesi-láperdõ 2 ( ) (2) KG; Szakmár D, Maloméri-Sárközi III. fõcsatorna a Szakmár vasúti megálló közelében (103) VA; Tiszaalpár, Nagy-rét ( ) (8) BI; Tiszaalpár, Alpári-Holt Tisza ( ) (5) BI. Bathyomphalus contortus (Linnaeus) (7 adat): Ágasegyháza, Orgoványi-rétek 1 ( ) (2) LT; Ásotthalom, Ásotthalmi-tõzegbánya 1 ( ) (14) KG, ui. 2 ( ) (9) KG; 56

15 Homokmégy, Vörösmocsár, É-i része ( ) (10) SZ; Kecel, Kecel, Duna-völgyi-fõcsatorna a kiskõrösi mûút hídjánál (1) VA; Kiskõrös, Kis-Csukás-tó ( ) (1) KP; Orgovány, Orgoványi-rétek 1 ( ) (2) LT. Gyraulus albus (O.F. Müller) (14 adat): Algyõ, Atkai-Holt-Tisza 4 ( ) (3) PJ; Harta, Nagykékesi-kopolya 1 ( ) (1) KS, ui. ( ) (1) KS, ui. Nagykékesi-kopolya. A tóba befolyó csatornából (1) KS; Homokmégy-Halom, szakmári útelágazás, Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna (1) VA; Kunpeszér Ny, Duna-völgyi fõcsatorna a mûútnûl (2) VA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, B4, tõzeggödör (1) MA; Kunszentmiklós K, Harmincas-csatorna a kunbábonyi mûútnál (6) VA; Kurjantó, csatorna a zsilip közelében (2) PSF; Mindszent, Mártélyi-Holt-Tisza, Szegfûi-fok torkolata ( ) (1) SI; Orgovány, védett terület a község Ny-i részénél ( ) (4) RA; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Compos (a csornai útelágazás közelében) (25) VA; Peszéradacs, Templom-hát (1); Szakmár D, Maloméri-Sárközi III. fõcsatorna a Szakmár vasúti megálló közelében (6) VA. Gyraulus crista (Linnaeus) (102 adat): Ágasegyháza, Orgoványi-rétek 1 ( ) (7) LT, ui. 2 ( ) (5) LT, ui. 3 ( ) (13) LT; Akasztó, Kiskõrösi õrjeg 1 ( ) (7) KP, ui. 2 ( ) (24) KP; Algyõ, Atkai-Holt-Tisza 1 ( ) (26) PJ, ui. 2 ( ) (6) PJ, ui. 3 ( ) (7) PJ, ui. 4 ( ) (15) PJ; Ásotthalom, Ásotthalmi-tõzegbánya 1 ( ) (2) KG, ui. 2 ( ) (21) KG, ui. Ásotthalmi -láprét (3) KG; Bakódpuszta K-i széle (1) KS; Bócsa, Bócsa, Bocsa-Bugaci-csatorna a Szappan-tó és az 54-es mûút között (1) VA; Csanytelek, Csaj-tó, VI. tó keleti sarok ( ) (9) RA; Császártöltés, Vörösmocsár, D-i része ( ) (5) SZ; Dunapataj, Szelidi-tó ( ) (345) KS; Fülöpháza, Hoszú-rét, téli sásos (53) PSF, ui. Hoszú-rét, déli rész (33) PSF, ui. Hoszú-rét, csatorna (18) PSF; Fülöpszállás, Kurjantó (109) PSF; Fülöpszállás, Balázsi-rét (229) PSF; Hajós, Hajósi-kaszáló ( ) (1) SZ; Harta, Nagykékesi-kopolya 2 ( ) (1) KS, ui. 3 ( ) (6) KS, ui (2) KS, ui. a tóba befolyó csatornából (2) KS; Harta, Miklapuszta, Gulytanyától DK-re kb m-re, kopolyák (1) KS; Hódmezõvásárhely, Gallyas-kubik ( ) (4) SI; Homokmégy, Vörösmocsár, É-i része ( ) (1) SZ; Izsák, Kolon-tó 3 ( ) (12 recens és fosszilis) MG, ui. 8 ( ) (1) MG, ui. 10 ( ) (17) MG, ui. 12 ( ) (1) MG, ui. 13 ( ) (1) MG, ui. 16 ( ) (87) MG, ui. 21 ( ) (8) MG, ui. 22 ( ) (1) MG, ui. 23 ( ) (4) MG; Kecel, Kecel, a faluban, Rekettye-Borgázó-csatorna (1) VA; Kiskõrös, Nagy-Csukás-tó ( ) (3) KP; Kiskõrös, Turjános TT. 4 ( ) (4) KP; Kiskõrös, Kis-Csukás-tó ( ) (2) KP; Kunadacs, Széna-dûlõ 2 ( ) (6) PÁ; Kunadacs, Felsõ-járás 1 ( ) (6) PÁ, ui. 2 ( ) (19) PÁ; Kunadacs, Török-mocsár ( ) (25) PÁ; Kunadacs, Székes-tó ( ) (2) PÁ; Kunadacs, Kis-falú-lapos 1 ( ) (17) PÁ, ui. 2 ( ) (38) PÁ, ui. ( ) (64) PÁ; Kunadacs, Váczi-féle-lapos ( ) (4) PÁ; Kunadacs, Kõrösi-féle-lapos ( ) (18) PÁ; Kunadacs, Temetõ-mocsár ( ) (36) PÁ; Kúnbábony Ny, Bábonyi (XXXV.)-csatorna a mûútnál (1) VA; Kunpeszér, Leveles-rét (Nótáros-turján), magassásos és kékperjés ( ) (13) MA; Kunpeszér, Felsõ-Peszér-dûlõ (Rácz-házi-turján), magassásos és kékperjés ( ) (2) MA; Kunpeszér, Alsó-Peszér (Erzsébeti-turján), magassásos, zsombékos, nádas ( ) (1) MA; Kunpeszér, Szalag-erdõ, magassásos, zsombékos ( ) (1) MA, ui. Szalag-erdõ, csátés láprét 2 ( ) (15) MA; Kunpeszér, Bogárzó, tavi kákás magassásos ( ) (22) MA; Kunpeszér, Alsó-peszéri-rétek (Húszhaldások, Nyárs-turján), magassásos zsombékos ( ) (1) MA, ui. Alsó-peszéri-rétek (Tõzeggödör) ( ) (1) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, kékperjésben (21) MA, ui. Kis átfolyás (3) MA; Kunszentmiklós K, Harmincas-csatorna a kunbábonyi mûútnál (10) VA; Kurjantó, csatorna a zsilip közelében (1) PSF; Kurjantó, gyékényes-szittyós terület (148) PSF; Kurjantó, nádas (124) PSF, ui. sziki szittyós - kákás (17) PSF, ui. csatorna a Balázsi-zsilip mellett (16) PSF, ui. Mohácsi nádas, nádszegély (24) PSF; Lakitelek, tõzegbányató ( ) (3) BI; Orgovány, védett terület a község Ny-i részénél ( ) (2) RA; Orgovány, Orgoványi-rétek 1 ( ) (1) LT, ui. 2 ( ) (23) LT, ui. 3 57

16 ( ) (19) LT; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Sárközi II. csatorna (17) VA; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Compos (a csornai útelágazás közelében) (70) VA; Peszéradacs, Csikókert (4) PÁ; Peszéradacs, Törökféle-mocsár ( ) (6); Peszéradacs, Temetõ-domb (2); Peszéradacs, Kínai-mocsara (33); Peszéradacs, Felsõ-járás (12); Peszéradacs, Templom-hát (1); Pusztamérges, Pusztamérgesi-láperdõ 1 ( ) (1) KG, ui. 2 ( ) (1) KG; Sándorfalva, Atkai-Holt-Tisza ( ) (1) PJ; Soltvadkert Soltvadkert ÉK, 54-es mûút, Büdös-tói (VII.)-csatorna (2) VA; Szabadszállás, Kis-rét ÉNy, ( TSZ ) csatorna a száritóüzemtõl kb. 2 km-re (7) VA; Szakmár É, újteleki mûút, Csorna-foktõi-csatorna (3) VA; Szalkszentmárton, Homokpuszta DK, kis mocsár a szabdszállási mûút mellett (1) VA; Szalkszentmárton, mikópusztai elágazás közelében, Kiskunsági-fõcsatorna (1) VA; Tabdi, Kiskõrösi turjános TT ( ) (1) KP; Tatárszentgyörgy, 4,5 km DNy, Baracsi (XXIII) csatorna (Szabadrét) (6) VA; Tiszaalpár, Nagy-rét ( ) (50) BI; Tiszaalpár, Alpári- Holt Tisza ( ) (1) BI; Tiszaalpár, Templom-domb alatt (1) KÉ; Tiszaug, Lakiteleki-Holt-Tisza déli része ( ) (1) BI; Újtelek, Újtelek, kubikgödör a falu É-i szélén (1) VA; Õrjeg 1 ( ) (1) KP; Zsombó, Dorozsma-Majsai-fõcsatorna ( ) (207) BG. Hippeutis complanatus (Linnaeus) (37 adat): Akasztó, Kiskõrösi õrjeg 2 ( ) (79) KP; Algyõ, Atkai-Holt-Tisza 1 ( ) (2) PJ, ui. 3 ( ) (13) PJ, ui. 4 ( ) (9) PJ; Ásotthalom, Ásotthalmi-tõzegbánya 1 ( ) (2) KG; Csanytelek, Csaj-tó, VI. tó keleti sarok ( ) (2) RA; Császártöltés, Vörösmocsár, D-i része ( ) (3) SZ; Fülöpszállás, Balázsi-rét (2) PSF; Harta, Nagykékesi-kopolya 3 ( ) (3) KS; Hódmezõvásárhely, Török-rampa fölötti lapos ( ) (1) SI; Homokmégy, Vörösmocsár, É-i része ( ) (2) SZ; Homokmégy-Halom, szakmári útelágazás, Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna (6) VA; Homokmégy-Halom, a szakmári mûút és a Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna között mocsaras ártér (2) VA; Izsák, Kolon-tói (III.)-övcsatorna az orgoványi mûúti hídnál (10) VA; Kiskunhalas, Fejetéki-mocsár 4 ( ) (1) HA; Kunadacs, Török-mocsár ( ) (5) PÁ; Kunpeszér Ny, Duna-völgyi fõcsatorna a mûútnûl (2) VA; Kunpeszér, Felsõ-Peszér-dûlõ (Rácz-házi-turján), magassásos és kékperjés ( ) (1) MA; Kunpeszér, Szalag-erdõ, csátés láprét 1 ( ) (1) MA; Kurjantó, csatorna a Balázsi-zsilip mellett (4) PSF; Lakitelek, tõzegbányató ( ) (7) BI; Orgovány, védett terület a község Ny-i részénél ( ) (2) RA; Orgovány, Orgoványi-rétek 1 ( ) (1) LT; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Sárközi II. csatorna (1) VA; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Compos (a csornai útelágazás közelében) (165) VA; Peszéradacs, Kínai-mocsara (2); Sándorfalva, Atkai-Holt-Tisza ( ) (16) PJ; Szabadszállás, Kis-rét ÉNy, ( TSZ ) csatorna a száritóüzemtõl kb. 2 km-re (1) VA; Szakmár D, Maloméri-Sárközi III. fõcsatorna a Szakmár vasúti megálló közelében (23) VA; Szalkszentmárton, Homokpuszta DK, kis mocsár a szabdszállási mûút mellett (10) VA; Szalkszentmárton, mikópusztai elágazás közelében, Kiskunsági-fõcsatorna (3) VA; Szelid Szelid Ny, Szelidi-tavi-csatorna (4) VA; Tass K, Kúnsági-fõcsatorna a kúnszentmiklósi mûútnál (1) VA; Tatárszentgyörgy, 4,5 km DNy, Baracsi (XXIII) csatorna (Szabadrét) (7) VA; Tiszaalpár, Nagy-rét ( ) (6) BI; Tiszaalpár, Alpári-Holt Tisza ( ) (5) BI; Tiszaalpár, Templom-domb alatt (1) KÉ. Segmentina nitida (O.F. Müller) (87 adat): Ágasegyháza, Orgoványi-rétek 1 ( ) (6) LT, ui. 3 ( ) (9) LT; Akasztó, Kiskõrösi õrjeg 2 ( ) (114) KP; Ásotthalom, Ásotthalmi-tõzegbánya 1 ( ) (1) KG, ui. 2 ( ) (55) KG; Ásotthalom, Ásotthalmi -láprét (4) KG; Csanytelek, Csaj-tó, VI. tó keleti sarok ( ) (11) RA; Császártöltés, Vörösmocsár, D-i része ( ) (29) SZ; Fülöpháza, Hoszú-rét, téli sásos (26) PSF; Fülöpszálás, Káposztási-erdõ ( ) (8) MG; Fülöpszállás, Kurjantó (4) PSF; Fülöpszállás, Balázsi-rét (39) PSF; Harta, Nagykékesi-kopolya 2 ( ) (1) KS, ui. 3 ( ) (1) KS; Homokmégy, Vörösmocsár, É-i része ( ) (16) SZ; Homokmégy-Halom, a szakmári mûút és a Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna között mocsaras ártér (54) VA; Imrehegy, Imrehegyi gyepek 3 ( ) (10) HA, ui. 4 ( ) (5) HA, ui. 5 ( ) (13) HA; Izsák, Kolon-tó 2 ( ) (79) MG, ui. 3 ( ) (22) MG, ui. 4 ( ) (12) MG, ui. 7 ( ) (1) MG, ui. 10 ( ) (3) MG, ui. 12 ( ) (46) MG, ui. 13 ( ) (1) MG, ui. 15 ( ) 58

17 (1) MG, ui. 17 ( ) (1) MG, ui. 19 ( ) (57) MG, ui. 21 ( ) (81) MG, ui. 22 ( ) (108) MG; Izsák, Kolon-tói (III.)- övcsatorna az orgoványi mûúti hídnál (1) VA; Kecel, Kecel, a faluban, Rekettye-Borgázó-csatorna (77) VA; Kiskõrös, Nagy-Csukás-tó ( ) (31) KP; Kiskõrös, Duna-völgyi-fõcsatorna ( ) (9) KP; Kiskõrös, Turjános TT. 5 ( ) (1) KP; Kiskõrös, Kis-Csukás-tó ( ) (6) KP; Kunadacs, Széna-dûlõ 2 ( ) (36) PÁ; Kunadacs, Felsõ-járás 1 ( ) (43) PÁ, ui. 2 ( ) (67) PÁ; Kunadacs, Török-mocsár ( ) (108) PÁ; Kunadacs, Turcsány-félelapos ( ) (35) PÁ; Kunadacs, Székes-tó ( ) (16) PÁ; Kunadacs, Kis-falú-lapos 1 ( ) (4) PÁ, ui. 2 ( ) (112) PÁ, ui. 3 ( ) (10) PÁ; Kunadacs, Váczi-féle-lapos ( ) (28) PÁ; Kunadacs, Kõrösi-féle-lapos ( ) (9) PÁ; Kunadacs, Temetõ-mocsár ( ) (37) PÁ; Kunpeszér, Leveles-rét (Nótáros-turján), magassásos és kékperjés ( ) (13) MA; Kunpeszér, Felsõ-Peszér-dûlõ (Rácz-házi-turján), magassásos és kékperjés ( ) (14) MA; Kunpeszér, Alsó-Peszér (Erzsébeti-turján), magassásos, zsombékos, nádas ( ) (6) MA; Kunpeszér, Szalag-erdõ, Chrysopogonos sztyepprét ( ) (1) MA, ui. Szalag-erdõ, magassásos, zsombékos ( ) (10) MA, ui. Szalag-erdõ, csátés láprét 2 ( ) (18) MA; Kunpeszér, Bogárzó, tavi kákás magassásos ( ) (3) MA; Kunpeszér, Alsó-peszéri-rétek (Húszhaldások, Nyárs-turján), magassásos zsombékos ( ) (15) MA, ui. Alsó-peszéri-rétek (Tõzeggödör) ( ) (21) MA; Kunpeszér- Tatárszentgyörgy, kékperjésben (24) MA, ui. D2xB3, idõszakos vízborítás (26) MA, ui. Kis átfolyás (12) MA, ui. B4, tõzeggödör (9) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, (1) MA; Kunszentmiklós K, Harmincas-csatorna a kunbábonyi mûútnál (1) VA; Kurjantó, csatorna a zsilip közelében (3) PSF, ui. gyékényes-szittyós terület (10) PSF, ui. nádas (13) PSF, ui. csatorna a Balázsi-zsilip mellett (18) PSF, ui. Mohácsi nádas, nádszegély (21) PSF; Orgovány, védett terület a község Ny-i részénél ( ) (5) RA; Orgovány, Orgoványi-rétek 1 ( ) (8) LT, ui. 2 ( ) (1) LT; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Sárközi II. csatorna (459) VA; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Compos (a csornai útelágazás közelében) (1) VA; Peszéradacs, Csikókert (21) PÁ; Peszéradacs, Törökféle-mocsár ( ) (2); Peszéradacs, Temetõ-domb (1); Peszéradacs, Kínai-mocsara (1); Peszéradacs, Felsõ-járás (12); Pusztamérges, Pusztamérgesi-láperdõ 1 ( ) (12) KG, ui. 2 ( ) (4) KG, ui. 3 ( ) (23) KG; Szelid Szelid Ny, Szelidi-tavi-csatorna (1) VA; Tabdi, Kiskõrösi turjános TT ( ) (72) KP; Tiszaalpár, Nagy-rét ( ) (23) BI; Õrjeg 1 ( ) (145) KP; Zsombó, Dorozsma-Majsai-fõcsatorna ( ) (39) BG. Carychiidae Carychium minimum O.F. Müller (91 adat): Ágasegyháza, Orgoványi-rétek 1 ( ) (22) LT; Akasztó, Kiskõrösi õrjeg 1 ( ) (3) KP, ui. 2 ( ) (2) KP; Ásotthalom, Ásotthalmi-tõzegbánya 1 ( ) (18) KG, ui. 2 ( ) (26) KG; Császártöltés, Vörösmocsár, D-i része ( ) (50) SZ; Császártöltés, Vörösmocsár, kúszózelleres (1) SZ; Fülöpszálás, Káposztási-erdõ ( ) (8) MG; Hajós, Hajósikaszáló ( ) (1) SZ; Homokmégy, Vörösmocsár, É-i része ( ) (60) SZ; Imrehegy, Imrehegyi gyepek 1 ( ) (18) HA, ui. 2 ( ) (34) HA, ui. 3 ( ) (82) HA, ui. 4 ( ) (61) HA, ui. 5 ( ) (30) HA, Izsák, Kolon-tó 4 ( ) (5) MG, ui. 7 ( ) (49) MG, 8 ( ) (1) MG, 9 ( ) (3) MG, 10 ( ) (2) MG, ui. 12 ( ) (24) MG, 14 ( ) (2) MG, ui. 15 ( ) (4) MG, ui. 17 ( ) (1) MG, ui. 18 ( ) (1) MG, ui. 21 ( ) (21) MG, ui. 24 ( ) (94) MG; Kelebia, Kelebiai halastavak 1 ( ) (3) KG, ui. 2 ( ) (2) KG; Kiskõrös, Nagy-Csukás-tó ( ) (55) KP; Kiskõrös, Dunavölgyi-fõcsatorna ( ) (47) KP; Kiskõrös, Nagy-Csukás-tó ( ) (5) KP; Kiskõrös, Turjános TT. 1 ( ) (2) KP, ui. 2 ( ) (19) KP, 59

18 ui. 4 ( ) (2) KP, ui. 5 ( ) (1) KP; Kiskõrös, Kis-Csukás-rét ( ) (7) KP; Kiskõrös, Kis-Csukás-tó ( ) (10) KP; Kunadacs, Széna-dûlõ 1 ( ) (14) PÁ, ui. 2 ( ) (24) PÁ; Kunadacs, Felsõjárás 1 ( ) (20) PÁ, ui. ( ) (39) PÁ; Kunadacs, Török-mocsár ( ) (46) PÁ; Kunadacs, Kis-falú-lapos 1 ( ) (12) PÁ, ui. 2 ( ) (40) PÁ, ui. 3 ( ) (29) PÁ; Kunadacs, Váczi-féle-lapos ( ) (1) PÁ; Kunadacs, Temetõ-mocsár ( ) (36) PÁ; Kunbaracs, Daruhát 1 ( ) (13) PÁ, ui. 2 ( ) (18) PÁ; Kunpeszér, Leveles-rét (Nótáros-turján), magassásos és kékperjés ( ) (15) MA; Kunpeszér, Felsõ-Peszér-dûlõ (Rácz-házi-turján), magassásos és kékperjés ( ) (22) MA; Kunpeszér, Alsó-Peszér (Erzsébeti-turján), magassásos, zsombékos, nádas ( ) (21) MA; Kunpeszér, Szalag-erdõ, csátés láprét 1 ( ) (20) MA, ui. magassásos, zsombékos ( ) (60) MA, ui. csátés láprét 2 ( ) (7) MA; Kunpeszér, Alsópeszéri-rétek, csátés láprét ( ) (3) MA, ui. Alsó-peszéri-rétek (Húszhaldások, Nyárs-turján), magassásos zsombékos ( ) (12) MA, ui. Alsó-peszéri-rétek (Tõzeggödör) ( ) (32) MA; Kunpeszér, Peszéri-erdõtõl DNy-ra, mocsár (1) VA-KT; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, D2xB3, idõszakos vízborítás (6 hó) (1) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, Kis átfolyás (12) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, B4, tõzeggödör (1) MA; Kunpeszér- Tatárszentgyörgy, (4) MA; Kurjantó, csatorna a Balázsi-zsilip mellett (4) PSF; Kurjantó, Mohácsi nádas, nádszegély (21) PSF; Lakitelek, tõzegbányató ( ) (2) BI; Orgovány, védett terület a község Ny-i részénél ( ) (137) RA; Orgovány, Orgoványirétek 1 ( ) (89) LT; Ökördi, Ökördi-láp ( ) (5) KP; Öregcsertõ, sásos-ártér-mocsár a kiskõrösi mûút mellett, a Duna-völgyi-fõcsatorna hídjá közelében (4) VA; Peszéradacs, Csikókert (56) PÁ; Peszéradacs, Törökféle-mocsár ( ) (13); Peszéradacs, Csíkfogó (267); Peszéradacs, Temetõ-domb (154); Peszéradacs, Kínai-mocsara (61); Peszéradacs, Felsõ-járás (40); Peszéradacs, Templom-hát (11); Peszéradacs, Széna-dûlõ (4); Pusztamérges, Pusztamérgesi-láperdõ 1 ( ) (55) KG, ui. 2 ( ) (73) KG, ui. 3 ( ) (77) KG; Szalkszentmárton, Homokpuszta DK, kis mocsár a szabdszállási mûút mellett (2) VA; Tabdi, Kiskõrösi turjános TT ( ) (5) KP; Tatárszentgyörgy, ÉK, kb. 1 km, kiszáradt csatorna (1) VA; Tatárszentgyörgy, 4,5 km DNy, Baracsi (XXIII) csatorna (Szabadrét) (3) VA; Tiszaalpár, Nagy-rét ( ) (1) BI; Berek-erdõ ( ) (6) KP; Õrjeg 1 ( ) (4) KP, ui. 2 ( ) (6) KP; Zsombó, Dorozsma-Majsai-fõcsatorna ( ) (28) BG. Carychium tridentatum (Risso) (2 dat): Ásotthalom, Ásotthalmi-tõzegbánya 2 ( ) (1) KG; Kelebia, Kelebiai halastavak 1 ( ) (1) KG. Succineidae Succinea putris (Linnaeus) (13 adat): Csanytelek, Csaj-tó, VI. tó keleti sarok ( ) (1) RA; Császártöltés, Vörösmocsár, D-i része ( ) (12) SZ; Felgyõ, hullámtér ( ) (1) RA; Izsák, Kolon-tó 4 ( ) (2) MG, ui. 12 ( ) (5) MG; Kiskõrös, Duna-völgyi-fõcsatorna ( ) (1) KP; Kurjantó, nádas (12) PSF; Lakitelek, Lakiteleki-Holt-Tisza északi része ( ) (1) BI; Sándorfalva, Atkai-Holt-Tisza ( ) (1) PJ; Szalkszentmárton, Homokpuszta DK, kis mocsár a szabdszállási mûút mellett (1) VA; Tass K, Kúnsági-fõcsatorna a kúnszentmiklósi mûútnál (3) VA; Tiszaalpár, Nagy-rét ( ) (2) BI; Tömörkény, Csaj-tó, VIII. tó keleti sarok ( ) (3) RA. Succinella oblonga (Draparnaud) (127 adat): Ágasegyháza, Orgoványi-rétek 1 ( ) (26) LT, ui. 2 ( ) (20) LT, ui. 3 ( ) (38) LT; Akasztó, Kiskõrösi õrjeg 1 ( ) (9) KP, ui. 2 ( ) (5) KP; Ásotthalom, Láprét (69) KG; Ásotthalom, tõzegbánya 1 ( ) (13) KG, ui. 2 ( ) (23) KG; Bakódpuszta K-i széle (35) KS; Bócsa, Bócsa, Fischerbocsai elágazó, 54-es mûút hídja, csatorna (12) VA; Császártöltés, Vörösmocsár, D-i része ( ) (4) SZ; Dunapataj, Szelidi-tó ( ) (3) KS; Fülöpháza, Hoszú-rét, csatorna (23) PSF, ui. Hoszú- 60

19 rét, déli rész (29) PSF, ui. Hoszú-rét, téli sásos (56) PSF; Fülöpszálás, Káposztási-erdõ ( ) (1) MG; Fülöpszálás, Sárkány-tó ( ) (3) MG; Fülöpszállás, Balázsi-rét (465) PSF; Fülöpszállás, Kurjantó (53) PSF; Harta, Miklapuszta, Gulytanyától DK-re kb m-re, kopolyák (3) KS; Homokmégy, Vörösmocsár, É-i része ( ) (12) SZ; Imrehegy, Imrehegyi gyepek 1 ( ) (6) HA, ui. 2 ( ) (10) HA, ui. 3 ( ) (4) HA, ui. 4 ( ) (5) HA, ui. 5 ( ) (7) HA, ui. 6 ( ) (3) HA; Izsák, Kolon-tó 1 ( ) (9) MG, ui. 2 ( ) (2) MG, ui. 3 ( ) (15) MG, ui. 4 ( ) (4) MG, ui. 6 ( ) (3) MG, ui. 7 ( ) (12) MG, ui. 8 ( ) (7) MG, ui. 9 ( ) (9) MG, ui. 10 ( ) (16) MG, ui. 12 ( ) (11) MG, ui. 13 ( ) (5) MG, ui. 14 ( ) (4) MG, ui. 15 ( ) (17) MG, ui. 17 ( ) (6) MG, ui. 18 ( ) (18) MG, ui. 19 ( ) (20) MG, ui. 21 ( ) (10) MG, ui. 22 ( ) (1) MG, ui. 23 ( ) (13) MG, ui. 24 ( ) (29) MG; Kaskantyú, Kaskantyúi (XVII./a)-csatorna ( ) (152) RA; Kecel, Kecel, a faluban, Rekettye-Borgázó-csatorna (2) VA; Kelebia, Kelebiai halastavak 1 ( ) (2) KG; Kelebia, Kelebiai halastavak 2 ( ) (2) KG; Kiskõrös, Kis-Csukás-rét ( ) (8) KP; Kiskõrös, Kis-Csukás-tó ( ) (2) KP; Kiskõrös, Nagy-Csukás-tó 1 ( ) (6) KP, ui. 2 ( ) (7) KP; Kiskõrös, Turjános TT. 1 ( ) (8) KP, ui. 2 ( ) (12) KP, ui. 3 ( ) (1) KP; Kunadacs, Felsõ-járás 1 ( ) (21) PÁ, ui. 2 ( ) (109) PÁ; Kunadacs, Kis-falú-lapos 1 ( ) (22) PÁ, ui. 2 ( ) (19) PÁ, ui. 3 ( ) (123) PÁ; Kunadacs, Kõrösi-féle-lapos ( ) (65) PÁ; Kunadacs, Székes-tó ( ) (9) PÁ; Kunadacs, Széna-dûlõ 1 ( ) (117) PÁ, ui. 2 ( ) (47) PÁ; Kunadacs, Temetõ-mocsár ( ) (98) PÁ; Kunadacs, Török-mocsár ( ) (22) PÁ; Kunadacs, Turcsány-féle-lapos ( ) (7) PÁ; Kunadacs, Váczi-féle-lapos ( ) (1) PÁ; Kunbaracs, Daruhát 1 ( ) (29) PÁ, ui. 2 ( ) (70) PÁ; Kunpeszér, Alsó-Peszér (Erzsébeti-turján), magassásos, zsombékos, nádas ( ) (12) MA; Kunpeszér, Alsó-peszéri-rétek (Húszhaldások, Nyárs-turján), magassásos zsombékos ( ) (11) MA; Kunpeszér, Alsó-peszéri-rétek (Tõzeggödör) ( ) (40) MA, ui. Alsó-peszéri-rétek, csátés láprét ( ) (57) MA; Kunpeszér, Bogárzó, tavi kákás magassásos ( ) (25) MA; Kunpeszér, Felsõ-Peszér-dûlõ (Rácz-háziturján), magassásos és kékperjés ( ) (27) MA; Kunpeszér, Leveles-rét (Nótáros-turján), magassásos és kékperjés ( ) (20) MA; Kunpeszér, Peszéri-erdõtõl DNy-ra, mocsár (1) VA-KT; Kunpeszér, Szalag-erdõ, csátés láprét 1 ( ) (113) MA, ui. Szalag-erdõ, csátés láprét 2 ( ) (53) MA, ui. Szalag-erdõ, magassásos, zsombékos ( ) (102) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, (5) MA; Kunpeszér- Tatárszentgyörgy, B (18) MA, ui. kékperjésben (1) MA, ui. B4, semlyékes-zsombékos (16) MA, ui. Kis átfolyás (10) MA, ui. Mohácsi nádas, nádszegély (72) PSF; Kurjantó, csatorna a Balázsi-zsilip mellett (2) PSF, ui. csatorna a zsilip közelében (3) PSF, ui. gyékényes-szittyós terület (71) PSF, ui. sziki szittyós - kákás (67) PSF; Lakitelek, tõzegbányató ( ) (2) BI; Orgovány, Kargala ( ) (292) RA; Orgovány, Orgoványi-rétek 1 ( ) (38) LT, ui. 2 ( ) (156) LT, ui. 3 ( ) (6) LT; Orgovány, védett terület a község Ny-i részénél ( ) (104) RA; Ökördi, Ökördi-láp ( ) (3) KP; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Sárközi II. csatorna (3) VA; Öregcsertõ, sásos-ártér-mocsár a kiskõrösi mûút mellett, a Duna-völgyi-fõcsatorna hídjá közelében (1) VA; Peszéradacs, Csíkfogó (79); Peszéradacs, Csikókert (67) PÁ; Peszéradacs, Felsõ-járás (41); Peszéradacs, Kínai-mocsara (45); Peszéradacs, Széna-dûlõ (21); Peszéradacs, Temetõ-domb (33); Peszéradacs, Templom-hát (7); Peszéradacs, Törökféle-mocsár ( ) (76); Pusztamérges, Pusztamérgesiláperdõ 1 ( ) (47) KG, ui. 2 ( ) (7) KG, ui. 3 ( ) (24) KG; Soltvadkert Soltvadkert ÉK, 53-as mûút, Csukás-tói-csatorna (4) VA; Soltvadkert Soltvadkert ÉK, 54-es mûút, Büdös-tói (VII.)-csatorna (2) VA; Szabadszállás, Kis-rét ÉNy, mocsár széle, a 61

20 száritóüzemtõl kb. 2 km-re (1) VA; Szabadszállás, Zab-szék D-i széle (7) VA; Szakmár É, mocsaras árok az újteleki mûút mellett a Csorna-foktõi-csatorna közelében (22) VA; Szelid Szelid Ny, Szelidi-tavi-csatorna (3) VA; Tatárszentgyörgy, ÉK, kb. 1 km, kiszáradt csatorna (2) VA; Tiszaalpár, Alpári-Holt Tisza ( ) (1) BI; Tömörkény, Csaj-tó, VIII. tó keleti sarok ( ) (1) RA; Berek-erdõ ( ) (9) KP; Õrjeg 1 ( ) (1) KP, ui. 2 ( ) (2) KP; Zsombó, Dorozsma-Majsai-fõcsatorna ( ) (40) BG. Oxyloma elegans (Risso) (22 adat): Akasztó, Kiskõrösi õrjeg 1 ( ) (2) KP; Császártöltés, Vörösmocsár, D-i része ( ) (1) SZ; Homokmégy-Halom, szakmári útelágazás, Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna (1) VA; Homokmégy-Halom, a szakmári mûút és a Maloméri (Sárközi III.)-fõcsatorna között mocsaras ártér (1) VA; Izsák, Kolon-tó 3 ( ) (5) MG, ui. 13 ( ) (8) MG; Kiskõrös, Nagy-Csukás-tó ( ) (2) KP; Kiskõrös, Duna-völgyi-fõcsatorna ( ) (7) KP; Kunadacs, Kis-falú-lapos 2 ( ) (1) PÁ; Kunadacs, Temetõ-mocsár ( ) (1) PÁ; Kunpeszér Ny, Duna-völgyi fõcsatorna a mûútnûl (4) VA; Kunpeszér, Leveles-rét (Nótáros-turján), magassásos és kékperjés ( ) (5) MA; Kunpeszér, Alsó-peszéri-rétek (Húszhaldások, Nyárs-turján), magassásos zsombékos ( ) (5) MA, ui. Alsó-peszéri-rétek (Tõzeggödör) ( ) (2) MA; Kunpeszér-Tatárszentgyörgy, kékperjésben (1) MA; Kurjantó, nádas (1) PSF; Kurjantó, Mohácsi nádas, nádszegély (1) PSF; Peszéradacs, Csikókert (1) PÁ; Peszéradacs, Kínai-mocsara (2); Tatárszentgyörgy, 4,5 km DNy, Baracsi (XXIII) csatorna (Szabadrét) (6) VA; Õrjeg 1 ( ) (1) KP, ui. 2 ( ) (3) KP. Cochlicopidae Cochlicopa lubrica (O.F. Müller) (20 adat): Algyõ, Atkai-Holt-Tisza 1 ( ) (1) PJ, ui. 4 ( ) (1) PJ; Ásotthalom, Ásotthalmi -láprét (3) KG; Dunapataj, Szelidi-tó ( ) (2) KS; Fülöpszálás, Káposztási-erdõ ( ) (2) MG; Harta, Nagykékesi-kopolya 3 ( ) (2) KS; Izsák, Kolon-tó 12 ( ) (17) MG, ui. 15 ( ) (3) MG, ui. 24 ( ) (3) MG; Kiskõrös, Nagy- Csukás-tó ( ) (2) KP; Kiskõrös, Duna-völgyi-fõcsatorna ( ) (9) KP; Kiskõrös, Turjános TT. 2 ( ) (1) KP; Kunbaracs, Daruhát 1 ( ) (1) PÁ; Kunszentmiklós K, Harmincas-csatorna a kunbábonyi mûútnál (1) VA; Öregcsertõ, kiskõrösi mûút hídja, Sárközi II. csatorna (1) VA; Sándorfalva, Atkai-Holt-Tisza ( ) (1) PJ; Szalkszentmárton, Homokpuszta DK, kis mocsár a szabdszállási mûút mellett (1) VA; Berek-erdõ ( ) (2) KP; Õrjeg 1 ( ) (1) KP, ui. 2 ( ) (2) KP. Cochlicopa lubricella (Rossmässler) (48 adat): Ágasegyháza, Orgoványi-rétek 1 ( ) (1) LT, ui. 3 ( ) (4) LT; Ásotthalom, Ásotthalmi-tõzegbánya 1 ( ) (2) KG; Császártöltés, Vörösmocsár, D-i része ( ) (1) SZ; Fülöpszálás, Káposztási-erdõ ( ) (2) MG; Homokmégy, Vörösmocsár, É-i része ( ) (2) SZ; Imrehegy, Imrehegyi gyepek 1 ( ) (46) HA, ui. 2 ( ) (39) HA, ui. 3 ( ) (31) HA, ui. 4 ( ) (7) HA, ui. 5 ( ) (5) HA; Izsák, Kolon-tó 10 ( ) (1) MG; Kaskantyú, Kaskantyúi (XVII./a)- csatorna ( ) (2) RA; Kunadacs, Széna-dûlõ 1 ( ) (1) PÁ; Kunadacs, Kis-falú-lapos 2 ( ) (1) PÁ; Kunbaracs, Daruhát 1 ( ) (5) PÁ, ui. 2 ( ) (14) PÁ; Kunpeszér, Alsó-Peszér (Erzsébeti-turján), magassásos, zsombékos, nádas ( ) (2) MA; Kunpeszér, Szalag-erdõ, Chrysopogonos sztyepprét ( ) (5) MA, ui. Szalag-erdõ, csátés láprét 1 ( ) (16) MA, ui. 2 ( ) (12) MA, ui. Szalag-erdõ, magassásos, zsombékos ( ) (2) MA; Kunpeszér, Alsó-peszéri-rétek, csátés láprét ( ) (1) MA, ui. Alsópeszéri-rétek (Húszhaldások, Nyárs-turján), magassásos zsombékos ( ) (2) MA, ui. Alsó-peszéri-rétek (Tõzeggödör) ( ) (1) MA; Kunpeszér, Peszéri-erdõ, Nagylaposi-nyiladék D-i rész, 13 C erdõtag (13) VA-KT, ui. Peszéri-erdõ, Fácános-nyiladék környéke, 13 B erdõtag (öreg erdõ zárt) (25) VA-KT, ui. Peszéri-erdõ, Fácános-nyiladék környéke, 13 B erdõtag (öreg erdõ nyílt, lazább szerkezetû) (11) VA-KT, ui. Peszéri-erdõ, Fácános-nyiladék környéke, 13 B erdõtag 62

A Körösök és a Berettyó puhatestűi (1902 1998)

A Körösök és a Berettyó puhatestűi (1902 1998) Crisicum 3. pp.79-109. A Körösök és a Berettyó puhatestűi (1902 1998) Domokos Tamás - Lennert József Abstract Molluscs of the Körös and Berettyó Rivers (1902-1998): The authors presents the mollusc fauna

Részletesebben

CONTRIBUTION TO THE AQUATIC MOLLUSC FAUNA OF NORTHERN HUNGARY AND THE NORTHERN GREAT PLAIN. PART I: GASTROPODA

CONTRIBUTION TO THE AQUATIC MOLLUSC FAUNA OF NORTHERN HUNGARY AND THE NORTHERN GREAT PLAIN. PART I: GASTROPODA 41 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 31: 41 62, 2013 CONTRIBUTION TO THE AQUATIC MOLLUSC FAUNA OF NORTHERN HUNGARY AND THE NORTHERN GREAT PLAIN. PART I: GASTROPODA M. FICSÓR North Hungarian Regional Environmental,

Részletesebben

Adatok a Déli-Bakony és a Balaton-felvidék Mollusca-faunájához

Adatok a Déli-Bakony és a Balaton-felvidék Mollusca-faunájához MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 2006 24: 53 60 Adatok a Déli-Bakony és a Balaton-felvidék Mollusca-faunájához Páll-Gergely Barna Abstract. Additional data to the mollusc fauna of the

Részletesebben

Adatok az Aggteleki-karszt, a Cserehát és a Putnokidombság Mollusca faunájához I.

Adatok az Aggteleki-karszt, a Cserehát és a Putnokidombság Mollusca faunájához I. MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 2005 23: 177 202 Adatok az Aggteleki-karszt, a Cserehát és a Putnokidombság Mollusca faunájához I. Farkas Roland Abstract: Data to the Mollusca fauna of

Részletesebben

A Velencei-tó Mollusca faunájáról

A Velencei-tó Mollusca faunájáról MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 2006 24: 61 74 A Velencei-tó Mollusca faunájáról Varga András Abstract: On the mollusc fauna of the Lake Velencei (Transdanubia, Hungary). The lake is

Részletesebben

A Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774) és a Helix lucorum Linnaeus, 1758 adventív csigafajok hazai elõfordulásának aktualizálása

A Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774) és a Helix lucorum Linnaeus, 1758 adventív csigafajok hazai elõfordulásának aktualizálása MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2010 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 28: 85 90 A Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774) és a Helix lucorum Linnaeus, 1758 adventív csigafajok hazai elõfordulásának aktualizálása Varga András,

Részletesebben

Vízicsiga-fajok elterjedésének adatai hazai folyóinkban az elmúlt évtized faunisztikai feltárása alapján

Vízicsiga-fajok elterjedésének adatai hazai folyóinkban az elmúlt évtized faunisztikai feltárása alapján FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 1997 22: 285 322 Vízicsiga-fajok elterjedésének adatai hazai folyóinkban az elmúlt évtized faunisztikai feltárása alapján VARGA ANDRÁS CSÁNYI BÉLA ABSTRACT: (Range

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. 5214 KECSKEMÉT - VÁROSFÖLD autóbuszvonalon a 679 sz. járat 25 perccel később közlekedik. Kecskemétről 52 18.45 órakor indul Városföldre.

ÉRTESÍTÉS. 5214 KECSKEMÉT - VÁROSFÖLD autóbuszvonalon a 679 sz. járat 25 perccel később közlekedik. Kecskemétről 52 18.45 órakor indul Városföldre. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-4/2012-2013. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2013. május 1-től (szerdától) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun

Részletesebben

A Mollusca fauna mennyiségi vizsgálata a Bodrog hazai szakaszán

A Mollusca fauna mennyiségi vizsgálata a Bodrog hazai szakaszán MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2010 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 28: 39 52 A Mollusca fauna mennyiségi vizsgálata a Bodrog hazai szakaszán Juhász Péter, Ludányi Mercédesz, Müller Zoltán, Szatmári Lajos & Kiss Béla

Részletesebben

Egy tudós tanár: Czógler Kálmán, a szegedi malakológiai iskola megalapozója

Egy tudós tanár: Czógler Kálmán, a szegedi malakológiai iskola megalapozója ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (1998) 83: 89-98. Egy tudós tanár: Czógler Kálmán, a szegedi malakológiai iskola megalapozója BÁBA KÁROLY H-6720 Szeged, Vár u. 6. Bevezetés Egyetemeken, fıiskolákon tanító tanároktól

Részletesebben

A Somogy Megyei Múzeum ( Kaposvár) Mollusca gyűjteménye

A Somogy Megyei Múzeum ( Kaposvár) Mollusca gyűjteménye FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 1994 19: 173-191 A Somogy Megyei Múzeum ( Kaposvár) Mollusca gyűjteménye VARGA ANDRÁS ABSTRACT: (Mollusks-collection of the Somogy County Museum.) Author revised

Részletesebben

Római kori rétegsor malakológiai vizsgálata (Budapest, Rómaifürdõ, Emõd u.)

Római kori rétegsor malakológiai vizsgálata (Budapest, Rómaifürdõ, Emõd u.) MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 2009 27: 21 27 Római kori rétegsor malakológiai vizsgálata (Budapest, Rómaifürdõ, Emõd u.) Sölétormos Annamária, Szappanos Bálint & Krolopp Endre Abstract:

Részletesebben

Kagylófajok elterjedésének adatai hazai folyóinkban az elmúlt évtized faunisztikai feltárása alapján II. (Mollusca Bivalvia)

Kagylófajok elterjedésének adatai hazai folyóinkban az elmúlt évtized faunisztikai feltárása alapján II. (Mollusca Bivalvia) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 1998 99 23: 347 367 Kagylófajok elterjedésének adatai hazai folyóinkban az elmúlt évtized faunisztikai feltárása alapján II. (Mollusca Bivalvia) VARGA ANDRÁS

Részletesebben

Kvartermalakológiai vizsgálatok a Kis-Balaton II. víztározó területén

Kvartermalakológiai vizsgálatok a Kis-Balaton II. víztározó területén FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2001 25: 25-40 Kvartermalakológiai vizsgálatok a Kis-Balaton II. víztározó területén FÛKÖH LEVENTE ABSTRACT: Quartermalacological researches on the territory

Részletesebben

0100 Általános belgyógyászat. 0103 Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

0100 Általános belgyógyászat. 0103 Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia Melléklet a 866-6/2010. számú határozathoz Szolgáltató egyedi azonosítója: 003030 Szolgáltató megnevezése: Kalocsa Városi Kórház - Rendelőintézet Telephely: 6300 Kalocsa 0100 Általános belgyógyászat Összesen:

Részletesebben

A szikes jelleggel összefüggésbe hozható állóvizek makroszkopikus vízi gerinctelen faunájának vizsgálata a Dél-Alföldön

A szikes jelleggel összefüggésbe hozható állóvizek makroszkopikus vízi gerinctelen faunájának vizsgálata a Dél-Alföldön A szikes jelleggel összefüggésbe hozható állóvizek makroszkopikus vízi gerinctelen faunájának vizsgálata a Dél-Alföldön Petri Attila P. Holló Ildikó Nagy-László Zsolt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. szeptember hó 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság külső tagjának cseréje A közgyűlés 22 igen,

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. KVZrt-6/2013-2014.

ÉRTESÍTÉS. KVZrt-6/2013-2014. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. cégcsoporthoz tartozó KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-6/2013-2014. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2014. szeptember

Részletesebben

vri ; 0ú, Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatot

vri ; 0ú, Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslatot fi AZ ORSZÁGGYŰLÉS EMBERI JOGI, KISEBBSÉGI, CIVIL - ÉS VALLÁSÜGYI BIZOTTSÁGA 0 vri ; 0ú, Módosító javaslat Kövér László az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Emberi

Részletesebben

SOMOGY MEGYE MALAKOLÓGIAI FELMÉRÉSE PINTÉR István

SOMOGY MEGYE MALAKOLÓGIAI FELMÉRÉSE PINTÉR István Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 6. 1980, SOMOGY MEGYE MALAKOLÓGIAI FELMÉRÉSE PINTÉR István Keszthely ABSTRACT: (Result of Mollusca fauna in Somogy County) Somogy County lies south of the Lake Balaton, its area

Részletesebben

adatai KROLOPP Endre - VARGA András Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest Mátra Múzeum, Gyöngyös

adatai KROLOPP Endre - VARGA András Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest Mátra Múzeum, Gyöngyös Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 15: 77-98, 1990 Az Alpokalja malakológiai adatai KROLOPP Endre - VARGA András Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest Mátra Múzeum, Gyöngyös kutatásának ABSTRACT: (Data nf

Részletesebben

Adatok Ábrahámhegy település (XM 98 Veszprém megye) malakofaunájához

Adatok Ábrahámhegy település (XM 98 Veszprém megye) malakofaunájához MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 2004 22: 65 72 Adatok Ábrahámhegy település (XM 98 Veszprém megye) malakofaunájához Domokos Tamás Abstract: Contribution to the Knowledge of the Malacofauna

Részletesebben

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő

Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép idő Bács-Kiskun megye összes településének térképe egy helyen! Bács-Kiskun megye településeinek térképei utcakeresővel, vel.

Részletesebben

Adatok a Kiskunsági Nemzeti Park Mollusca-faunájához II.

Adatok a Kiskunsági Nemzeti Park Mollusca-faunájához II. MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2012 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 30: 45 79 Adatok a Kiskunsági Nemzeti Park Mollusca-faunájához II. Varga András & Kovács Éva Abstract: Data to the Mollusc fauna of the Kiskunság

Részletesebben

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna

Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Eötvös József Főiskola Zsuffa István Szakkollégium, Baja A Lónyay-főcsatorna Bandur Dávid Baja, 2015. február 3. IV. évfolyamos, építőmérnök szakos hallgató Tartalomjegyzék Összefoglalás 2. 1. A Lónyay-főcsatorna

Részletesebben

Vízi makroszkópikus gerinctelenek faunisztikai vizsgálata a Körös Maros Nemzeti Park működési területén

Vízi makroszkópikus gerinctelenek faunisztikai vizsgálata a Körös Maros Nemzeti Park működési területén Crisicum 3. pp.141-156. Vízi makroszkópikus gerinctelenek faunisztikai vizsgálata a Körös Maros Nemzeti Park működési területén Juhász Péter Kiss Béla Olajos Péter Grigorszky István Bevezetés Munkánk a

Részletesebben

Javaslatok a Hortobágy alegységet. zkedésekre. és s felszín n alatti vizek. Kissné Jáger Erika KSzI Kft.

Javaslatok a Hortobágy alegységet. zkedésekre. és s felszín n alatti vizek. Kissné Jáger Erika KSzI Kft. Javaslatok a Hortobágy gy-berettyó alegységet get érintő intézked zkedésekre Vízfolyások, állóvizek és s felszín n alatti vizek állapotának javítása Kissné Jáger Erika KSzI Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.

ÉRTESÍTÉS. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KUNSÁG VOLÁN Zrt. Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6. KVZrt-8/2012-2013. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2013. október 1-től (keddtől) a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Bács-Kiskun

Részletesebben

1. számú melléklet HIVATALVEZETŐ. FOGYASZTÓ- VÉDELMI FELÜGYELŐSÉG főov. (igazgató), főov.-hely. (ig.hely.) osztályvezető

1. számú melléklet HIVATALVEZETŐ. FOGYASZTÓ- VÉDELMI FELÜGYELŐSÉG főov. (igazgató), főov.-hely. (ig.hely.) osztályvezető 1. számú melléklet A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE HIVATALVEZETŐ Belső szervezeti egységek Igazgatási szervek TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY főov., főov.-helyettes

Részletesebben

A SZELIDI-TÓ VÍZGAZDÁLKODÁSI SAJÁTOSSÁGAI. XXXIII. Országos Vándorgyűlés. Szombathely, 2015. július 1-3. Csóka Zoltán szakaszmérnök, ADUVIZIG

A SZELIDI-TÓ VÍZGAZDÁLKODÁSI SAJÁTOSSÁGAI. XXXIII. Országos Vándorgyűlés. Szombathely, 2015. július 1-3. Csóka Zoltán szakaszmérnök, ADUVIZIG A SZELIDI-TÓ VÍZGAZDÁLKODÁSI SAJÁTOSSÁGAI Szelidi-tó Szelidi-tó 2/13 Keletkezése: A Holocén korban fűződött le a Duna vonaláról. Limnológiai osztályba sorolása: Természetes medrű, szikes morotva tó Elhelyezkedése:

Részletesebben

ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELTETÉS

ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELTETÉS ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELTETÉS Csongrád Megye Közgyűlése 2012. év márciusában fogadta el a megye területrendezési tervét (CsmTrT), amely március 20-án hatályba lépett. Rendelkezéseit

Részletesebben

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

Adatok egy kavicsbányató makrogerinctelen faunájához

Adatok egy kavicsbányató makrogerinctelen faunájához Kóbor Péter* Adatok egy kavicsbányató makrogerinctelen faunájához XXI. Ifjúsági Tudományos Fórum Keszthely, 2015. május 21. * PE GK Állattani és Akvakultúra Csoport, p.kobor@gmail.com Bevezetés Kavicsbányatavak

Részletesebben

A 2015. évi Tanyafejlesztési Program keretében támogatást nyert pályázók listája

A 2015. évi Tanyafejlesztési Program keretében támogatást nyert pályázók listája A 2015. évi Tanyafejlesztési Program keretében támogatást nyert pályázók listája Sorszám Pályázat azonosító száma Kedvezményezett neve Kedvezményezett székhelye 1 6539 Gyula Város Önkormányzata Gyula 2

Részletesebben

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111

111111 IIIIIIIIIII 1111111111111 MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ- 1081 BuDAPEST, II. JÁNOS PÁl PÁPA FÉR 7. 1444 BVDAPFS. Pr.: 247. vww.mekh.hu :L1liJLl 1. TEL.: 459-7777 Tr.. I FAX: 459-7766 UGYIRATSZÁM: UGYINTÉZŐ: TELEFON: FAX: E-MAIL: VFSO-331/7/201

Részletesebben

A MÁTRA HEGYSÉG KÉTÉLTŰ FAUNÁJA

A MÁTRA HEGYSÉG KÉTÉLTŰ FAUNÁJA Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 7. 1981. A MÁTRA HEGYSÉG KÉTÉLTŰ FAUNÁJA SOLTI Béla VARGA András Mátra Múzeum, Gyöngyös ABSTRACT: (The Amphibian-fauna of the Mátra Mountains). 15 Amphibia species are recorded

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztály

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztály Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztály A BÁCS--KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÁMÜGYI ÉS IGAZSÁGÜGYI FŐOSZTÁLYA SZOCIÁLIS ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY

Részletesebben

A Velencei-tó térségének kvartermalakológiai vizsgálata

A Velencei-tó térségének kvartermalakológiai vizsgálata MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 2003 21: 29 35 A Velencei-tó térségének kvartermalakológiai vizsgálata Fûköh Levente Abstract: Quartermalacological examinations in the neighbourhood of

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

ERDŐTŰZVÉDELMI TERVE MELLÉKLETEK

ERDŐTŰZVÉDELMI TERVE MELLÉKLETEK BÁCS-KISKUN MEGYE ERDŐTŰZVÉDELMI TERVE MELLÉKLETEK 1 2 1. Jogszabályok és nyomtatványok 1.1. Az erdőtüzek megelőzésére és oltására vonatkozó jogszabályok 1.2. Nyomtatvány az Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár megye puhatestű faunája

Szabolcs-Szatmár megye puhatestű faunája Szabolcs-Szatmár megye puhatestű faunája Tanulmányom Szabolcs-Szatmár megye állatvilágának kevéssé ismert részével, a ma élő (recens) puhatestűek (Mollusca) törzsének két osztályával: a csigákkal (Gastropoda)

Részletesebben

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

SIMONTORNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Faunisztikai kutatások a Körös-Maros Nemzeti Park területén

Faunisztikai kutatások a Körös-Maros Nemzeti Park területén Crisicum I. pp. 105-125. Faunisztikai kutatások a Körös-Maros Nemzeti Park területén Juhász Péter - Kiss Béla - Olajos Péter Abstract Faunistical investigations in the operational area of the Körös-Maros

Részletesebben

Adatok a Dunántúl Odonata faunájához II.

Adatok a Dunántúl Odonata faunájához II. FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2001 25: 127-134 Adatok a Dunántúl Odonata faunájához II. VIZSLÁN TIBOR PINGITZER BEÁTA ABSTRACT: (Data to the dragonfly fauna of Transdanubia II.) Data on 3052

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: Milléri halastó 1.2. A víztest VOR kódja: AIG995 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű

Részletesebben

Somogy megye puhatestû (Mollusca) faunája

Somogy megye puhatestû (Mollusca) faunája Natura Somogyiensis 1 29-40 Kaposvár, 2001 Somogy megye puhatestû (Mollusca) faunája HÉRA ZOLTÁN & VARGA ANDRÁS HÉRA Z. & VARGA A.: Mollusc fauna of Somogy county (Mollusca) Abstract: The research of molluscs

Részletesebben

Faunistical data to hungarian Hirudinea fauna carried out on nationwide surveys in 2006 and 2007

Faunistical data to hungarian Hirudinea fauna carried out on nationwide surveys in 2006 and 2007 FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2008 32: 69 75 Faunistical data to hungarian Hirudinea fauna carried out on nationwide surveys in 2006 and 2007 PÉTER JUHÁSZ, BÉLA KISS, ZOLTÁN MÜLLER & ROLAND

Részletesebben

Segítség kérés a Cibakházi-Holt-Tisza megmentésére!

Segítség kérés a Cibakházi-Holt-Tisza megmentésére! Környezetvédelmi és vízügyi Minisztérium Zöldpont szolgálat. Cím: 1011 Budapest, Fı utca 44-50. Telefon: 457-3437, 457-3438, 457-3440 Zöld szám: 06-80/40-11-11 Telefax: 457-3354 E-mail: info@mail.kvvm.hu

Részletesebben

Magyarország tájföldrajza

Magyarország tájföldrajza Magyarország tájföldrajza Tájtípusok és tájak A tájtípus genetikailag egymáshoz szorosan kapcsolódó, homológ ökológiai fáciesekből, ill. ezek csoportjaiból tevődik össze általánosított, fiktív fogalmi

Részletesebben

Futóbogár adatok (Coleoptera: Carabidae) II. Talajcsapdás gyûjtések 1995 2010

Futóbogár adatok (Coleoptera: Carabidae) II. Talajcsapdás gyûjtések 1995 2010 FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2011 35: 55 108 Futóbogár adatok (Coleoptera: Carabidae) II. Talajcsapdás gyûjtések 1995 2010 KÖDÖBÖCZ VIKTOR ABSTRACT: (Data of Carabid beetles (Coleoptera:

Részletesebben

Adatok Nagymágocs (DS 55, 56, 65, 66) és környéke malakofaunájához

Adatok Nagymágocs (DS 55, 56, 65, 66) és környéke malakofaunájához MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 2003 21: 83 92 Adatok Nagymágocs (DS 55, 56, 65, 66) és környéke malakofaunájához Nacsa Kálmán Abstract: Contribution to the Knowledge of the Malacofauna

Részletesebben

A Phryganeidae (Trichoptera) család Észak-magyarországi elterjedése

A Phryganeidae (Trichoptera) család Észak-magyarországi elterjedése FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2000 24: 119 126 A Phryganeidae (Trichoptera) család Észak-magyarországi elterjedése FISLI ISTVÁN ABSTRACT.: The distribution of the family Phryganeidae (Trichoptera)

Részletesebben

53/2012. (IX. 28.) Kgy H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje

53/2012. (IX. 28.) Kgy H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2129-6/2012. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2012. szeptember 28-i ülése jegyzőkönyvéből 53/2012. (IX. 28.) Kgy H a t á r o z a t A közgyűlés ülésének napirendje

Részletesebben

A TURJÁNVIDÉK NATURA 2000 TERÜLET PUHATESTŰ FAUNÁJA (MOLLUSCA)

A TURJÁNVIDÉK NATURA 2000 TERÜLET PUHATESTŰ FAUNÁJA (MOLLUSCA) Természetvédelem és kutatás a Turjánvidék északi részén, pp. 409 472. A TURJÁNVIDÉK NATURA 2000 TERÜLET PUHATESTŰ FAUNÁJA (MOLLUSCA) Varga András Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma, 3200 Gyöngyös

Részletesebben

126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Bükki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról

126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet. a Bükki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról 126/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet a Bükki Nemzeti Park védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. (5)

Részletesebben

Javaslatok a 2-18 NAGYKUNSÁG alegységet

Javaslatok a 2-18 NAGYKUNSÁG alegységet Javaslatok a 2-18 NAGYKUNSÁG alegységet get érintő intézked zkedésekre Vízfolyások, állóvizek és s felszín n alatti vizek állapotának javítása Kun Csaba (KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

A magyarországi Bodrogköz Mollusca faunája

A magyarországi Bodrogköz Mollusca faunája FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2008 32: 27 55 A magyarországi Bodrogköz Mollusca faunája VARGA ANDRÁS ABSTRACT: This study reports the occurrence of 84 species from the Bodrogköz region of

Részletesebben

ú Ó ű Ó Ó ű ű ű ű ű ű ú ú Í ú Ö ú Á Ö ú ú ú Í ű ű ű ű ú ű ú Í ű Ú Ö ű ú Í Í ú ű ú ű ú ú ú ú ű Í ú Í ű ú ű Í ű ú ú Ú ű Á Ü ű ú ú ű ű ú Í ú ú É Í Í ú ú ú Í ú Ó ú ű ű Í Í ű ű Á Í ú ú Í Ö ű Ú ű Ó ú ú ú Ö ú

Részletesebben

íí ú Í í Ó í í ó ó í ó Ü í ü í Í í í í ü í í í í í í í í í í ó í ó í ű í ó ü ó ó ü ű Ü Ú Í Ö ó ó ű í í í í ó Ő ó í í ó í ó í í í ü ü ó í ü ü ó í ü Ó í ó ó ó ú ó ü í ó ó í í í í í í í ó ü ü üí Ü Ü í Í ü

Részletesebben

Á Ő É É ó ó ó ó ó ú ó ű ó ú Í Í ó Ö Á ó ó ó ó Í ó ó ó ó Í ű ó ű ű ó É ó ű ó ó ű ó ű ó ó ú ü ü ó ó ó ó ü ú ó ú ó ú ú ó ú ó ó Ú ó ó ú ú ű ó ú Á ü ú Í Ú ű Ú Ö Í Á Á É Á Á Á É Ó ó ó ó ú ó ó ű ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

Á Ö Ú Á É É Ő ú ü ú ú ű Ü Ö ü ÚÍ ü ü ú Ü Ü ú ú ú Ó ú ú ú ű ú ú ű É ú ü ü ü ü Ü ü ü Ü ű ű ű ű ú Á Á Á Á Á ú ű ü ű Ü ű ú ű ü ű ü ű Ö ú Ü ű ú Ü É ű ü Ü ü ú Ü ú ú ú ü Ü Ü ü ü ú Í ü ü ú ü Á ü Ü ű ű ű ü ű É

Részletesebben

Ü ü ü ű ü ű Í ű ü ü ü ű ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ű Í ü ü ü ü ü Í É Á Á Í É Á Á Á Á Á Á Á Á Ó ű Á ű É É Á Á Á Á Á ű ü Á Á Ó Ó ü ü ű ü ű ü ü ü Í ű Í ü Í Í ü ü Í ü ü ü ü ü ű ü ü ü ü Í Ó É Ü Í Á ü ű Í ü Í Á Á

Részletesebben

ö Ö ö ó í ó ó í ö Ö í ö í ü ó ö Ö ö ö Á ö ö ö ö Ö ö ö ö ö ó ó ó ö ö ö ü ü ö ö ü í í í í ú ö ö ö ö í ö ö ó í ö ó ö ú ö ü ü ü ö ö í üí ö ö ü ó ö úí ö ó ö ó í ö ó í ö í í í ü ö ó ó ó ó ó ö ö í í ü ó ö ö í

Részletesebben

Ö É Á Ú É É É É Í Ü Ü Ő É ö É ö á ö í ü ü á á á á í á í á ö á á á á á á á í á á ö á á ö á á á á Á ö á á á ö í á ö á ü ö á ö í ü ü á Ő í á ö í í Ü á ü ö ö ü á á á Í á í á á ü ö íí á á í á á á á á í ü ö

Részletesebben

ö ü ö Ö ö ö Ö Á ö ö ö ö Ö ü í ö í í ú ú í ö ü ű ü ú í ü ű ö ö í í ü í ü í ü ü ű Á Á í Ú í ú ú í ö ü ö ö ö ö ü ö í ü í ö ü í í í í í í É ú ú É ü ü ű ú ú ö ü ö ü í í ü ö ü ú ú í ü ö ü ö ö ö ö ö ö ö Á ö Ö

Részletesebben

Í Í Í Á É É Í Ó Ó Í Á Á É Á Á Ö É Á Ö Á Á Á Í É É ű Í ű É É Ű Á Á Ó Á Á ű ű É Í Á Á Í Í É É É Á Ó Á Á Ó ű Í Á Á ű ű ű ű Á ű Í ű ű É Í Í Í ű ű ű ű Í ű ű ű ű ű ű Í É ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É Í ű Í Í Í Ü

Részletesebben

ű ű Í ű Í Á ű ű Á É Á Á Á Á É Á Á É Ó ű Á Ő Ó É É É Á Í Á É Á Á Á Í Á É Á Ó Í Í ű ű ű Í Í ű Í ű Í Í ű Í Í ű ű ű Í ű ű ű ű ű Í ű ű Í Í ű Á Á ű ű ű ű Í ű Í ű ű ű ű ű Í Í ű Í ű ű Í Í Í É ű Í ű ű ű Í ű Í ű

Részletesebben

Ö í Ö Ü Ü í í ü ü í í í Ó Í í í í Ó í í íí Ó íí ü ü í í Á íí í ü Ü Ó Ü í í í ü í ü í í í í ü ü í ü í í ü ü ü í í í í ü í í í í í Ö í í ü í í ü ü ü Ó Ó ü í í í í ü ü ü Ö ü ü Ö í í í í í Ö ü í í í ü í í

Részletesebben

ú Ó Ö Ó ű Í Ó ú Í Ü Í Í Í Í ú Í Í Ú É Í Í Ü É Ü Ö Ü ú Í Í Í Í Í É Í Í Í Ó Í Í ú Í ú Í Í ú Ü Í Ü Í Í Í Í Ü Í Í ú Í Í Í ű Ú Í Í Í ú Í ú ú ú ú ú É Í Í Í Í ú Í Í Í Í Í Ü Í Ü ÜÍ ú ú Ú ú ú Í ű Í ú Í Ú Í ű Í

Részletesebben

ü ű ü ű Í ű ü ü ü ü ü ü ü ű ü ű ű ű ü ű ü ű ü ű ü ü ü ü ű ü Í ü Ü Á É Í Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Ö Á Í ű Á É Á É É É Ú ű É É Ú Á Í Á Ő Á É Ú Á Á Á Á Á Ú Á Á ű É Ó Á É É Ú Ő Á ü ű ű ü ű ű ű ű ű ű ü ü Ú ű Í

Részletesebben

Ö ü Ö ü ü ü í í ü í ü ü ü Á í ü ü í ü í ü ü ű í Ö ü í í í ü ü ű í ú í ü ü í í Á Á ű ü í í í í í ű í í í í ú í ü í í í ü ű í ű ú í ü ü í ű í Á ü í ü ü í Á Ö ü ü ű ü í ü ú ü Á ú ű ü ü ü ű Á Ö ü ű Ö í í ü

Részletesebben

Á Á Á Ó É ö ó ő ó ő ő ő ó ó ó ú ő ö ü ő ó ó ó ó ó ő ó ü ö ö ó ü ő ó ű ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ü ő ö ő ő ü ő ő ő ő ő ó ű ú ó ő ő ö ő ő ü ő ő ő ú ö ö ü Ü ú ö Í ó Ú ó ö ó ő ó ő ű ó ú ú ő ü ő ő ú ö ő ö ú ó ö ó

Részletesebben

Á Á Í Á Ú Á ő í í ö í í í ö ö ő ü ö í ö ü ö üí ő üí í ő ő ú ö í ö ú í í ő í í ö ú ű ö ú í í ú Í ö ú í í ő í Í ő í ö ú ű í Á Á Í Á ö ö í í í í í Ő É Ú Ú Í É Á ü ő ö ő í ö ö Á ö Í É ö ö É Ö É í ő Ö Ö Í Á

Részletesebben

ö Ö ü ö ü ö Ö ü ú ü ö ö ö ü ü ü ó ó ó í ö í ö ü ö ö ö í ö ü ö ö ö ü í ó ö ó ö ö í í í ü í ó ü ö í ó ö ö ü ü ú ó ö ö ó ö í ü ű ö ó ú í ö ű ö ű í ö ú ó ó í ó í ö Ó í ú Í ö ü Ö ű ű Ö í ú ó ö í ú ű Ö ö ö ö

Részletesebben

Digenetikus fejlődésű mételyek vizsgálata a Balatonban és vízrendszerében

Digenetikus fejlődésű mételyek vizsgálata a Balatonban és vízrendszerében Digenetikus fejlődésű mételyek vizsgálata a Balatonban és vízrendszerében Cech Gábor 1, Majoros Gábor 2, Ostoros Györgyi 1, Molnár Kálmán 1, Székely Csaba 1 1 Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományi

Részletesebben

ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32

ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32 ÉD. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 9021. Gyır, Árpád u. 28-32 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-i ülésére Tárgy: A megyét érintı vízgyőjtı-gazdálkodási

Részletesebben

Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról

Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI 1993 MATRAENSIS 18: 75-79 Új és ritka bogarak (Coleoptera) Magyarországról KOVÁCS TffiOR-HEGYESSY GÁBOR ABSTRACT: (New and rare beetles from Hungary.) The paper is reporting

Részletesebben

Lárva és exuvium adatok Magyarország Odonata faunájához III.

Lárva és exuvium adatok Magyarország Odonata faunájához III. FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2010 34: 29 35 Lárva és exuvium adatok Magyarország Odonata faunájához III. KOVÁCS TIBOR & AMBRUS ANDRÁS ABSTRACT: (Larval and exuvial data to the Odonata fauna

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰESÍTÉS ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

A Zirci Arborétum Mollusca-faunája

A Zirci Arborétum Mollusca-faunája MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 1999 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 17: 111 119 A Zirci Arborétum Mollusca-faunája Varga András Tóth Sándor Abstract: Mollusc fauna of Zirc Botanical Garden (Veszprém county, Hungary)

Részletesebben

Microlepidoptera.hu. Kiegészítő adatok Magyarország Zygaenidae faunájához. Additional data of Zygaenidae fauna from Hungary (Lepidoptera: Zygaenidae)

Microlepidoptera.hu. Kiegészítő adatok Magyarország Zygaenidae faunájához. Additional data of Zygaenidae fauna from Hungary (Lepidoptera: Zygaenidae) Microlepidoptera.hu Microlepidoptera.hu 5: 3 7. (2012.12.20.) 3 Kiegészítő adatok Magyarország Zygaenidae faunájához Additional data of Zygaenidae fauna from Hungary (Lepidoptera: Zygaenidae) Buschmann

Részletesebben

Berettyó Körös Helyi Közösség Észak Hajdúsági Dél Nyírségi Ligetaljai Helyi Közösség Hajdúk Helyi Közösség

Berettyó Körös Helyi Közösség Észak Hajdúsági Dél Nyírségi Ligetaljai Helyi Közösség Hajdúk Helyi Közösség A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K / 2 0 0 8 ( I I. 1 5. ) K Ö Z L E M É N Y E A 147/2007 (XII. 4.) FVM rendelet értelmében a területi hatály módosításával elismert, valamint az elutasított

Részletesebben

Terepi felmérési protokoll a kockás sikló (Natrix tessellata) állományainak monitorozására

Terepi felmérési protokoll a kockás sikló (Natrix tessellata) állományainak monitorozására Természetvédelmi Információs Rendszer Központi protokoll Verzió: 2016. június 9. Terepi felmérési protokoll a kockás sikló (Natrix tessellata) állományainak monitorozására Készítette: Halpern Bálint, Konrad

Részletesebben

A Bátaszéki Téglagyár pleisztocén képzôdményei

A Bátaszéki Téglagyár pleisztocén képzôdményei MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2000 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 18: 21 27 A Bátaszéki Téglagyár pleisztocén képzôdményei Farkas Szilvia Abstract: The Pleistocene fossils of the Bátaszék brickyard. The loess sediments

Részletesebben

A Péteri-tó (Kiskunsági Nemzeti Park) negyedidõszaki üledékeinek malakológiai vizsgálata

A Péteri-tó (Kiskunsági Nemzeti Park) negyedidõszaki üledékeinek malakológiai vizsgálata MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 1999 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 17: 69 74 A Péteri-tó (Kiskunsági Nemzeti Park) negyedidõszaki üledékeinek malakológiai vizsgálata Fûköh Levente Absrtact: Malacological investigation

Részletesebben

DATA ON THE MOLLUSC (MOLLUSCA) CONSUMPTION OF BIRDS IN THE DANUBE DELTA, ROMÁNIA. Botond J. Kiss-József Rékási & Andor Richnovszkyt.

DATA ON THE MOLLUSC (MOLLUSCA) CONSUMPTION OF BIRDS IN THE DANUBE DELTA, ROMÁNIA. Botond J. Kiss-József Rékási & Andor Richnovszkyt. AQUILA 1995. VOL.: 102 (99-107) DATA ON THE MOLLUSC (MOLLUSCA) CONSUMPTION OF BIRDS IN THE DANUBE DELTA, ROMÁNIA Botond J. Kiss-József Rékási & Andor Richnovszkyt Abstract Kiss, J. B.-J. Rékási-A. Richnovszkyt

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme

Részletesebben

1. 64.hrsz utca, kat.templom melett 2. Ág utca I. 63.hrsz. kavicsolt templomkert 65.hrsz. 61.hrsz. 25/3.hrsz. 63.hrsz. templomkert 65.hrsz. 3. 21/1.hrsz. utca 19.hrsz. 21/3.hrsz. 4. 53.hrsz. út 5. 518/47.hrsz.

Részletesebben

CONTRIBUTION TO THE AQUATIC MACROINVERTEBRATE FAUNA OF SOME HUNGARIAN WATER BODIES

CONTRIBUTION TO THE AQUATIC MACROINVERTEBRATE FAUNA OF SOME HUNGARIAN WATER BODIES 17 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung. 28: 17 32, 2012 CONTRIBUTION TO THE AQUATIC MACROINVERTEBRATE FAUNA OF SOME HUNGARIAN WATER BODIES P. BODA 1, * G. VÁRBÍRÓ 1 CS. DEÁK 2 1 Department of Tisza River Research,

Részletesebben

Új Pauesia Quilis, 1931 fajok Magyarország faunájában (Hymenoptera: Aphidiidae)

Új Pauesia Quilis, 1931 fajok Magyarország faunájában (Hymenoptera: Aphidiidae) FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 1998 99 23: 261 265 Új Pauesia Quilis, 1931 fajok Magyarország faunájában (Hymenoptera: Aphidiidae) ID. KOVÁCS TIBOR KOVÁCS TIBOR ABSTRACT: (New Pauesia Quilis,

Részletesebben

T P. Győrzámoly. Előzetes tájékoztatás. Településfejlesztési koncepció 3045/K. Munkaszám: 13045

T P. Győrzámoly. Előzetes tájékoztatás. Településfejlesztési koncepció 3045/K. Munkaszám: 13045 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent plan.hu Győrzámoly Településfejlesztési

Részletesebben

Hígtrágya kezelése a HAGE Zrt. sertéstelepein. Lupócz Zoltán

Hígtrágya kezelése a HAGE Zrt. sertéstelepein. Lupócz Zoltán Hígtrágya kezelése a HAGE Zrt. sertéstelepein Lupócz Zoltán Bevezetés Trágyának nevezzük azokat a szerves és szervetlen anyagokat, amellyel az elhasznált növényi anyagokat pótoljuk, ill. a talaj termőképességét

Részletesebben

Diósjen község Rendezési terv

Diósjen község Rendezési terv Diósjen község Rendezési terv 2008. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Diósjen község Képvisel testülete a NÓGRÁDTERV Kft. által megbízása alapján elkészített Diósjen község településrendezési tervét elfogadja.

Részletesebben

PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 49 Acta Biol. Debr. Oecol. Hung 13: 49 53, 2005 A BÖRZSÖNYI-PATAK KÉRÉSZFAUNÁJÁNAK VIZSGÁLATA CSER BALÁZS PTE TTK Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. INVESTIGATION ON

Részletesebben

Malakológiai vizsgálatok a Duna Dráva Nemzeti Park Gemenci Tájvédelmi Körzetében (Mollusca)

Malakológiai vizsgálatok a Duna Dráva Nemzeti Park Gemenci Tájvédelmi Körzetében (Mollusca) MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ 2002 MALACOLOGICAL NEWSLETTER 20: 107 141 Malakológiai vizsgálatok a Duna Dráva Nemzeti Park Gemenci Tájvédelmi Körzetében (Mollusca) Varga András Uherkovich Ákos Abstract: Malacological

Részletesebben

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység 2-1-4 Bodrogköz vízgyűjtő alegység 1 Területe, domborzati jellege, kistájak A vízgyűjtő alegység területe gyakorlatilag megegyezik a Bodrogköz kistáj területével. A területet a Tisza Zsurk-Tokaj közötti

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS. Bejegyezni kívánt név Duna. Földrajzi jelzés Oltalom alatt álló földrajzi jelzés. II. Szılıbıl készült termékek kategóriái Bor,

TERMÉKLEÍRÁS. Bejegyezni kívánt név Duna. Földrajzi jelzés Oltalom alatt álló földrajzi jelzés. II. Szılıbıl készült termékek kategóriái Bor, Bejegyezni kívánt név Duna TERMÉKLEÍRÁS Földrajzi jelzés Oltalom alatt álló földrajzi jelzés II. Szılıbıl készült termékek kategóriái Bor, II/1. A Duna oltalom alatt álló földrajzi jelzéső bor legalább

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés februári ülésére. Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. februári ülésére Tárgy: A megyei közoktatási fejlesztési terv 6.sz. mellékletének módosítása Az előterjesztést készítette: Farkasné Péter Ágnes vezető

Részletesebben

Harangodi tározó turisztikai fejlesztési elképzelései

Harangodi tározó turisztikai fejlesztési elképzelései Harangodi tározó turisztikai fejlesztési elképzelései A tározó általános ismertetése A Magyar Állam tulajdonában, a FETIVIZIG kezelésében van a Nyírség legfiatalabb tározója, a Harangodi víztározó, mely

Részletesebben