Személyi adatok. Szakmai önéletrajz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Személyi adatok. Szakmai önéletrajz"

Átírás

1 Személyi adatok Név: dr. Móra Arnold Anyja neve: Kiss Ilona Születési idı: február 06. Születési hely: Szolnok Állandó lakcím: 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 6. Telefon: Szakmai önéletrajz Tanulmányok: : Verseghy Ferenc Gimnázium, matematika spec. tantervő osztály, Szolnok : Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, biológus-ökológus szak, Debrecen : Ph.D. képzés, Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Környezettudományi Iskola, Hidrobiológia Program, Debrecen 2002: Hidrobiológiai továbbképzı tanfolyamok 1. Árvaszúnyoglárvák (Diptera: Chironomidae) identifikációja. DAB Környezettudományi Szakbizottság és DE TTK Ökológiai és Hidrobiológiai Tanszék szervezése Végzettség: 1996: Gimnáziumi érettségi, Verseghy Ferenc Gimnázium, Szolnok 2001: Okleveles biológus-ökológus, Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Debrecen (diplomadolgozat címe: Tegzeslárvák összehasonlító vizsgálata Tiszamenti holtmedrek különbözı növényállományaiban.) 2007: Ph.D. fokozat, Debreceni Egyetem, Környezettudományok/Hidrobiológia program, Debrecen (42/2007. PhD) (disszertáció címe: A magyarországi árvaszúnyog-fauna helyzetelemzése és felsı-tiszai együtteseinek jellemzése.) Munkahelyek: : Debreceni Egyetem, Hidrobiológiai Tanszék 2005 : Magyar Tudományos Akadémia Balatoni Limnológiai Kutatóintézete Nyelvtudás: magyar (anyanyelv), orosz (állami C típusú középfok, ), angol (egyetemi II. záróvizsga) Egyesületi tagság: : Debreceni Biológus Hallgatók Egyesülete (titkár ) 1999 : Magyar Hidrológiai Társaság, Limnológiai Szakosztály : Debreceni Biológus Hallgatók Egyesületének Hidrobiológus Öntevékeny Csoportja (csoportvezetı) 2007 : Society for Conservation Biology 2008 : International Association for Ecology 2008 : Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Szakmai Csoport, PTE Általános és Alkalmazott Ökológiai Tanszék (külsı tag)

2 Kutatási terület: Árvaszúnyogok (Chironomidae) faunisztikai, ökológiai és taxonómiai vizsgálata; metafiton és zoobenton szervezetek, különösen tegzeslárvák (Trichoptera) minıségi és mennyiségi vizsgálata. Ösztöndíjak, pályázatok: 1999: Nyári szakmai ösztöndíj, Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar 2000: Nyári szakmai ösztöndíj, Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar : Demonstrátor, Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Ökológiai Tanszék : Magyar Vidékért Alapítvány (Pro Regione) ösztöndíj 2001: Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Taxonómia Szekció, 2. helyezés [dolgozat címe: Az árvaszúnyogok (Diptera: Chironomidae) hazai fajainak névjegyzéke.] : PhD ösztöndíj, Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Környezettudományi Iskola, Hidrobiológia Program 2002: OTKA publikációs támogatás (P044367) : Környezettudományi tanulmányi ösztöndíj (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Kac) 2003: MTA Debreceni Területi Bizottsága publikációs támogatása 2003: Fiatal kutató kongresszusi részvételének támogatása (ÉKKÖ, Debrecen) 2004: Fiatal kutató kongresszusi részvételének támogatása (ÉKKÖ, Debrecen) : Predoktori ösztöndíj, Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Környezettudományi Iskola Kutatási megbízások, támogatások: : OTKA kutatási támogatás, résztvevı [témacím: A vízi- és vízfelszínipoloska fauna összetételének és biomasszájának kvantitatív vizsgálata a Tisza menti holtmedrek növényállományaiban. (F29825)] : A Környezetvédelmi Minisztérium és a Hortobágyi Nemzeti Park kutatási megbízása, résztvevı (témacím: A Tisza-tó biodiverzitás megırzését és természetvédelmi kezelését alapozó ökológiai vizsgálatok.) 2001: A Nimfea Természetvédelmi Egyesület kutatási megbízása, témavezetı [témacím: Vízi gerinctelenek vizsgálata a Körös Maros Nemzeti Park területén (Odonata, Coleoptera: Hydradephaga, Palpicornia és Elmidae, Trichoptera).] 2001: Az Aggteleki Nemzeti Park kutatási megbízása, témavezetı [(témacím: Gerinctelen zoológiai felvételezések a Cserehát területén tegzesek (Trichoptera).] 2001: A Környezetvédelmi Minisztérium és a Hortobágyi Nemzeti Park kutatási megbízása, résztvevı [témacím: A Tisza-tó apotai térségének rehabilitációját megalapozó vizsgálatok folytatása (2. TT).] : A Környezetvédelmi Minisztérium és a Hortobágyi Nemzeti Park kutatási megbízása, résztvevı [témacím: Anyag és energiaforgalmi vizsgálatok ( ).] 2002: KöM Kac kutatási támogatás, résztvevı [témacím: Felsı-Tisza vidéki holtmedrek alapállapot-felmérése öt makroszkópikus gerinctelen csoport (Odonata, Heteroptera: Nepomorpha és Gerromorpha, Coleoptera: Hydradephaga és Palpicornia, Trichoptera, Diptera: Chironomidae) alapján. (IV. NKTKP 0062/2002)].

3 2002: Az Aggteleki Nemzeti Park kutatási megbízása, témavezetı [(témacím: Gerinctelen zoológiai felvételezések a Hernád-völgy területén tegzesek (Trichoptera).] 2002: A Hydra Környezet- és Természetvédelmi Egyesület kutatási megbízása, témavezetı [témacím: Vízirovarok (Ephemeroptera, Heteroptera, Coleoptera, Trichoptera) faunisztikai vizsgálata a Bihari-sík belvízcsatornáiban.] 2003: Az Aggteleki Nemzeti Park kutatási megbízása, témavezetı [témacím: Gerinctelen zoológiai felvételezések a Szuha-völgy területén tegzesek (Trichoptera).] 2003: A Bakonyi Természettudományi Múzeum kutatási megbízása, témavezetı (témacím: Az Északi-Bakony faunisztikai alapállapot-felmérése a makroszkópikus gerinctelen fauna alapján II. Tegzesek.) 2003: A Bakonyi Természettudományi Múzeum kutatási megbízása, résztvevı [témacím: Az Északi-Bakony faunisztikai alapállapot-felmérése a makroszkópikus gerinctelen fauna alapján (I. Vízi- és vízhez kötıdı bogarak; III. Vízi- és vízfelszínipoloskák; IV. Kérészek).] 2003: A Füvészkert Társaság kutatási megbízása [témacím: Az Angelica palustris Hoffm. (réti angyalgyökér) természetes élıhelyeinek tudományos vizsgálata Tegzesek (Trichoptera).] 2003: Az ÖKO Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Rt. kutatási megbízása [témacím: A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése Ökológiai térképezési feladatok Tegzesek (Trichoptera).] : NKFP kutatási támogatás, résztvevı [témacím: A Tisza és a Felsı-Tiszavidék hidroökológiája (NKFP-3B/0019/2002)] 2004: Az Aggteleki Nemzeti Park kutatási megbízása (témacím: Trichoptera vizsgálatok a Bódva hazai szakaszán, az NBmR keretében). 2004: A Bakonyi Természettudományi Múzeum kutatási megbízása, témavezetı [témacím: Az Északi-Bakony faunisztikai alapállapot-felmérése a makroszkópikus gerinctelen fauna alapján II. Tegzesek (Trichoptera) 2.] 2004: A Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékének kutatási megbízása, társtémavezetı [témacím: Makroszkópikus vízi gerinctelen állatok felmérése a Tisza hossz-szelvényében A Tisza és a Felsı-Tisza-vidék hidroökológiája (NKFP- 3B/0019/2002) címő kutatási-fejlesztési pályázat keretében.] 2005: Az Aggteleki Nemzeti Park kutatási megbízása, témavezetı (témacím: Trichoptera vizsgálatok a Bódva hazai szakaszán, az NBmR keretében). 2006: A MTA Titkárságának megbízása, témavezetı (témacím: A Balaton befolyói makrobentoszának felmérése felmérése az EU VKI ajánlásai tükrében) : OTKA kutatási támogatás, résztvevı [témacím: Hal és makrogerinctelen együttesek sokfélesége a Balaton vízgyőjtı kisvízfolyásaiban egy hosszú távú monitorozó rendszer alapozása (K 69033)] Oktatási tevékenység: Diplomadolgozat és TDK témavezetı: 2002: Patyi Katalin (DE): Hımérséklet-változások elemzése holtmedrekben. Diplomadolgozat (társ-témavezetıként) : Földesi Rita (DE): Katonalégylárva-együttesek (Diptera: Stratiomyidae) idıszakos változásai egy alföldi mocsár különbözı összetételő és struktúrájú sásállományaiban. OTDK dolgozat (társ-témavezetıként)

4 : Lajter Ibolya (DE): A Tisza magyarországi szakaszának és fıbb mellékfolyóinak jellemzése vízi makroszkópikus gerinctelen állategyüttesekkel. Diplomadolgozat (társ-témavezetıként) : Tóth Mónika (DE): Árvaszúnyog-együttesek a Boroszló-kerti-Holt-Tisza különbözı növényállományaiban. Diplomadolgozat (társ-témavezetıként) : Debreceni Ágnes (DE): A Felsı-Tisza árvaszúnyog-együtteseinek jellemzése exuviumok vizsgálata alapján. Diplomadolgozat (társ-témavezetıként) : Spak Mónika (DE): A Felsı-Tisza árvaszúnyog együtteseinek faunisztikai jellegzetességei. Diplomadolgozat (társ-témavezetıként) : Biri Etelka (DE): Chironomus fajok identifikációja óriáskromoszómák sávmintázata alapján. Diplomadolgozat (társ-témavezetıként) : Tóth Mónika (DE): Kétszárnyúak (Diptera) minıségi és mennyiségi elıfordulási viszonyai egy alföldi mocsárban. OTDK dolgozat (társtémavezetıként) : Barnucz Erika (DE): Balaton környéki kisvízfolyások szitakötı-faunája. OTDK dolgozat (társ-témavezetıként) : Barnucz Erika (DE): A Balatonba torkolló kisvízfolyások szitakötıfaunájának elızetes felmérése. Diplomadolgozat (külsı konzulens) : Hornyák Angelika (DE): A Zala és befolyóinak vízi- és vízfelszíni-poloska faunisztikai vizsgálata. Diplomadolgozat (külsı konzulens) Ph.D. disszertáció témavezetı: 2006 : Tóth Mónika (DE): Növényállományokhoz kötıdı árvaszúnyog-együttesek (Diptera: Chironomidae) elıfordulási viszonyai. Ph.D. disszertáció (külsı konzulens) Tanórák : Vízi ökológiai élılényismeret gyakorlat (DE TTK, biológus-ökológus és környezettudomány szak, II. félévben, 4 óra) : Általános ökológia szeminárium (DE TTK, környezettudomány szak, II. félévben, 2 óra) : Általános ökológia szeminárium (DE TTK, biológus-ökológus szak, II. félévben, 2 óra) : Hidrobiológia szeminárium (DE TTK, biológus-ökológus szak, II. félévben, 4 óra) : Konzervációökológia elıadás (DE TTK, környezettudomány szak, II. félévben, 5 óra) : Környezetminısítés szeminárium (DE TTK, biológus-ökológus szak, II. félévben, 4 óra) : Populációökológia gyakorlat (DE TTK, biológus-ökológus szak, II. félévben, 10 óra) : Szünbiológiai terepgyakorlat (Nyíregyházi Fıiskola, TTFK, biológia szak) : Hidrozoológia gyakorlat (Nyíregyházi Fıiskola, TTFK, biológia szak) 2004 : Makroszkópikus vízi gerinctelenek speciálkollégium Tegzesek, Kétszárnyúak (PTE TTK, II. félévben, 4 óra) : Biomonitorozás szeminárium (DE TTK, környezettudomány szak, II. félévben, 2 óra)

5 Publikációs tevékenység Publikációk száma: 52 (IF: 0,51) könyvfejezet: 1 (ebbıl idegen nyelven: 1) szakcikk: 56 (ebbıl idegen nyelven: 15) konferencia-kiadványban megjelent közlemény: 2 (ebbıl idegen nyelven: 0) konferencia-kiadványban megjelent összefoglaló: 14 (ebbıl idegen nyelven: 2) elıadás, korreferátum: 29 ebbıl nemzetközi konferencián bemutatva: 2 poszterelıadás: 45 ebbıl nemzetközi konferencián bemutatva: 4 egyéb szakmaspecifikus alkotás: 29 A független szövegközi hivatkozások száma: 70 Ebbıl idegen nyelvő közleményben: 20 Egyéb tudományos és tudományos közéleti tevékenység: Acta Biologica Debrecina Supplementum Oecologica Hungarica 12. kötet szerkesztı MaViGe Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási konferencia szervezése, 2003 Élet a Balaton üledékében: kagylók, árvaszúnyogok és társaik címő ismeretterjesztı elıadás, a Balaton kutatásról mindenkinek címő elıadássorozat keretében (MTA BLKI, április 20.). Szakmai tevékenység: 1. Tisza menti holtmedrek metafiton szervezeteinek összehasonlító vizsgálata (OTKA F29825). Mennyiségi mintavétellel a fıbb növényzeti típusokban (mocsárinövényzet, alámerült nagyhínár, felszínen kiterülı levelő nagyhínár, kolokános és tócsagazos) élı metafitonegyüttesek jellemzése; Az élıhelyi heterogenitás mértékének és jellegének vizsgálata egy vegetációperióduson keresztül a metafiton-közösségek elıfordulási viszonyai alapján. 2. Kvantitatív vizsgálatok egy alföldi víztér mocsárinövényzetében. Mennyiségi és minıségi változások nyomon követése a mocsárinövényzet makroszkópikus gerinctelen állatközösségeiben egy vegetációperiódus alatt; Populációdinamikai és produkcióbiológiai vizsgálatok; A víztérre jellemzı, különbözı struktúrájú sásállományok (Carex riparia és C. disticha) makroszkópikus gerinctelen állatközösségeinek összehasonlítása a tér és az idı függvényében; A vízi gerinctelen együttesek tér- és idıbeli elıfordulási viszonyait meghatározó tényezık elemzése. 3. Tegzesek (Trichoptera) faunisztikai vizsgálata.

6 Faunisztikai felmérések az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén (Aggtelek Rudabányai-hegyvidék, Putnoki-dombság, Cserehát, Hernád-völgy, Szuhavölgy) tegzeslárvák vizsgálata alapján. A Bódva tegzeseinek vizsgálata az NBmR keretein belül lárvák alapján. Faunisztikai felmérések a Körös Maros Nemzeti Park illetékességi területén tegzeslárvák vizsgálata alapján. Faunisztikai vizsgálatok a Jászság és a Bihari-sík víztereiben tegzeslárvák alapján. Az Északi-Bakony faunisztikai felmérése tegzeslárvák vizsgálata alapján. 4. Felsı-Tisza-vidéki holtmedrek állapotfelmérése makroszkópikus vízi gerinctelen csoportok alapján (IV. NKTKP 0062/2002). Tegzeslárvák faunisztikai vizsgálata; Árvaszúnyoglárvák faunisztikai vizsgálata. 5. Részvétel a Debreceni Egyetem Ökológiai és Hidrobiológiai Tanszékének ökológiai vízminısítési vizsgálataiban. Ökológiai vízminısítés a Boroszló-kerti-Holt-Tisza példáján [hımérsékleti viszonyok (termitás) alapján; a vízháztartási jellemzık alapján; a makroszkópikus gerinctelen szervezetek vizsgálata alapján]. A Tisza-tó apotai térségének rehabilitációját megalapozó vizsgálatok. A biodiverzitás megırzését és a természetvédelmi kezelést megalapozó ökológiai, anyag- és energiaforgalmi vizsgálatok a Tisza-tavon (Hordódi-Holt-Tisza). Ökológiai vízminısítési vizsgálatok a Tisza Tiszamogyorós és Lónya közötti keresztszelvényében (NKFP-3B/0019/2002). Ökológiai vízminısítési vizsgálatok felsı-tisza-vidéki holtmedreken (NKFP- 3B/0019/2002). 6. A Tisza magyarországi felsı szakaszán élı árvaszúnyog-együttesek (Diptera: Chironomidae) minıségi és mennyiségi vizsgálata (NKFP-3B/0019/2002). Faunisztikai vizsgálatok lárvák, bábbırök és imágók alapján; Az árvaszúnyog-közösségek minıségi és mennyiségi jellemzése bábexuviumok vizsgálata alapján; Ökológiai minısítés az üledéklakó makrogerinctelenek alapján. Makroszkópikus gerinctelen együttesek vizsgálata a Tisza hossz-szelvényében. 7. Makroszkopikus vízi gerinctelenek vizsgálata a Balaton vízgyőjtı területén (OTKA K69033). Faunisztikai vizsgálatok az északi és déli befolyókon (Malacostraca; Ephemeroptera; Odonata; Plecoptera; Heteroptera: Gerromorpha, Nepomorpha; Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea, Elmidae; Trichoptera; Diptera: Simuliidae, Chironomidae); Faunisztikai vizsgálatok a Zalán és vízgyőjtıjén (Malacostraca; Ephemeroptera; Odonata; Plecoptera; Heteroptera: Gerromorpha, Nepomorpha; Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea, Elmidae; Trichoptera; Diptera: Simuliidae, Chironomidae); 8. A görög szigetvilág makroszkopikus gerinctelen faunájának felmérése (tegzesek, árvaszúnyogok)

7 2007: MakRodosz kutatóexpedíció (a győjtött anyag feldolgozása) 2008: MaKréta kutatóexpedíció (győjtés, a győjtött anyag feldolgozása)

IV. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia

IV. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia IV. MAVIGE IV. Makroszkópikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia Tihany, 2007. április 12 13. Szerkesztette: Móra Arnold A konferencia szervezıi MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézete Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ DR. LENGYEL SZABOLCS 2013/10/10

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ DR. LENGYEL SZABOLCS 2013/10/10 TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ DR. LENGYEL SZABOLCS 2013/10/10 SZEMÉLYI ADATOK Születési hely, idő: Debrecen, 1971. október 4. Munkahely: Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Ökológiai Kutatóközpont, Duna-kutató Intézet,

Részletesebben

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 22-34.

Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 22-34. Ecology of Lake Balaton/ A Balaton ökológiája MTA BLKI Elektronikus folyóirata 2011. 1(1): 22-34. ÁTTEKINTÉS A BALATON ÉS BEFOLYÓI MAKROZOOBENTOSZÁN VÉGZETT VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEIRŐL (1996 2008) Móra Arnold*,

Részletesebben

Hidrobiológiai vizsgálatok a Kis-Duna (Kismaros) területén vízi gerinctelen szervezetek

Hidrobiológiai vizsgálatok a Kis-Duna (Kismaros) területén vízi gerinctelen szervezetek A kismarosi Duna-part és holtág (Kis-Duna) természeti értékeinek megőrzése Hidrobiológiai vizsgálatok a Kis-Duna (Kismaros) területén vízi gerinctelen szervezetek Csabai Zoltán 1 Móra Arnold 2 Kálmán Zoltán

Részletesebben

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN 0 A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN Jubileumi kiadvány a Környezettudományi Tanszék megalakulásának 20. évfordulóján Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi Tanszék Eger, 2012.

Részletesebben

Kutatási jelentések (1992-2002) lelőhelyjegyzéke

Kutatási jelentések (1992-2002) lelőhelyjegyzéke A rövidítések feloldása: ANP: Aggteleki Nemzeti Park Ig.; BFNP: Balatoni Nemzeti Park Ig.; BNP: Bükki Nemzeti Park Ig.; BTTM: Bakonyi Természettudományi Múzeum; DDNP: Duna-Dráva Nemzeti Park; DINP: Duna-Ipoly

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Szent István Egyetem (www.szie.hu) Mezıgazdaság- és Környezettudományi

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Szent István Egyetem (www.szie.hu) Mezıgazdaság- és Környezettudományi SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyi adatok Név: Hartman Mátyás Születési hely, idı: Tata, 1969. július 6. Munkahely: Beosztás: Szent István Egyetem (www.szie.hu) Mezıgazdaság- és Környezettudományi Kar (www.mkk.szie.hu),

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Publikációs tevékenység (bírálat alatt lévő kéziratok is): Publikációk magyar folyóiratokban: 12

Szakmai önéletrajz. Publikációs tevékenység (bírálat alatt lévő kéziratok is): Publikációk magyar folyóiratokban: 12 Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Páll-Gergely Barna Születési hely, idő: Gyergyószentmiklós (Erdély), 1986.05.20. Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Kölcsey F. u. 21. E-mail: pallgergely2@gmail.com Iskolai

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2010. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. II. Élettudományok

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2010. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. II. Élettudományok A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2010. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI II. Élettudományok Budapest 2011 A Magyar Tudományos Akadémia élettudományi kutatóhelyeinek beszámolói alapján az intézmények

Részletesebben

8. Magyar Ökológus Kongresszus

8. Magyar Ökológus Kongresszus 8. Magyar Ökológus Kongresszus Elıadások és poszterek összefoglalói 2009. augusztus 26-28. Szeged 8. Magyar Ökológus Kongresszus Elıadások és poszterek összefoglalói Szerkesztette: Körmöczi László 2009.

Részletesebben

A konferenciával kapcsolatos információk:

A konferenciával kapcsolatos információk: I. körlevél VII. MaViGe Makroszkopikus Vízi Gerinctelenek Kutatási Konferencia Sümeg, 2010. április 15 17. Tisztelt Kollégánk, kedves Barátunk! Ezúton szeretettel meghívjuk/meghívunk a VII. MaViGe Makroszkopikus

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZI ADATLAP. Nyíregyházi Fıiskola 1998. július 1. Jelenlegi beosztása, annak kezdı éve fıiskolai tanár 2011. december 15.

ÖNÉLETRAJZI ADATLAP. Nyíregyházi Fıiskola 1998. július 1. Jelenlegi beosztása, annak kezdı éve fıiskolai tanár 2011. december 15. ÖNÉLETRAJZI ADATLAP SZEMÉLYES ADATOK Dr. Kvancz József NÉV Anyja neve Benya Veronika Születési hely Nyíregyháza Születési idı 1 9 7 2-0 2-2 7 Állampolgársága Magyar Gyermekek száma: 2 (Balázs -2000; Nóra

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK LVI. Hidrobiológus Napok Tihany, 2014. október 1-3. A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK Szerkesztette: Dr. Bíró Péter akadémikus MHT Limnológiai Szakosztály elnöke Reskóné Dr. Nagy

Részletesebben

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK

LVI. Hidrobiológus Napok A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK LVI. Hidrobiológus Napok Tihany, 2014. október 1-3. A HIDROBIOLÓGIAI KUTATÁSOK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATI HASZNUK Szerkesztette: Dr. Bíró Péter akadémikus MHT Limnológiai Szakosztály elnöke Reskóné Dr. Nagy

Részletesebben

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MARTON MELINDA SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Marton Melinda Születési hely, idő: Szeged, 1982 E-mail: marton.p.m@gmail.com Telefon: 30/406-5733 Iskolai végzettség: 2007 : Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Veressné dr. Gönczi Ibolya

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Veressné dr. Gönczi Ibolya SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Veressné dr. Gönczi Ibolya I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS Megnevezés évszám kibocsátó intézmény orosz szakos középiskolai tanár és szakos elıadó mentálhigiénikus relaxációs csoportvezetı 2799/1979B

Részletesebben

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu Europass Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN Cím 1172 Budapest Petri utca 50. Telefon 06-30-498-9868 E-mail Állampolgárság Magyar Születési idő 1956.január 07. cziglene@freemail.hu;

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Név: Horváth Judit (1976) E-mail cím: judit@horvathfarm.hu Gyermekek : Ádám, Ágnes, Áron

ÖNÉLETRAJZ. Név: Horváth Judit (1976) E-mail cím: judit@horvathfarm.hu Gyermekek : Ádám, Ágnes, Áron ÖNÉLETRAJZ Név: Horváth Judit (1976) E-mail cím: judit@horvathfarm.hu Gyermekek : Ádám, Ágnes, Áron Tanulmányok, végzettség: 2014- Lovas túravezető tanfolyam 2013- Hagyományos Kínai Orvostan 2013-2014

Részletesebben

Dr. Szabó Anita Ügyvezető, vezető környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakértő

Dr. Szabó Anita Ügyvezető, vezető környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakértő Dr. Szabó Anita Ügyvezető, vezető környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakértő Inno-Water Kft., 1237 Budapest, Sósmocsár út 9., (+36)-30-6817-803; szabo.anita@innowater.hu; www.innowater.hu Személyes adatok

Részletesebben

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2010. december AKTUÁLIS HÍREINK. Erdıkezelés Töröcskén. Szemétgyőjtés a Kelet-Mecsekben

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2010. december AKTUÁLIS HÍREINK. Erdıkezelés Töröcskén. Szemétgyőjtés a Kelet-Mecsekben A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2010. december AKTUÁLIS HÍREINK Erdıkezelés Töröcskén A Zselici Tájvédelmi Körzetben elhelyezkedı, az igazgatóság vagyonkezelésében lévı töröcskei erdıben

Részletesebben

Témáink. 2013. ősz. II. évfolyam 3. szám. Kutatók Éjszakája Vácrátóton... 8 Nyomozz növények után az irodalomban alkotópályázat eredményhirdetése...

Témáink. 2013. ősz. II. évfolyam 3. szám. Kutatók Éjszakája Vácrátóton... 8 Nyomozz növények után az irodalomban alkotópályázat eredményhirdetése... Hírlevél 2013. ősz II. évfolyam 3. szám Témáink Kutatóközponti újdonságok...2 INFRA 2013... 2 Fiatal kutatók... 2 Megjelent publikációk, sikerek...3 Pásztorok tudása Molnár Zsolt... 3 Fán élő mohákat és

Részletesebben

A Balaton és környékének csípıszúnyog-faunája és az ellenük való védekezés

A Balaton és környékének csípıszúnyog-faunája és az ellenük való védekezés ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK 2002 (87): 131 148. A Balaton és környékének csípıszúnyog-faunája és az ellenük való védekezés TÓTH SÁNDOR 1 és SÁRINGER GYULA 2 1 H 8420 Zirc, Széchenyi u. 2. E-mail: flycatcher@vnet.hu

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név VÁSÁRHELYI JUDIT Cím 8294 KAPOLCS, KOSSUTH U. 94. Telefon 87/437-012 30/325-3040 Fax E-mail jvasarhelyi@foek.hu Állampolgárság magyar Születési idı 1944. június

Részletesebben

MTA Ökológiai Kutatóközpont Hírlevél

MTA Ökológiai Kutatóközpont Hírlevél MTA Ökológiai Kutatóközpont Hírlevél I. évfolyam 3. szám 2012. ősz Témáink Kutatóközponti újdonságok... 2 Honlapunk és az Ökológia blog... 2 Megújítás 2012... 3 Fiatal kutatók... 3 Az MTA ÖK megjelenése

Részletesebben

6. Magyar Ökológus Kongresszus Előadások és poszterek összefoglalói Gödöllő, 2003. Augusztus 27-29. Szerkesztette: Dombos Miklós és Lakner Gábor 1 2 6. Magyar Ökológus Kongresszus Előadások és poszterek

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

A Hidrobiológus Napok 50 éve

A Hidrobiológus Napok 50 éve A Hidrobiológus Napok 50 éve Szerkesztette: Bíró Péter, Oertel Nándor, Reskóné Nagy Mária Rendezık: Magyar Hidrológiai Társaság Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományos Akadémia Limnológiai Szakosztálya

Részletesebben