ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL"

Átírás

1 6. számú függelék BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL Készítette: Városgazdálkodási Iroda Budapest, 007. március 6. Jóváhagyta:. dr. Szeles Gábor jegyző Hatályos: 007. április -től

2 I.. A költségvetés tervezése Gazdasági program összeállítása, elfogadása Ötv., Áht., Ámr., alpolgármester, bizottság képv.test. határozata Képviselő-testület alakuló ülés után 6 hónapon belül megbízás alapján és felülvizsgálat időszakosan Ötv., Áht., Ámr., belső alpolgármester, Gazdasági program előterjesztés Képviselő-testület alakuló ülés után Városg.Iroda, utasítás bizottság előkészítése Ágazatvezetők Társad. szervezetek Társadalmi Társadalmi javaslatai szervezetek írásos javaslatok szervezetek vezetői folyamatos Civil szervezetek Civil szervezetek Civil szervezetek írásos javaslatok javaslatai vezetői folyamatos információk Városgazd.Ir. elemző táblák Városg.Ág.Vez. folyamatos Költségvetési koncepció Kormányprogram, törvényjavaslat, gazd.program alapján igényfelmérés Makrogazdasági összefüggések Áht., Ámr. Jegyző előterjesztés Jegyző XI.0. (XII.5.) Városg.Ág.Vez., OMISÁ Vez., írásos javaslatok Alpolgármester folyamatos Szoc.Eü.Ág.Vez. elemző táblák, számítások Forrásmegoszt. szóló törvény, fővárosi rendelet Forrásmegosztás Ötv., Áht., Ámr., helyi Saját bevételek számba vétele rendelet Ötv., Áht., Ámr., helyi Önkormányzati rendelet, határozat, ek számba vétele Támog.ért. és egyéb átvett pénzeszközök számba vétele Bizottsági egyeztetés Ötv., Áht., Ámr., helyi rendelet, határozat, forrásmegosztás adattáblái elemző táblák, számítások elemző táblák, számítások elemző táblák, számítások Városg.Iroda, Ágazatvezetők Városg.Iroda elfogadás: képviselő-testületi határozat Városg.Á.Vez folyamatos Városg.Á.Vez Ötv.,, SZMSZ Szervezési Iroda jegyzőkönyvek Bizottságok törvény Városg.Iroda je Jóváhagyás: képviselő-testület Városg.Á.Vez folyamatos Városg.Á.Vez folyamatos Városg.Á.Vez folyamatos folyamatos Ámr., Együttműködési alpolgármester, jegyzőkönyvek, Egyeztetés a helyi Jegyző folyamatos megállapodás megbízott tájékoztatók Városg.Iroda kisebbségekkel Lakossági tájékoztató Jegyző honlapon Jegyző folyamatos Egyeztetés a kamarákkal alpolgármester írásos tájékoztató Jegyző folyamatos Egyezt.érdekképv. Szervekkel alpolgármester írásos tájékoztató Jegyző folyamatos Egyezt.civil szervezetekkel alpolgármester írásos tájékoztató Jegyző folyamatos Egyeztetés intézményvez.-kel alpolgármester írásos tájékoztató Jegyző folyamatos

3 I.. A költségvetés tervezése Költségvetési rendelet Törvényi feltételek számszerűsítése Tervezési munkaszakaszok airól intézkedés Szerkezeti változások szintrehozások kimunkálása Tervezési egységek költségvetési javaslatainak egyeztetése ágazati szinten Ötv.,Áht., Ámr., éves kv.törvény Költségvetésről szóló tv. Áht., Ámr., éves kv.törvény Jegyző helyi rendelet Polgármester előterjesztésre: II.5. Bizottságok előzetes véleményeztetésével elfogadás: képviselő-testületi rendelettel k adattáblák Városg.Ág.Vez. folyamatos k intézkedő tervezési körlevél Jegyző koncepció elfogadását követően Városg.Iroda Áht., Ámr. k adattáblák Városg.Ág.Vez. folyamatos Áht., Ámr., éves kv.törvény koordináló: alpolgármester intézményi költségvetési Jegyző javaslatok, feljegyzés Alpolgármester egyeztetésről folyamatos Városg.Iroda Intézményi és egyéb tervezési egységek költségvetésének felülvizsgálata Kisebbségi önkormányzatok véleményeztetése, költségvetési javaslata Tervezési egységek ainak összehangolása Adatok szolgáltatása tervezéshez Költségvetési javaslat alapján rendelet számszaki mellékleteinek összeállítása 4 Elemi költségvetés készítése 5 Intézmények elemi költségvetésének jóváhagyása Áht., Ámr., éves kv.törvény Ámr., Együttműködési megállapodás Áht., Ámr., éves kv.törvény Áht., Ámr., éves kv.törvény Áht., Ámr., éves kv.törvény Áht., Ámr., éves kv.törvény, helyi rendelet Áht., Ámr., éves kv.törvény, helyi rendelet k összesítő adattáblák Városg.Ág.Vez. folyamatos alpolgármester, megbízott k kis.önkormányzati határozatok szóbeli, vagy írásos tájékoztatók együttműködési kisebbségi megállapodás önkormányzat elnöke Városg.Iroda Városg.Iroda Városg.Ág.Vez. folyamatos k írásos tájékoztatók Városg.Ág.Vez. folyamatos k k k számszaki mellékletek költségvetési garnitúra (intézmény+pohi) költségvetési garnitúra Városg.Ág.Vez. SZMSZ Városg.Ág.Vez. Városg.Ág.Vez. Előterjesztés határidejét követő 0 napon belül Előterjesztés határidejét követő 0 napon belül Városg.Iroda jóváhagyás: dokumentáció aláírásával jóváhagyás: dokumentáció aláírásával eredeti előirányzatok e 6 Lakossági tájékoztató Jegyző honlapon Jegyző folyamatos

4 I.. NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK. 4 Intézményi adatgyűjtés normatív támogatások igényléséhez (mutatószám-felmérés) MÁK felé Adatok összesítése alapján normatív támogatások igénylése Évközi lemondások és pótigénylés MÁK felé Visszafizetési, kamatfizetési megállapítása Éves ktgv.vetés törvény tervezete Éves ktgvetési tv., Áht. Éves ktgvetési tv., Áht. Éves ktgvetési tv., Áht. javaslat készítő felmérő adatlap OMISÁ vezetője, Szoc.Eü.Ág. vez., Vár.gazd.Ág. Vez. Városg.Ág. felmérő adatlap Vez. OMISÁ vezetője, Szoc.Eü.Ág. vez., Vár.gazd.Ág. felmérő adatlap Vez. kimutatás beszámoló alapján ágaztvezetők, intézményvezetők költségveté si törvényjav. Szerint költségveté si szakmai törvényjav. ellenőrzés: Szerint Városg. Iroda április 0., júliius., október 5. szakmai ellenőrzés: 8.febr nettó finanszírozás keretében Városg. Iroda szakmai ellenőrzés: Városg. Iroda : éves beszámoló keretében beszámoló benyújtását követő 5 napon belül

5 I.. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK FIGYELÉSE, PROJEKTTERV ÖSSZEÁLLÍTÁSA PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ILLESZKEDÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI STRUKTÚRÁBA PÉNZÜGYI FELTÉTELEK VIZSGÁLATA RÉSZVÉTEL A PÁLYÁZATON A VIZSGÁLAT EREDMÉNYE ALAPJÁN PONTOSÍTÁSOK, SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI 4 EGYEZTETÉSEK 5 PÁLYÁZATI ANYAG ÖSSZEÁLLÍTÁSA 9/006.(XII..)sz. polgármesteri és jegyzői közös utasítás bármely iroda, külső tanácsadó, pályázati koordinátor bármely iroda, külső tanácsadó, pályázati koordinátor 9/006.(XII..)sz. polgármesteri és pályázati koordinátor jegyzői közös utasítás, Áht., Ámr., költségvetési rendelet bármely iroda projekttervek projektterv megvalósíthatós ági javaslata tisztségviselők, ágazatvezetők folyamatos tisztségviselők ágazatvezetők tisztségviselők folyamatos kiírás szakmai ell: ágazatvezetők ell: Vár.gazd.Ág.vez. szakmai ell: ágazatvezetők tevékenységről évente beszámolás Jóváhagyás: polgármester bármely iroda pályázati ágazatvezetők ell: Vár.gazd.Ág.vez dokumentáció pályázati koordinátor kiírás PÁLYÁZATI ANYAG ELKÜLDÉSE 7 POZITÍV DÖNTÉS ESETÉN KÖLTSÉGVETÉSI VÉGLEGESÍTÉS bármely iroda pályázati koordinátor, támogatási pályázati koordinátor városgazdálkodási ágazatvezető kiírás döntést követően ell: Vár.gazd.Ág.vez. köt.váll.:polgármester ell.j: jegyző analitikus, beszámoló 4

6 Árubeszerzési, szolgáltatási igény Beemelés a hivatal éves költségvetésébe Közbeszerzési eljárás lebonyolítása Szerződéskötés, megrendelés Árubeszerzés, szolgáltatás igénybevétele Számla felülvizsgálata Teljesítés szakmai igazolása Kisértékű tárgyi eszk.nyilv.-ba vétele 9 0 Átutalás Könyvelés (belső, speciális) Éves költségv.tv. Költségv.rend. 00.CXXIX.tv. Jegyzői utasítás Jegyzői utasítás Ágazati szabványok 49/000.Korm.r. 99.LXXIV.tv. Ágazati szabványok, 49/000.Korm.r. Számv.Szab. 49/000.Korm.r. Szab. Előkészítő:ir.vez. Koordináló:- Jav.készítő:ir.vez Előkészítő:Ág.vez. Koordináló:Ág.vez. Jav.készítő:Ág.vez. Előkészítő:közb.üi. Koordináló:közb.üi. Jav.készítő:közb.üi. Előkészítő:jogi.ea. Koordináló:jegyző Jav.készítő:jogi.ea. Előkészítő:forgalm.szolg. Koordináló:forgalm.szolg. Jav.készítő:forgalm.szolg. Előkészítő:beszerző Koordináló:- Jav.készítő:- Előkészítő:beszerző Koordináló:- Jav.készítő:- Előkészítő:beszerző Koordináló:- Jav.készítő:- II. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA II..a Dologi kiadások Írásos javaslat rendelettervezet Pályázati felhívás, dokumentáció Szerződés/ megrendelés átvételi elismervény, jegyzőkönyv Közb.szab., kv.rend. elfog. követően Ágazatvezető febr Közbesz. Előadó Közbeszerz. Tanács Polgármester Jegyzői iroda forgalmazó szolgáltató, megrend megrendelő ea nyilvántartásba vételi bizonylat utalvány Üzemfennt. Ágazatvez. üi érvényesítő utalvány érvényesítő utalvány ellenőrző lista i napló 5 Analitikus nyilvántartás számla Polgármester, Alpolg., Jegyző, Aljegyző, előadó számla Főkönyvi

7 6 Beruházási, felújítási igény Beemelés a hivatal éves költségvetésébe Közbeszerzési eljárás lebonyolítása Éves költségv.tv. Költségv.rend. 00.CXXIX.tv. Jegyzői utasítás 4 Szerződéskötés Belső utasítás 5 Kivitelezés Kivitelezés ellenőrzése Számla felülvizsgálata Teljesítés szakmai igazolása Tárgyi eszköz nyilvántartásba vétele 0 Átutalás 4 Könyvelés Ágazati szabványok Ágazati szabványok, 49/000.Korm.r. 99.LXXIV.tv. Ágazati szabványok, 49/000.Korm.r. 49/000.Korm.r. Szab. Előkészítő:ir.vez. Koordináló:nincs Jav.készítő:ir.vez Előkészítő:Ág.vez. Koordináló:Ág.vez. Jav.készítő:Ág.vez. Előkészítő:közb.eüi. Koordináló:közb.üi. Jav.készítő:közb.üi. Előkészítő:jogi üi. Koordináló:jegyző Jav.készítő:jogi üi. Előkészítő:kivitelező Koordináló:kivitelező Jav.készítő:kivitelező Előkészítő:ber.üi. Koordináló:műsz.üi. Jav.készítő:ber.üi. Előkészítő:ber.üi. Koordináló:ber.üi. Jav.készítő:ber.üi. II. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA II..b Felhalmozási kiadások Írásos javaslat Közb.szab.,kv. rend.elfog. követően rendelet-tervezet Ágazatvezető febr Pályázati felhívás, dokumentáció Közbesz. Ügyintéző Közbeszerz. Tanács Szerződés Polgármester Jegyzői Iroda munkanapló, jegyzőkönyv igazolás -- beruházási üi. üi. szakmai igazolás üzembehelyezési okmány alapján állománybavételi bizonylat utalvány kivitelező CSEVAK oszt.vez. CSEVAK oszt.vez. szerz. szerz. érvényesítő utalvány érvényesítő utalvány ellenőrző lista i napló Analitikus nyilv., Közzététel CSEVAK Anallitikus nyilvántartás -- számla Polgármester, Alpolg., Jegyző, Aljegyző, számla Főkönyvi

8 Tárgyhavi adatszolgáltatás 99.évi XXIII.tv. Nem rendszeres szem.jutt. adatszolgáltatása Bérszámfejtés 4 Rendszeres személyi juttatások kifizetése Nem rendszeres szem.jutt. Kifizetése Külső személyi juttatások kif. Adatszolgáltatás intézményeknek nettó bér állományról 5 Főkönyvi feladás 99.évi XXIII.tv. 995.évi CXVII.tv 997.évi LXXXX.tv. 99.évi IV.tv. Biztosítási szerz. Letiltó határozatok Mt., Ktv., Szab. Mt., Ktv., Szab.,határozat, utasítás Mt., Ktv., Szab.,határozat, utasítás Mt., Ktv., Szab.,határozat, utasítás humánpolitikai MÁK Területi Igazg. II. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA II..Személyi jellegű kiadások IMI rendszerben Humánpol.Ág.vezető minden hó 0-e IMI rendszerben Városgazd.Ág.vezető bérlista MÁK Területi Igazg. minden hó első munkanap minden hó utolsó munkanap utalvány Városgazd.Ág.vezető minden hó -a érv:pü.ügyint. utalvány utalvány Városgazd.Ág.vezető Városgazd.Ág.vezető pénzzügyi üi. feladási napló juttatástól függően juttatástól függően minden hó utolsó munkanap tárgyhót követő hó 0. üi érv:pü.ügyint. érv:pü.ügyint. ut: Polgármester, Jegyző ell:jegyző, Aljegyző Városgazd.Ágaz atvezető rendelkezés napján rendelkezés napján rendelkezés napján ell: üi főkönyi, béranalitika 7

9 II. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA II.. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Szociális juttatás iránti kérelem befogadása Igény elbírálása Határozathozatal 4 Nyilvántartásba vétel Átutalás 9 Könyvelés (belső, speciális) 99.III.tv., helyi rendelet 99.III.tv., helyi rendelet 99.III.tv. KET szoc. kérelem szoc szoc. környezettanulm. szoc. 0 nap szoc. határozat irodavezetők/ ágazatvezető 0 nap szoc. adatbázis szoc. szoc. 49/000.Korm.r. Szab utalvány érvényesítő utalvány érvényesítő utalvány ellenőrző lista i napló Analitikus nyilvántartás lista Polgármester, Alpolgármester, Jegyző, Aljegyző határozat Főkönyvi 0 Havi visszaigénylés és elszámolás Visszaigénylés teljesülése 99.III.tv. költségvetési törvény 99.III.tv., költségvetési törvény MÁK igénylő- és elszámoló bizonylat tárgyhót követő hó 0. Jegyző, Aljegyző bankkivonat Analitikus nyilvántartás bankkivonat 8

10 II. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA II.4. Támogatásértékű kiadások, támogatások folyósítása Támogatás iránti kérelem befogadása Előterjesztés tárgyalása Támogatási megkötése Átutalás 9 Könyvelés (belső, speciális) Ötv, helyi rendelet Ötv., belső utasítás 49/000.Korm.r. Szab. közéleti és protokoll tanácsadó bizottság/egyéb fórum közéleti és protokoll tanácsadó előterjesztés önkormányzati határozat támogatási utalvány hat köt.váll.: Polgármester hat. ellenjegyző: Jegyző érvényesítő utalvány érvényesítő utalvány ellenőrző lista i napló Beemelés költségvetésbe Analitikus nyilvántartás, közzététel lista Polgármester, Alpolgármester, Jegyző, Aljegyző, határozat Főkönyvi 9

11 Kölcsön iránti igény befogadása (belső, speciális) Jegyzői utasítás oktatási ágazat II. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA II.5. Dolgozók lakásépítési kölcsöne Igény elbírálása Jegyzői utasítás Bizottság határozat 4 5 Kölcsön megkötése Kölcsön folyósítása Kölcsön törlesztése Jegyzői utasítás oktatási ágazat OTP Bank ZRt. írásos javaslat Jegyző utasítás Munkáltató 0 nap OTP belső bizonylata OTP Bank ZRt. OTP Bank ZRt. OTP kimutatása OTP Bank ZRt. szerz. ütemezés mérlegkészítéskor pü. ea. mérlegkészítéskor pü. ea. Jegyző, Városgazd. Ágazatvezető Jegyző, Városgazd. Ágazatvezető nincs nincs Közzététel szerz. szerz. és analitikus és analitikus 0

12 II. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA II.6. Bírságok, bevételek (belső, speciális) Határozathozatal KET társiroda határozat irodavezető Jegyző Jogerőre emelkedik KET társiroda értesítés irodavezető Jegyző nyilvántartásba vétel Bevétel megérkezik hat. analitikus utalvány nyilvántartás utalvány Könyvelés 49/000.Korm.r. Szab. érvényesítő utalvány érvényesítő utalvány i napló Polgármester, Alpolgármester, Jegyző, Aljegyző,

13 II. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA II.7. Házipénztári kifizetés Kifizetési igény benyújtása Igazolás, engedélyezés Kifizetés 7 Könyvelés (belső, speciális) 49/000.Korm.r. Szab. társiroda váll. megrendelés társiroda irodavezető társiroda társiroda irodavezető utalvány érvényesítő utalvány érvényesítő utalvány kiadási pénztárbizonylat i napló Polgármester, Alpolgármester, Jegyző, Aljegyző, pénztárellenőr bizonylat, készpénzben pénztárjelentés

14 II. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA Készpénz-felvét bankszámláról Készpénzigény felmérése Csekk kiállítása 4 Kp.-felvét bankfiókban Bevételezés házipénztárba Könyvelés (belső, speciális) 00.évi LXXXI.tv. 49/000.Korm.r. Szab. pénztáros összesítő jegyzék pénztáros csekk pénztáros pénztáros bevételi pénztárbizonylat utalvány megbízás alapján kézbesítő Polgármester, Jegyző, Aljegyző, Városgazd.Ágazat vezető pénztárellenőr érvényesítő utalvány érvényesítő utalvány i napló készpénzben készpénzben pénztárjelentés Polgármester, Jegyző Jegyző, Aljegyző Városgazd.Ágazatvezető

15 II. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA II.9. Kiskincstári finanszírozás 4 Előirányzat igénylése dekádonként Intézkedés OTP Bank felé Önálló intézmény értesítése MÁK nettósítási listáinak feldolgozása Kv.rendelet, ei.felh.ütemterv, Kv.rendelet, ei.felh.ütemterv, Kv.rendelet, ei.felh.ütemterv, Önálló intézmény vezetője Igénylés intézkedő levél értesítő Önálló intézmény vezetője Városg.Ágazat vezetője Városg.Ágazat vezetője feladás pézügyi dekádot megelőző munkanap dekádot megelőző munkanapon Jóváhagyás: Városgazd.Ág.vez analitikus nyilvántartás ---- OTP által tárgyhót köv.0. ell.: --- analitikus és 4

16 II. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA II.0. ra kiadott pénzeszközök Kp-felvétel házipénztárból Vásárlási előleg nyilvántartása Árubeszerzés, szolg.igénybevétel 4 5 Kivezetés a nyilvántartásból Könyvelés,,, megrendelés,, 49/000.Korm.r. Szab. Előleg felvételre jogosult Vásárlási előlegfelvételi űrlap munkanapló, átvételi elism. Hivatalüzemeltetési Csoportvezető pénztárellenőr pénztáros nyilvántartó füzet pénztáros pénztárellenőr ---- Hivatalüzemeltetési Csoport Hivatalüzemeltetési Csoport pénztárbizonylat Hivatalüzemeltetési Csoportvezető Hivatalüzemeltetési Csoportvezető, megrendelés szabályzat Hivatalüzemeltetési Csoportvezető analitikus nyilvántartás pénztárellenőr pénztáros nyilvántartó füzet pénztáros pénztárellenőr ---- pénztárjelentés pénztárjelentés analitikus nyilvántartás utalvány előadó érvényesítő utalvány érvényesítő utalvány Polgármester, Alpolgármester, Jegyző, Aljegyző, i napló előadó Főkönyvi 5

17 II..Vagyongazdálkodás vagyon nyilvántartása a meglévő vagyon hasznosítása (belső, speciális) Áht., Ötv., vagyon rendelet,, Áht., Ötv., vagyon rendelet,, javaslat készítő, CSEVAK Kft. SÁFÁR programmal, vagyonkataszter programmal Városg.Ágazatvezető, Városép.Irodavezető vagyonhasznosítási köt. : polgármester folyamatos ell: Vár.gazd. Ág.vez. ellenjegyző: jegyző analitikus analitikus nyilvántartás, közzététel

18 III..Beszámoló készítése i(féléves,éves) tevékenység munkafolyamatokra bontása, szabályok meghatározása Leltározás, egyeztetés Leltár jóváhagyása Leltár adatainak feldolgozása 4 Könyvelés ellenőrzése 5 Főkönyvi kivonat egyeztetése 6 Mérleg összeállítása 7 Pénzforgalmi jelentés összeállítása 8 Pénzmaradvány kimutatása 9 Kiegészítő mellékletek összeállítása 0 Szöveges indoklás Áht., Ámr., Áhsz.,, Leltározási, leltározási utasítás, leltározási ütemterv Leltározási Leltározási Pénzügymin.Tájékozt., PM Tájékoztató Pénzügymin.Tájékozt. Pénzügymin.Tájékozt. javaslatkészítő Városgazd.Ág. vezletője Munkamegbeszélések írásos emlékeztetői, intézkedő körlevél intézményeknek leltárfelvételi ívek, összesítők, jegyzőkönyvek jegyző feladások Egyeztetések ügyintéz megtörténtét igazoló ügyintéz kivonat mérleg- ügyintézalátámasztások, mérleg onként írásban kijelölve leltárfelelősök jegyző onként írásban meghatározva leltározási ütemterv Leltározási Leltározási határidőket figyelemmel kísérve leltárellenőr irányítás: Vár.gazd.Ág. Vez. szóbeli beszámoltatás és analitikus, ügyintéz áthúzódó beszámoló garnitúra Áht., Áhsz. előadó ek ügyintéz záró állománya, Vár.gazd.Ág. Vez pénzmardvány levezetése Áht., Áhsz. előadó ágazatvezető beszámoló garnitúra szöveges indokolás ágazatvezető Áht., Áhsz. Áht., Áhsz.,

19 III.. Beszámoló készítése Önkormányzati szintre összesített beszámoló összeállítása, ellenőrzése Adatszolgáltatás MÁK felé 4 Beszámolók előterjesztésének összeállítása Pénzügymin.Tájékozt. Áht., Ámr., Áhsz.,, Áht., Ámr., Áhsz.,, javaslatkészítő k-el önkorm. szintű garnitúra k-el előállított garnitúra előterjesztés számszaki melléklettel Vár.gazd.ág. Vez. Áht. Szerint Áht. Szerint Belügyi 5 Közzétételi e Áht., Áhsz. Közlönyben, Cég- Vár.gazd.ág. Vez. közlönyben Áht., Áhsz. megjelentetés előadó könyvvizsgálói záradék jóváhagyja: jegyző véleményeztetés: bizottság, elfogadja: képviselő-testület 7

20 III.. Összesített beszámoló készítése Intézményi beszámolók ellenőrzése Hivatali beszámoló ellenőrzése Önkormányzati szintre összesített beszámoló összeállítása, ellenőrzése Pénzügymin.Tájékozt. Pénzügymin.Tájékozt. Pénzügymin.Tájékozt. előadó előadó előadó előadó előadó előadó előadó előadó előadó előadó előadó előadó

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala

ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK. A tervezésre vonatkozó ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési nyomvonala 4. sz. melléklet ELLENŐRZÉSI NYOMVONALAK A tervezésre ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési Az előirányzat felhasználásra ellenőrzési pontok és feladatok ellenőrzési A beszámolásra ellenőrzési pontok

Részletesebben

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN

Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Ellenőrzési nyomvonal PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRA UTÓFINANSZÍROZÁS ESETÉN Előkészítés az egyes feladatok tartalmi leírása njegyzés 1. Pályázat figyelés vezetői döntések előkészítése

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

A költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó munkafolyamatok, dokumentumok, határidők, feladatellátásért és ellenőrzésért felelős személyek

A költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó munkafolyamatok, dokumentumok, határidők, feladatellátásért és ellenőrzésért felelős személyek A költségvetési tervezéshez és beszámoláshoz kapcsolódó munkafolyamatok, dokumentumok, határidők, feladatellátásért és ellenőrzésért felelős ek 1. A költségvetési tervezés Munkafolyamat 1. Költségvetési

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete

Hatályba lépés: 2009. A Szent Pál Katolikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzatának 3. számú melléklete Szent Pál Katolikus Általános Iskola Cím: 5300 Karcag, Zádor út 3. Tel./Fax: 59/503-085 Mobil: 06-30/901-4655 E-mail: szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu Web: www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Hatályba lépés:

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról Budapest, Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

TÁBLÁZAT A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ* Település:

TÁBLÁZAT A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ* Település: TÁBLÁZAT A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ* Település: (Igen/Nem) Előzmények 1. Fogadott-e el rendeletet az átmeneti gazdálkodásról (lehetőség)?ha igen, meghatározta-e ebben a felhatalmazás időtartamát?

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné

változtatás nélkül a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás szövegét. Felhatalmazza Dombi Imréné Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S nemzetiségi együttműködési megállapodás elfogadására Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton terjesztem elő a

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. 2. oldal

A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. 2. oldal Költségvetési szerv megnevezése: 10/1.számú táblázat A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal 1. 1.1. 1. 1.3. A költségvetési javaslatához adatszolgáltatások Fejlesztési többletigények összeállítása

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 Ügyiratszám: 134-7/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-i ülésére Tárgy: 2014. évi

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens

Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző. Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Előterjesztő:Szitka Péter polgármester Dr. Szuromi Krisztina jegyző Készítette:Dr.Battyányi Anita jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

M U N K A T E R V 2011.

M U N K A T E R V 2011. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. M U N K A T E R V 2011. PÉNZÜGYI OSZTÁLY 1./ 2010. évi beszámoló elkészítéséhez vevő-, szállító

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek:

INTÉZKEDÉSI TERV. Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai a polgármesternek: INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített 14207 számú, az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése Budapest Főváros IV. kerület Újpest című jelentéshez. Az ellenőrzés

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 8/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! A Decs Kulturális,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez

Hatástanulmány. Báta Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Hatástanulmány Báta Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet-tervezetéhez Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosításának közvetlen

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

MEGJELENÉSÉRE FELTÉTLENÜL SZÁMÍTOK!

MEGJELENÉSÉRE FELTÉTLENÜL SZÁMÍTOK! ... Képviselő Asszony/Úr! H e l y b e n... Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat E l n ö k e M E G H Í V Ó! Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! Tisztelettel meghívom Dunafalva Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 115/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. július 1-jei hatállyal a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

5540 Szarvas Kossuth u. 19. Iktatószám: III. 58/9/2014 BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

5540 Szarvas Kossuth u. 19. Iktatószám: III. 58/9/2014 BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Körös-szö2i Kistérsé2 Többeélú Társulás 5540 Szarvas Kossuth u. 19. Iktatószám: III. 58/9/2014 BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Készült: Szarvas, Kossuth a. 19. szám alatt, 2014. november 18-án. Ellenőrzés táreva:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére 834-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala és Humánpolitikai Osztály jének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala kötelezettségvállalás 1 Munkaerő felvétele 2 Megbízási szerződés 3 Szolgáltatások megrendelése 4 Anyag

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

1. A vállalkozási tevékenység

1. A vállalkozási tevékenység SZMSZ 3 A vállalkozási feladatok és közhasznú, vagy gazdasági társaságban részvételnek a részletes felsorolása, a feladatok forrásai 1. A vállalkozási tevékenység 1.1. A szerv vállalkozási tevékenységet

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ellenőrzési nyomvonal T E R V E Z É S

A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYHEZ TARTOZÓ RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Ellenőrzési nyomvonal T E R V E Z É S 1. Közép és hosszú távú program - intézményeknek: pl. nevelési program 2. Költségvetési tervezés, koncepció elkészítése - az intézmény költségvetési koncepciójának összeállítása (a részben önállóknak is

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006.

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3628/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

MEGJELENÉSÉRE FELTÉTLENÜL SZÁMÍTOK!

MEGJELENÉSÉRE FELTÉTLENÜL SZÁMÍTOK! ... Képviselő Asszony/Úr! H e l y b e n... Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat E l n ö k e M E G H Í V Ó! Tisztelt Képviselő Asszony/Úr! Tisztelettel meghívom Dunafalva Községi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

Előterjesztés. Intézményfinanszírozás Bevételek összesen Kiadások összesen

Előterjesztés. Intézményfinanszírozás Bevételek összesen Kiadások összesen Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(III.4.) számú rendeletének módosítására Tisztelt

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29.

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. M U N K A T E R V 2013.04.01-től PÉNZÜGYI CSOPORT 1.) OTP felé a névváltozás lejelentése,

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki. 1 Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (III. 26.) sz. rendelete a költségvetés és zárszámadás mérlegeiről, valamint a költségvetési szervek elemi beszámolójának a rendjéről és tartalmáról

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. pénzeszköz-átadásra a Holocaust évfordulójára történő méltó megemlékezés kiadásaira a Budapesti Zsidó Hitközség részére.

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. pénzeszköz-átadásra a Holocaust évfordulójára történő méltó megemlékezés kiadásaira a Budapesti Zsidó Hitközség részére. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT pénzeszköz-átadásra a Holocaust évfordulójára történő méltó megemlékezés kiadásaira a Budapesti Zsidó Hitközség részére. Készítette: S.

Részletesebben

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

2013 ÉV Hajdúhadház Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala és Intézményei Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.- 32. -ai szerint előírt éves i tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni Az éves i terv

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú rendeletének módosítása A

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 753/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás

Munkamegosztási megállapodás Munkamegosztási megállapodás Amely létrejött a Téglási Polgármesteri Hivatal (Téglás, Kossuth u. 61. sz.) valamint a Hajdúhadházi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Téglás, Liget u.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2015. május

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben