ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL"

Átírás

1 6. számú függelék BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL Készítette: Városgazdálkodási Iroda Budapest, 007. március 6. Jóváhagyta:. dr. Szeles Gábor jegyző Hatályos: 007. április -től

2 I.. A költségvetés tervezése Gazdasági program összeállítása, elfogadása Ötv., Áht., Ámr., alpolgármester, bizottság képv.test. határozata Képviselő-testület alakuló ülés után 6 hónapon belül megbízás alapján és felülvizsgálat időszakosan Ötv., Áht., Ámr., belső alpolgármester, Gazdasági program előterjesztés Képviselő-testület alakuló ülés után Városg.Iroda, utasítás bizottság előkészítése Ágazatvezetők Társad. szervezetek Társadalmi Társadalmi javaslatai szervezetek írásos javaslatok szervezetek vezetői folyamatos Civil szervezetek Civil szervezetek Civil szervezetek írásos javaslatok javaslatai vezetői folyamatos információk Városgazd.Ir. elemző táblák Városg.Ág.Vez. folyamatos Költségvetési koncepció Kormányprogram, törvényjavaslat, gazd.program alapján igényfelmérés Makrogazdasági összefüggések Áht., Ámr. Jegyző előterjesztés Jegyző XI.0. (XII.5.) Városg.Ág.Vez., OMISÁ Vez., írásos javaslatok Alpolgármester folyamatos Szoc.Eü.Ág.Vez. elemző táblák, számítások Forrásmegoszt. szóló törvény, fővárosi rendelet Forrásmegosztás Ötv., Áht., Ámr., helyi Saját bevételek számba vétele rendelet Ötv., Áht., Ámr., helyi Önkormányzati rendelet, határozat, ek számba vétele Támog.ért. és egyéb átvett pénzeszközök számba vétele Bizottsági egyeztetés Ötv., Áht., Ámr., helyi rendelet, határozat, forrásmegosztás adattáblái elemző táblák, számítások elemző táblák, számítások elemző táblák, számítások Városg.Iroda, Ágazatvezetők Városg.Iroda elfogadás: képviselő-testületi határozat Városg.Á.Vez folyamatos Városg.Á.Vez Ötv.,, SZMSZ Szervezési Iroda jegyzőkönyvek Bizottságok törvény Városg.Iroda je Jóváhagyás: képviselő-testület Városg.Á.Vez folyamatos Városg.Á.Vez folyamatos Városg.Á.Vez folyamatos folyamatos Ámr., Együttműködési alpolgármester, jegyzőkönyvek, Egyeztetés a helyi Jegyző folyamatos megállapodás megbízott tájékoztatók Városg.Iroda kisebbségekkel Lakossági tájékoztató Jegyző honlapon Jegyző folyamatos Egyeztetés a kamarákkal alpolgármester írásos tájékoztató Jegyző folyamatos Egyezt.érdekképv. Szervekkel alpolgármester írásos tájékoztató Jegyző folyamatos Egyezt.civil szervezetekkel alpolgármester írásos tájékoztató Jegyző folyamatos Egyeztetés intézményvez.-kel alpolgármester írásos tájékoztató Jegyző folyamatos

3 I.. A költségvetés tervezése Költségvetési rendelet Törvényi feltételek számszerűsítése Tervezési munkaszakaszok airól intézkedés Szerkezeti változások szintrehozások kimunkálása Tervezési egységek költségvetési javaslatainak egyeztetése ágazati szinten Ötv.,Áht., Ámr., éves kv.törvény Költségvetésről szóló tv. Áht., Ámr., éves kv.törvény Jegyző helyi rendelet Polgármester előterjesztésre: II.5. Bizottságok előzetes véleményeztetésével elfogadás: képviselő-testületi rendelettel k adattáblák Városg.Ág.Vez. folyamatos k intézkedő tervezési körlevél Jegyző koncepció elfogadását követően Városg.Iroda Áht., Ámr. k adattáblák Városg.Ág.Vez. folyamatos Áht., Ámr., éves kv.törvény koordináló: alpolgármester intézményi költségvetési Jegyző javaslatok, feljegyzés Alpolgármester egyeztetésről folyamatos Városg.Iroda Intézményi és egyéb tervezési egységek költségvetésének felülvizsgálata Kisebbségi önkormányzatok véleményeztetése, költségvetési javaslata Tervezési egységek ainak összehangolása Adatok szolgáltatása tervezéshez Költségvetési javaslat alapján rendelet számszaki mellékleteinek összeállítása 4 Elemi költségvetés készítése 5 Intézmények elemi költségvetésének jóváhagyása Áht., Ámr., éves kv.törvény Ámr., Együttműködési megállapodás Áht., Ámr., éves kv.törvény Áht., Ámr., éves kv.törvény Áht., Ámr., éves kv.törvény Áht., Ámr., éves kv.törvény, helyi rendelet Áht., Ámr., éves kv.törvény, helyi rendelet k összesítő adattáblák Városg.Ág.Vez. folyamatos alpolgármester, megbízott k kis.önkormányzati határozatok szóbeli, vagy írásos tájékoztatók együttműködési kisebbségi megállapodás önkormányzat elnöke Városg.Iroda Városg.Iroda Városg.Ág.Vez. folyamatos k írásos tájékoztatók Városg.Ág.Vez. folyamatos k k k számszaki mellékletek költségvetési garnitúra (intézmény+pohi) költségvetési garnitúra Városg.Ág.Vez. SZMSZ Városg.Ág.Vez. Városg.Ág.Vez. Előterjesztés határidejét követő 0 napon belül Előterjesztés határidejét követő 0 napon belül Városg.Iroda jóváhagyás: dokumentáció aláírásával jóváhagyás: dokumentáció aláírásával eredeti előirányzatok e 6 Lakossági tájékoztató Jegyző honlapon Jegyző folyamatos

4 I.. NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK. 4 Intézményi adatgyűjtés normatív támogatások igényléséhez (mutatószám-felmérés) MÁK felé Adatok összesítése alapján normatív támogatások igénylése Évközi lemondások és pótigénylés MÁK felé Visszafizetési, kamatfizetési megállapítása Éves ktgv.vetés törvény tervezete Éves ktgvetési tv., Áht. Éves ktgvetési tv., Áht. Éves ktgvetési tv., Áht. javaslat készítő felmérő adatlap OMISÁ vezetője, Szoc.Eü.Ág. vez., Vár.gazd.Ág. Vez. Városg.Ág. felmérő adatlap Vez. OMISÁ vezetője, Szoc.Eü.Ág. vez., Vár.gazd.Ág. felmérő adatlap Vez. kimutatás beszámoló alapján ágaztvezetők, intézményvezetők költségveté si törvényjav. Szerint költségveté si szakmai törvényjav. ellenőrzés: Szerint Városg. Iroda április 0., júliius., október 5. szakmai ellenőrzés: 8.febr nettó finanszírozás keretében Városg. Iroda szakmai ellenőrzés: Városg. Iroda : éves beszámoló keretében beszámoló benyújtását követő 5 napon belül

5 I.. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK FIGYELÉSE, PROJEKTTERV ÖSSZEÁLLÍTÁSA PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ILLESZKEDÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI STRUKTÚRÁBA PÉNZÜGYI FELTÉTELEK VIZSGÁLATA RÉSZVÉTEL A PÁLYÁZATON A VIZSGÁLAT EREDMÉNYE ALAPJÁN PONTOSÍTÁSOK, SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI 4 EGYEZTETÉSEK 5 PÁLYÁZATI ANYAG ÖSSZEÁLLÍTÁSA 9/006.(XII..)sz. polgármesteri és jegyzői közös utasítás bármely iroda, külső tanácsadó, pályázati koordinátor bármely iroda, külső tanácsadó, pályázati koordinátor 9/006.(XII..)sz. polgármesteri és pályázati koordinátor jegyzői közös utasítás, Áht., Ámr., költségvetési rendelet bármely iroda projekttervek projektterv megvalósíthatós ági javaslata tisztségviselők, ágazatvezetők folyamatos tisztségviselők ágazatvezetők tisztségviselők folyamatos kiírás szakmai ell: ágazatvezetők ell: Vár.gazd.Ág.vez. szakmai ell: ágazatvezetők tevékenységről évente beszámolás Jóváhagyás: polgármester bármely iroda pályázati ágazatvezetők ell: Vár.gazd.Ág.vez dokumentáció pályázati koordinátor kiírás PÁLYÁZATI ANYAG ELKÜLDÉSE 7 POZITÍV DÖNTÉS ESETÉN KÖLTSÉGVETÉSI VÉGLEGESÍTÉS bármely iroda pályázati koordinátor, támogatási pályázati koordinátor városgazdálkodási ágazatvezető kiírás döntést követően ell: Vár.gazd.Ág.vez. köt.váll.:polgármester ell.j: jegyző analitikus, beszámoló 4

6 Árubeszerzési, szolgáltatási igény Beemelés a hivatal éves költségvetésébe Közbeszerzési eljárás lebonyolítása Szerződéskötés, megrendelés Árubeszerzés, szolgáltatás igénybevétele Számla felülvizsgálata Teljesítés szakmai igazolása Kisértékű tárgyi eszk.nyilv.-ba vétele 9 0 Átutalás Könyvelés (belső, speciális) Éves költségv.tv. Költségv.rend. 00.CXXIX.tv. Jegyzői utasítás Jegyzői utasítás Ágazati szabványok 49/000.Korm.r. 99.LXXIV.tv. Ágazati szabványok, 49/000.Korm.r. Számv.Szab. 49/000.Korm.r. Szab. Előkészítő:ir.vez. Koordináló:- Jav.készítő:ir.vez Előkészítő:Ág.vez. Koordináló:Ág.vez. Jav.készítő:Ág.vez. Előkészítő:közb.üi. Koordináló:közb.üi. Jav.készítő:közb.üi. Előkészítő:jogi.ea. Koordináló:jegyző Jav.készítő:jogi.ea. Előkészítő:forgalm.szolg. Koordináló:forgalm.szolg. Jav.készítő:forgalm.szolg. Előkészítő:beszerző Koordináló:- Jav.készítő:- Előkészítő:beszerző Koordináló:- Jav.készítő:- Előkészítő:beszerző Koordináló:- Jav.készítő:- II. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA II..a Dologi kiadások Írásos javaslat rendelettervezet Pályázati felhívás, dokumentáció Szerződés/ megrendelés átvételi elismervény, jegyzőkönyv Közb.szab., kv.rend. elfog. követően Ágazatvezető febr Közbesz. Előadó Közbeszerz. Tanács Polgármester Jegyzői iroda forgalmazó szolgáltató, megrend megrendelő ea nyilvántartásba vételi bizonylat utalvány Üzemfennt. Ágazatvez. üi érvényesítő utalvány érvényesítő utalvány ellenőrző lista i napló 5 Analitikus nyilvántartás számla Polgármester, Alpolg., Jegyző, Aljegyző, előadó számla Főkönyvi

7 6 Beruházási, felújítási igény Beemelés a hivatal éves költségvetésébe Közbeszerzési eljárás lebonyolítása Éves költségv.tv. Költségv.rend. 00.CXXIX.tv. Jegyzői utasítás 4 Szerződéskötés Belső utasítás 5 Kivitelezés Kivitelezés ellenőrzése Számla felülvizsgálata Teljesítés szakmai igazolása Tárgyi eszköz nyilvántartásba vétele 0 Átutalás 4 Könyvelés Ágazati szabványok Ágazati szabványok, 49/000.Korm.r. 99.LXXIV.tv. Ágazati szabványok, 49/000.Korm.r. 49/000.Korm.r. Szab. Előkészítő:ir.vez. Koordináló:nincs Jav.készítő:ir.vez Előkészítő:Ág.vez. Koordináló:Ág.vez. Jav.készítő:Ág.vez. Előkészítő:közb.eüi. Koordináló:közb.üi. Jav.készítő:közb.üi. Előkészítő:jogi üi. Koordináló:jegyző Jav.készítő:jogi üi. Előkészítő:kivitelező Koordináló:kivitelező Jav.készítő:kivitelező Előkészítő:ber.üi. Koordináló:műsz.üi. Jav.készítő:ber.üi. Előkészítő:ber.üi. Koordináló:ber.üi. Jav.készítő:ber.üi. II. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA II..b Felhalmozási kiadások Írásos javaslat Közb.szab.,kv. rend.elfog. követően rendelet-tervezet Ágazatvezető febr Pályázati felhívás, dokumentáció Közbesz. Ügyintéző Közbeszerz. Tanács Szerződés Polgármester Jegyzői Iroda munkanapló, jegyzőkönyv igazolás -- beruházási üi. üi. szakmai igazolás üzembehelyezési okmány alapján állománybavételi bizonylat utalvány kivitelező CSEVAK oszt.vez. CSEVAK oszt.vez. szerz. szerz. érvényesítő utalvány érvényesítő utalvány ellenőrző lista i napló Analitikus nyilv., Közzététel CSEVAK Anallitikus nyilvántartás -- számla Polgármester, Alpolg., Jegyző, Aljegyző, számla Főkönyvi

8 Tárgyhavi adatszolgáltatás 99.évi XXIII.tv. Nem rendszeres szem.jutt. adatszolgáltatása Bérszámfejtés 4 Rendszeres személyi juttatások kifizetése Nem rendszeres szem.jutt. Kifizetése Külső személyi juttatások kif. Adatszolgáltatás intézményeknek nettó bér állományról 5 Főkönyvi feladás 99.évi XXIII.tv. 995.évi CXVII.tv 997.évi LXXXX.tv. 99.évi IV.tv. Biztosítási szerz. Letiltó határozatok Mt., Ktv., Szab. Mt., Ktv., Szab.,határozat, utasítás Mt., Ktv., Szab.,határozat, utasítás Mt., Ktv., Szab.,határozat, utasítás humánpolitikai MÁK Területi Igazg. II. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA II..Személyi jellegű kiadások IMI rendszerben Humánpol.Ág.vezető minden hó 0-e IMI rendszerben Városgazd.Ág.vezető bérlista MÁK Területi Igazg. minden hó első munkanap minden hó utolsó munkanap utalvány Városgazd.Ág.vezető minden hó -a érv:pü.ügyint. utalvány utalvány Városgazd.Ág.vezető Városgazd.Ág.vezető pénzzügyi üi. feladási napló juttatástól függően juttatástól függően minden hó utolsó munkanap tárgyhót követő hó 0. üi érv:pü.ügyint. érv:pü.ügyint. ut: Polgármester, Jegyző ell:jegyző, Aljegyző Városgazd.Ágaz atvezető rendelkezés napján rendelkezés napján rendelkezés napján ell: üi főkönyi, béranalitika 7

9 II. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA II.. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Szociális juttatás iránti kérelem befogadása Igény elbírálása Határozathozatal 4 Nyilvántartásba vétel Átutalás 9 Könyvelés (belső, speciális) 99.III.tv., helyi rendelet 99.III.tv., helyi rendelet 99.III.tv. KET szoc. kérelem szoc szoc. környezettanulm. szoc. 0 nap szoc. határozat irodavezetők/ ágazatvezető 0 nap szoc. adatbázis szoc. szoc. 49/000.Korm.r. Szab utalvány érvényesítő utalvány érvényesítő utalvány ellenőrző lista i napló Analitikus nyilvántartás lista Polgármester, Alpolgármester, Jegyző, Aljegyző határozat Főkönyvi 0 Havi visszaigénylés és elszámolás Visszaigénylés teljesülése 99.III.tv. költségvetési törvény 99.III.tv., költségvetési törvény MÁK igénylő- és elszámoló bizonylat tárgyhót követő hó 0. Jegyző, Aljegyző bankkivonat Analitikus nyilvántartás bankkivonat 8

10 II. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA II.4. Támogatásértékű kiadások, támogatások folyósítása Támogatás iránti kérelem befogadása Előterjesztés tárgyalása Támogatási megkötése Átutalás 9 Könyvelés (belső, speciális) Ötv, helyi rendelet Ötv., belső utasítás 49/000.Korm.r. Szab. közéleti és protokoll tanácsadó bizottság/egyéb fórum közéleti és protokoll tanácsadó előterjesztés önkormányzati határozat támogatási utalvány hat köt.váll.: Polgármester hat. ellenjegyző: Jegyző érvényesítő utalvány érvényesítő utalvány ellenőrző lista i napló Beemelés költségvetésbe Analitikus nyilvántartás, közzététel lista Polgármester, Alpolgármester, Jegyző, Aljegyző, határozat Főkönyvi 9

11 Kölcsön iránti igény befogadása (belső, speciális) Jegyzői utasítás oktatási ágazat II. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA II.5. Dolgozók lakásépítési kölcsöne Igény elbírálása Jegyzői utasítás Bizottság határozat 4 5 Kölcsön megkötése Kölcsön folyósítása Kölcsön törlesztése Jegyzői utasítás oktatási ágazat OTP Bank ZRt. írásos javaslat Jegyző utasítás Munkáltató 0 nap OTP belső bizonylata OTP Bank ZRt. OTP Bank ZRt. OTP kimutatása OTP Bank ZRt. szerz. ütemezés mérlegkészítéskor pü. ea. mérlegkészítéskor pü. ea. Jegyző, Városgazd. Ágazatvezető Jegyző, Városgazd. Ágazatvezető nincs nincs Közzététel szerz. szerz. és analitikus és analitikus 0

12 II. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA II.6. Bírságok, bevételek (belső, speciális) Határozathozatal KET társiroda határozat irodavezető Jegyző Jogerőre emelkedik KET társiroda értesítés irodavezető Jegyző nyilvántartásba vétel Bevétel megérkezik hat. analitikus utalvány nyilvántartás utalvány Könyvelés 49/000.Korm.r. Szab. érvényesítő utalvány érvényesítő utalvány i napló Polgármester, Alpolgármester, Jegyző, Aljegyző,

13 II. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA II.7. Házipénztári kifizetés Kifizetési igény benyújtása Igazolás, engedélyezés Kifizetés 7 Könyvelés (belső, speciális) 49/000.Korm.r. Szab. társiroda váll. megrendelés társiroda irodavezető társiroda társiroda irodavezető utalvány érvényesítő utalvány érvényesítő utalvány kiadási pénztárbizonylat i napló Polgármester, Alpolgármester, Jegyző, Aljegyző, pénztárellenőr bizonylat, készpénzben pénztárjelentés

14 II. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA Készpénz-felvét bankszámláról Készpénzigény felmérése Csekk kiállítása 4 Kp.-felvét bankfiókban Bevételezés házipénztárba Könyvelés (belső, speciális) 00.évi LXXXI.tv. 49/000.Korm.r. Szab. pénztáros összesítő jegyzék pénztáros csekk pénztáros pénztáros bevételi pénztárbizonylat utalvány megbízás alapján kézbesítő Polgármester, Jegyző, Aljegyző, Városgazd.Ágazat vezető pénztárellenőr érvényesítő utalvány érvényesítő utalvány i napló készpénzben készpénzben pénztárjelentés Polgármester, Jegyző Jegyző, Aljegyző Városgazd.Ágazatvezető

15 II. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA II.9. Kiskincstári finanszírozás 4 Előirányzat igénylése dekádonként Intézkedés OTP Bank felé Önálló intézmény értesítése MÁK nettósítási listáinak feldolgozása Kv.rendelet, ei.felh.ütemterv, Kv.rendelet, ei.felh.ütemterv, Kv.rendelet, ei.felh.ütemterv, Önálló intézmény vezetője Igénylés intézkedő levél értesítő Önálló intézmény vezetője Városg.Ágazat vezetője Városg.Ágazat vezetője feladás pézügyi dekádot megelőző munkanap dekádot megelőző munkanapon Jóváhagyás: Városgazd.Ág.vez analitikus nyilvántartás ---- OTP által tárgyhót köv.0. ell.: --- analitikus és 4

16 II. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA II.0. ra kiadott pénzeszközök Kp-felvétel házipénztárból Vásárlási előleg nyilvántartása Árubeszerzés, szolg.igénybevétel 4 5 Kivezetés a nyilvántartásból Könyvelés,,, megrendelés,, 49/000.Korm.r. Szab. Előleg felvételre jogosult Vásárlási előlegfelvételi űrlap munkanapló, átvételi elism. Hivatalüzemeltetési Csoportvezető pénztárellenőr pénztáros nyilvántartó füzet pénztáros pénztárellenőr ---- Hivatalüzemeltetési Csoport Hivatalüzemeltetési Csoport pénztárbizonylat Hivatalüzemeltetési Csoportvezető Hivatalüzemeltetési Csoportvezető, megrendelés szabályzat Hivatalüzemeltetési Csoportvezető analitikus nyilvántartás pénztárellenőr pénztáros nyilvántartó füzet pénztáros pénztárellenőr ---- pénztárjelentés pénztárjelentés analitikus nyilvántartás utalvány előadó érvényesítő utalvány érvényesítő utalvány Polgármester, Alpolgármester, Jegyző, Aljegyző, i napló előadó Főkönyvi 5

17 II..Vagyongazdálkodás vagyon nyilvántartása a meglévő vagyon hasznosítása (belső, speciális) Áht., Ötv., vagyon rendelet,, Áht., Ötv., vagyon rendelet,, javaslat készítő, CSEVAK Kft. SÁFÁR programmal, vagyonkataszter programmal Városg.Ágazatvezető, Városép.Irodavezető vagyonhasznosítási köt. : polgármester folyamatos ell: Vár.gazd. Ág.vez. ellenjegyző: jegyző analitikus analitikus nyilvántartás, közzététel

18 III..Beszámoló készítése i(féléves,éves) tevékenység munkafolyamatokra bontása, szabályok meghatározása Leltározás, egyeztetés Leltár jóváhagyása Leltár adatainak feldolgozása 4 Könyvelés ellenőrzése 5 Főkönyvi kivonat egyeztetése 6 Mérleg összeállítása 7 Pénzforgalmi jelentés összeállítása 8 Pénzmaradvány kimutatása 9 Kiegészítő mellékletek összeállítása 0 Szöveges indoklás Áht., Ámr., Áhsz.,, Leltározási, leltározási utasítás, leltározási ütemterv Leltározási Leltározási Pénzügymin.Tájékozt., PM Tájékoztató Pénzügymin.Tájékozt. Pénzügymin.Tájékozt. javaslatkészítő Városgazd.Ág. vezletője Munkamegbeszélések írásos emlékeztetői, intézkedő körlevél intézményeknek leltárfelvételi ívek, összesítők, jegyzőkönyvek jegyző feladások Egyeztetések ügyintéz megtörténtét igazoló ügyintéz kivonat mérleg- ügyintézalátámasztások, mérleg onként írásban kijelölve leltárfelelősök jegyző onként írásban meghatározva leltározási ütemterv Leltározási Leltározási határidőket figyelemmel kísérve leltárellenőr irányítás: Vár.gazd.Ág. Vez. szóbeli beszámoltatás és analitikus, ügyintéz áthúzódó beszámoló garnitúra Áht., Áhsz. előadó ek ügyintéz záró állománya, Vár.gazd.Ág. Vez pénzmardvány levezetése Áht., Áhsz. előadó ágazatvezető beszámoló garnitúra szöveges indokolás ágazatvezető Áht., Áhsz. Áht., Áhsz.,

19 III.. Beszámoló készítése Önkormányzati szintre összesített beszámoló összeállítása, ellenőrzése Adatszolgáltatás MÁK felé 4 Beszámolók előterjesztésének összeállítása Pénzügymin.Tájékozt. Áht., Ámr., Áhsz.,, Áht., Ámr., Áhsz.,, javaslatkészítő k-el önkorm. szintű garnitúra k-el előállított garnitúra előterjesztés számszaki melléklettel Vár.gazd.ág. Vez. Áht. Szerint Áht. Szerint Belügyi 5 Közzétételi e Áht., Áhsz. Közlönyben, Cég- Vár.gazd.ág. Vez. közlönyben Áht., Áhsz. megjelentetés előadó könyvvizsgálói záradék jóváhagyja: jegyző véleményeztetés: bizottság, elfogadja: képviselő-testület 7

20 III.. Összesített beszámoló készítése Intézményi beszámolók ellenőrzése Hivatali beszámoló ellenőrzése Önkormányzati szintre összesített beszámoló összeállítása, ellenőrzése Pénzügymin.Tájékozt. Pénzügymin.Tájékozt. Pénzügymin.Tájékozt. előadó előadó előadó előadó előadó előadó előadó előadó előadó előadó előadó előadó

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA Érvényes: 2006. december

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE

Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal. Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatal Gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE Készült: Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./ 17. (5) bekezdése

Részletesebben

F E U V E - kézikönyv

F E U V E - kézikönyv Melléklet F E U V E kézikönyv Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer Tartalom: Ismertető A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Kockázatkezelési eljárásrend Ellenőrzési

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Gazdasági ügyrendje. a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Gazdasági ügyrendje a gazdasági szervezet gazdálkodással összefüggő feladataira Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. május 8-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23 Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 1. ) rendeletének módosítása Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai...

II. fejezet: Szervezeti felépítés... 8. 1. Az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete...8 2. A költségvetési szerv vezetése és a vezetők feladatai... ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója Szervezeti és működési szabályzata Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesteri hivatalt hozott létre az Önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó ellenőrzéséről 0554 2005. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó

Részletesebben

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0507 2005. február 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Az előterjesztést

Részletesebben

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0527 2005. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 8877 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. december 12., péntek XI. évfolyam, 2008/50. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó

Részletesebben

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról 17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról Doboz Nagyközség Önkormányzata az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet

Részletesebben

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás.

HATÁROZAT. 2. Hatályát veszti a 25/2014. (XI.17.) MRNÖ határozattal megkötött együttműködési megállapodás. VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 12/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött, a nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról

Részletesebben

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben