Az Ön szociális biztonsági jogai. Hollandiában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön szociális biztonsági jogai. Hollandiában"

Átírás

1 Az Ön szociális biztonsági jogai Hollandiában

2 A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben állítottuk össze és tettük naprakésszé. A MISSOC hálózatáról további tájékoztatás olvasható a következő címen: A tájékoztató általánosan ismerteti az egyes országokban alkalmazandó szociális biztonsági előírásokat..részletesebb információkat a MISSOC egyéb kiadványaiban talál,amelyek a fenti hivatkozásra kattintva érhetők el. Felveheti a kapcsolatot a tájékoztató I. mellékletében felsorolt illetékes hatóságokkal és intézményekkel is. Az Európai Bizottság, valamint a nevében eljáró személyek nem vállalnak felelősséget az ebben a kiadványban szereplő információk felhasználásáért. Európai Unió, 2012 Sokszorosítás a forrás megjelölésével megengedett július 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet: Általános tudnivalók, szervezet és finanszírozás... 5 Általános tudnivalók... 5 A szociális védelem szerkezete... 6 Finanszírozás... 7 II. fejezet: Egészségügyi ellátások... 8 Mikor jogosult egészségügyi ellátásokra?... 8 Finanszírozott ellátások... 8 Az egészségügyi ellátások igénybevétele...10 III. fejezet: Táppénz...11 Mikor jogosult táppénzre?...11 Finanszírozott ellátások...11 A táppénz igénybevétele...11 IV. fejezet: Anyasági és apasági ellátások...13 Mikor jogosult anyasági vagy apasági ellátásokra?...13 Finanszírozott ellátások...13 Az anyasági és az apasági ellátások igénybevétele...14 V. fejezet: Rokkantsági ellátások...15 Mikor jogosult rokkantsági ellátásokra?...15 Finanszírozott ellátások...15 A rokkantsági ellátások igénybevétele...16 VI. fejezet: Öregségi nyugdíjak és ellátások...17 Mikor jogosult öregségi ellátásokra?...17 Finanszírozott ellátások...17 Az öregségi ellátások igénybevétele...17 VII. fejezet: Túlélő hozzátartozói ellátások...19 Mikor jogosult túlélő hozzátartozói ellátásokra?...19 Finanszírozott ellátások...19 A hozzátartozói ellátások igénybevétele...20 VIII. fejezet: Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások...21 Mikor jogosult munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátásokra?...21 A lefedett kockázatok...21 Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások igénybevétele...21 IX. fejezet: Családi ellátások...22 Mikor jogosult családi ellátásokra?...22 Finanszírozott ellátások...22 A családi ellátások igénybevétele...22 X. fejezet: Munkanélküliség...23 Mikor jogosult munkanélküli-ellátásokra?...23 Finanszírozott ellátások...23 A munkanélküli-ellátások igénybevétele...24 XI. fejezet: Minimumjövedelem...25 Mikor jogosult a minimumjövedelemhez kapcsolódó ellátásokra?...25 Finanszírozott ellátások...26 A minimumjövedelemhez kapcsolódó ellátások igénybevétele...26 XII. fejezet: Tartós ápolás-gondozás...28 Mikor jogosult tartós ápolás-gondozásra?...28 Finanszírozott ellátások július 3

4 Tartós ápolás-gondozás igénybevétele...29 Melléklet: Az intézmények kapcsolattartási adatai és hasznos honlapok július 4

5 I. fejezet: Általános tudnivalók, szervezet és finanszírozás Általános tudnivalók A holland szociális biztonsági rendszer a következő társadalombiztosítási ágakat tartalmazza: betegség és anyaság; biztosítás munkaképtelenség esetére; a munkahelyi balesetekre és a foglalkozási megbetegedésekre nincs külön biztosítási rendszer; öregségi nyugdíjak; túlélő hozzátartozói ellátások; munkanélküliség; gyermek utáni ellátások. A biztosítottak köre Elvben minden munkavállaló és önálló vállalkozó biztosított. Az önálló vállalkozók azonban nincsenek biztosítva munkanélküliség ellen, továbbá táppénzt és munkaképtelenségi ellátást sem kaphatnak. Mit kell tenni a szociális biztonsági rendszerbe való belépéshez? Amint Ön Hollandiában munkavállalóként dolgozik, automatikusan valamennyi fent említett biztosítás tagjának minősül. Egyetlen kivétel létezik: az egészségbiztosítási törvény előírja, hogy minden, Hollandiában lakóhellyel rendelkező és Hollandiában lakóhellyel nem rendelkező, de ott dolgozó személy, aki a munkából származó jövedelme után ott adózik, köteles egészségbiztosítást kötni egy egészségbiztosítóval. A biztosítás nem jön létre automatikusan, ha valaki megfelel a kritériumoknak, mint a különleges egészségügyi költségekről szóló törvény szerinti biztosítás esetében, mivel az érintett személynek biztosítót kell választania és biztosítási szerződést kell kötnie. Az egészségbiztosítók mindenkivel kötelesek biztosítást kötni, aki ezt igényli. Amennyiben Ön önálló vállalkozóként dolgozik, és vállalkozásának székhelye Hollandiában van, vagy ha Hollandiában fejti ki tevékenységét, a nemzeti biztosítások többsége automatikusan biztosítási fedezetet nyújt Önnek, munkanélküli-biztosítással azonban nem rendelkezik. Egyéb intézkedések Amennyiben Ön munkavállaló, és munkaképtelenné válik vagy elveszíti munkáját, a Munkavállalói Ellátási Rendszerek Intézetéhez (UWV, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) kell fordulnia. Az UWV emellett munkaközvetítői feladatokat is ellát. A másik fontos szervezet az Ön számára a Társadalombiztosítási Bank (Sociale Verzekeringsbank), amelyhez a családi támogatások, illetve ha elérte a 65 éves kort az öregségi nyugdíj igénylése ügyében kell fordulnia július 5

6 Haláleset bekövetkeztekor a túlélő hozzátartozónak és/vagy a gyermekeknek szintén a Társadalombiztosítási Bankhoz kell fordulniuk. Hogyan történik a járulékfizetés? Amennyiben Ön munkavállaló, a különböző szociális biztonsági ágakat megillető járulékokat munkáltatója fizeti. Az Önt terhelő járulékokat a keresetéből vonják le. Munkáltatója köteles megtéríteni Önnek az Ön által az egészségbiztosítási törvény alapján jövedelme arányában befizetett, járulék összegét. Amennyiben pénzbeli ellátásban részesül, az ezt kifizető intézmény bizonyos esetekben köteles abból járulékot levonni. Ha Ön önálló vállalkozó, a befizetendő járulékokról tájékoztatást kap. Ebben szerepel az egészségbiztosítási törvény alapján fizetendő, jövedelemarányos járulék összege is. Az egészségbiztosítás esetében a névleges járulékot közvetlenül az a biztosító szedi be, amelybe Ön belépett. Munkáltatója vagy az érintett intézmény a járulék Önt érintő mértékéről bővebb tájékoztatással szolgálhat. Mit kell tennie, ha nem ért egyet egy illetékes intézmény valamely határozatával? Amennyiben egy illetékes intézmény valamely határozatával nem ért egyet, kifogással élhet. Ehhez meghatározott határidőn belül fellebbezést kell benyújtania a szóban forgó határozat ellen ahhoz a szervezethez, amely azt hozta, és amely ekkor köteles felülvizsgálni a határozatot és dönteni a fellebbezésről. A fellebbezésre vonatkozó döntés ellen megint csak meghatározott határidőn belül jogorvoslattal lehet élni a járási bíróság (Arrondissementsrechtbank) igazgatási részlegénél,, amelyet a határozat maga említ. A határozat tartalmazza a fellebbezésre rendelkezésre álló határidőt is. A jogorvoslathoz a járási bírósághoz fellebbezést kell benyújtania, amelyben közli, hogy vitatja az intézmény határozatát és új határozat meghozatalát kéri. A fellebbezéshez csatolnia kell a vitatott határozat másolatát. Amennyiben a járási bíróság olyan határozatot hoz, amellyel Ön szintén nem ért egyet, az esetek nagy részében az ítéletről szóló hivatalos értesítéstől számított hat héten belül a Központi Fellebbviteli Tanácshoz (Centrale Raad van Beroep, Vrouwe Justitiaplein 1, Postbus 16002, 3500 DA Utrecht) fellebbezést nyújthat be. A szociális védelem szerkezete Hollandiában a társadalombiztosítást a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) és az Egészségügyi, Jóléti és Sportminisztérium (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) együttesen szervezi. Megkülönböztetik egyrészt a nemzeti biztosítást, amely a teljes lakosság számára biztosítási fedezetet nyújt, másrészt a munkavállalók biztosítását, amely kizárólag a munkavállalók számára nyújt biztosítási fedezetet. A nemzeti biztosítási rendszerek a következőket nyújtják: öregségi biztosítás, gondoskodás a túlélő hozzátartozókról, orvosi ellátás, július 6

7 különleges egészségügyi költségekre vonatkozó biztosítás és családi ellátások. A munkavállalói biztosítási rendszerek a következőket nyújtják: táppénzre vonatkozó biztosítás, biztosítás rokkantság esetére és munkanélküli-biztosítás. A fogyatékossággal élő fiatalok számára is létezik biztosítási rendszer. Munkahelyi balesetekre vagy foglalkozási megbetegedésre vonatkozó különleges biztosítás nem létezik; ezekre a kockázatokra más biztosítási rendszerek nyújtanak fedezetet. Ezenkívül az állam szociális segélyrendszert tart fenn, amelyet az önkormányzatok irányítanak. Ez a rendszer biztonsági hálóként működik, mivel célja, hogy a létfenntartásukhoz szükséges költségek fedezéséhez elegendő forrással nem rendelkezők vagy már nem rendelkezők számára minimális jövedelmet biztosítson. A különleges egészségügyi költségekre és az egészségügyi ellátási költségekre vonatkozó biztosítás kivételével a nemzeti biztosítási rendszerek a Társadalombiztosítási Bank (Sociale Verzekeringsbank) felelősségi körébe tartoznak. A munkavállalói biztosítási rendszerek igazgatásáért a Munkavállalói Ellátási Rendszerek Intézete (UWV) felel. A foglalkoztatási közszolgálatot is az UWV működteti. A UWV és az SVB ellenőrzéséért a Szociális és Munkaügyi Felügyelőség (Inspectie SZW) felel. Az egészségbiztosítás (egészségügyi ellátás) egészségbiztosítási magántársaságok feladata, amelyeket a Holland Egészségügyi Hatóság (Nederlandse Zorgautoriteit) felügyel. A különleges egészségügyi költségekre vonatkozó általános biztosítás egészségbiztosítási magántársaságok feladata. A felügyeletet szintén a Holland Egészségügyi Hatóság (Nederlandse Zorgautoriteit) látja el. Lásd az illetékes hatóságokról szóló részt. Finanszírozás A holland társadalombiztosítási rendszert (a Hollandiában lakóhellyel rendelkezők és a Hollandiában lakóhellyel nem rendelkezők; a munkavállalók, az önálló vállalkozók és a munkáltatók által fizetett) járulékokból és adókból finanszírozzák. Bizonyos esetekben, például az öregségi nyugdíj esetében az általános adók további finanszírozási forrást jelentenek július 7

8 II. fejezet: Egészségügyi ellátások Mikor jogosult egészségügyi ellátásokra? Az orvosi ellátást két különböző, egymást kölcsönösen kiegészítő biztosítási rendszer fedi le: az egészségbiztosítás és a különleges egészségügyi kiadások biztosítása. Ez utóbbi a különleges egészségügyi kiadásokról szóló általános törvényen (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, AWBZ) alapul. A különleges egészségügyi költségekről szóló törvény alapján kötelezően biztosítottak a Hollandiában lakóhellyel rendelkezők vagy az egy másik országban lakóhellyel rendelkező, de Hollandiában dolgozó és Hollandiában bér utáni járulékot fizető személyek. Ők az egészségbiztosítási törvény (Zorgverzekeringswet) értelmében egészségbiztosítás megkötésére kötelezettek. A kormány az általános szabály alól két kivételt állapított meg: A fegyveres erők aktív szolgálatot teljesítő tagjai a különleges egészségügyi költségekről szóló törvény alapján biztosítottak, de az egészségbiztosítási törvény szerint nem kell biztosítást kötniük. akik a gyakorló orvosok többségét jelentik, A biztosítási kötelezettség alóli másik kivétel a lelkiismereti okból kifogást emelő személyek. Azok, akik elvi okokból ellenzik a biztosítást, a különleges egészségügyi költségekről szóló törvény alapján nem fizetnek biztosítási díjat és nem kötelesek biztosítást kötni az egészségbiztosítási törvény alapján sem. A jövedelemalapú járulékot azonban helyettesítő adóként megfizetik. Az egészségbiztosítási törvény szerinti betegbiztosítási jogosultként orvosi ellátásra jogosult. Az egészségbiztosítási politikák két fő változata: a természetbeni ellátásokon alapuló politikák és az egészségügyi költségek visszatérítésén alapuló politikák. Biztosítója tagsági kártyát bocsát rendelkezésére, amely orvosi ellátás igénybevétele esetén igazolja, hogy Ön biztosított. A betegbiztosítónál kötött betegbiztosítás automatikusan AWBZ-biztosítást is garantál Önnek. Finanszírozott ellátások Betegbiztosítója részletes felvilágosítást nyújt Önnek azokról az ellátásokról, amelyeket az egészségbiztosítási törvény és az AWBZ-törvény alapján igénybe vehet. Az egészségbiztosítási törvény alapján a biztosítottak a következő ellátásokra jogosultak: Orvosi ellátások Az orvosi ellátások azok az ellátások, amelyeket háziorvosok, szakorvosok, pszichológusok és nőgyógyászok nyújtanak. Ez nem jelenti azt, hogy ezeket az ellátásokat nekik kell nyújtaniuk. Ha nem olyan fenntartott ellátásokról van szó, amelyeket nyilván kell tartani, és amelyeknek alanyát az egyéni egészségügyi ellátások ágazatának szakmáiról szóló törvény alapján védelemben kell részesíteni, a szóban forgó ellátásokat más személyek is nyújthatják. Ezekhez az ellátásokhoz tartoznak többek között a laboratóriumi vizsgálatok és a betegápolás, valamint a genetikai vizsgálatok, a nem klinikai hemodialízis, a krónikus légzéskihagyási problémával küzdő betegek ellátása és a trombózis megelőzése. A nem klinikai július 8

9 hemodialízishez és a krónikus légzéskihagyási problémával küzdő betegek mesterséges lélegeztetéséhez szükséges berendezések orvosi eszközök. Bizonyos típusú, szakorvost igénylő egészségügyi ellátások kizárhatók a térített ellátások köréből. Meg kell jegyezni továbbá, hogy a költségek biztosított által fizetett része a végrehajtási jogszabályban meghatározott maximális összegnek felel meg. A mentális egészségügyi ellátásokat (beleértve az általános pszichológiai ellátásokat is) az egészségbiztosítási törvény alapján fedezik. Gyógyszerek A gyógyszerészeti termékek körébe tartoznak a gyógyszerek és az orvosi felhasználásra szánt bizonyos élelmiszertermékek. Az engedélyezett gyógyszerek elvileg azonos hatóanyagcsoportokra osztottak. Egy adott gyógyszercsoport térítési maximuma a csoportba tartozó gyógyszerek átlagárán alapul. Amennyiben egy biztosított olyan gyógyszert választ, amelynek az ára meghaladja ezt a felső határértéket, a különbözetet maga fizeti. Abban az esetben, ha nincs másik, ugyanolyan hatóanyagú engedélyezett gyógyszer, akkor nincs felső határérték. Ez a rendszer gyógyszer-visszatérítési rendszer (Geneesmiddelenvergoedingensysteem vagy GVS) néven ismert. A betegbiztosító korlátozhatja a gyógyszerek térítését azokra a termékekre, amelyeket hatóanyaguk függvényében ír elő. A betegbiztosítók szerepének erőteljesebb hangsúlyozása érdekében az ellátások meghatározásában a betegbiztosítás által nyújtott megjelöléssel ellentétben jelzik, hogy a betegbiztosítók határozzák meg (bizonyos feltételekkel) a térített gyógyszereket. Szállítás A betegszállítás engedélyezés alapján mentővel, taxival vagy magángépjárművel történik, amennyiben ezt orvos elrendelte. A kezelőorvos erről igazolást állít ki. Ezek az ellátások fedezik a tömegközlekedési költségeket is, amennyiben egy egészségügyi intézménybe vagy onnan történő utazásról van szó, de csak a legolcsóbb osztályra vonatkozó ár mértékéig. Bizonyos esetekben a betegbiztosítási pénztár kivételes szállítási módot, például helikoptert is engedélyezhet. Legyen szó tömegközlekedéssel, taxival vagy magángépjárművel való szállításról, a biztosított 12 hónapon át egy bizonyos összeget maga fizet. A magángépjárművel történő szállítási költségeket kilométerenként meghatározott díj alapján térítik vissza. A betegek fekvő helyzetben vagy felügyelettel történő szállítása csak négy esetben engedélyezett: vesedialízisben részesülő betegek, kemoterápiában vagy sugárterápiában részesülő betegek, kíséret nélkül mozogni nem képes gyengénlátó betegek, valamint kerekes székes betegek esetében. A távolság legfeljebb 200 km (egy út) lehet. Az a beteg, akinek a betegbiztosító engedélyezte, hogy egy távolabbi intézményben vagy ápolási szolgálatnál egészségügyi ellátást vegyen igénybe, és aki az egészségbiztosítás által finanszírozott ellátásban részesül (akár Hollandiában, akár külföldön), nagyobb távolságra vonatkozó szállítási költség visszatérítésre is jogosult. Van ugyanakkor egy váratlan körülményekre hivatkozó klauzula, amely alapján bizonyos esetekben azok a biztosítottak, akik nem tartoznak a fenti kategóriák egyikébe sem, visszatérítésre lehetnek jogosultak. Ilyen eset lehet, ha a biztosítottnak egy hosszan tartó betegség vagy sérülés kezelésére utaznia kell július 9

10 Fogászati ellátások 18 éves korig a fogászati ellátás magában foglalja a megelőző megtartó kezeléseket, hat éves kortól évi két alkalommal a fluoridos kezelést, a fogtömést, a periodontális kezelést és a sebészeti beavatkozást. Felnőttek esetében a biztosítás a műfogsorra és a szakorvos által végzett sebészeti beavatkozásra terjed ki. Protézis, szemüveg, hallókészülék Ezeket a költségeket az egészségbiztosítónak előzetesen jóvá kell hagynia. Önrészt csak bizonyos feltételek fennállása esetén az ortopéd cipők és a hallókészülékek után kell fizetni. Kórházi ápolás A kórházi ápolást a pszichiátriai kórházakban vagy az általános vagy egyetemi kórházak pszichiátriai szolgálatain nyújtott ápolás kivételével az AWBZ finanszírozza, ha az ápolás egy évnél tovább tart. Az egészségügyi ellátások igénybevétele Pénztára tagsági kártyát bocsát rendelkezésére, amely orvosi ellátás igénybevétele esetén igazolja, hogy Ön biztosított. Szabadon választhat a szükséges képesítéssel rendelkező orvosok közül. Szakorvoshoz azonban csak általános orvosi beutalóval lehet fordulni. A kórházi kezelés tekintetében szabadon választhat a kórházak, illetve az Egészségügyi Minisztérium által jóváhagyott intézmények közül. A kifizetéseket a magán egészségbiztosítási vállalat rendezi. A törvény alá tartozó egészségügyi ellátás legtöbb típusa esetében a 18 év feletti biztosítottaknak a költségekhez hozzá kell járulniuk. A tartósan betegekre vonatkozóan külön ellátás is létezik. Gyógyszerkészítményekhez a biztosított csak az általa választott gyógyszerésznél történő regisztrációt követően juthat hozzá július 10

11 III. fejezet: Táppénz Mikor jogosult táppénzre? Táppénzjogosultság a biztosítási idő alatt. A polgári törvénykönyv alapján a munkáltató köteles beteg munkavállalója számára betegsége első két évében a munkavállaló bérének legalább 70%-át továbbra is folyósítani. A betegbiztosítási törvény csak biztonsági rendelkezést jelent azoknak, akiknek nincs (vagy már nincs) munkáltatójuk. Két év elteltével az egyén jogosulttá válhat WIA ellátásra. A munkavállaló táppénzre jogosult, ha munkaviszonya a betegség első napján vagy a kötelező bérfizetési időszak folyamán szűnik meg. A táppénzt a munkaviszony végétől, legalább két napos várakozási idő után folyósítják. Két lehetőség van: akinek van munkáltatója, azt biztosítja a munkáltatója, aki legfeljebb két évig fizeti a bérét. Ha valakinek határozott idejű szerződése van, ideiglenes munkavállalóként (uitzendkracht) dolgozik vagy munkanélküli ellátásban részesül, amikor megbetegszik, akkor az UWV a munkáltatóját helyettesíti, és az illető kap táppénzt. A táppénzjogosultság azonban mindenképpen megszűnik annak a hónapnak az első napján, amelyben eléri a 65 éves kort, vagy amikor meggyógyul. Táppénzjogosultság a biztosítási idő lejárta után Bizonyos feltételekkel a biztosítás lejártát követő egy hónapon belül bejelentett betegség még táppénzjogosultságot biztosíthat. Finanszírozott ellátások A munkavállaló betegsége első két évében bérének, illetve fizetésének (legalább) 70%-ában részesül. A munkáltató a munkavállaló bérét a munkavállaló betegségének 104. hetéig, de legfeljebb a munkaszerződés lejáratáig fizeti. A figyelembe vett maximális napi bér 193,09 EUR. A miniszter jóváhagyásával ezt az arányt az iparági tanácsok megemelhetik a munkáltatók és a munkavállalók közötti kollektív szerződések keretében. Bizonyos esetekben, ha járadékának 70%-a alacsonyabb a szociális létminimumnál, a pótlólagos juttatásokról szóló törvény (Toeslagenwet, TW) alapján járadék-kiegészítést igényelhet (a jövedelem vizsgálat tárgya). A táppénz igénybevétele A táppénzre jogosult munkavállaló köteles betegségét a lehető leghamarabb (legkésőbb a betegség második napján) bejelenteni vagy bejelentetni, amennyiben a munkát betegsége miatt abba kell hagynia vagy nem tud munkába menni. A munkavállalót az e tekintetben érvényes bejelentési szabályokról a munkáltató tájékoztatja július 11

12 A munkavállaló köteles az ellenőrzések elvégzését lehetővé tenni. Az ellenőrzésről szóló értesítésekben megjelölt időpontokban elvileg állandó lakóhelyén kell tartózkodnia. Az a munkavállaló, aki táppénzt kíván igénybe venni, és akinek munkaképtelenségét így egy betegbiztosítási intézmény ellenőrzi, köteles betartani a Munkavállalói Ellátások Intézete (UWV) előírásait július 12

13 IV. fejezet: Anyasági és apasági ellátások Mikor jogosult anyasági vagy apasági ellátásokra? Lásd az egészségügyi ellátásokról szóló részt. Az egészségbiztosítási törvény alapján a biztosítottak többek közt anyasági ellátásokra is jogosultak. Az AWBZ-törvény alapján a biztosítottak többek közt az anyát és gyermeket érintő ellátásokra is jogosultak. Amennyiben Ön Hollandiában munkavállalóként személy szerint biztosított, terhesség esetén terhességi táppénzre jogosult (Zwangerschapsuitkering vagy WAZO, Wet Arbeid en Zorg). Finanszírozott ellátások Az egészségbiztosítási törvény alapján a biztosítottak jogosultak az anya és a gyermek szülés utáni, 10 napon át tartó ellátására. Az AWBZ-törvény alapján a biztosítottak jogosultak a terhesség idején és a gyermek életének első éveiben a gondoskodásra, a tanácsadásra és az egyéb ellátásokra, valamint a gyermek egészségi állapotának rendszeres ellenőrzésére. Az AWBZ hosszan tartó betegség vagy súlyos fogyatékosság esetén elvileg fedezi a kezelés, a betegápolás és a segítségnyújtás költségeit. A szülési szabadság 16 napra szól. A szülés előtt hat-négy hetes szabadság kötelező; a szülés utáni szabadságra így tíz-tizenkét hét marad. Koraszülés esetén a szülés utáni szabadság időtartama annyi nappal emelkedik, ahány nappal korábban érkezett az újszülött. Ha az újszülött később érkezik, a szabadság időtartama a késedelmes napok számával megemelkedik. Ebben az esetben a szabadság időtartama meghaladja a 16 hetet. A terhesség alatt anyasági ellátásra jogosult, amely teljes napi keresetével megegyező. A 16 hetes szülési szabadság alatt juttatás címén bére 100%-ára jogosult, amelyet az a szervezet folyósít Önnek, amelynek munkáltatója a tagja. A figyelembe vett maximális napi bér 193,09 EUR. Amennyiben az ellátás folyósítása után terhessége vagy szülése miatt még mindig munkaképtelen, ugyanilyen összegű (azaz a napi bére 100%-át kitevő) juttatást folyósítanak Önnek legfeljebb 52 héten át. Amennyiben a szülési szabadságot megelőzően terhessége miatt beteg, teljes napi bérének megfelelő összegű táppénzben részesül. Ezenfelül ingyenes szülésre és a szülést követő ellátások betegbiztosítási pénztár által történő térítésére jogosult, ha holland egészségbiztosító (Zorgverzekeringsqwet) tagja. A szülészeti ellátást általában szülésznő biztosítja, de szükség esetén, ha a klinikán vagy a kórházban nincs szülésznő, vagy ha orvosilag indokolt, akkor általános orvos vagy szakorvos is biztosíthatja július 13

14 Az anyasági és az apasági ellátások igénybevétele Ennek igénybevételéhez előzetesen be kell mutatnia terhességi igazolását (Zwangerschapsverklaring) munkáltatójának. A szülési szabadság költségeit az UWV a munkáltató intézkedése alapján téríti. Amennyiben Ön önálló munkavállaló, anyasági ellátás igényléséhez közvetlenül az UWV-hez fordulhat. Az ingyenes szülészeti szolgáltatásokra és a szülés utáni ellátás költségeinek visszatérítésére vonatkozó bővebb információért forduljon biztosítójához. Amennyiben egy anyasági központ (Kraamcentrum) szolgáltatásait kívánja igénybe venni, legkésőbb a szülés várható időpontját öt hónappal megelőzően forduljon egy egészségügyi segítségnyújtási társuláshoz (Kruisvereniging) július 14

15 V. fejezet: Rokkantsági ellátások Mikor jogosult rokkantsági ellátásokra? Foglalkoztatottak A munkaképesség szerinti munkáról és jövedelemről szóló törvény (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, WIA) a teljesen vagy részben keresőképtelen munkavállalókra vonatkozik. Teljesen vagy részben keresőképtelennek minősül, ha betegség vagy fogyatékosság következtében nem tud annyit keresni, mint amennyit a hasonló képzettséggel és egyenértékű képességekkel rendelkező egészséges munkavállalók keresnek azon a helyen vagy annak közelében, ahol Ön dolgozik vagy korábban dolgozott. A keresőképtelenség oka (rokkantság vagy munkahelyi baleset) tekintetében nem tesznek különbséget. Ahhoz, hogy ellátásban részesüljön, legalább 35%-ban munkaképtelennek kell lennie. A részleges fogyatékossággal élők esetében a hangsúly nem a jövedelem védelmére, hanem a rehabilitációs lehetőségekre helyeződik. A részleges fogyatékossággal élőknek járó támogatások biztosításáról szóló rendelet (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten, WGA) arra ösztönzi mind a munkavállalót, mind pedig a munkáltatót, hogy a munkavállaló rehabilitációjára törekedjen. A teljes mértékű munkaképteleneknek járó támogatások biztosításáról szóló rendelet (Regeling inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten, IVA) teljes és tartós munkaképtelenség esetén biztosít jövedelmet, abban az esetben, ha a felépülésre előreláthatólag nincs esély vagy csak nagyon csekély az esély. Az IVA és a WGA a WIA része. Önálló vállalkozó A munkaképtelenné vált, az említett rendelkezésekben nem tárgyalt önálló vállalkozóknak a munkaképtelenség kockázata ellen maguknak kell biztosítást kötniük. Finanszírozott ellátások A munkaképesség szerinti munkáról és jövedelemről szóló törvény (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, WIA) két részből áll: A részleges fogyatékossággal élőknek járó támogatásokról szóló rendelet A részleges fogyatékossággal élőknek járó támogatásokról szóló rendelet (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten, WGA) 3-38 hónapon át folyósított, jövedelemfüggő ellátást ír elő. Az ellátás összege függ a fogyatékosság fokától, a munkavállaló utolsó bérétől és a részleges fogyatékosság idején keresett bérétől. Amennyiben nem dolgozik, az első két hónapban utolsó bére 75%-ában, ezt követően utolsó bére 70%-ában részesül. Amennyiben Ön részleges fogyatékossággal él és dolgozik, az utolsó bére és az első két hónapban a béren felüli, munkából származó jövedelme közötti különbség 75%-ában részesül július 15

16 65 éves korig bérkiegészítő ellátás/ismételt ellátás fizethető. Ha a fennmaradó keresőképessége legalább 50%-át megkeresi, bérét az utolsó bére és a fennmaradó keresőképesség közötti különbség 70%-ával egészítik ki. Akinek a bérhez kapcsolódó juttatás folyósításának lejártakor nincs munkája vagy a megmaradt keresőképességének 50%-ánál kevesebbet keres, az a minimálbér alapján százalékos arányban meghatározott juttatást kap. Teljes mértékű munkaképteleneknek járó támogatások biztosításáról szóló rendelet A teljes mértékű munkaképteleneknek járó támogatások biztosításáról szóló rendelet (Regeling inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten, IVA) alapján utolsó bére 75%-ában részesül. A rokkantsági ellátások igénybevétele Az UWV határozza meg, hogy munkaképtelensége milyen mértékű. E célból legkésőbb munkaképtelensége kezdetétől számított 20 hónap elteltével tájékoztatást kap arról, hogyan igényelhet ellátást. Kérelmét legkésőbb 21 hónap elteltével kell benyújtania július 16

17 VI. fejezet: Öregségi nyugdíjak és ellátások Mikor jogosult öregségi ellátásokra? Mindaddig, amíg Hollandiában lakóhellyel rendelkezik vagy ott dolgozik, az általános öregségi biztosításról szóló törvény (Algemene Ouderdomswet, AOW) alapján biztosított. Általánosságban minden férfi és nő 65 éves korától öregségi nyugdíjra jogosult. Bizonyos feltételekkel az általános öregségi biztosításról szóló törvény alapján külföldi önkéntes biztosítást is figyelembe vesznek. Kiegészítő nyugdíjrendszerek Ha Ön Hollandiában dolgozik, elképzelhető, hogy kiegészítő nyugdíjrendszer ellátására is jogosultságot szerezhet. Számos ágazatban kötelező kiegészítő foglalkozási nyugdíjrendszer létezik. Hollandiában számos szakmai ágazat rendelkezik különleges, kötelező nyugdíjrendszerrel. Ilyen többek között a fémipar, az építőipar, a festésmázolás, a mezőgazdaság, a grafikai iparágak, a szállodaipar, a közúti szállítás, a kereskedelmi hajózás, a tengeri halászat, a textilipar és az egészségügyi ellátás. Az is elképzelhető, hogy munkáltatójának kizárólag a saját vállalkozására vonatkozó kiegészítő nyugdíjrendszere van, vagy egy életbiztosítóval egyedi biztosítási szerződést kötött. Finanszírozott ellátások A nyugdíj összege egy átalányösszeg, amelyet azonban a bérek alakulásától függően évente kétszer kiigazítanak. A nyugdíjakat havonta egyszer folyósítják. Évente egyszer, májusban, üdülési juttatást is fizetnek. A nyugdíj átalányösszegét (AOW) minden olyan évre vonatkozóan 2%-kal csökkentik, amikor Ön nem volt biztosított. Ez azt jelenti, hogy a teljes nyugdíj 2%-át kapja meg minden olyan évre, amikor Hollandiában lakóhellyel rendelkezett vagy ott dolgozott. Az öregségi ellátások igénybevétele Öregségi nyugdíjak Néhány hónappal 65. életévének betöltése előtt, ha ebben az időben Hollandiában lakóhellyel rendelkezik, egy különleges öregséginyugdíj-igénylési formanyomtatványt kap, amelyet a Társadalombiztosítási Banknak (Sociale Verzekeringsbank) kell megküldenie. A holland öregségi nyugdíj annak a hónapnak az első napjától jár, amelyben betölti a 65. életévét. Amennyiben a nyugdíjigénylést ettől az időponttól számított egy éven túl nyújtják be, az pénzügyi veszteséggel járhat. Az önkéntes nyugdíj esetén, a Társadalombiztosítási Bankhoz fordulhat a szükséges információkat illetően. Amennyiben önkéntes biztosítást köt, igényét határidőn belül, azaz a külföldre való távozását követő évben, vagy a Hollandiában történő letelepedésének vagy hollandiai tevékenysége kezdetének évében kell benyújtania. Ne feledje, hogy a származási országában élő házastársa vagy élettársa nem biztosított július 17

18 Kiegészítő nyugdíjrendszerek A jogosultságokra vonatkozó információkért forduljon a munkáltatójához. Az ilyen kiegészítő rendszerek ellenőrzését a Nederlandsche Bank végzi. A kiegészítő nyugdíjrendszerek ellátásait a szakmai nyugdíjpénztárhoz vagy az érintett vállalkozás nyugdíjpénztárához vagy a rendszert kezelő életbiztosító társasághoz benyújtott igényléssel kell kérni. A kiegészítő nyugdíjrendszer alkalmazására vonatkozó jogvitákban a polgári bíróságok illetékesek július 18

19 VII. fejezet: Túlélő hozzátartozói ellátások Mikor jogosult túlélő hozzátartozói ellátásokra? Mindaddig, amíg Hollandiában lakóhellyel rendelkezik vagy ott dolgozik, a holland túlélő hozzátartozói biztosítás tagja. Amennyiben Hollandiában már nem rendelkezik lakóhellyel vagy már nem dolgozik ott, önkéntesen köthet ilyen biztosítást. A túlélő hozzátartozókra vonatkozó általános törvény (Algemene Nabestaandenwet, ANW) hatálya alá tartozó túlélő hozzátartozói biztosítás különböző ellátásokat, azaz túlélő hozzátartozói nyugdíjat, részleges árvasági nyugdíjat, árvasági nyugdíjat és segítségnyújtási juttatást határoz meg. Túlélő hozzátartozói nyugdíjra annak a biztosítottnak a túlélő partnere jogosult, akinek a biztosított halálának időpontjában 18 év alatti nem házas gyermeke van, vagy aki gyermeket vár; munkaképtelen (megfelelő tevékenységből nem keresi meg a szokásos bér 45%-át); január 1-je előtt született. A túlélő hozzátartozó 18 év alatti gyermekeinek tekintendők a saját gyermekei és az örökbefogadott gyermekek, azaz egy másik személy gyermekei, akiket sajátjaként tart el és nevel. A túlélő hozzátartozói nyugdíj folyósítása megszűnik, ha a túlélő hozzátartozónak nincsenek már nem házas gyermekei vagy már nem munkaképtelen. A túlélő hozzátartozói nyugdíjra való jogosultság minden esetben megszűnik annak a hónapnak az első napján, amelyben a túlélő hozzátartozó eléri a 65 éves kort. Ekkor általában öregségi nyugdíjra jogosult. A túlélő hozzátartozói nyugdíjra való jogosultság megszűnik továbbá új házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat vagy együttélés esetén is. Az a szülő vagy felelős személy, aki háztartásában 18 év alatti, nem házas félárvát tart el, részleges árvasági nyugdíjra jogosult. Félárva az az árva, akinek egyik szülője hunyt el. Ez a nyugdíj megszűnik, ha a legfiatalabb gyermek eléri a 18 éves kort, ha eltartását átveszi egy másik háztartás, vagy ha a szülő vagy a felelős személy az öregségi nyugdíjrendszer alapján egyedülálló szülői nyugdíjat kap. Abban az esetben is megszűnik, ha a gyermeket a túlélő szülő (új) házastársa örökbe fogadja. Az árvasági juttatásra való jogosultsággal alapvetően a teljesen árvák, azaz azok rendelkeznek, akik az anyjukat és az apjukat is elveszítették. Ez a jogosultság azokra a 16 és 21 év közötti árvákra is kiterjed, akik iskolába járnak vagy hetente több mint 19 órán át olyan háztartással foglalkoznak, amelyben legalább még egy árva van, valamint azokra a 16 és 17 éves árvákra is, akik rokkantak. Az ellátások a minimálbér alakulásával közvetlenül összefüggnek és az árva korától függően változnak. Három korkategória létezik: a 10 évnél fiatalabb gyermekek, a 10 és 16 év közötti gyermekek, valamint a 16 és 21 év közötti gyermekek. Finanszírozott ellátások A túlélő hozzátartozói nyugdíj felső határértéke a minimálbér 70%-a, és a túlélő hozzátartozó jövedelmétől függ július 19

20 A részleges árvasági nyugdíj a minimálbér 20%-a, és jövedelemtől független. Így a 18 évesnél fiatalabb gyermekkel rendelkező túlélő hozzátartozó a minimálbér 90%-áig terjedő nyugdíjban részesülhet. Az ellátások a minimálbér alakulásával közvetlenül összefüggnek és az árva korától függően változnak. Három korkategória létezik: a 10 évnél fiatalabb gyermekek, a 10 és 16 év közötti gyermekek, valamint a 16 és 21 év közötti gyermekek. Az árvasági nyugdíj más jövedelemforrásoktól független. Az ellátásokat a minimálbérek alakulásától függően évente kétszer kiigazítják. Folyósításuk havonta történik. Évente egyszer, májusban, üdülési juttatást is fizetnek. A biztosítási időszak lejártát követő elhalálozás esetén a nyugdíj összege nemzetközi egyezményektől és az elhunyt által Hollandiában szerzett biztosítási időszak hosszától függ. Haláleseti juttatás A munkavállaló halála esetén túlélő hozzátartozói a haláleset bekövetkezésétől számítva részesülnek juttatásban. Ezt a napot követően a bérfizetés megszűnik. A juttatás összege a halálesetkor keresett havi bér 100%-a. Amennyiben az elhunyt munkavállaló szociális juttatásban (WW-, Ziektewet-, WAO-, WIA, WAZ, IOW, TW or Wajong uitkering) részesült, haláleseti juttatást is folyósítanak majd. Ez a segély egyhavi juttatásnak felel meg. A hozzátartozói ellátások igénybevétele Ebben az esetben a külföldre való távozását követő évben önkéntes belépésre vonatkozó kérelmet kell benyújtania. A Társadalombiztosítási Bank (Sociale Verzekeringsbank) ezzel kapcsolatban is minden tájékoztatást megad. A biztosított halála esetén az elhunyt Hollandiában lakóhellyel rendelkező túlélő hozzátartozóinak a Társadalombiztosítási Bankhoz kell a lehető leghamarabb benyújtaniuk az özvegyi, az árvasági vagy a részleges árvasági nyugdíj iránti igénylést. A biztosított halát követő egy éven túl benyújtott igénylés pénzügyi veszteséget okozhat nekik. A túlélő hozzátartozói nyugdíj igénybevétele nem zárja ki a családi támogatásokra való jogosultságot. A Társadalombiztosítási Bank ezzel kapcsolatban is minden tájékoztatást megad. A biztosítási időszak lejártát követő elhalálozás esetén az érdekelteknek igénylésüket a lakóhelyük szerinti ország nyugdíjbiztosítási szervezetéhez kell benyújtaniuk, amely azt továbbítja a Társadalombiztosítási Banknak. A biztosított halálát követő egy éven túl benyújtott igénylés anyagi szempontból hátrányos lehet. A Társadalombiztosítási Bank megvizsgálja, hogy az ellátás biztosításának feltételei teljesültek-e és egyúttal ellenőrzi, hogy családi támogatásra jogosult-e július 20

Az Ön szociális biztonsági jogai. Finnországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Finnországban Az Ön szociális biztonsági jogai Finnországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Németországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Németországban Az Ön szociális biztonsági jogai Németországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Izlandon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Izlandon Az Ön szociális biztonsági jogai Izlandon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Dániában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Dániában Az Ön szociális biztonsági jogai Dániában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Ausztriában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Ausztriában Az Ön szociális biztonsági jogai Ausztriában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. a Cseh Köztársaságban

Az Ön szociális biztonsági jogai. a Cseh Köztársaságban Az Ön szociális biztonsági jogai a Cseh Köztársaságban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Máltán

Az Ön szociális biztonsági jogai. Máltán Az Ön szociális biztonsági jogai Máltán A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban Az Ön szociális biztonsági jogai Svájcban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Bulgáriában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Bulgáriában Az Ön szociális biztonsági jogai Bulgáriában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovákiában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovákiában Az Ön szociális biztonsági jogai Szlovákiában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Belgiumban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Belgiumban Az Ön szociális biztonsági jogai Belgiumban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Írországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Írországban Az Ön szociális biztonsági jogai Írországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Olaszországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Olaszországban Az Ön szociális biztonsági jogai Olaszországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Romániában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Romániában Az Ön szociális biztonsági jogai Romániában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Franciaországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Franciaországban Az Ön szociális biztonsági jogai Franciaországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN Az EU országokban működő családtámogatási rendszerek rövid összefoglalóját tartalmazza a gyűjtemény, a www.euvonal.hu információi alapján. Az egyes országok

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények

Új Szöveges dokumentum Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények Bevezető Napi munkánk során gyakran tapasztaljuk, hogy a gyermeket vállaló, nevelő szülők nincsenek tisztában az őket megillető ellátásokkal, az igénylés módját,

Részletesebben

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára A kiadványt kiadta az Együtt a Munkaerôpiac Fejlesztéséért Alapítvány. A projektet támogatta a Holland Királyság

Részletesebben

102. sz. Egyezmény. a társadalombiztosítás minimális normáiról

102. sz. Egyezmény. a társadalombiztosítás minimális normáiról 102. sz. Egyezmény a társadalombiztosítás minimális normáiról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgatótanácsa hívott össze Genfbe, És amely

Részletesebben

I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban. IV. A baleseti nyugellátások. V. A hozzátartozói nyugellátások

I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban. IV. A baleseti nyugellátások. V. A hozzátartozói nyugellátások Bevezetés 2 I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban 5 II. Az öregségi nyugdíj 8 III. A rokkantsági nyugdíj 14 IV. A baleseti nyugellátások 17 V. A hozzátartozói nyugellátások 18 VI. Gyakori

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

Nyugdíj az Európai Unióban

Nyugdíj az Európai Unióban Nyugdíj az Európai Unióban Az Európai Unió szociális biztonsági rendszerekre vonatkozó szabályozásáról 2 Mit kell tudni az egyes nyugellátásokra vonatkozó szabályozásról? 9 Gyakori kérdések a magyar nyugdíjrendszer

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2010-10 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. Tájékoztató. a nyugdíjrendszerről Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság -

Részletesebben

GYERMEKEK UTÁN JÁRÓ ELLÁTÁSOK, KEDVEZMÉNYEK

GYERMEKEK UTÁN JÁRÓ ELLÁTÁSOK, KEDVEZMÉNYEK TARTALOMJEGYZÉK Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2008 BEVEZETŐ 3 GYERMEKEK UTÁN JÁRÓ ELLÁTÁSOK, KEDVEZMÉNYEK 4 I. CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSI FORMÁK 5 CSALÁDI

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben