Az Ön szociális biztonsági jogai. Hollandiában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön szociális biztonsági jogai. Hollandiában"

Átírás

1 Az Ön szociális biztonsági jogai Hollandiában

2 A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben állítottuk össze és tettük naprakésszé. A MISSOC hálózatáról további tájékoztatás olvasható a következő címen: A tájékoztató általánosan ismerteti az egyes országokban alkalmazandó szociális biztonsági előírásokat..részletesebb információkat a MISSOC egyéb kiadványaiban talál,amelyek a fenti hivatkozásra kattintva érhetők el. Felveheti a kapcsolatot a tájékoztató I. mellékletében felsorolt illetékes hatóságokkal és intézményekkel is. Az Európai Bizottság, valamint a nevében eljáró személyek nem vállalnak felelősséget az ebben a kiadványban szereplő információk felhasználásáért. Európai Unió, 2012 Sokszorosítás a forrás megjelölésével megengedett július 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet: Általános tudnivalók, szervezet és finanszírozás... 5 Általános tudnivalók... 5 A szociális védelem szerkezete... 6 Finanszírozás... 7 II. fejezet: Egészségügyi ellátások... 8 Mikor jogosult egészségügyi ellátásokra?... 8 Finanszírozott ellátások... 8 Az egészségügyi ellátások igénybevétele...10 III. fejezet: Táppénz...11 Mikor jogosult táppénzre?...11 Finanszírozott ellátások...11 A táppénz igénybevétele...11 IV. fejezet: Anyasági és apasági ellátások...13 Mikor jogosult anyasági vagy apasági ellátásokra?...13 Finanszírozott ellátások...13 Az anyasági és az apasági ellátások igénybevétele...14 V. fejezet: Rokkantsági ellátások...15 Mikor jogosult rokkantsági ellátásokra?...15 Finanszírozott ellátások...15 A rokkantsági ellátások igénybevétele...16 VI. fejezet: Öregségi nyugdíjak és ellátások...17 Mikor jogosult öregségi ellátásokra?...17 Finanszírozott ellátások...17 Az öregségi ellátások igénybevétele...17 VII. fejezet: Túlélő hozzátartozói ellátások...19 Mikor jogosult túlélő hozzátartozói ellátásokra?...19 Finanszírozott ellátások...19 A hozzátartozói ellátások igénybevétele...20 VIII. fejezet: Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások...21 Mikor jogosult munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátásokra?...21 A lefedett kockázatok...21 Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások igénybevétele...21 IX. fejezet: Családi ellátások...22 Mikor jogosult családi ellátásokra?...22 Finanszírozott ellátások...22 A családi ellátások igénybevétele...22 X. fejezet: Munkanélküliség...23 Mikor jogosult munkanélküli-ellátásokra?...23 Finanszírozott ellátások...23 A munkanélküli-ellátások igénybevétele...24 XI. fejezet: Minimumjövedelem...25 Mikor jogosult a minimumjövedelemhez kapcsolódó ellátásokra?...25 Finanszírozott ellátások...26 A minimumjövedelemhez kapcsolódó ellátások igénybevétele...26 XII. fejezet: Tartós ápolás-gondozás...28 Mikor jogosult tartós ápolás-gondozásra?...28 Finanszírozott ellátások július 3

4 Tartós ápolás-gondozás igénybevétele...29 Melléklet: Az intézmények kapcsolattartási adatai és hasznos honlapok július 4

5 I. fejezet: Általános tudnivalók, szervezet és finanszírozás Általános tudnivalók A holland szociális biztonsági rendszer a következő társadalombiztosítási ágakat tartalmazza: betegség és anyaság; biztosítás munkaképtelenség esetére; a munkahelyi balesetekre és a foglalkozási megbetegedésekre nincs külön biztosítási rendszer; öregségi nyugdíjak; túlélő hozzátartozói ellátások; munkanélküliség; gyermek utáni ellátások. A biztosítottak köre Elvben minden munkavállaló és önálló vállalkozó biztosított. Az önálló vállalkozók azonban nincsenek biztosítva munkanélküliség ellen, továbbá táppénzt és munkaképtelenségi ellátást sem kaphatnak. Mit kell tenni a szociális biztonsági rendszerbe való belépéshez? Amint Ön Hollandiában munkavállalóként dolgozik, automatikusan valamennyi fent említett biztosítás tagjának minősül. Egyetlen kivétel létezik: az egészségbiztosítási törvény előírja, hogy minden, Hollandiában lakóhellyel rendelkező és Hollandiában lakóhellyel nem rendelkező, de ott dolgozó személy, aki a munkából származó jövedelme után ott adózik, köteles egészségbiztosítást kötni egy egészségbiztosítóval. A biztosítás nem jön létre automatikusan, ha valaki megfelel a kritériumoknak, mint a különleges egészségügyi költségekről szóló törvény szerinti biztosítás esetében, mivel az érintett személynek biztosítót kell választania és biztosítási szerződést kell kötnie. Az egészségbiztosítók mindenkivel kötelesek biztosítást kötni, aki ezt igényli. Amennyiben Ön önálló vállalkozóként dolgozik, és vállalkozásának székhelye Hollandiában van, vagy ha Hollandiában fejti ki tevékenységét, a nemzeti biztosítások többsége automatikusan biztosítási fedezetet nyújt Önnek, munkanélküli-biztosítással azonban nem rendelkezik. Egyéb intézkedések Amennyiben Ön munkavállaló, és munkaképtelenné válik vagy elveszíti munkáját, a Munkavállalói Ellátási Rendszerek Intézetéhez (UWV, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) kell fordulnia. Az UWV emellett munkaközvetítői feladatokat is ellát. A másik fontos szervezet az Ön számára a Társadalombiztosítási Bank (Sociale Verzekeringsbank), amelyhez a családi támogatások, illetve ha elérte a 65 éves kort az öregségi nyugdíj igénylése ügyében kell fordulnia július 5

6 Haláleset bekövetkeztekor a túlélő hozzátartozónak és/vagy a gyermekeknek szintén a Társadalombiztosítási Bankhoz kell fordulniuk. Hogyan történik a járulékfizetés? Amennyiben Ön munkavállaló, a különböző szociális biztonsági ágakat megillető járulékokat munkáltatója fizeti. Az Önt terhelő járulékokat a keresetéből vonják le. Munkáltatója köteles megtéríteni Önnek az Ön által az egészségbiztosítási törvény alapján jövedelme arányában befizetett, járulék összegét. Amennyiben pénzbeli ellátásban részesül, az ezt kifizető intézmény bizonyos esetekben köteles abból járulékot levonni. Ha Ön önálló vállalkozó, a befizetendő járulékokról tájékoztatást kap. Ebben szerepel az egészségbiztosítási törvény alapján fizetendő, jövedelemarányos járulék összege is. Az egészségbiztosítás esetében a névleges járulékot közvetlenül az a biztosító szedi be, amelybe Ön belépett. Munkáltatója vagy az érintett intézmény a járulék Önt érintő mértékéről bővebb tájékoztatással szolgálhat. Mit kell tennie, ha nem ért egyet egy illetékes intézmény valamely határozatával? Amennyiben egy illetékes intézmény valamely határozatával nem ért egyet, kifogással élhet. Ehhez meghatározott határidőn belül fellebbezést kell benyújtania a szóban forgó határozat ellen ahhoz a szervezethez, amely azt hozta, és amely ekkor köteles felülvizsgálni a határozatot és dönteni a fellebbezésről. A fellebbezésre vonatkozó döntés ellen megint csak meghatározott határidőn belül jogorvoslattal lehet élni a járási bíróság (Arrondissementsrechtbank) igazgatási részlegénél,, amelyet a határozat maga említ. A határozat tartalmazza a fellebbezésre rendelkezésre álló határidőt is. A jogorvoslathoz a járási bírósághoz fellebbezést kell benyújtania, amelyben közli, hogy vitatja az intézmény határozatát és új határozat meghozatalát kéri. A fellebbezéshez csatolnia kell a vitatott határozat másolatát. Amennyiben a járási bíróság olyan határozatot hoz, amellyel Ön szintén nem ért egyet, az esetek nagy részében az ítéletről szóló hivatalos értesítéstől számított hat héten belül a Központi Fellebbviteli Tanácshoz (Centrale Raad van Beroep, Vrouwe Justitiaplein 1, Postbus 16002, 3500 DA Utrecht) fellebbezést nyújthat be. A szociális védelem szerkezete Hollandiában a társadalombiztosítást a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) és az Egészségügyi, Jóléti és Sportminisztérium (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) együttesen szervezi. Megkülönböztetik egyrészt a nemzeti biztosítást, amely a teljes lakosság számára biztosítási fedezetet nyújt, másrészt a munkavállalók biztosítását, amely kizárólag a munkavállalók számára nyújt biztosítási fedezetet. A nemzeti biztosítási rendszerek a következőket nyújtják: öregségi biztosítás, gondoskodás a túlélő hozzátartozókról, orvosi ellátás, július 6

7 különleges egészségügyi költségekre vonatkozó biztosítás és családi ellátások. A munkavállalói biztosítási rendszerek a következőket nyújtják: táppénzre vonatkozó biztosítás, biztosítás rokkantság esetére és munkanélküli-biztosítás. A fogyatékossággal élő fiatalok számára is létezik biztosítási rendszer. Munkahelyi balesetekre vagy foglalkozási megbetegedésre vonatkozó különleges biztosítás nem létezik; ezekre a kockázatokra más biztosítási rendszerek nyújtanak fedezetet. Ezenkívül az állam szociális segélyrendszert tart fenn, amelyet az önkormányzatok irányítanak. Ez a rendszer biztonsági hálóként működik, mivel célja, hogy a létfenntartásukhoz szükséges költségek fedezéséhez elegendő forrással nem rendelkezők vagy már nem rendelkezők számára minimális jövedelmet biztosítson. A különleges egészségügyi költségekre és az egészségügyi ellátási költségekre vonatkozó biztosítás kivételével a nemzeti biztosítási rendszerek a Társadalombiztosítási Bank (Sociale Verzekeringsbank) felelősségi körébe tartoznak. A munkavállalói biztosítási rendszerek igazgatásáért a Munkavállalói Ellátási Rendszerek Intézete (UWV) felel. A foglalkoztatási közszolgálatot is az UWV működteti. A UWV és az SVB ellenőrzéséért a Szociális és Munkaügyi Felügyelőség (Inspectie SZW) felel. Az egészségbiztosítás (egészségügyi ellátás) egészségbiztosítási magántársaságok feladata, amelyeket a Holland Egészségügyi Hatóság (Nederlandse Zorgautoriteit) felügyel. A különleges egészségügyi költségekre vonatkozó általános biztosítás egészségbiztosítási magántársaságok feladata. A felügyeletet szintén a Holland Egészségügyi Hatóság (Nederlandse Zorgautoriteit) látja el. Lásd az illetékes hatóságokról szóló részt. Finanszírozás A holland társadalombiztosítási rendszert (a Hollandiában lakóhellyel rendelkezők és a Hollandiában lakóhellyel nem rendelkezők; a munkavállalók, az önálló vállalkozók és a munkáltatók által fizetett) járulékokból és adókból finanszírozzák. Bizonyos esetekben, például az öregségi nyugdíj esetében az általános adók további finanszírozási forrást jelentenek július 7

8 II. fejezet: Egészségügyi ellátások Mikor jogosult egészségügyi ellátásokra? Az orvosi ellátást két különböző, egymást kölcsönösen kiegészítő biztosítási rendszer fedi le: az egészségbiztosítás és a különleges egészségügyi kiadások biztosítása. Ez utóbbi a különleges egészségügyi kiadásokról szóló általános törvényen (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, AWBZ) alapul. A különleges egészségügyi költségekről szóló törvény alapján kötelezően biztosítottak a Hollandiában lakóhellyel rendelkezők vagy az egy másik országban lakóhellyel rendelkező, de Hollandiában dolgozó és Hollandiában bér utáni járulékot fizető személyek. Ők az egészségbiztosítási törvény (Zorgverzekeringswet) értelmében egészségbiztosítás megkötésére kötelezettek. A kormány az általános szabály alól két kivételt állapított meg: A fegyveres erők aktív szolgálatot teljesítő tagjai a különleges egészségügyi költségekről szóló törvény alapján biztosítottak, de az egészségbiztosítási törvény szerint nem kell biztosítást kötniük. akik a gyakorló orvosok többségét jelentik, A biztosítási kötelezettség alóli másik kivétel a lelkiismereti okból kifogást emelő személyek. Azok, akik elvi okokból ellenzik a biztosítást, a különleges egészségügyi költségekről szóló törvény alapján nem fizetnek biztosítási díjat és nem kötelesek biztosítást kötni az egészségbiztosítási törvény alapján sem. A jövedelemalapú járulékot azonban helyettesítő adóként megfizetik. Az egészségbiztosítási törvény szerinti betegbiztosítási jogosultként orvosi ellátásra jogosult. Az egészségbiztosítási politikák két fő változata: a természetbeni ellátásokon alapuló politikák és az egészségügyi költségek visszatérítésén alapuló politikák. Biztosítója tagsági kártyát bocsát rendelkezésére, amely orvosi ellátás igénybevétele esetén igazolja, hogy Ön biztosított. A betegbiztosítónál kötött betegbiztosítás automatikusan AWBZ-biztosítást is garantál Önnek. Finanszírozott ellátások Betegbiztosítója részletes felvilágosítást nyújt Önnek azokról az ellátásokról, amelyeket az egészségbiztosítási törvény és az AWBZ-törvény alapján igénybe vehet. Az egészségbiztosítási törvény alapján a biztosítottak a következő ellátásokra jogosultak: Orvosi ellátások Az orvosi ellátások azok az ellátások, amelyeket háziorvosok, szakorvosok, pszichológusok és nőgyógyászok nyújtanak. Ez nem jelenti azt, hogy ezeket az ellátásokat nekik kell nyújtaniuk. Ha nem olyan fenntartott ellátásokról van szó, amelyeket nyilván kell tartani, és amelyeknek alanyát az egyéni egészségügyi ellátások ágazatának szakmáiról szóló törvény alapján védelemben kell részesíteni, a szóban forgó ellátásokat más személyek is nyújthatják. Ezekhez az ellátásokhoz tartoznak többek között a laboratóriumi vizsgálatok és a betegápolás, valamint a genetikai vizsgálatok, a nem klinikai hemodialízis, a krónikus légzéskihagyási problémával küzdő betegek ellátása és a trombózis megelőzése. A nem klinikai július 8

9 hemodialízishez és a krónikus légzéskihagyási problémával küzdő betegek mesterséges lélegeztetéséhez szükséges berendezések orvosi eszközök. Bizonyos típusú, szakorvost igénylő egészségügyi ellátások kizárhatók a térített ellátások köréből. Meg kell jegyezni továbbá, hogy a költségek biztosított által fizetett része a végrehajtási jogszabályban meghatározott maximális összegnek felel meg. A mentális egészségügyi ellátásokat (beleértve az általános pszichológiai ellátásokat is) az egészségbiztosítási törvény alapján fedezik. Gyógyszerek A gyógyszerészeti termékek körébe tartoznak a gyógyszerek és az orvosi felhasználásra szánt bizonyos élelmiszertermékek. Az engedélyezett gyógyszerek elvileg azonos hatóanyagcsoportokra osztottak. Egy adott gyógyszercsoport térítési maximuma a csoportba tartozó gyógyszerek átlagárán alapul. Amennyiben egy biztosított olyan gyógyszert választ, amelynek az ára meghaladja ezt a felső határértéket, a különbözetet maga fizeti. Abban az esetben, ha nincs másik, ugyanolyan hatóanyagú engedélyezett gyógyszer, akkor nincs felső határérték. Ez a rendszer gyógyszer-visszatérítési rendszer (Geneesmiddelenvergoedingensysteem vagy GVS) néven ismert. A betegbiztosító korlátozhatja a gyógyszerek térítését azokra a termékekre, amelyeket hatóanyaguk függvényében ír elő. A betegbiztosítók szerepének erőteljesebb hangsúlyozása érdekében az ellátások meghatározásában a betegbiztosítás által nyújtott megjelöléssel ellentétben jelzik, hogy a betegbiztosítók határozzák meg (bizonyos feltételekkel) a térített gyógyszereket. Szállítás A betegszállítás engedélyezés alapján mentővel, taxival vagy magángépjárművel történik, amennyiben ezt orvos elrendelte. A kezelőorvos erről igazolást állít ki. Ezek az ellátások fedezik a tömegközlekedési költségeket is, amennyiben egy egészségügyi intézménybe vagy onnan történő utazásról van szó, de csak a legolcsóbb osztályra vonatkozó ár mértékéig. Bizonyos esetekben a betegbiztosítási pénztár kivételes szállítási módot, például helikoptert is engedélyezhet. Legyen szó tömegközlekedéssel, taxival vagy magángépjárművel való szállításról, a biztosított 12 hónapon át egy bizonyos összeget maga fizet. A magángépjárművel történő szállítási költségeket kilométerenként meghatározott díj alapján térítik vissza. A betegek fekvő helyzetben vagy felügyelettel történő szállítása csak négy esetben engedélyezett: vesedialízisben részesülő betegek, kemoterápiában vagy sugárterápiában részesülő betegek, kíséret nélkül mozogni nem képes gyengénlátó betegek, valamint kerekes székes betegek esetében. A távolság legfeljebb 200 km (egy út) lehet. Az a beteg, akinek a betegbiztosító engedélyezte, hogy egy távolabbi intézményben vagy ápolási szolgálatnál egészségügyi ellátást vegyen igénybe, és aki az egészségbiztosítás által finanszírozott ellátásban részesül (akár Hollandiában, akár külföldön), nagyobb távolságra vonatkozó szállítási költség visszatérítésre is jogosult. Van ugyanakkor egy váratlan körülményekre hivatkozó klauzula, amely alapján bizonyos esetekben azok a biztosítottak, akik nem tartoznak a fenti kategóriák egyikébe sem, visszatérítésre lehetnek jogosultak. Ilyen eset lehet, ha a biztosítottnak egy hosszan tartó betegség vagy sérülés kezelésére utaznia kell július 9

10 Fogászati ellátások 18 éves korig a fogászati ellátás magában foglalja a megelőző megtartó kezeléseket, hat éves kortól évi két alkalommal a fluoridos kezelést, a fogtömést, a periodontális kezelést és a sebészeti beavatkozást. Felnőttek esetében a biztosítás a műfogsorra és a szakorvos által végzett sebészeti beavatkozásra terjed ki. Protézis, szemüveg, hallókészülék Ezeket a költségeket az egészségbiztosítónak előzetesen jóvá kell hagynia. Önrészt csak bizonyos feltételek fennállása esetén az ortopéd cipők és a hallókészülékek után kell fizetni. Kórházi ápolás A kórházi ápolást a pszichiátriai kórházakban vagy az általános vagy egyetemi kórházak pszichiátriai szolgálatain nyújtott ápolás kivételével az AWBZ finanszírozza, ha az ápolás egy évnél tovább tart. Az egészségügyi ellátások igénybevétele Pénztára tagsági kártyát bocsát rendelkezésére, amely orvosi ellátás igénybevétele esetén igazolja, hogy Ön biztosított. Szabadon választhat a szükséges képesítéssel rendelkező orvosok közül. Szakorvoshoz azonban csak általános orvosi beutalóval lehet fordulni. A kórházi kezelés tekintetében szabadon választhat a kórházak, illetve az Egészségügyi Minisztérium által jóváhagyott intézmények közül. A kifizetéseket a magán egészségbiztosítási vállalat rendezi. A törvény alá tartozó egészségügyi ellátás legtöbb típusa esetében a 18 év feletti biztosítottaknak a költségekhez hozzá kell járulniuk. A tartósan betegekre vonatkozóan külön ellátás is létezik. Gyógyszerkészítményekhez a biztosított csak az általa választott gyógyszerésznél történő regisztrációt követően juthat hozzá július 10

11 III. fejezet: Táppénz Mikor jogosult táppénzre? Táppénzjogosultság a biztosítási idő alatt. A polgári törvénykönyv alapján a munkáltató köteles beteg munkavállalója számára betegsége első két évében a munkavállaló bérének legalább 70%-át továbbra is folyósítani. A betegbiztosítási törvény csak biztonsági rendelkezést jelent azoknak, akiknek nincs (vagy már nincs) munkáltatójuk. Két év elteltével az egyén jogosulttá válhat WIA ellátásra. A munkavállaló táppénzre jogosult, ha munkaviszonya a betegség első napján vagy a kötelező bérfizetési időszak folyamán szűnik meg. A táppénzt a munkaviszony végétől, legalább két napos várakozási idő után folyósítják. Két lehetőség van: akinek van munkáltatója, azt biztosítja a munkáltatója, aki legfeljebb két évig fizeti a bérét. Ha valakinek határozott idejű szerződése van, ideiglenes munkavállalóként (uitzendkracht) dolgozik vagy munkanélküli ellátásban részesül, amikor megbetegszik, akkor az UWV a munkáltatóját helyettesíti, és az illető kap táppénzt. A táppénzjogosultság azonban mindenképpen megszűnik annak a hónapnak az első napján, amelyben eléri a 65 éves kort, vagy amikor meggyógyul. Táppénzjogosultság a biztosítási idő lejárta után Bizonyos feltételekkel a biztosítás lejártát követő egy hónapon belül bejelentett betegség még táppénzjogosultságot biztosíthat. Finanszírozott ellátások A munkavállaló betegsége első két évében bérének, illetve fizetésének (legalább) 70%-ában részesül. A munkáltató a munkavállaló bérét a munkavállaló betegségének 104. hetéig, de legfeljebb a munkaszerződés lejáratáig fizeti. A figyelembe vett maximális napi bér 193,09 EUR. A miniszter jóváhagyásával ezt az arányt az iparági tanácsok megemelhetik a munkáltatók és a munkavállalók közötti kollektív szerződések keretében. Bizonyos esetekben, ha járadékának 70%-a alacsonyabb a szociális létminimumnál, a pótlólagos juttatásokról szóló törvény (Toeslagenwet, TW) alapján járadék-kiegészítést igényelhet (a jövedelem vizsgálat tárgya). A táppénz igénybevétele A táppénzre jogosult munkavállaló köteles betegségét a lehető leghamarabb (legkésőbb a betegség második napján) bejelenteni vagy bejelentetni, amennyiben a munkát betegsége miatt abba kell hagynia vagy nem tud munkába menni. A munkavállalót az e tekintetben érvényes bejelentési szabályokról a munkáltató tájékoztatja július 11

12 A munkavállaló köteles az ellenőrzések elvégzését lehetővé tenni. Az ellenőrzésről szóló értesítésekben megjelölt időpontokban elvileg állandó lakóhelyén kell tartózkodnia. Az a munkavállaló, aki táppénzt kíván igénybe venni, és akinek munkaképtelenségét így egy betegbiztosítási intézmény ellenőrzi, köteles betartani a Munkavállalói Ellátások Intézete (UWV) előírásait július 12

13 IV. fejezet: Anyasági és apasági ellátások Mikor jogosult anyasági vagy apasági ellátásokra? Lásd az egészségügyi ellátásokról szóló részt. Az egészségbiztosítási törvény alapján a biztosítottak többek közt anyasági ellátásokra is jogosultak. Az AWBZ-törvény alapján a biztosítottak többek közt az anyát és gyermeket érintő ellátásokra is jogosultak. Amennyiben Ön Hollandiában munkavállalóként személy szerint biztosított, terhesség esetén terhességi táppénzre jogosult (Zwangerschapsuitkering vagy WAZO, Wet Arbeid en Zorg). Finanszírozott ellátások Az egészségbiztosítási törvény alapján a biztosítottak jogosultak az anya és a gyermek szülés utáni, 10 napon át tartó ellátására. Az AWBZ-törvény alapján a biztosítottak jogosultak a terhesség idején és a gyermek életének első éveiben a gondoskodásra, a tanácsadásra és az egyéb ellátásokra, valamint a gyermek egészségi állapotának rendszeres ellenőrzésére. Az AWBZ hosszan tartó betegség vagy súlyos fogyatékosság esetén elvileg fedezi a kezelés, a betegápolás és a segítségnyújtás költségeit. A szülési szabadság 16 napra szól. A szülés előtt hat-négy hetes szabadság kötelező; a szülés utáni szabadságra így tíz-tizenkét hét marad. Koraszülés esetén a szülés utáni szabadság időtartama annyi nappal emelkedik, ahány nappal korábban érkezett az újszülött. Ha az újszülött később érkezik, a szabadság időtartama a késedelmes napok számával megemelkedik. Ebben az esetben a szabadság időtartama meghaladja a 16 hetet. A terhesség alatt anyasági ellátásra jogosult, amely teljes napi keresetével megegyező. A 16 hetes szülési szabadság alatt juttatás címén bére 100%-ára jogosult, amelyet az a szervezet folyósít Önnek, amelynek munkáltatója a tagja. A figyelembe vett maximális napi bér 193,09 EUR. Amennyiben az ellátás folyósítása után terhessége vagy szülése miatt még mindig munkaképtelen, ugyanilyen összegű (azaz a napi bére 100%-át kitevő) juttatást folyósítanak Önnek legfeljebb 52 héten át. Amennyiben a szülési szabadságot megelőzően terhessége miatt beteg, teljes napi bérének megfelelő összegű táppénzben részesül. Ezenfelül ingyenes szülésre és a szülést követő ellátások betegbiztosítási pénztár által történő térítésére jogosult, ha holland egészségbiztosító (Zorgverzekeringsqwet) tagja. A szülészeti ellátást általában szülésznő biztosítja, de szükség esetén, ha a klinikán vagy a kórházban nincs szülésznő, vagy ha orvosilag indokolt, akkor általános orvos vagy szakorvos is biztosíthatja július 13

14 Az anyasági és az apasági ellátások igénybevétele Ennek igénybevételéhez előzetesen be kell mutatnia terhességi igazolását (Zwangerschapsverklaring) munkáltatójának. A szülési szabadság költségeit az UWV a munkáltató intézkedése alapján téríti. Amennyiben Ön önálló munkavállaló, anyasági ellátás igényléséhez közvetlenül az UWV-hez fordulhat. Az ingyenes szülészeti szolgáltatásokra és a szülés utáni ellátás költségeinek visszatérítésére vonatkozó bővebb információért forduljon biztosítójához. Amennyiben egy anyasági központ (Kraamcentrum) szolgáltatásait kívánja igénybe venni, legkésőbb a szülés várható időpontját öt hónappal megelőzően forduljon egy egészségügyi segítségnyújtási társuláshoz (Kruisvereniging) július 14

15 V. fejezet: Rokkantsági ellátások Mikor jogosult rokkantsági ellátásokra? Foglalkoztatottak A munkaképesség szerinti munkáról és jövedelemről szóló törvény (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, WIA) a teljesen vagy részben keresőképtelen munkavállalókra vonatkozik. Teljesen vagy részben keresőképtelennek minősül, ha betegség vagy fogyatékosság következtében nem tud annyit keresni, mint amennyit a hasonló képzettséggel és egyenértékű képességekkel rendelkező egészséges munkavállalók keresnek azon a helyen vagy annak közelében, ahol Ön dolgozik vagy korábban dolgozott. A keresőképtelenség oka (rokkantság vagy munkahelyi baleset) tekintetében nem tesznek különbséget. Ahhoz, hogy ellátásban részesüljön, legalább 35%-ban munkaképtelennek kell lennie. A részleges fogyatékossággal élők esetében a hangsúly nem a jövedelem védelmére, hanem a rehabilitációs lehetőségekre helyeződik. A részleges fogyatékossággal élőknek járó támogatások biztosításáról szóló rendelet (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten, WGA) arra ösztönzi mind a munkavállalót, mind pedig a munkáltatót, hogy a munkavállaló rehabilitációjára törekedjen. A teljes mértékű munkaképteleneknek járó támogatások biztosításáról szóló rendelet (Regeling inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten, IVA) teljes és tartós munkaképtelenség esetén biztosít jövedelmet, abban az esetben, ha a felépülésre előreláthatólag nincs esély vagy csak nagyon csekély az esély. Az IVA és a WGA a WIA része. Önálló vállalkozó A munkaképtelenné vált, az említett rendelkezésekben nem tárgyalt önálló vállalkozóknak a munkaképtelenség kockázata ellen maguknak kell biztosítást kötniük. Finanszírozott ellátások A munkaképesség szerinti munkáról és jövedelemről szóló törvény (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, WIA) két részből áll: A részleges fogyatékossággal élőknek járó támogatásokról szóló rendelet A részleges fogyatékossággal élőknek járó támogatásokról szóló rendelet (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten, WGA) 3-38 hónapon át folyósított, jövedelemfüggő ellátást ír elő. Az ellátás összege függ a fogyatékosság fokától, a munkavállaló utolsó bérétől és a részleges fogyatékosság idején keresett bérétől. Amennyiben nem dolgozik, az első két hónapban utolsó bére 75%-ában, ezt követően utolsó bére 70%-ában részesül. Amennyiben Ön részleges fogyatékossággal él és dolgozik, az utolsó bére és az első két hónapban a béren felüli, munkából származó jövedelme közötti különbség 75%-ában részesül július 15

16 65 éves korig bérkiegészítő ellátás/ismételt ellátás fizethető. Ha a fennmaradó keresőképessége legalább 50%-át megkeresi, bérét az utolsó bére és a fennmaradó keresőképesség közötti különbség 70%-ával egészítik ki. Akinek a bérhez kapcsolódó juttatás folyósításának lejártakor nincs munkája vagy a megmaradt keresőképességének 50%-ánál kevesebbet keres, az a minimálbér alapján százalékos arányban meghatározott juttatást kap. Teljes mértékű munkaképteleneknek járó támogatások biztosításáról szóló rendelet A teljes mértékű munkaképteleneknek járó támogatások biztosításáról szóló rendelet (Regeling inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten, IVA) alapján utolsó bére 75%-ában részesül. A rokkantsági ellátások igénybevétele Az UWV határozza meg, hogy munkaképtelensége milyen mértékű. E célból legkésőbb munkaképtelensége kezdetétől számított 20 hónap elteltével tájékoztatást kap arról, hogyan igényelhet ellátást. Kérelmét legkésőbb 21 hónap elteltével kell benyújtania július 16

17 VI. fejezet: Öregségi nyugdíjak és ellátások Mikor jogosult öregségi ellátásokra? Mindaddig, amíg Hollandiában lakóhellyel rendelkezik vagy ott dolgozik, az általános öregségi biztosításról szóló törvény (Algemene Ouderdomswet, AOW) alapján biztosított. Általánosságban minden férfi és nő 65 éves korától öregségi nyugdíjra jogosult. Bizonyos feltételekkel az általános öregségi biztosításról szóló törvény alapján külföldi önkéntes biztosítást is figyelembe vesznek. Kiegészítő nyugdíjrendszerek Ha Ön Hollandiában dolgozik, elképzelhető, hogy kiegészítő nyugdíjrendszer ellátására is jogosultságot szerezhet. Számos ágazatban kötelező kiegészítő foglalkozási nyugdíjrendszer létezik. Hollandiában számos szakmai ágazat rendelkezik különleges, kötelező nyugdíjrendszerrel. Ilyen többek között a fémipar, az építőipar, a festésmázolás, a mezőgazdaság, a grafikai iparágak, a szállodaipar, a közúti szállítás, a kereskedelmi hajózás, a tengeri halászat, a textilipar és az egészségügyi ellátás. Az is elképzelhető, hogy munkáltatójának kizárólag a saját vállalkozására vonatkozó kiegészítő nyugdíjrendszere van, vagy egy életbiztosítóval egyedi biztosítási szerződést kötött. Finanszírozott ellátások A nyugdíj összege egy átalányösszeg, amelyet azonban a bérek alakulásától függően évente kétszer kiigazítanak. A nyugdíjakat havonta egyszer folyósítják. Évente egyszer, májusban, üdülési juttatást is fizetnek. A nyugdíj átalányösszegét (AOW) minden olyan évre vonatkozóan 2%-kal csökkentik, amikor Ön nem volt biztosított. Ez azt jelenti, hogy a teljes nyugdíj 2%-át kapja meg minden olyan évre, amikor Hollandiában lakóhellyel rendelkezett vagy ott dolgozott. Az öregségi ellátások igénybevétele Öregségi nyugdíjak Néhány hónappal 65. életévének betöltése előtt, ha ebben az időben Hollandiában lakóhellyel rendelkezik, egy különleges öregséginyugdíj-igénylési formanyomtatványt kap, amelyet a Társadalombiztosítási Banknak (Sociale Verzekeringsbank) kell megküldenie. A holland öregségi nyugdíj annak a hónapnak az első napjától jár, amelyben betölti a 65. életévét. Amennyiben a nyugdíjigénylést ettől az időponttól számított egy éven túl nyújtják be, az pénzügyi veszteséggel járhat. Az önkéntes nyugdíj esetén, a Társadalombiztosítási Bankhoz fordulhat a szükséges információkat illetően. Amennyiben önkéntes biztosítást köt, igényét határidőn belül, azaz a külföldre való távozását követő évben, vagy a Hollandiában történő letelepedésének vagy hollandiai tevékenysége kezdetének évében kell benyújtania. Ne feledje, hogy a származási országában élő házastársa vagy élettársa nem biztosított július 17

18 Kiegészítő nyugdíjrendszerek A jogosultságokra vonatkozó információkért forduljon a munkáltatójához. Az ilyen kiegészítő rendszerek ellenőrzését a Nederlandsche Bank végzi. A kiegészítő nyugdíjrendszerek ellátásait a szakmai nyugdíjpénztárhoz vagy az érintett vállalkozás nyugdíjpénztárához vagy a rendszert kezelő életbiztosító társasághoz benyújtott igényléssel kell kérni. A kiegészítő nyugdíjrendszer alkalmazására vonatkozó jogvitákban a polgári bíróságok illetékesek július 18

19 VII. fejezet: Túlélő hozzátartozói ellátások Mikor jogosult túlélő hozzátartozói ellátásokra? Mindaddig, amíg Hollandiában lakóhellyel rendelkezik vagy ott dolgozik, a holland túlélő hozzátartozói biztosítás tagja. Amennyiben Hollandiában már nem rendelkezik lakóhellyel vagy már nem dolgozik ott, önkéntesen köthet ilyen biztosítást. A túlélő hozzátartozókra vonatkozó általános törvény (Algemene Nabestaandenwet, ANW) hatálya alá tartozó túlélő hozzátartozói biztosítás különböző ellátásokat, azaz túlélő hozzátartozói nyugdíjat, részleges árvasági nyugdíjat, árvasági nyugdíjat és segítségnyújtási juttatást határoz meg. Túlélő hozzátartozói nyugdíjra annak a biztosítottnak a túlélő partnere jogosult, akinek a biztosított halálának időpontjában 18 év alatti nem házas gyermeke van, vagy aki gyermeket vár; munkaképtelen (megfelelő tevékenységből nem keresi meg a szokásos bér 45%-át); január 1-je előtt született. A túlélő hozzátartozó 18 év alatti gyermekeinek tekintendők a saját gyermekei és az örökbefogadott gyermekek, azaz egy másik személy gyermekei, akiket sajátjaként tart el és nevel. A túlélő hozzátartozói nyugdíj folyósítása megszűnik, ha a túlélő hozzátartozónak nincsenek már nem házas gyermekei vagy már nem munkaképtelen. A túlélő hozzátartozói nyugdíjra való jogosultság minden esetben megszűnik annak a hónapnak az első napján, amelyben a túlélő hozzátartozó eléri a 65 éves kort. Ekkor általában öregségi nyugdíjra jogosult. A túlélő hozzátartozói nyugdíjra való jogosultság megszűnik továbbá új házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat vagy együttélés esetén is. Az a szülő vagy felelős személy, aki háztartásában 18 év alatti, nem házas félárvát tart el, részleges árvasági nyugdíjra jogosult. Félárva az az árva, akinek egyik szülője hunyt el. Ez a nyugdíj megszűnik, ha a legfiatalabb gyermek eléri a 18 éves kort, ha eltartását átveszi egy másik háztartás, vagy ha a szülő vagy a felelős személy az öregségi nyugdíjrendszer alapján egyedülálló szülői nyugdíjat kap. Abban az esetben is megszűnik, ha a gyermeket a túlélő szülő (új) házastársa örökbe fogadja. Az árvasági juttatásra való jogosultsággal alapvetően a teljesen árvák, azaz azok rendelkeznek, akik az anyjukat és az apjukat is elveszítették. Ez a jogosultság azokra a 16 és 21 év közötti árvákra is kiterjed, akik iskolába járnak vagy hetente több mint 19 órán át olyan háztartással foglalkoznak, amelyben legalább még egy árva van, valamint azokra a 16 és 17 éves árvákra is, akik rokkantak. Az ellátások a minimálbér alakulásával közvetlenül összefüggnek és az árva korától függően változnak. Három korkategória létezik: a 10 évnél fiatalabb gyermekek, a 10 és 16 év közötti gyermekek, valamint a 16 és 21 év közötti gyermekek. Finanszírozott ellátások A túlélő hozzátartozói nyugdíj felső határértéke a minimálbér 70%-a, és a túlélő hozzátartozó jövedelmétől függ július 19

20 A részleges árvasági nyugdíj a minimálbér 20%-a, és jövedelemtől független. Így a 18 évesnél fiatalabb gyermekkel rendelkező túlélő hozzátartozó a minimálbér 90%-áig terjedő nyugdíjban részesülhet. Az ellátások a minimálbér alakulásával közvetlenül összefüggnek és az árva korától függően változnak. Három korkategória létezik: a 10 évnél fiatalabb gyermekek, a 10 és 16 év közötti gyermekek, valamint a 16 és 21 év közötti gyermekek. Az árvasági nyugdíj más jövedelemforrásoktól független. Az ellátásokat a minimálbérek alakulásától függően évente kétszer kiigazítják. Folyósításuk havonta történik. Évente egyszer, májusban, üdülési juttatást is fizetnek. A biztosítási időszak lejártát követő elhalálozás esetén a nyugdíj összege nemzetközi egyezményektől és az elhunyt által Hollandiában szerzett biztosítási időszak hosszától függ. Haláleseti juttatás A munkavállaló halála esetén túlélő hozzátartozói a haláleset bekövetkezésétől számítva részesülnek juttatásban. Ezt a napot követően a bérfizetés megszűnik. A juttatás összege a halálesetkor keresett havi bér 100%-a. Amennyiben az elhunyt munkavállaló szociális juttatásban (WW-, Ziektewet-, WAO-, WIA, WAZ, IOW, TW or Wajong uitkering) részesült, haláleseti juttatást is folyósítanak majd. Ez a segély egyhavi juttatásnak felel meg. A hozzátartozói ellátások igénybevétele Ebben az esetben a külföldre való távozását követő évben önkéntes belépésre vonatkozó kérelmet kell benyújtania. A Társadalombiztosítási Bank (Sociale Verzekeringsbank) ezzel kapcsolatban is minden tájékoztatást megad. A biztosított halála esetén az elhunyt Hollandiában lakóhellyel rendelkező túlélő hozzátartozóinak a Társadalombiztosítási Bankhoz kell a lehető leghamarabb benyújtaniuk az özvegyi, az árvasági vagy a részleges árvasági nyugdíj iránti igénylést. A biztosított halát követő egy éven túl benyújtott igénylés pénzügyi veszteséget okozhat nekik. A túlélő hozzátartozói nyugdíj igénybevétele nem zárja ki a családi támogatásokra való jogosultságot. A Társadalombiztosítási Bank ezzel kapcsolatban is minden tájékoztatást megad. A biztosítási időszak lejártát követő elhalálozás esetén az érdekelteknek igénylésüket a lakóhelyük szerinti ország nyugdíjbiztosítási szervezetéhez kell benyújtaniuk, amely azt továbbítja a Társadalombiztosítási Banknak. A biztosított halálát követő egy éven túl benyújtott igénylés anyagi szempontból hátrányos lehet. A Társadalombiztosítási Bank megvizsgálja, hogy az ellátás biztosításának feltételei teljesültek-e és egyúttal ellenőrzi, hogy családi támogatásra jogosult-e július 20

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.)

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) 2008.7.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

MELLÉKLET. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLET. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.12.13. COM(2016) 815 final ANNEX 1 MELLÉKLET Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet,

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások

Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Egészségbiztosítási ellátás Családi támogatás Nyugdíjszolgáltatás Eü. szolg. háziorvos fogászat járóbeteg fekvőbeteg

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Gyermekápolási táppénz (GYÁP)

Gyermekápolási táppénz (GYÁP) 2014/02/R Gyermekápolási táppénz (GYÁP) A gyermekápolási táppénz a 12 éven aluli gyermek betegsége esetén a szülőt megillető pénzbeli ellátás. Ebben az esetben a szülő nem a saját betegsége okán válik

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások

Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Gyermekápolási táppénzre vonatkozó évközi módosítások Forrás: Önadózó 2016/7-8 Példákon keresztül mutatjuk be a változásokat. Az egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIV.

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Cipruson

Az Ön szociális biztonsági jogai. Cipruson Az Ön szociális biztonsági jogai Cipruson A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

Tájékoztató. I. Új igények

Tájékoztató. I. Új igények Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására Községi Önkormányzat KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 18.Az állami szociálpolitika rendszere, a szociális ellátások típusai. Az állami és az önkormányzati szociális feladatok /A szociálpolitika fogalma/ Ferge Zsuzsa megfogalmazásában a szociálpolitika a társadalmi

Részletesebben

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások 2009. évközi változásai 1. Személyi jövedelemadó 2. Társadalombiztosítási járulék 3. Munkaadói és vállalkozói járulék 4. START kártyás foglalkoztatás

Részletesebben

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,...

Aláírás: TAJ szám: - - Kelt:,... Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához A *-gal jelölt kérdésekre kötelező a válaszadás I. Az igénylő személyi adatai * TAJ száma: * Neve (családi neve és utóneve) Korábbi

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovéniában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovéniában Az Ön szociális biztonsági jogai Szlovéniában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515-315/A. Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő megállapításához [ONYF. 3515-315/A.] A *-gal jelölt kérdésekre kötelező a válaszadás I. Az igénylő személyi adatai * TAJ száma:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai

Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai Az Öpt. és 263/2003. Kr. 2007. június 1-től hatályos szabályai alapján Szakmai konzultáció 2007. február 22. Az előadás főbb témakörei I. A szolgáltatások

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érk.:... Üi.:... CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZENTESI JÁRÁSI HIVATALA KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19.

Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, július 19. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /.... (........) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: A törvényes

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Izlandon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Izlandon Az Ön szociális biztonsági jogai Izlandon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Átvettem: 2012 szignó. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok: Neve:... Állampolgársága:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek

Homicskó Árpád Olivér. Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Homicskó Árpád Olivér Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek Dr. Homicskó Árpád Olivér, PhD egyetemi docens Társadalombiztosítási és szociálpolitikai alapismeretek P a t r o c i n i u

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve:

Részletesebben

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A BETEGJOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Szüts Ágnes Ügyvéd Munkajogi szakértő ALAPFOGALMAK I. MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓ Egészségi állapotának romlásából eredő munkaképesség megváltozása

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Adóazonosító jele: Az ápolt személlyel

Részletesebben

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 1. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelethez KÉRELEM a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Lettországban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Lettországban Az Ön szociális biztonsági jogai Lettországban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1.Neve:... 1.1.2.Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások. Forgó Györgyné. 5. fejezet

Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások. Forgó Györgyné. 5. fejezet Az egészségkárosodottaknak nyújtott szociális támogatások Forgó Györgyné 5. fejezet A nyugdíj- és nyugdíjszerû ellátások és a fogyatékossági támogatás mellett az egészségkárosodottak számára számos egyéb

Részletesebben