Némethy László VÁLTÁS AZ ÜZLETI ÉLETBEN. Vállalkozások értékesítése, a kiszállás tervezése és menedzselése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Némethy László VÁLTÁS AZ ÜZLETI ÉLETBEN. Vállalkozások értékesítése, a kiszállás tervezése és menedzselése"

Átírás

1 Némethy László VÁLTÁS AZ ÜZLETI ÉLETBEN Vállalkozások értékesítése, a kiszállás tervezése és menedzselése

2 Némethy László VÁLTÁS AZ ÜZLETI ÉLETBEN Vállalkozások értékesítése, a kiszállás tervezése és menedzselése

3 A fordítás alapja: Les Nemethy: Business Exit Planning: Options, Value Enhancement, and Transaction Management for Business Owners John Wiley & Sonds, Inc., 2011 Némethy László, 2011 Fordította: Friedmann Károly, 2011 Borítóterv: Tabák Miklós HVG Könyvek Kiadóvezetõ: Budaházy Árpád Felelõs szerkesztõ: Török Hilda ISBN: Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit tilos reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel elektronikus, fényképészeti úton vagy más módon a kiadó engedélye nélkül közölni. Kiadja a HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2011 Felelõs kiadó: Szauer Péter Nyomdai elõkészítés: Sörfõzõ Zsuzsa Nyomás: Generál Nyomda Kft. Felelõs vezetõ: Hunya Ágnes

4 Édesapámnak

5 TARTALOM ELÕSZÓ 11 ELÕSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 AJÁNLÁS 19 BEVEZETÉS VÁLLALJUK A KIHÍVÁSOKAT! 23 Három, egymással szorosan összefüggõ gondolat 28 Néhány jó tanács 32 I. rész A VÁLLALKOZÁSBÓL VALÓ KISZÁLLÁS TERVEZÉSE 1. FEJEZET HOGYAN FOGJUNK HOZZÁ? 37 Milyen lehetõségeink vannak? 38 Mit jelent a kiszállás megtervezése? 39 Miért kell megtervezni a kiszállást? 40 Ismerjük-e önmagunkat? 41 Készüljünk fel a nyugdíjba vonulásra is! FEJEZET KEZDJÜK A VÉGJÁTÉKKAL! 49 Dolgozzuk ki a játéktervet! 50 Ki, hogyan képzeli a végjátékot? FEJEZET KISZÁLLÁSI LEHETÕSÉGEK 55 Nemzedékek közti átadás 55 Tõzsdére vitel 59 Összeolvadás 63

6 Tartalom Tapasztalt vállalatvezetõk kinevezése 64 Vezetõi kivásárlás 65 Hitelfelvétel 66 Munkavállalói résztulajdonosi program 67 Végelszámolás 67 A legalkalmasabb kiszállási lehetõség kiválasztása FEJEZET HOGYAN ÁLLÍTSUK ÖSSZE A CSAPATUNKAT? 73 A csapat létrehozásának szükségessége 73 A csapat szerepe és összetétele 75 A tanácsadók kiválasztása 85 Etikai normák tanácsadóknak FEJEZET ÉPÍTSÜNK FENNTARTHATÓ VÁLLALKOZÁST! 91 Nézzük a vállalatot befektetõi szempontból! 91 Tisztázzuk a vállalat stratégiai tervét! 93 Felelõs vállalatirányítás vagy egyszemélyes cirkusz 95 A tranzakciót megelõzõ átstrukturálás 103 Rejtett problémák kezelési stratégiák 108 A vállalkozás mûködésének javítása 116 A kapcsolt vállalkozásokkal összefüggõ problémák megoldása FEJEZET ÜZLETI TERV ÉS CÉGÉRTÉKELÉS 123 Miért kell üzleti tervet készíteni? 123 Miért kell cégértékelést végezni? 125 A pénzügyi beszámolók korrekciója 126 Üzleti terv készítése 128 Bevezetés a cégértékelésbe 130 Cégértékelési módszerek 132 A cégértékelés korrigálása FEJEZET ADÓTERVEZÉS, HAGYATÉKTERVEZÉS ÉS BIZTOSÍTÁS 141 Adótervezés 141 Hagyatéktervezés 144 Biztosítás 146

7 Tartalom 8. FEJEZET A KISZÁLLÁSI STRATÉGIA VÉGLEGESÍTÉSE 149 Milyen befektetõket érdemes megcélozni? 150 Érdemes-e kiinduló árat kikiáltani? 153 Legyen-e versenyeztetés? 154 Miért versenyeztessünk? 155 Mik lehetnek a versenyeztetés korlátai vagy hátrányai? 156 Hogyan idõzítsük a kiszállást? 157 Hogyan kommunikáljunk a többi részvényessel? 159 Készítsünk-e vészhelyzeti tervet? 160 Mit tartalmazzon a kiszállási terv beszámolója? 161 II. rész A VÁLLALKOZÁSBÓL VALÓ KISZÁLLÁS MENEDZSELÉSE 9. FEJEZET A TRANZAKCIÓ ÁLTALÁNOS FOLYAMATA 167 Versenyeztetés 168 Titoktartás 170 A vállalatvezetés bevonása 176 A vállalat piacra vitele 178 Információs memorandum 179 Nem kötelezõ érvényû ajánlatok 183 Átvilágítás 184 Kötelezõ érvényû ajánlatok 190 Kizárólagosság 190 Tranzakció-strukturálás 191 Elõszerzõdés 196 Adásvételi szerzõdés 197 A tranzakció zárása 202 Versenyeztetés nélküli eljárások FEJEZET ÜZLETI TÁRGYALÁSOK 205 Ismerjük meg a tárgyalópartnerünket! 206 Hagyjuk, hogy a tárgyalópartner tegyen elõször ajánlatot! 207 Kis lépésekben engedjünk! 207 A döntõ kérdés feltevése után hallgassunk! 208

8 Tartalom Nyerjünk a tárgyalási csatában, de ne veszítsük el a háborút! 208 Legyünk készen arra, hogy bármikor felálljunk a tárgyalóasztaltól! 209 Lássuk tisztán, mi a legjobb alternatíva! FEJEZET HATÁROKON ÁTNYÚLÓ TRANZAKCIÓK 211 Miért nem viszik ki többen cégüket a nemzetközi piacokra? 212 A különbözõ kultúrákból érkezõ felekkel való tárgyalások kihívásai 214 KÖVETKEZTETÉSEK HOGYAN TOVÁBB? 217 Térjünk vissza a három, egymással szorosan összefüggõ gondolathoz! 217 Mit kezdjünk a vagyonnal? 220 A csõdök makrogazdasági hatásai 223 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 225 NYILATKOZAT 227 A SZERZÕRÕL 229 FOGALOMTÁR 231 JEGYZETEK 235 FELHASZNÁLT IRODALOM 239 NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ 241

9 ELÕSZÓ Az évek során tulajdonosok és befektetõk ezreivel beszéltem vállalatok eladásáról vagy vásárlásáról. Nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a cégtulajdonosok sokkal többet szeretnének tudni arról, hogyan tervezhetik meg és menedzselhetik a vállalatukból való kiszállást. Noha könyvek ezrei foglalkoznak a vállalatfelvásárlás és öszszeolvadás (M&A), valamint a vállalati pénzügyek témakörével, ezek általában a szakemberek, és nem a tulajdonosok számára íródtak. E kötet célja, hogy áthidalja ezt a szakadékot. A könyv áttekintést ad arról, mit kell tudniuk a tulajdonosoknak ahhoz, hogy megtervezhessék és menedzselhessék saját vállalatukból való kiszállásukat. Vaskos köteteket lehetne írni és írnak is a vezetõi kivásárlásról, a tõzsdére vitelrõl, az értékelésekrõl és így tovább. E témákban való részletesebb elmélyülés helyett célom inkább az, hogy olvasmányos stílusban elegendõ információval lássam el a vállalattulajdonosokat, hogy saját maguk dönthessék el, szükségük van-e valamelyik részterületen való további vizsgálódásra. Ebbõl a megközelítésbõl adódik, hogy nem országonként elemzem a vállalatból való kiszállás tervezését és menedzselését. Az egyes témákat és kérdéseket általános érvénnyel tárgyalom, amelyek nem kínálnak konkrét megoldási lehetõséget az eltérõ és változó jogi környezetben mûködõ vállalatoknak. Az általánosítás különösen nehéz volt az adózási és a hagyatéktervezésrõl szóló fejezeteknél, de végül is a kötetben kifejtett gondolatok bármely országra értelmezhetõk. Ettõl függetlenül azt tanácsolom, mielõtt bárki bármilyen konkrét lépésre szánná el magát, konzultáljon ügyvédjével és tanácsadójával! 11

10 Elõszó Igyekeztem a könyvben megfogalmazott alapelveket a való életbõl vett példákkal illusztrálni, és személyes tapasztalataimon alapuló esettanulmányokkal alátámasztani. Ezek többsége cégem, az Euro- Phoenix Pénzügyi Tanácsadó Kft. saját tranzakcióiból vagy megbízásaiból származnak. Az esettanulmányokból természetesen nem azonosíthatók a társaságok vagy magánszemélyek. Bár titoktartási megállapodásaink a példák többségében lejártak, tiszteletben tartottam ügyfeleink kívánságát. Egy vagy két esetben, ahol az azonosíthatóságot különösen érdekesnek gondoltam, megkértem az adott cég beleegyezését. Ahogy a Felhasznált irodalomból is kitûnik, a könyvben kifejtetteket nem tartom saját alkotásnak. Cégtulajdonosként azonban minden bizonnyal sokan hasznát veszik majd az általam alkalmazott általános megközelítésnek, az információk szintetizálásának, az öszszegyûjtött esettanulmányoknak, és a gyakran használt szakkifejezésekbõl összeállított Fogalomtárnak. Szándékom szerint a könyv elsõsorban az általam közepes nagyságúnak nevezhetõ vállalatok tulajdonosaihoz szól. Ezek értéke tipikusan 10 és 100 millió euró között van, bár azonnal el kell ismernem, hogy már az értékhatárok kijelölése is önkényes. A vállalatok adásvételét közvetítõ ügynökök gyakrabban foglalkoznak 10 millió eurónál kisebb értékû vállalatokkal, mint a vállalatfinanszírozási vagy befektetési banki tanácsadók. Sokan nem vesznek (a jogi tanácsadókon kívül) más tanácsadókat igénybe, mert a tanácsadói díjak felemészthetik az adott tranzakció bevételének nagy részét. Különösen fogas kérdés az ilyen kis vállalatok tulajdonosai számára, hogyan lehet egy adott nagyságú üzlet szempontjából ésszerû szinten tartani a megfelelõ szakmai felkészültséggel rendelkezõ tanácsadók díjait. Ehhez nyújt kiindulási pontot ez a könyv. A másik végletet a 100 millió eurónál nagyobb értékû vállalatok jelentik, amelyek általában maguk is számos banki befektetési vagy vállalatfinanszírozási kapcsolattal rendelkeznek, és rendszerint sokkal tájékozottabbak ezen a téren a kis- és közepes cégeknél. Az I. rész a vállalatból való kiszállás tervezésével foglalkozik, míg a II. rész a tranzakció menedzselését tárgyalja. Ahogy egy ház megtervezése hosszú idõt vesz igénybe és nem annyira izgalmas, mint 12

11 Elõszó amikor maga az épület a szemünk elõtt nõ ki a földbõl, esetünkben is némi erõfeszítést igényel, hogy átküzdjük magunkat a tervezés fázisán. De ennek jutalma a gyorsabb és jobb építkezés lesz. Számos házat építettem már, és minden esetben úgy találtam, a tervezés kétszer-háromszor annyi idõt vett igénybe, mint maga a kivitelezés. Azok, akik komolyan veszik, és elég idõt szánnak az I. rész tanulmányozására, valószínûleg jobb eredményt érnek majd el a II. részben foglaltak megvalósítása során. 13

VÁLLALKOZÁSBÓL VÁLLALAT. A megvalósítás forradalma

VÁLLALKOZÁSBÓL VÁLLALAT. A megvalósítás forradalma VÁLLALKOZÁSBÓL VÁLLALAT A megvalósítás forradalma VÁLLALKOZÁSBÓL VÁLLALAT Amegvalósításforradalma Gary Harpst A fordítás alapja: Gary Harpst: Six Disciplines Execution Revolution: Solving the One Business

Részletesebben

A fordítás alapja: Andrew Wileman: Driving Down Cost: How to Manage and Cut Costs Intelligently. Nicholas Brealey Publishing, 2008

A fordítás alapja: Andrew Wileman: Driving Down Cost: How to Manage and Cut Costs Intelligently. Nicholas Brealey Publishing, 2008 A fordítás alapja: Andrew Wileman: Driving Down Cost: How to Manage and Cut Costs Intelligently. Nicholas Brealey Publishing, 2008 Andrew Wileman, 2008 Fordította Garamvölgyi Andrea, 2009 Szerkesztette:

Részletesebben

Magunk is márkák vagyunk 1 ÉN 2.0

Magunk is márkák vagyunk 1 ÉN 2.0 Magunk is márkák vagyunk 1 ÉN 2.0 Magunk is márkák vagyunk 3 DAN SCHAWBEL ÉN 2.0 ÉPÍTSD ONLINE A SZEMÉLYES MÁRKÁD! A fordítás alapja: Dan Schawbel: Me 2.0: 4 Steps to Building Your Future (Revised and

Részletesebben

Glenn Parker Robert Hoffman A TÖKÉLETES MEGBESZÉLÉS. 33 módszer, hogyan legyünk hatékonyak és eredményesek

Glenn Parker Robert Hoffman A TÖKÉLETES MEGBESZÉLÉS. 33 módszer, hogyan legyünk hatékonyak és eredményesek Glenn Parker Robert Hoffman A TÖKÉLETES MEGBESZÉLÉS 33 módszer, hogyan legyünk hatékonyak és eredményesek Glenn Parker Robert Hoffman A TÖKÉLETES MEGBESZÉLÉS 33 módszer, hogyan legyünk hatékonyak és eredményesek

Részletesebben

JOHN PURKISS DAVID ROYSTON-LEE. Énmárka. Tedd magad eladhatóvá!

JOHN PURKISS DAVID ROYSTON-LEE. Énmárka. Tedd magad eladhatóvá! JOHN PURKISS DAVID ROYSTON-LEE Énmárka Tedd magad eladhatóvá! 3 A fordítás alapja: John Purkiss David Royston-Lee: Brand You: Turn Your Unique Talents into a Winning Formula, Artesian Publishing LLP, 2009

Részletesebben

AZ ÜGYFÉL SIKERE A MI SIKERÜNK

AZ ÜGYFÉL SIKERE A MI SIKERÜNK AZ ÜGYFÉL SIKERE A MI SIKERÜNK Mahan Khalsa Randy Illig AZ ÜGYFÉL SIKERE A MI SIKERÜNK Gyakorlati útmutató értékesítőknek és tanácsadóknak A fordítás alapja: Mahan Khalsa Randy Illig: Let s Get Real or

Részletesebben

PATRICK LENCIONI KELL EGY CSAPAT. A sikeres együttműködés 5 akadálya

PATRICK LENCIONI KELL EGY CSAPAT. A sikeres együttműködés 5 akadálya PATRICK LENCIONI KELL EGY CSAPAT A sikeres együttműködés 5 akadálya PATRICK LENCIONI KELL EGY CSAPAT A sikeres együttműködés 5 akadálya A fordítás alapja: The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership

Részletesebben

Ha-Joon Chang. 23 dolog, amit nem mondtak el a kapitalizmusról

Ha-Joon Chang. 23 dolog, amit nem mondtak el a kapitalizmusról Ha-Joon Chang 23 dolog, amit nem mondtak el a kapitalizmusról 1 Ha-Joon Chang 23 dolog, amit nem mondtak el a kapitalizmusról 3 A fordítás alapja: Ha-Joon Chang: 23 Things They Don t Tell You About Capitalism.

Részletesebben

Az Egyesület tisztségviselõi (2008) ELNÖK Oláh László (Mezzanine Management) GAZDASÁGI VEZETÕ Halász Iván (Euroventures Capital)

Az Egyesület tisztségviselõi (2008) ELNÖK Oláh László (Mezzanine Management) GAZDASÁGI VEZETÕ Halász Iván (Euroventures Capital) A Magyar Kockázati- és Magántõke Egyesület képviseli a kockázati- és magántõke érdekeit Magyarországon, elkötelezett az iparág koncepciójának népszerûsítésében, tagjai munkájának elõsegítésében és a legmagasabb

Részletesebben

Edward de Bono A HAT ÉRTÉKMEDÁL

Edward de Bono A HAT ÉRTÉKMEDÁL Edward de Bono A HAT ÉRTÉKMEDÁL Edward de Bono A HAT ÉRTÉKMEDÁL Változtassunk a gondolkodásmódunkon! A fordítás alapja: Edward de Bono: The Six Value Medals: The essential tool for success in the 21 st

Részletesebben

Jeffrey K. Liker A TOYOTA-MÓDSZER

Jeffrey K. Liker A TOYOTA-MÓDSZER Jeffrey K. Liker A TOYOTA-MÓDSZER Jeffrey K. Liker A TOYOTA-MÓDSZER 14 vállalatirányítási alapelv A fordítás alapja: Jeffrey K. Liker: The Toyota Way: 14 Management Principles from the World s Greatest

Részletesebben

Tőkebevonási kalauz. Venture Capital and Private Equity (kockázati és magántőke)

Tőkebevonási kalauz. Venture Capital and Private Equity (kockázati és magántőke) Venture Capital and Private Equity (kockázati és magántőke) Tőkebevonási kalauz vagyis néhány főbb kérdés, amire jó tudni a választ a kockázati és magántőke bevonáshoz befektetőt kereső vállalkozóknak

Részletesebben

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Corvinno Technology Transfer Kft Copyright Hungarian edition Corvinno

Részletesebben

Warren Buffett jelenti. leckék befektetőknek és vállalatvezetőknek

Warren Buffett jelenti. leckék befektetőknek és vállalatvezetőknek Warren Buffett jelenti leckék befektetőknek és vállalatvezetőknek Warren Buffett jelenti leckék befektetőknek és vállalatvezetőknek Warren E. Buffett elnök-vezérigazgató Berkshire Hathaway Inc. Szerkesztette,

Részletesebben

Scott Belsky A MEGVALÓSÍTÁS. Hogy az ötlet valóra váljon

Scott Belsky A MEGVALÓSÍTÁS. Hogy az ötlet valóra váljon A MEGVALÓSÍTÁS Scott Belsky A MEGVALÓSÍTÁS Hogy az ötlet valóra váljon A fordítás alapja: Scott Belsky: Making Ideas Happen: Overcoming The Obstacles Between Vision and Reality. Portfolio, a Member of

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

ADNI ÉS KAPNI. A siker rejtett dinamikája. Adam M. Grant

ADNI ÉS KAPNI. A siker rejtett dinamikája. Adam M. Grant ADNI ÉS KAPNI ADNI ÉS KAPNI A siker rejtett dinamikája Adam M. Grant A fordítás alapja: Adam Grant: Give and Take: A Revolutionary Approach to Success. Published by arrangement with Penguin Group (USA)

Részletesebben

A vállalkozások átadásának megkönnyítése

A vállalkozások átadásának megkönnyítése Útmutató-sorozat A kkv-fejlesztési politika támogatása a strukturális alapokból A vállalkozások átadásának megkönnyítése Enterprise and Industry 3 3 Útmutató-sorozat A kkv-fejlesztési politika támogatása

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

YETT ÁM HEL A REKL AI CS MÁNY

YETT ÁM HEL A REKL AI CS MÁNY MÁNYAI CSABA Reklám helyett A marketing új logikája: Marketing Interakció Tervezés és az új típusú ügynökségek A fordítás alapja: Csaba Mányai: Instead of Advertising: Interaction Design for Marketing

Részletesebben

cégérték MBO MENEDZSMENT KIVÁSÁRLÁS JANUÁR IMAP MB Partners CÉGELADÁS TŐKEBEVONÁS FELVÁSÁRLÁS

cégérték MBO MENEDZSMENT KIVÁSÁRLÁS JANUÁR IMAP MB Partners CÉGELADÁS TŐKEBEVONÁS FELVÁSÁRLÁS IMAP MB Partners 9. ÉVFOLYAM 66. SZÁM 2014 JANUÁR IMAP MB PARTNERS HÍREK DR. NAGYIVÁNYI ANDRÁS INTERJÚ AZ MBO-K JOGI KÉRDÉSEI IBO ÉS MÁSODLAGOS KIVÁSÁRLÁSOK KARÁCSONYI ROHANÁS A HÓNAP ÜGYLETE cégérték

Részletesebben

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna DEVIZÁS ÜGYLETEK ADÓZÁSI ÉS SZÁMVITELI ÚTMUTATÓJA

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna DEVIZÁS ÜGYLETEK ADÓZÁSI ÉS SZÁMVITELI ÚTMUTATÓJA Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna DEVIZÁS ÜGYLETEK ADÓZÁSI ÉS SZÁMVITELI ÚTMUTATÓJA Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna DEVIZÁS ÜGYLETEK ADÓZÁSI ÉS SZÁMVITELI ÚTMUTATÓJA Szerző: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Részletesebben

AZ ALKOTÓ ELEM. Fedezd fel, mire születtél, és minden megváltozik

AZ ALKOTÓ ELEM. Fedezd fel, mire születtél, és minden megváltozik AZ ALKOTÓ ELEM Fedezd fel, mire születtél, és minden megváltozik 3 AZ ALKOTÓ ELEM Fedezd fel, mire születtél, és minden megváltozik SIR KEN ROBINSON LOU ARONICA KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL 4 AZ ALKOTÓ ELEM A fordítás

Részletesebben

MESH VÁLLALKOZÁSOK. Miért a megosztásra épülõ üzleteké a jövõ?

MESH VÁLLALKOZÁSOK. Miért a megosztásra épülõ üzleteké a jövõ? MESH VÁLLALKOZÁSOK Miért a megosztásra épülõ üzleteké a jövõ? MESH VÁLLALKOZÁSOK Miért a megosztásra épülõ üzleteké a jövõ? Lisa Gansky A fordítás alapja: Lisa Gansky: The Mesh: Why The Future of Business

Részletesebben

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Az ecoda kezdeményezése Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok

Részletesebben

dr. Filippo Ongaro Úgy egyél, hogy jól legyél!

dr. Filippo Ongaro Úgy egyél, hogy jól legyél! dr. Filippo Ongaro Úgy egyél, hogy jól legyél! dr. Filippo Ongaro Úgy egyél, hogy jól legyél! KORSZAKALKOTÓ SZEMLÉLETVÁLTÁS A TÁPLÁLKOZÁSBAN A fordítás alapja: Filippo Ongaro: Mangia che ti passa: Uno

Részletesebben

Edward de Bono A KREATÍV ELME. 62 gyakorlat. a kreativitás növelésére

Edward de Bono A KREATÍV ELME. 62 gyakorlat. a kreativitás növelésére Edward de Bono A KREATÍV ELME 62 gyakorlat a kreativitás növelésére A fordítás alapja: Edward de Bono: How to Have Creative Ideas: 62 Exercises to Develop the Mind. Vermilion: London, 2007 McQuaig Group,

Részletesebben

Sheryl Sandberg. Dobd be magad!

Sheryl Sandberg. Dobd be magad! Sheryl Sandberg Dobd be magad! Sheryl Sandberg DOBD BE MAGAD! Nõk több szerepben A fordítás alapja: Sheryl Sandberg: Lean In: Women, Work, and the Will to Lead. Published in the United States by Alfred

Részletesebben

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom Tartalom I. A mikro-, kis- és középvállalati (MKKV) szektor finanszírozásának alapkérdései 4 1. A forrásszerzés két megközelítése 4 2. Mi a szerencsés kisebbség titka? 4 II. Vállalkozás-finanszírozás és

Részletesebben

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Budapest 2012 Tartalomjegyzék 1. Kivonat... 4 2. Bevezető a téma vizsgálatához...

Részletesebben